Óvodavezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óvodavezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év"

Átírás

1 Iktatószám: 89/2014 vezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Alapító okirat szerinti feladatellátás Feladatellátást várhatóan jellemző adatok Intézmény szervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel Szakmai munkaközösségek működése, feladatellátás tervezése Tanköteles gyerekek ellátása Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések terve Az óvodai ünnepek, nevelésnélküli munkanapok, nyílt nap, óvodai szünetek terve A belső ellenőrzés terve A szakmai fejlesztési feladatok terve Továbbképzések terve ( külső. belső ). Belső tudásmegosztás tervezése A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás terve Külső - belső információáramlás, IKT kompetencia tervek A belső önértékelési rendszer terve Az óvoda-iskola átmenet támogatásának terve Külső kapcsolatok terve Tárgyi eszközfejlesztés (Eszköz és felszerelésjegyzéknek való megfelelés) terve Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos feladatok Gyermeki fejlődés nyomon követésének terve i hittan Tehetséggondozó programok, tevékenység terve Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység terve A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység terve A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezésének terve A tervezett óvodai bezárás időpontja Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos terve... 26

2 1. Alapító okirat szerinti feladatellátás Feladatellátási hely neve, címe TELEFONSZÁM VEZETÉKES óvoda, 2531 Tokod, Köztársaság u TELEFONSZÁM MOBIL ÓVODA-VEZETŐ NEVE Papné Szaló Ilona 7 ÓVODATITKÁR NEVE: Törökné Mészáros Erika NAPI MUNKAIDEJE ELÉRHETŐSÉGE 8 óra ÓVODAI CSOPORTOK ADATAI Telefon: (csak a csoportok darabszámát kell beírni, nem a gyermekek létszámát) KISCSOPORT - 8 KÖZÉPSŐ CSOPORT - NAGYCSOPORT - 9 VEGYES CSOPORT Az óvoda engedélyezett csoportszáma ÓVODAPEDAGÓGUS LÉTSZÁM (fő) 8 csoport 8 csoport 14 fő 10 DAJKÁK LÉTSZÁMA (fő) 8 fő TECHNIKAI DOLGOZÓK ADATAI 11 MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE LÉTSZÁM (FŐ) FOGLALKOZTATÁSI IDŐ heti hány óra KONYHÁS 2 fő 40 óra TAKARÍTÓ 1 fő 40 óra UDVAROS 1 fő 20 óra

3 2. Feladatellátást várhatóan jellemző adatok Humánerőforrás 3 Ss z. NÉVSOR BEOSZTÁSA, MUNKAKÖRE EGYÉB MEGBÍZÁSAI 1 Papné Szaló Ilona - 2 Nyers Ferencné helyettes 5 Locher Józsefné óvodapedagógus munkaközösség vezető 6 Tóth Zoltánné óvodapedagógus gyermekvédelmi felelős 8 Wéber Bernadett Dobos Jánosné 9 Uracs Otília Zicsiné Csanda Szilvia Pap Izabella Balla Jenőné Robotka Imréné Tihanyi Sándorné Halászné Mácsai Andrea Poszpisek árpádné 10 Robotkáné Szabó Tünde Dániel Imréné pedagógiai asszisztens dajka konyhás 11 Képíró Gyula udvaros 12 Törökné Mészáros Erika óvodatitkár pedagógu által ellátott feladatellátási órák adatai Ssz. ÓVODAPEDAGÓGUS NEVE Gyakornok (ha igen kérjük X-el jelölni) neveléssel-oktatással lekötött órák száma [óra/hét] 1 Papné Szaló Ilona 10 2 Nyers Ferencné 24 3 Horváth Zsófia 4 Szabó Krisztina 5 Aknainé Szóda Krisztina 6 Putzné Vizi Irén 7 Papes Krisztina

4 4 8 Tóth Zoltánné 9 Szabóné Vágó Anna 10 Magyarovicsné Bádi Gertrúd 11 Szabó Tibor Gyuláné 12 Horváthné Láris Bernadett 13 Locher Józsefné 14 Szakmár Krisztina Az óvodai csoportokhoz rendelt humánerőforrás adatai ssz A csoport fantázia megnevezése Gyermekek ) (fő ) i adat Csoport típusa (kérjük x-szel jelölni a megfelelőt) Pedagógu neve Nevelésseloktatással lekötött órák száma [óra/hét] Dajka neve 1 homogén / életkor szerint osztott Cica 18 heterogén/ vegyes életkorú X Tóth Zoltánné Pap Izabella 2 homogén / életkor szerint osztott Süni 25 heterogén/ vegyes életkorú X Szabó Tibor Gyuláné Horváthné Láris Bernadett Tihanyi Sándorné 3 homogén / életkor szerint osztott Lepke 23 heterogén/ vegyes életkorú X Locher Józsefné Szakmár Krisztina Robotka Imréné 4 homogén / életkor szerint osztott Maci 15 heterogén/ vegyes X Szabóné

5 életkorú Vágó Anna Magyarovic sné Bádi Gertrúd Balla Jenőné 5 homogén / életkor szerint osztott 5 Katica 18 heterogén/ vegyes életkorú X Aknainé Szóda Krisztina Zicsiné Csanda Szilvia 6 homogén / életkor szerint osztott Méhecske 16 heterogén/ vegyes életkorú X Putzné Vizi Irén Papes Krisztina Uracs Otília 7 Katica 20 homogén / életkor szerint osztott heterogén/ vegyes életkorú x Szabó Krisztina Halászné Mácsai Andrea 8 Süni 17 homogén / életkor szerint osztott heterogén/ vegyes életkorú x Horváth Zsófia Nyers Ferencné 24 Poszpisek Árpád Tiborné Helyettesítési rend Ssz. KI HELYETTESÍTI (NÉV) A HELYETTESÍTETT BEOSZTÁSA 1 Tóth Zoltánné vezető 2 Szabó Krisztina vezető helyettes

6 Munkaidő beosztás, munkarend 6 i csoport neve ÓVODAPEDAG ÓGUS NEVE Nevelésseloktatással lekötött órák száma (no) órakedvezmény mértéke, jogcíme HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖ K PÉNTEK cica Tóth Zoltánné 6-13,30 7, ,30-15,30 lepke Locher Józsefné 7,30-13, , ,30-15, Szakmár Krisztina 7,30-13,30 9, ,30-15, süni Szabó Tibor Gyuláné 7, , Horváthné Láris Bernadett 9, , , maci Szabóné Vágó Anna , , Maagyarovicsn é Bádi Gertrúd , , méhecsk e Putzné Vizi Irén 7, , ,30-16 Papes Krisztina 9,- 15, ,30 7, , ,30 9,30-15,30 7,30-16 katica Aknainé Szóda Krisztina 7,30-7, ,30-16

7 katica Nyers Ferencné Horváth Zsófia Szabó Krisztina óvodave zető Papné Szaló Ilona ÓVODATITKÁR vagy ADMINISZTRÁTOR Ss z. NÉV HÉTFŐ KEDD SZERD A CSÜTÖ RTÖK PÉNTEK 1 Törökné Mészáros Erika 6,30-6,30-6,30-6,30-6,30- DAJKÁK i csoport neve NÉV HÉTFŐ KEDD SZERD A CSÜTÖ RTÖK PÉNTEK cica Pap Izabella lepke Robotka Imréné süni Tihanyi Sándorné maci Balla Jenőné méhecsk Uracs Ottikia e katica Zicsiné Csanda Szilvia , süni Poszpisek Árpádné katica Halászné Mácsai Andrea Pedagógiai asszisztens i csoport neve NÉV HÉTFŐ KEDD SZERD A cica Wéber Bernadett Laura 7, ,30-16 katica Dobos Jánosné 7,30-7,30-15,30 15,30 CSÜTÖ RTÖK PÉNTEK 7, ,30-13,30 7, , ,30-15,30 15,30

8 8 KONYHÁSOK Ss NÉV HÉTFŐ KEDD SZER CSÜTÖ PÉNTEK z. DA RTÖK 1 Robotkáné Szabó Tünde 6,30-6, ,30-6,30-2 Dániel Imréné UDVAROS Ss NÉV HÉTFŐ KEDD SZERD CSÜTÖ PÉNTEK z. A RTÖK 1 Képíró Gyula Egyéb technikai dolgozó Ss NÉV HÉTFŐ KEDD SZERD CSÜTÖ PÉNTEK z. A RTÖK 1 Robotka Istvánné 6,30-6,30-6,30-6,30-6,30- Az óvoda belső kommunikációs rendszere Az óvoda belső kommunikációs rendszere 1 PEDAGÓGIAI-SZAKMAI KOORDINÁCIÓS MEGBESZÉLÉSEK SZERVEZÉSE Szükség szerint hetente, és minden hónap első hétfőjén. 2 TECHNIKAI DOLGOZÓK KOORDINÁCIÓS MEGBESZÉLÉSEINEK SZERVEZÉSÉNEK IDEJE Szükség szerint kéthetente, és negyedévente Várható létszám október 1-én adat Tokodi Mesevár Tokod,Köztársa ság u. 3. óvodai nevelésb en résztvevő összes fő ebből a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése fő ebből nemzetiség hez tartozók óvodai nevelése fő Alapító okirat szerinti maximálisan felvehető gyermeklétsz ám napi nyitva tartás tól-ig napi nyitva tartási óra i csoportok száma

9 Tokodi Mesevár Tokod, Hunyadi J. u A 2014/2015 nevelési vére beiratkozási adatok 9 adat A.2014/2015. nevelési évre beiratkozott gyermekek A.2014/2015. nevelési évre elutasított gyermekek A.2014/2015. nevelési évre felvételt nyert gyermekek Nemek aránya A gyermekek korösszetétele fiúk lányok 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves Tokod Köztársaság u. 3 Tokod, Hunyadi j. u Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel Adat Engedélyezett álláshelyek száma pedagógus pedagógiai munkát közvetlenül segítő i csoportban foglalkoztatott óvodapedagógus ok i csoportban foglalkoztatott felsőfokú végzettségű óvodapedagógu Engedélyezett álláshelyek száma Nő Férfi technikai Tokod, Köztársaság.u.3. Tokod, Hunyadi J. u , adat vezetés (név szerint) vezető vezető helyettes Tokod, Köztársaság u. 3. Papné Szaló Ilona

10 Tokod, Hunyadi J. u.23. Nyers Ferencné 10 Adat Tokod, Köztársaság u. 3 Tokod, Hunyadi J. u.23. nevelőmunkát közvetlenül segítő (fő) dajka pedagógiai asszisztens óvodapszichológus (fő) óvodatitk ár (fő) informatikus (fő) udvaros (fő) , konyhás (fő) Adat Tokod, Köztársaság u. 3. Tokod, Hunyadi J. u.23. Vezetői szakvizs gával rendelke ző óvodape dagógus ok Szakvizsgával rendelkezők PED I sorolt pedagógu PED II sorolt pedagógu től 2 fó től 1 fő Gyakornokok Mentorok adat Minősítő eljárás Érintettek neve Az eljárás időpontja Várható fokozat Mesevár Tokod, Köztársaság u. 3. Tokod, Hunyadi J. u.23. Locher Józsefné Magyarovicsné Bádi Gertrúd Szabó Tibor Gyuláné Ped.II. Ped II. Ped.II

11 4. Szakmai munkaközösségek működése, feladatellátás tervezése adat Szakmai munkaközösség működési terve 11 Tokod, Köztársaság u. 3. Tokod, Hunyadi J..u.23. Megnevezése várható munkaközösségi foglalkozá tervezett száma tervezett bemutató foglalkozá száma hospitáláson résztvevők várható Intézményen kívüli résztvevők várható 5. Tanköteles gyermekek ellátása Adat ig a 6. életévét betöltők fő hatodik életévét december 31-ig betöltő gyermek augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltő gyermekek. DIFER mérésben résztvevők várható Tokod, Köztársaság u. 3. Tokoodi Mesevár Tokod, Hunyadi J...u Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések terve Ssz Dátum Terület Tartalom Helye Felelős hó nap időpont óra Tűzriadó terv Menekülési terv szerint óvoda Tóth Zoltánné óra Ellenőrzési jegyzőkönyv Balesetvédelmi jegyzőkönyv Udvari játékok biztonságosságának ellenőrzése Az épület és a helyiségek balesetmentességének óvoda óvoda Papné Szaló Ilona Tóth Zoltánné

12 ellenőrzése Az óvodai ünnepek, nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, óvodai szünetek terve i szünetek HÓ NAP A PROGRAM MEGNEVEZÉSE Nemzeti ünnep Karácsony Szilveszter Újév Munkaünnepe Nemzeti ünnep Nevelés nélküli munkanapok HÓ NAP A PROGRAM MEGNEVEZÉSE Alkalmazotti és nevelőtestületi értekezlet Alkalmazotti és nevelőtestületi értekezlet Tanévnyitó értekezlet Nyílt napok HÓ NAP folya mato s A PROGRAM MEGNEVEZÉSE Szülők látogatása a csoportokban Szülői értekezletek A PROGRAM MEGNEVEZÉSE

13 13 HÓ NAP Kis-kiscsoportos gyermekek szülei számára tájékoztató Tanévnyitó szülői értekezlet a Köztársaság u óvodában Tanévnyitó szülői értekezlet Tokod- Üveggyári óvodában Félévi szülői értekezlet Köztársaság u. óvodában Félévi szülői értekezlet a Tokod-üveggyári óvodában Tanévzáró szülői értekezlet Köztársaság u. óvodában Tanévzáró szülői értekezlet tokod-üveggyári Óvodában i ünnepek Hagyományos ünnepek terve Köztársaság út 3. HÓ A PROGRAM MEGNEVEZÉSE NAP CÉLCSOPO RT FELELŐS Családi sportvetélkedő óvodá Szabóné Vágó Anna Putzné Vizi Irén Jánoshegyi kirándulás óvodá Papné Szaló Ilona Állatkerti kirándulás óvodá Papné Szaló Ilona Márton napi lampionos felvonulás óvodá Szabó Tibor Gyuláné Horváthné Láris Bernadett Karácsonyi ünnep óvodá Papes Krisztina Magyarovicsn é Bádi Gertrúd Aknainé Szóda Krisztina Farsangi bál óvodá Szakmári Krisztina Locher Józsefné Nemzeti ünnep óvodá Szabó Tibor Gyuláné Horváthné Láris Bernadett

14 Húsvéti ünnepkör óvodá minden óvónő Anyák napja óvodá minden óvónő Hagyományos ünnepek terve Hunyadi J. u IDŐPONT HÓ NAP KEZDÉ SI IDŐ A PROGRAM MEGNEVEZÉSE CÉLCSOPO RT Mihály napi vásár, Sportnap óvodá, szülők Állatok világnapja, Mogyoróhegyi kirándulás óvodá FELELŐS óvónők, dajkák, ped.assziszten s Horváth Zsófia Dobos Jánosné óvónők Tökfesztivál,Lampionos óvodá,sz felvonulás ülők Karácsonyi ünnepség óvodá óvónők Farsangi bál óvodá, szülők Nyers Ferencné Nemzeti ünnep Óvodá, óvónők szülők Húsvéti ünnepkör óvodá óvónők Anyák napja óvodá óvónők 8. A belső ellenőrzés terve Ss z Az ellenőrzés dátuma 2015 hó nap Az ellenőrzés, típusa és tartalma Felvételi előjegyzési napló ellenőrzése Kit ellenőriz? óvodapedagógu Gyermekbalesetek ellenőrzése óvodapedagógu pedagógiai munkát segítők Egészséges életmód óvodapedagógu Felelős (ki ellenőriz?) Szakmai munkaközösség is ellenőrizhet! óvodavető gyermekvédelmi felelős

15 15 pedagógiai munkát segítők Difer mérések ellenőrzése óvodapedagógu BTM gyerekek fejlődésének ellenőrzése gyermeki fejlődés nyomon követő dokumentációk ellenőrzése Szakmai munkaközösség működének ellenőrzése óvodapedagógu óvodapedagógu óvodapedagógu Csoportnaplók ellenőrzése óvodapedagógu Szakmai munka ellenőrzése óvodapedagógu Kiemelt nevelési feladat (közösségi nevelés) megvalósulásának ellenőrzése Nagycsoporto beiskolázásával kapcsolatos feladatok megvalósulásának ellenőrzése Munkaidő, munkafegyelem (adminisztráció jelenléti ív, munkaidő nyilvántartás) ellenőrzése Szülőkkel való kapcsolattartás, jegyzőkönyvek, ünnepségek ellenőrzése Környezeti nevelés, környezet védelem megvalósulásának ellenőrzése óvodapedagógu pedagógiai munkát segítők óvodapedagógu óvodapedagógu pedagógiai munkát segítők technikai dolgozók óvodapedagógu óvodapedagógu Dokumentációk ellenőrzése óvodapedagógu 16. hav onta 17. foly ama tos Tisztasági ellenőrzés dajkák, technikai dolgozók helyettes munkaközösség vezető helyettes munkaközösség vezető munkaközösség vezető helyettes helyettes munkaközösség vezető munkavédelmi felelős Étkezés ellenőrzése konyhá helyettes

16 9. A szakmai fejlesztési feladatok terve Ssz TERÜLET Szakmai fejlesztés tartalma 16 1 Egészséges életmódra nevelés A gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítése, elősegítése. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szoká kialakítása, Mozgásos programok szervezése, a gyerekek edzettségének biztosítása, Rendezett környezeti kultúra iránti igény felkeltése 2 Érzelmi nevelés, szocializáció Olyan légkör megteremtése, melyben a kapcsolatok pozitívak, ahol mindenki jól érzi magát Érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó képesség formálása, erősítése, a társas kapcsolatok alakítása A család és az óvoda kapcsolatának erősítése, a közösségi élet szabályainak formálása. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek támogatása, ösztönzése. 3 Értelmi fejlesztés, differenciálás A kommunikáció különböző formáinak alkalmazása A gyermekek meghallgatása, gyermeki kérdések támogatása, a gyermekek kommunikációs kedvének fenntartása, Az anyanyelv szépségének kifejező erejének megismertetése, Difer mérések a nagycsoportban. Kiemelkedő figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése. 4 Fejlesztő pedagógia Nálunk a rész az egész című jó gyakorlat alkalmazása Nagycsoportban az Oszkár a kis tigris iskolába megy című foglalkoztató füzet alkalmazása. BTM-es gyerekek fejlesztése, a szakértői vélemény alapján 5 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása A Szakértői Bizottság által megfogalmazott fejlesztési javaslatok megvalósítása a megfelelő szakember segítségével A csoportjában elfogadó segítő légkör kialakításával egyéni bánásmód érvényesítésével a gyermek egyéni fejlesztése. 6 Játék, udvari játék tevékenységek Sok érzésszervet foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitás erősítése. Az ismeretlen iránti érdeklődési kedv fenntartása a tanulni vágyás megalapozása. 7 Művészeti nevelés A kreativitás erősítése, az óvodai programok által, a művészetekhez

17 kapcsolódó kultúra fejlesztése. i programok szervezése Év múlik évet ér zenés mesés délelőtt, ovigaléria, adventi készülődés, mesés játszóház, könyvtár galéria, húsvéti kreatív tevékenység, anyák napjára készülődés verssel, tánccal, énekkel, 17 8 Mozgás Térbeli tudatosság fejlesztése, az év folyamán a jeles napokhoz, ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódó mozgásos gyakorlatok végzése. Közös sportprogramok szervezése, Kirándulá szervezése, Napi rendszeres irányított testmozgás. Heti perces irányított mozgás Udvari játék lehetőségeinek kihasználása. 9 Környezettudatosság, környezetvédelem Biztosítjuk a gyermekek számára, hogy tapasztalással, utánzásos tanulással elsajátítsák a környezetkímélő, környezetvédő magatartást, hogy környezetüket tisztlelő felnőttekké, és később ezen értékek közvetítőié váljanak. Vegyék észre az ok- okozati összefüggéseket, a természeti környezetükben Megismertetjük a gyermekkel a termőföld, homok, anyag, kövek, nővények tulajdonságait. Felfedeztetjük a természeti értékeket. 10 Munka jellegű tevékenységek Különböző típusú és gyermekeknek megfelelő tevékenységeket tervezünk,megismertetjük a munkaeszközök használatát. Kialakítjuk és fejlesztjük a munkajellegű tevékenységekhez szükséges atidüket, képességeket, készségeket ( kitartás, önállóság, felelősség, céltudatosság). Célunk: Hogy szívesen vegyenek részt a csoportjuk és az óvoda díszítésében, szívesen vállalkozzanak egyéni megbízatá teljesítésére, szívesen vállalkozzanak egyéni teljesítésre. 11 Cselekvő-felfedező tanulásszervezés Biztosítjuk a érzékszervvel foglalkoztató tapasztalást, felfedezés, lehetőségét. Nagycsoportban alkalmazzuk a kistigris foglalkoztató füzetet, egyéni képességek fejlesztésére, alkalmazzuk a Nálunk a rész az egész című jó gyakorlatot. 12 Anyanyelvi nevelés, kommunikáció Feladatunk az anyanyelv szépségének, fejező erejének megismertetése, beszéd észlelés, beszédértés, fejlesztése. Önkifejezés megalapozása a helyes nyelv használattal. 13 Tehetséggondozás Anyanyelvi, zenei, vizuális, és környezetismereti tehetség műhelyben tevékenykedhetnek azok a gyerekek akik kiemelkedő képességekkel rendelkeznek valamely területen, vagy különösen érdeklődnek valamilyen tevékenység iránt. 14 Közösségi nevelés Célunk: a gyermek közösségbe, társadalomba való beilleszkedésének elősegítése, melynek során megtanulja, megismerni önmagát, társakhoz

18 való viszonyát és elsajátítja az együttélés szabályait. 15 IKT alkalmazása Célunk, hogy az IKT alkalmazása nagyobb teret nyerjen a nevelőmunkánkban, fontos a fejlesztő eszközök rendszeres használata, a digitális technika alkalmazása BTM-es gyermekek A BTM-es gyerekek a Szakszolgálat szakvéleménye alapján fejlesztő tevékenységekben vesznek részt, melyet a gyermek óvodapedagógusa szervez, a csoportszobában a többi gyermekkel együtt, vagy a gyermeket a csoportjából kiemelve. A fejlődés eredményét dokumentálja. 10. Továbbképzések terve (külső, belső). Belső tudásmegosztás tervezése adat Szakmai továbbképzések nem akkreditált belső képzés résztvevők megszervezése várható étszáma pedagógus portfólió készítéssel kapcsolatos ismeretek nyújtása pedagógus kompetenciák megismertetése, foglalkozá elemzése, minősítő vizsgákkal kapcsolatos tájékoztatás pedagógiai szakmai ellenőrzésekkel kapcsolatos tájékoztatás 14 fő nevelőmunkát közvetlenül segítők továbbképzése pedasszistens, dajka Az új kihívának való megfelelés. Az óvodás gyermekek életkori sajátosságai A nevelőmunka segítése. résztvevők várható 10 fő 11. A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás terve adat Dátum Megnevezése Tartalma részt hó nap idő vevő szülők várható Tokod Köztársaság u. 3. Tokod Hunyadi J. u ,00 SzM-i értekezlet Szülői igények megbeszélése, egyeztetés a további teendőkről, ,00 SzM értekezlet Szülői igények megbeszélése, egyeztetés a 14fő Felelős vezető 5 fő -

19 további teendőkről, helyettes Szöveges indoklás A z SZM vezetője, tagjai bármikor kezdeményezhetik a szülői szervezet összehívását, melynek témájáról a meghozott döntésekről,a felmerülő igényekről tájékoztatják a vezetőt. 19 adat 12. Külső-belső információáramlás, IKT kompetencia terve Dátum hó nap időpont A honlap tartamának frissítése, Tartalma Érintettek köre Felelős Cikk megjelentetése a h4elyi újságban óvodapedagógu szülők- gyerekek Honlap anyagának frissítése óvodapedagógu Újság cikk megjelentetése a helyi újságban szülők- gyerekek Nyers Ferencné Papné Szaló Ilona Nyers Ferencné Papné Szaló Ilona Szöveges indoklás A külső- belő információáramlás a szülők felé az események előtt személyes, írásos tájékoztatóval, megkereséssel történik. A rendszeres folyamatos információkra az óvodapedagógu en keresztül, és a havi rendszeres megbeszélések, értekezletek alkalmával kapják. A pedagógiai munkát segítők és technikai alkalmazottak az értekezleteken kívül időszakos megbeszélések útján tájékozódhatnak. A szülői illetve az alkalmazotti és nevelőtestületi értekezletek alkalmával informatikai eszközöket alkalmazunk, projektor vetítő vászon laptop. 13. A belső önértékelési rendszer terve adat Dátum Megnevezése Tartalom Az érintettek hó nap idő köre Beszámoló A pedagógu beszámolója a munkatervben megfogalmazott óvodapedagógu Felelős vezető

20 feladatok alapján vezetői beszámoló A vezető beszámolója a munkatervben megfogalmazott feladatok alapján óvodapedagógu vezető Az óvoda-iskola átmenet támogatásának terve adat Tokodi Mesevár Tokodi Mesevár Tokod Hunyadi J. u. 23. Dátum hó nap időpont 11. folyamatos Difer mérés óra óra Megnevezése Tartalma Helye Felelős Iskola pedagógus látogatása, óvodá látogatása az iskolába 11. folyamatos Difer mérések Difer fejlődésvizsgáló teszt elvégzése, minden nagycsoportos gyermekkel ismerkedés a gyerekkel az iskola pedagógus hospitálása elsős tanulók tanórájának megtekintése Difer fejlődésvizsgáló teszt elvégzése, minden nagycsoportos gyermekkel óvoda óvoda iskola óvoda nagycsoportos óvodapedagógus nagycsoportos óvodapedagógu helyettes adat 15. Külső kapcsolatok terve Tokodi Mesevár Dátum hó nap időpont minden hó utolsó hétfője időszakos Megnevezése Tartalma Helye Felelős testületi ülés részvétel a falu rendezvényein vizsgálati kérelmek elindítása a vezető részt vesz az önkormányzat testületi ülésén gyereknap, karácsony, idősek napja, szüreti felvonulás, falunap, iskolaérettségi vizsgálatok, önkormányzat Tokod falu óvoda

21 Tárgyi eszközfejlesztés (Eszköz és felszerelésjegyzéknek való megfelelés) terve adat TERÜLET Fejlesztés CSOPORTSZOBÁK UDVAR KONYHA JÁTÉKOK festés, parkettalakkozás udvari játékok felújítása, hűtőszekrény beszerzése, fejlesztő játékok vásárlása, 17. Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve adat Dátum FELADAT TARTALOM Felelős Szöveges indoklás hó nap tájékoztató a törvényi változá megismerése, gyermekvédelmi feladatok kommunikáció a családsegítő szolgálattal, kommunikáció a családsegítő szolgálattal, kommunikáció a családsegítő szolgálattal, eseti megbeszélések, problémák feltárása, eredmények ismertetése eseti megbeszélések, problémák feltárása, eredmények ismertetése eseti megbeszélések, problémák feltárása, eredmények ismertetése gyermekvédelmi felelős gyermekvédelmi felelős gyermekvédelmi felelős gyermekvédelmi felelős Az óvodapedagógu írásban jelzik a gyermekvédelmi felesőnek a kivizsgálásra javasolt eseteket, a gyermekvédelmi felelős felveszi a kapcsolatot a családsegítő szolgálattal, és közösen megbeszélik a szükséges tennivalókat. 18. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos feladatok adat Dátum FELADAT TARTALOM Felelős Tokod, Köztársaság hó nap heti 2 óra képességfejlesztés Kognitív funkciók fejlesztése, grafomotorika fejlesztése, mozgás, beszéd fejlesztés,

22 u. 3. Szöveges indoklás heti 2 óra képességfejlesztés logopédia, mozgá fejlesztés A fejlesztést a szakértői bizottság szakvélemény alapján megbízott gyógypedagógus végzi Gyermeki fejlődés nyomon követésének terve adat Dátum FELADAT TARTALOM Felelős hó nap bejegyzés a gyermeki fejlődés nyomon követő dokumentumba bejegyzés a gyermeki fejlődés nyomon követő dokumentumba a fejlődés tartalmi elemei a fejlődés tartalmi elemei óvodapedagógu óvodapedagógu 20. i hittan adat Tokod, Köztársaság u. 3. gyermekek várható Hittant tanító neve 20 Wéber Lászlóné Helyszín óvoda heti egy alkalom Időpont Szöveges indoklás A hitoktatáson való részvételt a szülő aláírásával kéri. 21. Tehetséggondozó programok, tevékenység terv Tokodi Mesevár Tokod, adat dátum FELADAT TARTALOM Felelős hó nap heti 1 alkalom anyanyelvi, zenei, környezetismereti, vizuális, területen magasabb anyanyelvi, zenei, környezetismereti,vizuális, te4vékenységek rendszeres gyakorlása tehetségek műhelyét vezető óvodapedagógu

23 Köztársaság u. 3. Tokodi Mesevár Tokod, Hunyadi J. u.23. heti 1 alkalom teljesítményt mutató gyermekek nevelése mozgásos tehetség műhely működtetése labdával végzett feladatok gyakorlása tehetségek műhelyét vezető óvodapedagógu Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység terve adat dátum FELADAT TARTALOM Felelős Tokod, Köztársaság u. 3. Tokod Hunyadi J. u.23. hó nap családi sportvetélkedő megszervezése Jánoshegyi kirándulás szervezése Lampionos felvonulás szervezése Sportnap szervezése kirándulás szervezése lampionos felvonulás közös torna, sportvetélkedő Séta az erdőben, Séta a faluban sportvetélkedők séta a Mogyoróhegyen séta a faluban Szabóné Vágó Anna Putné Vizi Irén Papné Szaló Ilona Szabó Tibor Gyuláné Horváthné Láris Bernadett óvónők, dajkák, ped.asszisztens Horváth Zsófia óvodapedagógu 23. A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység terve adat dátum FELADAT TARTALOM Felelős Tokod, Köztársaság u. 3. hó nap családi sportvetélkedő megszervezése Jánoshegyi kirándulás szervezése közös torna, sportvetélkedő Séta az erdőben, Szabóné Vágó Anna Putné Vizi Irén Papné Szaló Ilona Állatkerti Állatok életmódjának Papné Szaló

24 Tokod Hunyadi J. u.23. kirándulás megszervezése Sportnap szervezése kirándulás szervezése megfigyelése, szokásaiknak megfigyelése sportvetélkedők séta a Mogyoróhegyen Ilona óvónők, dajkák, ped.asszisztens Horváth Zsófia 24 Szöveges indoklás A csoportok rendszeresen szerveznek helyi kiránduláat a környező erdőkbe, hegyekre, rétekre. 24. A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezésének terve adat dátum FELADAT TARTALOM Felelős hó nap havonta védőnői ellenőrzés 06. fogorvosi vizsgálat szervezése 04. egészségügyi vizsgálat tisztasági ellenőrzés gyerekek száj higiéniájának megőrzése a gyerekek testi fejlettségének vizsgálata 25. A tervezett óvodai bezárás időpontja Ssz Dátum hó naptól napig IDŐSZAK TÉLI IDŐSZAKBAN (Amennyiben valamennyi szülő aláírásával igazolta, hogy nem veszi igénybe az ügyeleti ellátást sem NYÁRI IDŐSZAKBAN ( Köztársaság u. 3. ) Ügyeletes, felelős Nyári időszakban ( Hunyadi J, u.23. ) helyettes

25 26. Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos terve: Vezetési terv: 25 - Havi értekezletek megtartása, ami egyrészt a tudás gyarapítását szolgálja. - A Difer mérés megismerése melyet a nagycsoportokal végeznek a pedagógu, az iskolaérettség megállapítására. - Fejlesztési ötletek összegyűjtése dokumentumba rendezése, a kiszűrt problémák fejlesztése érdekében. - Az időszakos események értékelése, a következők megbeszélése, aktuális problémák megoldása. - Kommunikáció fejlesztése egyrészt a honlap folyamatos frissítése, folyamatszabályozással,a facebook-on való folyamatos intézményi megjelenés, en való tájékoztatás folytatása, és a fentiekben említett értekezletek rendszeresítése. - Ellenőrzési hatáskörök elosztása (tisztasági - balesetvédelmi ellenőrzés, szakmai ellenőrzés) időszakos megbeszélések az érintett felelősökkel. - A differenciált nevelés megvalósításának, Az Oszkár a kistigris foglalkoztató füzet alkalmazásának figyelemmel kísérése a nagycsoportban. - Önértékelés megszervezése, amely a pedagógiai szakmai ellenőrzés egyik dokumentuma lesz. Pedagógiai terv: Kiemelt terület ebben az évben a közösségi nevelés. Feladatok a közösségi nevelés kapcsán. - Családi programok szervezése. - Egyéni beszélgetések a szülőkkel, a szülői hozzáállá megismerése, konfliktu kezelése. - Stabil óvodai szokásrend megerősítése. - Szülővel közös kirándulá szervezése. - A szülők tájékoztatása a gyermek fejlődéséről a pedagógus által vezetett dokumentum alapján. A programok és a feladatok részleteit a munkaterv melléklete tartalmazza. Tokod, Papné Szaló Ilona

26 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK: Az.. irattárában...iktatási számú jegyzőkönyv található, mely igazolja, hogy a szülők megismerték és véleményezték a nevelési év munkatervét 26 Kelt:., szülői szervezet vezetője Az.. irattárában...iktatási számú jegyzőkönyv található, mely igazolja, hogy a fenntartó megismerte és véleményezte a nevelési év munkatervét Kelt:., fenntartó A nevelőtestülete:.. %-os arányban, a kelt nevelőtestületi határozata alapján, a nevelési év munkatervét elfogadta. Kelt:., intézményvezető,

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15.

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016 Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. 1 Tartalom 1.FEJLESZTÉSI TERV... 4 1.1.Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 2.PEDAGÓGIAI

Részletesebben

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Sorszám: J Tárgy: Mezőberény Város Ovodai Intézménye 2014-2015. V nevelési év munkaterve Előterjesztő: Körösi Mi1ály Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke Készítette: Olejné Mertz Judit referens Véleményező

Részletesebben

Éves munkaterv. Csupaszív Kétnyelvű Óvoda. 2015/16 nevelési év

Éves munkaterv. Csupaszív Kétnyelvű Óvoda. 2015/16 nevelési év 2015/16 nevelési év Éves munkaterv Csupaszív Kétnyelvű Óvoda 2015/16 nevelési év 1 Tartalom A pedagógiai munka feltételrendszere 4 1.1. Alapadatok 4 1.2. Alapító okirat szerinti feladatellátás 4 1.3. Humánerőforrás

Részletesebben

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE MESEVÁR ÓVODA 4465. Rakamaz, Bocskai út 76. TEL: +3642-570-717 MESEVÁR ÓVODA M U N K A T E R V E A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Bodnár Jánosné igazgató Rakamaz, 2014. szeptember 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u.10. OM azonosító: 202287 INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2015/2016. nevelési év A munkatervet készítette: Tarr Ágnes intézményvezető A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Készítette: Simon Csabáné Nevelőtestület nevében Legitimációs eljárás Szülői Szervezet nevében aláírás Dokumentum jellege:

Részletesebben

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje. 2015/2016-os nevelési év

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje. 2015/2016-os nevelési év Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje MUNKATERV 2015/2016-os nevelési év Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje MUNKATERV 2015/2016-os nevelési év I. A nevelési év rendje A 2015/2016-os nevelési év rendjét a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére Tárgy: Alapító Okirat módosítása Tisztelt Humán és Környezetvédelmi

Részletesebben

Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda 2014-2015 nevelési év kezdésével kapcsolatos feladatokról

Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda 2014-2015 nevelési év kezdésével kapcsolatos feladatokról Szajoli Tiszavirág Óvoda 5081 Szajol, Szent István király út 70. telefon: 56-446-003 mobil: 06-20/530-41-32 email: szajovi@gmail.com Honlapcím: www.szajoliovoda.hu OM: 201969 Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE

ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE Iktatószám: 263/2/2013. KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE ANTALICS HAJNALKA óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 1. Személyi feltételek... 3 1.1. Adott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ágoston Művészeti Óvoda / Váradi Telephely/Kastély Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzat Szalontai Edit óvodavezető 1 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 34263 Intézmény neve: Ágoston

Részletesebben

BELEGI PITYPANG ÓVODA

BELEGI PITYPANG ÓVODA BELEGI PITYPANG ÓVODA 7543 Beleg, Rákóczi u. 163. Tel.: 0620/3412722 PEDAGÓGIAIMUNKATERV 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Szabó Gáborné Az óvoda nevelőtestülete a munkatervet megismerte és 100%-os

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015 MUNKATERV 2014-2015 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége. 2014 09.01. 2015 08. 31. Legitimációs eljárás Ph. :.. aláírás Szülői

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

Tanévnyitó értekezlet 2012/2013. Pedagógiai munkaterv

Tanévnyitó értekezlet 2012/2013. Pedagógiai munkaterv ÁMK Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Magyarbánhegyes Árpád u. 48. Tanévnyitó értekezlet 2012/2013 Pedagógiai munkaterv Készítette: óvodavezető Tartalomjegyzék: 1. 2012/2013 nevelési év működési

Részletesebben

Előterjesztés. Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről

Előterjesztés. Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről Előterjesztés Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről 1. előterjesztés száma: 222 /2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3. előterjesztés készítésében

Részletesebben

2011/2012-es nevelési év. Készítette : Molnár Gyula Miklósné. óvodavezető

2011/2012-es nevelési év. Készítette : Molnár Gyula Miklósné. óvodavezető NAGYATÁDI ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT EGYESÍTETT ÓVODA FELADATELLÁTÁS TERVEZÉSE /2es nevelési év Készítette : Molnár Gyula

Részletesebben

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o.

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. MUNKATERVE 2015/2016 TARTALOM: A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. 4. Fejlesztési terv 8 o. 4.1. A tanév

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/13/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

AZ ŐCSÉNYI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 2010/2011 TANÉV

AZ ŐCSÉNYI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 2010/2011 TANÉV 1 AZ ŐCSÉNYI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 2010/2011 TANÉV 2 I. Fejlesztési terv 1, Személyi feltételek Intézményünkben működik a Családi Napközi és Játszóház

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28) Kormány-rendelet

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28) Kormány-rendelet

Részletesebben

Almáskert Óvoda. Közzétételi lista a 2014/2015-ös nevelési évre

Almáskert Óvoda. Közzétételi lista a 2014/2015-ös nevelési évre Almáskert Közzétételi lista a 204/205-ös nevelési évre . Alkalmazotti közösségünk A 3 óvodánkban a nevelő-fejlesztőmunkát : 35 óvodapedagógus végzi. Almáskert Csicsergő Gázgyár Összesen: Pedagógus létszám:

Részletesebben

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 2011/2012 tanév Készült: a tagintézmény vezetők, a munkaközösség vezetők és az egyes szakterületek megbízottjainak értékelése alapján Bogyiszló, 2012.

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

A Szent László Völgye Bóbita Óvoda. Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre

A Szent László Völgye Bóbita Óvoda. Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre A Szent László Völgye Bóbita Óvoda Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre A munkatervet készítette: Némethné Keszthelyi Andrea Intézményvezető A munkatervet a Szent László Völgye Bóbita Óvoda alkalmazotti

Részletesebben

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV 2014-2015 nevelési év Székhely: 2112, Veresegyház, Árnyas u. 1.sz. OM azonosító: 200689 Készítette: Puskásné Gazdag Mónika óvodavezető Véleményezte és elfogadta:

Részletesebben

2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra.

2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. 2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA 6041 Kerekegyháza Park u. 1 A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. Joseph Joubert OM azonosítója:027650 Intézményvezető. Ph. Legitimációs

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31.

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. ESZTERLÁNC ÓVODA 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. Készítette: Balog Tiborné Intézményvezető 1 A jó pedagógus megőrzi a múltat, feltárja a jelent

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023 ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023 Beszámoló a 2015/2016. tanév indításáról Tisztelt Jegyző Asszony, Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE

ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Iktatószám: 508/2/2015. KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE ANTALICS HAJNALKA óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 1. Személyi feltételek... 3 1.1. Adott

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata 2173 Kartal, Ady E. út 60-62.; Telefon/fax.: 28/437-320; e-mail: ovoda@kartal.hu; ovikartal@gmail.com; honlap címe:www.ovoda.kartal.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4. OM: azonosító: 202297 2015/2016-os nevelési év INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Összeállította: intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Statisztikai

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

Intézmény neve: Szilvásváradi Manóvár Óvoda Címe: 3348 Szilvásvárad Park u. 2. OM azonosító: 201 861 Óvodavezetői beszámoló 2014/2015. nevelési év A beszámoló a Szilvásváradi Manóvár Óvoda és a Szilvásváradi

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

GYERMEKMOSOLY ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. NEVELÉSI ÉV

GYERMEKMOSOLY ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. NEVELÉSI ÉV GYERMEKMOSOLY ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28) Kormány-rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.- 2.) bekezdés alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 1 2 / 2 0 1 3 - A S T A N É V M U N K A T E R V E Nézd, ahogy a gondolatok szavakká válnak,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS TÁJÉKOZTATÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2011.szeptember 13-án 14 órakor tartandó ülésére, a Napközi otthonos Óvodában folyó nevelőmunkáról, gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV Készítette: Ács Sándorné intézményvezető Nyíregyháza, 2015. szeptember 14. 1 A 2014 2015 ös nevelési év rendjét a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

MUNKATERV MARCALI ÓVODAI KÖZPONT. 8700 Marcali, Postaköz 3.

MUNKATERV MARCALI ÓVODAI KÖZPONT. 8700 Marcali, Postaköz 3. MUNKATERV 2015 2016 MARCALI ÓVODAI KÖZPONT 8700 Marcali, Postaköz 3. 1 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 1.1. Az intézmény Alapító Okirat szerinti feladatellátása Szakágazat: 851020

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2015/2016-os nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2015/2016-os nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2015/2016-os nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2015/2016-os nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2015/2016-os nevelési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető: \ ^ '.^UvtAA... ajáírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

Munkaközösség tagjai:

Munkaközösség tagjai: Munkaközösség tagjai: Osztályok Osztályfőnökök Osztálytanító 1.a Sági Gyöngyi Porgányiné Henrich Piroska 1.b Perákné Megyes Edit Dávidovics Mária 2. Kiskóné Bődör Krisztina 3.a Martonné Kotnyek Judit Wilheim

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE. 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító: 036456

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE. 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító: 036456 SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító: 036456 1 MUNKATERVE A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVRE KÉSZÍTETTÉK: Kovács Tiborné Kocsisné Bucsi

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program 2009

Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Készítette: Görög Anikó Rabné Fülöp Ildikó Szabó Edit Málnai Andrea Tóth Gyuláné Hétszínvirág Óvoda 1141. Bp. Egressy út. 182. 1. Tartalomjegyzék I. MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése 2013. június 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó MUNKATERV 2015/2016 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 3170. Szécsény, Magyar út 13. Intézmény OM azonosítója: 202343 Készítette:.. Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2013/2014. Fellegvár Óvoda Visegrád Fő u. 18.

ÉVES MUNKATERV 2013/2014. Fellegvár Óvoda Visegrád Fő u. 18. ÉVES MUNKATERV 2013/2014 Fellegvár Óvoda Visegrád Fő u. 18. Készítette: Véleményezte és elfogadta: Dobó Istvánné óvodavezető Nevelőtestület, 2013. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. Működési terv Nevelési

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Lıkösháza Községi Óvoda. OM azonosító:202230

MUNKATERV 2013/2014. Lıkösháza Községi Óvoda. OM azonosító:202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2013/2014 OM azonosító:202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:66 244 085 e-mail:lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat Készítette:

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012.

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület!

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület! DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com Ikt. szám: 5-4/2012-II. Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

A Zombai Körzeti Óvoda

A Zombai Körzeti Óvoda A Zombai Körzeti Óvoda MUNKATERVE 2014/2015 Zomba, 2014. szeptember A Társulás bemutatása 2014/2015-ös tanév feladatai A költségvetési szerv neve: Zombai Körzeti Óvoda A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

Fénysugár Katolikus Óvoda OM azonosító: 201094

Fénysugár Katolikus Óvoda OM azonosító: 201094 Fénysugár Katolikus Óvoda OM azonosító: 201094 MUNKATERV 2015-2016 Érvényesség: 2015.09.01-2016.08.31 Tartalomjegyzék I. Bevezető....3 II. Óvodánk helyzetképe - Helyzetelemzés....5 III. A nevelési év rendje...8

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

MUNKATERV. OM azonosító: 034693. óvodavezető. Kispesti Hársfa Óvoda

MUNKATERV. OM azonosító: 034693. óvodavezető. Kispesti Hársfa Óvoda Kompetencia alapú oktatási program bevezetése Kispesten azonosító szám: TÁMOP-3.1.4.-09/1-2009-0018 Kispesti Hársfa Óvoda 1191 Bp. Eötvös u. 9. Tel./fax: 357-415 harsfa@ovoda.kispest.hu OM azonosító: 034693

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálya kiterjed: A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat melléklet Adatkezelési szabályzat 1. Az adatkezelési szabályzat célja A alkalmazottak valamint a gyerekek adatainak nyílvántartása kezelése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala intézményi rendjének megállapítása

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út 53. OM:030410 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Vida Eszter óvodavezető 2015. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések...1.o Az Óvoda alapadatai 2.o

Részletesebben

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel: 62/525-090 Tárgy: Kérelem Éves Munkaterv véleményezésére Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Az emberi

Részletesebben

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Tájékoztató a feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről 4090 Polgár, Zólyom utca 14. Bevezető: A Polgári Vásárhelyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét (1118 Budapest, Csíkihegyek u.11.) Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető:

MUNKATERV 2015/2016. Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét (1118 Budapest, Csíkihegyek u.11.) Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető: Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét (1118 Budapest, Csíkihegyek u.11.) MUNKATERV 2015/2016 Intézmény OM- azonosítója: 034449 :.. Jánosné Szedlacsek Éva Nevelőtestület nevében: Magyarné Adamovszky

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben