MUNKATERV ( os tanév)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV (2015-2016-os tanév)"

Átírás

1 MUNKATERV ( os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1

2 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve... 2 Tartalomjegyzék... 2 Az intézményi munkaterv összeállítását meghatározó jogszabályok... 4 A tanév munkájának fő irányai... 4 Tanítási szünetek a tanévben... 4 Munkanap-áthelyezések a tanévben... 5 Közös feladatok az intézményben... 5 Ellenőrzési terv... 8 Kiskőrösi Evangélikus Középiskola Harangvirág Óvodájának tagintézményi munkaterve... 9 Az óvodai nevelési év rendje... 9 A tanév kiemelt céljai, feladatai Alappillérek Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek Gyermekvédelmi feladatok Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Munkaközösség feladatai Az óvoda feladatellátásának terve Óvodai ünnepek, programok éves terve Belső ellenőrzési terv Munkarend Kiskőrösi Evangélikus Középiskola Petőfi Sándor Általános Iskolájának tagintézményi munkaterve Tanítás nélküli munkanapok Szakmai munka ellenőrzése - óralátogatások (vezetőségi) Kiskőrösi Evangélikus Középiskola székhelyének munkaterve Tanítás nélküli munkanapok Ellenőrzési terv Szakmai munkaközösségek munkatervei Óvodapedagógusok munkaközösségének éves terve Alsó tagozatos pedagógusok munkaközösségének munkaterve Felsős osztályfőnökök munkaközösségének munkaterve

3 Középiskolás osztályfőnökök munkaközösségének éves munkaterve Kertész munkaközösség munkaterve Matematika szaktanárok munkaközösségének munkaterve A humán munkaközösség éves munkaterve Nyelvi munkaközösség éves munkaterve Művészetek és testnevelés munkaközösség munkaterve Reál munkaközösség munkaterve A Kiskőrösi Evangélikus Középiskola diákönkormányzatának éves munkaterve Általános iskolai diákönkormányzat éves munkaterve

4 Az intézményi munkaterv összeállítását meghatározó jogszabályok o o o o o o o o a köznevelésről szóló évi CXC. törvény A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról a os tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 277/1997. (XII. 22.) a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról a 326/2013-as (VIII. 30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről A tanév munkájának fő irányai o o o o o o o o o a szakmai munkaközösségek munkájának támogatása a szakmai együttműködések területén; megkezdett pályázati programok folytatása, új pályázati lehetőségek felkutatása; egyházi iskolaként tovább erősíteni tanulóinkban, dolgozóinkban világnézeti elkötelezettségünket, viselkedési normáinkat, hagyományainkat; a pályakezdő, illetve újonnan érkezett kollégák támogatása; a pedagógusminősítéssel, önértékeléssel kapcsolatos feladatok elvégzése; a tehetséggondozó munka erősítése az intézményben; határon túli magyar, illetve más külföldi iskolákkal való kapcsolat építése; határon túli kirándulás szervezése 7. évfolyamos tanulóink számára a Határtalanul pályázat keretében; a tanulói bukások minimálisra csökkentése. Tanítási szünetek a tanévben őszi szünet: október 26-tól október 30-ig (szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22., szünet utáni első tanítási nap: november 2.) téli szünet: december 21-től 31- ig (szünet előtti utolsó tanítási nap: dec. 18., szünet utáni első tanítási nap: január 4.) tavaszi szünet: március 24-től 29-ig (szünet előtti utolsó tanítási nap: március 23., szünet utáni első tanítási nap: március 30.) 4

5 Munkanap-áthelyezések a tanévben december 12. (december 24. helyett) március 5. (március 14. helyett) Közös feladatok az intézményben Sorsz. Feladat Sikerkritérium Felelős Határidő Intézményi alapdokumentumok és a szükséges módosítások elkészítése Törvényi előírásoknak való megfelelés igazgató, tagintézményvezetők Folyamatos, a törvényi határidők betartásával A törvényben előírt óratömegre épülő tantárgyfelosztás a szakos ellátottság biztosításával. A törvényi előírásnak megfelelő óratömeg felhasználása Óraadó tanárok segítségével intézményi szinten a szakos ellátottság 100 %-os legyen igazgató augusztus 15- ig 3. Alakuló értekezletek, intézményi csendesnap a dolgozók részére Minimum 95%-os részvételi arány a pedagógusok részéről igazgató, iskolalelkészek, intézményegysége k vezetői augusztus Osztálylétszám túllépés engedélyeztetése A létszám túllépés szabályszerű, fenntartó által engedélyezett igazgató augusztus Tanévnyitó istentisztelet igazgató, iskolalelkészek augusztus Munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatás a dolgozók számára megfelelő dokumentálás tagintézményvezetők szeptember Mindennapos testnevelés feltételeinek biztosítása az intézményben Erőforrásaink feltérképezése igazgató, tagintézményvezető tanév kezdéséig 8. Foglalkozások biztosítása min. 16 óráig az általános iskolában A 32 órás benntartózkodás figyelembe vételével általános iskolai tagintézményvezető folyamatos 9. Elektronikus napló, adatkezelés alkalmazása Csökken a papíralapú adminisztráció, Az adatbázis alapján minden adatszolgáltatás naprakészen adható: igazgató, igazgatóhelyettes, tagintézményvezető iskolatitkárok folyamatos normatíva igényléshez 5

6 fenntartó számára pályázatokhoz 10. SNI tanulók integrált oktatása, szakszerű fejlesztése, BTM-es tanulók ellátása a módosított szabályok figyelembe vételével Gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok látják el a szükséges óraszámban a fejlesztéseket a tagintézményekben, törvényszerű adminisztráció Megfelelő végzettségű szakemberek biztosítása igazgató folyamatos 11. Igazgatótanács működtetése Az SZMSZ-ben meghatározott jogkörök gyakorlása igazgatótanács elnöke folyamatos 12. Az intézményi szakmai munkaközösségek munkaterveinek elkészítése, majd működése A munkaközösségi munkatervek elkészítése, végrehajtása igazgató, munkaközösségvezetők szeptember 10-ig, majd folyamatos 13. A dolgozókkal kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek elvégzése: - kinevezések módosítása Zökkenőmentes, naprakész a dolgozók számára a kinevezés módosítása Gazdasági vezető, igazgató szeptember 30., majd folyamatos - átsorolások elkészítése 14. Munkaköri leírások aktualizálása, kiegészítése Minden dolgozó személyre szabott elvárás szerint dolgozik, a feladatokhoz aktualizált a munkaköri leírás igazgató, tagintézményvezetők szeptember Önértékelési csoport létrehozása, önértékelési terv készítése A törvényi előírásoknak való megfelelés igazgató, tagintézményvezetők szeptember Intézményi önértékelés A dolgozók 40%-ának önértékelése a tanév során igazgató, tagintézményvezetők folyamatos 17. Pedagógusigazolványok érvényesítése Minden pedagógus igénybe tudja venni a kedvezményeket tagintézményvezetők szeptember Továbbtanulók nyomon követése Törvényi előírásnak való megfelelés igazgatóhelyettes (szakmai) október 19. Pedagógusok időkeretének elszámolása havi egységes A pedagógusok munkaidejének elszámolása átlátható, pontos, ellenőrzött. intézményegysége k vezetői folyamatos Különös közzétételi lista felülvizsgálata, A törvényi előírásnak megfelelő az adatszolgáltatás igazgató szeptember 30. 6

7 20. kiegészítése 21. Az első osztályosok diagnosztikai vizsgálatának előkészítése, jelentése Problémás tanulók időben történő kiszűrése tagintézményvezető október 9. (22.), 22. Országos mérés, értékelés előkészítése (idegen nyelvi, illetve kompetencia) Oktatási Hivatal részére adatok elküldése (6., 8., 10. évfolyamos diákokkal kapcsolatban) igazgatóhelyettes (tanügyi) november DIFER mérés, országos mérés, előkészítése, lebonyolítása Zökkenőmentes lebonyolítás tagintézményvezető december Költségvetés készítése Működőképes az intézmény igazgató, tagintézm.vez. december 25. NETFIT-mérés A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata testnevelés munkaközösség tagjai január 6- tól június 1-ig 26. Jelentkezési lapok kitöltése továbbtanuláshoz A tanulók továbbtanulása biztosított igazgató, tagintézményvezető február 12-ig 27. KEVI művészeti verseny eredményhirdetése A verseny sikeres lebonyolítása Humán és művészeti munkaközösségek vezetői február Beiskolázási terv elkészítése Tagintézményi érvényesülése prioritások igazgató, tagint.vez március Adminisztrációs kötelezettségek teljesítése - tantárgyfelosztás, órarend - félévi és év végi beszámolók elkészítése, továbbítása a fenntartónak Fenntartó által előírt jelentések és dokumentációk határidőre történő beküldése Szakmai színvonal a jelentésekben igazgató, tagintézményvezetők folyamatos 30. Intézményi nevelőtestületi értekezlet Igazgatói tájékoztató, véleményezési eljárások igazgató március között 31. Intézményi SZMK-gyűlés Igazgatói tájékoztató, véleményezési eljárások igazgató március között 32. Tankönyvrendelés, forgalmazás, elszámolás, Közös, egységes szabályozás, rendszeres ellenőrzés igazgató, tagintézm.vez. jogszabályi előírás alapján 33. Pályázatok figyelése, írása A tagintézmények értesülnek a lehetőségről, sikeres pályázatokat nyújtanak be. igazgató, tagintézm.vezetők ig folyamatos 34. Regionális tantárgygondozói program iskolánkban (történelem, A program sikeres lebonyolítása Érintett munkaközösségek április 1. 7

8 osztályfőnöki) vezetői 35. Idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamon; adatok elküldése Hivatal részére Zökkenőmentes lebonyolítás tagintézményvezető, igazgató május 18.;június Tankönyvrendelés, forgalmazás, elszámolás, Közös, egységes szabályozás, rendszeres ellenőrzés igazgató, tagintézményvezető, tankönyvfelelős folyamatos, törvényi előírásoknak meglelelően 37. Iskolagyümölcs/iskolatejprogramra jelentkezés A megfelelő rendelet alapján jelentkezés a programra tagintézményvezető, igazgató 2016 májusa 38. Kompetenciamérés 6., 8. és 10. évfolyamon Zökkenőmentes lebonyolítás igazgató, igazgatóhelyettes, tagintézmény-vez május 25-én évi országos mérés eredményeinek elemzése Összevetés az előző évekkel, intézkedési terv készítése igazgató, tagintézményvezető 2016 tavasza 40. Vezetőségi értekezlet Aktuális feladataink megbeszélése igazgató minden hónap 2. keddjén Ellenőrzési terv szám Ellenőrzési terület Cél és az ellenőrzés tárgya Felelős Határidő 1. Tantárgyfelosztás A helyi tantervnek való megfelelés; szakos ellátottság biztosítása igazgató, igazgatóhelyettes, tagint.vez. szeptember február 2. Elektronikus órarend, napló vezetése és archiválása Tantárgyak pontos megnevezése; naprakész, pontos naplóvezetés, naplóbeírások egyezése a tantárgyfelosztással, órarenddel igazgatóhelyettes tagintézményvez. - helyettes folyamatos 3. SNI, BTMN tanulók ellátása, adminisztrációja A szakértői véleményben foglaltak szerinti szakszerű ellátás, adminisztráció pontos vezetése, naprakész létszámnyilvántartás az informatikai rendszerekben oktatásszervező iskolatitkár folyamatos 4. Munkaidő elszámolás ellenőrzése Tanügyi dokumentumok, jelenléti ívek, munkaügyi elszámoló lapok összevetése igazgatóhelyettes, tagintézményvezetőhelyettes folyamatos 5. Pedagógusok önértékelése; a minősítési eljáráshoz, vizsgához kapcsolódó feladatok elvégzése Önértékelési terv, illetve szabályzat alapján - a jogszabályi előírásoknak megfelelően igazgató, tagintézmények vezetői, BECS vezetője folyamatos 8

9 Kiskőrösi Evangélikus Középiskola Harangvirág Óvodájának tagintézményi munkaterve Aki el akar érni valamit, annak a célra kell szegezni a tekintetét, nem az akadályokra. ( Gyökössy Endre) Az óvodai nevelési év rendje Az óvodai nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. Új gyermekek fogadása szeptember 1-től folyamatosan. Nyári napirend szerinti működés: június augusztus 12-ig. Nyári zárás ideje: augusztus ig. Szünetek időpontjai: Az őszi szünet október 26-tól október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó nevelési nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első nap november 2. (hétfő). A téli szünet december 21-től december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó nevelési nap december 18. (péntek), a szünet utáni első nap január 4. (hétfő). A tavaszi szünet március 24-től március 29-ig tart. A szünet előtti utolsó nevelési nap március 23. (szerda), a szünet utáni első nap március 30. (szerda). Nevelés nélküli napok: szeptember 25., november 17. Felhasználása: továbbképzés Munkanap áthelyezés: december június 9. Felhasználása: kirándulás A nyári zárás idejéről február 15-ig, a szünetek előtt legalább 7 nappal értesítjük a szülőket. A szünetekben az igények felmérése alapján, legalább 10 fő esetén ügyeletet biztosítunk. Nevelési, munkatársi értekezlet ssz. időpont téma felelős 9

10 Alakuló értekezlet Tanévkezdés aktuális kérdései tagint. vezető Tűz és munkavédelmi oktatás tagint. vez., tűz és munkavédelmi megbízott Tanévnyitó értekezlet Munkaterv megvitatása Munkaterv elfogadása tagint. vezető Munkatársi értekezlet Tanévkezdés aktualitásai tagint. vezető Féléves értekezlet 1. félév értékelése 2. félév aktuális kérdései, programjai tagint. vezető Tanévzáró értekezlet Tanév értékelése Nyári ügyelettel kapcsolatos információk tagint. vezető Szülői értekezlet ssz. időpont csoport téma felelős Katica Új szülők tájékoztatása Befogadás rendje Halacska Maci Alma Napocska Tanévkezdés aktualitásai 1.félév pedagógiai feladatai és programjai Tanévkezdés aktualitásai 1.félév pedagógiai feladatai és programjai Munkaterv összeállítása, elfogadása Szülői Szervezet Katica Befogadás értékelése 1.félév nevelési feladatai, programjai Halacska 2.félév feladatai és programjai Maci Alma Napocska Tájékoztató az iskolai alkalmasság szintjéről ( DIFER eredménye) 2.félév feladatai, programjai tagint. vezető, óvodapedagógusok tagint. vezető óvodapedagógusok tagint. vezető óvodapedagógusok SZMK vezető, tagint. vez. tagint. vezető óvodapedagógusok óvodapedagógusok óvodapedagógusok Fogadóóra név időpont A hét időpont B hét 10

11 Bengőné Nagy Mária kedd Bogárominé Scrob Erzsébet csütörtök Burda Csilla csütörtök Csővári Gáborné kedd Dénes Istvánné szerda Horváthné Gyöngyösi Éva kedd Mészáros Nóra szerda Szentgyörgyi Adrienn hétfő Tiriczné Szabó Szilvia hétfő Udvarhelyiné Polereczki Hajnalka kedd Nyílt nap időpont csoport téma felelős minden Noé és a természet témazáró Csővári Gáborné Udvarhelyiné Polereczki Hajnalka minden Mikulás Dénes Istvánné Napocska Adventi készülődés Bengőné Nagy Mária Horváthné Gyöngyösi Éva Alma Szív kincsesláda Bogárominé Scrob program záró minden Használd újra! témazáró Erzsébet Mészáros Nóra Tiriczné Szabó Szilvia Kiss Ildikó A tanév kiemelt céljai A tanév kiemelt céljai, feladatai A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása. 11

12 Az óvoda szabályozódokumentumainak (SZMSZ, Házirend,OAP,Pedagógiai Program) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása A szervezet szakmai színvonalának további erősítése. A tanév kiemelt feladatai Az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetéséből adódó feladatok ellátása a szakmai színvonal mérhető emelése. Az intézményvezetés felelőssége: a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésekre és minősítésekre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési gyakorlatunk további finomítása, szükség szerinti fejlesztése, a szükséges szervezési, személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Közvetlenül érintettek köre Önértékelés Tanfelügyeleti ellenőrzés Minősítő vizsga Minősítési eljárás Bengőné Nagy Mária, Burda Csilla, Dénes Istvánné, Mészáros Nóra Bengőné Nagy Mária, Dénes Istvánné Burda Csilla, Mészáros Nóra Bengőné Nagy Mária, Dénes Istvánné A pedagógusok felelőssége abban áll,hogy úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja: a nevelés, a tevékenység és foglalkozáslátogatás során, a dokumentumellenőrzés során, az interjú és a portfólióvédés során. Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések folyamán annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak: az intézmény saját elvárásainak való megfelelés, az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés, mesterségbeli tudás a pedagógus kompetenciák mentén: 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 12

13 helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Minőségelvű működésünk garanciájaként - építve a kézikönyvekre és útmutatókra, valamint a bevezetésre kerülő új gyakorlatra óvodánkban Önértékelési csoport létrehozása és az Önértékelési Felelős: igazgató, tagintézmény-vezető Hatékony együttműködés a családokkal, a család elsődleges szerepének hangsúlyozása. A gyermekek egyéni fejlettségi állapotára épülő nevelés és fejlesztés. Kölcsönös bizalom elnyerése és megtartása. Tisztelet, egymásra figyelés. Szoros együttműködés kialakítása. Az óvoda nyitottsága biztosítja a folyamatos kapcsolattartást, bővíti annak lehetőségeit. A család legyen nyitott, aktív résztvevője a kezdeményezett programoknak, ünnepi alkalmaknak. Együttműködés formái, lehetőségei: Szülői értekezlet, fogadóóra, családlátogatás, nyitott óvodai programok, kirándulások, családi napok, ünnepek előkészületei, óvodai ünnepélyek, társadalmi munka, adventi adománygyűjtés, szülők-nevelők bálja. Támogatás lehetősége: Árpád Úti Óvodásokért alapítványon keresztül. A szülők az érdekképviseletet a Szülői Szervezeten keresztül gyakorolják, ötleteikkel, javaslataikkal segítik munkánkat. 13

14 Szülői Szervezet Kovácsné Jarjabka Zsuzsanna/ elnök/ Kiskőrös, Kinizsi u. 4. tel:0670/ Csoport Választmányi tagok Elérhetőségeik Katica Weiszhaupt Péterné Kiskőrös, Klapka Gy. u. 107/1. Halacska Virág Tibor Kiskőrös, Pozsonyi u / Maci Jancsovicsné Kovacsek Beáta Kiskőrös,Bajcsy Zs. u / Alma Bánfi Veronika Kiskőrös, Petrovics u.4. tel:0620/ Napocska Opauszki Mónika Kiskőrös, Pozsonyi u.56. tel:0670/ Felelős: tagint. vezető, óvodapedagógusok Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának alábbi üzeneteire: Tervezési dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége, tervezési és értékelési technikák, módszerek. Az idővel való hatékony gazdálkodás. Szakmai fejlődés: tanfolyamokon, továbbképzéseken való aktív részvétel. Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés. Hátránycsökkentő szerep: inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet. Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe. Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés. A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség fejlődését támogatja. Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára. 14

15 Egészséges életmódra nevelés Alappillérek Alakítjuk a gyermekek igényét a személyi, környezeti higiénére, az egészséges táplálkozásra, kulturált étkezésre, az egészséget károsító életmód elkerülésére. Az egészséges életvitel szemléletének tudatos formálása- Szív kincsesláda program megvalósítása. A gyermekek fokozott mozgásigényének kielégítése, harmonikus, összerendezett mozgás fejlesztése. Mindennapi rendszeres mozgás biztosítása, az időjárás függvényében a szabadban. Állóképesség növelése hosszabb sétákkal. Testi képességek fejlesztése az alapvető mozgásfunkciókban, a játékban, együttes tevékenységekben, kiemelt figyelemmel kísérve a balesetek és betegségek megelőzését. Mozgásfejlesztő programok ( felzárkóztatás, tehetséggondozás). Környezettudatos viselkedés megalapozása kiemelt téma feldolgozásán keresztül. Óvoda-család szorosabb együttműködése, kölcsönös példaadás. Óvodán belüli, intézményi, városi rendezvények szervezése, támogatása( Vitamin torna, Vackor nap, Ovi olimpia). Felelős: tagint. vezető, óvodapedagógusok, ped. asszisztens Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés Feladatunk kettős, egyrészt a társas kompetenciakészlet gyarapítása, másrészt a pozitív egyéni értékrend formálása. Érzelmi intelligencia fejlesztése, érzelmi ráhangolódás, felkészítés az egyházi és egyéb ünnepekre. Erkölcsi értékek megalapozása, elmélyítése a bibliai történeteken keresztül. Szociális kompetenciák megalapozásának támogatása készségfejlesztő játékokon keresztül: - kapcsolatteremtő, bizalom, önismeret fejlesztő, együttműködést segítő, konfliktuskezelő játékok. Közös, élmény gazdag programokon keresztül a csoportkohézió erősítése. Rugalmas, következetes norma és szokásrendszer kialakítása és működtetése. Óvoda- családok- gyülekezet kapcsolatának erősítése, hitoktatók által kezdeményezett programok támogatása. Felelős: tagint. vezető, óvodapedagógusok, hitoktató, ped. asszisztens Anyanyelvi nevelés, értelmi fejlesztés Az anyanyelv áthatja az óvodai nevelést, ezért kulcskompetenciaként szerepel anyanyelvünk ápolása, gyakorlása, gazdagítása. Kiemelt fontosságú az óvoda dolgozóinak példaértékű beszédkultúrája. Az életkornak megfelelő irodalmi élmény nyújtása, igényes anyagválogatás értékteremtő módon. A mesék, versek hiteles és élvezetes átadásával, kifejező eszközök használatával az irodalom megszerettetése. 15

16 A beszédviselkedés alakítása helyes légzésen, grammatikán, beszédhelyzetek teremtésén, kommunikációs gyakorlatokon, nyelvi játékokon keresztül. Logopédus munkájának támogatása. Fordítsunk figyelmet a beszédkedv fenntartására, a gyermekek meghallgatására, a kérdések érvényesülésére és a válaszok igénylésére. A prevenciós és korrekciós célú fejlesztés mellett elengedhetetlen a tehetségesnek mutatkozó gyermekek gondozása ( Mesenap, Versmondó nap). Fejlesztő tevékenységünket az óvodás gyermek kognitív motívumaira (játékszeretet, kíváncsiság, megismerési vágy) építsük. A játékon, munkán, tanuláson keresztül biztosítsunk változatos tevékenységi formákat, melyeken keresztül fejlődnek a problémamegoldó, a verbális, a motoros és a szenzitív képességek. Törekedjünk a komplex témafeldolgozásokra, a tevékenykedtetés és közvetlen tapasztalatszerzés során jutnak a gyermekek élményekhez, ismeretekhez. Kulcskompetenciák: szenzitív módszerek, egyéni-társas-mikrocsoportos tanulás, differenciált fejlesztés, egyéni képességekhez való igazodás, nyelvi hátrány kezelése, anyanyelvi tehetséggondozás. Felelős: tagint. vezető, óvodapedagógusok, logopédus Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek Feladatunk a tehetségígéretes gyermekek jellemző megnyilvánulásának felismerése, melyek megjelennek az: intellektuális képességekben (szókincs, emlékezet, gondolkodás, kreativitás), speciális képességekben (zenei, irodalmi, ábrázoló, matematikai), viselkedési jegyekben (intenzív érdeklődés, energikusság, erős akarat, érzékenység). Differenciált feladatmegoldások közben ismerik fel a gyermekek saját képességeiket, értékeiket, ezáltal alakul pozitív énképük. Tehetségfejlesztő programok szervezésével támogassuk a továbbfejlődést, a kreativitást, speciális szükségleteik kielégítését. Minden óvodapedagógus feladata a családok, a gyermekek megismerése, szükségleteik, képességszintjük felmérése, a hiányosságok feltárása, fejlesztő stratégia kidolgozása. A fejlődési napló tükrözi a gyermekek fejlődési ütemét, képességszintjét. A sajátos nevelési igényű és a BTM gyermekek felzárkóztatása szakemberek segítségével, koordinálásával, fejlesztési terv alapján történik. Alapszolgáltatások fejlesztési terület gyermekek száma alkalom szakember Keresztyén 122 heti 1/csoport hitoktató foglalkozás logopédia logopédus felmérése alapján 20 gyermek heti 1 alkalom hétfő de. csüt. du logopédus 16

17 SNI ellátás 1 SNI gyermek szakvéleményben foglaltak alapján gyógypedagógus logopédus BTM ellátás 1 BTM gyermek szakvéleményben foglaltak alapján fejlesztő pedagógus pszichológia esetenként szakpszichológus Szülői igényekre alapozott tehetséggondozó foglalkozások téma szakember alkalom Vitamintorna Bogárominé S.E. heti 1- két csoport (hétfő, kedd) Német Albert Orsolya heti 1 ( szerda) Ügyes kezek Tiriczné Sz. Sz. heti 1 (csüt.) Néptánc Turú Gyuláné B hét 1 alk. két csoportban Gyermekvédelmi feladatok A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve szükség szerint segítségnyújtás, valamint együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel. A családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók körében. Az óvodába járó gyermekek szociokulturális hátterének megismerése, a hátrányos helyzetre utaló jelek időbeni felismerése: szülők alacsony jövedelme, család szűkös lakáskörülménye, egészségtelen lakhatási feltételek, szülők alacsony iskolázottsága, családban előforduló deviáns magatartás, állami gondozásba vett, vagy onnan kikerült gyermekek, elvált szülők, beteg vagy korlátozott képességű szülő. Szoros kapcsolat kialakítása a közvetlenül, vagy látens módon segítséget kérő családokkal. Problémamegoldó képesség fejlesztése: Pedagógiai esetmegbeszélő kör működtetése segítségnyújtás kötelező pedagógiai portfólió tartalom elkészítéséhez. Figyelembe vesszük: Az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúráját. A sajátos nevelést igénylő gyermekekkel kapcsolatos törvényi elvárásokat és intézményi alapelveket. A differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű, és a BTM gyermekek számára. 17

18 A gyermekvédelmi feladatok ellátása a Gyermekvédelmi tervben foglaltak alapján valósul meg. Feladat Felelős Időszak/Határidő Szükség és igény szerint konzultáció a szülőkkel, családsegítővel, fenntartóval. A gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és nehezen nevelhető gyermekek feltérképezése, ezekről feljegyzés készítése, folyamatos nyomon követésük. BTM, SNI gyermekek feltérképezése, vizsgálatuk kezdeményezése. Konzultáció a vezetővel: az egyes gyermekek helyzete, a segítségnyújtás lehetőségei. Igény szerint részvétel családlátogatásokon, hospitálás a csoportokban, konzultáció a szülőkkel és óvónőkkel. Esetmegbeszélő kör Részvétel a Családsegítő megbeszélésein. A karácsonykor segítségre szoruló gyermekek és családok feltérképezése, konzultáció a családsegítővel, szükség esetén források keresése. óvodapedagógus óvodapedagógus gyermekvédelmi felelős óvodapedagógus fejlesztő ped. gyógypedagógus óvodapedagógus gyermekvédelmi felelős óvodapedagógus gyermekvédelmi felelős óvodapedagógus gyermekvédelmi felelős folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos értesítés időpontjában december eleje Éves (írásbeli) értékelés elkészítése gyermekvédelmi felelős június 15. Felelős: gyermekvédelmi felelős, óvodapedagógusok Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Az óvodapedagógusok bevonása szakmai és egyéb területeken, önkéntes feladatvállalásra motiválás, egyenlő feladatmegosztásra törekvés. Rendszerlátás szemléletének alakítása. Jó gyakorlatok átadása. Pedagógiai látásmód szélesítéséhez az informatikai kompetencia fejlesztése. A hatékony munkavégzéshez megfelelő számú és színvonalú eszközök biztosítása. Minden munkatárs magabiztosan használja az internetet és levelező programot. 18

19 Az óvodapedagógusok a hivatalos dokumentumok, jegyzőkönyvek, értékelések, tervek készítésekor alkalmazzák a számítógépes technikákat. A hirdetőtáblák napi rendszerességgel tartalmaznak új információt. Információáramlás folyamata: nevelőtestületi értekezlet évi 3 alkalommal, információs tábla a nevelői szobában, munkaközösségi értekezlet évi 4 alkalommal, telefon, szükség szerint, fogadóóra szükség szerint. Az intézmény honlapja: Tartalmaz minden fontos dokumentációt és információt, amely nyilvánosságot kíván. Havi rendszerességgel kerül frissítésre. Felelős: tagintézmény-vezető, munkaközösség vezető, óvodapedagógusok Munkaközösség feladatai A Harangvirág Óvodai Munkaközösség Bogárominé Scrob Erzsébet vezetésével működik, tagja minden óvodapedagógus és a pedagógiai asszisztens. Munkáját a vezető által elkészített munkaterv alapján végzi. A munkaközösség ez évi tevékenységében 3 nagy témakör kidolgozását és megvalósítását határozta meg. Továbbá feladata a jogszabály által előírt pedagógus önértékelés, a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre (2 fő érintett pedagógus) és a minősítési rendszer tényleges gyakorlatára (2 fő gyakornoki vizsga, 2 fő minősítési eljárás) történő tudatos felkészülés támogatása, önértékelési csoport létrehozása, munkájának támogatása. Önértékelési csoport tagjai: Bogárominé Scrob Erzsébet,Tiriczné Szabó Szilvia, Kiss Ildikó A munkaközösségek delegált tagjai lehetőség szerint vesznek részt a munkaközösségi feladatok megvalósítását segítő külső szakmai továbbképzéseken, konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken. A munkaközösség vezetővel szembeni általános elvárás: Személyes bekapcsolódás és aktív szerepvállalás az önértékelési csoportban. Törekvés a munkaközösségi tagok személyes szakmai igényeinek megismerésére. A feladatok koordinálása, feladatok megosztása a munkaközösség tagjaival. A munkaközösségi tagokkal szembeni általános elvárás: Hatékony feladatvállalás a munkaközösségben; felkészülés egy-egy foglalkozásra, pontos és precíz feladatellátás. Szakmai információ áramlás biztosítása a közvetlen munkatársak között. Felelős: Bogárominé Scrob Erzsébet munkaközösség vezető 19

20 Az óvoda feladatellátásának terve Csoportbeosztások A tanévet 5 gyermekcsoportban 122 gyermekkel kezdjük, januárra előfelvételt nyert további 3 gyermek. Személyi állományban történt változás, augusztus 31-én Albert Orsolya szerződése lejárt, nem kérte a meghosszabbítást. Megbízásos szerződéssel heti 10 órában nyugdíjas kollégát, Kusztor Ágotát alkalmazzuk. A gondnoki teendőket Aszódi Pál látja el. A közmunka program keretében egy fő dajkai kisegítőt kaptunk. Óvodapedagógusaink közül két fő gyakornokként tevékenykedik, a Gyakornoki szabályzat alapján mentorok koordinálják munkájukat júniusában gyakornoki vizsgát tesznek. Ssz. Csoport neve Létszám szept. Létszám jan. 1. Katica Szentgyörgyi Adrienn, Tiriczné Szabó Szilvia 2. Halacska Csővári Gáborné Udvarhelyiné Polereczki Hajnalka 3. Maci Mészáros Nóra Dénes Istvánné Kusztor Ágota 4. Alma Bogárominé Scrob Erzsébet Burda Csilla 5. Napocska Bengőné Nagy Mária Horváthné Gyöngyösi Éva Összesen: Óvodapedagógus Dajka Pedagógiai asszisztens Kis-Tóth Zsuzsanna Tiszainé Kelemen Edina Balázs Józsefné Lengyelné Nagy Hajnalka Bolemányi Zoltánné Kiss Ildikó Szakmai munkát segítő szakemberek: Hitoktató: Farkasné Gombár Ildikó Iskolalelkész: Farkas Sándor Gyógypedagógus, logopédus: Domonyiné Borbényi Katalin Fejlesztő pedagógus: Bengőné Nagy Mária Pszichológus: Török Zsuzsa Táncoktató: Turú Gyuláné 20

21 Humán erőforrás fejlesztése Gyakornokok mentorálása az intézmény Gyakornoki szabályzatában rögzítettek szerint valósul meg. A segítő mentor feladatai: Feladatait a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében látja el. Segíti a gyakornokot a pedagógiai- módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában. Legalább félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, és az értékelést átadja a tagintézmény-vezetőnek és a gyakornoknak. Támogatja a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos tevékenységekben. Segíti a minősítő vizsgára való felkészülésében. Szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a gyakornok foglalkozását, és ezt követően megbeszélést tart, amennyiben a gyakornok igényli, hetente konzultációs lehetőséget biztosít számára. A gyakornok kötelezettsége: A kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében felkészüljön a minősítő vizsgára. A legteljesebb mértékben együttműködjön a mentorral. A szakmai követelmények teljesítéséhez szükséges ismereteket megszerezze. Gyakornoki feladatainak teljesítésével kapcsolatban felmerülő akadályoztatásáról mentorát, az óvodavezetőt azonnal értesítse. Aktívan vegyen részt a nevelőtestület munkájában. Felelős: tagintézmény-vezető, mentor Továbbképzések, konferenciák ssz. képzés tárgya helye időpont résztvevő 1. Tanévnyitó konferencia Aszód fő 1. Hittudományi Egyetem Petőfi S. Ált ,17 4fő Pedagógus képzés, 4. félév Iskola , Csapatépítő tréning Piliscsaba fő 3. Óvodai szakmai nap Soltvadkert, Ev fő Óvoda 4. Óvodapedagógusok találkozója március jelentkezés alapján 5. NYEPA június jelentkezés alapján Felelős: tagintézmény-vezető, óvodapedagógusok Beiskolázással kapcsolatos feladatok 21

22 ssz. feladat időpont felelős 1. Iskolás lesz a gyermekem előadás szülőknek előadó: gyógypedagógus, pszichológus 2. Egyéni beszélgetés részképesség gyengeséget mutató gyermekek szüleivel, szükség szerint szakemberhez irányítás Horváthné Gyöngyösi Éva október31-ig óvodapedagógusok 3. A tanköteles gyermekek DIFER mérése jan.31-ig. óvodapedagógusok 4. Iskolaérettségi vizsgálat kérése a Nevelési jan.31-ig. óvodapedagógusok Tanácsadóban. 5. Egyéni fejlődési napló kitöltése február 29-ig óvodapedagógusok Szülők tájékoztatása a mérés eredményéről 2016.február 29-ig óvodapedagógusok szülői értekezleten, fogadóórán. 6. Iskolalátogatás mindkét általános iskolában március óvodapedagógusok 7. Óvodai szakvélemény kiadása a szülőknek április eleje tagint. vezető Új gyermekek felvételével kapcsolatos feladatok ssz. feladat időpont felelős 1. Bemutatkozó lapok az óvodáról (nyomtatvány). 2.. Tájékoztató a jelentkezés és beíratás rendjéről ( honlapon, óvoda bejáratán kifüggesztve) január tagint. vezető munkaközösség vez márc. 20-ig tagint. vezető 3. Beíratás az eljárásrendnek megfelelően. (Házirendben foglaltak alapján) között a fenntartó által elfogadott időben tagint. vezető igazgató 4. Egyeztetés a Kiskőrösi Óvodák igazgatójával ápr. vége tagint. vezető 5. Szülők tájékoztatása írásban a felvételről, átirányításról, elutasításról. 6. Felvételt nyert gyermekek jelentése a KIR felé, oktatási azonosító igénylése. 7. Óvodás lesz a gyermekem tájékoztató az új szülőknek. 8. Ovi hívogató játékos délután az új gyermekeknek és szülőknek máj. első hete tagint. vezető máj. első hete oktatásszervező tagint.vezető csoport óvodapedagógusai csoport óvodapedagógusai 22

23 Tárgyi feltételek A nyár végére befejeződtek a garanciális javítások és megtörtént a folyosók lábazatának festése, valamint a fejlesztő szobában kisebb javítás. A nagytakarítás, teremrendezés és dekorálás után esztétikus, gyermekbarát külső és belső környezetben fogadhatjuk a gyermekeket. A játék és eszközállomány megfelelően biztosított, az év folyamán lehetőség szerint fejlesztjük. Az informatikai eszközök bővítésére szükség lenne. A tornaszoba a testnevelés foglalkozások megtartása mellett rendezvények, délutáni szabadon választott tevékenységek helyszínéül is szolgál. A fejlesztő szoba jól felszerelt, a logopédus és a fejlesztő szakemberek helyben végezhetik munkájukat. Mindkét udvarrész szépen parkosított, biztonságos játékokkal részben felszerelt, három csoport részére biztosítja a levegőzést és a szabad mozgást. A kisebb udvarrészen külön vannak a 3-4 évesek, ezáltal az óvónők számára átláthatóbb, a gyermekek számára védettebb az udvari játéktevékenység. A tanév során az alábbi felújításokat, fejlesztéseket tervezzük: ssz. felújítás,fejlesztés tárgya helye forrás felelős 1. sószoba kialakítása emelet, elkülönítő adomány, alapítvány tagint. vezető, alapítvány kuratóriuma 2. udvari játék kis udvar intézményi tagint.vez. 3. udvari medence festése nagy udvar intézményi tagint. vez. 4. padok, játékok festése udvar társ. munka gondnok 5. terasz árnyékolása 1-2 csoportszoba intézményi igazgató előtt 6. projektor vásárlása intézményi igazgató 7. laptop vásárlása emelet- nevelői intézményi igazgató 9. porszívó földszint intézményi tagint. vezető 10. sötétítő tornaszoba intézményi tagint. vezető Feladatellátás év/hónap feladat felelős augusztus Csoportszobák rendezése, dekorálása. óvodapedagógusok Ovi hívogató kis cs. óvodapedagógusai Munka és tűzvédelmi oktatás t. vezető Tanévnyitó értekezlet: éves munkaterv, t. vezető munkaközösség tervének megbeszélése Munkatársi értekezlet t. vezető Egészségügyi könyvek ellenőrzése. ped. asszisztens Munkarend elkészítése. t. vezető szeptember Új gyermekek fogadása befogadási terv kis cs.óvodapedagógusai alapján. Anamnézislapok bekérése. kis cs. óvodapedagógusai Nyilatkozat ingyenes étkezés t. vezető 23

24 igénybevételéhez Csoport szülői értekezletek megtartása. t. vezető, halacska, maci cs. vezetői Csoport szülői értekezletek megtartása t. vez. alma, napocska cs. vezetői ig Középső és nagycsoportos gyermekek szintfelmérése óvodapedagógusok ig Éves terv elkészítése óvodapedagógusok ig I. időszak nevelési terve óvodapedagógusok Munkaközösségi értekezlet munkaközösség vezető 09. Logopédiai szülői értekezlet logopédus Logopédiai, SNI, BTM feladatellátás logopédus, gyógypedagógus, megkezdése. fejlesztő pedagógus Gyermekvédelmi munkaterv készítése. gyermekvédelmi megbízott Statisztikai adatszolgáltatás t. vezető október Befogadási terv értékelése. kis cs. óvodapedagógusai ig Őszi szünet igények felmérése óvodapedagógusok 2015.november Iskolás leszek -előadás nagy cs. óvodapedagógusai Szülői értekezlet- Katica csoport óvodapedagógusok DIFER teszt készítése nagy cs. óvodapedagógusai 2015.december Adventi ünnepkör hagyományok szerinti t. vezető, óvodapedagógusok ünneplése Adventi tér- adománygyűjtés szülők, óvodapedagógusok megszervezése ig Téli szünet-felmérések óvodapedagógusok 2016.január Fejlődési naplóban fejlettségi szintek óvodapedagógusok rögzítése. Iskolaérettségi vizsgálatok kérése. nagy cs. óvodapedagógusai Munkaközösségi értekezlet munkaközösség vezető Féléves nevelőtestületi értekezlet t. vezető ig Nevelési terv értékelése óvodapedagógusok február 2.időszak nevelési tervének elkészítése. óvodapedagógusok Féléves szülői értekezlet halacska, maci cs. óvodapedagógusai Féléves szülői értekezlet alma, napocska cs. óvodapedagógusai 2016.március 8-ig Továbbképzési igények leadása. t. vezető Iskolalátogatás nagy cs. óvodapedagógusai ig Tavaszi szünet- igények felmérése. óvodapedagógusok Munkaközösségi értekezlet munkaközösség vezető április Óvodai szakvélemények elkészítése. t. vezető Nyári szabadságok tervezése. t. vezető, óvodapedagógusok Óvodai beiratkozás t. vezető, igazgató Felvételi egyeztetés a Kiskőrösi Óvodák t. vezető 24

25 igazgatójával május Fejlettségi szintek rögzítése a fejlődési óvodapedagógusok naplóban ig Nyári szünet- igényfelmérés, ügyelet t. vezető beosztásának elkészítése június Pedagógusnap megtartása. igazgató, t. vezető ig Nevelési terv értékelése óvodapedagógusok Nyári terv elkészítése óvodapedagógusok Szülői értekezlet- új szülők részére t. vezető, új kis cs. óvodapedagógusai Tanévzáró értekezlet t. vezető Selejtezés t. vezető Karbantartási munkák felmérése gondnok, t. vezető július Nyári élet tartalmas szervezése. óvodapedagógusok augusztus Festés, karbantartás elvégzése. t. vezető Nagytakarítás, csoportszobák rendezése. dajkák, óvodapedagógusok Nevelőtestületi értekezlet t. vezető Munka és tűzvédelmi oktatás szervezése t. vezető Játszóház az új gyermekeknek kis cs. óvodapedagógusai Óvodai ünnepek, programok éves terve időpont program óvodai csoport szintű egyházi szintű Csendes nap X Ovi hívogató Katica, Halacska Családi délután Maci I. Evangélikus Pedagógus X Konferencia Aszód Tanévnyitó X Családi délután Halacska Vadaspark Kecskemét Alma, Napocska ,21. Felnőtt áhitat X Ovi mozi X X Látogatás a Gmoser tanyára Halacska, Maci, Alma Kiscsoportosok avatása X óra, Ev. templom X Noé és a természet- témazáró X X Ovi zsaru program Napocska csoport ,18. Felnőtt áhitat X Ovi mozi X X Márton nap minden csoport Szülők-nevelők bálja X Bábszínház Kecskemét Alma, Napocska ,16. Felnőtt áhitat X Kirándulás Nagykarácsonyba Alma, Napocska Adventi szolgálat a templomban Alma X Mikulásvárás X óra, Imaház Luca napi népszokások Alma, Napocska 25

26 Karácsonyi műsor Katica, Halacska Karácsonyi műsor Maci Karácsonyi műsor Alma, Napocska óra, Imaház ,20. Felnőtt áhitat X Ovi mozi X X Ciróka Bábszínház Kecskemét Alma, Napocska Teaest X X ,17. Felnőtt áhitat X Farsang X Vackor nap-látogatás a Petőfi Ált. Iskolába Alma, Napocska Ép testben ép lélek - témazáró X ,16. Felnőtt áhitat X Ovi mozi X X Ciróka Bábszínház Kecskemét Alma, Napocska Séta a Petőfi szoborhoz X Szlovák tájház -tojásfestés Napocska Víz világnapja X Húsvétvárás X Mentőállomás megtekintése Napocska Versmondó nap térségi ,27. Felnőtt áhitat X Kirándulás a Közúti Maci, Alma Szakgyűjteménybe Bem Iskola látogatása Alma, Napocska Föld Napja témazáró X Százszorszép bábcsoport X előadása Anyák napja Alma óra Anyák napja Napocska óra Ev. templom Anyák napja Maci óra Séta a Daloskertbe Halacska, Maci, Alma, napocska ,25. Felnőtt áhitat X Családi nap Napocska Évzáró Halacska óra Évzáró Katica óra Évzáró Maci óra Gyermeknap X Évzáró -ballagás Alma óra Imaház, templom Évzáró -ballagás Napocska óra Imaház, templom Családi nap a Vadkerti tónál Halacska Apák napja Maci, Katica Pedagógusnap X X X X 26

27 Kirándulás X Felelős: tagint. vez. programfelelős csoportok óvodapedagógusai tagint. vez. hitoktató Az ellenőrzés célja: Belső ellenőrzési terv A szervezeti kultúra fejlesztése, a szakmai kompetenciák erősítése. A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok, feladatok teljesítésének nyomon követése. A gyermekek fejlődésének és fejlesztésének ellenőrzése. Az óvodában folyó pedagógiai munka ellenőrzése, értékelése. Visszajelzés a pedagógiai munka színvonaláról. Erősségeink, hiányosságaink feltárása, és az ebből adódó feladatok meghatározása. A korszerű, hatékony módszerek beépülésének, alkalmazásának nyomon követése. Feladata az óvodában folyó pedagógiai és egyéb tevékenység jogszerűségének, hatékonyságának ellenőrzése, annak feltárása, hogy mely területeken kell és szükséges megerősíteni az alkalmazottak munkáját. Az ellenőrzés tapasztalatairól jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza az erősségeket, az esetleges hiányosságokat, s ezek javítására tett javaslatokat, utasításokat. Az ellenőrzés az óvoda minden dolgozójára kiterjed. Ellenőrzés ütemezése Mit? Hogyan? Hol? Mikor? Ki? Mulasztási napló, csoportnapló felvezetése, csoportnapló tervezés koherenciája Befogadás folyamata, szokásrendszer alakítása,az egyéni sajátosságok figyelembevétele Közösségi, erkölcsi, érzelmi nevelés Pedagógiai munka Dokumentumelemzés, ellenőrzés Dokumentumelemzés, csoportlátogatás Csoportlátogatás Önértékelés készítése minden csoportban 3-4 évesek Katica, Halacska csoport Maci, Alma cs. gyakornokai Tanfelügyeleti ellenőrzésben szeptember vége október közepe november vége január tagint. vezető tagint. vezető mentorok tagint. vezető, 27

28 értékelése részt vevők, gyakornokok eleje munkakö -zösség vezető Az egészséges életmód alakítása, kapcsolódó programok megvalósítása Iskolába lépéshez szükséges fejlettség ellenőrzése, értékelése Anyanyelvi nevelés, nyelvi kompetenciák Egyéni fejlődés nyomon követése Ünnepélyek megszervezése Nyílt nap látogatása Csoportlátogatás Dokumentumelemzés (egyéni fejlődési napló, DIFER, megfigyelés, csoportlátogatás csoportlátogatás Alma csoport gyakornokok Halacska csoport, gyakornokok február február vége március április tagint. vezető mentorok tagint. vezető tagint. vezető, mentor minden csoport május tagint. vezető Látogatás minden csoport május, tagint. vezető június eleje minden csoport tagint. június 20. vezető minden dolgozó folyamatos tagint. vezető dajkák 6-7 évesek minősítésre jelentkező óvodapedagógus Dokumentumelemzés Nevelési év értékelése Dokumentumelemzés Munkarend betartása HACCP alkalomszerű tagint. rendszer vezető előírásainak betartása Óvoda tisztasága dajkák folyamatos munkakö -zösség vezető Udvar rendje, karbantartás gondnok folyamatos tagint. vezető Munkarend Óvodapedagógusok munkarendje Munkaidő: heti 40 óra Nkt.62. (8) bek. Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti 28

29 négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. A gyakornokok a 26 óra feletti időben heti 2 órában igény szerint konzultálnak a mentorral, a fennmaradó 4 órát hospitálásra, felkészülésre, a nevelőtestület munkájában való részvételre fordítják. A HÉT óvodapedagógus neve kötött munkaidő/ óra/hét Burda Csilla 26 H-K: Sz-P: délelőtt óvodapedagógus neve kötött munkaidő/ óra/hét délután Bogárominé Scrob Erzsébet 32 H-Cs: P: Horváthné Gyöngyösi Éva 32 H-Cs: P: Mészáros Nóra 26 H-K: Sz-P: Szentgyörgyi Adrienn 32 H-Cs: P: Udvarhelyiné Polereczki 32 H-Cs: Hajnalka P: Bengőné Nagy Mária 32 H-Cs: P: Dénes Istvánné 24 H-Cs: P: Tiriczné Szabó Szilvia 32 H-Cs: P: Csővári Gáborné 32 H-Cs: P: Kusztor Ágota 10 H-K: (megbízással) B HÉT óvodapedagógus neve kötött munkaidő óra/ hét Bogárominé Scrob Erzsébet 32 H-Cs: P: Bengőné Nagy Mária 32 H-Cs: P: Tiriczné Szabó Szilvia 32 H-Cs: P: Dénes Istvánné 24 H-Cs: P: Csővári Gáborné 32 H-Cs: P: délelőtt óvodapedagógus neve kötött munkaidő óra/hét délután Burda Csilla 26 H-Cs: Horváthné Gyöngyösi 32 H-Cs: Éva P: Szentgyörgyi Adrienn 32 H-Cs: P: Mészáros Nóra 26 H-Sz, P: Udvarhelyiné Polereczki 32 H-Cs: Hajnalka P: Kusztor Ágota 10 H,Cs:

30 Nem pedagógus munkakörben dolgozók A HÉT Munkaidő: 40 óra/hét név munkakör munkaidő név munkakör munkaidő Kis-Tóth Zsuzsanna dajka H-P: Balázs Józsefné dajka H-P: Bolemányi Zoltánné dajka H-P: Lengyelné Nagy Hajnalka Tiszainé Kelemen dajka H-P: Edina Kiss Ildikó pedagógiai H-P: asszisztens Aszódi Pál gondnok H-P: dajka H-P: Stekler Jánosné kisegítő H-P: B HÉT név munkakör munkaidő név munkakör munkaidő Balázs Józsefné dajka H-P: Kis-Tóth Zsuzsanna dajka H-P: Lengyelné Nagy dajka H-P: Bolemányi Zoltánné dajka H-P: Hajnalka Tiszainé Kelemen dajka H-P: Edina Kiss Ildikó pedagógiai H-P: asszisztens Aszódi Pál gondnok H-P: Stekler Jánosné kisegítő H-P: Kiskőrös, Dénes Istvánné tagintézmény-vezető 30

31 Kiskőrösi Evangélikus Középiskola Petőfi Sándor Általános Iskolájának tagintézményi munkaterve Időpont: Téma: Felelős(ök): :00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grausza Jánosné :00 Csendesnap Szűcs Mária, Szentgyörgyiné Munkaközösségi értekezletek Mk.vezetők :00 Javító-és osztályozó vizsgák Czinkóczki Tiborné :00 Nevelési értekezlet Grausza Jánosné :00 Családi nap az első osztályosoknak Osztályfőnökök Ünnepélyes tanévnyitó Szűcs Mária Tanulói névsorok leadása Osztályfőnökök Összevont szülői értekezlet az 1. évfolyamnak Grausza Jánosné :00 Összevont szülői értekezlet az 5. évfolyamnak Grausza Jánosné Szabóné Tereánszki Nóra, György Andrea Stadtlengsfeldi diákok csereüdülése Szülői értekezletek Osztályfőnökök Délutáni foglalkozások igényeinek leadása Czinkóczki Tiborné SZMK megbeszélés SZMK vezetők évfolyam kirándulása Zánkára Osztályfőnökök Bizonyítványok leadása Czinkóczki Tiborné Ped. Igazolványok érvényesítése Kissné Polyák Zsuzsanna Törzslapok leadása Czinkóczki Tiborné DÖK alakuló ülése Patka Edit Az éves önértékelési terv kidolgozása Fodorné Faragó Krisztina évfolyam kirándulása az állatkertbe 7. évf. osztályfőnökök Magyar Diáksport Napja Testnevelők Kirándulási tervek leadása Néző Sándorné, Verebélyiné Turán Zsuzsanna Zenei világnap Alsós osztályfőnökök Értekezlet, fogadó óra Grausza Jánosné Megemlékezés az aradi vértanúkról Pohankovics Ágnes DIFER vizsgálatra várók létszámának felmérése Elsős osztályfőnökök Szüreti bál az alsó tagozatosoknak 2-4.évfolyam osztályfőnökei évfolyam kirándulása kiskunhalasi hulladékfeldozgozóba (önkétes) Zsikla Mária DÖK-elnök választás Patka Edit Mese-vetélkedő Néző Sándorné Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról Verebélyiné Turán Zsuzsanna Reformációi istentisztelet, csendesnap Szűcs Mária 31

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV Készítette: Ács Sándorné intézményvezető Nyíregyháza, 2015. szeptember 14. 1 A 2014 2015 ös nevelési év rendjét a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o.

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. MUNKATERVE 2015/2016 TARTALOM: A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. 4. Fejlesztési terv 8 o. 4.1. A tanév

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u.10. OM azonosító: 202287 INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2015/2016. nevelési év A munkatervet készítette: Tarr Ágnes intézményvezető A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel: 62/525-090 Tárgy: Kérelem Éves Munkaterv véleményezésére Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Az emberi

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015 MUNKATERV 2014-2015 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége. 2014 09.01. 2015 08. 31. Legitimációs eljárás Ph. :.. aláírás Szülői

Részletesebben

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023 ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023 Beszámoló a 2015/2016. tanév indításáról Tisztelt Jegyző Asszony, Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Készítette: Simon Csabáné Nevelőtestület nevében Legitimációs eljárás Szülői Szervezet nevében aláírás Dokumentum jellege:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8. sz.)

GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8. sz.) GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8. sz.) MUNKATERV 2015/2016 Készítette: Skarbit Józsefné Intézményvezető Gyermekek Háza Déli Óvoda (4400 Nyíregyháza, Kereszt u.8.sz.) Munkaterv

Részletesebben

BELEGI PITYPANG ÓVODA

BELEGI PITYPANG ÓVODA BELEGI PITYPANG ÓVODA 7543 Beleg, Rákóczi u. 163. Tel.: 0620/3412722 PEDAGÓGIAIMUNKATERV 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Szabó Gáborné Az óvoda nevelőtestülete a munkatervet megismerte és 100%-os

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

Előterjesztés. Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről

Előterjesztés. Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről Előterjesztés Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről 1. előterjesztés száma: 222 /2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3. előterjesztés készítésében

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28) Kormány-rendelet

Részletesebben

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV 2014-2015 nevelési év Székhely: 2112, Veresegyház, Árnyas u. 1.sz. OM azonosító: 200689 Készítette: Puskásné Gazdag Mónika óvodavezető Véleményezte és elfogadta:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4. OM: azonosító: 202297 2015/2016-os nevelési év INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Összeállította: intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Statisztikai

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

2015-2016 TANÉV MUNKATERVE

2015-2016 TANÉV MUNKATERVE 2015-2016 TANÉV MUNKATERVE KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM 034501 Készítette: Gallina Ilona óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 2. A NEVELÉSI ÉV RENDJE...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15.

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016 Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. 1 Tartalom 1.FEJLESZTÉSI TERV... 4 1.1.Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 2.PEDAGÓGIAI

Részletesebben

2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra.

2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. 2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA 6041 Kerekegyháza Park u. 1 A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. Joseph Joubert OM azonosítója:027650 Intézményvezető. Ph. Legitimációs

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére Tárgy: Alapító Okirat módosítása Tisztelt Humán és Környezetvédelmi

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE. 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító: 036456

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE. 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító: 036456 SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító: 036456 1 MUNKATERVE A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVRE KÉSZÍTETTÉK: Kovács Tiborné Kocsisné Bucsi

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év

Óvodavezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év Iktatószám: 89/2014 vezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Alapító okirat szerinti feladatellátás...2 2. Feladatellátást várhatóan jellemző adatok...3 3. Intézmény szervezet, vezetési

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

Óvodai intézményegység

Óvodai intézményegység Közzétételi lista 2013-14. nevelési év / tanév 2013. október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

2011/2012-es nevelési év. Készítette : Molnár Gyula Miklósné. óvodavezető

2011/2012-es nevelési év. Készítette : Molnár Gyula Miklósné. óvodavezető NAGYATÁDI ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT EGYESÍTETT ÓVODA FELADATELLÁTÁS TERVEZÉSE /2es nevelési év Készítette : Molnár Gyula

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE MESEVÁR ÓVODA 4465. Rakamaz, Bocskai út 76. TEL: +3642-570-717 MESEVÁR ÓVODA M U N K A T E R V E A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Bodnár Jánosné igazgató Rakamaz, 2014. szeptember 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE I. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatási Ssz. Munkakör Végzettség

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31.

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. ESZTERLÁNC ÓVODA 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. Készítette: Balog Tiborné Intézményvezető 1 A jó pedagógus megőrzi a múltat, feltárja a jelent

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét (1118 Budapest, Csíkihegyek u.11.) Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető:

MUNKATERV 2015/2016. Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét (1118 Budapest, Csíkihegyek u.11.) Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető: Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét (1118 Budapest, Csíkihegyek u.11.) MUNKATERV 2015/2016 Intézmény OM- azonosítója: 034449 :.. Jánosné Szedlacsek Éva Nevelőtestület nevében: Magyarné Adamovszky

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Tanévnyitó értekezlet 2012/2013. Pedagógiai munkaterv

Tanévnyitó értekezlet 2012/2013. Pedagógiai munkaterv ÁMK Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Magyarbánhegyes Árpád u. 48. Tanévnyitó értekezlet 2012/2013 Pedagógiai munkaterv Készítette: óvodavezető Tartalomjegyzék: 1. 2012/2013 nevelési év működési

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

A Szent László Völgye Bóbita Óvoda. Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre

A Szent László Völgye Bóbita Óvoda. Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre A Szent László Völgye Bóbita Óvoda Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre A munkatervet készítette: Némethné Keszthelyi Andrea Intézményvezető A munkatervet a Szent László Völgye Bóbita Óvoda alkalmazotti

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető: \ ^ '.^UvtAA... ajáírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

MUNKA- és FELADATTERV 2015-2016. tanév

MUNKA- és FELADATTERV 2015-2016. tanév MUNKA- és FELADATTERV 2015-2016. tanév Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pécs Készítette: Cselikné Juhász Ildikó Ha elakadok valamiben, akkor megmondom maganak, hogy mit kell

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

A Zombai Körzeti Óvoda

A Zombai Körzeti Óvoda A Zombai Körzeti Óvoda MUNKATERVE 2014/2015 Zomba, 2014. szeptember A Társulás bemutatása 2014/2015-ös tanév feladatai A költségvetési szerv neve: Zombai Körzeti Óvoda A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy Különös közzétételi lista 2015/2016 tanév 32/2008 (XI. 2) OKM rendelet 10. számú melléklet 0 11/1994 (VI.8) MKM rendelethez, mely előírja a tájékoztatási kötelezettséget az alábbi témákban: A pedagógusok

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja Nevelőtestület jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. A fenntartói jóváhagyás dátuma:. A tervezett felülvizsgálat dátuma:.. Készítette: Nagy Katalin igazgató

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításom nem arra van ítélve, hogy könyvtárak porában penészedjék, hanem hogy győztesen hasson a gyakorlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ágoston Művészeti Óvoda / Váradi Telephely/Kastély Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzat Szalontai Edit óvodavezető 1 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 34263 Intézmény neve: Ágoston

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése 2013. június 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember 9.a 9.b 9.c 9.d 10.a 10.b 10.c 10.d 11.a 11.b 11.c 11.d 12.a 12.b 12.c 12.d Össz. Kedv. PP Szak. Össz. A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2015-2016. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2015-2016. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Intézményvezető:.. aláírás Érvényessége. 2015. 09.01. 2016. 08. 31. 1 Ph. Tartalom A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben