A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016"

Átírás

1 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX: , A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 Összeállította a 28/2015. (V.28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján az iskola igazgatója Kunhegyes, augusztus 24. PH. Az intézményvezetés nevében:.. intézményvezető A fenntartó nevében:. lelkész

2 A TANÉV, TANÍTÁSI ÉV A 2015/2016. tanévben - a tanítási év első tanítási napja: szeptember 1. (kedd), - a tanítási év utolsó tanítási napja: június 15. (szerda), - a tanítási napok száma:.... száznyolcvanegy 181 nap, - az első félév vége: január 22. (péntek), - a szülők értesítése az első félév eredményéről: január 29. (péntek) TANÍTÁSI SZÜNETEK A TANÍTÁSI ÉVBEN, A TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK Szünetek: Őszi szünet: október 26 (hétfő) október 30. (péntek) A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2015.október 22. (csütörtök), szünet utáni első tanítási nap: november 2. (hétfő). Téli szünet: december 21 (hétfő) december 31. (péntek). A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap: január 4. (hétfő). Tavaszi szünet: március 24 (csütörtök) március 29. (kedd). A szünet előtti utolsó tanítási nap: március 23 (szerda), a szünet utáni első nap, szakmai nap: március 30. (szerda), első tanítási nap: március 31. (csütörtök) Munkanap-áthelyezés: Munkanap Pihenőnap december 12. szombat december 24. csütörtök (szünetbe esik) március 5. szombat március 14. hétfő (megvalósítandó) A tanítási évre 201 munkanap esik. Ebből a tanítási szünetek idején kívül eső 185. A tanítási évben a tanítási napokon felül a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra 5 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel. Intézményünk ebből 4 napot vesz igénybe. A tanítás nélküli munkanapok felhasználása: Csendes nap Országos Adventi Szavaló-és Dicséreténeklő Verseny (november 27. péntek) Osztálykirándulás A diákönkormányzat napja (április 1. péntek) Szakmai nap (március 30. szerda) A NEMZETI ÜNNEPEK, ISKOLAI MEGEMLÉKEZÉSEK NAPJAI Október 6. az aradi vértanúk emléknapja Október 23. nemzeti ünnep Október 31. a reformáció ünnepe Március 15. nemzeti ünnep Március húsvét Május pünkösd

3 I. HELYZETELEMZÉS Személyi feltételek Június 4. az összetartozás napja ÉVES MUNKA- ÉS FELADATTERV 2015/2016 A tanévet 222 beiratkozott tanulóval indítjuk. Ebből Pedagógus: 23 fő Óvodapedagógus: 4 fő Alkalmazottak: 34 fő Iskolai pedagógus: 19 fő Nem pedagógus: 11 fő Nevelő és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakör: 5 fő Egyéb munkakör: 6 fő Óraadó pedagógusok: 3 fő 8 órás órás GYED 1 - Tárgyi feltételek A 2014/2015-ös tanév során komoly fejlesztések valósultak meg intézményünkben. - Birtokba vehettük a beépült tetőtér újonnan kialakított helyiségeit. - Kiépült a nyelvi labor, pályázaton nyert 16 notebook és 8 tablet felhasználásával. - Megtörtént a műfüves pálya felújítása, az udvar igények szerinti átalakítása. - Elektronikus, kamerás beléptető rendszer felszerelése - A 7. sz. terem parkettájának felújítása - A 11; 13. terem lambériázása - Termek, folyosók, homlokzati részek, kapu festése - Az elektromos hálózat cseréje, korszerűsítése - Az internet hálózat bővítése - Internetes szűrés kiépítése az előírásoknak megfelelően - Számítógépes hálózat javítása - Új telephely elkészülte a Siloám központban - Új székek vásárlása az ebédlőbe - További (folyosó, udvar) csengők felszerelése Táboroztatás Táborainkkal (- Úszótábor, - Napközis tábor,

4 - Hittantábor, - Matematikatábor, - Angoltábor - Néptánc-tábor) Ebben az évben is csaknem egész nyárra megoldottuk a gyerekek felügyeletét, lehetőséget teremtve szabadidejük hasznos eltöltésére. II. CÉLKITŰZÉSEK, KIEMELT FELADATOK TIOP / sz. pályázat folytatása (az 5 éves fenntartási időszak 4. éve) Az 1-6. évfolyamon a kulcskompetenciák megalapozása, egyénhez igazodó fejlesztés A kompetenciamérés eredményének megtartása, javítása Feladatunk, hogy képessé tegyük tanulóinkat az önálló ismeretszerzésre, az ismeretek gyakorlati alkalmazására. Az informatikai kultúra megalapozása. Az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése Az indulási ill. egyéni hátrányok csökkentése az esélyegyenlőség biztosítása érdekében Az SNI, BTMN, valamint a HHH tanulók fejlesztésének biztosítása A tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése Használható idegen nyelvtudás, nyelvismeret Egészségvédelem, egészséges életmód, életvitel kialakítása Az iskola sportéletének fejlesztése Iskolai könyvtár fejlesztése, könyvtárhasználati órák biztosítása A sikeres beiskolázás fokozása Az 1. osztályosok beilleszkedésének segítése Az 5. osztályosoknak az átmenet nehézségeinek csökkentése A szükséges készségek, képességek, jártasságok megszerzése Beilleszkedési, magatartási nehézségek megoldása Nagy gondot fordítunk a tehetséggondozásra. Hangsúlyt fektetünk nemzeti kultúránk értékeinek megismertetésére. Feladatunk a 7. osztályos tanulók konfirmációra való felkészítése. Szeretetvendégségek: felkészítés, szervezés, lebonyolítás A továbbtanulás előkészítése, a tanulók felkészítése A tanuláson kívüli idő hasznos eltöltése III. A KIEMELT FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSA Az intézményi értékelés önértékelés, tanfelügyelet, pedagógusminősítés folyamatos koordinálása, az átfogó intézményi önértékelés megvalósítása Felelős: Magyar György A kompetencia mérések eredményére vonatkozó intézkedési terv kidolgozása Felelős: Magyar György, Nagy Tibor A munkaközösségek nyomon követik, segítik a kompetenciafejlesztő gyakorlatok megvalósítását.

5 Felelős: munkaközösség-vezetők Újfajta tanulásszervezési eljárások alkalmazása Felelős: pedagógusok Az informatikai kultúra megalapozása, IKT infrastruktúra megteremtése érdekében a TIOP pályázat megvalósítása Felelős: Tóthné Danisovszki Ágnes projektmenedzser Honlapunk modernizálása, karbantartása, aktualizálása Felelős: Ardai József, pedagógusok Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében 1.o.-ban diagnosztikus fejlődésvizsgálat, egyéni bánásmód, differenciálás, képesség-kibontakoztató felkészítés Felelős: 1.o. tanító, gyermekvédelmi felelős, pedagógusok Az SNI, BTMN, valamint a HHH tanulók egyéni fejlesztésének biztosítása utazó gyógypedagógus és saját fejlesztőpedagógus segítségével Felelős: Gorzásné Nagy Judit gyermekvédelmi felelős A HHH tanulók névsorának pontosítása, egyeztetése az önkormányzat jegyzőjével Felelős: intézményvezető Esélyegyenlőségi munkacsoport vezető: Négyesiné Gál Mónika Kapcsolat erősítése a szülőkkel, nyílt órák szervezése Felelős: munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök Használható idegen nyelvtudás érdekében újfajta tanulásszervezési módok alkalmazása, angol nyelvi szakkör működtetése, emelt óraszámú angoloktatás alkalmazása 1-7. évfolyamon, valamint csoportbontás 5-8. évfolyamon Felelős: Felső Andrea, Kocsis Gáborné Egészségnap szervezése, elsősegélynyújtó és felvilágosító osztályfőnöki órák a Mentőállomás, a Sarepta ref. Idősek otthona dolgozói és a városi védőnő közreműködésével Felelős: Göncziné Koch Ibolya intézményegységvezető-helyettes, Négyesiné Gál Mónika Mindennapos testnevelés alkalmazása minden évfolyamon. Iskolai sportkör szervezése, sportszakkörök biztosítása. Úszásoktatás szervezése. Iskolai, iskolák közötti sportversenyekre benevezés Felelős: Csománé Fehér Andrea, Négyesiné Gál Mónika Önálló iskolai könyvtár működési feltételeinek megteremtése, mindennapos nyitva tartás, könyvtárhasználati órák Felelős: könyvtáros: Csíziné Magyar Katalin A sikeres beiskolázás érdekében a kapcsolat erősítése az óvodákkal, nyílt órák óvónők részére, kézműves foglalkozások megtartása a leendő elsősök számára Felelősök: Igazgató, 1. osztályos tanító, 4. osztályos tanító Beilleszkedés, átmenet segítése, képességfejlesztés folyamatosan Felelős: tanítók, osztályfőnökök, szaktanárok Tehetséggondozás: Tanulmányi versenyekre való felkészítés, versenyeztetés Felelős: munkaközösség-vezetők, tanítók, szaktanárok, osztályfőnökök Felkészítés a szeretetvendégségek színvonalas műsoraira, a rendezvények megszervezése, kivitelezése Felelős: pedagógusok A továbbtanulásra való felkészítés felvételi előkészítő foglalkozások megtartásával matematikából és magyarból; részvétel nyílt napokon, pályaválasztási rendezvényeken; kiadványok biztosítása, tanácsadás

6 Felelős: Türmerné Gorzás Katalin, továbbtanulási felelős és Gál Piroska, a 8. osztály osztályfőnöke Órán kívüli tevékenységek biztosítása: napközi, tanulószoba, (felelős: Göncziné Koch Ibolya intézményegységvezetőhelyettes, Hadnagyné Csomor Andrea munkaközösség-vezető) egyéb foglalkozások, iskolai programok (felelős: Nagy Tibor intézményegységvezető) osztályprogramok, iskolai és iskolán kívüli programok, tanulmányi kirándulások, mozi- és színházlátogatások (felelős: Hadnagyné Csomor Andrea munkaközösségvezető, osztályfőnökök, szakkörvezetők, Gál Piroska diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus) Egyéni feladatok: 1. Alsó tagozatos munkaközösség-vezető:gorzásné Nagy Judit, felső tagozatos munkaközösség-vezető: Csománé Fehér Andrea, tanórán kívüli foglalkozások munkaközösség vezetője.: Hadnagyné Csomor Andrea 2. Gyermekvédelmi felelős: Gorzásné Nagy Judit 3. Tankönyvfelelős, továbbtanulási felelős: Türmerné Gorzás Katalin 4. Diákönkormányzatot segítő pedagógus: Gál Piroska 5. Intézményi referens: Magyar György, Nagyné Smányi Hedvig, Ardai József 6. Baleset- és tűzvédelmi felelős: Jóvér István, Kun László Érdeklődési köröknek megfelelő szakkörök indítása Művészeti nevelés-oktatás (esztétikai, művészeti kompetencia) erősítése: rajz szakkör, énekkar, alkalmi művészeti csoportok Informatikai ismeretek alapjainak elsajátítása (digitális kompetencia): informatika szakkör Kommunikáció fejlesztése (anyanyelvi kompetencia): újságíró szakkör Logikus gondolkodásra nevelés (matematikai kompetencia): matematika, sakk szakkör Angol nyelvismeret erősítése (idegen nyelvi kompetencia): angol szakkör Egészséges életmódra nevelés segítése: sportkörök (futball, torna, foci suli ) Felkészítés egyházi és állami tanulmányi versenyekre A gyulai, debreceni, törökszentmiklósi, mezőtúri, szentesi, abádszalóki, szolnoki, tiszakécskei, zsoltáréneklő verseny, szavalóversenyek, sportvetélkedők. Helyi versenyek: Adventi szavaló- és dicséreténeklő verseny (országos); városi szavalóverseny, kapcsolódó illusztrációs verseny (költészet napja), kistérségi népdaléneklő verseny, a víz napjához kapcsolódó illusztrációs verseny, helytörténeti verseny. Házi versenyek: angol, matematika, helyesíró, természettudományos, szövegértés, szépolvasó, sport versenyek, Refi-kupa futball verseny. IV. AZ ISKOLA HITÉLETE

7 Az iskola református volta természetessé teszi, hogy nevelési rendjében kitüntetett szerepet kapjon a tanulók hitének, lelki életének gondozása. Ezt a célt szolgálja a hit- és erkölcstannak, valamint az egyházi éneknek, mint iskolai tantárgynak a heti órarendbe való iktatása, és erre szolgálnak az istentiszteleti alkalmak. - Ünnepélyes tanévnyitó istentisztelet (elsősök megkapják az iskola egyennyakkendőjét, 4. osztályosok fogadalomtétele) - Hétfő reggeli hétkezdő áhítat - Csendes percek osztályfőnökök, szaktanárok vezetésével. - Egyházi ünnepeken műsorral szolgálnak az iskola tanulói. - Istentiszteleteken való részvétel beosztás szerint - Istentiszteleti alkalmakon való kötelező részvétel: október 31- reformáció, karácsony, áldozócsütörtök, pünkösd. - Bibliaóra pedagógusok részére havonta két alkalommal. - Bibliakör diákok részére. - Diákok szolgálata istentiszteleti alkalmakon, egyéb egyházi rendezvényeken. - Virágvasárnapi faültetés (8. osztályosok emlékfa-ültetése) - Konfirmáció (7. o.-os tanulók részére, igény szerint isk.-i dolgozók részére) - Tanévzáró, ballagási istentisztelet V. A TANÉV FELADATAINAK IDŐBEOSZTÁSA, FELELŐSEI Eseménynaptár AUGUSZTUS, SZEPTEMBER Időpont Esemény, feladat Felelős augusztus 29-ig Nyári munkák befejezése Gazdasági vezető Szeptember 4-ig Beszerzések (tankönyv, Ig., tk.felelős, gazdasági vez. taneszköz) Augusztus óra Javítóvizsga Gál P., Szabó J.-né, Göncziné K. I. Augusztus óra Szöszmötölő Gorzásné N. J. Augusztus 24. Tantárgyfelosztás, órarend, Igazgató munkaterv elkészítése Augusztus óra Tanévnyitó értekezlet Igazgató, nevelőtestület Augusztus óra Tankönyvek rendezése, Türmerné G.K., Csíziné M.K. árusítás Augusztus óra Országos Református Fenntartó, intézményvezetés Tanévnyitó, Sárospatak Augusztus óra Tanévnyitó ünnepély Nevelőtestület Szeptember 1. 8 óra Első tanítási nap Nevelőtestület Szeptember 4-ig Tanári ügyeleti beosztás elkészítése Gorzásné N. J., Csománé F. J., Hadnagyné Cs. A. munkaközösség vezetők

8

9 Szeptember 1. hétfő Első tanítási nap, a baleset- Osztályfőnökök, szaktanárok és tűzvédelmi oktatás, szervezési feladatok. 3. órától órarend szerinti tanítás Folyamatos, 2 hét Szakkörök szervezése Pedagógusok Folyamatos Vasárnapi istentiszteletek Osztályfőnökök Folyamatos Év eleji felmérők megíratása Tanítók, szaktanárok Szeptember 3. tanítási hét kedd 10 óra Tűzriadó Nagy Tibor, tűzvédelmi felelős Szeptember óra Sarepta családi nap Felsős mk. vez., Göncziné K. I., Nagyné S. H. Szeptember óra Szeptember 7. 16:30 óra Bibliaóra Tűz- és balesetvédelmi oktatás Egyházkerületi Iskolaügyi Alkalmazotti közösség Magyar György bizottsági ülés Szeptember 19-ig (átfedések Szülői értekezletek osztályfőnökök elkerülése) Szeptember 11-ig Szeptember 11-ig megtartása Munkaközösségek újjáalakulása, munkatervek elkészítése (jegyzőkönyv) Esélyegyenlőségi munkacsoport újjáalakulása, munkaterv készítése (jegyzőkönyv) Munkaköz.vez.-k Négyesiné Gál Mónika Szeptember 11-ig Napló, törzslapok, ellenőrzők kiállítása, adatok egyeztetése Göncziné Koch Ibolya, osztályfőnökök, iskolatitkár Szeptembertől folyamatos Gyakorlókert gondozása Nagy T., Szabó Józsefné, Szeptember 18-ig Tanmenetek, szakköri munkatervek készítése, leadása Négyesiné G. M. szaktanárok Szeptember óra Bibliaóra Nevelőtestület Szeptember 25-ig Országos Adventi Szavaló és Dicséreténeklő Verseny meghirdetése Tóthné Danisovszki Ágnes, Gál Piroska, Nagyné Smányi Hedvig Folyamatos Versenyek meghirdetése, felkészítés elkezdése Göncziné Koch Ibolya i.e.vez. hely., munkaközösség vezetők, szaktanárok Szeptember 25-ig Iskolaújság megjelentetése Nagyné Smányi Hedvig

10 Szeptember óra Folyamatos Ünnepi istentisztelet (Dr. Fekete Károly) (testvérgyülekezetek, Mihály-nap, kunok világtalálkozója) Kéthavonta mozi,- színházlátogatás Türmerné Gorzás Katalin Szeptemberi istentiszteletek rendje: osztály, osztály, osztály, :00 péntek az iskola tanulói és dolgozói osztály felelősök: osztályfőnökök Szeretetvendégség: 2. osztály

11 OKTÓBER Időpont Esemény, feladat Felelős Október 1-ig Tanulók fizikai állapotának felmérése Négyesiné G. M., Csománé F. A. Október óra Bibliaóra Ped.-k Október 6. 9:00, tornaterem. Intézményi szintű megemlékezés Boda Mihály, 4-8.osztályok szaktanárai Október 6. Részvétel a városi megemlékezésen 6. osztály, Felső A., órát nem tartó nevelők Október 15-ig Felmérés: az 1. osztályból kinek van szüksége diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazására? Gorzásné N. J., Hadnagyné Cs. A., Fekete-Budai B. Október Részvétel a bácsfeketehegyi ünnepi megemlékezéseken. Október óra Bibliaóra Ped.-k (Jelentkezés a lelkészi hivatalban.) Október 23. November 1. vasárnap Nemzeti ünnep Reformációi emlékünnepély, ünnepi istentisztelet Türmerné G. K., Nagyné S. H., osztályfőnökök Őszi szünet: október 26. (hétfő) október 30. (péntek) A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2015.október 22. (csütörtök), szünet utáni első tanítási nap: november 2. (hétfő). Októberi istentiszteletek rendje: osztály, a. osztály, b osztály, az iskola tanulói felelősök: osztályfőnökök Szeretetvendégség: 4. osztály

12 NOVEMBER Időpont Esemény, feladat Felelős November óra Bibliaóra Nevelőtestület November 4. 10:00 Intézményi szintű megemlékezés November 4. 17:00 Városi szintű megemlékezés 8. osztály + oszt. f., pedagógusok November :00 Szöszmötölő Szabó J.-né November óra Jótékonysági bál Hadnagyné Csomor Andrea November óra Bibliaóra Nevelőtestület November óráig Fogadóóra. Amennyiben a Nevelőtestület szülő nem jelenik meg, értesíteni kell írásban, ha a gyerek rosszul áll valamelyik tantárgyból. November Egészségnap Diákpresbitérium, osztályfőnökök November 26. csütörtök 14:00 November 27. Bartók Béla Kamarakórus koncertje Országos Adventi Szavalóés Dicséreténeklő Verseny 3-8. osztály+osztályfőnökök, napközis nevelők Tóthné Danisovszki Ágnes, Gál Piroska Novemberi istentiszteletek rendje: osztály, a osztály, b osztály, osztály, felelősök: osztályfőnökök Szeretetvendégség: 6. osztály, november 22 15:00

13 DECEMBER Időpont Esemény, feladat Felelős November óra Bibliaóra Ped.-k December 4. péntek Jön a Mikulás! Göncziné K. I; Gorzásné N J. December 11-ig Diagnosztikus fejl. vizsg. lebonyolítása 1. o. osztályfőnök (Tóthné Babó Szilvia segítségével) December Szülők értesítése írásban, ha a Osztályfőnökök, szaktanárok gyerek rosszul áll valamelyik tantárgyból. December :00 Ovis szeretetvendégség December :00 Iskolai szeretetvendégség Tóthné D.Á., Tárnokné Sz.B. December óra Bibliaóra Ped.-k December :00 Iskolánk adventi műsora a Szökőkút téren Nagyné S. H., Nagy T., Tóthné D.Á., Tárnokné Sz.B. December :00 Karácsonyi műsor a Saraptában Tóthné D. Á., Tárnokné Sz. B. December :00 Alkalmazotti vacsora a Magyar Gy. Malomban December 18. Karácsonyváró műsor Csománé F. A., Négyesiné G. M. December 18. péntek, 18:00 Menjünk mi is Betlehembe (Árvai Zs.) néptáncosok műsora December 19. szombat, Karácsonyi koncert a ref. Nagy T. 17:00 templomban December :00 Karácsonyi műsor az Ápolási Osztályon Tóthné D. Á., Tárnokné Sz. B. December óra Gyermekek karácsonya, Műsor: Nagyné S.H.,Nagy T. Nőszövetség által meghirdetett karácsonyi rajzpályázat eredményhirdetése December 25. Ünnepi istentisztelet Nevelőtestület Téli szünet: december 21. (hétfő) december 31. (péntek). A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap: január 4. (hétfő). Decemberi istentiszteletek rendje: osztály,

14 Szeretetvendégség: 3.a 3. b osztályok osztály óra, AZ ISKOLA TANULÓI ÉS DOLGOZÓI /felelősök: osztályfőnökök/ JANUÁR Időpont Esemény, feladat Felelős Január óra Bibliaóra Ped.-k Január 4-május 26. Fizikai felmérés NETFIT Testnevelők Január ig Ökumenikus imahét Felsős oszt.fők Január óra Bibliaóra Ped.-k Január 22. A magyar kultúra napja Osztályfőnökök, magyartanárok Január 22. péntek I. félév vége Osztályfőnökök Január 22. péntek Félévi osztályozóértekezlet Igazgató Január 29. péntek Félévi értesítők kiosztása Osztályfőnökök Január Felvételi lapok kitöltése Gál P., Kota Z.-né, igazgató Januári istentiszteletek rendje: osztály, osztály, a osztály b osztály felelősök: osztályfőnök Ökomenikus imahét: A gyerekek igeolvasással szolgálnak

15 FEBRUÁR Időpont Esemény, feladat Felelős Február óra Bibliaóra Ped.-k Február 3. szerda Félévi nevelőtestületi Igazgató értekezlet Február Félévi szülői értekezletek Osztályfőnökök Ovi-bál Dudás E. Február 13. szombat Farsang Leendő elsősök meghívása Hadnagyné Cs. A., Gál P., Szabó J.-né Február óra Bibliaóra Nevelőtestület Február Egyházmegyei oktatásügyi Intézményvezetés értekezlet Február 25. Ovi-farsang óvodapedagógusok Február Gyülekezeti bál Február óra Bibliaóra Nevelőtestület Februári istentiszteletek rendje: osztály, a osztály, b osztály, osztály felelősök: osztályfőnökök Szeretetvendégség: 7. osztály MÁRCIUS Időpont Esemény, feladat Felelős Március 5. szombat Tanítási nap Nevelőtestület Március 15.(?) Városi ünnepség 7. osztály, Nagyné S. H. Március 13. vasárnap Ünnepi istentisztelet, rövid műsor 4-8-ig osztályonként 5-5 fő + nevelőtestület Március 20. vasárnap Virágvasárnap, ünnepi Gál P., Nagyné S. H.7-8.

16 istentisztelet, faültetés osztályosok, nevelőtestület Március 22. kedd 15 óra Szöszmötölő Szabó J.-né Március 27. vasárnap Húsvét, ünnepi istentisztelet Alkalmazotti közösség, 8. osztály Tavaszi szünet: március 24. (csütörtök) március 29. (kedd). A szünet előtti utolsó tanítási nap: március 23. (szerda), a szünet utáni első nap, szakmai nap: március (szerda), első tanítási nap: március 31. (csütörtök) Márciusi istentiszteletek rendje: osztály, osztály, osztályok, (virágvasárnap) osztályok, (húsvét, úrvacsora) Szeretetvendégség: 5. osztály felelősök: osztályfőnökök ÁPRILIS Időpont Esemény, feladat Felelős Április 1. péntek A Diákönkormányzat napja Gál P. Április 4. Tankönyvrendelés Ig., tankönyvfelelős előkészítése Április 11. hétfő Április 11. Április óra A Költészet Napja Városi szavalóverseny, kiíráshoz igazodva Rajzverseny meghirdetése Bibliaóra Tanítók, magyartanár Nevelőtestület Április Tavaszi sportversenyek Csománé Fehér Andrea, Négyesiné Gál Mónika Április 1. osztályosok beíratása, az Ig., isk. titkár önkormányzati kiíráshoz igazodva Április óra Bibliaóra Ped.-k Április óráig Fogadóóra. Ha a szülő nem jelenik meg, írásban értesíteni kell, amennyiben a gyerek rosszul áll valamelyik tantárgyból.

17 Áprilisi istentiszteletek rendje: osztály osztály, a osztály, b osztály. felelősök: osztályfőnökök Szeretetvendégség: 1. a osztály MÁJUS Időpont Esemény, feladat Felelős Május 1. vasárnap Édesanyák köszöntéseünnepi istentisztelet Gorzásné N. J. Iskola tanulói Május óra Bibliaóra Ped.-k Május XX. szombat 9. Családi nap Igazgató Folyamatos Tavaszi osztálykirándulások Osztályfőnökök Folyamatos Iskolai táborok szervezése Nevelőtestület Folyamatos Év végi felmérések Munkaköz.vez.-k Május 5. csütörtök, Áldozócsütörtöki ünnepi Osztályfőnökök 9 óra, templom istentisztelet Május 9. Angolvizsga Felső A., Kocsis G.-né Május 15. vasárnap Pünkösd ünnepe, Nevelőtestület istentisztelet, konfirmáció Május 13-ig Szülő írásbeli értesítése, ha a Osztályfőnökök gyermeke gyengén áll valamelyik tantárgyból Május Iskolanap Bácsfeketehegyen Igazgató Május 25. szerda Országos kompetenciamérés Gorzásné Nagy Judit 6; 8. osztályokban Május 26. csütörtök 16 óra Értekezlet (Talentum, Alma Mater Díjak) Ped.-k Májusi istentiszteletek rendje: osztály, anyák napi istentisztelet osztály, osztályok, pünkösd, konfirmáció a osztály, b osztály. felelősök: osztályfőnökök Szeretetvendégség: 1. b osztály JÚNIUS

18 Időpont Esemény, feladat Felelős Június 5. Pedagógusnap Június 4. Nemzeti összetartozás napja Ig., felső tagozat jelenik meg. Június Június 9. csütörtök (?) Rendőri prevenciós előadás (nyári szünet) Idegen nyelvi kompetencia mérés Tokai Lajos Felügyelő, helyettesítő ped.-k Június Ovis ballagás Dudás E. Június Jó tanulók köszöntése (Város vezetés,) érintettek. Június 10. péntek Osztályozó értekezlet Nevelőtestület Június 14. kedd 17 óra Június 15. szerda, 9 óra Június 17. péntek 9 óra Június 19. vasárnap Június 24-ig Június 20-augusztus 12 között 8. osztályosok vendéglátása a strandon Bolondballagás, ballagási főpróba, búcsúzó Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet. Ballagás, tanévzáró istentisztelet Leltározás, naplók, törzslapok leadása Nyári táborok Négyesiné G. M., Nagyné S. H. Ig., ig.h. Igazgató, 7.o. osztályfőnökök Gazd.-i vez., ig.h. Táborvezetők Júniusi istentiszteletek rendje: osztály, osztály, iskola tanulói, pedagógusok felelősök: osztályfőnökök Szeretetvendégség: 8. osztály

19 A tanév helyi rendjét megismerte a szülői szervezet, azzal egyetért. Kunhegyes, a szülői szervezet vezetője A munkaterv tanulói programjait a diákönkormányzat megismerte, azokkal egyetért. Kunhegyes, a diákönkormányzat elnöke AZ ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG

20 BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE SZEPTEMBER anyakönyvek, bizonyítványok nyilvántartásának ellenőrzése végzi: intézményegységvezető-helyettes tanmenetek ellenőrzése végzik: intézményvezető tanmenetek aláírása végzi: intézményvezető osztálynaplók ellenőrzése végzi: intézményegységvezető-helyettes napközis naplók, egyéb foglalkozások naplóinak ellenőrzése végzi: intézményegység-vezető tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatás, tűzriadó végrehajtásának ellenőrzése végzi: intézményegység-vezető tankönyvtámogatás elszámolásának ellenőrzése végzi:, intézményvezető, gazdasági vezető gyermekvédelmi feladatok ellenőrzése végzi: intézményvezető OKTÓBER a diákönkormányzat munkájának ellenőrzése végzi: intézményvezető első osztályban a tanulók beilleszkedése (óralátogatások) végzik: intézményegységvezető-helyettes, alsós munkaközösség-vezető a napközis étkeztetés ellenőrzése végzi: intézményvezető, gazdasági vezető

21 NOVEMBER tanári ügyelet ellenőrzése (kéthetente) végzik: munkaközösség-vezetők tanári ügyelet ellenőrzése (havonta 1 alk.) végzi: intézményegység-vezető napközis munka ellenőrzése (foglalkozáslátogatások) végzik: intézményegységvezető-helyettes, alsós munkaközösség-vezető diákigazolványok nyilvántartásának ellenőrzése végzi: intézményvezető, iskola titkár DECEMBER osztályozás, értékelés alakulása, jegyek az osztálynaplókban végzik: intézményegységvezető-helyettes iktatás, irattárazás ellenőrzése végzi: intézményvezető éves gazdálkodás ellenőrzése végzi: intézményvezető napközis díjak befizetése végzi: intézményvezető fűtés, hőmérséklet ellenőrzése végzi: gazdaságvezető JANUÁR A továbbtanulás előkészítése, osztályzatok alakulása (óralátogatás) 8. osztály végzi: intézményvezető, intézményegység-vezető, felsős munkaközösség-vezető félévi felmérések ellenőrzése, dolgozatfüzetek, iskolai füzetek esztétikuma végzik: intézményegységvezető-helyettes, felsős munkaközösség-vezető

22 FEBRUÁR intézményegység-vezető, intézményegységvezető-helyettes, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, szaktanárok beszámoltatása végzi: intézményvezető szülői értekezletek látogatása végzik: intézményegység-vezető, intézményegységvezetőhelyetteskollégák folyamatos óralátogatás, 7. osztály végzik: intézményvezető, intézményegység-vezető, felsős munkaközösségvezető tanulószoba, egyéb foglalkozások végzik: intézményegység-vezető gazdasági munka, költségvetés, szöveges beszámoló ellenőrzése végzi: intézményvezető fűtés, hőmérséklet ellenőrzése végzi: gazdaságvezető ÁPRILIS beiskolázás, 1. osztály beíratás végzi: intézményvezető MÁJUS kompetenciamérés ellenőrzése végzik: intézményvezető, intézményegység-vezető év végi felmérések ellenőrzése végzik: intézményegység-vezető, intézményegységvezető-helyettes JÚNIUS

23 iskolai dokumentumok, adminisztráció ellenőrzése, aláírása végzi: intézményvezető, intézményegység-vezető, intézményegységvezető-helyettes taneszközök beszerzése, ütemezés végzik:, intézményvezető, gazdaságvezető szertár rendje, selejtezés végzi: gazdaságvezető JÚLIUS nyári karbantartási, felújítási, takarítási munkák ellenőrzése végzi: intézményvezető,gazdasági vezető gazdasági munka féléves ellenőrzése végzi: intézményvezető, AUGUSZTUS tantermek dekorálásának ellenőrzése végzi: intézményegységvezető-helyettes tantermek egyéb helyiségek biztonságának ellenőrzése (világítás) végzi: gazdaságvezető

24 INTÉZMÉNYVEZETŐ ELLENŐRZŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK TERÜLETEI éves gazdálkodás, költségvetés tanmenetek gyermekvédelem diákönkormányzat napközis étkeztetés diákigazolványok nyilvántartása iktatás, irattárazás napközis díjak befizetése továbbtanulás előkészítése, osztályzatok alakulása (óralátogatás) 8. osztály folyamatos óralátogatás, 7. osztály beszámolók beiskolázás, 1. osztály beíratása kompetenciamérés iskolai dokumentumok, adminisztráció ellenőrzése, aláírása taneszközök beszerzése, ütemezés nyári karbantartási, felújítási, takarítási munkák INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐ ELLENŐRZŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK TERÜLETEI napközis naplók, egyéb foglalkozások naplói tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatás, tűzriadó végrehajtása tanári ügyelet továbbtanulás előkészítése, osztályzatok alakulása (óralátogatás) 8. osztály szülői értekezletek látogatása

25 folyamatos óralátogatás, 7. osztály tanulószoba, egyéb foglalkozások kompetenciamérés év végi felmérések iskolai dokumentumok, adminisztráció ellenőrzése, aláírása INTÉZMÉNYEGYSÉGVEZETŐ-HELYETTES ELLENŐRZŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK TERÜLETEI anyakönyvek, bizonyítványok nyilvántartása osztálynaplók ellenőrzése első osztályban a tanulók beilleszkedése (óralátogatások) napközis munka ellenőrzése (foglalkozáslátogatások) osztályozás, értékelés alakulása, jegyek az osztálynaplókban félévi felmérések ellenőrzése, dolgozatfüzetek, iskolai füzetek esztétikuma szülői értekezletek látogatása év végi felmérések iskolai dokumentumok, adminisztráció ellenőrzése, aláírása tantermek dekorálásának VEZETŐK FELADATTERÜLETEINEK ELOSZLÁSA Képviselet, gazdásági ügyek, személyi ügyek, törvényesség, levelezés, szerződések, dokumentumok, oktatás, pályázatok, rendezvények, kapcsolatok, református szellemiség, továbbképzés, portfólió, átfogó intézményi önértékelés, kompetencia eredmények intézkedési terv: intézményvezető. Törvényi háttér, dokumentumok, dokumentumok előkészítése, munkaidő nyilvántartás, iskolakert, oktatás, napközis foglalkozások, egyéb

26 foglalkozások, kompetencia eredmények intézkedési terv: intézményegység-vezető. Kapcsolatok (belső), oktatás (versenyek, tanórák), osztálynaplók, egészségügyi szűrővizsgálatok, iskolagyümölcs: intézményegységvezetőhelyettes. Kunhegyes, augusztus 24.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

Éves munkaterv 2013/2014. tanév

Éves munkaterv 2013/2014. tanév Éves munkaterv 2013/2014. tanév Készítette: Kárpáti Piroska Pécs, 2013. szeptember 16. 1. Személyi feltételek: Pedagógus létszám szeptember 1-én: teljes : áttanító: részmunkaidős: tartósan távol: 34 fő

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

Munkaterv a 2015/2016. tanévre - időrendi tábla

Munkaterv a 2015/2016. tanévre - időrendi tábla SZEPTEMBER OKTÓBER Adminisztráció. E-napló. Tanmenetek. Munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatások és dokumentálásuk. Tűzvédelmi riadó 2015.09.29. Tantermek díszítése. Szakkörök beindítása. Szakköri napló

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Utolsó frissítés: 2016. január 5. VEZETÉSI CÉLOK, ALAPELVEK 1. Modern cél- és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

BAJAI BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MUNKATERV

BAJAI BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MUNKATERV BAJAI BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MUNKATERV 2013/2014. 2 MUNKATERV 2013/2014. A tanév rendjét a 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet tartalmazza, mely szerint a szorgalmi idő

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium A 2015/2016. tanév helyi rendje A tanév első napja: Utolsó tanítási nap: 2015. szeptember 1. (hétfő) 2016. június 15. (szerda) (tanítási napok száma: 180 nap) (hetek száma: 36 hét) Dátum Időpont Esemény

Részletesebben

A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév

A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév Dátum Tan. nap 2015.08.24 hétfő Tanévnyitó konferencia Intézményi Konferencia 2015.08.25. kedd Tanári Konferencia 2015.08.26.

Részletesebben

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1.

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1. Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7. OM 031029 TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0032 tel.: 52/557-240 www.gonczyiskola.hu gonczy@gonczy-hszoboszló.sulinet.hu

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 1. sz. melléklet A tanév helyi rendje 2014/2015 1. A szorgalmi idő A 2014/2015. tanévben a szorgalmi idő - első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) és - utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő).

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv Dátum Esemény Felelős Ellenőrzi Augusztus 16. Alakuló értekezlet. Munkaközösségi értekezletek Mkv. 16.-18 Szakmai továbbképzések TÁMOP-IPR

Részletesebben

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15.

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016 Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. 1 Tartalom 1.FEJLESZTÉSI TERV... 4 1.1.Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 2.PEDAGÓGIAI

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület!

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület! DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com Ikt. szám: 5-4/2012-II. Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Tájékoztató a feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről 4090 Polgár, Zólyom utca 14. Bevezető: A Polgári Vásárhelyi

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: Óvoda integrációja 20. jubileumi évprogramjainak megszervezése A felújított, átvett épületekben zajló tanítás megszervezése

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának. 2015/2016. tanévi munkaterve

A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának. 2015/2016. tanévi munkaterve A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának A 2015/2016. tanév feladatai 2015/2016. tanévi munkaterve 1. Kiemelt oktatási feladatok 1.1 Az egész életen át tartó tanulás megalapozása

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010 / 2011 es TANÉVRE

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010 / 2011 es TANÉVRE NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010 / 2011 es TANÉVRE A TÁMOP 3.1.4 pályázat alapján a kompetencia alapú oktatás intézményünkben az alábbi területeken kerül továbbvitelre

Részletesebben

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje. 2015/2016-os nevelési év

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje. 2015/2016-os nevelési év Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje MUNKATERV 2015/2016-os nevelési év Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje MUNKATERV 2015/2016-os nevelési év I. A nevelési év rendje A 2015/2016-os nevelési év rendjét a

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA

A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy Különös közzétételi lista 2015/2016 tanév 32/2008 (XI. 2) OKM rendelet 10. számú melléklet 0 11/1994 (VI.8) MKM rendelethez, mely előírja a tájékoztatási kötelezettséget az alábbi témákban: A pedagógusok

Részletesebben

Munkaterv 2010-2011 21

Munkaterv 2010-2011 21 Munkaterv 2010-2011 21 SZEPTEMBER Szervezési tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket Az éves munkaterv elkészítése Továbbképzési terv pontosítása Napközis csoport

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

MIOK JNGSZI OM 201189. 2013-2014-es TANÉV MUNKATERVE M U N K A T E R V F E L A D A T O K. Augusztus szeptember

MIOK JNGSZI OM 201189. 2013-2014-es TANÉV MUNKATERVE M U N K A T E R V F E L A D A T O K. Augusztus szeptember M U N K A T E R V IDŐPONTOK 22. 22-től 25-26. 29. 13.00 27. 30. 13.00 óra 2. 2-től F E L A D A T O K szeptember Az érettségi utáni szakképző évfolyamok pályaorientációs napja Létszámjelentés Felkészülés

Részletesebben

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a közfeladatot ellátó intézményre a törvényben meghatározott közzéteendő

Részletesebben

A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda munkatervének kivonata 2015/2016-os tanév

A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda munkatervének kivonata 2015/2016-os tanév A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda munkatervének kivonata 2015/2016-os tanév Jelen munkaterv a Magyar Közlöny 2015. évi 73. számában megjelent Az emberi erőforrások minisztere 28/2015.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: A Szent Mór Óvodával szoros, hatékony kapcsolat kiépítése A nyílt napok, Iskolanyitogatók megszervezése A pedagógus kulcskompetenciák

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a közfeladatot ellátó intézményre a törvényben meghatározott közzéteendő

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember 9.a 9.b 9.c 9.d 10.a 10.b 10.c 10.d 11.a 11.b 11.c 11.d 12.a 12.b 12.c 12.d Össz. Kedv. PP Szak. Össz. A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola. a 2012/13-as tanév munkaterve

Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola. a 2012/13-as tanév munkaterve Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola a 2012/13-as tanév munkaterve Tartalom Tanév rendje, szorgalmi idő, tanítási szünet, tanításnélküli munkanapok... 4 Tanítási szünetek... 5 Tanítás

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

OM azonosító: 030687. DIFER mérés 1. osztály - felmérés Versenyekre való jelentkezés. Tőzvédelmi oktatások, riadó. Statisztika.

OM azonosító: 030687. DIFER mérés 1. osztály - felmérés Versenyekre való jelentkezés. Tőzvédelmi oktatások, riadó. Statisztika. ıtendi tábla SZEPTEMBER OKTÓBER Adminisztráció. Naplók, tanmenetek. Munka- és balesetvédelmi oktatások és dokumentálásuk. Tantermek díszítése. Szakkörök beindítása. Szakköri napló vezetése.- névsor SNI,

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E P r o g r a m : A U G U S Z T U S 23 9.00 Alakuló értekezlet 24. 8.00

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi SZC Zsoldos Ferenc Középiskolája és Szakiskolája. MUNKATERV a 2015/2016. tanév

Hódmezővásárhelyi SZC Zsoldos Ferenc Középiskolája és Szakiskolája. MUNKATERV a 2015/2016. tanév Hódmezővásárhelyi SZC Zsoldos Ferenc Középiskolája és Szakiskolája MUNKATERV a 2015/2016. tanév Szentes, 2015. szeptember 15. Készítette: Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A tanév helyi rendje... 3 III. Helyzetelemzés...

Részletesebben

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A 2013/2014. tanév munkarendje 2013. augusztus 23. (P) Nevelőtestületi megbeszélés Munkaközösségi megbeszélések A tantárgyfelosztás egyeztetése

Részletesebben

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016.

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. Veszprémi SZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. időpont program felelős (felelősök) augusztus 31. 17 00, osztályfőnökök,

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013/2014. TANÉV MUNKATERVE A kötelező tanítási napok száma: 179 nap. Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő), az utolsó tanítási

Részletesebben

Budapest, 2015. szeptember

Budapest, 2015. szeptember A Budapest XVIII. Kerületi Eötvös Loránd Általános Iskola oktató-nevelő munkájának tervezése a 2015/2016. tanévre Budapest, 2015. szeptember A MUNKATERV TARTALMA A) A 2015/2016. tanév főbb feladatai I.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. 2008/2009. tanév munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola. 2008/2009. tanév munkaterve Tóvárosi Általános Iskola 8000. Székesfehérvár, Iskola tér 1. tel/fax: 22/505-730 http://www.tovarosi.hu E-mail: tovarosi@gmail.com 2008/2009. tanév munkaterve Székesfehérvár, 2008. augusztus 29. A Tóvárosi

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

A 2015/2016. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524

A 2015/2016. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 A 2015/2016. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA)

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) Dátum/ (kedd) 8,00 05. 9. (szerda)

Részletesebben

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM 2015 2016. tanévi munkaterve Elfogadta: a nevelőtestület Pécsett, 2015. szeptember 30. (Dr. Barna Viktor, igazgató) 1 1. A tanévi munkaprogram előkészítésének rendje (időpontok,

Részletesebben

2016. évi munkaterv. Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95.

2016. évi munkaterv. Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95. Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95. 2016. évi munkaterv Készítette: Guba Péterné művelődésszervező A Sárrétudvari Nagyközségi

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel: 62/525-090 Tárgy: Kérelem Éves Munkaterv véleményezésére Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Az emberi

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás. Általános Iskola. 2015-2016-os TANÉV (Napokra lebontva - 181 tanítási nap)

Kecskeméti Corvin Mátyás. Általános Iskola. 2015-2016-os TANÉV (Napokra lebontva - 181 tanítási nap) Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 20152016os TANÉV (Napokra lebontva 181 tanítási nap) HÓNAP NAP TANÍTÁSI NAP AUGUSZTUS 2015. 17. AUGUSZTUS 18. AUGUSZTUS 19. AUGUSZTUS 24. ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK,

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben