A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre"

Átírás

1 A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: \ ^ '.^UvtAA... ajáírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: <JjjxSCLlXJUL' KZUV//«Á^Y aláírás Szülői szervezet nevében: / Óvodaszék nevében: r. ^ f\ Fenntartó nevében: aláírás \J aláírás aláírás A dokumentum jellege: nyilvános Érvényességének ideje:' szeptember augusztus 31. Jr* ' 'J Lí ph.

2 I. AZ INTÉZMÉNY MUNKATERVÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 39. (2) A nevelési oktatási intézmények működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében-jogszabályban maghatározottak szerint- részt vesznek a pedagógusok, a tanulók és a szülők, illetőleg képviselőik. 52. (2) A nevelési-oktatási intézmény -a tanév rendjében meghatározottak figyelembe vételével - éves munkatervet készít, mely tartalmazza a szabadon meghatározható nevelés nélküli munkanapokat és szünnapokat. 56. (3) A nevelési-oktatási intézménynevelő testülete a nevelési oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 57 (1) c.) A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése. 58 (1) A munkaközösség szakmai módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelő oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 29 (2) A nevelőtestület meghatározza működésének és döntéshozatalának rendjét. 30 (1) A szakmai munkaközösség meghatározza működésének rendjét, elfogadja munkatervét. 2. (1) Az óvodai, iskolai és kollégiumi munkaterv határozza meg a nevelési, ill. a tanév rendjét, ehhez ki kell kérni a szülői szervezet véleményét. 2. (2) Az év rendjében kell meghatározni a nevelés/tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, a szünetek időtartamát, a megemlékezések^ nemzeti, az intézményi ünnepek megünneplésének időpontját, a nevelőtestületi értekezletek időpontját. 36/2007.(111.) Kormányrendelet a 138/1992. (X.8) Kormányrendelet módosításáról 11/B. (1) A munkáltató feladat-ellátási tervet készít, melyben feltünteti azokat a feladatokat, melyek végrehajtását meg kell oldani, továbbá a végrehajtásban közreműködők névsorát, és tájékoztatásul megküldi a 2

3 fenntartónak. A feladat-ellátási tervet a szorgalmi idő első és második felére külön kell elkészíteni. A fenntartó helyi rendelkezései A Pátyolgató Óvoda működését és pedagógiai tevékenységét meghatározó dokumentumok, nevelőtestületi határozatok I. HELYZETKÉP Négy épületben folyik a nevelő munka Csoportok száma: Alkalmazottak száma: Tyúkanyó Óvoda /Iskola u. 18./ Új épület /Rákóczi u. 19./ / névválasztás folyamatban/ Csibe Óvoda /Rákóczi u. 17./ Csicsergő Óvoda / Rákóczi u. 56./ Tyúkanyó Óvoda 7 csoport Új épület 3 csoport Csibe Óvoda 2 csoport Csicsergő Óvoda 1 csoport Tyúkanyó Óvoda 22 fő - Új épület 10 fő Csibe Óvoda 6 fő Csicsergő Óvoda 4 fő Plusz 1 fő óvodavezető, 1 fő óvodatitkár, 1 fő logopédus, 1 fő gyógypedagógiai asszisztens Óvodai férőhelyek: Összesen: 310 fő. Felvett gyermekek száma: 310 fő Tyúkanyó Óvoda: 165 fő Új épület: 75 fő Csibe Óvoda: 46 fő Csicsergő Óvoda: 24 fő 3

4 Csoportlétszámok, beosztás: Tyúkanyó Óvoda: 165 fő Zsebibaba csoport: 25 fő Óvónők: Benő Józsefné Erzsike Pergel Zsuzsanna Dajka: Nagy Istvánné Aranka - Mókus csoport: 25 fő Óvónők: Nagygyörgyné Suta Melinda Major Melinda Dajka: Vasutáné Varga Renáta - Méhecske csoport: 25 fő Óvónők: Aezél Lászlóné Marika Buezkó Katalin Dajka: Vasuta Miklósné Margitka Őzike csoport: 24 fő Óvónők: Stefánné Rokaly Elvira Pap Zoltánné Gizike Dajka: Palatinuszné L. Erzsébet Szamóca csoport: 22 fő Óvónők: Szöllősi Margit Koresmár Anna Dajka: Tilliné Vázsonyi Margit Ficánka csoport: 19 fő Óvónők: Szépe Bálintné Gizike Urbánné Bereezki Katalin Dajka: Barabás Istvánné Ilonka - Maci csoport: 25 fő Óvónők: Csonka Jánosné Margitka Püspöki Beatrix Dajka: Tanka Tibomé Erzsike 4

5 > Új épület: 75fő Szívecske csoport: 25 fő Óvónők: Tóth Józsefné Ilike Hajas Ágnes Dajka: Polacsek Istvánné Klári Süni csoport: 25 fő Óvónők: Simonné Palatinusz Sylvia Dajka: Jánosi Zoltánné Szilvi - Katica csoport: 25 fő Óvónők: Dombiné Simon Mária Teremi Enikő Dajka: Lakatos Istvánné Csibe Óvoda: 46fo Pillangó csoport: 24 fő Óvónők: Nyitrainé Maiinka Ibolya Mizsaikné Reichenberger Zsuzsa Dajka: Juhász Jánosné Erzsi Bóbita csoport: 22 fő Óvónők: Szecskó Zsuzsanna Maros Mónika Dajka: Kovács Júlia Csicsergő Óvoda: Csicsergő csoport: 24 fő Óvónők: Kiss Istvánné Manyi Horváth Judit Dajka: Gálicz Istvánné Terike Horváth Róbertné- Annuska 5

6 A Pátyolgató Óvoda szolgáltatásai: Alapfaladatként: Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai intézményi étkezés Logopédiai ellátás Egyéni fejlesztés, tehetséggondozás - A Kistérségi Nevelési Tanácsadó pszichológiai ellátása Hit és vallásoktatás Szülők igényei alapján nyújtott szolgáltatások: Ismerkedés az angol nyelvvel Fociedzés Ovis torna, preventív jelleggel Úszás 6

7 II. A NEVELÉSI ÉV KIEMELT CÉLJAI és FELADATAI Célok: Feladatok: Zöld Óvoda cím elnyerése érdekében a nevelőtestület képzése környezettudatos nevelés témakörben, egyre több programmal jelenjen meg a gyermekek életében ez a feladat Mozgásfejlesztés lehetőségeinek mélyebb kiaknázása A Lépésről, lépésre óvodai program nevelési anyagainak megszerzett ismereteinek átadása azon kolléganők számára, akik nem teljes körűen ismerik. Tagóvodák közötti szakmai kapcsolat erősítése. Hagyományok ápolása. Munkák arányos elosztása. Információk gyorsabb terjedése Munkaközösségek feladatainak átstrukturálása Környezetvédelem több területen való beindítása 2. A mozgásfejlesztés területén szerzett tapasztalatok átadása. 3. Egyéni fejlesztések összehangoltabb szervezése Tapasztalatok megbeszélése Belső információs lánc kialakítása, működésének folyamatos ellenőrzése Minőségirányítási munkánk során a rövid-, közép-, és hosszú távú intézkedési tervünkben megfogalmazottak megvalósítása. Helyi nevelési programunk beválásának elősegítése, vizsgálata. Tárgyi fejlesztések: A veszélyesnek tűnő épületrész karbantartása. A Lépésről-lépésre program szerinti neveléshez hiányzó eszközök és bútorok beszerzése. Porszívók karbantartása, újak beszerzése Veszélyes öltözőszekrények cseréje Homokcsere Homokozók fölé takarófóliák beszerzése A kopott edények cseréje, hiányzó evőeszközök pótlása. Informatikai hálózat fejlesztése. Ábrázoló tevékenységekhez jó minőségű alapanyagok biztosítása. Folyóiratok rendelése, könyvtár bővítése. Hiányzó ágyak pótlása Zsebi baba és Mókus csoportok mosdójának korszerűsítése 7

8 Maci csoportnál a gáz bojler gyerekek közvetlen közeléből való kihelyezése Udvari játékok fejlesztése, bővítése Méhecske csoport bútorok cseréje Személyi fejlesztések: Továbbképzési terv elkészítése, továbbképzések szervezése: Kollégáink informatikai képzettségének növelése. Felkészültség a tehetséggondozással kapcsolatban. EU-s pályázatíró képzés egy pedagógusnak. III. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK Továbbképzés Résztvevők Költség Lépésről-lépésre Stefánné, Szecskó, Suta, loooooft továbbképzés Major Környezettudatos pályázati forrás továbbképzés Tehetséggondozással pályázati forrás foglalkozó képzés Pályázatíró képzés pályázati forrás Oszi szakmai délután Ft Tavaszi szakmai délután Ft IV. NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK Időpont Téma Felelős Augusztus 30. Munkaterv elfogadása Óvodavezető Október 29. Nevelői értekezlet Óvodavezető Január 18. Félévzáró, értékelő Óvodavezető Június 14. Évzáró Óvodavezető 8

9 V. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK Határidő Téma Felelős Szeptember 30- Ismerkedés, évkezdéshez szükséges Csoportos óvónők ig információk nyújtása Január 30-ig Beiskolázással kapcsolatos információk Csoportos óvónők Csoportonként Fogadó órák ill. rétegszülőik tartása Május 30-ig Évzárás Csoportos óvónők VI. SZÜLŐI SZERVEZET ÉRTEKEZLETEK Időpont Téma Felelős Szeptember 29. Elnök, helyettes választás, feladatok, SZMK elnök munkaterv, alapítvány Január 19. Féléves Tapasztalatok SZMK elnök Május 17. Tapasztalatok megbeszélése SZMK elnök VII. ÓVODASZÉK ÉRTEKEZLETEK Időpont Téma Felelős Október 4. Esetleges tisztújítás, munkaterv, aktuális Óvodaszék elnök feladatok Május 23. Tapasztalatok megbeszélése Óvodaszék elnök VIII. NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK Időpont Téma Felelős Október 29. Időszak értékelés, tréning Óvodavezető Január 18. Féléves értékelés Óvodavezető Június 14. Eves munka értékelése Óvodavezető Augusztus 29. Értekezlet Óvodavezető 9

10 IX. BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁVAL KÖZÖS ESEMÉNYEK Határidő Téma Résztvevők Felelős Október 15. Tavalyi nagycsoportosok Óvónők Iskola, Óvodavezető látogatása Október 30-ig Fókusz csoportos megbeszélés a tanítónőkkel Óvónők Nagygyörgyné Suta Melinda Március 28. Betekintés az iskola életébe Óvónők, gyerekek Óvodavezető Április 20- ig Tanítónők szülői értekezlete az óvodában Óvónők Hajas Ágnes X. KAPCSOLATTARTÁS EGYÉB INTÉZMÉNYEKKEL Számítunk a fenntartó megtisztelő jelenlétére az őszi és a tavaszi kiállítás megnyitóján! A Budaörsi Nevelési Tanácsadóval aktív kapcsolat kialakítására törekszünk, szakmai segítséget nyújtanak fejlesztő pedagógusként is dolgozó kolléganőnknek, óvónőinknek. A tervek szerint ebben a nevelési évben több alkalommal foglalkozunk a mozgásfejlesztéssel közösen. A beiskolázásnál szükség esetén iskolaérettségi vizsgálatot kérünk. Védőnőnk havi rendszerességgel, ill. szükség szerint jön intézményünkbe, tisztasági szűréseket végez. Az óvoda gyermekorvosával kapcsolattartás javítása. Gyermekjóléti családsegítő- a gyermekvédelmi felelős folyamatos kapcsolattartásra törekszik. Művelődési ház - Bábelőadások 3x. Részvétel a Művelődési ház által szervezett programokon, táncházon. Idősek otthona - Az idősek napja alkalmából ellátogatunk a Levendula /Méhecske/ és a Naplemente / Szamóca/ idősek otthonába. 10

11 XI. ÓVÓNŐK MUNKAIDŐ BEOSZTÁSA Az óvónők munkaideje heti 32, kétheti 64 óra. Tyúkanyó Óvoda A hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek Benő Józsefné Pergel Zsuzsanna Nagygyörgyné Suta Melinda Major Melinda Aczél Lászlóné Buczkó Katalin Stefánné R. Elvira Pap Zoltánné Szöllősi Margit Korcsmár Anna Dr. Szépe Bálintné Urbánné Bereczki Katalin Csonka Jánosné Püspöki Beatrix Tyúkanyó Óvoda B hét hétfő kedd szerda csütörtök Péntek Benő Józsefné Pergel Zsuzsanna Nagygyörgyné S.Melinda Major Melinda Aczél Lászlóné Buczkó Katalin Stefánné R. Elvira Pap Zoltánné Szölősi Margit Korcsmár Anna Dr.Szépe Bálintné Urbánné Bereczki Katalin Csonka Jánosné Püspöki Beatrix Uj Óvoda A hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek Tóth Józsefné Hajas Ágnes

12 Simonné Palatinusz Sylvia Dombiné Simon Mária Teremi Enikő Uj Óvoda B hét hétfő kedd szerda csütörtök Péntek Tóth Józsefné Hajas Ágnes Simonné Palatinusz Sylvia Dombiné Simon Mária Teremi Enikő r Csibe Óvoda A hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek Nyitrainé Maiinka Ibolya Mizsaikné Reichenberger Zsuzsanna Maros Mónika Szecskó Zsuzsanna Csibe Óvoda B hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek Nyitrainé Maiinka Ibolya Mizsaikné Reichenbeger Zsuzsanna , , Maros Mónika Szecskó Zsuzsanna / Csicsergő Óvoda A hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek Kiss Istvánné Horváth Judit Csicsergő Óvoda B hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek Kiss Istvánné Horváth Judit Demény Erika óvodavezető heti munkaideje heti 40 óra. Kóti Ilona logopédus munkaideje heti 21 óra. Hétfő: Kedd-csütörtök: Szili Magdolna gyógypedagógiai asszisztens heti munkaideje 40 óra. Naponta: 9-17-ig 12

13 XII. TECHNIKAI DOLGOZÓK MUNKAIDŐ BEOSZTÁSA Muzsikné Buzár Annamária óvodatitkár heti munkaideje 40 óra. Naponta: Dajkák heti munkaideje 40 óra. Horváth Róbertné heti munkaideje 20 óra. Nagy Orsolya heti munkaideje 20 óra. Tyúkanyó Óvoda hétfő kedd szerda csütörtök péntek Nagy Istvánné Vasutáné Varga Renáta Vasuta Miklósné Palatinuszné L. Erzsébet Tillné V.Margit Barabás Istvánné Tanka Tiborné Baksáné Horváth Mónika r / Uj Óvoda hétfő kedd szerda csütörtök péntek Polacsek Istvánné Jánosi Zoltánné Lakatos Istvánné Nagy Orsolya Csibe Óvoda hétfő kedd szerda csütörtök péntek Kovács Júlia Juhász Jánosné Csicsergő Óvoda Hétfő kedd szerda csütörtök péntek Gálicz Istvánné Horváth Róbertné

14 XIII. A ES NEVELÉSI ÉV RENDJE, ESEMÉNYNAPTÁRA A ES NEVELESI EV ESEMENYNAPTARA Dátum/határidő Esemény Felelős Szeptember 23. Kirándulások szervezése Óvónők 24. Csoportnaplók, éves nevelési tervek elkészítése Óvónők 29. Szülői értekezletek Óvónők Október folyamatos Volt óvodásaink meglátogatása az iskolában érintett óvónők 3. Vezetőségi értekezlet Demény Erika 5. Minőségirányítási team értekezlet Team Vezető 4. Allatok világnapja Zöld Munkaköz. 9. Bon-bon matiné Demény Erika 15-ig SZMK értekezlet Demény Erika 27. Nevelés nélküli munkanap/csapatépítés Demény Erika 29. Nevelés nélküli munkanap/továbbképzés Demény Erika November 29-2 Iskola őszi szünet-óvoda összevont csoportok- Helyettesek/óvodatitkár Rákóczi u. 19-ben 8. Minőségbiztosítási Team értekezlet Minőség team 14. Gézengúz együttes zenés műsora Benő Erzsi 15. Nevelési tanácsadó kérdőíveinek kitöltése Pszichológus, óvónők 14. Mese című kiállítás megnyitása Demény Erika 21. Oszi pedagógiai délután Demény Erika December 6. Mikulás várás Kiss Istvánná/ Buczkó Katalin 12. Nefelejcs bábszínház Ezüstmackó Benő Erzsi Adventi készülődés Óvónők Adventi vásár Szmk 14. Dolgozók Adventi délutánja Demény Erika 24- Jan. 2. Téli szünet Január 2. Csoportösszevonás Helyettesek/óvodatitkár 10. Vezetőségi értekezlet Demény Erika 11. Minőségbizt. Team értekezlet Team 18. Nevelés nélküli munkanap Demény Erika 31-ig Szülők tájékoztatása gyermekük fejlődéséről Óvónők 31-ig Iskolaérettségi vizsgálatok kérése Óvónők Február 12. Bon-bon matiné Demény Erika 14

15 15. Farsang Óvónők 27. Fotó-új ovi Demény Erika 28. Fotó- Csicsergő és Csibe Demény Erika 29. Fotó- Zsebi és Mókus Demény Erika Március 1. Fotó-Ozike és Méhecske és Napocska Demény Erika 2. Fotó- Maci és Szamóca Demény Erika 12. Akom bákom bábcsoport Egyszer volt a Benő Erzsi kiskondás 14-ig Tavaszi szakmai délután Demény Erika 14. Megemlékezés a Nemzeti ünnepről Óvónők 22. Víz világnapja Óvónők, zöld munkaköz. 23-ig Minőség team Team 28-ig Óvodai vélemények elkészítése Demény Erika, Óvónők Nyílt napok a leendő óvodásoknak Buczkó Katalin- Hajas Ágnes Április 28-2 Tavaszi összevonás Helyettesek/óvodatitkár Altalános iskolai beíratás 15.héten Kiállítás megnyitó 22. Föld Napja Óvónők, zöld munkaköz. 23. Bon-bon matiné 27. Óvodai beiratkozás Demény Erika Május Mozgás munkaközösség részvétele a Pátyi Püspöki Betty sportnapon 8-ig Csoportonkénti Anyák napi köszöntés Óvónők 10. Madarak és Fák napja Óvónők/zöld munkakaköz. Óvodai beiratkozás Demény Erika 20 Vezetőségi értekezlet Demény Erika 30. Gyermeknap az óvodában-ugráló vár, arcfestés Demény Erika Június Ev végi kirándulás Óvónők Evlezárók 14. Nevelésnélküli munkanap Ev végi nevelőtestületi értekezlet Óvónők Demény Erika 15

16 XIV. HIT ÉS VALLÁSOKTATÁS RENDJE Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Uj épület Katolikus Református Tyúkanyó ovi Református Katolikus Csibe ovi Református Csicsergő Református XV. ÓVÓNŐI ÉRTEKEZLETEK Célja: Feladatok megbeszélése, tapasztalatok átadása, tagintézmények közötti kapcsolat erősítése, egységes nevelői szemlélet kialakítása. Minden szerdán kor. Időpont Téma Felelős szept.5. Az év indítással kapcsolatos feladatok óvodavezető megbeszélése szept.12. Felkészülés a szülői értekezletekre óv.vez., logopédus, óvónők szept 19. Különórák szervezése óv.vez Szept 26. Előkészületek az Allatok világnapjára óvodavezető Okt.3. Szűrések eredményei, gyerekek beosztása óvodavezető fejlesztésre Okt.lO. Programok szervezése óvodavezető Okt.17. Aktuális feladatok Okt.24. Iskolában tett látogatás megbeszélése óvodavezető Nov.7. Szakmai napok programjainak összeállítása óvodavezető Nov.14. Nev. Tan. Kérdőívek megbeszélése óvodavezető Nov.21. Aktuális feladatok óvodavezető Nov.28. Mikulás ünnep szervezése óvodavezető Dec.5. Adventi délutánok szervezése óvodavezető Deci 2. Téli szünet ügyeleti megbeszélés óvodavezető Jan.2. Szülők tájékoztatása óvodavezető Jan. 9. Aktuális feladatok óvodavezető Jan.16. Szülői értekezletekre felkészülés óvodavezető Jan.23. Aktuális feladatok megbeszélése óvodavezető Jan.30. Szakmai nap szervezése óvodavezető Febr.6. Farsangi előkészületek óvodavezető Febr.13. Aktuális feladatok óvodavezető 16

17 Febr.20. Aktuális feladatok óvodavezető Febr.27. Előkészületek a kiállításra óvodavezető Márc.6. Aktuális feladatok óvodavezető Márc.13. Nemzeti ünnep szervezés óvodavezető Márc.20. Húsvéti előkészületek óvodavezető Márc.27. Aktuális feladatok óvodavezető Apr.3. Aktuális feladatok óvodavezető Apr.10 Föld napja szervezés óvodavezető Apr.17. Anyák napi szervezések óvodavezető Apr.24. Kirándulás szervezés óvodavezető Máj.l. Anyák napja értékelés óvodavezető Máj.8. Aktuális feladatok óvodavezető Máj. 15. Kirándulás szervezés óvodavezető Máj.22. Aktuális feladatok óvodavezető Máj.29. Evlezárók megbeszélése óvodavezető XVI. DAJKÁK ÉRTEKEZLETEI Célja: Információk átadása, belső képzés. Időpont: minden hónap utolsó csütörtökén kor. Időpont Téma Felelős Szeptember 27. Akt. Feladatok, munkarend Ov. vez.+helyettesek Október 25. Munkaköri leírások megbeszélése Ov. vez.+helyettesek November 29. Felkészülés az ünnepekre Ov. vez.+helyettesek December 13. Téli szünet feladatai Ov. vez.+helyettesek Január 31. Első félév értékelése Ov. vez.+helyettesek Február 28. Belső képzés Ov. vez.+helyettesek Március 28. Aktuális feladatok Ov. vez.+helyettesek Április 25. Tavaszi teendők Ov. vez.+helyettesek Május 30. Ev végi programokkal kapcs. teendők Ov. vez.+helyettesek XVII. MEGBÍZATÁSOK PEDAGÓGUSOK 1. Aczél Lászlóné Tűzvédelem, balesetvédelem, Tappancs kapcsolat, egyéni fejlesztés, mozgásfejlesztés 2. Benő Józsefné Színház szervező 3. Buczkó Katalin Nyílt nap szervezés, Mikulás szervezés 4. Csonka Jánosné Óvodaszék delegált, szakszervezet, gyermeknap szervező 5. Dombiné Simon Mária Rajzpályázat figyelő, szervező 17

18 6. > Hajas Ágnes A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre Tappancs kapcsolattartó, Iskolai kapcsolattartó/2, félév, Mese kiállítás szervezés 7. Horváth Judit Csicsergő faliújság felelős, folyóirat figyelő, Zöld munkaközösség vezető 8. Kiss Istvánné Mikulás szervező, MICS csoportvezető 9. Korcsmár Anna Környezetvédő munkaközösség vezető helyettes, biciklitároló felelős, Szertár felelős, csibe 10. Kóti Ilona Testületi programok előkészítése 11. Major Melinda Jegyzőkönyvvezető, Maros Mónika Föld napja kiállítás szervező 12. Mizsaikné Reichenberger Zsuzsa Csibe faliújság, Tappancs kapcsolattartó 13. Nagygyörgyné Suta Melinda Tyúkanyó faliújság, Iskolai kapcsolattartó/1. félév, Szalay könyvek 14. Nyitrainé Maiinka Ibolya Vezető helyettes, munkaidő beosztás, szabadságterv 15. Pap Zoltánné Gyermeknapszervezés, rajzpályázat figyelő, szervező 16. Pergel Zsuzsanna 17. Püspöki Beatrix Mozgás munkaközösség vezető, sportnap szervezés 18. Simonné Palatinusz Sylvia Uj óvoda szertár felelős, kupak elszállítás 19. Stefánné Rokaly Elvira Tagóvoda vezető, iskolai összekötő, pincenap szervezés 20. Szecskó Zsuzsanna Szalay könyv kapcsolattartó 21. Dr.Szépe Bálintné Sportnap szervezés 22. Szili Magdolna Könyvtár felelős, úszás szervező 23. Szöllősi Margit gyermeknap szervező 24. Teremi Enikő Könyvtár felelős 25. Tóth Józsefné Gyermekvédelmi felelős 26. Urbánné Bereczki Katalin Egyéni fejlesztés XVIII. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐSÉGÉNEK MEGBESZÉLÉSEI Tagok: Óvodavezető Tagóvoda vezető Óvodavezető helyettes Munkaközösség vezetők Minőségbiztosítási team vezető Szakszervezeti megbízott Közalkalmazotti tanács vezetője Célja: Döntések előkészítése, folyamatok értékelése. Időpont: Minden hónap első csütörtökén. 18

19 XIX. AZ INTÉZMÉNYVEZETÉS ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉGE GAZDÁLKODÁS Ellenőrzés területe Használt nyomtatványok áttekintése, frissítése Étkező nyilvántartás pontossága Étkezési térítési díj befizetése Leltár elkészítése Ideje Módszere Eszköze Erintettek Eredmény Okt.15. havonta Dokumentum elemzés Dokumentum elemzés, egyeztetés nyomtatványok Étkező nyilvántartók havonta egyeztetés Számlák, befiz. program Január leltározás Dokumentumok elemzése, leltári tárgyak számbavétele Ovodatitkár, vezető Ovodatitkár, Helyettesek Ovodatitkár, vezető Minden dolgozó Naprakész nyomtatványok Szóbeli értékelés, visszacsatolás Visszacsatolás szülőknek Aktuális leltár TANÜGYIGAZGATÁS Ellenőrzés területe Törzskönyv aktualizálása Felvételi mulasztási naplók Csoportnaplók ellenőrzése Beiskolázás dokumentumai Iskolaérettségi vizsgálatok Óvodai szakvélemények előkészítése Óvodai felvétel Ideje Módszere Eszköze Erintettek Eredmény Okt.15. Okt.15. Jan.15. Ápr.15. Okt.15. Jan.15. Ápr.15. Jún.15. Jan. Márc.31- ig Dokumentum kitöltése Elemzés, megbeszélés Elemzés, megbeszélés Vizsgálatkérő lapok kitöltése, megbeszélés Megbeszélés, dok. elkészítése Dokumentum előkészítése, pontos kitöltése A dokumentum vezető Naprakész dok. naplók Óvónők, Pontosan vezető vezetett dokumentum naplók vezető Az elvárásnak megfelelő naplóvezetés dokumentumok nyomtatvány Óvónők, Szülők, Feji. Ped. Óvónők, Feji ped., vezető Körültekintő beiskolázás, szülők megerősítése Dokumentum kiadása a szülőknek nyomtatvány vezető Gördülékeny csoport beosz tás 19

20 SZAKMAI-PEDAGÓGIAI Ellenőrzés területe Lépésről lépésre óvodai program megvalósulása a csoportokban, különös tekintettel a zenei tevékenységek szervezésére Projektek tervezése és megvalósulásának elemzése Játékos ismeretszerzés megvalósulása csoportokban Szocializáció a játékban Gyermekek fejlődésének megfigyelése Projektek tervezése és megvalósulásának elemzése Gyermekek fejlődésének nyomon követése Projektek tervezése és megvalósulásának elemzése Ideje Módszere Eszköze Erintettek Eredmény Okt Január Január Január Február Április 15. Június 15. Megfigyelés, Dok. elemzése Dokumentumok elemzése Megfigyelés, Dok. elemzése Megfigyelés, Dok. elemzése Megfigyelés, Dok. elemzése Dokumentumok elemzése Dokumenumok elemzése csoportnaplók Csoportlátogatás, Csoportlátogatás, Csoportlátogatás, Csoportlátogatás, Csoportnaplók, Fejlődési naplók csoportnaplók Óvónők, vezető Óvónők, vezető Óvónők, vezető Óvónők, vezető Óvónők, vezető Óvónők, vezető Óvónők, vezető Szóbeli, írásbeli visszacsatolás Szóbeli, írásbeli visszacsatolás Szóbeli, írásbeli visszacsatolás Szóbeli, írásbeli visszacsatolás Szóbeli, írásbeli visszacsatolás Szóbeli, írásbeli visszacsatolás Szóbeli, írásbeli visszacsatolás Elemzési szempontsor: A pedagógus személyisége, nevelési attitűdje (hangnem, beszédstílus, humor stb.). A Lépésről-lépésre óvodai nevelés megvalósulása a csoportban Kapcsolat a csoport dajkájával Milyen módon segíti a pedagógus a tapasztalatszerzésen, saját élményen alapuló ismeretszerzést, épít-e a gyermek természetes kíváncsiságára. 20

21 Milyen viszonyt sikerült kialakítania a csoportjába járó gyermekekkel, hogyan segíti át az egyes gyermeket a nehézségeken. A csoport szokás-, és szabályrendszerét milyen mértékben és eszközökkel tartatja be az óvónő (következetesség, rugalmasság). Milyen konfliktuskezelő módszereket alkalmaz a pedagógus. Figyelembe veszi-e az adott gyermek aktuális fejlettségi állapotát (differenciál-e). Az eszközök, módszerek, hely, idő megválasztása az adott tevékenységet hogyan szolgálta. A szervezési, előkészítési feladatok megfelelő színvonalon valósultak-e meg. Tárgyi tudása megfelelő volt-e. Megfelelően motivált-e, kielégítette-e a gyermekek kíváncsiságát. DAJKÁK MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSE Folyamatos ellenőrzés az óvónők, vezető helyettesek és vezető feladata. Szempontok: Tisztaság a csoportszobában és a kiszolgáló helységekben. Munkaidő pontos betartása. Kapcsolattartás a gyerekekkel. Kapcsolat az óvónőkkel. Gyermekszerető magatartás Pozitív példaadás Tapintat és elfogadás a kapcsolataiban Környezetvédő magatartás 21

22 _ XX. Pátyolgató Óvoda esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód biztosítására vonatkozó terve nevelési évre Feladat megnevezése Tervezett A feladatellátás, intézkedések intézkedések ellátója ellenőrzés ellenőrzést gyakorisága végző személy(ek) I. A nevelési háttérből fakadó esélyegyenlőséget biztosító feladatok 1. Nevelésbe történő bekapcsolódás Hirdetmények a beiratkozásról, és a beíratással kapcsolatos tájékoztató Fenntartó és az óvoda vezetője folyamatos Óvodavezető Házirend átadása Ovodatitkár A gyerekek Óvodavezető felvételéről szóló levélben Jegyző értesítése a beíratás elmaradásáról Óvodavezető beíratáskor Veres Erika Elutasítások áttekintése, Határozatok elkészítése Óvodavezető, óvodatitkár beíratáskor Óvodavezető 2. Követelmények Felmentéssel Nevelőtestület Nevelési év elején kapcsolatos intézkedések áttekintése Pályázatkészítés Nevelőtestület alkalomszerű Óvodavezető 3. Mulasztások Az igazolatlan mulasztások esetén gyors intézkedések Pedagógus, Óvodavezető alkalomszerű Óvodavezető 4.Jogellenes megkülönböztetés Jogellenes megkülönböztetés ellenőrzése a belső szabályozásban és gyakorlatban Óvodavezető Szabályzatok éves felülvizsgálatakor 5. Iskolába lépésre való felkészülés Igény esetén felkészítés megszervezése Pedagógusok Nevelési év elején Óvodavezető 6. A szolgáltatások és jutalmazások A beérkező észrevételek kivizsgálása Nevelőtestület esetenként Feladat megnevezése Tervezett A feladatellátás, intézkedések intézkedések ellátója ellenőrzés ellenőrzést 22

23 gyakorisága végző személy(ek) II. A családi háttérből fakadó esélyegyenlőségei biztosító feladatok 1. Családi háttér iskolai végzettsége Fogadó órák, szülői Pedagógus alkalomszerű Óvodavezető értekezletek Családlátogatás Pedagógus alkalomszerű Óvodavezető Differenciálás Pedagógus folyamatos Óvodavezető Felzárkóztatás Pedagógus folyamatos Óvodavezető Kapcsolattartás a gyermekvédelmi felelőssel Pedagógus folyamatos Óvodavezető 2. Csonka család Kapcsolattartás a gyermekvédelmi felelőssel Kapcsolattartás a szülővel Pedagógus folyamatos Óvodavezető Pedagógus folyamatos Óvodavezető Differenciálás Pedagógus folyamatos Óvodavezető Szakintézményekkel való kapcsolattartás( Nevelési Tanácsadó, Családsegítő) Óvodavezető Pedagógus folyamatos Óvodavezető 3. A család szociális, anyagi helyzete Kapcsolattartás a szülőkkel Szülők tájékoztatása a lehetséges támogatásokról Kapcsolattartás a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetésében részt vevő szervekkel A rászoruló gyermekek részére támogatási eszközök, források keresése (alapítványok, pályázatok) Pedagógus folyamatos Óvodavezető Pedagógus Óvodavezető Pedagógus Óvodavezető Pedagógus Óvodavezető folyamatos folyamatos folyamatos Óvodavezető Óvodavezető Óvodavezető 23

24 Feladat megnevezése III. Együttműködés az óvodával Tervezett A feladatellátás, intézkedések intézkedések ellátója ellenőrzés ellenőrzést gyakorisága végző személy(ek) 1. A megfelelő óvodai légkör, intézményi lehetőségek 2. A gyermekvédelemmel összefüggő együttműködési feladatok 3. Az óvodának a szülőiekéi, a gyermekközösséggel való együttműködése Egyeztetés az óvoda és a fenntartó között Óvodavezető alkalomszerű Szülők tájékoztatása Óvodavezető folyamatos Kapcsolattartás az intézmény és a szülők között Óvodavezető, Pedagógusok folyamatos Kapcsolattartás a Óvodavezető folyamatos veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetésében részt vevő szervekkel Kapcsolattartás a Óvodavezető folyamatos jegyzővel A rászoruló Óvodavezető folyamatos gyermekek részére támogatási eszközök, források keresése (alapítványok, pályázatok) Egészségügyi Pedagógusok folyamatos Óvodavezető helyzettel kapcsolatos feladatok Tájékoztatás a baleset-megelőzési és védő,óvó intézkedésekkel kapcsolatban Óvodavezető folyamatos A szülőkkel, alkalomszerű gyermekközösséggel kapcsolatos együttműködési szabályozás áttekintése Pedagógusok Házirend kiadása Pedagógusok beíratáskor Óvodavezető Kapcsolattartás az Óvodavezető folyamatos Óvodaszékkel és a Szülői szervezettel 24

25 Feladat megnevezése IV. A szülő jogai és kötelezettségei 1. Szülői jogok és kötelezettségek A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre Tervezett A feladatellátás, intézkedések intézkedések ellátója ellenőrzés ellenőrzést gyakorisága végző személy(ek) A szülők tájékoztatása kötelezettségeikről és jogaikról A szülői tájékozottság ellenőrzése(szülői értekezleten részt vett stb.) Kapcsolattartás a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetésében részt vevő szervekkel V. A pedagógus jogai és kötelezettségei 1.A pedagógusi jogok és kötelezettségek Módszertani szabadság Differenciált nevelés alkalmazása Objektíven értékeli a gyermek teljesítményét Kapcsolattartás a megfelelő szakemberekkel Egyenlő körülmények a munkavégzésben Óvodavezető, Pedagógusok Pedagógus Óvodavezető, Gyermekvédelmi felelős VI. A gyermekek jogai és kötelezettségei 1. A gyermeki jogok és kötelezettségek A gyermeki jogok biztosítása, érvényesül az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód követelménye A gyermeki kötelezettség teljesítésének megkövetelése folyamatos folyamatos Pedagógus folyamatos Óvodavezető Pedagógus folyamatos Óvodavezető Pedagógus folyamatos Óvodavezető Pedagógus folyamatos Óvodavezető Óvodavezető folyamatos Óvodavezető Óvodavezető Óvodavezető pedagógus folyamatos folyamatos 25

26 Feladat megnevezése A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre Tervezett A feladatellátás, intézkedések intézkedések ellátója ellenőrzés ellenőrzést gyakorisága végző személy(ek) VII. A gyermekek fejlődésének értékelése 1. A gyermekek fejlődése értékelésének módja 2. Egyéni fejlesztés 3. Továbbhaladás, iskolakezdés A fejlődés objektív értékelése Minősítésről, értékelésről a szülők tájékoztatása Minél korábbi felismerés a gyermek fejlesztésre szorulása esetén Szülői tájékoztatás a fejlesztés eredményességéről Tárgyi és személyi feltételek biztosítása Az esélyegyenlőségi és egyenlőbánásmód követelményeinek betartása A szülők tájékoztatása A szülők jogainak tiszteletben tartása Pedagógus folyamatos Nevelőtestület Pedagógus folyamatos Óvodavezető Pedagógus folyamatos Pedagógus folyamatos Óvodavezető folyamatos Óvodavezető Óvodavezető folyamatos Óvodavezető Pedagógus folyamatos Óvodavezető Pedagógus folyamatos Óvodavezető 26

27 Az Intézményi Minőségirányítási Csoport Munkaterve a nevelési évre Iskola Partnerek Feladatok Dokumentumok Az óvoda és az iskola közötti Eljárásrend átmenet segítése. A végzős óvodások nyomon követése az elsős osztályokban. A nagycsoportosok felkészítése az iskolakezdésre a tanítók közreműködésével. Szülők, dolgozók A l-es és a es évi elégedettségmérés eredményeinek összehasonlítása. Az Intézkedési tervek hatékonyságának vizsgálata (visszacsatolás). Új Intézkedési tervek készítése. Elégedettségi összesítők Intézkedési tervek Intézkedési tervek Dolgozók Elégedettségmérés Eljárásrend Gyermekek Elégedettségmérés Eljárásrend Dolgozók A teljesítményértékelés szempontjainak, kivitelezésének kialakítása Telj esítményértékelési Szabályzat Kiss Istvánné Team vezető 27

28 Gyermekvédelmi munkaterv a es nevelési évre Feladatunk: A gyermeki jogok védelme kimondja a 11. -ban mindenkinek kötelessége, aki gyermeknevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. A Közoktatási Tv. megfogalmazza: minden pedagógus alapvető munkaköri kötelessége a gyermekvédelmi feladatokban való közreműködés. Ha a pedagógus olyan problémát tapasztal, aminek megoldásában már az óvoda jogszerűen nem tud segíteni, köteles jelzéssel élni a gyermekvédelem fórumaihoz /családsegítő, gyermekjóléti szolgálat, gyámügy/ az intézményi felelős közreműködésével. Gyermekvédelmi tevékenységek, intézményi feladatok: Szeptember, Október: A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű óvodások nyilvántartásba vétele, egyeztetés a csoportban dolgozó óvónőkkel. A hátrányos helyzetű családok megsegítéseinek lehetőségeit megbeszéljük, azt ingyenes óvodai étkezésben lévő gyermekek névsorát egyeztetjük. Korcsoportonként a rászorulók kiszűrése. Szülői értekezleteken a szülőket tájékoztatjuk az igényelhető segélyezési formákról, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata munkájáról. Ellenőrizzük a tanköteles gyermekek óvodába járását. Családlátogatások megkezdése. Információ csere a Családsegítő Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal November: Az óvodai nevelést nehezítő magatartási és egészségügyi problémák megoldására külső segítő intézményekkel kapcsolat felvétel és folyamatos kapcsolattartás. (Kistérségi Nevelési Tanácsadó,) Információ csere a Családsegítő Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal. December: A családlátogatások és a csoportban végzett nevelőmunka alapján, intézkedések kezdeményezése és a már folyamatban lévő intézkedések rögzítése. Egyéni bánásmód alkalmazása, egyéni fejlesztési lehetőségek kihasználása a közelgő ünnepvárás hangulatában. Szeretetteljes bánásmód, családias légkör kialakítása. Január: A tanköteles gyermekek óvodába járásának ellenőrzése, hiányzások áttekintése. A tapasztalt problémák nevelőtestülettel történő egyeztetése, esetleg külső hatósági intézkedések kezdeményezése, ha szükséges. A szülők tájékoztatása a vizsgálati eredményekről. Információ csere a Családsegítő Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal Február: Az intézményi gyermekvédelmi munka összegzése a tagóvoda gyermekvédelmi felelősével.. Március: A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek fejlődésének nyomon követése, 28

29 esélyegyenlőség biztosítása az optimális időben történő iskolakezdés érdekében. Információ csere a Családsegítő Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal. Április: A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek fejlődésének nyomon követése, esélyegyenlőség biztosítása az optimális időben történő iskolakezdés érdekében. Információ csere a Családsegítő Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal Május: Az év végi ünnepek - anyák napja, gyermeknap, sportnap, évzáró, kirándulások lebonyolításában a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek megsegítése. Információ csere a Családsegítő Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal Megsegítés lehetőségei: többszöri családlátogatás fejlesztő, felzárkóztató óvodai programok nevelési tanácsadó, családsegítés rendszeres és rendkívüli támogatások a gyermek feltétel nélküli elfogadása, szeretete Óvodánk kapcsolatai: Szülői szervezet Alapítvány Kuratóriuma Védőnő Gyermekorvos ESZI - (Családsegítő - és Gyermekjóléti Szolgálat) Polgármesteri Hivatal - Szociális és Gyámügyi Osztály Iskolák gyermekvédelmi felelősei Első osztályos tanítónők Tóth Józsefné Gyermekvédelmi felelős 29

30 A Zöld munkaközösség munkaterve évre Mottónk:" Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan" Munkaközösségünk kiemelt feladata a természetvédelem: Olyan ökologikus, környezettudatos szemlélet, magatartás, megalapozása, amely lehetővé teszi a gyermekeink számára, hogy a természettel harmóniában tudjanak együtt élni. Célunk: a környezeti nevelésen keresztül, a bennünket körülvevő csodálatos élővilág felfedeztetése, természeti értékek felismertetése, megszerettetése, ezek megóvása védelme. A környezetkultúra kialakítása elképzelhetetlen a téma iránt elkötelezett pedagógusok nélkül, akik korszerű ismertetekkel rendelkeznek ahhoz, hogy eredményesen végezhessék a munkájukat. Ennek érdekében, új utakat, módszereket kutatunk fel, - szeretnénk olyan anyagot összeállítani, amely bizonyos irányt mutathat a témák feldolgozásához. Olyan szervezetekkel, intézményekkel vesszük fel a kapcsolatot, akik közvetlen módon tudnak nekünk segíteni a természetvédelem területén. /Hulladékcsökkentési módok, anyag és energiatakarékosság, tudatosabb fogyasztás./ Akár, csak felvilágosító, propagandamunkával - szórólapok, nyomtatványok segítségével, vagy a gyermekek körében játékos programok alkalmával. Pl: Cellux csoport" A csoportok " zöldítését", igyekszünk a tagjaink segítségével előrevinni, folyamatosan nyomon követni. Az év legzöldebb csoportja címet adományozzuk az élenjáróknak. Szeretnénk, ha a jeles napok megünneplése szervesen beépülne a csoportok életébe, mindennapjaiba, de az adott napon kiemelésre kerülne, és ez látható módon meg is jelenne. Állatok napja: október.4 Víz világnapja: március 22. Madarak Fák Napja: május 20. Intézményi szinten vállaljuk a ötletbörze-, megvalósítás, tapasztalatok, visszacsatolás / Föld Napjának megszervezését április 22./ Előkészítés,- 30

31 Felvesszük a kapcsolatot az iskolával, szeretnénk hagyományt teremteni a közös Zöld délutánnal,/ délelőttel?/ ahol a mostani elsősök, visszajöhetnének kedves óvodájukba, és egy örömteli együttléten, játékos vetélkedésen mérhetnék össze erejüket a mieinkkel, egy kiemelt esemény alkalmával PL a Víz Világnapján. Keressük azokat a formákat, lehetőségeket ahol mód van az óvoda nyitására a szülők felé: közös barkácsolás hulladékból, különböző alkotások játékok, újra papírkészítés, komposztáló építés, kertészkedés, udvarszépítés, stb. A Madárbarát kert cím elnyerése érdekében, minden csoportnak eljuttatjuk a megfelelő információkat, egységes feladat meghatározással segítjük elő a munkájukat. Erdőkerülő sétát szervezünk negyedévente, hogy a természet változásait mi is követhessük, hogy majd az itt szerzett tapasztalataink, kutatómunkánk eredményeit átadhassuk a gyermekeinknek is, a megfelelő érzelmi megalapozottsággal. / Séta a környékbeli helyekre. Állat és növényvilággal való ismerkedés./ Pályázatok, kiadványok folyóiratok gyűjtése propagálása intézményi szinten. Zöld kuckó" kialakítása Zöld Híradó, - aktualitások Zöld út"- hulladékból - termék, az elemtáblának megfelelően hasznos infók könnyen befogadható formában. A legjobb Zöld játékunk- verseny kiírása/pályázni csoport szinten, saját készítésű, tesztelt játékkal lehetne a term. védelem területéről/ A fenti lehetőségek még tovább gondolása, realitások megkeresése aktualizálása lesz a munkaközösségünk feladata. Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?" /A Föld Napjának egyik vezér gondolata/ Páty Horváth Judit mk. vez 31

32 A Mozgás munkaközösség 2012/2013 évi munkaterve A munkaközösség célja a 2012/2013-as nevelési évben o A gyermekek mozgásszegény életébe minél változatosabb lehetőségeket biztosítsunk o A mozgáskotta eszközök sokoldalú használata a már ismert mozgás fejlesztési eszközök mellett o Mozgáskottáról szerzett ismeretek továbbadása az új kollégák számára (akinek ismeretlen) A munkaközösség feladatai a 2012/2013-as nevelési évben o o o o o Ha lehetőség nyílik rá a lenti oviban egy külön torna szobában gyakrabban használjuk a mozgáskottát Valaki(k) végezze el a vitamintorna továbbképzést és tapasztalatait adja át a többieknek, mert jól összekapcsolható a mozgáskottával Az óvoda keretein belül sportnap rendezése A mozgással kapcsolatos tapasztalatok összegyűjtése Projektek leírása, közzététele az intézményen belül Munkaterv a 2012/2013 nevelési évre Időpont Téma Felelős Püspöki Beatrix -Munkaközösség vezető 32

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE MESEVÁR ÓVODA 4465. Rakamaz, Bocskai út 76. TEL: +3642-570-717 MESEVÁR ÓVODA M U N K A T E R V E A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Bodnár Jánosné igazgató Rakamaz, 2014. szeptember 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015 MUNKATERV 2014-2015 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége. 2014 09.01. 2015 08. 31. Legitimációs eljárás Ph. :.. aláírás Szülői

Részletesebben

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV 2014-2015 nevelési év Székhely: 2112, Veresegyház, Árnyas u. 1.sz. OM azonosító: 200689 Készítette: Puskásné Gazdag Mónika óvodavezető Véleményezte és elfogadta:

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28) Kormány-rendelet

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

A Zombai Körzeti Óvoda

A Zombai Körzeti Óvoda A Zombai Körzeti Óvoda MUNKATERVE 2014/2015 Zomba, 2014. szeptember A Társulás bemutatása 2014/2015-ös tanév feladatai A költségvetési szerv neve: Zombai Körzeti Óvoda A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28) Kormány-rendelet

Részletesebben

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV Készítette: Ács Sándorné intézményvezető Nyíregyháza, 2015. szeptember 14. 1 A 2014 2015 ös nevelési év rendjét a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

Részletesebben

A 2015/2016. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524

A 2015/2016. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 A 2015/2016. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

BELEGI PITYPANG ÓVODA

BELEGI PITYPANG ÓVODA BELEGI PITYPANG ÓVODA 7543 Beleg, Rákóczi u. 163. Tel.: 0620/3412722 PEDAGÓGIAIMUNKATERV 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Szabó Gáborné Az óvoda nevelőtestülete a munkatervet megismerte és 100%-os

Részletesebben

A Szent László Völgye Bóbita Óvoda. Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre

A Szent László Völgye Bóbita Óvoda. Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre A Szent László Völgye Bóbita Óvoda Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre A munkatervet készítette: Némethné Keszthelyi Andrea Intézményvezető A munkatervet a Szent László Völgye Bóbita Óvoda alkalmazotti

Részletesebben

NKI Szivárvány Óvoda feladatterve a 2010/2011-es tanévre

NKI Szivárvány Óvoda feladatterve a 2010/2011-es tanévre NKI Szivárvány Óvoda feladatterve a 2010/2011-es tanévre A törvényi előírás alapján módosításra került a HNP. A szervezeti egységünkhöz tartozó óvodák azonos program szerint dolgoznak 2010. szeptember

Részletesebben

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Sorszám: J Tárgy: Mezőberény Város Ovodai Intézménye 2014-2015. V nevelési év munkaterve Előterjesztő: Körösi Mi1ály Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke Készítette: Olejné Mertz Judit referens Véleményező

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra.

2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. 2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA 6041 Kerekegyháza Park u. 1 A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. Joseph Joubert OM azonosítója:027650 Intézményvezető. Ph. Legitimációs

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31.

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. ESZTERLÁNC ÓVODA 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. Készítette: Balog Tiborné Intézményvezető 1 A jó pedagógus megőrzi a múltat, feltárja a jelent

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4. OM: azonosító: 202297 2015/2016-os nevelési év INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Összeállította: intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Statisztikai

Részletesebben

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o.

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. MUNKATERVE 2015/2016 TARTALOM: A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. 4. Fejlesztési terv 8 o. 4.1. A tanév

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

Munkaterve a 2015/2016-os tanévre

Munkaterve a 2015/2016-os tanévre KECSKEMÉTI REFORMÁTUS INTERNÁTUS OM: 039196 Munkaterve a 2015/2016-os tanévre I. Az éves munkaterv készítését meghatározó dokumentumok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012(VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20.

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20. Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013.11.20. 1 Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje. 2015/2016-os nevelési év

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje. 2015/2016-os nevelési év Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje MUNKATERV 2015/2016-os nevelési év Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje MUNKATERV 2015/2016-os nevelési év I. A nevelési év rendje A 2015/2016-os nevelési év rendjét a

Részletesebben

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Készítette: Simon Csabáné Nevelőtestület nevében Legitimációs eljárás Szülői Szervezet nevében aláírás Dokumentum jellege:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012.

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére Tárgy: Alapító Okirat módosítása Tisztelt Humán és Környezetvédelmi

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.)

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda 2014-2015 nevelési év kezdésével kapcsolatos feladatokról

Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda 2014-2015 nevelési év kezdésével kapcsolatos feladatokról Szajoli Tiszavirág Óvoda 5081 Szajol, Szent István király út 70. telefon: 56-446-003 mobil: 06-20/530-41-32 email: szajovi@gmail.com Honlapcím: www.szajoliovoda.hu OM: 201969 Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15.

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016 Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. 1 Tartalom 1.FEJLESZTÉSI TERV... 4 1.1.Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 2.PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda munkatervének kivonata 2015/2016-os tanév

A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda munkatervének kivonata 2015/2016-os tanév A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda munkatervének kivonata 2015/2016-os tanév Jelen munkaterv a Magyar Közlöny 2015. évi 73. számában megjelent Az emberi erőforrások minisztere 28/2015.

Részletesebben

2015-2016 TANÉV MUNKATERVE

2015-2016 TANÉV MUNKATERVE 2015-2016 TANÉV MUNKATERVE KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM 034501 Készítette: Gallina Ilona óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 2. A NEVELÉSI ÉV RENDJE...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 2 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya... 3 II. Az intézmény jellemzői,

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálya kiterjed: A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú belső melléklet Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 BEVEZETŐ Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

A Pátyolgató óvoda továbbképzési programja. 2013. Szeptember 01. 2018. Augusztus 31

A Pátyolgató óvoda továbbképzési programja. 2013. Szeptember 01. 2018. Augusztus 31 A Pátyolgató óvoda továbbképzési programja 2013. Szeptember 01. 2018. Augusztus 31 A PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJA: Az 1993.évi LXXIX törvény a közoktatásról 277/1997.(XII.22.) Kormányrendelet a Pedagógus

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SZEKSZÁRD

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SZEKSZÁRD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KATHOLISCHE GRUNDSCHULE ÉS SZENT RITA KATOLIKUS ÓVODA SZEKSZÁRD Tartalom I. Általános rész... 4 II. Bevezető rendelkezések... 5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év

Óvodavezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év Iktatószám: 89/2014 vezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Alapító okirat szerinti feladatellátás...2 2. Feladatellátást várhatóan jellemző adatok...3 3. Intézmény szervezet, vezetési

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Szeged, 2014. szeptember 01. Jóváhagyta:. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos . Tartalom 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Tanévnyitó értekezlet 2012/2013. Pedagógiai munkaterv

Tanévnyitó értekezlet 2012/2013. Pedagógiai munkaterv ÁMK Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Magyarbánhegyes Árpád u. 48. Tanévnyitó értekezlet 2012/2013 Pedagógiai munkaterv Készítette: óvodavezető Tartalomjegyzék: 1. 2012/2013 nevelési év működési

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8. sz.)

GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8. sz.) GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8. sz.) MUNKATERV 2015/2016 Készítette: Skarbit Józsefné Intézményvezető Gyermekek Háza Déli Óvoda (4400 Nyíregyháza, Kereszt u.8.sz.) Munkaterv

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 2015-2016-os nevelési évre. Bóbita Óvoda

BÓBITA ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 2015-2016-os nevelési évre. Bóbita Óvoda BÓBITA ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 205-206-os nevelési évre. Telefon/fax: 06 32-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu 229/202. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Fénysugár Katolikus Óvoda OM azonosító: 201094

Fénysugár Katolikus Óvoda OM azonosító: 201094 Fénysugár Katolikus Óvoda OM azonosító: 201094 MUNKATERV 2015-2016 Érvényesség: 2015.09.01-2016.08.31 Tartalomjegyzék I. Bevezető....3 II. Óvodánk helyzetképe - Helyzetelemzés....5 III. A nevelési év rendje...8

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u.10. OM azonosító: 202287 INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2015/2016. nevelési év A munkatervet készítette: Tarr Ágnes intézményvezető A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

2011/2012-es nevelési év. Készítette : Molnár Gyula Miklósné. óvodavezető

2011/2012-es nevelési év. Készítette : Molnár Gyula Miklósné. óvodavezető NAGYATÁDI ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT EGYESÍTETT ÓVODA FELADATELLÁTÁS TERVEZÉSE /2es nevelési év Készítette : Molnár Gyula

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross @ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata 2173 Kartal, Ady E. út 60-62.; Telefon/fax.: 28/437-320; e-mail: ovoda@kartal.hu; ovikartal@gmail.com; honlap címe:www.ovoda.kartal.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ágoston Művészeti Óvoda / Váradi Telephely/Kastély Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzat Szalontai Edit óvodavezető 1 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 34263 Intézmény neve: Ágoston

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Bevezető 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben