MUNKATERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV 2015-2016."

Átírás

1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca OM: MUNKATERV

2 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca MUNKATERV Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető: Hrabovszki Zoltánné.. Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: Alkalmazotti közösség nevében:. A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége: Ph. 2

3 A munkaterv jogszabályi háttere 1. FEJLESZTÉSI TERV Humán erőforrás fejlesztése Tárgyi feltételek Gazdálkodás 2. PEDAGÓGIAI TERV Gyermek csoportok, létszámok Nevelési célok, feladatok Ünnepek, ünnepélyek, hagyományok 3. MŰKÖDÉSI TERV A nevelési év rendje Értekezletek Nevelés nélküli napok Nyílt napok TARTALOMJEGYZÉK 4. AZ ÓVODÁK ÉVES PROGRAMJAI Szegfű utca Óvoda éves programterve Szegfű utca 11. Óvoda éves programterve Fő utca 8. Óvoda éves programterve 5. BELSŐ ELLENŐRZÉS ÉS ÖNÉRTÉKELÉS Teljesítményértékelés Éves önértékelési terv 6. SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉS SZAKMAI KÖZÖSSÉGEK Vizuális Munkaközösség Gyermekvédelmi Szakmai Munkacsoport Belső Önértékelési Csoport (BÖCS) 7. MELLÉKLETEK Mindennapos torna Munkaidő és csoportbeosztás Feladat ellátási terv Őszi, téli, tavaszi iskolai szünet ideje alatt megvalósuló programok tervei Jegyzőkönyv 3

4 A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról Oktatási hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés Oktatási hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára A Békéscsaba megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő- testületének vonatkozó önkormányzati rendeletei. A Kertvárosi Óvoda, szabályozó dokumentumai: PP, SZMSZ, Házirend, 4

5 MUNKATERV KERTVÁROSI ÓVODA Székhelye: Békéscsaba Szegfű utca Telephelyei: Békéscsaba Szegfű utca 11. Békéscsaba Fő utca 8. Óvodavezető: Hrabovszki Zoltánné (Szegfű u ) Munkaideje: 8-16 óráig Általános óvodavezető-helyettes: Pappné Vántus Mária (Szegfű 11.) Óvodavezető-helyettes: Simon Sándorné (Fő utca 8.) Alapfeladatunk: A 3-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vételével az egészséges harmonikus személyiségfejlesztés, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítása. A nemzetiségi szlovák csoportokban a szlovákság nyelvének és kultúrájának megismerése, elsajátítása, a kulturális hagyományok átörökítése, fejlesztése. Humán erőforrás fejlesztése: 1. FEJLESZTÉSI TERV Az óvónők és a dajkák heti váltásban dolgoznak. Az óvodákban 6 órától 18 óráig óvónői felügyelet van. A három óvodában 19 óvodapedagógus, 11 fő pedagógiai munkát segítő (dajka, takarító és pedagógiai asszisztens munkakörökben) és 2 fő udvaros dolgozó 8 órában látja el feladatát. 4 fő napi 4 órában pedagógiai munkát segítőként dolgozik (dajka, ill. takarító munkakörökben). Továbbképzések: A pedagógusok többsége a 3. ciklusnál tart. Továbbképzésre kötelezett óvodapedagógus 9 fő. Felmentés alatt álló, akik már teljesítették vagy még nem kötelezhetőek a továbbképzésre: 5 fő. 52 évet betöltött, továbbképzésre nem kötelezett: 1 fő 55 évet betöltött, továbbképzésre nem kötelezett 2 fő. 5

6 Néptánc, Ovilabda és Beszédfejlesztés továbbképzés indul a fenntartó szervezésében, amelyre 3-3 óvodapedagógus jelentkezett (óvodánként 1 fő). A képzések nyár végén és ősz elején indulnak. Labdajátékok megalapozása az óvodás korban című program továbbképzésére jelentkezett: Szegfű 87-89: Hrabovszki Zita Szegfű 11: Csarnai Mariann Fő utca 8: Gálné Németi Edit Aki nem lép egyszerre elnevezésű néptánc program továbbképzésére jelentkezett: Szegfű 87-89: Stubert Csilla Szegfű 11: Rózáné Madarász Klára Fő utca 8: Kollárovszky Éva Beszédfejlesztés továbbképzésre jelentkezett: Szegfű 87-89: Baukó Pálné Szegfű 11: Pappné Vántus Mária Fő utca 8: Botta Andrea 9 óvodapedagógus jelentkezett a TÁMOP / Pedagógus képzés támogatása című kiemelt projekt keretében indított ingyenes akkreditált továbbképzésekre: Komplex egészségnevelési tanfolyam óvodapedagógusok és tanítók számára 2 fő. Óvodapedagógusok szakmai megújító továbbképzése 2 fő. Számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulási folyamatban I. 3 fő. Számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulási folyamatban II. 3 fő. Új elvárások az intézményvezetőkkel szemben - Továbbképzés óvodavezetőknek (alapmodul) 2 fő. Intézményi innováció, szervezetfejlesztés, változáskezelés, személyiség- és készségfejlesztés - Továbbképzés óvodavezetőknek (ráépülő modul) 2 fő. A továbbképzések még nem valósultak meg, nem kaptunk visszajelzést! Magunk között is próbálunk szervezni belső továbbképzéseket minőségbiztosítás, mozgásterápia, vizuális témákban a munkaközösség vezető segítségével, valamint a nevelés nélküli munkanapok is jó alkalmak belső továbbképzések lebonyolítására. Feladatunk: tehetséggondozás, témakörben továbbképzések felkutatása, jelentkezés, elvégzés. 6

7 Gyakornok mentorálása: Ssz. Gyakornok Mentor Mentorálási terület Botta Andrea Gálné Németi Edit Kollárovszky Éva Hrabovszki Zita Lovas Mária Magdolna Szélné Vidovenyecz Andrea - Az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek megismerése, gyakorlati megvalósítása - A munkakörhöz kapcsolódó követelmények - Általános követelmények: a működési dokumentumok és jogszabályi rendelkezések értelmezése - Felkészítés a Minősítési vizsgára - Az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek megismerése, gyakorlati megvalósítása - A munkakörhöz kapcsolódó követelmények - Általános követelmények: a működési dokumentumok és jogszabályi rendelkezések értelmezése Tárgyi feltételek: Az épületek és az udvarok folyamatos karbantartásra szorulnak, hiszen az épületek évesek. Minden nevelési év elején balesetvédelmi szemlét tartunk. Folyamatosan felülvizsgáljuk udvari fa játékaink, bútorzatunk, épületeink, játékaink állapotát. A napi meghibásodásokat a dolgozók jelzik a karbantartó számára, aki a vezetővel egyeztetve intézkedik. Az óvodapedagógusok séta, kirándulás, udvari játék esetén folyamatosan felhívják a gyermekek figyelmét a veszélyt rejtő eseményekre. Szegfű utca számú Óvoda: A nyári karbantartási szünet ideje alatt megvalósult a nyílászáró csere. Környezetvédelmi nevelésünk keretén belül továbbra is papír- és PET palack gyűjtési akciót szervezünk, a befolyt összegből játékokat vásárolunk. Feladatok meghatározása: csoportszobák és az öltözők festése, óvoda külső homlokzatának festése, maradék udvari játék alá gumitégla lerakása, a medence körül járdalapok lerakása, balesetmentesítés. 2 csoportszoba padlójának lakkozása. A gyerekszékek, ágyak és asztalok felújítása (festés, asztallapok kicserélése). 7

8 Szegfű utca 11. számú Óvoda: A Szegfű 11. számú Óvoda az udvari homokozók padjait cserélte ki. Környezetvédelmi nevelésünk keretén belül továbbra is papír- és PET palackgyűjtési akciót szervezünk, a befolyt összegből játékokat vásárolunk. További feladatok: fejlesztő játékok, eszközök beszerzése, nyílászáró csere, az óvoda külső homlokzatának festése, megmaradt csoportszoba festése. A gyerekszékek, ágyak és asztalok felújítása (festés, asztallapok kicserélése). Fő utca 8. számú Óvoda: A megfogyatkozott udvari játékaink számát szeretnénk növelni szülői és képviselői támogatással. Ebben az évben tervezzük a játékok bővítését alapítványi és egyéb támogatás segítségével. Tervezzük az ütéscsillapító felületek kialakítását a maradék udvari játékok alá. Környezetvédelmi nevelésünk keretén belül papír- és PET palack gyűjtési akciókat szervezünk, a befolyt összegből játékokat vásárolunk. Nagyon hiányoznak a tárolásra használható szertár helyiségek és egy foglalkoztató helyiség is, ahová el lehetne vonulni egy-egy gyermekkel egyéni fejlesztésre. További feladatok: fűtéskorszerűsítés, raktárhelyiség kialakítása, homlokzat felújítása, udvari játékok. További feladataink mindhárom óvodában: Karbantartási, felújítási munkálatok folyamatos elvégzése. Az eszközbeszerzések kiegészítése pályázati, alapítványi és egyéb forrásból. A környezet esztétikusabbá tétele kiegészítőkkel. Pályázatok, támogatók útján fejlesztő eszközök, udvari játékok beszerzése. GAZDÁLKODÁS: Célunk: az intézmény tárgyi feltételei optimálisan szolgálják ki a napi működést. Meglévő külső és belső feltételeink folyamatos megóvása. A minőség biztosítása érdekében anyagi forrásainkból rendszeresen, folyamatosan és tervszerűen biztosítjuk tárgyi feltételeink, szakmai eszközeink újítását, bővítését. A beszerzett eszközöket az átvétel után leltárba kell venni a Leltározási és selejtezési szabályzat szerint. A Pedagógiai Program megvalósításához szükséges forrásbővítő tevékenységeink: Pályázatok Alapítványok működtetése Támogatók, adományok Egyéb (papírgyűjtés, PET palack gyűjtés, batyus bál, majálisok, rendezvények 8

9 Feladatok meghatározása: Pályázatok, egyéb források bevonása. A kiadások időarányos teljesítése. Hatékony, tervszerű gazdálkodás. A jogszabályok érvényesülése a gazdálkodás folyamán. A felújításokhoz, beruházásokhoz, beszerzésekhez eszközalap megteremtése. 2. PEDAGÓGIAI TERV Nevelési célok: A társadalmi, szülői igényeknek megfelelő képzési kínálat biztosítása, valamint az intézmény működtetésével az életkori sajátosságokat figyelembe vevő pedagógiai munka hatékonyságának és szakszerűségének növelése. Nevelési céljaink meghatározásánál abból indulunk ki, hogy a prevencióra, a korai fejlődés tudatos támogatására szükség van. Nevelési céljaink megvalósításában alapvetően támaszkodunk az óvodás gyermekek természetes megnyilvánulási formáira a mozgásra és a játékra. A nevelési feladatok feldolgozása komplex módon történik, és mindig a gyermek érési üteméhez, fejlettségi szintjéhez igazodik. Feladataink: a 3-7 éves ép és integrálható sajátos nevelési igényű gyermekek harmonikus fejlesztése. Az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődésmenet figyelembevételével a gyermekek fejlesztése, egyéni bánásmód. Az eltérő fejlődésmenet korai felismerése, speciális pedagógiai gondozás, megfelelő speciális fejlesztés biztosítása. Tanulási nehézségek megelőzése Tehetséggondozás, fejlesztés Az egészséges életmód szokásainak kialakítása, az anyanyelvi nevelés, beszédfejlesztés, a környezettudatos magatartásra nevelés, mozgásfejlesztés, az egész személyiség fejlődésének elősegítése, az értelmi és szociális képességek alakítása, fejlesztése. Viselkedéskultúra alakítása Kiemelt feladataink: az anyanyelvi nevelés, beszédfejlesztés, differenciált fejlesztés, az egészséges életmódra nevelés, környezetvédelem - környezettudatos magatartásra nevelés. környezetvédelmi témák gyűjtése, feldolgozása (éves terv, tematikus terv), szülőkkel közös környezetvédelmi, egészségvédelmi programok, tevékenységek szervezése. 9

10 Ebben a tanévben is az egészségvédelemre és a környezetvédelemre helyezzük a hangsúlyt, programjainkba bevonjuk a szülőket is. Pl: szelektív hulladékgyűjtési akciók; hulladékok újrafeldolgozásának lehetőségei szülőkkel közösen, foglalkozások keretében; komposztálás az óvodában, egészségnapok, egészséghetek, stb. Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai nevelés országos alapprogramjának alábbi üzeneteire : Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés; A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség fejlődését támogatja. Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, karbantartása tanítható. Egészségnevelési program kivitelezése Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás Az egyéni szükségletek és képességek figyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok alkalmazására Gyermekcsoportok, létszámok: A Kertvárosi Óvodába maximálisan felvehető gyermekek létszáma 300 fő. Szegfű utca sz. alatt (székhely) Szegfű utca 11 sz. alatt (tagóvoda) Fő utca (tagóvoda) Összesen: 4 csoport 3 csoport 2 csoport 9 csoport A három óvodában 5 SNI és 9 BTM gyerek van. A csoportok létszámánál ebben az évben is csak az SNI gyerekeket kell figyelembe venni. 10

11 ÓVODÁK/ CSOPORTOK SZEGFŰ U. ÓVÓNŐK GYEREKLÉTSZÁM nevelési év Gyereklétszám ig T SZ Isk. köt. SNI / BTMN MICIMACKÓ CS. DÍNÓ CS. KATICA CS. CICA CS. Szélné Vidovenyecz Andrea Sütőné Michnay Zsuzsanna Hugyecz Andrásné Hrabovszki Zita Lovas Mária BaukóPálné Zelenyánszkiné Fazekas Tünde Stubert Csilla Összesen: TOMPA U. KATICA CS. CSIBE CS. MACI CS. Nagybátori Ildikó Csarnai Mariann Pappné Vántus Mária Rózáné Madarász Klára PissnéHégely Szilvia JanecskóKatalin FŐ U. Összesen: NAPRAFORGÓ CSOPORT MÉHECSKE CSOPORT Gálné Németh Edit Botta Andrea Simon Sándorné Kollárovszky Éva Összesen: Mindösszesen: 11

12 Ünnepek, megemlékezések, ünnepélyek, hagyományok A hagyományos ünnepeket (karácsony, farsang, anyák napja) a csoportok önállóan szervezik, illetve a télapót, gyermeknapot, évzárót, ballagást közösen ünnepeljük. Nemzeti ünnepeink: 1. Az 1848-as forradalom ünnepe (március 15.) 2. Az államalapítás ünnepe (augusztus 20.) 3. A Harmadik Magyar Köztársaság kikiáltásának ünnepe és az 1956-os forradalom ünnepe (október 23.) Ezeket az ünnepeket a csoportokban versekkel, dalokkal ünneplik, valamint a városi ünnepségeken is részt veszünk. Egyéb ünnepek, megemlékezések: A Nemzeti Összetartozás Napja a trianoni békeszerződés aláírásának (1920.) évfordulója (június 4.) Városi ünnepségen veszünk részt és csoportszinten beszélgetés keretében emlékezünk meg erről a napról. Aradi vértanúk napja (október 6.) csoportszinten beszélgetés keretében emlékezünk meg erről a napról. A gyermekek név- és születésnapjának ünneplésével érzelmi életüket, közösségi élményüket gazdagítjuk. Ebben a tanévben szülői igényre rendezzük meg, Batyus Báljainkat: Szegfű utcai Óvoda február, a Tompa utcai Óvoda március, Fő utcai Óvoda január. Az Adventi gyertyagyújtás már hagyománnyá vált a Szegfű utcai Óvodában, amire hetekkel előtte készülnek a nagycsoportosaink, akik műsorral kedveskednek az összegyűlt szülőknek és gyerekeknek. Közös gyertyagyújtás keretében karácsonyi dalokat énekelünk a szülőkkel, gyerekekkel, majd együtt elfogyasztunk egy kis teát, mézes süteményt, amit a gyerekek azon a héten a csoportokban készítettek. Az ősz folyamán mindhárom óvodában (Tompa-Szegfű-Fő) megrendezzük Egészség és Sportnapunkat. A Családi Egészség és Sportnap megmozgatja a családokat, az együtt végzett tevékenységek, sporttevékenységek (vetélkedők, ügyességi játékok) összekovácsolják az óvoda egész közösségét (szülők, gyerekek, óvónők, dolgozók). A nagyobb ünnepek előtt játszóházat szervezünk, melyen ajándékokat készíthetnek az érdeklődő szülők. Az Állatok Világnapja, Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak Fák Napja mind-mind meghatározó esemény az óvodai nevelés területén, megünneplésük során a gyermekek szemében fontossá válik a természet és annak védelme, óvása. Fő utcai Óvodánk Madárbarát óvodaként nagyobb hangsúlyt helyez a madarak védelmére. 12

13 A szlovák néphagyományok keretében decemberben Szlovák Nemzetiségi Nap kerül megrendezésre a Tompa és Szegfű utcai Óvodákban. Éves feladataink: Kiemelt nevelési célok, feladatok megvalósítása. A különleges gondozást igénylő vagy sajátos nevelési igényű gyermekekkel való integrált foglalkozás. A gyermekek számára az életkoruknak megfelelő, egészségüket megőrző mennyiségű mozgási lehetőségek biztosítása. Szelektív hulladékgyűjtési hetek megszervezése és lebonyolítása szülőkkel, dolgozókkal, gyerekekkel közösen. A gyerekek részképességeinek fejlesztése az óvónők és a szakszolgáltatók közös munkájával. A gyermekek értelmi, beszéd- és mozgásfejlődésének félévenkénti rögzítése. A gyermek fejlődését szolgáló intézkedések, megállapítások, javaslatok rögzítése az egyéni fejlesztési tervekben. A hallás- és látásvizsgálatot egészségügyi ellenőrzéskor végzik el. Az óvónők megfigyelései és objektív mérési eredményeinek beépítése a nevelőmunkába a hatékonyabb fejlesztés érdekében. Szociálisan rászoruló és sajátos fejlesztési igényű gyermekek 3 éves kortól történő óvodáztatása. A gyermekek beszédfejlesztésének elősegítése anyanyelvi játékokkal, beszédfejlesztő- és ügyesítő foglalkozásokkal. 3. MŰKÖDÉSI TERV A nevelési év rendje: A nevelési év kezdő napja szeptember 1. (kedd) Tanévnyitó Értekezlet: Ideje: óra Helye: Szegfű utca Szülői Közösségi értekezletek: szeptember Tompa Óvoda szeptember Szegfű Óvoda szeptember - Fő utcai Óvoda Téma: Szülői Közösség éves terve, aktualitások, közös programok megbeszélése május óvodai évzáró előkészítése (Szegfű utca és Szegfű 11.) Szülői értekezlet: Szegfű utcán (Székhelyen): csoportonként szeptemberben Fő utcán: 2015.október. Szegfű utca 11: szeptember. 13

14 Témája: évkezdés, aktualitások, beszámolók május Témája: mindhárom óvodában csoportonként az év értékelése, szervezési feladatok ütemezése (majális, kirándulás, gyermeknap). Nevelés nélküli napok 1. Nevelési értekezlet Időpont: Helyszín: Fő utca 8. Téma: Törvényi változások, teendők. Belső önértékelés, teendők. Portfólió. Felelősök: Hrabovszki Zoltánné, Zelenyánszkiné Fazekas Tünde, Simon Sándorné 2. Nevelési értekezlet Időpont: Helyszín: Szegfű u Téma: Új módszerek kísérleti bevezetésének tapasztalatai (Cica csoport). Pedagógiai szakmai ellenőrzés (PSZE). Felelős: Hrabovszki Zoltánné, Zelenyánszkiné Fazekas Tünde 3. Nevelési értekezlet- Időpont: Helyszín: Szegfű u. 11. Téma: Tanfelügyeleti és minősítési eljárások. Tapasztalatok. Belső önértékelés tapasztalatai Felelősök: Hrabovszki Zoltánné, Pappné Vántus Mária, Zelenyánszkiné Fazekas Tünde. 4. Nevelési értekezlet Időpont: június. 23. Helyszín: Téma: Csapatépítés Felelősök: Hrabovszki Zoltánné, 14

15 5. Nevelési értekezlet Időpont: június 24. Helyszín: Téma: Csapatépítés Felelősök: Hrabovszki Zoltánné, Nyílt napok: Szegfű utcai Óvoda december és február Tompa utcai Óvoda február Szegfű és Tompa utcai óvodákban december közepén Nemzetiségi Nyílt Nap a szülők részére. Fő utcai Óvoda április Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma lecsökken, így ezeken a napokon előzetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó jóváhagyásával az intézmény összevont csoportokban üzemel, vagy zárva tart. Iskolai szünetek időpontjai: Őszi szünet: október 26-tól október 30-ig A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22, csütörtök, a szünet utáni első tanítási nap pedig november 2, hétfő. Téli szünet: december 21-től december 31-ig A téli szünet december 21-től december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 18, a szünet utáni első tanítási nap január 4. Tavaszi szünet: március 24-től március 29-ig A tavaszi szünet március 24-től március 29-ig tart; a szünet előtti utolsó tanítási nap március 23, a szünet utáni első tanítási nap pedig március

16 4. AZ ÓVODÁK ÉVES PROGRAMJA Éves programterv Szegfű utca számú Óvoda FELADATOK HATÁRIDŐ FELELŐSÖK RÉSZTVEVŐK Egészség- és Sportnap Zelenyánszkiné Fazekas Tünde Szélné Vidovenyecz Andrea szülők, gyerekek, dolgozók Alma-nap szeptemberoktóber Hugyecz Andrásné Hrabovszki Zita nagycsoportos gyerekek, az óvoda dolgozói Adventi játszóház november 27. Zelenyánszkiné Fazekas Tünde szülők, gyerekek, Télapó december 4. Baukó Pálné Hrabovszki Zita gyerekek Adventi gyertyagyújtás december 11. Hugyecz Andrásné Sütőné Michnay Zsuzsanna szülők, gyerekek, dolgozók Fenyőünnep a csoportokban december Óvónők Gyerekek, az óvoda dolgozói Szlovák Nemzetiségi Nap Lovas Mária Magdolna szülők, gyerekek, dolgozók Nyílt napok december február középső és nagycsoport óvó nénik szülők, gyerekek, Farsang február óvónők gyerekek Farsangi Batyus Bál február 13. Zelenyánszkiné Fazekas Tünde Baukó Pálné szülők, dolgozók, vendégek Ovi Mozi október április alkalomszerűen Hrabovszki Zita gyerekek 16

17 Nyílt nap a leendő óvodásoknak március 4. Hugyecz Andrásné Hrabovszki Zita szülők, gyerekek Százszorszép versmondó verseny április 11. Hugyecz Andrásné Hrabovszki Zita gyerekek Anyák napi ünnepségek április vége Óvónők Gyerekek, az óvoda dolgozói Városi Sportnap május Hugyecz Andrásné Hrabovszki Zita Nagycsoportos gyerekek, az óvoda dolgozói Tavaszi kirándulások május Óvónők Gyerekek, az óvoda dolgozói Nyárnyitogató Családi majális május 14. Zelenyánszkiné Fazekas Tünde Baukó Pálné szülők, gyerekek, dolgozók Évzáró, ballagás május 27. Zelenyánszkiné Fazekas Tünde Hugyecz Andrásné Hrabovszki Zita szülők, gyerekek, dolgozók Néptánc: folyamatosan szeptembertől május végéig, hetente 1x keddi napokon. Középpontban a környezetvédelem - szelektív hulladékgyűjtési akciók ősz tavasz ÉVES PROGRAMTERV SZEGFŰ UTCA Programok Időpont Felelős Résztvevők 1. Őszi kirándulás szeptember 24. Óvónők Gyerekek, az óvoda dolgozói 2. Egészséges életmódra és biztonságos közlekedésre nevelés nap október 2. Pappné Vántus Mária Nagybátori Ildikó Pissné Hégely Szilvia 17 Gyerekek, az óvoda dolgozói, szülők 3.Télapó az december 4. Óvónők Gyerekek, az

18 óvodában 4. Karácsonyi készülődés a csoportokban 5. Fenyőünnep a csoportokban 6. Szlovák nemzetiségek napja 7. Nyílt nap az óvodában 8. Farsang az óvodában óvoda dolgozói december Óvónők Gyerekek, az óvoda dolgozói, szülők december 14- Óvónők Gyerekek, az 18 óvoda dolgozói december 18. Pissné Hégely Maci csoportos Szilvia gyerekek, az óvoda február 4. Nagybátori Ildikó Pissné Hégely Szilvia Pappné Vántus Mária 18 dolgozói Gyerekek, az óvoda dolgozói, érdeklődő tanító nénik, szülők február 18. Óvónők Gyerekek, az óvoda dolgozói, szülők 9. Utazás a Kossuth térre március 10. Óvónők Gyerekek, az óvoda dolgozói 10. Anyáknapi ünnepség az május első hete Óvónők Gyerekek, az óvoda dolgozói óvodában 11.Tavaszi kirándulások május Óvónők Gyerekek, az óvoda dolgozói szervezése 12. Gyermeknap az óvodában május Óvónők Gyerekek, az óvoda dolgozói 13. Gyermekszínház november április Óvónők Gyerekek, az óvoda dolgozói az óvodában 14. Évzáró június 4. Óvónők Gyerekek, az óvoda dolgozói 15. Vers és mesemondás Költészet nap megünneplése /tehetséggondozás/ április 11. Pappné Vántus Mária óvónők Gyerekek, az óvoda dolgozói 16. Szülői értekezletek 17. Iskolai rajzpályázatokon való részvétel 18. Szelektív hulladékgyűjtés szeptember május Óvónők Gyerekek, az óvoda dolgozói december Óvónők Gyerekek, az óvoda dolgozói szeptembertől folyamatosan Óvónők Gyerekek, az óvoda dolgozói, szülők

19 19. Alma-nap - on való részvétel 20. Részvétel a városi sportnapon szeptemberoktóber Pappné Vántus Mária óvónők május Pappné Vántus Mária óvónők nagycsoportos gyerekek, az óvoda dolgozói Nagycsoportos gyerekek, az óvoda dolgozói Néptánc: folyamatosan szeptembertől május végéig, hetente 1x keddi napokon. ÉVES PROGRAMTERV FŐ UTCAI ÓVODA FELADATOK HATÁRIDŐ FELELŐSÖK RÉSZTVEVŐK Néptánc hetente Óvónők Gyerekek Bukfenc akadémia hó Méhecske csop. óvónők Gyerekek Szülői értekezlet: tanévkezdés tapasztalatai, tervek az évre óra 19 Óvónők Szülők Egészségnap Gálné Németi Edit Gyerekek, Szülők Őszi hulladékgyűjtés 2015 október Óvónők Szülők, Gyerekek Idősek köszöntése a helyi otthonban Méhecske cs. óvónők Méhecske cs. gyerekek Zene Világnapja Óvónők Gyerekek Őszi kirándulás az Állatok Világnapjára Simon Sándorné Óvónők, Dajkák, Gyerekek Rendőr néni látogatása eleje Simon Sándorné Gyerekek, óvoda dolgozói Mesezenekar bérletes előadás Simon Sándorné Kesjár Zoltánné Gyerekek, óvoda dolgozói Nyílt nap Kollárovszky Éva Szülők, gyerekek Télapó műsor Óvónők, Szülői Gyerekek mk. Adventi készülődés Óvónők Gyerekek Jótékonysági bál Óvónők Szülők, gyerekek Farsang Óvónők Szülők, Óvónők, Március 15-i megemlékezés 2. hete Gyerekek Óvónők Gyerekek, óvónők, dajkák

20 Víz Világnapja heti Óvónők Gyerekek program Költészet Napja Előadóművész Gyerekek Nyílt nap Óvónők Szülők, gyerekek Szülői értekezlet: Tanévértékelés, Óvónők Szülők, óvónők, dajkák májusi program Föld napja Óvónők Gyerekek Sportnap 2016.április Méhecske csoportos Napraforgó csoport Óvónők Anyák napja első hete Óvónők Anyukák, gyerekek Idősek köszöntése - Anyák napja első hete Óvónők Napraforgó csoport gyerekek Madarak-fák napjatavaszi kirándulás Simon Sándorné Óvónők, Dajkák, Gyerekek Ballagás és évzáró Óvónők Gyerekek Gyereknap Óvónők Gyerekek Családi délután az július Óvónők Gyerekek Idősek Otthonában Ibsen házi színielőadások 3 alkalommal Simon Sándorné Gyerekek, óvónők, dajkák Úszás 12 alkalommal Méhecske csoportos óvónők, dajka Méhecske csoportos óvónők, dajka, gyerekek Ovi-mozi 3 alkalommal, ősz, Simon Sándorné Gyerekek, óvónők, tél, tavasz Bábszínház- 2 alkalommal, Óvónők saját előadás december, április Néptánc: folyamatosan szeptembertől május végéig, hetente 1x keddi napokon. dajkák Gyerekek, óvónők, dajkák 20

21 5. BELSŐ ELLENŐRZÉS ÉS ÖNÉRTÉKELÉS Vezetői látogatási ütemterv: Az integráció következtében a feladatok megosztása nagymértékben elősegíti az intézményi működést. Ezért, nagymértékben támaszkodom a vezető helyettesek, a munkacsoport vezetők munkájára. Minden hét szerdai napján a Tompa utcai Óvodában, csütörtökön a Fő utcai Óvodában és a hét többi napján a Szegfű utcai Óvodában vagyok, illetve szükség szerint a feladatoktól függően szervezem meg a munkámat a három óvoda között. Az óvodában folyó belső ellenőrzés a jogszabályokban és az óvoda belső szabályzataiban (PP, SZMSZ, Házirend) meghatározott előírásoknak való megfelelést vizsgálja. A nevelőmunka ellenőrzését az óvodavezető, óvodavezető-helyettes, munkaközösség vezető, az óvodavezető által megbízott óvodapedagógus végzi. A nevelőmunkát segítő dajkák esetében az óvodavezető, óvodavezető-helyettes, a gyermekek esetében az óvodapedagógusok végzik az ellenőrzést. Az ellenőrzés-értékelés során kiemelt figyelmet fordítunk az alábbi területekre: Óvónő-gyermek kapcsolata gyermek személyiségének ismerete, tiszteletben tartása, fejlesztése. Beilleszkedés, szokásrendszer kialakítása. Differenciált fejlesztés tervezése, megvalósítása. Anyanyelvi nevelés tervezése, megvalósítása. Egészséges életmódra nevelés tervezése, megvalósítása. Környezettudatos életmódra nevelés tervezése, megvalósítása. Dajka-óvónő, dajka-gyermek kapcsolata. Problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés A napi mozgás megvalósítása és a hozzá kapcsolódó szervezési feladatok. Csoportnapló tartalmi és formai megfelelősége Egyéni fejlesztési tervek: Gyermekek Fejlődési naplója Szakmai fejlődés: tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel Részvétel egyéb, az óvoda érdekeit szolgáló tevékenységekben (pld. pályázatírás, programok lebonyolítása, stb.) Az ellenőrzés szempontjai: Szülőkkel való kapcsolattartás. Nevelőmunka színvonala felkészülés, tervezőmunka, felépítés, szervezés, módszerek, ellenőrzés, értékelés, dokumentálás, gyermekek fejlesztése, gyermekvédelmi feladatok. 21

22 Dajkák nevelőmunkája gyermekekkel való bánásmód, kommunikáció, viselkedés. Óvónő dajka viszonylatában segítő tevékenység, feladatok elosztása, megbeszélés. A gyermekek fejlődésének nyomon követése, ellenőrzése a fejlettségmérő lapok, megfigyelési szempontok, alapján folyamatosan történik. Az ellenőrzés a feladatok rendszeres, hibátlan és színvonalas teljesítésének megállapítására irányul. Az ellenőrzés akkor jó, ha konkrét, objektív, folyamatos és tervszerű. Az óvónők pedagógiai munkájának ellenőrzésekor a vezetőt segítő, megerősítő szándék vezérelje. Az ellenőrzés szabályozása: Az ellenőrzést az óvoda vezetősége végzi az Ellenőrzési tervben meghatározott feladatmegosztással. Az ellenőrzés megtörténtét, az ellenőrzést végző személy az igazolás rubrikában kézjegyével igazolja. ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Az önértékelés alapja Jogszabályok: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről ( és a ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról ( ) 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról (I. és II. fejezet) Útmutatók Országos Tanfelügyelet kézikönyv az óvodák számára Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (második, javított változat) Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező belső önértékelési rendszer bevezetésére. Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, a tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat megújítása. A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy a nevelési, tevékenység és foglalkozáslátogatás, és az azt követő interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai 22

23 kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja. Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak: Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés. Az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljainak való megfelelés. Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés. Az intézményi önértékelés (teljesítményértékelés), valamint minősítővizsgán és a minősítési eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia. Pedagóguskompetenciák a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint: 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Felelős: Hrabovszki Zoltánné óvodavezető Feladat: Országos tanfelügyelet Kézikönyv óvodák számára című dokumentum alapján - minőségelvű működésünk garanciájaként - szakértői támogatás mellett óvodánk Belső Önértékelési Programjának elkészítése és működtetése. Felelősök: Hrabovszki Zoltánné intézményvezető, Pappné Vántus Mária és Zelenyánszki Fazekas Tünde. 3. Az önértékelés folyamata 1. Tantestület tájékoztatása 2. Intézményi elvárás-rendszer meghatározása o Intézményi dokumentumok felülvizsgálata rövid, egyszerű célok és feladatok, mérhető teljesítmények és elvárások megfogalmazása 23

24 o Az értékelendő területek megismerése, testre szabása (pedagógus, vezető és intézmény szintjén) 4. Szintenként az önértékeléshez szükséges adatgyűjtés. 5. Szintenként az önértékelés elvégzése. 6. Az összegző értékelések elkészítése. 7. Éves önértékelési terv készítése. 8. Öt évre szóló önértékelési program készítése. 4. Az önértékelés tervezése Az önértékelés 3 szinten zajlik: pedagógus, vezető, intézmény. Mindhárom szinten a külső tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik, így az értékelési területek és szempontok megegyeznek. Az értékelés alapját a pedagógusminősítés területeivel megegyező területekhez, a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárások, a pedagógusok minősítésének alapját képező indikátorok alkotják. A os nevelési évben csak pedagógus ellenőrzés lesz! Önértékelésre kijelölt pedagógusok november 30-ig: május 31-ig: Sütőné Michnay Zsuzsanna Hugyecz Andrásné Pappné Vántus Mária Botta Andrea Szélné Vidovenyecz Andrea Rózáné Madarász Klára Pissné Hégely Szilvia Kollárovszky Éva Gálné Németi Edit Az ellenőrzés módszerei 1. Dokumentumelemzés Az előző pedagógusellenőrzés (tanfelügyelet) és az intézményi önérté-kelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai. A tematikus tervek és az éves tervezés egyéb dokumentumai Foglalkozás/tevékenység terve Egyéb foglalkozások tervezése Csoportnapló gyermekek alkotásai 2. Foglalkozáslátogatás Megfigyelés, önreflexió, szakmai beszélgetés. 3. Interjúk Pedagógussal Vezetőkkel (int. vezető, int. vezető helyettes, munkaközösség vezető) 4. Kérdőíves felmérések Önértékelő Szülői Munkatársi Gyermeki 24

25 Munkaközösségek Alapelv intézményünkben, hogy a nevelőtestület minden tagja valamelyik óvodaközi szakmai közösség tevékeny tagja kell, hogy legyen. A folyamatban való működés biztosításának érdekében - lehetőség szerint - javasolt a munkaközösség tagjainak stabilitása. A szakmai munkaközösség és egyéb szakmai szerveződéseink (Vizuális Munkaközösség, Belső Önértékelési Csoport (BÖCS), Gyermekvédelmi szakmai munkacsoport, Mozgásfejlesztő szakmai munkacsoport) között szoros tartalmi kapcsolat van, melyet az intézményi célok és feladatok indokolnak. Munkaközösségünk és szakmai közösségeink ez évi tevékenységében meghatározó lesz a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetésére történő tudatos felkészülés. VIZUÁLIS MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösség Vezető: Pissné Hégely Szilvia A munkaközösség célja: - új technikák megismerése, gyakorlása - ezen technikák alkalmazása a gyermekek körében - dekorációk, ajándékok, dísztárgyak készítése - ötletbörze Ebben a tanévben is igazodunk témaválasztásunkkal az évszakokhoz és jeles napokhoz. Célunk hagyományőrző technikák elsajátítása, új technikák megtanulása, megismerése, ötletcsere. Öt foglalkozást tervezünk. A foglalkozások időpontjai, témái: Október Ősz témakör: Termésbábok, ritmushangszerek készítése termésekből. November Téli időszak: Karácsonyi ajándékötletek, díszek, dekorációk Farsangi előkészületek: Dekoráció, maszkok Húsvét Tavaszi ünnepkör: Húsvéti tojás díszítése pasztázással ( új technika ) Anyák napi ötletek: Dekor gumi bon-bon tartó készítése. Gyapjúvirág készítése. 25

26 GYERMEKVÉDELMI SZAKMAI MUNKACSOPORT Munkacsoport vezető: Nagybátori Ildikó - Szegfű utca 11. Gyermekvédelmi megbízottak: Hrabovszki Zita - Szegfű utca Botta Andrea - Fő utca 8. Fogadó óra: A székhelyen és valamennyi telephelyen kifüggesztett rend szerint Céljaink a törvényi elvárások szerinti működés során: A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve szükség szerint segítségnyújtás, valamint együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel A családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók körében Szoros kapcsolat kialakítása a közvetlenül, vagy látens módon segítséget kérő családokkal Figyelembe vesszük: Az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúráját A sajátos nevelést igénylő gyermekekkel kapcsolatos törvényi elvárásokat és intézményi alapelveket A differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű és a nehezebben kezelhető gyermekek számára A gyermekvédelmi feladatok ellátását a helyi nevelési programban részletezett kompetenciaszintek betartásával végezzük. Folyamatos feladat havi rendszerességgel az étkezési kedvezményben részesülő gyermekek adatainak egyeztetése az óvodatitkárral. Gyermekvédelmi feladataink A szakmai csoport tagjai egyéni igényeik szerint tartanak kapcsolatot a munkacsoport vezetőjével és egymással, folyamatosan részt vesznek a kerületi szinten szervezett továbbképzéseken. 26

27 Feladat / tevékenység Felelős Határidő Kedvezményes étkezési térítésre feljogosító dokumentumok begyűjtése az érintett szülőktől (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, szociális étkezési támogatás, szükséges nyilatkozatok) óvodatitkár óvodaped. szeptember szeptember Szükség és igény szerint konzultáció a szülőkkel, családsegítővel, fenntartóval A gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és nehezen nevelhető gyermekek feltérképezése, ezekről feljegyzés készítése, folyamatos nyomon követésük Tanulási nehézséggel, magatartás zavarral és beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek feltérképezése, vizsgálatuk kezdeményezése Konzultáció az óvodavezetővel: az egyes gyermekek helyzete, a segítségnyújtás lehetőségei, feladatai óvoda pedagógusok. szeptember szeptember szeptember Igény szerint részvétel családlátogatásokon, hospitálás a csoportokban, konzultáció a szülőkkel és óvónőkkel Októberi statisztikához adatok gyűjtése és elemzése Változások felmérése az étkezési kedvezmények területén, szociális étkezési támogatások felülvizsgálata Statisztikai adatváltozások nyomon követése- félévi értékelés elkészítése, visszacsatolás az óvónők felé Óvónői értekezleten beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről Munkacsoport vezető éves beszámolója gy.védelmi megbízott óvoda pedagógusok, szülők szeptember 3-tól szeptember vége februári ebédbefizetés óvodavezető óvodaped. február 15. munkacsoport vezetője június augusztus 29. Aktuális feladatok ellátása feladatfüggő folyamatosan 27

28 Belső Önértékelési szakmai munkacsoport A szakmai munkacsoport vezetője: Zelenyánszkiné Fazekas Tünde A szakmai munkacsoport tagjai: Szegfű utca Hrabovszki Zoltánné, Zelenyánszkiné Fazekas Tünde, Szélné Vidovenyecz Andrea, Hrabovszki Zita, Baukó Pálné. Szegfű utca 11., Pissné Hégely Szilvia, Pappné Vántus Mária, Csarnai Mariann. Fő utca 8. Simon Sándorné, Gálné Németi Edit. A munkacsoport feladatai: Az intézmény Belső Önértékelési Programjának elkészítésében valamint az éves terv és a benne foglaltak megvalósításában való aktív közreműködés. A vonatkozó törvények és jogszabályok tanulmányozása, közös értelmezése. Az intézmény működését szabályozó dokumentumai (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend) szerinti működés folyamatos nyomon követése, a szükséges korrekciós javaslatok megtétele A pedagógiai portfólió elkészítéséhez és védéséhez - igény szerint segítségnyújtás. Az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában. Az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállításában. Az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatásában. Az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában. Az OH informatikai támogató felületének kezelésében. A munkacsoport kiemelt feladata: Szerepvállalás a pedagógiai program elméletével és gyakorlatával kapcsolatos feladatok ellátásában, hangsúlyt helyezve az alábbi célokra és tartalmakra: Intézményünk szolgáltatási színvonalának növelése Szakmai szervezetfejlesztés Intézményi elvárásoknak való megfelelés támogatása Az óvoda pedagógiai programjában foglaltak megvalósulását támogató tevékenységek, programok, szolgáltatások megszervezése, lebonyolítása a szülők bevonásával 28

29 Működési rend: A szakmai közösségi foglalkozások időpontja általában: minden hónap harmadik keddje 14:00-tól helyszíne Szegfű utca Helyszín vagy időpontváltozás esetén az érintettek időben tájékoztatást kapnak. Ssz. Téma Időpont Megjegyzés 1. Nyitó ülés Belső Önértékelési Program elkészítésének megbeszélése. Éves önértékeléssel kapcsolatos feladatok kiosztása: felelősök kiválasztása, látogatások, interjúk időpontjának megbeszélése. 2. Belső Önértékelés aktuális és határidős feladatainak megvalósulása, megbeszélés 3. Intézményi elvárások, belső dokumentumok külső elvárások szerinti megfeleltetése - Szabályozó dokumentumaink: a módosítások súlypontjai. 4. Az önértékeléssel kapcsolatos eredmények feldolgozása, a menet közben felmerült kérdések, visszajelzések megbeszélése. Belső Önértékelési Program végső változatának elkészítése. szeptember 15. október 13. november 17. december 8. január 19. Munkaterv és a Belső Önértékelési program szerinti feladatok elosztása Kérdőívek kiosztása, interjú kérdések megbeszélése. Az intézményi elvárás rendszer és az önértékelés eredményeinek feltöltése az OH felületére. Mindenki hozza magával: SZMSZ, Házirend, PP, Kérdőívek, interjúk, látogatás dokumentumai. Teljesítményértékelési rendszer áttekintése korrekciós javaslatok összegyűjtése Az önértékeléssel kapcsolatos eredmények feldolgozása, a menet közben felmerült kérdések, visszajelzések megbeszélése. február

30 Az intézményi önértékelés kapcsolatos feladataink - a kapott eredmények folyamatos feltöltése a felületre Kérdőívek kiosztásával és feldolgozásával kapcsolatos teendők megbeszélése Mérési eredmények telephelyi szinten Intézményi szintű erősségek és fejlesztendő területeink beazonosítása Éves célok és feladatok értékelése; éves beszámoló elkészítése. március 22. április 19. május 17. június 1. elégedettségmérés saját kérdőív nyomtatványok kitöltése 30

31 10.MELLÉKLETEK Mindennapos torna Munkaidő és csoportbeosztás Feladat ellátási terv Őszi, téli, tavaszi iskolai szünet ideje alatt megvalósuló programok terve. Jegyzőkönyv 31

32 Mozgásterápiás mindennapos torna (javaslat) 1. Páros kar emelés mellső középtartásból magas tartásba 10 x 2. jobb láb előre nyújtva, lábfej befelé fordul. Láb mozgatása kifelé-befelé 10x- 10x 3. Fejbiccentés előre hátra, jobbra-balra 10x-10x fordítás jobbra-balra 10x-10x körzés jobbra- balra 5x-5x 4. Karok előrenyújtása tenyérrel felfelé, karok hajlítása, nyújtása 10x 5. Karok vállmagasságba emelése, alsó kar lefelé lóg, mozgatás előre-hátra 10x 6. Popsin forgás 2 perc. 7. Álló helyzetben azonos oldali kéz-láb emelése 10x-10x 8. Ellentétes oldali kéz-láb emelése 10x-10x 9. Megölelem magam 10x 10. Kezek a test előtt, rézsútos mély tartásban, mozgatás lefelé, felfelé. 11. Váll felhúzása párosan, majd jobb, bal 10x-10x 12. Törzs gyakorlatok Döntés előre-hátra- jobb kézzel bal láb érintése, bal kézzel jobb láb érintése Fordítás jobbra-balra Döntés jobbra-balra Törzskörzés jobbra-balra. 13. Páros lábon szökdelés 14. Járás lábujjhegyen Hallásfejlesztés, szemtorna a nap folyamán bármikor. Minden gyakorlatot 10x végzünk a fejlettebb és nagyobb csoportokban év végéig 20x-ra emeljük a gyakorlatok számát. 32

33 Az óvodapedagógusok munkaidejének beosztását, a túlmunka szabályozását a 326/ 2013 (VIII.30.) Kormányrendelet határozza meg. 1. beosztott óvodapedagógusok: A teljes munkaidő: heti 40 óra Kötött munkaidő: - heti 32 óra (csoportban, gyermekekkel való közvetlen foglakozásra kell fordítani), - szükség esetén heti 4 órával növelhető helyettesítés esetén, évi 30 alkalommal Kötetlen munkaidő: heti 8 óra A kötetlen munkaidő terhére az intézményvezető rendeli el a túlmunkát, amelyről nyilvántartást vezet. A túlmunka elrendelése esetén az arányos és egyenletes teherviselés valósul meg függetlenül attól, hogy eredetileg melyik feladat ellátási helyen dolgozik a pedagógus. A kötelező óra tervezett elrendelése amely a gyermekcsoportban töltött napi kötelező óra megnövelésével jár: betegség, baleset, vagy egyéb váratlan ok miatt távollévő pedagógus helyettesítése, értekezletek (vezetői, szakmai közösségi, munkaközösségi, stb.), vezető által engedélyezett továbbképzés, tanulmányok (továbbképzési és beiskolázási terv és tanulmányi szerződés szerint), a vezető által engedélyezett fizetett és fizetés nélküli szabadság idejére, óvodai ünnepek, tanulmányi kirándulás, egyéb, rendkívüli ok esetén. 2. vezetők A teljes munkaidő: heti 40 óra Kötött munkaidő: a gyermeklétszámtól függően a CXC a Nemzeti köznevelésről szóló tv 1. melléklete és 5. melléklete tartalmazza. A vezetők heti óraszámát is meg lehet növelni heti 4 órával helyettesítés esetén. Kötetlen munkaidő: a vezetői feladatok ellátására fordítják a kötelező órán kívüli munkaidőt a vezetők maguknak osztják be, nem kötelesek a teljes nyitva tartás ideje alatt az intézményben tartózkodni, távollétükben azonban az általuk kijelölt helyettes látja el a halaszthatatlan vezetői feladatokat az SZMSZ szerint. 33

34 Szegfű utca számú Óvoda MUNKAIDŐ- ÉS CSOPORT BEOSZTÁS nevelési év Csoport neve Délelőtt H-Cs-ig Délután H-Cs-ig Köt. óra Átfedés Micimackó csoport- (középső csoport) Sütőné Michnay Zsuzsanna óvónő péntek 6,00-12, , Szélné Vidovenyecz Andrea óvónő Péntek 6,00-12, , Tóth Erika dajka Dínó csoport (nagycsoport) Hugyecz Andrásné óvónő Péntek 6,30-13,00 6,30-12,30 10,30-17, Hrabovszki Zita óvónő (gyakornok) 26+4 óra kötelező Péntek 6,30-12, ,00-17,00 10,30-16, Balázs Tímea dajka Katica csoport (középső csoport) Baukó Pálné óvónő Péntek 7-13, ,30-18, Lovas Mária óvónő (szlovák) Péntek 7-13, ,30-18, Patyi Viktória dajka

35 Cica csoport (nagycsoport) Stuber Csilla óvónő Péntek 6,30-13,00 6,30-12,30 10,30-17,00 10,30-16, Zelenyánszkiné Fazekas Tünde óvónő Péntek 6,30-13,00 6,30-12,30 10,30-17,00 10,30-16, Vlcskó Zsuzsanna dajka Gabnai Mária Krisztina óvodatitkár, munkaideje: 8-16 óráig 40 óra Szák Tamásné pedagógiai asszisztens, munkaideje 8,30-16,30-ig 40 óra Péli Mátyás udvaros/karbantartó munkaideje: 5-13 óráig tart, 40 óra. Szegfű utca 11. számú Óvoda 40 Csoport neve Délelőtt H-Cs-ig Délután H-Cs-ig Köt. óra Átfedés Katica csoport (vegyes csoport) Csarnai Mariann óvónő Péntek 6-12, , Nagybátori Ildikó óvónő Péntek 7-13,30 7,30-13,30 10, Tímárné Antal Andrea dajka Csibe csoport- (vegyes csoport) Pappné Vántus Mária óvónő (vezetőhelyettes) Péntek 7,30-12, ,30-16, Rózáné Madarász Klára óvónő Péntek 7-13, , Czinege Zsoltné pedagógiai asszisztens

36 Maci csoport- Szlovák (vegyes csoport) Pissné Hégely Szilvia óvónő (szlovák) Péntek 7-13,30 7,30-13,30 10, Janecskó Katalin óvónő Péntek 6-12, , Vraukó Tamás Attiláné dajka Brhlik Pálné takarító munkaideje: ig 20 óra Nagy Tamás takarító munkaideje: 6-10 óráig 20 óra Fő utca 8. számú Óvoda Csoport neve Délelőtt H-CS-ig Délután H-Cs-ig Kötele ző óra Átfedés Napraforgó csoport Gálné Németi Edit óvónő Péntek 7, , Botta Andrea óvónő Péntek 7,30-13, Ledzényiné Szilágyi Erika dajka Méhecske csoport Simon Sándorné 6-12, , Péntek Kollárovszky Éva óvónő Péntek ,30-16, Rubus Péterné ( pedagógiai asszisztens ) Kesjár Zoltánné dajka munkaideje: 8-12 óráig, heti 20 óra Mazánné Varga Márta dajka munkaideje: 11,30-15,30 óráig, heti 20 óra Kolarovszki László karbantartó munkaideje: 5,30-13,30 óráig, heti 40 óra 36

37 Az óvodavezető kötelező óráinak beosztása: Hrabovszki Zoltánné Óvodavezető: Kötelező óra: 10 Hétfőn, kedden a Szegfű utcai óvodában tartózkodik, a Szegfű sz. Óvoda Dínó és Katica csoportjában segíti a gyakornok ill. kezdő óvodapedagógus munkáját, a hospitálás ideje alatt tevékenységek megtartása, oktatási-nevelési feladatok ellátása valamint felméri (DIFER, EDTFELD, DPT, stb.) a gyerekek fejlettségét, iskolaérettségét, mozgásfejlettségét, és fejlesztő foglalkozásokat tart egyéni fejlesztési terv szerint a tanulási nehézséggel küzdő gyerekek számára. Szerdán a Tompa utcai óvodában a vezető helyettes csoportjában tartózkodik, csütörtökön a Fő utcai óvodában a gyakornokok hospitálási ideje alatt, csoportban tartózkodik. Péntek szakértői nap. Kötelező órák heti beosztása: Óvoda Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Szegfű Szegfű u Fő utca óra 3 óra 2 óra 2 óra 37

38 FELADATELLÁTÁSI TERV tanév Szegfű utca számú Óvoda N É V Heti köt. óra Heti kötet len Ellátandó feladat Hrabovszki Zoltánné Óvodavezető. Fejlesztőpedagógiai feladatok, Felmérés és fejlesztés a Szegfű utcai óvodában. Csoportlátogatás, szervezési feladatok, kapcsolattartás, fogadóóra, értekezletek, rendezvények szervezése. Hugyecz Andrásné 32 8 Tűzvédelem, munkavédelem, balesetvédelem. Szertárfelelős. Óvodai dokumentáció felelős. Kapcsolattartás. Jelenléti ív ellenőrzése, összesítése. Írásbeli felkészülés, eszközkészítés, értekezletek, rendezvények, fogadóóra. Lovas Magdolna Mária 32 8 Szlovák nyelvi nevelés. Mozgásterápia. Írásbeli felkészülés, eszközkészítés, értekezletek, rendezvények, fogadóóra stb. Stuber Csilla 32 8 Néptánc. BTM-es gyerekek fejlesztése. Programok szervezése, lebonyolítása. Írásbeli felkészülés, eszközkészítés, értekezletek, rendezvények, fogadóóra, stb. Hrabovszki Zita Gyakornok. BÖCS tag. Gyermekvédelmi felelős. Ovilabda. Írásbeli felkészülés, eszközkészítés, értekezletek, rendezvények, hospitálás, fogadóóra, stb. Baukó Pálné 32 8 Étkeztetéssel kapcsolatos feladatok. BÖCS tag. HCCP felelős. Írásbeli felkészülés, eszközkészítés, értekezletek, rendezvények, fogadóóra stb. Szélné Andrea Vidovenyecz 32 8 Étkeztetéssel kapcsolatos feladatok. Könyv- és folyóirat terjesztés. Mentori feladatok. BÖCS tag. Írásbeli felkészülés, eszközkészítés, értekezletek, rendezvények, fogadóóra stb. 38

39 Zelenyánszkiné Fazekas Tünde Sütőné Zsuzsanna Michnay 32 8 BÖCS vezetője. Írásbeli felkészülés, eszközkészítés, értekezletek, belső ellenőrzési feladatok, rendezvények, fogadóóra stb Leltárfelelős. Óvodai rendezvények szervezése. Írásbeli felkészülés, eszközkészítés, értekezletek, rendezvények, fogadóóra stb. Szegfű utca 11. számú Óvoda Janecskó Katalin 32 8 Szertár, könyvtár rendezése. Óvodai rendezvények szervezése, segítése. Írásbeli felkészülés, eszközkészítés, értekezletek, rendezvények, fogadóóra stb. Nagybátori Ildikó 32 8 Óvodai rendezvények szervezése, lebonyolítása. Helyettesítés. Szabadságok kiírása. Gyermekvédelmi felelős. Írásbeli felkészülés, eszközkészítés, értekezletek, rendezvények, fogadóóra stb. Pappné Vántus Mária Általános vezető-helyettes. Fejlesztő pedagógus. BÖCS tag. Óvodai rendezvények szervezése. Gyermekkönyv, folyóirat terjesztés. Óvodai alapítvány kezelése. Óvodai rendezvények, kirándulások. Helyettesi feladatok. Ellátmány kezelése. Írásbeli felkészülés, eszközkészítés, értekezletek, rendezvények, fogadóóra stb. PissnéHégely Szilvia 32 8 Szlovák nyelvi nevelés. BÖCS tag. Vizuális munkaközösség vezetője. Leltárfelelős. Óvodai alapítvány kezelése. Óvodai rendezvények szervezése. Szertári, könyvtári munka ellátása. Írásbeli felkészülés, eszközkészítés, értekezletek, rendezvények, fogadóóra stb. Csarnai Mariann 32 8 Adminisztrációs feladatok ellátása. BÖCS tag. Fejlesztő pedagógus. Ovilabda. Szervezési tevékenység Írásbeli felkészülés, eszközkészítés, értekezletek, rendezvények, fogadóóra stb. 39

40 Rózáné Klára Madarász 32 8 Munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi feladatok. Néptánc. Óvodai rendezvények. Helyettesítés. Írásbeli felkészülés, eszközkészítés, értekezletek, rendezvények, hospitálás, fogadóóra. Fő utcai óvoda Kollárovszky Éva Gyakornok. Néptánc. Szertár, könyvtár rendezése Írásbeli felkészülés, eszközkészítés, értekezletek, rendezvények, hospitálás, fogadóóra stb. Simon Sándorné Leltárfelelős. Fejlesztőpedagógus. Óvodai könyvtár kezelése. Írásbeli felkészülés, eszközkészítés, értekezletek, rendezvények, fogadóóra stb. Botta Andrea Gyakornok. Gyermekvédelmi felelős. Folyóiratokkal kapcsolatos teendők. Írásbeli felkészülés, eszközkészítés, értekezletek, rendezvények, hospitálás, fogadóóra stb. Gálné Németi Edit 32 8 Tűz-, baleset- és munkavédelmi felelős. Mentor. Ovilabda. Írásbeli felkészülés, eszközkészítés, értekezletek, rendezvények, fogadóóra stb. 40

41 Őszi szünet: Téli szünet: Tavaszi szünet: Kertvárosi Óvoda Programok Falevél- és gyümölcsnyomda. Őszi gyümölcsök ujjfestés, dugónyomda Szívószálból gyöngyfűzés. Mozgás ugrálás a trambulinon, akadálypálya készítése. Sündisznó készítése gyurma és ágak felhasználásával Őszi gyümölcsök aszalása, kóstolása. Karácsonyi díszek készítése papírból Karácsonyi témájú színezők Karácsonyi formák (harang, csillag) füzér készítése Hóember rajzolás, színezés, ragasztás. Karácsonyi képeslap készítése - vágás, ragasztás, festés technikával. Virág és bogár készítése tenyérlenyomatból Pillangó készítése papírból Mozgásos körjátékok Bogarak, csigák megfigyelése nagyítóval, bogárnézegetővel. Buborékfújás Aszfaltrajz 41

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o.

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. MUNKATERVE 2015/2016 TARTALOM: A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. 4. Fejlesztési terv 8 o. 4.1. A tanév

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV Készítette: Ács Sándorné intézményvezető Nyíregyháza, 2015. szeptember 14. 1 A 2014 2015 ös nevelési év rendjét a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015 MUNKATERV 2014-2015 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége. 2014 09.01. 2015 08. 31. Legitimációs eljárás Ph. :.. aláírás Szülői

Részletesebben

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Készítette: Simon Csabáné Nevelőtestület nevében Legitimációs eljárás Szülői Szervezet nevében aláírás Dokumentum jellege:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje. 2015/2016-os nevelési év

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje. 2015/2016-os nevelési év Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje MUNKATERV 2015/2016-os nevelési év Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje MUNKATERV 2015/2016-os nevelési év I. A nevelési év rendje A 2015/2016-os nevelési év rendjét a

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u.10. OM azonosító: 202287 INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2015/2016. nevelési év A munkatervet készítette: Tarr Ágnes intézményvezető A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére Tárgy: Alapító Okirat módosítása Tisztelt Humán és Környezetvédelmi

Részletesebben

A Szent László Völgye Bóbita Óvoda. Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre

A Szent László Völgye Bóbita Óvoda. Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre A Szent László Völgye Bóbita Óvoda Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre A munkatervet készítette: Némethné Keszthelyi Andrea Intézményvezető A munkatervet a Szent László Völgye Bóbita Óvoda alkalmazotti

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV 2014-2015 nevelési év Székhely: 2112, Veresegyház, Árnyas u. 1.sz. OM azonosító: 200689 Készítette: Puskásné Gazdag Mónika óvodavezető Véleményezte és elfogadta:

Részletesebben

GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8. sz.)

GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8. sz.) GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8. sz.) MUNKATERV 2015/2016 Készítette: Skarbit Józsefné Intézményvezető Gyermekek Háza Déli Óvoda (4400 Nyíregyháza, Kereszt u.8.sz.) Munkaterv

Részletesebben

2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra.

2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. 2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA 6041 Kerekegyháza Park u. 1 A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. Joseph Joubert OM azonosítója:027650 Intézményvezető. Ph. Legitimációs

Részletesebben

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE MESEVÁR ÓVODA 4465. Rakamaz, Bocskai út 76. TEL: +3642-570-717 MESEVÁR ÓVODA M U N K A T E R V E A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Bodnár Jánosné igazgató Rakamaz, 2014. szeptember 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE

ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE Iktatószám: 263/2/2013. KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE ANTALICS HAJNALKA óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 1. Személyi feltételek... 3 1.1. Adott

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év

Óvodavezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év Iktatószám: 89/2014 vezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Alapító okirat szerinti feladatellátás...2 2. Feladatellátást várhatóan jellemző adatok...3 3. Intézmény szervezet, vezetési

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28) Kormány-rendelet

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető: \ ^ '.^UvtAA... ajáírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:

Részletesebben

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15.

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016 Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. 1 Tartalom 1.FEJLESZTÉSI TERV... 4 1.1.Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 2.PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel: 62/525-090 Tárgy: Kérelem Éves Munkaterv véleményezésére Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Az emberi

Részletesebben

BELEGI PITYPANG ÓVODA

BELEGI PITYPANG ÓVODA BELEGI PITYPANG ÓVODA 7543 Beleg, Rákóczi u. 163. Tel.: 0620/3412722 PEDAGÓGIAIMUNKATERV 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Szabó Gáborné Az óvoda nevelőtestülete a munkatervet megismerte és 100%-os

Részletesebben

A 2015/2016. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524

A 2015/2016. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 A 2015/2016. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda 2014-2015 nevelési év kezdésével kapcsolatos feladatokról

Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda 2014-2015 nevelési év kezdésével kapcsolatos feladatokról Szajoli Tiszavirág Óvoda 5081 Szajol, Szent István király út 70. telefon: 56-446-003 mobil: 06-20/530-41-32 email: szajovi@gmail.com Honlapcím: www.szajoliovoda.hu OM: 201969 Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.)

Részletesebben

A Zombai Körzeti Óvoda

A Zombai Körzeti Óvoda A Zombai Körzeti Óvoda MUNKATERVE 2014/2015 Zomba, 2014. szeptember A Társulás bemutatása 2014/2015-ös tanév feladatai A költségvetési szerv neve: Zombai Körzeti Óvoda A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012.

Részletesebben

2011/2012-es nevelési év. Készítette : Molnár Gyula Miklósné. óvodavezető

2011/2012-es nevelési év. Készítette : Molnár Gyula Miklósné. óvodavezető NAGYATÁDI ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT EGYESÍTETT ÓVODA FELADATELLÁTÁS TERVEZÉSE /2es nevelési év Készítette : Molnár Gyula

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét (1118 Budapest, Csíkihegyek u.11.) Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető:

MUNKATERV 2015/2016. Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét (1118 Budapest, Csíkihegyek u.11.) Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető: Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét (1118 Budapest, Csíkihegyek u.11.) MUNKATERV 2015/2016 Intézmény OM- azonosítója: 034449 :.. Jánosné Szedlacsek Éva Nevelőtestület nevében: Magyarné Adamovszky

Részletesebben

Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balatoni út. 63. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde. 2013/2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balatoni út. 63. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde. 2013/2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balatoni út. 63. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2013/2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló 1. Összegzés Az intézmény alaptevékenységét a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE. 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító: 036456

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE. 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító: 036456 SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító: 036456 1 MUNKATERVE A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVRE KÉSZÍTETTÉK: Kovács Tiborné Kocsisné Bucsi

Részletesebben

Előterjesztés. Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről

Előterjesztés. Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről Előterjesztés Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről 1. előterjesztés száma: 222 /2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3. előterjesztés készítésében

Részletesebben

2015-2016 TANÉV MUNKATERVE

2015-2016 TANÉV MUNKATERVE 2015-2016 TANÉV MUNKATERVE KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM 034501 Készítette: Gallina Ilona óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 2. A NEVELÉSI ÉV RENDJE...

Részletesebben

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31.

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. ESZTERLÁNC ÓVODA 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. Készítette: Balog Tiborné Intézményvezető 1 A jó pedagógus megőrzi a múltat, feltárja a jelent

Részletesebben

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023 ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023 Beszámoló a 2015/2016. tanév indításáról Tisztelt Jegyző Asszony, Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó MUNKATERV 2015/2016 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 3170. Szécsény, Magyar út 13. Intézmény OM azonosítója: 202343 Készítette:.. Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

TARTALOM. Munkaterv jogszabályi háttere...2. Óvodavezető köszöntése 4. 1. Kiemelt céljaink és feladataink..5. 1.1 Elsődleges cél.. 5.

TARTALOM. Munkaterv jogszabályi háttere...2. Óvodavezető köszöntése 4. 1. Kiemelt céljaink és feladataink..5. 1.1 Elsődleges cél.. 5. TARTALOM Munkaterv jogszabályi háttere...2. Óvodavezető köszöntése 4. 1. Kiemelt céljaink és feladataink..5. 1.1 Elsődleges cél.. 5. 1.2 További céljaink...5. 1.3 Kiemelt feladataink..5. 2. Önértékelés.5.

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE

ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Iktatószám: 508/2/2015. KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE ANTALICS HAJNALKA óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 1. Személyi feltételek... 3 1.1. Adott

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat Narancsliget Óvoda 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés... 4 4. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4. OM: azonosító: 202297 2015/2016-os nevelési év INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Összeállította: intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Statisztikai

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28) Kormány-rendelet

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2015-2016. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2015-2016. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Intézményvezető:.. aláírás Érvényessége. 2015. 09.01. 2016. 08. 31. 1 Ph. Tartalom A

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Sorszám: J Tárgy: Mezőberény Város Ovodai Intézménye 2014-2015. V nevelési év munkaterve Előterjesztő: Körösi Mi1ály Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke Készítette: Olejné Mertz Judit referens Véleményező

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ágoston Művészeti Óvoda / Váradi Telephely/Kastély Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzat Szalontai Edit óvodavezető 1 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 34263 Intézmény neve: Ágoston

Részletesebben

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. évi munkaterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. évi munkaterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. évi munkaterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2015. szeptember 01. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. évi

Részletesebben

KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNY KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA. Belső Ellenőrzési Csoport

KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNY KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA. Belső Ellenőrzési Csoport KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNY KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Belső Ellenőrzési Csoport 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65.

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2015. október Iktatószám: 463/O/2015. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2015/2016...

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20.

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20. Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013.11.20. 1 Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 2015-2016-os nevelési évre. Bóbita Óvoda

BÓBITA ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 2015-2016-os nevelési évre. Bóbita Óvoda BÓBITA ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 205-206-os nevelési évre. Telefon/fax: 06 32-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu 229/202. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014 2015.

ÉVES MUNKATERV 2014 2015. Baptista Szeretetszolgálat KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA 5310 KISÚJSZÁLLÁS Ifjúság u. 2. Pf.: 82. : 06 (59) 520-595 e-mail: kisujov@enternet.hu kisujovi@baptistaoktatas.hu www.kisujovi.hu ÉVES MUNKATERV 2014 2015.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Éves munkaterv. Csupaszív Kétnyelvű Óvoda. 2015/16 nevelési év

Éves munkaterv. Csupaszív Kétnyelvű Óvoda. 2015/16 nevelési év 2015/16 nevelési év Éves munkaterv Csupaszív Kétnyelvű Óvoda 2015/16 nevelési év 1 Tartalom A pedagógiai munka feltételrendszere 4 1.1. Alapadatok 4 1.2. Alapító okirat szerinti feladatellátás 4 1.3. Humánerőforrás

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS TÁJÉKOZTATÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2011.szeptember 13-án 14 órakor tartandó ülésére, a Napközi otthonos Óvodában folyó nevelőmunkáról, gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. Eszterlánc Északi Óvoda 4400 Nyíregyháza, Tas út 1-3. OM: 033092

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. Eszterlánc Északi Óvoda 4400 Nyíregyháza, Tas út 1-3. OM: 033092 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. Eszterlánc Északi Óvoda 4400 Nyíregyháza, Tas út 1-3. OM: 033092 1. Elérhetőségi adatok Adat megnevezése Az intézmény hivatalos neve szöveg és /vagy kapcsolódó dokumentum

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2015/2016-os nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2015/2016-os nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2015/2016-os nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2015/2016-os nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2015/2016-os nevelési

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 17. / Fax: 24/517

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Ökomunkaterv. Batthyány Lajos Általános Iskola. Géza Fejedelem Tagiskolája. 2015-16-os tanév

Ökomunkaterv. Batthyány Lajos Általános Iskola. Géza Fejedelem Tagiskolája. 2015-16-os tanév Ökomunkaterv Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolája 2015-16-os tanév Ökomunkacsoport tagjai: tagintézmény-vezető felsős munkaközösség képviselője Kissné Körmendi Elvira napközis munkaközösség

Részletesebben

AZ ŐCSÉNYI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 2010/2011 TANÉV

AZ ŐCSÉNYI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 2010/2011 TANÉV 1 AZ ŐCSÉNYI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 2010/2011 TANÉV 2 I. Fejlesztési terv 1, Személyi feltételek Intézményünkben működik a Családi Napközi és Játszóház

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Boconádi Egységes Óvoda Bölcsőde Többcélú Intézmény Juhászné Kiss Edit intézményvezető Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETŐ... 3 1. Jogszabályi háttér az

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben