III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévi munkaterve MUNKATERV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévi munkaterve MUNKATERV"

Átírás

1 MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet; a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, a közoktatás minőségirányításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002 (II. 15.) OM rendelet, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a 2011/2012. tanév rendjéről szóló 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet, Veszprém Megyei Önkormányzat Oktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve, a zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja, a zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Programja. 1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK: A 2011/2012-es tanévben a pedagógiai program megvalósítására rendelkezésre álló alkalmazotti állomány létszáma és megoszlása feladat-ellátási helyenként: Gimnázium Pedagógus, tanár Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatás Pedagógiai munkát közvetlenül segítők Egyéb foglalkoztatottak Ügyviteli, pénzügyi, gazdasági dolgozók Technikai személyzet 16 fő 9 fő 10 fő 1 fő 4 fő 6 fő Óraadók 2 fő 1 fő 1 fő GYED-GYES 1 fő 0 fő 2 fő 2. TÁRGYI FELTÉTELEK: Feladatellátás helye műhelyek Szakmai Tantermek Szaktantermek Tornaterem Könyvtár Székhely Bakonyszentkirályi telephely 1 Csetényi telephely 1 1

2 A székhelyen a tantermek és a szaktantermek, illetve szakmai műhelyek száma komoly feladatszervezési nehézségeket okoz. Az IKT eszközellátottság a székhelyen kiemelkedő, a többi telephelyen nem szükséges. 3. PROBLÉMALISTA A 2010/2011-ES TANÉV NEVELŐTESTÜLETI, DIÁKÖNKOR- MÁNYZATI, SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGI, BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉRTÉKELÉSE, VALA- MINT A BELSŐ DOKUMENTUMOK ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN A 2010/2011-es tanév értékelésénél az alábbi területek jelentek meg, mint megoldandó problémák: a helyi tanterv elvárásai és a tanulói kompetencia-szint nincs szinkronban, a szakmai program kidolgozottsága alacsony szintű, az intézményen belüli információáramlás lassú és egyirányú, a dokumentáltság gyenge, a tanügyi nyilvántartások vezetése nem megfelelő, a pedagógusok és vezetők munkájának értékelése nem teljeskörű, az intézmény külső megjelenése nem elég hatékony, a tanulmányi versenyeredmények elmaradnak az elvárhatótól, a kistérség tanulólétszáma a középiskolai korosztály tekintetében folyamatosan csökken, a zeneiskolai beiratkozás és továbbhaladás rendje kidolgozatlan vagy nem jól kommunikált, a DÖK nem működik megfelelően, az öregdiák mozgalom beindítása nem kezdődött el. 4. A TANÉV FŐ CÉLKITŰZÉSEI A probléma-listának megfelelően a 2011/2012-es tanévnek az alábbi kiemelt feladatai adódtak: a kulcskompetenciák fejlesztése, felzárkóztatás és tehetséggondozás fejlesztése, hiányzások számának csökkentése, javító vizsgák, bukások számának csökkentése, a helyi tanterv felülvizsgálata, a szakmai program teljeskörű kidolgozása az új SZVK alapján, a digitális adminisztráció bevezetése, a belső információáramlás és a dokumentáltság erősítése, a pedagógusok, a vezetők és az egyéb munkakörben foglalkoztatottak értékelése az Intézményi Minőségirányítási Program alapján, 2

3 pedagógus továbbképzés során szerzett ismeretek, különösen az új tanulásmódszertani technikák alkalmazása a gyakorlatban, kompetencia alapú digitális tananyagtartalmak alkalmazása, az intézmény külső megjelenési színtereinek bővítése (koncertek, iskola tv, iskola újság) a meglévők fejlesztése, különös tekintettel az intézményi honlap fejlesztésére, a beiskolázás javítása különösen az alapfokú művészetoktatás képzési területein, a Diákönkormányzat önkormányzatiságának erősítése, fokozottabb bevonása az iskola életébe, döntési rendszerébe, a DÖK dokumentáltságának javítása, az öregdiák mozgalom létrehozása, felnőttképzési programok, tananyagok kidolgozása; az Intézményi Minőségirányítási Program átdolgozása, a Pedagógiai Programmal történő összehangolása, az iskola 50. jubileumi évfordulójának előkészítése, lebonyolítása, önkéntes munka Zircen, a kistérségben és megyei intézményekben. 5. FELADATOK, ELVÁRT EREDMÉNYEK 5.1. Kulcskompetenciák fejlesztése A tanulók kompetencia szintjének rögzítése a 8. osztályos állapot szerint, a szint alatti tanulók felkutatása Bejövő szintek felmérése korábbi 8. évfolyamos kompetencia eredmények alapján. Kompetencia-térkép felállítása a 9. A és a 9. M osztályokban. Kompetencia-térkép ismertetése a középiskolai nevelőtestület tagjaival. Kompetencia fejlesztési feladatterv kidolgozása a 9. A és a 9. M osztályban. A 2010-es évi kompetenciamérés értékelése, beszámoló az eredményekről. A térkép alapján kidolgozható az osztály szintjének megfelelő feladattípus és módszertani terv. Az osztályban oktató tanárok megismerik a tanulók előzetes kompetenciaszintjét. A feladattípus és módszertani terv alapján történő oktatás eredményeképp javul a tanulók kompetenciaszintje. A kiértékelés lehetőséget teremt a következő tanév tervezéséhez Piedl Erzsébet szaktanárok Piedl Erzsébet 5.2. A felzárkóztatás és a tehetséggondozás fejlesztése A nehezen tanulható tantárgyak megismerésének segítése, a tehetséges tanulók hozzásegítése az eredményes versenyzéshez. A felzárkóztatás és a tehetséggondozás területeinek kijelölése és gazdáinak meghatározása, óraszámok biztosítása. A felzárkóztatás, illetve a tehetséggondozás célszemé- A felzárkóztatás és a tehetséggondozás hatékonyságá feladatgazdák 3

4 lyeinek kijelölése, a fejlesztendő terület tanmenetének kidolgozása. Beszámoló a felzárkóztatás, tehetséggondozás eredményeiről. nak növekedése. Az eredmények tükrében a rendszer felülvizsgálata, módosítása feladatgazdák 5.3. Helyi tanterv felülvizsgálata A helyi tanterv felülvizsgálati területeinek és felelőseinek kijelölése. A felülvizsgálat elvégzése és a javaslatok megfogalmazása. A módosított helyi tanterv beillesztése a pedagógiai programba, és felterjesztése a fenntartónak A problémás területek meghatározása. A helyi tanterv hozzáigazítása a kompetencia elvárásokhoz. Eredményes és hatékony tanulás-tanítás feladatgazdák Szakmai program teljeskörű kidolgozása A szakmai program felülvizsgálati területeinek és felelőseinek kijelölése. A felülvizsgálat elvégzése és a javaslatok megfogalmazása. A kibővített szakmai program beillesztése a pedagógiai programba, és felterjesztése a fenntartónak A problémás területek meghatározása. A szakmai program hozzáigazítása a modulrendszerhez. Eredményes és hatékony tanulás-tanítás feladatgazdák Az intézményi iratkezelési szabályzat felülvizsgálata Az iratkezelési szabályzat felülvizsgálata, a problémás területek feltárása. Az iratkezelési szabályzat módosítása. A módosított iratkezelési szabályzat kihirdetése és hatályba helyezése. A problémás területek meghatározása. A problémás területek megszüntetése. Az adminisztrációs fegyelem és minőség javulása A digitális adminisztráció bevezetése Vaskó Miklósné A TANINFORM rendszer feltöltése Vaskó Miklósné A TANINFORM felületeinek megismerése. előkészítése. A digitális adminisztráció A TANINFORM rendszer működésének bemutatása Rendszergazda 4

5 A TANINFORM tanulói moduljainak és digitális napló moduljának használata, párhuzamosan a kézi nyilvántartások bevezetésével. A TANINFORM rendszer beválásának vizsgálata, beszámoló Áttérés a digitális napló használatára. A rendszer működésének finomítása A belső információáramlás és a dokumentáltság erősítése Tanárok A belső információáramlás és a dokumentáltság hibáinak teljeskörű feltérképezése. Bizottság felállítása a problémák megoldására. A javaslatok átültetése a gyakorlatba igazgatói utasítással. A javaslatok beépítése az Intézményi Minőségirányítási Programba. A módosított Intézményi Minőségirányítási Program felterjesztése a fenntartónak. Hiányosságok megismerése Javaslatok, megoldási stratégiák készítése. A kommunikáció, dokumentáltság javulása Az intézmény külső megjelenési színtereinek bővítése Lehetséges színterek feltérképezése. Intézményi marketing programok kialakítása. Munkacsoportok kialakítása Az egyes területek tevékenységének megtervezése Az egyes területek első tevékenységének megjelenése. széles körű tájékoztatása. Az iskola iránt érdeklődők A mért területek helyzetének, eredményeinek javulá- Javaslatok a mérési eredmények tükrében. sa Munkacsoport vezetők 5.9. A beiskolázás javítása Az okok ismeretében kialakíthatók a szükséges megol dási stratégiák. A munkacsoportok javaslatot dolgoznak ki a javítást A beiskolázási nehézségek okainak feltérképezése. Munkacsoportok hozzárendelése a javítandó területekhez. A rövid távú javaslatok beépítése a 2011/2011-es tanév felvételi eljárásába. szolgáló intézkedésekre. A javaslatok megjelennek a továbbképzési tájékoztatók, nyílt napok anyagában Munkacsoport vezetők 5

6 A hosszú távú javaslatok beépítése az iskola Intézményi Minőségirányítási Programjába és Pedagógiai Programjába A beiskolázási problémák mérséklése Öregdiák mozgalom elindítása Öregdiák-lista összegyűjtése. Kapcsolati háló feltérképezése. Az iskola volt diákjainak megkeresése a mozgalom céljainak ismertetése. Öregdiák mozgalom létrehozása. Az iskola volt diákjainak elérése. Az iskola és volt diákjai közötti kapcsolat életre hívása és megerősítése Vaskó Miklósné DÖK működésének javítása DÖK szervezetének felépítése, a DÖK Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata., Pénzkezelési szabályzat kialakítása. A DÖK önállóságának növelése Miareczki Gréta 6

7 6. A TANÉV HELYI RENDJE 6.1. Tanév kerete Idő Tanév kezdete Első tanítási nap Utolsó tanítási nap Tanév vége Megnevezés 6.2. Tanítás nélküli munkanapok Idő Megnevezés Nevelőtestületi értekezlet; Téma: A 2011/2012-es tanév I. félévének értékelése Nevelőtestületi értekezlet Diáknap Érettségi szünet; Tárgy: magyar nyelv és irodalom Osztálykirándulás Érettségi szünet; Tárgy: matematika ezekre a napokra Érettségi szünet; Tárgy: történelem szervezhető 6.3. Szünetek Megnevezés Őszi szünet Téli szünet Tavaszi szünet Idő november 2-tól november 5-ig szünet előtti utolsó tanítási nap: október 28. (péntek) szünet utáni első tanítási nap: november 7. (hétfő) december 22-től január 2-ig szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. (szerda) szünet utáni első tanítási nap: január 3. (kedd) április 5-től április 9-ig szünet előtti utolsó tanítási nap: április 4. (szerda) szünet utáni első tanítási nap: április 10. (kedd) 6.4. Mérések Mérés jellege Országos Megnevezés Érintett Ideje Felelős Kompetencia-mérés Bemenő nyelvi ismeretek felmérése 10. A, 10. M osztály valamennyi tanulója 9. évfolyam tanulói május szeptember eleje Jakab Katalinintézményi koordinátor Ottó Mariann Iskolai Fizikai állapot felmérése Iskola valamennyi középiskolai tanulója május Ungvári Ádám Tantárgyi mérések Pedagógiai Program szerint szaktanárok 7

8 6.5. Ellenőrzések Ellenőrzés jellege Megyei Megnevezés Érintett Ideje Felelős Tanügyi ellenőrzés Pénzügyi ellenőrzés Pénzügyi ellenőrzés FEUVE szerint Törzskönyvek ellenőrzése Haladási és osztálynaplók vezetése Tanügyi ellenőrzés: beírási napló, törzskönyv, napló, bizonyítvány Intézmény Gazdasági csoport Középiskola Intézmény oktatási területei 2011/2012-es tanév első félév 2011/2012-es tanév második félév 2011/2012-es tanév első félév október június Osztályfőnöki munkaterv szerint február Szöllősiné Libis Judit Kovács Csilla Oktatási területek vezetői Iskolai Tanóra védelme Hiányzások, késések vezetésének pontossága Óralátogatás Intézmény Folyamatos Kovács Csilla intézményvezető; intézményvezető helyettes; gyakorlati-oktatás vezető; munkaközösségvezetők, tanszakvezető 6.6. Érettségihez, szakmai vizsgához kapcsolódó feladatok Időpont Feladat Felelős Tájékoztató az érintett tanulóknak és szüleiknek: Az érettségire, szakmai vizsgára történő jelentkezés; felsőoktatás felvételi rendje, pontszámítás. Az alapvizsga feltételei és követelményrendszere Jelentkezés a tavaszi érettségi és szakmai vizsgára Jelentés megküldése az érettségi és szakmai vizsgáról (OH, MÜSZA, NSZFI, jegyző) Jelentés a szakmai vizsga eredményéről 6.7. Beiskolázáshoz kapcsolódó feladatok Időpont Feladat Felelős Tagozatkódok meghatározása és megküldése a Felvételi Központnak és a fenntartónak A felvételi eljárás rendjének nyilvánosságra hozása. A felvételi eljárást megelőző egységes írásbelin való részvételi szándék bejelentése az OKÉV-nek Nyílt nap és felvételi tájékoztató Pályaválasztási fogadóóra, gimnázium Ottó Mariann 8

9 Általános iskolai tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgára Vaskó Miklósné Feladatlap-igény jelentése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgához az OH-nak Pályaválasztási fogadóóra, szakközépiskola Egységes írásbeli vizsgák Pótló egységes írásbeli vizsga Az egységes írásbelin részt vevők értesítése az eredményről Vaskó Miklósné Szakmai alkalmassági vizsga a szakközépiskolai képzésre jelentkezőknek (TERVEZETT) Pótló szakmai alkalmassági vizsga a szakközépiskolai képzésre jelentkezőknek indokolt esetben Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása Végleges felvételi jegyzék megküldése a Felvételi Központnak Felvételizők értesítése a felvételről vagy elutasításról Beiratkozás a középiskolai és a zeneiskolai képzésre jelentkezőknek Vaskó Miklósné 6.8. Kompetencia-méréssel kapcsolatos feladatok Időpont Feladat Felelős A méréshez szükséges adatok megküldése az OH-nak Mérés lebonyolítása Jakab Katalin A 2010/2012-es tanévi kompetencia-mérés értékelése, a szükséges intézkedések meghatározása 7. Támogatott versenyek Verseny megnevezése Megjegyzés Felelős OKTV Vaskó Miklósné 2. sz. melléklet a 30/2011. (VI. Országos Művészeti Tanulmányi Versenyek 7.) NEFMI rendelet szerint Megyei tanulmányi, szakmai és művészeti versenyek KÖRPI, megyei intézmények és a Veszprém Megyei Önkormányzat által hirdetett versenyekre Sportköri versenyek Nevezés szerint Ungvári Ádám 9

10 8. Iskolai ünnepélyek, rendezvények, megemlékezések Időpont Esemény Felelős október 6. Megemlékezés az Aradi vértanúk napjáról osztályfőnöki órák keretében október 21. Megemlékezés az 1956-os forradalom 55. évfordulójáról iskolai rendezvény keretében december 9. Szalagavató 13.O Hertnerné Bakonyi Mária december 16. Szalagavató 12.M Fátyol Ella december :00 Adventi hangverseny december 21. Iskolai karácsony Bagó Judit december :00 Ünnepi karácsonyi koncert február 11. Iskolabál február 25. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja. Megemlékezés osztályfőnöki órák keretében március 13. Megemlékezés az 1948-as forradalom és szabadságharcról iskolai rendezvény keretében Kovács Csilla április 16. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól osztályfőnöki órák keretében április M osztály zárókiállítása április 23. Béla nap, Szeifert György április 24. Diáknap Miareczki Gréta május 5. Ballagás Földesi Barnabás május M vizsgakiállítása június 4. június 15. június 22. június 28. szeptember 2. Nemzeti Összetartozás Napja. Megemlékezés osztályfőnöki órák keretében Zeneiskolai záró koncert, zeneiskolai tanulók bizonyítvány osztása Ünnepélyes tanévzáró, bizonyítványosztás 9.osztályos és zeneiskolai beiratkozás Ünnepélyes tanévnyitó, 9. osztályok szülői értekezlete Vaskó Miklósné Horváth Lászlóné, főtanszaki tanárok 9. Szervezeti felépítés Funkció megnevezése Igazgató Általános igazgatóhelyettes Gyakorlati oktatásvezető Tanszakvezető Gazdasági ügyekért felelős ügyintéző Vezető Kovács Zsoltné Szöllősiné Libis Judit 10. Munkaközösségek Munkaközösség megnevezése Osztályfőnöki munkaközösség Nyelvi munkaközösség Kovács Csilla Ottó Mariann Vezető 10

11 Matematika és informatika munkaközösség Ember és természet munkaközösség Klausz Eszter Piedl Erzsébet 11. Osztályfőnöki megbízások Osztályfőnök Tárkányi Tibor Kúsz Katalin Jakab Katalin Drácz Dóra Piedl Erzsébet Marton Veronika Kovács Csilla Fátyol Ella Hertnerné Bakonyi Mária Lajtafalvi Katalin 9. A 9. M 10. A 10. M 11. A 11. M 12. A 12. M 13. O 13. M Osztály 12. Funkciók és megbízatások Funkció, megbízatás megnevezése Kémia szertár felelőse Rajz szertárak felelőse Esélyegyenlőségi megbízott Biológia szertár felelőse Diákmozgalmat segítő pedagógus Ifjúságvédelmi felelős Földrajz szertár felelőse Sportszertár felelőse Fizikaszertár felelőse Számítástechnika szaktantermek felelőse Felelős Piedl Erzsébet Bagó Judit Kovács Csilla Ungvári Ádám Tárkányi Tibor 13. Közalkalmazotti Tanács Elnök Tag Tag Megbízás Lajtafalvi Ferenc Jakab Katalin Piedl Erzsébet Név 14. Iskolai szervezetek Megbízás Elnök Tag Megbízás Elnök Tag Diákmozgalmat segítő tanár Szülői Munkaközösség Név Pécsváradi Tímea osztályonként megválasztott SZM tagok Diákönkormányzat Név Miareczki Gréta 12. M osztályos tanuló osztályonként megválasztott DÖK tagok Bagó Judit 11

12 15. Eseménynaptár Időpont Esemény Felelős szeptember 1. A szorgalmi idő kezdete, első tanítási nap szeptember 2. Az alapfokú művészetoktatás első tanítási napja szeptember 5. 17:00 szeptember 12. szeptember 15. Szülői értekezlet a 9. évfolyamos osztályos tanulók szülei számára Diákönkormányzat alakuló értekezlete A 2010/2011-es osztálynaplók, anyakönyvek lezárása, bizonyítványok záradékozása. A 2011/2012-es osztálynaplók és anyakönyvek kitöltése Kúsz Katalin, Tárkányi Tibor Miareczki Gréta szeptember Tanmenetek leadásának határideje 15. október 3. 16:30 Szülői értekezlet évfolyamon érintett 17:00 Fogadóóra október 3. Szülői munkaközösség alakuló értekezlete Szülői Munkaközösség elnök október 6. Megemlékezés az Aradi vértanúk napjáról október 13. október 21. 8:00 Őszi szünet november 2.- november 5. november 10. Nyílt nap november :00 december 2. 14:00 Elsősök avatása 18:00 Elsősavató buli Merse Vanda Megemlékezés az 1956-os forradalom 53. évfordulójáról 9:00 Diákközgyűlés Miareczki Gréta A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek); a szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő) 7:30-13:00 Nyitott órák 10:00 13:00 Tájékoztató a képzésekről Pályválasztási fogadóóra a gimnáziumi képzés iránt érdeklődőknek A szülők értesítése gyermekük tanulmányi eredményéről az osztálynapló megfelelő oldalának hitelesített másolatával december 9. 18:00 Szalagavató 13.O pályaválasztási felelősök Ottó Mariann Hertnerné Bakonyi Mária december 5. 17:00 Fogadóóra december :00 Szalagavató 12.M Fátyol Ella december december :00 december 22.- január 2. Téli szünet Karácsonyi koncertek (telephelyeken igény szerint) Ünnepi karácsonyi koncert a Városháza nagytermében A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (kedd) január Tanszaki koncertek (telephelyeken igény szerint) Pályaválasztási fogadóóra a szakközépiskolai január 9. 17:00 képzés iránt érdeklődőknek 12

13 január január 13. Első félév utolsó napja III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Félévi osztályozó vizsgák, főtárgyi meghallgatások lebonyolítása 14:30 Osztályozó értekezlet, január 20. Félévi értesítő kiosztásának határideje Írásbeli felvételi vizsgák a nyolcadik január :00 évfolyamok számára január 23. Tanítás nélküli munkanap 9:00 Nevelőtestületi értekezlet Téma: A 2010/2011-es tanév I. félévének értékelése január :00 Pótló írásbeli felvételi vizsgák a nyolcadik évfolyamok számára január :00 Iskolabál Bagó Judit január 30. Összevont szülői értekezlet a végzős tanulók szüleinek Téma: Az érettségire, szakmai vizsgára történő jelentkezés; felsőoktatás felvételi rendje, pontszámítás, február 15. Jelentkezés a tavaszi érettségi és a szakmai vizsgára 16:30 Szülői értekezlet február :00 Fogadóóra február 25. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja február :00 március 3. 14:00 március 13. március 14. április 4. április 5. április 9. Tavaszi szünet Iskolai alkalmassági vizsga TERVEZETT időpontja a művészeti szakközépiskolai képzésre jelentkező nyolcadik évfolyamos általános iskolai tanulók részére Iskolai pótló alkalmassági vizsga a művészeti szakközépiskolai képzésre jelentkező nyolcadik évfolyamos általános iskolai tanulók részére Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharc 163. évfordulóján Nevelőtestületi értekezlet, tanítás nélküli munkanap A évfolyamos tanulók szüleinek értesítése gyermekük tanulmányi eredményéről az osztálynapló megfelelő oldalának hitelesített másolatával A szünet előtti utolsó tanítási nap április 4. (szerda); a szünet utáni első tanítási nap április 10. (kedd) Kovács Csilla április 13. A 10. évfolyamos tanulók előzetes jelentkezése a 2011/2012-es tanév érettségi előkészítőire április 16. Emlékezés a holocaust áldozatainak emléknapja alkalmából április :00 Fogadóóra április M osztály zárókiállítása április 23. Béla nap, Bagó Judit 13

14 április 24. Tanítás nélküli munkanap III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Diáknap Bagó Judit, Miareczki Gréta április A 12. és 13. évfolyamosok tanév végi osztályozó vizsgáinak időpontja május :00 Ballagási próba Földesi Barnabás május 2. 14:30 Osztályozó értekezlet a 12. és 13. osztályosok jegyének lezárására. Tájékoztatás az írásbeli ügyeleti teendőkről május 3. A 12.A, 12.M és 13.M osztályosok utolsó tanítási napja. május 5. 10:00 Ballagás Földesi Barnabás május 7. Tanítás Érettségi szünet nélküli Tárgy: magyar nyelv és irodalom munkanap május 8. Tanítás nélküli munkanap május 9. Tanítás nélküli munkanap május 11. május 11. május 30. Érettségi szünet Tárgy: matematika Érettségi szünet Tárgy: történelem Osztálykirándulás ezekre a napokra szervezhető A 12. osztályosok kivételével a tanulók szüleinek értesítése gyermekük tanulmányi eredményéről az osztálynapló megfelelő oldalának hitelesített másolatával A 10.; 11. nyelvi előkészítő évfolyam tanulóinak előzetes jelentkezése alapján induló érettségi felkészítők listájának közzététele Országos mérés a 10. évfolyamon (olvasás - szövegértés, matematikai eszköztudás) Jakab Katalin május : M vizsgakiállítása május 31. A 10.; 11. nyelvi előkészítő évfolyam tanulóinak végleges jelentkezése a 2011/2011-es tanévben induló érettségi felkészítőkre június 4. Emlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából június M osztály írásbeli-gyakorlati szakmai 8:00- vizsgája 14:00 díszítőfestő június 5. 8:00-14:00 13.M osztály írásbeli-gyakorlati szakmai vizsgája alkalmazott grafikus június :30 Osztályozó értekezlet (középiskola), Kovács Ágnes június Év végi osztályozó és főtárgyi vizsgák június 14. Művészeti alap és záróvizsgák, Kovács A szorgalmi idő utolsó napja június 15. Ágnes 16:00 Zeneiskolai zárókoncert június M osztály szóbeli érettségi vizsgája 14

15 június 25. 8:00 június 26. 8:00 június június 29. július M osztály szakmai szóbeli vizsgája diszítőfestő 13.M osztály szakmai szóbeli vizsgája alkalmazott grafikus 13. O osztály szóbeli érettségi vizsgája Beiratkozás a középiskolai és a zeneiskolai képzésre jelentkezőknek Tanévzáró értekezlet 9:00 Téma: A 2011/2012-es tanév értékelése 14:00 Pedagógusnapi tanévzáró ünnepség augusztus :00 Alakuló értekezlet augusztus Írásbeli és szóbeli javító és pótló vizsgák augusztus :00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 2. 16:00 Ünnepélyes tanévnyitó Vaskó Miklósné Szülői Munkaközösség elnöke 16. Mellékletek: 1. sz.: 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet a 2011/2012-es tanév rendjéről 2. sz.: Osztályfőnöki munkaközösség 2011/2012-es tanévi munkaterve 3. sz.: Nyelvi munkaközösség 2011/2012-es tanévi munkaterve 4. sz.: Matematika-informatika munkaközösség 2011/2012-es tanévi munkaterve 5. sz.: Ember és természet munkaközösség 2011/2012-es tanévi munkaterve 6. sz.: Alapfokú művészetoktatás 2011/2012-es tanévi munkaterve 7. sz.: Ifjúságvédelmi felelős 2010/2011-es tanévi munkaterve 8. sz.: Esélyegyenlőségi megbízott 2011/2012-es tanévi munkaterve 9. sz.: Iskola-egészségügyi szolgálat 2011/2012-es tanévi munkaterve 10. sz.: Diákönkormányzat 2011/2012-es tanévi munkaterve 11. sz.: Szülői Munkaközösség 2011/2012-es tanévi munkaterve 12. sz.: Tantárgyfelosztás 13. sz.: Beiskolázási terv a 2011/2012-es tanévre Zirc, igazgató 15

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012/2013. tanévi munkaterve MUNKATERV.

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012/2013. tanévi munkaterve MUNKATERV. MUNKATERV 1. A TANÉV HELYI RENDJE 1.1. Tanév kerete Idő 2012.09.03. Tanév kezdete Első tanítási nap 2013.06.15 Utolsó tanítási nap 2013.08.31. Tanév vége Megnevezés 1.2. ok Idő Megnevezés 2012.12.15. Nevelőtestületi

Részletesebben

1.4. Mérések Mérés jellege Megnevezés Érintett Ideje Felelős

1.4. Mérések Mérés jellege Megnevezés Érintett Ideje Felelős 1. A TANÉV HELYI RENDJE 1.1. Tanév kerete Idő 2013.09.02. Tanév kezdete Első tanítási nap 2014.06.13 Utolsó tanítási nap 2014.08.31. Tanév vége Megnevezés 1.2. Tanítás nélküli ok Idő Megnevezés 2013.12.07.

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

1.2. Tanítás nélküli munkanapok Megnevezés

1.2. Tanítás nélküli munkanapok Megnevezés 1. A TANÉV HELYI RENDJE 1.1. Tanév kerete Idő 2014.09.01. Tanév kezdete Első tanítási nap középiskola 1.2. Tanítás nélküli munkanapok Megnevezés 2014.09.04. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatásban

Részletesebben

6.2.Tanítás nélküli munkanapok Megnevezés

6.2.Tanítás nélküli munkanapok Megnevezés 5. A TANÉV HELYI RENDJE 6.1.Tanév kerete Idő 2016.09.01. Tanév kezdete Első tanítási nap középiskola 6.2.Tanítás nélküli munkanapok Megnevezés 2016.09.02. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatásban

Részletesebben

6.2. Tanítás nélküli munkanapok Megnevezés

6.2. Tanítás nélküli munkanapok Megnevezés 5. A TANÉV HELYI RENDJE 6.1. Tanév kerete Idő 2015.09.01. Tanév kezdete Első tanítási nap középiskola 6.2. Tanítás nélküli munkanapok Megnevezés 2015.09.03. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatásban

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV 1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK: A 2015/2016-os tanévben a pedagógiai program megvalósítására rendelkezésre álló alkalmazotti állomány létszáma és megoszlása feladat-ellátási helyenként: Pedagógus, tanár

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról 7 7 péntek - Salgóbánya - iskolai kirándulás 8 8 szombat - Salgóbánya - iskolai kir.

csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról 7 7 péntek - Salgóbánya - iskolai kirándulás 8 8 szombat - Salgóbánya - iskolai kir. szeptember csütörtök - 8 óra: tanévnyitó ünnepség első 1 1 szombat tanítási nap 4 ofi óra, tűzvédelmi oktatás 2 2 vasárnap október 3 szombat 3 4 vasárnap 4 5 5 6 6 csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2016/2017-es tanév

Rendezvénynaptár 2016/2017-es tanév Rendezvénytár 2016/2017-es tanév Dátum Nap Tan. Óra Feladat Megjegyzés 31 Szerda 17:00 Tanévnyitó ünnepély 1 1 Csütörtök 2 2 Péntek 3 Szombat 4 Vasár 5 Hétfő 3 4 6 Kedd Őszi érettségire jelentkezés határideje

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

A 2016/2017-os tanév munkarendje

A 2016/2017-os tanév munkarendje A 2016/2017-os tanév munkarendje 1. Tanévnyitó tantestületi értekezlet: 2016. augusztus 30. 8.00 Tanévnyitó: 2016. szeptember 1. tanévnyitó, osztályfőnöki nap 2. A szorgalmi időszak kezdete: 2016. szeptember

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. esemény

Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. esemény Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája dátum nap egyéb tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma esemény időpont (óra:perc) 2016. augusztus 22. hétfő 23.

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre munkanap áthelyezések október 31 pihenőnap, helyette október 15. munkanap A végzősök 156

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/20 Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete alapján. augusztus 28-29-30. 30. 31.

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

MUNKATERV. 2012/2013-as tanév a 2012/2013. tanév rendje alapján (3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet) Készítette: Kató Gábor igazgató

MUNKATERV. 2012/2013-as tanév a 2012/2013. tanév rendje alapján (3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet) Készítette: Kató Gábor igazgató MUNKATERV 2012/2013-as tanév a 2012/2013. tanév rendje alapján (3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet) Készítette: Kató Gábor igazgató 2 MUNKATERV 2012-2013. TANÉV A szorgalmi idő első tanítási napja: 2012. szeptember

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2015/2016. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2015. augusztus 31.(hétfő) 2014-2015. tanév augusztus 24. hétfő 8.00 Alakuló és évnyitó értekezlet

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján 2008. augusztus 25. 9 óra: nevelőtestületi értekezlet - a tanév előkészítése

Részletesebben

Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u. 2.szám alatti telephelyen: A Sinay Miklós utcai telephely nyitvatartási ideje:

Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u. 2.szám alatti telephelyen: A Sinay Miklós utcai telephely nyitvatartási ideje: Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nyitvatartási rendje, a 2016/2017-es tanévre tervezett jelentősebb események Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u.

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2016/2017-es tanévre Alakuló

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVBEN T E R V E Z E T

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVBEN T E R V E Z E T A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVBEN T E R V E Z E T KIEMELT FELADATOK - Tantárgyfelosztás elkészítése Határidő: 2015. augusztus 15. Felelős: Chriszt Gyula intézményvezető

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2016-17 TANÉV 2016-17-es tanév rendje Első tanítási nap: 2016. szeptember 01. (csütörtök) Utolsó tanítási nap: 2017.

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása SZEPTEMBER szeptember 1. Évnyitó szeptember 1. szeptember 2. szeptember 7. Angol nyelvi szintfelmérés a 9. nyelvi előkészítő évfolyamon, csoportbontások Művészetoktatás beindítása zongora, furulya, fuvola,

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 augusztus 18. 8:00 Alakuló értekezlet augusztus 21-25. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 28. 9:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 01. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-2.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend, tűz-

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDŐSZAK Első tanítási nap 2016. szeptember 1. Utolsó tanítási nap 2017. június 15. Első félév vége 2017. január 20. A 12. osztályosok utolsó tanítási napja 2017.

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Munkaterv a 2014/15-ös tanévre

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Munkaterv a 2014/15-ös tanévre Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Munkaterv a 2014/15-ös tanévre Munkaközösség-vezetői megbízatások: 1. Matematika-számítástechnika: Tatár Timea 2. Osztályfőnöki munkaközösség: Szénásiné

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2016/2017-es tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2016/2017-es tanév Iskola ESEMÉNYNAPTÁR 2016/2017-es tanév Óvoda Dátum Esemény Esemény 2016. augusztus 22-26 Nevelőtestületi értekezletek Nevelőtestületi értekezletek 24 Nyitás összevont csoporttal 29 Javító- és osztályozó

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A 2015/2016. tanév programja

A 2015/2016. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 2015/2016. tanév programja Készítette: igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató 2. oldal Aug. 17. Alakuló tantestületi

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák. Gólyatábor - Velence

8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák. Gólyatábor - Velence TANÉV RENDJE - GUNDEL 2016/2017-es tanév A hét betűjele Dátum A hét napja Események augusztus 24. szerda 8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017

Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017 Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017 Készítette: Kovács Tibor intézményvezető helyettes Időpont Esemény Felelős 08.29. Vezetői értekezlet 08.30. Javítóvizsga

Részletesebben

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés A TANÉV ESEMÉNYEI 2009. augusztus 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK 24. 9 00 Alakuló értekezlet 25-26. 9 00 Előrehozott írásbeli osztályozóvizsga 26. 9 00 Szakmai továbbképzések 26-27. 9 00 Előrehozott

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. 2010/2011-es tanévi programjának tervezete

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. 2010/2011-es tanévi programjának tervezete BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 2010/2011-es tanévi programjának tervezete SZEPTEMBER augusztus 23. 09 00 Alakuló értekezlet 23-27. Tankönyvosztás 24. 10 00 Városi igazgatói értekezlet 25. Megyei igazgatói értekezlet

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje Szeptember 1. K 08.00 Évnyitó 1. Cs Október Egészségnap 5 röv.óra 11.00-13.00, Operakaland okt.1-10.között 2. Sze 2. P Pályaválasztási kiállítás 3. Cs 3. Szo Pályaválasztási kiállítás 4. P 4. V 5. Szo

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola MUNKATERV 2014-15 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 2014. SZEPTEMBER H 1 8 15 22 29 Évnyitó + 3. of óra Enapló ellenőrzése szept. 14-19. lengyel diákcsere

Részletesebben

A tanév helyi rendje - TSZC Szent Imre Szakgimnázium (Készült a 12/2016.(VI.27.) EMMI rendelet alapján)

A tanév helyi rendje - TSZC Szent Imre Szakgimnázium (Készült a 12/2016.(VI.27.) EMMI rendelet alapján) A 2016-2017. tanév helyi rendje - TSZC Szent Imre Szakgimnázium (Készült a 12/2016.(VI.27.) EMMI rendelet alapján) Munkahét Tanítási hét Dátum Nap Tanítási nap száma: 181 Program - Szakközépiskola/Gimnázium

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/2017

Eseménynaptár 2016/2017 Eseménynaptár 2016/2017 A tanítási év A 2016/2017 tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök). Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

A 2016/17-es tanév tanulmányi időbeosztása hónap nap óra esemény megjegyzés 1. csütörtök. 7:45 Évnyitó megjelenés iskolai egyenruhában 12.

A 2016/17-es tanév tanulmányi időbeosztása hónap nap óra esemény megjegyzés 1. csütörtök. 7:45 Évnyitó megjelenés iskolai egyenruhában 12. A 2016/17-es tanév tanulmányi időbeosztása hónap nap óra esemény megjegyzés 1. 7:45 Évnyitó megjelenés iskolai 12. 17:00 Szülői értekezlet 22-23. (24.) - Tanulmányi osztálykirándulások 23. OKTV jelentkezés

Részletesebben

A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS 14. (PÉNTEK)

A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) Dátum/ 02. (hétfő) 8,00 02. 02. 05. 11. (szerda) 11. (szerda) 14,15 11. (szerda) 16,00 A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS

Részletesebben

2015/2016. tanév helyi rendje

2015/2016. tanév helyi rendje Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4. OM azonosító: 203 048 (32) 412-504 (32) 510-290 http://www.ker-st.hu 2015/2016.

Részletesebben