Munkaterv 2015/2016 tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaterv 2015/2016 tanév"

Átírás

1 Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája

2 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény, a szakmai munkaközösségek jelen tanévre vonatkozó elképzeléseinek; valamint a törvényi változások összehangolásával szab irányt munkánknak, éves teendőinknek. Célunk, hogy egységesen magas színvonalon végezzük munkánkat. Oktató-nevelő tevékenységünkkel, diákjaink tanulmányi teljesítményével, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével, sokszínű programjainkkal tegyük vonzóvá intézményeinket a szülők, a környezet számára. Fontos, hogy Nevelőtestületünk a célokban és a megvalósításban is egységes legyen, személyes kapcsolatokra épülő közösségként dolgozhasson. Lényeges, hogy mindenki lehetőséget kapjon képességei kibontakoztatására, hiszen mindenki formálja, alakítja az iskola életét. A vezetés felelőssége, hogy a Munkatervben megfogalmazott célok valóra váltásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a fenntartó, a támogatói környezet bevonásával az egész tanévben biztosítsa..i. Jogszabályi háttér: Külső szabályozók A közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény; A gyermek és ifjúságvédelemről szóló évi XXXI. törvény; A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény; 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról; 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról; 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről; 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről; 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról; 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról; A munka törvénykönyve évi I. törvény; Belső szabályozók A Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola Pedagógiai Programja. A Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola Házirendje.

3 II. Helyzetelemzés II. 1. Személyi feltételek alakulása A 2015/2016-os tanévre a Tankerület 48 álláshelyet biztosított részünkre. A meghirdették a tagintézmény-vezetői pályázatot a Versegi Tagintézményünkbe. Sikeres eljárás alapján december 1-től lesz ott vezető, addig Tóth Márta, mint a versegi munkaközösség vezetője helyettesíti a tagt. Hernyán-Szarvadi Tünde tartós betegállománya idejére Kolozs Ildikó látja el az alsó tagozatos BTMN-s gyerekeket. (gyakornok, heti 20 óra) Tóth Marianne Éva teljes állást kapott. Folyamatosan keresünk iskolapszichológust. Néptánc oktatására az idén segítséget ajánlott az Aszódi Művészetoktatási Intézmény (AMI), melyet örömmel elfogadunk, mert így több gyerek részesülhet táncoktatásban. SNI tanulóink ellátását utazó logopédusként Mezeiné Bereczki Katalin látja el heti10 órában. 4,5 órában továbbra is Lukács Éva tanít biológiát megbízással. Magyar nyelv és irodalom, felsős tanulószoba és az albán ikerpár kommunikációs készségének segítésére Kovács Anettet vettük fel. (gyakornok, heti 20 óra) Az autista gyerekek ellátását Klotz Márta fejlesztő pedagógus végzi. Nagy szükségünk lenne rendszergazdára, aki az informatikai eszközök használatát segíti, karbantartást végez, az iskolai rendezvények hangosításáról is gondoskodik. Szintén nagy szükség lenne pedagógiai asszisztensre, legalább az alsó tagozaton. Intézményünkben 4 gyakornok van.(kolozs Ildikó, Győri Klarissza Klára, Valentínyi Márta, Kovács Anett). A nevelési munkaközösség vezetője (Édes Andrea) koordinálja a mentorálási folyamatot, feladatokat a Gyakornoki Szabályzatunk szerint. II. 2. Intézményvezetés Elekné Kisbenedek Csilla Bartók Anikó Molnárné Jurinka Tünde Dian Istvánné felsős -helyettes alsós -helyettes tagintézmény-vezető felmentési idejét tölti Iskolavezetőségi tagok alsó tagozat: Tóthné Székely Adrien o. munkaközösség-vezető Tóth Mariann o. munkaközösség-vezető

4 Iskolavezetőségi tagok felső tagozat: Édes Andrea Nevelési munkaközösség-vezető Pechó Ferencné Humán munkaközösség-vezető Törösné Varga Krisztina Reál munkaközösség-vezető Iskolavezetőségi tagok Versegi Tagiskola: Tóth Márta versegi munkaközösség-vezető Egyéb tisztségviselők: Mitter Klára Kratofil Sándor Nagy Pálné Karácsony Aida Kissné Soós Judit Nagy Melinda Klotz Márta Édes Andrea Diákönkormányzatot segítő pedagógus ISK vezető Tűz és munkavédelmi felelős alsó tagozat Tűz és munkavédelmi felelős felső tagozat Gyermekvédelmi felelős alsó tagozat Gyermekvédelmi felelős felső tagozat SNI koordinátor Pályaválasztási, mentorálási koordinátor II. 3. Alsó tagozatos pedagógusok 1. Adáminé Tóth Zsuzsa tanító, pedagógia szakkollégium 2. Bereczkiné Dóra Tünde tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület 3. Bertók Adrienn néptáncpedagógus 4. Csitári Márta Judit tanító, könyvtár szakkollégium 5. D. Tóthné Strausz Gabriella tanító, angol műveltségterület 6. Geigerné Agócs Ágnes tanító, ének-zene szakkollégium 7. Győri Klarissza Klára tanító, mat.-magyar nyelv és irodalom műv. terület 8. Hegedűsné Megyeri Andrea tanító, könyvtár szakkollégium 9. Kalcsóné Pintér Beáta tanító, testnevelés műv.terület, testnevelés szakos tanár 10. Kiss Judit tanító, testnevelés műveltség terület 11. Kissné Soós Judit tanító 12. Kolozs Ildikó gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus 13. Konczné Krácser Emese tanító, családi, háztartási, gazdasági ismeretek műv.ter. 14. Labancz Erzsébet tanító, pedagógia orosz szakkollégium 15. Mezei Krisztina angol szakos tanár

5 16. Molnárné Jurinka Tünde tanító, ének-zene szakkoll., intézményvez.-helyettes 17. Nagy Pálné tanító, ember és társadalom műv. terület 18. Strausz Ágnes tanító, ember és társadalom műv. terület 19. Tóth Mariann tanító, vizuális nevelés szakkollégium 20. Tóthné Székely Adrienn tanító, rajz szakkollégium 21. Turek Ágnes tanító, testnevelés speciálkollégium II. 4. Felső tagozatos pedagógusok 1. Bartók Anikó földrajz, biológia szakos tanár, helyettes 2. Bognár László történelem, földrajz szakos tanár 3. Édes Andrea tanító, matematika szakkollégium 4. Elekné Kisbenedek Csilla tanító, ének-zene szakkollégium, 5. Erdőssyné Csabák Enikő matematika, fizika szakos tanár 6. Fülöpné Krusper Lídia matematika, kémia szakos tanár 7. Hegedűs Lajos magyar, történelem szakos tanár 8. Karácsony Aida angol szakos tanár 9. Kerekes Csaba tanító, testnevelés szakos tanár 10. Kissné Zilahi Anikó ének-zene szakos tanár 11. Klotz Márta fejlesztőpedagógus, történelem szakos tanár 12. Konczné Kalmár Mária napközis nevelő, földrajz-történelem szakos tanár 13. Kovács Anett magyar, multikulturális nevelés szakos tanár 14. Kratofil Sándor testnevelés szakos tanár 15. Ladócsy László történelem, rajz szakos tanár 16. Lipták Zsuzsanna angol, magyar, történelem szakos tanár 17. Lukács Éva biológia szakos tanár 18. Mitter Klára magyar szakos tanár 19. Nagy Melinda gyógypedagógus 20. Pechó Ferencné magyar, könyvtár szakos tanár 21. Szászi Tibor tanító, számítástechnika szakos tanár, erkölcstan, etika szakos pedagógus 22. Törösné Varga Krisztina matematika szakos tanár és könyvtáros 23. Valentínyi Márta angol szakos tanár 24. Varga János Zoltán történelem, számítástechnika szakos tanár

6 II. 5. Versegi Tagiskola pedagógusai 1.Jankovichné Brulich Ágnes tanító, ember és társadalom műveltségi terület 2.Sőreginé Sápi Andrea tanító, testnevelés műveltségi terület 3.Szatmáriné Szanku Judit tanító, napközis nevelő, orosz és népművelés szakkoll. 4.Tóth Márta tanító, vizuális nevelés műveltségi terület 5.. tagintézmény-vezető pályáztatás alatt áll II. 6. Hitoktatók Kántor Mihály Kovácsné Tégen Sára Lencse Gyula Balázs Lőrincz Csaba Szabados Tamás Szabóné Lajtos Lilla Utschalottné Nagy Ágnes II. 7. Munkaközösségek o. munkaközösség 11 fő vezetője: Tóthné Székely Adrien o. munkaközösség 10 fő vezetője:tóth Mariann Nevelési munkaközösség 24 fő vezetője: Édes Andrea Humán munkaközösség 13 fő vezetője :Pechó Ferencné Reál munkaközösség 14 fő vezetője:törösné Varga Krisztina Versegi munkaközösség 4 fő ( + 1 fő, vezetői pályázat folyamatban) vezetője: Tóth Márta II. 7. A nevelő és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak: Kiss Istvánné iskolatitkár Kovácsné Aszódi Anna iskolatitkár

7 Technikai dolgozók a Versegi tagiskolában: Horváth Magdolna takarítónő Oláh Julianna takarítónő II. 8. Szülői munkaközösség Kartal Verseg Alsó tagozat Felső tagozat Alsó tagozat oszt. név oszt. név oszt. név 1. a Bedő Brigitta Gódor Hajnalka Gulyás Edit 1. b Juhász Zsoltné Murguly-Volentér Anett Nagyné Tellér Gina 1. z Juhászné Kovács Edit Nagyné Urbán Andrea Petre Attiláné 2. a Baranyiné Csömör Brigitta Maczkó Tamásné Kulcsár Dóra Beáta 2. z Ecseti Enikő Kissné Bozsány Zsuzsanna Lengyel Zsuzsanna 3. a Gódor Hajnalka Gódor Zsuzsanna Herbainé Lengyel Hajnalka 3. b Bartosné Barkaszi Judit Branda Tiborné Fehér Zsuzsanna 3. z Korsósné Tarnai Bernadett Simon Emese Szárazné Cser Brigitta 4. a Buzás Viktória László Tünde Szabóné Lajtos Lilla 4. z Erdőfi Tamásné Juhászné Kovács Edit Petre Attiláné 5. a Gódor Zsuszsanna Herbainé Lengyel Hajnalka Kovácsné Urbán Anita 5. b Diviák Zsuzsanna Jankovics Anikó 5. c Buzás Viktória Gregus Mária Szabóné Kaputa Katalin 6. a Csóré Vilmosné Kaudersné Molnár Anita 6. b Bárányné Moór Krisztina Kalcsó Krisztiánné Pintérné Molnár Marianna 7. a Lutzné Ollári Klementina Kissné Kárpáti Hajnalka Zatureczki Zoltánné 7. b Branda Tiborné Nagy Anna Vinczéné Fias Éva 7. c Sinkó Erika Bencsik Aurélné Ecseti Enikő 8. a Nagy Anna Baranyi Márta Herbainé Lengyel Hajnalka 8. b Urbán Ildikó Simák Tamásné Bognár László 8. c Szőke Zsuzsanna Jankovics Anikó Dr. Szőkéné Kovács Erika SNI Juhász Andrásné 1. v Vidák Anita Virág Zita 2. v Oláh Melinda 3. v Molnár Mónika 4. v Kiss Zsuzsanna Koncz Klára

8 III. Tanulókra vonatkozó adatok: Alsó tagozat 234 Felső tagozat 234 Versegi Tagiskola 37 Összesen: 505 Osztályok ALSÓ Létszám Osztályfőnök 1. a 19 Kiss Judit 1. b 22 Nagy Pálné Turek Ágnes iskolaotthon 1. z 23 Konczné Krácser Emese Tóthné Székely Adrien iskolaotthon 2. a 23 Bereczkiné Dóra Tünde D. Tóthné Strausz Gabriella 2. z 24 Geigerné Agócs Ágnes Kissné Soós Judit iskolaotthon 3. a 26 Csitári Márta 3. b 23 Adáminé Tóth Zsuzsa 3. z 27 Hegedűsné Megyeri Andrea 4. a 22 Labancz Erzsébet 4. z 25 Tóth Mariann Össz.: 234 FELSŐ Létszám Osztályfőnök 5. a 17 Varga János Zoltán 5. b 20 Ladócsy László 5. c 20 Mitter Klára 6. a 24 Klotz Márta 6. b 23 Szászi Tibor 7. a 19 Bognár László 7. b 22 Pechó Ferencné 7. c 22 Törösné Varga Krisztina 8. a 22 Édes Andrea 8. b 20 Kratofil Sándor 8. c 22 Kerekes Csaba SNI 3 Nagy Melinda Össz.: 234 VERSEG Létszám Osztályfőnök 1. v 10 Sőreginé Sápi Andrea 2. v 6 Jankovichné Brulich Ágnes 3. v 13 Szatmáriné Szanku Judit 4. v 8 Tóth Márta Össz.: 37

9 Napközis csoportok: ALSÓ Létszám Napközit vezető pedagógus 1.sz. 1. a 2.a 21 Bereczkiné Dóra Tünde D. Tóthné Strausz Gabriella 2.sz. 3. a 3.b 27 Kalcsóné Pintér Beáta 3.sz. 3. z 23 Strausz Ágnes 4.sz. 4. a 4.z 21 Győri Klarissza Klára FELSŐ Létszám Napközit vezető pedagógus felső napk. 26 Konczné Kalmár Mária tanulószoba 17 Kovács Anett VERSEG Létszám Napközit vezető pedagógus napk v 14 Szatmáriné Szanku Judit III. A 2015/2016. tanév rendje: A szorgalmi idő - első tanítási napja: szeptember 1. (kedd), - utolsó tanítási napja: június 15. (szerda). A tanítási napok száma az általános iskolában száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve január 22-ig tart. Az iskoláknak január 29-ig kell értesíteniük a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Tanítási szünetek -TÓL -IG szünet előtti utolsó tanítási nap őszi október október október 22. (csütörtök) téli december december december 18. (péntek) tavaszi március március március 23. (szerda) a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő) január 4. (hétfő) április1. (péntek)

10 A szorgalmi idő alatt a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat döntött. A tanítás nélküli munkanapok tervezése: október 2. Tantestületi értekezlet március 30. Munkanap áthelyezés: 2016.június 11. Ballagás június 13. DÖK nap, Diákparlament június 14. Osztályozó értekezlet alsó tagozat június 15. Osztályozó értekezlet felső tagozat Szombati munkanapok: december 12. (hétfői munkarend) március 5. (hétfői munkarend) Munkanap áthelyezés március 31-ét június 4-én (szombaton) dolgozzuk le.(tanulmányi kirándulások.) Nemzeti ünnepek, iskolai emléknapok,ünnepségek: Nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések: Tanévnyitó ünnepély szeptember 1. Aradi vértanúk napja - október október 6. Október 23-i nemzeti ünnep október 22. Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai - február február 25. Március 15-i nemzeti ünnep március 11. Holokauszt áldozatai április április 16. Nemzeti Összetartozás Napja - június június 2. Ballagás június 11. Tanévzáró ünnepély június 18.

11 Tantestületi értekezletek: Időpont Felelős Alakuló értekezlet Tanévnyitó értekezlet Félévi osztályozó alsó tagozat helyettes Félévi osztályozó felső tagozat helyettes Félévi értekezlet Év végi osztályozó - alsó tagozat helyettes Év végi osztályozó felső tagozat helyettes Évzáró értekezlet Iskolavezetőségi értekezlet: minden hónap utolsó hétfő délután. Munkaértekezlet: - felső tagozat: általában hétfőn 14 óra - alsó tagozat: általában szerdán 14 óra - Verseg: általában hétfőn 14 óra Munkaközösségi értekezletek a munkatervek szerint. Szülői értekezletek: 1. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam SNI v első hete 2.v v v Fogadó órák: ALSÓ FELSŐ VERSEG

12 Országos és iskolai mérések és időpontjuk: ORSZÁGOS MÉRÉSEK 2015/2016. folyamatosan 1. és 5. évfolyam Longitudinális mérés október évfolyamos tanulók csoportos szűrés október 22-ig tanulói létszámjelentés december 4. a kiszűrt 1. évfolyamos tanu- DIFER lókkal évfolyam A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata január 6. és június 1. között május és 8. évfolyam Írásbeli idegen nyelvi mérés május és 8. évfolyam Szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődésének vizsgálata HELYI MÉRÉSEK 2015/2016. tanév 1. és 5. évfolyam Longitudinális mérés évfolyam Nívócsoportos mérések ig évfolyam Félévi mérések évfolyam Nívócsoportos mérések ig évfolyam Év végi mérések Beiskolázással kapcsolatos feladatok: Elsősök: október i kapcsolatfelvétel az óvodavezetővel, tájékozódás a várható iskolába lépők létszámáról február kapcsolatfelvétel az egyházakkal a beiratkozással kapcsolatos eljárásrendet és időpontokat tartalmazó Kormányhivatali rendelkezés megjelenésének várható ideje március 9. Látogatás az óvodában, a leendő énekes osztályba kerülő gyermekek meghallgatása március 9. Beszélgetés az óvodában a leendő elsősök óvó nénijeivel március 17. Nyílt nap a leendő első osztályosok szülei részére március 22. Szülői értekezlet a leendő első osztályosok szülei részére Az iskolánkba bejelentkezett egyházak tájékoztatója március 22. Szülők tájékoztatása a javaslatról az énekes osztályba április A leendő első osztályosok iskolai látogatása április A leendő első osztályos tanító nénik látogatása az óvodában

13 A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2015/2016. tanévben a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 2. melléklete szerint. Projektnapok: Téma: 1. Múzeumpedagógiai foglalkozások Szűkebb lakóhelyünk emlékezete Helyszínek: Kartal, Aszód, Hatvan, Gödöllő múzeumai, Budapest-Országház 2. Könyves nap Egészséges életmódra nevelés, környezeti nevelés, prevenciós, közlekedés- és életbiztonsági foglalkozások, sportversenyek Időpont: 2016.április május 27. IV. A tanév kiemelt feladatai: A tanév fő célkitűzési: 1. A közoktatás átalakításával kapcsolatos kihívások kezelése 2. Kompetencia eredményeink javítása, angol mérés jó szintjének biztosítása 3. A tanulás segítése, a kísérleti könyvek eredményes felhasználása 4. A pedagógus és tanulóink kompetenciák fejlesztésére törekszünk I. Szervezési-vezetési területen - a minősítéssel, gyakornoki vizsgával kapcsolatos feladatok elvégzése, portfóliók feltöltésének segítése, iskolai önértékelés elkészítése. Egyenlő teherelosztás a tantestület tagjai között - adminisztrációs fegyelem javítása, a dokumentumok naprakész, pontos vezetése, új adatszolgáltatási dokumentumok elkészítése - szakmai munkaközösségek, módszertani fejlesztéssel járuljanak hozzá az iskolai célkitűzések megvalósításához - mentorok kijelölése, új pedagógusok segítése - szervezeti kultúra fejlesztése hatékony munkamegosztással - szülők bevonása az iskola életébe - önértékelési csoport alakítása, önértékelés II. Oktatási területen - új tanterv bevezetésének folytatása osztályban - kísérleti könyvek használatának tapasztalatai, további alkalmazásuk - differenciált óravezetés, egyéni fejlesztés hatékonyságának növelése, a pedagóguskompetenciák, indikátorok tudatos beépítése a tanítás-tanulás folyamatába - a 2014-es kompetenciamérés eredményeinek elemzése alapján a fejlesztendő tartalmi és műveleti területek meghatározása, fejlesztése - tanulói aktivitás növelése az órákon, a munkafegyelemmel kapcsolatos szabályok betartása, betartatása - elméleti, közismereti tárgyak átlagának javítása, folyamatos motiválás, ellenőrzés, számonkérés mellett.

14 - olvasás, szövegértés, beszédértés fejlesztése, szókincsbővítés a mindennapos gyakorlatban - mindennapos testmozgás-testnevelés lehetőségeinek kihasználása a testi nevelés fejlesztése érdekében - az új tanterv beválásának monitorozása /előző év tapasztalatai - reflexiók bejegyzése dokumentumainkba III. Nevelés területén - a tanulók délutánjának hatékony motiváló erejű megszervezése, érdeklődés, tehetség és igény szerint - tanulói viselkedéskultúra fejlesztése, - az emberi, erkölcsi értékek felismerésére, tiszteletére nevelés, - környezetkultúra javítása, fejlesztése, igényes külső, igényes környezet elvárása, - környezettudatos látásmód, életmód alapjainak megismertetése szűkebb környezetben/ pad, osztály, iskola, település - egészséges életre nevelés, egészségtudatos viselkedésformák bevezetése lehetőségeinek feltárása, beépítése a mindennapokba - szabadidős mozgástevékenységek szervezése - erősítenünk kell a közösségi tudatot tanítványainkban is. Erre az osztály, diákönkormányzati programokon, az évfolyam rendezvényeken, tagozati eseményeken nyílik lehetőség. V. Szakmai innováció: Módszertani kultúra fejlesztés: Intézményünkben, ebben a tanévben 13 pedagógus vesz részt a minősítő eljárásban, 1 fő gyakornoki vizsgát tesz. Fő célként szerepel ezért a módszertani kultúránk orientált fejlesztése, a pedagóguskompetenciák meglétének, minőségének monitorozása. Központilag, tankerületileg ill. helyben szervezett képzések, hospitálások tapasztalatait és az eredményeit beépítjük napi tevékenységeinkbe. A hatékony iskolai szervezetfejlesztés érdekében azonos feladatok megoldásához, megszervezéséhez team munkacsoportokat szervezünk. - felkészülés a portfólió elkészítéséhez - felkészülés az önértékelésre - felkészülés minősítési eljárásra, minősítési vizsgára - szaktárgyi oktatómunka hatékonyságának fejlesztése - oktatási eszközök felhasználása, szemlétetés, IKT eszközök használata - egészséges életmódra nevelés, egészségtudatos viselkedésformák a mindennapjainkban - környezettudatos életmódra nevelés - szabadidős programok szervezése, közösségfejlesztés

15 VI. Ellenőrzési terv Az ellenőrzéseket az, az -helyettesek vagy az általuk megbízott személyek végzik. Ellenőrzés területe Módszer, szempont Szervezési feladatok Órarend Tantárgyfelosztás Ügyeletek Napközis csoportok szervezése Szakkörök, korrepetálások szerv. Tárgyi feltételek alakulása Az épület bejárása Pedagógiai munka Év eleji felmérések Tanmenetek Munkaközösségek munkatervei Óralátogatás új kollégáknál, és az alsó tagozaton Adminisztrációs munka Tanuló nyilvántartás Statisztika Naplók Ellenőrzők Kötött munkaidő elrendelése Szervezési feladatok: Fejlesztőpedagógiai munka Gyermekvédelem Az épület bejárása Karbantartási munkák Takarítás Tankönyv igények felmérése Szeptember - október Megvalósíthatóság Szervezettség Törvényi megfelelés Kiürítési terv, menekülési útvonal Javítás, értékelés módja Ütemezés, egyeztetés a kerettantervvel Kísérleti tankönyvek használata Kompetencia-és logikai fejlesztés Adatok valódisága, pontossága Adatok pontos kitöltése Naplók pontos vezetése November december - január Osztályfőnökök és a fejlesztőpedagógusok együttműködése Adminisztrációs tevékenység Megbeszélés Bejárás Adminisztrációs tevékenység Pedagógiai munka: Óralátogatások :a felső tagozaton Munkaközösségi foglalkozás Tanulmányi versenyek Félévi felmérések Félévi munka értékelése Kompetencia-és logikai fejlesztés Felkészítés módja, eredményessége Tapasztalatok összegzése Munkaközösségi programok látogatása Kitűnők, bukottak, BTM, SNI tanulók

16 Adminisztrációs munka: Továbbtanulási lapok Adminisztrációs tevékenység pontossága Határidők betartása Szervezési feladatok: Első osztályosok beiskolázása Nyolcadikosok továbbtanulása Fizikai állapotfelmérés Pedagógiai munka: Óralátogatás: fejlesztő foglalkozás SNI tanulók Kompetencia eredmények Adminisztrációs munka: Pedagógus továbbképzések Átsorolások, személyi anyagok ellenőrzése Következő évi beiskolázási terv elkészítése Szervezési feladatok: Év végi tanulmányi kirándulások Tanulószoba, napközi Pedagógiai munka: Országos mérések Kompetencia intézkedési terv Év végi felmérések, nívócsoportos mérések. Beszámolók Adminisztrációs munka: Naplók, bizonyítványok, anyakönyvek február március április Május június Szülői, pedagógiai igények figyelembe vétele, összehangolása Továbbtanulási módosítások pontos kitöltése, időben postázása A segítségnyújtás eredményessége Létszámok és naplóvezetés Osztályfőnöki elemzések, értékelések Törvényeknek való megfelelés Törvényesség betartása Szakmai program, tervezettség Zavartalan lebonyolítás Igényfelmérés Törvénynek megfelelő lebonyolítás Elkészítés a rendeletnek megfelelően Statisztika, Érdemjegyek száma, adatok nyilvántartása, vezetése, megfelelő záradékok alkalmazása Folyamatos ellenőrzés területei: Munkába érkezés Pontos órakezdés, óra befejezés Ügyeleti munka ellenőrzése Önértékeléssel, minősítéssel, tanfelügyelettel kapcsolatos feladatok Technikai dolgozók: A munkaköri leírásban foglaltak precíz, pontos, lelkiismeretes végrehajtása.

17 VII. Intézményi mozgásprogram feladatterve Hónap Alsó tagozatos programok Felső tagozatos programok Szeptember Őszi futóverseny Kiválasztó a mezei futóversenyre Október Mezei futóverseny - tankerületi tízpróba Teremlabdarúgás Mezei futóverseny - tankerületi tízpró- November Teremfoci bajnokság tankerületi tízpróba ba Mikuláskupa Teremfoci bajnokság tankerületi tízpróba December Mikuláskupa Mikuláskupa Január Sorversenyek Közösségi korcsolyázás Február Játékos sportversenyek - tankerületi Közösségi korcsolyázás tízpróba Március Nyuszi kupa Kispályás labdarúgó verseny Április Tavaszváró játékos verseny Versegen Kerékpártúra Május Úszóverseny, Könyves nap Úszóverseny, Könyves nap Fut a Pest - települési terepfutóverseny Június Túrák tanulmányi kirándulás Túrák tanulmányi kirándulás

18 VIII. Versenyek ssz. Tankerületi tízpróba időpont korosztály, résztvevők 1. Mezei futóverseny du. 2. Teremfoci de. 2. Teremfoci de. 3. Játékos sportversenyek du. 4. Mese- és prózamondó du. 6. Fekete István természetismereti verseny de. 5. Kézilabda torna de. 7. Szavalóverseny du. 8. Informatika verseny du. 9. Úszó verseny de. 10. Népdalverseny du o kb. 40 fő 1-4. o. kb. 6 fő 5-8. o. kb. 6 fő 2-4. o. kb. 20 fő 1-8. o. kb. 8 fő 7-8. o. kb. 4 fő 5-8. o. lány kb. 9 fő 1-8. o. kb. 10 fő 5-8. o. kb. 4 fő 3-8. o. kb. 10 fő 1-8. o. kb. 10 fő Egyéb versenyek Gyöngyhalászat tehetséggondozó verseny SNI-s tanulók számára Zrínyi Ilona matematika verseny - Aszód Diákolimpia teremfoci fiú II. kcs. Diákolimpia teremfoci fiú III. kcs. Diákolimpia teremfoci fiú IV. kcs. Diákolimpia labdarúgás I. kcs. fiú Diákolimpia labdarúgás II. kcs. Fiú Diákolimpia labdarúgás III. kcs. Fiú Diákolimpia labdarúgás IV. kcs. leány Résztvevők kb. 4 fő kb. 20 fő kb. 12 fő kb. 12 fő kb. 12 fő kb. 12 fő kb. 12 fő kb. 12 fő kb. 12 fő A helyi versenyek a munkaközösségi munkatervekben találhatóak.

19 A program ideje A 2015/2016-os tanév programjai - rendezvényterv Augusztus A program (az ellenőrzés) megnevezése A felelős (az ellenőrzött) dolgozó Iskolavezetőségi értekezlet Az ellenőrzés kiemelt szempontjai Az ellenőrzésért felelős vezetők Alakuló értekezlet Alsós munkaértekezlet helyettesek Felsős munkaértekezlet helyettesek Javító és osztályozó vizsgák Fülöpné Krusper Lídia Tantermek, szaktantermek, szertárak, eszközök elrendezése Tankönyvosztás alsó tagozaton Csekkek kiosztása a fizetős diákok részére az alsó, felső tagozaton és Versegen Órarend, munkarend összeállítása Ideiglenes ügyeleti, ebédeltetési rend. Csoportbontások (nyelvi, informatika, fejlesztő névsorának összeállítása, véglegesítése, névsorok leadása az nek osztályfőnökök szakmai munkaközösségek osztályfőnökök szakmai munkaközösségek vezetői Tantervi követelményeknek való megfelelés helyettesek Szakszerű szemléltetőanyagok, ízléses dekoráció. Törvényi megfelelés helyettesek helyettesek Pedagógiai szempontok érvényesülése. Óratervnek, tantárgyfelosztásnak való megfelelés. Pedagógiai szempontok érvényesülése a tantárgyfelosztásnak megfelelően

20 Tantermi jelzések elhelyezése Mitter Klára Törösné Varga Krisztina Konczné Kalmár Mária Nagy Pálné Esztétikai követelményeknek való megfelelés helyettesek Tanévnyitó értekezlet Törvényi megfelelés Tartós tankönyvek elhelyezése a könyvtárban, kölcsönzésük előkészítése Órarend elkészítése Naplók, osztálynaplók, napközis naplók, tanulószobai naplók, szakköri naplók átvétele, elhelyezése a tanári szobában a tanév tantárgyfelosztása szerint. Napközis és étkezési csoportok kialakítása, névsorok összeállítása. Kinevezések és megbízások, átsorolások elkészítése Munkaközösségi megbeszélések (munkaprogram, a tanév szervezési feladatai) Tanulói létszámok és csoportok véglegesítése Konczné Kalmár Mária Mitter Klára Csitári Márta élelmezésvezető napközis nevelők Kiss Istvánné szakmai vezetők munkaközösségi Kovácsné Aszódi Anna Jogszabályi feltételek szerint Jogszabályi feltételek szerint Tantárgyfelosztásnak való megfelelés A köznevelési törvény létszámhatárai szerint Jogszabályi feltételek szerint A köznevelési törvény létszámhatárai szerint helyettes helyettesek helyettesek helyettes, helyettesek helyettes

21 A program ideje Új kollégákkal való fokozott törődés. A program (az ellenőrzés) megnevezése Gyógytestnevelési kategóriába sorolt tanulók foglalkoztatásának megszervezése Napközis (tanulószobai) csoportok létszámának, étkezők létszámának egyeztetése a nyilvántartás és jelenlévők alapján Pályázati kiírások figyelése A tanév ünnepélyes megnyitója. Az első osztályosok 8 00 köszöntése ünnepi műsorral, iskola jelvények átadása Szeptember A felelős (az ellenőrzött) dolgozó munkaközösség-vezetők osztályfőnökök testnevelő tanárok élelmezésvezető osztályfőnökök osztályfőnökök, iskolatitkár, élelmezésvezető minden pedagógus Nagy Pálné Az ellenőrzés kiemelt szempontjai Iskolai munkatervvel való összhang. Az iskolai szabályzatok szerint Törvény szerint A tanulói adatok, részvétel pontos vezetése Jogszabályi feltételek szerint. Tanulói érkezés és távozás, a tanulói adatok pontos vezetése Az ellenőrzésért felelős vezetők helyettesek helyettesek Statisztika készítése tanulókról, pedagógusokról, az iskola működéséről helyettesek Molnárné Jurinka Tünde Az első tanítási nap. A tanévben a tanítási napok száma: 181 nap minden pedagógus Osztálynaplók, napközis naplók megnyitása osztályfőnökök napközis nevelők Tanulói adatok pontos kitöltése Az iskolába a 2015/2016 tanévre átvett tanulók szülei vegyék át az iskola házirendjét. osztályfőnökök Törvény szerint helyettes

22 Alsós munkaértekezlet -helyettesek Felsős munkaértekezlet -helyettesek Tankönyvek átadása felső tagozat -helyettesek osztályfőnökök Szülői értekezlet az 1. évfolyamon és Versegen osztályfőnökök Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanév-kezdéssel kapcsolatos teendők egyeztetése a szülőkkel Szülői értekezlet a 2. évfolyamon Versegen a o. Szülői értekezlet a 3. és 4. évfolyamon Versegen a 4. o. elsős tanítók osztályfőnökök osztályfőnökök Szülői értekezlet a 4. évfolyamon és Versegen osztályfőnökök Jogszabályi megfelelés, pedagógiai program elvei szerint A tanév munkaprogramja szerint. A tanév munkaprogramja szerint. A tanév munkaprogramja szerint. helyettes helyettes helyettes Napközis és tanulószobai heti rend és napirend, a napközis és tanulószobás nevelők munkarendjének elkészítése. A napközis házirend szerinti működés biztosítása napközis nevelők Tantárgyfelosztásnak való megfelelés, pedagógiai szempontok ig Napközis (tanulószobás) és étkezési csoportok névsorának véglegesítése, az étkezési rend meghatározása Ingyenesen biztosított tankönyvek kiosztása a jogosultak részére Fejlesztő pedagógiai foglalkozások órarendjének elkészítése napközis nevelők, élelmezésvezető osztályfőnökök A köznevelési törvény létszámhatárai szerint. Törvény szerint helyettes helyettes Klotz Márta Pedagógiai szempontok

23 Szülői értekezlet a 8. osztályos tanulók szülei részére Szülői értekezlet a 6. osztályos tanulók szülei részére Szülői értekezlet a 7. osztályos tanulók szülei részére Szülői értekezlet az 5. osztályos, és az SNI-s tanulók szülei részére osztályfőnökök A tanév munkaprogramja szerint. helyettes helyettesek A feladatok arányos, ill. méltányos elosztása A végleges tanári ügyeletesi, ebédeltetési rend elkészítése helyettesek Korrepetálások, szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások, tömegsport indítása Pedagógiai szempontok. szakmai munkaközösség vezetők helyettesek Tantárgyfelosztás elkészítése -helyettesek Szakköri és tehetséggondozó, tanulószobai, középiskolai előkészítő foglalkozásokra jelentkezések véglegesítése. Órarendek, tanórán kívüli foglalkozások munkarendjének készítése Helyettesítési rend elkészítése (tanítókhoz, tanárokhoz, napközis nevelőkhöz) -helyettesek -helyettesek Tanmenetek leadása Minden pedagógus Erzsébet tábor Nagy Melinda Konczné Kalmár Mária Mitter Klára Jogszabályi szerint. feltételek A köznevelési törvény lét-számhatárai szerint. Óratervnek, tantárgyfelosztásnak való megfelelés, pedagógiai szempontok. SZMSZ-nek való megfelelés, pedagógiai szempontok. Szakmai munkaközösség vezetők helyettesek munkaközösség vezetők

24 Iskolavezetőségi értekezlet Papírgyűjtés Kötszerek, gyógyszerek biztosítása az elsősegély helyeken osztályos munkaközösség foglalkozása Téma: Kísérleti tankönyvek bevezetésének első tapasztalatai Tanmenetek egyeztetése iskola titkárok testnevelők munkaközösség vezető Munkavédelmi szabályzat szerint Tűz és bombariadó próba Verseg Tóth Márta Humán munkaközösség foglalkozása munkaközösség vezető Szülői Közösség tanévet nyitó értekezlete szülői közösség elnöke Intézményi Tanács ülése Ladócsy László Tantárgyi, tanórán kívüli foglalkozások, napközis, tanulószobai tanmenetek elkészítése, illetve korrigálása ellenőrzése. Munkavédelmi és tűzvédelmi szemle, a dolgozók munkavédelmi és tűzvédelmi oktatása tanítók, szaktanárok, szakmai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével munkavédelmi felelős A tanév munkaprogramja szerint Jogszabályi szerint feltételek Jogszabályi feltételek szerint Tanterveknek megfelelés. Helyes időbeosztás (heti és éves óraszámok). Az írásbeli beszámoltatás alkalmainak meghatározása helyettes

25 A program ideje Folyamatos A program (az ellenőrzés) megnevezése Óralátogatások, napközis foglalkozások, tanórán kívüli tevékenységek látogatása 1-8. évfolyam és a sajátos nevelési igényű osztályban A 8. osztályosok pályaválasztási programjai (középiskolák látogatása, pályaválasztási szülői értekezletek a középiskolákban), a szülők tájékoztatása a pályaválasztási és beiskolázási ütemtervről Pályázati kiírások figyelése. Őszi szünet: október 26-tól november 1-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő). A napközis tanulók felügyeletéről a szülők igénye szerint gondoskodni kell Naplók ellenőrzése, csoportnaplók, tanórán kívüli foglalkozások naplóinak (szakköri naplók) ellenőrzése Kötött munkaidő elszámolása Október A felelős (az ellenőrzött) dolgozó pedagógusok külön beosztás szerint Édes Andrea Krekes Csaba Kratofil Sándor minden pedagógus napközis pedagógusok helyettesek pedagógusok osztályfőnökök Az ellenőrzés kiemelt szempontjai Minőségirányítási programunk, az óralátogatások értékelésének szempontjai szerint. Tanórai fegyelem, rend Törvényességi megfelelés NEFMI rendelet szerint. Tanórák, foglalkozások pontos vezetése. Tanmenetek és tanítási órák megfelelése. Tantárgyi érdemjegyek száma. Az ellenőrzésért felelős vezetők, igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők helyettesek tag Tűz és bombariadó próba az alsóban Nagy Pálné Tűz és bombariadó próba a felsőben Karácsony Aida tanítás nélküli munkanap Tantestületi értekezlet

26 Nevelési munkaközösségi értekezlet munkaközösség vezető Tanulmányi versenyek meghirdetése, iskolai fordulók tervezése (időpont rögzítésével), a Szülői Közösség és a DÖK véleményének kikérésével Tanulói étkezés (tízóraizás, ebédeltetés, uzsonnáztatás) rendjének ellenőrzése és értékelése Megemlékezés az aradi vértanúkról szakmai munkaközösségek vezetői étkeztetésnél felügyelő pedagógusok Bognár László Győri Klarissza Klára A programok időbeli elosztása, egyeztetése Az étkezés, a terítés kultúráltsága. A konyha, az ebédlő rendje, tisztasága A vértanúk emlékét felidéző dekoráció előkészítése Édes Andrea Megemlékezés az aradi vértanúkról Versegen osztályfőnökök Tóth Márta Munkaértekezlet az alsó tagozaton Fogadó óra az alsó tagozaton a tagozaton tanító minden pedagógus helyettes Tankerületi tízpróba (1) mezei futóverseny Iklad 1-8.o. Kiss Judit Kratofil Sándor Kerekes Csaba Első osztályos tanulók közül az óvodai jelzés, a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján hangsúlyosabb támogatást igénylők névsorának összeállítása. tanítók Kolozs Ildikó A tanév munkarendje, az OKÉV értesítése szerint Reál munkaközösség értekezlet munkaközösség vezető Idősek napja Geigerné Agócs Ágnes Kissné Soós Judit Iskolavezetőségi értekezlet helyettesek Október 23. Nemzeti ünnep Kissné Zilahi Anikó Mitter Klára Pedagógusok együttműködése.

27 Megemlékezés az 1. órában A rendezvény ünnepélyessége Október 23-i megemlékezés Versegen minden pedagógus Tóth Márta Első osztályos tanulók közül az óvodai jelzés, a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján hangsúlyosabb támogatást igénylők névsorának továbbítása az OKÉV űrlapon. A diagnosztikus fejlődésvizsgálatot december 04-ig kell elvégezni. Kolozs Ildikó elsős osztályfőnökök 10. Munkaköri egészségügyi alkalmassági vizsgálat minden dolgozó A tanév munkarendje, az OKÉV értesítése szerint helyettes

28 November A program ideje Folyamatos A program (az ellenőrzés) megnevezése Óralátogatások, napközis foglalkozások látogatása 1-8 évfolyamon és sajátos nevelési igényű tanulók osztályában Pályázati kiírások figyelése. A felelős (az ellenőrzött) dolgozó pedagógusok külön beosztás szerint minden pedagógus Felsős munkaértekezlet Naplók ellenőrzése, csoportnaplók, tanórán kívüli foglalkozások naplóinak (szakköri naplók) ellenőrzése Kötött munkaidő elszámolása pedagógusok osztályfőnökök évfolyam munkaközösségi értekezlet munkaközösség vezető Fogadó óra a felső tagozaton évfolyam a tagozaton tanító minden pedagógus Nyílt tanítási órák az órában az alsó tagozaton tanítók, szaktanárok Nyílt tanítási órák az órában Versegen tanítók, szaktanárok Tankerületi tízpróba (2) Teremfoci Aszód 1.-4.o. Kratofil Sándor Kerekes Csaba Könyves Klub a 4. évfolyam tanulói és a szülők részére Bartók Anikó Nyílt tanítási órák az órában a felső tagozaton. szaktanárok Az ellenőrzés kiemelt szempontjai Az óralátogatások értékelésének szempontjai szerint a tantárgyi értékelés rendszeressége. Tanórák, foglalkozások pontos vezetése. Tanmenetek és tanítási órák megfelelése. Tantárgyi érdemjegyek száma. Tájékoztatás a ped. Programban megfogalmazott Az ellenőrzésért felelős vezetők, helyettesek, munkaközösség vezetők - helyettes -helyettesek tag Tájékoztatás a Ped. Programban megfogalmazott alapelvekről, célokról. Tájékoztatás a Ped. Programban megfogalmazott alapelvekről, célokról. -helyettes munkaközösség vezető -helyettesek -helyettes

29 Iskolavezetőségi értekezlet Tankerületi tízpróba (3) Teremfoci Kartal o. Kratofil Sándor Kerekes Csaba 11. Petőfi szavalóverseny Aszód Hegedűsné Megyeri Andrea Pechó Ferencné alapelvekről, célokról.

30 December A program ideje A program (az ellenőrzés) megnevezése A tanulók írásbeli munkájának ellenőrzése és értékelése. Végzős tanítványok beiskolázásának előkészítése Pályázati kiírások figyelése. Téli szünet: december 21-től január 2-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 4. (hétfő). A napközis tanulók felügyeletéről a szülők igénye szerint kell gondoskodni Naplók ellenőrzése, csoportnaplók, tanórán kívüli foglalkozások naplóinak (szakköri naplók) ellenőrzése Kötött munkaidő elszámolása A felelős (az ellenőrzött) dolgozó Szakmai munkaközösségek vezetői 8.-os osztályfőnökök Minden pedagógus napközis pedagógusok pedagógusok osztályfőnökök Szülői értekezlet a 8. osztályos tanulók szülei részére osztályfőnökök től Adventi gyertyagyújtás alsó tagozat Molnárné Jurinka Tünde től Adventi gyertyagyújtás Verseg Tóth Márta Mikulás kupa (alsó, felső tagozat) Kiss Judit, Kalcsóné Pintér Beáta, Kratofil Sándor, Kerekes Csaba Mikulás ünnepség az alsóban Nagy Pálné Mikulás ünnepség Versegen Sőreginé Sápi Andrea Jankovichné Brulich Ágnes Mikulás Disco Mitter Klára ig Az első osztályosok diagnosztikus fejlődésvizsgálata Kolozs Ildikó Az ellenőrzés kiemelt szempontjai Tanterveknek megfelelés. A tanítói és tanári ellenőrzések gyakorisága. Külalak NEFMI rend., valamint MKM rendelet NEFMI rendelet Tanórák, foglalkozások pontos vezetése. Tanmenetek és tanítási órák megfelelése. Tantárgyi érdemjegyek száma. Az ellenőrzésért felelős vezetők helyettesek tag tag

31 Felsős munkaértekezlet -helyettes Munkaközösségi értekezlet Versegen munkaközösség vezető Munkaértekezlet az alsó tagozaton -helyettes o. munkaközösségi értekezlet munkaközösség vezető ig A középfokú intézménybe jelentkező tanulók felvételi eljárásának kezdete Munkanap, a t dolgozzuk le. Hétfői munkarend Nívócsoportos mérések évfolyamon óra óra Karácsonyi ünnepség az alsó tagozaton Karácsonyi ünnepi hangverseny és műsor a szülőknek 6. és 8. évf. osztályfőnökei Elekné Kisbenedek Csilla -helyettesek tagintézmény-vezető Strausz Ágnes Hegedűsné Megyeri Andrea Strausz Ágnes Hegedűsné Megyeri Andrea 5. o. osztályfőnökök Kissné Zilahi Anikó 5. o. osztályfőnökök Kissné Zilahi Anikó óra Felsős karácsonyi ünnepség a Művelődési Házban Karácsonyi műsor Versegen osztályfőnökök Zsibvásár az alsó tagozaton Adáminé Tóth Zsuzsa NEFMI rendelet szerint, valamint az MKM rendelet Az ünnepi program előkészítése, szervezettsége tag Bartók Anikó

32 A program ideje A program (az ellenőrzés) megnevezése Naplók ellenőrzése, csoportnaplók, tanórán kívüli foglalkozások naplóinak (szakköri naplók) ellenőrzése Kötött munkaidő elszámolása Január A felelős (az ellenőrzött) dolgozó pedagógusok osztályfőnökök Iskolavezetőségi értekezlet Diákolimpia körzeti fiú teremlabdarúgás Kratofil Sándor Kerekes Csaba Félévi mérések összeállítása, megíratása Kartalon, Versegen Magyar kultúra napja. osztályfőnökök Konczné Krácser Emese Mitter Klára Az első félév zárása minden pedagógus Osztályozó értekezlet a felső tagozaton Nívó csoportos mérések értékelése, csoportba sorolás Osztályozó értekezlet az alsó tagozaton és Versegen Nívó csoportos mérések értékelése, csoportba sorolás A tanulók, szülők értesítése az első félévben elért tanulmányi eredményről a tagozaton tanító minden pedagógus a tagozaton tanító minden pedagógus osztályfőnökök Az ellenőrzés kiemelt szempontjai Tanórák, foglalkozások pontos vezetése. Tanmenetek és tanítási órák megfelelése. Tantárgyi érdemjegyek száma. A tanulók magatartásának, szorgalmának, tanulmányi munkájának értékelése a pedagógiai program szerint. Az ellenőrzésért felelős vezetők helyettesek tag Intézményvezető -helyettes -helyettes

33 01. Kazinczy Szép magyar beszéd verseny 01. Mesemondó verseny elindítása évfolyam 01. Zrínyi Ilona megyei matematika verseny helyi válogatója 01. Diákolimpia úszás megyei 01. Diákolimpia fiú kézilabda Konczné Krácser Emese Nagy Melinda Konczné Krácser Emese Bereczkiné Dóra Tünde Törösné Varga Krisztina Tóth Mariann Kratofil Sándor Kerekes Csaba Kratofil Sándor Kerekes Csaba 01. Felmérés a szülők körében az ingyenesen biztosított tankönyvek jogosultságairól osztályfőnökök A jogszabályi előírásoknak megfelelően. -helyettesek 01.-től A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálatok folyamatosan a testnevelés tantárgyat tanítók A MKM rendeletnek megfelelően A végzős tanítványok jelentkezése továbbtanulásra az előzetes felvételi eljárás keretében. Írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba jelentkezőknek évfolyam és 8. évfolyam osztályfőnökei. Tankönyvrendelés Pályázati kiírások figyelése helyettesek minden pedagógus A jogszabályi előírásoknak megfelelően. Helyi tantervnek való megfelelés. Új tankönyvek bevezetésének indokoltsága.

34 A program ideje A program (az ellenőrzés) megnevezése Naplók ellenőrzése, csoportnaplók, tanórán kívüli foglalkozások naplóinak (szakköri naplók) ellenőrzése Kötött munkaidő elszámolása Szülői értekezlet az első évfolyamon Szülői értekezlet a második évfolyamon Szülői értekezlet a harmadik évfolyamon Szülői értekezlet a negyedik évfolyamon Farsang Február A felelős (az ellenőrzött) dolgozó pedagógusok osztályfőnökök osztályfőnökök napközis nevelők NagyPálné Turek Ágnes tanítók tanárok 8.- os osztályfőnökök Farsang Versegen osztályfőnökök Szülői értekezlet az ötödik évfolyamon Szülői értekezlet a hatodik évfolyamon Szülői értekezlet a hetedik évfolyamon Szülői értekezlet a nyolcadik évfolyamon óra Félévzáró értekezlet A 2015/2016-os tanév I. félévének pedagógiai értékelése osztályfőnökök -helyettesek tagintézmény-vezető Az ellenőrzés kiemelt szempontjai Tanórák, foglalkozások pontos vezetése. Tanmenetek és tanítási órák megfelelése. Tantárgyi érdemjegyek száma. A pedagógiai program és a tanév munkaprogramja szerint. A szülői közösség részvétele a lebonyolításban. A szülői közösség részvétele a lebonyolításban. A pedagógiai program és a tanév munkaprogramja szerint. A pedagógiai program és a tanév munkaprogramja szerint. Az ellenőrzésért felelős vezetők -helyettesek tag -helyettes tag -helyettesek tag -helyettes Nevelési munkaközösségi értekezlet munkaközösség vezető -helyettes Szülői Munkaközösség értekezlete szülői közösség vezetője A tanév munkaprogramja

35 évfolyam munkaközösség értekezlete munkaközösség-vezető szerint. Az első félév munkájának értékelése -helyettes évfolyam munkaközösségi értekezlete munkaközösség-vezető Tankerületi tízpróba (3) Játékos sportverseny o. - Aszód Kiss Judit Munkaközösségi értekezlet Versegen munkaközösség vezető Humán munkaközösség félévi értekezlete munkaközösség vezető Reál munkaközösségi értekezlet munkaközösség vezető 02. Zrínyi Ilona megyei matematika verseny Aszód 02. Mesemondó verseny évfolyam Tanulók beiskolázása az általános felvételi eljárás keretében Tájékoztató programok szervezése a tanköteles óvodások és szüleik részére Pályázati kiírások figyelése. NEFMI rendelet, valamint MKM rendelet Pedagógiai programnak való megfelelés Iskola vezetőségi értekezlet A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól megemlékezés Bognár László -helyettes tag -helyettes munkaközösség vezető munkaközösség vezető Törösné Varga Krisztina Tóth Mariann Adáminé Tóth Zsuzsa Bereczkiné Dóra Tünde Konczné Krácser Emese 4. évfolyam, 6. évfolyam és 8. évfolyam osztályfőnökei. Édes Andrea tanítók, helyettes Minden pedagógus -helyettes -helyettes

36 A program ideje A program (az ellenőrzés) megnevezése Tavaszi szünet: március 23-tól március 31-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 22 (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 01. (péntek). A napközis tanulók felügyeletéről a szülők igénye szerint kell gondoskodni Naplók ellenőrzése, csoportnaplók, tanórán kívüli foglalkozások naplóinak (szakköri naplók) ellenőrzése Kötött munkaidő elszámolása Március A felelős (az ellenőrzött) dolgozó napközis pedagógusok pedagógusok osztályfőnökök Az ellenőrzés kiemelt szempontjai NEFMI rendelet szerint. Tanórák, foglalkozások pontos vezetése. Tanmenetek és tanítási órák megfelelése. Tantárgyi érdemjegyek száma. Az ellenőrzésért felelős vezetők -helyettesek tag -helyettes -helyettes Munkaértekezlet az alsó tagozaton -helyettes Fogadó óra az alsó tagozaton a tagozaton tanító minden pedagógus Munkanap, a t dolgozzuk le. Hétfői munkarend. pedagógusok Munkaértekezlet a felső tagozaton -helyettes évfolyam munkaközösségi értekezlete Téma: Bemutató órák a felső tagozatos kollégáknak, munkaközösség vezető szakmai délután Látogatás az óvodában, leendő zenei tagozatos gyerekek meghallgatása Molnárné Jurinka Tünde Beszélgetés az óvodában a leendő elsősök óvó nénijével Tóthné Székely Adrien Tankerületi tízpróba (4.) Mese- és prózamondó verseny Domony munkaközösség-vezetők Március 15-i megemlékezés Versegen osztályfőnökök -helyettes -helyettes

37 Március 15. ünnepe Labancz Erzsébet Pechó Ferencné Nyílt nap a leendő első osztályos tanulók szülei részére -helyettes Iskolavezetőségi értekezlet -helyettes Tankerületi tízpróba (6.) Fekete István természetismereti verseny o. Galgamácsa Bartók Anikó Konczné Kalmár Mária Szülői értekezlet a következő tanévben első osztályos -helyettes tanulók szülei részére, Egyházi tájékoztató tanítók Szülők tájékoztatása javaslatról az énekes osztályba Elekné Kisbenedek Csilla Tankerületi tízpróba (5.) Kézilabda torna o. lány Bag testnevelő tanárok Tanítás nélküli munkanap (2.) Ledolgozva én Ballagás Munkanap áthelyezés: re. Tanulmányi kirándulások. Minden pedagógus. 03. Nyuszi kupa Kiss Judit 03. Diákolimpia úszás országos Kerekes Csaba Kratofil Sándor 03. Útravaló tábor Nagy Melinda Pályázati kiírások figyelése. minden pedagógus Pedagógusok együttműködése. A műsor és dekoráció előkészítése. A rendezvény ünnepélyessége. munkaközösség vezető -helyettes munkaközösség vezető munkaközösség vezető

38 Április A program ideje A program (az ellenőrzés) megnevezése A felelős (az ellenőrzött) dolgozó Az ellenőrzés kiemelt szempontjai Az ellenőrzésért felelős vezetők Múzeumpedagógiai projektnap: Múzeumpedagógiai foglalkozások Szűkebb lakóhelyünk emlékezete Helyszínek: Kartal, Aszód, Hatvan, Gödöllő, Budapest - Országház osztályfőnökök pedagógusok Naplók ellenőrzése, csoportnaplók, tanórán kívüli foglalkozások naplóinak (szakköri naplók) ellenőrzése Kötött munkaidő elszámolása pedagógusok osztályfőnökök Nevelési munkaközösségi értekezlet munkaközösség-vezető Fogadóóra az évfolyamon Költészet napja a tagozaton tanító minden pedagógus Konczné Krácser Emese Mitter Klára Konczné Krácser Emese Pechó Ferencné Humán munkaközösségi értekezlet munkaközösség vezető Tavaszvárás - játékos verseny Versegen a kartali évfolyammal osztályfőnökök tagintézmény-vezető Megemlékezés a holokauszt áldozatairól Ladócsy László (3.óra) -helyettesek tag -helyettes -helyettes munkaközösség vezető munkaközösség vezető Tankerületi tízpróba (7.) Szavalóverseny 1.-8.o. - Hévízgyörk -helyettes -helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Budapest, 2015. szeptember

Budapest, 2015. szeptember A Budapest XVIII. Kerületi Eötvös Loránd Általános Iskola oktató-nevelő munkájának tervezése a 2015/2016. tanévre Budapest, 2015. szeptember A MUNKATERV TARTALMA A) A 2015/2016. tanév főbb feladatai I.

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola Intézményegység OM 201689 5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. Tel.: 06-70-322-3865 E-mail: eotvos@remenyhir.hu Honlap: www.remenyhir.hu Reményhír Intézmény

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév Ikt.szám: 591/2015. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai: 1.) Hatékony és következetes módszerekkel a tanulói és dolgozói

Részletesebben

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1.

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1. Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7. OM 031029 TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0032 tel.: 52/557-240 www.gonczyiskola.hu gonczy@gonczy-hszoboszló.sulinet.hu

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V 2014/2015. tanév Az intézmény munkatervét a nevelőtestület 2014. szeptember 15-i nevelőtestületi ülésén elfogadta.

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Különös közzétételi lista 2013-14. tanév Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Az iskola pedagógusai Bátovszky János tanár iskolaigazgató, biológia, kémia Ángyán Ildikó műv.ter.: ének-zene Antonighel

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz. 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015 MUNKATERV 2014-2015 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége. 2014 09.01. 2015 08. 31. Legitimációs eljárás Ph. :.. aláírás Szülői

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület!

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület! DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com Ikt. szám: 5-4/2012-II. Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy Különös közzétételi lista 2015/2016 tanév 32/2008 (XI. 2) OKM rendelet 10. számú melléklet 0 11/1994 (VI.8) MKM rendelethez, mely előírja a tájékoztatási kötelezettséget az alábbi témákban: A pedagógusok

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV Készítette: Ács Sándorné intézményvezető Nyíregyháza, 2015. szeptember 14. 1 A 2014 2015 ös nevelési év rendjét a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve a 2013-2014-es 2013 tanévre Készítette: Megyeriné Borsó Éva igazgató Tartalom 1. Helyzetelemzés... 2 2. Tárgyi feltételek alakulása...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig A 2 015/2016 -OS T AN É V RENDJE Tanítási napok száma: Szorgalmi idő: Tanítási év vége: 181 nap 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig 2016. június 15. (szerda) Őszi szünet: 2015. október 26-tól

Részletesebben

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM 2015 2016. tanévi munkaterve Elfogadta: a nevelőtestület Pécsett, 2015. szeptember 30. (Dr. Barna Viktor, igazgató) 1 1. A tanévi munkaprogram előkészítésének rendje (időpontok,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u.10. OM azonosító: 202287 INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2015/2016. nevelési év A munkatervet készítette: Tarr Ágnes intézményvezető A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola. 2015/2016. tanév

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola. 2015/2016. tanév A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola M U N K A P R O G R A M J A 2015/2016. tanév Tartalom: 1. Változások a nyár folyamán 1.1. Rendezvények, események 1.2. Pályázatok 2. Intézményi-és

Részletesebben

2012/2013. I. félév. Osztályfőnökök. Osztályfőnök. Kovács Lajos. 10. adatszolgáltatás Osztályfőnökök igazgatóh. Tanítók, tanárok igazgatóh.

2012/2013. I. félév. Osztályfőnökök. Osztályfőnök. Kovács Lajos. 10. adatszolgáltatás Osztályfőnökök igazgatóh. Tanítók, tanárok igazgatóh. 2012/2013. I. félév Szeptember tanévnyitó. Művészeti oktatás felmérés 3. Házirend ismertetése, tűz- és munkavédelmi oktatás Osztályfőnökök 3. Szakkörök felmérése Osztályfőnök 3. Napközi, étkeztetés tanulószoba

Részletesebben

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: munkaközösség vezető "Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod." /Talmud/ I. REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG HELYZETELEMZÉS,

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 Munkaterv 2015-2016. tanév Tartalom 1. Bevezetés... 2. oldal 1.1. Törvények... 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek... 2. oldal 1.3. Miniszteri rendeletek...

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA

A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Készítette: Simon Csabáné Nevelőtestület nevében Legitimációs eljárás Szülői Szervezet nevében aláírás Dokumentum jellege:

Részletesebben

A munkaközösségi javaslatok alapján összeállította: Kazamér Tibor igazgató

A munkaközösségi javaslatok alapján összeállította: Kazamér Tibor igazgató A munkaközösségi javaslatok alapján összeállította: Kazamér Tibor igazgató Ezt a munkatervet a Petofi Sándor Általános és Alapfokú Muvészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat pedagógiai programja, a nevelotestületi

Részletesebben

Éves munkaterv 2013/2014. tanév

Éves munkaterv 2013/2014. tanév Éves munkaterv 2013/2014. tanév Készítette: Kárpáti Piroska Pécs, 2013. szeptember 16. 1. Személyi feltételek: Pedagógus létszám szeptember 1-én: teljes : áttanító: részmunkaidős: tartósan távol: 34 fő

Részletesebben

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagy, 2015. 08. 31. Benga András Igazgató A munkaterv összeállításánál következő dokumentumokat vettük alapul: - A köznevelési Törvényt.

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: A Szent Mór Óvodával szoros, hatékony kapcsolat kiépítése A nyílt napok, Iskolanyitogatók megszervezése A pedagógus kulcskompetenciák

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

Munkaterv a 2015/2016. tanévre - időrendi tábla

Munkaterv a 2015/2016. tanévre - időrendi tábla SZEPTEMBER OKTÓBER Adminisztráció. E-napló. Tanmenetek. Munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatások és dokumentálásuk. Tűzvédelmi riadó 2015.09.29. Tantermek díszítése. Szakkörök beindítása. Szakköri napló

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2015/2016. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2015/2016. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.)OKM rendelet 4. -a, valamint a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban Augusztus 22. Alakuló értekezlet (F: Igazgató, érintettek: a tantestület minden tagja) 23. Osztályozó- és javítóvizsgák F: igazgatóhelyettesek,

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi SZC Zsoldos Ferenc Középiskolája és Szakiskolája. MUNKATERV a 2015/2016. tanév

Hódmezővásárhelyi SZC Zsoldos Ferenc Középiskolája és Szakiskolája. MUNKATERV a 2015/2016. tanév Hódmezővásárhelyi SZC Zsoldos Ferenc Középiskolája és Szakiskolája MUNKATERV a 2015/2016. tanév Szentes, 2015. szeptember 15. Készítette: Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A tanév helyi rendje... 3 III. Helyzetelemzés...

Részletesebben

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó e A munkatervet készítette: Horváth János igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi értekezlet kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o.

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. MUNKATERVE 2015/2016 TARTALOM: A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. 4. Fejlesztési terv 8 o. 4.1. A tanév

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8. sz.)

GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8. sz.) GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8. sz.) MUNKATERV 2015/2016 Készítette: Skarbit Józsefné Intézményvezető Gyermekek Háza Déli Óvoda (4400 Nyíregyháza, Kereszt u.8.sz.) Munkaterv

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. Készítette: Bakos Péterné intézményvezető Budapest, 2015. október 12. Tartalom

Részletesebben