MUNKATERV 2015/2016. TANÉV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV 2015/2016. TANÉV"

Átírás

1 Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma MUNKATERV 2015/2016. TANÉV

2 A TANÉV HELYI RENDJE 2 Szorgalmi idő (tanítási év): szeptember 1. (kedd) június 15. (szerda) Szorgalmi idő (felnőttoktatás): szeptember 1. (kedd) június 15. (szerda) Tanítási napok száma: szakiskola: 180 nap szakközépiskola: 180 nap Az iskola utolsó évfolyamának utolsó tanítási napja: április 29. Az első félév vége: január 22. Az első félév vége a felnőttoktatásban: január 22. (A tagintézmények január 29-ig (a felnőttoktatásban öt munkanapon belül) értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről.) Tanítás nélküli munkanapok: - száma (szakközépiskola, gimnázium, szakiskola): 6 tanítás nélküli munkanap - a tanítás nélküli munkanapok felhasználását a tagintézmények éves munkatervükben szabályozzák. Tanítási szünetek: Őszi szünet: október 26 október 30. Szünet előtti utolsó tanítási nap: Szünet utáni első tanítási nap: október 22. (csütörtök) november 2. (hétfő) Téli szünet: december 21 december 31. Szünet előtti utolsó tanítási nap: Szünet utáni első tanítási nap: december 18. (péntek) január 4. (hétfő) Tavaszi szünet: március 24 március 29. Szünet előtti utolsó tanítási nap: Szünet utáni első tanítási nap: március 24. (szerda) március 30. (szerda) Ünnepek, megemlékezések: Megemlékezés az aradi vértanúkról 2015.október 6. Nemzeti ünnep 2015.október 23. Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól 2016.február 25. Nemzeti ünnep 2016.március 15. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól 2016.április 16. Nemzeti összetartozás napja 2016.június 4.

3 Értekezletek: 3 Az alábbi értekezletek időpontját a tagintézmények éves munkaterve tartalmazza. Tanévnyitó tantestületi értekezlet Őszi nevelési értekezlet Félévi tantestületi értekezlet Tavaszi nevelési értekezlet Tanévzáró tantestületi értekezlet Munkaszüneti napok körüli munkarend: december 12. (szombat) munkanap, december 24. (csütörtök) pihenőnap március 5. (szombat) munkanap, március 14. (hétfő) pihenőnap Érettségi és szakmai vizsgák beosztása: Írásbeli vizsga: az ügyelet nem érinti a felügyelő tanárok oktatással-neveléssel lekötött óráit Szóbeli vizsga: külön beosztás és megbízás alapján Érettségi elnöki és emelt szintű javító és kérdező tanári feladatokat láthat el a Kormányhivatalok Oktatási Főosztályának megbízása alapján: Az érintett pedagógusok névsorát a tagintézmények munkaterve tartalmazza. Országos kompetenciamérés: május 25. Fizikai állapot- és edzettség vizsgálat: január 6 június 1.

4 MUNKATERV 2015/2016. Terület Célok, feladatok Felelős Határidő - átadás-átvétel lebonyolítása - tárgyi, személyi feltételek kialakítása, fejlesztése - tagintézmények együttműködésének kialakítása - centrum dokumentumainak elkészítése - intézményi szabályzatok módosítása - jogszabályi változások folyamatos követése, hatályban lévő jogszabályok végrehajtása Általános - pedagógus előmeneteli rendszernek megfelelően minősítő vizsgák, minősítési eljárások lefolytatása, feltételeinek biztosítása - önértékelés működtetése, a tanfelügyeleti rendszer működési feltételeinek megteremtése - belső ellenőrzések megtervezése - adatszolgáltatások biztosítása - közérdekű adatszolgáltatások (KIR, KÖZADAT, statisztika, tanulmányi eredmények visszajelzése) - külső kapcsolatok erősítése: a fenntartóval, a kamarával, gazdálkodókkal, a munkaerőpiac szereplőivel igazgató június 15.

5 Terület Célok, feladatok Felelős Határidő 5 - a szakképzésben tanulók arányának növelése - a szakközépiskolai ágazati és az OKJ szerinti képzések magas színvonalú megvalósítása - a képzési kínálat bővítése, új szakképesítések indításának előkészítése Szakmai képzés - a duális szakmai képzés erősítése - a tanulószerződések arányának növelése - a gyakorlati képzést végző gazdálkodókkal való együttműködés - szakmai vizsgák és komplex szakmai vizsgák lebonyolítása - felkészítés szakmai versenyekre SZKT - felnőttoktatásban tanulók arányának növelése szakmai igazgatóhelyettes június 15.

6 Terület Célok, feladatok Felelős Határidő - hatékony személyiség- és közösségfejlesztés - hagyományőrző tevékenységek ápolása - nemzeti és iskolai ünnepek, kulturális- és sport rendezvények szervezése - bekapcsolódás a megye, város közéletébe - egészségnevelési program megvalósítása (mindennapos testedzés) - drogprevenció, kapcsolattartás külső szervezetekkel 6 Nevelés - szociális hátrányok enyhítése, esélyegyenlőség, tolerancia biztosítása - a beilleszkedési, magatartási zavarok hatékony kezelése - felzárkóztató, tehetséggondozó programok szervezése - közösségi szolgálat szervezése - együttműködés erősítése diákok (DÖK) tanárok, szakoktatók, osztályfőnökök, kollégiumi nevelő szülők, családok (SZMK, Intézményi Tanács) ápolónő, védőnő, pszichológus ifjúságvédelmi felelősök bűnmegelőzési referens Gyermekjóléti Szolgálat, Gyámhivatal Pártfogói Felügyelet Nevelési Tanácsadó - rend, fegyelem megszilárdítása, erőszak megelőzése prevenció igazgatóhelyettesek június 15.

7 Terület Célok, feladatok Felelős Határidő 7 - tehetséggondozás, versenyekre történő felkészítés - a beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók kiszűrése, kötelező foglalkozásaik szervezése, külső szervezetek bevonása a rehabilitációs tevékenységbe - a kötelező tanulószobai foglakozások szervezése évfolyamon - tanórán kívüli tevékenységek szervezése, ellenőrzése - pályázatok fenntartási időszakának feladatai oktatási igazgatóhelyettes június 15. Oktatás - tanulmányok alatti vizsgák szervezése, ellenőrzése - kompetenciamérés szervezése és az ebből adódó fejlesztési feladatok megvalósítása - intézkedési terv végrehajtása - NETFIT mérésre való felkészülés - érettségire történő felkészítés, vizsgák szervezése - a HH-s és HHH-s tanulókkal történő egyéni foglalkozás, fejlesztés (IPR megvalósítása) - a tanulók bukásának, hiányzásának, lemorzsolódásának, az évfolyamismétlések számának csökkentése - nyílt órák szervezése

8 8 Terület Célok, feladatok Felelős Határidő Felnőttképzés - jogszabályi változások követése - felnőttképzési dokumentumok aktualizálása - minőségügyi dokumentumok felülvizsgálata, aktualizálása - felnőttképzési tanfolyamok indítása szakmai igazgatóhelyettes június 15. Terület Célok, feladatok Felelős Határidő - intézményi önértékelés, elégedettségmérés Mérés-értékelés - pedagógusértékelés - nyomonkövetés, pályakövetés - tanulók szellemi, fizikai képességeinek mérése-értékelése igazgató június 15.

9 9 Terület Célok, feladatok Felelős Határidő - a Kollégiumi Nevelési Program megvalósítása Kollégium - magatartási és együttélési normák közvetítése - rend, fegyelem megszilárdítása, állagmegóvás - a házirend maradéktalan elfogadtatása a tanulókkal - tehetséggondozás, egészséges életszemlélet kialakítása sport- és egyéb foglalkozások szervezésével - a tanulási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatási egyéni fejlesztési terv alapján - a kollégiumi hagyományok erősítése nevelési igazgatóhelyettes 2016.június 15.

10 10 Terület Célok, feladatok Felelős Határidő - önállóan működő szervezet létrehozása - szabályzatok készítése - költségvetés készítése és végrehajtása Gazdálkodás - saját bevételek növelése - költséghatékonyság - működési feltételek javítása - szerződés szerinti teljesítések - vagyonvédelem, állagmegóvás biztosítása - pályázatok készítése, fenntartási időszak gazdálkodási feladatainak teljesítése, pályázatokkal kapcsolatos elszámolások elkészítése - közbeszerzési előírások betartása - ellenőrzés - NGM által előírt adatszolgáltatások teljesítése igazgató június 15.

11 /2016. tanév Ellenőrzési tevékenységek Ellenőrzési tevékenység Időpont Ellenőrzést végző Törzslap, bizonyítvány (javítás, javítóvizsgák, nyári gyakorlat, Bodócsné Vinnai Klára július 01-i változás, közösségi szolgálat bejegyzés) Törzslap, bizonyítvány (új diákoké) Bodócsné Vinnai Klára Ellenőrzők, e-napló : Szakiskola : Szakközépiskola, Intenzív Nagy Károly: Szakképző évfolyamok E-napló folyamatos Nagy Károly Törzskönyv, beírási napló Nagy Károly Kollégiumi beírási napló Bodócsné Vinnai Klára Munka, tűz- balesetvédelem - oktatási jegyzőkönyvek (mindenki aláírta-e?) Nagy Károly Házirend elfogadása diák, szülő részéről Tanmenetek (mk.vezetők, ifj.véd, kult, osztályf., könyvtárost., iskolai) Munkatervek Bodócsné Vinnai Klára Nagy Károly Munkaközösség vezetők Bodócsné Vinnai Klára Nagy Károly

12 12 Tanórán kívüli tevékenységek megtartása, mindennapos testnevelés havonta legalább 1 alkalommal Bodócsné Vinnai Klára Nagy Károly Munkaközösség vezetők DSK működése Órakezdés, óratartás Heti 32 órás benntartózkodás és jelenléti ívek Reggeli késések ellenőrzése Hiányzásokról értesítések kiküldése e-napló alapján Leltár folyamatos folyamatos, havonta legalább 1 alkalommal folyamatos Bodócsné Vinnai Klára Nagy Károly Munkaközösség vezetők Bodócsné Vinnai Klára Nagy Károly Munkaközösség vezetők Soltész Istvánné ügyeletes vezető ügyeletes tanárok osztályfőnökök, ijfúságvédelmi felelősök akinek a nevén van leltár

13 13 Bodócsné Vinnai Klára Óralátogatás folyamatos Nagy Károly Munkaközösség vezetők beosztott pedagógus Időarányos értékelés folyamatos osztályfőnökök Tankönyvek kiosztása osztályfőnökök Iskolatitkári adminisztráció Tanmenet szerinti haladás Nagy Károly Gazdálkodás Félévzárás, adminisztráció, jegyek, Év zárás, adminisztráció, jegyek Érettségi, szakmai jelentkezés Félévi átfogó ellenőrzés Nagy Károly akik munkatervet készítettek, beszámoló formájában, osztályfőnökök Év végi átfogó ellenőrzés Külön beosztás szerint munkaközösség vezetők, osztályfőnökök Felvételi eljárás folyamatos Nagy Károly Tanulószerződések Nagy Károly Külső képzőhelyeken képzés folyamatos Nagy Károly Érettségi előkészítése

14 14 Szakmai vizsgák előkészítése Érettségi Szakmai vizsgák Rendezvények előkészítése folyamatos Tóthné Ujteleki Ilona Kult.is. Mérések, kompetencia folyamatos Dr. Rubiné Pető Lívia Tanfelügyelet, minősítés folyamatos Új tantárgyfelosztás előkészítése Dokumentumok jogszabályi megfelelősége folyamatos Belső vizsgák folyamatos Schmiedtné Vaskó Kinga

15 15 Intézményi Önértékelés éves munkaterve 2015/2016 A 2015/2016 tanév önértékelése a pedagógusokra terjed ki. A tanév folyamán 36 fő értékelésére kerül sor, szeptember 30-ig 12 fő, április 30-ig további 24 fő pedagógus bevonásával. Az értékelés menete: Az intézményben megalakult önértékelési csoport az érintett pedagógus esetében 2 órát látogat. Az óralátogatást követően megbeszélésre kerül sor, ahol elemzik a tapasztalatokat. Az intézményi önértékelésben meghatározottak alapján elkészíti a csoport kijelölt tagja a pedagógusra vonatkozó önértékelési-, tanuló értékelési-, szülő értékelési-, valamint munkatársi kérdőívek eredményét. Az eredmények az OH támogató szoftverében kerülnek rögzítésre. A pedagógusértékelésben részt vevő kolléga eredményét nyomon kell követni. Az önértékelés 2 évente ismétlendő. Tervezet szerint a következő tanévben az intézmény további főállású pedagógusainak értékelésére, a 2017/2018-as tanévben pedig a vezető és az intézmény önértékelésére fog sor kerülni. A 2015/2016-os tanév pedagógus értékelésének tervezete: Pedagógus neve Értékelési határidő Értékelő neve Eredmény leadásának határideje Baksa Tibor Ujvári Gyula Bankusné Hernádi Ibolya Pécsiné Kiss Klára Bánné Gulyás Katalin Ujvári Gyula Békésiné Bárány Barbara Dr Mikoláné Kállai Lívia Bodócsné Vinnai Klára Barnáné Lukács Erika Czimbalmos Emőke Hidas Éva Czipáné Kovács Magdolna Hidas Éva Csatlós István Dr Mikoláné Kállai Lívia Dr Mikoláné Kállai Lívia Barnáné Lukács Erika Enyedi József Barnáné Lukács Erika Galambos Imre Barnáné Lukács Erika Galambosi Ottó Szőllősi Csilla Edit Geréné Tolnai Zsuzsanna Hidas Éva Gombkötőné Óvári Szilvia Hidas Éva

16 16 Gomkötő Mihály Hidas Éva Ifj Szőllősi Csilla Edit Kapás Péter Ujvári Gyula Kunsági Tímea Dr Mikoláné Kállai Lívia Lakatos Magdolna Barnáné Lukács Erika László Attila Hidas Éva Lászlófiné Turi Nagy Andrea Barnáné Lukács Erika Molnárné Koczkás Ágnes Dr Mikoláné Kállai Lívia Mult Attila László Hidas Éva Nagy Károly Barnáné Lukács Erika Nagy Tivadar Ujvári Gyula Pécsi Imre Dr Mikoláné Kállai Lívia Pécsiné Kiss Klára Barnáné Lukács Erika Soltész Tibor Barnáné Lukács Erika Szalai Anikó Hidas Éva Szántóné Pásztor Marianna Barnáné Lukács Erika Tóthné Ujteleki Ilona Dr Mikoláné Kállai Lívia Ujvári Gyula Barnáné Lukács Erika Vasas Antal Hidas Éva Vigóczki Ferenc Hidas Éva Vitoszki András Zsolt Szőllősi Csilla Edit Zolcsák Zsuzsanna Dr Mikoláné Kállai Lívia

17 17 ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016. tanév Augusztus Vezetőségi értekezlet Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetői értekezlet Javítóvizsgák kezdete (írásbeli, szóbeli folyamatosan) 25. Munkaközösségi megbeszélések Beiratkozás Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet Tanévnyitó tantestületi értekezlet, osztályozó konferencia Kollégiumi beköltözés Kollégiumi szülői értekezlet Kollégiumi munkavédelmi oktatás

18 Szeptember Első tanítási nap, osztályfőnöki nap Tanévnyitó ünnepség Előzetes tanulói létszám leadása (nyíregyházi-vidéki bontásban) 04. Tanévkezdő létszám leadása (nyíregyházi-vidéki bontásban) 07. A tanulók jelentkezésének határideje az október-novemberi érettségi vizsgára Statisztikai lapok leadási határideje Szociális rászorultak adatainak leadási határideje A házirend és a kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos szabályzat tudomásul vételét igazoló aláírások leadási határideje Szülői értekezletek külön forgatókönyv szerint DÖK közgyűlés (kollégium) 11. (péntek) Kulturális kérdőívek leadási határideje Tanulószobára, egyéni felkészülésre, szakkörökre jelentkezés határideje Statisztikai lapok leadási határideje A házirend és a kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos szabályzat tudomásul vételét igazoló aláírások leadási határideje 15. Tanmenetek leadásának határideje Kollégiumi Napok 25. Munkaközösségi munkatervek leadási határideje Anyakönyvek kitöltésének határideje Osztályfőnöki tanmenetek leadásának határideje Naplók kitöltésének határideje 30. Érettségi jelentkezésre felkészítés módosításának határideje

19 19 TERE-FERE tájékoztató beszélgetés a kollégiumban Október 01. Osztályok statisztikai adatainak leadási határideje A szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészeinek, írásbeli és interaktív vizsgatevékenységiek időszaka A szakmai vizsgák szóbeli és gyakorlati vizsgarészeinek, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységeinek időszaka 06. (kedd) Megemlékezés az aradi vértanúkról 09. Verébavató 12. Az őszi írásbeli érettségi vizsgák kezdete 8 00 Magyar nyelv és irodalom emelt és középszintű írásbeli érettségi vizsga Szakmai előkészítő tárgyak emelt és középszintű írásbeli érettségi vizsga Matematika emelt és középszintű írásbeli érettségi vizsga Földrajz emelt és középszintű írásbeli érettségi vizsga Matematika emelt és középszintű írásbeli érettségi vizsga Fészekavató a kollégiumban 15. Iskolai statisztikai adatszolgáltatás határideje 8 00 Angol nyelv emelt és középszintű írásbeli érettségi vizsga Pályaválasztási kiállítás Informatika emelt és középszintű írásbeli érettségi vizsga Pályaválasztási kiállítás Német nyelv emelt és középszintű írásbeli érettségi vizsga Biológia, társadalomismeret emelt és középszintű írásbeli érettségi vizsga 22. (csütörtök) Fizika emelt és középszintű írásbeli érettségi vizsga Írásbeli érettségi vizsgák utolsó napja

20 23. (péntek) Nemzeti ünnep Őszi szünet 20 Megemlékezés október 23-ról, ünnepi műsor Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap November 02. (hétfő) Őszi szünet utáni első tanítási nap Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák időszaka Halloween kollégiumi szinten 11. (szerda) Nevelési értekezlet Fogadóóra A középszintű szóbeli érettségi vizsgák időszaka Fórum a kollégiumban 26. Advent kezdete a kollégiumban Advent 30. (hétfő) Gyertyagyújtás

21 December Mikulás ünnepség a kollégiumban 04. (péntek) Mikulás ünnepség az iskolában Mikulás ünnepség a dolgozók gyerekeinek 07. (hétfő) Gyertyagyújtás 12. (szombat) Tanítás nélküli munkanap (1) 14. (hétfő) Gyertyagyújtás 16. Karácsonyi ünnepség a kollégiumban 18. (péntek) Karácsonyi ünnepség Gyertyagyújtás Téli szünet előtti utolsó tanítási nap Téli szünet 24. (csütörtök) Pihenőnap Január 04. (hétfő) A téli szünet utáni első tanítási nap Tanulók fizikai fittségének kötelező felmérése a NETFIT komplex mérési tesztrendszer alkalmazásával 22. (péntek) A tanév első félévének vége Osztályozó konferencia 27. Játékos sportvetélkedő a kollégiumban 29. (péntek) Félévi értesítők kiadásának határideje

22 Február (szerda) Félévi tantestületi értekezlet A szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészeinek, írásbeli és interaktív vizsgatevékenységiek időszaka A szakmai vizsgák szóbeli és gyakorlati vizsgarészeinek, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységeinek időszaka 10. Kollégiumi farsang 15. Jelentkezés határideje a május júniusi érettségi vizsgákra és a felsőfokú tovább tanulásra 17. Valentin napi vetélkedő a Kollégiumban 25. (csütörtök) Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól Március 01. A május júniusi érettségi vizsgákra vonatkozó iskolai összesítő jelentés megküldése a KH-nak 05. (szombat) Tanítás nélküli munkanap (2) 08. (kedd) Nőnap az iskolában Nőnap a kollégiumban 11. (péntek) Megemlékezés a Nemzeti ünnepről, ünnepi műsor 15. (vasárnap) Nemzeti ünnep Wesselényi napok 22. Fórum a kollégiumban 23. (szerda) Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap Tavaszi szünet 30. (szerda) Tavaszi szünet utáni első tanítási nap Wesselényi napok

23 23 Április 01. Diáknap Tanítás nélküli munkanap (3) Tanulók fizikai állapotának és edzettség vizsgálatának időszaka 06. (szerda) Nevelési értekezlet 08. DÖK tisztújító közgyűlés 15. (péntek) Megemlékezés a holokauszt áldozatairól 21. Kollégiumi ballagás Wesselényi emlékműsor, koszorúzás 29. (péntek) Az iskola, végzős évfolyamának utolsó tanítási napja Osztályozó konferencia Ballagás

24 Május Írásbeli érettségi vizsgák a tanév rendje szerint 02. (hétfő) 8 00 Május - júniusi érettségi vizsgák kezdőnapja Emelt és középszintű írásbeli érettségi magyar nyelv és irodalom 03. (kedd) 8 00 Emelt és középszintű írásbeli érettségi matematika 04. (szerda) 8 00 Emelt és középszintű írásbeli érettségi történelem 05. (csütörtök) 8 00 Emelt és középszintű írásbeli érettségi angol nyelv Tanítás nélküli munkanap (4) 06. (péntek) 8 00 Emelt és középszintű írásbeli érettségi német nyelv A szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészeinek, írásbeli és interaktív vizsgatevékenységiek időszaka A szakmai vizsgák szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységeinek időszaka 10. (kedd) 8 00 Szakmai vizsga írásbeli vizsga Emelt szintű gyakorlati érettségi informatika Tanítás nélküli munkanap (5) Emelt és középszintű írásbeli érettségi biológia Középszintű gyakorlati érettségi informatika Emelt és középszintű írásbeli érettségi kémia Emelt és középszintű érettségi földrajz 16. Munkaszüneti nap, Pünkösd hétfő Emelt és középszintű érettségi fizika Emelt és középszintű szakmai előkészítő tárgyak 25. Olvasás szövegértés; matematika eszköztudás mérése a 10. évfolyam valamennyi tanulója számára 31. Hősök Napja

25 25 Szabadtéri játékok (kollégium) Tavaszi nagytakarítás a kollégiumban (folyamatosan) Június A szakmai vizsgák szóbeli és gyakorlati vizsgarészeinek időszaka Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 03. Pedagógusnapi ünnepély Tanítás nélküli munkanap (6) 04. Nemzeti összetartozás napja Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 15. (szerda) Utolsó tanítási nap Osztályozó konferencia Beiratkozás Bizonyítványosztás 30. (csütörtök) Tanévzáró tantestületi értekezlet július 01. Pedagógusok nyári szabadságának várható kezdete

26 26 Július Pedagógusok nyári szabadsága Augusztus 22. (hétfő) 9 00 Alakuló értekezlet Nyíregyháza, augusztus 25. igazgató

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak?

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Dátum Nap típusa ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Hét Ciklus Tanítási hét sorszáma Tanítási nap

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Kulcsesemény terv a 2012/2013. tanévre

Kulcsesemény terv a 2012/2013. tanévre Kulcsesemény terv a 2012/2013. tanévre Tanítás nélküli munkanapok (5 nap): - Október 27. módszertani kirándulás - február 22. középiskolai felvételi - március 27. - május 6. - június 7. DÖK- nap feladat

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

MUNKATERV. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája. 2015/2016. tanév. Debrecen, 2015. augusztus 28.

MUNKATERV. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája. 2015/2016. tanév. Debrecen, 2015. augusztus 28. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája MUNKATERV 2015/2016. tanév Debrecen, 2015. augusztus 28. Dr. Tóth László Tamásné igazgató Iskolánk a 2015/2016. tanévre az alábbi

Részletesebben

A Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre

A Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre A Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola munkaterve a 2014/201 tanévre Szeptember 1 2 Első tanítási nap tanévnyitó + 3 OF (naplóba 4 szám.ofő) 1/180 8. 2. 2/180 9. 3. 3/180 10. Javító érettségire

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1 A pedagógusok

Részletesebben

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató A Kertai Általános Iskola Munkaterve a 2014/2015-ös tanévre Kerta, 2014. augusztus 28. igazgató A Kertai Általános Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a 2014/2015.

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA)

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) Dátum/ (kedd) 8,00 05. 9. (szerda)

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.

MUNKATERV 2012/2013. MUNKATERV 2012/2013. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út 48-54. Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 2 A PETRIK LAJOS

Részletesebben

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján I. A tanév, szorgalmi idő Tanév: 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus

Részletesebben

A tanév rendje. Speciális szakiskola, szakiskola, intézményegység 2010-2011.

A tanév rendje. Speciális szakiskola, szakiskola, intézményegység 2010-2011. A tanév rendje Speciális szakiskola, szakiskola, intézményegység 2010-2011. Kiemelt feladataink a tanévben: A női szabó szakma helyi tantervének átdolgozása a 2 éves képzésre. Szintvizsgák előkészítése,

Részletesebben

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév A Kecskeméti Szakképzési Centrum MUNKATERVE 2015-2016-os tanév Kecskemét 2015. Kecskeméti Szakképzési Centrum Tartalomjegyzék Bevezető... 3 I. A tagintézmény szervezeti struktúrája... 4 Humánerőforrás...

Részletesebben

A 2012/2013-ES TANÉV RENDJE, RENDEZVÉNY NAPTÁRA

A 2012/2013-ES TANÉV RENDJE, RENDEZVÉNY NAPTÁRA A 2012/2013-ES TANÉV RENDJE, RENDEZVÉNY NAPTÁRA I. Az órarendben rögzítetteken kívüli állandó elfoglaltságok : Hétfő: szakköri nap Kedd: szakköri nap Szerda: nevelőtestületi, szakszervezeti, szakmai munkaközösségi

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A 2013/2014. tanév munkarendje 2013. augusztus 23. (P) Nevelőtestületi megbeszélés Munkaközösségi megbeszélések A tantárgyfelosztás egyeztetése

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 22. vezetői tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 22. vezetői tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 22. vezetői tanévnyitó értekezlet Németh István 24. Tankönyvosztás, vásár 14.30-17.30 óráig Németh Istvánné 27. Alakuló értekezlet Németh István

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola MUNKATERV 2014/2015-ös tanév A tanév rendje: Szorgalmi idő: 2014. szeptember 1.(hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Kötelező tanítási napok száma: 181 Őszi szünet: 2014.

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013/2014. TANÉV MUNKATERVE A kötelező tanítási napok száma: 179 nap. Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő), az utolsó tanítási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

Munkaterv 2015/2016 Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Munkaterv 2015/2016 Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolája 1146 Budapest, Thököly út 48-54. 2015/2016-os tanév

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV TANÉV HELYI RENDJE ESEMÉNY MEGNEVEE hó Tanévnyitó alakuló értekezlet 19. szerda 11:00 Javítóvizsgák - írásbeli 24. hétfő Javítóvizsgák - szóbeli 25-27. kedd-csütörtök augusztus

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító Sorszám Szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: ÁMK Általános Iskolája

Részletesebben

Eseménynaptár 2013/14-es tanév PIOK Általános iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013/14-es tanév PIOK Általános iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus. Szeptember Eseménynaptár 2013/14-es tanév PIOK Általános iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum 20. Kedd Nap Tan. nap. Szám 21. Szerda alakuló ülés 9:00 22. Csütörtök 23. Péntek jeletkezés vizsgákra

Részletesebben

Éves munkaterv 2014/15 Napok hét sorszáma sorszáma

Éves munkaterv 2014/15 Napok hét sorszáma sorszáma Éves munkaterv 2014/15 Napok hét sorszáma sorszáma augusztus 25. Szombat augusztus 26. Vasárnap SZÜLŐI ESTEK 9. o. 10. o. 11. o. 12. o. 13. o. 7.o. augusztus 25. Hétfő (f=fogadóóra) augusztus 26. Kedd

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Tartalom 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE A JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015. szeptember 1. 1. PEDAGÓGUSOK NÉV ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE TANÍTOTT TANTÁRGY FOGADÓÓRA Igazgató: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna szlovák-földrajz

Részletesebben

Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév

Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév Kazincbarcika, 2015. augusztus 31. Pál-Kutas Dénesné igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés:...3 Jogszabályi háttér:...4 I.

Részletesebben

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 1. sz. melléklet A tanév helyi rendje 2014/2015 1. A szorgalmi idő A 2014/2015. tanévben a szorgalmi idő - első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) és - utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő).

Részletesebben

A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév

A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév Dátum Tan. nap 2015.08.24 hétfő Tanévnyitó konferencia Intézményi Konferencia 2015.08.25. kedd Tanári Konferencia 2015.08.26.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. A 9. osztályosok tudásszintjének felmérése az első tanórán angol és német nyelvből egységes feladatlappal SZMK ülés

ESEMÉNYNAPTÁR. A 9. osztályosok tudásszintjének felmérése az első tanórán angol és német nyelvből egységes feladatlappal SZMK ülés ESEMÉNYNAPTÁR Augusztus 26. Alakuló értekezlet Az órarend és tantárgyfelosztás véglegesítése 27-28. Munkaközösségi megbeszélések 28-29. Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák 29. Munkaközösségi munkatervek

Részletesebben

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium A 2015/2016. tanév helyi rendje A tanév első napja: Utolsó tanítási nap: 2015. szeptember 1. (hétfő) 2016. június 15. (szerda) (tanítási napok száma: 180 nap) (hetek száma: 36 hét) Dátum Időpont Esemény

Részletesebben

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA Beiratkozás: Az intézménybe történő beiratkozás a tanévkezdést megelőző március hónap második hetében történik meg. Az iskola kötelező felvételi körzete Dötk,Gyűrűs,

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08.

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. KÉSZÍTETTE :Grébelné Kovács Andrea ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET mb. intézményvezető

Részletesebben

A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 2010/2011-ES TANÉVÉNEK MUNKATERVE

A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 2010/2011-ES TANÉVÉNEK MUNKATERVE A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 2010/2011-ES TANÉVÉNEK MUNKATERVE A tanév legfőbb célkitűzése az intézményi tanulmányi átlag emelése. Ezt szolgálják a természettudományos felmérők, valamint a különböző

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E P r o g r a m : A U G U S Z T U S 23 9.00 Alakuló értekezlet 24. 8.00

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2014/2015-ös tanévre

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2014/2015-ös tanévre A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre 1 Csak pontosan, szépen A 2014/2015-ös tanév kiemelt feladatai: Iskolai hajókirándulás megszervezése és lebonyolítása Iskolai

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 1.-8. évfolyam 2015/2016.

Osztályfőnöki munkaterv. 1.-8. évfolyam 2015/2016. Osztályfőnöki munkaterv 1.-8. évfolyam 2015/2016. 1. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: - Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel

Részletesebben

A KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-os tanév munkaterve

A KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-os tanév munkaterve A KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-os tanév munkaterve KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016 08.31.Tanévnyitó ünnepély /Felelős:2.évf./ Szeptember 09.01.első tanítási nap, szülői értekezlet

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015-es TANÉVRE 1.1. Rendelkezés a tanévről - A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember elsejétől (hétfő) 2015. aug. 31-éig tart a tanév

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület!

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület! DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com Ikt. szám: 5-4/2012-II. Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2015/2016. TANÉV. Augusztus

HATÁRIDŐNAPLÓ 2015/2016. TANÉV. Augusztus HATÁRIDŐNAPLÓ 2015/2016. TANÉV Augusztus 24. 9 00 Alakuló értekezlet 24-25 10 00 Javító vizsgák felelős: Podmaniczki Anna 26-28. Munkaközösségi értekezletek (kiírás szerint) 28-ig Törzskönyvek, bizonyítványok,

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

MUNKATERV. 2011/2012. tanév. Készült: 2011. szeptember

MUNKATERV. 2011/2012. tanév. Készült: 2011. szeptember VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com honlap: www.vasvari-szfvar.sulinet.hu

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Balatonalmádi 2 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja a) A szervezeti

Részletesebben

2015/ 2016 es tanév / 181 tanítási nap I. félév

2015/ 2016 es tanév / 181 tanítási nap I. félév Mindig azt hallottátok, hogy a munka átok, a robot szerencsétlenség, de én mondom néktek, ha dolgoztok, beteljesítetek egy darabkát a föld legmesszibb álmaiból, azt a darabkát, melyet rátok szabtak, amikor

Részletesebben

A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának. 2015/2016. tanévi munkaterve

A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának. 2015/2016. tanévi munkaterve A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának A 2015/2016. tanév feladatai 2015/2016. tanévi munkaterve 1. Kiemelt oktatási feladatok 1.1 Az egész életen át tartó tanulás megalapozása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

MIOK JNGSZI OM 201189. 2013-2014-es TANÉV MUNKATERVE M U N K A T E R V F E L A D A T O K. Augusztus szeptember

MIOK JNGSZI OM 201189. 2013-2014-es TANÉV MUNKATERVE M U N K A T E R V F E L A D A T O K. Augusztus szeptember M U N K A T E R V IDŐPONTOK 22. 22-től 25-26. 29. 13.00 27. 30. 13.00 óra 2. 2-től F E L A D A T O K szeptember Az érettségi utáni szakképző évfolyamok pályaorientációs napja Létszámjelentés Felkészülés

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

A KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVRE /ÜTEMTERV/

A KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVRE /ÜTEMTERV/ A KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVRE /ÜTEMTERV/ Kiemelt feladatok a 2015/2016-os tanévben 1. Tanulóink tanulási teljesítményének emelése: a) Rendszeres és egységes

Részletesebben

Munkaterv 2010-2011 21

Munkaterv 2010-2011 21 Munkaterv 2010-2011 21 SZEPTEMBER Szervezési tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket Az éves munkaterv elkészítése Továbbképzési terv pontosítása Napközis csoport

Részletesebben

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Közzétételi lista 2015/2016-os tanév 1. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma Általános iskolai beiratkozás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

Az intézmény nyitva tartása, éves munkaterv

Az intézmény nyitva tartása, éves munkaterv Az intézmény nyitva tartása, éves munkaterv Porta nyitva tartása: H-P 7:00 15:00-ig Csengetési rend: 1. óra 7.45-8.30 10 perc szünet 2. óra 8.40-9.25 10 perc szünet 3. óra 9.35-10.20 5 perc szünet 4. óra

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 Munkaterv 2015-2016. tanév Tartalom 1. Bevezetés... 2. oldal 1.1. Törvények... 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek... 2. oldal 1.3. Miniszteri rendeletek...

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

2010. SZEPTEMBER Hétf Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap. Fazola Henrik levelez s verseny 3. fordulója F: Varsás Erzsébet

2010. SZEPTEMBER Hétf Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap. Fazola Henrik levelez s verseny 3. fordulója F: Varsás Erzsébet 2010. SZEPTEMBER 1 1 2 2 3 3 4 5 A 2010/2011-es tanév els napja Évnyitó: 8 00 Tankönyvosztás 9. évf.: 12 00 Tankönyvosztás 10-11. évf.: 12 00 Fedor E., Patakiné Cs. Zs. Fedor E., Patakiné Cs. Zs. Tankönyvosztás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERV LEVÉL KÖZSÉG 2011.

RENDEZVÉNYTERV LEVÉL KÖZSÉG 2011. RENDEZVÉNYTERV LEVÉL KÖZSÉG 2011. Állandó programok: Csoport Idı/helyszín Vezetı/elérhetıség Népdalkör minden kedden 19.00, a felújítás alatt a Tárnok ház (Fı utca 2.) kulturhaz@level.hu Nyugdíjas Klub

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma Végzettsége Szakképzettsége A tantárgyfelosztás

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Petıfi Sándor Általános Iskola, 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok:

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév

A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév Tartalomjegyzék Fejezet Cím Oldalszám 1. A Kerek Világ Általános Iskola pedagógusainak száma, iskolai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2014/2015-ÖS TANÉV FM Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola 2014/2015-ös tanévi munkaterve Az osztályok megoszlása a képzés típusa alapján

Részletesebben

NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Cserháti tagintézménye MUNKATERVE. 2012/2013. tanév

NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Cserháti tagintézménye MUNKATERVE. 2012/2013. tanév NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Cserháti tagintézménye MUNKATERVE 2012/2013. tanév TANÁRI NÉVSOR 2012/2013. 1. Marton László tagintézmény-vezetı 2. Fullér-Kovács Krisztina tagintézményvezetı-helyettes

Részletesebben

matematika-fizika szakos általános iskolai tanár magyar nyelv és irodalom-orosz szakos általános iskolai tanár

matematika-fizika szakos általános iskolai tanár magyar nyelv és irodalom-orosz szakos általános iskolai tanár A Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskolában alkalmazott pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a helyi tanterv tantárgyfelosztásához rendelve a 2015/2016-os tanévben. végzettség szakképzettség

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv Dátum Esemény Felelős Ellenőrzi Augusztus 16. Alakuló értekezlet. Munkaközösségi értekezletek Mkv. 16.-18 Szakmai továbbképzések TÁMOP-IPR

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016.

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. Veszprémi SZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. időpont program felelős (felelősök) augusztus 31. 17 00, osztályfőnökök,

Részletesebben