III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV"

Átírás

1 MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet; a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, a közoktatás minőségirányításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002 (II. 15.) OM rendelet, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a 2010/2011. tanév rendjéről szóló 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet, Veszprém Megyei Önkormányzat Oktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve, a zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja, a zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Programja. 1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK: A 2010/2011-es tanévben a pedagógiai program megvalósítására rendelkezésre álló alkalmazotti állomány létszáma és megoszlása feladat-ellátási helyenként: Gimnázium Pedagógus, tanár Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatás Pedagógiai munkát közvetlenül segítők Egyéb foglalkoztatottak Ügyviteli, pénzügyi, gazdasági dolgozók Technikai személyzet 16 fő 9 fő 11 fő 1 fő 4 fő 6 fő Óraadók 3 fő 1 fő 3 fő GYED-GYES 1 fő 0 fő 1 fő A tanév folyamán 1 fő német szakos tanár közalkalmazotti jogviszonya szűnik meg felmentéssel. A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás alkalmazásában a pedagógiai program megvalósulását segíti teljes állásban 1 fő fejlesztő pedagógus és részállásban 1 fő pszichológus. 1

2 2. TÁRGYI FELTÉTELEK: Feladatellátás helye műhelyek Szakmai Tantermek Szaktantermek Tornaterem Könyvtár Székhely Zirci telephely 2 4 Bakonyszentkirályi telephely 1 Bakonynánai telephely 1 Csetényi telephely 1 Dudari telephely 1 A székhelyen a tantermek és a szaktantermek, illetve szakmai műhelyek száma komoly feladatszervezési nehézségeket okoz. Az IKT eszközellátottság a székhelyen kiemelkedő, a zirci telephelyen megfelelő, a többi telephelyen nem szükséges. 3. PROBLÉMALISTA A 2009/2010-ES TANÉV NEVELŐTESTÜLETI, DIÁKÖNKORMÁNYZATI, SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGI, BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉRTÉKE- LÉSE, VALAMINT A BELSŐ DOKUMENTUMOK ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN A 2009/2010-es tanév értékelésénél az alábbi területek jelentek meg, mint megoldandó problémák: a tanulói kompetenciák (matematika, szövegértés) értéke alacsony, a hozzáadott érték negatív előjelű, bár a kompetencia eredmények növekvő tendenciát mutatnak, a helyi tanterv elvárásai és a tanulói kompetencia-szint nincs szinkronban, a szakmai program kidolgozottsága alacsony szintű, az intézményen belüli információáramlás lassú és egyirányú, a dokumentáltság gyenge, a tanügyi nyilvántartások vezetése nem megfelelő, a pedagógusok és vezetők munkájának értékelése nem teljeskörű, az intézmény külső megjelenése nem elég hatékony, a tanulmányi versenyeredmények elmaradnak az elvárhatótól, a kistérség tanulólétszáma a középiskolai korosztály tekintetében folyamatosan csökken, a zeneiskolai beiratkozás és továbbhaladás rendje kidolgozatlan vagy nem jól kommunikált, a DÖK nem működik megfelelően, az öregdiák mozgalom beindítása nem kezdődött el. 4. A TANÉV FŐ CÉLKITŰZÉSEI A probléma-listának megfelelően a 2010/2011-es tanévnek az alábbi kiemelt feladatai adódtak: a kulcskompetenciák fejlesztése, 2

3 felzárkóztatás és tehetséggondozás fejlesztése, a helyi tanterv felülvizsgálata az alapfokú művészetoktatás területén, a szakmai program teljeskörű kidolgozása az új SZVK alapján, a digitális adminisztráció bevezetése, a belső információáramlás és a dokumentáltság erősítése, a pedagógusok, a vezetők és az egyéb munkakörben foglalkoztatottak értékelése az Intézményi Minőségirányítási Program alapján, pedagógus továbbképzés során szerzett ismeretek, különösen az új tanulásmódszertani technikák alkalmazása a gyakorlatban, kompetencia alapú digitális tananyagtartalmak alkalmazása, az intézmény külső megjelenési színtereinek bővítése (koncertek, iskola tv, iskola újság) a meglévők fejlesztése, különös tekintettel az intézményi honlap fejlesztésére, a beiskolázás javítása különösen az alapfokú művészetoktatás képzési területein, a Diákönkormányzat önkormányzatiságának erősítése, fokozottabb bevonása az iskola életébe, döntési rendszerébe, a DÖK dokumentáltságának javítása, az öregdiák mozgalom létrehozása, felnőttképzési programok, tananyagok kidolgozása; az Intézményi Minőségirányítási Program átdolgozása, a Pedagógiai Programmal történő összehangolása; Az iskolaalapítás 50. évfordulójának előkészítése. 5. FELADATOK, ELVÁRT EREDMÉNYEK 5.1. Kulcskompetenciák fejlesztése A tanulók kompetencia szintjének rögzítése a 8. osztályos állapot szerint, a szint alatti tanulók felkutatása Bejövő szintek felmérése korábbi 8. évfolyamos kompetencia eredmények alapján. Kompetencia-térkép felállítása a 9. A és a 9. M osztályokban. Kompetencia-térkép ismertetése a középiskolai nevelőtestület tagjaival. Kompetencia fejlesztési feladatterv kidolgozása a 9. A és a 9. M osztályban. A 2010-es évi kompetenciamérés értékelése, beszámoló az eredményekről. A térkép alapján kidolgozható az osztály szintjének megfelelő feladattípus és módszertani terv. Az osztályban oktató tanárok megismerik a tanulók előzetes kompetenciaszintjét. A feladattípus és módszertani terv alapján történő oktatás eredményeképp javul a tanulók kompetenciaszintje. A kiértékelés lehetőséget teremt a következő tanév tervezéséhez Piedl Erzsébet szaktanárok Piedl Erzsébet 3

4 5.2. A felzárkóztatás és a tehetséggondozás fejlesztése A nehezen tanulható tantárgyak megismerésének segítése, a tehetséges tanulók hozzásegítése az eredményes versenyzéshez. A felzárkóztatás és a tehetséggondozás területeinek kijelölése és gazdáinak meghatározása, óraszámok biztosítása. A felzárkóztatás, illetve a tehetséggondozás célszemélyeinek kijelölése, a fejlesztendő terület tanmenetének kidolgozása. Beszámoló a felzárkóztatás, tehetséggondozás eredményeiről. A felzárkóztatás és a tehetséggondozás hatékonyságának növekedése. Az eredmények tükrében a rendszer felülvizsgálata, módosítása feladatgazdák feladatgazdák 5.3. Helyi tanterv felülvizsgálata A helyi tanterv felülvizsgálati területeinek és felelőseinek kijelölése. A felülvizsgálat elvégzése és a javaslatok megfogalmazása. A módosított helyi tanterv beillesztése a pedagógiai programba, és felterjesztése a fenntartónak A problémás területek meghatározása. A helyi tanterv hozzáigazítása a kompetencia elvárásokhoz. Eredményes és hatékony tanulás-tanítás feladatgazdák Szakmai program teljeskörű kidolgozása A szakmai program felülvizsgálati területeinek és felelőseinek kijelölése. A felülvizsgálat elvégzése és a javaslatok megfogalmazása. A kibővített szakmai program beillesztése a pedagógiai programba, és felterjesztése a fenntartónak A problémás területek meghatározása. A szakmai program hozzáigazítása a modulrendszerhez. Eredményes és hatékony tanulás-tanítás Az intézményi iratkezelési szabályzat felülvizsgálata feladatgazdák Az iratkezelési szabályzat felülvizsgálata, a problémás területek feltárása. Az iratkezelési szabályzat módosítása. A módosított iratkezelési szabályzat kihirdetése és hatályba helyezése. A problémás területek meghatározása. A problémás területek megszüntetése. Az adminisztrációs fegyelem és minőség javulása Vaskó Miklósné

5 5.6. A digitális adminisztráció bevezetése A TANINFORM rendszer feltöltése Vaskó Miklósné A TANINFORM felületeinek megismerése. előkészítése. A digitális adminisztráció A TANINFORM rendszer működésének bemutatása Rendszergazda A TANINFORM tanulói moduljainak és digitális napló moduljának használata, párhuzamosan a kézi használatára. Áttérés a digitális napló Tanárok nyilvántartások bevezetésével. A TANINFORM rendszer beválásának vizsgálata, beszámoló A rendszer működésének finomítása A belső információáramlás és a dokumentáltság erősítése A belső információáramlás és a dokumentáltság hibáinak teljeskörű feltérképezé- Hiányosságok megismerése se. Bizottság felállítása a problémák megoldására. A javaslatok átültetése a gyakorlatba igazgatói utasítással. A javaslatok beépítése az Intézményi Minőségirányítási Programba. A módosított Intézményi Minőségirányítási Program felterjesztése a fenntartónak. Javaslatok, megoldási stratégiák készítése. A kommunikáció, dokumentáltság javulása Az intézmény külső megjelenési színtereinek bővítése Lehetséges színterek feltérképezése Intézményi marketing programok kialakítása. Munkacsoportok kialakítása Az egyes területek tevékenységének megtervezése. Munkacsoport Az egyes területek első tevékenységének megjelenése. széles körű tájékoztatása. Az iskola iránt érdeklődők vezetők A mért területek helyzetének, eredményeinek javulá Javaslatok a mérési eredmények tükrében. sa. 5

6 5.9. A beiskolázás javítása Az okok ismeretében kialakíthatók a szükséges megoldási stratégiák A munkacsoportok javaslatot dolgoznak ki a javítást A beiskolázási nehézségek okainak feltérképezése. Munkacsoportok hozzárendelése a javítandó területekhez. A rövid távú javaslatok beépítése a 2011/2011-es tanév felvételi eljárásába. A hosszú távú javaslatok beépítése az iskola Intézményi Minőségirányítási Programjába és Pedagógiai Programjába szolgáló intézkedésekre. A javaslatok megjelennek a továbbképzési tájékoztatók, nyílt napok anyagában. A beiskolázási problémák mérséklése. Munkacsoport vezetők Öregdiák mozgalom elindítása Öregdiák-lista összegyűjtése. Kapcsolati háló feltérképezése. Az iskola volt diákjainak megkeresése a mozgalom céljainak ismertetése. Öregdiák mozgalom létrehozása. Az iskola volt diákjainak elérése. Az iskola és volt diákjai közötti kapcsolat életre hívása és megerősítése Vaskó Miklósné A felnőttképzési program kidolgozása A felnőttképzés törvényi Az iskola nyilvántartásba hátterének feltérképezése. vétele. Felnőttképzési program kidolgozása, akkreditáció. A felnőttképzés beindítása től DÖK működésének javítása DÖK szervezetének felépítése, a DÖK Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata., Pénzkezelési szabályzat kialakítása. A DÖK önállóságának növelése Bagó Judit 6

7 6. A TANÉV HELYI RENDJE 6.1. Tanév kerete Idő Tanév kezdete Első tanítási nap Utolsó tanítási nap Tanév vége Megnevezés 6.2. Tanítás nélküli munkanapok Idő Megnevezés Nevelőtestületi értekezlet; Téma: A 2011/2011-es tanév I. félévének értékelése Napirend: Nevelőtestületi értekezlet Érettségi szünet Osztálykirándulás Érettségi szünet ezekre a napokra Érettségi szünet szervezhető Diáknap 6.3. Szünetek Megnevezés Őszi szünet Téli szünet Tavaszi szünet 6.4. Mérések Mérés jellege Országos Idő november 2-tól november 5-ig szünet előtti utolsó tanítási nap: október 29. (péntek) szünet utáni első tanítási nap: november 8. (hétfő) december 22-től január 2-ig szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. (kedd) szünet utáni első tanítási nap: január 3. (hétfő) április 21-től április 26-ig szünet előtti utolsó tanítási nap: április 20. (szerda) szünet utáni első tanítási nap: április 27. (szerda) Megnevezés Érintett Ideje Felelős Kompetencia-mérés 10. A, 10. M osztály valamennyi tanulója május 25. Piedl Erzsébet intézményi koordinátor Iskolai Bemenő nyelvi ismeretek felmérése Fizikai állapot felmérése 9. évfolyam tanulói Iskola valamennyi középiskolai tanulója szeptember eleje Ottó Mariann május Ungvári Ádám Tantárgyi mérések Pedagógiai Program szerint szaktanárok 7

8 6.5. Ellenőrzések Ellenőrzés jellege Megyei Megnevezés Érintett Ideje Felelős Tanügyi ellenőrzés Pénzügyi ellenőrzés Pénzügyi ellenőrzés FEUVE szerint Törzskönyvek ellenőrzése Haladási és osztálynaplók vezetése Tanügyi ellenőrzés: beírási napló, törzskönyv, napló, bizonyítvány Intézmény Gazdasági csoport Középiskola Intézmény oktatási területei 2011/2011-es tanév első félév 2011/2011-es tanév második félév 2011/2011-es tanév első félév október június Osztályfőnöki munkaterv szerint február Szöllősiné Libis Judit Balázsné Györek Zsuzsanna Osztályfőnöki munkaterv szerint Oktatási területek vezetői Iskolai Tanóra védelme Hiányzások, késések vezetésének pontossága Óralátogatás Intézmény Folyamatos intézményvezető; intézményvezető helyettes; gyakorlati-oktatás vezető; művészeti igazgatóhelyettes; munkaközösségvezetők 6.6. Érettségihez, szakmai vizsgához kapcsolódó feladatok Időpont Feladat Felelős Tájékoztató az érintett tanulóknak és szüleiknek: Az érettségire, szakmai vizsgára történő jelentkezés; felsőoktatás felvételi rendje, pontszámítás. Az alapvizsga feltételei és követelményrendszere Jelentkezés a tavaszi érettségi és szakmai vizsgára Jelentés megküldése az érettségi és szakmai vizsgáról (OH, MÜSZA, NSZFI, jegyző) Jelentés a szakmai vizsga eredményéről 6.7. Beiskolázáshoz kapcsolódó feladatok Időpont Feladat Felelős Tagozatkódok meghatározása és megküldése a Felvételi Központnak és a fenntartónak A felvételi eljárás rendjének nyilvánosságra hozása. A felvételi eljárást megelőző egységes írásbelin való részvételi szándék bejelentése az OKÉV-nek 8

9 Nyílt nap Pályaválasztási fogadóóra, gimnázium Ottó Mariann Általános iskolai tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgára Vaskó Miklósné Feladatlap-igény jelentése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgához az OH-nak Pályaválasztási fogadóóra, szakközépiskola Egységes írásbeli vizsgák Pótló egységes írásbeli vizsga Az egységes írásbelin részt vevők értesítése az eredményről Vaskó Miklósné Szakmai alkalmassági vizsga a szakközépiskolai képzésre jelentkezőknek (TERVEZETT) Pótló szakmai alkalmassági vizsga a szakközépiskolai képzésre jelentkezőknek indokolt esetben Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása Végleges felvételi jegyzék megküldése a Felvételi Központnak Felvételizők értesítése a felvételről vagy elutasításról Beiratkozás a középiskolai és a zeneiskolai képzésre jelentkezőknek Vaskó Miklósné 6.8. Kompetencia-méréssel kapcsolatos feladatok Időpont Feladat Felelős A méréshez szükséges adatok megküldése az OH-nak Mérés lebonyolítása Piedl Erzsébet A 2009/2010-es tanévi kompetencia-mérés értékelése, a szükséges intézkedések meghatározása 6.9. Értekezletek Időpont Téma Felelős /2011-es tanév munkatervének elfogadása /2011-es tanév I. félévének értékelése /2012-es tanév beiskolázási tervének elfogadása /2011-es tanév értékelése 7. Támogatott versenyek Verseny megnevezése Megjegyzés Felelős OKTV Vaskó Miklósné Országos Művészeti Tanulmányi Versenyek 1. sz. melléklet szerint Megyei tanulmányi, szakmai és művészeti versenyek KÖRPI, megyei intézmények és a Veszprém Megyei Önkormányzat által hirdetett versenyekre Sportköri versenyek Nevezés szerint Ungvári Ádám 9

10 8. Iskolai ünnepélyek, rendezvények, megemlékezések Időpont Esemény Felelős október 6. Megemlékezés az Aradi vértanúk napjáról osztályfőnöki órák keretében osztályfőnökök október 22. Megemlékezés az 1956-os forradalom 54. évfordulójáról iskolai rendezvény keretében Ihász Irén december 3. Szalagavató 12.A-13.O Tamási Ivett december 10. Szalagavató 12.M Lajtafalvi Katalin december :00 Adventi hangverseny december :00 Ünnepi karácsonyi koncert január 28.. Iskolabál Bagó Judit február 25. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja. Megemlékezés osztályfőnöki órák keretében osztályfőnökök március 11. Megemlékezés az 1948-as forradalom és szabadságharcról Hertnerné Bakonyi Mária iskolai rendezvény keretében április 8. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól osztályfőnöki órák keretében osztályfőnökök április M osztály zárókiállítása április 30.. Ballagás Földesi Barnabás május M vizsgakiállítása június 14. Béla-nap Diáknap Miareczky Gréta június 15. Zeneiskolai záró koncert június 15. Ünnepélyes tanévzáró Vaskó Miklósné június 27 Horváth Lászlóné Beiratkozás, jelentkezés. osztályfőnökök, Bizonyítványosztás főtanszaki tanárok augusztus 31. Ünnepélyes tanévnyitó 9. Munkaközösségek Munkaközösség megnevezése Osztályfőnöki munkaközösség Nyelvi munkaközösség Matematika és informatika munkaközösség Ember és természet munkaközösség Vezető Balázsné Györek Zsuzsanna Ottó Mariann Balázsné Györek Zsuzsanna Piedl Erzsébet 10. Funkciók és megbízatások Funkció, megbízatás megnevezése Kémia szertár felelőse Rajz szertárak felelőse Esélyegyenlőségi megbízott Biológia szertár felelőse Diákmozgalmat segítő pedagógus Ifjúságvédelmi felelős Földrajz szertár felelőse Sportszertár felelőse Fizikaszertár felelőse Számítástechnika szaktantermek felelőse Felelős Piedl Erzsébet Bagó Judit Kovács Csilla Ungvári Attila 10

11 11. Eseménynaptár Időpont Esemény Felelős szeptember 1. A szorgalmi idő kezdete, első tanítási nap szeptember 3. Az alapfokú művészetoktatás első tanítási napja szeptember 6. 16:30 szeptember 14. szeptember 15. Szülői értekezlet a 9. évfolyamos osztályos tanulók szülei számára Diákönkormányzat alakuló értekezlete A 2009/2011-es osztálynaplók, anyakönyvek lezárása, bizonyítványok záradékozása. A 2011/2011-es osztálynaplók és anyakönyvek kitöltése Jakab Katalin Drácz Dóra Csótár Jessica szeptember Tanmenetek leadásának határideje 30. október 4. 16:30 Szülői értekezlet évfolyamon érintett osztályfőnökök 17:00 Fogadóóra október 4. Szülői munkaközösség alakuló értekezlete Szülői Munkaközösség elnök október 6. Megemlékezés az Aradi vértanúk napjáról osztályfőnökök október 20. október 22. Őszi szünet november 2.- november 5. november 11. Nyílt nap november :00 december 3. 14:00 Elsősök avatása Tárkányi Péter 18:00 Elsősavató buli 8:00 Megemlékezés az 1956-os forradalom 53. évfordulójáról Ihász Irén 9:00 Diákközgyűlés Csótár Jessica A szünet előtti utolsó tanítási nap október 29. (péntek); a szünet utáni első tanítási nap november 8. (hétfő) 7:30-13:00 Nyitott órák 10:00 13:00 Tájékoztató a képzésekről Pályválasztási fogadóóra a gimnáziumi képzés iránt érdeklődőknek A szülők értesítése gyermekük tanulmányi eredményéről az osztálynapló megfelelő oldalának hitelesített másolatával pályaválasztási felelősök Ottó Mariann osztályfőnökök december :00 Szalagavató 12.A-13.O Tamási Ivett december 4. 19:00 Karácsonyi koncert Szépalma Böjti Henrietta december 6. 17:00 Fogadóóra december :00 Szalagavató 12.M Lajtafalvi Katalin december december :00 december 22.- január 2. Téli szünet Karácsonyi koncertek (telephelyeken igény szerint) Ünnepi karácsonyi koncert a Városháza nagytermében A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (hétfő) január Tanszaki koncertek (telephelyeken igény szerint) Pályaválasztási fogadóóra a szakközépiskolai január :00 képzés iránt érdeklődőknek 11

12 január január 14. Első félév utolsó napja III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Félévi osztályozó vizsgák, főtárgyi meghallgatások lebonyolítása 14:30 Osztályozó értekezlet, január 21. Félévi értesítő kiosztásának határideje osztályfőnökök Írásbeli felvételi vizsgák a nyolcadik január :00 évfolyamok számára január 24. Tanítás nélküli munkanap 9:00 Nevelőtestületi értekezlet Téma: A 2010/2011-es tanév I. félévének értékelése január :00 Pótló írásbeli felvételi vizsgák a nyolcadik évfolyamok számára január :00 Iskolabál Bagó Judit január 31. Összevont szülői értekezlet a végzős tanulók szüleinek Téma: Az érettségire, szakmai vizsgára történő jelentkezés; felsőoktatás felvételi rendje, pontszámítás, február 15. Jelentkezés a tavaszi érettségi és a szakmai vizsgára 16:30 Szülői értekezlet osztályfőnökök február :00 Fogadóóra február 25. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja osztályfőnökök február :00 március 5. 14:00 Iskolai alkalmassági vizsga TERVEZETT időpontja a művészeti szakközépiskolai képzésre jelentkező nyolcadik évfolyamos általános iskolai tanulók részére Iskolai pótló alkalmassági vizsga a művészeti szakközépiskolai képzésre jelentkező nyolcadik évfolyamos általános iskolai tanulók részére március 11. Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharc 163. évfordulóján Hertnerné Bakonyi Mária március :00 Nevelőtestületi értekezlet március 18. A évfolyamos tanulók szüleinek értesítése gyermekük tanulmányi eredményéről az osztálynapló megfelelő oldalának hitelesített másolatával osztályfőnökök április 21. április 26. Tavaszi szünet A szünet előtti utolsó tanítási nap április 20. (szerda); a szünet utáni első tanítási nap április 27. (szerda) április 8. Emlékezés a holocaust áldozatainak emléknapja alkalmából osztályfőnökök április :00 Fogadóóra április 15. A 10. évfolyamos tanulók előzetes jelentkezése a 2011/2011-es tanév érettségi előkészítőire április A 12. és 13. évfolyamosok tanév végi osztályozó vizsgáinak időpontja április : M osztály zárókiállítása április :00 Ballagási próba Földesi Barnabás 12

13 április :30 Osztályozó értekezlet a 12. és 13. osztályosok jegyének lezárására. Tájékoztatás az írásbeli ügyeleti teendőkről április 29. A 12.A, 12.M és 13.M osztályosok utolsó tanítási napja. április :00 Ballagás Földesi Barnabás május 2. Tanítás Érettségi szünet nélküli Tárgy: magyar nyelv és irodalom munkanap május 3. Tanítás nélküli munkanap május 4. Tanítás nélküli munkanap Érettségi szünet Tárgy: matematika Érettségi szünet Tárgy: történelem Osztálykirándulás ezekre a napokra szervezhető A 12. osztályosok kivételével a tanulók szüleinek május 6. értesítése gyermekük tanulmányi eredményéről az osztályfőnökök osztálynapló megfelelő oldalának hitelesített másolatával A 10.; 11. nyelvi előkészítő évfolyam tanulóinak előzetes május 10. jelentkezése alapján induló érettségi felkészítők listájának közzététele május 25. Országos mérés a 10. évfolyamon (olvasás - szövegértés, matematikai eszköztudás) Piedl Erzsébet május : M vizsgakiállítása május 31. A 10.; 11. nyelvi előkészítő évfolyam tanulóinak végleges jelentkezése a 2011/2011-es tanévben induló érettségi felkészítőkre június 1. június 2. június 10. június 14.. Tanítás nélküli munkanap 8:00-14:00 8:00-14:00 13.M osztály írásbeli-gyakorlati szakmai vizsgája díszítőfestő 13.M osztály írásbeli-gyakorlati szakmai vizsgája alkalmazott grafikus 14:30 Osztályozó értekezlet Diáknap Miraeczky Gréta június Év végi osztályozó és főtárgyi vizsgák június 14. Művészeti alap és záróvizsgák június 15. június június 22. 8:00 június 23. 8:00 A szorgalmi idő utolsó napja, Kovács 10:00 Tanévzáró Ágnes 16:00 Zeneiskolai zárókoncert 12. M osztály szóbeli érettségi vizsgája 13.M osztály szakmai szóbeli vizsgája diszítőfestő 13.M osztály szakmai szóbeli vizsgája alkalmazott grafikus 13

14 június június 27. június 24. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 12. A osztály szóbeli érettségi vizsgája Beíratkozás a középiskolai és a zeneiskolai képzésre jelentkezőknek Tanévzáró értekezlet 9:00 Téma: A 2010/2011-es tanév értékelése Vaskó Miklósné 14:00 Pedagógusnapi tanévzáró ünnepség Szülői Munkaközösség elnöke augusztus :00 Alakuló értekezlet augusztus augusztus 31. Írásbeli és szóbeli javító és pótló vizsgák 10:00 Tanévnyitó értekezlet 16:00 Ünnepélyes tanévnyitó 12. Mellékletek: 1. sz.: 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet a 2010/2011-es tanév rendjéről 2. sz.: Osztályfőnöki munkaközösség 2010/2011-es tanévi munkaterve 3. sz.: Nyelvi munkaközösség 2010/2011-es tanévi munkaterve 4. sz.: Matematika-informatika munkaközösség 2010/2011-es tanévi munkaterve 5. sz.: Ember és természet munkaközösség 2010/2011-es tanévi munkaterve 6. sz.: Alapfokú művészetoktatás 2010/2011-es tanévi munkaterve 7. sz.: Ifjúságvédelmi felelős 2010/2011-es tanévi munkaterve 8. sz.: Esélyegyenlőségi megbízott 2010/2011-es tanévi munkaterve 9. sz.: Iskola-egészségügyi szolgálat 2010/2011-es tanévi munkaterve 10. sz.: Diákönkormányzat 2010/2011-es tanévi munkaterve 11. sz.: Szülői Munkaközösség 2010/2011-es tanévi munkaterve 12. sz.: Tantárgyfelosztás 13. sz.: Beiskolázási terv a 2010/2011-es tanévre Zirc, ig. 14

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium A 2015/2016. tanév helyi rendje A tanév első napja: Utolsó tanítási nap: 2015. szeptember 1. (hétfő) 2016. június 15. (szerda) (tanítási napok száma: 180 nap) (hetek száma: 36 hét) Dátum Időpont Esemény

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA)

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) Dátum/ (kedd) 8,00 05. 9. (szerda)

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2015/2016-os tanév 2015. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 Munkaterv 2015/2016-1 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

Összeállította: Tárkányi Tibor igazgató

Összeállította: Tárkányi Tibor igazgató A zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévi végrehajtása, intézkedési terv a 2010/2011-es

Részletesebben

A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév

A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév Dátum Tan. nap 2015.08.24 hétfő Tanévnyitó konferencia Intézményi Konferencia 2015.08.25. kedd Tanári Konferencia 2015.08.26.

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A 2013/2014. tanév munkarendje 2013. augusztus 23. (P) Nevelőtestületi megbeszélés Munkaközösségi megbeszélések A tantárgyfelosztás egyeztetése

Részletesebben

Eseménynaptár 2013/14-es tanév PIOK Általános iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013/14-es tanév PIOK Általános iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus. Szeptember Eseménynaptár 2013/14-es tanév PIOK Általános iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum 20. Kedd Nap Tan. nap. Szám 21. Szerda alakuló ülés 9:00 22. Csütörtök 23. Péntek jeletkezés vizsgákra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013/2014. TANÉV MUNKATERVE A kötelező tanítási napok száma: 179 nap. Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő), az utolsó tanítási

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012/2013. tanévi munkaterve MUNKATERV.

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012/2013. tanévi munkaterve MUNKATERV. MUNKATERV 1. A TANÉV HELYI RENDJE 1.1. Tanév kerete Idő 2012.09.03. Tanév kezdete Első tanítási nap 2013.06.15 Utolsó tanítási nap 2013.08.31. Tanév vége Megnevezés 1.2. ok Idő Megnevezés 2012.12.15. Nevelőtestületi

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje Munkaterv része: A 2015/2016. tanév helyi rendje Gimnázium 1. Tanítási napok szünetek: Tanítási napok száma: A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV TANÉV HELYI RENDJE ESEMÉNY MEGNEVEE hó Tanévnyitó alakuló értekezlet 19. szerda 11:00 Javítóvizsgák - írásbeli 24. hétfő Javítóvizsgák - szóbeli 25-27. kedd-csütörtök augusztus

Részletesebben

A tanév rendje. Speciális szakiskola, szakiskola, intézményegység 2010-2011.

A tanév rendje. Speciális szakiskola, szakiskola, intézményegység 2010-2011. A tanév rendje Speciális szakiskola, szakiskola, intézményegység 2010-2011. Kiemelt feladataink a tanévben: A női szabó szakma helyi tantervének átdolgozása a 2 éves képzésre. Szintvizsgák előkészítése,

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2015/2016. TANÉV. Augusztus

HATÁRIDŐNAPLÓ 2015/2016. TANÉV. Augusztus HATÁRIDŐNAPLÓ 2015/2016. TANÉV Augusztus 24. 9 00 Alakuló értekezlet 24-25 10 00 Javító vizsgák felelős: Podmaniczki Anna 26-28. Munkaközösségi értekezletek (kiírás szerint) 28-ig Törzskönyvek, bizonyítványok,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE I. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatási Ssz. Munkakör Végzettség

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E P r o g r a m : A U G U S Z T U S 23 9.00 Alakuló értekezlet 24. 8.00

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 1. sz. melléklet A tanév helyi rendje 2014/2015 1. A szorgalmi idő A 2014/2015. tanévben a szorgalmi idő - első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) és - utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő).

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. A 9. osztályosok tudásszintjének felmérése az első tanórán angol és német nyelvből egységes feladatlappal SZMK ülés

ESEMÉNYNAPTÁR. A 9. osztályosok tudásszintjének felmérése az első tanórán angol és német nyelvből egységes feladatlappal SZMK ülés ESEMÉNYNAPTÁR Augusztus 26. Alakuló értekezlet Az órarend és tantárgyfelosztás véglegesítése 27-28. Munkaközösségi megbeszélések 28-29. Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák 29. Munkaközösségi munkatervek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A tanév rendje 2015/2016. Az iskolák értesítik a szülőket a tanulók első félévben elért tanulmányi eredményeiről: 2016. január 29.

A tanév rendje 2015/2016. Az iskolák értesítik a szülőket a tanulók első félévben elért tanulmányi eredményeiről: 2016. január 29. A tanév rendje 2015/2016. Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Utolsó tanítási nap a végzősöknél: 2016. április 29. (péntek) A szorgalmi idő első

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: Óvoda integrációja 20. jubileumi évprogramjainak megszervezése A felújított, átvett épületekben zajló tanítás megszervezése

Részletesebben

Különös közzétételi lista. 2015/2016. tanév

Különös közzétételi lista. 2015/2016. tanév Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév Tartalom A felvétel lehetőségei... 1 Térítési díj, tandíj mértéke... 2 Fenntartói értékelés, megállapítás:... 2 Nyitva tartás:... 2 Tanévi eseménynaptár:... 3

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV. 2009/2010. tanév

INTÉZMÉNYI MUNKATERV. 2009/2010. tanév INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2009/2010. tanév VOCATIONAL ACADEMY ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON OM 101333 Intézmény székhelye: 9027 Gyır,

Részletesebben

MIOK JNGSZI OM 201189. 2013-2014-es TANÉV MUNKATERVE M U N K A T E R V F E L A D A T O K. Augusztus szeptember

MIOK JNGSZI OM 201189. 2013-2014-es TANÉV MUNKATERVE M U N K A T E R V F E L A D A T O K. Augusztus szeptember M U N K A T E R V IDŐPONTOK 22. 22-től 25-26. 29. 13.00 27. 30. 13.00 óra 2. 2-től F E L A D A T O K szeptember Az érettségi utáni szakképző évfolyamok pályaorientációs napja Létszámjelentés Felkészülés

Részletesebben

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM 2015 2016. tanévi munkaterve Elfogadta: a nevelőtestület Pécsett, 2015. szeptember 30. (Dr. Barna Viktor, igazgató) 1 1. A tanévi munkaprogram előkészítésének rendje (időpontok,

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév Ikt.szám: 591/2015. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai: 1.) Hatékony és következetes módszerekkel a tanulói és dolgozói

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. évi munkaterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. évi munkaterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. évi munkaterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2015. szeptember 01. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. évi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016.

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. Veszprémi SZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. időpont program felelős (felelősök) augusztus 31. 17 00, osztályfőnökök,

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: A Szent Mór Óvodával szoros, hatékony kapcsolat kiépítése A nyílt napok, Iskolanyitogatók megszervezése A pedagógus kulcskompetenciák

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak?

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Dátum Nap típusa ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Hét Ciklus Tanítási hét sorszáma Tanítási nap

Részletesebben

Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014.

Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014. Ikt.sz.: 650/2014. Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról Tartalomjegyzék Közzétételi lista általános

Részletesebben

KÖZZÉTELI LISTA. GtB Szakképző Iskola

KÖZZÉTELI LISTA. GtB Szakképző Iskola KÖZZÉTELI LISTA GtB Szakképző Iskola Az iskola neve: GtB Szakképző Iskola Az iskola címe: 1039 Budapest, Pais Dezső utca 1-3. Az iskola OM azonosítószáma: 100533 Tanév megnevezése: 2010/2011. Személyi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2014/2015-ÖS TANÉV FM Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola 2014/2015-ös tanévi munkaterve Az osztályok megoszlása a képzés típusa alapján

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015-es TANÉVRE 1.1. Rendelkezés a tanévről - A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember elsejétől (hétfő) 2015. aug. 31-éig tart a tanév

Részletesebben

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy Különös közzétételi lista 2015/2016 tanév 32/2008 (XI. 2) OKM rendelet 10. számú melléklet 0 11/1994 (VI.8) MKM rendelethez, mely előírja a tájékoztatási kötelezettséget az alábbi témákban: A pedagógusok

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

Az intézmény nyitva tartása, éves munkaterv

Az intézmény nyitva tartása, éves munkaterv Az intézmény nyitva tartása, éves munkaterv Porta nyitva tartása: H-P 7:00 15:00-ig Csengetési rend: 1. óra 7.45-8.30 10 perc szünet 2. óra 8.40-9.25 10 perc szünet 3. óra 9.35-10.20 5 perc szünet 4. óra

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév A Kecskeméti Szakképzési Centrum MUNKATERVE 2015-2016-os tanév Kecskemét 2015. Kecskeméti Szakképzési Centrum Tartalomjegyzék Bevezető... 3 I. A tagintézmény szervezeti struktúrája... 4 Humánerőforrás...

Részletesebben

Munkaprogram a 2013/2014-es tanévre

Munkaprogram a 2013/2014-es tanévre Munkaprogram a 2013/2014-es tanévre AUGUSZTUS 21-24. Gólyatábor 26. 8 óra Értekezlet, munkaközösség-vezetők megválasztása 26. 8 óra Korrepetálás 26. Munka- és tűzvédelmi bejárás 27. 8 óra Javítóvizsga

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999 Készítette: Barna Elekné I. Az intézmény 2011/2012-es tanév indításának helyzetképe 1. Tárgyi és működési

Részletesebben

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E 2013-2014. tanév Kiemelt feladatok a tanév során Az alapdokumentumok áttekintése, a szükséges módosítások

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben