Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Save this PDF as:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola"

Átírás

1 Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály 1

2 1. Jogi alap Az Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola munkáját a 2015/2016. tanévben a következő alapdokumentumok határozzák meg: - Nemzeti Köznevelésről szóló CXC törvény - a 2015/16. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet Az Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Alapító Okirata Pedagógiai Programja, Környezeti- és Egészségnevelési Programja Szervezeti és Működési Szabályzata és Házirendje a DÖK, a munkaközösségek munkatervei 2. Feltételeink 2.1. Személyi feltételeink: Tanulók Tanulóink létszáma: fő fő fő 6.a 15 fő fő 6.b 14 fő 4.a 17 fő fő 4.b 18 fő fő 97 fő 89 fő 186 fő 10 csoport Művészeti oktatás - grafika: 39 fő 3 csoport I. csoport 1-2. évfolyam II. csoport 3-4. évfolyam III. csoport 5-6. évfolyam 1. évfolyam 7 fő 2. évfolyam 4 fő 3. évfolyam 13 fő 4. évfolyam 6 fő 5. évfolyam 5 fő 6. évfolyam 4 fő Integrált oktatásban részesülő eltérő tantervű SNI: Egyéb SNI ellátásban részesülő: BTM fejlesztésben részesül: 5 fő 12 fő 13 fő Délutáni, tanórán kívüli foglalkozáson részt vevő tanulók: Felkészülési órák alsó tagozaton (5 csoport): 97 fő óra közötti foglalkozásokon 40 tanuló vesz részt 2 csoportban Tanulószoba (felső tagozat) 25 fő Étkezés Csak ebéd 74 fő Napi háromszor 47 fő Nevelőtestület: Munkaviszonyban álló pedagógusok létszáma: 18 fő, ebből 1 fő GYES-en Óraadók: 7 fő Kaptai Ágnes - angol Takács István - technika Ollé Árpád - kémia Essősy Gábor - földrajz Acsainé Dávid Ágnes - ének-zene Szelőczei Diána - tanulószoba Czifrikné Sterzer Szilvia magyar, történelem Juhászné Réti Angelika - konduktor Kovács Ildikó - logopédus 2

3 2.1.3 Vezetői munkamegosztás Pedagógiai munkát segítő, ügyviteli, technikai dolgozók: Létszáma: 6 fő (iskolatitkár, pénzügyi ügyintéző, pedagógiai asszisztens, gondnok, 2 fő takarító) Megbízatások, feladatok Balesetvédelmi, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Diákönkormányzatot segítő tanár: Könyvtáros: Mérési vezető: Pályaválasztási felelős: Rendszergazda: Óvoda-iskola együttműködés felelőse: Tűzvédelmi felelős: Pályázati felelős: Programfelelős: Nagy Melinda Antal Ágnes Tóthné Bikádi Anita Tillmann Gábor Kátai- Pál Zsuzsanna Zombori István Willi Attiláné Zombori István Pap Norbert Ötvös Ildikó 3

4 1. Somogyi Alinka 2. Dévényi Márta 3. Köblösné Kaszás Ágnes 4.a Pap Norbert 4.b Hegyiné Bakk Tímea 5. Antal Ágnes 6.a Ötvös Ildikó 6.b Burayné Varga Gabriella 7.o Tillmann Gábor 8.o Willi Attiláné AMI Sulyok Teréz Osztályfőnökök Délutáni csoportokat vezető pedagógusok Napközi I. Burayné Varga Gabriella Nagy Melinda Napközi II. Köblösné Kaszás Ágnes Tillmann Gábor Ötvös Ildikó Tanulószoba I. Tanulószoba II osztály 5-8. osztály Szelőczei Diána Zombori István AMI csoportok I. csoport 1-2. évfolyam Sulyok Teréz II. csoport 3-4. évfolyam Sulyok Teréz III. csoport 5-6. évfolyam Sulyok Teréz Munkaközösségek, munkacsoportok Alsó tagozatos munkaközösség Felső tagozatos munkaközösség AMI vezető tanára Hegyiné Bakk Tímea Burayné Varga Gabriella Sulyok Teréz A munkaközösségek önálló munkaterv szerint működnek, munkatervük az iskolai munkaterv mellékleteit képezik. A munkaközösség-vezetők középszintű vezetői feladatokat látnak el. Az intézményvezető szakmai tanácsadóiként tevékenykednek, részt vesznek a szakmai irányításban, ellenőrzésben. Az intézményvezető által meghatározott feladatokkal megbízott, beszámoltatási, ellenőrzési jogkörrel felruházott vezetők. 4

5 2.2. Tárgyi feltételeink: Tárgyi feltételeink a 2014/15. tanévhez viszonyítva nem változtak. A nyári karbantartással kisebb felújításokat végeztünk (festés, asztalos- és lakatosmunkák, stb). Önkormányzati pályázat keretében az épület tetőszerkezetére 84 db napelemet szereltek és kötöttek be az elektromos rendszerbe. Továbbá Naszály Község Önkormányzata 4 db irodai szék, 1 db projektor, 1 db vetítővászon és 1 db fénymásoló vásárlásával támogatta intézményünket a pedagógiai munka hatékony, szakszerű és korszerű ellátása érdekében. Szintén az önkormányzat támogatásával intézményünkre 3D betűkkel került fel az iskola neve. 3. A tanév rendje 3.1. Hatályos rendelet alapján Első tanítási nap általános iskolában szeptember 1. (kedd) Első tanítási nap művészeti iskolában szeptember 1. (kedd) Utolsó tanítási nap június 15. (szerda) Utolsó tanítási nap művészeti iskolában június 15. (szerda) Az első félév január 22-ig tart, január 29-ig értesítjük a tanulókat és a szülőket az első félév munkájának eredményéről. A tanévben 181 tanítási napot szervezünk. Tanítási szünet, tanítás nélküli munkanapok Őszi szünet Téli szünet Tavaszi szünet Őszi szünet: október 26-től október 30-ig Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22., csütörtök, a szünet utáni első tanítási nap pedig november 2-a, hétfő. Téli szünet: december 21-től december 31-ig A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 19., péntek, a szünet utáni első tanítási nap január 4-e, hétfő. Tavaszi szünet: március 24-től március 29-ig A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap március 22., kedd, a szünet utáni első tanítási nap március 29., kedd. IGAZGATÓ NAPOK 1. nap február 5. Angyalffy Nap 2. nap március 23. Nevelési értekezlet 3. nap június 13. DÖK nap 4. nap június 14. Osztálykirándulás (időpont módosítható) 5. nap június 15. Pedagógus nap 5

6 3.2. A feladatok tervezése Iskolavezetőségi ülés: két hetente az aktuális munkatervi feladatok tervezésére, értékelésre Résztvevők köre: intézményvezető- és helyettese, alsó- és felső tagozatos munkaközösség vezető, szükség esetén művészeti iskola vezető tanára, iskolatitkár, meghívottak - Közneveléssel kapcsolatos dokumentumok, törvények, rendeletek figyelemmel kísérése, megismerése és megismertetése, illetve pályázatfigyelés és javaslatok, pályázatok készítése beszámoló az iskolavezetőségi üléseken. Határidő: folyamatos Felelősök: intézményvezető, pályázati felelős - A munkaközösségek külön munkaterv szerint működnek. Felelősök: vezetők - Ellenőrzések, felmérések végzése az SZMSZ, hospitálás a szakmai munkaközösségek munkatervében meghatározottak szerint. Határidő: folyamatos Felelős: intézményvezető, munkaközösségek vezetői, mentor - Ügyeleti rend elkészítése Határidő: augusztus 31. Felelős: intézményvezető-helyettes Az ügyeleti rendszer kialakításánál figyelembe kell venni a szülők reggeli és délutáni gyermekfelügyeleti igényeit (R: 7,00-8,00; DU: 16,00-17,00). A pedagógusok munkaterheinek elosztásánál a reggeli és a délutáni ügyeletre figyelemmel kell lenni Eseménynaptár 1. A u g u s z t u s Int.vez augusztus 24. Mk. vezetők 9 óra Iskolatitkár Pedagógusok tájékoztatása az új tanévről, pót- és osztályozó vizsgák előkészítéséről 2. Pótvizsgák 3. Évnyitó tantestületi értekezlet: tantárgyfelosztás, órarend, ügyeleti rend bemutatása, Iskolai élet rendjének módosítása 4. Tanévnyitó ünnepség augusztus óra konzultáció óra vizsga augusztus óra augusztus óra 6 Int.vez. helyettes és szaktanárok Int.vez. Int.vez. Osztályfőnökök S z e p t e m b e r 1. Ügyeleti rendszer beindítása szept. 1. Mk. vezetők Igazgató 2. Haladási naplók megnyitása, szept. 1. Osztályfőnökök

7 anyakönyvek megírása (09.30-ig) 3. Tanórán kívüli foglalkozások szept. 1-től Mk. vezetők csoportbeosztása folyamatosan Érintett szaktanárok 4. Művészeti iskola tantárgyfelosztás Int. vez szept. 1. és órarend Sulyok Teréz 5. Szülői értekezlet 1. o szept. 7. Osztályfőnökök Szülői értekezlet 2-8. o szept Osztályfőnökök 6. Tanmenetek, foglalkozási tervek Mk. vezetők szept. 18. elkészítése, bemutatása Osztályfőnökök 7. Kistérségi Naszály Napok szept Int.vez., alkalmazotti közösség 8. Közlekedésbiztonsági nap szept. 18. Pap Norbert, Hozák 9. Törzslapok elkészítése szept. 25. Ofők., Isk.titkár 10. Alsó tagozatos tanulók Int. vez., szept. vége alapkészségeinek felmérése Mk.vezetők, 1. O k t ó b e r Az aradi vértanúk emléknapja Antal, Tóthné, Ötvös ( okt. 6. osztály) Diákavató - az 1. oszt. ünnepélyes Somogyi 2. fogadalomtétele iskolássá avatása; Antal okt. 2. a végzősök köszöntése Hozák (DÖK rendezvény) Willi 3. Elsősegély tanfolyam okt. 8. Pap Norbert okt.9-(dec 4.) Somogyi, 5. DIFER mérés és jelentés A felvételi eljárás rendjéről tájékoztatás a 8.o. tanulók számára okt. (folyamatos) 7 Nagy Williné Kátai- Pál Zsuzsanna 6. Egészségnap okt. 21. Pap Norbert Nevelési értekezlet 7. TÉMA: Helyesírási szabályzat; okt. 22. (sz) Int.vez. Konfliktuskezelés; Alapdokumentumok áttekintése 8. Hegyiné-Pap, Ötvös 1956 ünnepség okt. 22. Tóthné (4. osztály) Rajzpályázat és kiállítás (AMI nap) Sulyok 9. Tanügyi dokumentumok ellenőrzése őszi szünetben Int.vez és helyettese, Mk. vezetők N o v e m b e r 1. Fogadó óra Szülői fórum nov. 9. Nevelőtestület 2. Nyílt-napok nov Nevelőtestület 3. DÖK választások nov Antal Ágnes 4. Kompetencia mérésben érintettek névsorának bejelentése Feldolgozás és beszámolás nov. végéig OH tájékoztatás szerint Tillmann

8 D e c e m b e r Tillmann Gábor Willi Attiláné 1. Mikulás-futás december Az általános iskolai tanulók jelentkezésének határideje a 6. és 8. évfolyamos gimnáziumi és a 8. évfolyamok számára szervezett egységes írásbeli felvételire. Szép Magyar Beszéd verseny Adventi Sakkverseny Karácsonyfa állítás és ünnepség Adventi vásár december december december 18. Williné Kátai Pál Zsuzsanna Tóthné Dibusz Ferenc Zombori István, Tóthné, Ötvös J a n u á r 1. Félévi mérések helyi anyag alapján január 4- Tanítók, szaktanárok, 15. Mk. vezetők 2. II. félévi órarend kihirdetése január 15. Int. vez. 3. Félévi értekezlet: az első féléves pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata, osztályozó értekezlet: A tanulók érdemjegyeinek lezárása Értesítők kiosztása január január 22- ig Mk. vezetők, ofők 4. Középfokú beiskolázás kezdete jan. 22. Williné, Kátai 5. MKN: Népdaléneklési Verseny január Szülői értekezlet 7. Írásbeli felvételi vizsgák a 8. évfolyamosok számára a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szervező középiskolákban január január január 22. (pótnap) Acsainé D. Ágnes Ötvös Ildikó Nevelőtestület Williné Kátai- Pál Zsuzsanna 1. F e b r u á r Angyalffy Hét: Tudás napja Év Tanulója, Év Tanítója - Tanára Angyalffy Vetélkedő, Ünnepi emlékülés Téltemetés február 1-5. Int. vez. Nevelőtestület DÖK SZM

9 2. Művészetek Palotája - Farsangi bál február 5. Osztályfőnökök, DÖK 3. Iskola-előkészítő tanfolyam óvodásoknak - megnyitó február 23. Leendő tanító(k) 4. Matematika háziverseny február vége Matematika munkaközösség 5. Diktatúrák áldozatainak emléknapja február 25. Hozák M á r c i u s 1. Nemzeti ünnep márc Szülői értekezlet 1.o-ba jövők szüleinek márc. vége Hozák, Ötvös Alsós mk. vez. Leendő tanító(k), Ötvös Á p r i l i s Beíratás az 1.o.-ba Nyílt napok Tavaszi nevelési értekezlet TÉMA: alapdokumentumok felülvizsgálata ápr. előírás szerint április 1. Int. vez. Alsós mk. vez. Int. vez., Iskolatitkár 3. Holokauszt emléknap ápr.16. Hozák 4. A Föld Napja: Madarak, fák, virágok ápr. 24. Zombori Tillmann 5. Fogadó óra Szülői fórum április 27. Int.,vez., nevelőtestület M á j u s 1. Anyák Napja Osztályfőnökök 2. Országos kompetencia-mérés Idegen nyelvi mérés Olvasás szövegértés, matematikai eszköztudás a 6-8. évfolyamon) Fizikai állóképesség mérése 5-8. évfolyamon 3. Tanulmányi kirándulások május máj jan. 4-máj máj. 25- jún. 15. Tillmann 6-8. osztályfőnök Tillmann, Williné 5-8. évfolyamon Osztályfőnökök 9

10 J ú n i u s 1. Tantárgyi vizsgák jún. első Mk. vezetők Művészeti alapvizsga hete AMI vezető 2. Nemzeti összetartozás emlékünnepe jún. 4. Hozák 3. Tankönyvek leadása jún. második hete Tóthné 4. Bolond ballagás (8.o.) jún. 9. Hozák, Tillmann, Williné, DÖK 5. Ballagás jún. 10. Igazgató, Hozák, Williné, DÖK 6. Igazgatói nap: Gyermeknap jún. 13. Igh., DÖK 7. Igazgatói nap: Kirándulás jún. 14. osztályfőnök 8. Igazgatói nap: Pedagógus nap jún. 15. Igh. 9. Év végi osztályozó értekezlet jún. 16. Int.vez., Mk. vezetők, Nevelőtestület 10. Tanévzáró ünnepély Bizonyítvány osztás jún Tanévzáró értekezlet jún. 24. Igazgató Osztályfőnökök Igazgató Mk. vezetők 4. Munkatervi célok és megvalósulásuk nyomon követésük a 2015/16-os tanévben 4.1. Kiemelt célok és feladatok: - diákjaink tanuláshoz való pozitív viszonyának alakítása, ezáltal tanulmányi eredményességük javítása, - a Házirend és SZMSZ szabályainak következetes betartása, betartatása, mely érvényes pedagógusokra, szülőkre, tanulókra és az intézmény életével kapcsolatban érintettekre egyaránt, - a 2015/16. tanévben is fokozott szigorral, rendszeresen ellenőrizzük a tanulók felszerelését, annak hiányáról következetesen tájékoztatjuk a szülőket, - az általános takarékossági szabályok (fénymásolási költségek csökkentése) miatt szorgalmazzuk, hogy kerüljön be újra a pedagógiai gyakorlatba a beszedett dolgozat/gyakorló füzet, melynek tartalmát a munkaközösségi-vezetők rendszeresen ellenőrzik, - az oktatás során előtérbe kell helyezni a differenciált foglalkoztatást, illetve a tanítástanulás hatékonysága érdekében ebben a tanévben is a kooperatív technikákra tesszük a hangsúlyt. (7. osztályokban matematikából, idegen nyelvből és informatikából csoportbontásra kerül sor), - kiemelt feladat a térségi, megyei, országos tanulmányi és sportversenyekbe való bekapcsolódás, - fontos pedagógiai feladat különösen az osztályfőnöki és a tanórán kívüli foglalkozások keretei között - a tanulók közötti együttműködés és tolerancia fejlesztése, - az osztályfőnökök kiemelt feladata a szülőkkel való kapcsolat ápolása, személyes megbeszélések a tanulók iskolai életével kapcsolatban, - a tanulók szóbeli kommunikációs készségét fejleszteni kell, - a digitális táblák adta lehetőségeket a tanrendbe kell illeszteni, a tanítás-tanulás folyamatában változatlanul a lehető legtöbb alkalommal alkalmazni kell, - a fizikai állóképesség-mérést a központi szempontrendszer szerint január 4-május 25. között végezzük el az 5-8. évfolyamokon, 10

11 és 5-7. évfolyamon folytatjuk a mindennapos testnevelés bevezetését, osztályban a szülőkkel történt egyeztetés után kísérleti jelleggel folytatódik a sakkoktatást a pénteki felkészülés óra terhére - szoros kapcsolatot kell tartani a Gyermekjóléti Szolgálattal, a védőnővel és szükség esetén az Iskolarendőrrel, - súlyos fegyelemsértések megelőzése céljából idejekorán felvesszük a kapcsolatot az ellátórendszer tagjaival - az IÖ kiemelt szerepet kap a 2015/16. tanévtől kezdődően a tanfelügyeleti ellenőrzésekre és a pedagógusminősítésekre tekintettel - az Innovatív iskolák TÁMOP projekt sikeres befejezése és a fenntartási időszakban való megvalósítása - az OKM intézkedési tervében foglaltak szerint kiemelt cél a kompetenciafejlesztés. A kompetencia mérések tapasztalatainak összegzése kapcsán az alábbi intézkedési terv megvalósítása kiemelt feladat. A probléma konkrét megnevezése: Az alacsony osztálylétszámok több dimenzióban is rontják az OKM eredményeinket A 6. és a 8. évfolyamos tanulók OKM matematika és szövegértés képességpont átlaga szignifikánsan az országos átlag alatt van, időnként a községi átlagot alulról közelíti 1. nem számítható a telephelyen CSH-index, ami zavarja a helyzetelemzést és a célmeghatározást is. 2. a tanulók a CSH-index alapján elvárható eredmény alatt teljesítettek 3. nagy a leszakadók aránya 4. tartósan nincsenek kiemelkedően jól teljesítő tanulóink Megvalósítási cél: 1. A beiskolázási eredmény tartósan 90% fölött legyen (min. 20 fő fölötti osztálylétszámmal). 2. Az OKM matematika és szövegértés képességpont átlagát a községi iskolák átlagához emeljük. 3. A szülőkkel együttműködve minden évben biztosítjuk a CSH index képzéséhez az adatokat. 4. Csökkentjük a leszakadók és növeljük a kiemelkedő eredményt elérő tanulók számát. 5. A szülőkkel való szorosabb kapcsolat kialakítása a tanuláshoz való viszony és a tanulmányi eredményesség érdekében. A 2015/2016. tanév kiemelt céljainak és feladatainak megvalósulását a tavaszi (2016. március 23.) nevelési értekezleten tekintjük át Intézményvezetői célok és kiemelt feladatok - az egész napos iskola koncepció fejlesztése a két tanítós rendszer kidolgozásával, bevezetésének átgondolása - az iskola partnereivel való kapcsolatrendszer erősítése, fejlesztése - TÁMOP C-14 Innovatív iskolák II. ütem projekt fenntartási időszakában az élménypedagógiai program kiszélesítése, fejlesztése - a közösségi szolgálat lehetőségének kiszélesítése - A Büszkeségeink fal kialakítása - A szelektív hulladékgyűjtési program tudatosítása, eredményeinek javítása - A pedagógusok segítése a tanfelügyeleti ellenőrzésekre és a pedagógus minősítési eljárásban 11

12 4.2. Mérések, ellenőrzések Év elején a felejtés szintjének megállapítására (2-8. évfolyamig), alsó tagozaton a hangos olvasás felmérése DIFER mérés 1. évf. december hónapban. Félévkor: évfolyamonként a Pedagógiai Programban meghatározott szaktárgyi mérések Év végén: Az OH szervezésében 6. és 8. évfolyamon kompetenciamérés lesz. Az alapkészségek megléte: olvasás szövegértés, matematikai eszköztudás Központi idegen nyelvi mérés (2016. május 18.) a 6. és 8. osztályosok körében Év végén: évfolyamonként a Pedagógiai Programban meghatározott szaktárgyi mérések a munkaközösségi-vezetők által 4.3. Ellenőrzési terv Kiemelt napi többszöri ellenőrzési feladatok: Az ÁNTSZ javallata alapján Az iskolaépület higiéniája, szertári rend Napi ellenőrzési feladatok: Az intézmény pedagógus ellátottsága, a hiányzó pedagógusok helyettesítése (távollét oka, indokoltsága, gyakorisága) Közösen használt technikai eszközök ellenőrzése Étkeztetés Aktuális problémákhoz kapcsolódó feladatok (baleset, külső ellenőrzés) a tanulók felszerelésének ellenőrzése Havi ellenőrzési feladatok: Osztálynaplók, szakköri naplók ellenőrzése Helyettesítések Aktuális feladatok felelőseinek meghallgatása Óralátogatások Félévenként ellenőrizendő: Az osztályok neveltségi szintje Tantárgyi haladás, tanmenetektől való eltérés Szülői értekezletek látogatottsága, felmerülő panaszok orvoslása Statisztikai adatok (hiányzások, tantárgyi átlagok) Évente ellenőrizendő A nevelési oktatási célok megvalósulása a pedagógiai program alapján Dolgozók elégedettsége, együttműködés (december hóban gyorsteszttel) Ügyviteli gazdasági dolgozókra vonatkozóan: közalkalmazotti nyilvántartás vezetése tanuló-nyilvántartás vezetése irattári rend és az analitikus nyilvántartások vezetése leltár előkészítése, értékelése különös közzétételi lista Gondnokra, takarítókra vonatkozóan: az iskola tisztasága, különös tekintettel a mellékhelységekre az épületek előtti járdák tisztasága épületgépészet, fűtés, energetika, baleset- és tűzvédelem 12

13 Felelős: Int. vezető Alsós mk. vezető a vonatkozó részekben Felsős mk. vezető a vonatkozó részekben AMI mk. vezető a vonatkozó részekben 5. Munkatervi kapcsolódásaink Kapcsolatok és kapcsolat fenntartási formák iskolahasználókkal, partnerekkel, más intézményekkel, szervezetekkel. Naszályi Óvoda Nevelési terve és Munkaterve 2015/2016. SZM munkaterve 2015/2016. DÖK munkaterve 2015/2016. Művelődési ház és Civil Szervezetek Fóruma munkatervei Védőnői Szolgálat Munkaterve Felelős: Határidő: Int. vezető folyamatos 6. A 2015/2016-os tanév beiskolázási terve Név Továbbképzés Végzettség Időtartam/ kls Hegyiné Bakk Tímea intézményvezető szakvizsga önköltséges Willi Attiláné intézményvezető szakvizsga önköltséges Pap Norbert szakpedagógia 30 ó/útiköltség térítés Somogyi Alinka szakpedagógia 30 ó/útiköltség térítés 13

14 Az Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola 2015/16. tanévre szóló Intézményi Önértékelési terve Éves Intézményi Önértékelési terv Értékelési terület Intézményi Önértékelés Vezető értékelés Pedagógusok önértékelése Értékelési feladatok Adatgyűjtési feladatok Értékelési felelősök Dokumentum elemzés SZMSZ, PP, munkaterv, és beszámolók beiskolázási terv, Házirend, mérési eredmények elégedettségmérés Dokumentum elemzés, Kérdőíves felmérés Interjú vezetői pályázat, PP, SZMSZ, utolsó 2 év munkaterve és beszámolója Dokumentum elemzés Óra-/foglalkozás látogatás Interjú Kérdőíves felmérés előző ellenőrzés értékelő lapja, tanmenet, tematikus tervek, óra-foglalkozási tervek napló tanulói füzetek/munkák IÖ csoport IÖ csoport IÖ csoport Határidők tanév végén 2., 4. év folyamatos Értékelés alá vont pedagógusok: Bevont partnerek értékelés esetén: Interjú - - Dévényi Márta Dibuszné Hauser Zsuzsanna Köblösné Kaszás Ágnes Zombori István nevelőtestület szülők pedagógusok, szülők képviselői intézményvezető nevelőtestület szülők fenntartó képviselője intézményvezető, munkáltató, vezetőtársak Kérdőív - vezetői önértékelés nevelőtestületi szülői Összegzési feladatok: intézményi dokumentumok/ éves feladatok megvalósulásának értékelése értékelőlap Hegyiné Bakk Tímea Tillmann Gábor Tóthné Bikádi Anita Willi Attiláné pedagógus intézményvezető-/helyettes IÖ csoport tagok** tanítványok szülei nevelőtestület tagjai pedagógus, intézményvezető önértékelő kérdőív szülői kérdőív munkatársi kérdőív értékelőlap *a szürkített rész ebben a tanévben nem releváns ** IÖ csoport tagok: Dévényi Márta, Hegyiné Bakk Tímea, Tóthné Bikádi Anita 14

15 Záradék Az Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola nevelőtestülete a 2015/2016. tanév munkatervet a tanévnyitó értekezleten egyhangúlag elfogadta. Naszály, augusztus 31. Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató A munkatervet a DÖK megismerte és véleményezte! Véber Krisztián DÖK kormányzó A Szülői Szervezet a munkatervet megismerte és véleményezte!.. Szülői Szervezet képviseletében 15

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010.

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS Augusztus 24-26. Tankönyvellátás Bauer Nóra, Mészáros Lászlóné 24-28. Munkajogi változások Tóth A. Istvánné 26. 9.00 óra Tanévnyitó értekezlet, Tanév rendje

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

Munkaterv a 2015/2016. tanévre - időrendi tábla

Munkaterv a 2015/2016. tanévre - időrendi tábla SZEPTEMBER OKTÓBER Adminisztráció. E-napló. Tanmenetek. Munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatások és dokumentálásuk. Tűzvédelmi riadó 2015.09.29. Tantermek díszítése. Szakkörök beindítása. Szakköri napló

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: Óvoda integrációja 20. jubileumi évprogramjainak megszervezése A felújított, átvett épületekben zajló tanítás megszervezése

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv Dátum Esemény Felelős Ellenőrzi Augusztus 16. Alakuló értekezlet. Munkaközösségi értekezletek Mkv. 16.-18 Szakmai továbbképzések TÁMOP-IPR

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: A Szent Mór Óvodával szoros, hatékony kapcsolat kiépítése A nyílt napok, Iskolanyitogatók megszervezése A pedagógus kulcskompetenciák

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Utolsó frissítés: 2016. január 5. VEZETÉSI CÉLOK, ALAPELVEK 1. Modern cél- és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4. OM: azonosító: 202297 2015/2016-os nevelési év INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Összeállította: intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Statisztikai

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08.

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. KÉSZÍTETTE :Grébelné Kovács Andrea ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET mb. intézményvezető

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület!

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület! DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com Ikt. szám: 5-4/2012-II. Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel: 62/525-090 Tárgy: Kérelem Éves Munkaterv véleményezésére Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Az emberi

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember 9.a 9.b 9.c 9.d 10.a 10.b 10.c 10.d 11.a 11.b 11.c 11.d 12.a 12.b 12.c 12.d Össz. Kedv. PP Szak. Össz. A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V 2014/2015. tanév Az intézmény munkatervét a nevelőtestület 2014. szeptember 15-i nevelőtestületi ülésén elfogadta.

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév Ikt.szám: 591/2015. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai: 1.) Hatékony és következetes módszerekkel a tanulói és dolgozói

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: 1 2 A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016.

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. Veszprémi SZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. időpont program felelős (felelősök) augusztus 31. 17 00, osztályfőnökök,

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV 1./ Felvételi lehetőségek Iskolánk felvételi körzete: Alsópáhok és Felsőpáhok községek közigazgatási területei. Amennyiben más, környékbeli

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

OM azonosító: 030687. DIFER mérés 1. osztály - felmérés Versenyekre való jelentkezés. Tőzvédelmi oktatások, riadó. Statisztika.

OM azonosító: 030687. DIFER mérés 1. osztály - felmérés Versenyekre való jelentkezés. Tőzvédelmi oktatások, riadó. Statisztika. ıtendi tábla SZEPTEMBER OKTÓBER Adminisztráció. Naplók, tanmenetek. Munka- és balesetvédelmi oktatások és dokumentálásuk. Tantermek díszítése. Szakkörök beindítása. Szakköri napló vezetése.- névsor SNI,

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA

A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

Kiss Géza Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Sellye

Kiss Géza Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Sellye Kiss Géza Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Sellye Készítette: Orlovics Gyuláné igazgató A 2012 2013. tanév feladatainak meghatározásánál a következő dokumentumokat, előírt kötelezettségeket

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Munkaprogram a 2013/2014-es tanévre

Munkaprogram a 2013/2014-es tanévre Munkaprogram a 2013/2014-es tanévre AUGUSZTUS 21-24. Gólyatábor 26. 8 óra Értekezlet, munkaközösség-vezetők megválasztása 26. 8 óra Korrepetálás 26. Munka- és tűzvédelmi bejárás 27. 8 óra Javítóvizsga

Részletesebben

MIOK JNGSZI OM 201189. 2013-2014-es TANÉV MUNKATERVE M U N K A T E R V F E L A D A T O K. Augusztus szeptember

MIOK JNGSZI OM 201189. 2013-2014-es TANÉV MUNKATERVE M U N K A T E R V F E L A D A T O K. Augusztus szeptember M U N K A T E R V IDŐPONTOK 22. 22-től 25-26. 29. 13.00 27. 30. 13.00 óra 2. 2-től F E L A D A T O K szeptember Az érettségi utáni szakképző évfolyamok pályaorientációs napja Létszámjelentés Felkészülés

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Különös közzétételi lista 2013-14. tanév Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Az iskola pedagógusai Bátovszky János tanár iskolaigazgató, biológia, kémia Ángyán Ildikó műv.ter.: ének-zene Antonighel

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERV 2012-2013.

RENDEZVÉNYTERV 2012-2013. RENDEZVÉNYTERV 2012-2013. Augusztus 31. (péntek) 18:00 Tanévnyitó ünnepség Óvodaiskolás műsor (leendő első osztályosok), Nyakkendők átadása Felelős: 1.ói, 6., 8. évfolyam Koordinátor: dr. Mátyás Jánosné

Részletesebben

utolsó tanítási nap: 2016. április 29. péntek

utolsó tanítási nap: 2016. április 29. péntek A 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE I. A TANÉV RENDJE Szorgalmi idő: 1-11. évf. első tanítási nap: 2015. szeptember 1. kedd utolsó tanítási nap: 2016. június 15. szerda 12. évf., 13.E első tanítási nap: 2015.

Részletesebben

2013/2014. TANÉV. ÉVES MUNKATERV (1. sz. melléklet) TARCZY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁPA, JÓKAI U. 18.

2013/2014. TANÉV. ÉVES MUNKATERV (1. sz. melléklet) TARCZY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁPA, JÓKAI U. 18. Év hó nap IDŐ PROGRAM FELELŐS 2013 augusztus 22. 9.00 Tanévnyitó értekezlet I. (alakuló) Igazgató 2013 augusztus 26-27-28. Multikulturális tábor Ugod, Árnyas erdő turistaház Takozatvezető, alsós kéttannyelvi

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján:

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: 23. (1) e): A Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014-es tanévi időrendje 6. Időrendi

Részletesebben

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium A 2015/2016. tanév helyi rendje A tanév első napja: Utolsó tanítási nap: 2015. szeptember 1. (hétfő) 2016. június 15. (szerda) (tanítási napok száma: 180 nap) (hetek száma: 36 hét) Dátum Időpont Esemény

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve a 2013-2014-es 2013 tanévre Készítette: Megyeriné Borsó Éva igazgató Tartalom 1. Helyzetelemzés... 2 2. Tárgyi feltételek alakulása...

Részletesebben

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1.

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1. Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7. OM 031029 TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0032 tel.: 52/557-240 www.gonczyiskola.hu gonczy@gonczy-hszoboszló.sulinet.hu

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20.

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20. Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013.11.20. 1 Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. Készítette: Bakos Péterné intézményvezető Budapest, 2015. október 12. Tartalom

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

Éves munkaterv 2013/2014. tanév

Éves munkaterv 2013/2014. tanév Éves munkaterv 2013/2014. tanév Készítette: Kárpáti Piroska Pécs, 2013. szeptember 16. 1. Személyi feltételek: Pedagógus létszám szeptember 1-én: teljes : áttanító: részmunkaidős: tartósan távol: 34 fő

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben