TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2011.szeptember 13-án 14 órakor tartandó ülésére, a Napközi otthonos Óvodában folyó nevelőmunkáról, gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő- Testület! Az eltelt nevelési évről tájékoztatómat a következő két téma köré csoportosítottam: /2011-es nevelési év értékelése 2. Az óvoda gazdálkodása I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS Intézményünk a törvényes feltételek mellett, a törvényi előírásoknak megfelelően végezte az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységét. Működési adatok Óvodánk 7 gyermekcsoporttal működött. Az októberi statisztikai adatok a gyermeklétszánra vonatkozóan : 130 fő volt, januártól folyamatosan érkeztek az előfelvételes gyermekek, így 134 fővel zártuk az évet. Intézményünk gazdaságos működtetése volt a célunk. Minden 3.életévét betöltő, jelentkező óvodást, többek között a HHH- gyermekeket fel tudtuk venni. Elutasítás nem volt. Így 100%- nak tudható a beíratott HHH gyermekek száma, aránya. Csoportszervezés 1 csoport ( középső-nagy.) : 23 fő 2 csoport ( középső-nagy ) : 19 fő ( kiscsoport ) : 19 fő ( év végére 25 fő ) 2 csoport ( nagy cs.) 18 fő ( középső ) 18 fő 1 csoport ( nagycs. ) 17 fő 1 csoport ( középső ) 16 fő 1

2 Tanköteles korú gyermekek : 52 fő Iskolába beíratott gyermekek :43 fő A négy csoportból 9 gyermek maradt még egy évre az óvodában A Nevelési Tanácsadó vizsgálata alapján (logopédiai vizsg. is ) 6 gyermek 1 évre még óvodai nevelésben részesül, valamint 3 gyermek a szülő és az óvónő javaslatára. A Hunyadi János Egységes Módszertani Intézmény által a 2 SNI-is gyermek számára biztosítottak voltak a rehabilitációs célú foglalkozások.. A logopédiai foglalkozásokon 44 gyermek vett részt. A fejlesztő foglalkozásokat is biztosítottuk 9 gyermek számára, melyet fejlesztő pedagógusaink végeztek a szakvéleményben foglaltak alapján. Elkészítették a fejlesztési terveket,konzultálva a nevelési tanácsadó vezetőjével. Megfelelő,korszerű eszközök állnak a szakemberek rendelkezésére. Sajnos a megfelelő helyet nem tudjuk biztosítani. Más településről bejáró : 1 fő Hátrányos helyzetű gyermekek száma : 87 fő Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek : 30 fő Nevelési év rendje Az óvodai nevelési év 2010.szeptember 1-től 2011.augusztus 31-ig tartott. Az oktatási év szeptember 1-től június 15-ig tartott. Nyári életrend : 2011.július 15-től 2011.augusztus 31. Új gyermekek fogadásának időpontja : 2010.szeptember 1-től folyamatos volt. A fenntartóval történő egyeztetés alapján a nyári zárás ideje az idei évben is 4 hét.( nyári nagytakarítás ) Az iskolai szünetek alatt a gyermeklétszám lecsökkent,összevont csoportokban biztosítottuk a gyermekek óvodai nevelését. Nevelés nélküli munkanapok száma öt munkanap. Célja : nevelési értekezletek, továbbképzések, szakmai kirándulások lebonyolítása októberében -2 napot szakmai kirándulásra fordítottunk Március 19. -Kihelyezett továbbképzés ( 13 óvónő ) Június 08. Kihelyezett továbbképzés ( 13 óvónő ) 2011.Június 30. Tanévzáró értekezlet 2

3 Óvodánk nyitva tartása Hétfőtől péntekig, reggel 6 órától délután 17 óráig. Munkarend A munkarend kialakításának elvei a következők voltak: Az óvónők és a dajkák munkaidő beosztásának rendje igazodott a szülői igényekhez. Óvodánkban az egésznapi nevelés biztosított volt. A gyermekekkel az érkezéstől, az óvodából való távozásig óvónő foglalkozott. Az éves munkatervben lefektetett munkarendben dolgoztak az óvoda dolgozói. Pedagógusok kötelező óraszáma 32 óra, melyet a csoportban töltöttek. Heti munkaidő 40 óra. A fennmaradó heti 8 óra a felkészülés a következő napra, dokumentáció vezetése, eszközök készítése,előkészítése a tevékenységekhez. Munkájukat heti váltásban végezték. Öt óvodai csoportban 2 óvónő,1 dajka, 2 óvodai csoportban 1 óvónő, 1 dajka dolgozott. A pedagógiai munkát segítő dolgozóink lépcsőzetes munkakezdéssel illetve befejezéssel dolgoztak. Munkaköri feladataikat megfelelően, jól végezték. Az óvoda környéke, az udvarok, kertek,egész évben rendben voltak. Az épületeken belüli tisztaságra is nagy gondot fordítottak. Az óvoda dolgozói munkakörükön kívül, szabadidejükben részt vettek a Falunapon, és a községi Gyermeknapon kézműves foglalkozásokat tartottak, valamint az ételosztásban is részt vettek. II. FEJLESZTÉSI TERV 1.Humán erőforrás( személyi feltételek) Engedélyezett alkalmazotti létszám :21 fő Ebből óvodapedagógus : 14 fő Óvodánkban minden óvodapedagógus felsőfokú képzettséggel rendelkezik. Szakvizsgázott óvónők száma : 6 fő. Ebből fejlesztő pedagógus 2 fő. További képesítéssel rendelkező pedagógusok : Gyermek játék-néptánc oktató : 2 fő Hitoktató : 1 fő Óvodai dajka : 7 fő 3

4 A 2010/2011-es nevelési évben egy óvónő érkezett vissza GYES ről november közepén szeptemberétől 1 óvónő GYES en van, 1 óvónő TGYÁS-n van májustól június 30-val 1 óvónőnek lejárt a határozott időre szóló alkalmazás. A nevelőmunka folyamatossága érdekében a személyi állomány biztosított volt. A testület állandóságának biztosítása a megfelelő munkahelyi légkör, a tárgyi ellátottság, a képzési lehetőségek biztosításán keresztül történt. A nevelőmunkát segítő dolgozók ( dajkák ) munkáját segítették a kiközvetített közhasznú dolgozók. Az óvoda dolgozói a törvényi,és Munkaköri előírásoknak megfelelően végezték feladataikat. Hiányzás esetén elsődleges feladat volt, hogy az érintett gyermekcsoport ellátása biztosított legyen. A felnőtt hiányzás alacsony szinten volt,szabadságot szorgalmi időben csak igen indokolt esetben vettek ki dolgozók. Célunk, olyan munkavégzés, hogy a felhasználók felől ne érkezzen panasz. Ez évben sem érkezett. 2. Tárgyi feltételek Ebben az évben is igyekeztünk a dologi költségvetést ésszerűen felhasználni a törvényi keretek között. Törekedtünk az intézmény tárgyi ellátottság hiányosságainak megszüntetésére, játékkészlet bővítésére. A fejlesztés irányelve a 2010/2011-es nevelési évben is elsősorban az 1/ 1998.(VII.24.) OM rendelet szerint lett tervezve. OKM Támogatáskezelő Igazgatóság által kiírt Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés, valamint az óvodai fejlesztő program szervezése- pályázaton az elnyert pénzösszeg 2010-ben ( szept.- dec.30-i ) Ft volt. A 2011.Január Augusztus időszakra Ft A pályázati összegből karácsonyra játékeszközöket vásároltunk. A 2011-es évben a Kossuth utcai óvodába ROTICOM többfunkciós játék lett elhelyezve az udvaron, valamint bálnás mérleghinta. A nyári óvodai élethez homokozó játékok,vödrök, lapátok, nagyítók álltak a gyerekek rendelkezésére. 4

5 A Gádorosi Óvodás Gyermekekért Alapítvány,1%-ból kapott összegből,ill. a Jótékonysági bálak bevételéből EU-s szabványnak megfelelő és minőségű udvari játékeszközt vásároltuk, telepítettünk. ( Ft ) Az óvoda költségvetéséből játékeszközökre kevés összeg jutott, 50 db labdát tudtunk vásárolni. Csoport szobákba az étkezésekhez lemosható asztalterítőket vásároltunk, valamint konyhai eszközöket pótoltuk (poharak, kancsók, stb.) folyamatosan biztosítva voltak a tisztítószerek és az irodaszerek. A tél elején jelentkezett a lapostetős óvodában a beázás, így sürgős tetőjavításra volt szükség, amit elvégezek tavasszal. A nyár folyamán a kötelezően előírt érintésvédelmi felülvizsgálat megtörtént. Az elmúlt nevelési évre betervezett javítások kis része valósult meg. III: PEDAGÓGIAI MUNKA Törvényes működés Erre a nevelési évre céljaink megfogalmazásánál alapul vettük az intézményi alapdokumentumokat ( Helyi Nevelési Program,SZMSZ, Házirend, IMIP, IPR progr. ) A munka tervben,a pedagógiai munkánkban az alábbi területek kaptak hangsúlyt: Érzelmi nevelés és szocializáció A gyermekek szociális érettségét elősegítő tevékenységeket előtérbe helyeztük. Szociálisan hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztése. Minden csoportban elkészültek a fejlesztési tervek, amelyek alapján folyt a fejlesztőmunka Célunk az volt, hogy biztosítsuk számukra az esélyegyenlőséget. A szociális hátrányok okozta zavarok mértékének a lehető legkisebbre csökkentése. Segíteni abban hogy minden HHH s gyermek elérje az iskolára való alkalmasság szintjét, és időben tudja megkezdeni tanulmányait. A tanköteles korú HHH-s gyermekek 90% -a ezt elérte. Feladatunk volt: Elősegíteni a szociálisan hátrányos és HHH gyermekek óvodába járását. A HHH-s gyermekek 80%-a rendszeresen járt óvodába. 5

6 a feltáró munka után az indulási hátrányok kompenzálására irányuló egyéni fejlesztés készítése. fejlesztési lap alapján a folyamatos differenciált fejlesztés megvalósítása. A gyermeke nagy részénél a fejlődés tapasztalható. Kiemelt nevelési feladat volt az anyanyelvi nevelés Célul tűztük a gyerermekek beszédfelfogásának, szóbeli reprodukálásának, kommunikációs képességének és beszédkultúrájának fejlesztését. Feladataink voltak: a gyermekek beszédfejlettségének felmérése ( aktív, passzív szókincsbővítés a tevékenységek során ) beszédkedv felkeltése, fenntartása társakkal való kapcsolatteremtés segítése az egyéni szükségletek alapján differenciált fejlesztés az anyanyelvi játékokkal Ezeket a feladatokat a komplex foglalkozásokon, valamint a nap folyamán végeztük. A játék továbbra is kiemelt szerepet kapott. Ebben a nevelési évben eredményesbben működött a játék munkaközösség. A munkaközösség célja az volt, hogy nevelőmunkánk még tudatosabb, tervszerű legyen. Novembertől havi rendszerességgel minden csoportba ellátogattunk. Kiemelt feladatokat szemelőtt tartva állítottuk össze a megfigyelési szempontokat. A hospitálás napján sort kerítettünk a látottak értékelésére. Ezek a látogatások arra sarkallnak,hogy merjünk nyitottak, őszinték lenni egymással,hiszen mindig tanulhatunk,elleshetünk egymástól hasznos dolgokat,amelyeket kamatoztathatunk gyermekeink nevelése során. A teljesítményértékelési rendszerhez hozzátartozik és nélkülözhetetlen az ilyen jellegű csoportlátogatás és a hozzá kapcsolódó szakmai, módszertani beszélgetés, az elmélet és gyakorlat összevetése. IPR ( Integrációs Pedagógiai Program ) 2008/2009- es évtől kezdve óvodánk 3 éven keresztül pályázott az IPR rendszer alkalmazására. 6

7 Ez alatt az időszak alatt Ft támogatáshoz jutott intézményünk, melyet ezen tevékenység bevezetésére illetve működtetésére használtunk fel. A program stratégiája az esélyegyenlőség biztosítása a szegregációhoz vezető struktúrák leépítésével, pedagógiai-módszertani tartalmak beépítése az intézményi gyakorlatba az együttnevelés érdekében. A felhasználást a 3 éves időszakban 60% kötelező feladatok, 40% nem kötelezően megvalósítandó tevékenységek finanszírozására nyílt lehetőség. Kötelező elemként minden óvónő IPR módszertani továbbképzésen vett részt. Ezen kívül drámapedagógiai,projekt módszertani, Difer módszertani,persona Doll módszertani,óvodaiskola átmenetet segítő továbbképzéseken valamint más intézményben történő hospitáláson vettünk részt. A másik kötelező elem a szociális hátrányok enyhítése- nagy hangsúlyt helyeztünk erre. A gyerekekek mesekönyveket, fejlesztő játékokat, az iskolába menő gyerekek iskolatáskát kaptak ajándékba karácsonyra és gyermeknapra. Hüllőkiállítás megtekintésére is lehetőségük nyílt. A harmadik kötelező elem a partneri kapcsolatok erősítése. Olyan szabadidős programokat szerveztünk, ahol a gyermekek szüleikkel együtt vehettek részt. Óvodai Ugri -Bugri családi Sportnap, óvodai évet búcsúztató, együttjátszó Batyus buli,műsoros karácsonyi ünnepség, nyári közös színházlátogatás Orosházán.Az együttműködés a szülői házzal javult,de még mindig törekednünk kell a részvételi arány növelésére. A gyermekek felzárkóztatása, fejlesztése érdekében bevezettük a Difer-mérést, mely több területen segít a gyermekek lemaradását felmérni. Ennek megfelelően, ha a gyermek több területen alul teljesített, a Nevelési Tanácsadóba irányítottuk további vizsgálatra. Egyéni fejlesztési és foglalkozási tervek segítik a gyermek felzárkóztatását. Fejlesztő pedagógusunk a módszertani munkacsoport irányítójaként segítette a csoportvezető óvónők munkáját. Lényeges területe a programnak az óvoda-iskola átmenet. Külön munkacsoport alakult, mely az iskolába menő gyerekekkel foglalkozó pedagógusokból állt. Fő cél, hogy a HHH-s gyerekek integrált iskolai környezetben kezdjék meg tanulmányaikat, ez 2 gyermek kivételével megtörtént. Nem kötelezően megvalósítandó tevékenységek finanszírozásából a gyermekek által használt, a fejlesztést segítő eszközök vásárlására, gyermekbarát csoportszoba kialakítására( legújabb tipusú fektetők ) került sor. Lehetőségünk nyílt óvodai könyvtárunk bővítésére --szakkönyvek, fejlesztő foglalkoztatók vásárlására. 7

8 Együttműködésünk erősödött az óvodán kívüli szervezetekkel, különösen a gyermekjóléti, családsegítő szolgálattal, védőnői hálózattal,szakmai szolgáltatókkal. A Cigány kisebbségi Önkormányzattal megismertettük programunkat, támogatásukat kértük az érintett családok együttműködésének erősítésében A támogatott időszakokat részletes önértékeléssel és részletes pénzügyi elszámolással kellett zárni. Ennek eleget tettünk. Minőségfejlesztés A minőségirányítási csoport az év során önállóan végezte feladatát és beszámolt a vezetőnek, illetve a nevelőtestületnek. Az aktuális feladatok a következők voltak: Óvodai Integrációs program továbbműködtetése.a 2010/2011-nevelési évre is elkészítettük a pályázatot,s benyújtottuk az OKM Támogatáskezelő Igazgatósághoz. Minőségfejlesztési szempontok szerinti óvodai mérési feladatok elvégzése, dokumentálása A partneri elégedettség mérés- partnei igények terén: Bemeneti szakasz: Kiscsoportos szülők, kimeneti szakasz : nagycsoportos szülők A gyermeki elégedettség vizsgálata- nagycsoportos gyermekek körében DIFER mérés középső-,és nagycsoportban a HHH-s gyermekek Beiskolázási, eszközfejlesztési terv megvalósítása. Teljesítményértékelés- Továbbképzés Célul tűztük az óvőnők szakmai fejlesztését,továbbképzések által. A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár által szervezett Óvónők Szakmai Műhelye foglalkozásokon vettünk részt. Ősszel és tavasszal 2-2 foglalkozást tartottak 4 4 óvónő vett részt a szakmai bemutatókon és előadásokon December 13-án RAABE Akadémia szervezésében a Sikeres iskolakezdő! c. képzésen 1 fő vettrészt. 8

9 2011. Február 02-án RAABE Akadémia: Mestersége pedagógus- A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtése és a differenciálás kapcsolata az óvodában és az iskolában c. résztvevő : 1 fő Február 21. NETEDUCATIO Bt. - internetes továbbképzés IPR gyakorlati megvalósítása résztvevő: 1 fő Március 19-én kihelyezett továbbképzés 13 fő részvételével Egyéni fejlesztés, integrálás lehetőségei a gyakorlatban Március 31-én Óvodavezetők Dél-Alföldi Konferenciáján 2 fő vett részt Május - NETEDUCATIO Bt. - internetes továbbképzés Egyéni fejlesztés, fejlesztési tervek.c. 1 fő vett rész 2011.Május Ipszilon Pedagógiai Intézet Óvodapedagógiai rendezvénysorozatán- Angyalkertek a 21. században c. vettünk részt. Egy-egy bemutató műhelyfoglalkozásra, melyek Békés,-Mezőberény,-Szeghalom városokban kerültek megrendezésre, 9 óvónő vett részt Június 8-án - kihelyezett továbbképzés Persons Doll módszer megism.-13 fő. Gyermekvédelmi tevékenység Feladatok: - Az óvónők jelzései alapján a problémás esetek feltárása -Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek figyelemmel kísérése, nyilvántartása -Szoros kapcsolattartás a Gyermekjóléti szolgálattal, megbeszélések,értekezletek -Egyénre szóló intézkedési tervek készítése szükség esetén -Étkezési kedvezményre jogosultak dokumentálása, jogosultságot igazoló nyilatkozatok összegyűjtése -Beszámoló készítése a nevelési év során történt eseményekről A gyermekvédelmi felelős a csoportvezető óvónők közreműködésével kiszűrte a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket. Az önkormányzat gyámügyi, gyermekvédelmi előadó segítségével a HHH gyermekek szűrése ( igazolásainak 9

10 elküldésével szülő beleegyező aláírásával ) megtörtént. A Hátrányos Helyzetű gyermekek száma: 87 fő, Veszélyeztetett gy. száma 18 fő, Halmozottan Hátrányos Helyzetű gy. 30 fő. Kapcsolattartás a szülőkkel családlátogatás alkalmával történik. A Gyermekjóléti Szolgálat felé minden olyan esetben - esetészlelő lapon jeleztünk, amikor problémát észleltünk:: tartós hiányzás esetén, ha a gyermek rendszeresen piszkosan, elhanyagoltan jött óvodába Gyermekvédelmi feladatot ellátókkal együttműködésünk jó volt. A jelzőrendszer esetmegbeszéléseken a gyermekvédelmi felelős minden alkalommal részt vett. ÓVODÁNK KAPCSOLATAI Szülői házzal való kapcsolat Mint a szülőkkel, mint a nagyszülőkkel igyekeztünk az óvodánkra jellemző családias, közvetlen, a kölcsönös bizalmon és megbecsülésen alapuló kapcsolatot kialakítani, megtartani,tovább erősíteni. közös ünnepek szervezése- Anyák napja közös tevékenységek szervezése játék és munkadélutánok ünnepi készülődések szülői értekezletek OVI újság. közös kirándulások Fenntartóval való kapcsolattartás: Óvodai rendezvényekre való meghívás Hátrányos és HHH-s gyermekek nyilvántartásának egyeztetése Éves beszámoló az óvoda munkájáról Napi kapcsolat ( gazdasági, pénzügyi stb. ) Óvoda Iskola kapcsolat 10

11 Az óvoda és az iskola kapcsolatában, tartalmi együtt működésében érvényesül a kölcsönös nyitottság. A kapcsolattartást az iskolával az óvodai nevelőmunka szerves részének tekintjük. Az óvodai fejlesztő program során létrehoztuk az óvoda- iskola átmenetet támogató csoportot. Melynek célja az óvodából kimenő nagycsoportosok iskolába való beilleszkedéséne után követése. Kapcsolattartás formái: Kölcsönös cserelátogatások-(óvodapedagógusok és a leendő első osztályt tanító pedagógusok részvételével) Iskolalátogatás a nagycsoportos gyermekekkel közös rendezvényeken való részvétel Óvodánk egyéb kapcsolatai: Védőnőkkel való kapcsolat:évente több alkalommal általános egészségügyi, tisztasági vizsgálatokat szűréseket végeztek. Látás vizsgálat és hallás vizsgálat beiskolázás előtt megtörtént Gyermek orvossal való kapcsolat : Évente 1 alkalommal a nagycsoportosok iskolaérettségi vizsgálata Március 08.és 09.-én megtörtént Fogorvossal való kapcsolat : Évente 1 alkalommal a fogak ellenőrzése Középső és nagycsoportosok körében ( folyamatos volt) Ortopéd szűrővizsgálat szakorvos által az óvodában végezték a tavasszal.( ingyenes vizsgálat )( Április 14-én megtörtént) Megfelelő és jó a kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálattal, Könyvtárral, Idősek Gondozó Házával. Az Idősek Gondozó házánál a nagycsoportos óvodások örvendeztetik meg az ott élő idős embereket a mindig aktuális ünnepi műsorokkal, szereplésekkel. (Nőnap, Anyák napja, Karácsony stb.) Szolgáltatásaink 11

12 Gyermek néptánc Célunk a 3-7 éves korú gyermekek megismertetése a népijáték-gyermektánc, néptánc, népzene,népszokások, zeneismerettel kapcsolatos alapvető mozgásformákkal, tánclépésekkel. Ezek megszerettetése, a már meglévő ismeretek bővítése, tudatosítása, a magyarság tudat és a nemzeti hovatartozás erősítése játékos formában. A 2010/2011-es évben 25 nagycsoportos gyermek kezdte el a néptáncot. Heti 1 alkalommal került sor 45 percben a néptánc oktatásra, az év végi fellépések közeledtével a próbák száma is nőtt. Idén is a hangsúlyt az énekes népi játékok kapták, ezen belül a párválasztó, táncos motívumokkal gazdagított dalos játékok.( Az évszakhoz és a hagyományos ünnepekhez igazítottan Karácsony előtt a gádorosi Nyugdíjas klub felkérésének tettek eleget műsorukkal, valamint az eperjesi Idősek klubjának felkérésére is. A Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület felkérésére Falunapon, Gyermeknapon való szereplésre, bemutatóra került sor. Hitoktatás A 2010/2011 es nevelési évben április végéig voltak foglalkozások mivel a hitoktató kolléganőnk májusban anyai örömök előtt állt. Hetente 1 alkalommal fél órás foglalkozáson vettek részt a gyermekek. Hétfőnként a Kossuth utcai óvodában, keddenként pedig a Béke téri óvodában foglalkozott a hitoktató a beíratott gyermekekkel. Az óvodai hitoktatás fő célja : az alapvető erkölcsi tulajdonságok ( mint például : együttérzés, segítségnyújtás, vigasztalás, bocsánatkérés, megbocsátani tudás, igazmondás stb ) megalapozása valamint életkoruknak megfelelő hit ismeret elsajátítása. Kiemelten foglalkoztak a karácsonyi és húsvéti ünnepkörrel, mindezeket játékos tevékenységeken keresztül valósították meg. 2.,Az óvoda gazdálkodása 12

13 Az előirányzott, betervezett költségvetési keretet időarányosan tartottuk,s tartjuk. Ennek érdekében ahol módunkban áll takarékoskodunk.( Részletesen megtekinthető a féléves költségvetési beszámolóban ). Ennyiben kívántam tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet a fent megjelölt témákban. Kérem tájékoztatóm megtárgyalását, elfogadását. Gádoros, szeptember 05. Molnár Éva óvodavezető 13

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS TÁJÉKOZTATÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2012.szeptember 11-én 14 órakor tartandó ülésére, a Napközi otthonos Óvodában folyó nevelőmunkáról, gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Tanévnyitó értekezlet 2012/2013. Pedagógiai munkaterv

Tanévnyitó értekezlet 2012/2013. Pedagógiai munkaterv ÁMK Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Magyarbánhegyes Árpád u. 48. Tanévnyitó értekezlet 2012/2013 Pedagógiai munkaterv Készítette: óvodavezető Tartalomjegyzék: 1. 2012/2013 nevelési év működési

Részletesebben

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje. 2015/2016-os nevelési év

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje. 2015/2016-os nevelési év Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje MUNKATERV 2015/2016-os nevelési év Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje MUNKATERV 2015/2016-os nevelési év I. A nevelési év rendje A 2015/2016-os nevelési év rendjét a

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15.

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016 Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. 1 Tartalom 1.FEJLESZTÉSI TERV... 4 1.1.Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 2.PEDAGÓGIAI

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK. elfogadására

JAVASLAT. Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK. elfogadására . Tel./fax.: 32/460-365 Iktatószám: 1-101/2011 A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK elfogadására Készült: a képviselő-testület 2011.

Részletesebben

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010.

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010. NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Készítette: Szűcs Jánosné óvodavezető közoktatási szakértő Közreműködött: Gubuznai Lászlóné minőségfejlesztési csoport vezető

Részletesebben

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31.

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. ESZTERLÁNC ÓVODA 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. Készítette: Balog Tiborné Intézményvezető 1 A jó pedagógus megőrzi a múltat, feltárja a jelent

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

JÓT, S JÓL EBBEN ÁLL A NAGY TITOK (Kazinczy Ferenc) BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL

JÓT, S JÓL EBBEN ÁLL A NAGY TITOK (Kazinczy Ferenc) BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL JÓT, S JÓL EBBEN ÁLL A NAGY TITOK (Kazinczy Ferenc) BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL 2007-2009 2009 Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Bizottság! Az Egyesített

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

AZ ŐCSÉNYI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 2010/2011 TANÉV

AZ ŐCSÉNYI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 2010/2011 TANÉV 1 AZ ŐCSÉNYI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 2010/2011 TANÉV 2 I. Fejlesztési terv 1, Személyi feltételek Intézményünkben működik a Családi Napközi és Játszóház

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Boconádi Egységes Óvoda Bölcsőde Többcélú Intézmény Juhászné Kiss Edit intézményvezető Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETŐ... 3 1. Jogszabályi háttér az

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

BELEGI PITYPANG ÓVODA

BELEGI PITYPANG ÓVODA BELEGI PITYPANG ÓVODA 7543 Beleg, Rákóczi u. 163. Tel.: 0620/3412722 PEDAGÓGIAIMUNKATERV 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Szabó Gáborné Az óvoda nevelőtestülete a munkatervet megismerte és 100%-os

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése 2013. június 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde elmúlt évi munkájáról és működéséről Előkészítette: Bereczki Lászlóné igazgató Véleményező bizottság: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Oktatási,

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u.10. OM azonosító: 202287 INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2015/2016. nevelési év A munkatervet készítette: Tarr Ágnes intézményvezető A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE MESEVÁR ÓVODA 4465. Rakamaz, Bocskai út 76. TEL: +3642-570-717 MESEVÁR ÓVODA M U N K A T E R V E A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Bodnár Jánosné igazgató Rakamaz, 2014. szeptember 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010 ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT OM AZONOSÍTÓ: 034374 AZ ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010 ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV 2014-2015 nevelési év Székhely: 2112, Veresegyház, Árnyas u. 1.sz. OM azonosító: 200689 Készítette: Puskásné Gazdag Mónika óvodavezető Véleményezte és elfogadta:

Részletesebben

A Szent László Völgye Bóbita Óvoda. Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre

A Szent László Völgye Bóbita Óvoda. Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre A Szent László Völgye Bóbita Óvoda Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre A munkatervet készítette: Némethné Keszthelyi Andrea Intézményvezető A munkatervet a Szent László Völgye Bóbita Óvoda alkalmazotti

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balatoni út. 63. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde. 2013/2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balatoni út. 63. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde. 2013/2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balatoni út. 63. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2013/2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló 1. Összegzés Az intézmény alaptevékenységét a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel: 62/525-090 Tárgy: Kérelem Éves Munkaterv véleményezésére Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Az emberi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda 2014-2015 nevelési év kezdésével kapcsolatos feladatokról

Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda 2014-2015 nevelési év kezdésével kapcsolatos feladatokról Szajoli Tiszavirág Óvoda 5081 Szajol, Szent István király út 70. telefon: 56-446-003 mobil: 06-20/530-41-32 email: szajovi@gmail.com Honlapcím: www.szajoliovoda.hu OM: 201969 Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág

Részletesebben

Intézmény neve: Szilvásváradi Manóvár Óvoda Címe: 3348 Szilvásvárad Park u. 2. OM azonosító: 201 861 Óvodavezetői beszámoló 2014/2015. nevelési év A beszámoló a Szilvásváradi Manóvár Óvoda és a Szilvásváradi

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28) Kormány-rendelet

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Lıkösháza Községi Óvoda. OM azonosító:202230

MUNKATERV 2013/2014. Lıkösháza Községi Óvoda. OM azonosító:202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2013/2014 OM azonosító:202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:66 244 085 e-mail:lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat Készítette:

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015 MUNKATERV 2014-2015 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége. 2014 09.01. 2015 08. 31. Legitimációs eljárás Ph. :.. aláírás Szülői

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4. OM: azonosító: 202297 2015/2016-os nevelési év INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Összeállította: intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Statisztikai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

2011/2012-es nevelési év. Készítette : Molnár Gyula Miklósné. óvodavezető

2011/2012-es nevelési év. Készítette : Molnár Gyula Miklósné. óvodavezető NAGYATÁDI ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT EGYESÍTETT ÓVODA FELADATELLÁTÁS TERVEZÉSE /2es nevelési év Készítette : Molnár Gyula

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV

BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV 1. Az óvoda működési feltételei 1.1 Statisztikai adatok: Férőhelyek száma Beíratottak száma Tanköteles korú gyermekek száma Tankötelezett korú, de a szülő kérésére óvodában

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program 2009

Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Készítette: Görög Anikó Rabné Fülöp Ildikó Szabó Edit Málnai Andrea Tóth Gyuláné Hétszínvirág Óvoda 1141. Bp. Egressy út. 182. 1. Tartalomjegyzék I. MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra.

2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. 2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA 6041 Kerekegyháza Park u. 1 A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. Joseph Joubert OM azonosítója:027650 Intézményvezető. Ph. Legitimációs

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE

ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE Iktatószám: 263/2/2013. KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE ANTALICS HAJNALKA óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 1. Személyi feltételek... 3 1.1. Adott

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 2015-2016-os nevelési évre. Bóbita Óvoda

BÓBITA ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 2015-2016-os nevelési évre. Bóbita Óvoda BÓBITA ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 205-206-os nevelési évre. Telefon/fax: 06 32-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu 229/202. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda. 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda. 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése Zalalövői Napköziotthonos Óvoda 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése 2 Statisztikai adatok: Az intézmény megnevezése: Zalalövői Napköziotthonos Óvoda Férőhelyek száma: 112 Tanköteles korú gyermekek:

Részletesebben

Előterjesztés. Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről

Előterjesztés. Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről Előterjesztés Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről 1. előterjesztés száma: 222 /2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3. előterjesztés készítésében

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvoda Mónus Illés utcai Tagóvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 KOVÁCS MARGITÓVODA ÉS TAGÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETKÉP.

Részletesebben

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o.

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. MUNKATERVE 2015/2016 TARTALOM: A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. 4. Fejlesztési terv 8 o. 4.1. A tanév

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE. 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító: 036456

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE. 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító: 036456 SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító: 036456 1 MUNKATERVE A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVRE KÉSZÍTETTÉK: Kovács Tiborné Kocsisné Bucsi

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 8230 BALATONFÜRED NOSZLOPY LTP. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 I. 1. AZ ALAPTEVÉKENYSÉGRE ÉS MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/13/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Tiszaújváros Önkormányzatának. közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata

Tiszaújváros Önkormányzatának. közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata melléklet Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 1. A KÖZOKTATÁS

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a. Oktatási Bizottság részére Benedek Elek Óvoda 2051 Biatorbágy, Fő u. 61 Tel./FAX: 06 (23) 310-301 E-mail: ovoda@biatorbagy.hu Tárgy: Biatorbágyi

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.)

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év

Óvodavezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év Iktatószám: 89/2014 vezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Alapító okirat szerinti feladatellátás...2 2. Feladatellátást várhatóan jellemző adatok...3 3. Intézmény szervezet, vezetési

Részletesebben

Beszámoló Az óvoda, bölcsőde szakmai munkájáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő Testületének

Beszámoló Az óvoda, bölcsőde szakmai munkájáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő Testületének DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI, BÖLCSÖDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149,20-770-7301 E-mail: devaovik @gmail.com OM azonosító:201936 EGYÜTT-ÉRTÜK

Részletesebben

Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Gyomaendrőd, 2012.

Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Gyomaendrőd, 2012. Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde Gyomaendrőd, 2012. 1 Várfi András Gyomaendrőd Város

Részletesebben

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata 2173 Kartal, Ady E. út 60-62.; Telefon/fax.: 28/437-320; e-mail: ovoda@kartal.hu; ovikartal@gmail.com; honlap címe:www.ovoda.kartal.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174.

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. 1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Bátai Általános Művelődési Központ Alkalmazotti közösség

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kozma Andrea igazgató Módosítás időpontja: 2013.március 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK...

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

Csigaház Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai Szakszolgálat. 4600 Kisvárda, Kölcsey utca 5. Tel.:45/556-382. OM azonosító: 203086.

Csigaház Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai Szakszolgálat. 4600 Kisvárda, Kölcsey utca 5. Tel.:45/556-382. OM azonosító: 203086. Csigaház Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai Szakszolgálat 4600 Kisvárda, Kölcsey utca 5. Tel.:45/556-382 OM azonosító: 203086 Munkaterv 2015-2016-os tanévre KISVÁRDA, 2015. 1 I. KISVÁRDAI KORAI FEJLESZTŐ

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ágoston Művészeti Óvoda / Váradi Telephely/Kastély Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzat Szalontai Edit óvodavezető 1 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 34263 Intézmény neve: Ágoston

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Sorszám: J Tárgy: Mezőberény Város Ovodai Intézménye 2014-2015. V nevelési év munkaterve Előterjesztő: Körösi Mi1ály Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke Készítette: Olejné Mertz Judit referens Véleményező

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2015/2016-os nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2015/2016-os nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2015/2016-os nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2015/2016-os nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2015/2016-os nevelési

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése 2013. február 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv Dátum Esemény Felelős Ellenőrzi Augusztus 16. Alakuló értekezlet. Munkaközösségi értekezletek Mkv. 16.-18 Szakmai továbbképzések TÁMOP-IPR

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

TARTALO M M U TAT Ó. II.KÜLÖNFÉLÉK: Oktatási intézmények 2007/2008. tanévben indítható csoportok száma, ezek maximális létszámának meghatározása.

TARTALO M M U TAT Ó. II.KÜLÖNFÉLÉK: Oktatási intézmények 2007/2008. tanévben indítható csoportok száma, ezek maximális létszámának meghatározása. TARTALO M M U TAT Ó II.KÜLÖNFÉLÉK: Oktatási intézmények 2007/2008. tanévben indítható csoportok száma, ezek maximális létszámának meghatározása. 2. Városi Óvoda intézményirányítási programja. 3. III. Béla

Részletesebben

Különös közzétételi lista. 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Különös közzétételi lista. 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Az intézmény neve: Bácsalmási Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes Óvoda- Bölcsődéje

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben