MUNKATERV 2014/15 tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV 2014/15 tanév"

Átírás

1 MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM (Kaposvár, Fő u ) Kaposvár, szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény tantestülete Érvényessége:

2 Tartalomjegyzék 1. A tanév helyi rendje Tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználásának módja A szünetek időtartama A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, megemlékezések időpontja Az Aradi Vértanúk emléknapja (október 6.) A nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) Március 15. megünneplése Október 23. megünneplése Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok Az iskolai élethez kapcsolódó tevékenységek időpontjai Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap tervezett időpontja A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja 8 2. Az intézmény tanulói adatainak elemzése, kitételek a tanulói létszámokkal kapcsolatban Statisztikai adatok 8 3. Kockázati tényezők a 2014/15. tanévben Jelentős magas bekövetkezési valószínűségű Mérsékelt, alacsony bekövetkezési valószínűségű 9 4.Nevelőmunka tervezése Nevelési célkitűzések a 2014/15 tanévre 10 5.Az oktatómunka A tantárgyfelosztás Az órarend Tanulók, osztályok szerinti órarendje Pedagógusok órarendje Az oktató munka 10 2

3 5.4. Oktatási célkitűzések a 2014/15 tanévre SNI-s tanulók, BTMN-s tanulók és az integrációval kapcsolatos feladatok Az iskolába belépő gyerekekkel kapcsolatos teendők A tehetséggondozás, felzárkóztatás és atanórákon kívüli tevékenységek A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok A gyermekvédelmi munka A pályaválasztás A minőségfejlesztési munka tervezése A személyi feltételek Apedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok Aktualizált munkaköri leírások Pedagógus továbbképzési és beiskolázási terv Az alkalmazotti közösségek munkamegosztása A vezetők heti ügyeleti rendje A belső ellenőrzés általános rendje Ellenőrzési terv Belső kommunikáció és információáramlás Tárgyi felszereltség Pályázatok Futó pályázatok (határidőkkel, felelősökkel) Benyújtásra tervezett pályázatok (határidőkkel, felelősökkel) Az intézmény kapcsolatrendszere és ebből adódó feladatai Kapcsolat a fenntartóval Kapcsolat a működtetővel Intézményi Tanács Egyéb partnerek Munkaközösségek munkatervei 31 3

4 1. A tanév helyi rendje 1.1.Tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználásának módja Sz. Esemény / téma Felelős Időpont 1. Diákparlament, diákönkormányzati kirándulás Horváth Katalin kedd 2. Osztály tanulmányi kirándulások módszertani Dombosi Kornélia péntek előkészítése, nevelőtestületi terepgyakorlat 3. Nevelőtestületi értekezlet, intézményi belső Szabó Zoltánné továbbképzés szombat 4. Felső tagozatos osztálykirándulás Szalai Rudolf péntek 5. Alsó tagozatos osztálykirándulás Szijártó Csilla csütörtök 6. Nevelőtestületi értekezlet, intézményi belső Szabó Zoltánné továbbképzés szombat Az iskolai szorgalmi idő Első nap: szeptember 1. (hétfő) Utolsó nap: június 15. (hétfő) 1.2. A szünetek időtartama Iskolai tanítási szünetek: Őszi szünet: október 27 október 31. A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. (szerda) a szünet utáni első tanítási nap: november 3. (hétfő) Téli szünet: december január 2. A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 19. (péntek) a szünet utáni első tanítási nap: január 5. (hétfő) Tavaszi szünet: április április 7. A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 1. (szerda) a szünet utáni első tanítási nap: április 8. (szerda) 4

5 1.3.A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, megemlékezések időpontja Az Aradi Vértanúk emléknapja október 6. Felelős: Pécsiné Hauk Erika, Rozsos Gábor Október 23. megünneplése október 22. péntek Felelős: Dombosi Kornélia, Varga Anita Március 15. megünneplése március 13. péntek Felelős: Sárdiné Villányi Ibolya, Horváth Katalin A nemzeti Összetartozás Napja június 4. Felelős: Heizlerné Honfi Éva Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok Sz. Esemény / téma Felelős Időpont 1. Alsó tagozatosok karácsony várása Simon Csilla, Mesterné Csendes Katalin, Vargáné Kiss Erika 2. Felső tagozatosok karácsony várása Varga Anita Felsős farsang Szalai Rudolf Alsós farsang Szijártó Csilla Tanévzáró Szabó Zoltánné, Szijártó Csilla 6. Tanévnyitó Simon Csilla, Mesterné Csendes Katalin, Vargáné Kiss Erika, Pécsiné Hauk Erika

6 1.3.8.Az iskolai élethez kapcsolódó tevékenységek időpontjai Időpont Esemény Felelős Helyszín Művészeti est Szijártó Csilla, Szalai Rudolf, Dombosi Kornélia, Oroszlán Mária, Sárdiné Villányi Ibolya Projektnap Dobrovoczky Tiborné, Máyer Gábor, Schifferer Edina Csiky Gergely Színház Iskola Leendő elsősök szüleinek bemutató óra, gyermekeknek játszóház Zenei meghallgatás leendő elsősöknek Szijártó Csilla Pécsiné Hauk Erika, Varga Anita Iskola Iskola óra Nyílt nap Szijártó Csilla, Szalai Rudolf, Dombosi Kornélia Iskola óra 8. osztályosok magyar nyelvtan vizsgája Sárdiné Villányi Ibolya Iskola január első hete 8. osztályosok matematika írásbeli vizsgája Dr. Saabné Réti Ibolya Iskola május osztályosok szóbeli vizsgái Szalai Rudolf Iskola május osztályosok választott tantárgy szóbeli vizsgái Szalai Rudolf Iskola május osztályosok választott tantárgyi szóbeli vizsgái Szalai Rudolf Iskola május 27. Kompetencia mérés 6. és 8. évfolyamon Szalai Rudolf Iskola június 11. Angol-német idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon Dombosi Kornélia Iskola október 10. DIFER-mérés Szijártó Csilla Iskola szeptembertől havonta Iskolagaléria működtetése változó témájú kiállításokkal Ábrámovics Antal Iskola 6

7 2014. október, december, február, április, június Visszhang c. iskolaújság megjelentetése Földiné Kovács Gabriella Iskola 1.4.Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja időpont Nevelőtestületi értekezlet - téma Felelős január 26. Félévzáró értekezlet Szabó Zoltánné június 23. Tanévzáró értekezlet Szabó Zoltánné január 19. Félévi osztályozó értekezlet Dombosi Kornélia június 15. Tanév végi osztályozó értekezlet Szabó Zoltánné december 13. Előadás a pedagógus kiégésről Szabó Zoltánné január 17. A konfliktuskezelés technikájának tanulása, tanítása belső pedagógus továbbképzés Szijártó Csilla 1.5.A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai időpont Szülői értekezletek, fogadóórák - téma Felelős szeptember óra szeptember óra szeptember óra január óra január óra Tanévnyitó szülői értekezlet 1. osztályosok szüleinek Tanévnyitó szülői értekezlet 2-4. osztályosok szüleinek Tanévnyitó szülői értekezlet 5-8. osztályosok szüleinek Félévi értékelő szülői értekezlet 5-8. osztályosok szüleinek Félévi értékelő szülői értekezlet 1-4. osztályosok szüleinek Szijártó Csilla Szijártó Csilla Szalai Rudolf Szalai Rudolf Szijártó Csilla 1.6.Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap tervezett időpontja időpont Nyílt nap Felelős Helyszín Leendő elsősök szüleinek bemutató óra, gyermekeknek játszóház Szijártó Csilla Iskola óra Nyílt nap Szijártó Csilla, Szalai Rudolf, Dombosi Kornélia Iskola 7

8 1.7. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja Sz. A mérés megnevezése Felelős A mérés időpontja 1. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 5-8. évfolyamon Zarka Péter 2015.május Az intézmény tanulói adatainak elemzése, kitételek a tanulói létszámokkal kapcsolatban 2.1. A statisztikai adatok Egész Osztály/csoport Integrált napos Oszt SNI BTM Magántanuló HH HHH nevelésoktatásban létszám tanulók létszám 1.a b c a b c a b c a b c a b c a b c a

9 7.b c a b c Iskolánk 24 osztályában 663 tanuló tanul. 3.Kockázati tényezők a 2014/15 tanévben 3.1. Jelentős magas bekövetkezési valószínűségű Az intézményi infrastruktúra állagának állapot megőrzéséhez szükséges erőforrások biztosítása. Az iskolában az amortizálódott iskolabútorok, informatikai eszközök, tanítási eszközök cseréjének biztosítása Mérsékelt, alacsony bekövetkezési valószínűségű A pedagógus erőforrások idő előtti kiégése a széles körű leterheltség miatt, a belső és külső motivációs lehetőségek lecsökkenése mellett. 4.Nevelőmunka tervezése A társadalmi környezet változása a törvényi szabályozások változásával együtt indukálja, hogy az iskola a szülői házzal való kapcsolatát megreformált alapokra helyezze. A kapcsolattartás bevált módjai mellett új utakat kell keresnünk, hogy az együttműködésünk még hatékonyabban szolgálja a gyermekek oktatását, nevelését. Hangsúlyos szerepet kap a problémás tanulók családjainál tett családlátogatás. A kaposvári Rendőrkapitánysággal együttműködve a családon belüli erőszak és a fiatalkori bűnmegelőzés témakörében nevelési értekezletet és rendszeres konzultációkat tartunk. A délutáni szabadidős tevékenységeket olyan módon szervezzük meg, hogy azok a mindennapos testmozgást biztosítsák azokon az évfolyamokon is, ahol a mindennapi órarendi testnevelés óra nem kerül bevezetésre. Olyan egészségnapi rendezvényeket, projektnapokat szervezünk, amelyben a helyes napirend, az egészséges táplálkozás és életmód, a kiegyensúlyozott mentális magatartás erősítése 9

10 történik, ill. a káros szenvedélyek egészség- és szociális kapcsolatok romboló hatásának bemutatása, feldolgozása történik Nevelési célkitűzések a 2014/15 tanévre A pedagógusok és a tanulók interperszonális kapcsolatának bizalom alapú megerősítése csoportfejlesztéssel, egyéni fejlesztéssel, különböző szabadon választható szabadidős programok szervezésével. A tanulók monotónia tűrésének erősítése valamennyi szabadidős tevékenység felhasználásával. 5.Az oktatómunka 5.1. A tantárgyfelosztás (lsd. külön dokumentációban közzétéve helyben szokásos módon) 5.2. Az órarend (lsd. külön dokumentációban közzétéve helyben szokásos módon) Tanulók, osztályok szerinti órarendje (lsd. külön dokumentációban közzétéve helyben szokásos módon) Pedagógusok órarendje (lsd. külön dokumentációban közzétéve helyben szokásos módon) 5.3. Az oktató munka A hatékony, önálló tanulási technikák megtanítása a pedagógiai kultúra átalakítását kívánja meg, amelynek az iskolarendszer egészére kiterjedően kell érvényesülnie. A módszertani váltást a digitális kultúra oktatási eszközrendszerének alkalmazása kell, hogy kísérje. Ez elengedhetetlen a versenyképes tudás szempontjából. A belső ellenőrzés célja a mobilizálható tanulói tudás és az azt segítő kulcskompetenciákat fejlesztő sikeres eljárások alkalmazásának megerősítése, elterjesztése, a munkacsoportok által összeállított feladatbank feladatainak alkalmazása. A szakmai munkaközösségek gyermek- és ifjúságvédelmi, szabadidő hasznos eltöltésével összefüggő tevékenységeinek szélesítése az SNI, HH, HHH tanulók integrációjának segítésére. Kiemelten kezeljük továbbra is a tanulási problémákkal küzdő tanulók felzárkóztatását és a tehetséges gyermekek fejlesztését a tanórai folyamatokban, elsődlegesen a differenciált osztálymunkával és további, a tanítás-tanuláshoz illeszkedő metodikai eljárásokkal. Felzárkóztató és tehetségnevelő foglalkozásokkal fejlesztjük tanulóinkat. 10

11 A Közoktatási törvényben előírtaknak eleget téve az osztályozás, értékelés alól felmentett tanulók számára egyéni tanulási utakat tervezünk. Ez a tevékenység a tanítók, szaktanárok kiemelten kezelt feladata, mely a minőségbiztosítási rendszerünk kiépítésének a pedagógiai programmal összhangban lévő egyik eleme, továbbá pályázati erőforrás felhasználásával 1 gyógypedagógust foglalkoztatunk a tanév során heti 6 órában - a Bárczi G. Ált. Iskolával kötött szerződés alapján - aki a diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás gyerekek fejlesztését végzi. Ezzel az intézménnyel történő együttműködés során oldjuk meg a gyógytestnevelés foglalkozásokat, valamint az iskolapszichológusi feladatokat. A tehetségnevelés szakköri formában és tehetséggondozó órákon kerül megvalósításra, előzetesen elkészített szaktanári tematika alapján, a dokumentálás eszköze a szakköri napló. Az idei tanévben is előtérbe helyezzük a kimagasló képességű tanulóink versenyeztetését, a városi, megyei, országos versenyeken való eredményes szereplést. A pedagógiai programban megfogalmazott alapelveink közül az érettségit adó középiskolába történő tanulói beiskolázást minden lehetséges eszközzel támogatjuk Oktatási célkitűzés a 2014/15 tanévre A tanulók egyéni adottságaira, készségeire épülő képességfejlesztés a tehetséggondozás jegyében, differenciált képességfejlesztő foglalkozások, szakkörök szervezésével. 5.5 SNI-s tanulók, BTM-s tanulók és az integrációval kapcsolatos feladatok Ledinszki Vera gyógypedagógus, logopédus hetente 2 fejlesztő órában az SNI tanulók fejlesztését végzi. Az integráció minden kolléga feladata. Az SNI-hez kapcsolódó jogszerű dokumentáció készítéséért Szijártó Csilla ig.h. felel. Varga Diána fejlesztő pedagógus, logopédus és Szabó Ildikó fejlesztő pedagógus, logopédus a BTM-s tanulókat kiscsoportos formában heti 1 órában irányítottan fejleszti. Az osztályszintű, évfolyamszintű integrációért az osztályfőnökök, ill. az évfolyamon tanítók felelnek, mindenki a saját szakterületén. Czebeiné Visnyei Zsófia gyógytestnevelő heti 2 órában biztosítja az érintett tanulók rehabilitációját. 5.6.Az iskolába belépő gyerekekkel kapcsolatos teendők Az 1. osztályosok teljes körű logopédiai szűrése, ill. a rászoruló tanulók logopédiai fejlesztése 11

12 Gál Mariann fejlesztő pedagógus, logopédus közreműködésével történik. Az egyéb évfolyamokra érkező új tanulók beilleszkedését, tanulmányi felzárkózását az érintett osztályfőnökök tervezik meg az adott osztálycsoportban dolgozó pedagógusokkal együttműködve. Valamennyi tantárgyból belépéskor megtörténik a diagnosztizáló mérés, majd ezt követően megállapításra kerül a felzárkóztatás üteme érintett tantárgyakból szükség szerint szaktanárok bevonásával. A kortárs csoportba történő napi segítése az osztályfőnök feladata. Óvoda-iskola átmenetet segítő tevékenységek: rugalmas napirend, kooperatív tanulási módszerek, közösségfejlesztő játékok, bemutatóórák, közös játszóházak óvodások, iskolások együttes foglalkoztatásával. Bemutató órák szülőknek, óvónőknek. Tájékoztató szülői értekezlet leendő elsősök szüleinek. Tanítói részvétel óvodai szülői értekezleteken. 5.7.A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek Iskolai szakkörök 2014/2015 Tanár Szakkör Ó Napja Idő Évfolyam Ábrámovics Antal Rajz 3,5 H Benczéné Horváth Klára Kölyökklub 2 K Dobrovodskyné Boszkovics Földrajz 2,5 H Márta B P Fazekas Márta Matek 2 H Földiné Kovács Gabriella Újságíró 2 Sz Fazekasné Márkus Márta Német 3 K Cs Jordánov Györgyi Rajz 2 K Jordánov Györgyi Mese 1 Cs Körmöczi Zsuzsanna Angol 2 Sz Maráczi Attila Informatika 1,5 H A B Máyer Gábor Modell 1 P Mesterné Csendes Katalin Kézimunka 2,5 H K

13 Nagyné Kontra Katalin Rajz 2 Sz Németh Ágnes Néptánc H Sz Cs Némethné Szabó Márta Honismeret 1 Sz Némethné Szabó Márta Matematika 1 H Pécsiné Hauk Erika Énekkar 6 1. bc bc Kisk. 4-5 Rozsos Gábor Magyar 1 Sz Rozsosné Pallos Kornélia Angol 2 A K B Cs Schifferer Edina Matematika 1 K Schifferer Edina Fizika 1 K Spanics Ilona Furulya 1 P Spanics Ilona Zenetörténet 1 Cs Dr Saabné Réti Ibolya Kémia 1 H Sárdiné Villányi Ibolya Magyar előkészítő 1 Sz Törökné Újváry Rita Angol 2 Sz Varga Anita Énekkar 2 K, Cs Vargáné Kiss Erika Matematika 2 H Vargáné Kiss Erika Anyanyelv 1 K Fábiánné Réti Anett Tömegsport 4 Sz P Felső Alsó Hermann-né Sipos Erika Tömegsport 1 Cs Alsó Piltnerné Giesz Gabriella Tömegsport 2 Sz Alsó Kecskés Miklósné Tömegsport 4 K Zarka Péter Tömegsport 7,5 H Judo Alsó P Judo Alsó K Sz Cs Foci Foci Röpi Röpi 13

14 Felsős differenciált képességfejlesztés Tanár óra Nap Időpont Bebicsné Andrics Lívia Német 2 H, CS Rozsosné Pallos Kornélia Angol 2 Sz Heizlerné Honfi Éva Történelem 1 Cs Dr Saabné Réti Ibolya Matematika 2 K Sz Horváth Katalin Magyar 2,5 H, K, Sz Körmöczi Zsuzsanna Angol 2 H, Cs Oroszlán Mária Matek 2 Sz, P Rozsos Gábor Magyar 2 A H B Sz Sárdiné Villányi Ibolya Magyar 2 K, Cs Schifferer Edina Matematika 2 H, P Törökné Újváry Rita Angol 2,5 H Varga Anita Ének 3 H. K, Sz B Cs Sz Máyer Gábor Biológia 1 H Dobrovodskyné Boszkovics Márta Földrajz 2 Cs Fazekasné Márkus Márta Német 2 K, Sz Alsós differenciált képességfejlesztés Tanár óra Nap Időpont Benczéné Horváth Klára dif.kép. 2 H Sz 7.ó Fazekas Márta dif.kép. 2 K Sz 8.ó 7.ó Hermann-né Sipos Erika dif.kép. 3 K Sz Cs 5. ó Jordánov Györgyi dif.kép. 2 H Cs 6.ó, 5.ó Nagyné Kontra Katalin dif.kép. 2 A, H 5, 7. ó B, H Sz 7.ó, 7.ó Németh Ágnes dif.kép. 3 H K Sz 7.ó, 7.ó, 8.ó Némethné Szabó Márta dif.kép. 2 H, Sz 7.ó, 8.ó 14

15 Mesterné Csendes Katalin dif.kép. 3 H K Sz 6.ó, 5.ó, 6.ó Piltnerné Giesz Gabriella dif.kép. 2 H SZ 7.ó Récseiné Széles Eszter Simon Csilla Vargáné Kiss Erika dif.kép. 3 A, K, Sz Cs B, K Sz Cs dif.kép. 2,5 A, H K Sz B, Sz Cs dif.kép. 2,5 A, Sz B, K Sz 8.ó, 7.ó, 7.ó 6.ó 6.ó 5.ó, 6.ó Pécsiné Hauk Erika Ének 2 K Cs 8.ó, 7.ó 5.8.A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok 2014.évi általános minősítési eljárás Szijártó Csilla Pedagógus II. Igen dr. Saabné Réti Ibolya Pedagógus II. Igen Szabó Zoltánné Pedagógus II. Igen Szalai Rudolf Pedagógus II. Igen Dombosi Kornélia Pedagógus II. Igen évi általános minősítési eljárás Gáspárné Béres Bernadett Pedagógus II. Igen Heizlerné Honfi Éva Pedagógus II. Igen Sárdiné Villányi Ibolya Pedagógus II. Igen A gyermekvédelmi munka A gyermekvédelmi felelős, Oroszlán Mária Balogh-Ingula Erzsébet gyermekvédelmi koordinátorral együttműködve jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi az esetjelző tevékenységét (igazolatlan mulasztások, gyermeket veszélyeztető szociokulturális háttér, 15

16 tanulói jogviszonnyal kapcsolatos szülői kérések). Minden hónap 3. hétfőjén valamennyi pedagógus fogadóórát tart, ahol gyermekvédelmi szempontból is kezelnek jelzéseket. Együttműködés a Napkerék Egyesülettel érzékenyítő foglalkozások megtartására, melynek kerete az osztályfőnöki óra. Együttműködésért felel Szabó Zoltánné főigazgató és Bogdán Imre a Napkerék Egyesület elnöke. Az érzékenyítő órák szeptember 8-12-ig kerülnek megszervezésre az 5-8. évfolyamon és június 8-13-ig az 1-4. évfolyamon. Konfliktushelyzet esetén a konfliktus feloldásában aktualizálható az együttműködés. 7. A pályaválasztás A pályaválasztás előkészítéséért felel Szalai Rudolf ig.h. Teendők: 7. osztályos tanulók szüleinek írásbeli tájékoztatása Időpont: szeptemberi szülői értekezlet 7. osztályosok üzemlátogatása október-november hónapban az osztályfőnökök szervezésében. 8. osztályos tanulók szüleinek tájékoztatása a szeptember első szülői értekezleten, a 8. osztályosok számára szükséges felvételi eljárásrendről. 8. osztályosok középiskolai látogatásai 1 tanuló 3 középiskolát látogathat meg a középiskolák által jelzett ilyen jellegű nyílt napon október-november hónapban. A munkaügyi központ által meghirdetett pályaválasztási rendezvényeken a 8. osztályosok, ill. szüleik részvételének biztosítása az osztályfőnökök feladata. Január-február hónapban jogszabályban rögzített eljárásrend szerint felvételi adatlapok kitöltése, továbbítása megtörténik. Középiskolai írásbeli felvételiken való 8. osztályosok részvételéért az osztályfőnökök felelnek. 8. A minőségfejlesztési munka tervezése Az országos kompetenciamérés jogszerű lebonyolításáért felel Szalai Rudolf ig.h.. Az angolnémet idegen nyelvi mérések jogszerű lebonyolításáért felel Dombosi Kornélia ig.h. A tehetséges tanulók tanulmányi versenyeztetése a következő módon történik. 16

17 Idegen nyelvi munkaközösség: Verseny neve Városi Spelling Bee betűzési verseny Toponári kereskedő verseny Játssz velünk két nyelven! Országos angol nyelvi tanulmányi verseny megyei döntő Mozaik Tanulmányi verseny országos döntő Litterátum német nyelvi verseny Angol alapfokú nyelvvizsga Német szépkiejtési verseny felkészítő tanár Körmöczi Zsuzsanna Törökné Újváry Rita, Dombosi Kornélia Rozsoné Pallos Kornélia Dombosi Kornélia Körmöczi Zsuzsanna Körmöczi Zsuzsanna Törökné Újváry Rita Dombosi Kornélia Körmöczi Zsuzsanna Dombosi Kornélia Alsós munkaközösség: Felkészítő Ped. Neve Verseny megnevezése Szint Városi, megyei, országos. PécsinéHauk Erika népdaléneklési városi Hermann-né Sipos Erika Bendegúz matematika megyei Németh Ágnes Bendegúz szövegértés megyei Simon Csilla Zrínyi matematika megyei Vargáné Kiss Erika Kazinczy szépkiejtési verseny megyei Fazekas Márta Kazinczy szépkiejtési verseny megyei Fazekas Márta Alapműveleti matematika megyei Németh Ágnes Alapműveleti matematika megyei 17

18 Felkészítő Ped. Neve Verseny megnevezése Szint Fazekas Márta Matek Guru csapatverseny megyei Városi, megyei, országos. országos Fazekas Márta Természetvédelmi vetélkedő városi Természettudományos munkaközösség: Felkészítő Ped. Neve Verseny megnevezése Szint Városi, megyei, országos. Dobrovodszky Tiborné Táncsics verseny/biológia Megyei Dobrovodszky Tiborné Kaán Károly Természetismereti Megyei Dobrovodszky Tiborné Herman Ottó Biológia Megyei Dobrovodszky Tiborné Teleki Pál Földrajz Megyei Országos Dobrovodszky Tiborné DANUBEBOX Duna Ismerettár Vetélkedő Országos Dobrovodszky Tiborné Téli Madaraink madárismereti, madárvédelmi verseny Országos Dobrovodszky Tiborné Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi Verseny Nemzetközi Dobrovodszky Tiborné Duna Művészeti Mestere 2014 Alkotói Pályázat Országos Maráczi Attila Bercsényi Informatikai Verseny Régiós 5 megye Máyer Gábor Bókay Árpád Orsz. Biológia Verseny Országos 18

19 Felkészítő Ped. Neve Verseny megnevezése Szint Máyer Gábor TIT Tehetséggondozó Verseny Term.ismeret Levelező Városi, Országos megyei, országos. Máyer Gábor TIT Tehetséggondozó Verseny Biológia Levelező Országos DrSaabné Réti Ibolya Alapműveleti Matematikaverseny körzeti DrSaabné Réti Ibolya Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny Megyei DrSaabné Réti Ibolya Zrínyi Ilona Matematikaverseny Megyei DrSaabné Réti Ibolya Zrínyi Ilona Matematikaverseny Csapat Megyei DrSaabné Réti Ibolya Matekguru Kárpát-medencei Országos Matematika Csapatverseny Területi DrSaabné Réti Ibolya Matekguru Kárpát-medencei Országos Matematika Csapatverseny Területi DrSaabné Réti Ibolya Matekguru Kárpát-medencei Országos Matematika Csapatverseny Területi DrSaabné Réti Ibolya Matekguru Kárpát-medencei Országos Matematika Csapatverseny Területi DrSaabné Réti Ibolya Matekguru Kárpát-medencei Országos Matematika Csapatverseny Területi DrSaabné Réti Ibolya Matekguru Kárpát-medencei Országos Matematika Csapatverseny Területi DrSaabné Réti Ibolya Matekguru Kárpát-medencei Országos Matematika Csapatverseny országos DrSaabné Réti Ibolya Táncsics verseny/kémia Megyei DrSaabné Réti Ibolya Curie Kémia Emlékverseny Területi 19

20 Felkészítő Ped. Neve Verseny megnevezése Szint DrSaabné Réti Ibolya Curie Kémia Emlékverseny Területi Városi, megyei, országos. DrSaabné Réti Ibolya Curie Kémia Emlékverseny Országos DrSaabné Réti Ibolya Hevesy György Országos Kémiaverseny Megyei DrSaabné Réti Ibolya Hevesy György Országos Kémiaverseny Megyei Schifferer Edina Zrínyi Ilona Matematikaverseny Megyei Schifferer Edina Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny Megyei Schifferer Edina Matekguru Kárpát-medencei Országos Matematika Csapatverseny Területi Schifferer Edina Matekguru Kárpát-medencei Országos Matematika Csapatverseny Területi Schifferer Edina Matekguru Kárpát-medencei Országos Matematika Csapatverseny országos Schifferer Edina Bolyai Matematika Csapat Verseny Megyei Schifferer Edina Eötvös Lóránd Fizika Verseny Megyei Szalai Rudolf Táncsics verseny/informatika Megyei Oroszlán Mária Zrínyi Ilona Matematikaverseny Megyei Oroszlán Mária Alapműveleti Matematikaverseny körzeti 20

21 A minőségi szakmai munka további színterei: külső, belső továbbképzések, pályázatok készítése, megvalósítása, egymástól való tanulás pedagógus hospitálással. 9. A személyi feltételek A 100%-os szakos ellátottság az intézményben biztosított. 52,5 státuszon pedagógus, 2 státuszon iskolatitkár, 1 státuszon rendszergazda dolgozik. Az intézmény vezetése 1 főigazgatóból és 3 igazgatóhelyettesből áll. Az intézményben 8 munkaközösség működik, melyek munkáját munkaközösség-vezetők koordinálják. 9.1 A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 2014.évi általános minősítési eljárás Szijártó Csilla Pedagógus II. Igen dr. Saabné Réti Ibolya Pedagógus II. Igen Szabó Zoltánné Pedagógus II. Igen Szalai Rudolf Pedagógus II. Igen Dombosi Kornélia Pedagógus II. Igen évi általános minősítési eljárás Gáspárné Béres Bernadett Pedagógus II. Igen Heizlerné Honfi Éva Pedagógus II. Igen Sárdiné Villányi Ibolya Pedagógus II. Igen Aktualizált munkaköri leírások (a személyi anyagokban lefűzve megtalálhatók) 21

22 10.Pedagógus továbbképzési és beiskolázási terv Kodály Központi 51 ped Név jelenlegi munkak ör végzettség szak továbbk épzés típusa dipl om a Mely tanévre terjed ki ta nf ol ya m (tól -ig) Szakmai indok tandíj /tanév Költség, támogatási igény /tanév (az összegek jelenlegi értékben és tanulmányi szerződésben %- ban) Ft-ban össz. %-ban támogat ási igény Egyéb költség (utazás, jegyzet stb) /tanév Ft-ban össz. %-ban támog atási igény Helyettesí tés támogata ndó-e? Igen/nem Megjegyzés Varga Anita tanár főiskolaének x 2014/20 15 kötelező továbbképzés igen szakvizsga utolsó 2 félév Zarka Péter Földiné Kovács Gabriella tanár napközis nevelő egyetemtestnevelés x 2014/15 főiskolatanító x 2014/20 15 kötelező továbbképzés igen szakvizsga utolsó 2 félév kötelező továbbképzés igen 120 óra Horváth Katalin Maráczi Attila Berta Mónika tanár tanár napközis nevelő egyetemmagyar főiskolatanító, informatika fóiskolatanító, testnevelés x x x 2014/ igen 120 óra 2014/ /20 15 kötelező továbbképzés igen 90 óra kötelező továbbképzés igen 90 óra 11. Az alkalmazotti közösségek munkamegosztása A vezetők heti ügyeleti rendje Hétfő 16 óráig Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Kedd, 16 óráig Szalai Rudolf ig.h. Szerda 16 óráig Szijártó Csilla ig.h. Csütörtök 16 óráig Dombosi Kornélia ig.h. Péntek 16 óráig A hét: Szalai Rudolf ig. h. B hét: Szijártó Csilla ig.h. 22

23 C hét: Dombosi Kornélia ig.h (majd a folyamat kezdődik előlről) 12. A belső ellenőrzés általános rendje Ellenőrzési terv Osztályfőnökök adminisztrációs feladatainak ellenőrzése. Szaktanárok, tanítók, napközis nevelők tanmeneti dokumentációjának ellenőrzése. Tanulmányi mérések feldolgozásának ellenőrzése. Szakköri munka ellenőrzése. Az egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozások dokumentációinak ellenőrzése. Tanórán kívüli tevékenység (szünetek, tanulói- és tanári ügyeletek, délutáni iskolai elfoglaltságok) ellenőrzése. Minősítés - értékelés alól felmentett tanulók egyéni fejlesztési ütemtervének és egyéb dokumentumainak ellenőrzése. A tanórán folyó szövegértelmező és elemző technikák tanításának, begyakorlásának megfigyelése, elemzése, metodikai továbbfejlesztése. Az idegen nyelvek tanulásában az élő nyelvi kommunikáció helye és szerepe a tanítási órán. A tanulói és tanári ügyeletesi rend ellenőrzése. A pedagógusok kulcskompetenciát fejlesztő metodikai eljárásainak megfigyelése, elemzése, fejlesztése. A pedagógusok és technikai dolgozók alkalmazási feltételeinek ellenőrzése Valamennyi tagintézményben 2012/13-es tanévben intézmény-vezetési szinten a közalkalmazottak személyi anyagának ellenőrzése, a tantárgyfelosztás, az órarendek felhasználásával, a technikai dolgozók esetében a kialakított munkarendek figyelembe vételével. A pedagógiai program és a SZMSZ a CXC, Kn tv-hez való igazításának ellenőrzése Ellenőrzés módszerei: Tanári írásos dokumentumok (osztálynapló, szakköri napló, tanmenet, egyéni fejlesztési lapok, felmérések értékelése stb.) ellenőrzése. Tanulói írásos munkák áttekintése. Óralátogatások Munkaközösség vezetőkkel való megbeszélések. Szaktanácsadók, szakértők felkérése. 23

24 Óralátogatások általános célja: Az osztályok tanulmányi munkájának megismerése. A tanulók órai aktivitása, aktivizálása. A tanulási problémákkal küzdőkkel való foglalkozások és felzárkóztatásukra tett erőfeszítések. A HH és HHH tanulók integrációjának érvényesülése az oktatás-nevelés folyamatában A tehetséges gyermekek fejlesztése a tanórai folyamatokban. Kommunikációs technikák alakítása az osztályban. A tanulói munka tartalmi és esztétikai minősége, a füzetvezetés, a felszerelés tisztasága, rendezettsége. Szövegelemző és értelmező technikák, az értő olvasás fejlesztésének tanórai szerepe. A tanulók által alkalmazott és alkalmaztatott tanulási technikák hatékonysága. 24

25 Ellenőrzések ütemezése: Hónap Ellenőrzés célja, ellenőrzött területek Alkalmazott módszer Ellenőrzést végzők Szeptember Osztálynaplók, napközis munkanaplók kitöltésének ellenőrzése Év eleji felmérések (tudásszint, erőnlét) elvégzésének ellenőrzése Áttekintés, hiányosságok feltárása. Igazgatóhelyettesek, főigazgató Október 1 és 5. osztályosok beilleszkedésének vizsgálata Óralátogatás igazgatóhelyettesek főigazgató Tagintézmény-vezetők személyi anyagának Jogszabályokkal történő összevetés Főigazgató ellenőrzése Iskolai tehetséggondozás, szakkörök, fejlesztő elemzés, megbeszélés Igazgatóhelyettesek csoportok ellenőrzése Szakköri naplók kitöltésének ellenőrzése Előző évi 4. évf.országos méréseinek elemzése Új feladatkörrel megbízott pedagógusok Óralátogatás Főigazgató, igazgatóhelyettesek ellenőrzése (Mesterné Csendes Katalin, Maráczi Attila, Törökné Ujváry Rita) 1.osztályosok beilleszkedése -napközi 25

26 A pedagógiai program tartalmi átdolgozása a CXC Összehasonlító elemzés, Főigazgató Köznevelési törvénynek megfelelően konzultáció November Tanítási órák látogatása, különös tekintettel a Főigazgató, igazgatóhelyettesek pedagógusok módszertani kultúrájára. A pedagógus óraértékelő lapok használata Matematika és fizika tantárgy látogatása Óralátogatás Igazgatóhelyettesek 2. évfolyam-magyar órák látogatása SZMSZ CXC Köznevelési tv-hez történő tartalmi Összehasonlító elemzés Főigazgató igazítása December Tanítási órák látogatása, különös tekintettel a Főigazgató, igazgatóhelyettesek pedagógusok módszertani kultúrájára. A pedagógus óraértékelő lapok használata 3.évfolyam-magyar órák látogatása Földrajz, term. Ism.tantárgy látogatása Óralátogatás, elemzés, megbeszélés Igazgatóhelyettesek Január Félévi tanulmányi eredmények alakulásának ellenőrzése Félévi dokumentációk( napló, statisztika stb.) ellenőrzése Szaktanárok és osztályfőnökök beszámolója a problémás tanulókról igazgatóhelyettesek 26

27 Tanítási órák látogatása, különös tekintettel a pedagógusok módszertani kultúrájára. A pedagógus óraértékelő lapok használata Főigazgató, igazgatóhelyettesek Február 4. évfolyam magyar órák látogatása Óralátogatás Igazgatóhelyettesek 5. évfolyam magyar órák látogatása Felvételivel kapcsolatos feladatok ellátásának ell. Megbeszélés igazgatóhelyettesek Tanítási órák látogatása, különös tekintettel a pedagógusok módszertani kultúrájára. A pedagógus óraértékelő lapok használata Főigazgató, igazgatóhelyettesek Március Tanmenetek időarányos teljesítésének ellenőrzése igazgatóhelyettesek Tanítási órák látogatása, különös tekintettel a pedagógusok módszertani kultúrájára. A pedagógus óraértékelő lapok használata Főigazgató, igazgatóhelyettesek Április 5-6 évfolyam rajzórák látogatása 1.évfolyam - magyar órák látogatása Naplók ellenőrzése Óralátogatás, elemzés, megbeszélés Igazgatóhelyettesek igazgatóhelyettesek 27

28 Tanulmányi munka alakulásának ell. Aktuális problémák szerint Tanítási órák látogatása, különös tekintettel a pedagógusok módszertani kultúrájára. A pedagógus óraértékelő lapok használata Óralátogatás, megbeszélés igazgatóhelyettesek Főigazgató, igazgatóhelyettesek Május Vizsgákra való felkészülés ell. Tehetséggondozás Óralátogatás, elemzés, megbeszélés eredményességének ell. Munkaközösség-vezetők beszámolója év végi mérések eredményeinek vizsgálata Mérőlapok, statisztikai és szakmai kiértékelése Június Év végi adminisztrációs teendők ell. Áttekintés, hiányosságok feltárása, pótlása igazgatóhelyettesek igazgatóhelyettesek Igazgatóhelyettesek, főgazgató 28

29 12.2. Belső kommunikáció és információáramlás Főigazgató Iskolatitkár I. Ig.h.I. Ig.h.II. Ig.h.III. Iskolatitkár II. Tantestület 13. Tárgyi felszereltség A kötelező eszköz- és felszerelésjegyzékben előírt felszerelések biztosítottak, de amortizálódtak. Szükséges 3 tanterem tanulói bútorzatának cseréje (székek, padok, tárolószekrények). A tanuló számítógépek közül évnél idősebb, cseréjük szükséges. A KIR3 rendszer működtetéséhez 1 db új laptop beszerzése szükséges. Az iskolai tanügyirányítási, igazgatási kommunikációhoz 1 db meghibásodott, nem javítható telefon/fax cseréje szükséges. A könyvtár ifjúsági irodalom könyvállománya bővítendő. Szakmai folyóiratok állománya bővítendő. 14. Pályázatok Futó pályázatok (határidőkkel, felelősökkel) - TIOP / (ENYIR) felelős: Szabó Zoltánné Benyújtásra tervezett pályázatok (határidőkkel, felelősökkel) - Minden olyan kiírásra kerülő pályázat, amely akár az intézmény infrastruktúráját, akár humánerőforrását erősíti és az intézmény jogosult a pályázat beadására. Pályázatfigyelő felelős: Dombosi Kornélia ig.h. 15. Az intézmény kapcsolatrendszere és ebből adódó feladatai Kapcsolat a fenntartóval en történő kapcsolattartás, feladatfogadás és elvégzett feladat továbbítása. Felelős: Rózsásné Oláh Gyöngyi isk.titk. 29

30 Személyes kapcsolattartás Felelős: Szabó Zoltánné Kapcsolat a működtetővel en történő kapcsolattartás, felelős: Szabó Zoltánné Személyes kapcsolattartás, felelős: Szabó Zoltánné Intézményi Tanács en történő kapcsolattartás, felelős: Szabó Zoltánné Személyes kapcsolattartás, felelős: Szabó Zoltánné Egyéb partnerek - Diákjainkért Alapítvány kapcsolattartó: Szalai Rudolf - Járási Gyámhivatal kapcsolattartó: Szabó Zoltánné, Oroszlán Mária - Rendőrség kapcsolattartó: Szalai Rudolf - Katasztrófavédelem kapcsolattartó: Szalai Rudolf, Máyer Gábor - Napkerék Egyesület kapcsolattartó: Szabó Zoltánné - Kaposvári Egyetem kapcsolattartó: Szabó Zoltánné, Szijártó Csilla - Családsegítő Központ kapcsolattartó: Oroszlán Mária - Tagintézmények kapcsolattartó: Szabó Zoltánné - Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság kapcsolattartó: Szijártó Csilla - Gyermekpszichiátria kapcsolattartó: Szabó Zoltánné - Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény kapcsolattartó: Szijártó Csilla - Sportcsarnok kapcsolattartó: Szijártó Csilla - Csík Ferenc Uszoda kapcsolattartó: Szijártó Csilla - Együd Árpád Művelődési Központ kapcsolattartó: Dombosi Kornélia - Sm-i Múzeum kapcsolattartó: Dombosi Kornélia - SEFAG kapcsolattartó: Szabó Zoltánné - Csiky Gergely Színház kapcsolattartó: Szabó Zoltánné - Lions Club kapcsolattartó: Dombosi Kornélia - Városi köznevelési intézmények kapcsolattartó: Szabó Zoltánné - KÓTA kapcsolattartó: Varga Anita - Bárdos Lajos Zeneművészeti Társaság kapcsolattartó: Varga Anita - Kaposvári Vikár Kórus kapcsolattartó: Pécsiné Hauk Erika 30

31 16. Munkaközösségek munkatervei 31

32 Alsó tagozat munkaterve 2014/15-as tanév 1 A munkaközösség tagjai: Fazekas Márta tanító munkaközösség vezető Benczéné Horváth Klára tanító Hermann-né Sipos Erika tanító Jordánov Györgyi tanító tanár Mesterné Csendes Katalin tanító Nagyné Kontra Katalin tanító Németh Ágnes tanító Némethné Szabó Márta tanító tanár Piltnerné Giesz Gabriella tanító Récseiné Széles Eszter tanító tanár Simon Csilla tanító Vargáné Kis Erika tanító 2 A 2014/15-ös tanév nevelési és oktatási célkitűzéseivel összhangban a következőket fogalmazta meg az alsós munkaközösség: Nevelési célkitűzéseink: - a házirend szabályainak betartása és betarttatása - együttműködési képesség fejlesztése - személyiség formálás, bizalom alapú kapcsolatok kialakítása, megtartása - iskolai hagyomány ápolása, értékvédelem, értékközvetítés - a tanulók egészséges, testi, lelki és szociális fejlesztése Oktatási célkitűzéseink: - szövegértés, hangos olvasás, írás, helyesírás fejlesztése - tanulók képességeinek differenciált fejlesztése, felzárkóztatás egyéni foglalkozás keretében - digitális kompetenciák erősítése - kommunikációs képesség fejlesztése, szókincs folyamatos gazdagítása 32

33 - korszerű tanulásirányítás, tehetségnevelés szakkörök és szabadidős programok keretében Napjaink iskolájában ismeretek, információk megszerzése mellett döntő fontossággal bír azon képességek fejlesztése, készségek működtetése, amelyek az újabb információk megszerzésére és felhasználására tesznek képessé. Tanulói kompetenciák fejlesztése, kiemelten az olvasás, szövegértés, szövegalkotás területén. Olyan szövegértési és szövegalkotási képességek kifejlesztése amelyek kiterjednek komplex szövegekre is, jártasságot adnak a szövegek sokoldalú értelmezésében. Kommunikációs képességek fejlesztése-aktív és passzív szókincs folyamatos gazdagítása, értelmes, kultúrált beszéd kialakítása. Problémamegoldó, logikus gondolkodás fejlesztése. Az olvasási, szövegértési képesség a gondolkodási képességgel együtt a tudás megszerzésének alapvető eszköze. Ilyen módon minden tantárgy ismeret elsajátításának eszköze. Tantárgyközi nevelési követelmény. Célunk az egyéni képességfejlesztés lehetőségeinek megteremtése, eredményes tanulás, tudásvágy felébresztése, kreativitás fejlesztése a tanulási tevékenységekben, esélyteremtés tanulással. Az alsó tagozatban belső mérések és ellenőrzések foglalkoznak a végzett munka színvonalával. Első osztályban diagnosztizáló mérés lesz a betűtanulás után és az év végén. Elek Apó címmel Benedek Elek életéből, meséiből irodalmi, művészeti komplex vetélkedőt szervezünk a város iskolái részvételével, osztályos tanulócsoportoknak. A színvonalas, jó munka érdekében az Interneten figyeljük a pályázatokat és a versenyek kiírását, feltételeit. Ennek felelőse Szíjártó Csilla igazgatóhelyettes. 3. Szakköreink Matematika 1-2. oszt. Fazekas Márta 3. oszt. Némethné Szabó Márta 4. oszt. Vargáné Kiss Erika Rajz 1-2. oszt. Nagyné Kontra Katalin 3-4. oszt. Jordánov Györgyi Hon és népism. Némethné Szabó Márta 33

34 Gyerekjáték 1-4. oszt. Mesterné Csendes Katalin Kölyökklub 3-4. oszt. Benczéné Horváth Klára Népi tánc 1-4. oszt. Németh Ágnes Kosárlabda 1-4. oszt. Hermann-né Sipos Erika Tömegsport 3-4. oszt. Simon Csilla 1-2. oszt. Piltnerné Giesz Gabriella 4. Foglalkozásaink rendje Szeptember - Az évi munka megszervezése, foglalkozásaink témái, versenyek Október - 4. osztályból az 5. osztályba való átmenet tapasztalatai, esetleges problémái. November - A komplex verseny szervezése, felkészülés anyagának kijelölése, felhívás kidolgozása Felelős: Jordánov Györgyi Hermann-né Sipos Erika Récseiné Széles Eszter December - Karácsonyi műsor megbeszélése elkészítése Felelős: 4. évf. tanítói: Mesterné Csendes Katalin Simon Csilla Vargáné Kiss Erika Berendezés: 3. évf. tanítói, napközis nevelői Február - Komplex verseny feladatainak kidolgozása Március - Komplex verseny feladatai, forgatókönyvének kidolgozása Április Komplex verseny lebonyolítása Május Bemutató tanítás 2. oszt. Erkölcstan óra Tanít: Némethné Szabó Márta 34

35 5.Tanulmányi versenyek Kazinczy szép kiejtési verseny oszt. Felelős Piltnerné Giesz Gabriella Németh Ágnes Fazekas Márta Október Vers vagy prózamondó verseny 1-4. osztály Felelős: 1-2. oszt. Jordánov Györgyi Hermann-né Sipos Erika 3-4. oszt. Piltnerné Giesz Gabriella Récseiné Széles Eszter November Zrínyi matematika verseny osztály Felelős: Fazekas Márta Vargáné Kiss Erika Némethné Szabó Márta December Nyelvtan-helyesírás verseny 3-4. osztály Felelős: 3. oszt. Némethné Szabó Márta Récseiné Széles Eszter 4. oszt. Benczéné Horváth Klára Nagyné Kontra Katalin Március Komplex vetélkedő Felelős: Jordánov Györgyi Hermann-né Sipos Erika Récseiné Széles Eszter Április Népdaléneklési verseny 2-4. osztály Felelős: Pécsiné Hauk Erika Február 35

36 6. Szabadidős programok, kulturális rendezvények Közös karácsonyi ünnepély december Farsang február Művészeti est április Anyák napja május Gyereknap, Projekt nap június Kirándulások -DÖK kirándulás szeptember - Osztálykirándulások május vége Színházlátogatás 2 gyerek előadás megtekintése 36

37 Ének Munkaközösség Éves munkaterve 2014/15-ös tanév 1. A munkaközösség tagjai: Varga Anita munkaközösség vezető, ének tanár, kórusvezető Pécsiné Hauk Erika ének tanár, kórusvezető Rekettye Csabáné ének tanár, napközis nevelő Spanics Ilona ének tanár (óraadó) 2. A munkaközösség céljai és feladatai: Nevelési és oktatási céljaink az iskola céljaival összhangban a következők: A szakmai, elméleti ismeretek átadása, és a gyerekek érzelmi nevelése. Ez további nevelési többletet kíván, melyben a gyerekek pszichikus világát, egy harmonikus, kiegyensúlyozott személyiség fejlesztését tekintjük célunknak. Egyik legfontosabb nevelési célunk a zene szeretetére való nevelés, az éneklés öröme, mely nagyon fontos szerepet játszik az iskolánk közösségi életében is. Oktatási célunk: A tanulók egyéni adottságaira, készségeire épülő képességfejlesztés a tehetséggondozás jegyében, differenciált képességfejlesztő foglalkozások, szakkörök szervezésével. Iskolánkban a művészeti csoportok, mint kisénekkar, nagyénekkar és a 3. osztályosokból álló mini énekkar munkája az éneklésben, a többszólamúságban való jártasságra, a tudatos, szép éneklés megalapozására és megvalósítására törekszik. A nagyénekkar szólampróbái lehetőséget nyújtanak kisebb létszámú csoportokban (szólamokban) is a nehezebb zeneművek megtanulásához szükséges gyakorláshoz. A nem énekkaros gyermekeknek furulyaszakkörök évfolyam és Zenetörténeti szakkör (felsőbb éveseknek) segíti a zenével való mélyebb kapcsolat, valamint az általános és zenei műveltség szélesebb spektrumú ismereteinek megalapozását. Nevelési célunk: A pedagógusok és a tanulók interperszonális kapcsolatának bizalom alapú megerősítése csoportfejlesztéssel, egyéni fejlesztéssel, különböző szabadon választható szabadidős programok szervezésével. Az énekkaros táborok, közös kirándulások, utazások és külön próbák a nem egy osztályba tartozó gyerekeket is összehozzák a közös munka és célok elérésének érdekében. A szólamvezető diákok segítségével ez a személyek közötti kapcsolat és bizalom még erősebb /15-ös tanév Programok: Szeptember: 37

38 Tanévnyitó Ünnepség: felelős: Varga Anita, Pécsiné Hauk Erika Kiskórus Balatonfenyvesi Kórustábor felelős: Pécsiné Hauk Erika Nagykórus Próba: szeptember felelős: Varga Anita Iskolai faliújság dekoráció Bartók Béla évforduló alkalmából. felelős: Varga Anita Október: Zene Világnapja (város): felelős: Varga Anita, Pécsiné Hauk Erika Zene Világnapja: iskolai rádiós műsor felelős: Varga Anita Koncert a Vikár kórussal Szombathelyen és Kaposváron, október 1.3. felelős: Varga Anita Október 6. Aradi vértanúk megemlékezés, iskola és Malom tó felelős: Pécsiné Hauk Erika, Varga Anita Október 23-i megemlékezés felelős: Varga Anita Zákányi Zsolt kórustalálkozó református templom felelős: Varga Anita, Pécsiné Hauk Erika November: Adventi ünnepi műsor a Kossuth téren: felelős: Varga Anita December: Mikulás műsor a Városházán: felelős: Varga Anita Iskolai karácsonyi műsorok: Alsós: felelős: Varga Anita, Pécsiné Hauk Erika Felsős: felelős: Varga Anita Január: Városi és városkörnyéki népdaléneklő verseny felelős: Varga Anita, Pécsiné Hauk Erika Február: Iskolai népdaléneklő verseny: felelős: Varga Anita, Pécsiné Hauk Erika Március: Március 15-i műsor felelős: Varga Anita, Pécsiné Hauk Erika Május: Kicsinyek kórusa : felelős: Pécsiné Hauk Erika Éneklő Ifjúság felelős: Varga Anita, Pécsiné Hauk Erika Anyák napi műsorok felelős: Varga Anita, Pécsiné Hauk Erika Június: Összetartozás napja felelős: Varga Anita Külföldi és belföldi kórusfesztivál felelős: Varga Anita, Pécsiné Hauk Erika 38

39 Az idegen nyelvi munkaközösség munkaterve 2014/2015 A munkaközösség tagjai: Körmöczi Zsuzsanna: angol tanár Törökné Ujváry Rita : angol tanár Rozsosné Pallos Kornélia: angol tanár (munkaközösség-vezető) Walterné Érfalvy Éva: angol szaktanító Dombosi Kornélia: német tanár Fazekasné Márkus Márta: német tanár Bebicsné Andrics Lívia: német szaktanító A munkaközösség 2014/2015-ös tanévre kitűzött oktatási céljai: 1. Az élethosszig való tanuláshoz, az önálló tanulás stratégiáinak és az ehhez szükséges eszközök használatának elsajátíttatása. 2. A célnyelvi országokban élő kulturális sokféleség megismertetése és tiszteletben tartása, valamint a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődés és kíváncsiság felkeltése. 3. A tanulók egyéni adottságaira, készségeire épülő készségfejlesztés: A tehetséges tanulók versenyekre, nyelvvizsgára való felkészítése szakkörök szervezésével. A tanulásban bármilyen okból nehezen haladó tanulók felzárkóztató fejlesztése, tanulmányi integrációja differenciált képességfejlesztő foglalkozások keretén belül. 4. A középiskolai tanulmányokra és alapfokú nyelvvizsgára történő hatékony felkészítés. 5. A tantárgyközi integráció lehetőségeinek kihasználása. Nevelési céljai: 1. A pedagógusok és a tanulók interperszonális kapcsolatának bizalom alapú megerősítése a kooperatív technikák, csoport- és pármunkák alkalmazásával. 39

40 2. A tanulók szokásrendjének stabilizálása, a társak, felnőttek iránti tisztelet betartatása. 3. A célnyelvi országokban élők és bevándorlók életmódbeli, életviteli különbségeinek megismertetésén keresztül hazaszeretetre nevelés. 4. A tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatának elmélyítése. 5. A diákok felelősségre, önálló cselekvésre, megbízhatóságra, kölcsönös elfogadásra nevelése. 6. Mások megítélése és tisztelete, az együttélés szabályainak megtartására nevelés, a társas érintkezés során a tolerancia szerepének erősítése. A munkaközösségi megbeszéléseink fő témái: Augusztus: - a munkaközösség újjáalakulása - a témák meghatározása - szakkörök, differenciált képességfejlesztő foglalkozások összehangolása - a versenyek koordinálása - az új kolléga bevezetése a munkaközösségbe, munkájának segítése - az új munkafüzet nélküli tanítási stratégia megbeszélése és összehangolása 7. és 8. évfolyamon November: - idegen nyelvi folyóiratok, újságok hatékony használatának, stratégiai lehetőségeinek megbeszélése tanórán és tehetséggondozó szakkörökön Február: - egyéni képességeket, önállóságot fejlesztő on-line tanulási lehetőségek és weboldalak keresése, gyűjtése és ezek alkalmazási lehetőségeinek megbeszélése differenciált képességfejlesztő foglalkozásokon Április: - a felvételiken, versenyeken és nyelvvizsgákon elért eredmények elemzése, tapasztalatok cseréje 40

41 Tervezett versenyek: Kereskedő verseny: Dombosi Kornélia Játékos on-line vetélkedő 4. osztályban: Bebicsné Andrics Lívia Márton napi felvonulás: Bebicsné Andrics Lívia Spelling bee (betűzős verseny) : Körmöczi Zsuzsanna Szépkiejtési verseny - angol-német : Törökné Ujváry Rita MMpublication on-lion verseny: Rozsosné Pallos Kornélia Országos Nyelvi verseny angol-német : Rozsosné Pallos Kornélia Angol alapfokú C típusú nyelvvizsga : Rozsosné Pallos Kornélia Törökné Ujváry rita Junior német nyelvvizsga : Fazekasné Márkus Márta 41

42 A magyar munkaközösség munkaterve a ös tanévre A munkaközösség tagjai: 1. Horváth Katalin--- magyar szakos tanár 2. Rozsos Gábor---alsó tagozatos tanító magyar szakos tanár 3. Sárdiné Villányi Ibolya----alsó tagozatos tanító magyar szakos tanár 4. Heizlerné Honfi Éva--- történelem szakos tanár 5. Némethné Szabó Márta --- történelem szakos tanár A tanév nevelési célkitűzései: A pedagógusok és a tanulók közötti kapcsolat bizalmon alapuló megerősítése csoportfejlesztéssel, egyéni fejlesztéssel, különböző szabadon választható szabadidős programok szervezéssel. A tanév oktatási feladatai: A tanulók egyéni adottságaira, készségeire épülő képességfejlesztés a tehetséggondozás jegyében, differenciált képességfejlesztő foglalkozások, szakkörök szervezésével. Munkaközösségi foglalkozások: 1. Foglalkozás. Tanmenetek egyeztetése, felkészülés a tanévre. A tantárgyi versenyek kiírása. Az iskolai ünnepélyek felelőseinek kijelölése. Időpontja: szeptember Felelős: Sárdiné Villányi Ibolya 42

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1.

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1. Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7. OM 031029 TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0032 tel.: 52/557-240 www.gonczyiskola.hu gonczy@gonczy-hszoboszló.sulinet.hu

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy Különös közzétételi lista 2015/2016 tanév 32/2008 (XI. 2) OKM rendelet 10. számú melléklet 0 11/1994 (VI.8) MKM rendelethez, mely előírja a tájékoztatási kötelezettséget az alábbi témákban: A pedagógusok

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév Ikt.szám: 591/2015. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai: 1.) Hatékony és következetes módszerekkel a tanulói és dolgozói

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: A Szent Mór Óvodával szoros, hatékony kapcsolat kiépítése A nyílt napok, Iskolanyitogatók megszervezése A pedagógus kulcskompetenciák

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: Óvoda integrációja 20. jubileumi évprogramjainak megszervezése A felújított, átvett épületekben zajló tanítás megszervezése

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Utolsó frissítés: 2016. január 5. VEZETÉSI CÉLOK, ALAPELVEK 1. Modern cél- és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve

2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule 2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve 2040 Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

Tanév rendje 2016/17 tanév

Tanév rendje 2016/17 tanév Tanév rendje 2016/17 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2016. szeptember 12. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató 1. A tanév helyi rendje

Részletesebben

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó e A munkatervet készítette: Horváth János igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi értekezlet kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv Dátum Esemény Felelős Ellenőrzi Augusztus 16. Alakuló értekezlet. Munkaközösségi értekezletek Mkv. 16.-18 Szakmai továbbképzések TÁMOP-IPR

Részletesebben

Munkaterv DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015/2016. tanév. Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető

Munkaterv DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015/2016. tanév. Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Munkaterv 2015/2016. tanév Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető Az iskolai munkatervet a nevelőtestület elfogadta 2015.09.28-án 1 I. Jogszabályi

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma MUNKATERV 2015/2016. TANÉV A TANÉV HELYI RENDJE 2 Szorgalmi idő (tanítási év): 2015. szeptember 1. (kedd) 2016.

Részletesebben

Tanév rendje 2017/18 tanév

Tanév rendje 2017/18 tanév Tanév rendje 2017/18 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2017. szeptember 12. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató 1. A tanév helyi rendje

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2015/2016. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2015/2016. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.)OKM rendelet 4. -a, valamint a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

Éves munkaterv 2013/2014. tanév

Éves munkaterv 2013/2014. tanév Éves munkaterv 2013/2014. tanév Készítette: Kárpáti Piroska Pécs, 2013. szeptember 16. 1. Személyi feltételek: Pedagógus létszám szeptember 1-én: teljes : áttanító: részmunkaidős: tartósan távol: 34 fő

Részletesebben

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola Intézményegység OM 201689 5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. Tel.: 06-70-322-3865 E-mail: eotvos@remenyhir.hu Honlap: www.remenyhir.hu Reményhír Intézmény

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E 2013-2014. tanév Kiemelt feladatok a tanév során Az alapdokumentumok áttekintése, a szükséges módosítások

Részletesebben

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Tájékoztató a feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről 4090 Polgár, Zólyom utca 14. Bevezető: A Polgári Vásárhelyi

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája 2012/2013. tanév éves munkaterve

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája 2012/2013. tanév éves munkaterve SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája 2012/2013. tanév éves munkaterve Honlap: www.jgypk.u-szeged.hu/tanszek/gyakorlo www.gyak.jgytf.u-szeged.hu

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010 / 2011 es TANÉVRE

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010 / 2011 es TANÉVRE NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010 / 2011 es TANÉVRE A TÁMOP 3.1.4 pályázat alapján a kompetencia alapú oktatás intézményünkben az alábbi területeken kerül továbbvitelre

Részletesebben

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: munkaközösség vezető "Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod." /Talmud/ I. REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG HELYZETELEMZÉS,

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig A 2 015/2016 -OS T AN É V RENDJE Tanítási napok száma: Szorgalmi idő: Tanítási év vége: 181 nap 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig 2016. június 15. (szerda) Őszi szünet: 2015. október 26-tól

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

Tanórán kívüli és egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Tanórán kívüli és egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége Tanórán kívüli és egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái: Az intézményben a tanulók részére az alábbi tanórán kívüli rendszeres foglalkozások működnek:

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve a 2013-2014-es 2013 tanévre Készítette: Megyeriné Borsó Éva igazgató Tartalom 1. Helyzetelemzés... 2 2. Tárgyi feltételek alakulása...

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

Óvodai intézményegység

Óvodai intézményegység Közzétételi lista 2013-14. nevelési év / tanév 2013. október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz. 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje Munkaterv része: A 2015/2016. tanév helyi rendje Gimnázium 1. Tanítási napok szünetek: Tanítási napok száma: A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15.

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016 Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. 1 Tartalom 1.FEJLESZTÉSI TERV... 4 1.1.Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 2.PEDAGÓGIAI

Részletesebben

MUNKATERV. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája. 2015/2016. tanév. Debrecen, 2015. augusztus 28.

MUNKATERV. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája. 2015/2016. tanév. Debrecen, 2015. augusztus 28. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája MUNKATERV 2015/2016. tanév Debrecen, 2015. augusztus 28. Dr. Tóth László Tamásné igazgató Iskolánk a 2015/2016. tanévre az alábbi

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: 1 2 A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1 A pedagógusok

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév

Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége Végzettség Szakképesítés

Részletesebben

A humán munkaközösségének munkaterve 2014/15. tanév. Munkaközösségünkben az idei tanévben nyolc pedagógus tevékenykedik.

A humán munkaközösségének munkaterve 2014/15. tanév. Munkaközösségünkben az idei tanévben nyolc pedagógus tevékenykedik. A humán munkaközösségének munkaterve 2014/15. tanév Munkaközösségünk tagjai: Munkaközösségünkben az idei tanévben nyolc pedagógus tevékenykedik. 1. - magyar történelem-német szakos tanár, munkaközösség-vezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest IX. tankerület Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium 1096 Budapest, Telepy u. 17. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ez a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)

Részletesebben

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Készítette: Simon Csabáné Nevelőtestület nevében Legitimációs eljárás Szülői Szervezet nevében aláírás Dokumentum jellege:

Részletesebben

A Veszprémi BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ sportiskola MUNKATERVE 2015/2016.

A Veszprémi BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ sportiskola MUNKATERVE 2015/2016. Veszprémi BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA és köznevelési típusú sportiskola 8200 Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító:

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2015/2016-os tanévről

Fontos tudnivalók a 2015/2016-os tanévről Fontos tudnivalók a 2015/2016-os tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben