MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató"

Átírás

1 2821 Gyermely, Iskola u Tel.: 34/ ; Fax: 34/ MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi jegyzőkönyv iktatószáma és kelte:16-8/ Szülői munkaközösség véleményezte: szeptember 3. DÖK véleményezte: szeptember os munkaterve oldal 1

2 TARTALOMJEGYZÉK oldalszám 1. Törvényi változások Helyzetelemzés Személyi erőforrások Létszámaink Tárgyi feltételek Tanév rendje Helyi munkarend Nevelési-oktatási feladataink, céljaink Pályázataink Közösségépítő programok, közösségi rendezvények Gyermekvédelmi tevékenység Diákönkormányzat feladatai Ökoiskolai programok Együttműködés a helyi és kistérségi intézményekkel, szervezetekkel Szervezési és munkaközösségi feladatok Ellenőrzési terv Összegzés Feladatterv havi bontásban sz. melléklet: DÖK munkaterve 36. oldal 2

3 Feladatunk a törvényi, helyi szabályozóknak és helyi igényeknek való megfelelés. Egyik legfontosabb eszközünk a jó munkaterv. A munkatervet a tantestület és Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerülete által elfogadott pedagógiai programunk, a nevelőtestület által az előző tanév végén elhangzott javaslatok, a DÖK, a Szülők Közössége, a munkaközösségek által benyújtott munkatervi javaslatok alapján ill. az eddig hatályos törvényi rendelkezések alapján állítottam össze. oldal 3

4 Amikor az ember határozott cél felé tart, nagyon fontos, hogy az útnak is szenteljen figyelmet (Paulo Coelho) Célunk a 2015/2016-os tanév feladatainak sikeres elvégzése. 1. Törvényi változások - a változásokhoz kapcsolódó feladatok: A törvényi változásokból ránk váró feladatok: - Pedagógiai program felülvizsgálata kerettanterv Nktv Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása - Házirend módosítása - Illetménynövekedéssel kapcsolatos feladatok elvégzése - Munkaköri leírások aktualizálása - KIR személyi és adatmódosító nyilvántartó rendszer aktualizálás - KRÉTA (bevezetésre kerülő) rendszer kezelése Költségvetésre vonatkozó szabályozás: - Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény nem rendelkezik a fenntartótól elkülönül önálló költségvetéssel. - Feladatunk a költségvetéshez adatszolgáltatás os munkaterve oldal 4

5 2. Helyzetelemzés A nyári időszakban sikeres osztályozó vizsgát tett: 1. osztályból: Madar Míra 4. osztályból: Madar Léna Külön köszönöm azon nevelőink munkáját, akik a felkészítésben és az osztályozó vizsga lebonyolításában részt vettek. 2.1.Személyi erőforrások: Augusztus folyamán Tirpák László magyar-történelem szakos kollégánk szüntette meg munkaviszonyát és hagyta el a tanári pályát. Így intézményünk fizika-kémia, informatika, történelem oktatásra, pedagógiai asszisztensi, valamint felsős napközis rész álláshely betöltésére kérte a KLIK tanügyizgatási szakemberét álláshirdetés feltöltésére. A pályázatok törvényesen lezajlottak. Balog Edina igazgatóhelyettessel együtt egyeztettük Szalóczy Zoltán mb. tankerületi igazgatóval a beérkezett pályázatok és meghallgatások alapján arról, hogy kiket foglalkoztunk. Ennek alapján új kollégák: Bánki Alfréd tanár úr, aki történelem, technika, médiaismeret tantárgyakat tanít valamint a felsőben napközis foglalkozásokat tart. Óraadói megbízással Bencz Zsuzsanna gyógypedagógust alkalmazzuk. Sikertelen pályázat eredményeként ismételten Kempf Gyula tanár úr tanítja fizika-kémia tantárgyakat 7-8. osztályban óraadóként. Pedagógiai asszisztensként félállásban Tanka Judit segíti munkánkat. Az idei tanévtől Varga-Kiss Andrea félállásban látja el az iskolai könyvtárosi teendőket. A munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök feladata, hogy segítsék az új kollégák beilleszkedését. Felsős új kollégánk feladata, hogy részt vegyen az osztályfőnökök által szervezett szülői értekezleteken, ahol az osztályfőnök a szülőknek is bemutatja őt. Itt közvetítse a szülők felé a tantárgyai tanításával kapcsolatos elképzeléseit, kéréseit, elvárásait. oldal 5

6 Az évfolyamok osztályfőnökei: 1.o.: Bokros Erika 2o.: Borsos Zsoltné 3.o.: Kovács Ilona 4.o.: Végh Ilona 5.o.: Nyiri Hajnalka 6.o.: Bajgóné Kassai Mária 7.o.: Somlai Anikó 8.o.: Vargáné Heike Kramp 1. osztályos napközis csoport vezetője: Nagy Vendelné 2. osztályos napközis csoport vezetője: Jáger Gyula 3. osztályos napközis csoport vezetője: Fodor Marietta 4. osztályos napközis csoport vezetője: Üregi Éva osztályos napközis csoport vezetője: Bánki Alfréd Tisztségek, megbízatások a tantestületben: Igazgatóhelyettes: Balog Edina Alsó tagozatos munkaközösség vezetője: Bokros Erika Felső tagozatos munkaközösség vezetője: Tirpákné Varga Zsuzsanna Nyelvi munkaközösség vezetője: Somlai Anikó DÖK segítő tanára: Vargáné Heike Kramp Ifjúságvédelmi felelős: Bajgóné Kassai Mária Balesetvédelmi felelős: Nyiri Hajnalka Munka-, és tűzvédelmi felelős: a fenntartó által szerződtetett külsős szakember Pályaválasztási felelős:: Balog Edina ig. helyettes Vöröskeresztes tanárelnök: Somlai Anikó Tankönyvfelelős: Varga-Kiss Andrea, könyvtáros Intézményi Tanács elnöke: Somlai Anikó. oldal 6

7 2.2 Létszámaink alakulása: (szeptember elsejei állapot szerint) Ebből tanulói létszám számított összesen jogviszony szünetel 1.osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály Összesen: sz. napközis csoport 18 2.sz. napközis csoport 24 3.sz. napközis csoport 28 4.sz. napközis csoport osztály napközis csoport os munkaterve oldal 7

8 Hit-és erkölcstant/ hittant tanulók létszáma 1. osztály erkölcstan 2 2. osztály erkölcstan 5 3. osztály erkölcstan 0 5. osztály erkölcstan 2 6.osztály erkölcstan 4 7. osztály erkölcstan 7 1. osztály katolikus hittan 9 1. osztály református hittan 7 2. osztály katolikus hittan osztály református hittan 9 3. osztály katolikus hittan osztály református hittan osztály katolikus hittan osztály - református hittan 8 6. osztály katolikus hittan 8 6. osztály református hittan 9 7. osztály katolikus hittan 2 7. osztály református hittan 7 Szakkörök 1.Alsós sportkör Énekkar Felsős lány sportkör Felsős fiú sportkör Felvételi előkészítő matematikából Felvételi előkészítő magyarból 18 7.Kompetencia fejlesztés 5. osztályban Kompetencia fejlesztés 6. osztályban Bábszakkör Természettudományi előkészítő szakkör Angol szakkör 5.o Angol szakkör 6.o Tárgyi feltételek A nyár folyamán működtető önkormányzatunk 1 tanterembe engedélyezett új tanulói székek vásárlását, valamint 5 ebédlő asztalt. Az ötödik osztály esetében a padokat újították fel oly módon, hogy új bútorlapot szereltek a meglévő vázra. Tanév végén az 1. és 5. osztályban a szülők segítségével történt meg saját tantermük festése, melyhez a BASACOLORS Kft. Balogh Krisztiánék az előző évekhez hasonlóan minden festéket kedvezményesen biztosítottak os munkaterve oldal 8

9 Egyik szertárunkat a nevelők kiscsoportos szobává alakították, így az orvosi szoba visszanyerte eredeti funkcióját. Az önkormányzat nyertes energetikai pályázatának köszönhetően iskolánkra napelemek kerültek. A nyári udvarrendezés során az alapítvány és az önkormányzat támogatásával megépült az új támfal, a szülők ismételten növényeket ültettek, elkészült az aszfaltos pályát és térkövezett részt összekötő járda. A Vöröskereszt gyermelyi szervezete felajánlásaként a rászoruló családoknak füzetcsomagot tudtunk biztosítani. Összefoglalóan: iskolánkban 8 tanterem 1 számítógépes terem, 1 technika terem (főzésre kiscsoportban alkalmas) valamint 2 csoportbontásos óra megtartására használható terem áll tanulóink rendelkezésére. Az aula mely a közösségi programok színhelye egyben az ebédlő is. A könyvtár a padlástérben található, sajnos elég szűkös helyen. Orvosi szobával rendelkezünk. Az épületben tiszta, de folyamatos felújításra szoruló mosdók találhatók. Az udvar tágas, pihenőpadokkal ellátott, növényekkel betelepített, a megnövekedett gyermeklétszám befogadására alkalmas. Továbbra is megoldásra váró probléma az udvaron található faház. Nagy szükség lenne ennek átalakítására, mivel a sportpályához kapcsolódóan jól használható öltözők, foglalkoztatók kialakítására alkalmas területről van szó. Testnevelés órákat az önkormányzat által fenntartott sportcsarnokban tarthatjuk. Az önkormányzat nyertes pályázatának valamint önerővel történő kiegészítésének köszönhetően megtörtént a csarnok szigetelése, fűtés-, világítás korszerűsítése. Sajnos a tetőszerkezetről kiderült, hogy cserére szorul, így a tanév folyamán erre is számítanunk kell. Nagy szükség lenne egy elválasztó beépítésére is. A jelenlegi óraszámok már szükségessé teszik, hogy egyszerre két osztálynak legyen testnevelés órája. Ez oldaná meg azt is, hogy óvodásaink is tudják használni a csarnokot. Jó idő esetén az órákat az iskola udvarán kialakított aszfaltos sportpályán tarthatják nevelőink. Tantárgyi oktatáshoz szükséges szemléltetőeszközökkel az intézmény rendelkezik. Ezek korszerűsítése, cseréje folyamatos. Figyelemmel kell kísérni a pályázati lehetőségeket. Fontos lenne a számítógépteremben a régi számítógépek korszerűsítése, cseréje. oldal 9

10 Fontos változás, hogy működtetésünket az önkormányzat nem vállalja tovább, így a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz kerültünk szeptember 1-től működtetés tekintetében is. Reméljük ez a változás továbbra is a zavartalan működési feltételeket jelenti. 3. Tanév rendje a 28/2015. (V.28.) EMMI rendelet alapján meghatározott feladatok, időpontok: 1. Tanítási év: (kedd) (szerda) 2. Első félév vége: január 22. Félévi értesítők kiosztásának határideje: január nevelőtestületi értekezlet az I. félév és a tanítási év utolsó napját követően 15 napon belül nevelőtestületi értekezlet tartása, jegyzőkönyv megküldése intézményi tanácsnak, tankerületnek. I. félévi: február 08-ig II. tanítási év végi: június 30-ig 3. Tanítási szünetek - általános iskola +5 napot, használhat fel (ebből egy felhasználásáról a diákönkormányzat dönt) - őszi szünet: október A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő). - téli szünet: december december 31. (december 24-ét december 12-én kell ledolgozni). A szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 4. (hétfő). - tavaszi szünet: március 24 március 29. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap március 30. (szerda). Munkarend átcsoportosításából adódóan tehát: december 24-ét december 12-én március 14-ét előre láthatólag március 5-én kell ledolgozni. 4.Tanulmányi versenyek A 28/2015. (V.28.) EMMI rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a szakmailag és anyagilag támogatott tanulmányi versenyeket. A jegyzékben nem szereplő versenyre, diákolimpiára történő felkészítést akkor lehet az éves munkatervbe betenni, ha a szülői szervezet, a diákönkormányzat és az intézményi tanács véleményezését követően a fenntartó is egyetért. oldal 10

11 5. Országos mérés, értékelés - Kompetenciamérés: május 25. (Adatszolgáltatás nov. 20-ig) - Idegen nyelvi mérés: május 18. (Adatszolgáltatás nov. 20-ig) 6. és 8. évfolyamon angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében folytatja le az Oktatási Hivatal. Az értékelést az iskolák fogják elvégezni egységes javítókulcs segítségével. Az elvégzett vizsgálatok tanulói és intézményi adatait június 15-ig meg kell küldeni az Oktatási Hivatalnak. Az iskola kiegészítheti szóbeli tudásfelméréssel. - DIFER mérés: október 09-ig kell felmérni az első évfolyamosok körét október 22-ig OH-nak jelenteni az érintett tanulók létszámát december 04-ig elvégezni a vizsgálatokat - Fittségi vizsgálat 1-4. évfolyam és felnőttoktatás kivételével, mindenkivel el kell végeztetni január 06 és június 1. között. A mérés eredményeit az intézmény tölti fel a NETFIT rendszerbe június 1-jéig. Teljesítményelemzést is tartalmazó intézményi intézkedési terv készítése az előző évi kompetenciamérés eredményei alapján: június 30. Intézkedési terv készítése akkor kötelező, ha a felmért évfolyamok vonatkozásában az iskola a 6. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el a 2. képességszintet, ill. a 8. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el a 3. képességszintet. 6. Szakmai ellenőrzések az Oktatási Hivatal részéről - általános iskolákban: tanulói fegyelmi eljárások lefolytatásának szakszerűsége november 1 december 15. Tanítási napok száma: 181 nap. oldal 11

12 3.1. Helyi munkarend: A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott célra öt munkanapot - tanítás nélküli munkanapként - használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Tanítás nélküli munkanapok számának felhasználási javaslata: 1 nap diáknap (június 15. DÖK által kiválasztott időpontban) 4 nap nevelőtestületi értekezlet, továbbképzés a törvényi rendelkezések szerint Időpontjai: márc. 30.; márc. 31., ápr.1.; máj.2. jún. 15. DÖK nap A nevelők 32 órás intézményben tartózkodási rendjét, a 16 óráig történő benntartózkodás rendjét szabályoztuk az SZMSZ-ben. A Házirendben pedig a tanulók 16 óráig való benntartózkodás alóli felmentés rendjét. Minden nevelő a tantárgyfelosztásban meghatározott tanóráin kívüli benntartózkodására vonatkozó rendjét kézhez kapta. 4.Nevelési-oktatási feladataink, céljaink Nevelő, oktató munkánkat az alábbiak szerint végezzük: NAT : szeptember 1-től felmenő rendszerű (belép 1. és 5. osztályban) szeptember 1-től felmenő rendszerben (belép 2. és 6. osztály) szeptember 1-től felmenő rendszerben (belép 3. és 7. osztályban) Köznev. tv. : 2012/2013. tanévtől felmenő rendszerben heti 5 óra testnevelés bevezetése a jelzett évfolyamokon Idei tanévre vonatkozóan: Tanév 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály NAT NAT NAT köznev.t 2016 v. 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály NAT NAT NAT köznev.t v. A tanmeneteket ennek alapján készültek el. oldal 12

13 A tanév legfontosabb célkitűzései: A módosított PP és SZMSZ változásainak gyakorlatban történő alkalmazása, ellenőrzése. A tanév kiemelt feladata a törvényi változásoknak megfelelően módosított iskolai alapdokumentumok megvalósítása a gyakorlatban. A tanév során tartandó nevelőtestületi megbeszéléseken, osztályfőnöki és tanítási órákon figyelemmel kísérjük, hogy az iskola tanulói és tanárai megismerjék és betartsák az új jogszabályokat. Pályázati lehetőségek kihasználása Csatlakozunk a községi programokhoz, önálló programok szervezése IKT eszközök fokozott használata Ki mit tud? - megszervezése Versenyeken való részvétel Nevelés területén: A tanulók munkájával kapcsolatos igényesség javítása (füzetvezetés ellenőrzése kiemelten a felső tagozatosok körében). Fokozott felelőssége van a pedagógusoknak, az ellenőrzés kiemelt területe lesz a tanév során. Alapvető viselkedési normák betartásának fokozott figyelemmel kísérése (köszönés, étkezés, udvariasság a felnőttekkel és egymással szemben) Környezeti nevelés (környezetvédelem, egészséges életmód, a gyógytorna gyakorlatok a testnevelés órán belül) oldal 13

14 Oktatási területén: 1.Kulcskompetenciák fejlesztése az előző tanév végén elkészített kompetencia fejlesztési tervben meghatározottakon túl, minden pedagógus felelőssége a kulcskompetenciák fejlesztése a tanórákon. A kompetencia fejlesztést a tanmenetekben jelölni kell. Az ellenőrzés során a tanórákon megvalósuló kompetencia fejlesztés kiemelt terület lesz. Az idei év kiemelt területei: - anyanyelvi kommunikáció: érthető és kifejező beszéd - matematika: alapműveletek, mértékegységek átváltása - természettudományos és technikai: a környezet védelmének fontossága - szociális és állampolgári: a közösségben való normaalapú viselkedés szabályai - a hatékony és önálló tanulás: csoportmunkában való aktív részvétel, képességeik reális értékelése A kompetencia fejlesztési terv szerinti aktuális teendők: szeptemberi határidővel: - Az országos kompetencia- méréshez kapcsolódó feladattervek beépítése a szaktárgyak (matematika, magyar) tanmeneteibe. - Kompetenciafejlesztő feladatlapok rendelése Folyamatosan: - Elsősorban tanórákon történő folyamatos fejlesztés. Ezen kívül heti 2 órában kompetenciafejlesztő gyakorlatok tanórával le nem kötött időszakban (32 óra terhére) - Informatika órákon az informatika szakos tanár a kompetenciafejlesztő típusfeladatok elsajátítását, gyakorlását segítheti olyan internetes oldalak segítségével, melyek a kompetenciamérésre való felkészülésben kívánnak segítséget nyújtani. - A logikus gondolkodás erősítése más természettudományos és a technika tantárgyak oktatásában. 2. Projektoktatás - az elfogadott PP szerint különösen a német honismeret területén a megfogalmazott projektfeladatok végrehajtása. oldal 14

15 3. Felzárkóztatás, tehetséggondozás a maga. BTM-es ill. SNI-s tanulók száma miatt különösen indokolttá vált, hogy külön foglalkozzunk a felzárkóztatásra szoruló és a tehetséges tanulók fejlesztésével. Meggyőződésünk, hogy az értelmes, jó differenciálás szolgálja leginkább a gyerekek fejlődését, ezért évek óta kiemelt terület, ill. az ellenőrzésnél is kiemelt szempont. Az 2. és 3. osztályosok magas létszáma indokolja a csoportbontást, mely német, magyar, matematika, informatika bontással oldottunk meg. SNI-s tanulóinkkal szakképzett gyógypedagógus foglalkozik. Nevelőink közül 1 fő fejlesztőpedagógus és 2 fő végzett fejlesztőpedagógiai területen tanfolyamot. A fejlesztésre szoruló gyermekek megfelelő szakemberek segítségével kapják meg a számukra szükséges foglalkozásokat. Tehetséggondozás területén: Az előző években túlléptünk a helyi és a kistérségi versenyek köréből és több megyei illetve országos versenyen vettünk részt. Várhatóan helyi szinten a következő versenyeket kínáljuk tanítványainknak: Helyi versenyeink: (felelősök) helyesírási verseny alsó tagozat részére (Bokros Erika) LÜK verseny (továbbjutók részére kistérségi és regionális verseny is) (alsós osztályfőnökök) mesemondó verseny alsó tagozat részére (Bokros Erika, Végh Ilona, Kovács Ilona) fotópályázat felső tagozatos diákok részére (Tirpákné Varga Zsuzsanna) környezetvédelmi rajzpályázat felsősök részére (Bajgóné Kassai Mária) iskolanapokhoz kapcsolódóan aszfaltrajz verseny (Bokros Erika) akadályverseny (DÖK vezető tanára) az év tanulója cím meghirdetése (igazgatóhelyettes) Hagyományainknak megfelelően részt veszünk körzeti versenyeken: oldal 15

16 Simor Napok versenyein Kézdy-Vásárhelyi Ált. Isk. által meghirdetett versenyeken Német nemzetiségi versenyeken a térségben a tanév során meghirdetett területi versenyeken Megyei versenyek közül Bolyai matematika csapatverseny Zrínyi matematika verseny Simonyi helyesírási verseny Ének-zene versenyek Nemzetiségi német versenyek Országos verseny: Olvass és alkoss! rajzverseny (Kovács Ilona, Tirpákné Varga Zsuzsanna) Internetes ill. levelezős versenyek: Matematika verseny Bendegúz tantárgyi versenyek Vannak olyan készségtárgyak, melyek oktatására kevés lehetőséget ad óratervünk, valamint fontosnak ítéljük az egészséges életmódra nevelés keretén belül a sportfoglalkozásokat, ezért tartjuk indokoltnak, elsősorban ilyen jellegű szakkörök indítását. Ennek alapján szakköri kínálatunk: sportkör alsó tagozaton sportkör felső tagozaton (lány) sportkör felső tagozaton (fiú) énekkar bábszakkör oldal 16

17 Készségfejlesztésen túl: felvételi előkészítő magyarból felvételi előkészítő matematikából kompetencia fejlesztés természetismereti előkészítő Napközis foglalkozások keretében történő felzárkóztatás, tehetséggondozás: Napközis munkaközösségi munkatervben kiemelt cél: a tanulók másnapra való tanulmányi felkészítése. Itt kiemelt feladat: - önálló munkára nevelés - önellenőrzés, az időbeosztás képességének fejlesztése - igényesség az írásbeli munkákban - tanulócsoportok, tanulópárok kialakításával egymás munkájának segítése - fejlesztő és felzárkóztató tevékenység a tananyag elmélyítésével, megerősítésével, bővítésével 4.Mindennapos testedzés - megvalósítását szolgálják a sportkörök. Tanulóink közül többen valamilyen szakosztályban sportol, melyet igazolás esetén beszámítunk a heti 5 testnevelés órába. A tanév végi fittségi mérések időben történő elvégzése kiemelt feladat. A tanév rendje szerint az 5-8. osztályosokat érinti, hosszabb időintervallummal az eddigieknél. Feladat a mérések időbeni megkezdése, hogy legyen idő a táblázatok összehasonlító elemzésére. Felelősei a felsőben testnevelés tantárgyat oktató nevelők. Napközis foglalkozásokon minden nap valósuljon meg az életkornak megfelelő testmozgás. Ez jelenjen meg egyrészt a foglalkozási tervben, másrészt naponta a napközis naplókban. Rászorulók részére gyógytestnevelési foglalkozásokat szervez a kistérség. oldal 17

18 5. Nemzetiségi német nyelvoktatás Német partnerkapcsolatunk idei programjaként mi fogadjuk német vendégeinket. A programok szervezésének felelősei a német nemzetiségi nyelvet oktató nevelők. Ebben a tanévben is kiemelt hangsúlyt fektetünk a német nyelv oktatására, hagyományápolásra. A tanórákon minél több szituációs játékkal, helyzettel, a mindennapi élethez kapcsolódó feladatokon keresztül gyakorolják a nyelvet, jelenjék meg a megfelelő differenciálás. Jelenjék meg a nyelvórákon az IKT eszközök fokozott használata. A tanórákat ezen szempontok szerint ellenőrizzük ,3., 5., 6., 7. osztályokban külön tantárgy keretében ismerkedhetnek meg tanulóink a német honismerettel. A PP-ban megfogalmazott projektek megvalósítása. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően német produkciókat kérünk mindazon iskolai ill. falu szintű kulturális alkalmakra ahol az iskola képviselteti magát. A nyelvi munkaközösség által összeállított munkaterv alapján anyanyelvi német tanárnőnk minden korosztályban a helyes kiejtést és intonációt sajátítatja el. Német levelezést folytatnak 3-5. osztályos gyerekek. Alapfokú német nyelvvizsgára készítik a diákokat 7-8. osztályban. Pályázatról: Pályázataink címszó alatt A feladatterv tartalmazza a havi projekt aktuális feladatait és felelőseit. 6.Napközis foglalkozások összehangolt szervezése Kiemelt feladatok napközin belül: Szabadidős tevékenység Közösségi nevelés Egészséges életmódra nevelés Környezetkultúra, természetvédelem Tervezett programok: - A munkaközösség tagjai segítik osztályuk ünnepekhez kapcsolódó iskolai szintű programjainak megvalósítását, együttműködve azok felelőseivel - túra, kirándulás szervezése közeli erdőbe, természetes élőhelyek megfigyelése oldal 18

19 - gyógynövényes kert kialakítása az iskolaudvarban, annak beültetése, gondozása, gyógynövények megismerése, felhasználási területük, egészségvédő hatásuk. (időpontja ősztől folyamatos) - egészséges ételek, italok készítése az iskola konyháján (csoportonként folyamatos, ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódó) - lehetőség szerint részvétel a Vértes Agórájában szervezett gyermek- és ifjúsági programokon a rendelkezésre álló idő és anyagi erőforrások függvényében, - rendszeres könyvtárlátogatás, az olvasóvá nevelés szolgálatában. 5. Pályázataink Tavalyi tanévben nyertes pályázataink folytatása: 1. Köznevelés az iskolában. Partnerség és hálózatosodás modulján belül: Tirpákné Varga Zsuzsanna és Kovács Ilona folytatja a megkezdett pályázati munkát. Minta értékű közösségi kezdeményezések továbbvitele: A partnerség közötti időszakában valósult meg, az idei tanévben: Partnerség és hálózatosodás modul szakmai támogatásával megvalósított események és tevékenységek módszertani bemutatása új helyszínen, bevonva új, addig nem bevont csoportokat, szülőket, pedagógusokat, intézményeket, külső partnereket, civil szervezeteket, társintézményeket. Tapasztalatátadás más intézmények részére. 2. Köznevelés az iskolában kiemelt projekt keretében módszertani innováció modulpályázaton Ünnepnapok és hagyományok a mindennapos német nyelvoktatásban címmel Komárom-Esztergom megyéből német nemzetiségi iskolák közül egyedül mi nyertük el a mentoráló intézményi címet. Mentoráló intézmények lettünk az idegen nyelv tanítás módszertan területén. Az idei tanévben mivel más iskolák adaptálták ezt a programot - módszertani központként rendszeres segítséget nyújtva az átvevő iskoláknak tovább folytatjuk eredményes gyakorlatunk alkalmazását és dolgozunk továbbfejlesztésén. A program sikeres lebonyolításáért felelősek a német oldal 19

20 munkaközösség tagjai: Lovas Andrea, Somlai Anikó, Vargáné Heike Kramp, Balog Edina. 3. Az iskolavezetés sikerrel pályázott a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) innovatív iskolák 2. ütem c. pályázatán: Tündérkerti barangolások, avagy a komplex személyiségfejlesztés új útjai címmel. Ennek eredményeként 12 millió forintot fordíthatunk PP-ban megfogalmazott céljaink megvalósítására. A nyáron megvalósult tehetséges tanulóink részére tehetséggondozó német nyelvi tábort szerveztünk, ill. sokoldalú pedagógus továbbképzéseken vehetett részt tantestületünk. Október 31-ig megvalósításra váró programjaink: erdei iskola az egész felső tagozat számára, valamint egészségnapok szervezése minden tanuló, pedagógus számára szülők bevonásával. 6.Közösségépítő programok, közösségi rendezvények: Ebben a tanévben is hangsúlyt kívánunk fektetni a közösségépítő programok szervezésére, Ezt a célt szolgálják a már bevált intézményi hagyományos programok megszervezése, megvalósítása. Így: - ünnepélyek, megemlékezésekre való színvonalas felkészülés (mikulás, advent, karácsony, okt. 6., okt. 23. febr. 25., márc. 15., ápr. 16., jún. 5.) - karácsonyhoz kapcsolódóan német népszokások felelevenítése - idősek köszöntése - népmese napja osztálykeretben - Márton napi szokások felelevenítése - iskolanapok programjai időpontja: március - farsang az előző években bevált keretek között történő szervezése, lebonyolítása - anyák napi közös próbák, fellépések - osztályprogramok szervezése - Ki mit tud? oldal 20

21 - környezetvédelmi programként: hulladékgyűjtés, Föld Napjához kapcsolódóan falu takarítása, téli túra, minden osztályban szelektív hulladékgyűjtés - húsvéti hagyományok felelevenítése - óvodások látogatása az 1. osztályban - tanulmányi kirándulások, osztálykirándulások (A tanulmányi kirándulás célja: hogy a gyerekek a tanulmányaikhoz kapcsolódó tudásuk bővüljön. Minden osztályfőnök kötelessége egyeztetni az első szülői értekezleten ennek helyszínét a PP-ban megfogalmazottak szerint. ) Osztálykirándulások szervezését költségkímélés szempontjainak figyelembevételével kötelesek az osztályfőnökök megszervezni. Mivel az utaztatás költsége lényegesen nőtt az elmúlt évek során, így a közelünkben elérhető, a gyerekek fejlődését jól szolgáló kirándulások szervezését támogatjuk. - Korcsolyázás szervezése - egészségnap szervezése - színház- és mozi látogatások szervezése - nyári táborok szervezése Megemlékezés Tanórai foglalkozás keretében történő megemlékezés napja: aradi vértanúkról (október 6.) a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.) a holokauszt áldozatai (április 16.) Községi rendezvények: Nemzeti ünnepek: Október 23. és Március 15. Nemzeti összetartozás napja jún. 5. Az ünnepélyek szervezésébe, lebonyolításába történő aktív részvétel. 7. Gyermekvédelmi tevékenység Ennek keretében a gyermekvédelmi felelősünk feladata: Folyamatosan kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival. Felméri és figyelemmel kíséri a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, esetlegesen halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszámát. Eljár minden olyan esetben, amikor a gyermek érdeke azt oldal 21

22 kívánja. Amennyiben szükséges a gyermekjóléti szolgálaton túl az intézményvezető segítségével felveszi a jegyzővel a kapcsolatot. Előadásokat szervez tanulóknak és szülőknek pl.: drogprevenciós, ill. konfliktuskezelő témakörben. Ebbe a témakörbe bevonja a rendőrség és a gyermekjóléti szakembereket. (Ehhez pályázat figyelése) Jelenleg HH helyzetű gyermekek száma: 14fő Ebből: HHH gyermekek száma: 5 fő (Csak gyermelyi lakcímmel rendelkezők adatait tartalmazza.) 8.Diákönkormányzat feladatai Diákönkormányzatunk célja: olyan, a diákok által igényelt, a felnőttekkel (nevelőtestület, SZMK) egyeztetett programok biztosítása, melyeken mindenki jól érzi magát és számíthatunk a diákok, szülők, pedagógusok aktív közreműködésére, segítségére is. Kiemelten fontosnak tartom diákönkormányzatban rejlő nevelési lehetőségeket, elsősorban demokrácia alapjainak elsajátítását, valamint a véleménynyilvánítás szabadságát a kölcsönös tisztelet jegyében. Nagyon fontos, hogy a diákok a diákönkormányzatot tényleges fórumnak tekintsék, ahol érdemes dolgozni, amiért érdemes áldozatot hozni. Cél, hogy a diákok itt tapasztalják meg az egyéni gondolatok, tettek szabadsága mellett a felelősségüket is az iskola életének alakításában. Diákönkormányzatunk feladata: - a tanulók érdekképviselete, az általuk javasolt programok megvitatása, lehetőségek szerint biztosítása (a Házirenddel történő egyeztetés után) - programok szervezése, kivitelezése - a diákönkormányzatot vezető tanár munkájának segítése Működésük rendje: megbeszéléseiket havonta tervezik, de egy-egy nagyobb rendezvény előtt többször is megbeszélik a feladatokat. Tanácskozásaikat a gyerekek éppúgy kezdeményezhetik, mint az iskolavezetés vagy a DÖK elnöke. DÖK vezető tanára fontosnak tartja, hogy minden a diákokat érintő rendezvény után közösen értékeljék az elvégzett munkákat. DÖK feladatai havi bontásban a munkaterv melléklete. (1.sz. melléklet) oldal 22

23 9.Ökoiskolai programok Legfőbb feladat: ökoiskolai cím megújítása Az Európai Unió 7 pontban foglalta össze a Föld legfontosabb globális problémáit, közöttük is kiemelten kezelik a környezetvédelmet, az egészséges életmódot, és az oktatás-nevelés megújítását. A széndioxid kibocsátás csökkentésével tudnánk segíteni a klímaváltozáson, amely katasztrófával fenyegeti a Földet. Környezettudatos, felelősségteljes ifjúság nevelésével tudnánk az eljövendő nemzedékeknek is életlehetőséget biztosítani. A testnevelés órák gimnasztikai anyagában kiemelten kezelnénk a gerincferdülés, bokasüllyedés és egyéb mozgásszervi megbetegedések gyógyító célzatú szabadgyakorlatait egyénre szabottan. A fentiek figyelembevételével a következő programokat tervezzük: - Hulladékgyűjtés - Elektronikus hulladékgyűjtés - Elemgyűjtő versenyben való részvétel koordinálja: Bajgóné Kassai Mária - A Föld Napjához kapcsolódóan kirándulás az Agostyáni Arborétumban, környezetvédelmi - programok megtekintése (Bajgóné Kassai Mária) - Erdei Iskola - Környezetvédelmi rajzpályázat szervezése felelőse: Bajgóné Kassai Mária 10. Együttműködés a helyi és kistérségi intézményekkel szervezetekkel Jó kapcsolat tartása az óvodákkal, részvétel rendezvényeiken (Gyermely, Máriahalom) - Közös Márton-napi program Felelős: Kovács Ilona - Nagycsoportos óvodások látogatása, fogadása az iskolában oldal 23

24 Felelős: Borsos Zsoltné, ajándék készítése a leendő elsősöknek: A következő évi első osztályos tanító látogatása az óvodákban, szülői értekezlet tartása a leendő első osztályosok szüleinek Felelős: az új 1. osztályos nevelő Fenntartóval - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerületével tankerületi igazgató asszonnyal, a tankerület munkatársaival Gyermely község Önkormányzatával - Polgármesteri Hivatal vezetőjével jegyző asszonnyal, aljegyző úrral, az Önkormányzati Képviselő-testülettel, Gyermelyi Forrás szerkesztőségével (Rendszeres tájékoztatás az intézmény életéről. Felelős: igazgatóhelyettes, könyvtáros) Polgármester Asszonnyal, - Máriahalom Önkormányzatával, jegyzőjével, Máriahalom polgármesterével Történelmi egyházakkal - hitoktatókkal Gazdasági egységekkel Gyermely Zrt-vel Gyermelyért Faluvédő Egyesülettel Tóth Béla Emlékalapítvánnyal SZK Választmányával, a szülőkkel Szülőkkel való kapcsolat: A szülőkkel való jó kapcsolat az eredményes munka egyik feltétele. Iskolánk életébe bepillantást nyerhetnek a nyílt órákon, rendezvényeken, vetélkedőkön, tanulmányi versenyeken, ahol segítőink és a programtól függően aktív résztvevők is egyben. A szülői értekezletek, fogadóórák látogatottsága is fontos, mely a jó kapcsolat mérője is egyben. A családlátogatás segít abban, hogy a kapcsolat tanár-szülő, tanár-diák között jobb legyen. (Családlátogatás: az 1. és 5. osztályban ill. azon diákok esetében akik újonnan érkeztek intézményünk bármely évfolyamára kötelező. Azon diákoknál, ahol az év során bármely problémát észlelnek a nevelők és szükségesnek ítélik szintén elvárás.) Szükség esetén a gyermekvédelmi felelős családlátogatásokat végez. oldal 24

25 A szülők-nevelők bálja a szórakozás keretén belül is a jó kapcsolat kialakítását segíti. A szülők társadalmi munkáját, bármilyen irányú segítségét köszönet és elismerés illeti. A kialakult szokásrend szerint az elballagó osztályból a legtöbb segítséget nyújtó szülők munkájának megköszönése nyilvános fórumon (tanévzárón). Továbbra is célunk, hogy a programjaink szervezésében, lebonyolításában minél több szülő vegyen részt. 11. Szervezési és munkaközösségi feladatok: Az oktató-nevelő munkával kapcsolatos házi versenyek szervezése és lebonyolítása. A házi versenyeken túl bekapcsolódás a regionális, megyei ill. országos versenyekbe. Felelősek: a munkaközösség-vezetők és a szaktanárok Határidő: a versenyek meghirdetett időpontja Hivatalos állami ünnepekhez kapcsolódva 2 alkalommal veszünk részt az ünnepélyek rendezésében: Október 23. és Március 15. Felelős: alsó tagozatos osztályfőnökök Megemlékezések: okt. 6.; febr. 25. ápr. 16. jún. 5. Felelős: DÖK vezető tanára A hivatalos állami ünnepek mellett iskolai méretű rendezvények: Tanévnyitó Felelős: igazgatóhelyettes Határidő: augusztus 31. Iskolanapok megrendezése Felelős: igazgatóhelyettes és a tantestület minden tagja Határidő: március Mikulás ünnep az alsós osztályoknak Felelős: Alsós osztályfőnökök Márton-napi rendezvény Felelős: Kovács Ilona oldal 25

26 Karácsonyi iskolai ünnepség (téli szünet előtti utolsó tanítási nap) Felelősök: igazgatóhelyettes, 2.o. és 1.o. tanulói, osztályfőnökök, szülők Farsangi jelmezbál (február hónapban) Felelősök: alsóban: 3.o. (+besegítenek a 2. osztályos szülők) felsőben: DÖK és 6. o. tanulói, osztályfőnökök, szülők Határidő: február vége Iskolabál - SZK rendezvénye Felelősök: 4.o. 5.o és 7. o. osztályfőnöke, tanulók, szülők, SZK vezetése Határidő: időpontját a Szülők Közössége határozza meg. Anyák napja Felelősök: alsó tagozatos osztályfőnökök Ballagás június 18. (szombat) Felelős: a 8. osztályos osztályfőnök és a 7. o. tanulói, osztályfőnöke Tanévzáró ünnepély: június 21. (kedd) 17 óra Felelős: Balog Edina igazgatóhelyettes Szülői értekezletek: 1. osztályos szülők részére az első tanítási napon Felelős: Bokros Erika Osztályszülői értekezletek szeptember 21-ig. (Felsősök első tanítási héten) Felelősök: osztályfőnökök Pályaválasztási szülői értekezlet január végéig. Felelős: Balog Edina és a 8. osztályos osztályfőnök oldal 26

27 Félévi osztályszülői értekezletek február 6-ig. Témája: az első félév eredményei, hiányosságai, a második félév teendői Felelősök: osztályfőnökök Ballagási szülői értekezlet május Felelős: 8. osztályos osztályfőnök Fogadóestek: december első keddje (dec.01.) április második keddje (ápr. 12.) Nyílt nap: november 18. (szerda) alsós Felelősök: igazgatóh., munkaközösség- vezető, osztályfőnökök (Szükség szerint ettől az időponttól eltérhetünk) Felsős nyílt nap (szülői igény szerint): november 25. (szerda) Nevelőtestületi értekezletek: Tanévnyitó értekezlet Időpontja: augusztus 28. Felelős: igazgató Havonta (minden hónap első keddjén): aktuális feladatok megbeszélése; magatartás, szorgalom jegyek meghatározása Nevelési értekezlet: április 1. Testületi továbbképzés: március Témája: Törvényi változással kapcsolatos teendők Felelős: igazgató és igazgatóhelyettes Félévi osztályozó értekezletek: oldal 27

28 2016. január Felelős igazgató, osztályfőnökök Félévzáró értekezlet: február 2. Téma Az első félév értékelése, a második félév feladatai Felelős: igazgató Tanév végi osztályozó értekezletek Határidő: június 7-8. Felelősök: igazgató, osztályfőnökök Tanévzáró értekezlet Téma: az éves munka értékelése, a következő tanév előkészítése Felelős: igazgató Határidő: június 24. (péntek) A tanév során a törvényben előírtaknak megfelelően évente két alkalommal tűzriadó végzése 12. Ellenőrzési terv: Az ellenőrzés célja, hogy elemzésre kerüljön: - a pedagógusok munkája a dokumentumokban meghatározottak szerint folyik-e - munkájuk eredményesen szolgálja-e az iskola célkitűzéseit, szakmai elismertségét, - az esetleges hibák korrigálása, a pozitívumok megerősítése, Az eredményes munkavégzés érdekében az óralátogatásokat megosztva végezzük az igazgatóhelyettessel. Óralátogatások (átlagosan a beindulás és mérések hónapjait kivéve) 2 havonta 1 alkalommal a munkaközösség- vezetők (= éves szinten 4 óra) oldal 28

29 havi 2 alkalommal az igazgatóhelyettes( = éves szinten 12 óra) havi 2 alkalommal az igazgató (= éves szinten 12 óra) évi 1 alkalommal az osztályukban tanító valamely tanárnál az osztályfőnökök Konkrét területeket a Feladatterv havi bontásban tartalmazza. A folyamatos ellenőrzés területei: - a munkafegyelem (munkakezdés, ügyelet, szakszerű óravezetés), - a tanulókkal való kapcsolattartás, - a munkatársi kapcsolatok minősége, - a tantermek és egyéb helyiségek színvonalának, esztétikájának megőrzése, - kompetencia fejlesztési tervben meghatározottak végrehajtása Az óralátogatások során fokozottan kiemelt területként vizsgáljuk a munkatervben eddig meghatározottakon túl: tanórákon az önálló munkavégzés megjelenése differenciált óravezetést, házi feladatok adása (Házi feladatok adásának PP-ban meghatározott alapelvek szerinti betartása.) a füzetekben, munkafüzetekben történő munkavégzést IKT eszközök használata A tantervek által előírt tananyag elsajátításának módszereit, a tananyag elsajátítatás mélységét, kompetenciafejlesztés A tanári adminisztrációs fegyelem betartását (naplóvezetés, osztályzatok beírása, törzskönyv, bizonyítvány, ellenőrző vezetése, a tanulói mulasztások nyilvántartása, a fegyelmi büntetések fokozatok szerinti betartása, alkalmazása) A tanulók felszerelésének, házi feladatának ellenőrzési módját A füzetek vezetésének ellenőrzési módját Szokásrend kialakítását Ellenőrizzük továbbá, hogy a nevelők betartják-e az alsóban azon szabályt, mely szerint a tanulók táskája nem lehet több 3 kg-nál Az osztályfőnökök kötelesek havonta ellenőrizni a tanulók érdemjegyeinek bejegyzését az ellenőrző könyvbe, saját haladási naplójukat pedig hetente. oldal 29

30 Az igazgatóhelyettes havonta ellenőrzi az osztálynaplókat, napközis naplókat. Kéthavonta a szakköri naplókat. Az ellenőrzés terve és az éves feladatok havi bontásban a mellékelt feladattervben találhatók 13.Összegzés A tantestület közös összefogása elengedhetetlen. Iskolánk eddigi eredményeit, elismertségét csak így tudjuk megőrizni, fokozni. Az eddigi minőségi munka a szülők és fenntartó által elismert eredmények csak közös akarattal érhetők el. Bízom abban, hogy az idei évben is mindenki a legjobb tudásának megfelelően aktívan dolgozik. Mindenkitől hitet, bizalmat, megbecsülést, egymás iránti toleranciát, szeretetet kérek a gyerekek, és tisztességes kollegiális viszonyt kérek egymás iránt! oldal 30

31 FELADATTERV HAVI BONTÁSBAN: AUGUSZTUS - SZEPTEMBER HÓNAP FELADAT FELELŐS Ellenőrzi Alakuló értekezlet aug. 24. igazgató Osztályozóvizsga aug. 12. Borsos Zsoltné és Balog Edina igazgató Tanévnyitó értekezlet aug. 28. igazgató Tankönyvek árusítása Varga-Kiss Andrea tk. felelős igazgatóhelyettes Tantermek otthonossá tétele, szertárak rendezése osztályfőnökök, szaktanárok igazgatóhelyettes Adminisztrációs munka, naplók megnyitása osztályfőnökök, foglalkozás vezetők igazgató Munka- és tűzvédelmi oktatás szept. 2. osztályfőnökök, szaktanárok igazgató DÖK alakuló megbeszélése DÖK vezető tanára igazgató Az "év diákja" verseny meghirdetése igazgató, igazgatóhelyettes Erdei iskola Felsős osztályfőnökök és szaktanárok igazgatóhelyettes, igazgató Osztályszülői értekezletek (szept.21-ig) osztályfőnökök igazgató Tanmenetek, szakköri tervek elkészítése szept. 25-ig szaktanárok, szakkör vezetők munkaközösségvezetők Gyermekvédelmi munkaterv szept. 25-ig gyermekvédelmi felelős igazgató Törzslapok kitöltése (Normatíva igazolások begy.) okt. 1. osztályfőnökök igazgatóhelyettes Népmese napja osztálykeretben 3-4. osztályos mesemondó verseny 1-2. osztály rajzverseny szeptember órakor Bokros Erika és alsós tanítók igazgatóhelyettes Levelezős versenyek szervezése: szaktanárok, osztályfőnökök Bendegúz lev. verseny Nagy Vendelné Diákparlament szept. vége DÖK vezető tanára igazgató Éves munkaterv elkészítése szept. 30-ig igazgató Munkaterv egyeztetése SZK-val, DÖK-kel szept. végéig igazgató Diagnosztizáló mérések folyamatosan osztályfőnökök, szaktanárok Német projektnap szervezése (Szüret szept.17.) Vargáné Heike Kramp igazgatóhelyettes Olvass és alkoss 2015 nyári forduló szept. 14. Tirpákné Varga Zsuzsanna Havonta faliújság + lépcsőforduló Osztályfőnökök és Somlai Anikó oldal 31

32 OKTÓBER HÓNAP FELADAT FELELŐS Ellenőrzi Iskolai statisztika elkészítése, adatszolgáltatás vége osztályfőnökök igazgatóhelyettes és igazgató Tűzriadó tűzvédelmi felelős igazgató Papírgyűjtés okt. 5. Balog Edina igh. Október 6. megemlékezés (Iskolarádió) DÖK vezető tanára Német projektprogram szervezése: Német egység okt. 8. Vargáné Heike Kramp, Balog Edina igazgató Október 23. ünnepély (okt. 22.) Történelem-magyar-ének szakos tanárok igazgató Bolyai matematika csapatverseny okt. 16. Tirpákné Varga Zsuzsanna igazgató Használt elem gyűjtés - folyamatos Bajgóné Kassai Mária Utazás szervezése pályaválasztási kiállításra - igény szerint Vargáné Heike Kramp, Balog Edina Mozi látogatás szervezése (alsós) Bokros Erika Környezetvédelmi rajzpályázat Bajgóné Kassai Mária munkaközösségvezető Elektronikus hulladékgyűjtés okt. vége Balog Edina igh. NOVEMBER FELADAT FELELŐS Ellenőrzi Pályaválasztási szülői értekezlet november óra Vargáné Heike Kramp, Balog Edina igazgató Német szavalóverseny Lovas Andrea munkaközösségvezető Nyílt nap alsós november 18. munkaközösségvezető igazgatóhelyettes, Nyílt nap felsős november 25. munkaközösségvezető igazgatóhelyettes, Márton napi hagyományok alsó tagozat Borsos Zsoltné munkaközösségvezető Máton napi DÖK rendezvény felső tagozat Vargáné Heike Kramp: DÖK vez. tanára igazgató Német projektprogram szervezése: Márton nap (nov. 11.) Lovas Andrea igazgatóhelyettes Simor napok versenyei Bajnán (3-4. o) Végh Ilona, Kovács Ilona munkaközösségvezető Olvasási verseny szervezése osztályfőnökök munkaközösségvezető LÜK verseny alsóban osztályfőnökök munkaközösségvezető Negyedéves értesítők kiküldése (szükség szerint) osztályfőnökök igazgatóhelyettes DECEMBER FELADAT FELELŐS Ellenőrzi Fogadóest dec. 1. kedd osztályfőnökök, szaktanárok igazgatóhelyettes Adventi műsor szervezése (községi advent is) Végh Ilona 4. osztály munkaközösségvezető oldal 32

33 Mikulás nap osztályonként (alsó) osztályfőnökök Mikulás Buli (felső) szervezése DÖK és Dök vez. tanára igazgató Jelentkezés központi felvételire dec osztályos osztályfőnök igazgatóhelyettes Gyermely Zrt. részére karácsonyi műsor szervezése Bokros Erika, Nyiri Hajnalka igazgatóhelyettes Karácsonyi ünnepély szervezése dec óra 1-2. osztályos osztályfőnökök munkaközösségvezető Korcsolyázás szervezése DÖK és testnevelés tanárok igazgatóhelyettes Német projektprogram: Karácsonyi játszóház dec. 16. Balog Edina Angol karácsony dec óráig Schrenck Edit Karácsonyi hangverseny dec kor Nyiri Hajni JANUÁR FELADAT FELELŐS Ellenőrzi Tudásszint mérések (magy., mat., tört., földr., biol. 2.,3.,5.,7.) szaktanárok, munkaközösség-vezető igazgató Osztályozó értekezletek jan (K-SZ) igazgató, igh. Központi felvételi jan. 16. (pót: jan. 21.) 8. osztályos osztályfőnök, igh. igazgató Pályaválasztási szülői értekezlet (jelentk. lapok) jan osztályos osztályfőnök, igh. igazgató Félévi bizonyítványok kiadása (jan. 29-ig) osztályfőnökök igazgató Tankönyvek rendelése tankönyvfelelős (könyvtáros) igazgatóhelyettes Német projekt: étkezési szokások, disznóvágás, tollfosztás Somlai Anikó, Vargáné Heike Kramp igazgatóhelyettes NETFIT mérések megkezdése Bajgóné Kassai Mária, Vargáné Heike Kramp igazgató FEBRUÁR FELADAT FELELŐS Ellenőrzi Félévzáró értekezlet február 2. igazgató Továbbtanulási jelentkezési lapok leadása febr osztályos osztályfőnök, igazgatóhelyettes igazgató Félévi szülői értekezletek február 12-ig osztályfőnökök Továbbtanulási lapok megküldése febr osztályos osztályfőnök, igazgatóhelyettes igazgató Farsangi jelmezbál febr. 12. alsós 3. osztály (segít 2. o.); szülők igazgatóhelyettes Farsangi buli, vetélkedő febr. 19. felsős DÖK, 6. osztályos tanulók, osztályfőnökök igazgatóhelyettes Zrínyi matematikai verseny Tirpákné Varga Zsuzsanna + alsósok Látogatás az óvodákba - szülői értekezleten; az iskola népszerűsítése, 1. o. of. bemutatása ig., leendő első osztályos osztályfőnök igazgató Német projektprogram: Farsang - febr. 24. (SZ) Lovas Andrea igazgatóhelyettes oldal 33

34 Febr. 25. megeml. a komm. és egyéb dikt. áldozatairól 8. o Bánki Alfréd igazgatóhelyettes MÁRCIUS FELADAT FELELŐS Ellenőrzi Márc. 15. ünnepély Bánki Alfréd, Nyiri Hajnalka igazgatóhelyettes Márc továbbtanulási adatlapok esetleges módosítása 8. osztályos osztályfőnök, igazgatóhelyettes Temat. fotópályázat felsősöknek ("Gyerekek és kedvenceik") Tirpákné Varga Zsuzsanna Iskolanapok (aszfalt rajzverseny, színi előadások) - márc. 23. Tirpákné Varga Zsuzsanna, osztályfőnökök igazgatóhelyettes Német projekt: Húsvéti játszóház, felsős vetélkedő - márc. 22. Lovas Andrea, Somlai Anikó, Balog Edina Nevelőtestületi szakmai továbbképzés (márc ) ig., igh. ÁPRILIS FELADAT FELELŐS Ellenőrzi Nevelőtestületi értekezlet (ápr. 1.) igazgató Háromnegyedéves értesítők kiküldése (szükség szerint) osztályfőnökök igazgatóhelyettes Fogadóest - ápr. 12. (K) osztályfőnökök, szaktanárok igazgatóhelyettes Holokauszt napja április 16. (8. osztályban) Föld Napjához kapcsolódó környezetvédelmi prog. - ápr. 22. LÜK verseny alsóban Német projektprogram: Tavaszvárás, népv., ház körüli munkák Vargáné Heike Kramp Bánki Alfréd felsős osztályfőnökök, Bajgóné Kassai Mária igazgatóhelyettes osztályfőnökök MÁJUS FELADAT FELELŐS Ellenőrzi Tanulmányi kirándulások tervének leadása: máj. 2. osztályfőnökök Ki-Mit-Tud? Máj. 13. péntek Gye-Re-Csak Színpad DÖK vezető tanára Ballagási szülői értekezlet 8. osztályos osztályfőnök Helyesírási verseny alsósoknak Bokros Erika Anyák napja osztálykeretben alsós osztályfőnökök Szülői értekezlet a leendő első osztályosoknak Jövő évi 1. osztályos osztályfőnök igazgató Idegen nyelvi kompetencia mérés - máj. 18. igazgatóhelyettes igazgató Kompetencia mérés 6. és 8. osztályban máj. 25. igazgatóhelyettes igazgató Óvodások látogatása az első osztályban, ajándék készítés (4.o.) Bokros Erika, Végh Ilona Tanév végi felmérések (magy., mat., tört., földr., biol.) szaktanárok, munkaközösség vezetők igazgatóhelyettes oldal 34

35 NETFIT mérések eredményeinek feltöltése május végéig Bajgóné Kassai Mária, Vargáné Heike Kramp igazgató Tűzriadó tűzvédelmi felelős igazgató Német projektprogram: Pünkösd, esküvő, lakodalom Vargáné Heike Kramp, Balog Edina JÚNIUS FELADAT FELELŐS Ellenőrzi Tanulmányi kirándulások június és június osztályfőnökök Ballagás jún. 11. (Szo.) 8. és 7-es osztályfőnök igazgatóhelyettes Tanév végi osztályozó értekezletek - jún (K-SZ) szaktanárok, osztályfőnökök igazgató DÖK Nap (akadályverseny)- jún. 15. szerda DÖK vezető tanára Törzskönyvek, bizonyítványok kitöltése osztályfőnökök igazgató Tanévzáró ünnepély - jún óra igazgatóhelyettes igazgató Naplók lezárása osztályfőnökök, csoportvezetők, szakkör igazgató Tanévzáró értekezlet - jún. 24. (P) igazgató Nyári táborok szervezése igazgatóhelyettes Tematikus német tábor - jún (3-4. osztály) németesek igazgatóhelyettes JÚLIUS FELADAT FELELŐS Ellenőrzi Nyári karbantartási, festési munkák végzése igazgatóhelyettes igazgató Nyári nagytakarítási munkák végzése igazgatóhelyettes igazgató oldal 35

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagy, 2015. 08. 31. Benga András Igazgató A munkaterv összeállításánál következő dokumentumokat vettük alapul: - A köznevelési Törvényt.

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév Ikt.szám: 591/2015. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai: 1.) Hatékony és következetes módszerekkel a tanulói és dolgozói

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Utolsó frissítés: 2016. január 5. VEZETÉSI CÉLOK, ALAPELVEK 1. Modern cél- és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

Éves munkaterv 2013/2014. tanév

Éves munkaterv 2013/2014. tanév Éves munkaterv 2013/2014. tanév Készítette: Kárpáti Piroska Pécs, 2013. szeptember 16. 1. Személyi feltételek: Pedagógus létszám szeptember 1-én: teljes : áttanító: részmunkaidős: tartósan távol: 34 fő

Részletesebben

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium A 2015/2016. tanév helyi rendje A tanév első napja: Utolsó tanítási nap: 2015. szeptember 1. (hétfő) 2016. június 15. (szerda) (tanítási napok száma: 180 nap) (hetek száma: 36 hét) Dátum Időpont Esemény

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Munkaterv a 2015/2016. tanévre - időrendi tábla

Munkaterv a 2015/2016. tanévre - időrendi tábla SZEPTEMBER OKTÓBER Adminisztráció. E-napló. Tanmenetek. Munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatások és dokumentálásuk. Tűzvédelmi riadó 2015.09.29. Tantermek díszítése. Szakkörök beindítása. Szakköri napló

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Óvodai intézményegység

Óvodai intézményegység Közzétételi lista 2013-14. nevelési év / tanév 2013. október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1.

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1. 2012-2013. 2013. tanév Tanév rendje Szorgalmi idő első napja 2012.09.03. hétfő Szorgalmi idő utolsó napja 2013.06.14. péntek Félév vége 2013.01.11. péntek Félévi értesítő kiadása 2012.01.18. péntek Félévi

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA 2015/2016. TANÉVÉNEK MUNKATERVE

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA 2015/2016. TANÉVÉNEK MUNKATERVE A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA 2015/2016. TANÉVÉNEK MUNKATERVE A 2015/2016. tanév helyi rendje, a tanévben megvalósuló feladatok időrendi áttekintése Hónap

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve a 2013-2014-es 2013 tanévre Készítette: Megyeriné Borsó Éva igazgató Tartalom 1. Helyzetelemzés... 2 2. Tárgyi feltételek alakulása...

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület!

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület! DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com Ikt. szám: 5-4/2012-II. Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest IX. tankerület Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium 1096 Budapest, Telepy u. 17. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ez a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület 072041 Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 0 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szervezeti

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév

Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége Végzettség Szakképesítés

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE MESEVÁR ÓVODA 4465. Rakamaz, Bocskai út 76. TEL: +3642-570-717 MESEVÁR ÓVODA M U N K A T E R V E A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Bodnár Jánosné igazgató Rakamaz, 2014. szeptember 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: munkaközösség vezető "Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod." /Talmud/ I. REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG HELYZETELEMZÉS,

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20.

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20. Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013.11.20. 1 Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben