Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve"

Átírás

1 Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés száma és kelte:

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Feltételrendszer leírása 2.1. Jogszabályi változások hatása a tanévre, illetve a tanévben ellátandó feladatokra A közoktatási törvény főbb módosításai A nevelési-oktatási intézmények működését érintő egyéb főbb jogszabályi módosítások A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos főbb változások 2.2. Helyzetelemzés 2.3. Tárgyi feltételek 2.4. Személyi feltételek Az intézmény dolgozói A vezetői beosztások A pedagógusok munkafeltételei A közalkalmazottak továbbképzése Közalkalmazotti jogviszony A munka megszervezése 2.5. Pénzügyi feltételek 2.6. Az intézmény működését szabályozó dokumentumok 3. A minőségirányítási programból, a dolgozói teljesítményértékelésből és a teljes körű intézményi önértékelésből fakadó feladatok 3.1. A minőségirányítási program és a minőség célok 3.2. Intézményi dolgozók teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatok 3.3. A teljes körű intézményi önértékelési feladatok 4. Pedagógiai feladatok 4.1. A pedagógiai programból fakadó feladatok 4.2. Tanulmányi versenyek Tanulmányi versenyek Egyéb versenyek 4.3. Országos mérés, értékelés és eltérő ütemű fejlődés Kompetenciamérések Eltérő ütemű fejlődés 4.4. Szakmai ellenőrzés 4.5. Adott évi kiemelt pedagógiai feladatok 4.6. Minőségirányítási programmal kapcsolatos intézkedési terv szerinti feladatok 5. Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 5.1. Alkalmazotti közösség 5.2. Nevelőtestület 5.3. Szakmai közösségek 5.4. Az iskolaszék 5.5. Diákönkormányzat 5.6. Szülői szervezet 6. Ellenőrzési tevékenység 6.1. Szakmai ellenőrzés 6.2. Törvényességi ellenőrzés 6.3. Pénzügyi-gazdálkodási ellenőrzés 7. Beiratkozás rendje Mellékletek 1. számú melléklet: A tanév helyi rendje 2. számú melléklet: Ütemterv 2

3 1. Bevezetés A 2012/2013. tanévre vonatkozó munkaterv a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, így többek között - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 52. (2) bekezdése, és 57. (1) bekezdés c) pontja, - a nevelési-oktatási intézmények működési rendjéről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 2. (1) bekezdése, valamint - a 2012/2013. tanév rendjéről szóló 30/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 8. (2) és (3) bekezdése alapján került összeállításra. A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen: - az intézmény pedagógiai programja, - az intézmény minőségirányítási programja, - az intézményi teljesítményértékelés rendjére vonatkozó szabályozás, - az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai. A munkatervvel kapcsolatban ellátásra kerültek a szükséges véleményeztetési feladatok. 3

4 2. Feltételrendszer leírása 2.1. Jogszabályi változások hatása a tanévre, illetve tanévben ellátandó feladatokra A közoktatás területén tapasztalható főbb változások a tanévben A tanév jogszabályi hátterének sajátossága, hogy a közoktatás területén egyszerre két jogszabály is hatályban van, így: - alkalmazni kell a közoktatási törvény, valamint - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes részeit is. A feladatokat ez jelentősen megnehezíti, mivel az év során is lesznek változások, a közoktatási törvény egyes részei hatályon kívül helyeződnek, míg a köznevelési törvény meghatározott paragrafusai hatályba lépnek. Ezek alapján újabb jelentős változások január elsejétől lesznek. Kiemelt feladatunk a változásoknak való megfelelés. A módosítások alapján az alapító okiratot is módosítani kell A köznevelési törvény alapján kiadott jogszabályoknak A köznevelési törvény több fontos szabályozási területet csak röviden, tömören szabályoz. E területekre vonatkozóan majd a tanévben jelenhetnek meg azok a rendeletek, melyeket nagy körültekintéssel kell alkalmazni, s melyek alapján felül kell vizsgálni az intézmény meglévő belső szabályzatait, illetve valószínű új területeket is szabályozni kell. Biztosan felül kell vizsgálni majd: - a Szervezeti és Működési Szabályzatot, - a pedagógiai ellenőrzés rendszerét, - az intézményben működő szervezeteket, így: - a nevelőtestület, - a diákönkormányzat, -- a szülői munkaközösség, - szakmai munkaközösség szervezeti és működési szabályzatát, - a házirendet. Ismertek az új szabályok, melyek: - a diákigazolvány igényléshez és kezeléséhez, valamint - a pedagógus igazolvány igényléséhez és kezeléséhez kapcsolódnak. 4

5 A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos főbb változások A közalkalmazottak jogviszonya tekintetében jelentős változást okozott: - az új munka törvénykönyve egyes részeinek hatályba léptetése, - a régi munka törvénykönyv több részének hatályon kívül helyezése, - a közalkalmazotti törvény aktuális módosításai, valamint - a végrehajtási rendelet változtatásai. Az év során ügyelni kell arra, hogy változni fog az új munkatörvénykönyve és a régi munka törvénykönyve is, úgy hogy az új törvénykönyv egyes részei hatályba lépnek, míg ezzel párhuzamosan a régi törvénykönyv egyes részei hatályon kívül helyeződnek. A közalkalmazotti jogviszony változása miatt felülvizsgálni, illetve módosítani szükséges a munkaviszonnyal kapcsolatos intézményi szabályzatokat, így: - a közalkalmazotti szabályzatot, - a kollektív szerződést, - a munkáltatói munkaügyi szabályzatot - ha kollektív szerződés nincs Az intézmény finanszírozásának módosulása Az intézmény finanszírozása is módosulásra kerül. A változások az intézmény működését közvetlenül nem érintik Felkészülés a köznevelési törvény később hatályba lépő rendelkezéseire Feladatunk az idei tanévben az, hogy felkészüljünk a köznevelési törvény következő tanévben hatályba lépő rendelkezéseire, folyamatosan figyelemmel kísérjük a változásokat, a módszertani útmutatókat stb Helyzetelemzés Az iskolai tanulók száma a 2012/2013. tanévben 113 fő. Az osztályok és az osztálylétszámok: Napközi és tanulószoba Évfolyamok Osztály létszámok 1. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam 18 5

6 A napközis és a tanulószobai foglalkozások az alábbi csoportokban és létszámmal kerülnek megszervezésre: 1 csoport alsó tagozat 1-3. osztály: 25 1 csoport 4-8. osztály: 20 A tanulók felügyelete Feladat megnevezése Feladat végrehajtásában közreműködő óraközi szünetekben a következő helyszíneken pedagógus neve -folyosó, udvar Balogh Tünde, Gergely Tünde Zsuzsanna, Gyanó József, Gyanó Józsefné, Joó Tamás, Nagyné Keszte Jolán, Tábor Tamásné, Kövesdi Éva, Vargáné Sütő Katalin Ebédlő (tízórai esetén) Vecsera Jánosné Tanórán kívüli foglakozás Feladat megnevezése Feladat végrehajtásában közreműködő pedagógus neve 1-3. osztály Németh Lívia Napközis foglalkozás 4-8. osztály Tanulószoba Joó Tamás, Hilszenráth Györgyné, Magyarfiné Kalmár Franciska, Vargáné Sütő Katalin Az intézményben biztosított szakkörök, tanórán kívüli foglalkozások A szakkör megnevezéses A szakkört tartó személy neve versenyre való felkészítés énekkari szakkör versenyre való felkészítés német szakkör versenyre való felkészítés matematika szakkör versenyre való felkészítés magyar szakkör középiskolai előkészítő Varga Zsuzsanna Szalai Krisztina Balogh Tünde Kövesdi Éva, Kövesdi Éva 6

7 Tehetséggondozás Tehetséggondozás versenyre való felkészítés magyar szakkör alsó versenyre való felkészítés informatika szakkör versenyre való felkészítés természetismeret szakkör versenyre való felkészítés iskolai sportkör néptánc angol szakkör német Szakkör pszichológus logopédia gyógypedagógus gyógytorna szolfézs zongora fúvós Nagyné Keszte Jolán Hilszenráth Györgyné Gyanó József Vecsera Jánosné Joó Tamás Tábor Tamásné Gyanó Józsefné Gergely Tünde Zsuzsanna Szalai Krisztina Márfai Csilla Farkas Edina Bodor Zsófia Szabó Mónika Galazekné Schweitzel Jolán Tóth Attila 7

8 2. 3. Tárgyi feltételek Az intézményünkben az oktatási-nevelési feladatokat a következő épületekben látjuk el: iskolaépület, tornaterem, könyvtár napközis épület középső épület. Az intézményünk a 11/1994. rendelet alapján a meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal rendelkezik, de az eszközök, felszerelések egy része cserére szorul. Pozitívumként kell értékelnünk, hogy az intézménynek sikerült nyáron a szükséges festési, karbantartási feladatokat ellátni Személyi feltételek, vezetés Az intézmény dolgozói a) főállású dolgozók Az intézményben dolgozó összes főállású foglalkoztatott száma: 23 fő. Ebből - a pedagógusok létszáma: 14 fő - a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 9 fő. Ez utóbbiból a fizikai dolgozók száma: 8. Az intézmény részben önállóan gazdálkodó lett. Pedagógusaink, és az általuk tanított tantárgyak, ellátott további feladatok, funkciók: Pedagógus neve Magyarfiné Kalmár Franciska Hilszenráth Györgyné magasa bb vezető beosztá s tanított tantárgyak és osztályok 8 szakkörök, ügyelet, foglalkozások tartása Ig. ebédlői ügyelet igazgató Igh. 1. oszt matematika, testnevelés ebédlői ügyelet Gyanó József 4. osztály magyar egyéb feladatok, funkciók* minőségvezető igh.

9 Szalai Krisztina Nagyné Keszte Jolán Gyanó Józsefné foci osztály német o. német 2. osztály tehetséggondozás 3. osztály matematika néptánc, közalkalmazotti tanács tagja alsós mkv Gergely Tünde Zsuzsanna Balogh Tünde Tábor Tamásné 5-8. osztály történelem osztály angol, 5-8.o. matematika, fizika nem szakrendszerű oktatás 4-8.o. testnevelés nem szakrendszerű oktatás angol matematika atlétika, tartásjavító foci, DÖK-vezető közalkalmazotti tanács vezetője Joó Tamás Kövesdi Éva Németh Lívia Vargáné Sütő Katalin Vecsera Jánosné b) Nem főállású dolgozók 5-8.o. természetismeret, földrajz, biológia, egészségtan, hon-és népismeret 5-8.o. magyar, nem szakrendszerű oktatás Mozgóképismeret tánc-dráma Napközi 1-8.o. fejlesztés 4-8.o. informatika, könyvtár természetismeret tanulószoba középiskolai előkészítő-magyar minőségi team tag tanulószoba ifjúságvédelmi felelős informatika minőségi team tag, osztályfőnöki mkv. Intézményünkben a főállású foglalkoztatás mellett részmunkaidőben dolgozik: 3 fő, az általuk ellátott feladat: gyógypedagógia, logopédia, gyógytestnevelés. Óraadóként közreműködik: 4 fő, általuk ellátott tevékenység: kémia, rajz, ének, technika tantárgy oktatása. A pedagógusok által ellátandó feladatokkal, funkciókkal kapcsolatos feladat a vonatkozó megbízások írásba foglalása. 9

10 A vezetői beosztások A vezetői beosztásokban nem történt változás A pedagógusok, technikai dolgozók munkafeltételei A pedagógusok és technikai dolgozók munkafeltételei megfelelőek A közalkalmazottak továbbképzése Az intézmény dolgozói közül a pedagógusok továbbképzése jogszabály szerint kötelező. Az intézmény a továbbképzési feladatainak ellátására elkészítette a 2008/2013. évre vonatkozó továbbképzési tervet, a továbbképzési terv alapján elkészült a 2012/2013. tanévre vonatkozó beiskolázási terv. A tanévre szóló beiskolázási terv helyettesítési programja alapján feladatunk a képzésben résztvevő pedagógusok helyettesítésének megszervezése Közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódva a következő feladataink vannak a tanévkezdéshez kapcsolódva: közalkalmazotti szabályzat felülvizsgálata, - a közalkalmazottak egyéb juttatásaira, kedvezményeire vonatkozó szabályozás felülvizsgálata, munkaköri leírások felülvizsgálata cafetéria - juttatás felülvizsgálata. A felülvizsgálatot a megváltozott jogi környezet figyelembevételével kell elvégezni A munka szervezése A feladatok jelen munkatervben meghatározottak figyelembe vételével munkatervi szabályozásba kerül. Feladatunk: a feladatok, kötelezettségek meghatározása, a munkaterv megküldése a fenntartónak. 10

11 2.5. Pénzügyi feltételek A köznevelési törvény a rendelkezik a köznevelési rendszer finanszírozásáról. A hivatkozott jogszabályhely alapján a köznevelés rendszerének működéséhez szükséges fedezetet: - az állami költségvetés és - a fenntartó, a működtető hozzájárulása biztosítja. Az intézmény költségvetését ezen felül kiegészítheti bevételi forrásként: - az ellátottak térítési díjai, - a köznevelési intézmény más saját bevétele. A fenntartó, a működtető biztosítja az általa engedélyezett többletszolgáltatások, többletlétszámok fedezetét. A köznevelés alapfeladatainak ellátását szolgáló költségvetési előirányzat összege az éves költségvetési törvényben kerül meghatározásra. A köznevelés egyéb feladatainak ellátásához a központi költségvetés támogatást biztosíthat. Az intézmény finanszírozása normatív költségvetési hozzájárulás alapján történik. Az intézményünk a 2012/2013. tanévben: - egyrészt a évre jóváhagyott költségvetés szerint, - másrészt a évre elején a fenntartó által meghatározott költségvetés szerint gazdálkodhat. Feladatunknak tartjuk: - a évi költségvetési kereteken belüli hatékony gazdálkodást, - a évre vonatkozóan olyan költségvetési koncepció készítését, illetve olyan költségvetési javaslat összeállítását, mely a lehetőségekhez képest a legtöbb intézményi cél megvalósítását elősegíti, (ennek érdekében részletes szöveges előterjesztést és tájékoztatást készítünk a fenntartó felé), - a pályázati tevékenységet, s a különböző pályázati források megszerzését Az intézmény működését szabályozó dokumentumok Az intézményi dokumentumokhoz kapcsolódva kiemelt feladatunk: az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, illetve feladatváltozás esetén e tény jelzése a fenntartó felé, a szervezeti és működési szabályzat szeptemberi felülvizsgálata, a házirend felülvizsgálata és módosítás esetén közzététele és átadása az érintett eknek: tanévkezdés előtt, valamint a beiratkozások előtt, a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok felülvizsgálata, (munkavédelmi bejárás a tanévkezdés előtt, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a tanulók és a dolgozók részére), az intézményben működő szervezetek szervezeti dokumentumai felülvizsgálatának segítése. 11

12 3. A minőségirányítási programból, a dolgozói teljesítményértékelésből és a teljes körű intézményi önértékelésből fakadó feladatok A minőségirányítási program és minőség célok Az intézményünk évben készített el az önkormányzati minőségirányítási program alapján az intézményi minőségirányítási programot. Intézményünkben a minőségirányítási tevékenységet a Minőségirányítási csoport végzi, melynek vezetője: Hilszenráth Györgyné. Tagjai: Tüskéné Kövesdi Éva, Vecsera Jánosné. A minőségirányítási program részeként meghatároztuk minőségpolitikánkat, megfogalmaztuk minőségpolitikai nyilatkozatunkat. Minőségnyilatkozatunk szerint intézményünk főbb törekvése: Iskolánk minőségi teljesítményt nyújtó önkormányzati iskola kíván lenni. Nevelőtestületünk a szakmai kiválóságra és a tanuló személyiségfejlesztésre, eredményes megvalósítására törekszik. Munkatársainkkal együtt, odafigyelő, serkentő környezetet kívánunk megteremteni, amelyben a tanári és tanulói együttműködésen keresztül segítjük a diákokat képességeik kibontakoztatásában. Szervezeti kultúránkkal és a folyamatos fejlesztéssel kívánjuk biztosítani azt, hogy megfelelően tudjunk reagálni a változó körülményekre, partnereink igényeire. Ennek megvalósítása érdekében hoztuk létre Minőségirányítási Programunkat. Ezzel a minőségirányítási rendszerrel elkötelezzük magunkat partnerközpontúság és a folyamatos fejlesztés stratégiája mellett. küldetése: Tanulóinkat eredményesen készítse fel az információs társadalom új igényeire és szükségleteire, amely közül a legfontosabbak: Olyan légkör megteremtése, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. A korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltség nyújtása. Az egyéni tanulás módszereinek elsajátítása. Annak elérése, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tanulásnak és a munkának becsülete legyen. Nemzeti kultúránk és történelmünk megismerése. jövőképe: Mottónk: Nézz rám, kinyílik a világ! 12

13 A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: Gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Egy olyan intézményben, ahol esztétikus környezetben, jó technikai felszereltség mellett, hozzáértő, nyitott pedagógusok irányítják a színes tanórai és tanórán kívüli munkát. A minőségirányítási programhoz kapcsolódva kellett megfogalmaznunk a minőségcéljainkat. Az aktuális - a 2012/2013. tanévre érvényes főbb minőségcéljaink: a) az oktatás minőségéhez kapcsolódva: Az elégedettségi vizsgálat után a legtöbb partner úgy ítélte meg kell erősíteni diákjaink tanuláshoz való pozitív viszonyát. Elkészült intézkedési terv alapján trendként folytatódik a Barátságosabb tantermek verseny, tanuláshoz való viszony pozitív erősítése a felső tagozaton. Hatékonyabb tanuló szobai és napközis foglalkozások szervezése. Folytatódik a tavaly kidolgozott Etikai kódexben megfogalmazott erkölcsi normák megerősítése. Az alsó tagozatban folytatjuk az előző években bevezetett feladatokat. b) a pedagógusokhoz kapcsolódva: A cél minél több tanítási, nevelési módszer megismerése a megváltozott tanulói igényeknek megfelelően. Az Internet adta lehetőségek kihasználása. A minőségirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos feladataink a tanévben: a minőségirányítás program teljesítése érdekében az adott évi képzések megtartása, a minőségirányítási csoport működtetése, tevékenységük figyelemmel kísérése, a minőségcélok elérését célzó intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának értéke lése, szükség esetén korrekciós terv összeállítása, (negyedéves tájékoztatás a végzett munkáról nevelő-testületi értekezleten) a minőségirányítási program végrehajtásának, a minőségcélok teljesítésének (tanév végi) értékelése, (a nevelőtestületi értékelése, a szülői szervezet értékelése, az értékelések alapján hozott intézkedések megküldése a fenntartónak), a minőségirányítási rendszer fejlesztése, a minőségcélok, minőségpolitikai nyilatkozat, minőségpolitika aktualitásának figyelemmel kísérése. Az értékelési feladataink ellátásakor figyelembe kell venni a következőket: a közoktatási törvény szerint a nevelőtestületnek a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével értékelnie kell az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, 13

14 amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései, és az intézmény működése folyamatosan közeledjen egymáshoz, az intézményi minőségpolitika és minőségfejlesztési rendszer betöltötte-e célját, milyen volt az intézmény eredményessége, azaz: teljesültek-e a pedagógiai programban megfogalmazottak, beváltak-e a tanítási, tanulásirányítási módszerek, az alkalmazott tankönyvek, taneszközök, fejlesztő eszközök Intézményi dolgozók teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatok Intézményünk a dolgozók teljesítményértékelése céljából a minőségirányítási programjában meghatározott keretek között - kialakította a saját rendszerét, melyre vonatkozó belső szabályzást 2007/2008-as tanévben fogadta el. A dolgozói teljesítményértékelésért az intézményvezető felelős, de munkáját a minőségi csoport segíti. A dolgozói teljesítményértékelési rendszer működtetésével kapcsolatos feladataink a tanévben: a dolgozói teljesítményértékelés érdekében az adott évi képzések megtartása, a csoport munkáját meghatározó ütemterv elkészítésének, és annak végrehajtásának ellenőrzése, a feladatok nyomonkövetése, a dolgozók nevelőtestületi, illetve alkalmazotti értekezleten történő tájékoztatása az ellátott feladatokról, a különböző szintű értékelés elvégzése, és az értékelési tapasztalatok felhasználása a minőségfejlesztés során, értékelni kell, hogy a dolgozói teljesítményértékelés gyakorlata bevált -e, különös tekintettel: az értékelés gyakoriságára, az értékelés jellegére, a követelmények körére, és meghatározásának módjára, az értékelés módjára, a felhasznált információkra A teljes körű intézményi önértékelési feladatok Az intézmény a teljes körű intézményi önértékelési rendszerét igazodva a minőségirányítási programjához évben alakította ki. A teljes körű intézményi önértékelési feladatokat az intézmény az eljárási rend alapján végzi. A feladatok ellátását a minőségi csoport végzi. 14

15 A teljes körű intézményi önértékelés ebben a tanében nem lesz. A 2012/2013-as tanév minőségi feladata: A bevezetett intézkedési tervek végrehajtása. Az igény- és elégedettségi felmérés lebonyolítása az eljárásrend alapján. Az igény- és elégedettségi felmérés eredményének értékelése. Az összefoglaló elkészítése, prioritások megállapítása. 15

16 4. Pedagógiai feladatok 4.1. Az iskola pedagógiai programja és a NAT kiemelt fejlesztés i feladatai Az intézményünk a pedagógiai programját felülvizsgálta az elmúlt évben és a képviselő-testület november 28-án fogadta el. Az iskola pedagógiai programja és a nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek. Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait. Énkép, önismeret Az egyén önmagához való viszonyának alakításában alapvető célként tűzhető ki az önmegismerés és önkontroll, a felelősség önmagunkért, az önállóság, az önkifejezés igénye és az erre irányuló tevékenységek, valamint mindezek eredményeként a személyes méltóság. Hon és népismeret Elengedhetetlen, hogy a tanulók ismerjék népünk kulturális örökségének jellemző saját osságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Fontos feladat a harmonikus kapcsolat elősegítése a természeti és a társadalmi környezettel, a nemzettudat megalapozása, nemzeti önismeret, a hazaszeretet elmélyítése és ettől elválaszthatatlan módon a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek népcsoportok értekeinek, történelmének, hagyományainak megbecsülése. Európai azonosságtudat-egyetemes kultúra Európa a magyarság tágabb hazája. A tanulók magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká. Ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés A demokratikus jogállamban a társadalom fejlődésének és az egyén sikerességének boldogulásának s nem ritkán boldogságának is egyik fontos feltétele az egyén részvétele, a civil társadalom, a lakóhelyi, szakmai, kulturális közösség életében és/vagy politikai életben. Az aktív állampolgári léthez ismeretek, képességek, megfelelő beállítottság és motiváltság szükséges. 16

17 Gazdasági nevelés A gazdálkodás és a pénzvilágára vonatkozó tudás nélkül nem érthetjük meg a bennünket körülvevő világ számunkra fontos folyamatainak jelentős hányadát. Az iskolai nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy a tanulók tudatos fogyasztókká váljanak, és mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kockázatokat, a hasznot vagy a költségeket. Környezettudatosságra nevelés A nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezetmegóvásra, elősegítse ezzel az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A tanulás tanítása A tanulás a pszichikum tartós módosulása külső tényezők hatására, tehát nem csupán ismeretelsajátítás és figyelem, emlékezet működtetése, hanem valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését, fejlesztését magában foglalja. A pedagógus fontos feladata, hogy megismerje a tanulók sajátos tanulási módjait, stratégiáit, stílusát, szokásait. Testi és lelki egészség Az iskola nagy feladata és felelőssége, hogy a felnövekvő nemzedéket egészséges életmódra nevelje, valamint minden tevékenységével szolgálni kell a tanulók egészséges testi, lelki szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulást, amelyek a gyerekek fiatalok egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztik. Felkészülés a felnőttlét szerepeire Fontos eleme a pályaorientáció, amelynek célja, hogy segítse a tanulók további iskola - és pályaválasztását. Az iskolának átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Kiemelt figyelmet igényel a rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság kezelésének a képessége egyéni és társadalmi szinten egyaránt. A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez elengedhetetlenül szükséges a szociális és állampolgári kompetencia tudatos, pedagógiailag tervezett fejlesztése. 17

18 Pedagógiai alapelveink: Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. Ennek keretében: a tanulók személyiségét tiszteletben tartjuk, a tanulókat bevonjuk a saját iskolai életük megszervezésébe, a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük, minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban, az iskola életében szeretetteljes, emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk; tanuló és nevelő tanuló és tanuló szülő és nevelő nevelő és nevelő között. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a rájuk bízott gyerekekből. Ennek érdekében: tervszerű nevelő- oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt, iskolánk olyan az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását, eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben, az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk, fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tanulásnak és a munkának becsülete legyen, a humánumra, az egyén és közösségek iránti tiszteletre törekszünk, segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót, 18

19 megelőzni, felismerni a rosszat, törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására, szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel, hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. Iskolánk elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: rendszeresen kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal, igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint községünk érdeklődő polgárai, ápoljuk, bővítjük eddigi kapcsolatainkat a napközi otthonos óvodával. nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk eddigi hagyományaihoz híven továbbra is képviseltesse magát a különféle községi rendezvényeken, illetve a tanulók számára szervezett községi szintű megmozdulások szervezésében, lebonyolításában maga is részt vegyen. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: humánus, erkölcsös, fegyelmezett, művelt, kötelességtudó, érdeklődő, nyitott, kreatív, alkotó, becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, képes a problémák érzékelésére és megoldására, gyakorlatias, képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, jó eredmények elérésre törekszik (játékban, munkában, tanulásban) van elképzelése a jövőjét illetően, becsüli a tudást, öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 19

20 ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, képes tudását tovább fejleszteni, és önállóan ismereteket szerezni, tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabályosan tudja megfogalmazni szóban és írásban, a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik, ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, a természet, a környezet értékeit, más népek értékeit, hagyományait, az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és természeti környezetben, ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat, ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését biztosító szabályokat, ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit, módszereit, viselkedése udvarias, beszéde kulturált, társaival együttműködik, szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, képes szeretetet adni és kapni, szereti hazáját, megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, szellemileg és testileg egészséges, edzett, egészségesen él, szeret sportolni, mozogni, megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes hozzánk járó tanuló személyiségében. Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt tulajdonságokkal. 20

21 4.2. Tanulmányi és egyéb versenyek Tanulmányi versenyek A 2012/2013. tanév rendjéről szóló 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 8. -a alapján jelen munkatervünkben kell meghatározni azokat a tanulmányi versenyeket, melyekre intézményünk felkészíti a tanulókat. Kötelező tanórai foglakozások időkerete terhére szervezett foglakozások Feladat megnevezése Feladat végrehajtásában közreműködő pedagógus neve versenyek, bajnokságok tanulmányi, szakmai és kulturális versenyek: matematika Időpontja: folyamatos tanulmányi, szakmai és kulturális versenyek: magyar időpontja: folyamatos tanulmányi, szakmai és kulturális versenyek: német, angol időpontja: folyamatos tanulmányi, szakmai és kulturális versenyek: Balogh Tünde Gyanó Józsefné Gyanó József Kövesdi Éva Szalai Krisztina Gergely Tünde Zsuzsanna versmondó, prózamondó, mesemondó, szépíró időpontja: folyamatos tanulmányi versenyek: Gyanó Józsefné, Nagyné Keszte Jolán, Gyanó József, Szalai Krisztina, Kövesdi Éva természetismeret Joó Tamás 21

22 időpontja: folyamatos tanulmányi versenyek: informatika időpontja: folyamatos kulturális versenyek: Vecsera Jánosné népdaléneklés időpontja: folyamatos házi bajnokságok sport (futball, atlétika) időpontja: folyamatos Zuzana Vargova Gyanó József Tábor Tamásné iskolák közötti versenyek és bajnokságok: Rajzpályázatok időpontja: folyamatos iskolák közötti versenyek és bajnokságok: Erdélyi Ernő Kele Napja időpontja: folyamatos diáknap: Gyermeknap Fekete István Nap Erdélyi Ernő Joó Tamás Zuzana Vargova Kövesdi Éva Vecsera Jánosné Balogh Tünde, Gergely Tünde Zsuzsanna, Gyanó József, Gyanó Józsefné, Joó Tamás, Németh Lívia, Hilszenráth Györgyné, Nagyné Keszte Jolán, Tábor Tamásné, Kövesdi Éva, Szalai Krisztina, Vargáné Sütő Katalin, Vecsera Jánosné 22

23 Feladatunk, az alábbi versenyekre való felkészítés. A versenyen Versenyek típusa és a versenyek neve Felkészítő tanár neve (fő) várhatóan induló tanuló létszám Helyesírási verseny Kövesdi Éva 5 Német nyelvi versenye Szalai Krisztina 5 (körzeti, megyei, országos) Számítástechnikai verseny Vecsera Jánosné 3 Zrínyi Ilona körzeti matematika verseny, Balogh Tünde 10 körzeti matematikaversenyek Kele Napja Kövesdi Éva 4 Erdélyi Ernő Zuzana Vargova Sportversenyek (háromtusa, négytusa, öttusa, Tábor Tamásné 30 futball) Természetismeret versenyek Joó Tamás 6 Kis- Balaton vetélkedő Népdaléneklési versenyek Varga Zsuzsanna 4 Rajzpályázatok Erdélyi Ernő 4 Mesemondó versenyek Alsós munkaközösség 6 Prózamondó verseny Kövesdi Éva 4 Szépíró verseny Alsós munkaközösség 4 A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény 80. -ának (1) bekezdése alapján a 2012/2013 tanévben is országos mérés, értékelés keretében vizsgálatra kerül a hatodik, és a nyolcadik (tizedik) évfolyamon tanuló valamennyi tanuló: - olvasási-szövegértési, és - matematikai alapkészségének fejlődése. Emellett a negyedik évfolyamra vonatkozóan az alapkészségek és -képességek mérésére alkalmas tesztanyagokat a Hivatal a honlapján közzéteszi, azok szabadon felhasználhatók és az eredmények az interneten hozzáférhető szoftver alkalmazásával értékelhetők. 23

24 A felmérésre május 29-én kerül sor, mely nap tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, viszont részükre kötelező tanórai foglalkozás nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat a Hivatal részére november 23-ig kell megküldenünk. A korábbi évek kompetencia mérésének tapasztalatai: Feladataink: - a tanulók felkészítése, - az adatszolgáltatás, - a mérés megszervezése, - a korábbi mérések tapasztalatainak felhasználása a pedagógiai munka során Eltérő ütemi fejlődés október 12-ig gondoskodnunk kell azon első évfolyamos tanulóink körének felméréséről, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdet óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja, az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását október 27-ig az intézményvezető feladata az érintett létszám jelentése. A vizsgálatokat az iskolánknak december 7-ig kell elvégezni. Feladatunk tehát: - az első évfolyamos tanulók figyelése, - az érintett kör felmérése, - a létszámlejelentés, valamint - a vizsgálatok elvégzése A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata A köznevelési törvény 80. (1) bekezdése alapján a 2012/2013. tanévben az országos mérés, értékelés keretében gondoskodnunk kell a tanulók fizika állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot április 3. és május 28. között kell megszerveznünk a korábbi években rendelkezésünkre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján Hatósági ellenőrzés Fel kell készülnünk a március 1. és május 31. közötti hatósági ellenőrzésre. 24

25 4.4. Szakmai ellenőrzés Fel kell készülnünk a nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai munka országos, térségi, megyei, fővárosi szintű szakmai ellenőrzésére, értékelésére Adott évi kiemelt pedagógiai feladatok A pedagógiai programból fakadó, általános érvényű főbb feladataink mellett a következő adott évi, kiemelt feladataink vannak: a tanmenetek elkészítése, és ellenőrzése szeptember közepéig, a tanulók magatartásának, fegyelmének erősítése, Szociometriai felmérések elkészítése a tanulók neveltségi szintjének emelése, a tanulók folyamatos felkészülésének ellenőrzése (házi feladatok ellenőrzése), a továbbtanulni szándékozó tanulók felkészítése a felvételire, tehetséggondozás, versenyekre való felkészítés esélyegyenlőség biztosítása Pedagógiai programban megfogalmazott nevelési feladatok, eredmények megvalósítása, a hátrányok kezelése 4.6. Minőségirányítási programmal kapcsolatos intézkedési terv szerinti feladatok A minőségirányítási programmal kapcsolatos intézkedési terv szerinti feladataink: Barátságosabb tantermekért verseny lebonyolítása Hatékonyabb napközi és tanulószobai nevelő munka Alsó tagozaton a helyesírási és fogalmazási készség fejlesztését szolgáló versenyek megtartása Közösségfejlesztés a kidolgozott feladatok alapján Pedagógusok önképzése a digitális tábla használatához 5. Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 5. Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 5.1. Alkalmazotti közösség Intézményünkben a dolgozók összessége adja az alkalmazotti közösséget. Az alkalmazotti közösség joggyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátását az intézményvezető végzi. Az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladataink: az alkalmazotti közösség összehívása, és a jogkörébe tartozó ügyek megtárgyalása, közös munkaértekezlet tartása 5.2. Nevelőtestület A nevelő-testület az intézmény pedagógus munkakört betöltő pedagógusaiból áll, jelenlegi létszáma: 14 fő. 25

26 A nevelőtestület a év március hó 12. napján elfogadott Szervezeti és Működési S zabályzat szerint működik. A testület adott évi feladatait és értekezleteit jelen munkaterv tartalmazza, viszont a nevelőtestület ettől függetlenül, de jelen tervet figyelembe véve további munkatervet is meghatározhat, melyben csak a nevelőtestületi feladatokat és hatásköröket tünteti fel. A nevelőtestület működésével kapcsolatos feladataink: a nevelőtestület hatékony működésének biztosítása az értekezletek segítségével, ennek érdekében az értekezletek összehívása, az értekezleteken a megfelelő tájékoztatási feladatok ellátása, beszámolás, joggyakorlás, a döntések továbbítása Szakmai közösségek Az intézményünkben a következő szakmai közösségek működnek: 1. Alsó tagozatos szakmai közösség, vezetője :Nagyné Keszte Jolán tagjainak száma: 6 fő 2. Osztályfőnöki szakmai közösség, vezetője : Vecsera Jánosné tagjainak száma: 8 A tanévben folytatandó munkájukról saját munkatervet fogadnak el. A szakmai közösségek működtetetésével kapcsolatos feladatunk: a közösségek működésének szakmai támogatása, a közösség joggyakorlásának biztosítása Diákönkormányzat vezetője : Balogh Tünde Diákönkormányzat már évek óta működik az intézményben, s látja el mindazokat a feladatokat, melyeket jogszabály és az iskola egyéb belső szabályzatai a feladat - és hatáskörében utalnak. A diákönkormányzat jelenleg: 5 képviselővel és 9 küldöttel működik. A diákönkormányzat saját SZMSZ-szel rendelkezik. A diákönkormányzattal kapcsolatos feladatok: a tagok megválasztásában való közreműködés, a működés támogatása, 26

27 a diákközgyűlés összehívásában és lebonyolításában való közreműködés, melynek időpontját a tanév helyi rendje tartalmazza Szülői szervezet Az intézményünkben szülői szervezet működik. A szervezet jelenleg 18 fővel működik. A szervezet előre tervezhető feladatai alapján munkatervet készít. A szülői szervezettel kapcsolatos feladatok: Működésének a segítése tájékoztatási és koordinációs feladatok, - segítségnyújtás a joggyakorlásban. 6. Ellenőrzési tevékenység Az intézményben végrehajtandó egyes ellenőrzési tevékenységet az intézmény minőségirányítási programjának ellenőrzési folyamat része határozza meg, így a feladatokat ahhoz igazodva kell ellátnunk a vonatkozó tanévben is Szakmai ellenőrzés A szakmai ellenőrzés témakörében az intézményben a következő feladatokat fogjuk ellátni: a szakmai ellenőrzés tervezése (részletes adatokkal, területekkel, különös tekintettel arra, hogy a tervben megfogalmazásra kerüljön: a tanmenetek ellenőrzése, óralátogatások rendje, a tanügyi igazgatási dokumentumok ellenőrzése, a szakmai ellenőrzés végrehajtása és annak nyomon követése, a szakmai ellenőrzések tapasztalatainak hasznosítása a minőségfejlesztés során. A szakmai ellenőrzés terve külön kerül elkészítésre. 27

28 6.2. Törvényességi ellenőrzés Az intézményünknek folyamatosan számolni kell a törvényességi ellenőrzés lehetőségével, ezért feladatunk: felkészülni ezen ellenőrzésekre, közreműködni az ellenőrzésekben, illetve az ellenőrzések tapasztalatainak felhasználása. A törvényességi ellenőrzéssel kapcsolatban a munkajogi dokumentumainkat évente legalább két alkalommal ellenőrizzük, külön figyelmet fordítunk a tanulói létszám megfelelő kimutatására, a normatív és egyéb állami hozzájárulások megfelelő igénylésére és elszámolására, az oktatásügyi statisztika megfelelő kitöltésére Pénzügyi-gazdálkodási ellenőrzés Az intézményünk a megfelelő pénzügyi-gazdálkodási rend biztosítása és fenntartása érdekében, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján látja el a pénzügyi-gazdálkodási belső ellenőrzési feladatait, ennek érdekében: felülvizsgáljuk a belső ellenőrzési kézikönyvünket, elfogadjuk az éves ellenőrzési tervünket, gondoskodunk a tervben meghatározott ellenőrzések végrehajtásáról, az ellenőrzések tapasztalatait felhasználjuk, és az összefoglaló jelentést tájékoztatásul megküldjük a fenntartónak. 7. Beiratkozás rendje Az iskolába való felvétel és beiratkozás a közoktatási törvény 66. -a szerint értelemszerűen megtörtént a vonatkozó 2012/2013-es tanévre. Az iskolánk felvételi körzete: Balatonfenyves. Az e területen állandó lakóhellyel, (állandó lakóhely hiányában a körzetben lévő tartózkodási hellyel) rendelkező tanköteles tanulót az iskola köteles felvenni. 28

29 Iskolánk a fentiek alapján: a vonatkozó tanévre felvett 14 tanulót (1. osztály), más iskolából átvett 1 tanulót. A tanulók osztályokba bontása: 6. osztály: 1 fő A beiratkozással kapcsolatos feladataink: a következő tanévre történő beiratkozás jogszabály szerinti lebonyolítása, az iskolánk népszerűsítése, nyílt napok szervezésével, korábbi kapcsolatok az óvodával, közös rendezvények szervezése szülői értekezlet az óvodában 29

30 1.számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő /a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 2. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a szorgalmi idő. A szorgalmi idő áll rendelkezésre egy iskolai évfolyam követelményeinek oktatásához, elsajátításához. A 2012/2013. tanévben a szorgalmi idő - első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és - utolsó tanítási napja június 14. (péntek). A tanítási napok száma 182 nap A szorgalmi idő első féléve január 11-ig tart. Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést január 18 -ig kapják kézhez a tanulók A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása /a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 4. -a, valamint a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 2. (2) bekezdés a) pontja alapján/ 30

31 A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület által jelen dokumentumban meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. a) nevelőtestületi hatáskörben meghatározva: A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása: a) nevelőtestületi hatáskörben meghatározva: dátum felhasználás év..szeptember hó 19 nap. nevelési értekezlet év..január hó 27 nap félévi értekezlet év...április hó 10 nap kirándulás a tanulók részére év...április.. hó 27 nap Fekete István Nap b) iskolai diákönkormányzat hatáskörben meghatározva: dátum felhasználás év..május. hó.25 nap Gyereknap 3. A szünetek időtartama /a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 5. - a, valamint a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 2. (2) bekezdés b) pontja alapján/ Az őszi szünet október 29-től november 4-ig tart. (A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő). A téli szünet december 27-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21 (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (csütörtök). A tavaszi szünet március 28-tól április 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 3. (szerda). A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, szükség esetén az iskola gondoskodik a tanulók felügyeletéről. 31

32 4. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, az iskola hagyományai ápolásra érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontja: / a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet bek. c) pontja alapján / Megemlékezés neve A megemlékezés időpontja A szervezésért felelős pedagógus(ok) Aradi vértanúk (október 6.) október 6. Hilszenráth Györgyné Földváry Miksa Január 6. osztályfőnökök Doni megemlékezés Január 11. osztályfőnökök Nemzeti Összetartozás Napja június 4. osztályfőnökök 5. A nemzeti, iskolai ünnepek megünneplésének időpontja /a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 2. (2) bekezdés d) pontja alapján/ Ünnep megnevezése Az ünnepség (ünnep) megtartásának időpontja A szervezésért felelős pedagógus(ok) A megemlékezésben résztvevő osztályok, csoportok Nemzeti ünnep március 15. Gyanó józsefné osztály, (március 15.) Tábor Tamásné énekkar Balogh Tünde Nemzeti ünnep október 21. Kövesdi Éva 7. osztály (október 23.) Vecsera Jánosné Karácsonyi december 21. Gyanó József, alsós 1-4. osztály ünnepély munkaközösség énekkar Tanévzáró június 15. Joó Tamás, Kövesdi Éva, 7-8. osztály ünnepély Vecsera Jánosné, Tábor Ballagás Tamásné, Hilszenráth Györgyné Fekete István Nap Április 28. Osztályfőnöki munkaközösség 1-8. osztály Gyereknap Május 27. DÖK Balogh Tünde 1-8. osztály 32

33 6. Az évi rendes diákközgyűlés ideje /a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 2. (2) bekezdés e) pontja alapján/ Az évi rendes diákközgyűlés ideje: év május hó 7. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja /a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 2. (2) bekezdés f) pontja alapján/ A nevelőtestületi értekezletek terve: Értekezlet dátuma Az értekezlet célja, főbb napirend Felelős augusztus A következő tanév előkészítése, elkezdésével kapcsolatos feladatok, tájékoztatás Igazgató aug/szept Tanévnyitó értekezlet Igazgató szeptember Munkaértekezlet október Időszerű feladatok január Félévi osztályozó értekezlet Igazgató Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó feladat 2013 január meghatározó értekezlet - pedagógiai munka elemzése, értékelése, - a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata március Időszerű feladatok - pedagógus továbbképzés április Felkészülés a tanévzárásra június Év végi osztályozó értekezlet június tanévzáró értekezlet - szakmai munka értékelése 8. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja: /a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 2. (2) bekezdés g) pontja alapján/ A köznevelési törvény 80. (1) bekezdése alapján a 2012/2013. tanévben az országos mérés, értékelés keretében gondoskodnunk kell a tanulók fizika állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot április 3. és május 28. között kell megszerveznünk a korábbi években rendelkezésünkre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján. 33

34 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv 2012/2013. I. félév Szeptember Dátum Feladat megnevezése Felelős 3. Tanévnyitó ünnepség Házirend ismertetése, 3. tűz- és munkavédelmi Osztályfőnökök oktatás 3-7. Szakkörök felmérése Osztályfőnök Ellenőrzés/ számonkérés Kérdőívek leadása Egyéb 3-7. Foglalk. napló Szakkörök, foglalkozások Vezető tanárok megnyitása, elindítása vezetése 3-7. Napközi, tanulószoba Kérdőívek Osztályfőnök felmérések leadása 3-7. Étkeztetés felmérés Osztályfőnök Kérdőívek leadása 3-7. Tanévnyitó értekezlet - Értekezlet 3-7. Minőségirányítási képzés, Alkalmazotti Min. ir. vezető intézkedési terv elfogadás értekezlet 3-7. Dolgozói Alkalmazotti Minőségi csoport teljesítményértékelési képzés értekezlet 3-7. Elégedettségi vizsgálat Alkalmazotti lebonyolításával kapcsolatos Minőségi csoport értekezlet feladatok 3-7. Szakmai ellenőrzés Nevelő-testület tervezése tájékoztatása 3-14 Naplók, törzslapok kitöltése Osztályfőnökök - 15-ig Tanmenetek leadása Tanítók, tanárok 15-ig Pedagógus igazolványok érvényesítése Nevelési értekezlet - Egész napos értekezlet, Szülői értekezletek Osztályfőnökök Szülői szervezet összehívása (tisztújítás, éves munkaterv) Diákönkormányzat összehívása (tisztújítás, éves munkaterv) DÖK segítő tanár Szakmai közösségek összehívása, munkaterv meghatározása Orvosi vizsgálat Szakmai közösség vezetők 34

35 Október Dátum Feladat megnevezése Felelős Ellenőrzés/ számonkérés 6. Következő Aradi vértanúk Igh. nev. megemlékezés értekezlet 12-ig Eltérő ütemű fejlődési tanulók Elsős évfolyamos felmérése osztálytanító Továbbtanulási tájékoztató 8. osztályfőnökök Következő 19. Nemzeti ünnep (Okt. 23.) nev. értekezlet Az eltérő ütemű fejlődési 27-ig tanulókkal kapcsolatos létszám lejelentés Adatszolgáltatás a 31-ig közoktatási információs tájékoztató rendszerbe Fogorvosi vizsgálat Fogadó órák Szakmai ellenőrzés évi költségvetési koncepció javaslat önkormányzat elkészítése Őszi szünet test. test. Egyéb Külön szerint rend November Dátum Feladat megnevezése Felelős 1-4. Őszi szünet 15-ig Tankönyvtámogatásra vonatkozó igény felmérése 15-ig Pénzügyi-gazdálkodási belső ellenőrzési terv a évre 23-ig 30-ig Nyílt nap Kompetencia felméréshez szükséges adatszolgáltatás A tankönyvtámogatás eredményéről történő tájékoztatás Fogadó órák Belső ellenőrzési vezető mkv 35 Ellenőrzés/ számonkérés Egyéb Érintettek: - nevelőtestület, - - iskolai szülői szervezet, - iskolai diákönkormányzat Külön rend szerint

36 Nevelési értekezlet Szakmai ellenőrzés December Dátum Feladat megnevezése Felelős ig 7-ig 15-ig Beszámolás a minőségirányítási intézkedési terv negyedéves Min. ir. vezető végrehajtásáról Az elégedettségi vizsgálattal kapcsolatos feladatok Minőségi csoport végrehajtása Mikulás ünnep Diagnosztikus fejlődésvizsgálat (eltérő ütemű fejlődési tanulóknál) Tankönyvtámogatás meghatározása Karácsonyi játszóház 21. Karácsonyi ünnepély Téli szünet Fogadó órák Szakmai ellenőrzés Közreműködés a évi költségvetési tervezésben Osztálytanító Nevelőtestület Gazdasági vezető Ellenőrzés/ számonkérés Következő nev. értekezlet Következő nev. értekezlet Következő nev. értekezlet test. test. test. Egyéb Nevelőtestületi értekezlet Nevelőtestületi értekezlet Közreműködő osztályok, csoportok:... A szülők, tanulók tájékoztatása Közreműködő osztályok, csoportok:... Közreműködő osztályok, csoportok:... Külön rend szerint Január I. Dátum Feladat megnevezése Felelős 1-3. Téli szünet Nevelőtestületi értekezlet (félévi osztályozó) Költségvetési évhez kapcsolódó leltározási feladatok Közreműködés a 2013 évi tervezésben és a beszámolásban 36 Ellenőrzés/ számonkérés - - Önkormányzat, igazgató Önkormányzat,igazgató Egyéb

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Intézmény bemutatása, legfontosabb jellemzı adatai... 6 III. Küldetésnyilatkozat... 11

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZICHYÚJFALU, 2004. Összesen: 101 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Iskolánkról 3. Nevelési program 4. I. Pedagógiai alapelveink 4. II. Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola A Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai programja Nevelési program Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1. Az iskola helyzet-meghatározása...4 2. Az iskola bemutatása..6 3. Az iskola nevelési programja..12

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 GYÁLI EÖTVÖS JÓZSEF KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 módosítva 2014. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. - Amit

Részletesebben

Pedagógiai program PESTSZENTLŐRINCI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. /gróf Széchenyi István /

Pedagógiai program PESTSZENTLŐRINCI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. /gróf Széchenyi István / 2013 "Minden kifejlődés, erő, érték és szerencse legmélyebb sarkalata a kiművelt emberfő. Benne teljesedik ki az ember igazi személyiséggé... A legmagasabb műveltség legközelebb jár a tiszta természethez.

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Szolnok, 203. március 27. Töreki András igazgató Tartalomjegyzék A pedagógiai programmal kapcsolatos intézkedések... 3. A pedagógiai

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 1 A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Készítette: Papolczi Emőke Mb. igazgató Álmosné Fehér Marianna Nevelési és társadalomtudományi

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program. 2013.március

Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program. 2013.március Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program 2013.március 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Mert mi is lehetne szebb, mint abban a sok benyomásban,

Részletesebben

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 klik.devecser@gmail.com www.gardonyi-devecser.sulinet.hu TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 2 1. Az intézmény bemutatása... 2 1.1. Az intézmény

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom I. ISKOLÁNKRÓL...5 Általános helyzetelemzés...5 II. AZ ISKOLA ALAPADATAI...6 N E V E L É S I P

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560158, Fax: 85/361802 Email: polgarmester@balatonfenyves.hu MEGHÍVÓ a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

MAGDU LUCIAN ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAGDU LUCIAN ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAGDU LUCIAN ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Összeállított és szerkesztette: Olteanu Júlia igazgató Battonya 2013. 1 Mottó: Az embernek először magában kell tudnia megállni, hogy képes

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Herceghalmi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Készítette: 1 Az iskola nevelőtestülete TARTALOMJEGYZÉK KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 ISKOLÁNKRÓL... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015.

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. 0 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Pedagógiai program. Elfogadta: a József Attila Általános Iskola nevelőtestülete. 2013. év március hó 25. napján

Pedagógiai program. Elfogadta: a József Attila Általános Iskola nevelőtestülete. 2013. év március hó 25. napján Pedagógiai program Elfogadta: a József Attila Általános Iskola nevelőtestülete 2013. év március hó 25. napján Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. P.H. Kocsis József igazgató Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

Bodajki Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015.

Bodajki Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. Bodajki Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. Bodajki Általános Iskola OM azonosító: 201027 Bodajk, Bányász ltp. 21-22 Pedagógiai program Naponta nő és tágul a világ; tegyétek tökéletesebbé tehát!

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA 2009/2010.

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA 2009/2010. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA 2009/2010. KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS 2 ISKOLA ÉS ÓVODA Tartalomjegyzék I.A Pedagógiai Program törvényi háttere 6. II. Bevezető gondolatok.. 7. II. 1. Iskolatörténet.

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

DIÓSZEGI KIS ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

DIÓSZEGI KIS ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÓSZEGI KIS ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DIÓSZEGI KIS ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 031015 4100 Berettyóújfalu Kálvin Tér 4. Tel/Fax: 06-54-402 039 Elfogadás

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv 2013.10. 1 Tartalom Helyzetelemzés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaalapelvei, értékei,

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Intézményi stratégia. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010

Intézményi stratégia. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010 Intézményi stratégia A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010 Készítette: Szabó Károlyné igazgató Balatonkenese, 2010-10-17 1 A nevelésnek és oktatásnak arra kell

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004.

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004. Községi Általános Iskola Püspökhatvan Helyi tanterve 2004. Általános célkitűzések A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás,

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015.

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. Pedagógiai Program Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. 1 Tartalom BEVEZETÉS 3 1. Az iskola nevelési programja 6 1.1 Pedagógiai alapelveink.6 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

Nevelési és Pedagógiai Program

Nevelési és Pedagógiai Program 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Nevelési és Pedagógiai Program 2 NEVELÉSI

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

Pedagógiai program. Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Pedagógiai program. Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2015 Pedagógiai program Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 Van egy hely, ahol 6-16 éves korig a gyerekek képességeit, készségeit úgy fejlesztik, hogy amikor innen kikerülnek, felkészültek

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A

P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A Zichy Mihály kezében az ecset beszél, dalol, világít (Jókai Mór) A Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A Részei: NEVELÉSI PROGRAM HELYI TANTERV

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31.

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31. PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2014. 03.31. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító

Részletesebben

NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NAGYMAROS, FEHÉRHEGY 2. (OM: 032423) PEDAGÓGIAI PROGRAM és Helyi Tanterv 2013. Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola

Részletesebben