KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév"

Átírás

1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1

2 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége: 1 fő óvónő, tanítónő, közoktatás vezető 2 fő óvónő 1 fő szlovák nemzetiségi óvónő, gyermektánc oktató 3. Dajkák száma: 2 fő 4. Dajkák szakképzettsége: 2 fő szakmunkás és dajkaképző 5. Óvodai nevelési év rendje: szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. Az óvodai nevelés nélküli munkanapról a szülőket előre tájékoztatjuk, szükség esetén ügyeletet szervezünk. A téli zárás házirendünk szerint december 23-tól január 1-ig tart. Az iskolai őszi (2015. október október 30-ig) és a tavaszi szünet (2016. március március 29.-ig) idején nagyobb létszámcsökkenés esetén csoportösszevonással élünk. A nyári zárás mely 4 hét pontos időpontjáról a szülőket február 15-ig tájékoztatjuk. 6. Óvodai csoportok száma: 2 vegyes életkorú csoport Katica csoport: 16 fő Süni csoport: 16 fő 7. Az óvodai beiratás időpontja: május 11. Engedélyezett csoportok száma: 2 8. Az óvoda nyitvatartási ideje: Hétfőtől péntekig óráig 9. A 2015/2016-os nevelési évben az óvodai étkezési térítési díjak: 100%-os térítési díj: 300 Ft 50%-os térítési díj: 150 Ft 10. Nevelési év tervezett jelentősebb rendezvényei: Egészséghét: november 2-6. Szent Miklós ünnepe: december 7. Karácsonyi ünnepség: december 17. Templomlátogatás: szeptember 15, január 4. május 2. Pedagógiai célú nyílt napok: március - április hónapban Gyermeknap: május 20. Évzáró és ballagási ünnepség: május 27. 2

3 Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. 1. osztály osztályfőnöke: tanító, német műveltség terület, mozgókép és médiaismeret tanára - oktatott tantárgyak: magyar a 1, 5, 6. osztályban környezetismeret, életvitel, rajz, testnevelés az 1. osztályban 2. osztály osztályfőnöke tanító, fejlesztőpedagógus differenciált fejlesztőpedagógiai ismeretek szakvizsga: - oktatott tantárgyak: magyar, matematika, környezet, életvitel, rajz a 2. osztályban fejlesztő foglalkozások: 1-4.,6. osztály alsós napközi 3. osztály osztályfőnöke tanító - oktatott tantárgyak: magyar, környezetismeret a 3. osztályban matematika az 1. és 3. osztályban ének: 1, 2, 3-4, 7-8. osztályban életvitel: 3-4. osztályban 4. osztály osztályfőnöke tanító, ének zene műveltségi terület - oktatott tantárgyak: magyar, matematika a 4. osztályban ének: 5-6. osztályban technika: 3-4. osztályban testnevelés: 2, 3-4. osztályban 5. osztály osztályfőnöke: biológia-földrajz, rajz szakos tanár - oktatott tantárgyak: környezetismeret 4. osztály természetismeret 5, 6. osztályban biológia 7, 8. osztályban földrajz 7, 8. osztályban rajz 3-4, 5-6, 7-8. osztályban alsós-felsős napközi 6. osztály osztályfőnöke: matematika-kémia szakos tanár, közoktatás vezető, oktatás informatikus - oktatott tantárgyak: matematika: 5, 6, 8. osztály kémia: 7, 8. osztályban informatika: 4, 6, 7, 8. osztályban felsős napközi 3

4 7. osztály osztályfőnöke: szlovák-technika szakos tanár, igazgató helyettes - oktatott tantárgyak: szlovák: 2, 7. osztályban technika: 5-6,7-8. osztályban alsós napközi 8. osztály osztályfőnöke: szlovák-kémia-hittan szakos tanár - oktatott tantárgyak: szlovák nyelv: 1,3,4,5,6,8. osztályban hittan: 3, 6. osztályban alsós napközi 1 fő történelem-földrajz szakos tanár - oktatott tantárgyak történelem: 5,6,7,8. osztályban felsős napközi 1 fő angol-kommunikáció szakos tanár - oktatott tantárgyak: angol nyelv 4, 5, 6, 7, 8. osztály 1 fő tanító, testnevelő szakos tanár, közoktatás vezető - oktatott tantárgy: testnevelés 5-6, 7-8. osztály 1 fő gyógypedagógus, oligofrén pedagógus - oktatott tantárgy: Fejlesztés 1-8. osztály 1 fő gyógypedagógus, szomatopedagógus - oktatott tantárgy: SZIT, TSMT foglalkozások 1 fő magyar nyelv és irodalom-történelem szakos tanár - oktatott tantárgy: magyar nyelv és irodalom: 7, 8. osztály 1 fő hitoktató: - oktatott tantárgy: hittan 1, 2, 4, 5. osztály 1 fő plébános: - oktatott tantárgy: hittan 7, 8. osztály 1 fő szlovák, matematika, fizika szakos tanár, közoktatás vezető, igazgató. - oktatott tantárgy: fizika 7, 8. osztály matematika 7. osztály 4

5 2. Országos mérés értékelés eredményei, évenként feltüntetve: Országos kompetenciamérés eredménye 6. évf. szövegértés 8. évf. szövegértés 6. évf. matemat. 8. évf. matemat. Iskola átlaga Országos átlag Iskola átlaga Országos átlag Iskola átlaga Országo s átlag Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói: 2012/2013-as tanév 0 fő 2013/2014-es tanév 0 fő 2014/2015-ös tanév 1 fő 4. Szakkörök igénybevételének lehetősége: A 2015/2016-os tanévben a következő délutáni foglalkozásokat, szakköröket indítjuk: Szabadidős néptánc foglalkozás 2 csoport Sportköri foglalkozás: 1 alsós csoport Tájfutó szakkör Szlovák nyelvvizsga előkészítő szakkör 2 csoport Énekkar Felvételi előkészítő: magyar, matematika Informatikai szakkör Tehetséggondozó szakkör: rajz, természetismeret A délutáni foglalkozásokat intézményünk tanulói korlátozás nélkül, térítésmentesen igénybe vehetik. 5

6 5. Mindennapos testedzés lehetősége Minden osztályban heti 5 testnevelés óra biztosított. 6. Hétvégi házi feladat szabályai: A házi feladat legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készségek, képességek), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. A tanulók a hétvégére, tanulási szünetek idejére csak a szokásos egyik óráról a másikra esedékes szóbeli és írásbeli házi feladatot kapják. 7. Az iskolai dolgozatok szabályai: Tanulóink a következő írásbeli formákban adnak számot tudásukról: Írásbeli felelet: perces írásbeli kérdéssor, mely általában 1-2 tananyagot ölel át. A szaktanárok ezt előre nem kötelesek jelezni. Értékelése százalékosan vagy jeggyel történik. Témazáró dolgozatok: egy témakör átfogó ellenőrzése, melyet összefoglalás előz meg. Időtartama 45 perc. Értékelése százalékosan, jeggyel. A szaktanárok a témazáró dolgozat megírásának időpontját előre jelzik. Egy tanítási napon 2-nél több témazáró dolgozat nem íratható. Átfogó félévi, év végi felmérő dolgozat: egy hosszabb időszak tananyagát fogja át. Időtartama általában 45 perc, értékelése jeggyel, százalékosan történik. Bizonyos esetekben csak tájékoztató jellegű. 8. Az iskola tanév helyi rendje 2015/2016-os tanév Első tanítási nap: szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: június 15. (szerda) A tanítási napok száma: 181 nap. A szünetek időtartalma Őszi szünet: október 26 tól október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. (csütörtök). A szünet utáni első tanítási nap: november 2. (hétfő). Téli szünet: december 21 től december 31 ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 18. (péntek). A szünet utáni első tanítási nap: január 4. (hétfő). Tavaszi szünet: március 24-től március 29-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: március 23. (szerda). A szünet utáni első tanítási nap: március 30. (szerda). 6

7 Szombati munkanapok: december 12. (szombat) munkanap: december 24. ledolgozása március 5. (szombat) munkanap: március 14. ledolgozása 9. Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma: 8 tanulócsoport 2 napközis csoport 1. osztály 18 fő 2. osztály 13 fő 3. osztály 11 fő 4. osztály 9 fő 5. osztály 7 fő 6. osztály 12 fő 7. osztály 12 fő 8. osztály 11 fő 11. Az iskolai beiratás időpontja: április hónap 12. Az iskola nyitvatartási ideje: Hétfőtől-péntekig ig tanulók létszáma összesen: 93 fő 13. A 2015/2016-os tanévben a napközis ebéd térítési díjai: 100%-os térítési díj: 224 Ft 50%-os térítési díj: 112 Ft 7

8 14. Volt tanítványaink nyolcadik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai továbbtanulási útmutatók. 8. osztály 9. évfolyam 10. évfolyam 1. 4,1 3,6 3,8 2. 3,0-3,5 3. 3, ,7-4,0 5. 4,0-3,4 6. 4,5 4,1 4,1 7. 2,9 2,5-8. 5,0 4,8-9. 3,4 2, ,6 4, ,4 4, ,0 3, ,6 3, ,8 4, ,0 4, ,8 4, ,4 3, ,6 3, ,9 4,4-8

9 Munkatervi programok, hagyományaink, rendezvényeink havi bontásban AUGUSZTUS 2015 Általános iskola Óvoda Felelősök Augusztus 24. Tanévnyitó értekezlet Nevelési értekezlet Augusztus 25-től folyamatosan Augusztus 28. Őszi nevelési értekezlet Változások az SNI-s és BTMN-s gyerekek ellátásában Beszoktatás, családlátogatás, környezettanulmány készítése Tanévnyitó szentmise ünnepélyes tanévnyitó Kaczkó Pálné óvodapedagógusok csoportonként Augusztus 31. SZEPTEMBER Általános iskola Óvoda Felelősök Szeptember 01. A szorgalmi idő kezdete, a tanév első napja. Dokumentumok átvétele, folyamatos kitöltésük, elkészítésük szaktanárok Szeptember 01. Napközis szolgáltatást igénybevevők felmérése, csoportszervezés, napközi otthoni tevékenység indítása Rem Remes Lászlóné Szabóné Szász Katalin 9

10 Szeptember 01. Az intézményi önértékelési csoport feladatainak elosztása Szpisjak Lászlóné Szeptember 1. hete Délutáni foglalkozási rend elkészítése Beszoktatás az adott csoport óvodapedagógusai Szeptember 1. hete A tankönyvek utánrendelése Kapcsolattartás a Szülői Munkaközösséggel SZMK tagok újraválasztása, választás Kaczkó Pálné Szatmáriné Balogh Erika Szeptember 6. Tájfutás Ruzsán Laurinyecz Kata Szeptember 2. hete Logopédiai szűrés, a fejlesztő foglalkozások órarendjének kialakítása, felmérések Templomlátogatás Susánszky Jánosné gyógypedagógus Kaczkó Pálné Szeptember 2. hete Szakkörök szervezése, szakkörök indítása Színházlátogatás szervezése szakkörvezetők Szűcs Melinda Szeptember 2. hete Az egyéni levelező versenyek szervezése tanítók, szaktanárok Szeptember 15. Naplók, anyakönyvek elkészítésének és bemutatásának, illetve leadásának, jóváhagyásának határideje Intézményi szentmise Szeptember 20. Arany Gábor Szeptember 26. Tájfutás Békéscsabán Laurinyecz Katalin 10

11 Szeptember 26. Szent Gellért Katolikus Ifjúsági Találkozó Szegeden Arany Gábor Szabóné Szász Katalin Menkóné Kiss Márta Szeptember 30. Közlekedési ügyességi verseny Mesenap Beles Noémi Szeptember 30. Az önértékelés intézményi elvárás rendszerének kidolgozásának határideje Az önértékelés intézményi elvárás rendszerének kidolgozásának határideje Szpisjak Lászlóné Szeptember vége, október eleje Óvodai lovacskázás Kaczkó Pálné Szeptember 1 4. hete A hónap folyamán folyamatosan osztályszintű, óvodai szintű gesztenyegyűjtés igény szerint, óvodapedagógusok OKTÓBER Általános iskola Óvoda Felelősök Szeptember 29.- Október 02. A Magyar Népmese hetereggeli közös mesélések Gyümölcsnapok Szatmáriné Balogh Erika Október 01. Osztálydekorációk elkészítésének határideje Mihály napi vásár óvodapedagógusok csoportonként, Szatmáriné Balogh Erika Október 02. Az 1. osztályosok ellátogatnak a Mihály napi vásárba, az óvodába Gajdács Krisztina of. 11

12 Október 01. Megemlékezés a zene világnapjáról Színházlátogatás szervezése Petrovszkiné Szigeti Éva Laurinyecz Katalin Szűcs Melinda Október 4-5. Tájfutás-Szeged Kupa Laurinyecz Katalin Október 06. Megemlékezés: es szabadságharc eseményeiről, a 13 Aradi vértanú kivégzéséről a 6. osztály szervezésében. Remes Lászlóné Október Szülői értekezletek Szülői értekezletek Eke Mihályné Salamon Judit igh. óvodapedagógusok Október 08. Sport és egészség délután Sport és egészség délelőtt Kaczkó Pálné Október közepe A osztályosok pályaválasztási rendezvénysorozatokon vehetnek részt. (pl. iskolalátogatások, megyei pályaválasztási vásár) Szabóné Szász Katalin Október 15. Statisztika leadása Szpisjak Lászlóné ig. Október Tájfutás Záránd Kupa Laurinyecz Katalin Október 18. Intézményi szentmise Október 22. Megemlékezés a köztársaság kikiáltásáról és az 1956-os forradalom eseményeiről. Megemlékező műsort ad: a 8. osztály Szabóné Szász Katalin Az óvodában az óvodapedagógusok csoportonként 12

13 Október Az őszi szünet október 26-tól október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő) NOVEMBER Általános iskola Óvoda Felelősök November 2. Egészséghét kezdete Szűcs Melinda November November 16. Tájfutás-Békési Ősz Intézményi szentmise Laurinyecz Katalin November 19. Tanítók konferenciája Budapest Tanítás nélküli munkanap Eke Mihályné Völgyi Sándorné November Nyílt tanítási hét hétfőtől péntekig A szülők betekinthetnek az intézmény oktató- nevelő munkájába Szpisjak Lászlóné ig. a tantestület minden tagja November 30. Óvodai orvosi, védőnői vizsgálat koordinálása Kaczkó Pálné 13

14 DECEMBER Általános iskola Óvoda Felelősök December 07. Mikulásjárás meglepetések készítése az alsós testvérosztályoknak, óvodásoknak Szent Miklós ünnepe Mikulás ünnepség felsős Szatmáriné Balogh Erika December 1. hete Karácsonyi gyertyagyújtás az ÖNO-ban Laurinyecz Katalin Gajdács Krisztina Petrovszkiné Szigeti Éva Völgyi Sándorné December 1-2. hete Rorate - hajnali szentmise a templomban a felső tagozatos osztályoknak Lelki nap December 1. (szombat) December 2. hete Részvétel Budapesten az Országos Szlovák Önkormányzat hagyományos adventi gyertyagyújtásán Szabóné Szász Katalin December 09. Karácsonyváró játszódélután Szatmáriné Balogh Erika December 12. Játéknap Tanítás nélküli munkanap December 17. Karácsonyi ünnepség Beles Noémi Kaczkó Pálné 14

15 December 18. (péntek) Iskolakarácsonyi ünnepvárás, műsor, karácsonyi hangverseny Laurinyecz Katalin Petrovszkiné Szigeti Éva Gajdács Krisztina Völgyi Sándorné December 18. (péntek) Évbúcsúztató intézményi összejövetel Petrovszkiné Czepó Judit December 20. December 24. December21- január 3-ig Intézményi szentmise Betlehemes előadás az éjféli misén a templomban az 5. osztály közreműködésével A téli szünet: december 21-től január 3-ig tart. (A szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. (péntek), első tanítási nap január 4. (hétfő) Szabóné Szász Katalin 15

16 JANUÁR Általános iskola Óvoda Felelősök Január 6- június 1-ig A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 5-8. osztályig Völgyi Sándor Január 4. Templomlátogatás Kaczkó Pálné Január 16. Január 17. Központi felvételi vizsga írása a 8. osztálynak Intézményi szentmise Szabóné Szász Katalin Január 19. Osztályozóértekezlet Alsó tagozat Január 20. Január 22. Osztályozóértekezlet Felső tagozat Az első félév zárása. Számszerű és szöveges értékelések készítése, leadása Január 25. Január Anyanyelvi vers-és prózamondó versenyek meghirdetése Az első félév munkájának értékelése, az értesítők kiosztása magyart tanító kollégák FEBRUÁR 16

17 Általános iskola Óvoda Felelősök Február 3. Félévzáró tantestületi értekezlet Nevelési értekezlet Február 5. Február Február 21. Iskola farsang Osztály szülői értekezletek lebonyolítása Napirendek: félévi munka értékelése, osztálykirándulások szervezése, aktualitások Intézményi szentmise Február hónapban Szülői értekezlet óvodapedagógusok csoportonként Február első hete Ovigaléria Kaczkó Pálné Február második hete Óvodai farsangi mulatság Szűcs Melinda Intézményi szentmise Február

18 Február 2. hete Szlovák teadélután (közös rendezvény a helyi Szlovák Önkormányzattal) a Szlovák Önkormányzat vezetője Szabóné Szász Katalin Tóth Erika Február 25. A kommunista diktatúra áldozatainak napjamegemlékezés Kelemen Margit 18

19 MÁRCIUS Általános iskola Óvoda Felelősök Március A korcsoportonkénti vers-és prózamondó verseny elődöntőinek lebonyolítása magyart tanító kollégák Március 05. Lelki nap Március 07. A hulladékgyűjtés meghirdetése Kaczkó Pálné Március 11. Iskolaszintű megemlékezés 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről és hőseiről Megemlékező műsort ad: 7. osztály Eke Mihályné Salamon Judit az óvodában az óvodapedagógusok csoportonként Március 11. A vers-és prózamondó verseny iskolaszintű döntője magyart tanító kollégák Március 2-3. hete Édes Hazám Magyarország verseny Hódmezővásárhelyen Enyediné Udvardy Erzsébet Március 20. Intézményi szentmise 19

20 Március 3-4. hete TESZ-VESZ tavasz Rendrakási és takarítási akció az Egyházmegye szervezésében Arany Gábor atya Március 25. Március 3. hete Március A tehetség napja (Bartók Béla születésnapja) Író - olvasó találkozó Tájfutás-Évadnyitó verseny, Makó A tavaszi szünet március ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: március 23. (szerda), A szünet utáni első tanítási nap: március 30. (szerda) Iskolaérettségi szakvélemények elkészítése, Szakértői Bizottsági szakvélemények beszerzése alsós felsős osztályfőnök szaktanárok Laurinyecz Katalin óvodapedagógusok csoportonként Március-április hónapban Pedagógiai célú nyílt napok szervezése óvodapedagógusok csoportonként 20

21 ÁPRILIS Általános iskola Óvoda Felelősök Április 1-4. hete Lehetőség szerint a környező iskolák különböző tantárgyi versenyein való részvétel: Kondoros, Újkígyós szaktanárok Április 11. Megemlékezés a Költészet napjáról magyart tanító kollégák Gellén Gabriella Április 13. Április 14. Április 15. Április 17. A holokauszt áldozatainak emléknapja-megemlékezés Diáknap Tanítás nélküli munkanap Az intézmény dolgozóinak tanulmányi kirándulásalelkinap Intézményi szentmise Kelemen Margit Gajdács Krisztina Eke Mihályné igh A Kormányhivat al által meghatározott időpontban Április osztályosok beiratkozása Megemlékezés a Föld napjáról Enyediné Udvardy Erzsébet Április 3. hete Szülői értekezlet a leendő elsősöknek 21

22 Április 3-4. hete Kamuti Focikupa Lovacskázás helyi kirándulás Gajdács Krisztina Völgyi Sándor Kaczkó Pálné Április 3-4. hete Bendegúz versenyek Laurinyecz Katalin Április 4. hete Szlovák nyelvi vers-és prózamondó verseny iskolaszintű döntőjének lebonyolítása szlovák nyelvet tanítók Intézményi szintű hulladékgyűjtés Április 4. hete Április vége Tájfutás-megyei diákolimpia Laurinyecz Katalin 22

23 MÁJUS Általános iskola Óvoda Felelősök Május 1-4. hete Levelező versenyek behívásos döntője szaktanárok tanítók Május 05. Május 09. Anyák napja Édesanyák köszöntése Tavaszi Hangverseny A nyári intenzív úszótanfolyam meghirdetése Völgyi Sándorné Petrovszkiné Szigeti Éva Laurinyecz Katalin Gajdács Krisztina Május első hete Május második hete Anyák napi ünnepségek, Aprók tánca Óvodai kirándulás Szatmáriné Balogh Erika Beles Noémi Szűcs Melinda Május 3. hete Óvodások látogatása a 4. osztályban Laurinyecz Katalin Május Bihar Kupa tájfutás Laurinyecz Katalin Május 3. hete Kisiskolák Diákolimpiája Óvodai gyermeknap Völgyi Sándor Völgyi Sándorné Gajdács Krisztina Kaczkó Pálné Május 17. Pünkösdi megemlékezés 23

24 Május és 8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által szervezett angol írásbeli nyelvi mérése Intézményi szentmise Május 22. Május 25. Országos kompetenciamérésértékelés az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésére vonatkozóan:a 6. és 8. évfolyamon. Május 27. Gyermeknaptanításnélküli munkanap Évzáró ünnepség, óvodai ballagás Szűcs Melinda Kaczkó Pálné Május Tájfutás-országos diákolimpia Laurinyecz Katalin 24

25 JÚNIUS Általános iskola Óvoda Felelősök Június 01. Nevelési értekezlet Kaczkó Pálné Június 03. Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról felsős Június Tanulmányi kirándulások Június 09. Június 10. Június 15. Június Osztályozó értekezlet alsó tagozat Osztályozó értekezlet felső tagozat Bolond-ballagás: a 8. osztály tréfás, játékos búcsúja Bizonyítványok, anyakönyvek írása, összeolvasása, aláírása, naplók leadása szaktanítók, szaktanárok szaktanítók, szaktanárok Szabóné Szász Katalin Június 18. Ballagás: a 8. osztály búcsúja az Almamater -től Ballagtat: a 7. osztály Szabóné Szász Katalin Június 19. Intézményi szentmise Ünnepélyes tanévzáró a templomban, 25

26 Június 20. Számszerű és szöveges értékelések készítése, leadása Június 3. hete Te Deum a Szegedi Dómban Június Úszótanfolyam a békéscsabai Árpád fürdőben Június 22. Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet Június Tájfutás-Békés Kupa Laurinyecz Katalin Az év során folyamatosan Pályázatok keresése. A meghirdetett témák pályázhatóságának vizsgálata, előkészítése, az intézményvezető elé terjesztése. Nevelési gyakorlatvezetés Kaczkó Pálné Augusztus 2016 Általános Iskola Óvoda Felelősök Augusztus Pedagógiai Program felülvizsgálata a törvényi változások alapján Kaczkó Pálné Augusztus 23. Nevelési értekezlet Kaczkó Pálné 26

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: ÁMK Általános Iskolája

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1 A pedagógusok

Részletesebben

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Közzétételi lista 2015/2016-os tanév 1. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma Általános iskolai beiratkozás

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista

Intézményi közzétételi lista Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde 5331 Kenderes, Szent István út 36. tel: 59/528-010, fax: 59/528-034, e-mail: kenderessuli@gmail.com Intézményi közzétételi

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító Sorszám Szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Petıfi Sándor Általános Iskola, 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok:

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri u. 27. Tel.: 96/279/137 Fax: 96/535-017 E-mail: altiskfarad@gmail.com

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Közzétételi lista A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Sorszám Beosztás Végzettség Szakképzettség Tanított tárgyak 1. tanító főiskola tanító, technika

Részletesebben

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A 2013/2014. tanév munkarendje 2013. augusztus 23. (P) Nevelőtestületi megbeszélés Munkaközösségi megbeszélések A tantárgyfelosztás egyeztetése

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2014. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2014. szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2014. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 Munkaterv 2015-2016. tanév Tartalom 1. Bevezetés... 2. oldal 1.1. Törvények... 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek... 2. oldal 1.3. Miniszteri rendeletek...

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Tartalom 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz. 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak?

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Dátum Nap típusa ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Hét Ciklus Tanítási hét sorszáma Tanítási nap

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE 5310 KISÚJSZÁLLÁS KÁLVIN U. 3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 32/2008. - XI.24. OKM rendelet

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 MUNKATERVE 2013-2014. tanév / : 06-68-423-033 Tartalom Bevezetés... 2. oldal 1. A tanév helyi rendjének meghatározása... 2. oldal 2. A szünetek

Részletesebben

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE A JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015. szeptember 1. 1. PEDAGÓGUSOK NÉV ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE TANÍTOTT TANTÁRGY FOGADÓÓRA Igazgató: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna szlovák-földrajz

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016 2017. Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1. Telefonszám 62/547-062 Fax 62/547-063 E-mail eotvos@ejg-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014.

Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014. Ikt.sz.: 650/2014. Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról Tartalomjegyzék Közzétételi lista általános

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához.

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Közzétételi lista A 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon is közzétenni 1. A pedagógusok

Részletesebben

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre I. Felvételi lehetőségek 1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből melyet az iskola fenntartója határoz meg minden jelentkező

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy Különös közzétételi lista 2015/2016 tanév 32/2008 (XI. 2) OKM rendelet 10. számú melléklet 0 11/1994 (VI.8) MKM rendelethez, mely előírja a tájékoztatási kötelezettséget az alábbi témákban: A pedagógusok

Részletesebben

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján I. A tanév, szorgalmi idő Tanév: 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus

Részletesebben

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA Beiratkozás: Az intézménybe történő beiratkozás a tanévkezdést megelőző március hónap második hetében történik meg. Az iskola kötelező felvételi körzete Dötk,Gyűrűs,

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

2012/2013. tanév AUGUSZTUS péntek szerda hétfő h-k péntek cs-p péntek SZEPTEMBER hétfő 7.40 hétfő szerda hétfő szerda szombat péntek hétfő szerda

2012/2013. tanév AUGUSZTUS péntek szerda hétfő h-k péntek cs-p péntek SZEPTEMBER hétfő 7.40 hétfő szerda hétfő szerda szombat péntek hétfő szerda PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM 2012/2013. tanév AUGUSZTUS 2012.08.17 péntek 12.00 Tankönyvszállítás 2012.08.22 szerda 9.00 ALAKULÓ értekezlet 2012.08.27 hétfő 10.00 Tanévelőkészítő igazgatói

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ 2015/2016.

BEKÖSZÖNTŐ 2015/2016. BEKÖSZÖNTŐ 2015/2016. A Szentlélek segítségét kérve szeptember 1-jén, a Veni Sancte szentmisével kezdetét vette az új tanév. A Gondviselésbe vetett bizalmunk és reményünk mellett kérjük a szülők elkötelezett

Részletesebben

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV 1./ Felvételi lehetőségek Iskolánk felvételi körzete: Alsópáhok és Felsőpáhok községek közigazgatási területei. Amennyiben más, környékbeli

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERV 2012-2013.

RENDEZVÉNYTERV 2012-2013. RENDEZVÉNYTERV 2012-2013. Augusztus 31. (péntek) 18:00 Tanévnyitó ünnepség Óvodaiskolás műsor (leendő első osztályosok), Nyakkendők átadása Felelős: 1.ói, 6., 8. évfolyam Koordinátor: dr. Mátyás Jánosné

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola MUNKATERV 2014/2015-ös tanév A tanév rendje: Szorgalmi idő: 2014. szeptember 1.(hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Kötelező tanítási napok száma: 181 Őszi szünet: 2014.

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma MUNKATERV 2015/2016. TANÉV A TANÉV HELYI RENDJE 2 Szorgalmi idő (tanítási év): 2015. szeptember 1. (kedd) 2016.

Részletesebben

MUNKATERV. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája. 2015/2016. tanév. Debrecen, 2015. augusztus 28.

MUNKATERV. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája. 2015/2016. tanév. Debrecen, 2015. augusztus 28. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája MUNKATERV 2015/2016. tanév Debrecen, 2015. augusztus 28. Dr. Tóth László Tamásné igazgató Iskolánk a 2015/2016. tanévre az alábbi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma Végzettsége Szakképzettsége A tantárgyfelosztás

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: A Szent Mór Óvodával szoros, hatékony kapcsolat kiépítése A nyílt napok, Iskolanyitogatók megszervezése A pedagógus kulcskompetenciák

Részletesebben

2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: Közzétételi lista 1. Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az intézmény beiskolázási körzete: Andrásfa, Petőmihályfa, Hegyhátszentpéter, Győrvár, Pácsony, Olaszfa, Oszkó települések. A 2011. Nktv. értelmében:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Arany János Általános Iskola Kosd OM: 032418

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Arany János Általános Iskola Kosd OM: 032418 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Tóth Pál Általános Iskolájának Különös közzétételi listája a 2011/12-es tanévben [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista

Részletesebben

A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév

A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév Tartalomjegyzék Fejezet Cím Oldalszám 1. A Kerek Világ Általános Iskola pedagógusainak száma, iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév OM 035883 5008 Szolnok, Gorkij út 47. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév 1 8 évfolyamos általános iskola 1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: Óvoda integrációja 20. jubileumi évprogramjainak megszervezése A felújított, átvett épületekben zajló tanítás megszervezése

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a közfeladatot ellátó intézményre a törvényben meghatározott közzéteendő

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember 9.a 9.b 9.c 9.d 10.a 10.b 10.c 10.d 11.a 11.b 11.c 11.d 12.a 12.b 12.c 12.d Össz. Kedv. PP Szak. Össz. A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2012/2013 tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2012/2013 tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.)OKM rendelet 4. -a, valamint a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: DOROGI ÓVODA, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI

Részletesebben

A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 2010/2011-ES TANÉVÉNEK MUNKATERVE

A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 2010/2011-ES TANÉVÉNEK MUNKATERVE A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 2010/2011-ES TANÉVÉNEK MUNKATERVE A tanév legfőbb célkitűzése az intézményi tanulmányi átlag emelése. Ezt szolgálják a természettudományos felmérők, valamint a különböző

Részletesebben

A KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-os tanév munkaterve

A KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-os tanév munkaterve A KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-os tanév munkaterve KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016 08.31.Tanévnyitó ünnepély /Felelős:2.évf./ Szeptember 09.01.első tanítási nap, szülői értekezlet

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig A 2 015/2016 -OS T AN É V RENDJE Tanítási napok száma: Szorgalmi idő: Tanítási év vége: 181 nap 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig 2016. június 15. (szerda) Őszi szünet: 2015. október 26-tól

Részletesebben

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium A 2015/2016. tanév helyi rendje A tanév első napja: Utolsó tanítási nap: 2015. szeptember 1. (hétfő) 2016. június 15. (szerda) (tanítási napok száma: 180 nap) (hetek száma: 36 hét) Dátum Időpont Esemény

Részletesebben

BAJAI BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MUNKATERV

BAJAI BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MUNKATERV BAJAI BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MUNKATERV 2013/2014. 2 MUNKATERV 2013/2014. A tanév rendjét a 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet tartalmazza, mely szerint a szorgalmi idő

Részletesebben

matematika-fizika szakos általános iskolai tanár magyar nyelv és irodalom-orosz szakos általános iskolai tanár

matematika-fizika szakos általános iskolai tanár magyar nyelv és irodalom-orosz szakos általános iskolai tanár A Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskolában alkalmazott pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a helyi tanterv tantárgyfelosztásához rendelve a 2015/2016-os tanévben. végzettség szakképzettség

Részletesebben

6. Az intézményben dolgozó pedagógusok és pedagógiai munkát segítő munkatársak.

6. Az intézményben dolgozó pedagógusok és pedagógiai munkát segítő munkatársak. Közzétételi lista A Káldor Miklós Kollégium közzétételi listája 2015/2016 Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tartalom 1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás 3. Térítési

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015-es TANÉVRE 1.1. Rendelkezés a tanévről - A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember elsejétől (hétfő) 2015. aug. 31-éig tart a tanév

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E P r o g r a m : A U G U S Z T U S 23 9.00 Alakuló értekezlet 24. 8.00

Részletesebben

A 2012/2013-ES TANÉV RENDJE, RENDEZVÉNY NAPTÁRA

A 2012/2013-ES TANÉV RENDJE, RENDEZVÉNY NAPTÁRA A 2012/2013-ES TANÉV RENDJE, RENDEZVÉNY NAPTÁRA I. Az órarendben rögzítetteken kívüli állandó elfoglaltságok : Hétfő: szakköri nap Kedd: szakköri nap Szerda: nevelőtestületi, szakszervezeti, szakmai munkaközösségi

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév

Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév Kazincbarcika, 2015. augusztus 31. Pál-Kutas Dénesné igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés:...3 Jogszabályi háttér:...4 I.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV. 2009/2010. tanév

INTÉZMÉNYI MUNKATERV. 2009/2010. tanév INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2009/2010. tanév VOCATIONAL ACADEMY ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON OM 101333 Intézmény székhelye: 9027 Gyır,

Részletesebben

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató A Kertai Általános Iskola Munkaterve a 2014/2015-ös tanévre Kerta, 2014. augusztus 28. igazgató A Kertai Általános Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a 2014/2015.

Részletesebben

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév A Kecskeméti Szakképzési Centrum MUNKATERVE 2015-2016-os tanév Kecskemét 2015. Kecskeméti Szakképzési Centrum Tartalomjegyzék Bevezető... 3 I. A tagintézmény szervezeti struktúrája... 4 Humánerőforrás...

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012 A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012 végzettség szakképesítés tárgy tanító, művelődés szervező, filmterjesztő, napközis foglalkozás:

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév

Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége Végzettség Szakképesítés

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2015/2016. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2015/2016. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.)OKM rendelet 4. -a, valamint a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

2013. AUGUSZTUS. Mk-i értekezletek Igh. Tantestület. DÖK patr. ped. vizsgáztató tanárok 9. évf. osztálymegbeszélések igazgató

2013. AUGUSZTUS. Mk-i értekezletek Igh. Tantestület. DÖK patr. ped. vizsgáztató tanárok 9. évf. osztálymegbeszélések igazgató 2013. AUGUSZTUS Naptári Feladat, rendezvény, esemény Felelős Résztvevők 22. Cs. Előzetes tantestületi értekezlet tantestület 23. P. Munkaközösségek megalakulása tantestület 24. Szo. 25. V. Javítóvizsgák

Részletesebben