Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium tanév munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve"

Átírás

1 Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium tanév munkaterve 2015.

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A TANÉV RENDJE HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók létszámának alakulása... 5 b) Személyi feltételek... 6 c) Gyermekvédelem... 6 d) Felújítási munkálatok A TANÉV KIEMELT FELADATAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV MÉRÉSEK a) belső mérések: b) külső mérések: SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK, FOGADÓÓRÁK TANTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK FELADATAI, TÉMÁI: ISKOLAI MEGEMLÉKEZÉSEK, ÜNNEPEK, ÜNNEPÉLYEK, PROGRAMOK AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA BEMUTATÓ ÓRÁK, VERSENYEK, PÁLYÁZATOK Melléklet: Intézményünk 5 éves fejlesztési ütemterve 2

3 BEVEZETÉS 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR Jogszabályi változásokból adódó feladatok figyelembevétele évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXXVII. Törvény (2011. évi CXC. törvény módosítása a nemzeti köznevelésről) 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről 28/2014. (IX. 24.) NGM rendelet a évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról A nemzetgazdasági miniszter 18/2015. (VI. 29.) NGM rendelete a évi munkaszüneti napok körüli munkarendről A munkaterv összeállítása során az alábbi dokumentumokat vettük még figyelembe: es tanév kerületi munkaterve, - POK és Helytörténeti Gyűjtemény programja, - Iskolai Pedagógiai Program, Helyi tanterv, - SZMSZ, Házirend, 2. A TANÉV RENDJE A tanítási évben a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt munkanapot, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középfokú iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Első tanítási nap Utolsó tanítási nap A végzős évfolyamon az utolsó tanítási nap A szorgalmi idő első félévének vége Szorgalmi idő szeptember 1. (kedd) június 15. (szerda) április 29.(péntek) január 22. (péntek) Tanítási napok száma az általános iskolában 181 (36 hét) Tanításmentes munkanap 5 (ált. isk.) 6 (gimn.) Diákönkormányzati nap 1 3

4 Munkaszüneti napok, pihenőnapok október 23. (péntek) Munkaszüneti nap Nemzeti ünnep december 24. (csütörtök) Munkaszüneti nap Pihenőnap - Szenteste március 15. (kedd) Munkaszüneti nap - Nemzeti ünnep március 28. (hétfő) Munkaszüneti nap - Húsvét május 16. (hétfő) Munkaszüneti nap Pünkösd Munkanap áthelyezések december 12. (szombat) Munkanap áthelyezés december március 5. (szombat) Munkanap áthelyezés március 14. Tanítási szünetek Őszi szünet október 26. október 30. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő) Téli szünet december december 31. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 4. (hétfő) Tavaszi szünet március 24. március 29. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap március 30. (szerda) Tanítás nélküli munkanapok december 12. (szombat) Szakmai nap- Az életpálya-rendelet újabb átfogó módosítása. A pedagógusok minősítésének új eljárási szabályai március 5. (szombat) Szakmai nap - Intézményi önértékelés május 2. (hétfő) Osztálykirándulások május 3. (kedd) Arborétum látogatása május 4. (szerda) Sportnap június 13. (hétfő) Multikulturális projektnap 4

5 3. HELYZETELEMZÉS: A továbbiakban is kiemelt feladatunknak tekintjük a KIEMELT FIGYELMET - KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ (SNI - sajátos nevelési igényű valamint a BTMes) tanulók integrált nevelését - oktatását. Az egyéni gyógypedagógiai fejlesztések a tanulók órarendjéhez és napirendjéhez igazodnak. A szakértői bizottságok valamint a Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakemberivel együttműködve szervezzük és ellátjuk a fejlesztő foglalkozásokat. Iskolánk oktató-nevelő munkájának legfontosabb feladata a másság elfogadtatása, egymás iránti empátia, tolerancia kialakítása, fejlesztése. Tanítási módszereinkben, kis létszámú osztályokban a kooperatív és differenciált óravezetést - tanulásszervezést részesítjük előnyben. Esti gimnáziumi képzésünk 10. és 11. évfolyamokon működik. Alapfeladataink közé tartozik, hogy az érettségi vizsgára és munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés.. Az Ökoiskola cím elnyerését (pályázatot nyújtottunk be az Oktatáskutató Fejlesztő Intézethez) követően csatlakoztunk az Országos iskolakert hálózathoz. Kiemelt feladatként törekszünk nevelni diákjainkat, pótolni azt az alapértékeket, erkölcsi normákat, melyet a szülői házban nem, vagy csak hiányosan, hibásan kapnak meg diákjaink. Fokozott figyelmet fordítunk a természeti és az épített környezet védelmére, az egészséges életmód értékeinek elfogadására, valamint a fenntartható fejlődés és fogyasztás egyensúlyát célzó szemléletre. Együttműködésre és kooperációra nevelünk, fejlesztjük a konfliktusok kezeléséhez szükséges személyiségjegyeket: az önismeretet, az önbizalmat, az alkalmazkodóképességet, a kudarctűrést. A tanulók sikerélményhez jutását biztosítják továbbá a tanórán kívüli tevékenységek: szakkörök (idegen nyelvi, egészségmegőrző, kézműves, énekkar, társadalomismereti természetismereti csillagász, és sakk szakkör). Nyári Életmód táborunkat, amely az egészsége életmód (egészségmegőrző, egészségfejlesztő és betegségmegelőző tevékenységek) jegyében zajlott eredményesen lebonyolítottuk Balatonlellén. a) A tanulói létszámok, osztályok, osztályfőnökök évfolyamonként: intézményi 116 fő Dátum Összlétszám Lakcím szerint XVIII. ker. más kerület bejáró Összesen: (ált.isk.) (esti gim.) esti.ált.) 5

6 Osztály Létszám fő osztályfőnök 1. 7 Farkasné Koczka Zsuzsa 2. 5 Szanyi F. Éva 3. 9 Turánné Román Éva Zsuzsanna Juhász Éva 5. 5 Csotó Endréné Herczku Zsuzsanna Búzás Csanád Bíró Istvánné Gazdig Róbert ESTI Gazdig Róbert ESTI Szabó Tamás b) Személyi feltételek Nevelők tényleges létszáma: 23 fő (ebből tartósan távol lévő: 2 fő) Igazgató 1 fő Igazgató helyettes 1 fő Tanár 14 fő Osztálytanító 4 fő Délutáni tanulásszervezés, szabadidő eltöltése 3 fő Segítő szakemberek létszáma: 4 fő Fejlesztő pedagógus 1.5 fő Gyógypedagógiai asszisztens 1 fő Szociális asszisztens 2 fő Iskolapszichológus 1 fő Technikai személyzet létszáma: 3 fő Iskolatitkár 1 fő Konyhai dolgozó 1 fő Takarító 1.5 fő Új kollégák: Tóth Ágnes tanító, 1. osztály délutáni foglalkozás (teljes állású) - gyakornok Terék Anna - iskolapszichológus (teljes állású) - gyakornok Szakmai munkaközösségek száma: 2 Alsós munkaközösség Juhász Éva Felsős munkaközösség Herczku Zsuzsanna Egyéb megbízások: Továbbtanulási felelős: Bíró Istvánné Pályaválasztási felelős: Róna György Katasztrófa,- és tűzvédelmi felelős: Buzás Csanád Tankönyv: Turánné Román Éva Zsuzsanna Gyermekvédelem: osztályfőnökök, Oláh Jenő DÖK segítő tanár: Farkasné Koczka Zsuzsa Délutáni csoportok: 1. osztály Tóth Ágnes 6

7 3. osztály Reiss Andrea 2. és 4. osztály összevonva Nikodém Zsuzsanna Délutáni felső tagozatos csoportok 5-6. osztály összevont csoportban (Abu Leila, Búzás Csanád, Csotó Endréné, Nagy István) 7-8. osztály összevont csoportban Rónai György c) A gyermekvédelem szempontjából 17 fő Hátrányos helyzetű és 11 fő Halmozottan hátrányos helyzetű diák áll a figyelem középpontjában intézményünkben. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: 20 tanuló. Átmeneti nevelésben 3 fő, 7 fő nevelésbe vett AGA-, Gyöngyvirág gyermekotthon lakói, nevelőszülőknél elhelyezve, tartósan beteg (Kerecsényi Márk 8. osztály) 1 fő, magántanuló 2 fő. Nagycsaládok száma: 16 fő Ingyenes tankönyvet kapott 44 fő. Sajátos nevelési igényű szakértői bizottság szakvéleményével rendelkezik: 28 fő Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavara van nevelési tanácsadó szakvéleményével rendelkezik: 19 fő. d) Felújítási munkálatok A tanév megkezdése előtt megtörténtek a szükséges karbantartási és javítási munkák, az időszerű tisztasági festés, az udvar rendbetétele. Kettő tanterem kifestése, az informatika szaktanterem nyári karbantartása megtörtént. Könyvtárunk állományát a nyár folyamán is folyamatosan bővítettük, valamint szekrények, tárolók, bútorok kerültek beszerzésre. 4. A TANÉV KIEMELT FELADATAI A évi CXC. nemzeti köznevelési törvényben előírtak szerint: 1. Új NAT bevezetése felmenő rendszerben (2013. szeptember 01.-től hatályos) Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők, szaktanárok Határidő: folyamatos 2. Mindennapos testnevelés az iskolai nevelés-oktatás évfolyamán - órák megszervezése, technikai és pedagógiai feltételek megteremtése (2012. szeptember 01.-től hatályos) Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők, szaktanárok Határidő: szeptember Erkölcstan tantárgy bevezetése és osztályokban. Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők, szaktanár Határidő: szeptember 01. 7

8 4. Pedagógusok továbbképzése. Továbbképzési terv aktualizálása. Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők Határidő: szeptember 01 től folyamatosan a tanév során 6. Pedagógusok előmeneteli rendszerének, minősítésének előkészítése (óralátogatások, foglalkozások látogatása). Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők Határidő: szeptember 01 től folyamatosan a tanév során a. A évi ellenőrzési terv alapján - országos pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) látogatására kerül sor a évben: Gazdig Róbert igazgató - intézményvezetői ellenőrzése b ban gyakornokaink minősítő vizsgát tesznek: Kun Anita (gyakornok) Szűcs Andrea (gyakornok) 7. A 2014/2015. tanévben lefolytatott országos mérések és eredményeik értékelése, rögzítése, adatok tárolása. 8. Az országos mérések tapasztalatai alapján felkészülés a tanévi országos mérésekre: DIFER-mérés: december 4. írásbeli idegen nyelvi mérés (angol, német): május 18. szövegértés és a matematikai eszköztudás mérése: május 25. tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése: január 6 június Az iskolai egészségfejlesztési program fölülvizsgálata, szükségszerű módosítására. 10. A évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről a következőképpen határozza meg az intézményben való tartózkodást a tanulók számára: 27. (2) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, 46. (1) A tanuló kötelessége, hogy a) részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon. Mindezeket figyelembe véve szervezni a délutáni foglalkozások menetét. 11. A tankönyvek felmenő rendszerben fokozatosan ingyenessé válnak (2014. szeptember 01- től első és második évfolyamon). A tankönyvellátás és étkeztetés terén bekövetkezett változások következtében a normatív kedvezmény igénybevételére jogosultak körének felülvizsgálata. 12. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók szűrése és folyamatos felzárkóztatása. TOVÁBBI KIEMELT FELADATOK: 1. A munkaközösségek, iskolai alapdokumentumok, szakkörök munkatervének elkészítése, amely tartalmazza a kerettanterv oktatására felkészítő módszertani foglalkozások tematikáját, 8

9 időpontját, előadóját és az egyes elvek megfogalmazásával kapcsolatos feladatokat, valamint a tanulmányi versenyek felsorolását. Felelős: reszortfelelősök, munkaközösség-vezetők Határidő: szeptember A gyermekvédelmi célú tartalomszűrő szoftver kiválasztása, telepítése a gyermekek, tanulók számára hozzáférhető, internet hozzáféréssel rendelkező számítógépeken. Felelős: informatika tanár Határidő: szeptember A NAT követelményrendszeréhez, a helyi tantervhez igazodó tanmenetek elkészítése, különös tekintettel a tanulók órai aktivitását elősegítő készségfejlesztő módszerek alkalmazására Felelős: munkaközösség vezetők, pedagógusok Határidő: szeptember A évi tavaszi érettségi vizsga szervezése, előkészítése, lebonyolítása. Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, szaktanárok Határidő: től 5. Az intézmény számítástechnika lehetőségeit bővítjük, a saját fejlesztésű oktató programok felhasználását elősegítjük szakórákon (internet hozzáférés biztosítása). Felelős: szaktanárok, rendszergazda Határidő: folyamatos a tanév során 6. Feladatok a tehetséggondozás területén: Biztosítjuk diákjaink számára, hogy versenyképesek legyenek, ezért a tanulók érdeklődésének megfelelően szakköröket szervezünk, ezzel segítjük pl. tanulmányi versenyen induló tanulók felkészülését, az internetes tananyag modulokat alkalmazzuk. Tehetségpont kialakítása. Felelős: szaktanárok, szakkörvezetők Határidő: indítása: szeptembert június Iskolánkban a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, így különösen az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak (február 25.), a holokauszt áldozatainak (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), valamint az iskola hagyományainak ápolását kiemelten kezeljük. 8. Felkészülés a 2015/2016. tanévben lefolytatott minősítésekre: az érintett kollégák és az intézményvezetés tájékoztatása a jogszabályi változásokról és az időarányos, címzett feladatok tervezése (minősítés technikai feltételei, szervezési feladatai: helyettesítések elrendelése, az órarend óralátogatások napján történő átalakítása, dokumentálás stb.) 9. A Pedagógus Etikai Kódex tervezetének megismerése. A pedagógusok tájékoztatása a Pedagógus Etikai Kódex tartalmáról, az etikai eljárásról, annak munkajogi konzekvenciáiról. 9

10 5. BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV A belső ellenőrzés célja, hogy az intézmény munkáját folyamatosan nyomon kövesse. A belső ellenőrzés kiterjed az iskola adminisztratív, pedagógiai és gazdasági tevékenységének vizsgálatára. Az ellenőrzés havi bontásban, határidővel és felelőssel kijelölve készül. Amennyiben szükséges, visszatérő látogatást, ellenőrzést szervezünk. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a munkatervekben meghatározott sikerkritériumok teljesítését. Szeptember a) Pedagógiai feladatok ellenőrzése Alsó tagozat: osztályok látogatása, napközis csoportok, tanulószoba látogatása, naplók, tanmenetek ellenőrzése, ebédeltetés ellenőrzése/ügyeletesek, szülői értekezletek látogatása, gyermekvédelmi és tankönyv felelős beszámolója Határidő: október 15. Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők Felső tagozat: naplók, tanmenetek ellenőrzése, szülői értekezletek látogatása, szülői szervezet értekezletén való részvétel, a tankönyvfelelős és gyermekvédelmi felelős beszámolója, iskolai diákönkormányzat munkájának nyomon követése Határidő: október 15. Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők b) Ügyviteli, gazdasági jellegű ellenőrzés statisztika előkészítésének ellenőrzése, tantárgyfelosztás, órarendek ellenőrzése, munka- és tűzvédelem (tűzriadó-próba) dolgozók munkavédelmi oktatása szabályzatok aktualizálása, Határidő: szeptember 30. Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes Október a) Pedagógiai feladatok ellenőrzése naplók, törzslapok ellenőrzése, erkölcstan óra látogatása szakköri munka ellenőrzése ügyelet ellenőrzése, tanmenetek, órabeírás, tananyag egyeztetése, fejlesztő pedagógusok, iskolapszichológus tevékenysége, 1. osztályos bemeneti DIFER mérés ellenőrzése Határidő: október

11 Felelős: pedagógus igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők, fejlesztő b) Ügyviteli, gazdasági jellegű ellenőrzések munkaköri leírások áttekintése, a munkavállalók személyi anyagának ellenőrzése iktatókönyv vezetésének ellenőrzése, munka-, tűz- és balesetvédelmi szemle, tankönyvelszámolás ellenőrzése Határidő: október 31. Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, iskolatitkár November a) Pedagógiai feladatok ellenőrzése Új kollégák szakmai munkájának, óráinak látogatása, Mindennapos testnevelés ellenőrzése Tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés ellenőrzése munkaközösségi megbeszélések, tanulói ellenőrzők ellenőrzése, fogadóórák látogatása, Határidő: november 30. Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők b) Ügyviteli, gazdasági jellegű ellenőrzések a pedagógusok munkaidő beosztásának ellenőrzése Határidő: folyamatos. Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes December a) Pedagógiai feladatok ellenőrzése alsó tagozaton látogatása, kompetenciafejlesztés ellenőrzése szakkörök, kompetenciafejlesztő foglalkozások ellenőrzése, pályaválasztási feladatok ellenőrzése, fogadóórák ellenőrzése, osztálynaplók átfogó ellenőrzése, 1. osztályos bemeneti teljes DIFER ellenőrzése, Határidő: december 16. Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők b) Ügyviteli, gazdasági jellegű ellenőrzés leltár előkészítése, Határidő: december 20. Felelős: igazgató 11

12 Január Február a) Pedagógiai feladatok ellenőrzése félévi osztályzatok, eredmények értékelése a helyi tanterv alapján, osztálynaplók ellenőrzése, szakkörök munkájának ellenőrzése munkaközösségek vezetőinek és a DÖK segítőjének beszámolója, a tankönyvjegyzék összeállítása, elfogadása, továbbképzési és beiskolázási terv elkészítése Határidő: január 31. Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők b) Ügyviteli-gazdasági ellenőrzés analitikus nyilvántartások ellenőrzése, leltár ellenőrzése, Határidő: január 31. Felelős: igazgató a) Pedagógiai feladatok ellenőrzése munkatervben foglalt időarányos feladatok végrehajtása, kompetenciafejlesztés ellenőrzése pedagógusok egymás közötti hospitálásainak ellenőrzése óralátogatás (szakmai értékelés, a tanulók motiválásának módszerei), Határidő: február 26. Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők b) Ügyviteli, gazdasági ellenőrzés élelmezés, konyhaellenőrzés (HACCP), tankönyvrendelés felülvizsgálata Határidő: március Felelős: igazgató Március Április a) Pedagógiai feladatok ellenőrzése márciusi ünnepek szervezésének figyelemmel kísérése, tantermek rendezettségének, tisztaságának, dekorációjának ellenőrzése, alsó tagozat tanulóinak látogatása, napköziben folyó munka ellenőrzése naplók átfogó ellenőrzése Határidő: március 31. Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők Ügyviteli, gazdasági ellenőrzés beszerzések tervezése Határidő: március 31. Felelős: igazgató igazgatóhelyettes 12

13 Május Június a) Pedagógiai munka ellenőrzése nevelői ügyelet ellenőrzésének eredménye, felső tagozat látogatása, tanmenet szerinti előrehaladásnak és követelményrendszernek való megfelelés ellenőrzése, beiskolázási adatok Határidő: április 30. Felelős: b) Ügyviteli, gazdasági feladatok ellenőrzése tárgyi eszközök vizsgálata, munkaruha-juttatás vizsgálata, ellátmányból történő kifizetések vizsgálata igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők Határidő: április 30. Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes a) Pedagógiai munka ellenőrzése naplóellenőrzés (osztály, napközis és tanórán kívüli naplók), a tanévzáró feladatok egyeztetése, gyermekvédelmi munka összegzése, 6. és 8.évf. országos kompetenciamérés, a szülők tájékoztatása a tankönyvekről, taneszközökről, nyári táborokról a minimális eszközfejlesztés aktuális állapotának feltárása, pályaválasztási adatok összegzése középszintű érettségi vizsga folyamata Határidő: május 31. Felelős: igazgató igazgatóhelyettes, munkaközösség - vezetők b) Ügyviteli, gazdasági feladatok munka-, tűz- és balesetvédelmi szemle Határidő: május 31. Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők a) Pedagógiai feladatok ellenőrzése tanév végi osztályzatok, tanulmányi eredmények összegzése, naplók, anyakönyvek, bizonyítványok lezárása, munkaközösségek éves beszámolóinak összehangolása középszintű érettségi vizsga Határidő: június 13. Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők b) Ügyviteli, gazdasági feladatok javítási, karbantartási feladatok felmérése, selejtezés, leltározás, tanuló-nyilvántartás ellenőrzése Határidő: június 28. Felelős: igazgató 13

14 Pedagógiai munka: Ellenőrzésre jogosult: Óralátogatások igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők Nevelői házirend betartása igazgató, igazgatóhelyettes, mk. vezetők Dolgozatok, házi füzetek, témazáró munkaközösség - vezetők Feladatlapok vezetése, javításának ellenőrzése munkaközösség-vezetők Pályázatok szakmai ellenőrzése igazgató, igazgatóhelyettes Tanulói házirend betartatása munkaközösség-vezetők Ügyviteli, gazdasági munka: Bizonyítványok nyilvántartása igazgató Bizonyítvány-másodlatok kiállítása igazgató Diákigazolványok nyilvántartása igazgató Dolgozók, tanulók baleseti nyilvántartása igazgató Dolgozók munka- és tűzvédelmi oktatása igazgató Munkaügyi rendeletek betartása igazgató Munkaügyi alapnyilvántartás igazgató Kinevezési, átsorolási, más munkaügyi nyomtatványok tartalmi ellenőrzése igazgató Kinevezések, átsorolások bérellenőrzése igazgató Túlórák felső határának, a pedagógusok kéthavi időkeretének figyelemmel kísérése igazgató Biztonságos munkavégzés feltételeinek betartása igazgatóhelyettes 6. MÉRÉSEK a) belső mérések: A helyi tanterv követelményeinek teljesítését vizsgáló mérések: - Évfolyamonként minden tantárgyból egy-egy témakör lezárását követően a követelmények elsajátítását vizsgáló, összegző mérést kell végezni. - Alsó tagozaton évfolyamonként a tanév végén a tanulók teljesítményét a magyar irodalom, a magyar nyelv, a matematika és a környezetismeret tantárgyakból az eddig feldolgozott teljes tananyagot és fő követelményeit át fogó méréssel kell vizsgálni. b) külső mérések: Országos mérés, értékelés Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése 9. (1) Az Nkt. 80. (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 79. DIFER-mérés: december 4. írásbeli idegen nyelvi mérés (angol, német): május 18. szövegértés és a matematikai eszköztudás mérése: május 25. tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése: január 6 június SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK, FOGADÓÓRÁK A tanév során három szülői értekezletet tartunk: 14

15 szeptember 7-9-én órától január 26-én órától a évfolyamon (félévi értékelés - ellenőrző) igazgató, igazgatóhelyettes, osztályfőnökök május 5-án órától - Fogadóórák: évi 3 alkalommal október, december, március első hétfőjén órai kezdettel Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, osztályfőnökök 8. TANTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK FELADATAI, TÉMÁI: - Alakuló értekezlet: augusztus Tanévnyitó értekezlet: szeptember Éves munkaterv egyeztetése: szeptember Féléves osztályozó értekezlet: január Félévi tantestületi értekezlet: január Év végi osztályozó értekezlet (általános iskola): június Év végi osztályozó értekezlet (a középiskola utolsó, befejező évfolyamán): április Tanévzáró tantestületi értekezlet: június 27. igazgató, igazgatóhelyettes 9. ISKOLAI MEGEMLÉKEZÉSEK, ÜNNEPEK, ÜNNEPÉLYEK, PROGRAMOK - Tanévnyitó: Időpontja: szeptember Bókai Kóstoló gasztroverseny, sportprogramokkal Időpontja: szeptember 5. Hegedűsné Nikodém Zsuzsanna - Budapesti nagy sportágválasztó Időpontja: szeptember Herczku Zsuzsanna - Családi nap, Első osztályosok avatása, Egészségnap, Magyar Diáksport Napja Időpontja: szeptember 25. Munkaközösség vezetők - Magyar népmese napja Időpontja: szeptember 30. Juhász Éva - Hulladékkezelési előadások: FKF Időpontja: október 5. Búzás Csanád - Megemlékezés az aradi vértanúkról (október 6.): Időpontja: október 6. (faliújság verseny) minden osztályfőnök - Operakaland - a West Side Story előadás megtekintésére Időpontja: október 8. Hegadűsné Nikodém Zsuzsanna, osztályfőnökök - Élelmezési világnap (reformételek bemutatása, kóstolása) Időpontja: október 16. Mészáros Andrásné - Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról (október 23.) 15

16 Időpontja: október 22. Búzás Csanád - Papírgyűjtés Időpontja: november 2-6. Rónai György - Magyar tudomány napja (tablókészítés) Időpontja: november 3. Felszeghy Zoltán - A jóság világnapja, A tolerancia világnapja (adománygyűjtés (tartós élelmiszer gyűjtése rászorulóknak) Időpontja: november Abu Leila - Magyar népdal és népköltészet napja (osztályok közötti verseny) - Időpontja: november Kovács Éva - A Magyar Labdarugás Napja Időpontja: november 25. Paksy Sándor - Mikulás, állítás Időpontja: december 01. DÖK - Iskolai Mikulás Időpontja: december 04. DÖK - BETLEHEM állítás az iskola udvarán Időpontja: december Budapesti nagy téli sportágválasztó Időpontja: december 13. Herczku Zsuzsanna - A magyarországi kisebbségek (sváb) napja Időpontja: december 18. Lupkovics Adrienn - Karácsony: Időpontja: december 18. alsós tanítók - A magyar kultúra napja (múzeum és színházlátogatás) Időpontja: január 22. Szűcs Andrea, Nikodém Zsuzsanna - Farsang: Időpontja: február 20. osztályfőnökök, Turánné Román Éva Zsuzsanna - Megemlékezés a kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatairól (február 25.) Időpontja: február 25. Nagy István - Megemlékezés az es forradalom és szabadságharcról (március 15.): Időpontja: március 14. Buzás Csanád - Meterológiai világnap, víz világnapja: (18. kerületi obszervatórium látogatása) Időpontja: március 23. Csotó Endréné - Színházi világnap Időpontja: március

17 DÖK segítő tanár és a diákok - A költészet napja (József Attila születésnapja) Időpontja: április 11. Szabó Tamás - A Föld napja (iskolakert gondozása) Időpontja: április 22. Rónai György - Föld napja, Madarak és fák napja (soroksári arborétum látogatása): Időpontja: május 3. Felelős: Igazgató, osztályfőnökök - Kihívás Napja (sportnap) Időpontja: május 4. Herczku Zsuzsanna - GYERMEKNAP Családi Nap, Sportnap, Egészségnap Időpontja: május 29. Felelős: DÖK - Budapesti nagy sportágválasztó Időpontja: május Herczku Zsuzsanna - A Nemzeti Összetartozás Napja (Múzeumlátogatás osztály kirándulás: június 4.) Időpontja: június 3. Felelős: Igazgató, osztályfőnökök - MULTIKULTURÁLIS PROJEKTNAP (Németország) Időpontja: június 13. Igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők - Ballagás, tanévzáró ünnepély: Időpontja: június 15. Felelős: Szabó Tamás - Osztálykeretben történő megemlékezések: Október 6-a, mikulás, karácsony, anyák napja, húsvét 10. AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA Az iskola egészségnevelés elvei Az iskolában minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jól-létét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, az intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. A teljes körű egészségfejlesztési tevékenységet úgy szervezzük, hogy a gyermekek, tanulók és szülők részvételével a gyermekek, tanulók egészségi állapotának kedvező irányú változását idézzük elő. Az intézményünk mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell biztosítani a gyermek, tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatoknak, amelyek különösen az alábbi területekre terjednek ki: a) az egészséges táplálkozás, b) mindennapos testnevelés, testmozgás, c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a d) szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, e) bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, f) baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, g) személyi higiéné. 17

18 Tevékenységünk során az intézményekben folyó teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a gyermekek, tanulók biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, amelyek beilleszthetők a megvalósuló átfogó prevenciós programokba. A személyi higiéné és baleset-megelőzés biztosítása érdekében olyan személyi, tárgyi és szervezeti, működési környezetet alakítunk ki, amely alkalmas az azzal kapcsolatos helyes szokások, magatartási formák kialakítására, és személyes gyakorlására. A gyermekek, tanulók részére szervezett közétkeztetés során figyelembe vesszük a rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló külön jogszabályban foglaltakat, továbbá az országos tiszti főorvos utasításait és egyéb ajánlásait, szükség szerint a speciális étkezési igényű gyermek élelmezésének ellátására vonatkozó jogszabályi előírásokat. A gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzését és megszüntetését kiemelt feladatnak tartjuk, ennek során tevékenyen együttműködünk a gyermekjóléti szolgálattal, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A lelki egészségfejlesztés célja, hogy elősegítse a kiegyensúlyozott pszichés fejlődést, támogassa a gyermek, tanuló esetében a környezethez történő alkalmazkodást, felkészítsen és megoldási stratégiákat kínáljon a környezetből érkező ártalmas hatásokkal szemben, így csökkentve a káros következményeket, továbbá pozitív hatást gyakoroljon a személyiséget érő változásokra Komplex intézményi mozgásprogram 1. Egészséges életmód-tréningek épüljenek be a kötelező iskolai programokba (sport- és egészségnap, családi nap részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más sportprogramokon). 2. A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak megfelelően épüljenek be az óratervi órákba. 3. Az iskolai (szabadidős), tanítási órákat követő délutáni foglalkozásokon a foglalkozási programban (tervben) foglaltak szerint, míg a különféle szabadidős tevékenységekben azok időkeretének minimum 40 %-a erejéig a testmozgás különféle formái domináljanak a tematikai-tárgyi jelleghez igazodóan. 4. Az egyéb foglalkozásokon a tantárgyfelosztás keretei között nagyobb időkeretben és változatosabb programok keretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások (tömegsport, sportszakkör, sportkör stb.). 5. Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához az évszak sajátosságainak megfelelően (pl. tél korcsolyázás) legyen egy-egy kiemelt mozgásos tevékenység rendelve, mely az iskolai szabadidős/délutáni időkeretben szervezett tevékenységek kiemelt iránya legyen. 6. Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében a településen működő más sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, továbbá az iskolai működést támogatni hivatott alapítvánnyal alakuljon ki stratégiai együttműködés az iskola tanulóinak mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok támogatása céljából. 18

19 7. A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme legyen a mozgás és az egészségtudatos életmódra nevelés. Ezt a kiemelt célt szolgálja NYÁRI ÉLETMÓD TÁBOUNK is. 8. A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program kerüljön kidolgozásra a testmozgás propagálására, amely életvezetési tanácsokat is foglaljon magába. 9. A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a szabadidős és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön minden tanévben javaslat. A komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves munkaterv programsorozatában jelenik meg. A kiírt versenyfeltételektől függően szeretnénk eredményesen részt venni a kerületi versenyeken. Az iskolai sportkör szakmai programjának tervezetét az egészségfejlesztés szempontjait is szem előtt tartva a tanulói javaslatok és a diákönkormányzat véleménye alapján úgy állítottuk össze, hogy figyelembe vettük az annak megvalósításához szükséges felhasználható időkeretet, valamint a rendelkezésre álló személyi, tárgyi és tornatermi feltételeket. A mindennapos testedzés biztosítása kisebb nehézségbe ütközik, mivel az intézménynek nincs tornaterme. A kötelező óraszámból 2 órát tömbösített és összevont formában a közeli Sportkastélyban tartunk hétfői napokon ettől. A további testnevelés órákat az ebédlő egy részének leválasztásával kialakított térrészben tudjuk megtartani. A könnyített testnevelés megvalósítása Az iskolaorvos által kiszűrt, illetve a szakorvosok által könnyített tornára javasolt tanulókat mozgásfejlesztését szolgáló gyógytestnevelést nem az intézményünk keretein belül valósítjuk meg. Azokat a tanulókat, akik átmenetileg baleseti sérülés miatt vesznek részt könnyített testnevelésben, igyekszünk fokozatosan terhelni, s visszaszoktatni a teljes testnevelés órai terheléshez. 11. BEMUTATÓ ÓRÁK, VERSENYEK, PÁLYÁZATOK Nyílt nap Iskolacsipegető nap (felelős: Bíróné, Solti Imre): Február végén a környék óvodásainak és szüleinek. Házi bemutató órákatt tartunk: alsó tagozaton: Juhász Éva (tanító) szervezés felső tagozaton: Herczku Zsuzsanna (testnevelő) szervezése Versenyek: A kerületi versenyeken a kiírásoknak megfelelően ebben a tanévben is aktívan és sikeres szerepléssel részt kívánunk venni. Pályázatok: Az előző évekhez hasonlóan minden lehetőséget megragadunk, hogy a pályázati kiírásoknak megfelelően minél nagyobb számú sikeres pályázatot tudjunk benyújtani és elfogadtatni. 19

20 A Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium tanévre szóló munkatervét a tantestület szeptember 10-i értekezletén egyhangúlag elfogadta. "A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa." /Karácsony Sándor/ Budapest, szeptember 15. Gazdig Róbert igazgató 20

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20.

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20. Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013.11.20. 1 Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium. ÖKO-iskolai munkaterv 2015/2016

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium. ÖKO-iskolai munkaterv 2015/2016 Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium (1239, Budapest, Podhorszky utca 51-55.) ÖKO-iskolai munkaterv 2015/2016 Az ökoiskolai munkacsoport tagjai: Gazdig Róbert - földrajz-rajz szakos tanár, az ökoiskolai

Részletesebben

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Egri Szakképzési Centrum József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Az Egri SZC József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagy, 2015. 08. 31. Benga András Igazgató A munkaterv összeállításánál következő dokumentumokat vettük alapul: - A köznevelési Törvényt.

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

Budapest, 2015. szeptember

Budapest, 2015. szeptember A Budapest XVIII. Kerületi Eötvös Loránd Általános Iskola oktató-nevelő munkájának tervezése a 2015/2016. tanévre Budapest, 2015. szeptember A MUNKATERV TARTALMA A) A 2015/2016. tanév főbb feladatai I.

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE I. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatási Ssz. Munkakör Végzettség

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon. 2015/2016-os tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon. 2015/2016-os tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

Óvodai intézményegység

Óvodai intézményegység Közzétételi lista 2013-14. nevelési év / tanév 2013. október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08.

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. KÉSZÍTETTE :Grébelné Kovács Andrea ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET mb. intézményvezető

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV 1./ Felvételi lehetőségek Iskolánk felvételi körzete: Alsópáhok és Felsőpáhok községek közigazgatási területei. Amennyiben más, környékbeli

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE

A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE 2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9. Összeállította: Vincze Ildikó igazgató Iskolánkat 2007-ben alapította fenntartója, a Tanulni Egy Életen Át

Részletesebben

Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium intézménye kollégiumának különös közzétételi listája 2015/2016.

Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium intézménye kollégiumának különös közzétételi listája 2015/2016. Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium intézménye kollégiumának különös közzétételi listája 2015/2016. tanév Nagykanizsa Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1.

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1. 2012-2013. 2013. tanév Tanév rendje Szorgalmi idő első napja 2012.09.03. hétfő Szorgalmi idő utolsó napja 2013.06.14. péntek Félév vége 2013.01.11. péntek Félévi értesítő kiadása 2012.01.18. péntek Félévi

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA Beiratkozás: Az intézménybe történő beiratkozás a tanévkezdést megelőző március hónap második hetében történik meg. Az iskola kötelező felvételi körzete Dötk,Gyűrűs,

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja

Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja A Gábor László Építőipari Szakképző Iskola 9024 Győr, Nádor tér 4. ja Készítették: Árvai Zsolt Badics Tünde Horváth Miklósné igazgató 2013. március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 6 1.1. Az intézmény

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 Munkaterv 2015-2016. tanév Tartalom 1. Bevezetés... 2. oldal 1.1. Törvények... 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek... 2. oldal 1.3. Miniszteri rendeletek...

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE A JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015. szeptember 1. 1. PEDAGÓGUSOK NÉV ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE TANÍTOTT TANTÁRGY FOGADÓÓRA Igazgató: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna szlovák-földrajz

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA)

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) Dátum/ (kedd) 8,00 05. 9. (szerda)

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI. Éves munkaterve A 2015/2016. tanévre

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI. Éves munkaterve A 2015/2016. tanévre A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI e A 2015/2016. tanévre 2015. június 2015. június 30. Pályaorientációs és jelentkezési nap 2015. július 2015. július 28. 2015. július 31-ig 2015. július

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

2015/2016. tanév MUNKATERVE

2015/2016. tanév MUNKATERVE BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA 2015/2016. tanév MUNKATERVE - 0 - A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: 1 2 A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. Készítette: Bakos Péterné intézményvezető Budapest, 2015. október 12. Tartalom

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Utolsó frissítés: 2016. január 5. VEZETÉSI CÉLOK, ALAPELVEK 1. Modern cél- és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény adatai:

PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény adatai: PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény adatai: Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola /Örökös ökoiskola/ 1171 Budapest, Sisakos sáska u. 3. OM 035113 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve a 2013-2014-es 2013 tanévre Készítette: Megyeriné Borsó Éva igazgató Tartalom 1. Helyzetelemzés... 2 2. Tárgyi feltételek alakulása...

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Éves munkaterv 2013/2014. tanév

Éves munkaterv 2013/2014. tanév Éves munkaterv 2013/2014. tanév Készítette: Kárpáti Piroska Pécs, 2013. szeptember 16. 1. Személyi feltételek: Pedagógus létszám szeptember 1-én: teljes : áttanító: részmunkaidős: tartósan távol: 34 fő

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben