MUNKATERVEK. 2015/2016. tanév OROSHÁZA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERVEK. 2015/2016. tanév OROSHÁZA"

Átírás

1 MUNKATERVEK 2015/2016. tanév OROSHÁZA

2 TARTALOMJEGYZÉK HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE... 8 A munkaközösség céljai, feladatai... 8 A munkaközösség tagjai... 8 Tárgyi feltételek... 8 A munkaközösség programja... 8 Versenyek REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A munkaközösség feladatai A munkaközösség tagjai A munkaközösség céljai A munkaközösség programja SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG Az osztályfőnöki szerep tartalma A tanév feladatai A munkaközösség tagjai Éves feladatok SZAKISKOLAI OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG A munkaközösség céljai, feladatai A tanév legfontosabb feladatai További feladataink Éves feladatok havonként Évfolyamfelelős vezetők A munkaközösség tagjai IDEGEN NYELV MUNKAKÖZÖSSÉG A munkaközösség célja A munkaközösség eszközigénye A munkaközösség tagjai: A munkaközösség feladatai SPORT- ÉS TESTNEVELÉS MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösség céljai A munkaközösség tagjai Tárgyi feltételek Felmérési rendszerünk Megvalósítandó feladatok EGÉSZSÉGÜGY SZÉPÉSZET RENDÉSZET MUNKACSOPORT Kiemelt feladatink, céljaink A munkaközösség tagjai A tárgyi feltételek javítását célzó tervek A munkaközösség programja VENDÉGLÁTÁS SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG A munkaközösség célja A munkaközösség feladatai

3 A munkaközösség tagjai Éves feladatok ÜGYVITELI ÉS KERESKEDELMI MUNKAKÖZÖSSÉG A munkaközösség célja A munkaközösség tagjai A munkaközösség feladatai GÉPÉSZ MUNKAKÖZÖSSÉG A munkaközösség célja A szakmai munkaközösség feladata A tanév fő feladatai A szakmai munkaközösség tagjai KOLLÉGIUMI MUNKATERVE A tanév időbeosztása Tanítási szünetek Szülői értekezletek Értekezletek Személyi feltételek Tárgyi feltételek Nevelési alapelvek, célok, feladatok Éves ütemterv Kollégiumi munka ellenőrzése

4 Mottó: Ami fáj, az nevel. Ez az oka annak, hogy a bölcs emberek megtanulják, hogy a problémáktól nem rettegni kell, ellenkezőleg, örömmel kell fogadni őket. / Morgan Scott Peck / I. Helyzetelemzés 1. Szervezeti feltételek A Gyulai Szakképzési Centrum Tisza Kálmán Szakképző Iskolája és Kollégiuma július 1-én jött létre. Korábbi szervezeti formájában a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ volt a fenntartója annak az integrált szervezetű Tisza Kálmán Szakképző Iskolának, amely megalakulásakor 2011.szeptember 1.- négy település Békés, Dévaványa, Gyomaendrőd, Orosháza öt oktatási egységének egyesülésével jött létre. Ebben a szervezeti formában Orosháza székhelyintézmény volt. Ez a funkció az évek során fokozatosan átalakult, az iskola vezetése áttevődött Békésre annak ellenére, hogy az intézmény tanulólétszámának közel fele Orosházán tanult, a legszélesebb képzési kínálat is itt realizálódott. Az iskolánk tavasza óta a negyedik szervezeti átalakításon és az ötödik fenntartóváltáson esett a nyáron keresztül. S bár az oktatás-nevelés területein mindig nyomon követhetőek és szükségszerűek voltak a változások, de a fenti átalakítások a tartalmiszakmai változásokkal együtt komoly próbára tette-teszi az iskola és a benne érintettek tanulók, szülők, dolgozók tűrő- és alkalmazkodó képességeit. 2. Személyi feltételek A 2015/2016.tanévet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Nemzetgazdasági Minisztérium közötti átadás-átvétel után 79 fő pedagógussal és 23 fő technikai dolgozóval készítettük elő. A tanév kezdetére 3 fő pedagógus nyugdíj előtti felmentését kezdte, 3 fő pedagógus áthelyezését kérte más intézménybe, 4 fő Békésről áthelyezett pedagógus pedig más munkakörben helyezkedett el, egy fő pedig élt a törvény által biztosított csökkentett munkaidő kedvezményének lehetőségével.. A meghirdetett pedagógusi állásokra melyek jelentős része a gépészeti ágazathoz tartozó szakképzéseket érinti sajnos nem volt megfelelő érvényes pályázat. Így ebben az évben is óraadókkal és részmunkaidős munkavállalókkal enyhítünk feladat-ellátási gondjainkon. Az oktatási-nevelési feladatokat ebben a tanévben 69 pedagógussal közülük 3 fő nevelőtanár a kollégiumban és 27 fő óraadóval tudjuk megvalósítani. Tanulólétszámunk az előző évekhez képest némi csökkenést mutat, a létszámuk 917 fő, közülük 375 fő szakközépiskolai, 542 fő pedig szakiskolai képzésben vesz részt 40 osztály keretein belül. 5 osztályban felnőttoktatás folyik, 24 fő részére nappali tagozatos, 17 fő részére esti tagozatos és 41 fő részére levelező tagozatos munkarend szerinti szervezésben- 3. Tárgyi feltételek Az elmúlt években 2011.nyara óta az iskolánkban sem eszközfejlesztés, sem állagmegóvás nem történt számottevő mértékben. Emiatt ezen a területen jelentős mértékű elmaradásaink vannak, amelyeket csak kis lépésenként tudunk behozni. Ebben a tanévben két fontos tennivalónk adódik emiatt. Gazdaságossági szempontok miatt első lépésként a Székács József utcai feladat-ellátási helyünkről kell az oktatási eszközöket 4

5 és a tanulókat beköltöztetnünk a Kossuth téri épületeinkbe. A második lépés az oktatási épületeink állapotfelmérése és a legszükségesebb javítási-állagmegóvási feladatok elvégzése. További lépések, amelyek már ingó- és ingatlanfejlesztéseket érintenek, csak a későbbi anyagi források ismeretében tervezhetők. Az intézményünk működésének alapjait meghatározó rendelkezések: 2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 229/2012. évi kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. évi EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 326/2013. évi kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről II. Kiemelt célkitűzéseink a 2015/2016.tanévben 1. Szervezeti területek Az iskolánk tagintézményi státusza olyan részleges önállóságot eredményez, amely lehetővé teszi, hogy a feladatellátáshoz igazítsuk szervezeti felépítésünket. A részleges önállóság a nevelőtestület munkájának segítésére-kiegészítésére lehetővé teszi munkaügyi, gazdasági, műszaki területen dolgozó munkatársak számának növelését, a rugalmasabb ügyintézés személyi-tárgyi feltételeinek megteremtését. A szakképzési centrum ezeken a területeken részleges irányítást jelent, a teljességet a helyi vezetésnek kell biztosítani a rugalmas és optimális működés érdekében. Ennek a tanévnek az egyik legfontosabb intézményszervezési feladata az iskola működése szempontjából a törvényi szabályozásoknak megfelelő működés-kialakítása, a valamint a külső és belső szabályozások jogharmonizációja. Felelős: igazgató határidő: folyamatos Az intézményen belül az iskola napi működésének zökkenőmentes biztosítása érdekében az információáramlás szervezeti korrigálása, fejlesztése szükséges. Az oktató-nevelő munka adminisztrációs terheinek csökkentésére az elektronikus napló bevezetése, valamint széleskörű, támogató funkciójú tanügyi szabályrendszer kialakítása történik a külső szabályozások függvényében. Felelős: igazgató 2. Oktatási területek határidő:folyamatos Képzési kínálatunk két fő pillére a nappali tagozatos 4 évfolyamos szakközépiskolai és 3 évfolyamos szakiskolai képzés. Emellett A szakképzésünkben még kifutó jelleggel szerepel a nappali tagozatos 2 évfolyamos szakképzés is, valamint az érettségi utáni szakképzés is. Egyre nagyobb jelentőségű nálunk is a felnőttoktatás, amelynek keretein belül nappali és esti tagozaton a szakiskolát végzettek érettségire felkészítése folyik, valamint levelező tagozaton a szakképzés a profilunk. Az oktatási feladatok szakmai támogatásában jelentős szerepet kell biztosítani a munkaközösségeknek, amelyek koordináló-véleményező-ellenőrző funkciókkal is segítik az oktató-nevelő munka valamennyi területét. A tíz munkaközösség megalakításán túl a működésükben biztosítani kell a pedagógusterhek arányos elosztását, az okatatási munkafeltételek javítását és a szabályozások adta jogosítványaik érvényesítésének lehetőségeit. 5

6 Ehhez az iskolavezetés és a munkaközösségek felelősségteljes együttműködése szükséges. A munkaközösségek közvetlen irányítói a szakmai és a nevelési igazgatóhelyettesek. Felelős: igazgató határidő: folyamatos Az oktatási tartalmak és szervezeti változások folytatására felkészülés jegyében a következő tanévre szóló beiskolázási feladatainkban elő kell készítenünk az új képzési formákra (szakgimnázium, szakközépiskola) történő átállást és az ehhez szükséges tájékoztatást iskolán belül és kívül is. Felelős: általános igazgatóhelyettes határidő:2016. február Az iskola önálló arculatának megteremtése a külső és belső kapcsolatrendszer kialakítását, megszilárdítását célozza. A képzési eredményeink és kínálatunk bemutatásával elősegítjük ezt, valamint az iskola vonzerejének, megtartó erejének növelését is. Felelős: igazgató határidő: folyamatos 3. Nevelési területek A környezettudatos nevelés hatékonyabbá tétele érdekében az ökoiskolai hagyományokat és célkitűzéseket folyamatosan korrigálva és aktualizálva építjük be nevelési faladatainkba. Az ökoiskolai munkacsoport koordinációs feladatait beintegrálta a reálmunkaközösség. Célunk az örökös ökoiskolai cím elnyerése pályázati úton. Felelős: általános igazgatóhelyettes határidő:2016. június A tanulói összetételből adódóan célirányos, preventív ifjúságvédelmi munka folytatása szükséges. Különösen fontos és kiemelt feladat a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok, valamint a különleges bánásmódot igénylő (a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal küzdő)tanulók segítése. Felelős: nevelési igazgatóhelyettes határidő: folyamatos Személyiségfejlesztő, a közéletiségre felkészítő diákönkormányzat aktív működtetése révén támogatni kívánjuk a diákjogok érvényesülését. Felelős: nevelési igazgatóhelyettes határidő: folyamatos 4. Ökoiskolai célkitűzéseink Az Ökoiskolák megálmodója, elindítója az ENSI - a környezetvédelmi és iskolai kezdeményezések programja, amely csatlakozik az ENSZ Fenntartható Fejlődés Évtizede programjához. Célja: az iskolában mindenki számára egyértelművé tegye a fenntarthatóságra nevelés valóságos tartalmát. Intézményünk, a fenntartható fejlődésre nevelést küldetésének tekinti és pedagógiai programjának középpontjába állítja. Ez olyan alapelv, amely az iskola mindennapi élete, a hosszú távú változások és a fejlesztések megtervezésekor szem előtt tart. Az ökoiskola filozófiája a pedagógiai programunkban azt jelenti, hogy a tevékenységünk során tekintettel vagyunk másokra és más helyekre a jelenben és a jövőben, vagyis az élet minden területén. Az intézményi környezeti nevelési ( ökoiskolai ) munkacsoport céljai: Óvoda, általános iskola, a szakközépiskola és a szakképzés területén- úgy műszaki, mint humán szakmacsoport esetén- a tantárgyi struktúrába minél szélesebb körben legyenek beépítve a környezeti nevelés alapelvei. Új, a környezeti neveléshez is kapcsolódó- tanulási és tanítási stratégiák kidolgozása, melyek révén a nehezen kezelhető, magatartás zavaros diákok számára segítséget tudunk nyújtani. A tanórán kívüli tevékenységek előtérbe helyezése, melyek fontosak a közösség formálás, az értékrend, a hagyományok tisztelete, az azonosság tudat kialakítása szempontjából a család, az iskola, a település és a nemzet színterén 6

7 A környezettudatos szemlélet, magatartás és életvitel kialakítása. A felelősség teljes gondolkodás elősegítése. A megvalósult programokat dokumentáljuk fényképek és írásos beszámolók útján megjelentetjük az iskolai weblapon, lehetőség szerint a helyi és a regionális médiában is. - egészségnap - sportnap - karácsonyi ajándéktárgyak, díszek készítése természetes anyagból. Lehetőségeink szerint részt veszünk minden középiskolások számára szervezett versenyen, a régió területén. Figyeljük a pályázati lehetőségeket. Tartunk egészségnapot, sportnapot, karácsonyi ajándékkészítő programokat. Részt veszünk országos akciókban illetve helyi, városi rendezvényeken. Felelős: általános igazgatóhelyettes határidő:2016. június III. Ellenőrzési terv 1. Folyamatos ellenőrzési feladatok Az oktatási feladatok tervezési és megvalósítási lépései, különös tekintettel a szakszerű pedagógiai munka tartalmára és módszertani kultúrájára. A tanórák pontos megtartása, a tanulói felügyelet (tanári ügyelet) végrehajtása. A pedagógiai munka adminisztrálása az e-naplóban. Felelős: igazgató határidő: folyamatos 2. Időszakos ellenőrzési feladatok A tanulói nyilvántartások kezelése. A helyi és centrumszintű adatszolgáltatások pontos és határidőre történő kivitelezése. A gazdasági feladatok rugalmasságának figyelemmel kísérése a működés érdekében. A munkaügyi adatszolgáltatások, megbízások, átsorolások, kinevezés módosítások elkészítése határidőre. Felelős: igazgató határidő: 2016.június IV. A tanév időbeosztása A tanév rendjét meghatározó 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet alapján a 180 tanítási nap, a hat tanítás mentes munkanap, a szünetek időtartama, az I.félév vége, a vizsgák időbeosztása, valamint a középfokú beiskolázás rendje részletes havi bontásban a munkaterv része az eseményterv menüpontban. Felelős: általános igazgatóhelyettes határidő:2015. szeptember V. Eseményterv A mellékletben található eseményterv havi bontásban tartalmazza az iskolai élet főbb állomásait, programjait. Az egész tanévre tervezhető eseményeken kívül az aktuális kiírás szerinti feladatok, programok, versenyek, egyéb teendők minden hónapban legalább egyszer aktualizálásra és közzétételre kerülnek. VI. Munkaközösségek munkatervei 7

8 HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A munkaközösség céljai, feladatai A humán munkaközösség tevékenységét az intézmény pedagógiai programja, éves munkaterve alapján, a munkaközösség tagjainak egyetértésével, illetve javaslatainak figyelembe vételével elkészült éves munkaterv alapján végzi. A munkaközösség tagjainak fontos feladata a tanulók magyarságtudatának erősítése, a humánus gondolkodás erősítése, valamint a kollégák szakmai felkészültségének erősítése, egymás munkájának megismerése, tanítási módszereink fejlesztése, egységes követelményrendszer kialakítása, versenyekre, kompetenciamérésre való felkészítés, lépéstartás a szakma újdonságaival. Célunk a tanulók érettségi illetve szakmai vizsgára való sikeres felkészítése, az életben, a munka világában való helytállásra nevelése. A legfőbb célkitűzésünk, hogy a tanulóink tudásszintjét fejlesszük, a tehetséges tanulókat versenyhelyzetekhez, a gyengébb tanulókat pedig a felzárkóztatáshoz segítsük hozzá, hogy így egyre több sikerélményhez juthassanak. A munkaközösség tagjai Munkaközösség-vezető: Palotás-Rózsa Diána Tagok: Palotás-Rózsa Diána magyar nyelv és irodalom, munkaközösség vezető Belláné Kis Éva magyar nyelv és irodalom Bogárné Keresztes Csilla történelem, rajz Elek Sándor történelem, földrajz Gyarmatiné Hepp Erzsébet magyar nyelv és irodalom, német nyelv Jakóné Varga Erika ének, művészetek K. Tóth István magyar-kommunikáció, történelem, társadalomismeret Körmöczi Zoltán történelem, társadalomismeret Pörneki Attila ének, matematika Tárgyi feltételek A munkaközösség tagjai a kerettantervhez igazodó tankönyvcsaládokat használnak a tanítás során. A korszerű, hatékony oktatás elősegítése érdekében, munkaközösségünk a következő eszközök meglétét tartja szükségesnek: projektor, laptop, számítógép, interaktív tábla, szakkönyvek, oktató DVD-k. Az eszközök segítségével a rendelkezésükre álló már meglévő interaktív anyagokat, filmeket be tudnák mutatni a diákoknak, ezzel közelebb hozva őket a tananyaghoz. A munkaközösség programja Szeptember: 8

9 Tanévnyitó ünnepség - a műsor összeállításában, az összekötő szövegek kiválasztásában és betanításában részt vesznek a magyar szakos kollégák. Felelős: Gyarmatiné Hepp Erzsébet Határidő: szeptember 1. Bemeneti mérések megíratása 9. évfolyam osztályaiban magyarból Felelősök: szaktanárok Az eredmények leadásának határideje: október 12. Október: Megemlékezés az aradi vértanukról Iskolagyűlés keretében kerül lebonyolításra, a műsor összeállításában, az összekötő szövegek kiválasztásában és betanításában részt vesznek a magyar szakos kollégák, valamint Körmöczi Zoltán vezetésével a Szó-köz zenekar Felelős: Belláné Kis Éva Határidő: október 6. Megemlékezés az 56-os forradalomról A műsor összeállításában, az összekötő szövegek kiválasztásában és betanításában részt vesznek a magyar szakos kollégák, valamint Körmöczi Zoltán vezetésével a Szó-köz zenekar Felelős: Palotás-Rózsa Diána Határidő: október 22. November: Első adventi gyertyagyújtás Advent vasárnap utáni hétfőn gyertyagyújtás, a rövid műsor összeállításában, betanításában részt vesznek az idegen nyelv szakos kollégák és Körmöczi Zoltán vezetésével a Szó-köz zenekar. Felelős: Palotás-Rózsa Diána Határidő: november 30. December: Második adventi gyertyagyújtás Advent vasárnap utáni hétfőn gyertyagyújtás, a rövid műsor összeállításában, betanításában részt vesznek az idegen nyelv szakos kollégák és Körmöczi Zoltán vezetésével a Szó-köz zenekar. Felelős: Palotás-Rózsa Diána Határidő: december 7. Harmadik adventi gyertyagyújtás Advent vasárnap utáni hétfőn gyertyagyújtás, a rövid műsor összeállításában, betanításában részt vesznek az idegen nyelv szakos kollégák és Körmöczi Zoltán vezetésével a Szó-köz zenekar. Felelős: Palotás-Rózsa Diána Határidő: december 14. Karácsonyi műsor szervezése, negyedik adventi gyertyagyújtás A műsor összeállításában, az összekötő szövegek kiválasztásában és betanításában részt vesznek a magyar szakos kollégák, valamint Körmöczi Zoltán vezetésével a Szó-köz zenekar. Felelős: Gyarmatiné Hepp Erzsébet Határidő: december 18. Január: 9

10 A magyar kultúra napja Egy héten keresztül minden nap a hosszú szünetben rövid program megvalósítása. Az osztályok idézeteket gyűjtenek, ezeket egy paravánra helyezik fel, miután elhangzottak. Felelős: Belláné Kis Éva, Palotás-Rózsa Diána Határidő: január Február: Szalagavató ünnepség - a műsor összeállításában, az összekötő szövegek kiválasztásában és betanításában igény szerint - részt vesznek a magyar szakos kollégák, valamint Körmöczi Zoltán vezetésével a Szó-köz zenekar Felelős: Gyarmatiné Hepp Erzsébet, Belláné Kis Éva Március: Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharcról - a műsor összeállításában, az összekötő szövegek kiválasztásában és betanításában részt vesznek a magyar szakos kollégák, valamint Körmöczi Zoltán vezetésével a Szó-köz zenekar. Felelős: Belláné Kis Éva Határidő: március 11. Április: A költészet napja Részt kívánunk venni az Együtt szaval a nemzet kezdeményezésben, amely során, ha technikailag lehetséges bekapcsolódunk az online közös versmondásba Felelős: Palotás-Rózsa Diána, Belláné Kis Éva, Gyarmatiné Hepp Erzsébet Határidő: április 11. Szakmai vizsgafeladatok, szóbeli érettségi feladatsorok összeállítása és megbeszélése, valamint leadása Összeállításért felelősök: szaktanárok Év végi zárás a végzős osztályokban Felelősök: szaktanárok Határidő: április 29. Ballagás - a műsor összeállításában, az összekötő szövegek kiválasztásában és betanításában részt vesznek a magyar szakos kollégák, valamint Körmöczi Zoltán vezetésével a Szó-köz zenekar Felelős: Palotás-Rózsa Diána Határidő: április 30. Május: Írásbeli érettségi vizsgák - a feladatlapok javítása külön megbízás alapján Felelősök: szaktanárok Június: Év végi zárás Felelősök: szaktanárok Határidő: június 15. Szóbeli érettségi illetve szakmai vizsgák vizsgáztatás Felelősök: szaktanárok Határidő: június

11 Tanévzáró ünnepség - a műsor összeállításában, az összekötő szövegek kiválasztásában és betanításában segítenek a magyar szakos kollégák, valamint Körmöczi Zoltán vezetésével a Szó-köz zenekar Felelős: Gyarmatiné Hepp Erzsébet A magyar szakos kollégák ha lesz lehetőség és anyagi forrás színészekkel, előadóművészekkel rendhagyó irodalomórákat tartanak. A kollégák számára igény szerint színházlátogatást szervezünk. Sajnos Orosházán nincs színház, Békéscsabára, Szegedre, Szolnokra, Kecskemétre vagy Budapestre kell utazni egyegy darabért. A színházi világnaphoz (március 27.) kapcsolódva szeretnénk a színházlátogatást megszervezni a tanulók részére Békéscsabára vagy Szegedre. Versenyek Sajnos évről-évre kevesebb tanuló vállalkozik a versenyzésre. Amennyiben lesz jelentkező és nevezési díjas versenyek esetén az intézmény anyagi támogatása rendelkezésünkre áll, magyarból az Édes anyanyelvünk, a Szép magyar beszéd, a Justh Zsigmond Vers- és Prózamondó verseny, Kölcsey Ferenc versmondó, népdaléneklő verseny, az Implom József helyesírási versenyen valamint a Himnuszmondó versenyen indítanak diákokat a kollégák. A tavalyi gyakorlatot követve benevezünk minden iskolán belül meghirdetett irodalmi és nyelvi versenyre. A szakiskolásoknak meghirdetett megyei magyar versenyeken eddig minden évben indult tanulónk. Amennyiben lesz jelentkező, úgy az idei tanévben is indítunk ezeken versenyzőket. 11

12 REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A munkaközösség feladatai A Gyulai Szakképzési Centrum Tisza Kálmán Szakképző Iskolájának reál munkaközössége intézményünkben a természettudományos tantárgyak oktatását és az ehhez kapcsolódó nevelési feladatokat látja el. A munkaközösség legfontosabb célja a szakközépiskolai képzésben az érettségi vizsgára való felkészítés, a szakképzésben pedig a szakmai tantárgyak oktatásának megalapozása és a szakmai vizsgára való felkészítés. A reál munkaközösség munkáját az intézmény pedagógiai programja, éves munkaterve szabályozza, működése a munkaközösség tagjainak egyetértésével, javaslatainak figyelembe vételével valósul meg. A munkaközösség feladatainak ellátása során azt az alapelvet tartja szem előtt, hogy a természettudományos tantárgyak oktatásának társadalmi célja a gondolkodásmód-formáló hatásában van. Egy probléma felismerése, megfogalmazása, a modell- és hipotézisalkotás, a bizonyítás korrekt módja nem csak a természettudományos módszerek sajátja kell, hogy legyen. Ezen a területen szerzett tapasztalatok révén kifejlesztett készségek egy tudásalapú társadalomban előnyt jelentenek azoknak a tanulóinknak is, akik nem természettudománnyal kapcsolatos pályát céloznak meg, vagy akik a tárgyi ismereteket felnőtt életük során közvetlenül nem használják föl. Társadalmunkat a környezetvédelemtől az egészségügyig, az energiapolitikától a városfejlesztésig átszövik a természettudományos vonatkozású problémák. A természettudományos műveltség elengedhetetlen ahhoz, hogy felelős állampolgárként lehessen viszonyulni ezekhez a kérdésekhez. A munkaközösség tagjai Munkaközösség-vezető: Tagok: Berkiné Huszka Cecília Hegedűsné Farkas Erzsébet Király Márta Körmöczi Enikő Mészáros Melinda Michaeli Andrea Csilla Pörneki Attila Schmidt Jenő Viliné Vasas Katalin Szöllösi Béla Striffel László Michaeli Andrea Csilla fizika-kémia matematika-kémia matematika-földrajz-informatika biológia-földrajz informatika biológia-kémia, matematika-ének testnevelés-földrajz matematika-kémia informatika biológia-testnevelés A munkaközösség céljai 12

13 A reál munkaközösség legfőbb célja a 2015/2016-os tanévben a tanulók természettudományi műveltségi szintjének emelése, a széles körű érdeklődés felkeltése a környezettudatosság, a fenntartható fejlődés és az egészséges életmód iránt. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink a tanulási folyamat során önálló és egyéni módon a lehetőségek szerint a tanulási tartalommal adekvát környezetben szerezzenek ismerteket, tapasztalatokat és azokat a valóságban alkalmazzák, hogy a természettel, környezettel, technológiával személyes, motiváló kapcsolatuk alakulhasson ki és a tanultak alkalmazásával kapcsolatos attitűdjeik pozitív módon formálódjanak. Szükségesnek tartjuk, hogy a képességfejlesztési módszereket variábilis és differenciált módon kapcsoljuk a tanulási tartalmakhoz, így a tanulási tevékenységek sokfélesége biztosíthatja a személyre szabott, a meglévő részképességekhez, érdeklődéshez illeszkedő, differenciált kompetenciafejlesztést. A természettudományi tantárgyak frontális oktatása mellett egyéni, páros és kiscsoportos tanulási módszereket, hatékonyabb tanulási stratégiákat és projektmódszert szeretnénk alkalmazni, valamint az ezekhez szükséges tanári kompetenciákat igyekszünk fejleszteni továbbképzéseken való részvétellel. Munkánk során törekszünk a természettudományi tanulás lehetséges mértékű differenciálására, hiszen szakközépiskolában az eltérő ágazatok tanulóinak, valamint szakiskolában a különböző szakmákat tanuló diákoknak eltérő tanulási tartalmakra, differenciált követelményekre van szükségük. Rendelkezésre álló tárgyi feltételeink a kerettantervhez igazodó tankönyvek, munkafüzetek, három informatika terem, számítógépek, laptopok, projektorok, fizika-kémia szertár, kémiai modellek, anyagok és eszközök, térképek, földgömbök, ásvány-és kőzetgyűjtemény, biológiai szemléltető eszközök, geometriai szemléltető modellek, falitáblák, táblai vonalzók, körzők. Munkaközösségünk minden tagjának általános véleménye, hogy az iskolánkban rendelkezésre álló tárgyi és anyagi eszközök nem elegendőek a modern és hatékony tanítási-tanulási folyamat megvalósításához. Mindannyian szükségesnek érezzük egy olyan szaktantermi rendszer bevezetését, amelyben nemcsak a B, hanem az A épületben is zárhatóvá tennénk legalább 3 db nagyobb termet, így létrehozva egy humán, egy nyelvi és egy reál szaktantermet. Ezek egyrészt a nagyobb értéket képviselő és mindennap használt informatikai eszközök elhelyezését és megóvását szolgálnák, pl. tanterembe falikarral rögzített projektor, a tanári asztalnál kialakított csatlakozási lehetőséggel saját laptopok számára is, jól láthatóan elhelyezett vetítővászon, sötétítő függönyök a láthatóság biztosítására, esetleg interaktív tábla. Másrészt ezek a tantermek szolgálhatnának azoknak a falra helyezhető szemléltető eszközöknek a kiállítására, melyek évek óta rendezetlenül helyezkednek el iskolánk különböző helyiségeiben. Így oldhatnánk meg azt a problémát is, hogy tantermeink állagát évről-évre egyre nehezebben tudjuk megőrizni és tanulóink nem tudják megoldani a tantermek ízléses, iskolához illő dekorálását, valamint az informatikai eszközeink egyszerűbben és kényelmesebben használhatóvá válnának minden kolléga számára. Véleményünk szerint iskolánkban sokféle tanteremben nem tárolható szemléltető eszköz is rendelkezésre áll. Ezeknek az elhelyezéséről idén tervezünk gondoskodni egy természettudományi szertár kialakításával az "A épület emeletén. 13

14 A folyosón célszerű lenne gondoskodni azoknak az okleveleknek az elhelyezéséről, melyek arról tanúskodnak, hogy a városunkban uralkodó szemlélettel ellentétben tanulóink is sokféle versenyen indulnak el és igen szép eredményeket, sikereket érnek el. A reál munkaközösség tagjai nagy számban igényelnék, hogy pedagógiai módszertani továbbképzéseken vehessenek részt, melyek témája az interaktív tananyagok használata, az informatikai eszközök alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában, a csoportbontás megvalósítása a tanórán vagy a sajátos nevelési igényű tanulók foglalkoztatása a tanórák keretein belül. Munkaközösségünk ebben a tanévben is tervezi azokra a tanulmányi versenyekre, vetélkedőkre a tanulók felkészítését, amelyeket iskolánk vezetősége támogat, illetve ilyen rendezvények szervezését. Fontos célunk, hogy 2015 szeptemberében immár önálló intézményként nyerjük el az Ökoiskola címet, és ezzel váljon iskolánk ennek a címnek örökös birtokosává. Munkánk során ennek a célnak a megvalósítása érdekében törekszünk arra, hogy minden más munkaközösséggel hatékonyan tudjuk együtt dolgozni és az oktatási - nevelési folyamatban egymás munkáját segítsük. A munkaközösség programja A reál munkaközösség 2015/2016-os tanévben megvalósítandó feladatai: Hónap Nap Feladatok Határidő Felelős Zöld Hét Természettudományos szertár kialakítása, a projekt Michaeli megvalósítása és bemutatása a tanulók segítségével Andrea Osztálytermek takarítása és dekorálása a környezettudatosság jegyében. 19. Fehér tó Napja Kerékpártúra Körmöczi Szeptember Október November 30. Pályázat beadása az Ökoiskola cím elnyerésére A verseny meghirdetett időpontja szerint. A verseny meghirdetett időpontja szerint. Madártani bemutató, amelyhez kapcsolódóan a tanulókkal megvalósítandó feladatok: Madáretetők készítése A madarak etetési tervének elkészítése beosztása az osztályok között Őszi termések gyűjtése Cukorbetegek világnapja Iskolai egészségnap szervezése Megyei Szakiskolások Informatika Versenye Nemes Tihamér Országos Informatika Tanulmányi Verseny A verseny meghirdetett időpontja szerint. A verseny meghirdetett időpontja szerint. Enikő Berkiné Huszka Cecília Michaeli Andrea Körmöczi Enikő és Michaeli Andrea Szöllösi Béla Mészáros Melinda

15 Április Március Február Január December Az iskolai eseményterv szerint A verseny meghirdetett időpontja szerint. A pályázat beadási határideje szerint. Az iskolai eseményterv szerint A pályázat beadási határideje szerint. A pályázat beadási határideje szerint A verseny meghirdetett időpontja szerint. A verseny meghirdetett időpontja szerint Az iskolai esemény- Intézményünk bemutatása, mint Ökoiskola a 2015/2016-os tanév során megrendezésre kerülő Szakmai Napon. Karácsonyi készülődés. Projekt verseny, melynek témája: A méz Részvétel az Algyőn évente megszervezésre kerülő karácsonyi vásáron. Országos Szakiskolások Informatika Versenye Gazdálkodj okosan pályázatra való felkészülés. Szakember találkozó. Tanulóinknak összeállított előadások Iskolánk öregdiákjainak élménybeszámolója alapján. Valentin nap Gyógy- és fűszernövények bemutatója, teák napja. Teleki virág vetélkedőre való felkészülés Gazdálkodj okosan pályázat beadása Víz világnapja Projekthét (az ivóvíz népszerűsítése, PET palackok gyűjtése, kancsó, poharak, egész napos vízivási program) Teleki virág vetélkedő Hajnal Imre matematika vetélkedő Egészségügyi világnap Elsősegélynyújtási tanfolyam szervezése a Fehér Kígyó Patika meghívásával Magyar Költészet Napja Projekt: A Kárpát-medencében őshonos állatok megjelenése magyar költők műveiben Teleki virág vetélkedő eredményeinek bemutatása Az iskolai eseményterv szerint A verseny meghirdetett időpontja szerint. A pályázat beadási határideje szerint. Az iskolai eseményterv szerint A pályázat beadási határideje szerint. A pályázat beadási határideje szerint A verseny meghirdetett időpontja szerint. A verseny meghirdetett időpontja szerint Az iskolai esemény- Szöllösi Béla Király Márta Szöllösi Béla Michaeli Andrea Viliné Vasas Katalin Körmöczi Enikő Michaeli Andrea Michaeli Andrea Körmöczi Enikő Michaeli Andrea Hegedűsné Farkas Erzsébet Körmöczi Enikő Michaeli Andrea Michaeli Andrea 15

16 terv szerint. terv szerint. Május 10. Madarak és fák napja - Kossuth Nap Környezetvédelmi feladatok és sport rendezvények. Az iskolai eseményterv szerint. Schmidt Jenő Striffel László Június Július 15. Környezetvédelmi Világnap Németh Imre Emléknap Nyári szünet Az iskolai eseményterv szerint. Király Márta Hegedűsné Farkas Erzsébet Augusztus Év eleji feladatok, a 2016/2017-es tanév előkészítése 16

17 SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG "Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog." (Szent-Györgyi Albert) Az osztályfőnöki szerep tartalma Az oktatási rendszer folyamatos változása hangsúlyeltolódásokat idézett elő, mely megjelenik az értékek átrendeződésében is. Így a megváltozott társadalmi és szociális kihívások következtében fellép az osztályfőnöki munka igényének alapos áttekintése. Az osztályfőnöki tevékenységet befolyásoló hatások: a gyermektől induló hatások a kollegáktól érkező hatások a szülők felől, illetve a szülők irányában ható információk a helyi tanterv készítéséhez nyújtott információk E dimenziók jelzik az osztályfőnöki funkció komplex, differenciált, rugalmas és integrált jellegét s azt is, hogy e szerep szükségszerűen nem konfliktus nélküli. A tanév feladatai Az osztályfőnöki tanmenetek/munka tervezéséhez szempontsor adása. Segítségnyújtás az adminisztrációs teendők, szervezési, koordinációs feladatok ellátásában, valamint a közvetlen nevelőmunkában. Az e-naplók bevezetésével felmerülő új feladatok koordinálása a digitális adminisztrációval kapcsolatos problémák megoldása Figyelmet fordítunk az új osztályfőnökök beilleszkedésére, segítünk, hogy munkájukat pontosan végezhessék. A prevenció, megelőzés fontosságának hangsúlyozása az élet minden területén (dohányzás, alkohol, drog, szűrések fontossága). Az év ünnepeiről való megemlékezés. Szoros kapcsolat kialakítására, ill. a hagyományok folytatására törekszünk a Diákönkormányzatot segítő pedagógussal és a rendezvényszervező csoporttal együttműködve. A Házirend hiányzással kapcsolatos szabályainak egységes betartása, a hiányzások mértékének további csökkentése. A fegyelmi helyzet javítása, a fegyelmi bizottságok mielőbbi felállítása és ezek működésének szabályozása Az osztályfőnöki munka hatékonyságának növelése, lehetőség szerint nagyobb hangsúlyt fektetni a nevelőmunkára, mint az adminisztrációra A továbbtanulás elősegítése Segítségnyújtás az osztálykirándulások szervezésében A munkaközösség tagjai Munkaközösség-vezető: Elek Sándor Tagok: 17

18 Kissné Lenkei Diána Lengyel Beáta Körmöczi Zoltán Bucsai Szilvia Elek Sándor Szikora Attila Bogárné Keresztes Csilla Tóth Béla Schmidt Jenő Süli Gabriella Király Márta Mák Levente Benczúr Istvánné Piroska Michaeli Andrea Munkaközösséggel együttműködik, a munkaközösségi értekezleten részt vesz: kollégiumi nevelők fejlesztő pedagógus iskolavezetés diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus iskolapszichológus Éves feladatok Augusztus Munkaközösségi értekezlet augusztus 28. Szeptember Tanévnyitó ünnepség szeptember :30 Ellenőrzők kitöltése Törzslapok megírása Elektronikus napló adatainak feltöltése Új tanulók bizonyítványainak megnyitása Bekapcsolódás a ZÖLD HÉT programjaiba szeptember Kardoskúti Fehér tó napja, kerékpártúra szervezése szeptember 19. Tanmenetek elkészítése szeptember 30. Október Megemlékezés az Aradi vértanúkról október 06. Szülői értekezlet minden osztálynak október :30 A 9. osztályosok Bundásavatója október 14. Felelős: a végzős osztályfőnökök, + DÖK segítő pedagógus Pedagógiai szakmai továbbképzés október 16. Október 23-i iskolai ünnepség október 22. November Munkaközösségi értekezlet november 04. Igény szerint fogadó óra november 04. December Szülői értekezlet minden évfolyamon december :30 18

19 Január Adventi gyertyagyújtás folyamatos Karácsonyi hét programjai december Karácsonyi iskolai ünnepség december 18. Munkaközösségi értekezlet január 21. Első félév zárása január 22. Félévi értesítő megírása, ellenőrző kiosztása január 29. Megemlékezés a magyar kultúra napjáról január 22. Február Szalagavató február 12. Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól február 25. Március Szülői értekezlet március :30 Kossuth-nap március 10. Március 15-i iskolai ünnepség március 11. Április Megemlékezés a holokauszt áldozatairól április 16. Munkaközösségi értekezlet április 27. Végzősök utolsó tanítási napja április 29. Ballagás (a munkaközösség javaslata szerint) április 30. Május Érettségi szünet Fogadó óra, pályaválasztási szülői értekezlet május 11. (a munkaközösség javaslata szerint) Szakmai írásbeli vizsgák május 18. Országos mérés 10. évfolyamon május 25. Június Németh Imre emléknap június 10. Munkaközösségi értekezlet június 13. Utolsó tanítási nap június 15. Osztálynaplók lezárása Törzslap, bizonyítvány megírása Tanévzáró ünnepély Az osztályfőnökök a munkaközösség vezetőnek minden havi értekezlet előtt írásban adják le, ha az osztályukban kiemelkedően problémás tanuló található, vagy fegyelmi vétség történt, amelynek kezelését szükségesnek érzik. Ez nem váltja ki a fegyelmi tárgyalást, hanem célja a mediálás, melyben az érintett tanuló mellett az osztályfőnök, a munkaközösség vezető, esetenként az érintett pedagógus vesz részt. 19

20 SZAKISKOLAI OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG A munkaközösség céljai, feladatai Nevelni annyit tesz, mint emberré tenni. De ehhez az kell, hogy a nevelő is a gerincesek közé tartozzék. Juhász Gyula Ahogy a társadalomban a család a legkisebb egység, melynek keretei között a gyermek születésétől kezdve nevelkedik (jó esetben), úgy az iskolai életben az osztály az az egység, amely az iskolai élet legjobban működő része, amelyben a tanulók a legtöbb időt töltik együtt, és amelynek minősége nagyban meghatározza a szakmai munka milyenségét is. Az osztályfőnöki munka rendkívül nagy energiát, különleges körültekintést, biztos beleérző képességet és kedves, de következetes magatartást kíván meg. Ez a feladat nem szabad, hogy csak adminisztrációk halmaza legyen, hanem a gyermek terelgetése az érett kor felé, a problémák felismerése, a családi nehézségek ellensúlyozása, értelmes, élményt adó programok szervezése. Az osztályban tanító tanárok összefogása, a tantárgyak helyzetének állandó figyelemmel kísérése, együttműködés a szülőkkel melyek nagyban hozzájárulnak az osztályfőnöki munka eredményességéhez. Pedagógiai felelőssége és szakértelme feljogosítja az iskolát leginkább az osztályfőnököt, hogy fontos kérdésekben a kölcsönös tisztelet és megértés alapján befolyásolja a család, a szülők álláspontját, hogy tanácsot adjon. Különös jelentősége van ennek, amikor a tanulók válaszút elé kerülnek. Az osztályfőnök a legfőbb koordináló, amely feladat sikeres megoldása igényli a tanulók idejének, iskolai és iskolán kívüli elfoglaltságának feltérképezését, azaz a tanuló szociokulturális hátterének, kortársi kapcsolatainak, az osztályon belüli interperszonális kapcsolatainak felderítését, feltárását, ismeretét. Célunk: az iskolai közösség kialakítása, erősítése. A tanév legfontosabb feladatai Az osztályfőnöki tanmenetek/munka, szülői értekezletek tervezéséhez szempontsor adása. Segítségnyújtás az adminisztrációs teendők, szervezési, koordinációs feladatok ellátásában, valamint a közvetlen nevelő munkában. Az e-napló bevezetése és annak használatának elősegítése. Figyelmet fordítunk az új osztályfőnökök beilleszkedésére, segítünk, hogy munkájukat pontosan végezhessék. Fontos feladat a hátrányos és nehéz helyzetű tanulók segítése. Az osztályfőnöknek céltudatosan fel kell tárni és kezelni, segíteni a nehéz helyzetű tanulók problémáit. A prevenció, megelőzés fontosságának hangsúlyozása az élet minden területén (dohányzás, alkohol, drog; szűrések fontossága). Az év ünnepeiről való megemlékezés. 20

21 Szoros kapcsolat kialakítására, ill. a hagyományok folytatására törekszünk az iskolai védőnővel, valamint a Diákönkormányzatot segítő pedagógussal. A Házirend szabályainak egységes betartása, a hiányzások mértékének csökkentése. Az osztályfőnöki munka hatékonyságának növelése, lehetőség szerint nagyobb hangsúlyt fektetve a nevelő munkára, mint az adminisztrációra. Az osztálykirándulások tapasztalatainak átadása, ötletadás, segítség a szervezésben. További feladataink Az órák pedagógiai színvonalának és hatékonyságának emelése. A munkaközösség fontos feladata a tanulói kezdeményezések támogatása, az osztályok, diákbizottságainak segítése. A munkaközösségek tagjai segítsék a tanulófelvétel hatékonyságának növelését, és aktívan vegyenek részt a pályaválasztással kapcsolatos szervezési munkákban. Törekszünk arra, hogy az év folyamán felmerülő problémákat, elképzeléseket, adott szituációkat a munkaközösség tagjai megbeszéljék egymással. Éves feladatok havonként Augusztus: Munkaközösségi értekezlet Az éves munkaterv megbeszélése, elfogadása A tanév eleji feladatok egyeztetése aug. 27. Szeptember: Tanévnyitó ünnepség szept óra Ellenőrző kitöltetése szept. 4. A 9. évfolyam szülői értekezlete szept Osztálynaplók kitöltése Törzslapok megírása Elektronikus napló adatainak feltöltése Az új tanulók bizonyítványainak megnyitása Bekapcsolódni a reál munkaközösség ZÖLD Hét programjaiba Osztálytermek dekorálása a környezettudatosság jegyében szept Kardoskúti Fehér-tó napja kerékpár túra szervezése együttműködve a reál és humán munkaközösséggel szept. 19 (szo) Tanmenetek elkészítése szept. 30. Október: Megemlékezés az Aradi vértanúkról (okt. 6.) a legközelebbi óra A 9. évfolyamon kívül minden más évfolyam szülői értekezlete okt. 7. A 9. osztályosok Bundásavatója okt. 14. Felelős: végzős osztályfőnökök, DÖK segítő pedagógus Pedagógiai szakmai továbbképzés okt. 16. Iskolai ünnepség Okt. 23. megünneplésére okt. 22. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap okt. 22. Őszi szünet október 26-tól október 30-ig tart November: Szünet utáni 1. tanítási nap nov. 2. Munkaközösségi értekezlet: 21

22 A 9. évfolyamon tanulók magatartási, tanulmányi helyzetének megbeszélése az osztálytanítókkal. Szalagavatói előzetes megbeszélés. nov. 4. Igény szerinti fogadóóra nov. 4. December: Szülői értekezlet minden évfolyamon dec óra Adventi gyertyagyújtás nov. 30-tól Karácsonyi hét programjai dec Karácsonyi iskolai fenyőünnep dec. 18. Téli szünet előtti utolsó tanítási nap dec. 18. Téli szünet dec. 22. jan. 3. Január: Szünet utáni 1. tanítási nap jan. 4. Munkaközösségi értekezlet: Magatartás, szorgalom minősítés egyeztetése. Tantárgyankénti érdemjegyek számának ellenőrzése, szaktanárokkal konzultáció. Szalagavató előkészítése. jan. 21. Az I. félév zárása. jan. 22. Félévi értesítő megírása, ellenőrzők kiosztása jan. 29. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról (jan. 22.) legközelebbi órán Február: Szalagavató febr. 12. Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól (febr. 25. ) Határidő: a legközelebbi órán Március: Szülői értekezlet minden évfolyamon márc Kossuth-nap márc. 4. Felelős: ofő munkaközösség és a DÖK segítő pedagógus Iskolai ünnepség Márc. 15 megünneplésére márc. 11. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap márc. 23. Tavaszi szünet márc Tavaszi szünet utáni 1. tanítási nap márc. 30. Április: Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól (ápr. 16. ) Határidő: a legközelebbi órán Munkaközösségi értekezlet: A végzősök év végi zárásának előkészítése egyeztetve a szaktanárokkal. Ballagás, érettségi és szakmai vizsgák előkészítése. ápr. 27. Végzősök utolsó tanítási napja ápr. 29. Ballagás ápr. 30. Május: Érettségi szünet máj. 2.,3. Fogadó óra, pályaválasztást segítő rendkívüli szülői értekezlet máj. 11. Szakmai írásbeli vizsga miatti szünet. máj. Országos mérés a 10. évfolyamon máj

23 Június: Németh Imre Emléknap jún. 10. Munkaközösségi értekezlet: Magatartás, szorgalom minősítés egyeztetése, a tantárgyi érdemjegyek ellenőrzése, a tanévzárás előkészítése jún. 13. Utolsó tanítási nap a nem végzős évfolyamokon jún. 15. Osztálynapló lezárása Törzslap és bizonyítvány megírása Tanévzáró ünnepély Iskola pszichológus: Szeretnénk! Évfolyamfelelős vezetők 9. évfolyam: Jakóné Varga Erika 10. évfolyam: Striffel László 11. évfolyam: Dér János 12. évfolyam: Urszuly Péter Érettségi utáni képzés: Gyenge Edit Az évfolyamfelelős osztályfőnökök az évfolyamokat külön érintő aktuális kérdésekben tájékoztatják a többieket, megbeszélik a feladatokat, egyeztetnek. Nagyban segítik az évfolyamukon kezdő osztályfőnökök munkáját, a Bundásavató, a Szalagavató, a Kossuth-nap és a Ballagás hagyományainak megőrzését, lebonyolítását, az iskolai rendezvényeken való részvételt aktivizálják. Az osztályfőnökök a munkaközösség vezetőknek minden hónap első értekezletén írásban jelzik (leadja), ha az osztályában kiemelkedően problémás tanuló található vagy fegyelmi vétség történt, amelynek kezelését szükségesnek érzi. Ez nem váltja ki a fegyelmi tárgyalást, hanem célja a mediálás melyben az érintett tanuló mellett az osztályfőnök és a munkaközösség vezető, esetenként az érintett pedagógus vesz részt. A munkaközösség tagjai Munkaközösség-vezető: Körmöczi Enikő Tagok: 23 osztályfőnök, valamint tanácskozási joggal a diákönkormányzat munkáját segítő tanár: Belláné Kis Éva, és a fejlesztőpedagógus: Benczúr Istvánné. Sorszám Osztály Osztályfőnök C Jakóné Varga Erika D Béres Gábor E Viliné Vasas Katalin F Béres Enikő G Balczó Zsolt H Madarász Attila E Körmöczi Enikő F Striffel László 23

24 G Petrovszkiné Forgó Edit J Kovács Viktor E K. Tóth István F Dér János G Bánszkiné Forgó Szilvia J Lövei Eszter 15. KSZ 12. A Fási Szilvia 16. KSZ 12. B Dr. Csomósné Sinka Gabriella 17. KSZ 12. C Németh László 18. KSZ 12. D Szekeresné Benczúr Piroska 19. KSZ 12. E Keresztes Zsolt 20. KSZ 12. F Urszuly Péter 21. KSZ 13. A Buchalter Ibolya 22. KSz 13. B Gyenge Edit 23. KSZ 13. C Tatár János 24

25 IDEGEN NYELV MUNKAKÖZÖSSÉG A munkaközösség célja A munkaközösség azzal a céllal jött létre, hogy egységesítse a nyelvoktatást, mivel a munkaközösség tagjai változatos képzéstípusokban oktatnak idegen nyelvet. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a közösséggel egyszerűbb, átláthatóbb és hatékonyabb lesz a munka, sikeresebben tudjuk felkészíteni diákjainkat az érettségi vizsgákra, szakmai vizsgákra, és esetlegesen nyelvvizsgákra, versenyekre. További célunk az idegen nyelv iránti érdeklődés megerősítése a tanulók körében, különböző nyelvterületek kultúrájának, szokásainak megismertetése, a korosztály igényeihez, tudásszintjéhez alkalmazkodó tankönyvek, oktatási segédeszközök megválasztásával, változatos oktatási módszerekkel, tematikus hetek, foglalkozások, házi versenyek keretében. Feladataink közé tartozik a munkaközösségi üléseken az adott, illetve az oktatást érintő aktuális problémák megbeszélése, megoldás keresése. A pályázatok figyelemmel kísérése, az új tankönyvek és más tanítási segédletek tanulmányozása. Tanári továbbképzéseken, tankönyvbemutatókon, nyelvi konferenciákon részvétel, a tapasztalatok továbbadása. Külföldi cserekapcsolatok és projektek felkutatása, pályázása. Terveink szerint munkánkat a humán munkaközösséggel, közös programokkal, szorosan együttműködve végezzük. Ezen kívül együtt kívánunk működni a térségi középiskolákkal versenyek és kirándulások szervezésében. A munkaközösség eszközigénye A meglévő CD lejátszók egy része nem megfelelően működik, ezért, amennyiben lehetőség nyílik rá, szeretnénk bővíteni a lejátszók számát. A korszerű nyelvoktatás igényelne nyelvi labort, számítógépeket internet hozzáféréssel, projektort és interaktív táblát. Ezekkel sajnos nem rendelkezünk. Szeretnénk, ha megoldható lenne néhány óra számítógépes teremben tartása, illetve egy nyelvi terem kialakítása, ahol szemléltető eszközöket, szótárakat, TV-t, DVD lejátszót tudnánk elhelyezni, illetve a különféle párbeszédek, szituációk gyakorlásához szükséges eszközöket tárolhatjuk. A munkaközösség tagjai: Munkaközösség-vezető: Kissné Lenkei Diána Tagok: Belláné Kis Éva Bucsai Szilvia Földi Anett (GYED) Gyarmatiné Hepp Erzsébet Kissné Lenkei Diána Kóródi Ildikó Kristofóriné Csongrádi Krisztina Lantosné Ádász Erzsébet Lengyel Beáta 25

26 Nagy Erika Ökrösné Miszlai Edit Süli Gabriella A munkaközösség feladatai A javítóvizsgák, osztályozóvizsgák lebonyolítása A munkaközösség megalakulása A munkaközösség eszközigényeinek felmérése, számbavétele Munkaközösség vezető választás. A munkaterv közös megbeszélése, összeállítása Hónap Feladat Felelős/határidő A tanmenetek átdolgozása az új pedagógiai szaktanárok Szeptember program alapján. szaktanárok évfolyam bemeneti mérés Levelező versenyek és induló diákok kiválasztása Október Bucsai Szilvia Idegen nyelvi napok Kissné Lenkei Diána, November Táncsics Didakt részvétel Süli Gabriella Karácsonyi szokások idegen nyelven tanórák szaktanárok keretében Kissné Lenkei Diána December Közreműködés a humán munkaközösség advent programjában Ökrösné Miszlai Edit Tanulmányi kirándulás Bécsbe Január Félévzárás, értékelés szaktanárok Február Március Április Május Június Félévi eredmények értékelése, módszertani tapasztalatcsere Érettségi és szakmai vizsga tételsorainak kidolgozása összeállítása Bemutató óra Rajzverseny Próba érettségi felmérés Táncsics nyelvi hét Idegennyelvi szavalóverseny részvétel Érettségi és szakmai vizsgák Házi közismereti és szakmai nyelvi verseny Évzárás, értékelés, tapasztalatok megbeszélése szaktanárok Ökrösné Miszlai Edit Bucsai Szilvia Ökrösné Miszlai Edit Kissné Lenkei Diána Süli Gabriella, Lengyel Beáta április eleje Kissné Lenkei Diána, Süli Gabriella szaktanárok

27 SPORT- ÉS TESTNEVELÉS MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösség céljai Célunk, hogy népszerűsítsük és tudatosítsuk az élethosszig tartó fizikai aktivitás jelentőségét és az egészségtudatos életvezetés értékeit a középiskolás korú diákok, és családjaik körében. Testnevelést tanítók egységes követelményrendszerrel, az értékelési rendszer képességek szerinti objektív alkalmazásával, a testnevelés órák változatossá tételével igyekszünk a diákokat a rendszeres mozgásra ösztönözni. Céljaink eléréséhez szükségesnek látjuk, hogy az év elején leselejtezzük az elhasznált sporteszközöket, árajánlat bekérése után leadjuk megrendelésünket. Tanév elején igyekszünk felmérni a könnyített- és a gyógytestnevelésre utalt tanulók számát. További célok: Érettségire felkészítés Igény szerint házi bajnokság szervezése Versenyeztetés: ~ Rendvédelmi szakos tanulóink ősszel és tavasszal katasztrófavédelmi versenyen való részvétele. ~ korcsoportos kézilabdás fiúk, lányok, illetve labdarúgók Diákolimpiai részvétele ~ Rákóczi-kupa, Székely-kupa (labdarúgás) Tehetséges tanulók egyesületekbe irányítása A munkaközösség tagjai Munkaközösség-vezető: Kovács Viktor Tagok: Dr. Csomósné Sinka Gabriella Schmidt Jenő Tóth Béla Striffel László Mák Levente Kovács Viktor Béres Gábor Tárgyi feltételek A mindennapos testnevelésre és a fiatalok sportolására helyi szinten a feltételek nem megfelelőek. A testnevelés sokoldalú nevelési lehetőségek színtere, a fizikai állóképességet fejleszti, s egyben a testkultúra, a higiénia elsajátításának egyik fontos eszköze. Ehhez szükséges lenne: a zárható öltözőkre tusolók, WC-k felújítására 27

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010.

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010. Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE Ajka, 2010. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolában folyó nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei -6-2.

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye Pedagógiai program PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Tartalomjegyzék Az iskola legfontosabb adatai... 4 Az iskola története...

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: munkaközösség vezető "Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod." /Talmud/ I. REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG HELYZETELEMZÉS,

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2015/2016-os tanév 2015. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 Munkaterv 2015/2016-1 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2013 Bevezető 1. Az intézmény alapadatai Az intézmény neve: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium telephelyei: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 2750

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. ( Johann Wolfgang Goethe ) 2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM azonosító: 203045 004 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY

Részletesebben

Pályázat: tagintézmény-vezető (Széchenyi) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI HELYZETELEMZÉS... 8

Pályázat: tagintézmény-vezető (Széchenyi) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI HELYZETELEMZÉS... 8 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZEMÉLYES MOTIVÁCIÓ... 4 AZ INTÉZMÉNYBEN VÉGZETT EDDIGI TEVÉKENYSÉGEM BEMUTATÁSA... 5 SZAKMAI HELYZETELEMZÉS... 8 AZ INTÉZMÉNY KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA... 9 Az oktatási rendszer

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi megbízott intézményvezető 2013. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT A BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Összeállította: Malik Károly igazgató BEVEZETŐ Az iskola hivatalos neve: Balla Károly Általános Iskola Csévharaszt /2002.09.01 óta/ Az iskola

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 2013 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon. 2015/2016-os tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon. 2015/2016-os tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév Ikt.szám: 591/2015. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai: 1.) Hatékony és következetes módszerekkel a tanulói és dolgozói

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. Hatályos, 2015. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A

B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A Á L T A L Á N O S I S K O L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A AZOKÉRT ÉLÜNK, AKIKET SZERETÜNK, AZOKÉRT AKIK IGAZNAK TARTANAK. A

Részletesebben

Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program

Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program Összeállította: Kópicz Csaba igazgató Tóth Istvánné igazgatóhelyettes Az Általános Iskola nevelőtestülete Zalacsány, 2013.

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve Általános rész Tartalom 1. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI... 3 2. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS

Részletesebben

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Navigare necesse est... Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁR INTÉZMÉNYVEZETŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 2014.

PÁLYÁZAT AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁR INTÉZMÉNYVEZETŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 2014. PÁLYÁZAT AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁR INTÉZMÉNYVEZETŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 2014. Pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Kisbéri Tankerület 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2014/2015-ÖS TANÉV FM Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola 2014/2015-ös tanévi munkaterve Az osztályok megoszlása a képzés típusa alapján

Részletesebben

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30.

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30. A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nagykálló, 2013.08.30. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI SZC SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUMÁNAK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK M U N K A T E R V E 2015-2016-os tanévre

A DUNAÚJVÁROSI SZC SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUMÁNAK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK M U N K A T E R V E 2015-2016-os tanévre A DUNAÚJVÁROSI SZC SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUMÁNAK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK M U N K A T E R V E 2015-2016-os tanévre Pusztaszabolcs, 2015.08.31 Készítette: Mátyás Julianna igazgató 1 B E V E Z E T É S A munkaterv

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2015. május 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Preambulum A Csertán Sándor Általános Iskola személyiségközpontú és gyermekközpontú intézménynek vallja magát, nagy súlyt helyez a gyermekek

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

Munkácsy Mihály Általános Iskola Beszámoló

Munkácsy Mihály Általános Iskola Beszámoló 68. Munkácsy Mihály Általános Iskola Beszámoló 2006-2011. Készítette: Egyházi Viktorné sk. igazgató 1 Tartalom I. Iskolánkról... 2 II. Személyi feltételek... 2 III. Iskolánk felszereltségének alakulása...

Részletesebben

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés V. fejezet A kollégium nevelési programja I. Bevezetés 1. Pedagógiai programunk összeállítását a Köznevelési törvény 17. -a írja elő. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja összhangban a Köznevelési

Részletesebben

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE FELSŐ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: Tereminé Horváth Ildikó munkaközösségvezető Nyírtelek, 2015. szeptember 06. A humán munkaközösség 2015/16-os tanévre szóló munkatervének

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium - PIOK -

A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium - PIOK - A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium - PIOK - a 2012-2013-as tanév első félévének szakmai értékelése OM azonosító: 032378 Tartalom: - Főigazgatói értékelés - PIOK Ráday Pál

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011.

PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011. PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011. TARTALOMJEGYZÉK oldal A) ÁMK 1. Az ÁMK egységes nevelési rendszere......1 2. Az intézmény felépítése, tevékenységformái...1 3. Alapelvek...2 4. Célok...3 5. Feladatok...4

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@faysuli.hu www.faysuli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Pedagógiai Program

Részletesebben

Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola MUNKATERV

Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola MUNKATERV Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola MUNKATERV 2015/2016 tanév A munkatervet készítette: Wágnerné Gálicz Katalin intézményvezető Iktatási szám: Dorog, 2015.augusztus

Részletesebben

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 146. (88) 523-287 E-mail: herendiszakiskola@herend.com Web: www.herendiszakiskola.hu PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Készítette: Szomi

Részletesebben

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagy, 2015. 08. 31. Benga András Igazgató A munkaterv összeállításánál következő dokumentumokat vettük alapul: - A köznevelési Törvényt.

Részletesebben

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat Kertvárosi Általános Iskola 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001 Pályázat intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázó: Petroviczné Gál Ibolya Tatabánya, 2016.01.20.

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend

Részletesebben

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013/2014. TANÉV MUNKATERVE A kötelező tanítási napok száma: 179 nap. Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő), az utolsó tanítási

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20.

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20. 1 Pedagógiai program Nevelési program 2014 Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1 Pusztaszabolcs Mátyás király u. 16-20. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1... 1 3 AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 5 3.1 Az iskola

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÁLLAI FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 039 476. Pedagógiai Program

KÁLLAI FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 039 476. Pedagógiai Program KÁLLAI FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 039 476 Pedagógiai Program 2015 Tartalom AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 1. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1.1. NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben