Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve"

Átírás

1 Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1

2 SZEPTEMBER 18.

3 Tartalomjegyzék 3

4 1 Bevezetés A 2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterv a vonatkozó jogszabályi elírások alapján, így többek között - a nemzeti köznevelésrl szóló CXC. törvény 27. (3) bekezdése, valamint a 70. (2) bekezdés c) pontja, - a nevelési-oktatási intézmények működésérl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. (1) bekezdése, - a 2015/2016. tanév rendjérl szóló 28/2015. (V.28.) EMMI rendelet, valamint - a pedagógusok elmeneteli rendszerérl és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történ végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30) alapján került összeállításra. A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb bels szabályozások is, így különösen: - az intézmény pedagógiai programja, - az intézmény minségirányítási programja, - az intézményi teljesítményértékelés rendjére vonatkozó szabályozás, - az intézményben működ szervezetek működési dokumentumai. A munkatervvel kapcsolatban ellátásra kerültek a szükséges véleményeztetési feladatok. 4

5 2 Feltételrendszer leírása 2.1 Jogszabályi változások hatása a tanévre, illetve tanévben ellátandó feladatokra A törvény egyes munkakörökre eltér szabályokat is megállapít, amiket figyelembe kell venni a munkaid beosztásakor. A változásokra vonatkozó részletszabályokat a 326/2013. (XIII.30.) Korm. rendelet tartalmazza A közoktatás területén tapasztalható fbb változások a tanévben A tanév jogszabályi hátterének sajátossága, hogy a közoktatás területén továbbra is egyszerre két jogszabály is hatályban van, így: - alkalmazni kell a közoktatási törvény, valamint - a nemzeti köznevelésrl szóló évi CXC. törvény egyes részeit is. A megfelel tanügyi nyilvántartások vezetése Fontos, hogy az intézményünk a 2015/2016. tanévben: - a nemzeti köznevelésrl szóló törvényben meghatározott tanügyi nyilvántartásokat és nyomtatványokat vezesse (már csak az új nyomtatványok alkalmazhatóak!), - az alkalmazott nyomtatványok tartalmukban megfeleljenek az elírásoknak, - a használt nyilvántartások, nyomtatványok a jogszabályi kötelez tartalmi elemek mellett tartalmazzák azokat az információkat is, melyek megkönnyítik a feladatellátást, nyilvántartást, de nem sértik az adatvédelmi elírásokat A szervezeti alapdokumentumok Feladatunk, hogy az intézményünk alapdokumentumai megfeleljenek valamennyi hatályos jogszabálynak, azaz a bels szabályzatainkban jogszabályi ellentmondás, szabályozási hiányosság ne legyen. Kiemelt feladatunk, hogy a bels dokumentációk között megteremtsük az összhangot, a szabályzatok olyanok legyenek, hogy abból egyértelműen meghatározható legyen: - adott feladat ellátásával kapcsolatos feladat- és hatáskör, - a kapcsolódó határid, - az ellenrzési, felülvizsgálati kötelezettség, - az esetleges dokumentációs, és tájékoztatási tevékenységek. 2.2 Helyzetelemzés Az iskolai tanulók száma a 2015/2016. tanévben 294 f. 5

6 Az osztályok és az osztálylétszámok: Évfolyamok Osztályok Osztály létszámok Egyéb információ 1. évfolyam a f SNI b f SNI 2. évfolyam a f SNI b f SNI 3. évfolyam a f SNI b f SNI 4. évfolyam a f SNI b f SNI 5. évfolyam a f SNI b f SNI 6. évfolyam a f SNI b f SNI 7. évfolyam a f SNI b f SNI 8. évfolyam a f SNI b f SNI Az átlaglétszám osztályonként 18 f, ami az elz évekhez képest (csökkenést/növekedést/ változatlanságot) változatlanságot mutat. Napközi és tanulószoba A napközis és a tanulószobai foglalkozások az alábbi csoportokban és létszámmal kerülnek megszervezésre: 1.a 19 f 1.b 22 f 2.a 18 f 2.b 19 f 3.a 19 f 3.b 22 f 4.a 23 f 4.b 22 f 5. osztály 29 f 6. osztály 28 f 7-8. osztály 34 f 6

7 Az intézményben biztosított szakkörök, tanórán kívüli foglalkozások: A szakkör, foglalkozás megnevezése Létszáma A költségek (térítésmentes/ költségtérítéses, ez esetben a fizetend összegek) A szakkört, foglalkozást tartó személy neve Népi játék 15 térítésmentes Gyrfyné Bándi Zsuzsánna Német 28 térítésmentes Martonné Somogyi Márta Orosz 8 térítésmentes Feketéné Táttár Lívia Ügyes kezek 12 térítésmentes Ács Eszter Színjátszó 14 térítésmentes Kocsis Mátyásné énekkar 10 térítésmentes Foricsekné Kovács Szilvia újságíró 10 térítésmentes Bencze Margit cigány népismeret 33 térítésmentes Hajmásiné Török Gyöngyi kézműves szakkör 20 térítésmentes Hajmásiné Török Gyöngyi tömegsport 294 térítésmentes Sziva László, Balogh Mihály 2.3 Tárgyi feltételek Az intézményünkben az oktatási-nevelési feladatokat a következ épületekben látjuk el: - iskolaépület, - tornaterem, Az intézményünk a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. mellékleteként meghatározott kötelez eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal rendelkezik, de az eszközök, felszerelések egy része cserére szorul. Pozitívumként kell értékelnünk, hogy az intézménynek sikerült - nyáron a szükséges festési, feladatokat ellátni, Negatívum, hogy szükség lenne de megfelel forrás hiányában egyenlre nem lehetséges - a padlózat cseréje egy-két tanterembe, ebédl bútorzatának cseréjére, villanykapcsolók cseréjére, interaktív táblák számának növelése, számítógépek cseréje. 2.4 Személyi feltételek, vezetés Az intézmény dolgozói a) fállású dolgozók Az intézményben dolgozó összes fállású foglalkoztatott száma: 41 f. Ebbl - a pedagógusok létszáma 32 f 7

8 - a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 9 f. Ez utóbbiból a fizikai dolgozók száma: 7. A dolgozói létszám a korábbi évekhez képest (csökkent/ntt/változatlan maradt) csökkent. Személyi változások a következk voltak: 3 f pedagógus lett felvéve, 2 f pedagógus munkaviszonya megszűnt határozott idejű szerzdése miatt, 1 f pedagógus áthelyezéssel másik intézménybe került, 1 f pedagógus munkaviszonya nyugdíjazással szűnt meg. Év közben a következ elre látható változások lesznek: - nyugdíjazás miatt: 1 f - gyermekvállalás miatt: - szülési szabadságról történ visszatérés miatt:... Pedagógusaink, és az általuk tanított tantárgyak, ellátott további feladatok, funkciók: Pedagógus neve Magasabb vezet/vezet beosztás Tanított tantárgyak és osztályok Szakkörök és foglalkozások tartása Szakáll Tibor 7-8. osztály napközi Porgányi Miklós Szántó Józsefné Világi Erika Saffer Szilvia Eszter Ivanics Jánosné helyettes intézményvezet -helyettes 5 osztály - technika, életvitel és gyakorlat - technika, életvitel és gyakorlat 7 osztály - technika, életvitel és gyakorlat 8. osztály - technika és életvitel 1 osztály matematika, környezetismeret, testnevelés és sport, technika, életvitel és gyakorlat 1 osztály magyar nyelv és irodalom, énekzene, vizuális kultúra, 4 osztály ének-zene, technika és életvitel 1 osztály matematika, környezetismeret, technika, életvitel és gyakorlat, vizuális kultúra, testnevelés és sport 4 osztály 2 osztály fejleszt foglalkozás 3 osztály fejleszt foglakozás 1 osztály tehetséggondozás, felzárkóztatás, napközi, 2 osztály napközi 1 osztály tehetséggondozás, felzárkóztatás, napközi 4 osztály napközi 1 osztály tehetséggondozás, felzárkóztatás, napközi Egyéb feladatok, funkciók* osztályfnök osztályfnök, alsós munkaközösség vezet 8

9 Bánhidi-Etler Anna Gyrfyné Bándi Zsuzsanna Horváthné Takács Gabriella Szita Edina Türei-Horváth Enik Foricsekné Kovács Szilvia Anda Zoltánné technika, életvitel és gyakorlat 1 osztály magyar nyelv és irodalom, ének-zene 2 osztály matematika, testnevelés és sport, vizuális kultúra, ének-zene 3. osztály - ének-zene 2 osztály magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, technika, életvitel és gyakorlat, erkölcstan 2 osztály magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, környezetismeret 2 osztály magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra 3 osztály testnevelés és sport 3 osztály magyar nyelv és irodalom, ének-zene 5 osztály ének-zene ének-zene 7 osztály ének-zene 8 osztály ének-zene 3 osztály magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, környezetismeret 1 osztály tehetséggondozás, felzárkóztatás, napközi 2 osztály tehetséggondozás, felzárkóztatás, napközi, népi játék szakkör 2 osztály felzárkóztatás, tehetséggondozás, napközi 3 osztály napközi 1 osztály fejleszt foglalkozás 2 osztály tehetséggondozás, felzárkóztatás, napközi 2 osztály tehetséggondozás, felzárkóztatás, napközi 3 osztály napközi 3 osztály tehetséggondozás, felzárkóztatás, napközi, énekkar 3 osztály tehetséggondozás, felzárkóztatás, napközi osztályfnök osztályfnök osztályfnök osztályfnök Katona Péterné 3 osztály magyar nyelv, magyar irodalom, rajz, technika 3 osztály tehetséggondozás, felzárkóztatás, napközi, színjátszó szakkör 4 osztály rajz Ács Eszter 4 osztály magyar nyelv, magyar irodalom, rajz, környezetismeret, technika és életvitel, ének-zene 4 osztály - tehetséggondozás, felzárkóztatás, napközi ügyes kezek szakkör osztályfnök 9

10 Perényi Ildikó 4 osztály matematika, 4 osztály - tehetséggondozás, felzárkóztatás, napközi könyvtár Kocsis Mátyásné 4 osztály magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, rajz 8 osztály mozgóképkultúra és média ismeret 4 osztály - tehetséggondozás, felzárkóztatás, napközi színjátszó szakkör osztályfnök Dr. Baloghné Nagy Katalin 5 osztály matematika matematika 5 osztály napközi kompetenciára való felkészítés, felzárkóztatás osztályfnök Pásztorné Böjti Lívia 4 osztály német 5 osztály német német 7 osztály német 8 osztály német 6osztály kompetenciára való felkészítés osztályfnök Partiné Birnbauer Katalin matematika 7 osztály matematika, kémia 8 osztály kémia kompetenciára való felkészítés, tehetséggondozás, felzárkóztatás, napközi 7 osztály tehetséggondozás, felzárkóztatás osztályfnök ÖKO munkaközösség vezet Hajmásiné Török Gyöngyi 5 osztály vizuális kultúra vizuális kultúra 7 osztály vizuális kultúra 8 osztály rajz napközi cigány népismeret szakkör kézműves szakkör osztályfnök Hatos Eszter 5 osztály magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom 5 osztály tehetséggondozás, felzárkóztatás kompetenciára való felkészítés osztályfnök Feketéné Táttár Lívia 5 osztály történelem, hon és népismeret történelem napközi orosz szakkör osztályfnök, DÖK vezet 10

11 7 osztály történelem 8 osztály történelem Fábián András 4 osztály informatika 5 osztály informatika informatika 7 osztály informatika 8 osztály informatika, matematika, testnevelés és sport 8 osztály kompetenciára való felkészítés osztályfnök Martonné Somogyi Márta 4 osztály német 5 osztály német német 4 osztály napközi fejleszt foglalkozás 7 osztály fejleszt foglalkozás 8 osztály fejleszt foglalkozás német szakkör osztályfnök Szittár Józserf 4 osztály testnevelés 5 osztály testnevelés és sport, természetismeret természetismeret 7 osztály földrajz 8 osztály földrajz napközi Sziva László 5 osztály testnevelés és sport testnevelés és sport 7 osztály testnevelés és sport 8 osztály testnevelés és sport 5 osztály napközi tömegsport Balogh Mihály testnevelés és sport 7 osztály testnevelés és sport 5 osztály napközi tömegsport Bencze Margit 7 osztály magyar nyelv és irodalom 8 osztály magyar nyelv, magyar irodalom, etika 3 osztály napközi 7 osztály felzárkóztatás, tehetséggondozás 8 osztály kompetenciára való osztályfnök 11

12 Tóth Hajnalka Bedenek Gábor gyógypedagógus 5 osztály természetismeret természetismeret, erkölcstan 7 osztály biológia és egészségtan 8 osztály biológia és egészségtan erkölcstan felkészítés, tehetséggondozás, felzárkóztatás újságíró szakkör 4 osztály napközi 7-8 osztály napköz * Egyéb feladatok, funkciók között került feltüntetésre pl.: az osztályfnöki feladat, a különböz megbízottként történ feladatellátás (munkavédelmi, tűzvédelmi, diákönkormányzat, szüli munkaközösségi stb.), a munkaközösség vezeti feladatok stb. b) Nem fállású dolgozók Intézményünkben a fállású foglalkoztatás mellett - részmunkaidben dolgozik: 0 f, - óraadóként közreműködik: 0 f, A pedagógusok által ellátandó feladatokkal, funkciókkal kapcsolatos feladat a vonatkozó megbízások írásba foglalása, az egyes tevékenység feladat ellátási tervben való rögzítése A vezeti beosztások A vezeti beosztásokban változás (nem történt/történt a következk szerint): augusztus 01-tól Porgányi Miklós lett kinevezve 5 éves idtartamra intézményvezet-helyettesnek A pedagógusok munkafeltételei A pedagógusok munkafeltételei megfelelek. A munkafeltételekkel kapcsolatos tanévre vonatkozó konkrét feladataink: - heti 32 óra kötött munkaid hatékony felhasználása - helyettesítések biztosítása A közalkalmazottak továbbképzése Az intézmény dolgozói közül a pedagógusok továbbképzése jogszabály szerint kötelez. Az intézmény a továbbképzési feladatainak ellátására - a korábbi évekhez hasonló szisztémával - elkészítette 12

13 - a következ idszakra vonatkozó továbbképzési tervet, - a továbbképzési terv alapján elkészült a 2015/2016. tanévre vonatkozó beiskolázási terv. A tanévre szóló beiskolázási terv helyettesítési programja alapján feladatunk a képzésben résztvev pedagógusok helyettesítésének megszervezése Közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódva a következ feladataink vannak a tanévkezdéshez kapcsolódva: - közalkalmazotti szabályzat felülvizsgálata, - munkaköri leírások felülvizsgálata, - felkészülés a minsítési eljárásra, a pedagógus portfólió elkészítésére, - a gyakornoki rendszer felülvizsgálata, A felülvizsgálatot a megváltozott jogi környezet figyelembevételével kell végeznünk A munka szervezése Feladat ellátási terv és személyre szóló feladatmegosztás, a havi idkeret A pedagógusok munkáját: - havi idkeret alapján kell elszámolni, nyomon követni, - heti idkeret alapján figyelemmel kell kísérni az elrendelt többletmunka korlátozások érvényesülését, valamint a munkaid beosztás jogszabályi követelménye teljesülését. Feladatunk: - intézményvezeti döntés szerint a feladat ellátási terv összeállítása, és a fenntartónak való megküldése, - a havi idkeret szerinti munkavégzés dokumentálásának ellenrzése, az idkeret teljesítésével kapcsolatos elszámolás, (munkaid-nyilvántartás), - a heti idbeosztás figyelemmel kísérése. 3.2 Pénzügyi feltételek A köznevelési törvény 88. -a rendelkezik a köznevelési rendszer finanszírozásáról. A hivatkozott jogszabályhely alapján a köznevelés rendszerének működéséhez szükséges fedezetet: - az állami költségvetés és - a fenntartó, a működtet hozzájárulása biztosítja. Az intézmény költségvetését ezen felül kiegészítheti bevételi forrásként: - a köznevelési intézmény más saját bevétele. A fenntartó, a működtet biztosítja az általa engedélyezett többletszolgáltatások, többletlétszámok fedezetét. 13

14 A köznevelés alapfeladatainak ellátását szolgáló költségvetési elirányzat összege az éves költségvetési törvényben kerül meghatározásra. A köznevelés egyéb feladatainak ellátásához a központi költségvetés támogatást biztosíthat. Az intézmény finanszírozása normatív költségvetési hozzájárulás alapján történik. Az intézményünk a 2015/2016. tanévben: - egyrészt a évre jóváhagyott költségvetés szerint, - másrészt a évre elején a fenntartó által meghatározott költségvetés szerint gazdálkodhat. Feladatunknak tartjuk: - a évi költségvetési kereteken belüli hatékony gazdálkodást, - a évre vonatkozóan olyan költségvetési koncepció készítését, illetve olyan költségvetési javaslat összeállítását, mely a lehetségekhez képest a legtöbb intézményi cél megvalósítását elsegíti - a pályázati tevékenységet, s a különböz pályázati források megszerzését. 3.3 Az intézmény működését szabályozó dokumentumok Az intézményi dokumentumokhoz kapcsolódva kiemelt feladatunk: - a szervezeti és működési szabályzat szeptemberi felülvizsgálata, - a házirend felülvizsgálata és módosítás esetén közzététele és átadása az érintetteknek: - tanévkezdés eltt, valamint - a beiratkozások eltt, - a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok felülvizsgálata, (munkavédelmi bejárás a tanévkezdés eltt, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a tanulók és a dolgozók részére), - az intézményben működ szervezetek szervezeti dokumentumai felülvizsgálatának segítése, - különös közzétételi lista szükség szerint, de legalább nevelési évenkénti felülvizsgálata. 14

15 4 Pedagógiai feladatok 4.1 Az egész napos oktatás megszervezése Feladatunk, az egész napos oktatás megszervezése. Az egész napos tanórák és foglalkozások rendszerét úgy kell kialakítani, hogy: - az segítse a hatékony tanórai munkát, így a tanórák elssorban déleltt kerüljenek megtartásra, - az egyéb foglalkozások között legyen megfelel számú foglalkozás a tanulók önálló felkészülésére (napközi, illetve tanulószobai foglalkozás jelleggel), - az egyéb foglalkozások között kerüljenek megszervezésre a felkészítést, illetve a tehetséggondozást biztosító foglalkozások, - a nem kötelez tanórai foglalkozások során a tanulói igények (érdekldési körök) figyelembe vételre kerüljenek. 4.2 A pedagógiai programból fakadó feladatok A pedagógia programunk fbb sajátosságai és az abból fakadó feladatok: - kiemelt figyelmet igényl tanulókkal való foglalkozás - egészségnevelés és környezettudatosság - mindennapos testnevelés és ebbl fakadó mérésértékelés - sikeres pályaorientációs tevékenység - Múzeum Pedagógiai foglalkozásokon való részvétel a Göcseji Múzeumban 3 alkalommal Általános, fbb pedagógiai feladataink. a) Alsó tagozatban: - az ért olvasás, mind néma, mind pedig a hangos olvasás tekinttében, - helyesírási készség fejlesztése - a logikus gondolkodás fejlesztése, - az eltér ütemű fejldésbl fakadó többletfeladatok ellátása: - az átlagnál jobban haladó gyermekek megfelel terhelése, - a lemaradt tanulók felzárkóztatása, - szókincsfejlesztés - fogalomismeret b) Fels tagozatban: - magyar nyelv és irodalom tantárgy: - szövegértés fejlesztése, szókincsbvítés, fogalom ismeret és magyarázat, nyelvi ismeretek megersítése - matematika tantárgy: - logikus gondolkodás fejlesztése, alapműveletekre épül magasabb műveletek megértése, terület és térfogat számítás széleskörű alkalmazása - fizika tantárgy: - ok-okozati összefüggések megismerése, gyakorlati példákon keresztül au élettelen természeti jelenségek felismerése - kémia tantárgy: - ok-okozati összefüggések megismerése, természetben elforduló anyagok felismerése és hatásai a háztartásokban - természetismeret tantárgy: 15

16 - ok-okozati összefüggések megismerése, emberi szervezetének és működésének megismerése, környezet és fenntarthatóság, gondolkodási képességek fejlesztése - biológia tantárgy: - ok-okozati összefüggések megismerése, egészséges életmód, környezettudatos magatartás alakítása, emberi szervezetének és működésének megismerése - földrajz tantárgy: - ok-okozati összefüggések megismerése, szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzk, környezetben való tájékozódás - történelem tantárgy: - a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásának segítése, hazánk és emberiség múltjával kapcsolatos műveltség elsajátítása, történelmi folyamatok megértése 4.3 Tanulmányi és egyéb versenyek Egyéb versenyek Intézményünk a következ nem tanulmányi versenyek csoportjába tartozó versenyeket szervezi meg már hagyományosan: - Kisokos alsó tagozatosok részére - SNI-s tanulók versenye - Felss tanulók komplex versenye - Tehetséges tanulók versenye fels tagozat részére - Egészségnevelési verseny - Rajzverseny - Olvasás és helyesírás verseny Iskolánk nem csak a helyi szervezési versenyeken veszt részt, hanem szorgalmazza más intézmények által meghirdetett versenyen való részvételt, illetve versenyek közös szervezését. Ilyen versenyek: - rajzversenyek, versmondó versenyek, Ki(s)számoló alapműveleti matematika verseny, Országos szépíró verseny, sportversenyek A fenntartó anyagilag támogatja a diákolimpia, FODISZ által kiírt versenyek, tanév rendjében szerepl versenyek, Zala megye köznevelési intézményei által kiírt sport- és tanulmányi versenyek, fentieken túl kiválasztott 5 sport- és 5 tanulmányi verseny - melyeket a nevezési díj kivételével támogat. A következ tanulmányi versenyen vesznek részt tanulóink: 1. Zalaszentbalázsi Általános Iskola népdal verseny 2. Sármelléki Általános Iskola Zalavári Tagintézménye Környezetvédelmi verseny 3. Körösi Csoma Sándor Általános Iskola Péterfy Tagintézménye- mesemondó és rajzverseny 4. Zalaapáti Általános Iskola- hangos olvasás és meseírás verseny 5. Móra Ferenc Általános Iskola Zalakaros Színjátszó, könyvtári és mesemondó verseny A következ sportversenyeken vesznek részt tanulóink: 1. Tavaszi Túra bevetés próba Sárisáp 16

17 2. Területi Petanque Diák Olimpia Sárvár 3. Országos Petanque Diák Olimpia Sárvár 4. Darts Diákolimpia Budapest 5. Tollaslabda Regionális versenyek (Bagod, Segesd, Kaposvár, Pápa, Bagod) Az egyéb versenyekkel kapcsolatos feladatunk: - saját házi versenyeink megszervezése, lebonyolítása, - felkészülés más által szervezett versenyekre (Diákolimpia térségi, megyei, országos), illetve közreműködés a versenyeztetésben. 4.4 Országos mérés, értékelés és eltér ütemű fejldés Kompetencia mérések A köznevelésrl szóló törvény 80. (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működésérl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 79. (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2015/2016. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejldését a hatodik, a nyolcadik és a tízedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjeden. Az (5) bekezdésben foglalt iskolák kivételével az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol és német nyelvet els idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló méreszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai május 18-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott méreszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A méréshez szükséges adatokat a Hivatal részére november 20-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait június 15-ig küldik meg a Hivatal által meghatározott módon. A hatodik, a nyolcadik és a tízedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges méreszközt az adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, ahol a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az elz bekezdésben meghatározott mérést az adott kisebbség nyelvén bonyolítják le. A felmérésre május 25-én kerül sor, mely nap tanítási napnak minsül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, viszont részükre kötelez tanórai foglalkozás nem szervezhet. A méréshez szükséges adatokat a Hivatal részére november 20-ig kell megküldeni. A korábbi évek kompetencia mérésének tapasztalatai: A tanulók összetételébl adódóan az országos átlagnál gyengébb eredmények születtek elssorban szövegértésbl. Feladataink: - intézkedési terv készítése, 17

18 - a tanulók felkészítése kompetencia felmérésre, - az adatszolgáltatás, - a mérés megszervezése, - a korábbi mérések tapasztalatainak felhasználása a pedagógiai munka során Eltér ütemi fejldés Az iskolába bekerül els évfolyamos tanulók szeptember hónapban részt vesznek tanulási képességet vizsgáló mérésben. Azon tanulók részére, akik lemaradást mutatnak életkorukhoz mérten a nevelési tanácsadó vizsgálatát kérjük a szülkkel történt megbeszélés után október 09-ig gondoskodnunk kell azon els évfolyamos tanulóink körének felmérésérl, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdet óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a késbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja, az azt elsegít pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejldésvizsgáló rendszer alkalmazását október 22-ig az intézményvezet feladata az érintett létszám jelentése. A vizsgálatokat az iskolánknak december 4-ig kell elvégezni. Feladatunk tehát: - az els évfolyamos tanulók figyelése, - az érintett kör felmérése, - a létszámlejelentés, valamint - a vizsgálatok elvégzése. 18

19 4.5 A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata A köznevelési törvény 80. (1) bekezdése alapján a 2015/2016. tanévben az országos mérés, értékelés keretében gondoskodnunk kell a tanulók fizika állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot január 6. és június 01. között kell megszerveznünk a korábbi években rendelkezésünkre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján. A mérés eredményeit június 01-ig kell feltölteni a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt Informatikai rendszerbe. 4.6 Adott évi kiemelt pedagógiai feladatok A pedagógiai programból fakadó, általános érvényű fbb feladataink mellett a következ adott évi, kiemelt feladataink vannak: - a tanmenetek elkészítése, és ellenrzése szeptember végéig, - az egész napos oktatás-nevelés bevezetésével induló új nem kötelez foglalkozások foglalkozási terveinek elkészítése, - a tanulók magatartásának, fegyelmének ersítése, - a tanulók neveltségi szintjének emelése, - a tanulók folyamatos felkészülésének ellenrzése (házi feladatok ellenrzése), - a továbbtanulni szándékozó tanulók felkészítése a felvételire, - tehetséggondozás, versenyekre való felkészítés különösen a következ területeken: - testnevelés-sport - művészet, ének-zene - pályaorientációm felkészülés a továbbtanulásra - küls és bels partnerkapcsolatok javítása. 4.7 A minsítési eljárással összefügg feladatok Feladatuk, hogy segítsük a minsítéssel érintett kollégák felkészülését a minsítésre, folyamatosan figyelemmel kísérjük az OH e tárgyban megjelent ajánlásait, tájékoztatóit. Feladatunk, hogy információkkal, tanácsokkal segítsük a pedagógusokat a pedagógus portfólió összeállításában. 19

20 5 Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 5.1 Alkalmazotti közösség Intézményünkben a dolgozók összessége adja az alkalmazotti közösséget. Az alkalmazotti közösség joggyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátását az intézményvezet végzi. Az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladataink: - az alkalmazotti közösség összehívása, és a jogkörébe tartozó ügyek megtárgyalása, 5.2 Neveltestület A nevel-testület az intézmény pedagógus munkakört betölt pedagógusaiból áll, jelenlegi létszáma 31 f. A neveltestület a év február hó 20. napján elfogadott Működési Szabályzat szerint működik. A testület adott évi feladatait és értekezleteit jelen munkaterv tartalmazza, viszont a neveltestület ettl függetlenül, de jelen tervet figyelembe véve további munkatervet is meghatározhat, melyben csak a neveltestületi feladatokat és hatásköröket tünteti fel. A neveltestület működésével kapcsolatos feladataink: - a neveltestület hatékony működésének biztosítása az értekezletek segítségével, ennek érdekében az értekezletek összehívása, az értekezleteken a megfelel tájékoztatási feladatok ellátása, beszámolás, joggyakorlás, a döntések továbbítása. 5.3 Szakmai közösségek Az intézményünkben a következ szakmai közösségek működnek: Alsós szakmai közösség, - vezetje: Ivanics Jánosné - tagjainak száma: 15 ÖKO szakmai közösség, - vezetje: Partiné Birnbauer Katalin - tagjainak száma: 13 Felss szakmai közösség, - vezetje: Hatos Eszter - tagjainak száma: 15 f A szakmai közösségek a saját maguk által meghatározott Működési Szabályzat szerint működnek. A tanévben folytatandó munkájukról saját munkatervet fogadnak el. A szakmai közösségek működtetetésével kapcsolatos feladatunk: - a közösségek működésének szakmai támogatása, - a közösség joggyakorlásának biztosítása. 20

21 5.4 Diákönkormányzat Diákönkormányzat már 25 éve működik az intézményben, s látja el mindazokat a feladatokat, melyeket jogszabály és az iskola egyéb bels szabályzatai a feladat- és hatáskörében utalnak. A diákönkormányzat jelenleg 20 fvel működik. A diákönkormányzat saját SZMSZ-szel rendelkezik. A diákönkormányzattal kapcsolatos feladatok: - a tagok megválasztásában való közreműködés, - a működés támogatása, - a diákközgyűlés összehívásában és lebonyolításában való közreműködés, melynek idpontját a tanév helyi rendje tartalmazza. 5.5 Szüli szervezet Az intézményünkben 25 év óta tevékenykedik a szüli szervezet. A szüli szervezet önállóan működik, saját Működési Szabályzata van. A szüli szervezettel kapcsolatos feladatok: - tájékoztatási és koordinációs feladatok, - segítségnyújtás a joggyakorlásban. 21

22 6 Ellenrzési tevékenység 6.1 Szakmai ellenrzés A szakmai ellenrzés témakörében az intézményben a következ feladatokat fogjuk ellátni: - a szakmai ellenrzés tervezése (részletes adatokkal, területekkel, különös tekintettel arra, hogy a tervben megfogalmazásra kerüljön: - a tanmenetek ellenrzése, - óralátogatások rendje, - a tanügyi igazgatási dokumentumok ellenrzése havonta, - a szakmai ellenrzés végrehajtása és annak nyomon követése, - a szakmai ellenrzések tapasztalatainak hasznosítása a minségfejlesztés során. 6.2 Törvényességi ellenrzés Az intézményünknek folyamatosan számolni kell a törvényességi ellenrzés lehetségével, ezért feladatunk: - felkészülni ezen ellenrzésekre, - közreműködni az ellenrzésekben, illetve - az ellenrzések tapasztalatainak felhasználása. A törvényességi ellenrzéssel kapcsolatban - a munkajogi dokumentumainkat évente legalább két alkalommal ellenrizzük, - külön figyelmet fordítunk - a tanulói létszám megfelel kimutatására, - a normatív és egyéb állami hozzájárulások megfelel igénylésére és elszámolására, - az oktatásügyi statisztika megfelel kitöltésére. 22

23 7 Beiratkozás rendje Az iskolába való felvétel és beiratkozás a nemzeti köznevelésrl szóló évi CXC törvény 50. -a szerint értelemszerűen megtörtént a vonatkozó 2015/2016-os tanévre. Az iskolánk felvételi körzete: Zalakomár közigazgatási területe Az e területen állandó lakóhellyel, (állandó lakóhely hiányában a körzetben lév tartózkodási hellyel) rendelkez tanköteles tanulót az iskola köteles felvenni Iskolánk a fentiek alapján: - a vonatkozó tanévre felvett 37 tanulót, - más iskolából átvett 3 tanulót, (évfolyama és osztálya: 1.a, 4.a, 7.a ). A tanulók osztályokba, bontása: - 1 a osztály 19 f, - 1 b osztály 22 f, Sajátos nevelési igényű tanuló felvételével és osztályokba osztásával kapcsolatos adatok: 6 f sajátos nevelésű igényű tanuló került az els évfolyamra 4-2 f került az 1.a illetve az 1. b osztályba. Az iskolánkban 0 f tanuló tankötelezettsége szűnt meg a megfelel életkor betöltése miatt. A beiratkozással kapcsolatos feladataink: - a következ tanévre történ beiratkozás jogszabály szerinti lebonyolítása, - az iskolánk népszerűsítése, nyílt napok szervezésével, 23

24 1.számú melléklet A tanév helyi rendje (Zalakomári Általános Iskola) 1. A szorgalmi id /a 28/2015. (V.28.) EMMI rendelet 2. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi id keretei között kell megszerveznünk. Az els és utolsó tanítási nap által meghatározott idszak a szorgalmi id. A szorgalmi id áll rendelkezésre egy iskolai évfolyam követelményeinek oktatásához, elsajátításához. A 2015/2016. tanévben a szorgalmi id - els tanítási napja szeptember 1. (kedd) és - utolsó tanítási napja június 15. (szerda). A tanítási napok száma 181 nap A szorgalmi id els féléve január 22-ig tart. Az els félévben elért tanulmányi eredményekrl szóló értesítést január 29-ig kapják kézhez a tanulók A szorgalmi id második féléve a szorgalmi id utolsó napja, azaz június Az iskolai tanítás nélküli munkanapok idpontja, felhasználása /a 28/2015. (V.28.) EMMI rendelet 4. -a, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. (2) bekezdés a) pontja alapján/ A szorgalmi id alatt a neveltestület által jelen dokumentumban meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelybl egy tanítás nélküli munkanap programjáról a neveltestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása: a) neveltestületi hatáskörben meghatározva: dátum felhasználás év október hó 05. nap továbbképzés év február hó 05. nap nevelési értekezlet év március. hó 30 nap nevelési értekezlet év június hó 03 nap tanulmányi kirándulás b) iskolai diákönkormányzat hatáskörben meghatározva: dátum felhasználás év május hó 27 nap DÖK nap 24

25 3. A szünetek idtartama /a 28/2015. (V.28.) EMMI rendelet 5. -a, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. (2) bekezdés b) pontja alapján/ Az szi szünet október 26-tól október 30-ig tart. (A szünet eltti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni els tanítási nap november 2. (hétf). A téli szünet december 21-tl december 31-ig tart. A szünet eltti utolsó tanítási nap december 18 (péntek), a szünet utáni els tanítási nap január 4. (hétf). A tavaszi szünet március 24-tl március 29-ig tart. A szünet eltti utolsó tanítási nap március 23. (szerda), a szünet utáni els tanítási nap március 30. (szerda). A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, szükség esetén az iskola gondoskodik a tanulók felügyeletérl. 4. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröz, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját rz, így különösen az aradi vértanúk (október 6.), a holokauszt áldozatainak (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepek, valamint az iskola hagyományai ápolásra érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések idpontja: /a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. (2) bekezdés c) pontja alapján/ 25

26 Megemlékezés neve A megemlékezés idpontja A szervezésért felels pedagógus(ok) Nemzeti ünnep (március 15.) március 11. Ács Eszter, Kocsis Mátyásné Holokauszt áldozatainak Hajmásiné április 15. emléknapja (április 16.) Török Gyöngyi Nemzeti Összetartozás Napja Feketéné Táttár június 02. (június 4.) Lívia Aradi vértanúk (október 6.) október 06. Feketéné Táttár Lívia Nemzeti ünnep (október 23.) október 22. Martonné Somogyi Márta A megemlékezésben résztvev osztályok, csoportok 4 osztály fels tagozat 8. osztály 26

27 5. Az iskolai ünnepek megünneplésének idpontja /a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. (2) bekezdés d) pontja alapján/ Ünnep megnevezése Az ünnepség (ünnep) megtartásának idpontja A szervezésért felels pedagógus(ok) Tanévnyitó ünnepély szeptember 01. Bencze Margit Karácsonyi ünnepély december 18. Foricsekné Kovács Szilvia Tanévzáró ünnepély június 15. Bencze Margit A megemlékezésben résztvev osztályok, csoportok 6. Az elre tervezhet neveltestületi értekezletek, szüli értekezletek, fogadóórák idpontja /a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. (2) bekezdés e) pontja alapján/ A neveltestületi értekezletek terve: Értekezlet dátuma Az értekezlet célja, fbb napirend Felels augusztus A következ tanév elkészítése, elkezdésével kapcsolatos feladatok, tájékoztatás augusztus Tanévnyitó értekezlet október Továbbképzés január Félévi osztályozó értekezlet február Félévi értékel, következ félévre vonatkozó feladat meghatározó értekezlet - pedagógiai munka elemzése, értékelése, - a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata március Idszerű feladatok június Év végi osztályozó értekezlet június Tanévzáró értekezlet - szakmai munka értékelése 27

28 A szüli értekezletek terve: Értekezlet dátuma Az értekezlet célja Felels szeptember Általános szüli értekezlet február Általános szüli értekezlet Osztályfnökök május Általános szüli értekezlet Osztályfnökök A fogadóórák terve: helyettes I. helyettes II. elzetes telefonos egyeztetéssel Szerda 15,00-16,00 óráig Kedd 15,00-16,00 óráig 7. Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap tervezett idpontja: /a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. (2) bekezdés f) pontja alapján/ Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap idpontja: év november hó 25 nap, 2016.év április hó 13 nap. 8. A tanulók fizikai állapotát felmér, évi két alkalommal sorra kerül vizsgálat idpontja: /a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. (2) bekezdés g) pontja alapján/ A tanulók fizikai állapotát felmér vizsgálat idpontja: év január hó 06 naptól, év június hó 01. között. 9. A neveltestület által szükségesnek ítélt egyéb kérdés /a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. (2) bekezdés h) pontja alapján/ Az évi rendes diákközgyűlés ideje: év október hó 13. nap. 28

29 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Augusztus Dátum Feladat megnevezése Felels Felkészülés a tanévre Munkaközösségi foglalkozások Munkaközösségi munkatervek elkészítése Munkaközösség vezetk Munkaközösség vezetk Ellenrzés/ számonkérés Egyéb 2015/2016. I. félév Szeptember Dátum Feladat megnevezése Felels 1. Tanévnyitó ünnepség 1. Házirend ismertetése, balesetvédelmi, tűz- és munkavédelmi oktatás Osztályfnökök Érdekldési kör 1-4. felmérések pontosítása, Osztályfnök szakkörök indítása 1-4. Étkeztetés felmérés Osztályfnök Szakmai ellenrzés tervezése Pedagógusok tájékoztatása a köznevelési törvény és az egyéb, oktatást módosító jogszabályok miatti változásokról Naplók kitöltése Osztályfnökök Els osztályos tanulók bemeneti mérése Munkaközösségi munkatervek leadása Szántó Józsefné Munkaközösség vezetk 30-ig Tanmenetek leadása Tanítók, tanárok Szüli értekezletek Osztályfnökök Ellenrzés/ számonkérés Névsorok leadása Nevel-testület tájékoztatása Nevel-testület tájékoztatása Egyéb Foglalk. napló megnyitása, vezetése - 29

30 18.. Iskola munkatervének elfogadása 22. Szüli szervezet összehívása (tisztújítás, éves munkaterv) 09. Diákönkormányzat DÖK segít összehívása (tisztújítás, tanár éves munkaterv) 25. Magyar Diáksport Napja Sziva László 28. Népmesei délután Hatos Eszter Papírgyűjtés Bedenek Gábor Tankert (betakarítás) Partiné Birnbauer Katalin TEIS programban való Szita Edina, részvétel Sziva László Orvosi vizsgálat Október Dátum Feladat megnevezése Felels 1. Körzeti rajzverseny díjkiosztó Ivanics Jánosné 2. Állatok világnapja Bedenek Gábor Tankert (betakarítás) ig 09-ig 12-ig 14. Aradi vértanúk megemlékezés (okt. 6.) BTMN-es, SNI-is tanulók fejlesztési terveinek elkészítése Eltér ütemű fejldési tanulók felmérése Alsós munkaközösségi foglalkozás Körzeti egészségnevelési verseny 22. Nemzeti ünnep (Okt. 23.) Partiné Birnbauer Katalin Feketéné Táttár Lívia Fejleszt pedagógusok, gyógypedagógus Elss évfolyamos osztálytanítók Munkaközösség vezet Világi Erika Martonné Somogyi Márta helyettes II. Ellenrzés/ számonkérés Következ nev. test. értekezlet helyettes Következ nev. test. értekezlet 2-8 osztály Egyéb Él állat bemutató Megemlékezés osztálykeretben 8. osztályosok 30

31 23-31 Gazda tábor 22-ig 31-ig 31-ig Az eltér ütemű fejldési tanulókkal kapcsolatos létszám lejelentés (DIFER) Adatszolgáltatás a közoktatási információs tájékoztató rendszerbe Továbbtanulási tájékoztató Fogorvosi vizsgálat TEIS programban való részvétel Fogadó órák Őszi szünet Pariné Birnbauer Katalin 8. osztályfnökök Szita Edina, Sziva László Külön rend szerint November Dátum Feladat megnevezése Felels Alsós és felss munkaközösségi foglalkozás ÖKO munkaközösségi foglakozás Tankerti munkák 20-ig Kompetencia felméréshez szükséges adatszolgáltatás Koszorúzás az Ady szobornál Országos szépíró verseny iskolai selejtezje munkaközösségvezetk munkaközösségvezet Partiné Birnbauer Katalin Iskolaigazgató Feketéné Táttár Lívia Világi Erika 27. Adventi gyertyagyújtás Osztályfnökök TEIS program megvalósítása Fogadó órák Szakmai ellenrzés Szita Edina, Sziva László Ellenrzés/ számonkérés Egyéb Diák Önkormányzat tagjai Külön rend szerint 31

32 December Dátum Feladat megnevezése Felels ig 4-ig Adventi gyertyagyújtás Az eltér ütemű fejldési tanulókkal kapcsolatos mérések befejezése (DIFER) 4. Mikulás ünnep 18. Karácsonyi ünnepély TEIS program megvalósítása Téli szünet Január/I. Fogadó órák Szakmai ellenrzés Alsós osztályfnökök Osztályfnökök Feketéné Táttár Lívia Foricsekné Kovács Szilvia Szita Edina, Sziva László Dátum Feladat megnevezése Felels BTMN és SNI egyéni fejlesztési tervek elkészítése Felss munkaközösségi foglalkozás Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról fejleszt pedagógusok Sziva László Hatos Eszter Ellenrzés/ számonkérés Következ nev. test. értekezlet Következ nev. test. értekezlet Ellenrzés/ számonkérés intézményvezet -helyettes II. Egyéb Els osztályok Közreműköd osztályok, csoportok: alsó tagozat Közreműköd osztályok, csoportok: 1-8 osztályosok Külön rend szerint Egyéb 32

33 2015/2016. II. félév (január 25-tl) Január/ II. Dátum Feladat megnevezése Felels Ellenrzés/ számonkérés 25. Osztályozó értekezlet Osztályfnökök Iskolavezetség Tanulmányi eredményekrl történ ig értesítk elkészítése ig TEIS program megvalósítása Alsós, felss, ÖKO munkaközösségi foglalkozás Szakmai ellenrzés Egyéb Osztályfnökök Iskolaigazgató Beszámoltatással Szita Edina, Sziva László Munkaközösség vezetk Február Dátum Feladat megnevezése Felels Kisokos tanulmányi verseny 2-3 évfolyam Neveltestületi értekezlet (pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata, következ félévi feladat meghatározó) Fels tagozatos tanulók komplex tanulmányi versenye 12. Farsang 13-ig 12-ig Szabadságolási terv elkészítése Továbbtanulók jelentkezési lapjainak továbbítása TEIS program megvalósítása Szakmai ellenrzés Szita Edina Hajmásiné Török Gyöngyi Feketéné Táttár Lívia Szita Edina, Sziva László Ellenrzés/ számonkérés Jegyzkönyv megküldése: - fenntartónak, Egyéb Vetélked Vetélked Március Dátum Feladat megnevezése Felels 2. SNI tanulók tanulmányi versenye 11. Koszorúzás a Kiskomáromi 33 Világi Erika Ellenrzés/ számonkérés Egyéb Diákönkormányzat tagjai

34 ig temetben a 48-as katona sírjánál Nemzeti ünnep (Március 15.) ÖKO munkaközösségi foglalkozás OVI-SULI Felss munkaközösségi foglalkozás Tanulói adatlapok módosítása Tankerti munkák 18. A módosító tanulói adatlapok megküldése a Felvételi Központnak 22. Víz világnapja Víz világnapi projekt hét Tavasz szünet Neveltestületi 30. értekezlet Tehetséges tanulók versenye Alsós munkaközösségi 31. foglalkozás Utazási utalványok 31-ig kiadása BTMN-es, SNI-is 31-ig tanulók fejlesztési terveinek elkészítése TEIS program megvalósítása Szakmai ellenrzés Tanulók beíratásával kapcsolatos feladatok, Tankönyvrendeléssel kapcsolatos feladatok Hatos Eszter Munkaközösség vezet Türei-Horváth Enik Munkaközösség vezet Partiné Birnbauer Katalin Partiné Birnbauer Kataln Partiné Birnbauer Katalin intézményvezet Fábián András Munkaközösség vezet intézményvezet Fejleszt pedagógusok, gyógypedagógus Szita Edina, Sziva László Következ nev. test. értekezlet intézményvezet intézményvezet -helyettes Fenntartó által meghatározott idpontban 34

35 35

36 Április Dátum Feladat megnevezése Felels Ellenrzés/ számonkérés 1-8. OVI-Suli Ivanics Jánosné 11. Költészet napja Bencze Margit Iskolaigazgató Költészet Hete Hatos Eszter 11. Versmondó délután Perényi Ildikó 12. Körzeti magyar verseny Ivanics Jánosné 15. Következ Holokauszt áldozatainak Feketéné Táttár nev. test. emléknapja (ápr. 16) Lívia értekezlet 22. Föld Napja Szittár József 1-29 Tankerti munkák Anyák napi megemlékezéssel kapcsolatos feladatok TEIS program megvalósítása Szakmai ellenrzés Tanulók beíratásával kapcsolatos feladatok Dr. Baloghné Nagy Katalin Alsós osztályfnökök Szita Edina, Sziva László intézményvezet intézményvezet Egyéb osztályonként Fenntartó által meghatározott idpontban Május Dátum Feladat megnevezése Felels Beiratkozással kapcsolatos feladatok Ellenrzés/ számonkérés 10. Madarak és Fák napja Bedenek Gábor intézményvezet 18. Idegen nyelvi helyettes kompetencia mérés intézményvezet Felmérés a szabadon választható tanítási 20-ig órákon, tanórán kívüli Oszt. fnök intézményvezet foglalkozásokon való részvételrl Alsós, felss, ÖKO Munkaközösség munkaközösségi vezetk értekezlet Egyéb 25. Országos kompetencia 6., Fenntartó által meghatározott idpontban évfolyam

37 felmérés 27. Gyermeknap 2-31 Tankerti munkák TEIS program megvalósítása TESZEDD! országos akcióban való részvétel Szakmai ellenrzés Orvosi vizsgálat Feketéné Táttár Lívia Partiné Birnbauer Katalin Szita Edina, Sziva László Bedenek Gábor évfolyam Szüli Munkaközösség tagjai, 1-8 osztályok Június Dátum Feladat megnevezése Felels ig 15-ig Pedagógusnap Nemzeti Összetartozás napja (június 4.) A kölcsönözhet tankönyvek jegyzékének közzététele Pedagógiai vélemények elkészítése a kötelez felülvizsgálatokhoz Osztálykirándulások Feketéné Táttár Lívia Osztályfnökök Ellenrzés/ számonkérés helyettes Osztályfnökök év végi osztályozó - - Következ Ballagás és Tanévzáró nev. test. ünnepély értekezlet TEIS program megvalósítása Szakmai ellenrzés A szorgalmi idszak végét követ idszak Szita Edina, Sziva László Egyéb Diák Önkormányzat tagjai Közreműköd osztályok, csoportok:... Június Dátum Feladat megnevezése Felels 37 Pedagógusok által használt eszközök leadása Leend elssök szüli értekezlete Szakmai ellenrzés értékelése Törvényességi ellenrzés Osztályfnökök Ellenrzés/ számonkérés Egyéb

38 20-ig 24-ig értékelése Beszámolás az elvégzett teljes körű intézményi értékelési feladatokról Naplók, törzslapok zárása Tanköteles, felvételt nem nyert tanulókról a jegyz értesítése Pedagógiai vélemények postára adása Neveltestületi értekezlet (pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata, tanévzáró) Teljes körű. intézm. értékelési vezet Osztályfnökök helyettes -helyettes Jegyzkönyv megküldése: - fenntartónak,. Neveltestületi értekezlet Július Dátum Feladat megnevezése Felels Augusztus Karbantartások Nyári táborozás Dátum Feladat megnevezése Felels 38 Órarendi igények, kérések leadása Tantárgyfelosztás elkészítése Tantárgyfelosztás véleményeztetése Tantárgyfelosztás, órarend véglegesítése I. féléves feladatellátási terv összeállítása Javító vizsgák Tanévnyitó ünnepségre való felkészülés Munkavédelmi bejárás (kockázatfelmérés) Tűzvédelmi intézkedések (tűzoltó készülékek, tűzriasztók, tűzriadó tervek) Pedagógusok részére az eszközök átadása Érintett pedagógusok Pedagógusok Munkavédelmi felels Tűzvédelmi felels /megbízott Ellenrzés/ számonkérés Ellenrzés/ számonkérés Egyéb Egyéb Véleményezésre jogosult a neveltestület

39 Tankönyvárusítás Tantermek elkészítése Tankönyv felels Pedagógusok 39

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó e A munkatervet készítette: Horváth János igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi értekezlet kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató A Kertai Általános Iskola Munkaterve a 2014/2015-ös tanévre Kerta, 2014. augusztus 28. igazgató A Kertai Általános Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a 2014/2015.

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE 5310 KISÚJSZÁLLÁS KÁLVIN U. 3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 32/2008. - XI.24. OKM rendelet

Részletesebben

2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve

2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule 2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve 2040 Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 6572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 73. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV 1./ Felvételi lehetőségek Iskolánk felvételi körzete: Alsópáhok és Felsőpáhok községek közigazgatási területei. Amennyiben más, környékbeli

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Közzétételi lista 2015/2016-os tanév 1. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma Általános iskolai beiratkozás

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Készült: 2013. április 24-én ELŐTERJESZTÉS a 2013/2014. tanév rendjéről 1 Ö S S Z E F O G L A L Ó A 2013/2014. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza: - a tanítási év

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító Sorszám Szakképzettsége

Részletesebben

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE A JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015. szeptember 1. 1. PEDAGÓGUSOK NÉV ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE TANÍTOTT TANTÁRGY FOGADÓÓRA Igazgató: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna szlovák-földrajz

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola MUNKATERV 2014/2015-ös tanév A tanév rendje: Szorgalmi idő: 2014. szeptember 1.(hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Kötelező tanítási napok száma: 181 Őszi szünet: 2014.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Tartalom 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma MUNKATERV 2015/2016. TANÉV A TANÉV HELYI RENDJE 2 Szorgalmi idő (tanítási év): 2015. szeptember 1. (kedd) 2016.

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Iskolánk választott mottója: Az élet egyikünk számára sem könny. De nincs semmi baj, ha az embernek van kitartása, s fleg önbizalma. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a valamit

Részletesebben

Dózsa György Általános Iskola

Dózsa György Általános Iskola 037037 Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Megismerte, véleményezte és elfogadta a Dózsa György Általános Iskola Tantestülete, 2013. márc. 31. Készítette: Veszprém, 2013. márc.

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: Közzétételi lista 1. Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az intézmény beiskolázási körzete: Andrásfa, Petőmihályfa, Hegyhátszentpéter, Győrvár, Pácsony, Olaszfa, Oszkó települések. A 2011. Nktv. értelmében:

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A 2009/2010. tanév rendjéről szóló /2009. ( ) OKM rendelet tervezete Budapest, 2009. március 20. ÖSSZEFOGLALÓ 1. Jogszabályi felhatalmazás: Az előterjesztés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: ÁMK Általános Iskolája

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE I. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatási Ssz. Munkakör Végzettség

Részletesebben

A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE

A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE 2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9. Összeállította: Vincze Ildikó igazgató Iskolánkat 2007-ben alapította fenntartója, a Tanulni Egy Életen Át

Részletesebben

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A 2013/2014. tanév munkarendje 2013. augusztus 23. (P) Nevelőtestületi megbeszélés Munkaközösségi megbeszélések A tantárgyfelosztás egyeztetése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Petıfi Sándor Általános Iskola, 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok:

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma Végzettsége Szakképzettsége A tantárgyfelosztás

Részletesebben

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján I. A tanév, szorgalmi idő Tanév: 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 Munkaterv 2015-2016. tanév Tartalom 1. Bevezetés... 2. oldal 1.1. Törvények... 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek... 2. oldal 1.3. Miniszteri rendeletek...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1 A pedagógusok

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Éves munkaterv 2013/2014. tanév

Éves munkaterv 2013/2014. tanév Éves munkaterv 2013/2014. tanév Készítette: Kárpáti Piroska Pécs, 2013. szeptember 16. 1. Személyi feltételek: Pedagógus létszám szeptember 1-én: teljes : áttanító: részmunkaidős: tartósan távol: 34 fő

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve.

Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve. Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve 2013/2014 tanév Készítette: Bacsó Ágnes igazgató Tartalomjegyzék: I. Éltes Mátyás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri u. 27. Tel.: 96/279/137 Fax: 96/535-017 E-mail: altiskfarad@gmail.com

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX.

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. fejezet) Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2014 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben