A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium - PIOK -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium - PIOK -"

Átírás

1 A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium - PIOK - a as tanév első félévének szakmai értékelése OM azonosító: Tartalom: - Főigazgatói értékelés - PIOK Ráday Pál Gimnázium intézményegység jegyzőkönyvben rögzített vezetői beszámoló és jelenléti ív - PIOK Szemere Pál Általános Iskola intézményegység vezetői beszámoló, nevelőtestületi jegyzőkönyv és jelenléti ív - PIOK Petőfi Sándor Általános Iskola tagintézmény - vezetői beszámoló, nevelőtestületi jegyzőkönyv és jelenléti ív Forgács Tiborné főigazgató

2 Az alábbi főigazgatói utasításban megfogalmazott elvek alapján megtörtént a Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium intézményegységeinek és tagintézményének a as tanév első félévének szakmai értékelése. Tárgy: Félévi beszámoló elkészítése Ügyiratszám: /7. I. BEVEZETÉS Jelen utasítás indoka: FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS A hatályos jogszabályok értelmében el kell készítenünk a félévi beszámolót, illetve annak jegyzőkönyvét, majd azt továbbítanunk kell a fenntartónak. Erről a tanév rendje az alábbiak szerint rendelkezett: Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjéről (4) Az első és a második félév (a tanítási év utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. Az iskolák félévi nevelőtestületi értekezleteiket az alábbi időpontokban tartják: PIOK Ráday Pál Gimnázium: január óra PIOK Petőfi Sándor Általános Iskola: január óra PIOK Szemere Pál Általános Iskola: január óra Az első félévének szakmai munkájáról, az elért eredményekről az intézményegység-vezetők és a tagintézményvezető írásos beszámolóját január 25-ére kérem. A beszámoló tartalmi elemei: I. Személyi feltételek - Tantestület létszáma /alsó-, felső-, napközi feltüntetésével - Új kollégák /név szerint és tantárgy megjelöléssel - Tanulócsoportok száma/ kiemelkedő eredményeik, esetleges problémák feltüntetése - Munkaközösségek megnevezése, vezetőik munkájának rövid értékelése - Nem iskolai álláshelyen dolgozók /óraadók, megbízással dolgozók neve, tantárgy megjelölésével II. Tárgyi feltételek - gazdálkodás pályázatok továbbképzésen részt vevők neve /továbbképzés megnevezése III. Létszámok osztályok, csoportok - Sajátos nevelési igényű tanulók - Magántanulók - Továbbtanulás - Beiskolázás IV. A tanév fő feladatai - Központi feladatok végrehajtása - Kiemelt nevelési feladatok - Kiemelt oktatási feladatok /Petőfi emelt ének; Szemere BÉZS, Ráday 9. évfolyamosok - Mérések /az előző tanév kompetencia mérési eredményei alapján meghozott intézkedések, végrehajtott feladatok feltüntetése - DIFER mérés adatai /csak a 2 általános iskolát érinti A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium első félévének szakmai értékelése 2

3 V. Események rendezvények VI. Elért eredmények A mellékelt sablon kitöltése (számítógépen) minden egyes pedagógus kolléga kötelessége, melyet en intézményenként 1-1 mappában kérek eljuttatni hozzám január 25-ére. Az ehhez kapcsolódó megállapítások részét kell, hogy képezzék a vezetői beszámolóknak. Az utasítás célja, hogy a PIOK intézményegységeiben a feladatok végrehajtása azonosan és szakszerűen történjen. II. RENDELKEZÉS Fentiek értelmében a PIOK Szemere Pál Általános Iskolában, a PIOK Petőfi Sándor Általános Iskolában és a PIOK Ráday Pál Gimnáziumban, a fent jelzett témával kapcsolatban kérem a határidők pontos betartását és tartalmas vezetői beszámolók elkészítését. A félévi nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyvét en január 25-én 14 órára kérem, az aláírt, hitelesített és jelenléti ívvel ellátott papíralapú változatot január 28-án reggel várom. A rendelkezés betartásáért az intézményegység-vezetők, a tagintézmény-vezető, illetve a feladattal megbízott munkatársak a felelősök. III. ZÁRADÉK Az utasítás hatálya kiterjed: PIOK Szemere Pál Általános Iskola PIOK Ráday Pál Gimnázium PIOK Petőfi Sándor Általános Iskola Pécel, január 5. Forgács Tiborné főigazgató Aláírások: PIOK intézményegységek /tagintézmény megnevezése: PIOK Ráday Pál Gimnázium: PIOK Szemere Pál Általános Iskola: PIOK Petőfi Sándor Általános Iskola: Nevelőtestületi Elkészített dokumentumok: értekezlet időpontjai: január h Jegyzőkönyvben rögzített vezetői beszámoló Statiszta /Powerp. tájékoztatóval január h Vezetői beszámoló Nevelési értekezlet jegyzőkönyve Statisztika /évfolyamonkénti bontásban is január h Vezetői beszámoló Nevelési értekezlet jegyzőkönyve Statisztika A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium első félévének szakmai értékelése 3

4 A as tanév nemcsak a Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium (PIOK), hanem valamennyi magyarországi iskola életében komoly változást hozott. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) január 1-jétől hatályos 74. (1) bekezdése alapján az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A törvényi változásokból adódó feladatok teljesítése tudatos szakmai munkát várt, illetve követel meg tőlünk január 1-jétől megszűnt az önálló költségvetési szerv státusz, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységként lettünk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) mint költségvetési szerv része. A működtetői feladatokat Pécel Város Önkormányzata látja el a Képviselőtestület 424/2012. (XII. 13.) számú határozata alapján. A PIOK Igazgató tanáccsal egyeztetve a feladatok ütemezésekor fontos célként fogalmazódott meg, hogy az iskola napi életében január 1-jétől sem történhet a köznevelési feladat színvonalának csökkenését okozó fennakadás. Munkánkat nehezítette az a tény, hogy az átadás-átvétel idején még nem volt tankerület igazgatónk, segítséget és tájékoztatást csak nagyon csekély mértékben kaptunk. Szerencsére ez a probléma már megoldódott, a Gödöllői Tankerülettel az egyeztetések folyamatosak. Próbálunk lépést tartani a számos adatszolgáltatással járó feladattal, mert mi is tudjuk, hogy a 2 hónapos lemaradás csak így teljesíthető. Mindez elkötelezett munkát igényel nemcsak a vezetőktől, de nagy terhelést jelent az adminisztratív munkakörben dolgozó kollégáinknak is. A feladatok elvégzése pontos koordinálást igényel, mivel 3 intézményből kell összegyűjteni a PIOK-ra vonatkozó adatokat. A változások az első félév szakmai tervezését is nagyban befolyásolták, hiszen a köznevelési törvény (Knt.) hatályossá vált része is komoly követelményeket támasztott. Nyári szabadságunkat megszakítva, az alábbi 2 nagy volumenű pályázatot készítettük el: Innovatív iskolák fejlesztése 120 millió Ft /mindhárom iskolánk együttesen pályázott Iskolai tehetséggondozás 19 millió Ft / a PIOK Ráday Pál Gimnázium pályázott Sajnos az eredményekről nincs tájékoztatás, pedig az eredeti ütemezés szerint már a megvalósítás idejénél kellene tartani. A tanév indítása előtt - betartva a jogszabályi előírásokat és figyelembe véve az éves ütemezést - a három iskola közösen alkotta meg Éves munkatervét. Az abban megjelölt célok és a hozzájuk rendelt feladatok (részarányosan) megvalósultak, bár a második félévre is jut tennivalónk bőven. Az előírásoknak megfelelően átdolgoztuk a Házirendet és a Szervezeti és Működési Szabályzatot, mely a második félévben a fenntartóváltás miatt Alapító okirat módosulása újabb korrekcióra szorul majd. A Köznevelési törvény (Ktn.) előírásainak megfelelően, augusztus végére a mindennapos testnevelés témakörében - elkészítettük a Pedagógiai program, s az idevonatkozó helyi tanterv módosításait. Nem kis szervezést okozott, hogy a Szemere és a Ráday esetében megoldjuk az órarend beosztást, hiszen a nappalis képzésben 830 tanuló érdekelt, s a tárgyi feltételek nem biztosítottak. Rossz idő esetén már most is nehezen megoldható a testnevelés óra, a következő tanév ránk váró feladatainak tervezése gondot okoz, hiszen a felfutó osztályoknál a törvény plusz óraszámokat jelöl meg. A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium első félévének szakmai értékelése 4

5 PIOK Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium FELADATVÁLTOZÁS AS TANÉV első félév A fenntartó Pécel Város Önk. KT. - által engedélyezett tanulói létszám, státusz és óratömeg Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium PIOK Alapító okirat szerint engedélyezett max. tanulólétszám as engedélyezett heti óraszám Szemere Pál Általános Iskola intézményegység ,9 Petőfi Sándor Általános Iskola tagintézmény ,9 Ráday Pál Gimnázium intézményegység , PIOK összesen: ,4 Személyi feltételek Intézmény PIOK Szemere Pál Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Ráday Pál Gimnázium Engedélyezett pedagógus létszám 48,2 Nevelő-oktató munkát segítők létszáma 1,5 (1 fő gyógyped.assz.; 0,5 GYV f. nem ped.munkakör) 33,3 1 ped.assz. 27,8 0,5 GYV (0,5 GYV f. nem ped.munkakör) Egyéb munkakörbe tartozók létszáma 11 (takarító 7, gondnok 1, karbantartó 1, isk.t. 1, admin. 1) 11,5 (takarító 6, fűtő-karb. 3, Engedélyezett összes létszám 60,7 portás 2x0,75, isk.t.1) 45,8 6 (takarító 2, portás 0,75, gondnok 0,75, könyvtáros 0,5 nempm, isk.t 1, ügyv.d 1) 34.3 Összesen: 109,4 3 28,5 140,8 Tanulói adatok: PIOK as tanév Létszám Sz.létsz Nev.tan Szakért. SNI t. Mag.tan első félév/ okt.statisztika PIOK Szemere Pál Általános Isk PIOK Petőfi Sándor Általános Isk PIOK Ráday Pál Gimnázium (összesen: 352/380) PIOK Ráday Pál Gimn. levelező Összesen: A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium első félévének szakmai értékelése 5

6 Az első félév tapasztalatai alapján, valamint a nevelési értekezleteken elhangzottak és az elkészült vezetői beszámolókból, statisztikai adatokból leszűrve, félévünk tartalmasnak és színvonalasnak mondható. A tervezett programok és rendezvények igényesen lezajlottak, tanulmányi versenyeink és sportrendezvényeink sikeresek voltak. A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium működéséről mint többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény az előnyök és a hátrányok tükrében szeretnék beszámolni, az alábbiak szerint: Előnyök: A Ráday Pál Gimnázium és a Szemere Pál Általános Iskola 2011-es összeköltözése sok-sok kompromisszumot igényelt a két tantestület tagjaitól, illetve a diákoktól. Az eleinte mutatkozó kisebb súrlódások mára már megszűntek, a gondosan megalkotott órarendek kellő mértékben igazodtak egymáshoz. Az Éves munkaterv megalkotásakor is arra törekedtünk, hogy a két iskola programját, illetve a Petőfi-s terveket is egységesítsük. Fő célkitűzésünk volt, hogy ebben a tanévben nagy hangsúlyt fektessünk a módszertani kultúránk fejlesztésére. Már a tavalyi év óralátogatásai kapcsán 84 órát látogattam végig a 3 intézményben - megbizonyosodhattam arról, hogy mindhárom intézményegységünkben kiváló pedagógusok is tanítanak, s fontosnak éreztem, hogy ebből a szakmai bőségből mindenki meríthessen. Az éves munkaterv összeállításakor arra kértem vezetőtársaimat, hogy félévente szervezzünk olyan szakmai fórumot, melynek során egy-egy intézmény pedagógusai bemutató órák kapcsán új és változatos módszerekkel és munkaformákkal ismertethetik meg a többieket. Ebben a tanévben 2 szakmai napot jelöltünk meg munkatervünkben, az őszit a PIOK Szemere Pál Általános Iskolában tartottuk, míg a tavaszit a PIOK Petőfi Sándor Általános Iskolába tervezzük, illetve szervezzük. Annak érdekében, hogy minél többen tudjanak részt venni ezeken a fórumokon, a látogató intézmény diákjainak tanítási szünetet biztosítunk, így nevelőiknek lehetőségük adódik arra, hogy minél több órát látogathassanak a testvér intézményben. Az első három órában összesen 14 több tantárgyat és évfolyamot is átfogó - tanítási óra látogatására nyílt lehetőség, melyet ezt követően szakmai értékelés követett. A bemutató órát tartó pedagógusok névsora: Puskás Ferencné, Majosházi Stella, Osztopáni Adrienn, Saliga Anikó, Tóthné Dajka Hajnalka, Lentvorszki Árpádné, Szép Ernőné, Gál Mónika, Oláhné Molnár Dóra, Törteli Helga, Bogárné Bodor Éva, Nagy Ildikó, Dolhainé Besnyő Zsuzsanna és Böszörményi Csaba. A Petőfiből 31, a Szemeréből 38 és a Ráday Gimnáziumból 7 munkatársunk vett részt a kiválóan szervezett szakmai továbbképzésen. Jó volt látni pedagógus társaink és tanítványaink izgalmát és felkészültségét, s jó volt hallani látogató kollégáink elégedett véleményét. A vendéglátók mindenre ügyeltek. Nemcsak a bemutató órát tartó pedagógusok, de a technikai szervezésben és a helyettesítésben részt vevők is jelesre vizsgáztak. Tavasszal a Petőfis kollégáinkon a sor, s már most biztos vagyok abban, hogy onnan is kiváló szakmai ötletekkel gazdagodva térnek vissza majd tanítványaikhoz a Szemerés, illetve a Rádays munkatársaim. A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium első félévének szakmai értékelése 6

7 Ez a szakmai fórum lehetőséget teremtett arra is, hogy az általános iskolából a gimnáziumunkba jelentkező tanítványainkról, illetve az őket tanító pedagógusokról információt szerezhessenek a középiskolában tanító kollégáink. Célunk az, hogy minél több péceli tanuló válassza a Ráday-t, s biztosítsuk számukra a biztos továbbtanulás lehetőségét. Feladatunk adódik bőven, hiszen a gimnázium szakmai színvonalának fejlesztése folyamatos teendőnk. A tantárgyfelosztás leggazdaságosabb összeállítása és a 3 nevelőtestület maximális kapacitásának kihasználása érdekében, több pedagógus kollégánk tanít át a testvér intézményekbe, s mindez ugyancsak lehetőséget teremt arra, hogy diákjaink számára az átjárás könnyebbé váljon. Gimnáziumból az általános iskolába áttanító kollégák: Harrer Márta informatika (2 óra) Szabó Edit matematika (5 óra) Józsáné Presinszky Magdolna matematika (4,5 óra) Gergely Gyula informatika (3 óra) Veres Andrea ének (4 óra) Forgács Tiborné környezetismeret (4 óra) Az általános iskolából a gimnáziumba áttanító kollégák: Törteli Helga rajz és vizuális kultúra (2 óra) Böszörményi Csaba - történelem (2,5 óra) Általános iskolából a másik általános iskolába áttanító kolléga: Gácser György technika (7 óra) A megváltozott és korszerűbb körülmények több középiskolába jelentkezőt vonzanak ide, vonzóbbá vált iskolánk a jobb tanulmányi eredményt elérő diákok számára is. A jó közös programok és sportrendezvények is segítenek bennünket e cél elérésében. Ebben az első félévben az alábbi területen sikerült szép eredményeket elérni: - Városi énekverseny az alsó tagozatosoknak - 56-os emlékfutás /mindhárom intézményünk diákjainak és pedagógusainak - Asztalitenisz bajnokság /mindhárom intézményünk diákjainak és pedagógusainak - Történelmi vetélkedő Ráday és Rákóczi kora /mindhárom intézményünk diákjainak - Kisállat kiállítás /mindhárom intézményünk diákjainak, pedagógusainak és szüleiknek - Autómentes nap /mindhárom intézményünk diákjainak, pedagógusainak és szüleiknek Előnyként kell megjelentetnünk a közös pályázati lehetőségeket a sport területén is. Bízunk abban, hogy a közeljövőben lesz lehetőségünk olyan pályázatokon való részvételre is, mely sportlétesítmények kialakítását szorgalmazza. Sporteszközeinket folyamatosan fejlesztjük, s a két általános iskolánk részt vesz a Bozsik-foci programban. Külön figyelmet kell fordítanunk országos eredményeket elért sportolóink és kiváló tanulmányi eredményt elért tanítványaink megtartására és támogatására fontos célként kell megfogalmaznunk a tehetségek megőrzését lehetőségeink szerint - akár az érettségi végéig. (lásd: intézményi beszámolók) A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium első félévének szakmai értékelése 7

8 A városi ünnepségekből is kivettük a részünket. A PIOK Petőfi Sándor Általános Iskolánk adta a városi 56-os megemlékezést, diákjaink és kollégáink színvonalas műsorral készültek. Igen csak szép estét szereztünk a péceli lakosok számára, mikor a városi karácsonyi műsorban mindhárom intézményünk képviseltette magát. A továbbképzéseken való közös együttlétek is segítik az intézmények tagjainak összekovácsolását. Annak érdekében, hogy a következő tanévben ránk váró a Knt. 97. (6.) és (7.) bekezdésében előírt követelményeknek megfeleljünk, kollégáink az erkölcstan tantárgy választása esetén megszerezték a képzési előírási követelményeket. A további előkészítő munkákkal várunk, melyre az Oktatási Hivatal által január 21-én megküldött tájékoztató levél is feljogosít bennünket. A as tanév első félévében 30, illetve 60 órás továbbképzésen kollégáink az alábbi csoportosításban vettek részt: Intézményegység: Kolléga neve: Képzés összege: PIOK Petőfi S. Á. I. alsó tagozat /30 órás Rendek Éva Németh Judit Ft + Áfa Ft + Áfa PIOK Szemere P.Á.I. alsó tagozat/30 órás Vanyekné Holló Csilla Lenthvorszky Árpádné Ft + Áfa Ft + Áfa PIOK Petőfi S. Á. I. felső tagozat/60 órás Csider Lászlóné Gácser György Ft + Áfa Ft + Áfa PIOK Szemere P.Á.I. felső tagozat Soós Ferencné Oláhné Molnár Dóra Ft + Áfa Ft + Áfa összesen: Áfa = Ft Ebben az évben a Petőfi iskola Szülő Suli program keretében alapítványi pályázatába bevonta a Ráday Pál Gimnáziumot, illetve a Szemere Pál Általános Iskolát is. A pályázat összértéke Ft, eredményt még nem hirdettek. Ugyancsak nincs hír a TÁMOP-os nyáron beadott pályázatokról, melyen a 3 intézmény szintén közösen dolgozott. (lásd: 4. oldal) Előző TÁMOP-os pályázat a két iskolánkat érinti, de ez már fenntartói szakaszba jutott. Mindkét iskolánk színvonalasan folytatja és adminisztrálja a megkezdett munkát. Már a tavalyi év bizonyította, hogy a két általános iskolánk képes a leendő első osztályosok korrekt, és ellenségeskedés nélküli beiskolázására. Segíti mindezt az is, hogy 2012 szeptemberétől már két különböző, eltérő profil jelent meg a képzési formánkban. A Petőfi emelt ének-zene képzése, valamint a Szemere BÉZS (Báb Érzelem Zene Siker) programja választási lehetőséget biztosított a szülőknek. Ebben a félévben a Harangvirág Óvoda igényelte az iskolák részéről a beiskolázással kapcsolatos tájékoztató megtartását, s megérkeztek a felkérések a második félévre is. A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium első félévének szakmai értékelése 8

9 Szintén az előnyök között kell felsorolnunk az informatika normatívából származó adminisztrációs szoftver beszerzését (1.35 millió Ft értékben) ezen belül az E-napló használatára történő felkészítést illetve a beszerzésre került IKT eszközöket (szintén 1,35 millió Ft összegben). A PIOK IKT állománya a felmért igények függvényében, az alábbiak szerint gazdagodott az első félévben: Petőfi Sándor Á.I. tagintézmény 3 projektor Szemere Pál Á.I. 4 projektor Ráday Pál Gimnázium 2 laptop és 1 hordozható vetítővászon A következő félévben fel kell készülnünk majd az E-naplóval kapcsolatos eszközök hiányának pótlására, illetve a meglévő IKT eszközök szakszerű, változatos használatára. A Szemere Pál Általános Iskola a Szemere Alapítvány segítségével további 6 projektor megvásárlását támogatta, s emellett biztosította a vetítővásznak beszerzését és a rendszer kialakítását. Mivel a Szemere és a Ráday egy épületben működik, sok esetben nyílik arra lehetőség, hogy a szaktantermekben melyek használata közös a meglévő eszközöket egyöntetűen használhassuk. Így van ez már az informatika termek kapcsán is, sőt itt kell megemlítenem a két könyvtár egy helységben történő működtetését is. Itt kell megemlítenem, hogy mindkét általános iskolánk esetében a Szülői támogatások nagyon jelentős mértékűek, a meglévő alapítványok nagyban segítik a munkát. A szülői bálok bevételeit a második félévben is további fejlesztésekre kívánja fordítani mindkét intézmény. Sajnálatos viszont, hogy a PIOK megalakulásakor a Ráday Alapítványt az előző vezetőség megszüntette, mely nagy anyagi veszteséget jelentett, illetve ellehetetlenítette a további munkát. Jelenleg a Szülők segítségével újabb alapítvány teremtésén dolgozunk. Hátrányok megoldandó feladatok: A PIOK megalakulásából kimutatható hátrányt említeni nem tudok, hiszen mint többcélú, közös igazgatású köznevelési intézménynek a törvény is lehetőséget biztosít számunkra, hogy szervezeti és szakmai tekintetben is önálló intézményegységek működésével iskoláink megtarthassák sajátos arculatukat. A pontos információ-áramlásra minden esetben nagy hangsúlyt kell fektetnünk! Megtörténik, hogy a kollégákhoz torzulva ér el az üzenet, ezért is szorgalmazom a szigorúan papíralapon történő megjelentetést, illetve az abban foglaltak tudomásul vételét, melyet aláírásukkal kell, hogy hitelesítsenek. Ehhez vezető társaimra is számítok. A határidők pontos betartása mindenki feladata. Kérem a Vezetőket a későbbiekben erre nagyobb hangsúlyt fektessenek. Szakmailag igényes - mind tartalmában, mind küllemében csak hibátlan munkát adhatunk ki a kezünk közül! A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium első félévének szakmai értékelése 9

10 A tanév II. félévének tervezett feladatai: a szakmai-pedagógiai munka megújulásának folytatása, bemutató órák PIOK Petőfi S.Á.I. az állami átvétellel kapcsolatos feladatok határidős munkáinak végzése hatékony segítséget nyújtani tanulóinknak az elégtelen osztályzatok kijavításában, a fegyelmi helyzet további javítása, a munkatervben rögzített II. féléves feladatok megvalósítása, sikerre vinni a szeptemberben bevezetett BÉZS-programot Szemere sikeres tovább működtetni az emeltszintű ének-zene oktatást Petőfi, nagyobb eredményességet elérni az alapkészségek elsajátíttatása terén, eredményesen vinni tovább a TÁMOP-ot, továbbfejleszteni mérési rendszerünket, a köznevelési törvényből származó új feladatokat zökkenőmentesen végrehajtani, nyári táborozási lehetőségeket biztosítani tanulóinknak, év végi vizsgák megszervezése, szakszerű lebonyolítása, az érettségi vizsgák írásbeli dolgozatainak javításakor egységes álláspont kialakítása, szakmai konzultációk tantárgyanként, a vizsgák szakszerű lebonyolítása, az új köznevelési tv. és Nemzeti Alaptantervnek megfelelően az iskolai dokumentáció teljes körű átdolgozása: Pedagógiai program, helyi tantervek, érettségi előkészítők leszabályozása pályázati-team létrehozása, iskolai pályázatok benyújtása, a benyújtott pályázatok elnyerése esetén azok eredményes végrehajtása, iskolai programok lebonyolítása, egyeztetés a DÖK által szervezett szabadidős programokról, honlap fejlesztés, a levelező tagozat működési rendjének folyamatos ellenőrzése, munkaközösségi munka átgondolása, megújulása, tanulmányi versenyek és egyéb versenyek, rendezvények, SNI/BTMN-es kooperatív technikák elsajátítása és a fejlesztő pedagógusokkal szorosabb kapcsolattartás az érintett tanulók esetében, testvériskolai kapcsolatokban továbbfejlesztése a második félévben is folytatódnak az óralátogatások, kérek mindenkit az egyéni hospitálásra és munkaközösségeken belüli szakmai tapasztalatok szerzésére is a szülői értekezletek és fogadóórák jó előkészítése a tanulók munkatervben is rögzített mérése- testnevelők /mindhárom iskolánkban IKTsegítő eszközöket a lehetőségek szerint, alapítványi támogatással tovább bővíteni. Pécel, január 26. Forgács Tiborné PIOK főigazgató A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium első félévének szakmai értékelése 10

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2011. június 22. Kapja: Bencsik Mónika polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig A 2 015/2016 -OS T AN É V RENDJE Tanítási napok száma: Szorgalmi idő: Tanítási év vége: 181 nap 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig 2016. június 15. (szerda) Őszi szünet: 2015. október 26-tól

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um Köö vv eessssi i Errzzsséébeet t Szzaakkéépzzőő II sskoo laa l ééss Gimnáázzi ium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 303-0317, 284-2662, 283-0951 E-mail: esely@nete verest.hu

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye Pedagógiai program PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Tartalomjegyzék Az iskola legfontosabb adatai... 4 Az iskola története...

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1.

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1. Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7. OM 031029 TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0032 tel.: 52/557-240 www.gonczyiskola.hu gonczy@gonczy-hszoboszló.sulinet.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1.

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1. 2012-2013. 2013. tanév Tanév rendje Szorgalmi idő első napja 2012.09.03. hétfő Szorgalmi idő utolsó napja 2013.06.14. péntek Félév vége 2013.01.11. péntek Félévi értesítő kiadása 2012.01.18. péntek Félévi

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV 1./ Felvételi lehetőségek Iskolánk felvételi körzete: Alsópáhok és Felsőpáhok községek közigazgatási területei. Amennyiben más, környékbeli

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 2013 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. Készítette: Bakos Péterné intézményvezető Budapest, 2015. október 12. Tartalom

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S oktatási intézmények magasabb vezetői beosztásaira beérkezett pályázatok véleményezésére

E L Ő T E R J E S Z T É S oktatási intézmények magasabb vezetői beosztásaira beérkezett pályázatok véleményezésére Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S oktatási intézmények magasabb vezetői beosztásaira beérkezett pályázatok

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V 2014/2015. tanév Az intézmény munkatervét a nevelőtestület 2014. szeptember 15-i nevelőtestületi ülésén elfogadta.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Tóth Pál Általános Iskolájának Különös közzétételi listája a 2011/12-es tanévben [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 033665 A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzata Tartalom 1. Általános rendelkezések... 10 1.1.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014/2015

Különös közzétételi lista 2014/2015 Különös közzétételi lista 2014/2015 I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28) Kormány-rendelet

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv PEDAGÓGIAI PROGRAM Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szolnok II. kötet Helyi tanterv 1 Hetedik kiadás KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA VÁCSZENTLÁSZLÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pető Vilmosné Vácszentlászló, 2014 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kozma Andrea igazgató Módosítás időpontja: 2013.március 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2015. október 21. dr. Molnár

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Aktualizálva: 2013. március TARTALOMJEGYZÉK: 1. PRAEAMBULUM... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 6 2. 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve Általános rész Tartalom 1. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI... 3 2. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS

Részletesebben

2015/2016. tanév MUNKATERVE

2015/2016. tanév MUNKATERVE BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA 2015/2016. tanév MUNKATERVE - 0 - A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ A minőségirányítási program végrehajtásának

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI SZC SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUMÁNAK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK M U N K A T E R V E 2015-2016-os tanévre

A DUNAÚJVÁROSI SZC SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUMÁNAK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK M U N K A T E R V E 2015-2016-os tanévre A DUNAÚJVÁROSI SZC SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUMÁNAK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK M U N K A T E R V E 2015-2016-os tanévre Pusztaszabolcs, 2015.08.31 Készítette: Mátyás Julianna igazgató 1 B E V E Z E T É S A munkaterv

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Diákotthon és Kollégium csatolása

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

MUNKATERVEK. 2015/2016. tanév OROSHÁZA

MUNKATERVEK. 2015/2016. tanév OROSHÁZA MUNKATERVEK 2015/2016. tanév OROSHÁZA TARTALOMJEGYZÉK HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE... 8 A munkaközösség céljai, feladatai... 8 A munkaközösség tagjai... 8 Tárgyi feltételek... 8 A munkaközösség programja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986 SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986 BESZÁMOLÓ 2012-2013 NEVELÉSI ÉVRŐL Nevelő Testület elfogadta: 9 /N.T./2013.sz.határozatával Időpont: 2013.június 10. Készítette:

Részletesebben