Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV"

Átírás

1 Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító:

2 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben: - általános iskolai nevelés-oktatás1-8. évfolyamon - nemzetiségi német nyelvet oktató általános iskolai oktatás 1-8. évfolyamon Az 2014 / 2015-ös évi munkát meghatározó tényezők: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (VII.4.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről évi CCXXXII. törvény a tankönyvellátásról A fenntartó részéről elfogadott órakeretek, és a helyi tantervek Intézményi Pedagógiai Program SZMSZ Házirend Véleményezési es egyetértési jogot gyakorolnak: - Diákönkormányzat - Szülői Munkaközösség (SZMK) - Intézményi Tanács - Német Nemzetiségi Önkormányzat - tantestület A munkaterv elfogadása a véleményezések figyelembe vételével a nevelőtestület törvényes jogköre. Tárgyi feltételek változása a nyár folyamán: Az iskolaudvar kerítésének baleseti szempontból legveszélyesebb része, a főúttal párhuzamos oldala teljes cserére került. Az anyagi forrást a helyi önkormányzat biztosította, a munkálatokat a szülők társadalmi munkában végezték el. 2

3 TANULÓCSOPORTOK Osztály (osztályfőnök) (terem) Létszám Fiú Lány Bejáró Bejárás részletezése 1. iskolaotthonos osztály (Kardos Beáta, Kaszapné Veiner Veronika) (4-es) 2. iskolaotthonos osztály (Kohlrusz Rita, Kőrös Andrea) (15-ös) 3. osztály (Fettné Pista Brigitta Csilla) (3-as) 4. osztály (Magasi Józsefné) (2-es) 5. osztály (Bódiné Csordás Bernadett) (11-es) Mencshely: 5 fő Pula: 1 fő Vöröstó: 1 fő Barnag:2 fő Vigántpetend: 1 fő Taliándörögd: 1 fő Vöröstó: 1 fő Mencshely: 2 fő Pula: 2 fő Kapolcs: 1 fő. Barnag: 1 fő Mencshely: 2 fő Pula: 1 fő Vigántpetend: 2 fő Mencshely: 1 fő Pula: 2 fő Barnag: 1 fő, Vigántpetend: 2 fő Mencshely 2 fő, Pula: 1 fő, Barnag: 3 fő, Vöröstó: 2 fő, Vigántpetend: 5 fő 6. osztály (Diénes Melinda)(12-es) 7. osztály (Rábel Zoltánné) Mencshely: 2 fő, Pula: 1 fő, Kapolcs: 1 fő Mencshely: 2 fő Vigántpetend: 2 fő,

4 (13-as) 8. osztály (Heroldné Borbély Magdolna) (1-es) Összesen: Pula: 1 fő, Taliándörögd: 1 fő Barnag: 1 fő Mencshely: 1 fő Vigántpetend: 1 fő Barnag: 8 fő Pula: 9 fő Mencshely: 17 fő Vöröstó: 4 fő Vigántpetend:13 fő Kapolcs: 2 fő Taliándörögd: 2 fő 4

5 1. csoport (3-4. osztály összevontan) Sándor Zsuzsanna 2. csoport (5-8. osztály összevontan) Bódiné Csordás Bernadett Napközis csoport (csoportvezető) Létszám Fiú Lány Bejáró Összesen: Bejárás részletezése Vöröstó: 0 fő, Barnag: 0 fő, Mencshely: 2 fő Pula: 2 fő, Vigántpetend: 4 fő Mencshely: 3 fő, Vigántpetend: 6 fő, Kapolcs: 1 fő, Pula: 3 fő, Barnag: 1 fő, Vöröstó: 2 fő Taliándörögd: 1 fő Mencshely: 5 fő, Vigántpetend:10 fő, Kapolcs: 1 fő, Barnag:1 fő, Pula: 5 fő, Taliándörögd: 1 fő Vöröstó: 2 fő 5

6 Személyi feltételek alakulása: Engedélyezett pedagógus álláshely: 16 fő (+1 fő GYESen) pedagógus álláshely a tantárgyfelosztásban - 14 fő aktív teljes állású - 1 fő aktív részmunkaidős - 4 fő óraadó (nemzetiségi német, fizika, rajz, ének) 2 fő pedagógust segítő munkakör : 1 fő iskolatitkár 1 fő pedagógiai asszisztens 4 fő technikai dolgozó: 1 fő karbantartó 3 fő takarító (2 fő teljes- és 1 fő 75%-os részmunkaidős alkalmazásban) SNI-s tanulóink habilitációs-rehabilitációs foglakozásait Bőczi Melinda (EGYMI) gyógypedagógus végzi. Tóth Veronika (EGYMI) gyógypedagógiai- asszisztens 4 óra/nap foglalkoztatásban végzi integrált tanulók megsegítését. Személyi feltételek változása: Új kolléga: tanító: Fettné Pista Brigitta Csilla GYES-en levő kolléga: Czaunné Neményi Marianna 1 fő tanító áthelyezéssel munkahelyet váltott. Mentoráló pedagógus Magasi Józsefné Kohlrusz Rita Mentorált pedagógus Mohos András Fettné Pista Brigitta Csilla Az iskola célkitűzései tárgyi feltételei vonatkozásában 1) A tantermi lámpatestek cseréje. 2) A fölszinti termek árnyékolása függönnyel. 3) Tantermi bútorzat javítása, felújítása. 4) Az iskola szemléltető-, fejlesztő eszköztárának további bővítése. 5) Öt újabb tanterem interaktív táblákkal való felszerelése. 6

7 6) Napközis foglalkozásokhoz játékok, sporteszközök beszerzése. 7) Udvari játékok beszerzése 8) Homokozó homokjának cseréje 8) A könyvtárterem könyvállományának gyarapítása. 9) Interaktív tananyagok, tantárgyi oktató programok beszerzése. 10) Technika szaktanterem fejlesztése. 11) Az iskola lapos tetejének szigetelése. 12) Kazánházba vakolat javítása, festése. 13) Fűtéskorszerűsítés (különböző mértékben fűtendő helyiségek szakaszolása) 14) Az épület kéményeinek javítása 15) Festési munkálatok Kiemelt feladataink a 2014 / tanévre: - Iskolaotthonos osztály indításához a feltételek megteremtése, megfelelő feladatellátás biztosítása 1-2. évfolyamon. - Az egész napos iskola megvalósítása, tanulók motiválása a délutáni foglalkozások igénybevételére. - Az új kerettantervek bevezetése - Kísérleti tankönyvek alkalmazása 1-2. és 5-6. osztályokban - Új tankönyvek használata 3-4. és 7-8. osztályokban - Iskolai dokumentáció felülvizsgálata, módosítása a megjelenő törvényeknek megfelelően - Az Oktatási Hivatal által tervezett felméréseken javulás. A kompetenciaméréshez kapcsolódóan intézményi intézkedési terv elkészítése. - Felkészülés a pedagógus minősítési rendszer bevezetésére. Közreműködés gyakornoki vizsga lebonyolításában. - Tanulmányi- és sportversenyeken, pályázatokon való eredményes szereplés - A pedagógus továbbképzéseken való részvétel törvény és törvényerejű rendelet szabályozta módon való biztosítása. Az éves beiskolázási terv elkészítése. Kiemelt oktatási feladataink: A tanulmányi munka erősítése, kötelességek teljesítésének folyamatos ellenőrzése határidő: tanév alatt folyamatos felelős: pedagógusok 7

8 Kompetenciamérés eredményeinek feldolgozása, vizsgálata határidő: 2015.március 31 felelős: magyar, matematika szakos tanárok A szövegértés fejlesztése a tanítási órákon és a tanítási órákon kívüli foglalkozásokon határidő: tanév alatt folyamatos felelős: pedagógusok Gyengén olvasó tanulók azonosítása; differenciált fejlesztése, felzárkóztatása határidő: tanév alatt folyamatos felelős: alsó- és felső mk., pedagógusok A matematika tanítása során az alapkészségek megerősítése mind az alsó, mind a felső tagozaton. határidő: tanév alatt folyamatos felelős: tanítók, matematika tanárok A tanulók nyelvtudásának, idegen nyelvi beszédkészségének javítása. határidő: tanév alatt folyamatos felelős: nyelvtanárok Sokoldalú tanulásszervezési- és IKT technikák alkalmazása a tanórákon határidő: tanév alatt folyamatos felelős: pedagógusok Tehetséggondozás megvalósítása a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon határidő: tanév alatt folyamatos felelős: pedagógusok Hátrányos helyzetű tanulók, lemaradók felzárkóztatása, korrepetálások szervezése. határidő: tanév alatt folyamatos felelős: Igazgató helyettes, pedagógusok SNI-s, BTM-es tanulók differenciált fejlesztése a tanórákon és a tanórán kívül. határidő: tanév alatt folyamatos felelős: pedagógusok, fejlesztő pedagógusok Kiemelt nevelési feladataink: Egymás elfogadása, tisztelete, a másikra való odafigyelés erősítése. 8

9 A renitens, közösségre és/vagy önmagára is káros magatartású tanulók megfékezése különböző szakemberek segítségének igénybe vételével. Az agresszió minden formájának elutasítása, a konfliktusok azonnali megoldása. Az igazolatlan mulasztások; az igazolt, de indokolatlan távolmaradások; a késések visszaszorítása. A Házirend szabályainak következetes betartatása. A munkafegyelem erősítése. A köz- és magán tulajdon és az iskolai környezet és tisztaság védelme. A rongálók felelősségre vonása, az okozott kár megtéríttetése. A lopások megakadályozása azzal, hogy mindenki fokozottan figyel az értékeire. Környezettudatos magatartás erősítése. Egészségnevelési programunk megvalósítása. Közösségi programok szervezése a közösséghez tartozás, a közösségért való felelősségvállalás erősítése. Közös osztályprogramok szervezése a közösségépítés és a szabadidő hasznos eltöltése céljából. A nevelési problémák hatékonyabb megoldása érdekében szorosabb és rendszeresebb kapcsolattartás a szülőkkel. A családlátogatásnak, mint a szülők és pedagógusok (osztályfőnök) közötti kapcsolattartásának előtérbe helyezése. A sikeres pályaválasztás elősegítése érdekében szorosabb együttműködés helyi munkaadókkal, vállalkozókkal, az Iparkamarával. MÉRÉSEK lebonyolítása - Országos kompetenciamérés: anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlettségének mérése a hatodik, nyolcadik évfolyamokon valamennyi tanulóra kiterjedten (2015. május 27. szerda) az Oktatási Hivatal szervezésében. A méréshez szükséges adatokat a nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 21-ig küldik meg. A Hivatal február 29-ig elkészíti a különböző szintű elemzéseit az intézményre vonatkozóan. Az országos kompetencia mérés eredményeinek ismeretében az iskola igazgatója elemzést is tartalmazó intézményi intézkedési tervet készít június 10-ig, majd a nevelőtestület véleményének figyelembevételével június 30-ig véglegesíti és megküldi a fenntartónak. 9

10 határidő: 2015.június 30 felelős: Diénes Melinda, 6.és 8.-os osztályfőnökök, tanárok, igazgató - A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák október 10-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók október 22-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatal regionális igazgatóságainak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 5- ig kell elvégezniük. határidő: 2014.december felelős: 1. osztályos tanítók, igazgató helyettes, igazgató - Idegen nyelvi mérést az Oktatási Hivatal szervezésében az iskola pedagógusai végzik június 11-én a hatodik és a nyolcadik évfolyamon. (Jelenlegi információink szerint ez a mérés nem vonatkozik a nemzetiségi iskolákra.) határidő: június 11. felelős: 6. és 8. osztályban tanító német tanárok, igazgató Országos mérés, értékelés keretében kell elvégezni 5-8. évfolyamon a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát január 5 - május 27-e között. határidő: 2015.május 27 felelős: 5-8. osztályban tanító testnevelő Munkanap áthelyezések 2014 /2015 -ös tanévben október 24-e péntek pihenőnap ledolgozása: október 18-a szombat munkanap december 24-e szerda pihenőnap ledolgozása: december 13-a szombat munkanap január 2-a péntek pihenőnap ledolgozása: január 17-e szombat munkanap 10

11 BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A) Pedagógiai ellenőrzések - Tanmenetek, foglalkozási tervek, egyéni fejlesztési tervek, egyéni fejlődési lapok, munkatervek Határidő: szeptember 19 Végzi: mk.-vezetők, igazgató, igazgató helyettes - Látogatás az új kollégánál. Határidő: október vége Végzi: igazgató, igazgató helyettes - Látogatás az 1. és az 5. osztályokban. Határidő: november vége Végzi: igazgató - Napközi, tanulószobai foglalkozások látogatása. Határidő: december vége Végzi: igazgató helyettes - Látogatás a 8. osztályban. Határidő: január vége Végzi: igazgató - Szabadidős foglalkozások látogatása. Határidő: április vége Végzi: igazgató, igazgatóhelyettes - Korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások, egyéni fejlesztő foglalkozások látogatása. Határidő: január vége Végzi: igazgató, igazgatóhelyettes B) Dokumentumok ellenőrzése - Naplók, csoportnaplók, sportnaplók vezetése, törzslapok. Határidő: szeptember vége Végzi: igazgató helyettes - Személyi anyagok. Határidő: szeptember vége Végzi: igazgató 11

12 - Támogatások, kedvezmények nyilvántartása. Határidő: szeptember vége Végzi: igazgató - Tanuló-nyilvántartás. Határidő: október Végzi: igazgató - A naplók haladási részének áttekintése. Határidő: folyamatos Végzi: igazgató helyettes, osztályfőnök - A naplók osztályozási, értékelési részének áttekintése. Határidő: folyamatos Végzi: igazgató helyettes, tanítók, szaktanárok, osztályfőnökök - A hiányzások dokumentálása. Határidő: folyamatos Végzi: osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős - Hátrányos helyzetű tanulók nyilvántartása határidő: október eleje Végzi: gyermekvédelmi felelős - Félévi értesítők, szöveges értékelések, év végi bizonyítványok, törzslapok. Határidő: január, június Végzi: igazgató - diákigazolványok adminisztrációjának ellenőrzése határidő: december végzi: Igazgató - tanuló balesetek nyilvántartásának rendje határidő: január vége végzi: Igazgató - szakértői és nevelési tanácsadó által kiadott vélemények nyilvántartása, aktuális teendők meghatározása határidő: szeptember vége végzi: igazgató helyettes C) Egyéb ellenőrzések - Tisztasági bejárások. 12

13 Határidő: folyamatos Végzi: igh. - Tantermi dekorációk, faliújság Határidő: folyamatos Végzi: igh. - Tanulói szekrények elosztása, állapota. Határidő: szeptember, június Végzi: igh. - Tanári ügyelet, napközi ügyelet. Határidő: folyamatos Végzi: igh., KT - Leltárellenőrzés, selejtezés. Határidő: augusztus, június Végzi: igh., szakleltár, szaktanterem-felelősök - karbantartási napló ellenőrzése határidő: havonta végzi: igazgató - munkavédelmi előírásoknak való megfelelés határidő: folyamatos végzi: karbantartó Az ellenőrzésekről rövid feljegyzés készül. Tanulócsoportjaink Létszám: 169 fő (szeptember 1-i adat) alsós tanulócsoport ( 2 iskolaotthonos csoport) napközis csoport 4 felsős tanulócsoport 1 felsős tanulószobai csoport Pedagógus közösségek Iskolavezetőség Igazgató: Szautner Antalné Igazgatóhelyettes: Magasi Józsefné 13

14 Kibővített vezetőség iskolavezetőség+ - alsós munkaközösség vezető: Kohlrusz Rita - felsős munkaközösség vezető: Diénes Melinda - Diákönkormányzat tanári segítője: Heroldné Borbély Magdolna Közalkalmazotti Tanács elnök: Kőrös Andrea tagok: Rábel Zoltánné, Szakállné Leitold Annamária Intézményi Tanács képviselői: tagjai: Wágenhoffer Károlyné, elnök (önkormányzat delegált) Kohlrusz Rita (tantestület delegált) Kila Lászlóné (szülők delegáltja) Diákönkormányzat pedagógus segítője: Heroldné Borbély Magdolna Iskolai Diáksportkör vezetője: Mohos András Munkaközösségek: alsós munkaközösség vezető: Kohlrusz Rita tagjai: Kardos Beáta Kaszapné Veiner Veronika Kőrös Andrea Magasi Józsefné Sándor Zsuzsanna 3.o tanító felsős- és nemzetiségi német munkaközösség vezető Diénes Melinda tagjai: Bódiné Csordás Bettina Heroldné Borbély Magdolna Czaun József Mohos András Rábel Zoltánné Szautner Antalné Vigh-Krupla Orsolya 14

15 A vezetők intézményben tartózkodásának rendje: Szautner Antalné, igazgató: hétfő, kedd, szerda: óráig; Magasi Józsefné, igazgatóhelyettes: csütörtök, péntek: óráig Egyéni megbízások: Gyermek- és ifjúságvédelem: Kaszapné Veiner Veronika Pályaválasztási felelős: 8. évf. osztályfőnök- Heroldné Borbély Magdolna Mérési koordinátor: Diénes Melinda Munkavédelem: Stáhl Károly Tűzvédelem: Stáhl Károly Tankönyvfelelős: Császár Márta, Szakállné Leitold Annamária Iskolaújság: Diénes Melinda, Sándor Zsuzsanna Iskolarádió: Sándor Zsuzsa Órarend: Kohlrusz Rita, Magasi Józsefné Papírgyűjtés: DÖK Dekoráció: felelősök a Rendezvénytervben Tanulói balesetbiztosítás: Szakállné Leitold Annamária Földrajz (biológia) szaktanterem: Bódiné Csordás Bernadett Történelem - német szaktanterem: Diénes Melinda, Vígh-Krupla Orsolya Fizika szertár: Várkonyi Gabriella Testnevelés szertár, biológia (földrajz) szaktanterem: Mohos András Rajz - és technika szertár: Szautner Antalné, Szitási Zsuzsanna Kémia szertár: Rábel Zoltánné Könyvtár: Bódiné Csordás Bernadett Iskola honlapjának karbantartója: Czaun József Számítógépek karbantartása, rendszergazdai feladatok: Czaun József Szakkörök: Iskolai szervezésben Magyar középiskolai előkészítő osztályosoknak 15

16 Matematika középiskolai előkészítő osztályosoknak Természetjáró szakkör 1-4., 5-6.o Sportszakkör (alsós: játékos sportfoglalkozás, ritmikus tánc, felsős: kosárlabda, foci, kézilabda) Matematika szakkör 2-4.o. Német színjátszó szakkör Iskolán kívüli szervezésben Tenisz Néptánc Moderntánc Kölyökfoci Ökölvívás Felzárkóztatást, fejlesztést szolgáló foglakozások évfolyamonként korrepetálások magyar nyelvből és matematikából BTMN-es tanulók fejlesztő foglalkozásai A mindennapos testedzés - testnevelés órákon 1-3. osztályokban heti 5 óra és az 5-7. évfolyamokon heti 5 órában (ebből heti 2 óra délutáni sportkör keretében), 4. és 8. osztályokban heti 3 óra - délutáni sportfoglalkozásokon - napközi és tanulószobai foglalkozások keretében naponta - iskolán kívüli szervezésben az iskolával kötött megállapodás keretében (tenisz, kölyökfoci, ökölvívás) heti szervezésben - alkalmi sportprogramok (kirándulás, úszás, túra, korcsolyázás, kerékpározás) - népi tánc (Táltos Művészeti Iskola) - modern tánc Versenyek 1. matematika: - Zrínyi Ilona megyei matematika verseny 16

17 - Sudoku iskolai (háziverseny), megyei verseny - Logikai térségi csapatverseny - Alapműveleti megyei verseny - Cholnoky alapműveleti verseny - Kenguru matematika verseny 2. magyar: Simonyi Zsigmond anyanyelvi csapatverseny Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Fogalmazás pályázat (Életmesék) Mesevetélkedő Magyar nyelv napja- helyi verseny Helyesírás- helyi verseny Költészet napja versmondó verseny (háziverseny) Magyar Kultúra Napja háziverseny (szépkiejtési verseny) 3. természettudományi: Itt Víz, ott Föld és Környezetvédelem mindenütt - Várpalota Egry József tanulmányi verseny, Zánka 4. művészeti: pályázatokra rajz készítés 5. informatika: Imagine Logo házi verseny Lovassy Informatikai levelezőverseny 6. német: iskolai vers-és prózamondó verseny Ki mit Tud vers-és prózamondó verseny - Városlőd német nemzetiségi általános iskola szervezésében Bábel színjátszó verseny, Budapest Kiejtési verseny Ajkarendeki Német nyelvi tanulmányi verseny 7. történelem: Hungarikum vetélkedő Kislőd Várak csatája 17

18 Projekt- és témanapok - Víz világnapja - Állatok világnapja - medve nap - roma-hét - sportnap, családi délután - nemzetiségi nap - egészség nap - Kinizsi nap Tervezett nyári táborok Erzsébet tábor több csoportban (felelősök: osztályfőnökök) osztály-tábor (felelős: Rábel Zoltánné) Német nyelvi tábor itthon (felelős: Dienes Melinda) napközis tábor (felelős: Kohlrusz Rita) Kötelezően válaszható hit-és erkölcsoktatás az1-2. és 5-6. osztályokban Fakultatív hitoktatás 3-4. és osztályokban KATOLIKUS EVANGÉLIKUS osztály ideje (kedd) terem

19 REFORMÁTUS Az 2014 / tanév indításához kapcsolódó időpontok: augusztus 25. Javítóvizsga augusztus 25. Alakuló értekezlet augusztus 27. Tanévnyitó értekezlet szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 2014 / tanév időbeosztása: (181 tanítási nap) A szorgalmi idő: szeptember 1 (hétfő)-től június 15-ig (hétfő) tart. I. félév vége: január január 23-ig kell értesíteni a tanulók szüleit a félévi tanulmányi eredményről Osztályozó vizsgák: - a félévi osztályzat megállapításához január január a tanév végi osztályzat megállapításához június június 12. Tanítási szünetek Őszi szünet: október 27 - október 31-ig tart. (A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22 szerda, a szünet utáni első tanítási nap november 3. hétfő) Téli szünet: december január 2-ig tart. (A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. péntek, a szünet utáni első tanítási nap január 5. hétfő.) 19

20 Tavaszi szünet: április 2 - április 7-ig tart. (A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. szerda, a szünet utáni első tanítási nap április 8. szerda.) Tanítás nélküli munkanapok: 1. Hagyományőrző-nap (2014.december 13) 2. Iskolai karácsony (2014.december 19. péntek) 3. Nevelési értekezlet: félévi értékelés (2015. január 17.) 4. Nevelési értekezlet: minősítési eljárás (2015. április 8.) 5. DÖK-nap (2015. június 15. hétfő) Szülői értekezlet: szeptember 11. (csütörtök) : Iskolai, majd osztály szülői értekezlet január 29. osztály szülői értekezlet óra alsó tagozat óra felső tagozat Fogadóórák ( óráig) november 13.(csütörtök) március 19.(csütörtök) május 14. (csütörtök) Vezetőség fogadóórája Igazgató: Minden hétfőn ig (lehetőleg előzetes telefonos egyeztetéssel (tel.: 88/ ) Igazgatóhelyettes: Minden csütörtökön ig (előzetes telefonos egyeztetéssel (tel.: 88/ ) Pedagógusok fogadóórája Bódiné Csordás Bernadett szerda: Czaun József csütörtök: Diénes Melinda szerda: Fettné Pista Brigitta csütörtök: Heroldné Borbély Magdolna péntek: Kaszapné Veiner Veronika szerda:

21 Kardos Beáta csütörtök: Kohlrusz Rita szerda: Kőrös Andrea csütörtök: Mohos András péntek: Rábel Zoltánné szerda: Sándor Zsuzsanna szerda: Vigh-Krupla Orsolya csütörtök: Konyha elérhetősége: 88/ Iskolarendőr: Tüske András 70/

22 Záradék Jelen a 2014/2015-ös tanévre szóló - intézményi munkatervet az iskolai SZMK szeptember -i ülésén, megvitatta és a tantestületnek elfogadásra javasolta. SZMK elnök Jelen a 2014/2015-ös tanévre szóló - intézményi munkatervet az Intézményi Tanács szeptember..-i ülésén megvitatta és a tantestületnek elfogadásra javasolta... Intézményi Tanács elnöke Jelen a 2014/2015-ös tanévre szóló - intézményi munkatervet az iskolai Diákönkormányzat szeptember..-i ülésén megvitatta és a tantestületnek elfogadásra javasolta... DÖK-diák elnöke A Barnagi Német Nemzetiségi Önkormányzat n az intézmény 2014/2015-ös munkatervével egyetért... Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője A Vöröstói Német Nemzetiségi Önkormányzat n az intézmény 2014/2015-ös munkatervével egyetért... Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője A Pulai Német Nemzetiségi Önkormányzat n az intézmény 2014/2015-ös munkatervével egyetért... Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője 22

23 A Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat n az intézmény 2014/2015-ös munkatervével egyetért... Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője A nevelőtestület ülésén elfogadta a 2014/2015. tanévre szóló munkatervet. Munkaközösség-vezető 23

24 JELENLÉTI ÍV NÉV aláírás Bódiné Csordás Bernadett Czaun József Diénes Melinda Fettné Pista Brigitta Csilla Heroldné B. Magdolna Kardos Beáta Kaszapné Veiner Veronika Kohlrusz Rita Kőrös Andrea Magasi Józsefné Mohos András Rábel Zoltánné Sándor Zsuzsa Szautner Antalné Vigh-Krupla Orsolya 24

25 MELLÉKLETEK: - 1. melléklet: A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2014 / tanévben - 2. melléklet: Rendezvényterv 25

26 1. melléklet A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2014/2015. tanévben Az EMMI pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programjába, az Arany János Kollégiumi Programjába, valamint az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjába történő jelentkezésről A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a Felvételi Központnak A középfokú iskoláknak amennyiben szervez, a kollégiumoknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák jegyzékét A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező az Arany János Tehetséggondozó programjára történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt intézménybe Az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak a Hivatal által meghatározott módon a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel

27 Az általános felvételi eljárás kezdete , Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban , Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középiskolákban , Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat Az Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről egymás egyidejű előzetes értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Arany János Programirodájának bevonásával értesítik az érdekelt szülőket, tanulókat és általános iskolákat Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.) Jelentkezés a Belügyminisztérium által fenntartott iskolákba A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 27

28 Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben Az állami intézményfenntartó központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramokat a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Felvételi Központnak A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék) A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki A ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ 28

29 részére, amennyiben a köznevelésről szóló törvény 14. (2)-(3) bekezdése alapján kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba. Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Híd I. vagy Híd II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Köznevelési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképző iskolába Beiratkozás a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba Pótbeiratkozás a Köznevelési Hídprogramokra 29

30 2.melléklet: RENDEZVÉNYTERV 2014/2015. Megemlékezések, ünnepélyek, iskolai szintű programok: IDŐPONT PROGRAM MEGNEVE- PROGRAMFELELŐS ZÉSE 2014.augusztus 25. (hétfő) 8 óra Pótvizsga Alakuló értekezlet Szautner Antalné, Magasi Józsefné, Diénes Melinda, 13 óra augusztus 27. (szerda) 14 óra Tanévnyitó értekezlet Szautner Antalné, Magasi Józsefné szeptember 1. (hétfő) Tanévnyitó ünnepély Magasi Józsefné 8 óra 2014.szeptember 11. (csütörtök) Értekezlet, 16 óra, Igazgató+ osztályfőnökök 17 óra Iskolai és osztály szülői értekezlet szeptember 17. Diákközgyűlés Heroldné Borbély Magdolna szeptember 26. péntek Apród és vitézavató Bódiné Csordás Bernadett szeptember 30. Kinizsi-nap Sándor Zsuzsanna (Diénes Melinda, Bódiné Csordás Bernadett, Kohlrusz Rita) 2014.október 6-9 Papírgyűjtés DÖK+osztályfőnökök október 2. Tantestületi értekezlet Igazgató 2014.október 3. (péntek) Állatok világnapja Mohos András október 3. (péntek) Labor 8.o. Igazgató 2014.október 6. (hétfő) 2014.október 22. (szerda) 2014.október 27-október 31- Aradi vértanúk napja+faliújság Köztársaság kikiáltása+faliújság Rábel Zoltánné Heroldné Borbély Magdolna 30

31 ig. Őszi szünet Utolsó tanítási nap október 22, szerda, első tanítási nap november 3. hétfő november 6. (csütörtök) Tantestületi értekezlet Igazgató november 11. (kedd) Márton-nap (kapcsolódás az óvoda programjához) Czaun József (Ursula Ziegler, Diénes Melinda) 2014.november 13. (csütörtök) Fogadóóra igazgató+osztályfőnökök+szaktanáro k november 13. Magyar nyelv napja Kőrös Andrea (Kohlrusz Rita, Heroldné Borbély Magdolna) november Iskolai Sudoku verseny Magasi Józsefné, Rábel Zoltánné december Advent Adventi játszóház Kardos Beáta Sándor Zsuzsanna 2014.december Tantestületi értekezlet Igazgató 4.(csütörtök) 2014.december 5. (péntek) Mikulás-nap Kardos Beáta 2014.december 13. (szombat) tanításnélküli munkanap Hagyományörző nap Kohlrusz Rita (Kőrös Andrea, Heroldné Borbély Magdolna) december 19. (péntek) Tanítás nélküli munkanap Karácsonyi műsor 2. és 3. oszt. főnök, Kőrös Andrea december január 2. Téli szünet Utolsó tanítási nap XII. 19, péntek, első tanítási nap január 5. hétfő január 14. Osztályozó értekezlet Oszt.főnökök, szaktanárok 31

32 2015. január 16. Az első félév utolsó napja január 17. Félévi nevelési értekezlet Igazgató Tanítás nélküli munkanap január 23. Félévi értesítők kiadása Osztályfőnökök január 22. Magyar Kultúra Napja: Szépkiejtési verseny Veiner Veronika (Kardos Beáta) január vége Ásványkiállítás Igazgató, igazgató helyettes január 28. Német vers és prózamondó Német munkaközösség verseny január 29. Osztály szülői értekezlet Osztályfőnökök február 2. (hétfő) Medvenap Kőrös Andrea, Mohos András február 5. Tantestületi értekezlet Igazgató február eleje Óvodás szülői értekezlet Iskolavezetés, leendő elsős tanító február 13. péntek 16 óra Alsós farsang, Felsős farsang Czaun József (Rábel Zoltánné, 3.o.) február Farsangi faliújság Kőrös Andrea 2015.február 26 hétfő. Kommunista és egyéb diktatúrák iskola rádió: Sándor Zsuzsan- (kedd) áldozati emléknap na március 5. Tantestületi értekezlet Igazgató március 13. (péntek) Nemzeti ünnep+faliújság Bódiné Csordás Bernadett (Magasi Józsefné) március 18. (szerda) Alsós nyílt nap: 4 tanítási Tanítók, német tanárok óra március 19. (csütörtök) Felsős nyílt nap: minden szaktanárok tanítási óra március 19. (csütörtök) Fogadóóra igazgató, szaktanárok, tanítók április. 1. (szerda) Nemzetiségi nap Diénes Melinda (német taná- 32

33 Húsvéti Játszóház április 2-7-ig. Tavaszi szünet Utolsó tanítási nap április 1. szerda, első tanítási nap április 8. szerda április 8. Nevelési értekezlet Tanítás nélküli munkanap január 6.-május 27-ig Fizikai állapot felmérése (Oktatási Hivatal) rok) Magasi Józsefné Mohos András április 13. (hétfő) Költészet napja- Vers- és prózamondó verseny április Egészségnap (Föld napja)víz-napja Veiner Veronika (Kardos Beáta) Heroldné Borbély Magdolna Mohos András (Rábel Zoltánné, Bódiné Csordás Bernadett) április 30. (csütörtök) Májusfaállítás Napközis, iskolaotthonos nevelők április-május Óvodások látogatása május 7. (csütörtök) Tantestületi értekezlet Igazgató május 14. Fogadóóra (bukásra álló Szaktanárok, osztályfőnökök tanulók szüleinek) május ROMA-hét Osztályfőnökök, iskolavezetés május 29. (péntek) Kinizsi gála Rajzkiállítás Vigh-Krupla Orsolya Mohos András május 27. (szerda) Országos kompetenciamérés (6., 8. o.) 6. és 8-os osztályfőnök, Diénes Melinda május 29. (péntek) Májusfa kitáncolás alsós osztályfőnökök 2015.május közepe-vége Német házi nyelvvizsga Diénes Melinda, Vigh-Krupla Orsolya 33

34 2015. május vége Schulverein kirándulás Diénes Melinda június Osztálykirándulások Osztályfőnökök június 4. Tantestületi értekezlet Igazgató június 4. Trianoni emléknap Vigh-Krupla Orsolya június 11. Év végi osztályozó értekezlet június 15. DÖK-nap Tanítás nélküli munkanap június 15. hétfő Utolsó tanítási nap Osztályfőnökök, szaktanárok Heroldné Borbély Magdolna június 19. Faliújság ballagásra 7.-os osztályfőnök: Rábel Zoltánné június 20. Ballagás, évzáró Heroldné Borbély Magdolna, Magasi Józsefné, Szautner Antalné június 25. Tanévzáró értekezlet Iskolavezetés június 16-június 26. Nyári napközi Kohlrusz Rita augusztus Alakuló értekezlet iskolavezetés augusztus Tanévnyitó értekezlet iskolavezetés augusztus Pótvizsga Szaktanárok, tanítók 34

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2015/2016-os tanév 2015. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 Munkaterv 2015/2016-1 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 Beiskolázási Szabályzat 2015/2016. tanév (a 2016/2017. tanévre felvételizők számára) 1 Iskolánk OM azonosítója: 201526 A felvételi eljárás

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév Ikt.szám: 591/2015. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai: 1.) Hatékony és következetes módszerekkel a tanulói és dolgozói

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium A 2015/2016. tanév helyi rendje A tanév első napja: Utolsó tanítási nap: 2015. szeptember 1. (hétfő) 2016. június 15. (szerda) (tanítási napok száma: 180 nap) (hetek száma: 36 hét) Dátum Időpont Esemény

Részletesebben

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján I. A tanév, szorgalmi idő Tanév: 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1.

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1. Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7. OM 031029 TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0032 tel.: 52/557-240 www.gonczyiskola.hu gonczy@gonczy-hszoboszló.sulinet.hu

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter.../2008. (...) OKM r e n d e l e t e a 2008/2009. tanév rendjéről A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. -a

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

2013-2014. Összeállította: Kovács Mária igazgató a 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján

2013-2014. Összeállította: Kovács Mária igazgató a 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján ZSÁMBÉKI ZICHY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA -. Összeállította: Kovács Mária igazgató a 47/. (VII.4.) EMMI rendelet alapján [ SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ ] SZEPTEMBER ÖSSZESÍTETT NAPTÁR / OKTÓBER HÉTFŐ 2 1 6 HÉTFŐ 7

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÓ INTÉZMÉNY 8291 Nagyvázsony, Iskola u.1. 2012/2013-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÓ INTÉZMÉNY 8291 Nagyvázsony, Iskola u.1. 2012/2013-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÓ INTÉZMÉNY 8291 Nagyvázsony, Iskola u.1 2012/2013-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Éves munkaterv 2013/2014. tanév

Éves munkaterv 2013/2014. tanév Éves munkaterv 2013/2014. tanév Készítette: Kárpáti Piroska Pécs, 2013. szeptember 16. 1. Személyi feltételek: Pedagógus létszám szeptember 1-én: teljes : áttanító: részmunkaidős: tartósan távol: 34 fő

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve a 2013-2014-es 2013 tanévre Készítette: Megyeriné Borsó Éva igazgató Tartalom 1. Helyzetelemzés... 2 2. Tárgyi feltételek alakulása...

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Munkaterv DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015/2016. tanév. Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető

Munkaterv DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015/2016. tanév. Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Munkaterv 2015/2016. tanév Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető Az iskolai munkatervet a nevelőtestület elfogadta 2015.09.28-án 1 I. Jogszabályi

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás. Általános Iskola. 2015-2016-os TANÉV (Napokra lebontva - 181 tanítási nap)

Kecskeméti Corvin Mátyás. Általános Iskola. 2015-2016-os TANÉV (Napokra lebontva - 181 tanítási nap) Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 20152016os TANÉV (Napokra lebontva 181 tanítási nap) HÓNAP NAP TANÍTÁSI NAP AUGUSZTUS 2015. 17. AUGUSZTUS 18. AUGUSZTUS 19. AUGUSZTUS 24. ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK,

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján:

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: 23. (1) e): A Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014-es tanévi időrendje 6. Időrendi

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

A Veszprémi BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ sportiskola MUNKATERVE 2015/2016.

A Veszprémi BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ sportiskola MUNKATERVE 2015/2016. Veszprémi BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA és köznevelési típusú sportiskola 8200 Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító:

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V 2014/2015. tanév Az intézmény munkatervét a nevelőtestület 2014. szeptember 15-i nevelőtestületi ülésén elfogadta.

Részletesebben

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagy, 2015. 08. 31. Benga András Igazgató A munkaterv összeállításánál következő dokumentumokat vettük alapul: - A köznevelési Törvényt.

Részletesebben

2013. AUGUSZTUS. Mk-i értekezletek Igh. Tantestület. DÖK patr. ped. vizsgáztató tanárok 9. évf. osztálymegbeszélések igazgató

2013. AUGUSZTUS. Mk-i értekezletek Igh. Tantestület. DÖK patr. ped. vizsgáztató tanárok 9. évf. osztálymegbeszélések igazgató 2013. AUGUSZTUS Naptári Feladat, rendezvény, esemény Felelős Résztvevők 22. Cs. Előzetes tantestületi értekezlet tantestület 23. P. Munkaközösségek megalakulása tantestület 24. Szo. 25. V. Javítóvizsgák

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

2010/2011-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

2010/2011-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÓ INTÉZMÉNY 8291 Nagyvázsony, Iskola u.1 2010/2011-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV TANÉV HELYI RENDJE ESEMÉNY MEGNEVEE hó Tanévnyitó alakuló értekezlet 19. szerda 11:00 Javítóvizsgák - írásbeli 24. hétfő Javítóvizsgák - szóbeli 25-27. kedd-csütörtök augusztus

Részletesebben

utolsó tanítási nap: 2016. április 29. péntek

utolsó tanítási nap: 2016. április 29. péntek A 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE I. A TANÉV RENDJE Szorgalmi idő: 1-11. évf. első tanítási nap: 2015. szeptember 1. kedd utolsó tanítási nap: 2016. június 15. szerda 12. évf., 13.E első tanítási nap: 2015.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Belső ellenőrzési terv iskolánkban. 1. Belső ellenőrzési célok és típusok

Belső ellenőrzési terv iskolánkban. 1. Belső ellenőrzési célok és típusok Belső ellenőrzési terv iskolánkban 1. Belső ellenőrzési célok és típusok Ellenőrzési célok, területek, értékelés a munkavégzés tartalmának, színvonalának és az eredmények belső vizsgálatának célja, hogy

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010.

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS Augusztus 24-26. Tankönyvellátás Bauer Nóra, Mészáros Lászlóné 24-28. Munkajogi változások Tóth A. Istvánné 26. 9.00 óra Tanévnyitó értekezlet, Tanév rendje

Részletesebben

munkaterv 2013/2014. Baja, 2013. szeptember 19. Királyné Koszter Mária igazgató

munkaterv 2013/2014. Baja, 2013. szeptember 19. Királyné Koszter Mária igazgató munkaterv 2013/2014. Baja, 2013. szeptember 19. Királyné Koszter Mária igazgató Mottó: Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeiknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE I. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatási Ssz. Munkakör Végzettség

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Utolsó frissítés: 2016. január 5. VEZETÉSI CÉLOK, ALAPELVEK 1. Modern cél- és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A 2013/2014. tanév munkarendje 2013. augusztus 23. (P) Nevelőtestületi megbeszélés Munkaközösségi megbeszélések A tantárgyfelosztás egyeztetése

Részletesebben

2015/2016. tanév MUNKATERVE

2015/2016. tanév MUNKATERVE BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA 2015/2016. tanév MUNKATERVE - 0 - A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja

Részletesebben

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Tájékoztató a feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről 4090 Polgár, Zólyom utca 14. Bevezető: A Polgári Vásárhelyi

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Egri Szakképzési Centrum József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Az Egri SZC József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013/2014. TANÉV MUNKATERVE A kötelező tanítási napok száma: 179 nap. Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő), az utolsó tanítási

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: A Szent Mór Óvodával szoros, hatékony kapcsolat kiépítése A nyílt napok, Iskolanyitogatók megszervezése A pedagógus kulcskompetenciák

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERV 2012-2013.

RENDEZVÉNYTERV 2012-2013. RENDEZVÉNYTERV 2012-2013. Augusztus 31. (péntek) 18:00 Tanévnyitó ünnepség Óvodaiskolás műsor (leendő első osztályosok), Nyakkendők átadása Felelős: 1.ói, 6., 8. évfolyam Koordinátor: dr. Mátyás Jánosné

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje Munkaterv része: A 2015/2016. tanév helyi rendje Gimnázium 1. Tanítási napok szünetek: Tanítási napok száma: A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában

Részletesebben

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig A 2 015/2016 -OS T AN É V RENDJE Tanítási napok száma: Szorgalmi idő: Tanítási év vége: 181 nap 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig 2016. június 15. (szerda) Őszi szünet: 2015. október 26-tól

Részletesebben

Budapest, 2015. szeptember

Budapest, 2015. szeptember A Budapest XVIII. Kerületi Eötvös Loránd Általános Iskola oktató-nevelő munkájának tervezése a 2015/2016. tanévre Budapest, 2015. szeptember A MUNKATERV TARTALMA A) A 2015/2016. tanév főbb feladatai I.

Részletesebben

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2014/2015-ös tanévre

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2014/2015-ös tanévre A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre 1 Csak pontosan, szépen A 2014/2015-ös tanév kiemelt feladatai: Iskolai hajókirándulás megszervezése és lebonyolítása Iskolai

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1.

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1. 2012-2013. 2013. tanév Tanév rendje Szorgalmi idő első napja 2012.09.03. hétfő Szorgalmi idő utolsó napja 2013.06.14. péntek Félév vége 2013.01.11. péntek Félévi értesítő kiadása 2012.01.18. péntek Félévi

Részletesebben

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy Különös közzétételi lista 2015/2016 tanév 32/2008 (XI. 2) OKM rendelet 10. számú melléklet 0 11/1994 (VI.8) MKM rendelethez, mely előírja a tájékoztatási kötelezettséget az alábbi témákban: A pedagógusok

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület!

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület! DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com Ikt. szám: 5-4/2012-II. Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben