Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola"

Átírás

1 "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." Szent-Györgyi Albert Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola MUNKETERVE 2014/2015-ös TANÉV Nagy Gusztáv igazgató Nyírmeggyes, szeptember 1. 1

2 T A R T A L O M 1. Törvényi változások 2. A 2013/2014-es tanév rövid értékelése 3. Személyi és tárgyi feltételek alakulása a 2014/2015. tanévben 3.1 Személyi feltételek 3.2 Tárgyi feltételek 3.3 Statisztikai adatok 4. A tanév rendje 5. A tanév kiemelt feladatai 6. A tanórai, tanórán kívüli foglalkozások, valamint a művészeti iskola órakeretének tervezett felhasználása a tanévben 7. Működési és szakmai feladatok ütemterve 8. Iskolai és társadalmi ünnepélyek, szabadidős programok és rendezvények ütemterve 9. Kapcsolattartás a szülőkkel 10. Vezetői ellenőrzési terv 11. Az Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 12. Munkaközösségek munkatervei 12.1 Alsó tagozatos munkaközösség munkatervei Humán Reál 12.2 Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 12.3 Humán munkaközösség munkaterve 12.4 Reál munkaközösség munkaterve 12.5 Környezetünk munkaközösség és az öko munkacsoport munkaterv 12.6 A testnevelés munkaközösség munkaterve 12.7 Tehetséggondozó munkaközösség munkaterve 13. A diákönkormányzat éves munkaterve 14. Gyermek és ifjúságvédelmi munkaterv 15. Megbízatások 2

3 1. Törvényi változások december 20-án fogadta el az Országgyűlés a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényt (a továbbiakban: köznevelési törvény), amely fokozatosan, szeptember 1-jéig váltja le a rendszerváltást követően megalkotott, majd többször módosított közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényt. A 2014/2015 tanév munkatervének elkészítésénél figyelembe vett törvények, rendeletek: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a köznevelési törvény végrehajtásáról 43/2013. (VI.24.) EMMI rendelet egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól évi XXVII. törvényt (a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosítása) 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanévrendjéről. a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a köznevelési intézményekben történő foglalkoztatás szabályairól szóló kormányrendelet A tanév rendje az alábbi jogszabályok alapján lett elkészítve: 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A nemzetgazdasági miniszter 33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelete a évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 2. A 2013/2014-es tanév rövid értékelése Személyi feltételek Az oktatás személyi feltételei a 2013/2014-es tanévben teljes mértékben biztosítottak voltak. A tanév során THGY-t és GYED-et igénybevevő kolléganők óráit helyettesítéssel oldottuk meg. Az oktató-nevelő munkát oktatástechnikus, pedagógiai asszisztens és iskolatitkár segítette. Iskolánkban a szakos ellátottság biztosított volt. Felsőfokú képzésben vett részt az év folyamán: Alapképzés Kovács Gábor biológia Továbbképzések résztvevői: Szondi Csaba, Szondiné Darabánt Veronika - önfinanszírozásban közoktatás vezetői 3

4 Tóth László - Kölyökatlétika program megvalósítási lehetőségei a mindennapos testnevelésben képzés A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítását célzó 3x30 órás képzésen vett részt Szondi Csaba, Lángné Gönczi Ida, Pócsiné Hanyu Emőke Képzések elnevezése: Interaktív eszközök és módszerek használata a természettudományos tárgyak tanításában, Kooperatív tanulás, mint együttműködő tanulási forma, Új tanulásszervezési eljárások. Szondi Csaba, Stempel László, Tatár Istvánné, Vityiné Vargha Ágota Felkészülés a kísérleti könyvek használatára Tárgyi feltételek Az oktatás alapvető tárgyi feltételei biztosítottak voltak. Kiemelt feladatainkat 2013/2014-es tanévben az oktatás képzés, a szocializáció, a nevelés és a rendezvények területén eredményesen, sikeresen megvalósítottuk. A munkaközösségek, alapfokú művészeti iskola, a diákönkormányzat, gyermek és ifjúságvédelmi felelős szakmailag jól felépített, megvalósítható feladatokat megfogalmazó munkatervük alapján végezték munkájukat. (A részletes értékelést a 2013/2014-es tanév végi beszámoló tartalmazza.) 3. Személyi és tárgyi feltételek alakulása a 2014/2015-as tanévben 3.1 Személyi feltételek: Az intézmény dolgozóinak létszáma: 44 fő. A pedagógus státusz helyek száma: 33 fő, THGY-n, GYED-en van 4 fő, helyettesítő pedagógus 4 fő. GYED-ről visszatérő kollégák Sepovics Edina Bodnárné Kádár Krisztina Gyed mellett részmunkaidős foglalkoztatott Nyíri- Dombrády Éva (testnevelés 5.,6.) Mándi Eleonóra (tanulószoba 6.a) Új kolléga Balogh Eszter tanító, gyakornok Óraadóként dolgozik 2 fő (néptánc pedagógus ) Filep Gergő Szőke József Az oktatást segítő és a technikai állományban lévők száma 8 fő. Az oktató-nevelő munkát rendszergazda, pedagógiai asszisztens és iskolatitkár segíti. Munkánkat segíti három fő takarító, egy karbantartó. A gyermekétkeztetésnél egy fő dolgozik. 4

5 3.2 Tárgyi feltételeink nem változtak. Az oktatás tárgyi feltételei biztosítottak. Egyre nagyobb gondot okoz a tornaterem hiánya. A nyáron sor került a teljes iskolaépület tisztító festésére. Egy tanteremmel bővült az iskolánk. Az előző tanévig egy tantermet a könyvtár használt, amely a nyár folyamán visszaköltözött a korábbi helyére. Ez teszi lehetővé azt, hogy a képzős terem újra funkcióját töltse be. 3.3 Statisztikai adatok: A tanévben az általános iskolai oktatás 16 osztályban szerveződik. Tanulólétszám 319 fő, alsó tagozatos 163, felső tagozatos 156 tanuló. A bejárók száma: 146 fő. Elsőtől hatodik évfolyamig 240 tanuló vesz részt egész napos oktatásban, az 7-8. osztályosok számára igény szerint biztosítjuk a tanulószobát. Tanulószoba induló létszáma: 37 fő Menzát igényelt: 27 fő. Alapfokú művészeti képzésben részt vesz: 252 fő Tanszakonként: képzőművészet: 92 fő néptánc: 125 fő színművészet: 35 fő SNI-s tanulók száma: 5 fő fejlesztésre szoruló tanulók száma:8 fő 2014/15-as tanévben meghirdetett szakkörök: Iskolai szakkörök: természetvédelem Szondi Csaba 2 óra+1 angol Gellérné Zs. Zs. 1 óra német Cserenyákné Sz. Sz. 1 óra német Geréné G Á 1 óra énekkar Stempel László 1 óra kémia Pócsiné H E 2 óra esztétikus testképzés Ary Sándorné 1,5 óra sport, osztálybajnokság Tóth László 2 óra DÖk+újságírás Szondiné S Gy 1 óra középiskolai felk. Lángné G I 1 óra középiskolai felk. Budaházi Jánosné 1 óra 5

6 szociálisan érzékenyítő szakkör 8 csoportban (TÁMOP A/ és a TÁMOP B/ projekt keretében) Szakkörvezetők: Szondi Szabina 2 óra Geréné Gebei Ágnes 1 óra Tóthné Márta Andrea 1 óra Budaházi Jánosné 1 óra Pócsiné Hanyu Emőke 1 óra Gellérné Zséder Zsuzsanna 1 óra Szondi Sarolta 1 óra Felzárkóztató foglalkozások: matematika magyar Középiskolai felkészítő: matematika magyar Az előző évekhez hasonlóan működik az énekkar iskolánkban. A törvényben meghatározott mindennapos testmozgás megvalósítása érdekében a lehetőségeinkhez igazodva biztosítunk sportfoglalkozásokat tanulóinknak. Művészeti oktatás: Néptánc: előképző 1. Filep Gergő 2 óra előképző 2 Szőke József 2 óra alap 1 Szőke József 4 óra alap 2 Filep Gergő 4 óra alap 3(5.osztály) Filep Gergő 4 óra alap 4(6., 7.,8. osztály) Szőke József 4 óra Színjáték: Tóthné Márta Andrea előképző 2 (2évf.) 2 óra alap (5. évfolyam) 4 óra alap 4 (6. évf.) 4 óra alap 5 (7., 8. évf.) 4 óra Képzőművészet: előképző1 Szondiné Sepa Gyöngyi 2 óra előképző 2 Szondiné Sepa Gyöngyi 2 óra alap 1 Szondiné Sepa Gyöngyi 4 óra alap 2 (4.évf) Lángné Gönczi Ida 4 óra alap 3 (5.évf.) Lángné Gönczi Ida 4 óra alap4 (6.,7.,8.évf.) Lángné Gönczi Ida 4 óra 6

7 4. A tanév rendje a 2014/2015-es tanévben A 2014/2015. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja június 15. (hétfő). A tanítási év első féléve január 16-ig tart. A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. Az alapfokú művészeti iskolákban a tanév első tanítási napja: szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja június 15. (hétfő). Őszi szünet: október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). Téli szünet: december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). Tavaszi szünet: április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). Mérés-értékelés A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 79. (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően melyet a Hivatal szervez meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával május 27-én Fizikai állapot felmérés Az Nkt. 80. (9) bekezdése alapján a 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak az 1 4. évfolyamán tanulók kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében január 5. és május 27. között kell megszervezniük. Első évfolyamos diákok felmérése A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák október 10-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, (akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján) az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók október 22-ig jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. 7

8 Nyelvi felmérés Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai június 11-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. Tanítás nélküli munkanapok a 2014/15-ös tanévben: A tanítási évben a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Az öt tanítás nélküli munkanapok tervezett felhasználása iskolánkban: október 18. Nevelési értekezlet: Ellenőrzés, minősítés december 13. Karácsonyi készülődés, népszokások gyűjtése DÖK terve szerint január 17. téli sportok, téli túrák /nevelési értekezlet április 22. Egészség és sportnap június 4. Nemzeti Összetartozás Napja Terembeosztás: Régi épült: 2.a Varga Szilárdné, Balogh Eszter 2.b Tóth Kálmánné, Czibere Zsuzsanna Földszint: 3.b Pető Lászlóné, Lázárné Cseh Anett b Katona Györgyné a Balogh Sándorné, Kádár Zoltánné a Cserenyákné Szondi Szabina 011 Első emelet: 6.a Gellérné Zséder Zsuzsanna b Geréné Gebei Ágnes a Tóth László b Ary Sándorné b Pócsiné Hanyu Emőke b Lőrincz Mihályné a Budaházi Jánosné 111 Második emelet: 1.b Tóth Kálmán, Bodnárné Kádár Krisztina a Szondiné Darabánt Veronika, Sepovics Edina a Szondi Miklósné, Szondiné Sepa Gyöngyi 203 8

9 Tanulószoba:az egész napos oktatás megvalósításának módja, 8., 9. órában önálló foglalkozás vagyis felkészülés a következő tanítási napra. 5.,6. évfolyamon kötelező. 7.,8. évfolyamon még indokolt esetben adható felmentés a délutáni foglalkozások alól. 5. A 2014/2015-es tanév kiemelt feladatai 1. A helyi tanterv bevezetésével kapcsolatos további feladatok, tanmenetek digitális elkészítése, a tanórákra és foglalkozásokra történő folyamatos vázlatkészítés 2. Felkészülés az iskolai adminisztrációs rendszer, a Magiszter bevezetésére, az elektronikus napló használatára 3. Az egész napos iskola gyakorlati megvalósítása ötödik, hatodik évfolyamon 4. Belső továbbképzések szervezése, jó módszerek átadása, tapasztalatcserék 5. A szocializációs folyamat eredményességének növelése, ennek érdekében o együttműködés a szülővel, o felkészülés a szülői értekezletekre, o a szülők folyamatos tájékoztatása a gyermek fejlődéséről o ezek dokumentálása 6. Az egészség- és környezeti nevelés tudatos tervezése (PP-nak megfelelően): o segítségnyújtás az egészséges életmód, életrend kialakításában o higiéniai követelmények betartása o egészséges táplálkozás megismertetése Feladatunk a példamutató iskolai környezet megvalósítása: o termek, folyosók tisztasága, esztétikus kialakítása o növények, élősarok o szelektív hulladékgyűjtés o pedagógusok és technikai dolgozók példamutatása o iskolai médiumok zöld rovatai 7. Dokumentációs fegyelem erősítése minden szinten tanulói füzetek esztétikus, rendezett vezetésének megkövetelése 8. A tanuló önkiszolgáló és felelősi tevékenységének erősítése osztályszinten Kiemelt feladataink rendezények terén: Ünnepség, nemzeti ünnepek: Ünnepség, nemzeti ünnepek: március 15. október 23-ai F.: Katona Györgyné, 4. osztály F.: Tóthné M.A. művészeti iskola a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozás által az aradi vértanúk napja (október 6.) megemlékezés F.: Geréné, 7.a,b a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.) megemlékezés faliújságon F.: Gellérné Zs. Zs. a holokauszt áldozatai (április 16.) osztálykeretben F.: osztályfőnökök 9

10 Kiemelt rendezvényeink: Karácsonyi ünnepkör karácsony projekt F: DÖK A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4) Megemlékezés Trianonról F.: Cservenyákné Sz.Sz. Akadályverseny (szellemi és ügyességi feladatok) F: Tóth László, Tatár Istvánné 1-2. o: Balogh Eszter, Tóth Kálmán 3-4. o.: Balogh Sné Főzőverseny F: osztályfőnökök Rotary program F: Szondiné S.Gy. Iskolai hagyományaink megfelelő rendezények: o Tehetségnap (szept 26) F: Varga Szilárdné, Ary Sándorné o Rotary avatás (október 3.) F:, Szondiné Sepa Gyöngyi o Farsang február 3. hete F.: Lázárné Cseh Anett, Tatár Istvánné o Egészség és sportnap a Föld napján (ápr. 22.): F.: Pócsiné Hanyu E., Szondi Csaba Lázárné Cseh Anett Balogh Eszter 6. A tanórai, tanórán kívüli foglalkozások, valamint a művészeti iskola órakeretének tervezett felhasználása a tanévben Az órakeret tervezett felhasználása a 2014/2015 tanévben 2014/15-es tanévben a közoktatási törvény alapján megilleti az iskolát: művészeti iskola: sni órák: összesen: Felhasznált órák száma: 850 óra+ 85 óra 15óra 951óra 785 óra óratervi óraszám 448 alsó: egész napos: önálló 128 felső:egésznapos,tanulószoba 89 SNI 14 szakkör, tehetséggondozás 13 énekkar 1,0 iskolai sport 4,0 10

11 felzárkóztatás, korrepetálás 16,0 iskolai könyvtár 6,0 szakmai feladat 15,0 művészeti iskola 54,0 Összesen: 785 Erkölcstan/hit- és erkölcstan órák száma: 18 Az erkölcstan/hit- és erkölcstan tantárgyat az első, második és ötödik, hatodik évfolyamokon az alábbi bontásban kerültek megszervezésre: Évfolyam Fő Református (nyírmeggyesi) I. csoport Református (nyírmeggyesi) II. csoport Református (nyírkátai) Görög katolikus Római katolikus Erkölcstan Összesen: Működési és szakmai feladatok ütemterve Augusztus: - Felújítási, karbantartási munkák F: intményvezető - Alakuló értekezlet F:int,vez., intv-h-k - Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet F: int,vez.,intv-h-k - Új adminisztrációs nyomtatványok kiosztása (naplók, ellenőrzők) F: ped.assz. - Tantárgyfelosztás F: intv-h-k - Munkaközösségek munkaértekezletei F: Munkaköz.vez-k (Házirend felülvizsgálata, munkatervek elkészítése) F: Munkaköz. vez-k - Munkavédelmi és tűzvédelmi szemle F: int.vez,. isk.titk. - Munkaerő-gazdálkodási teendők F:int.vez. (szerződések, átsorolások, kinevezések elkészítése) - Tankönyvkiosztás F:Balogh Zsuzsa, Kovács Gábor Szeptember: - A tanulók balesetvédelmi oktatása F.: int.v-h., szaktanárok, of.-k osztályfőnökök az első tanítási napon tartanak balasetvédelmi oktatást, a testnevelés, fizika, kémia, informatika, technika tantárgyak esetén az első tanítási órán, melyet a naplóba is be kell vezetni. -Tantárgyfelosztás véglegesítése F:int.vez., int.vez-h. - Órarend véglegesítése F: int.vez h.-k, - Nevelői ügyelet megszervezése F:intv-h., omkvez. Tantárgyfelosztás és órarend felülvizsgálata a gyakorlatban, nyomtatványok kitöltése F.:int.vez-hk.,mkv-k 11

12 - Tanmenetek, szakköri programtervek elkészítése F: szaktanárok ellenőrzése F:mk.vez., int.vez. - Az éves munkatervet ismertető, elfogadtató nevelőtestületi értekezlet F:intv., intv-h.-k. - Felmérés a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulókról, feladatok kijelölése F:gyerm.véd.f., intv-h. - Művészeti iskola foglalkozásainak indítása, befizetések rendjének rögzítése F: műv. mk.vez. - Szakkörök indítása F:szak.vez. - Bérek felülvizsgálata, átsorolások készítése F: int.vez. -Tantestületi munkaértekezlet : F: int.vez.h. - Továbbképzési terv felülvizsgálata F: int.vez. Teljesítések, módosítások Esedékes beiskolázások - Összevont szülői értekezlet F:int. vez. - Az éves program ismertetése a szülőkkel F: int.vez. - Tehetségnap F:teh.g mkvez. - ROTARY-avatás F.: DÖK vezető - Pályaválasztási szülői értekezlet szervezése, lebonyolítása F.: pályv f. Október: - Októberi statisztika elkészítése, megküldése F: int.v. -Differ /az érintett tanulók lejelentése F.: Int.v. h. - Munkaértekezlet Az évindítás tapasztalatai A tanév aktuális feladatai F.: intvez.,intv-h-k - Taneszközbeszerzés előkészítése, lebonyolítása F:mkv-k, intv-h.. November: - Karbantartási, felújítási és fejlesztési igények felmérése F: int.vezető, isk.titkár Nevelésiértekezlet: Az intézményi önértékelés F.:int. vez. December: - Tanulmányi munka, magatartás értékelése osztályszint F: o.f. - Téli szüneti munkabeosztás elkészítése F: intv.helyettes - Továbbtanulás előkészítése (családlátogatás) F:8-os o.f., pv.felelős - Karácsonyi rendezvénysorozat F.: mkv.-k - Leltározás F:iskolatitkár Január: - Osztályozó értekezlet F: int.vez., int.v.h-k 12

13 -Psztályozó vizsga F:intv.h., szaktanár - Félévi tantestületi értekezlet (Az I. félév oktató.-nevelő munkájának elemzése, értékelése) F: intvez., intv-h-k - A II. félévi tantárgyfelosztás és órarend elkészítése F: intvez., intv-h-k - Bérek felülvizsgálata, átsorolások készítése F: int.vez., isk.titk. Február: - A 8. o. tanulók továbbtanulási tervének véglegesítése, egyeztetések F: o.f.,pály.f. -Tankönyvrendelés F:intv.-h., tk.felelősök - A továbbtanulók jelentkezési lapjának kitöltése, postázása F:8-os o.f., pv.felelős Március: - Fejlesztési, felújítási, karbantartási munkák egyeztetése F: int.vez., isk.tikt - Tavaszi szüneti munkabeosztás F: int.vez.h.-k Április: - A leendő első osztályosok beiratkozása F: int.vez., isk.titkár - Nyílt nap F: int.vez.h,k - Iskolapark, játszóudvar munkái F: iskolatitkár Május: - OKÉV-mérés F: Balogh Sándorné Nevelési értekezlet: Mérés, értékelés F: int. vez. - Év végi mérések a munkaközösségek ütemezése szerint F: Mk. vezetői - Jelentések, értékelések kérése az éves munkáról F: o-sz. intv.-h osztályfőnököktől szaktanároktól, osztálytanítóktól munkaközösségek vezetőitől DÖK - vezetőtől gyermek- és ifjúságvédelmi felelőstől - Javaslatok kérése a jövő tanévi munka tervezéséhez F: int.vez.-h.-k a nevelőtestülettől szülői munkaközösségtől diákönkormányzattól - Művészeti iskola vizsgabemutatói (3 szakágban) F: műv.mkv. - Szülők tájékoztatása - az osztályközösségek éves munkájáról, - a tanulók egyéni tanulmányi előmeneteléről osztályszülői értekezletek keretében F: oszt.f.-k - a tanulók igényfelmérése a 2014/2015. tanévi szabadon választható órákra, a nyelvtanulásra, művészeti oktatásra, valamint a tanulószobára vonatkozóan F.: int.vez.-h.-k 13

14 - A nyári felújítások, karbantartások előkészítése F:int.vez., iskolatitk.. Június: - Osztályzatok lezárása, tanév végi adminisztráció F: intv.h.-k, oszt.f.-k - A javításra szoruló szemléltetőeszközök leadása javításra F: okt.tech. - Az épületek, helyiségek előkészítése a nyári munkákhoz F: iskolatitkár - Tantestületi záró értekezlet int.vez., int.v.h-k A tanév oktató-nevelő munkájának elemzése, értékelése Előzetes tantárgyfelosztás ismertetése Tanévzáró ünnepség, ballagás F: o-sz.intv.-h,7.-8. of.-k Július: Nyári programok (külön terv szerint) - Szabadság kiadása - Nyári ügyelet - A karbantartási, felújítási munkák figyelemmel kísérése F: iskolatitkár - Nyári nagytakarítás F: iskolatitkár 14

15 8. Iskolai és társadalmi ünnepélyek, szabadidős programok és rendezvények ütemterve Szeptember: Tanévnyitó F: intvez., Budaházi Jné Tehetségnap F: Varga Szilárdné, mk.vez.-k Rotary Early Act avatás F: DÖK,Szondiné S.Gy. Diszkó F.: 8.-os of.-k Október: Megemlékezés az aradi vértanúkról (okt.6.) F: Geréné Gebei Ágnes Őszi túrák, kirándulások F: of.-k Október 23-i megemlékezés F: Tóthné Márta A. Osztálybajnokságok őszi fordulója F: Tóth László November: Szakmai tanácskozások Bemutató órák December: Karácsony projekt Mikulás programok Karácsonyfa felállítása, díszítése Karácsonyi program Január: Szánkótúrák Hószobrász verseny (felsőben) A 8. és 9. osztályos tanulók találkozója F:int.vez., igh. mkv.-k F.:munkaköz.vez.-k F: DÖK F: of.-k F:Szondiné S. Gy. F: Szondiné S.Gy., Geréné G.Á F: o.f.k F: DÖK F.: 8.of.-k, po.tanár, Február: Farsang (műsor a osztályok) F.:Lázárné Ceh Anett, Tatár Istánné, of.-k, A kommunista és egyéb diktatúrák emléknapja ( febr. 25.) F.:Gellérné Zs. Zs. Március: Március 15. Nemzeti ünnep Tavaszi túrák Április: A Holokauszt áldozatainak emléknapja. Egészség és sportnap a Föld napján (ápr. 22.) Diszkó F:Katona Györgyné F: of.-k, F:osztályfőnökök F.: Pócsiné Hanyu E., Szondi Csaba Lázárné Cseh A., Balogh Eszter F.: 8.-os of.-k 15

16 Május: Óvodások vendégül látása az iskolában F: 1. o. of.-i Anyák napi köszöntő osztálykeretben (alsó tagozat) F: oszt. f. Kiállítás, gálaműsor a műv.isk. bemutatója F: műv.isk.felelőse, ped-i Június: Nemzeti Összetartozás Napja BÉKÉTLEN BÉKE MEGEMLÉKEZÉS TRIANONRÓL Akadályverseny (szellemi és ügyességi feladatok) Főzőverseny Tanulmányi kirándulások Tanévzáró ünnepély, ballagás F:Cservenyákné Szondi Szabina. F:Tóth László, Tatár Istvánné 1-2. o: Balogh Eszter, Tóth Kálmán 3-4. o.: Balogh Sándorné F: osztályfőnökök. F: of.-k F: int.vez.., iv-h, 7-8.o.fk 9. Kapcsolattartás a szülőkkel Szeptember: Ünnepélyes tanévnyitó Összevont és osztályszülői értekezlet - Egyéni fogadóórák kijelölése, jelzése az ellenőrző könyvben Október: - SzMK gyűlés - Részvétel az iskolai ünnepségen November: - Pályaválasztási szülői értekezlet Egyéni tájékoztatás (szükség szerint) a tanuló előmeneteléről December Január: Február: Március: Április: Mikulás program Karácsonyi ünnepkör Hivatalos értesítés a tanulók félévi tanulmányi eredményéről, magatartásáról, szorgalmáról (ellenőrző könyvben, tájékoztató füzetben) Osztályszülői értekezlet Március 15-ei ünnepség Nyílt nap Egészségnap 16

17 Május Június: Szülői értekezlet Egyéni tájékoztatás (szükség szerint) a tanulók tanulmányi előmeneteléről, szorgalmáról, magatartásáról Részvétel az összetartozás napján Hivatalos értesítés a tanulók éves tanulmányi eredményéről, magatartásáról, szorgalmáról (bizonyítvány) Ünnepélyes tanévzáró Folyamatosan: Családlátogatás (Első és ötödik osztályban minden gyermek családja) Szükség szerint a szülő értesítése - ellenőrző könyvben - levélben - meghívással személyes elbeszélgetésre 10. Vezetői ellenőrzési terv Szeptember Tantárgyfelosztás, órarend vizsgálata a gyakorlatban F: int.vez.,int.vez.h, mk.v.k Ebédeltetés rendjének figyelemmel kisérése F: int.vez.h. Szakkörök szervezése, beindítása F: int.vez.h. Tanmenetek, szakköri programtervek, elkészítésének ellenőrzése F.: int.vez., munkaköz Október: Év eleji adminisztráció (naplók, ellenőrzők kitöltése) F: int.vez.h (Statisztikai rész pontossága) F: int.vez.h. Tanulószoba munkarendjének kialakítása, betartatása F: int.vez.h Sportfoglalkozások szervezése, munkarendje F: int.vez.h. November: Differenciált foglalkozások ellenőrzése korrepetálás szakköri munka F:int.vez.h., mköz.v. Ügyeleti munka ellenőrzése F: of-mköz.vez. December: Szakleltárak eszközállományának felmérése F: isk.titkár Érdemjegyek ellenőrzése a naplóban, ellenőrzőben (van-e elég jegy, be van-e írva az ellenőrzőbe, alá van-e íratva) F: mk.vez Január: Az félév munkájának értékelése, félévi felmérések elemzése F.: int.vez., igh., mkv-k Február: Osztálynaplók, szakköri naplók adminisztrációja F: int.vez.h., Ügyeleti munka F: of.-i mk.v.k. Március: 17

18 Karbantartási munkák, iskolapark, iskolaudvar rendben tartása F.: int.vez., isk.tittkár Április: Tömegsport foglalkozások, sportversenyek szervezettsége F:int.vez., int.vez.h., Május: Felmérések ellenőrzése F.:int.vez.h., mk.v. Június: Év végi osztályzás, értékelés F.: int.vez.h, mkv-k Naplók, szakköri naplók, bizonyítványok, anyakönyvek adminisztrációja Folyamatos A munkavégzéssel kapcsolatos előírások betartásának ellenőrzése: pontos érkezés, órakezdés, órabefejezés ügyeleti munka szemléltetők, fénymásolandó anyagok időbeni elkészítése Óralátogatások, hospitálások osztályfőnökök saját osztályukban szükség szerint hospitálnak munkaközösségek vezetői,tagjai munkatervük szerint hospitálnak intézményvezető, intézményvezető-helyettesek évente ped.létszám/2 órát látogatnak Az óralátogatások fő megfigyelési szempontjai: Az órához kapcsolódó dokumentáció ellenőrzése (tanmenet, óravázlat, napló, tanulói füzetek, témazárók) Az órai munka szervezettsége, tudatos tervezettsége, eredményessége A tanulók nyelvi fejlettségi szintjének növelése, szövegértés, szóbeli, írásbeli kifejezőkészség fejlesztése a tanórán Differenciálás a tanulók foglalkoztatásában Az értékelés, osztályozás realitása, szakmaisága Minden hónap első hetében az előző hónap munkaidő nyilvántartásának ellenőrzése, igazolása. 18

19 11. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE Munkaközösségünk a 2014/2015-ös tanév első, alakuló megbeszélését augusztus 27-én tartotta, ahol az éves munkatervet, kitűzött céljainkat, feladatainkat határoztuk meg. Mindezek alapja a Pedagógiai Program, az általános iskolai irányelvek és az elmúlt évek tapasztalatai. I. Helyzetelemzés Személyi feltételek Ezen a téren változás nem következett be az idei tanév indításakor. Jelenleg 4 fő kinevezett és 2 fő óraadó pedagógus tanít az alapfokú művészeti oktatásban. A művészeti iskola működésének koordinálása Vityiné Vargha Ágota igazgatóhelyettes feladata. Tárgyi feltételek Eszközellátottságunkban, helyiségeinkben nem történt jelentős változás. A táncos növendékek továbbra is a második emeleti tánctermet használják, a színjátékos gyerekek pedig a régi épület földszinti termében dolgoznak tovább. Az énekkar számára az ének szaktanterem biztosít helyet. A képzőművészetis növendékek ebben az évben ismét birtokba vehették a rajzos szaktantermet. Eszközeink mennyisége változatlan, ám a tanterv által meghatározottakat csak folyamatos eszközellátottság esetében tudjuk teljesíteni. A szükséges ruhák, eszközök tárolására a második emeleti ruhatár és a képzőművészetis szertár használható. Tanulólétszám Iskolánkban az idei tanévben is három tanszakon folyik művészeti oktatás. Néptánc tanszakon 125 fő, képzőművészeti tanszakon 92 fő, színjáték tanszakon 35 fő tanul. Tanulóink már az elmúlt tanév végén nyilatkoztak az ez évre vonatkozó szándékukról, így a tanév elejére szinte teljes egészében kialakultak a csoportok. Nagymértékű tanszakváltás nem történt. A felső tanulók művészeti órái nagyrész a délutáni időszakra tehető, az előképzős és alsó tagozatos gyerekek délelőtt vesznek részt művészeti órákon. A megnövekedett óraszámok, az óraadók időbeosztása körültekintő tervezést igényeltek az órarend elkészítésekor. Tanügyigazgatás A nyár folyamán, július 18-án egy átfogó fenntartói ellenőrzés történt a művészeti iskolában, amikor is megvizsgálták mind a szükséges dokumentumokat, mind pedig a tárgyi feltételek meglétét. A vizsgálat eredménye pozitív, elismerően szóltak a szakértők iskolánk működéséről. 19

20 II. Az éves munka tervezése A 2014/2015-ös tanév tervezésekor három fő területet emeltünk ki. 1) A dokumentációs fegyelem erősítése 2) A rendezvények színvonalas tervezése, lebonyolítása 3) Belső továbbképzésekként jó módszerek átadása, tapasztaltcserék A fentiek alapján nagy hangsúlyt kívánunk helyezni a naplók, tanmenetek naprakész vezetésére. A tanmeneteket elektronikus formában eljuttatjuk az iskolavezetés felé. A folyamatos ellenőrzés ezen a téren elengedhetetlen, melyet az iskola igazgatóhelyettese végez rendszeresen a tanév folyamán. A rendezvények tervezése, szervezése terén eddig is az együttműködést tekintettük a siker egyik fő biztosítékának. A tanszakok közötti együttműködés elősegíti a programok sokszínű, változatos tervezése mellett az idővel való optimális gazdálkodást is. Kiemelkedő jelentőséggel bír a már meglévő, jó gyakorlatok megbeszélése, továbbadása is, nem csak a pedagógiai munkában, hanem a művészeti iskola arculatának fejlesztésében is. Erre a feladatra továbbra is hasznosnak tartjuk tekintettel óraadóink időbeosztására az egyéni megbeszéléseket. Emellett a tanév folyamán többször is tervezünk közös alkalmakat, belső továbbképzéseket. Tervezett feladatok A munkatervünk nem tartalmazza a különböző községi felkéréseknek megfelelő rendezvényeket, pályázatokat és az általuk elnyert támogatással megvalósuló rendezvényeket. Mindezeket aktuálisan ütemezzük. Időpont Feladat / program Felelős A tanév indítása: Vityiné Vargha Ágota Beiratkozások, csoportbeosztás órarend összeállítása Szeptember Munkatervek elkészítése, leadása Tóthné Márta Andrea Tehetségnap (09.26.) programjában való Filep Gergő közreműködés Ünnepi műsor az október 23-i Tóthné Márta Andrea események emlékére Október Időszaki kiállítás Lángné Gönczi Ida November December Szakmai megbeszélés, tapasztalatcsere Dokumentáció ellenőrzése Bekapcsolódás a Karácsonyi ünnepkör rendezvényeibe Időszaki kiállítás Tóthné Márta Andrea Vityiné Vargha Ágota Tóthné Márta Andrea Szondiné Sepa Gyöngyi Megemlékezés a Magyar Kultúra napja alkalmából 20 Stempel László

21 Január Félévi értékelések Vityiné Vargha Ágota Február Közreműködés az SZMK bál Szőke József rendezvényén Közreműködés a március 15-i Filep Gergő Március ünnepségen Dokumentáció ellenőrzése Vityiné Vargha Ágota Április Szakmai megbeszélés, tapasztalatcsere Tóthné Márta Andrea Május Gálaműsor Vityiné Vargha Ágota Június Bekapcsolódás a Nemzeti Összetartozás Napja programjába Tanévzárás - beszámolók elkészítése - naplók, törzslapok, bizonyítványok Szőke József Vityiné Vargha Ágota Tóthné Márta Andrea Munkaközösségünk az idei tanévben is a Pedagógiai Programmal összhangban, egymás munkáját tisztelve és segítve igyekszik teljesíteni éves munkatervét, elérni kitűzött nevelési céljait. 21

22 12. A MUNKAKÖZÖSSÉGEK MUNKATERVEI 12.1 ALSÓ TAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉGEK MUNKATERVEI Humán I. Helyzetelemzés Az alsós munkaközösségben a személyi és tárgyi feltételek megfelelnek a törvényi szabályozásnak. Az egész napos oktatás keretein belül tantárgycsoportos oktatásban folyik a tanítás. A törvényi előírásoknak megfelelően a tanulók értékelése az 1. évfolyam és a 2. évfolyam első félévében szöveges értékeléssel, a 2. évfolyam második félévében, valamint a 3. és 4. évfolyamon érdemjeggyel történik. Személyi feltételek A munkaközösség tagjai: Balogh Eszter Bodnárné Kádár Krisztina Czibere Zsuzsanna Kádár Zoltánné Katona Györgyné Szondiné Darabánt Veronika Szondi Miklósné Varga Szilárdné Munkaközösség-vezető: Pető Lászlóné Tárgyi feltételek A tantárgyakat minden évfolyamon az APÁCZAI Kiadó tankönyvcsalád tankönyveivel oktatjuk. A tanítás gazdag szemléltetőeszközökkel felszerelt, esztétikus tantermekben folyik. A munkaközösség tagjai szakszerűen élnek az IKT-s eszközök által nyújtott lehetőségekkel. A 2014/2015-ös tanév kiemelt feladatai 1. A helyi tanterv bevezetésével kapcsolatos további feladatok, a tanmenetek digitális elkészítése, a tanmenetek digitális elkészítése, a tanórákra és foglalkozásokra történő folyamatos vázlatkészítés. 2. Belső továbbképzések szervezése, a jó módszerek átadása, tapasztalatcserék, hospitálások, egymás munkájával segítése, jobb megismerése, az interaktív táblák hatékonyabb kihasználása, a pályakezdő pedagógus munkájának segítése. 22

23 3. A szocializációs folyamat eredményességének növelése érdekében - együttműködés a szülőkkel - felkészülés a szülői értekezletekre - a szülők folyamatos tájékoztatása a gyermek fejlődéséről - ezek dokumentálása 4. Az egészség és környezeti nevelés tudatos tervezése a P.P.-nak megfelelően: - segítségnyújtás az egészséges életmód, életrend kialakításában - higiéniai követelmények betartása - az egészséges táplálkozás megismertetése 5. A példamutató iskolai környezet megvalósítása érdekében - a termek, folyosók tisztasága, esztétikus kialakítása - a növények, élősarok létrehozása - szelektív hulladékgyűjtés - a pedagógusok és technikai dolgozók példamutatása 6. Dokumentációs fegyelem erősítése minden szinten, a tanulói füzetek esztétikus, rendezett vezetésének megkövetelése. 7. A tanulók önkiszolgáló és felelősi tevékenységének erősítése osztályszinten. 8. Az ÖKO-fal folyamatos frissítése Ütemterv havi bontásban Alsós humán mk. munkaterve havi bontásban Időpont Feladatok Felelősök AMK munkaértekezlet Augusztus - A 2014/2015-ös tanév céljainak feladatainak meghatározása - Az éves munkaterv összeállítása - Egyeztetés a szakmai munkaközösségekkel. 23 Pető Lászlóné

24 Szeptember A tanmenetek átdolgozása, elkészítése A tanmenetek ellenőrzése, véleményezése Átadó-átvevő konzultáció az óvónőkkel az 5. osztályos magyar, matematika tantárgyakból. MK tagjai: Pető Lászlóné 1.osztályos nevelők Tóth Kálmán Czibere Zsuzsanna Szondiné Darabánt Veronika Év eleji diagnosztizáló mérések Tehetségnap MK tagjai: Varga Szilárdné A DIFER-tesztre javasolt 1. osztályos tanulók feltérképezése 1.oszályos nevelők Október Az Állatok Világnapja megemlékezés osztálykeretben Megemlékezés az Aradi vértanukról osztálykeretben 1.osztályos nevelők tapasztalatcseréje osztályfőnökök osztályfőnökök 1.osztályos nevelők November Szakmai továbbképzés Az Interaktív táblák használata a mindennapi tanításban DIFER teszt elvégzése Szondiné Darabánt Veronika 1. osztályos nevelők December Mikulásműsorok osztálykeretben - közös disco Visszajelzés az óvodáknak az 1.osztályos tanulók tanulmányi előmeneteléről 24 MK tagjai 1. osztályos nevelők

25 Karácsonyi ünnepkör Félévi felmérések Az alsós munkaközösség munkájának félévi értékelése MK tagjai Január Évfolyamonkénti szaktárgyi versenyek (szövegértés) 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 2. osztályos nevelők tapasztalatcseréje Varga Szilárdné Szondi Miklósné Katona Györgyné Czibere Zsuzsanna 2. osztályos nevelők Február Tankönyvrendelés Farsangi műsor: az osztályok készülnek 3. osztályos nevelők tapasztalatcseréje MK tagjai Lázárné Cseh Anett 3. osztályos nevelők Március Mesemondó verseny 1. osztály 2. osztály Versmondó verseny 3.osztály 4. osztály Március 15.-i megemlékezés Szondiné Darabánt Veronika Varga Szilárdné Szondi Miklósné Kádár Zoltánné Katona Györgyné Április Látogatás az óvodába 4. osztályos nevelők tapasztalatcseréje Óvodások visszahívása 1. osztályos nevelők 4. osztályos nevelők Tóth Kálmán, Bodnárné Kádár Krisztina 25

26 Május Anyák napi köszöntés osztályfőnök Június Nemzeti Összetartozás Napja Év végi felmérés, osztálykirándulások. Éves munkaértékelés Balogh Eszter AMK tagjai Pető Lászlóné Ellenőrzési terv Szeptember: Tanmenetek ellenőrzése Október: Naplók ellenőrzése November: Iskolai dokumentációk ellenőrzése December: Jegyek számának ellenőrzése Január: A gyakornok munkájának ellenőrzése Február: Tanulói füzetek ellenőrzése Március: Tanulói füzetek ellenőrzése Április-Május: Hospitálások Alsós reál munkaközösség munkaterve: I. Személyi és tárgyi feltételek: Munkaközösség tagjai: Tárgyi feltételek Vezető: Szondiné Sepa Gyöngyi (3. a osztály) Tagjai: Sepovics Edina (1.a osztály) Tóth Kálmán (1. b osztály) Tóth Kálmánné (2. osztály) Lázárné Cseh Anett (3. b osztály) Balogh Sándorné (4. osztály) A matematika tantárgy oktatásához megvannak az alapvető szemléltető eszközeink. Hiányosság leginkább a mértékváltás tanítását megkönnyítő eszközök bővítésében, korszerűsítésében mutatkozik. Az idei tanévben is szeretnénk élni az IKT- eszközök adta lehetőségekkel, hogy a tanórákat színesebbé, változatosabbá, játékosabbá tegyük. II. Általános célkitűzések: - egymás munkájának jobb megismerése - újfajta tanítási módszerek kicserélése 26

27 - IKT-s eszközök, digitális tanagyag, interaktív oktató programok lehetőség szerinti használata Kiemelt feladatok: - A helyi tanterv bevezetése kapcsán további feladatok: a tanmenetek digitális formában való elkészítése - tanórákra való folyamatos felkészülés vázlatkészítéssel, tematikus tervvel - egész napos iskola gyakorlati megvalósítása - belső továbbképzések szervezése, jó módszerek átadása, tapasztalatcserék - dokumentációs fegyelem erősítése (tanmenetek, napló, ellenőrzők) - a tanulók felelősi és önkiszolgáló tevékenységének erősítése - A tanulók matematikai műveletekről, illetve a mértékegységekről szóló ismereteinek alkalmazása a mindennapi életben - Játszva tanulás erősítése a matematika órákon - Differenciált oktatás, a gyengébb képességű tanulók sikerélményhez juttatása - Tehetséges tanulók versenyeztetése iskolán belül és azon kívül is III. Éves ütemterv Augusztus: - Alakuló értekezlet - Éves feladatok megbeszélése Szeptember: - Munkaterv összeállítása, elkészítése -Tehetségnap matematika versenyének lebonyolítása Felelősök: 1. osztály: Tóth Kálmánné 2. osztály: Szondiné Sepa Gyöngyi Lázárné Cseh Anett 3. osztály: Balogh Sándorné 4. osztály: Tóth Kálmán Október: - Levelezős matematika versenyekbe való bekapcsolódás -Állatok Világnapja alkalmából állatokkal kapcsolatos matematikai információk feldolgozása játékos formában - Differ teszt megíratása 1. évfolyamon a kiválasztott tanulókkal November: December: Január: - Belső továbbképzések, tapasztalatcserék Matematika bemutató óra 1. osztályban: Sepovics Edina - Hospitálások egymás óráin - Féléves munka értékelése, munkaközösségi megbeszélés 27

28 Február: Március: Április: Május: Június: - Tankönyvrendeléssel kapcsolatos tapasztalatok megbeszélése - Víz Világnapja alkalmából a vízzel kapcsolatos matematikai információk játékos feldolgozása - Matematika tantárgyi verseny 1-4. osztályban Felelősök: 1. osztály: Tóth Kálmánné 2. osztály: Szondiné Sepa Gyöngyi Lázárné Cseh Anett 3. osztály: Balogh Sándorné 4. osztály: Tóth Kálmánné - Leendő első osztályosok fogadása, tanórai látogatása Felelősök: Sepovics Edina, Tóth Kálmán - Év végi témazárók megíratása, kiértékelése -Éves munka értékelése 28

29 12.2 OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE Személyi és tárgyi feltételek Intézményünkben a személyi és tárgyi feltételek a törvényi előírásoknak megfelelőek. Munkaközösségi tagok: Vezető: Geréné Gebei Ágnes Osztályfőnökök: Cservenyákné Szondi Szabina 5. a Ary Sándorné 5. b Gellérné Zséder Zsuzsanna 6. a Lőrincz Mihályné 6. b Tóth László 7. a Geréné Gebei Ágnes 7. b Budaházi Jánosné 8. a Pócsiné Hanyu Emőke 8. b Tárgyi feltételek: Az osztályfőnöki tevékenységeinkben segítséget nyújt a Segédanyag az általános iskolai osztályfőnöki órák megtartásához, valamint Vighné Arany Ágnes Szalay Mária Egészségtan című könyve. Az osztálytermekben lévő interaktív tábla elősegíti a színvonalas oktatást. Munkaközösségi értekezletek programja és egyéb feladatok: 1. értekezlet: Időpont: szeptember Téma: Az éves ütemterv elkészítése 2. értekezlet: Időpont: november Téma: A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése 3. értekezlet: Időpont: március Téma: A tanév során szerzett tapasztalatok megbeszélése 4. értekezlet: Időpont: június Téma: Az éves munka értékelése Ezeken kívül a munkaközösség korábbi évekhez hasonlóan a tanév során felmerülő nevelési problémákat újabb megbeszéléseken megvitatja. Általános célkitűzések: - Nevelési módszerek továbbfejlesztése - A tanulók nevelése terén egységes követelményrendszer kialakítása - Egymás munkájának jobb megismerése - A törvényi háttér változásainak folyamatos nyomon követése - Kapcsolattartás az intézményben működő munkaközösségekkel, valamint a DÖK- kel - Közösségépítés iskolai és osztály szinten - Önismeret, reális pályaválasztás elősegítése - A környezetvédelemre nevelés fejlesztése, az ökoszemlélet további fejlesztése. - A gyerekek aktív részvétele az iskolai életben 29

30 Éves feladataink: - Tanmenetek elkészítése a tanév elején - A tanulók minél alaposabb megismerése - Pontos naplóvezetés és adminisztráció - A szülők rendszeres tájékoztatása, a hátrányos helyzetű tanulók előmenetelének segítése - A szakirodalom folyamatos tanulmányozása - Továbbképzéseken, pályázatokon való részvétel A tanév kiemelt feladatai: A helyi tanterv bevezetésével kapcsolatos további feladatok - tanmenetek digitális elkészítése - a tanórákra és foglalkozásokra történő folyamatos vázlatkészítés Az egész napos iskola gyakorlati megvalósítása ötödik, hatodik évfolyamon Felkészülés az iskolai adminisztrációs rendszer, a Magiszter bevezetésére, az elektronikus napló használatára Belső továbbképzések szervezése, jó módszerek átadása, tapasztalatcserék A szocializációs folyamat sikere érdekében - együttműködés a szülővel, - felkészülés a szülői értekezletekre, - a szülők folyamatos tájékoztatása a gyermek fejlődéséről ezek dokumentálása Az egészség- és környezeti nevelés tudatos tervezése (Pedagógiai Programnak megfelelően): - segítségnyújtás az egészséges életmód, életrend kialakításában - higiéniai követelmények betartása - egészséges táplálkozás megismertetése - A példamutató iskolai környezet kialakítása: - termek, folyosók, mellékhelyiségek, udvar tisztasága és esztétikus kialakítása - növények, élősarok kialakítása a tanteremben - anyag- és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés - szelektív hulladékgyűjtés - pedagógusok és technikai dolgozók példamutatása - iskolai médiumok zöld rovatai A dokumentációs fegyelem erősítése minden szinten - tanulói füzetek esztétikus, rendezett vezetésének megkövetelése A tanuló önkiszolgáló és felelősi tevékenységének erősítése osztályszinten - Hetesek, felelősök jutalmazása 30

31 A helyi tanterv bevezetésével kapcsolatos további feladatok - A tanmenetek digitális elkészítése - A tanórákra vonatkozó folyamatos vázlatkészítés Az Osztályfőnöki Munkaközösség kiemelt rendezvényei: 1. Mikulás és karácsonyi rendezvény 2. Farsang 3. A Nemzeti Összetartozás Napja A munkaközösség feladatainak ütemterve Időpont Program Felelősök Szeptember Tantermek dekorációja Az éves ütemterv elkészítése 8.-os diszkó Tehetségnapon, Rotary-avatáson való részvétel (szeptember 26.) Osztályfőnökök Munkaközösség-vezető 8.-os osztályfőnökök Október Részvétel az Október 6-ai megemlékezésen Őszi túrák, kirándulások Élelmezési és szegénység elleni világnap (október 18.): megemlékezés osztálykeretben Osztályfőnökök Osztályfőnökök November A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése Szakmai tanácskozás, tapasztalatcsere Részvétel a középiskolák által szervezett nyílt napokon és a megyei a Pályaválasztási Kiállításon Pályaválasztási szülőértekezlet Osztályfőnökök Munkaközösség-vezető 8. osztályfőnökök Lőrincz Mihályné, 7., 8. osztályfőnökök December Mikulás-nap: osztálykeretben Karácsonyi ünnepség: osztálykeretben Szülők tájékoztatása a tanulók előmeneteléről Osztályfőnökök Osztályfőnökök Osztályfőnökök Január Téli túrák, kirándulások Pályaválasztás A tanulók magatartásának és szorgalmának 31 Osztályfőnökök 8.-os osztályfőnökök Osztályfőnökök

32 értékelése Félévi értekezlet Ig., igh., mk.-vezetők Február Farsang Az a osztályok műsorával A kommunista és egyéb diktatúrák emléknapja ( febr. 25.): megemlékezés osztálykeretben Lázárné Cseh Anett, Balogh Eszter A oszt. osztályfőnökei Gellérné Zséder Zsuzsanna, osztályfőnökök Március A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése Szakmai tanácskozás, tapasztalatcsere Tavaszi túrák Osztályfőnökök Munkaközösség-vezető Osztályfőnökök Április Húsvéti ünnepkörről való megemlékezés: osztálykeretben Részvétel a Föld Napján és Sportnapon Nyíltnap 8.-os diszkó Osztályfőnökök Osztályfőnökök Osztályfőnökök 8.-os osztályfőnökök Május A Pünkösdi ünnepkörről való megemlékezés: osztálykeretben Májusfa állítás iskolánk udvarán Osztályfőnökök Osztályfőnökök Június Tanulmányi kirándulások Részvétel a Nemzeti Összetartozás Napján A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése Szakmai tanácskozás az éves munka értékelése Osztályfőnökök Osztályfőnökök Munkaközösség-vezető, osztályfőnökök 7.-es, 8.-os osztályfőnökök Ballagás Ebben a tanévben hat óralátogatást tervezek a nevelőkkel egyeztetett időpontban. 32

33 12.3 HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE I. Helyzetelemzés Munkaközösségünk az elmúlt tanévben kialakult ötfős létszámmal kezdte meg munkáját. A két új nevelő hamar beilleszkedett, Gellérné Zséder Zsuzsa bemutató tanítása kiváló alapja volt a decemberi szakmai tanácskozásunknak. Az elmúlt tanévben 5. évfolyamon megkezdődött az egész napos oktatás. Idén már két évfolyamon, az 5-6. osztályban folytatjuk ezt a nem könnyű feladatot. A tavalyi év tapasztalataiból kiindulva inkább a tanulószobai modellt közelítjük meg. A tanórákon a lehetőségekhez mérten alkalmazzuk az IKT-s eszközöket; az új, illetve a megújult tankönyvekhez a helyi tantervhez igazodva készítjük el a tanmeneteinket. A tárgyi feltételek továbbra is kielégítően szolgálják céljaink megvalósítását, kitűzött feladataink végrehajtását, a pedagógiai, didaktikai munkánk területén ránk váró feladatokat. II. A humán munkaközösség tagjai: Vezető: Budaházi Jánosné (magyar sz.) Tagok: Szondi Sarolta (angol sz.) Gellérné Zséder Zsuzsanna (magyar-angol sz.) Geréné Gebei Ágnes (történelem-német sz.) Cservenyákné Szondi Szabina (magyar-német sz.) III. A ös tanév HMK munkaértekezleteinek témája: 1. A ös tanév ütemterve, céljainak, feladatainak meghatározása, összeállítása, egyeztetése az iskolában működő munkaközösségekkel. (szeptember) 2. A munkaközösség szakmai tanácskozása: a hospitálások tapasztalatai. Aktuális problémák. (december) 3. A szakköri bemutató foglalkozás tapasztalatai; aktuális problémák (március) 4. Az éves munka értékelése. (június) IV. Tervezett tantárgyi versenyek a es tanévre - Bendegúz, levelezős verseny. (f.: szaktanárok) - Versmondó verseny a Rotary szervezésében (f.: Budaházi Jánosné) - TITOK levelezős verseny (f.: Cservenyákné Sz. Sz.) V. Célkitűzések: 1. Egymás munkájának megismerése, tapasztalatcserék, hospitálások, bemutató foglalkozások, órarészletek keretében. 33

34 2. Tanulási és tanítási módszerek bővítése. - differenciált - kooperatív - csoportos - páros - frontális foglalkozások 3. A lehetőségekhez képest egységes követelményrendszer kialakítása. 4. A törvényi háttér változásainak figyelemmel kísérése. VI. A tanév kiemelt feladatai az oktatás és szocializáció terén 1. A helyi tanterv bevezetésével kapcsolatos további feladatok; a tanmenetek digitális szerkesztése Word dokumentumban; folyamatos vázlatkészítés a tanórákra. 2. Az egész napos iskola megvalósítása 3. Felkészülés az IAR, az iskolai adminisztrációs rendszer használatára. 4. Belső továbbképzések szervezése, jó módszerek átadása, tapasztalatcserék. A munkaközösség tagjai nemcsak az előre eltervezett szakmai tanácskozásokon osztja meg tapasztalatait, hanem heti (ha szükséges, napi) szinten konzultációkat tartanak az aktuális problémák megvitatására, a bevált módszerek átadására. 5. A szocializációs folyamat eredményességének növelése érdekében a munkaközösség a következőket irányozza elő: - Fokozottabb együttműködés a szülőkkel. - Felkészülés a szülői értekezletekre. - A szülők folyamatos tájékoztatása gyermekük fejlődéséről. - Mindezen tevékenységek dokumentálása a nyomon követhetőség érdekében. 6. Az egészség- és környezeti nevelés tudatos tervezése a Pedagógiai Programnak megfelelően. Munkaközösségünk mindenekelőtt fontosnak tartja a személyes példamutatást az egészséges életmód kialakításában, a szelektív hulladékgyűjtésben, a segítségnyújtásban, a higiéniai követelmények betartásában, az egészséges táplálkozásban. Mindemellett a tanórákon a feldolgozandó szövegek között szerepelnek az egészséges életmód megismertetését szolgálók is. 6. Dokumentációs fegyelem erősítése minden szinten. Ennek érdekében fokozottan ügyelünk a naplók pontos vezetésére, a rendszeres ellenőrzésre és önellenőrzésre. 8. A tanuló önkiszolgáló és felelősi tevékenységének erősítése A hetesek munkájának értékelésével, házi feladatot, illetve felszerelést ellenőrző felelősök kiválasztásával és munkájuk rendszeres ellenőrzésével erősítjük a tanulók ilyen irányú tevékenységeit. 34

35 VII. VIII. Kiemelt feladatok a rendezvények terén 1. A karácsonyi ünnepkör 2. A Nemzeti Összetartozás Napja ( június 4.) Egységes követelményrendszer, adminisztráció és eljárások konkretizálása 1. Év végi felmérések - Magyar nyelv és irodalom: szövegértés, hangos olvasás, nyelvtani feladatok - Történelem: komplex feladatok, melyek a tantárgyi követelményekre épülnek (kronológia, topográfia, fogalmak) - Angol és német nyelv: tantervi követelményekre épülő feladatok 2. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az egységesített bejegyzések alkalmazása: - Magyar nyelv és irodalom: hangos olvasás: fekete színű golyóstoll szövegértés: karikázott fekete színű golyóstoll szóbeli felelet: kék színű golyóstoll írásbeli szövegalkotás: karikázott kék színű golyóstoll témazáró: piros színű golyóstoll benti fogalmazás: piros színű golyóstoll külalak: zöld színű golyóstoll tollbamondás: karikázott piros színű golyóstoll - Történelem: szóbeli felelet: kék színű golyóstoll témazáró: piros színű golyóstoll felmérés: zöld színű golyóstoll beszámolók: fekete színű golyóstoll - Idegen nyelv: szóbeli felelet: kék színű golyós toll témazáró: piros színű golyós toll felmérés: zöld színű golyós toll 3. Javítási kulcs: 0 33% : elégtelen 34% - 50% : elégséges 51% - 75%: közepes 76% - 90%: jó 91% - 100% : jeles 4. Havonta legalább egy érdemjegy kerüljön be a naplóba. 5. A májusi kompetenciamérésre való folyamatos felkészítés az előző évi eredmények elemzése. 6. A szülők rendszeres értesítése. 7. A hátrányos helyzetű tanulók segítése, figyelemmel kísérése. 8. A tehetséggondozás. 9. Felvételire való felkészítés. 35

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 1. sz. melléklet A tanév helyi rendje 2014/2015 1. A szorgalmi idő A 2014/2015. tanévben a szorgalmi idő - első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) és - utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő).

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagy, 2015. 08. 31. Benga András Igazgató A munkaterv összeállításánál következő dokumentumokat vettük alapul: - A köznevelési Törvényt.

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve a 2013-2014-es 2013 tanévre Készítette: Megyeriné Borsó Éva igazgató Tartalom 1. Helyzetelemzés... 2 2. Tárgyi feltételek alakulása...

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató A Kertai Általános Iskola Munkaterve a 2014/2015-ös tanévre Kerta, 2014. augusztus 28. igazgató A Kertai Általános Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a 2014/2015.

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. tanév

MUNKATERV 2015/2016. tanév Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 MUNKATERV 2015/2016. tanév Budapest, 2015. szeptember 19.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató Bevezetés Zugló központi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2015/2016-os tanév 2015. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 Munkaterv 2015/2016-1 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium intézménye kollégiumának különös közzétételi listája 2015/2016.

Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium intézménye kollégiumának különös közzétételi listája 2015/2016. Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium intézménye kollégiumának különös közzétételi listája 2015/2016. tanév Nagykanizsa Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó e A munkatervet készítette: Horváth János igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi értekezlet kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1.

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1. Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7. OM 031029 TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0032 tel.: 52/557-240 www.gonczyiskola.hu gonczy@gonczy-hszoboszló.sulinet.hu

Részletesebben

Budapest, 2015. szeptember

Budapest, 2015. szeptember A Budapest XVIII. Kerületi Eötvös Loránd Általános Iskola oktató-nevelő munkájának tervezése a 2015/2016. tanévre Budapest, 2015. szeptember A MUNKATERV TARTALMA A) A 2015/2016. tanév főbb feladatai I.

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Munkaterv a 2015/2016. tanévre - időrendi tábla

Munkaterv a 2015/2016. tanévre - időrendi tábla SZEPTEMBER OKTÓBER Adminisztráció. E-napló. Tanmenetek. Munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatások és dokumentálásuk. Tűzvédelmi riadó 2015.09.29. Tantermek díszítése. Szakkörök beindítása. Szakköri napló

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv Dátum Esemény Felelős Ellenőrzi Augusztus 16. Alakuló értekezlet. Munkaközösségi értekezletek Mkv. 16.-18 Szakmai továbbképzések TÁMOP-IPR

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

MIOK JNGSZI OM 201189. 2013-2014-es TANÉV MUNKATERVE M U N K A T E R V F E L A D A T O K. Augusztus szeptember

MIOK JNGSZI OM 201189. 2013-2014-es TANÉV MUNKATERVE M U N K A T E R V F E L A D A T O K. Augusztus szeptember M U N K A T E R V IDŐPONTOK 22. 22-től 25-26. 29. 13.00 27. 30. 13.00 óra 2. 2-től F E L A D A T O K szeptember Az érettségi utáni szakképző évfolyamok pályaorientációs napja Létszámjelentés Felkészülés

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V 2014/2015. tanév Az intézmény munkatervét a nevelőtestület 2014. szeptember 15-i nevelőtestületi ülésén elfogadta.

Részletesebben

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Egri Szakképzési Centrum József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Az Egri SZC József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

2015/ 2016 es tanév / 181 tanítási nap I. félév

2015/ 2016 es tanév / 181 tanítási nap I. félév Mindig azt hallottátok, hogy a munka átok, a robot szerencsétlenség, de én mondom néktek, ha dolgoztok, beteljesítetek egy darabkát a föld legmesszibb álmaiból, azt a darabkát, melyet rátok szabtak, amikor

Részletesebben

A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium - PIOK -

A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium - PIOK - A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium - PIOK - a 2012-2013-as tanév első félévének szakmai értékelése OM azonosító: 032378 Tartalom: - Főigazgatói értékelés - PIOK Ráday Pál

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

Éves munkaterv 2013/2014. tanév

Éves munkaterv 2013/2014. tanév Éves munkaterv 2013/2014. tanév Készítette: Kárpáti Piroska Pécs, 2013. szeptember 16. 1. Személyi feltételek: Pedagógus létszám szeptember 1-én: teljes : áttanító: részmunkaidős: tartósan távol: 34 fő

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola. a 2012/13-as tanév munkaterve

Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola. a 2012/13-as tanév munkaterve Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola a 2012/13-as tanév munkaterve Tartalom Tanév rendje, szorgalmi idő, tanítási szünet, tanításnélküli munkanapok... 4 Tanítási szünetek... 5 Tanítás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. Készítette: Bakos Péterné intézményvezető Budapest, 2015. október 12. Tartalom

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon. 2015/2016-os tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon. 2015/2016-os tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 Munkaterv 2015-2016. tanév Tartalom 1. Bevezetés... 2. oldal 1.1. Törvények... 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek... 2. oldal 1.3. Miniszteri rendeletek...

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E 2013-2014. tanév Kiemelt feladatok a tanév során Az alapdokumentumok áttekintése, a szükséges módosítások

Részletesebben

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Közzétételi lista A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Sorszám Beosztás Végzettség Szakképzettség Tanított tárgyak 1. tanító főiskola tanító, technika

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév Ikt.szám: 591/2015. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai: 1.) Hatékony és következetes módszerekkel a tanulói és dolgozói

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Munkaterv 2010-2011 21

Munkaterv 2010-2011 21 Munkaterv 2010-2011 21 SZEPTEMBER Szervezési tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket Az éves munkaterv elkészítése Továbbképzési terv pontosítása Napközis csoport

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest IX. tankerület Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium 1096 Budapest, Telepy u. 17. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ez a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA)

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) Dátum/ (kedd) 8,00 05. 9. (szerda)

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1.

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1. 2012-2013. 2013. tanév Tanév rendje Szorgalmi idő első napja 2012.09.03. hétfő Szorgalmi idő utolsó napja 2013.06.14. péntek Félév vége 2013.01.11. péntek Félévi értesítő kiadása 2012.01.18. péntek Félévi

Részletesebben

A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE

A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE 2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9. Összeállította: Vincze Ildikó igazgató Iskolánkat 2007-ben alapította fenntartója, a Tanulni Egy Életen Át

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje Munkaterv része: A 2015/2016. tanév helyi rendje Gimnázium 1. Tanítási napok szünetek: Tanítási napok száma: A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban Augusztus 22. Alakuló értekezlet (F: Igazgató, érintettek: a tantestület minden tagja) 23. Osztályozó- és javítóvizsgák F: igazgatóhelyettesek,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember 9.a 9.b 9.c 9.d 10.a 10.b 10.c 10.d 11.a 11.b 11.c 11.d 12.a 12.b 12.c 12.d Össz. Kedv. PP Szak. Össz. A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet

Részletesebben