Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes"

Átírás

1 Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

2 Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es tanévben 9 III. Eseménynaptár 13 IV. Egyéb fontos intézményi feladatok 20 V. Belső ellenőrzés 37 VI. A tantestület tagjai 39 VII. Legitimációs záradékok 41 VIII: Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve 42 IX. Felsős módszertani munkaközösség programja 2014/2015 tanévben 45 X. Veress Zoltán Általános Iskola Diákönkormányzatának munkaterve 48 XI. Könyvtári munkaterv 50 XII. Napközi és tanulószoba éves munkaterve 2014/ Melléklet Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 2

3 I. A tanévindítás feltételei Főbb törvényi háttér: - 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről - 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról - 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról - 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról - 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Szervezeti és Működési Szabályzata Iskolánk Házirendje Iskolánk Pedagógus továbbképzési és beiskolázási tervei Az iskola 2013/2014 tanév végi beszámolója Kiemelt célok: - A törvényi változásoknak történő maximális megfelelés. - Oktató-nevelő munkánk legyen összhangban a pedagógiai programunk alapelveivel, céljaival. Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 3

4 - A TÁMOP B-13/1 Köznevelés az iskolában c. kiemelt projekt intézményfejlesztési moduljában vállalt célok és feladatok maradéktalan teljesítése. Személyi feltételek Dolgozói létszámadatok: Pedagógusok száma: intézményvezető: intézményvezető-helyettes: tanító: tanár: 13 álláshelyen 1 fő 1 fő 5 fő 5 fő Áttanító: Óraadó: Pedagógiai munkát közvetlenül segítő: 4 fő 2 fő 1 fő Intézményünkben jelenleg egy betöltetlen álláshely van. (angol szaktanári) Technikai dolgozó: 3 fő 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet IV. számú melléklete alapján a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma lehetővé tenné ezen kívül számunkra 0,5 fő rendszergazda alkalmazását is. Az iskolában 13 álláshelyünk van. Ebben a tanévben ismét változik intézményünk személyi állománya a szakos ellátottság terén. Dr. Fazekas Miklósné angol szakos kolléganőnk 22 év után búcsúzik az intézménytől, helyét két óraadó kollega veszi át, Farkas Lajosné és Elek Ágnes személyében. Az ének-zenét Lór-Kerekes Ágnes, az informatikát Kneifel Imre tanítja. Zipszer-Kiss Orsolya szülési szabadságának idején Cseke Réka látja el a feladatait. A pedagógusok feladatait a Köznevelési törvény értelmében heti 32 órában kell tervezni, mivel a heti kötött munkaidő 32 óra. Ezt kötelezően az iskolában kell eltölteni. Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 4

5 A tanítással lekötött időkereten (22-26 óra) túli feladatok a tantárgyfelosztás mellékletében található. Tárgyi feltételek A nyár folyamán három tanterem és folyosók meszelése, valamint kisebb karbantartási munkákra került sor, melyet iskolánk technikai dolgozói végeztek. Tanulói létszámadatok, Osztálylétszámok alakulása osztály létszám osztályfőnök 1. évfolyam 17 Fodorné Horváth Judit 2. évfolyam 16 Cseke Réka 3. évfolyam 15 Koszna Anita 4. évfolyam 11 Csörgő Józsefné évfolyam 17 Bánhegyi Tamás 6. évfolyam 14 Bánhegyiné Bakó Éva 7. évfolyam 19 Szendrei Balázs 8. évfolyam 14 Mártha Lajos 63 Összesen: 123 Tanulóink létszáma a október 1-i létszámhoz képest 4 fővel nőtt. Beiratkozott tanulók létszáma: az első évfolyamra 17 fő. Berekfürdői tanuló: 59 fő Bejáró tanuló (Kunmadaras, Karcag): 64 fő SNI, BTMN-s tanuló: 5 fő A tanév rendje: A tanév, a szorgalmi idő (tanítási év): A tanév kezdő napja: szeptember 1. (hétfő). Zárónapja: június 15. (hétfő) A tanév első féléve: január 16. A szülők, tanulók értesítése a tanulók első félévben elért tanulmányi eredményéről: január 23. Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 5

6 Tanítás nélküli munkanapok, szünetek: A tanítási napok száma 181 nap Pedagógiai célokra rendelkezésre álló tanítás nélküli munkanapok (5 nap) - hulladékgyűjtés: 2 nap (szeptember, április) - nevelési értekezlet: 3 nap Őszi szünet: október 27 október 31. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő) Téli szünet: december január 2. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). Tavaszi szünet: április 1-április 7. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). Mérések, vizsgák IDEJE MEGNEVEZÉSE FELELŐS október 10-ig DIFER : 1. osztályos tanulók megfigyelése október 22-ig jelentés az Oktatási Hivatalnak Mészáros Zsuzsanna Székely László december 5-ig DIFER mérés elvégzése Mészáros Zsuzsanna január 5. és FIT mérés 5-8. évfolyam A testnevelést tanítók. május 27. között május 27. szerda Országos Kompetenciamérés 6., 8. évfolyam Székely László Kovács Lajosné Mártha Lajos június 11. csütörtök Országos írásbeli idegen nyelvi mérés (6., 8. Székely László angol szaktanár évfolyam) szeptember 2. hete Bemeneti, év eleji mérések Szaktanárok, tanítók január 2. hete Félévi felmérések Szaktanárok, tanítók június 1 hete Év végi felmérések Szaktanárok, tanítók május közepe DIFER visszamérés elvégzése Mészáros Zsuzsanna Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 6

7 Értekezletek rendje IDEJE MEGNEVEZÉSE FELELŐS augusztus 21. Alakuló értekezlet intézményvezető csütörtök 09: augusztus 29. Tanévnyitó értekezlet intézményvezető péntek január 19.- hétfő Félévi osztályozó értekezlet intézményvezető- helyettes január péntek Félévi értekezlet intézményvezető- helyettes június kedd Év végi osztályozó intézményvezető- helyettes értekezlet június Hétfő Tanévzáró értekezlet intézményvezető Minden hónap első hete Munkaértekezlet intézményvezető Kéthavonta Kéthavonta Alsós munkaközösségi gyűlés Felsős munkaközösségi gyűlés alsós mk.vezető felsős mk.vezető Időpontok a felvételi eljárásban: A felvételi eljárás megismerése a 8.-os osztályfőnök kiemelt feladata. tanulók jelentkezése a felvételit megelőző írásbeli vizsgára: december 9. a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása: december 11. egységes írásbeli felvételi vizsga: január 17. tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középiskoláknak és a Felvételi Központnak: február 13. szóbeli meghallgatások a felvételi eljárás keretében: február 17 március 6. módosító adatlapok kitöltése és elküldése: március Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 7

8 TÁMOP B-13/ Köznevelés az iskolában július 15-vel intézményünk részt vesz a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ TÁMOP B-13/ Köznevelés az iskolában elnevezésű projektben. A pályázattal kapcsolatos munkafolyamatok meghatározóak lesznek a 2014/2015-ös tanévben. A tanév elején elkészült fejlesztési terv céljai és feladatai szorosan kapcsolódnak intézményünk profiljához, de sok területen kiegészíti azt. Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 8

9 II. Fő célkitűzések a 2014/2015-ös tanévben Folyamatos nevelési és oktatási feladataink a Pedagógiai Program megvalósítása érdekében: o Tanulmányi munka erősítése, kötelességek teljesítésének folyamatos ellenőrzése o Neveltségi szint folyamatos emelése, együttélés szabályainak betartatása o Közösségi programok szervezéséhez a közösséghez tartozás, a közösségért való felelősségvállalás erősítése o Környezeti és egészségnevelés o Erőszakmentes együttélés erősítése A TÁMOP B-13/ Köznevelés az iskolában pályázati fejlesztési terv alapján: A pedagógiai kultúra korszerűsítése. Az oktatás hatékonyságának eredményességének javítása, új módszerek, eszközök használatával, a tanulók tanulási motivációjának növelésével, a gyermekek kiegyensúlyozott fenntartható, egyenlő esélyeket nyújtó nevelés-oktatásával. A diagnosztizálás után megfelelő minőségű fejlesztés elkezdése beiskolázás után. Az iskola és a szülői ház közötti kommunikáció és kapcsolatuk erősítése. Tanulók órai aktivitásának növelése. Apró, kicsi sikerek lehetőségének megteremtése. A hiányzó szakemberek feltérképezése, bevonása a feladatmegoldásba. Pedagógusoknál használható tudás megszerzése, tudásátadás megszervezése a belső képzésekkel, műhelymunkákkal, horizontális tanulási utak biztosításával. Gyakorlatban hasznosítható képzések felkutatása. A motiválási lehetőségek megteremtése, kudarcélmény csökkentése. A családok értékrendszerében változás generálása, Szülők nevelése által megnyerése az iskolai életre, kitartás a munkában, következetesség. A nevelőtestület kohéziójának erősítése Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 9

10 Szervezési vezetési területen: o a létrehozott szakmai munkaközösségek munkája hatékonyságának növelésével o a törvényi változásoknak megfelelő átalakítások, átszervezések megvalósítása o folyamatos belső ellenőrzés o szervezeti kultúra fejlesztése o rendszeres óralátogatásokkal a pedagógiai munka folyamatos ellenőrzése o részvétel és aktivitás a település rendezvényein o színvonalas iskolai ünnepélyek és programok szervezése o mindennapos testnevelés biztosításával tanulóink mozgásigényének kielégítése o részvétel körzeti és városi lehetőség szerint megyei- versenyeken o gyermekvédelmi feladatok körültekintő ellátása o hagyományos együttműködési formák megtervezése, egyeztetése az óvoda vezetőjével o testvérvárosi kapcsolatok ápolása. Oktatási területen: o a differenciált óravezetés módszerében rejlő lehetőségek nagyobb mértékű alkalmazása; o a tanulóbb hatékony bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés és a tanulói aktivitás növelése; o a tanuláshoz fűződő viszony javítása, a tanulás motiváltságának átgondolása, új utak keresése; o a rendelkezésre álló interakív táblák maximális kihasználása, o adminisztrációs munkánk javítása: korrepetálásokon jelenléti ívek vezetése, fogadóórák adminisztrálása, a szülők többszöri értesítése a gyermeke gyenge teljesítményéről, az esetlegesen fennálló bukásveszélyről; o a nyolcadikos továbbtanulás segítése; Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 10

11 Kiemelt nevelési célkitűzések és ebből adódó feladatok ebben a tanévben: 1. A gyerekek aktív bevonása a saját programjaik szervezésébe CÉL: tanulók részesei legyenek a programok előkészítésének, szervezésének, lebonyolításának, önálló tevékenységek ösztönzése, aktivitás növelése (DÖK munkájának erősítése) Ennek érdekében: DÖK rendszeres, aktív működtetése Gyerekügyeleti rendszer kialakítása Tanulók aktívabb bevonása a közösségi programokba 2. Tanítási órák magatartásának javítása, tanulási morál javítása CÉL: Nyugodt tanítási feltételek biztosítása Ennek érdekében: o Fegyelmezett munkamorál kialakítása, megkövetelése o Rendszeres ellenőrzés, értékelés a tanítási órákon o A magatartási problémák folyamatos, pontos, naprakész dokumentálása. o Szükség esetén kapcsolatfelvétel a szülőkkel, hivatalos szervekkel. o A megfelelő magatartás kialakításának, fenntartásának érdekében motiváló hatású versenyek, vetélkedők szervezése. (Pl. magatartási verseny) o Óralátogatások 3. Délutáni tanulási időben (napközi, tanulószoba) a felelős munkavégzésre nevelés CÉL: Nyugodt tanítási feltételek biztosítása, eredményes felkészülés másnapra Ennek érdekében: o Leckefüzet rendszeres vezettetése, házi feladatok elvégzése, nyugodt, tanuló légkör kialakítása o A tanórát tartó kollégák felkészülése, a csoporton belül a szokásrend összehangolása, ennek betartatása. o Játékos egyéni, fejlesztő feladatok minden csoportban Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 11

12 4. Magatartási morál javítása CÉL: Tanulók közötti viselkedéskultúra javítása, tolerancia, kommunikáció javítása Ennek érdekében: o Konfliktuskezelő feladatok, játékok o Iskolapszichológus segítségének igénybevétele o Helyes magatartási szabályok betartatása minden kolléga által o Rendszeres magatartási gond esetén csoportos beszélgetés A csoport tagjai: igazgató, osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős, szülő, tanuló o Problémák megfogalmazása után 2 hetes, 1 hónapos próbaidő kiszabása o A beszélgetés megismétlése Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 12

13 III. Eseménynaptár A tanév idejére előre tervezhető és tervezendő feladatok havi bontásban Szeptember: Hét Esemény Felelős Megjegyzés 1. Eső tanítási nap, balesetvédelmi osztályfőnökök, és tűzvédelmi oktatás, a vezetőség házirend ismertetése Naplók megnyitása, kitöltése osztályfőnökök határidő: szept Napközi, tanulószoba, menza napközis nevelők szervezése 1. Továbbképzés 1. vezetőség TÁMOP B Ráhangolódás az új pedagógus attitűdre 2. Testvérvárosi programok megszervezése 3. Szabadidős programok beindítása Mártha Lajos Berekfürdő Község Önkormányzatával közös program szaktanárok 3. Munkatervek elkészítése vezetőség, munkaközösség vezetők, Dök vezető, könyvtáros tanár 3. Továbbképzés 2. tanórai differenciálás a gyakorlatban 3. Az intézmény dokumentumainak felülvizsgálata, esetleges hiánypótlásának, módosításának elvégzése 3. Szervezett tanórán kívüli foglalkozások kihirdetése, szakköri időbeosztások elkészítése, leadása vezetőség vezetőség, érintett nevelők TÁMOP B TÁMOP B 3. Szülői értekezletek megtartása osztályonként 3. Jelentkezés a levelező versenyekre, pályázatokra 3. Tanulói házi versenyek szervezése: matematika, szövegértés, helyesírás osztályfőnökök szaktanárok költség: továbbjutás esetén útiköltség szaktanárok, munkaközösség vezetők Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 13

14 4. Tanmenetek, foglalkozási tervek, szakköri tervek összeállítása, leadása és ellenőrzése 4. Tanulói szintfelmérés, év eleji felmérések íratása minden nevelő, intézményvezetőhelyettes szaktanárok határidő: szept Továbbképzés 3. TÁMOP B Csapatépítés 4. Duatlon versenyre való készülés Bánhegyi Tamás TÁMOP B foly. Bozsik Gyermek Labdarúgó Bánhegyi Tamás költség: útiköltség Program Október: Hét Esemény Felelős Megjegyzés 1. Tanulók tájékoztatása a osztályfőnökök Sulimajális programjáról 2. DIFER jelentés a KIR felé intézményvezető elsős osztályfőnök 2. Statisztika elkészítése és intézményvezető elküldése a Statisztikai Hivatal és a fenntartó felé 2. Továbbképzés 4. Az országos kompetenciamérés eredményeinek értelmezése és intézményi hasznosítása 2. Környezettudatos nevelés faluhelyen: Tanyasi életmód a gyerekek szemével 2. Első osztályos leszek : Iskola előkészítő program szervezése. lebonyolítása Fodorné Horváth Judit Szendrei Balázs Cseke Réka TÁMOP B TÁMOP B TÁMOP B 2. Alkotókör Mészáros TÁMOP B Zsuzsanna 2. Társasjátékparti alsósoknak Koszna Anita TÁMOP B 3. Műveleti sebesség mérés alsós nevelők Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 14

15 3. Olvasom-értem szövegértést Fodorné Horváth TÁMOP B fejlesztő gyakorlatok Judit 3. DÖK nap: Tartsd tisztán a DÖK Berekfürdő Község faludat! Önkormányzatával közös program 3. Tudósképző Koszna Anita TÁMOP B 3. Szociometriai vizsgálat osztályonként osztályfőnökök 3. Budapesti kirándulás osztályfőnökök, munkaközösség vezetők 3. Népi játékok Nagyné Győri Gyöngyi TÁMOP B 4. Fogadóóra tanítók, szaktanárok 4. Őszi természetjáró kirándulás Székely László TÁMOP B foly. Bozsik Gyermek Labdarúgó Bánhegyi Tamás költség: útiköltség Program 4. Színházlátogatás Szendrei Balázs TÁMOP B November: Hét Esemény Felelős Megjegyzés 1. Matekversenyre felkészítő tréning Mártha Lajos TÁMOP B 2. Nyílt tanítási nap szervezése vezetőség, tanítók, szaktanárok 1. Tudósképző Koszna Anita TÁMOP B 1. MÉDIÁK filmklub Mészáros TÁMOP B Zsuzsanna 2. Továbbképzés 5. A Mártha Lajos TÁMOP B kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása- matematika az 5-8. évfolyam számára Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 15

16 3. Kompetenciamérés 1. feladatbank létrehozása 3. Egészségügyi vetélkedő szervezése, egészségnap 3. Ünnepváró-karácsonyi projekt (alsó) 3. Ünnepváró karácsonyi projekt (felső) 4. Mesemondó verseny lebonyolítása Kovács Lajosné, Mártha Lajos alsós munkaközösség Cseke Réka Bánhegyiné Bakó Éva Csörgő Józsefné TÁMOP B TÁMOP B 4. Molnár Anna Emlékverseny Mártha Lajos költség: útiköltség 4. Első és másodikos tanulók Fodorné Horváth szöveges értékelése Judit, Cseke Réka foly Bozsik Gyermek Labdarúgó Program foly Diákolimpia őszi forduló (labdarúgáas 4. Helyesíró versenyre való felkészítés December: Bánhegyi Tamás Bánhegyi Tamás Csörgő Józsefné költség: útiköltség költség: útiköltség TÁMOP B Hét Esemény Felelős Megjegyzés 1. Mikulásünnepség osztályfőnökök 1. Kompetencia-mérés 2. Kovács Lajosné, Mártha Lajos 2. Ünnepi programok munkaközössége megszervezése k, vezetőség 2. Nyolcadikos tanulók jelentkezési lapjának továbbítása abba az intézménybe, ahol az írásbeli felvételit szándékozik megírni Mártha Lajos 3. Fogadóóra tanítók, szaktanárok 3. Iskolai karácsonyi ünnepség Cseke Réka Bánhegyiné Bakó Éva Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 16

17 Január: Hét Esemény Felelős Megjegyzés 2. Továbbképzés 6. Kreatív Mészáros TÁMOP B tanuló-kreatív pedagógus Zsuzsanna 2. Félév zárása intézményvezetés, osztályfőnökök 3. Osztályozó értekezlet vezetőség 3. Értesítők hazaküldése osztályfőnökök 3. Abádszalóki Mesemondó alsós költség: útiköltség Verseny munkaközösség 4. Tantestületi félévi értekezlet intézményvezetőhelyettes 4. Helyesíró verseny Csörgő Józsefné költség: útiköltség Február: Hét Esemény Felelős Megjegyzés 1. Az előző tanévi kompetencia vezetőség mérés eredményeinek megérkezése 2. Tanulói jelentkezési lapok és adatlapok továbbítása a középfokú intézménybe intézményvezető Mártha Lajos 2. Itt a farsang Bánhegyiné Bakó Éva 2. Szülői értekezletek osztályfőnökök TÁMOP B 3. Farsangi bál DÖK, Bánhegyiné Bakó Éva Intézményi Tanács 4. Tankönyvrendelés Gyarmatiné Bézi Judit Március: Hét Esemény Felelős Megjegyzés 1. Mezei futóversenyre való Bánhegyi Tamás TÁMOP B felkészülés 1. Földrajz háziverseny Szendrei Balázs TÁMOP B Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 17

18 2. Továbbképzés 7. Ismeret, - képesség-és kompetencia jellegű tudás jellemzői, mérésénekértékelésének módszerei Mártha Lajos TÁMOP B 2. Ismerd meg szűkebb hazádat! I. Kerékpártúra a Hortobágyon Bánhegyiné Bakó Éva 3. Iskolanyitogató nyílt nap Fodorné Horváth Judit Mészáros Zsuzsanna 3. Első osztályos leszek II. iskola Cseke Réka előkészítő foglalkozás TÁMOP B TÁMOP B 3. Mezei futóverseny Bánhegyi Tamás költség: útiköltség foly Bozsik Gyermek Labdarúgó Bánhegyi Tamás Költség: útiköltség Program Április: Hét Esemény Felelős Megjegyzés 1. Továbbképzés 8. A Fodorné Horváth TÁMOP B kompetencia alapú oktatási Judit programcsomagok alkalmazása, szövegértés-szövegalkotás az 1-4. évfolyamon 1. Számolgató alapműveletek gyakorlása Fodorné Horváth Judit 2. Természetjáró túra Székely László 2. Első osztályosok szöveges értékelése Fodorné Horváth Judit Mészáros Zsuzsanna 3. Színházlátogatás Fodorné Horváth Judit 3. Kompetencia-mérés 3. Kovács Lajosné Mártha Lajos 3. Ki Mit Tud? DÖK 4. Beiratkozás (leendő első vezetőség osztályosok) TÁMOP B TÁMOP B 4. Atlétika versenyre való felkészítése foly Bozsik Gyermek Labdarúgó Program Bánhegyi Tamás Bánhegyi Tamás költség: útiköltség költség: útiköltség Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 18

19 Május: Hét Esemény Felelős Megjegyzés 1. Anyák napi hét osztályfőnökök 1. Fizikaversenyre felkészítő tréning Mártha Lajos TÁMOP B 2. Kul-túra múzeumlátogatás Mészáros Zsuzsanna 3. Veress Zoltán Napok tantestület 3. Sulimajális megszervezése és lebonyolítása tantestület, Intézményi Tanács Bánhegyi Tamás foly Diákolimpia tavaszi forduló költség: útiköltség (labdarúgás) 4. Országos kompetencia mérés vezetőség Mártha Lajos Kovács Lajosné 4. Földrajz szerelmesei verseny Szendrei Balázs költség: útiköltség Június: Hét Esemény Felelős Megjegyzés 1. Év végi felmérések szaktanárok 2. Idegen nyelvi mérés angol szaktanár intézményvezető 2. TÁMOP pályázati nap team tagjai intézményvezető mentor 2. Ballagás intézményvezető Mártha Lajos Szendrei Balázs 3. Osztályozó értekezlet vezetőség TÁMOP B 3. Tanévzáró értekezlet intézményvezető 3. Tanévzáró Koszna Anita Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 19

20 IV. Egyéb fontos intézményi feladatok A környezet megóvása: Felelősök: osztályfőnökök, gyermekügyeletesek, diákönkormányzat felelős, nevelők, gyermekvezetők. Feladat: A diákönkormányzat tisztaságmegőrző, állagmegóvó, ellenőrző színvonalának emelése. Feladat: - A tárgyi feltételek javulása járuljon hozzá a szakmai munka színvonalának emeléséhez. Szemléletesség, a szemléltetés, a megértés folyamatának elősegítése érdekében. - a számítógép- és internethasználat gyakoribb alkalmazása a tanítási órákon, különös tekintettel az informatika órákon és szakkörökön További feladat: - A pályázati lehetőségek kihasználása a tervben foglaltak elősegítése érdekében. Óvoda-iskola kapcsolata - A hagyományos együttműködési formák megtervezése, egyeztetése az óvoda vezetőjével Felelős: intézményvezető-helyettes Határidő szeptember Az 1. osztályba lépő tanulók képesség-készség színvonalának (beszéd, mozgás, kézmozgás, környezetismeret, ének-zene) szokásrendszerének felmérése év elején. Beiskolázási bemeneti mérés a tanulók indulási fejlettségének feltérképezéséhez, ennek alapján az egyéni fejlesztési stratégiák kidolgozása. Határidő: október 31. Felelősök: elsős nevelők - Iskolanyitogató megszervezése Határidő: március Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 20

21 Felelős: intézményvezető, alsós nevelők Iskola előkészítő szervezése Célja: A leendő első osztályos tanulók megismertetése az iskolával, a tanítókkal. Képességek felmérése, fejlesztése. Határidő: október 15. Felelős: Intézményvezető-helyettes, tanítók Mulasztás: Az elmúlt évben a mulasztási átlag: A legtöbbet mulasztott osztályok: 1. és 6. osztály Az osztályfőnökök a hiányzást csökkentő tevékenysége legyen hatékonyabb a következő évben! Feladat: - Az osztályfőnökök minden hónap végére az előírásoknak megfelelően zárják le a tanulók mulasztását. - Beszámoló a hiányzásról az igazgató kérése szerinti időben és formában. Határidő: folyamatos - Az osztályfőnökök látogassák meg a rendszeresen hiányzó tanulókat és erről számoljanak be az igazgatónak! Felelősök: osztályfőnökök, vezetőség Tanulmányi eredmények javításával kapcsolatos feladatok: Feladat: - Az év végén, illetve a pótvizsgázó tanulók teljesítményének nyomon követése, valamint, ezen tanulók szüleinek időben való tájékoztatása gyermekeik tanulási kudarcairól. Felelősök: osztályfőnökök, vezetőség Határidő: folyamatos - Nagyobb figyelmet kell fordítani a gyenge teljesítményt nyújtó tanulóknál a lemaradás okának feltárására, szükség esetén a Nevelési Tanácsadóhoz fordulni (I. félév) Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 21

22 - A tanulási zavarokkal küzdő gyermekek vizsgálata a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál, a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján - A kapott szakértői véleményhez a javasolt intézkedések figyelembevétele, végrehajtása, a hiányok megszüntetésére alkalmazott egyéni stratégia kidolgozása. - A Közoktatási törvény ide vonatkozó paragrafusainak megfelelően a vizsgált tanulók (SNI) ellátása - fejlesztő pedagógiai megsegítés - osztályozással történő értékelés alóli mentesítés - Szakirodalom tanulmányozása - A tanórai differenciálás átgondoltabb tervezése. - Az elégséges osztályzat mögött legyen meg a továbbhaladáshoz szükséges tudás - A sajátos nevelési igényű tanulók esetében minden szaktanár feladata az egyéni differenciálás a tanítási órákon. Feladat: - a gyenge motiváció okainak feltárása, - pszichológiai segítség nyújtása (énkép, önértékelés), - akaratedző gyakorlatok alkalmazása, - búvárkodásra késztetés Felelős: nevelőtestület Határidő: folyamatos A hátrányos helyzetű gyermekek esetében - a lemaradás okainak feltárása, - személyes kapcsolat erősítése, - egyéni bánásmód, - apró lépések a fejlesztésben, - változatos tevékenykedtetés, - tanulási technikák kialakításának segítése, - egyéni szerepeltetések (sikerélmény) Felelős: nevelőtestület Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 22

23 Kiemelt mérési terület a tanév folyamán: MUNKAPROGRAM 2014/2015. Olvasási készségek mérése az alsó és felső tagozaton minden osztályban: kifejező hangos, olvasás félévkor és év végén Felelős: Mészáros Zsuzsanna Matematika készségek mérése 1-8. osztály év elején, félévkor és év végén Felelős: szaktanárok Szövegértés mérése 1-8. osztály év elején, félévkor és év végén Felelős: szaktanárok A helyesírási képesség mérése 2-8. osztály év végén Felelős: szaktanárok Elsőseinknél elvégezzük a DIFER mérést az érintett tanulóknál Határidő: október-november Felelős: elsős tanítók Műveleti sebesség mérése Határidő: október Felelős: szaktanárok Központi OKÉV mérés és 8. osztályokban Időpontja: május 27. szerda Felelős: intézményvezető, szaktanárok Központi idegen nyelvi mérés: Időpontja: június 11. Felelős: angol szaktanár, intézményvezető Továbbképzés, önképzés A 2014/2015-ös tanév továbbképzései főként a TÁMOP B-13/ Köznevelés az iskolában valósulnak meg. Ráhangolódás az új pedagógus attitűdre, tanítás-tanulás folyamatának változásában Tanórai differenciálás a gyakorlatban Csapatépítés Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 23

24 Az országos kompetenciamérés eredményeinek értelmezése és intézményi hasznosítása A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása- matematika az 5-8. évfolyam számára Kreatív tanuló- kreatív pedagógus, a kreativitás szerepe a tehetségfejlesztésben Ismeret-, képesség- és kompetencia jellegű tudás jellemzői, mérésének- értékelésének módszerei A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása- szövegértésszövegalkotás az 1-4. évfolyamon Feladat: - a tanév során meghirdetett továbbképzések lehetőségeinek kihasználása, azokon való részvétel - önképzés során az interaktív táblák használatának tanulmányozása, elsajátítása Felelős: nevelőtestület, vezetőség Határidő: folyamatos Pályázatok: A 2014/2015-ös tanév továbbképzései főként a TÁMOP B-13/ Köznevelés az iskolában A Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola a 2014/2015-ös tanévben részt vesz a pályázati projektben. Mentor: Erdei Barnabás A pályázattal járó feladatokat az intézményen belül négyfős team és az intézményvezető fogja össze. Felelősök: Székely László, Fodorné Horváth Judit, Mártha Lajos, Gyarmatiné Bézi Judit, Mészáros Zsuzsanna Határidő: folyamatos Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 24

25 Útravaló-MACIKA A 2013/2014-es tanév Útravaló pályázata lezárult. Az idei tanévre továbbfutó tanulóként szerepel 1 tanuló. A 2014/2015-ös tanévben 7 pályázatot nyújtottunk be, az elbírálás folyamatban van. Feladat: A pályázati feltételeknek megfelelően a tanulók fejlesztése, korrepetálása Kapcsolattartás a szülőkkel Adminisztráció naprakész vezetése Felelős: Érintett tanárok, intézményvezető-helyettes Határidő: folyamatos Pályaválasztás, pályairányítás Kiemelt feladatok: Az 2014/2015-ös tanév rendjében a 8. osztályos beiskolázási feladatok megismerése. Felelős: - Mártha Lajos osztályfőnök - a 8. osztályban tanító nevelők Határidő: szeptember Segítségnyújtás a 8. osztály osztályfőnökének a tanulók egyéni felkészültségét, tehetségét, képességét figyelembe vevő pályaválasztáshoz. További feladatok: - Pályaismertetés (jellemzők, követelmények, szükséges személyiségjegyek) - A község hosszú távú foglalkoztatási igényeinek megismerése, a végzős tanulók irányítása ezen szakmák felé. Felelős: osztályfőnökök Határidő: folyamatos - A megyei illetve országos beiskolázási lehetőségek figyelemmel kísérése, állandó tájékoztatás a tanulók illetve alkalomszerű tájékoztatás a szülők felé (családlátogatás, fogadóórára behívás, szülői értekezlet). Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 25

26 Feladat valamennyi osztályfőnöknek: - A szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatások az eddiginél átgondoltabb felhasználása a pályairányítás még eredményesebbé tétele érdekében. - A tanulók személyiségének még alaposabb megismerése a pályairányító munka eredményesebbé tételéhez. - A szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatások dokumentálása az osztálynaplóban. - A tanulói OM azonosítók (kártyák), diákigazolványok meglétének ellenőrzése, adategyeztetés. - A diákigazolványok meglétének figyelemmel kísérése az adatfeldolgozás miatt. Felelős: intézményvezető - A 8. évfolyamosok továbbtanulási szándékának felmérése. Felelős:- Mártha Lajos osztályfőnök Határidő: szeptember Az októberi munkaértekezleten az osztályfőnök beszámolója a 8. osztályosok pályaválasztási szándékáról. Felelős: Mártha Lajos osztályfőnök Határidő: október A megjelenő továbbtanulási lehetőségeket ismertető kiadványok folyamatos megismerése (osztályfőnökök), megismertetése, a továbbtanulók rendszeres tájékoztatása. Pályaválasztási szülői értekezlet tartása szükség szerint. Határidő: december 15. Felelős: Mártha Lajos osztályfőnök - Beszámoló a nyolcadikos tanulók pályaválasztási döntéseiről. Határidő: januári munkaértekezlet Felelős: Mártha Lajos osztályfőnök Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 26

27 - Továbbtanulási jelentkezési lapok elkészítése, igazgató általi ellenőrzése. Határidő: a tanév rendjében meghatározott időpontok előtt 5 nappal. Felelős: Intézményvezető Mártha Lajos osztályfőnök Kapcsolat a szülőkkel Feladat: - A családlátogatások rendszeressé tétele azon osztályok esetében, ahol a nevelő új közösséget kap (pld.: osztályban) illetve a 8. osztály esetében a reális pályaválasztás elősegítése érdekében. A bejáró tanulók meglátogatása kiemelt feladat. - Tovább kell javítani a gyermeki személyiség fejlesztése érdekében a szülői tájékoztatás színvonalát, kiemelten a felső tagozat osztályaiban. - A közoktatási törvényben bekövetkező változások ismertetése az 1. szülői értekezleten. A szülők rendszeres tájékoztatása a tanulók érdemjegyeiről, fejlődéséről, előrehaladásáról) minden nevelő számára kötelező 2014 december folyamán a szülőket írásban tájékoztatni a tanulók érdemjegyeiről. Határidő: december 19. Felelős: minden osztályfőnök - A nevelőtestület tekintse kiemelt feladatának a szülőkkel az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott célok, alapelvek elfogadtatását, valamint a házirendben foglaltak összehangolását a családi neveléssel. - Törekedjenek a nevelőtestület tagjai a partneri kapcsolat kialakítására, amelyet az őszinteség, bizalom, a problémák kölcsönös megoldására való készség jellemez. - A kapcsolattartás legyen folyamatos (ellenőrző, üzenőfüzet, szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt nap stb.) - Módszereikben érvényesüljön a demokratikus irányítás, a kapcsolattartásban a tapintatos őszinteség, nyílt véleménynyilvánítás, a gyermek iránti tisztelet, elkötelezettség. Felelős: nevelőtestület, osztályfőnökök Határidő: folyamatos Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 27

28 - A fogadóórák tartása október, december, március, május hónapban. - Szülői értekezlet: szeptember, február 2. hete, ill. az osztályfőnökök vagy szülők igénye vagy kérése szerint. - A szülői értekezletek témáinak megválasztásánál kapjon az eddiginél nagyobb hangsúlyt az aktualitás, a tervszerűség, az osztályfőnökök felkészülése legyen alapos. A hagyományos nyílt tanítási nap november 9. (szombat) Letanítása: április 1. Iskolavezetés feladata: - A szülők mind szélesebb rétegének bekapcsolása az iskolai életbe, a nevelési célok közvetítése. - A szülői fórumok eredményes harmonikus működtetése. - A közoktatási törvényben a szülői házzal való kapcsolattartás, szülői jogok és kötelességek kiemelése Felelős: Székely László intézményvezető Intézményi tanács A 2013/2014-es tanévben alakult intézményi tanács feladatainak kiterjesztése az iskolai rendezvényekre, ünnepségekre, iskolán kívüli programokra. Határidő: szeptember 30. Felelős: intézményvezető, Bánhegyi Tamás, Feladat: - Nyújtson segítséget az eredményesebb iskolai fórumok szervezéséhez (fogadó óra, szülői értekezlet). - Támogassa az iskola nevelési elképzeléseit őszinte, előremutató kritikával segítse a nevelőtestület, iskolavezetés munkáját. - Szélesebb körű segítségnyújtás az iskolai nevelő-oktató munkához, gyakorlati tevékenységhez. Vallásoktatással összefüggő iskolai feladatok Feladat: - A törvényi változásoknak megfelelő vallásoktatás biztosítása. Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 28

29 - Az együttműködési formák további gazdagítása - A református és katolikus hitoktató sokoldalú segítségének további igénylése, munkájának támogatása - A közös tevékenységek gazdagítása a Megbékélés Házával Felelős: nevelőtestület, hitoktató Határidő: folyamatos Kiemelt feladat a nevelési feladatok összehangolása, az egyes problémás esetekben a lelkésznő véleményének kikérése. Zeneiskolai- és táncoktatás - A 2011/2012-es tanévtől a szolnoki székhelyű Laurus Művészeti Iskola keretein belül folyt a zeneoktatás Felelős: Forintos Sándor Határidő: folyamatos Esztétikai nevelés terén jelentkező feladatok Kiemelkedően esztétikusak az alsó tagozatos osztályok dekorációja. Az alkalomhoz kapcsolódó dekorációk elkészítése és cseréjére továbbra is legyen rendszeres. A környezeti nevelés terén jelentkező feladatok - A környezet (tanterem, utcafront) esztétikusságának megteremtése, megőrzésére figyelem felhívása a nevelőtestület minden tagjának kötelessége. - A környezetvédelem, környezet iránti felelősség a környezet értékét szolgáló cselekvésre késztetés és az ehhez szükséges készségek kialakítása A tanítási óra adta lehetőségek kihasználása (beszélgetés, tartalomhoz kapcsolódó esetfelmérés és elemzés, összefüggések, megoldások keresése, tömegkommunikáció fokozott felhasználása) Bereki Természetjárók programjának folytatása. Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 29

30 Tanórán kívüli tevékenységek szervezése során jelentkező feladatok Német szakkör: Ismerkedés a német nyelvvel játékos formában. Földrajz szakkör: Tehetséggondozás, versenyfelkészítés. Rajz szakkör A tehetséges tanulók kreativitásának kibontakoztatása a vizuális kultúra területén, rajzos és egyéb manuális tevékenységet igénylő feladatok megoldásával. Felelős: szakkörvezetők, nevelőtestület, A szolnoki varga Katalin Gimnázium szervezésében a osztályos tanulóink részt vesznek az Öveges Programban. Az év végéig 4 alkalommal természettudományi órák megtartására kerül sor Szolnokon, födrajz-biológia szakos kollégánk vezetésével. A részvétel ingyenes. Felelős: Székely László, Szendrei Balázs Sportkör: Iskolánk tanulói heti négy napon vehetnek részt sportköri foglalkozásokon. o o. labdarúgás o o. labdarúgás o o. labdarúgás o o. labdarúgás o o. kézilabda o o. kézilabda o duatlon, atlétika edzés Intézményünk nevezett a Bozsik Gyermek Labdarúgó Program keretében rendezett versenysorozatra, valamint részt vesz a Diákolimpia rendezésében kiírt mérkőzéseken is. Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 30

31 Felelős: Bánhegyi Tamás testnevelő MUNKAPROGRAM 2014/2015. A közvetíteni kívánt értékek terén jelentkező további feladatok Munkafegyelem, tanulmányi fegyelem - A legalapvetőbb tanulási és munkaszokások elsajátítására kiemelt figyelmet kell fordítani az 1-2. osztályban - A 3-4. osztályban a nehezedő tantárgyakból fakadó kudarcélmények ellensúlyozása, az erőfeszítés örömének, sikerének elősegítése kapjon nagyobb hangsúlyt - Az önfegyelem kialakításának elősegítése kapjon az eddiginél nagyobb hangsúlyt nevelőmunkánkban! - Nagyobb figyelmet kell fordítani a munkára nevelési lehetőségek megszervezésére, lebonyolítására, belső szükségletté válásának elősegítésére. Felelős: nevelőtestület Határidő: folyamatos Tanulmányi versenyek a 2014/2015-ös tanévben Kiemelt feladat az országos és területi, valamint a levelező versenyek iskolai szintű alapos előkészítése, a versenyek színvonalas megrendezése, a megyei versenyre továbbjutó tanulók gondos felkészítése. Versenyek a 2014/2015.ös tanévben: Bendegúz Akadémia levelező verseny Jonathán könyvmolyképző levelező verseny Molnár Anna Emlékverseny Területi helyesírási verseny Regionális versmondó verseny Túrkevei rajzverseny Rajzversenyek Nagykun Vers és Prózamondó Verseny Nagyiváni történelem verseny Ladik médiavetélkedő Mozaik matematika verseny Megyei Fizika Verseny Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 31

32 Iskolai tanulmányi versenyek megrendezése terén jelentkező feladatok o Legyen gondos a versenyekre küldött tanulók felkészítése o Magyar órákon lehetőséget adni a szövegértés, szöveghűség, hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszéd gyakoroltatására. o A versenyen indítható tanulók időben történő kiválasztása a velük egyéni foglalkozások rendszeres, céltudatos, átgondolt tervezése o Házi versenyek szervezése Felelős: szaktanárok Határidő: folyamatos A bejáró tanulókkal kapcsolatos feladatok - Minden osztályfőnöknek kiemelt feladata minél előbb a családok meglátogatása, a családi körülmények megismerése a gyermekneveléssel, oktatással kapcsolatos szülői elvárások, otthoni követelmények megismerése. Felelősök: osztályfőnökök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, vezetőség Határidő: folyamatos - A kunmadarasi szülők bevonása a szülői közösség tevékenységébe. Felelős: nevelőtestület Határidő: folyamatos - Szükség szerint felzárkóztatás biztosítása az alapkészségek terén tapasztalható hiányosságokkal küzdő tanulók esetében (angol, matematika, magyar). Felelős: nevelőtestület Határidő: folyamatos - A szülők meggyőzése a tanórán kívüli foglalkozások szükségességéről, az igénybe vétel fontosságáról. Felelősök: osztályfőnökök Határidő: folyamatos - Az osztályfőnökök kiemelt feladata a tanulók beilleszkedésének elősegítése. Felelősök: osztályfőnökök Határidő: folyamatos Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 32

33 A tanítás- tanulási folyamat minőségét javító legfontosabb feladatok a tanév során - Fontos a munkaformák, tevékenységi formák, ezek időbeni követése, az időterv, a taneszközök kiválasztása, az ellenőrzés, értékelés hogyanjának megtervezésére Az értékelés, osztályozás, objektivitására nagyobb figyelmet kell fordítani A tanulásszervezési formák, a szükséges és elégséges információk helyes arányának megtalálására, az eddiginél nagyobb figyelmet kell fordítani A tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vétele a motiváció formájának megválasztásánál nem mindig megfelelő, feltétlen javításra vár. - Az ellenőrzések (füzetek házi feladatok, órai munka) önellenőrzések színvonalának emelése a felső tagozatban elengedhetetlen különös tekintettel a tanári javításokra! - Kiemelt figyelmet kell fordítani a tapasztalatok gyűjtésére, az osztott figyelem fejlesztésére, a megfigyelőképesség, az ismeretek új szituációiban történő alkalmazására - Az olvasásértés színvonalának emelése minden nevelő feladata! - Beszédhallás, a helyes ejtés, a hallásfejlesztés és helyesírás együttes fejlesztése érdekében átgondoltabb, intenzívebb tanítási stratégia kidolgozása - Rendszeres helyesírás-fejlesztő gyakorlatok alkalmazása magyarnyelv órákon és felzárkóztató foglalkozáson az eddigi gyakorlatnak megfelelően. - A memoriterek megtanulásának szigorú megkövetelése magyar irodalomból. - A lényegkiemelés, elvonatkoztatás, a kísérletezés, a közvetlen tapasztalatból szerzett információk tervezése legyen átgondoltabb. - SNI tanulók esetében az értékelő esetmegbeszélések, a hiányok pótlására egyéni haladási ütem, fejlesztési terv készítése, valamint a szöveges értékelés (árnyalt értékelés) ellenőrzése. Közművelődési, kulturális intézmények nyújtotta lehetőségek felhasználása Az iskolai könyvtár és az internethasználat állományának átgondoltabb felhasználása a tanítási órákhoz kapcsolódóan. Felelős: a nevelőtestület valamennyi tagja Határidő: folyamatos Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 33

34 Munkaértekezleten a könyvtár újabban beszerzett könyveinek ismertetése, ajánlás a tanórai, valamint az önképzéshez, önálló ismeretszerzéshez, kiemelten a minőségbiztosításhoz. Felelős: Koszna Anita szaktanárok Határidő: folyamatos Több olyan feladattal kell megbízni a tanulókat, ami a könyvtári kutatómunkához, búvárkodáshoz kapcsolódik, amely a tehetséggondozást elősegíti. Felelős: nevelőtestület Határidő: folyamatos A berekfürdői kulturális intézménnyel való kapcsolat kiszélesítése, az új vezetővel való kapcsolat kiépítése fontos feladat a 2014/2015-ös tanévben. Felelős: Székely László Határidő: folyamatos - Az igényeknek és lehetőségeknek megfelelően színházlátogatás, operalátogatás megtekintése, szervezése Budapesten, Szolnokon vagy Debrecenben. Felelős: munkaközösség vezetők, szervező tanárok Határidő: folyamatos Ünnepi megemlékezések: Tanévnyitó ünnepség: augusztus 29. Felelős: Cseke Réka Megemlékezés október 6-ról Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok Október 23-i megemlékezés Felelős: Kovács Lajosné Mikulás ünnepség: osztály szinten Felelős: osztályfőnökök Karácsonyi iskolai ünnep Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 34

35 Felelős: kijelölt pedagógusok MUNKAPROGRAM 2014/2015. Március 15: Felelős: Kovács Lajosné Anyák napja: osztályonként Felelős: osztályfőnökök Nemzeti Összetartozás Napja: június 4. Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok Tanévzáró ünnepség: június 19. Felelős: Koszna Anita Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 35

36 V. Belső ellenőrzés Célja: - Segítse az intézmény valamennyi dolgozójának munkáját - Biztosítsa az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzését, a pedagógiai tevékenység és az egyéb szolgáltatások jó minőségű teljesítését, a jogszabályok előírásainak betartását - Időben adjon segítséget a munkatársaknak a hiányosságok megelőzésében és megszüntetésében A belső ellenőrzés az SZMSZ-ben előírt feladatmegosztásban történik. Módszerei: - Munkafolyamatokba épített ellenőrzések - Kiadott célfeladatok elvégzéséért felelős munkatársak folyamatos ellenőrzése - Rendszeres beszámoltatás - Adatnyilvántartás kialakítása és folyamatos karbantartása útján, - A folyamatok auditálásával Az ellenőrzést végzők minden esetben készítsenek emlékeztetőt az iskolai Ellenőrzési naplóban, óralátogatás esetén az érintett nevelő Óralátogatási füzetében. Az iskolavezetés a 2014/15-ös tanévben fokozottan vizsgálja: - a munkafegyelem alakulását, az órakezdést, befejezést, tanári ügyeletet - a tanórán kívüli foglalkozások szervezettségét - a tanári adminisztrációs fegyelem betartását (naplóvezetés osztályzatok beírása, törzskönyv, bizonyítvány, ellenőrző vezetése, a tanulói mulasztások igazolása, a fegyelmi büntetések betartása és alkalmazása) - az oktatás- nevelés hatékonyságát segítő változatos tanulásszervezési formák alkalmazását Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 36

37 Belső ellenőrzési terv: Ellenőrzött terület Ideje Felelős Módszer A munkatervi feladatok megvalósulása havonta intézményvezető intézményvez.h. mk. vez. nevelőtestületi értekezlet Munkarend, munkaidő folyamatos intézményvez.h. dokumentumelemzés, személyes kapcsolat Kötelező órák teljesítésének ellenőrzése minden hónap végén Technikai ellenőrzése Ügyeletesi munka ellenőrzése dolgozók Iskolai rendezvények, osztályprogramok ellenőrzése Egész napos iskola/tanulószobás tevékenységek ellenőrzése Szabadidős foglalkozások ellenőrzése havonta intézményvez.h. havi elszámolás Havonta egy alkalom alkalomszerűe n alkalomszerűe n félévente egy alkalomszerűe n intézményvezető intézményvezető intézményvez.h.mk.v ez intézményvezető intézményvez.h. munkaköz.vez. intézményvezető intézményvez.h. munkaköz.vez intézményvezető intézményvez.h., munkaköz.vez elvégzett munka ellenőrzése megfigyelés megfigyelés, Foglalkozás látogatása Foglalkozás látogatása A munkaköri leírások aktualizálása Határidő: szeptember 15. Felelős: intézményvezető Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 37

38 VI. A tantestület tagjai felelősök, megbízatások Székely László intézményvezető történelem szaktanár Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes tanító Bánhegyi Tamás: sportfelelős DÖK-vezető testnevelés szaktanár osztályfőnök: 5.o. Cseke Réka környezetvédelmi felelős tanító osztályfőnök: 2.o. Csörgő Józsefné: alsó tagozatos munkaközösség vezetője gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, tanító tűzvédelmi felelős osztályfőnök: 4.o. Fodorné Horváth Judit munka- és balesetvédelmi felelős fejlesztő pedagógus tanító osztályfőnök: 1.o. Nagyné Győri Gyöngyi tűzvédelmi bizottság tagja tanító napközis nevelő Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 38

39 Mártha Lajos informatikai felelős matematika, technika szaktanár osztályfőnök: 8.o. Kovács Lajosné közművelődési felelős magyar szaktanár tanulószoba vezető Szendrei Balázs: vöröskeresztes tanárelnök felső tagozatos mk.. vezetője osztályfőnök: 7.o. földrajz, biológia szaktanár tanulószoba vezető Bánhegyiné Bakó Éva környezetvédelmi felelős történelem szaktanár osztályfőnök: 6.o. napközis nevelő Koszna Anita közművelődési felelős (alsó tagozat) könyvtáros tanító osztályfőnök: 3.o. Gyarmatiné Bézi Judit: tankönyvfelelős Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 39

40 VII. Legitimációs záradékok A munkatervet készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes A munkatervet a nevelőtestület a augusztus 29-én megtartott ülésén fogadta el. A munkatervet véleményezte: - Diákönkormányzat - Intézményi Tanács - Alsós munkaközösség - Felsős munkaközösség Tájékoztatásul megkapták: - Munkaközösségek - Intézményi Tanács - KLIK Karcagi Tankerülete Az osztályfőnökök az első tanítási napon a gyerekekkel, az év eleji szülői értekezleten pedig a szülőkkel ismertetik a munkaterv rájuk vonatkozó részeit. Publikálás módja: - Az iskola honlapján Gyermekneveléskor emlékeznünk kell, hogy nem a jelenlegi életre nevelünk, hanem a jövőbelire, jobb állapotára az emberi fajnak, vagyis olyan életre, amelyben az élet minősége jobb. De a szülők a gyermekeiket rendszerint úgy nevelik, hogy csak a jelen elvárásoknak feleljenek meg, bár ez rongált. Mi a jövőre való gyerekneveléssel jobbítjuk meg a világot. /Immanuel Kant/ Berekfürdő, szeptember 12. Mészáros Zsuzsanna intézményvezető helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 40

41 VIII. Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve 2014/2015. tanév Az alsó tagozatos munkaközösség fontos szerepet tölt be az iskola pedagógiai tevékenységének alakításában és fejlesztésében. Célja: Az iskolai értékrend megtartása, a jó pedagógusi értékválasztás, az iskola belső hagyományainak a megőrzése. Feladata: A tanulók számára a rendszerezett alaptudás megszerzése, az iskolai nevelésben az erkölcsi és a közösségi nevelés hangsúlyozása. A munkaközösség fontosnak tartja a kreativitás megőrzését, az iskola céljaival való azonosulás támogatását. Ezért feladatunk felkészíteni a diákokat: az életben való boldogulásra, a kommunikáció, a társas készségek, az együttműködés, a kölcsönös függés rendszerének készségeit fejleszteni. A jövőben a kommunikációs készségek, a kooperatív csapatmunka, az interaktív készségek lesznek a legfontosabb értékek. Ez ad lehetőséget széleskörű tapasztalatszerzésre, beleértve az interaktív tanulási lehetőségeket, mert ezek lesznek a jövő munkahelyének legfőbb jellemzői. Munkaközösségünk kiemelt feladatai: A tavalyi felmérés alapján nagy hangsúlyt fektetünk a szövegértő olvasás és a számolási készség fejlesztésére. Törekedünk a munkafegyelem és az iskolai fegyelem megszilárdítására. Tovább építjük a jó kapcsolatot a szülői házzal. Bekapcsolódunk a Köznevelés az iskolában TÁMOP B 13/1 pályázat intézményfejlesztési moduljába. A pályázat támogatási tevékenységei pedagógus továbbképzés, tantestületi képzés szakpedagógiai fejlesztések, módszertani fejlesztés helyi programok, tanórán kívüli programok Eseménynaptár Őszi időszak Naplóban a tanulók adatainak pontos kitöltése, tantermi dekorációk elkészítése, tanmenetek kiigazítása, felülvizsgálata Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 41

42 Bemeneti mérések elvégzése, értékelése (anyanyelv és matematika) Papírgyűjtés, séta, kerékpározás a természetben Tanévindító szülői értekezlet megtartása: - A tanév feladatainak ismertetése, füzetvezetés esztétikája, javítások rendje, követelmények, bemeneti mérések megbeszélése. A magyar mese napjára és Az idősek világnapjára emlékezés - A család mellett az iskolai környezet is segítséget nyújt az idősek és fiatalok közeledéséhez. Projekthét Az állatok világnapja alkalmából - Projektindítás - Dalok, versek állatokról, filmnézés - A magyar mese alkalmából állatmesék gyűjtése, mesefelolvasás - Kutató- és gyűjtőmunka a könyvtárban, az interneten - Kiselőadás, érdekességek állatokról - Interjúkészítés, beszámolás a tapasztalatokról - Prezentáció, rajzok, képek állatokról, tablókészítés - Barchoba játék - Melyik állatra gondoltam? - Vetélkedő szervezése - Projektzárás, értékelés - Felelős: Csörgő Józsefné, Nagyné Győri Gyöngyi, Koszna Anita DIFER vizsgálat az első osztályban Budapesti kirándulás szervezése Szociometriai mérések - Az osztály közösségi szerkezének vizsgálata Karcagi területi helyesírási versenyre felkészítés Készülés az iskolai mesemondó versenyre Az egészségvédelem fontossága - Mentálhigiénés foglalkozás, előadás szervezése - Felelős: Csörgő Józsefné Színházlátogatás szervezése Téli időszak Adventi készülődés, ajándékkészítés Mikulás napra Tájékoztató füzetek áttekintése, naplóvezetés folyamatossága Karácsony, a szeretet ünnepe Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Oldal 42

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: Óvoda integrációja 20. jubileumi évprogramjainak megszervezése A felújított, átvett épületekben zajló tanítás megszervezése

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: A Szent Mór Óvodával szoros, hatékony kapcsolat kiépítése A nyílt napok, Iskolanyitogatók megszervezése A pedagógus kulcskompetenciák

Részletesebben

A Zombai Körzeti Óvoda

A Zombai Körzeti Óvoda A Zombai Körzeti Óvoda MUNKATERVE 2014/2015 Zomba, 2014. szeptember A Társulás bemutatása 2014/2015-ös tanév feladatai A költségvetési szerv neve: Zombai Körzeti Óvoda A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08.

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. KÉSZÍTETTE :Grébelné Kovács Andrea ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET mb. intézményvezető

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó e A munkatervet készítette: Horváth János igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi értekezlet kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA

A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - I. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA Beiratkozás: Az intézménybe történő beiratkozás a tanévkezdést megelőző március hónap második hetében történik meg. Az iskola kötelező felvételi körzete Dötk,Gyűrűs,

Részletesebben

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE MESEVÁR ÓVODA 4465. Rakamaz, Bocskai út 76. TEL: +3642-570-717 MESEVÁR ÓVODA M U N K A T E R V E A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Bodnár Jánosné igazgató Rakamaz, 2014. szeptember 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: munkaközösség vezető "Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod." /Talmud/ I. REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG HELYZETELEMZÉS,

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

Budapest, 2015. szeptember

Budapest, 2015. szeptember A Budapest XVIII. Kerületi Eötvös Loránd Általános Iskola oktató-nevelő munkájának tervezése a 2015/2016. tanévre Budapest, 2015. szeptember A MUNKATERV TARTALMA A) A 2015/2016. tanév főbb feladatai I.

Részletesebben

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján:

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: 23. (1) e): A Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014-es tanévi időrendje 6. Időrendi

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve a 2013-2014-es 2013 tanévre Készítette: Megyeriné Borsó Éva igazgató Tartalom 1. Helyzetelemzés... 2 2. Tárgyi feltételek alakulása...

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Utolsó frissítés: 2016. január 5. VEZETÉSI CÉLOK, ALAPELVEK 1. Modern cél- és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A PÁPAI SZC GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015/2016. tanévtől 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA)

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) Dátum/ (kedd) 8,00 05. 9. (szerda)

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20.

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20. Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013.11.20. 1 Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév Ikt.szám: 591/2015. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai: 1.) Hatékony és következetes módszerekkel a tanulói és dolgozói

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010.

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS Augusztus 24-26. Tankönyvellátás Bauer Nóra, Mészáros Lászlóné 24-28. Munkajogi változások Tóth A. Istvánné 26. 9.00 óra Tanévnyitó értekezlet, Tanév rendje

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás. Általános Iskola. 2015-2016-os TANÉV (Napokra lebontva - 181 tanítási nap)

Kecskeméti Corvin Mátyás. Általános Iskola. 2015-2016-os TANÉV (Napokra lebontva - 181 tanítási nap) Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 20152016os TANÉV (Napokra lebontva 181 tanítási nap) HÓNAP NAP TANÍTÁSI NAP AUGUSZTUS 2015. 17. AUGUSZTUS 18. AUGUSZTUS 19. AUGUSZTUS 24. ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2015/2016-os tanév 2015. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 Munkaterv 2015/2016-1 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv Dátum Esemény Felelős Ellenőrzi Augusztus 16. Alakuló értekezlet. Munkaközösségi értekezletek Mkv. 16.-18 Szakmai továbbképzések TÁMOP-IPR

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

MUNKA- ÉS PROGRAMTERV 2011/2012 TANÉV

MUNKA- ÉS PROGRAMTERV 2011/2012 TANÉV SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZARVAS MUNKA- ÉS PROGRAMTERV 2011/2012 TANÉV Bíró Gyula igazgató Szarvas, 2011. 2011/2012 tanév célkitűzései, feladatai 2011/2012 tanévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE I. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatási Ssz. Munkakör Végzettség

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Köznevelés az iskolában. Törteli Szent István Király Általános Iskola

TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Köznevelés az iskolában. Törteli Szent István Király Általános Iskola Törteli Szent István Király Általános Iskola STATISZTIKAI ADATOK I. TANULÓLÉTSZÁM ALAKULÁSA 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 340 319 313 309 Hátrányos helyzetű tanulók aránya: 63 % HHH tanulók aránya:

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 Elkészítette: Elfogadta: Véleményezte: Intézményvezető

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskolai és autista tagozat) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 KLIK: 194022 Jóváhagyta: Tőkés Sándor

Részletesebben