Hódmezővásárhelyi SZC Zsoldos Ferenc Középiskolája és Szakiskolája. MUNKATERV a 2015/2016. tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhelyi SZC Zsoldos Ferenc Középiskolája és Szakiskolája. MUNKATERV a 2015/2016. tanév"

Átírás

1 Hódmezővásárhelyi SZC Zsoldos Ferenc Középiskolája és Szakiskolája MUNKATERV a 2015/2016. tanév Szentes, szeptember 15. Készítette:

2 Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A tanév helyi rendje... 3 III. Helyzetelemzés... 7 IV. Célok, feladatok a tanévben Célok a tanévben A tanév feladatai A mérés-értékelés a tanévben Tanulmányi versenyek Tanórai vagy egyéb foglalkozások megnevezése A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje Az intézmény külső kapcsolatai V. Záró rész VI. Mellékletek számú melléklet: Programterv számú melléklet: Munkaközösségi egyéb - munkatervek társadalomtudományi munkaközösségének munkaterve természettudományi munkaközösségének munkaterve szakmai munkaközösségének munkaterve osztályfőnöki munkaközösségének munkaterve önértékelési munkaközösségének munkaterve felnőttoktatás és marketing munkaközösségének munkaterve Diákönkormányzat munkaterve Könyvtári munkaterv számú melléklet: Versenynaptár a tervezett költségekkel számú melléklet: Véleményeztetés

3 MUNKATERV 2015/2016. Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola I. Bevezetés A Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola munkaterve a nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. fejezetének, a munkatervre vonatkozó dokumentumok tartalmára, elkészítésére, alkalmazására vonatkozó szabályai alapján készült. A munkaterv határozza meg az iskolai tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, iskolai szülői szervezet, az intézményi tanács, a tanulókat érintő programokat illetően a diákönkormányzat, továbbá, ha a gyakorlati képzés nem az iskolában folyik, a gyakorlati képzés folytatójának véleményét is. II. A tanév helyi rendje 1. A tanév kezdő és befejező időpontja Első tanítási nap: szeptember 1. (kedd) Utolsó tanítási nap: június 15. (szerda) 2. A szünetek ideje Őszi szünet: október A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap: november 2. (hétfő). Téli szünet: december A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 18. (péntek); a szünet utáni első tanítási nap:2016. január 4. (hétfő) 3

4 Tavaszi szünet: március A szünet előtti utolsó tanítási nap: március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap: március 30. (szerda) 3. Az iskolavezetés javaslata a törvényben biztosított öt tanításmentes munkanap felhasználása március 5. munkanap (szombat) tantestületi kirándulás április. 22. DÖK nap május 2-4. Érettségi szünet, írásbeli érettségi vizsgák első 3 napja 4. Munkanap áthelyezése Eredeti munkanap Áthelyezett munkanap Program Emléknapok, megemlékezések Dátum Ünnep Megemlékezés módja Nemzeti ünnepek október évi forradalom Iskolai ünnepség március es forradalom és Iskolai ünnepség szabadságharc Nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok október 6. Az aradi vértanúk Osztályfőnöki óra keretén belül február 25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai Osztályfőnöki óra keretén belül április 16. A holokauszt áldozata Osztályfőnöki óra keretén belül június 4. A Nemzeti Összetartozás Osztályfőnöki óra keretén Napja belül 4

5 6. Hagyományok és iskolai ünnepek Dátum Program Felelős Ellenőrzi október 21- Zsoldos Napok Koósné Káré 22. játékos vetélkedők, sport versenyek, filmvetítés, külső előadások,gólyavetélkedő Tímea február 5. Szalagavató bál Koósné Káré Tímea április 30. Ballagás Koósné Káré Tímea 7. Az iskola bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok / programok Dátum Program Felelős Ellenőrzi november 4. szakmák bemutatása (szóbeli tájékoztatás, gyakorlatok látogatása) tanítási órák látogatása szakmai helyettes, gyakorlati oktatásvezető 8. A tanév rendjében található mérések időpontjai Dátum Mérés Felelős Ellenőrzi szeptember Tantárgyi bemeneti mérésevezetők munkaközösség- igh május 25 Kompetenciamérés Szép Ilona 9. A tanév rendjében található érettségi és szakmai vizsgák legfontosabb időpontjai évi májusi-júniusi érettségi vizsgák Írásbeli érettségi vizsgák időpontja: május Szóbeli érettségi vizsgák időpontja: június /2016. évi szakmai vizsgák Írásbeli vizsgák időpontja: október május Szóbeli és gyakorlati vizsgák időpontja: október május, június 5

6 10. Értekezletek rendje 10.1 Nevelőtestületi értekezletek ütemezése Nevelőtestületi értekezlet Időpont Alakuló értekezlet augusztus 24. Tanévnyitó értekezlet augusztus 31. Félévzáró értekezlet január 29. Tanévzáró értekezlet június 30. Őszi nevelőtestületi értekezlet november 20. Tavaszi nevelőtestületi értekezlet március Vezetői értekezletek rendje Minden hétfőn óra között Munkaközösségi értekezletek rendje Munkaközösségek munkatervében található. 2. sz. melléklet 11. Szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai Szülői értekezletek Szülői értekezletek Őszi szülői értekezlet Tavaszi szülői értekezlet Időpontok szeptember óra január óra Fogadóórák rendje Fogadóórák Őszi fogadóóra Tavaszi fogadóóra Időpontok november óra március óra 6

7 12. Munkaidő beosztással kapcsolatos kérdések 12.1 A középszintű és az emelt szintű érettségi vizsga vizsgáztató bizottságainak munkájában részt vevő pedagógusok várható munkaidő beosztása A vizsgáztató kollégák időpontot egyeztetnek a vizsga szervezőjével (helyettes), az érettségi vizsgabizottságok megalakulásakor. Külső vizsgáztatás esetében, adott vizsganapon/napokon szabadságukat töltik. Érintett pedagógus: Balázsné Szabó Erzsébet, Erdeiné Papp Éva, Kovács Benedek,, Szép Ilona 12.2 A szakmai vizsgák vizsgáztató bizottságainak munkájában részt vevő pedagógusok várható munkaidő beosztása A vizsgáztató kollégák időpontot egyeztetnek a vizsga szervezőjével (helyettes), a szakmai vizsgabizottságok megalakulásakor. Külső vizsgáztatás esetében, adott vizsganapon/napokon szabadságukat töltik. Érintett pedagógus: Medgyesi Arnoldné, Mészáros János, Nagy Zoltán,, Tornyi-Molnár Zoltán 12.3 A pedagógusok minősítésében az országos-pedagógiai szakmai ellenőrzésben közreműködő pedagógusok várható munkaidő beosztása Az intézményvezető szeptember 1-jéig a kiválasztott szakmai ellenőrzésben közreműködő pedagógus tekintetében az informatikai támogató rendszerben rögzíti a munkahét azon napját, amelyen a szakértőt a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíti. Érintett pedagógusok: 2016 év januárjától várhatók 12.4 A szaktanácsadói feladatokban közreműködő pedagógusok várható munkaidő beosztása Az intézményvezető szeptember 1-jéig a kiválasztott szaktanácsadói feladatokban közreműködő pedagógus tekintetében az informatikai támogató rendszerben rögzíti a munkahét azon napját, amelyen a szaktanácsadót a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíti. Érintett pedagógus: Szép Ilona III. Helyzetelemzés 1. Intézményünk tanulóinak száma előző tanév 645 fő volt, jelenleg 757 fő, ebből 106 fő esti tagozaton tanuló másodszakmás. Iskolánkban 31 osztályban folyt az oktatás, a 2015/2016-os tanévben 37 osztályban. Az elmúlt tanévben 12 szakmában és 4 szakközépiskolai ágazatban, jelenleg 13 szakmában és 4 szakközépiskolai ágazatban. Az intézmény képzési kínálata a os tanévben: szakiskolai osztály (14), szakközépiskola osztály (10), HID osztály 7

8 (1), technikusi (2), valamint felnőttek nappali (2) és felnőttek esti gimnáziumi osztály (2) volt. Jelen állapot szerint: szakiskolai osztály (14), szakközépiskola osztály (11), HID osztály (1), technikusi (2), valamint felnőttek nappali (2) és felnőttek esti gimnáziumi osztály (2), esti szakma pedig (5) osztály. Tantestületünk létszáma a elmúlt tanévben 56 fő, amely 19 fő óraadóval egészült ki. Jelenleg A Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskolában az oktatás két épületben és egy tanműhelyben történik, a tárgyi és a személyi feltételek megfelelőek. 2. A tantestület tagjainak megbízásai a 2015/2016-es tanévben Osztályfőnökök Osztály Osztályfőnök 1. 9.A Szobota László 2. 9.B Virág Olga 3. 9.C Mészáros János 4. 9.D Szabics Imre 5. 9.E Szabó Zsanett 6. 9.K Kovácsné Madácsy Ágota 7. 9.P Sótiné Kis Erika 8. 9.R Virágos-Kis Gabriella A Rácz Noémi B Koósné Káré Tímea C Juhász Anita P Konkoly Tünde R Erdeiné Papp Éva A Bakainé Vajdovich Judit B Kristó Sándorné D Vízhányó István K Bristyán Ágnes P Takács Bernadett R Kertészné Kenyeres Zsuzsanna G Molnár Szilvia H Szép Ilona A Nagy Zoltán C Végh László D Horváth József 8

9 Munkaközösség-vezetők K Csikai Judit P Balázsné Szabó Erzsébet R Csiziné Magyar Ildikó G Kovács Benedek H Bugyáné Bakó Veronika T Báthoryné Majzik Andrea L Medgyesi Arnoldné L Milinker Mónika K Horváthné Török Tünde N Kovács Árpád V Tornyi-Molnár Zoltán F Koós Zoltán 37. H2C Piti Péter Pál Osztályfőnöki munkaközösség: Molnár Szilvia Társadalomtudományi munkaközösség: Erdeiné Papp Éva Természettudományi munkaközösség: Balázsné Szabó Erzsébet Szakmai munkaközösség: Medgyesi Arnoldné Önértékelési munkaközösség: Bakainé Vajdovich Judit Beiskolázási munkaközösség: Milinker Mónika Egyéb megbízások Közösségi szolgálat: Kovács Benedek DÖK: Bristyán Ágnes Könyvtáros: Koósné Káré Timea Laboráns: Takács József IV. Célok, feladatok a tanévben 1. Célok a tanévben 1.1 A pedagógiai programból adódó tanévi célok Törekszünk az előítéletektől mentes, felelősségteljes gondolkodású, kiegyensúlyozott személyiségű, fegyelmezett magatartású tanulók nevelésére. Minden helyzetben törekszünk a problémák nyílt, őszinte feltárására és megbeszélésére. Az érdeklődés felkeltésével és ébrentartásával a tárgyi tudás elmélyítését, rendszeres szerepeltetéssel a kommunikációs készség fejlesztését célozzuk meg. A tanári szabadság tiszteletben tartása mellett egy szabályokban lefektetett, kiszámítható és egységesítést közelítő értékelési rendszert alkalmazunk. 9

10 A szakmai tananyag folyamatos karbantartásával a gyakorlatban praktikusan alkalmazható tudásanyag oktatását valósítjuk meg. Tudatosan vállaljuk és ápoljuk az iskola értékes hagyományait, s újak kialakítására törekszünk. 1.2 A nevelési év további céljai A normatudatos magatartás kialakítása és fejlesztése a cél. A beilleszkedési- és magatartás zavarral küzdő tanulókat egyéni bánásmóddal fejlesztjük, beilleszkedésüket segítjük. Minden tanulónk számára biztosítjuk valamilyen szakmai képesítés megszerzésének lehetőségét. Törekszünk a tanulás megtanítására, az eredményes tanulási módszerek és technikák elsajátíttatására. 2. A tanév feladatai 2.1 A pedagógiai program céljaiból adódó tanévi feladatok - az új helyi tantervek életbe léptetése 11. osztályban - a Híd II. program folytatása - az érettségi, szakmai (új komplex vizsgák) vizsgákkal kapcsolatos jogszabályi változások alkalmazása, a tanulók felkészítése - mindennapi testnevelés felmenő rendszerben történő megszervezése, az iskolai sportkör működtetése - a tanulók fizikai állapotának felmérése - országos kompetenciamérésre való felkészülés, az országos minimum szint elérése A nevelési év céljaiból adódó feladatok - a tanulók környezettudatos magatartásának kialakítása - az egészségnevelésre fokozott hangsúlyt fektetünk - továbbra is gondot kell fordítani az iskola és a tanműhely tisztaságára, annak megtartására az iskolai berendezések, eszközök védelmére - Az iskola épületében és az épület előtt tanítási idő alatt minden tanuló számára tilos a dohányzás! Amennyiben valaki ezt megszegi, az alábbiak szerint büntetendő: 10

11 osztályfőnöki figyelmeztetés, i figyelmeztetés, fegyelmi eljárás Amennyiben például az iskola WC-jében dohányzik egy tanuló és dugulást, vagy egyéb károsodást okoz a berendezésben, kártérítésre kötelezhető! A fenntartó által meghatározott feladatok Intézményi dokumentumok felülvizsgálata Felnőttképzés beindítása A tanév állandó feladatai - a közismereti és szakmai tanulmányi versenyekre való felkészítés - az ifjúságvédelmi munka erősítése - a modern oktatási eszközök maximális kihasználása - az ünnepségek, rendezvények, megemlékezések megfelelő előkészítése, lebonyolítása - az iskolai könyvtár folyamatos működésének biztosítása - anyagi lehetőségeink szerint minden balesetveszélyes állapot megszüntetése folyamatosan, rangsorolva A tanév kiemelt feladatai Szakmai minősítésekre, ellenőrzésekre való felkészülés Önértékelési kézikönyv elkészítése Közösségi szolgálat teljesítése az érettségi vizsgák kezdetére Sikeres felnőttképzés 2.15 Az intézmény saját maga által kitűzött feladata - sikeres beiskolázás, általános iskolák tájékoztatása - tervszerűen irányítjuk a szakmákra való beiskolázást, a végzett tanulók nyomon követése - szoros kapcsolattartás a munkahelyekkel - az idegen nyelvek oktatásának hatékonyabbá tétele - külföldi társiskolával történő kapcsolatfelvétel 11

12 A tanév feladatai I. félév Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi A tanév kezdésével kapcsolatos feladatok A tanév indításával kapcsolatos teendők: tantárgyfelosztás, órarend, szakmai gyakorlatok, felnőtt képzés megszervezése A pedagógusok munkaidejének beosztása szeptember igh. gyak. ok. vez. szeptember igh. gyak. ok. vez. Az aktuális törvényi szabályozások szeptember igh. gyak. ok. vez. Pályázati lehetőségek áttekintése szeptember igh. gyak. ok. vez. A tanév első negyedévében esedékes feladatok Zsoldos Napok 2015.okt Gólya- október Koósné Káré Timea bál előkészítése Iskolai megemlékezések, ünnepségek (okt. 23.) előkészítése A "Nyitott kapu" megrendezésével kapcsolatos feladatok október munkaközösségek október igh. gyak. ok. vez. A tanév második negyedévében esedékes feladatok Közösségi szolgálat teljesítésének lehe- november Kovács Benedek igh. tőségei, dokumentálása A tanulmányi versenyek előkészítése november munkaközösségvezetők Beiskolázás előkészítése november vezetőség, tantestület Karácsonyi ünnepség szervezésének előkészületei igh. december munkaközösségek igh. Félévzáráskor esedékes feladatok Osztályozó értekezlet január igh. pedagógusok Az első félév nevelési-oktatási munkájának értékelése január igh. munkaközösség-vezetők A belső továbbképzés előkészítése január igh. 12

13 II. félév Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi A tanév harmadik negyedévében esedékes feladatok A Szalagavató Bál előkészítése január Koósné Káré Tímea Fizikai edzettségi felmérés előkészítése június Testnevelők Érettségi, szakmai vizsgák előkészítése február igh. Szintvizsgák lebonyolítása februármárcius igh. Kompetenciamérés (2015) értékelése február igh. Az iskolai belső beiskolázás előkészítése március vezetőség A tanév negyedik negyedévében esedékes feladatok A jövő tanév személyi feltételei május vezetőség Ballagás május vezetőség Érettségi, szakmai vizsgák lebonyolítása május igh. Kompetenciamérés május igh. Nyári gyakorlatok megszervezése május gyak. okt. vez. Beiskolázás helyzete, feladatok május vezetőség A nyári karbantartási munkák előkészítése május gyak. okt. vez. A tanév végén esedékes feladatok Osztályozó értekezlet június igh. pedagógusok Beíratkozás június gyak okt. vez. A 2015/2016-os tanév nevelési-oktatási június igh. munkakö- munkájának értékelése A következő tanév tervezése, tantárgyfelosztása június zösség-vezetők igh. munkaközösség-vezetők 13

14 3. A mérés-értékelés a tanévben 3.1 A tanulók munkájának értékelése Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi Tantárgyi bemeneti mérések szeptember munkaközösségvezetők igh. Évközi értékelések-havonta legalább egy jegy tantárgyanként minden hónap pedagógus munkaköz. vez. igh. Félévi értékelés ellenőrző, napló január osztályfőnök Év végi értékelés bizonyítvány, törzslap, napló június osztályfőnök 3.2 Az országos kompetenciamérés eredményeinek feldolgozásával kapcsolatos, illetve elemzéséből következő feladatok Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi A tantestület szemléletváltására való szeptember -helyettes Igazgató felkészítése. A fejlesztő munkát segítő tanári team kialakítása, a standardizált 4. képességszint alatt besorolt tanulókkal október munkaközösségek, szaktanárok munkaközösségvezetők, helyettes Óralátogatás, bemutató órák szervezése. Belső módszertani képzések szervezése munkaközösségi és intézményi szinten. Tudásmegosztás. munkaközösségek, szaktanárok december munkaközösségvezetők, helyettes A tanulók tanulási szokásainak ismeretében új módszerek bevezetése és alkalmazása a tanórákon, és a tanórán kívüli foglalkozásokon. A fejlesztésbe bevont tanulók teljesítményének mérése, elemzése május munkaközösségek, szaktanárok június munkaközösségek, szaktanárok munkaközösségvezetők, helyettes munkaközösségvezetők, 3.3 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, az önértékelés és a pedagógus minősítés tanévi feladatai 14

15 3.3.1 Minősítő vizsga és minősítési eljárások Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi Minősítési keretszám közzététele február igh. Minősítési eljárásra jelentkezés ápr. 30. igh. Jelentkezők rögzítése máj.10 igh. Minősítési terv jún. 30 igh. Minősítési eljárások lebonyolítása: kapcsolatfelvétel a bizottsággal, lebonyolítás megszervezése, az eljárás eredményének rögzítése az informatikai rendszerben. a törvényi előírásnak megfelelően megbízott A pedagógiai-szakmai ellenőrzés Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi Az ellenőrzésre kijelölt kollégák tájékoztatása szept. 4. igh. A látogatási időpont egyeztetése. a törvényi megbízott előírásnak megfelelően Az ellenőrzés feltételeinek biztosítása látogatás megbízott napjáig Rögzítés az informatikai támogató rendszerben. a törvényi előírásnak megfelelően megbízott Önértékelés Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi Önértékelési csoport megalakulása igh. Intézményi célok, elvárások meghatározása pedagógusokra, vezetőkre, intézményre munkaközösségvezető Az önértékelési standardok beépítése az intézmény önértékelési dokumentumába. Önértékelési dokumentum végső változatának elkészítése munkaközösségvezető munkaközösségvezető 15

16 3.4 A pedagógiai munka ellenőrzése Belső ellenőrzési terv 2015/2016. I. A pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Az ellenőrzés területei óralátogatás (tantárgygondozás) IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. igh. munkvez. igh. munkvez. igh. munkvez. igh. munkvez. igh. munkvez. igh. munkvez. igh. munkvez. igh. munkvez. igh. munkvez. igh. munkvez. tanmenet ellenőrzése beiskolázás igh. munkkv. igh.gyak. okt. vez. munkv. vezetőség, tantestület igh. munkvez. igh. gyak. okt. vez. munkv. igh. munkvez. igh. gyak. okt. vez. munkv. igh. munkvez. igh. gyak. okt. vez. munkv. igh. munkvez. igh. gyak. okt. vez. munkv. igh. munkvez. igh. gyak. okt. vez. munkv. óralátogatás (új kolléga) igh. munkvez. igh. gyak. okt. vez. munkv. vezetőség, tantestület igh. munkvez. igh. gyak. okt. vez. munkv. vezetőség, tantestület igh. munkvez. igh. gyak. okt. vez. munkv. vezetőség, tantestület igh. munkvez. igh. gyak. okt. vez. munkv. vezetőség, tantestület továbbtanulás igh igh igh ügyeleti rendszer vezetőség vezetőség vezetőség vezetőség vezetőség vezetőség vezetőség házirend betartása igh. munkv. igh. igh. igh. igh. igh. igh. vezetőség igh. vezetőség igh. vezetőség igh. 16

17 továbbképzésen való részvétel diákönkormányzat munkv. munkv. munkv. munkv. munkv. munkv. munkv. munkv. munkv., DÖK vezető, DÖK vezető, DÖK vezető szülői értekezlet, fogadóóra vezetőség vezetőség ifjúságvédelem osztályfőnöfőnöfőnök osztály- osztály- könyvtár könyvtáros könyvtároros könyvtá- versenyek igh. igh. igh. gyak. okt. gyak. gyak. vez. okt. vez. okt. vez. taneszközök, tankönyv kiválasztása könyvtáros könyvtáros könyvtáros, DÖK vezető osztályfőnök könyvtáros igh. gyak. okt. vez. könyvtáros, DÖK vezető vezetőség osztályfőnök könyvtáros igh. gyak. okt. vez. könyvtáros, DÖK vezető osztályfőnök könyvtáros igh. gyak. okt. vez. könyvtáros, DÖK vezető vezetőség osztályfőnök könyvtáros igh. gyak. okt. vez. könyvtáros, DÖK vezető, DÖK vezető, DÖK vezető osztályfőnök könyvtáros igh. gyak. okt. vez. könyvtáros osztályfőnök könyvtáros igh. gyak. okt. vez. könyvtáros osztályfőnök könyvtáros igh. gyak. okt. vez. könyvtáros II. Tanügyigazgatás éves ellenőrzési terve Az ellenőrzés területei IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. tantárgyfelosztás, órarend igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. statisztika igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. vizsgák (érettségi, szakmai)megszervezése igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. tanév rendje határozatok törzskönyv igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. napló igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. 17

18 beírási napló igazató igazató igazató igazató igazató igazató igazató igazató igazató igazató ellenőrzők osztályfőnök osztályfőnök osztályfőnök osztályfőnök osztályfőnök osztályfőnök osztályfőnök osztályfőnök osztályfőnök osztályfőnök munkaidő-nyilvántartás együttműködési megállapodások gyak. okt. gyak. gyak. okt. gyak. gyak. gyak. gyak. gyak. gyak. gyak. közösségi munka vezetése vez. igazgtó, felelős, osztályf. okt. vez. igazgtó, felelős, osztályf. vez. igazgtó, felelős, osztályf. okt. vez. igazgtó, felelős, osztályf. okt. vez. igazgaó, felelős, osztályf. okt. vez. igazgtó, felelős, osztályf. okt. vez. igazgaó, felelős, osztályf. okt. vez. igazgtó, felelős osztályf. okt. vez. igazgtó, felelős, osztályf. okt. vez. igazgtó, felelős, osztályf. III. Munkáltatói feladatok éves ellenőrzési terve Az ellenőrzés területei IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. új kolléga technikai dolgozók munkavégzése igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. munkaidő pontos betartása jelenléti ív vezetése 18

19 IV. PR tevékenység éves ellenőrzési terve Az ellenőrzés területei IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. honlap igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. iskola népszerűsítésének módjai felnőttképzés népszerűsítése pályázatokon való részvétel kapcsolattartás más intézményekkel, szervezetekkel 19

20 4. Tanulmányi versenyek Tanulmányi versenyek, melyre az iskola felkészíti a tanulókat: 1. Jegyzék alapján: SZKTV 2. Jegyzékben nem szereplő versenyek: OSZKTV Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 5. Tanórai vagy egyéb foglalkozások megnevezése korrepetálás, felzárkózató foglalkozás: szakképzés 2,51 alatti tanulók (hiány szakmák esetében), érettségi felkészítés, ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok, eseti helyettesítés, ügyviteli tevékenység, szülőkkel történő kapcsolattartás, munkaközösség munkájában való részvétel, iskolai szertár karbantartás, sportkör versenyek (sport, kulturális) 6. A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje Állandó ügyelet tartása Igazgató: hétfőtől csütörtökig 8-15 óráig, pénteken 8-14 óráig Igazgató-helyettesek, gyakorlati oktatásvezető: hétfőtől csütörtökig 8-15 óráig, pénteken 8-14 óráig 7. Az intézmény külső kapcsolatai A tagintézmény rendszeres kapcsolatot tart a fenntartóval és az alábbi intézményekkel, szervezetekkel: Szentes Város Polgármesteri Hivatala (Szentes, Kossuth tér 6.) 20

21 Szentes Város Önkormányzata Képviselő Testülete (Szentes, Kossuth tér 6.) Nemzeti Szakképzési Intézet (Budapest, Berzsenyi u. 6. ) Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ MÁK Csongrád Megyei Területi Igazgatósága ( Szeged, Széchenyi tér 9. ) Csongrád Megyei Munkaügyi Központ (Szeged, Bocskai u ) NAV Csongrád Megyei Igazgatósága ( Szeged, Bocskai u.14. ) Megyei Egészségbiztosítási Pénztár ( Szeged, Bal fasor ) Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ( Szeged, Fő fasor ) ÁNTSZ Szentes (. ) Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ( Szeged, Tisza Lajos krt ) Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Szentesi Kirendeltsége (Szentes, Ady E. u. 22/B.) Városi Sportcsarnok ( Szentes, Jövendő u. 1. ) Központi Gyermekélelmezési Konyha ( Szentes, Jövendő u. 6. ) Városi Könyvtár ( Szentes, Kossuth u ) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szentes Ady Endre u. 10. Szentesi Járási Hivatal Szentes Kossuth tér 6. Pedagógiai Szakszolgálat Szentes Jövendő u. 6. Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága Szeged Bécsi Körút 38. Szentesi Rendőrkapitányság Szentes Kossuth Lajos u. 43. Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Szentes Kossuth Lajos u. 47. MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred Szentes, Csongrádi út 108 Oktatási intézményekkel: Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola, a Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola Tagintézménye (Szentes, Ady E. u. 6/8. ) Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola (Szentes, Szent Imre herceg u. 2. ) Sághy Mihály Szakképző Iskola, Középiskola és Kollégium, a Csongrádi Oktatási Központ Tagintézménye (Csongrád, Gyöngyvirág u. 16. ) Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola, a Csongrádi Oktatási Központ Tagintézménye (Csongrád, Kossuth tér 1. ) Bársony István Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Csongrádi Oktatási Központ Tagintézménye (Csongrád, Szentesi u. 2/a. ) Barta János Kertészeti Szakközépiskola (Szentes, Kossuth L. u. 45. ) Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Hódmezővásárhely, Kutasi út ) Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskolája ( 6600 Szentes, Deák F. u ) Kiss Bálint Református Általános Iskola ( Szentes, Kossuth tér ) Klauzál Gábor Általános Iskola ( Szentes, Klauzál u. 12/18. ) Koszta József Általános Iskola ( Szentes, Köztársaság út 6. ) Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola ( Szentes, Erzsébet tér ) Terney Béla Középiskolai Kollégium ( Szentes Jövendő u. 6. ) 21

22 Gazdálkodó szervezetekkel: Választható gyakorlati képzőhelyek a 2013/2014-es tanévben Hegesztő 1. Mesterképző Kft Hódmezővásárhely, Kistöltés u Tejszolg-Szentes Kft Szentes, Nagynyomás Deszán Kft Martfű, Gesztenye sor 1/a. 4. Rigó Kft. Tiszaföldvár, 5. Hydro-Cor Kft Szentes, Szavasi út 6/A 6. Varga László e.v Csabacsűd, Kossuth út 4. Szerkezetlakatos 1. Mesterképző Kft Hódmezővásárhely, Kistöltés u Traktorbolt Kft Szentes, Szarvasi út Metalucon Kft Mindszent, Szabadság u Tejszolg-Szentes Kft Szentes, Nagynyomás 16. Villanyszerelő 1. BAUSTUDIUM Kft Szentes, Rákóczi F. u MUÉP Kft Szentes, Berekhát 13. Élelmiszer- és vegyi áru eladó 1. Hunor COOP Zrt Szentes, Petőfi u COOP Szolnok Zrt Szentes, Kossuth u Fókusz-Ker Kft Hódmezővásárhely, Királyszék Köröstorok COOP Zrt Csongrád, Szentesi út Video-X Bt Tiszaföldvár, Kossuth u Present Food Kft Nagymágocs, Kossuth u Kecse és Fia Ker. Bt., 6600 Szentes, Deák F. u Monoker Bt Hmvhely, Jókai u. 183/A 9. Juhos-Csicsely Kft Kondoros, Jószef A. u. 13/1 10. Élésker Kft Gyula, Honvéd u. 1. Fodrász 1. Kócos P&F Kft Szentes, Fekete M. utca Hairstylist Kft.6600 Szentes, József A. u ME-NA Bt Hódmezővásárhely, Kálvin tér Gold Hair Kft., Szeged, Gogol u. 29. Kőműves 1. MUÉP Kft Szentes, Berekhát 13. Gépi forgácsoló 1. MUÉP Kft Szentes, Berekhát Gránit-Mill Kft Szentes, Téglagyári út. Központifűtés-és csőhálózat szerelő 1. BAUSTUDIUM Kft Szentes, Rákóczi F. u

23 Festő 1. Mesterképző Kft Hódmezővásárhely, Kistöltés u BAUSTUDIUM Kft Szentes, Rákóczi F. u MUÉP Kft Szentes, Berekhát 13. Szárazépítő 1. Mesterképző Kft Hódmezővásárhely, Kistöltés u MUÉP Kft Szentes, Berekhát

24 V. Záró rész A munkatervben figyelembe vettük az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozásokat is, így különösen: - az intézmény Pedagógiai programját, - az intézmény Szervezeti és működési szabályzatát, - az intézmény Házirendjét. A munkatervvel kapcsolatban a szükséges véleményeztetés megtörtént. Szentes, szeptember

25 VI. Mellékletek 1. számú melléklet: Programterv A tanév beosztása I. félév szept. 1-4 A 4 tanítási nap 7-11 B 5 tanítási nap A 5 tanítási nap B 5 tanítási nap szept.28-okt. 2. A 5 tanítási nap 5-9 B 5 tanítási nap A 5 tanítási nap B 4 tanítási nap November 2-6 A 5 tanítási nap 9-13 B 5 tanítási nap A 5 tanítási nap B 5 tanítási nap nov.30-dec.4. A 5 tanítási nap 7-11 B 5 tanítási nap A 5 tanítási nap Január 4-8 B 5 tanítási nap A 5 tanítási nap B 5 tanítási nap 25

26 88 nap A hét: 44 nap B hét: 44 nap II. félév Január A 5 tanítási nap Február 1-5 B 5 tanítási nap 8-12 A 5 tanítási nap B 5 tanítási nap A 5 tanítási nap febr.29-márc.4 B 5 tanítási nap 7-11 A 5 tanítási nap B 3 tanítási nap A 3 tanítási nap márc.30-ápr.1. B 3 tanítási nap 4-8 A 5 tanítási nap B 5 tanítási nap A 4 tanítási nap B 5 tanítási nap Május 5-6 A 2 tanítási nap 9-13 B 5 tanítási nap A 4 tanítási nap B 5 tanítási nap máj.30-jún 3. A 5 tanítási nap 6-10 B 5 tanítási nap A 3 tanítási nap 92 nap A hét: 46 nap 26

27 Összesen: 180 nap B hét 46 nap A tanév rendje, eseményei szept.1. Ünnepélyes tanévnyitó szept. 1. Első tanítási nap szept. 22. Tűzriadó próba: A épület, B épület, tanműhely szept. 25. Szülői értekezlet (16 óra) okt. 6. Az aradi vértanúk (oszt. f) okt. 5- Őszi szakmai vizsgák okt. 22. Okt. 23-i ünnepség okt Zsoldos napok okt. 22. Gólyabál okt Őszi szünet: a szünet előtti utolsó tanítási nap:október 22. (csütörtök); a szünet utáni első tanítási nap: november 2. (hétfő). nov. 4. Nyitott kapu nov. 20. Nevelési értekezlet, Fogadó óra (16 óra) dec. 18. Karácsonyi ünnepség dec Téli szünet: a szünet előtti utolsó tanítási nap: december 18. (péntek); a szünet utáni első tanítási nap:2016. január 4. (hétfő) jan. 22. Az első félév vége jan. 22. Osztályozó értekezlet jan. 29. Félévi értekezlet, félévi értesítők kiadása, szülői értekezlet jan. 6-június 1. Tanulók fizikai állapotának, edzettségének mérése febr. 5. Szalagavató bál óra febr. 25. A kommunista diktatúrák áldozatairól való megemlékezés (of. órákon) márc. 4. Nevelési értekezlet, fogadó óra 27

28 márc. 11. Márc. 15. ünnepség márc Tavaszi szünet: a szünet előtti utolsó tanítási nap: március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap: március 30. (szerda) ápr. 13. Diákparlament ápr. 15. A holokauszt áldozatairól megemlékezés (of. órákon) ápr. 22. DÖK nap április 27. Osztályozó értekezlet április 29. Végzősök utolsó tanítási napja április 30. Ballagás máj Érettségi írásbeli vizsgák május 2-4. Érettségi szünet máj Írásbeli szakmai vizsgák máj.-jún. Szóbeli és gyakorlati szakmai vizsgák máj. 25. Országos kompetencia mérés 10. osztályban jún. 4 Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés (a trianoni békediktátum évfordulója of. órákon) jún. 3. Pedagógus nap jún. 10. Osztályozó értekezlet jún. 15. Utolsó tanítási nap jún Szóbeli érettségi vizsgák jún. 16. Nyári gyakorlat kezdete jún Beiratkozás jún. 22. Tanévzáró ünnepség jún. 30. Tanévzáró értekezlet 28

29 2. számú melléklet: Munkaközösségi egyéb - munkatervek Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Zsoldos Ferenc Középiskolája és Szakiskolája társadalomtudományi munkaközösségének munkaterve 1. A munkaközösség tagjai: Bakainé Vajdovics Judit Báthoryné Majzik Andrea Bristyán Ágnes Csikai Judit Erdeiné Papp Éva Juhász Anita Kovács Benedek Kovácsné Madácsy Ágota Kristó Sándorné Molnár Szilvia Rácz Noémi Takács Bernadett Dr. Vargáné Horváth Katalin 2. Kitűzött célok a tanévben: A munkaközösség legfontosabb feladatának a szaktárgyak /magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelvek/ tanításának színvonalemelését tartja. Kiemeltnek tekintjük a szakiskolai osztályokban az alapvető kompetenciák fejlesztését, a felzárkóztatást, hiánypótlást, a megfelelő tanulási módszerek elsajátítását. Az idegen nyelv oktatásánál a meglevő nyelvi tudás ismétlését és szinten tartását. Fontosnak tartjuk a középszintű érettségi vizsgára és a szakmai vizsgára, a nyelv- vizsgára való felkészítést. Differenciáltan foglalkozunk a tehetséges tanulókkal, támogatjuk őket az országos és helyi versenyeken való helytállásban. Célunk, hogy a nyelvvizsgát tevők száma növekedjen. Próbáljuk lehetővé tenni, hogy tanulóink több kulturális élményhez jussanak, lehetőség szerint színház-, film- és múzeumlátogatásokat, tanulmányi kirándulásokat szervezünk. Szoros kapcsolatokat kívánunk kiépíteni a város közművelődési intézményeivel: Koszta József Múzeum, Városi Könyvtár, stb. 29

30 3. Tervezett feladatok: Munkaközösségünk vállalja az iskolai szintű történelmi ünnepségekre műsor összeállítását. Az osztályfőnököknek segítséget nyújtunk az osztály szintű megemlékezések tartásához. (havi lebontásban egész tanévre tervezve) Hónap Tervezett feladatok Szeptember Tanmenetek összeállítása. Bemeneti mérés a 9. évfolyamban. Év eleji felmérés a többi évfolyamon. Érettségi altémák összeállítása. Október Zsoldos Napok előkészítése, programok összeállítása. Október 23-ai ünnepség, felelős: Kovácsné Madácsy Ágota. November Nyitott kapuk, Bemutató órák tartása. December Színházlátogatás szervezése, Karácsonyi ünnepség Január Féléves értékelés, fejlesztendő területek egyeztetése. Február Tanulmányi versenyek, szalagavató Március Belső továbbképzés Április Végzős osztályoknak a szóbeli érettségi tételek összeállítása. 10. évfolyamban felkészülés a kompetenciamérésre. Tankönyvrendelés a következő tanévre. Május Írásbeli vizsgák, írásbeli dolgozatok javítása. Kompetenciamérés. Június Szóbeli vizsgák. Az éves munka értékelése, a következő tanév előkészítése. 30

31 4. Munkaközösségi megbeszélések tervezete Munkaközösségi megbeszélés tervezett dátuma A megbeszélés témája 2015.szeptember 23. Az év eleji felmérések tapasztalatai október 7. Zsoldos Napok programjának előkészítése november 2. Nyitott kapuk rendezvény programja, bemutató órák vállalása december 16. A félév eddigi tapasztalatai január 27. Féléves értékelés, a fejlesztendő területek egyeztetése február 3. Szalagavató műsor, ötletek, tanulmányi versenyek március 9. Belső továbbképzés április 20. Kompetenciamérés előkészítése, feladatok, szóbeli érettségi tételek összeállítása május 18. Kompetenciamérés, az írásbeli érettségi dolgozatok tapasztalatai június 8. Az éves munka értékelése, a következő tanév előkészítése 7. Tervezett továbbképzések a 2015/ 2016-os tanévben Továbbképzést Képzések jellegének megnevezése Pedagógus neve szervező intézmény Újabb szakot adó diplomás képzés Továbbképzés időtartama Mentorpedagógus Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen szakvizsgára felkészítő képzés Szakvizsga Kovács Benedek Báthoryné Majzik Andrea Továbbképzés Kodolányi János Főiskola Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 2 félév 4 félév Előadás 8. Tervezett óralátogatások a os tanévben Látogató Pedagógus Dátum munkaközösségvezető Báthoryné Majzik And szep- Erdeiné Papp rea tember Éva Látogató vezetőségi tag Látogató pedagógus Erdeiné Papp Éva október Molnár 31

32 Kovács Benedek Molnár Szilvia november Erdeiné Papp Éva Dr. Vargáné Horváth Katalin december Erdeiné Papp Éva Bristyán Ágnes Kovácsné Madácsy január Erdeiné Papp Éva Ágota Takács Bernadett Csikai Judit február Erdeiné Papp Éva Bakainé Vajdovics Judit március Erdeiné Papp Éva Kristó Sándorné április Erdeiné Papp Éva Rácz Noémi május Erdeiné Papp Éva Szilvia 9. Ötletek, javaslatok a minőségi munka javítása érdekében Tesztbank létrehozása. Az adott tantárgyakhoz tartozó tesztek feltöltése az iskola informatikai rendszerébe. A tesztbank segítséget nyújt a mérés-értékeléshez. Utolsó oldal: Szentes, szeptember 4. Összeállította: Jóváhagyta: Erdeiné Papp Éva munkaközösség-vezető 32

33 Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Zsoldos Ferenc Középiskolája és Szakiskolája természettudományi munkaközösségének munkaterve 1. A munkaközösség tagjai Balázsné Szabó Erzsébet Bugyáné Bakó Veronika Csetfalvi Pálma Csiziné Magyar Ildikó Fodorné Berkó Adrienn Kertesné Kenyeres Zsuzsanna Konkoly Tünde Nagy Tamás Piti István Piti Péter Pál Sótiné Kiss Erika Szabó Zsanett Szép Ilona Végh László Virágos Kis Gabriella Vízhányó István 2. Kitűzött célok a tanévben sikeres érettségi vizsgák minden tantárgyból tehetséggondozás lehetőségeinek bővítése sikeres kompetenciamérés (a mérés eredményeinek javulása) a pályakezdő kollegák mentorálása a könnyebb beilleszkedés érdekében a pedagógus-minősítési rendszer működtetése A NETFIT felmérés eredményeinek javítása 33

34 3. Tervezett feladatok: rendezvények, versenyek Hónap Tervezett feladatok Szeptember Október Egyéb sportversenyek, melyek időpontja még nem ismert Zsoldos Napok rendezvénysorozat versenyei iskolán belül: matematika verseny természettudományi körvetélkedő sportversenyek (foci, röplabda, tollaslabda, asztalitenisz, fekvenyomás, szkander, ugrókötél, hulla-hopp karika) Harc a kincsért kalandvetélkedő Diákolimpia: teremlabdarúgás, kispályás labdarúgás, úszás, röplabda, atlétika, mezei futás Városi palánkos labdarúgó torna Coca Cola Kupa (kispályás labdarúgás) Boros Sámuel Floorball Kupa Amatőr Középiskolai Kenuverseny Horgászverseny 34

35 4. Munkaközösségi megbeszélések tervezete Munkaközösségi megbeszélés tervezett dátuma A megbeszélés témája szeptember megalakult a munkaközösség az informatika szakos kollégák bevonásával érettségi vizsgákra való felkészítés menetének és formájának megbeszélése tehetséggondozás lehetőségeinek megbeszélése kompetenciamérésre való felkészítés menetének és formájának megbeszélése a pályakezdő kollegák mentorálásának megbeszélése a bemeneti mérések lebonyolításának megbeszélése minden tantárgyból az összes érintett évfolyamon a pedagógus-minősítési rendszer megbeszélése A NETFIT felmérés követelményeinek megbeszélése október Zsoldos Napok rendezvénysorozat programjainak megszervezése, előkészítése a bemeneti mérések eredményeinek megbeszélése és rögzítése november a pályakezdő kollegák segítésének megbeszélése a felmerült problémák függvényében a testnevelés órai problémák megbeszélése december a várható félévi eredmények megbeszélése, javítási lehetőségek január a félév zárása a félévi eredmények értékelése, javítási lehetőségek feltárása és megbeszélése február tankönyvrendelés a következő 2016/2017- es tanévre a tankönyvváltások megbeszélése 35

36 a kerettantervi követelmények változásának újbóli átbeszélése március a kompetenciamérésre való felkészítés megbeszélése az eddigi munka alapján a felmerült problémák megbeszélése javítási lehetőségek és javaslatok megvitatása április az érettségi vizsgákra való felkészítés megbeszélése az eddigi munka alapján a felmerült problémák megbeszélése javítási lehetőségek és javaslatok megvitatása május érettségi vizsgák írásbeli részének megbeszélése a testnevelés érettségi vizsgák menetének megbeszélése kompetenciamérés a várható év végi eredmények megbeszélése, javítási lehetőségek június a 2015/2016-os tanév zárása a 2016/2017-es tanév előkészítése 36

37 7. Tervezett továbbképzések a 2015/ 2016-os tanévben Továbbképzést Képzések jellegének megnevezése Pedagógus neve szervező intézmény Újabb szakot adó diplomás képzés Továbbképzés időtartama Szakvizsga Korszerű matematika Továbbképzés Konkoly Tünde Szabó Zsanett Mentorháló 40 óra Előadás 8. Tervezett óralátogatások a os tanévben Havonta 1-1 óralátogatás történik az órarendek függvényében. Látogató Pedagógus Dátum munkaközösségvezető Látogató vezetőségi tag Látogató pedagógus 9. Ötletek, javaslatok a minőségi munka javítása érdekében feladatbank kialakítása és működtetése más intézményben dolgozó kollégákkal való kapcsolattartás erősítése és bővítése az interaktív oktató anyagok gyakoribb és eredményesebb felhasználása Szentes, szeptember 7. Összeállította: Jóváhagyta: Balázsné Szabó Erzsébet munkaközösség-vezető 37

38 Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Zsoldos Ferenc Középiskolája és Szakiskolája szakmai munkaközösségének munkaterve Hónap Szeptember Október November December Január Tervezett feladatok Az új szvk-k áttekintése szakmacsoportonként. A 9. évfolyamban való tanítás változásai. Az új tanmeneti forma bevezetésével kapcsolatban felmerült kérdések megválaszolása vezetőségi tag felkérésével. Első félév eseményeinek ismertetése, munkaközösség tagjainak feladatai. Az érintett évfolyamokon megszervezésre kerülő szakmai szintvizsgák bevezetése Szakmunkásvizsgák feladatainak bevezetése Lehetséges belső, külső (elsősorban ingyenes) továbbképzésekhez javaslatok benyújtása - figyelése Őszi szakmai vizsgák teendőinek átbeszélése Zsoldos napok programjainak szakmánkénti egyeztetése; megszervezésének kezdete, beosztása. Szakmai vizsgák értékelése (hónap végén) Nyitott kapu eseményeinek szervezése SZKTV versenyen indítandó diákok névsorának egyeztetése, +felkészítésükkel kapcsolatos tudnivalók Fogadó órák. Félév lezárás előtti állapot áttekintése. A szünet és a félév előtti tanulói lazítás megelőzése. Felvázolt ötletek, lehetőségek szükség szerinti aktualizálása. Szigorítások, engedmények szakmacsoportonkénti egységesítése. Sikeres félévzárás elősegítésének lehetőségei. Első félév zárása, értékelése. A végzős osztályokba járó tanulók tantárgyi átlagának eredményei - a megelőző munkáink = a szigorítások, engedmények tükrében. Valószínűsíthető tanulmányi hiányosságok pótlásának, a felzárkóztatásoknak módjai. Szalagavató bálhoz kapcsolódó esetleges szakmai munkák szétosztása. Második félév teendőinek átbeszélése - SZVK-k egyeztetése Február 38

39 Március Április Május Június Sikeres tanévzárás előremozdítása Az elkezdett pótlások, tanulói aktivitás értékelése. Esetlegesen eddig megszervezésre került továbbképzésekről való beszámolók. Lehetséges belső továbbképzésekhez javaslatok benyújtása. Szakmai fejlődéshez lehetséges segítségek, ötletek, javaslatok megbeszélése. Szakmai vizsgák anyagainak összeállítása, ellenőrzése, pontosítása a szabályozásoknak megfelelően a megkapható lehetőségek figyelembevételével. Az aktuális szvk-k újra áttekintése szakmacsoportonként. DÖK nap teendőinek megbeszélése - a munkaközösség feladatainak tisztázása. (+ Laktanyanap - szükség szerinti segítése) Ballagás lebonyolításának segítése Kiscsoportos (szakmánként) megbeszélések. A gyakorlati képzőkkel való kapcsolattartás aktuális állása hiányzások, érdemjegyek. Alsóbb évfolyamosokkal kapcsolatban felmerülő nehézségek, újabb problémák közös orvoslása. A tanév munkájának értékelése. A következő tanév feladatainak, változásainak átbeszélése. Törvényi változások értelmezése, munkához szükséges módosítások egyeztetése. Munkaközösségi megbeszélések tervezete A tervezett időpontok a feladatok, aktualitások, felmerülő problémákból adódóan változhatnak. Munkaközösségi megbeszélés tervezett dátuma Minden hónap első-második hetében. Az órarend szerinti egyeztethető időpontban. A megbeszélés témája Aktualitásoknak megfelelően változtatva. Rendkívüli megbeszélések szükség szerint pl.: CSMKIK, oktatási központok, általános iskolák stb. által szervezett bemutatók; SZVK-k átbeszélése, tanmenetek új formakövetelményeinek egyeztetése Őszi szakmai vizsgák pontosítása Nyitott kapu, fogadó órák Félév lezárás előtti állapot áttekintése Első félév zárása, értékelése SZVK-k egyeztetése 39

40 Szakmai megbeszélés Szakmai vizsgák anyagainak összeállítása, ellenőrzése Alsóbb évfolyamosokkal kapcsolatban felmerülő nehézségek, újabb problémák közös orvoslása A tanév munkájának értékelése. A következő tanév feladatainak, változásainak átbeszélése. Tervezett továbbképzések a 2015/ 2016-os tanévben Képzések jellegének megnevezése Pedagógus neve Továbbképzést szervező intézmény Továbbképzés időtartama Újabb szakot adó diplomás képzés mérnök tanár Pászti-Tóth Gyula Pécsi tudomány Egyetem közgazdász tanár/ mesterképzés Dékányné Bujdodó Mária Budapesti Gazdasági Főiskola Szakvizs Továbbképzés külső és belső továbbképzések figyelése - szakmai részvétel Adott témakörnek megfelelően - minden munkaközösségi tag 2015/2016-os tanév Előadás Az előadások meghirdetésének, megszervezésének megfelelően Adott témakörnek megfelelően - adott munkaközösségi tag 40

41 Tervezett óralátogatások a os tanévben Pedagógus Dátum Látogató munkaközösségvezető Látogató vezetőségi tag Látogató pedagógus Szakmai munkaközösség tagjai Havonta 1-2 alkalom Medgyesi Arnoldné Órarendnek megfelelően adott szakképzésbe n tanító kolléga Horváth József szeptember Medgyesi Arnoldné Szobota László Kovács Árpád szeptember Medgyesi Arnoldné Pászti-Tóth Gyula Pászti-Tóth Gyula Október Medgyesi Arnoldné Mészáros János Mászáros János Október Medgyesi Arnoldné Pászti-Tóth Gyula Szobota László November Medgyesi Arnoldné Fekete- Nagy Gábor Szabics Imre November Medgyesi Arnoldné Tornyi- Molnár Zoltán Nagy Zoltán December Medgyesi Arnoldné Horváth józsef Dékányné Bujdosó Mária December Medgyesi Arnoldné Milinker Mónika Illés Emese Január Medgyesi Arnoldné Virág Olga Milinker Mónika Január Medgyesi Arnold- Horváthné 41

42 né Tötök Tünde Horváthné Tötök Tünde Február Medgyesi Arnoldné Szilágyi Zsolt Tornyi-Molnár Zoltán Február Medgyesi Arnoldné Kis István Kis István február Medgyesi Arnoldné Tornyi- Molnár Zoltán Március Medgyesi Arnoldné Tornyi- Molnár Zoltán Dékányné Bujdodó Mária Takács József március Medgyesi Arnoldné Liszkai János Liszkai János Március Medgyesi Arnoldné Takács József Szilágyi Zsolt április Medgyesi Arnoldné Illés Emese Virág Olga április Medgyesi Arnoldné Milinker Mónika Harsányi Zoltán április Medgyesi Arnoldné Vincze Attila Halász-Szabó Pál Május Medgyesi Arnoldné Tornyi- Molnár Zoltán Vincze Attila Május Medgyesi Arnoldné Harsányi Zoltán Fekete-Nagy Gábor június Medgyesi Arnoldné Szobota László 42

43 Szentes, szeptember 7. Összeállította: Jóváhagyta: Medgyesi Arnoldné munkaközösség-vezető 43

44 Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Zsoldos Ferenc Középiskolája és Szakiskolája osztályfőnöki munkaközösségének munkaterve 1. A munkaközösség tagjai Bakainé Vajdovich Judit Balázsné Szabó Erzsébet Báthoryné Majzik Andrea Bristyán Ágnes Bugyáné Bakó Veronika Csikai Judit Csiziné Magyar Ildikó Erdeiné Papp Éva Horváth József Horváthné Török Tünde Illés Emese Kertészné Kenyeres Zsuzsanna Konkoly Tünde Koósné Káré Tímea Kovács Árpád Kovács Benedek Kovácsné Madácsy Ágota Kristó Sándorné Medgyesi Arnoldné Mészáros János Molnár Szilvia Nagy Zoltán Pászti Tóth Gyula Piti Péter Pál Rácz Noémi 44

45 Sótiné Kiss Erika Szabó Zsanett Szabics Imre Szobota László Takács Bernadett Tornyi Molnár Zoltán Végh László Vinczéné Milinker Mónika Virág Olga Virágos-Kis Gabriella Vízhányó István 2. Kitűzött célok a tanévben: - Az osztályfőnöki munka színvonalának emelése érdekében kapcsolattartás az érintett kollégákkal, szülőkkel. - Tanórán kívüli tevékenységek koordinálása intézményi és osztályszinten. - Partneri viszony kialakítása, fenntartása külső társintézményekkel. 3. Tervezett feladatok: Hónap Tervezett feladatok a tanév rendjének ismertetése, Szeptember Október a házirend áttekintése, változások ismertetése, a tanév kezdésével kapcsolatos osztályfőnöki adminisztrációs teendők áttekintése, a szülői értekezlet témáinak áttekintése, aktualizálása az osztályfőnökök figyelmének felhívása az osztályfőnöki órákon történő aradi vértanúkról való megemlékezésről és a naplóban való rögzítéséről, az október 23-ai ünnepség időpontjának, tervének áttekintése, októberi statisztikák elkészítése, a Zsoldos Napok programjának összeállítása, áttekintése, az október 22-ei gólyabál részleteinek, költségeinek, menetének áttekintése a DÖK bevonásával, az őszi szünet időpontjának ismertetése; 45

46 November December Január a Nyitott kapu programjainak megbeszélése, a november 20-ai fogadó óra teremkiosztásának ismertetése, az osztályfőnökök figyelmének felhívása az osztálynaplók folyamatos és helyes vezetésére, hiányzások havi összegzésére, a tanulók adatainak helyes bevitelére, hetente történő adategyeztetésre, Az SNI-s és BTMN-es tanulókkal kapcsolatos fejlesztések megbeszélése, menete, szabályai, a ballagási meghívó mintájának kiválasztása tájékoztató a szalagavatós jegyek árairól és megvásárlásukkal kapcsolatban, az iskolai karácsonyi ünnepség menetének ismertetése aktuális problémák áttekintése: igazolatlan mulasztások, gyenge tanulmányi eredmények, fegyelmi tárgyalások, dohányzás elleni küzdelmünk, drogfogyasztás gyanújának felmerülése, magántanulók osztályozó vizsga időpontjának egyeztetése, kiértesítéseikre való figyelem felhívás, szalagavató programjai és menete, a téli szünet időpontjának ismertetése; Útravaló ösztöndíj program aktuális információinak ismertetése, az első félév zárásával kapcsolatos teendők ismertetése: osztálynaplók, csoportnaplók folyamatos vezetése, hiányzások összegzése, a tantárgyak féléves jegyeinek lezárása, féléves statisztikák elkészítése, magántanulók osztályozó vizsgájáról jegyzőkönyvek elkészítése, leadása kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzésének időpontjai, szabályai, félévi értesítők kiadásának határideje a szülői értekezlet jegyzőkönyvének kibővítése, kiosztása, az iskolában zajló drogprevenciós programhoz a rendőrség segítségének kérése (a Zsoldos Napokon keretében és folyamatosan az osztályfőnöki órákon, meg is valósul) a szalagavatós főpróba időpontjának, menetének ismertetése Koósné Káré Tímea által, 46

47 májusi-júniusi szakmai vizsgákra és érettségire a jelentkezési lapok kitöltése, leadása, végzős tanulók felsőoktatási intézményekbe való jelentkezésének segítése. Február Március Április A szalagavató ünnepség költségvetésének ismertetése Koósné Káré Tímea segítségével: Jegyvásárlásból befolyt bevételek, Sportcsarnok bérleti díja, Díszítés költségei, Biztonsági személyzet munkabére stb. A jövőre megrendezésre kerülő szalagavató ünnepséggel kapcsolatos észrevételek, változtatási javaslatok, újítások összegyűjtése. Osztályfőnökök figyelmeztetése: Az osztálynaplók haladási részében az osztályfőnöki órák tanmenetében kommunista diktatúrák áldozataira való megemlékezés feltüntetésére, A március 6-ai nevelési értekezletre és az azt követő fogadó órára, A március 15-ei ünnepség megszervezésének, időpontjának, menetének ismertetése, A márciusban tartandó Diákparlament menetének ismertetése Bristyán Ágnes (DÖK segítő tanár) közreműködésével: az osztályfőnökök figyelmének felhívása a DÖK-tagok Diákparlamenten való részvételére, valamint az osztályokat érdeklő, asszonytól megkérdezni kívánt felvetések összegyűjtése és leadási határideje. A ballagási meghívók elkészültének bejelentése és kiosztásuk megkezdése Az osztályfőnökök figyelmének felhívása: Az osztálynaplók haladási részében az osztályfőnöki órák tanmenetében az április 15-ei holokauszt áldozatairól való megemlékezés feltüntetésére, A DÖK-nap programjaira, szervezési feladataira, feltételeire, Az osztályozó értekezlet április 29-i időpontjára és az arra való végzős osztályokra vonatkozó információk összegyűjtésére, A végzősök utolsó tanítási napjának időpontjára (április 29), 47

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

A Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola 2013/2014-es TANÉVÉNEK RENDJE készült a 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján

A Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola 2013/2014-es TANÉVÉNEK RENDJE készült a 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA IGAZGATÓSÁGA OM azonosító: 201165 H-5000 SZOLNOK, Baross út 37/A Tel.: 56/425-844, Fax: 56/427-200 e-mail cím: titkarsag@szolmusz.hu Felnőttképzési nyilvántartási

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának. 2015/2016. tanévi munkaterve

A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának. 2015/2016. tanévi munkaterve A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának A 2015/2016. tanév feladatai 2015/2016. tanévi munkaterve 1. Kiemelt oktatási feladatok 1.1 Az egész életen át tartó tanulás megalapozása

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

MUNKATERV. a 2015/2016-os tanévre. Győri Szolgáltatási SZC, Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. Győr, 2015. szeptember 15.

MUNKATERV. a 2015/2016-os tanévre. Győri Szolgáltatási SZC, Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. Győr, 2015. szeptember 15. MUNKATERV a 2015/2016-os tanévre Győri Szolgáltatási SZC, Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Győr, 2015. szeptember 15. Kaukerné Kovács Edit intézményvezető 1.HELYZETELEMZÉS 5 1.1.

Részletesebben

MUNKATERV. A 2015/2016-os tanévre

MUNKATERV. A 2015/2016-os tanévre Tatabányai Szakképzési Centrum Bánki Donát Szakközépiskolája és Szakiskolája 2870 Kisbér, Batthyány tér 2. MUNKATERV A 2015/2016-os tanévre Kisbér, 2015.09.09. Milus Lajos igazgató Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv Dátum Esemény Felelős Ellenőrzi Augusztus 16. Alakuló értekezlet. Munkaközösségi értekezletek Mkv. 16.-18 Szakmai továbbképzések TÁMOP-IPR

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E 2013-2014. tanév Kiemelt feladatok a tanév során Az alapdokumentumok áttekintése, a szükséges módosítások

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Egri Szakképzési Centrum József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Az Egri SZC József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

2015. AUGUSZTUS. 2015. SZEPTEMBER Felelős

2015. AUGUSZTUS. 2015. SZEPTEMBER Felelős 2015. AUGUSZTUS Feladat, rendezvény, esemény Résztvevők Tanítási nap Aug. 24. H. Tájékoztató értekezlet, Munka- és balesetvédelmi oktatás, Tantestület, vizsgáztató javítóvizsgák előkészítése, Javítóvizsgák.

Részletesebben

A KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVRE /ÜTEMTERV/

A KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVRE /ÜTEMTERV/ A KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVRE /ÜTEMTERV/ Kiemelt feladatok a 2015/2016-os tanévben 1. Tanulóink tanulási teljesítményének emelése: a) Rendszeres és egységes

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

2015/2016. tanév MUNKATERVE

2015/2016. tanév MUNKATERVE BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA 2015/2016. tanév MUNKATERVE - 0 - A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja

Részletesebben

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA Beiratkozás: Az intézménybe történő beiratkozás a tanévkezdést megelőző március hónap második hetében történik meg. Az iskola kötelező felvételi körzete Dötk,Gyűrűs,

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA)

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) Dátum/ (kedd) 8,00 05. 9. (szerda)

Részletesebben

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 1 2015-2016 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján a nevelésioktatási

Részletesebben

munkaterv 2013/2014. Baja, 2013. szeptember 19. Királyné Koszter Mária igazgató

munkaterv 2013/2014. Baja, 2013. szeptember 19. Királyné Koszter Mária igazgató munkaterv 2013/2014. Baja, 2013. szeptember 19. Királyné Koszter Mária igazgató Mottó: Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeiknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület!

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület! DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com Ikt. szám: 5-4/2012-II. Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

Munkaterv 2010-2011 21

Munkaterv 2010-2011 21 Munkaterv 2010-2011 21 SZEPTEMBER Szervezési tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket Az éves munkaterv elkészítése Továbbképzési terv pontosítása Napközis csoport

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember 9.a 9.b 9.c 9.d 10.a 10.b 10.c 10.d 11.a 11.b 11.c 11.d 12.a 12.b 12.c 12.d Össz. Kedv. PP Szak. Össz. A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 1. sz. melléklet A tanév helyi rendje 2014/2015 1. A szorgalmi idő A 2014/2015. tanévben a szorgalmi idő - első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) és - utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő).

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2013. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2013. szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2013. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

Munkaprogram a 2014/2015-ös tanévre

Munkaprogram a 2014/2015-ös tanévre Munkaprogram a 2014/2015-ös tanévre AUGUSZTUS Aug. 25. 8 óra Megbeszélés 8-12 óra Korrepetálás Szakmai munkaközösségi értekezletek 13 órától Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet Aug. 26. 8 órától Javítóvizsga

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013/2014. TANÉV MUNKATERVE A kötelező tanítási napok száma: 179 nap. Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő), az utolsó tanítási

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08.

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. KÉSZÍTETTE :Grébelné Kovács Andrea ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET mb. intézményvezető

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV TANÉV HELYI RENDJE ESEMÉNY MEGNEVEE hó Tanévnyitó alakuló értekezlet 19. szerda 11:00 Javítóvizsgák - írásbeli 24. hétfő Javítóvizsgák - szóbeli 25-27. kedd-csütörtök augusztus

Részletesebben

Munkaprogram a 2013/2014-es tanévre

Munkaprogram a 2013/2014-es tanévre Munkaprogram a 2013/2014-es tanévre AUGUSZTUS 21-24. Gólyatábor 26. 8 óra Értekezlet, munkaközösség-vezetők megválasztása 26. 8 óra Korrepetálás 26. Munka- és tűzvédelmi bejárás 27. 8 óra Javítóvizsga

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma MUNKATERV 2015/2016. TANÉV A TANÉV HELYI RENDJE 2 Szorgalmi idő (tanítási év): 2015. szeptember 1. (kedd) 2016.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE I. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatási Ssz. Munkakör Végzettség

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016.

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. Veszprémi SZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. időpont program felelős (felelősök) augusztus 31. 17 00, osztályfőnökök,

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM 2015 2016. tanévi munkaterve Elfogadta: a nevelőtestület Pécsett, 2015. szeptember 30. (Dr. Barna Viktor, igazgató) 1 1. A tanévi munkaprogram előkészítésének rendje (időpontok,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy Különös közzétételi lista 2015/2016 tanév 32/2008 (XI. 2) OKM rendelet 10. számú melléklet 0 11/1994 (VI.8) MKM rendelethez, mely előírja a tájékoztatási kötelezettséget az alábbi témákban: A pedagógusok

Részletesebben

utolsó tanítási nap: 2016. április 29. péntek

utolsó tanítási nap: 2016. április 29. péntek A 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE I. A TANÉV RENDJE Szorgalmi idő: 1-11. évf. első tanítási nap: 2015. szeptember 1. kedd utolsó tanítási nap: 2016. június 15. szerda 12. évf., 13.E első tanítási nap: 2015.

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje Munkaterv része: A 2015/2016. tanév helyi rendje Gimnázium 1. Tanítási napok szünetek: Tanítási napok száma: A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium intézménye kollégiumának különös közzétételi listája 2015/2016.

Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium intézménye kollégiumának különös közzétételi listája 2015/2016. Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium intézménye kollégiumának különös közzétételi listája 2015/2016. tanév Nagykanizsa Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös közzétételi lista Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Építészeti és Faipari Szakképző Iskolája Különös Közzétételi Lista 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2015/2016. TANÉV. Augusztus

HATÁRIDŐNAPLÓ 2015/2016. TANÉV. Augusztus HATÁRIDŐNAPLÓ 2015/2016. TANÉV Augusztus 24. 9 00 Alakuló értekezlet 24-25 10 00 Javító vizsgák felelős: Podmaniczki Anna 26-28. Munkaközösségi értekezletek (kiírás szerint) 28-ig Törzskönyvek, bizonyítványok,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 Munkaterv 2015-2016. tanév Tartalom 1. Bevezetés... 2. oldal 1.1. Törvények... 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek... 2. oldal 1.3. Miniszteri rendeletek...

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014/2015

Különös közzétételi lista 2014/2015 Különös közzétételi lista 2014/2015 I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási

Részletesebben

Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola MUNKATERV

Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola MUNKATERV Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola MUNKATERV 2015/2016 tanév A munkatervet készítette: Wágnerné Gálicz Katalin intézményvezető Iktatási szám: Dorog, 2015.augusztus

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

A tanév rendje. Speciális szakiskola, szakiskola, intézményegység 2010-2011.

A tanév rendje. Speciális szakiskola, szakiskola, intézményegység 2010-2011. A tanév rendje Speciális szakiskola, szakiskola, intézményegység 2010-2011. Kiemelt feladataink a tanévben: A női szabó szakma helyi tantervének átdolgozása a 2 éves képzésre. Szintvizsgák előkészítése,

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító Sorszám Szakképzettsége

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon. 2015/2016-os tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon. 2015/2016-os tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Utolsó frissítés: 2016. január 5. VEZETÉSI CÉLOK, ALAPELVEK 1. Modern cél- és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola Intézményegység OM 201689 5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. Tel.: 06-70-322-3865 E-mail: eotvos@remenyhir.hu Honlap: www.remenyhir.hu Reményhír Intézmény

Részletesebben

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2014/2015-ös tanévre

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2014/2015-ös tanévre A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre 1 Csak pontosan, szépen A 2014/2015-ös tanév kiemelt feladatai: Iskolai hajókirándulás megszervezése és lebonyolítása Iskolai

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

MIOK JNGSZI OM 201189. 2013-2014-es TANÉV MUNKATERVE M U N K A T E R V F E L A D A T O K. Augusztus szeptember

MIOK JNGSZI OM 201189. 2013-2014-es TANÉV MUNKATERVE M U N K A T E R V F E L A D A T O K. Augusztus szeptember M U N K A T E R V IDŐPONTOK 22. 22-től 25-26. 29. 13.00 27. 30. 13.00 óra 2. 2-től F E L A D A T O K szeptember Az érettségi utáni szakképző évfolyamok pályaorientációs napja Létszámjelentés Felkészülés

Részletesebben