SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE. 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító: 036456"

Átírás

1 SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító:

2 MUNKATERVE A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVRE KÉSZÍTETTÉK: Kovács Tiborné Kocsisné Bucsi Etelka Dr. Dancseczné Kovács Tünde igazgató óvodai intézményegység-vezető bölcsődei intézményegység-vezető ÉRVÉNYESÍTETTE: Kovács Tiborné igazgató Szentgotthárd, augusztus 30. 2

3 ANNAK, AKI NEM GONDOL, ÉS NEM TERVEZ JÓ ELŐRE, A GOND KOPOGTAT AZ AJTAJÁN! /Konfucius/ 3

4 TARTALOM I. IGAZGATÓI MUNKATERV 1. A nevelési év rendje. 2. Szervezeti feltételek, igazgatási, gazdálkodási feladatok. 3. Intézményi rendezvények, szolgáltatások. 4. Ellenőrzési terv. 5. Feladat ellátási terv. II. AZ ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG SZAKMAI MUNKATERVE 1. A 2013/2014-es nevelési év szakmai feladatai. 2. Programnaptár. 3. Kapcsolatok, együttműködések Intézményen kívüli kapcsolatok 3.2. Kapcsolatok, különös tekintettel az intézményegységek és a tagóvodák közti szakmai kapcsolatokra. 4. Ellenőrzési terv. CSATOLMÁNYOK: A munkaterv elfogadásáról szóló nevelőtestületi határozat. 4

5 I. IGAZGATÓI MUNKATERV INTÉZMÉNYVEZETŐI CÉLOK ÉS ELVÁRÁSOK: változások beindítása: a 2012/2013-as nevelési évben végrehajtott, hatályos változások beépítése az intézmény napi működésébe, úgy a szervezeti működést, a pedagógusok megváltozott munkaidejét, munkarendjét, mint a nevelési gyakorlatot tekintve, intézményvezetőként az új struktúrájú vezetés hatékony működésének segítése, támogatása, alkalmazkodás a folyamatosan változó jogszabályi környezethez, kiemelt nevelési feladat: egészségfejlesztés, egészséges életmódra nevelés, testi-lelki egészség fejlesztése sok mozgással, érzelmi nevelés, érzelmi intelligencia fejlesztésének hangsúlyával, környezetvédelmi neveléssel (szelektív hulladékgyűjtés csoportokban, papír-és préselt PET palackok gyűjtésével, a hulladékgyűjtő szigetekre történő közös szállítással), november az egészségfejlesztés hónapja nevelési tartalmainkkal, programokkal, külső jegyekkel, márciusban Zöld hét szervezése minden csoportban: természetről, környezetről szól minden az óvodai csoportokban, továbbra is a korszerű köznevelési intézményi működés biztosítása korszerű nevelési módszerekkel, a módosult Pedagógiai Program szellemiségének, változásainak érvényesítésével, együttműködéssel, más oktató-nevelő munkát végző és szociális, gyermekjóléti, egészségügyi intézményekkel, pedagógiai-módszertani megújulással, szemléletformálással, szervezetfejlesztéssel: a kötött munkaidő neveléssel le nem kötött részének hatékony, az intézményi megújulást támogató felhasználásával (olyan célok, feladatok, programok szervezése, melyek segítik a hatékony időfelhasználást), amit intézményvezetőként várok minden kollégától a jó szervezést, a pedagógus kötelezettségeinek maradéktalan érvényre juttatását, az óvónői pályához méltó magatartás tanúsítását (megjelenés, kommunikáció, kapcsolatok igényessége, hitelessége), a hatékony, hiteles kommunikációt, az önálló problémamegoldást, saját hatás-és jogkörön belül, a csapatmunkát, szakmai hitelességet. Az intézményben vezetői feladatokat ellátóktól elvárom fentieken túl: a professzionalizmust, az egységességet alapelvekben, elvárásokban, működést szabályozók betartásában, betartatásában, a hitelességet, a hatékonyságot, mert a vezető hatékonysággal tartozik a szervezetnek, hatékonysága a szervezet hatékonyságának alapkövetelménye, a nevelés egészséges és biztonságos feltételeinek folyamatos biztosítását, együttműködést az igazgatóval, a pedagógus etika normáinak betartását és betartatását. 5

6 1. nevelési év rendje A nevelési év A nevelési év kezdő napja: szeptember 01. napja A nevelési év befejező napja: augusztus 31. napja Nevelés nélküli munkanapok felhasználásának terve az óvodai intézményegységben A TERVEZETT IDŐPONT A FELHASZNÁLÁS CÉLJA, TÉMÁJA TARTAMA november 15. (péntek) Őszi nevelőtestületi értekezlet: Téma: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek az óvodában: fogalmak, ellátási feladatok, óvodapedagógusi feladatok Előadó: Kovács Tiborné, Varjuné Molnár Katalin Felelőse: Kovács Tiborné, intézményvezető 1 nap március 14. (péntek) április 18. (péntek) (péntek) Tavaszi nevelőtestületi értekezlet: Téma: Pedagógus életpálya, minősítés, szakmai ellenőrzés. Portfólió- hogyan készítsem?! Előadó: Kovács Tiborné, igazgató Felelőse: Kocsisné Bucsi Etelka, szakmai vezető Szakmai nap. Téma: Tehetséggondozás az óvodában. Előadó: meghívott előadóval Felelőse: Kocsisné Bucsi Etelka szakmai vezető Évzáró és évnyitó nevelőtestületi értekezlet Felelőse: Kovács Tiborné, igazgató és Kocsisné Bucsi Etelka szakmai vezető 1 nap 1 nap 1 nap MINDÖSSZESEN: 4 nap A nevelési évenként felhasználható 5 nevelés nélküli napból 1 nap rendkívüli helyzetre még felhasználható. Az indokolt és szükséges felhasználásról a fenntartót, a szülőket írásban tájékoztatni fogjuk. 6

7 Felügyeletet, óvodai étkezés biztosításával egy összevont óvodai csoportban, a székhely óvodában biztosítunk, kizárólag azoknak a gyermekeknek, akiknek napi felügyeletéről a család gondoskodni nem tud. A felügyeleti igényt előre jelezni kell. A szünetek és a felügyeletek rendje. A SZÜNET NYITVA VAGYUNK I=igen/N=nem CSAK FELÜGYELET VAN A FELÜGYELETEK RENDJE Iskolai őszi szünet október ig I Őszi nevelési értekezlet november 15. X Az iskolai téli szünetből (2013. dec jan. 03-ig)) december 30., 31., 2munkanap. N március, tavaszi nevelőtestületi értekezlet. X április, szakmai nap óvodánkban X Iskolai tavaszi szünet, április ig. I Évzáró, évnyitó értekezlet, augusztus 29., péntek X Nyári karbantartási szünetek a SZMSZ szerint, fenntartói döntés alapján. (Közlése február hónapban.) N Szülői Közösség véleményezése: Szentgotthárd, Kocsis Tamás SZKV elnöke Fenntartói véleményezés: Szentgotthárd,

8 1. Szervezeti feltételek, igazgatási, gazdálkodási feladatok Törvényességi feladatok. a törvények változásainak naprakész nyomon követése, az információk továbbítása, átadása, határidő: folyamatos felelős: igazgató a munkaköri leírások felülvizsgálata, módosítása a köznevelési törvény változásainak és a végrehajtási rendeleteknek megfelelően, határidő:2013. október 31. felelős: minden vezető a maga feladatkörében (lásd: SZMSZ) SZMSZ aktualizálása a végrehajtási rendeletnek és a Nkt. módosításának alapján felelős: igazgató határidő: október 31. a szakmai munkaközösség vezetők aktív bevonása az intézmény belső ellenőrzésébe és értékelésébe felelős: szakmai vezető munkaközösség-vezetők minden dolgozónak kötelessége külön felhívás nélkül, egységes érték-és szabályképviselettel, az intézményi szabályzókban (különös tekintettel a házirendre és az SZMSZ-re) rögzítettek betartása, betartatása, biztosítva az intézményi működés kiegyensúlyozottságát, zavartalanságát. Az ennek elmulasztása miatti károk (anyagi, erkölcsi) a dolgozót terhelik határidő: folyamatos felelős: az intézmény minden dolgozója szülői értekezleteken a nemzeti köznevelésről szóló törvény 45. -ának pontos ismertetése, értelmezése a tankötelezettségről felelős: tanköteles korú gyermeket nevelő csoportok pedagógusai határidő: őszi szülői értekezletek a szakmai munkának garantálnia kell a gyermekek érdekeinek érvényesítését, teljes személyiségük harmonikus fejlesztését, a kiegyenlítetten, egységesen magas színvonalú munkát, az óvodában a nevelés hangsúlyos érvényesítését, felelős: minden óvodapedagógus határidő: folyamatos Szervezeti feltételek és humán erőforrás gazdálkodás 8

9 A 2013/2014-es nevelési évhez, a jelenlegi jogszabályokban meghatározottak szerinti személyi feltételek biztosítottak, egy német nemzetiségi óvodapedagógusi álláshely kivételével. E feladat ellátására a pályázat kiírásra került a nyár folyamán, arra egy pályázat érkezett, de sajnos a pályázó visszalépett, mert családi okok miatt az állás elfoglalását megkezdeni 2013 szeptemberében nem tudja szeptember 02. napjától a 15 csoportos óvodai intézményegységben a 3csoport/1 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatását már biztosítani tudjuk (a pályáztatás, a döntés már megtörtént). A nyugdíjazás miatt megüresedett adminisztratív munkakört napjától betöltjük. A 2013/2014-es nevelési évben nyugdíjba vonulását tervezi 1 óvónő és 2 dajka a székhely óvodában, 1 dajka a Micimackó Tagóvodában. A logopédiai ellátás, mint szakszolgálati feladat a március 01-től hatályos jogszabály szerint állami feladat ellátási kötelezettség, de a feladat ellátásának szervezeti és finanszírozási háttere még nem biztosított, így az ellátás egyelőre önkormányzati támogatással biztosított. Az egyik logopédus kolléga nyugdíjba vonulása miatt megüresedett álláshely nem került meghirdetésre a várható, de nagyon bizonytalan változások miatt, így jelenleg az ellátás nehézségekbe ütközik. Többcélú intézményünk óvodai intézményegységében a évi CXXIX. törvénnyel módosított Nkt. 1. melléklete meghatározza a kötelezően alkalmazott vezetők létszámát., miszerint a 340 férőhelyes óvodai intézményegységben (óvoda!) 2 igazgatóhelyettes alkalmazása kötelező. Fenntartónk egyelőre egy fő alkalmazásához járult hozzá. A megbízást a feladat ellátására pályáztatni kell, amire eddig az időpontig nem volt lehetőségünk, így határozott időre, legfeljebb egy nevelési évre javaslatot teszek: határozott időre javasolom megbízni az I. igazgató-helyettesi feladatokkal Varjuné Molnár Katalin óvónőt, a II. igazgató-helyettesi feladatokkal Berkenyésné Polmüller Ildikót, akik jelenleg végzik a közoktatás vezetői szakképzési tanulmányaikat. Az óvodai intézményegységvezető-helyettesi feladatokkal Murányiné Szukics Veronika szakvizsgázott óvodapedagógust bízom meg, szintén határozott időre. Igazgatási feladatok. minden nevelési évben október, január és március hónapokban vezetői értekezletet tartunk; vezetői értekezletet kell tartanunk akkor is, ha valamely vezető fontos, halaszthatatlan ügyben azt kéri, határidő: a jelzett hónapok felelős: igazgató 9

10 az igazgatótanács nevelési évenkénti, legalább három alkalommal történő ülését az igazgatónak kell megszerveznie, felelős: igazgató intézményközi szakmai munkaközösség újra indítása a nagy érdeklődésre való tekintettel, Szentgotthárdtól Körmendig. vezetője: Kovács Tiborné, igazgató az intézményegység-vezetők elsősorban felelnek az egységek szakmai munkájának irányításáért, szervezéséért, ellenőrzéséért, melyről három havonta írásban tájékoztatják az igazgatót, határidő: folyamatos felelős: intézményegység-vezető az igazgatóhelyettesek és a tagóvoda vezetők, együttműködve, folyamatosan koordinálva az óvodai egységvezetővel és az igazgatóval, felelősek az új rendszerű munkaidőnyilvántartás vezetéséért, a pedagógusok arányos terheléséért, az eseti helyettesítések elrendeléséért a jogszabály szerint. Túlmunkát igazgatói jóváhagyás nélkül nem rendelhetnek el. felelős: vezetői feladatokat ellátók határidő: folyamatos minden gyermek, minden jogszabályban meghatározott adatát rögzíteni kell a közoktatás információs rendszerében, hogy minden gyermek rendelkezzen oktatási azonosító számmal határidő: folyamatos felelős: adatszolgáltatásért a szakmai vezető, rögzítésért a titkár székhelyen, tagóvodákban a tagóvoda vezetők minden, feladattal megbízott alkalmazottnak kötelessége a feladat teljesítését követő 15 naptári napon belül írásban beszámolni az elvégzett feladatról, a feladatot kiadónak, belső szabályzatainkban rögzített éves feladatok maradéktalan megvalósítása felelős: minden intézményi alkalmazott határidő: folyamatos a munka-,tűz-, és balesetvédelmi oktatásokról a szabályoknak megfelelően gondoskodni kell; felelős: tűz-és munkavédelemért felelős személyek Gazdálkodási feladatok. 10

11 - az intézményi feszített gazdálkodás kényszere a működés minden területére továbbra is érvényes, úgy a személyi juttatások, mint a dologi kiadások előirányzatára vonatkozóan, - az egyszemélyi felelősség elvéből adódóan, kiadással kapcsolatban kötelezettségvállalást, megrendelést az igazgatóval történt egyeztetés nélkül nem lehet eszközölni, - a helyettesítések elrendelése az egységvezetők, tagóvoda vezetők feladat-és hatásköre, akik a munka szervezésében, a szabadságok kiadásában az észszerűségre, a takarékosságra figyelemmel, az igazgatóval egyeztetve, őt időben tájékoztatva kötelesek döntéseket hozni, - az intézmény minden alkalmazottjának munkaköri kötelessége az intézményi ingó-és ingatlan vagyon védelme, a berendezési tárgyak, eszközök rendeltetésszerű használata. 11

12 2. Intézményi rendezvények, szolgáltatások Rendezvények november 13. A Pedagógiai Program szerint, a magyar nyelv napján házi vers-és mesemondó versenyt rendezünk tehetséges óvodásainknak, elsősorban az 5-6 évesek között! A versek és mesék tartalma, hossza, igazodva a gyermekek életkorához, kizárólag a magyar nép- vagy műmesék köréből merítettek legyenek. Minden részt vevőt emléklappal ajándékozunk meg, a helyezettek okleveleket és könyvjutalmat kapnak Újra óvodai papírgyűjtési akció!!! A nagysikerű, családok által jelentősen támogatott papírgyűjtési akciót újfent megszervezzük óvodás gyermekek környezettudatos magatartásának alakítására, gondolkodásuk, szemléletük formálására. A papírgyűjtés csoportonként történjen, s a csoportonkénti mennyiségnek megfelelően a gyermekekhez kerüljön a papírhulladékért kapott pénz, s a gyermekek közösen döntsék el, hogy azon mit szeretnének venni a csoportnak. A papírgyűjtés környezetvédelmi szempontjairól, fontosságáról sokat beszélgessenek az óvónők a gyermekekkel, mely a pedagógiai dokumentációban (nevelési tervek, szervezési feladatok) is kerüljön rögzítésre. határidő: szeptember 30. felelős: óvónők, szállításért óvodavezetők, bölcsődevezető 2.2. Szolgáltatások Óvodai ökomenikus hittan. Középső és nagycsoportos gyermekeknek, Loós Zsuzsanna evangélikus lelkész vezetésével a székhely óvodában, biztosítva a gyermekeknek az egyházi jogi személy által szervezett hit-és erkölcsoktatásban való részvételét az intézményen belül. helyszín: fejlesztő szoba időpont: 15 órától igényfelmérő: az egyház képviselője 12

13 Véleményezte: Kocsis Tamás SZKV elnöke a szülők közösségének képviseletében aláírás: Óvodás sakk. A sakk, nevelő és fejlesztő erejű, személyiség formáló sport, játék, tudomány, művészet, mely kedvező hatású a gyermek egész intellektuális fejlődésére, jótékonyan hat az értelmi képességek fejlődésére, különösen a megértésre és a problémamegoldásra. Elegendő számú szülői igény esetén, alapfeladaton túli szolgáltatásként biztosítanánk az igénybe vétel lehetőségét. A gyermekcsoportokban a sakkozni valamilyen szinten tudó óvónők biztosítsák annak lehetőségét, hogy a mindennapi játékba ágyazottan a gyermekek ismerkedjenek a sakktáblával, az alaplépésekkel. igényfelmérő: a csoportok segítenek a sakkmesterben a felmérésben helyszín, időpont: egyéni fejlesztő szoba a bölcsődei épületben, délutánonként, órától. 3. Ellenőrzési terv. Az igazgató, napi munkája során benyomásokat, tapasztalatokat gyűjt az egységvezetők, helyettesek, tagóvoda vezetők, pedagógiai asszisztensek, adminisztratív dolgozók feladatellátásának szintjéről. Ezt egészítik ki a különböző dokumentációk, beszámolók. Az intézmény zavartalan, színvonalas működése pontos, naprakész, igényes munkavégzést kíván, ezért ennek ellenkezőjét tapasztalván, a számonkérés azonnali lesz. Kiemelt figyelmet kívánok fordítani az új munkakört betöltő pedagógiai asszisztensek hatékony munkaszervezésének ellenőrzésére, munkavégzésük eredményességére, minőségére. Rendszeres vezetői ellenőrzéssel, folyamatos együttműködéssel kívánom segíteni az új vezetői megbízásokat ellátó munkatársaimat. Az igazgató jogosult bármit (munkafegyelem, kapcsolattartások, belső szabályzók követelményeinek betartása, kommunikáció, pedagógiai munka), bárkit, bármikor ellenőrizni, értékelni. A pedagógusok szakmai munkáját, annak tartalmát, főbb szempontjait meghatározva, az óvoda szakmai vezetője ellenőrzi, indokolt esetben bevonva a szakmai munkaközösség vezetőket, a munkatervben meghatározottak szerint. A nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottaink munkavégzését szintén ő ellenőrzi. 13

14 4. Feladat ellátási terv (megbízatások, feladatok). A feladat, a megbízatás A felelős /ök/ Az elismerés óraszáma, díjazása 1.Szakmai munkaközösségek 1.1. Új szemléletű erkölcsi nevelés az óvodában. Mit tehetünk, s mit kell tennünk? 1.2. Egészséges életmód, egészségfejlesztés óvodánk pedagógiai programjában és nevelési gyakorlatunkban Intézményközi vezetői munkaközösség Szentgotthárdtól Körmendig. Megváltozott vezetői szerep és feladatok, együttműködés, támogatás, információcsere. Vezetői kerekasztal. Vezeti: Hován Istvánné tagok száma: max. 5 fő Vezeti: Vargáné Wirth Edit tagok száma: max. 5 fő Vezetőknek szakmai munkaközösség vezetői bérpótlék, s a szabályozottak szerint a neveléssel le nem kötött munkaidőből elismert óraszám Vezeti: Kovács Tiborné 3. Gyermekvédelmi megbízott. Gubics Pálné, a tagóvodákban a vezetők Fodor Istvánné munkav. 4. Munka- és balesetvédelmi felelősök székhelyen székhelyen: egyéb pótlék + heti ½ óra elismerése egyéb pótlék + havi 1 óra elismerése 6. Közművelődési felelős Féder Ágnes alkalmanként 3 óra elismerése 10.Intézményünk honlapjának aktualizálása, folyamatos karbantartása. Végvári Zsuzsanna, titkár munkaköri kötelesség 12. Gyermekvédelmi felelős a bölcsődében Huszárné Majczán Ildikó egyéb pótlék 13. Tűzvédelmi felelős, IT tag a bölcsődében Virág Jánosné egyéb pótlék 14. Munka-és balesetvédelmi felelős a bölcsődében Zsálekné Mesics Ildikó egyéb pótlék 14

15 15.Belső továbbképzések szervezője a bölcsődében Ziskó Károlyné 16. Érdekképviseleti fórum tagja a bölcsődében Cserniczki Miklósné 17. IPR megvalósítói a Csillagvirág Tagóvodában Kovácsné Nardai Lilián Horváthné Kovács Éva pályázati megállapodásnak megfelelően 15

16 A 326 / (VIII.30.) Korm. rend. 17 (3) bekezdés alapján a SZEOB Egyesített Óvodák Intézményegységében foglalkoztatott pedagógusok részére, a kötött munkaidő felhasználásának jogcímei, elismert időtartamok, intézményben, intézményen kívül. A pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési oktatási intézményben tartózkodni, kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladatot lát el. IK = intézményen kívüli feladat IB= intézményen belüli feladat Feladat Rövidítése Időtartama Nevelést előkészítő feladatok (hetente 1 óra/ pedagógus) nyilvántartásban előre rögzített 1 óra/ hét / pedagógus IB Szülői értekezletek a csoportokban felkészülés+ tartás SZF 1 óra/ alk. / pedagógus IB SZT 1 óra/ alk./ pedagógus IB Fogadó órák FÓ 2 óra/ alk./ pedagógus IB Családlátogatás CSL ½ óra/ gyermek/pedagógus IK Közművelődési felelős KM 3 óra/alk. /felelős IB+IK Gyermekvédelmi felelős GYF ½ óra /hét/felelős IB+IK Munkaközösség vezetői felkészülés, foglalkozás tartása MKF MKT 3 óra/ alk./vezető 2 óra/ alk./ vezető IB Munkaközösségi tagok,részvétel MKR 2 óra/ alk./ tag IB Részvétel programokon, rendezvényeken, ünnepségeken (színház,mozi,iskolalátogatás,nyílt nap,csoport, és óvodai ünnepség) PR tényleges időtartam/alk./pedagógus IB+IK Gyakornok szakmai segítése GY 2 óra/hét/mentor IB Elrendelhető eseti helyettesítés: Maximum 3 óra/ hét/ óvodapedagógus Maximum 30 nap/ nevelési év/ óvodapedagógus Az éves munkatervekben előre nem tervezett, rendkívüli eseményen, programon való részvételi kötelezettség esetén az intézményvezetővel egyeztetetten lehet a kötött munkaidő terhére részt venni. 16

17 A test egészségének megóvására nincs jobb szer a vidám léleknél. Anne Brontë 17

18 II. AZ ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG SZAKMAI MUNKATERVE 1. A 2013/2014-es nevelési év pedagógiai működési terve, szakmai feladatai. A szakmai munkaterv elkészítése során építünk az igazgatói munkatervben meghatározott célokra, kiemelt nevelési feladatokra. Megvalósításával a gyermekek egészséges életmódra nevelésére, az egészséges környezet kialakítására, megőrzésére fektetünk kiemelt hangsúlyt. Intézményünk Gyökerek és szárnyak pedagógiai programjában új elemként került kidolgozásra a teljes körű egészségfejlesztési program. A 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben szabályozottak alapján A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. Az újonnan bekerült programelem az egészséges életmód alakítása céljainak, feladatainak megvalósulásához kötődve, kiegészíti, összegezi, rendszerezi a gyermekek teljes körű egészségfejlesztéséhez szükséges célokat, feladatokat, méréseket, értékeléseket, valamint azok dokumentálását, hangsúlyozva a szülői házzal, és a megnevezett partnerekkel való együttműködést. A 2013/2014-es nevelési évben ezen új programelem megvalósítása kiemelt feladatunk kell, hogy legyen. A fejlesztés tervezése, megvalósulásának nyomon követése úgy a csoportok nevelési terveiben, tevékenység terveibe, tervezett programjaiban, a csoportok életéről irt feljegyzésekben, valamint az egyéni fejlődési naplók vezetésében kerüljön dokumentálásra. A gyermekek fejlődéséről a szülőket folyamatosan tájékoztatni kell. Az egyéni fejlődési naplókban rögzítettek félévenkénti megismerését a szülők aláírásukkal igazolják. 18

19 Az egészségfejlesztési program megvalósítása célok feladatok A személyi higiéné kialakításával kapcsolatos szokások megalapozása, rögzítése, gyakorlása a kisgyermekekkel Személyre szabott bánásmód alkalmazása a gyermekek tisztálkodási, testápolási, öltözködési, pihenési szokásainak kialakítása során, sürgetésmentes a gyermekek adottságait, képességeit figyelembe vevő, bizalmat árasztó személyi környezet biztosítása a gondozási feladatok ellátásánál az óvodapedagógusok, dajkák következetes együttnevelése, közreműködés a védőnői tisztasági-és fejtetvességi ellenőrzésekben, az aktuális időjárási, egyéb környezeti tényezőkből eredő, különös gondoskodást igénylő feladtok ellátása. megvalósítás ideje felelősök dokumentálás értékelése, és felelőse folyamatos óvodapedagógusok, dajkák, pedagógiai asszisztensek szülők védőnők csoportnapló, egyéni fejlődési naplók a pedagógiai programban meghatározottak alapján adott dokumentációra vonatkozóan célok feladatok 2. Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása, megerősítése a gyermekek körében kulturált étkezési szokások gyakorlása, a csoportokban a szülők által biztosított gyümölcsökből lehetőség szerint rendszeres, napi gyümölcsfogyasztás beiktatása a napirendbe, zöldségsaláták, gyümölcssaláták készítése, és fogyasztása a csoportokban, különös odafigyelés a táplálék érzékeny gyermekek étkeztetésére (diétás étkezést igénylő gyermekek) megvalósítás ideje felelősök dokumentálás értékelése és felelőse 19

20 folyamatos óvodapedagógusok, dajkák, pedagógiai asszisztensek szülők csoportnapló, egyéni fejlődési naplók a pedagógiai programban meghatározottak alapján célok feladatok 3. A mindennapos egészségfejlesztő testmozgás rendszeres, napi szervezett mozgásfejlesztés megvalósítása, természetes szabad mozgásra, szabadban tartózkodásra, szabadjátékra délelőtt és délután is lehetőség biztosítása, a gyermekek testi képességeinek, testi erőnlétének fejlesztés, baleset megelőzési teendők ellátásavigyázzanak önmaguk és személyi környezetük testi épségére, az intézménybe rendelkezésre álló korszerű mozgásfejlesztő eszközök, sportszerek alkalmazása a fejlesztésekhez, a z óvónők módszertani kultúrájának fejlesztése önképzés, illetve munkaközösségben való részvétel útján. megvalósítás ideje felelősök dokumentálás értékelése és felelőse folyamatos óvodapedagógusok dajkák szülők csoportnapló, egyéni fejlődési naplók a pedagógiai programban meghatározottak alapján adott dokumentációra vonatkozóan célok feladatok 4. A testi-lelki egészség fejlesztése az egészséges környezet kialakításával higiénikus, biztonságos tárgyi környezet teremtése a csoportszobákban, mosdókban, gyermeköltöző helyiségekben, a játszóudvarokon tiszta, balesetmentes, biztonságos udvari játéktér, és mozgástér megteremtése, az udvari játszótéri eszközök folyamatos ellenőrzése, környezetünk védelme, megbecsülése, hangsúlyozva a szelektív hulladékgyűjtést már az óvodában is (használt elem, papír, 20

21 műanyag palack/palackprés használata/ biohulladék), mentálhigiénés feladatok kiemelt szerepe a bizalmon alapuló felnőtt-gyermek szeretet kapcsolat fontossága, személyes bánásmód érvényesítése, 4. célok A testi-lelki egészség fejlesztése az egészséges környezet kialakításával feladatok a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztésének speciális feladatai esélyteremtés, tehetséggondozás, a gyermekek bántalmazására, és elhanyagolására utaló jelek esetén azonnali jelzés az illetékes személyeknek, November egészségnevelési hónap programok a védőnőkkel együttműködve csoportonként, illetve közös programok szervezése az óvónők kezdeményezése alapján/közös torna, báb előadás / Tavasszal Zöld hét szervezése minden, ami a természettel kapcsolatos. megvalósítás ideje felelősök dokumentálás értékelése és felelőse folyamatos óvodapedagógusok dajkák szülők csoportnapló, egyéni fejlődési naplók a pedagógiai programban meghatározottak alapján adott dokumentációra vonatkozóan 21

22 A hagyományápolás célja az óvodánk múltjából, jelenéből, tapasztalataiból, értékeiből megőrizendők fenntartása, ápolása. A felnőttek közössége a hagyományok kialakításában, fenntartásában és megőrzésében, melyek óvodánk arculatát, hírnevét hosszú távon szolgálják, aktív részt kell, hogy vállaljon. Ennek érdekében rendezvényeket, együttműködési formákat, együttléteket szervezünk és valósítunk meg. Hagyományaink ápolását intézményi jelképeink és eszközeink is kifejezik ( logó, zászló, ruházat, épület külső megjelenése). 2.Programnaptár A program (esemény) megnevezése, témája Helyszíne Ideje, határideje Szervezője, felelőse A végrehajtásban közreműködők Megjegyzés 1. Óvodai és csoport ünnepek, ünnepélyek, hagyományok megemlékezés október 23-ról a Magyar nyelv napja Mikulás Advent és Karácsony az óvoda és a okt.19. minden csoport Ovifarsang Húsvét csoportok Pavlics Lászlóné megemlékezés március 15-éről dec. 6. pedagógusok megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról dec minden csoport Színház iskolai tavaszi szünet előtti nap március 14. Féder Ágnes felkért szereplők, csoportok. csoportok minden óvónő minden csoport 22

23 2. Nyilvános ünnepek, ünnepélyek Karácsony Anyák napja minden csoport 2014.dec.18. minden óvónő Búcsú az óvodától Gyermeknap és családi nap minden csoport nagy-és vegyes életkorú csoportok Játékvár Óvoda udvara, ill. tagóvodák május első hete június 6. minden óvónő minden óvónő minden alkalmazott máj. 30. óvodai int.egy.vezető, tagóvoda vezetők 3. Családi játszó délelőtt évi 2 alkalommal A tagóvodák a hagyományaiknak megfelelően tartanak családi napot. 1-1 óvodai csoport, 4 óvónő önálló szervezésében, önálló témával és tartalommal, szombatonként tól ig október közepe március vége Katica, Kippkopp csoportok csoportok Törpikék Napsugár a nevezett csoportok óvónői közösen Makk Marci csoportok 23

24 Az óvodai beiratkozás előtt, betekintési lehetőség biztosítása óvodai életünkbe, az érdeklődő szülők és kisgyermekek számára. 4. Betekintő kiscsoportos korú gyermekeket nevelő csoportok április első hete Kocsisné B. Eta kiscsoportosokat fogadó csoportok óvónői 24

25 KAPCSOLATOK 3.Intézményen kívüli kapcsolatok KIVEL? HOL? MIKOR? KI? KIK? Tótágas Bölcsőde intézményegységgel bölcsőde, óvoda hó (gondozónők meghívása) kiscsoportos korú gyermekeket nevelők Vargyai Zsuzsanna Arany János intézményegységgel illetve minden, gyermekeinket fogadó iskolával iskola, óvoda hó volt és jelenlegi nagycsoportosokat nevelők novemberben: Kukor Noémi tavasszal: Fodor Istvánné családokkal - szülői értekezletek csoportok ill nyílt napok fogadóórák csoportok november ill. március minden óvónő - szülői tájékoztatók csoportok a nyíltnapot követő egy héten belül Nevelési Tanácsadóval csoportok folyamatos, ill. 7 munkanappal előbb!! Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal Játékvár Óvoda október szülői fórum csoportok óvónői, óvodai intézményegység vezető, Védőnői Szolgálattal (gyermekek szűrése) Iskolafogászattal (fogászati szűrés) székhely óvoda, tagóvodák minden hónapban koordinációs ülésen negyedévente ill. szükség szerint gyermekvédelmi megbízott /Játékvár Óvoda/, a tagóvodákban a gyermekvédelmi megbízottak a szervezeti egységek kijelölt védőnői fogorvosi rendelő előre egyeztetett időpontban, évente egyszer iskolafogász, ill. Tóthné Monek Zsuzsanna és a tagóvoda vezetők 25

26 26

27 4.Kapcsolatok, különös tekintettel az intézményegységek és a tagóvodák közti szakmai kapcsolatokra. Ki-kivel? Milyen ügyben? Hol? Mikor? Óvodai intézményegység-vezető tagóvoda vezetőkkel Aktuális szakmai kérdések, pedagógiai dokumentáció SZEOB Játékvár Óvodája az igazgató által szervezett vezetői értekezleteket követően Tagóvodák pedagógusai óvodai intézményegység-vezető a munkatervben megjelölt kiemelt nevelési célok megvalósításának ellenőrzése mind a négy tagóvodában évente 1 alkalommal Óvodai intézményegység-vezető tagóvoda vezetőkkel Hírek, információk átadása, kérése folyamatosan: ben, telefonon keresztül, írásos alapon, szóban interneten keresztül, illetve aktuális helyszíneken folyamatosan, illetve szükség szerint A tagóvodák gyermekei és alkalmazottai, valamint a székhely óvoda egyes csoportjainak gyermekei és alkalmazottai Önálló szervezésű, önkéntes, kölcsönös látogatások szervezése, kirándulással egybekötve, ismerkedés, élményszerzés-nyújtás céljából tagóvodákban, illetve a székhelyóvodában a csoportnaplók eseményterveiben megjelöltek alapján Tótágas Bölcsőde intézményegység kisgyermek nevelői az óvodai intézményegység nevelőtestülete Részvétel biztosítása a gondozónők részére az óvodában szervezett belső továbbképzéseken, hospitálásokon Játékvár Óvoda gyermek csoportjai a 2013/2014. évi munkaterv alapján megjelölt időpontokban Tótágas Bölcsőde intézményegységgel A kisgyermek nevelők tájékoztatásának igénybe vétele a bölcsődéből érkező gyermekek egyéni fejlődéséről a bölcsődében, illetve az óvodában szervezett látogatásokon óvodakezdés előtt kölcsönös látogatások alkalmával Tótágas Bölcsőde intézményegységvezetője és az óvoda intézményegységvezetője közt Folyamatos kommunikáció a két intézményegységet érintő szakmai kérdésekről SZEOB Játékvár Óvodája vagy Tótágas Bölcsőde folyamatos 27

28 4.Ellenőrzési terv: A pedagógusok szakmai munkáját, annak tartalmát, főbb szempontjait meghatározva, az óvoda szakmai vezetője, szakmai vezető helyettese ellenőrzi, indokolt esetben bevonva a szakmai munkaközösség vezetőket, a munkatervben meghatározottak szerint. A nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottaink munkavégzését szintén ő ellenőrzi. / Igazgatói munkaterv/ ellenőrzött személyek ellenőrzési terület ellenőrzés módszere ellenőrzés ideje ellenőrzés dokumentálása óvónők egészségfejlesztési program céljainak, feladatainak tervezése a nevelési és tevékenység tervekben dokumentum elemzéscsoportnaplók október közepe feljegyzések, csoportnapló óvónők tervszerűen szervezett frontális, csoportos foglalkozások 5-35 percben foglalkozások látogatása, megfigyelések, foglalkozási terv elemzése előre egyeztetett időpontba feljegyzés óvónők egészséges környezet biztosítása (érzelmi, esztétikai, balesetmentes) megfigyelések, beszélgetések folyamatosan feljegyzés ellenőrzött személyek ellenőrzési terület ellenőrzés módszere ellenőrzés ideje ellenőrzés dokumentálása dajka higiénés feltételek biztosítása tisztasági ellenőrzés negyedévente feljegyzés dajka gondozási feladatok ellátása csoportlátogatás, illetve megfigyelések csoport látogatások alkalmával, illetve spontán módon feljegyzés dajka rendezett környezet csoportlátogatás, illetve spontán, előre nem feljegyzés 28

29 teremtése intézményen belül és kívül megfigyelések tervezett időpontban ellenőrzött személyek ellenőrzési terület ellenőrzés módszere ellenőrzés ideje ellenőrzés dokumentálása pedagógiai asszisztensek pedagógiai asszisztensek személyes bánásmód alkalmazása ügyviteli és adminisztrációs feladatokban való részvétel megfigyelések spontán feljegyzések megfigyelések spontán feljegyzések 29

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálya kiterjed: A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő

Részletesebben

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31.

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. ESZTERLÁNC ÓVODA 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. Készítette: Balog Tiborné Intézményvezető 1 A jó pedagógus megőrzi a múltat, feltárja a jelent

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú belső melléklet Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 BEVEZETŐ Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út 53. OM:030410 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Kukorelli Eszter óvodavezető 2013. Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE MESEVÁR ÓVODA 4465. Rakamaz, Bocskai út 76. TEL: +3642-570-717 MESEVÁR ÓVODA M U N K A T E R V E A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Bodnár Jánosné igazgató Rakamaz, 2014. szeptember 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15.

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016 Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. 1 Tartalom 1.FEJLESZTÉSI TERV... 4 1.1.Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 2.PEDAGÓGIAI

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 8230 BALATONFÜRED NOSZLOPY LTP. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 I. 1. AZ ALAPTEVÉKENYSÉGRE ÉS MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: a jóváhagyás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2015/2016-os nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2015/2016-os nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2015/2016-os nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2015/2016-os nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2015/2016-os nevelési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat Narancsliget Óvoda 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés... 4 4. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Boldogfalva Óvoda 4025 Debrecen, Boldogfalva u. 3/a. 4014 Debrecen, Manninger u. 6. Tel.: 52/315-723, 52/537-147, 52/537-148, 52/442-177 Fax: 52/315-723 E-mail:boldogfalva@ovoda.debrecen.hu http: boldogfalvaovi.hu

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

Perczel Mór Tagiskolája

Perczel Mór Tagiskolája KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Perczel Mór Tagiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM 031914 2013 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi szabályozása...

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

A Zombai Körzeti Óvoda

A Zombai Körzeti Óvoda A Zombai Körzeti Óvoda MUNKATERVE 2014/2015 Zomba, 2014. szeptember A Társulás bemutatása 2014/2015-ös tanév feladatai A költségvetési szerv neve: Zombai Körzeti Óvoda A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012.

Részletesebben

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV 2014-2015 nevelési év Székhely: 2112, Veresegyház, Árnyas u. 1.sz. OM azonosító: 200689 Készítette: Puskásné Gazdag Mónika óvodavezető Véleményezte és elfogadta:

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Készítette: Simon Csabáné Nevelőtestület nevében Legitimációs eljárás Szülői Szervezet nevében aláírás Dokumentum jellege:

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015 MUNKATERV 2014-2015 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége. 2014 09.01. 2015 08. 31. Legitimációs eljárás Ph. :.. aláírás Szülői

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ágoston Művészeti Óvoda / Váradi Telephely/Kastély Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzat Szalontai Edit óvodavezető 1 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 34263 Intézmény neve: Ágoston

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA OM azonosító 100500 Óvoda neve SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ODA OM-azonosító: 100 500 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés...

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20.

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20. Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013.11.20. 1 Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata 2173 Kartal, Ady E. út 60-62.; Telefon/fax.: 28/437-320; e-mail: ovoda@kartal.hu; ovikartal@gmail.com; honlap címe:www.ovoda.kartal.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek

a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek MUNKÁLTATÓ Név Joggyakorló MUNKAKÖRI LEÍRÁS I.. intézményvezető 1. sz. Függelék MUNKAVÁLLALÓ Név Született Anyja neve Lakcíme Besorolása Közalkalmazotti bértábla szerint: Egyéb juttatások a törvényi szabályozás,

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szervezeti- és Működési Szabályzat Plum Pudding Óvoda Szervezeti- és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető 3 1.1. A Szervezeti es Működési Szabályzat célja 3 1.2. A vonatkozó jogszabályok 3 2. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Boconádi Egységes Óvoda Bölcsőde Többcélú Intézmény Juhászné Kiss Edit intézményvezető Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETŐ... 3 1. Jogszabályi háttér az

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2013/2014. Fellegvár Óvoda Visegrád Fő u. 18.

ÉVES MUNKATERV 2013/2014. Fellegvár Óvoda Visegrád Fő u. 18. ÉVES MUNKATERV 2013/2014 Fellegvár Óvoda Visegrád Fő u. 18. Készítette: Véleményezte és elfogadta: Dobó Istvánné óvodavezető Nevelőtestület, 2013. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. Működési terv Nevelési

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Segesd-Taranvi IV. Béla Király Általános Iskola 7562 Segesd, Iskola u. 1. IV. BÉLA KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA TARANYI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201315 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM MEZŐBERÉNY. Hatályos: 2011. február 2-tól

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM MEZŐBERÉNY. Hatályos: 2011. február 2-tól SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM MEZŐBERÉNY Hatályos: 2011. február 2-tól 1 1. A szervezeti és működési szabályzat módosításának általános rendelkezései és hatálya 2. SZMSZ célja,

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva)

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai... 5 1.1. Az iskola neve... 5 1.2. Az iskola székhelye... 5 1.3. Az iskola OM azonosítója... 5 1.4. Az intézmény jogszabályban

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u.10. OM azonosító: 202287 INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2015/2016. nevelési év A munkatervet készítette: Tarr Ágnes intézményvezető A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben