INTÉZMÉNYI MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI MUNKATERVE"

Átírás

1 Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4. OM: azonosító: /2016-os nevelési év INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Összeállította: intézményvezető

2 Tartalomjegyzék 1. Statisztikai adatok a gyerekekről 2. Statisztikai adatok a felnőttekről /16-os nevelési év kiemelt feladatai 3.1. További feladatok 3.2. Pedagógiai folyamatok, integrált tanulás 4. Vezetői munka 4.1. Ellenőrzési terv 5. Aktuális feladatok 5.1. Ünnepek, ünnepélyek 6. Értekezletek, továbbképzések: Nevelőtestületi értekezlet Közalkalmazotti értekezlet Szülői értekezletek Munkaértekezletek 7. Továbbképzések, tanfolyamok, belső képzések 8. A nevelési év rendje, szünetek időtartama 9. Óvodai beíratások 10. Kapcsolattartások 11. Fogadó órák 12. Fejlesztési program 13. Záradék Mellékletek: 1. Határozatképes elfogadás jkv. 2. Szülői Mk. véleményeztetés 3. Rendezvény naptár 4. Óvodai önértékelés munkaterve 5. Óvodai IPR. munkaterve 6. Óvoda-iskola átmenet munkaterve 7. Szülői Mk. munkaterve 8. Szakmai Mk. munkaterve 9. BGR. munkaterv 10. Gyermek és ifjúságvédelmi terv 11. Szolgáltatások munkatervei Gyermektánc Tehetségműhely Természetjárás Ovitorna Kézműves foglalkozás Zeneóvoda 2

3 1. Statisztikai adat a gyerekekről: - intézményi adatok okt. 01-i állapot: Csoportok Méhecske (nagy) NT. - SZB. vizsgált Bejáró NT. Csop létszám fiú leány gy.véd. gond. HH. ebből: HHH.- BTM. gyógytestn. pszich. logopédia SNI. Tikos Hollád Vörs B. berény Szegerdő Szőkedencs Főnyed Sávoly Battyán Összes bejáró B.szentgyörgy BGR. integrált fejl. Maci (középső) Lepke (kis) Margaréta Óvoda Összesen: Csicsergő (vegyes)

4 Bejáró gyerekek száma: Fenntartói Társuláson belül: Fenntartói Társuláson kívül: Vörs: 8 fő Sávoly 1 fő Hollád: 6 fő Tikos: 6 fő Balatonberény: 2 fő Szőkedencs - Szegerdő: 5 fő Főnyed - Battyán: 3 fő 2. Statisztika a felnőttekről: Csoportok megnevezése Maci Lepke Méhecske Csoporttól független Gazdálkodás, közétkeztetés ellátása: Óvónők Dajkák Óvodai ellátás Ángyán Attiláné Takács Anita Farkasné Simon Valéria Koltai Beáta Pálné Simon Erika Szabóné Kovács Anikó Horváth Endréné Takarítói munkakör: ellátására: Horváth Katalin: MT. szerinti Simon Lászlóné alkalmazott Vizoli Piroska: az óvoda Mátésné Hajas Olga konyhai feladatainak ellátására, közalkalmazott. Gazdasági ügyintézés Élelmezésvezetés Konyhai alkalmazottak: Önkormányzat gazdasági ja megállapodás alapján. Takács Lászlóné Kristófné S. Szilvia Simon Nándorné Berkes Zsoltné Volf Tamásné Nagy Mária: MT. szerinti alkalmazott Csicsergő Óvoda: Ifiné Bodó Erzsébet Szántó Annamária Viszti Zoltánné Konyhai feladatok ellátását a dajka végzi el /2016-os nevelési év feladatai A nevelési év feladatait az intézmény Pedagógiai Programjában meghatározott célok, valamint a központi elvárások, előírások alapján bontjuk le. A stratégiai célok eléréséhez szükséges feladat meghatározások pontosak, érthetőek, a feladatok végrehajthatók Kiemelt feladatok: Feladatok a dokumentumok szintjén: Felelős Határidő A napló átdolgozása, formai, tartalmi fejlesztése, összehangolása a PP-vel, az intézményi belső, és a külső elvárásokkal, az önértékelés, a tanfelügyeleti és minősítési elvárásoknak megfelelően! Változás, kiegészítés: a gyermekek születésnapja, egészségügyi vizsgálata, óvodapedagógusok munkarendje a F: szakmai munkaközösség vezető, F: minden óvónő

5 ban, Féléves nevelési terv, 3 havonkénti és éves értékelés. Napi felkészülések dokumentálása, rögzítése, vázlatok írása, reflektív értékelés a tematikus tervekről és a napi tevékenysége megvalósításáról! Az alapdokumentumok felülvizsgálata.(pp, SZMSZ, Házirend, Alapító okirat) Az óvodai dokumentumok vezetése, a szakmai mk. megbeszélése a gyakorlatnak megfelelően, kiegészítés, módosítás a megbeszélt szempontok alapján. A gyermekek egyéni fejlesztési dokumentációjában és a Pedagógiai programban megfogalmazott kimeneti jellemzők összhangja. A és az egyéni fejlesztési dokumentumok koherenciája, minőségének biztosítása. F: minden óvónő F: szakmai munkaközösség vezető, F: minden óvónő F: minden óvónő F: minden óvónő Feladatok a működés szintjén: Felelős Határidő Óvodapedagógusok beosztása, munkarendek, munkaidő nyilvántartások előkészítése, intézményvezető Vezetőhelyettes, szakmai mk. vezető 5 éves megbízása intézményvezető A munkaköri leírások felülvizsgálata. intézményvezető Munkatervek összeállítása. Feladatok leosztása: Óvoda-iskola átmenet MCS. IPR. és gyermekvédelmi munka Mérés-értékelés MCS. Belső Önértékelés MCS. Szakmai mk. Tehetségműhely vezetése: Bóbita Gyermektánc Nevelési időn kívüli szolgáltatások: ovitorna, kézműves foglalkozás, zeneovi, természetjárás munkaterv készítésére kötelezettek, Szabóné K. Anikó Takács Anita Farkasné S. Valéria Pálné S. Erika Ángyán Attiláné Koltai Beáta szolgáltatásra kijelölt személyek Az intézményi nyilvántartások, eljárásrendek felülvizsgálata intézményvezető, vezető helyettes től től A korszerű intézményi környezet, munkakörülmények további kihasználása, szakmai munka fejlesztése érdekében. Balatonberényi Csicsergő Óvoda részleges felújítása (vizes blokk) intézményvezető, vezető helyettes tagintézmény- vezető ősz folyamán Feladatok a Pedagógusok előmenetele szintjén: Felelős Határidő Dokumentumok elemzése: a belső elvárások igazítása a Pálné S. Erika külső értékelések szempontjaihoz. Önértékelő MCS. Intézményi önértékelések az ütemezésnek megfelelően: Önértékelő MCS. a terv 5

6 vezetői önértékelés pedagógusok önértékelése A vezető önértékeléséhez kapcsolódó, a vezető munkájáról visszajelzést adó mérések, adatok összegyűjtése, kérdőívek, interjúk. A pedagógusok önértékeléséhez kapcsolódó, a pedagógus munkájáról visszajelzést adó adatok összegyűjtése, kérdőívek, interjúk. Csicsergő Óvoda: Pedagógus minősítése: Ifiné Bodó Erzsébet Pedagógiai - szakmai tanfelügyeleti ellenőrzések Pálné S. Erika Ángyán Attiláné ütemezése alapján. Önértékelő MCS Önértékelő MCS. intézményvezető Ifiné Bodó Erzsébet Ángyán Attiláné - Pálné S. Erika minősítés ütemezése alapján 2015.ősz Pedagógus jelentkeztetése a minősítésre, lejelentés Farkasné S. Valéria április május10 Óvodát érintő jogszabályi változások a nevelési évben: Folytatódik a köznevelési törvény és a rendeletek rendelkezések módosításából adódó feladatok végrehajtása évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosítása: A pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos fontosabb szabályok Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) 2016-ban. Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság Változások a pedagógiaiszakmai szolgáltatások biztosításában Esélyteremtést szolgáló köznevelési vonatkozású támogatások, intézkedések A lemorzsolódással veszélyeztetett gyerekek támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése. Jogszabályi változások Egyes értelmező rendelkezések pontosítása: alapfeladat, intézményátszervezés, működtető Etikai Kódex Újra lehetővé vált szigorú feltételek mellett, az esetleges szakemberhiány pótlása érdekében diplomával még nem rendelkező, leendő pedagógusok alkalmazása szeptember 1-jétől növekszik a pedagógusok bére. Az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap 168,9 százaléka alapfokozat esetén. A tanfelügyeleti ellenőrzési terv elkészítésének általános elvei: A tanfelügyeleti ellenőrzési terv elkészítése a évi minősítési tervvel összhangban, a minősítési tervben szereplő elvek figyelembe vételével került meghatározásra. a hároméves kortól kezdődő óvodakötelezettség Felmentés az óvodai nevelés alól A módosítás értelmében: (Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha) d) az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort. megalakultak az Oktatási Hivatalban a Pedagógiai Oktatási Központok. (továbbiakban: POK) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elemei: Erzsébet-utalvány Gyermekétkeztetés normatív kedvezménye gyermekétkeztetés biztosításának kötelezettsége A befogadó oktatás megteremtése Az egyéni szükségletekre reagáló intézményrendszer létrehozása 6

7 3.2. Pedagógiai folyamat feladatai: Pedagógiai folyamatok, integrált tanulás Felelős Határidő Játékba integrált tanulás során, a tantárgyi kapcsolódás minden óvónő figyelembe vételével, komplex módon alkalmazzák a tevékenységek kompetenciafejlesztő jellegét! Fokozottan figyeljenek a környezettudatos magatartás, egészséges életmód, a környezetvédelemi feladatok gyakoroltatására. (Zöld Óvoda cím elnyerése) Helyezzék előtérbe a gyermek megismerését, egyéni képességek, attitűd, beállítottság, személyiség egységét, a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek differenciált fejlesztését. Ezt dokumentálják! A képességek fejlesztését (3 szinten) helyezzék előtérbe. A PP-ben, az Esélyegyenlőségi tervben, Óvodai IPR., Óvoda iskola átmenet Programjában meghatározott célok és ütemezett feladatok végrehajtása, a célok, feladatok megvalósításának értékelése. Tervezés, szervezés, tevékenykedtetés (nevelés tanulás játékidő munka stb.) az életkori, és egyéni sajátosságoknak megfelelően történjen! A gyermeki mérések, DIFER mérés alkalmazása a HHH-s gyerekeknél, a mérés ütemezése cselekvési terv alapján, pontos, naprakész dokumentálás! A gyerekek fejlődésének nyomon követő rendszerében, a kompetencia alapú értékelések megállapításait árnyalják, vizsgálják felül a nyomon követő rendszert. A jó gyakorlatot, eredményeiket, korszerű módszereket, eljárásokat terjesszék, ill. a tapasztalataikat, ismereteiket osszák meg egymással. Tudásmegosztás! Fejlesztési tapasztalatok bemutatása szakmai napok, tapasztalatcsere, bemutatatók - szakmai munkaközösségi feldolgozás keretében. Nyitottság fokozása. Témahétbe szülők, külső segítők bevonása, részvétele, az elkészült produktumok nyilvános bemutatása. Társadalmi szerepvállalás erősítése: nevelés hatékonyságát segítő együttműködés erősítése (intézmények, óvodaközi programok, (Zöld-Manó, Prücsök Fesztivál) civil szféra stb. IPR. keretében meghatározott együttműködések Jótékonysági est, rendezvények, - Alapítványi, Szülői Mk. szervezésben) Ezek megjelenítése a nyilvánosság előtt! Esélyegyenlőség megteremtése, biztosítása, egyenlő hozzáférés, IPR. alkalmazása, egyéni fejlesztés, gyermekvédelmi munka: A teljes körű beóvodázás megvalósításának feladatait a nevelési évre szóló IPR. munkaterve részletesen tartalmazza. (lásd: melléklet) Tudatos, egyénre szabott, integrációs és egyéni fejlesztés, az egyén sikeres életútjának elősegítése az átvezető programokkal, a területi szakember háttér igénybevételével. (utazó gyógypedagógusok, logopédusok) minden óvónő minden óvónő minden óvónő Farkasné Simon Valéria Ángyán Attiláné Ángyán Attiláné minden óvónő minden óvónő minden óvónő Pálné S. Erika Szabóné K. Anikó évente 2x szakmai munkaközösség ütemezése alapján. szakmai munkaközösség ütemezése alapján június 15. 7

8 A szolgáltatások október elsején kezdődnek! Esélyegyenlőség megteremtése, felzárkóztatás, egyenlő hozzáférés biztosításával. Tudatos, egyénre szabott, integrációs és egyéni fejlesztés, az egyén sikeres életútjának elősegítése az átvezető programokkal, a területi szakember háttér igénybevételével. (utazó szakemberek) Felzárkóztatások: Gyakoriság Határidő Felelős logopédia: heti két alkalom, - rászorulók részére (kedd és péntek de.) gyógytestnevelés: heti két alkalom, - rászorulók részére (de. pszichológiai segítségnyújtás: egyéni fejlesztés: BTM-es gyerekek szerda) heti egy alkalom, - rászorulók részére (szerda de. rászorulók részére heti 2x ½ óra F: EPSZ. logopédusa F: EPSZ. gyógy testnevelő F: EPSZ. pszichológusa F: óvodai fejlesztőpedagógusok, saját szakemberekkel SNI-s gyerekek rászoruló részére: heti 2 óra szerda F: utazó gyógypedagógus, szurdo-pedagógus, EGYMI. szakemberei (reggel) A szülők igényeinek figyelembe vételével - többlet kiadás nélkül- folytatódik az óvoda által nyújtott szolgáltatások köre. A szolgáltatások felzárkóztatást és a tehetséggondozást segítik. A nevelési időn kívüli szolgáltatások, felzárkóztatás és tehetséggondozás részletes feladatait a programok tartalmazzák. (Lásd: mellékletek). A foglalkozások du.15 órakor kezdődnek. Tehetségműhelyek, nevelési időn kívüli szolgáltatások Bóbita Gyermektánc - Tehetségműhely Mozogjunk! - (ovitorna) Kismesterek - kézműves foglalkozás zeneóvoda: Gyakoriság Határidő Felelős középső és nagyosok, heti egy alkalom (kedd du.) középső és nagy részére, heti egy alkalom (du. szerda) nagy, hetente 1 alkalom csütörtök du.) nagyosok részére, heti egy alkalom (hétfő du.) természetjárás: középső és nagy. - kéthetente egy alkalom Koltai Beáta néptánc oktató Farkasné S. Valéria és Takács Anita - óvodai mozgásfejlesztő Takács Anita - óvodapedagógus Ángyán Attiláné óvodapedagógus Ángyán Attiláné, Szabóné K. Anikó óvodapedagógusok 4. Vezetői munka: Célja: A szakmai munka hatékonyságának fokozása, eredményességének megállapítása, minőségének fejlesztése. Az eredményes és hatékony tanulás érdekében, - a tanítást és tanulást egységként kezelve előtérbe helyeztük a játékba integrált, komplex tanulást, annak kompetenciafejlesztő hatását kihasználva. Ez a szakmai fejlesztés fenntarthatóságát is biztosítja. Pedagógusaink, az élményszerű 8

9 ismeretszerzés érdekében, korszerű módszerek alkalmazásával segíthetik a tanulás hatékonyságát, eredményességét Vezetői belső ellenőrzések terve: Sorsz. TERÜLET TÉMA HATÁRIDŐ FELELŐS 1. Céljellegű Dajkák és egyéb alkalmazottak nov. Pálné S. Erika látogatás: munkavégzésének ellenőrzése. vezető helyettes 2. Tájékozódó látogatás: 3. Tematikus látogatás: 4. Visszatérő látogatás 5. Összegező értékelés: Nevelőmunka feltételeinek vizsgálata. Folyamatos tízórai megvalósítása. Szabályos, naprakész, korrekt pedagógiai dokumentáció. Ellenőrzése. Játékba integrált tanulás komplexitás érvényesítése. Az IKT. eszközök alkalmazása mindhárom ban. Ugyanebben a témában A látogatások tapasztalatainak összegzése a szakmai mk. vezető véleménye alapján nov jún dec jan nov. vége márc. vége a szükségnek megfelelően Ángyán Attiláné Pálné S. Erika Ángyán Attiláné Pálné S. Erika Ángyán Attiláné Pálné S. Erika jún. Ángyán Attiláné 5. Csoportok Aktuális feladatai: Ünnepek, ünnepélyek Sorsz. TÉMA, TEVÉKENYSÉG HATÁRIDŐ FELELŐS 1. Mihály-napi vásár a gyerekekkel az szept.29. Pálné Simon Erika, Szabóné K. Anikó, óvodában. Hajas Olga 2. Mesemondó délután, szept.30 Pálné Simon Erika, Szabóné K. Anikó, nagyos óvodásoknak. Fazekas Borbála 3. Állatok világnapja okt.4. minden óvónő 4. Témahét a nagyban, Tiszta levegőt! témakör okt ig Pálné Simon Erika, Szabóné K. Anikó, 5. Márton-napi vásár a SZMK. nov.11. Kocsis Ildikó szervezésében. Lámpás felvonulás. 6. Ribizli Bohóc nov óra 7. Holle anyó c. mesejáték a Mese nov.27.. Pálné Simon Erika, kocsi Színház előadásában. 8. Alapítványi jótékonysági est dec. 04. Alapítvány Kuratórium 9. Mikulás ünnepély-onként dec. 04. Farkasné S. Valéria- Koltai Beáta 10. Lucázás dec.12. Ángyán Attiláné, Takács Anita 11. Karácsony: - betlehemezés, óvodai szintű ünnep. dec.18. Pálné Simon Erika, Szabóné K. Anikó, 9

10 12. Betlehemi játék a Templomban. dec.20. Pálné Simon Erika, Szabóné K. Anikó, 11. Témahét a középső ban, jan ig Ángyán Attiláné - Takács Anita Éhező vendégeink Téli madárvédelem témakör 12. Szülői jótékonysági farsang jan.30. SZMK. Kocsis Ildikó Farsang: onként, húshagyó febr. 09. minden óvónő kedden 13. Márc. 15-ei megemlékezés Nagycsop.: közös koszorúzás márc.11 minden óvónő 14 Prücsök Fesztivál Óvodaközi Gyermektánc Találkozó a Kistérség Óvodáival. 15. Témahét a kisban: Hímes mező, hímes rét témakör 16. Húsvét: ajándékkészítés a gyerm. márc. 19. Pálné Simon Erika, Koltai Beáta, Farkasné S. Valéria, márc Farkasné S. Valéria- Koltai Beáta márc minden óvónő nek. 17. Anyák napja: nyilvános ünnep máj. 02. minden óvónő 18. Madarak, fák napja: onként máj. 10. minden óvónő 19. Nevelési időn kívüli szolgáltatások záró foglalkozásai. máj között foglalkozások vezetői 20. Tanévzáró, ballagás jún.03. Ángyán Attiláné, Takács Anita, Farkasné S. Valéria, Koltai Beáta, 21. Gyermeknap: ajándékkészítés a gyerekeknek. Gyermeknapi kirándulás szervezése. Részletes rendezvény naptár mellékelve. 6. Értekezleteink: jún. 06. jún. 10. minden óvónő Pálné Simon Erika A megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony, szakszerű kommunikáción alapul. TERÜ- LET Nevelőtestületi értekezletek Alkalmazotti értekezlet TÉMAKÖR HATÁRIDŐ FELELŐS 1. Nevelési évet előkészítő nevelőtest. értekezlet. A 2015/16-os nevelési év feladatainak megbeszélése. Felkészülés a szülői értekezletekre /16-os nevelési év feladatainak elfogadása a munkatervek alapján. 3. Szülői értekezletek előkészítése. Iskola előkészítés. Farsang, tavaszi aktuális feladatok megbeszélése. 4. Évzáró nevelőtest. értekezlet. Értékelések. Nyári munkarend, szabadságoltatás előkészítése. 1. Tanév eleji feladatok, munkafegyelem, munkaidő, munkarend. A 2015/16-os nevelési év feladatai. Új munkatársak bemutatása. 2. A 2016-os költségvetési év fejlesztéseinek, előirányzatainak megtárgyalása. 3. Év végi megbeszélés. Nyári program, nyári munkarend, szabadságoltatás munkaterv készítésére köt. személyek

11 Szülői értekezletek 1. Nevelési évet nyitó szülői értekezlet. A 2015/16-os nevelési év feladatai. Csoport elosztások, aktuális feladatok. Szülői Mk. választás. 2. Kötetlen beszélgetés a kisban. Ismerkedés a szülőkkel. 3. Farsangi előkészületek. Iskolaérettségi vizsgálatok előkészítése. Szakvélemények kiosztása. 4. Iskolára felkészítő szülői értekezlet a nagycs.-ban. Az I. oszt. nevelő meghívása. Csoportonkénti évértékelés. (különböző napokon) A nevelőtestület és az alkalmazotti közösség tagjainak, az aktualitásoknak megfelelően, tekintettel a nevelési év szervezési teendőire, feladataira! A felvetődött problémák, gondok megbeszélése, kiemelve az információk áramlását, átadását egymásnak! óra Farkasné S. Vali, Koltai Beáta minden óvónő Munkaértekezlet Farkasné S. Vali, Pálné S. Erika, Szabóné K. Anikó Ángyán Attiláné, értelemszerű 7. Továbbképzések, tanfolyamok, képzések: A beiskolázási terv alapján: 1. Koltai Beáta Név Szakirány Képzés helye 2. Ángyán Attiláné Pályázati forrásból: Közoktatási vezető szak és szakvizsga Közoktatási vezető szak és szakvizsga Kaposvári Egyetem Ped. Kar 100 %-ban támogatottan vesz részt szakirányú képzésben. Kaposvári Egyetem Ped. Kar önköltséges alapon, a költségvetési források függvényében támogatott képzésen vesz részt. 3. Farkasné Simon Valéria Szabóné Kovács Infokommunikációs eszközök 30 óra Anikó 4. Nevelőtestületi képzés: 9 fő - Stressz - kiégés a intézményi pedagógus pályán. 30 pedagógus óra részvételével. 5. Intézményi önértékelés, Pálné Simon Erika tanfelügyelet, minősítés. 10 óra Fonyód Általános Iskola TÁMOP keretében. Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Educatio - TÁMOP keretében. Veszprém OH. - TÁMOP keretében. A területen, a kistérségen belül, ill. kívül szervezett szakmai napokon a részvétel akkor biztosított, ha a feltételek adottak. Belső továbbképzés: A szakmai mk. keretein belül, a szakmai mk. részletes munkaprogramja alapján. F: Ángyán Attiláné szakmai mk. vezető 11

12 /16-os nevelési év rendje, szünetei: Az óvoda egész éven át an üzemel. Kivétel: A téli szünet időszaka alatt, dec dec.31-ig. - 8 nap szabadság Nyári nagytakarítás munkálatai alatt: augusztus 08-tól 3 hét Nevelés nélküli munkanapok száma: 5 nap Szakmai nap, értekezletek igénybe vételére: (3 nap) október Testületi továbbképzés. Jún. pedagógus napi rendezvény (1 nap) Az iskolához igazodó napok száma: (1 nap-nagypéntek) - munkáltatói szünet, egyéb 9. Óvodai beiratkozás: Az óvodai felvétel és beiratkozás a tervezetteknek és a törvénynek megfelelően megtörtént a 2015/2016-os nevelési évre. Az óvoda felvételi körzete: Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Hollád, Tikos, Vörs, Szőkedencs, Szegerdő, Főnyed Cél: Legyen biztosított az óvodai ellátást igénylő, 3 éves korú gyermekek felvétele. A felvételi körzet területén valamennyi óvodáskorú kerüljön be az óvodába! F: Intézmény és tagint. vezető Érintettek: Int. vezető, Tagint. vezető, Óvodapedagógusok, Védőnő, Gyermekjóléti Szolgálat, Népesség nyilvántartó, IPR. MCS., Szülők. Dokumentumok:,Óvodai IPR. dok., és az Óvodai felvételi előjegyzési napló A évi óvodai beiratkozások 1. Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda május 09-től - 13-ig 2. Csicsergő Óvoda Balatonberény április 21-től - 22-ig A beiratkozással kapcsolatos feladataink: a következő nevelési évre történő beiratkozás jogszabály szerinti lebonyolítása, az óvoda népszerűsítése a körzetben, és azon kívül, nyílt napok, közös rendezvények, az intézmény bemutatása 10. Kapcsolattartások, együttműködések: Család gyermek pedagógus: A PP.- ben előírtaknak megfelelően. Iskolával: A PP.- ben és az iskolával történt megállapodásban, továbbá a Suli-kóstolgató programban meghatározottak alapján. Eüg. szervekkel, gyermekjóléti szolgálattal: A PP.- ben, a Gyerm.véd. munkatervben és a megállapodásokban meghatározott módon. 12

13 11. Pedagógusok csop. kívüli feladatai és fogadó órája: Minden hónap első hetében, a beosztott munkanapokon. Pedagógu s Beősze Tamásné Csop ort Csoporton kívüli feladatai Hétfő Kedd Szerd a int. vezető, munkáltatói - gazdálkodó. tanügy-igazgatási feladatok, és Önértékelési MCS tagja, Óvodai szaktanácsadó. Csüt örtök Pénte k Ángyán Attiláné szakmai mk. vezető, BTM-es gyermekek fejl. e, zeneóvoda vezetése, természetjárás Takács Anita Maci kézműves fogl. vezetése, óvodai IPR. vezetése, Gyerm. és ifj. véd. fela. ellátása, Önértékelési MCS tagja, Farkasné Simon Valéria Koltai Beáta Pálné Simon Erika Szabóné Kovács Anikó Lepke Méhecske BGR., Mérés-értékelés MCS. vezetése, ovitorna vezetés, óvodai fotózás szervezés, BTM-es gyermekek fejl. e, gyermektánc vezetése, jkv-k, emlékeztetők dokumentálása, Önértékelési MCS tagja, Önértékelési MCS vezetője, kirándulás és színház lát. szervezés, BTM-es gyermekek fejl. e, Óvodai szaktanácsadó óv. - iskola átmenet MCS. vezetése, természetjárás Fejlesztési terv: Az épület állagának megőrzése, megóvása, berendezések karbantartása Udvari játékok karbantartása, festése SZMK. támogatás Udvari játékeszközök felülvizsgálata költségvetés terhére Udvari játékok bővítése, a szabványnak megfelelően, játékeszközök beépítése, gumitégla beszerzése költségvetési forrásból szobai játék, szakmai anyagok, fogyóeszközök (vegyi anyagok) pótlása, - a szükségességnek megfelelően a költségvetésből Mikulásra játék beszerzése, szakmai anyagok pótlása alapítványi segítséggel könyv, textília, munkaruhapótlás, törölközők - a szükségességnek megfelelően - költségvetésből játszóudvar kerítésének teljes rekonstrukciója, költségvetésből gyakorlókert kialakítása, terület bővítése - költségvetésből utcai kerítés felújítása, utcai kerítés festése - Szülői MK. támogatásával. a Méhecske bejárat felöli szigetelés leszegése költségvetés az intézmény számítógépparkjának felújítása, karbantartása költségvetésből 13

14 13. Legitimációs záradék Az intézmény szülői képviselete a 2015/2016 nevelési év munkatervét határozatképes ülésén megismerte és véleményezte, azt támogatja. Balatonszentgyörgy, szeptember Kocsis Ildikó SZMK. elnöke intézményvezető A nevelőtestület, az elfogadás tényét az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják (jegyzőkönyvjelenléti ív mellékelve). 14

2014/ 2015-ös tanév PEDAGÓGIAI-MŰKÖDÉSI TERVE

2014/ 2015-ös tanév PEDAGÓGIAI-MŰKÖDÉSI TERVE RAJZOLÁS KÉZI- MUNKA ÉNEK- ZENE JÁTÉK MESE- VERS MOZGÁS MOZGÁS TERM. TÁRSA- DALOM EMBER MATE- MATIKA CSALÁD BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. Balatonszentgyörgy, Csillagvár u. 4. Tel: 85/377-921

Részletesebben

BELEGI PITYPANG ÓVODA

BELEGI PITYPANG ÓVODA BELEGI PITYPANG ÓVODA 7543 Beleg, Rákóczi u. 163. Tel.: 0620/3412722 PEDAGÓGIAIMUNKATERV 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Szabó Gáborné Az óvoda nevelőtestülete a munkatervet megismerte és 100%-os

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra.

2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. 2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA 6041 Kerekegyháza Park u. 1 A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. Joseph Joubert OM azonosítója:027650 Intézményvezető. Ph. Legitimációs

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE MESEVÁR ÓVODA 4465. Rakamaz, Bocskai út 76. TEL: +3642-570-717 MESEVÁR ÓVODA M U N K A T E R V E A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Bodnár Jánosné igazgató Rakamaz, 2014. szeptember 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015 MUNKATERV 2014-2015 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége. 2014 09.01. 2015 08. 31. Legitimációs eljárás Ph. :.. aláírás Szülői

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel: 62/525-090 Tárgy: Kérelem Éves Munkaterv véleményezésére Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Az emberi

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető: \ ^ '.^UvtAA... ajáírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o.

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. MUNKATERVE 2015/2016 TARTALOM: A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. 4. Fejlesztési terv 8 o. 4.1. A tanév

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése 2013. június 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

Munkaterve a 2015/2016-os tanévre

Munkaterve a 2015/2016-os tanévre KECSKEMÉTI REFORMÁTUS INTERNÁTUS OM: 039196 Munkaterve a 2015/2016-os tanévre I. Az éves munkaterv készítését meghatározó dokumentumok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012(VIII.31.) EMMI

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15.

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016 Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. 1 Tartalom 1.FEJLESZTÉSI TERV... 4 1.1.Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 2.PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése 2013. február 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014 2015.

ÉVES MUNKATERV 2014 2015. Baptista Szeretetszolgálat KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA 5310 KISÚJSZÁLLÁS Ifjúság u. 2. Pf.: 82. : 06 (59) 520-595 e-mail: kisujov@enternet.hu kisujovi@baptistaoktatas.hu www.kisujovi.hu ÉVES MUNKATERV 2014 2015.

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

Munkaterv 2010-2011 21

Munkaterv 2010-2011 21 Munkaterv 2010-2011 21 SZEPTEMBER Szervezési tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket Az éves munkaterv elkészítése Továbbképzési terv pontosítása Napközis csoport

Részletesebben

Fénysugár Katolikus Óvoda OM azonosító: 201094

Fénysugár Katolikus Óvoda OM azonosító: 201094 Fénysugár Katolikus Óvoda OM azonosító: 201094 MUNKATERV 2015-2016 Érvényesség: 2015.09.01-2016.08.31 Tartalomjegyzék I. Bevezető....3 II. Óvodánk helyzetképe - Helyzetelemzés....5 III. A nevelési év rendje...8

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

2011/2012-es nevelési év. Készítette : Molnár Gyula Miklósné. óvodavezető

2011/2012-es nevelési év. Készítette : Molnár Gyula Miklósné. óvodavezető NAGYATÁDI ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT EGYESÍTETT ÓVODA FELADATELLÁTÁS TERVEZÉSE /2es nevelési év Készítette : Molnár Gyula

Részletesebben

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Sorszám: J Tárgy: Mezőberény Város Ovodai Intézménye 2014-2015. V nevelési év munkaterve Előterjesztő: Körösi Mi1ály Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke Készítette: Olejné Mertz Judit referens Véleményező

Részletesebben

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV 2014-2015 nevelési év Székhely: 2112, Veresegyház, Árnyas u. 1.sz. OM azonosító: 200689 Készítette: Puskásné Gazdag Mónika óvodavezető Véleményezte és elfogadta:

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

2015-2016 TANÉV MUNKATERVE

2015-2016 TANÉV MUNKATERVE 2015-2016 TANÉV MUNKATERVE KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM 034501 Készítette: Gallina Ilona óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 2. A NEVELÉSI ÉV RENDJE...

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV Készítette: Ács Sándorné intézményvezető Nyíregyháza, 2015. szeptember 14. 1 A 2014 2015 ös nevelési év rendjét a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31.

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. ESZTERLÁNC ÓVODA 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. Készítette: Balog Tiborné Intézményvezető 1 A jó pedagógus megőrzi a múltat, feltárja a jelent

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016. tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016. tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016. tanév Augusztus Tantárgyfelosztás Órarend-készítés Alakuló munkatársi értekezlet Balesetvédelem Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás Tanévkezdő szakmai konferencia Bpest, Starján

Részletesebben

vnyitó értekezlet 2012 / 2013

vnyitó értekezlet 2012 / 2013 Tanévnyit vnyitó értekezlet 2012 / 2013 Tanítani szóval is lehet, de nevelni csak példaadp ldaadással (Confícius) NAPIREND I. KÖSZÖNTŐ II. IV. AZ ÓVODÁK FELTÉTELRENDSZERE - NYÁRI ÉLET ÉRTÉKELÉSE GYERMEKVÉDELEM

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv Dátum Esemény Felelős Ellenőrzi Augusztus 16. Alakuló értekezlet. Munkaközösségi értekezletek Mkv. 16.-18 Szakmai továbbképzések TÁMOP-IPR

Részletesebben

MUNKATERV. OM azonosító: 034693. óvodavezető. Kispesti Hársfa Óvoda

MUNKATERV. OM azonosító: 034693. óvodavezető. Kispesti Hársfa Óvoda Kompetencia alapú oktatási program bevezetése Kispesten azonosító szám: TÁMOP-3.1.4.-09/1-2009-0018 Kispesti Hársfa Óvoda 1191 Bp. Eötvös u. 9. Tel./fax: 357-415 harsfa@ovoda.kispest.hu OM azonosító: 034693

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 2015-2016-os nevelési évre. Bóbita Óvoda

BÓBITA ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 2015-2016-os nevelési évre. Bóbita Óvoda BÓBITA ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 205-206-os nevelési évre. Telefon/fax: 06 32-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu 229/202. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Tanévnyitó értekezlet 2012/2013. Pedagógiai munkaterv

Tanévnyitó értekezlet 2012/2013. Pedagógiai munkaterv ÁMK Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Magyarbánhegyes Árpád u. 48. Tanévnyitó értekezlet 2012/2013 Pedagógiai munkaterv Készítette: óvodavezető Tartalomjegyzék: 1. 2012/2013 nevelési év működési

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ágoston Művészeti Óvoda / Váradi Telephely/Kastély Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzat Szalontai Edit óvodavezető 1 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 34263 Intézmény neve: Ágoston

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS TÁJÉKOZTATÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2011.szeptember 13-án 14 órakor tartandó ülésére, a Napközi otthonos Óvodában folyó nevelőmunkáról, gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére Tárgy: Alapító Okirat módosítása Tisztelt Humán és Környezetvédelmi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása...8 1. Az intézmény vezetője...8 2.

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása...8 1. Az intézmény vezetője...8 2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása...8 1. Az intézmény vezetője....8 2. Az igazgatóhelyettes...8 4. Gazdasági ügyintéző...8 6. Az iskola vezetősége:...9

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA VÁCSZENTLÁSZLÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pető Vilmosné Vácszentlászló, 2014 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010.

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS Augusztus 24-26. Tankönyvellátás Bauer Nóra, Mészáros Lászlóné 24-28. Munkajogi változások Tóth A. Istvánné 26. 9.00 óra Tanévnyitó értekezlet, Tanév rendje

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE

ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE Iktatószám: 263/2/2013. KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE ANTALICS HAJNALKA óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 1. Személyi feltételek... 3 1.1. Adott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út 53. OM:030410 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Kukorelli Eszter óvodavezető 2013. Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT OM AZONOSÍTÓ: 034374 ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012 Tartalom

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év

Óvodavezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év Iktatószám: 89/2014 vezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Alapító okirat szerinti feladatellátás...2 2. Feladatellátást várhatóan jellemző adatok...3 3. Intézmény szervezet, vezetési

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE. 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító: 036456

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE. 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító: 036456 SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító: 036456 1 MUNKATERVE A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVRE KÉSZÍTETTÉK: Kovács Tiborné Kocsisné Bucsi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u.10. OM azonosító: 202287 INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2015/2016. nevelési év A munkatervet készítette: Tarr Ágnes intézményvezető A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálya kiterjed: A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

Szervezeti és Működési szabályzata

Szervezeti és Működési szabályzata Intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: Budapest 1122. Bíró u. 3. Szervezeti és Működési szabályzata Kelt: 2005. 01.01. készítette: Nagy Miklósné igazgató A közoktatásról szóló többször

Részletesebben