2011/2012. tanév munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011/2012. tanév munkaterve"

Átírás

1 KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár Munkaterv csatolt részei: Tagintézményi munkatervek Szakmai munkaközösségek munkatervei Tantárgyfelosztás, órarend Beiskolázási terv Orcsik Attila főigazgató 1

2 Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma FELADATAI A ES TANÉVBEN Az intézmény munkaterve az alábbi jogszabályi előírások alapján kerül összeállításra: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 52. (2) bekezdése, és 57. (1) bekezdés c) pontja, a nevelési-oktatási intézmények működési rendjéről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 2. (1) bekezdése, valamint bekezdése a tanév helyi rendjéről szóló 30/2011. (Vi. 7.) NEFMI rendelet 277/1997. (XII. 22.) a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről, évi XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről, 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről, 7/2010. (II. 11.) OKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet módosításáról évi CLII. Törvény egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről. A tanévet a közoktatást érintő módosított jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell megszervezni. A tanév munkájának fő irányai: - a szakmai munkaközösségek munkájának támogatása a szakmai együttműködések területén, - a tehetséghálózat működtetése, - kistérségi tehetségprogramok megvalósítása, - a kompetencia alapú oktatás fenntartása a vállalt mértékben a TÁMOP-ban nyertes tagintézményekben, - megkezdett pályázati programok folytatása, - Digitális Középiskolai oktatás folytatása. 1. Közös feladatok az intézményben Sorsz Feladat Sikerkritérium Felelős Határidő Intézményi alapdokumentumok Törvényi előírásoknak való megfele- főigazgató, főigazga- Folyamatos a és a szükséges módosítálétó-helyettes törvényi határ- sok elkészítése igazgatók idők betartásával 1. Pedagógiai program Éves munkaterv Beiskolázási terv SZMSZ Házirend A törvényben előírt óratömegre A törvényi előírásnak megfelelő óra- főigazgató Tanév kezdéséig 2

3 2. épülő tantárgyfelosztás a szakos ellátottság biztosításával A kompetencia alapú oktatás törvényes megszervezése Digitális Középiskolai oktatás megszervezése Az integrált pedagógiai rendszer működtetése Elektronikus napló, adatkezelés alkalmazása SNI tanulók integrált oktatása, szakszerű fejlesztése, BTM-es tanulók ellátása a módosított szabályok figyelembe vételével 8. Igazgatótanács működtetése Igazgatói munkaközösség hatékony 9. működtetése Az intézményi szakmai munkaközösségek munkaterv szerinti működése Intézményi tehetséggondozás megvalósítása A dolgozókkal kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek 12. elvégzése: - kinevezések módosítása, átsorolások elkészítése 13. Munkaköri leírások aktualizálása, kiegészítése 14. Pedagógus igazolványok érvényesítése Munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatás a dol- 15. gozók számára 16. Osztálylétszám túllépés engedélyezése 17. Továbbtanulók nyomon követése Pedagógusok havi időkeretének egységes 18. elszámolása tömeg felhasználása Utazó tanárok segítségével intézményi szinten a szakos ellátottság 95 % felett legyen A TÁMOP pályázatban vállalt fenntartás megvalósítása Az oktatás folytatása, új évfolyam indítása A rászoruló tanulók egyéni segítséget kapnak A szakmai munka színvonalas Az IPR adminisztráció szakszerű vezetése Tagintézmények közötti tapasztalatcsere, jó gyakorlatok átadása Csökken a papíralapú adminisztráció, Az adatbázis alapján minden adatszolgáltatás naprakészen adható: normatíva igényléshez fenntartó számára pályázatokhoz Gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok látják el a szükséges óraszámban a fejlesztéseket a tagintézményekben, törvényszerű adminisztráció Megfelelő végzettségű szakemberek biztosítása Az SZMSZ-ben meghatározott jogkörök gyakorlása Zökkenőmentes a tagintézmények közötti munkakapcsolat, az éves munkaterv végrehajtása megtörténik A munkaterv elkészítése, végrehajtása Tehetséggondozó munkaközösség működése folyamatos Kistérségi versenynaptár összeállítása, végrehajtása, Tehetségpont működtetése, tehetségnap szervezése Kistérségi tehetséggondozó programok Zökkenőmentes, naprakész a dolgozók számára a kinevezés módosítása igazgatók főigazgató, igazgatók főigazgató, gimn. ig. helyettes igazgatók, munkacsoportok vezetői főigazgató, főig. h., igazgatók, iskolatitkárok igazgatók főigazgató főigazgató, -helyettes főigazgató, főig. h. munkaközösség vezetők munkaközösségek, igazgatók, főigazgató-helyettes, főigazgató Gazdasági vezető folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos szeptember, majd folyamatos Minden dolgozó személyre szabott elvárás szerint dolgozik, a feladatokhoz aktualizált a munkaköri leírás főigazgató, igazgatók szeptember 30. Minden pedagógus igénybe tudja igazgatók szeptember 15. venni a kedvezményeket megfelelő dokumentálás igazgatók szeptember A létszám túllépés szabályszerű, főig. h., igazgatók szeptember vége fenntartó által engedélyezett Törvényi előírásnak való megfelelés igazgatók október A pedagógusok munkaidejének elszámolása átlátható, pontos, ellenőrzött. igazgatók folyamatos 19. KAT, DÖK, SZMK intézmé- Szükség esetén a véleményezési, főigazgató folyamatos 3

4 nyi működtetése jóváhagyási jogukkal élnek Különös közzétételi lista felülvizsgálata, A törvényi előírásnak megfelelő az igazgatók szeptember 20. kiegészítése adatszolgáltatás 21. Költségvetés készítése Működőképes az intézmény igazgatók december Tagintézményi prioritások érvényesüléstó-helyettes, igazgatók, főigazga március 22. Beiskolázási terv elkészítése főigaz Adminisztrációs kötelezettségek teljesítése tantárgyfelosztás, órarend félévi és év végi beszámolók elkészítése, továbbítása a fenntartónak Tankönyvrendelés, forgalmazás, elszámolás, 25. Pályázatok figyelése, írása Az első osztályosok diagnosztikai vizsgálatának előkészíté- 26. se, jelentése DIFER mérés, országos mérés, 27. előkészítése, lebonyolítása évi országos mérés eredményeinek elemzése Fenntartó által előírt jelentések és dokumentációk határidőre történő beküldése Szakmai színvonal a jelentésekben Közös, egységes szabályozás, rendszeres ellenőrzés A tagintézmények értesülnek a lehetőségről, sikeres pályázatokat nyújtanak be. Problémás tanulók időben történő kiszűrése gató igazgatók, főigazgató-helyettes, főigazgató főig. h. igazgatók főigazgató, főig. helyettes, igazgatók folyamatos folyamatos folyamatos főig.h., igazgatók október 14. (28.), Zökkenőmentes lebonyolítás igazgatók december 9, május 30. Összevetés az előző évekkel, intézkedési igazgatók, IMIP tavasz terv készítése munkacsoportok 29. Diákközgyűlés a tanulók demokratikus jogainak érvényesülése igazgatók 30. Jelentkezési lapok kitöltése a tanulók továbbtanulása biztosított igazgatók 2012 február továbbtanuláshoz 31. Jogszabályfigyelő működtetése Minden vezető értesül a változásokról csengődi igazgató folyamatos 32. Esélyegyenlőségi munkacsoportok Esélyegyenlőségi intézkedési terv igazgatók, főigazga- folyamatos akciótervének megvaló- megvalósul tó, -helyettes sítása ELLENŐRZÉSI TERV szám Ellenőrzési terület Cél és az ellenőrzés tárgya Felelős Határidő A helyi tantervnek való megfelelés főigazgató, szeptember 1. Tantárgyfelosztás szakos ellátottság biztosítása -helyettes február 2. Elektronikus órarend, napló vezetése és archiválása Tantárgyak pontos megnevezése, Naprakész, pontos naplóvezetés, naplóbeírások egyezése a tantárgyfelosztással, órarenddel főigazgatóhelyettes folyamatos 4. SNI, BTMN tanulók ellátása, adminisztrációja A szakértői véleményben foglaltak szerinti szakszerű ellátás, adminisztráció pontos vezetése, naprakész létszámnyilvántartás az F2-ben 5. IPR munka munkaterv, vállalások, osztályok szervezése főigazgatóhelyettes főig. h. folyamatos folyamatos FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Tanévnyitó vezetői értekezlet főigazgató és helyettes 29. Intézményi munkaközösségek vezetőinek összejövetele főig. h., munkaközösség vezetők 4

5 31. Tantárgyfelosztások, órarendek elkészítése, leadása igazgatók (elektronikusan) 31-ig Tagiskolai pótvizsgák szervezése igazgatók a hónap végéig Tankönyvárusítás igazgatók, tankönyvfelelősök szeptember 01. Tanév első napja Intézményi szakmai munkaközösségek összejövetelei főig. h., munkaközösség-vezetők versenynaptár (szept. 20.) éves programok (szept. 20.) IPR munkacsoport összejövetele, munka elindítása, tájékoztató főig. h. (ha folytatódik az IPR) 12. Vezetői munkaközösség összejövetele főig. h. 15. Pedagógus igazolványok érvényesítése igazgatók 20. Kistérségi tehetségprogramok meghirdetése, tájékoztató főig. h. megjelentetése 20. Tagintézményi munkatervek leadása az Igazgatóságra igazgatók 25. Intézményi éves munkaterv és versenynaptár elkészítése főigazgató-helyettes 25. Létszámtúllépési engedélyhez a nyilatkozatok leadása igazgatók, főigazgató-helyettes 30. HHH tanulókkal kapcsolatos dokumentumok összegyűjtése igazgatók hónap végéig F2 adatbázisának naprakész pontosítása a statisztikához) igazgatók Munkaköri leírások módosítása, kiegészítése Tagiskolai honlap frissítése, különös közzétételi lista, nyomon követés a honlapokon Tűz, munkavédelmi, balesetvédelmi oktatások a tagintézményekben Első osztályosok törzslapjainak elkészítése Programok felvitele a közös naptárba október 1. Létszámtúllépési engedély kérése a fenntartótól főig. h. 4. Vezetői megbeszélés főigazgató és helyettes 14. Felmérés az 1. osztályosok diagnosztikai vizsgálatában igazgatók résztvevők köréről 15. A középiskolák meghatározzák tanulmányi területeik igazgatók belső kódjait, s elektronikusan megküldik a felvételi Központnak 15. Statisztika készítése főigazgató, igazgatók 15. Létszámadatok az IPR pályázathoz (amennyiben lesz igazgatók, főig. h. IPR) Őszi írásbeli érettségi vizsgák 28. A Difer mérésben résztvevő tanulók létszámának jelentése főigazgató helyettes az OH felé elektronikusan 31. A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban nyilvá- igazgatók nosságra hozzák a felvételi eljárásuk rendjét. november 7. Vezetői megbeszélés főig. és helyettes 2-5. Őszi szünet Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 15. Ingyenes tankönyvigénylés felmérése a tagiskolákban igazgatók, tankönyvfelelősök Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 25. Országos méréshez szükséges adatszolgáltatás az OH részére igazgatók 30. A tagiskolák IPR csoportjainak első értékelése (amenynyiben IPR munkaközösség lesz IPR) 30. A tagiskolai tankönyvfelmérések eredményeinek ismer- igazgatók 5

6 december tetése a tagiskolákban Beiskolázási terv kiegészítése Munkaközösségek napja, Tehetségnap igazgatók intézményi munkaközösségvezetők, főigazgató-helyettes 5. Vezetői megbeszélés főig. és helyettes 9. DIFER mérések lebonyolítása az általános iskolákban igazgatók 10. Tanulók jelentkezése a központi írásbelikre igazgató 15. A tagiskolai tankönyv ellátás rendjének meghatározása igazgató 22 - január 2. Téli szünet január 9. Vezetői megbeszélés főig. helyettes 13. I. félév zárása igazgatók félév tantárgyfelosztása, órarendje igazgatók 20. Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban Az általános felvételi eljárás kezdete 20-ig I. félévi értesítők kiadása igazgatók I. félévi nevelőtestületi értekezletek igazgatók február 6. Vezetői megbeszélés főig. és helyettes 17. Felvételi jelentkezési lapok továbbítása igazgatók 30. Javaslat tétel az éves beiskolázási tervre igazgatók 28. Tankönyvrendelés elkészítése tankönyvfelelősök 28. A tagiskolák IPR csoportjainak második értékelése IPR munkaközösség március 5. Vezetői megbeszélés főig. és helyettes 15. Intézményi beiskolázási terv elkészítése főig. helyettes 13. Középiskolai ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolákban 20. Módosított jelentkezési lapok továbbítása a felvételi Irodának igazgatók április 2. Vezetői megbeszélés főig. és helyettes 5-9. Tavaszi szünet Általános iskolai beiratkozás Előző évi kompetencia mérés eredményeinek továbbítása az Igazgatósághoz, a helyi értékelések elvégzése igazgatók igazgatók május 3. Középiskolákban és szakiskolákban az utolsó tanítási nap a befejező évfolyamokon Rendkívüli felvételi eljárás középiskolákban 4. Írásbeli érettségi vizsga nemzetiségi nyelv és irodalomból 7. Vezetői megbeszélés főig. és helyettes 7. Írásbeli érettségi vizsga magyar nyelv és irodalomból 8. Írásbeli érettségi vizsga matematikából 9. Írásbeli érettségi vizsga történelemből 10. Írásbeli érettségi vizsga angol nyelvből 11. Írásbeli érettségi vizsga német nyelvből 14. emelt szintű írásbeli érettségi vizsga informatikából, latin, héber nyelvből 15. Írásbeli érettségi vizsga biológia, emelt szintű társadalomismeret tantárgyakból 16. Írásbeli érettségi vizsga kémia, földrajz tantárgyakból 17. Írásbeli érettségi vizsga fizika, középszintű rajz és vizu- 6

7 ális kultúra tantárgyakból 18. Írásbeli érettségi vizsga spanyol nyelvből 21. Középszintű Írásbeli érettségi vizsga informatikából, művészeti tárgyak, ének-zene 22. Írásbeli érettségi vizsga francia nyelvből, középszintű filozófiából 23. Írásbeli érettségi vizsga olasz nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma tantárgyakból 24. Írásbeli érettségi vizsga orosz nyelv, román nyelv, beás nyelv, lovári nyelv, horvát nyelv, szerb nyelv, szlovák nyelv tantárgyakból, érettségi egyéb központi követelményekre épülő vizsgatárgyakból 25. Középszintű írásbeli érettségi vizsga előkészítő tárgyakból 30. Országos kompetenciamérés igazgatók 30. A tagiskolák IPR csoportjainak értékelése IPR munkaközösség június 4. Vezetői megbeszélés főig. és helyettes Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 15. Utolsó tanítási nap, tanév zárása igazgatók hónap végéig Tanévzáró értekezletek igazgatók Beiratkozás a középfokú iskolákban igazgatók augusztus 23. tanévnyitó vezetői értekezlet főg. és helyettes 30. Tantárgyfelosztások, órarendek készítése igazgatók Kiskőrös, aug. 1. 7

8 Mellékletek 1. számú melléklet KTKT Általános Iskola és Középiskola, Boróka Általános Iskolája MUNKATERV 2011/2012 Személyi változások és feltételek Helyzetelemzés Az oktató nevelő munkát 15 fő teljes állású helyi pedagógus és 4 fő utazó tanár (fizika, technika, ének, rajz,) látja el. Változás történt a magyar tanár személyében, ettől a tanévtől Horváth Mucsi Tímea tanítja félállásban, illetve tanulószobában dolgozik. Gyógypedagógia ellátást Adorján Csenge végzi és változás történt a rajztanár személyében is Szentgyörgyi Éva utazó tanár tanítja. A szakos ellátottság teljes. A technikai személyzet változatlan, két főállású takarító ellátja az iskola teljes területének takarítását. Molnár István napi 6 órában a kinti munkákat végzi és reggel nyitja az iskolát, Molnár Gyula munkaideje napi 4 óra részben kötetlen, a belső szereléseket végzi illetve az esti felügyeletet és zárást látja el. Munkaközösségek Pedagógusaink aktívan részt vesznek a kistérségi munkaközösségek munkájában. Így: Magyar: Horváth Mucsi Tímea Történelem: Pócsa Sándorné Matematika: Morvai Erzsébet Német: Szlobodáné Rakonczay Tünde Angol: Kőfalvi Erika Alsós: Adorjánné Csábi Éva Informatika: Völgyesvári Lászlóné Testnevelés: Oláh Sándorné Természetismeret: Paragi Anikó Két helyi munkaközösségünk működik: Alsós munkaközösség, vezetője: Adorjánné Csábi Éva Felsős munkaközösség, vezetője: Szlobodáné Rakonczay Tünde Feladatuk a helyi szakmai munka összefogása, versenyek, szakkörök, mérések szervezése koordinálása. 8

9 Kiemelt feladatok: a múlt évek kompetenciaméréseinek elemzése, kimutatás készítés, s ezekkel összehangolva a helyi felméréseink tartalmi és formai kidolgozása. Óralátogatási terv elkészítése, tanulmányi munka szakmai statisztika elemzése. Részletes munkatervek a mellékletben. Speciális feladatok Tanulók létszáma a tanévben osztály fő HH ebből HHH SNI a SNI b BTM összesen: Napközi, tanulószoba Napközis és tanulószobai ellátásra 92 fő jelentkezett, így újabb csoport indítására volt szükség, melyhez az önkormányzattól meg is kaptuk az engedélyt. A csoportbontás a tanulási időre vonatkozik, napi 2 órában. A működési rendünket a törvényi előírásoknak megfelelően, de a szülői elvárásoknak is eleget téve alakítjuk ki. A napközi továbbra is fél ötig, a tanulószoba fél négyig működik. Tervezett csoportjaink: napközi I. 26 fő, vezeti Kőfalvi Erika, napközi II. 26 fő, vezeti Horváth Mucsi Tímea tanulószoba I. 32 fő vezeti Paragi Anikó, tanulószoba II. 33 fő, vezeti Fűz Szilvia. Működési rendjük a mellékletben. Szakkörök, tanórán kívüli foglalkozások A szakköri igényeket felmértük augusztusban, ennek alapján indítjuk sportköreinket illetve szakköreinket. Az igények a múlt évihez hasonlóan alakultak. Sportkörök: kézilabda 2 csoport, tömegsport 4 csoport, futball 2 csoport, birkózás Egyéb szakkörök: dráma, ügyes kezek, citera, rajz, énekkar, természetbúvár, matematika 9

10 Továbbra is támogatunk minden tanulmányi versenyt, nevezési díjakat térítjük, ennek fejében elvárás a versenyen való kitartó részvétel. Ezek összehangolását regisztrálását a munkaközösség vezetők végzik. Tárgyi feltételek kötelező eszközök és felszerelések Az oktató-nevelő munkánkhoz 9 tanterem, 1 tornaterem, könyvtár, sportpálya, kézilabdapálya, játszótér, udvar áll a rendelkezésünkre. A nyár folyamán csak tisztító festést végeztünk, illetve egy tanteremben kicseréltük a parkettot. Az ősz folyamán kezdjük a kistérségi pályázaton nyert pénzből a felújítási munkákat. A mosdók, a Oktatási eszközeink nagyon hiányosak, nagyon sajnálatos, hogy a szakmai informatikai pályázatból csak 60 ezer forintért vásárolhatunk. IPR-s pénzből matematika és fizika tantárgyakhoz vásároltunk eszközöket. Fali tablókat, dekorációkat vagy magunk készítünk vagy a kiadók által ingyenesen adottakat használjuk. Tervezett karbantartások A szükséges karbantartási munkákat folyamatosan végezzük. Az energetikai pályázatunk nyert, így 2012 tavaszán elkezdjük az iskola teljes hőszigetelését az ehhez kapcsolódó nyílászáró cserét csatorna és ragalj felújítást. Továbbra is felújításra vár a kézilabdapálya. A jövő évi költségvetésből tervezzük tanári asztalok vásárlását. Reméljük, az ősz folyamán megérkeznek a TIOP pályázaton nyert számítógépeink és tantermi csomagjaink. A mondat a tavalyi munkatervben is benne volt, de még mindig aktuális. A tanév pedagógiai feladatai Nevelő oktató munkánkat az egységes iskolai Pedagógiai Program alapján végezzük, illetve ennek helyi specialitásokat tartalmazó melléklete alapján. Legfontosabb feladatunk eredményes tanulmányi munkát produkálni, ehhez a szakos ellátottság biztosított, felkészült, lelkiismeretes pedagógusok végzik a munkát. A két új pedagógusunkat mentoráljuk, ezzel is biztosítva a folyamatos magas színvonalú pedagógiai munkát. Ez mellett a nevelési munkánkat is hasonlóan fontosnak tatjuk, közösségi programokkal, kirándulásokkal, szakköri, sportköri lehetőségekkel igyekszünk nevelőmunkánkat minél jobbá tenni. Kiemelt feladatunk továbbra is a mérés-értékelési rendszerünk egységessé tétele, a kompetenciamérések eredményeinek feldolgozása. Nem szakrendszerű oktatás A nem szakrendszerű oktatást ebben az évben még folytatjuk a 6. osztályban, de mivel törvény adta lehetőségünk van befejezni, így a jövő tanévtől kezdve nem tervezzük. 10

11 SNI tanulók ellátása Az sni-s tanulók ellátását a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítjuk, a fejlesztő órákat gyógypedagógus látja el. Minden tanulónak biztosítjuk az előírt heti 2 óra foglalkozást. A gyógypedagógus kolléga naprakészen vezeti a dokumentációkat, időben elkészíti a vizsgálati kérőlapokat, elvégzi az elsős tanulók DIFFER mérését. Különleges figyelmet kell fordítanunk az első osztályba érkezett tanulókra, már október hónapban elkezdjük a helyi méréseket és a problémás eseteket küldjük tovább a nevelési tanácsadóba. Gyermekvédelem kiemelt feladatai A gyermekvédelmi feladatokat a községi gyermekjóléti szolgálattal együttműködve látjuk el. A gyermekjóléti szolgálatot Kelemen Beáta látja el. A megnövekedett problémás esetek miatt továbbra is külön pedagógus látja el a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat, Paragi Anikó, munkájához órakedvezményt biztosítunk. Minden esetet körültekintően igyekszünk feltárni és segítséget nyújtani, szükség esetén szakemberhez irányítjuk a gyermeket és szülőjét. A kollégának rendszeres fogadó órái vannak, erről tájékozódni lehet az iskola folyosóján. Munkaterv, szabályzatok mellékletben. IPR Az integrált pedagógiai rendszert továbbra is működtetjük. A rászoruló gyerekek megfelelő segítséget kaptak, a szakmai munka színvonalas, a dokumentációk megfelelőek és naprakészek. A szülői megbeszélések időben megtörténnek. A pályázati pénzből minden tanuló valamilyen támogatásban részesült, pl. újság előfizetés, mozibérlet, ruhavásárlás stb. Ebben az évben a megkezdett munka folytatása a feladatunk hasonló színvonalon, mint az elmúlt években. Egészségügyi feladatok Tanulók: Tanév végén elvégeztük a tanulók komplex egészségügyi felülvizsgálatát, ekkor megtörtént a gyógytestnevelésre szorulók szűrése is. Fogászati szűrések is szeptember október hónapban zajlanak. A védőnővel rendszeres a kapcsolattartásunk, időben értesítést kapunk a védőoltások idejéről, rendjéről. A védőnői mérések folyamatosan az év során megtörténnek. Tervezzük elsősegély nyújtó szakkör szervezését. Dolgozók: Az év eleji egészségügyi vizsgálatok részben augusztusban megtörténtek, a további dolgozók szeptemberben végzik el ezt az ellenőrzést. Védőnő vezetésével tervezzük elsősegély nyújtó tanfolyam elvégzését legalább 3 fő dolgozó részére. Balesetvédelmi oktatást október elején szervezzük. 11

12 Első tanítási nap: Utolsó tanítási nap: Első félév vége: Félévi értesítők kiosztása: Tanítási napok száma: 183 Tanév helyi rendje Őszi szünet: ut.tan.nap: okt. 28., szün.u.első: nov. 07. Téli szünet: ut.tan.nap: dec.21., szün.u.első: jan. 03. Tavaszi szünet: ut.tan.nap: ápr. 04., szün.u.első:ápr. 10. Tanítás nélküli munkanapok : Tantestületi kirándulás : Továbbképzés : Kistérségi munkaközösségek napja : Gyermeknap : Szakmai nap Tagiskolai mérések, vizsgák I Mindennapos testnevelés Minden osztályban heti 3 óra testnevelés, 3 tömegsport, 2 kézilabda, 2 futball szakkör szervezésével biztosítjuk a mindennapos testedzést, ezen túl lehetőség van birkózásra. Beiskolázás Első osztályosok beiskolázása az önkormányzati határozat alapján általában április első hete, a kötelező körzetünkön túl biztosítjuk minden gyermek számára a felvételt. Kapcsolat a szülőkkel Szülői értekezletek 1. szeptember második hetében 2. februárban, félévi munka értékelése Egyéb aktuális esetben bármikor Speciális feladatok Tanulmányi munka értékelését folyamatosan az ellenőrzőkön és a tanulók egyéb írásos munkáin keresztül juttatjuk el a szülőkhöz, erre fokozott figyelmet fordítunk, a munkát havonta ellenőrizzük. 12

13 Ezen felül a szülők a DIGI naplón keresztül is tájékozódhatnak a gyermekei tanulmányi eredményeiről és a hiányzásokról. A tanév folyamán egyszer nyílt napot és két alkalommal fogadó órákat tartunk. DÖK munkája A múlt év végén változás történt a vezető személyben, ebben az évben Barcsikné Weinhardt Éva könyvtáros látja el a DÖK vezetői feladatokat, hozzá tartozik az iskolaújság szerkesztése, tervezzük az iskolarádió elindítását. Vallásoktatás Tanulóink vallásoktatását az egyházak végzik, iskolánk helyet biztosít részükre. Ennek megbeszélése egyeztetése minden év elején megtörténik. Három vallási felekezet - katolikus, evangélikus, református - tart hittanórát iskolánkban. Ezek a foglalkozások az alsósoknál az órarendbe illesztve ötödik, hatodik órában vannak, a felsősöknél vagy nulladik órában vagy a délutáni órákban. 13

14 Eseménynaptár (elektronikusan a naptárban) időpont esemény felelősök augusztus 29. Évnyitó értekezlet pótvizsga igazgató Tankönyvárusítás igazgató, tankönyvfelelős szeptember 1. Ünnepélyes tanévnyitó igazgató 1. Balesetvédelmi oktatás osztályfőnökök 20. Munkatervek leadása igazgató Szülői értekezletek osztályfőnökök 14. Alsós munkaközösségi értekezlet Adorjánné Csábi Éva 16. Felsős munkaközösségi értekezlet Szlobodáné Rakonczay Tünde 19. Nevelőtestületi értekezlet, munkaterv, elfogadása, Boróka igazgató hét megbeszélése 17. Tűz és balesetvédelmi oktatás Takácsné Zenélő dallamok Viszkókné 30. Baleseti kockázatelemzés frissítésének elkészítése Takácsné 30. Törzslapok megírása, bizonyítványok begyűjtése osztályfőnökök 30. Munkaköri leírások elkészítése igazgató hónap végéig Szakkörök elindítása igazgató október 03. Borókahét: megnyitó, papí és flakon gyűjtés igazgató, 04. Bolhapiac Oláhné 05. Borókahét: vendégünk a Kiskunsági Nemzeti Park igazgató 05. Tűz és balesetvédelmi oktatás Takácsné 06. Aradi vértanúk Paragi Anikó 07. Ügyességi nap osztályfőnökök 15. Felmérés az 1. osztályosok diagnosztikai vizsgálatában gyógypedagógus részt vevők köréről os események ünnepi műsor Pócsáné, Vidáné, november 2-5. Őszi szünet 10. Nevelőtestületi megbeszélés igazgató 11. Márton napi felvonulás Szlobodáné egész hónap Óralátogatások igazgató 15. Ingyenes tankönyvigénylés felmérése igazgató, tankönyvfelelős Alsós munkaközösségi megbeszélés Adorjánné Felsős munkaközösségi megbeszélés Szlobodáné 18. Nyílt nap mk. vezetők 26. Adatszolgáltatás kompetenciaméréshez igazgató 27. Mesemondó verseny Pócsáné, Durst K., Barcsikné 30. Negyedévi dicséret, figyelmeztetés - szülők értesítése osztályfőnökök utolsó hét IPR értékelések IPR munkaközösség 30. A tankönyvfelmérés eredményének ismertetése igazgató december 01. Nevelőtestületi megbeszélés igazgató 06. Mikulás-futás, Jön a Mikulás Vidáné, Völgyesváriné 06. Munkaközösségek napja kistérségi mk. tagok 10. DIFER mérések lebonyolítása gyógypedagógus 10. Tanulók jelentkezése a központi írásbelikre igazgató 15. A tagiskolai tankönyv ellátás rendjének meghatározása igazgató Zenélő dallamok Viszkókné 22. Karácsonyi ünnepély Paragi A. Viszkókné Téli szünet igazgató január 06. Nevelőtestületi megbeszélés igazgató 13. Osztályozó értekezlet igazgató 14

15 20. I. félévi értesítők kiadása igazgató Zenélő dallamok Viszkókné február 09. Nevelőtestületi megbeszélés, félévi munka értékelése igazgató első hét Szülői értekezletek Alsós munkaközösségi megbeszélés Adorjánné 17. Felvételi jelentkezési lapok továbbítása igazgató 18. Farsang Morvai E, Fűz Sz, Paragi A K E Felsős munkaközösségi megbeszélés Szlobodáné Zrínyi matematikaverseny Morvai Erzsébet 26. Javaslat tétel az éves beiskolázási tervre igazgató 28. Tankönyvrendelés elkészítése tankönyvfelelős utolsó hét IPR második értékelése IPR munkaközösség március 09. Nevelőtestületi megbeszélés igazgató egész hónap Óralátogatások igazgató 11. Nemzeti ünnep - megemlékezés Szlobodáné, Oláhné Zenélő dallamok Viszkókné 14. Továbbképzési nap igazgató 15. Beiskolázási terv elkészítése igazgató 20. Módosított jelentkezési lapok továbbítása a felvételi igazgató Irodának április 06. Nevelőtestületi megbeszélés, kompetenciamérés eredményeinek igazgató értékelése Általános iskolai beiratkozás igazgató Alsós munkaközösségi megbeszélés Adorjánné Felsős munkaközösségi megbeszélés Szlobodáné 20. Takarítási nap Adorjánné, Vidáné Tavaszi szünet 30. III. negyedévi dicséretek, figyelmeztetések május 04. Nevelőtestületi megbeszélés igazgató első hét Anyák napi műsorok osztályfőnökök Zenélő dallamok Viszkókné 30. Országos kompetenciamérés Adorjánné, Bozorádiné, Oláhné utolsó hét IPR értékelés IPR munkaközösség utolsó hét Felmérések megírása mk. vezetők június Osztálykirándulások osztályfőnökök 16. Ballagási ünnepély Pócsáné, Oláhné 14. Osztályozó értekezlet igazgató 15. Utolsó tanítási nap, tanév zárása igazgató 17. Tanévzáró ünnepély Adorjánné 21. Tanévzáró értekezlet igazgató utolsó hét Torockói kirándulás Oláhné, Pócsáné 15

16 Ellenőrzési terv szám Ellenőrzési terület Cél és az ellenőrzés tárgya Felelős Határidő 1. munkaközösségek, DÖK munkatervek, igazgató szeptember Munkatervek, tantervek, tantárgyak tantervei 2. Elektronikus napló vezetése 3. Óralátogatások Naprakész, pontos vezetés, hiányzások naprakész regisztrálása kooperatív elemek az órán igazgató munkaközösség vezetők, igazgató folyamatos november, március 4. Napközi, tanulószoba működési rend, foglalkozások igazgató folyamatos 5. IPR adminisztráció igazgató folyamatos Melléklet: 1. Alsós munkaközösségi munkaterv 2. Felsős munkaközösségi munkaterv 3. DÖK munkaterve 4. Gyermek és ifjúságvédelem munkaterve 5. Napközi, tanulószoba munkaterve 6. Szakköri munkatervek 7. Versenyek Bócsa, szeptember 20. Völgyesvári Lászlóné 16

17 2. számú melléklet KTKT Általános Iskola és Középiskola, Császártöltési Általános Iskolája Munkaterv a es tanévre 17

18 Személyi feltételek összesítése Nevelői létszám: 14 fő+2 zenetanár Szerződéssel alkalmazva: Illésné Márin Éva ének 7-8. osztály+tánc szakkör (heti 3 óra) Polgárné Juhász Anikó ének 5-6.osztály (heti 2 óra) Mátyus Lajos földrajz osztály (heti 4 óra) Technikai dolgozók: 1 fő gondnok: Koch Tibor 1 fő teljes állású takarító: Hernerné Márin Ágota 1 fő félállású takarító: Marokityné Erdős Andrea 1 fő iskolatitkár: Lovasi Attiláné Előző tanév végi tanulólétszám: 152 fő évi tanévkezdési tanulólétszám:152 fő Napközis: 44 fő Menzás: 32 fő Zenét tanuló:32 fő SNI A(Megismerő funkciók tartós és súlyos rendellenessége): 9 fő (2 enyhe értelmi fogyatékos) SNI-B(Megismerő funkciók súlyos rendellenessége):3 fő BTM:9 fő Hátrányos helyzetű: 50 fő Halmozottan hátrányos helyzetű: 22 fő Veszélyeztetett: 6 fő Vezetés Igazgató: Stadlerné Csányi Éva Munkaközösségek és vezetőik Alsós: Bakné Márin Erzsébet Német: Schuszterné Bárth Éva Osztályfőnöki: Dóráné Heibl Anikó 18

19 Speciális feladatok DÖK patronáló tanár: Pittenauer Rita Gyermek és ifjúságvédelmi felelős: Angeliné Kismók Melinda Integrációs csoportvezető: Angeliné Kismók Melinda Gyógypedagógus, SNI felelős: Angeliné Kismók Melinda Közalkalmazotti tanács képviselői: Barabásné Baranyai Hajnalka Munka-, tűz-, balesetvédelmi felelős: Hidasné Márin Magdolna Minőségirányítási csoportvezető: Pittenauer Rita es tanév OSZTÁLY OSZTÁLYFŐNÖK LÉTSZÁM 1. Hidasné Márin Magdolna Bakné Márin Erzsébet Ledniczky László Gatterné Haszilló Gyöngyi 20 Összes alsó tagozatos: 74 fő 5. Füleki Antal Sebestyénné Márin Anna Dóráné Heibl Anikó Petz Erzsébet 17 Összes felső tagozatos:78 fő Összes tanulólétszám: 152 fő Előző év ( ) végének adatai: Tanulólétszám: 152 fő A 8. osztályt sikeresen elvégzettek száma: 21 fő Továbbtanulási statisztika: Gimnáziumban továbbtanuló: 11 fő (52%) Szakközépiskolában továbbtanuló: 5 fő (24%) Szakiskolában továbbtanuló: 5 fő (24%) 19

20 es tanév rendje Első tanítási nap: szeptember 1. csütörtök Utolsó tanítási nap: június 15. péntek (183 tanítási nap) Őszi szünet: november 02 - november 05. Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 28. péntek Szünet utáni első tanítási nap: november 07. hétfő Téli szünet: december január 02. Szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. szerda Szünet utáni első tanítási nap: január 3. kedd Tavaszi szünet: április 05 április 09. Szünet előtti utolsó tanítási nap: április 04. szerda Szünet utáni első tanítási nap: április 10. kedd A tanév első féléve január 13-ig tart. Az iskola január 20-ig értesíti a tanulók szüleit az eredményekről. Országos Kompetenciamérés osztályokban: május 30. szerda Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) alkalmazásával az 1. osztályos (2011. október 14-ig kiszűrt) tanulók vizsgálata: december 09-ig. A tanítás nélküli munkanapok felhasználása 2011.december 5. KTKT Munkaközösségek napja-tehetség nap december 21. szerda Nevelési értekezlet április 10. kedd- Nevelési értekezlet április 11. szerda -Szakmai nap május 25. péntek DÖK Sportnap Madarak és fák napja Napközis csoportok 1. csoport:1-2. osztály (20 fő) vezető: Schuszterné Bárth Éva 2. csoport: osztály (24fő) vezető: Raffainé Lipka Mariann Szakkörök Góliát foci: Füleki Antal Kézilabda: Ledniczky László Balett: Oxana Pogurelszkaja Modern tánc: Szerencsésné Hegedűs Anikó Aikidó: Kenéz Róbert Rajz: Raffainé Lipka Mariann Néptánc: Illésné Márin Éva, Schuszterné Bárth Éva Informatika: Barabásné Baranyai Hajnalka Angol: Rónainé Varga Zita 20

21 RENDEZVÉNYTERV es tanév IDŐPONT RENDEZVÉNY FELELŐS augusztus 29.hétfő Tanévnyitó értekezlet Stadlerné Csányi Éva augusztus 31. szerda Évnyitó Ig.+ 8. oszt.+ 6. oszt. (berendezés)+ Pógár Attila - hangosítás Október 7. péntek Felsőssé avatás DÖK vezető Október 3. SZMK értekezlet Ig. hétfő Október 4-7. Szülői értekezletek osztályfőnökök Október 6. Aradi vértanúk ünnepe Osztályfőnökök, Sebestyénné M. A. tört. tanár Október 21. péntek Október 23-i megemlékezés 7. osztály-dóráné Heibl Anikó Október 28. péntek Halloween tökfaragó party DÖK November Karácsonyi díszek készítése Osztályfőnökök, ig.+szmk November Fogadóórák Osztályfőnökök, szaktanárok, ig. November 17. Pályaválasztási szülői értekezlet+középiskolák Ig. csütörtök bemutatkozása November 18. péntek Junior kupa DÖK vezető + testnevelők November 28. Háromhetes projekt Téli ünnepek Mindenki! indítása November 26. szombat Iskolabál SZMK, ig. December 6. kedd Jön a Mikulás! Alsós mk. vez. December 9. péntek Teadélutánok Osztályfőnökök December 4 vagy 11. A Tél Csodái kiállítás megnyitója Osztályfőnökök+Raffainé L. Mariann December Karácsonyi műsor a Gondozási 2. osztály Bakné Márin Erzsébet Központban+ Templomban December 18. Mindenki Karácsonya 6. osztály- Sebestyénné Márin Anna +osztályfőnökök, tánc, ének, zenetanárok + hangosító+ mindenki! január 13. I. félév vége, Osztályozó értekezlet Osztályfőnökök, ig péntek Január 19. csütörtök Félévzáró értekezlet Ig. Január 20. péntek SZMK értekezlet Ig. Január Szülői értekezletek osztályfőnökök Február 25. szombat Farsangi bál 8.osztf.+DÖK vezető Február 18. Junior Kupa DÖK vezető + testnevelők Február Mesemondó + versmondó verseny Alsós mk. vezető Március 15. csütörtök Március 15. Ünnepség 5. osztály- Füleki Antal Március 18. Jó tanulók köszöntése Március Német Verseny - Soltvadkert Német mk. vezető Április Témahét: KÖRNYEZETVÉ- Mindenki! DELEM Április Fogadóórák Mindenki Április 27. Német vers és prózamondó verseny Német mk. vez. + németet tanítók péntek - Császártöltés Május Régi gyakorlókertből új játszóteret, Osztályfőnökök, ig.+szmk péntek - szombat focipályát! Május 25. péntek Madarak és fák napja, gyereknap DÖK vezető + testnevelők + közalk. tanács Június Pedagógusnap 21

22 Június 4. Nemzeti összetartozás napja Osztályfőnökök+ történelem tanár Június Osztályozó értekezlet Ig+osztályfőnökök hétfő-kedd Június 15. Utolsó tanítási nap, Szerenád péntek Június 16. Ballagás + Évzáró osztály+ig.+hangosítás szombat Június 21. csütörtök Tanévzáró értekezlet Ig. Belső ellenőrzés Módja: tájékozódó óralátogatások írásbeli dokumentumok vizsgálata felmérések kapcsolódás országos mérésekhez Belső ellenőrzés havi bontásban Szeptember - osztálynaplók, e-napló megnyitása - HH, HHH, veszélyeztetett gyerekek nyilvántartása - tanmenetek ellenőrzése (átdolgozása- kompetenciaalapú oktatás miatt, projekthetek, témahét megjelenése) - tantermek dekorációja - szakkörök beindítása - zenetanulás, szolfézs beindítása - törzslapok kitöltése kinyomtatása, 1. osztály bizonyítványok törzsadatainak kitöltése Október - igazgatói nyomonkövető felmérés 3. és 6. osztályban matematikából, értő olvasásból - ügyeleti rend ellenőrzése November - 1. osztályosok beilleszkedéséhez kapcsolódó óralátogatások - Kompetencia-alapú oktatás megvalósulását ellenőrző óralátogatások December - DIFER(1. osztály) mérés ellenőrzése - Tanórákon kívüli tevékenységek ellenőrzése Január - tankönyv, taneszköz rendelések Ezt megelőzően szülőknek tankönyves lista elkészítése. - első félévi munka, adminisztráció ellenőrzése Február - óralátogatások 22

23 - továbbtanulás Március - szakkörök látogatása Április - napközis foglalkozások látogatása Május - igazgatói nyomonkövető felmérés 3. és 6. osztályban matematikából, értő olvasásból Június - Éves munka értékelése - Adminisztráció ellenőrzése Az iskola munkájának néhány meghatározó tartalmi eleme: - Iskolánk a es tanévben a TÁMOP / számú - Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés biztosítása a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás című pályázat feltételeit valósította meg. A ig terjedő időszakban a pályázati feltételek fenntartása történik a Pedagógiai Programban részletezetteknek megfelelően. A es tanévben az 5-6. osztályban, a es tanévben az osztályban a matematika tantárgyat kompetencia- alapon tanítjuk, így a nem szakrendszerű tanítási órákat is ezzel váltjuk ki. - Az iskola alapvető célja, hogy törvények, az iskolafenntartó, a szülők és a tanulók igényeire alapozva biztosítja az iskoláskorú gyermekek oktatását, nevelését, művelődését. Az elmúlt időszakban az iskola pedagógiai programjában, ezen belül a helyi tantervében és a NAT-ban lefektetett, elfogadott elvek, értékek alapján végzi feladatát. - A pedagógiai programban nagy szerep jut a személyiségfejlesztésnek, (melynek színtere a hosszabb tanítási-tanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra, a tanárón kívüli foglalkozások), a közösségfejlesztésnek (rendezvények, hagyományok), a képességfejlesztésnek (szakkör), a felzárkóztatást segítő tevékenységeknek, az idegen nyelvi nevelésnek és a művészeti nevelésnek (rajz, kerámia, zene). - A tanulók döntően osztálykeretben vesznek részt az órákon, nemek szerinti csoportokban ebben az évben a 7-8. osztályban történik bontás technika-informatika tantárgyból, Informatika oktatása osztályban van, illetve szakköri és internetezési lehetőséget biztosítunk. - Az alsó és felsőtagozatban növeltük a korrepetálás, felzárkóztató órákat. - Az iskola sajátos arculatát biztosítja a német nemzetiségi nyelv oktatása, mely hatékonyan működik. Ezt bizonyítják a versenyeredmények. A hatékonyságot segíti a német partnerkapcsolat is. - A művészeti neveléssel a gyerekek már kisiskolás korban élményeket szerezhetnek az emberi kommunikáció e sajátos formáiról és ezáltal kreativitásuk különböző tevékenységi formában nyilvánul meg. Ezt a célt szolgálják az iskolai (pl.: zene, ének, kézműves, rajz) és kistérségi- körzeti versenyeken való szereplések (pl.: tantárgyi). - A napközi otthon a megőrzésen túl a felzárkózató, sport és egyéb tevékenységeket biztosítja. A fakultatív foglalkozások megtartását rendszeresebbé kell tenni. - A szakemberrel történő integrált képzés is sajátos arculata iskolánknak. 23

24 - A gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység is rendszeres, hiszen egyre több a hátrányos és veszélyeztetett gyermek. - Kollégáim támogatják, hogy tanulóink a házi, levelezős, kistérségi és körzeti versenyeken vegyenek részt, ahol többnyire eredményesen szerepelnek. (pl.: német, kémia, matematika, ének, rajz, zene, történelem, magyar, sport, alsó tagozat) - Az iskola sajátos arculatát tükrözi az évente működő 8-10 szakkör. Lényeges eredménynek tartom ezek létrehozását, működtetését. A sok műsor, rendezvény mind a tanulók személyiségének fejlődését szolgálják. Az iskolavezetés ellenőrző és értékelő tevékenysége: Fontos feladatunk volt a tanulók alapvető adottságainak, képességeinek, készségeinek tevékenységbe ágyazott fejlesztése, a teljesítményképes tudás elérése. Ezért rendszeres mérések történtek. Cél és tájékozódó látogatások: - Az ügyeletesi munkában egységes követelményrendszer kialakítása hagy még kívánnivalót! Törekedni kell, hogy a gyerekek a szünetben minél hamarabb menjenek ki az udvarra, majd csengetéskor minél gyorsabban vonuljanak vissza. Egységesen követeljük meg a rendet felelősök, ügyeletes tanárok! - A tanóra védelmét szolgálja, hogy a pedagógusok minél hamarabb menjenek órára! - Fontos, hogy a tisztességes, becsületesen tanuló gyerekek jól érezzék magukat az iskolában. - A kulturált toalett használatra továbbra is nevelni kell tanulóinkat. (Kefe, papír, víz használat, rongálás elkerülése) Otthon nem tanulják meg. Felelősök: alsós - felsős osztályfőnökök. - Sok a szemét a tanteremben és a külső környezetben is. Rendszeres ellenőrzés kell. A szemetes osztályokat utolsó óra után a tanulók takarítsák ki! - Az ablakbetörések, padfirkálások száma nem csökkent jelentősen. Fokozottan figyeljünk a rongálókra és az okozott kárt fizettessük meg velük! - Tornaöltözők kulturált használata. (firkálás, rongálás, zuhanyrózsa, stb.) -A megújult iskolában fordítsunk kiemelt figyelmet a tantermek, folyosók dekorálására! Legyenek hangulatosak, otthonosak! - Étkezés során a menzások néha hangosak, rendetlenül étkeznek. Ezután csak a napközis csoportokkal étkezhetnek. Illetve a napközis nevelőtől kaphatnak indokolt esetben igazolást arról, hogy korábban étkezhetnek. Kérem az osztályfőnökök segítségét is ebben. Tanítsuk meg a gyerekeket az evőeszközök használatára, a kulturált étkezés szabályait tartassuk be. - Napközi: Szeretnek járni a gyerekek napközibe. Fontos az egységes követelményrendszer kialakítása. Konzultáció a napközis nevelők és kollégák között. A napköziből korábban elengedni gyerekeket csak szülői engedéllyel lehet. Feladat: sportdélutánok, különböző szabadidős tevékenységek szervezése. Felelősök: napközis nevelők. Célkitűzések, tervek, feladatok Fontos feladatunk a pedagógiai-művelődési programban meghatározott pedagógiai alapelveink, a célok, feladatok időarányos végrehajtása. 24

25 1. Pedagógiai alapelveink: (Iskolánk pedagógusainak pedagógiai hitvallása.) a) Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. Ennek érdekében: - a tanulók személyiségét tiszteletben tartjuk, Oktatási Törvény titoktartás - a tanulók egyéni képességeit figyelembe vesszük, - a gyermekeket bevonjuk iskolai életünk megszervezésébe, - az iskolai életben szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: tanulótanuló, tanuló-nevelő, szülő-nevelő között. b) Iskolánkban a tanulók személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. c) Iskolánk elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében. 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai: - Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. - Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magtartásukat. - Az élet tisztelete, védelme. - Az ember testi és lelki egészsége, az egészség megőrzésének fontossága, az önellátás képességének kialakítása (pl.: tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). - A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. - Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Beszédstílus, viselkedésmód. - A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. Német - sváb nemzetiségi hagyományok ápolása. 3. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: - A tanulók erkölcsi nevelése. Feladat: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. - A tanulók értelmi nevelés. Feladat: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. - A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. Feladat: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési kézség kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. - A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. Feladat: az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. - A tanulók akarati nevelése. Feladat: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakozására vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. - A tanulók nemzeti nevelése. 25

26 Feladat: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti, nemzetiségi hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. - A tanuló állampolgári nevelése: Feladat: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. - A tanulók munkára nevelése. Feladat: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és környezetünk rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. - A tanulók testi nevelése. Feladat: A tanulók képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. Fontos feladatunk a különféle tanulási közösségek tevékenységének megszervezése, működtetése, segítése és ellenőrzése. Törekszünk a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítésére, a beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek fejlesztésére. A szociális hátrányok enyhítését sokoldalú tevékenységprogrammal próbáljuk szolgálni. A tehetség, a képességek kibontakoztatását a hagyományoknak megfelelően a jövőben is folytatjuk. Részt veszünk a KTKT belső versenyein illetve a társuláson kívül szervezett versenyeken is. A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat a pedagógiai-művelődési programban leírtak szerinti végezzük. 4. Feladatok szakterületenként. Magyar nyelv és irodalom - Az értő olvasás rendszeres mérése, mérési eredményeken alapuló differenciált fejlesztése. A szakértői mérésből adódó feladatok végrehajtása. - Írás fejlesztése tudatosan, tervezetten. Kiejtés elvére épített helyesírás tanítás, hibák folyamatos javítása. Feltétel: tartalmas, rendszeres, módszeres tréning beszédművelésből, s ennek átültetése olvasásra, írás tevékenységre. - A szóbeli és írásbeli (fogalmazás) kifejezőkészség fejlesztésének alkalmait kihasználva a kommunikáció szintjének emelése. Feltétele: A tanulók beszédének felmérése, alkalomteremtés a tevékenység végzésére (a szóbeli számonkérés megfelelő rangra emelése). - Vers és prózamondó verseny szervezése. - Tehetséges tanulók versenyeztetése. Felelős: A tantárgyat tanító nevelők, osztályfőnökök, napközis nevelők. Társadalmi ismeretek, történelem és állampolgári ismeretek A tanítás mutassa be az emberiség történelmi fejlődésnek útját. A tanórák és egyéb rendezvények segítsék a hazafiságra nevelést. Ismerjék meg tanulóink falunk múltját, jelenét. Tájékozódó képesség fejlesztése az évszámok és térképek segítségével. A helytörténeti kiállítás anyagának fejlesztése, felhasználása az oktatásban. Versenyekre való felkészítés. Felelős: a tanulókat tanító nevelők, osztályfőnökök. 26

27 Nemzetiségi német nyelv Kiemelt feladat a beszédkészség és szövegértés fejlesztése. (Tudja a nyelvet használni!) A versenyeken és a nyelvvizsgákon, ünnepélyeken való eredményes részvétel továbbra is fontos. Nemzetiségünk múltjának, néphagyományainak, szokásainak megismertetése. Felelősök: németet tanító nevelők, napközis nevelők. Természetismeret, környezetismeret, biológia, földrajz, kémia, fizika A természetismeret feladata az elemi természettudományos nevelés. Fontos, hogy a környezeti nevelés helyi lehetőségekei kerüljenek kiaknázásra. Ismerjék meg a tanulók a természettudományi vizsgáló módszereket, a tanítási anyag feldolgozása során. Ismerjék meg tanulóink a földrészek, Európa és hazánk természeti és gazdasági földrajzát. A tehetséggondozásra megfelelő figyelmet kell fordítani. Felelős: tantárgyat tanító nevelők Matematika Neveljen a matematika a rugalmas, fegyelmezett gondolkodásra. Feladat: - Biztos fogalmak kialakítása tevékenységre épülő munkáltatáson keresztül. - Alapműveletek biztos tudása a későbbi zökkenőmentes haladás feltétele. - Szöveges feladatok előtérbe helyezése a problémalátó és megoldó gondolkodás fejlesztése érdekében. - Mérések a differenciált munkáltatás alapja. Feladat még: A tehetséges tanulók versenyeztetése. Felelősök: a tantárgyat tanító nevelők Technika és életvitel A mindennapi élethez szükséges gyakorlati készségek fejlesztése igen lényeges. (mezőgazdasági, háztartástani, technikai, gazdálkodási, stb.) Iskolai dekoráció elkészítése, virágok gondozása folyamatos feladat. Ének-zene Az ének, a zene megszerettetése az élményekből fakadó aktív éneklési kedv felkeltése, az éneklési kultúra kialakítása, továbbfejlesztése. Az iskolai, községi rendezvényeken való szerepléshez kapjanak kellő felkészítést a tanulók. Nemzetiségünk dalait és zenéjét ismerjék meg tanulóink. A Himnusz közös éneklésére fel kell készítenünk tanulóinkat. Felelősök: zenetanárok, éneket tanítók Rajz Tanulóinkat minél több esztétikai élményhez kell juttatni az élet, a természet, a különféle művészetek megjelenése körében. E nevelési területet segítik a Teleházban megrendezett kiállítások, képzőművészeti táborok, szakkörök. A tanulók munkáinak bemutatása történjen folyamatosan. (iskolai dekoráció) Felelősök: tárgyat tanító nevelők 27

28 Testnevelés A mozgás, a játék megszerettetése igen fontos feladat. A test egészségének feltétele a jó fizikai állapot, az edzettség megteremtése. Lényeges, hogy a sportrendezvények egységes rendszerben működjenek a gyermekkortól a felnőttkorig. - Fontos a versenysportban elért eredmények fenntartása, új versenyekkel való kiegészítése. Pl.: atlétika - Cél, hogy minden tanuló tanuljon meg úszni. Ezt a célt szolgálja a minden nyáron megrendezésre kerülő úszástanfolyam illetve a tanuszoda felújításáig a nyári uszodalátogatás Kiskőrösön. - A tornacsarnok, a tornaterem, az uszoda, adta lehetőségek minél szélesebb kihasználására kell törekedni. - Sportrendezvények szervezése a KTKT Intézményeivel is. Könyvtár és informatika A könyvtár és informatika szakterem széles lehetőséget kínál tanulóink számára. Kiemelt feladat a számítógépes ismeretek és a könyvtári informatikai ismeretek elsajátítása. Fokozni szükséges a könyvtárhasználati órák számát, tanórák tartását és helytörténeti, honismereti munkát. Az iskola tanulási, információs, önképzési forrásközpontjaként, kommunikációs centrumként kell működnie. Felelősök: tantárgyakat tanító nevelők, könyvtáros, pedagógusok. Napközi Otthon Egyik legfontosabb feladat a napközis tanulók felzárkóztatása, rendszeres korrepetálása, személyiségük fejlesztése. Kulturált étkezés elsajátítása, beszédkészségük fejlesztése, alapvető illemszabályok gyakoroltatása. Törekedjünk a szabadidő kulturált, hasznos eltöltésére. (sport, játék, stb.) Napi kapcsolat alakuljon ki a nevelőkkel. Felelősök: napközis nevelők 5.) Iskolai közösségek erősítése. Pedagógusok A pedagógusok személyiségét, magatartását, pedagógiai tevékenységét nagymértékben befolyásolja a munkahelyi közérzet. Úgy gondolom, hogy a nyugodt, kiegyensúlyozott munkavégzés feltételei megvannak. A közösséget erősítő összejöveteleket továbbra is fontosban tartom. A Közalkalmazotti tanáccsal rendszeres a kapcsolat. Tanulók Közös feladatunk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat az iskolában. Törekedjünk a jó osztályközösségek kialakítására. A sokirányú szakkörök, a sport és egyéb, közösséget teremtő közművelődési lehetőségekkel elősegítjük a jó légkör kialakítását. Ehhez a megfelelő tanárdiák kapcsolat kialakítása is szükséges. A diákönkormányzat a sajátos eszközeivel segíti elő a fenti tevékenységet. Az iskola és a család kapcsolata A szülőkkel való kapcsolatok realizálásának az alábbi formái érvényesüljenek. 28

29 1.) Szülői értekezletek. Tanévenként legalább 2 alkalommal kerüljön megtartásra. Cél: tájékozódás, tájékoztatás, családi nevelés segítése, szemléletformálás, problémák megbeszélése, aktuális ügyek, stb. 2.) Családlátogatások Gyakorisága: szükség szerint, de tanulónként legalább egyszer az 1. osztályban, illetve osztályfőnök váltás esetén. Feladat: szemléletformálás, tájékozódás. 3.) Fogadóórák Cél: egyéni, bizalmas beszélgetések 4.) SZMK-val való együttműködés Aktuális ügyek, rendezvények, szülői értekezletek előkészítése, stb. Felelősök: osztályfőnökök Iskolabál! 5.) Az iskola társadalmi kapcsolatainak erősítése, nyitottsága. - Az iskola jellegének megfelelően szoros kapcsolat kialakítása az óvodával, Teleházzal és a könyvtárral. A rendezvények sikerének elősegítése, az azokon való részvétel. - Szakmai kapcsolatok: Pedagógiai, közművelődési intézettel, tanácsadókkal, középfokú intézményekkel, Nevelési tanácsadóval, Szakértői Bizottsággal környező tagintézményekkel, iskolákkal (tanulmányi, sport, kulturális lehetőségek koordinálása, tapasztalatszerzés, stb.) - Vállalatokkal, vállalkozókkal, szponzorokkal, egyesületekkel a kölcsönös érdekeken alapuló kapcsolat kiépítése, melyek bizonyos anyagi bázist is jelentenek az iskola részére. - Egyházzal: együttműködés a gyermekek nevelésében, személyiségük fejlesztésében. - Kábel TV-vel: Rendezvényeink fő propagálója, sajtója lehet a községben és azon túl. - Nemzetközi kapcsolatok: német - A nemzetközi kapcsolatok jelentőségét elsősorban a nyelvtanulásban játszott pótolhatatlan szerepükben jelölhetjük meg. Rendszeres kapcsolat folytatása a deggenhausertal-i(vagy más újonnan választott ) iskolával. Császártöltés, szeptember 12. Stadlerné Csányi Éva igazgató 29

30 3. számú melléklet KTKT Általános Iskola és Középiskola, Csengődi Általános Iskolája 30

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

Munkaterv 2010-2011 21

Munkaterv 2010-2011 21 Munkaterv 2010-2011 21 SZEPTEMBER Szervezési tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket Az éves munkaterv elkészítése Továbbképzési terv pontosítása Napközis csoport

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010.

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS Augusztus 24-26. Tankönyvellátás Bauer Nóra, Mészáros Lászlóné 24-28. Munkajogi változások Tóth A. Istvánné 26. 9.00 óra Tanévnyitó értekezlet, Tanév rendje

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016. tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016. tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016. tanév Augusztus Tantárgyfelosztás Órarend-készítés Alakuló munkatársi értekezlet Balesetvédelem Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás Tanévkezdő szakmai konferencia Bpest, Starján

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember 9.a 9.b 9.c 9.d 10.a 10.b 10.c 10.d 11.a 11.b 11.c 11.d 12.a 12.b 12.c 12.d Össz. Kedv. PP Szak. Össz. A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv Dátum Esemény Felelős Ellenőrzi Augusztus 16. Alakuló értekezlet. Munkaközösségi értekezletek Mkv. 16.-18 Szakmai továbbképzések TÁMOP-IPR

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Éves munkaterv 2013/2014. tanév

Éves munkaterv 2013/2014. tanév Éves munkaterv 2013/2014. tanév Készítette: Kárpáti Piroska Pécs, 2013. szeptember 16. 1. Személyi feltételek: Pedagógus létszám szeptember 1-én: teljes : áttanító: részmunkaidős: tartósan távol: 34 fő

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

Munkaterv a 2015/2016. tanévre - időrendi tábla

Munkaterv a 2015/2016. tanévre - időrendi tábla SZEPTEMBER OKTÓBER Adminisztráció. E-napló. Tanmenetek. Munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatások és dokumentálásuk. Tűzvédelmi riadó 2015.09.29. Tantermek díszítése. Szakkörök beindítása. Szakköri napló

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: A Szent Mór Óvodával szoros, hatékony kapcsolat kiépítése A nyílt napok, Iskolanyitogatók megszervezése A pedagógus kulcskompetenciák

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban Augusztus 22. Alakuló értekezlet (F: Igazgató, érintettek: a tantestület minden tagja) 23. Osztályozó- és javítóvizsgák F: igazgatóhelyettesek,

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 22. vezetői tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 22. vezetői tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 22. vezetői tanévnyitó értekezlet Németh István 24. Tankönyvosztás, vásár 14.30-17.30 óráig Németh Istvánné 27. Alakuló értekezlet Németh István

Részletesebben

OM azonosító: 030687. DIFER mérés 1. osztály - felmérés Versenyekre való jelentkezés. Tőzvédelmi oktatások, riadó. Statisztika.

OM azonosító: 030687. DIFER mérés 1. osztály - felmérés Versenyekre való jelentkezés. Tőzvédelmi oktatások, riadó. Statisztika. ıtendi tábla SZEPTEMBER OKTÓBER Adminisztráció. Naplók, tanmenetek. Munka- és balesetvédelmi oktatások és dokumentálásuk. Tantermek díszítése. Szakkörök beindítása. Szakköri napló vezetése.- névsor SNI,

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA)

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) Dátum/ (kedd) 8,00 05. 9. (szerda)

Részletesebben

2015. AUGUSZTUS. 2015. SZEPTEMBER Felelős

2015. AUGUSZTUS. 2015. SZEPTEMBER Felelős 2015. AUGUSZTUS Feladat, rendezvény, esemény Résztvevők Tanítási nap Aug. 24. H. Tájékoztató értekezlet, Munka- és balesetvédelmi oktatás, Tantestület, vizsgáztató javítóvizsgák előkészítése, Javítóvizsgák.

Részletesebben

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium A 2015/2016. tanév helyi rendje A tanév első napja: Utolsó tanítási nap: 2015. szeptember 1. (hétfő) 2016. június 15. (szerda) (tanítási napok száma: 180 nap) (hetek száma: 36 hét) Dátum Időpont Esemény

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V 2014/2015. tanév Az intézmény munkatervét a nevelőtestület 2014. szeptember 15-i nevelőtestületi ülésén elfogadta.

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév Ikt.szám: 591/2015. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai: 1.) Hatékony és következetes módszerekkel a tanulói és dolgozói

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016.

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. Veszprémi SZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. időpont program felelős (felelősök) augusztus 31. 17 00, osztályfőnökök,

Részletesebben

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel: 62/525-090 Tárgy: Kérelem Éves Munkaterv véleményezésére Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Az emberi

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola Intézményegység OM 201689 5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. Tel.: 06-70-322-3865 E-mail: eotvos@remenyhir.hu Honlap: www.remenyhir.hu Reményhír Intézmény

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4. OM: azonosító: 202297 2015/2016-os nevelési év INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Összeállította: intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Statisztikai

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás. Általános Iskola. 2015-2016-os TANÉV (Napokra lebontva - 181 tanítási nap)

Kecskeméti Corvin Mátyás. Általános Iskola. 2015-2016-os TANÉV (Napokra lebontva - 181 tanítási nap) Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 20152016os TANÉV (Napokra lebontva 181 tanítási nap) HÓNAP NAP TANÍTÁSI NAP AUGUSZTUS 2015. 17. AUGUSZTUS 18. AUGUSZTUS 19. AUGUSZTUS 24. ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK,

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2013. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2013. szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2013. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E 2013-2014. tanév Kiemelt feladatok a tanév során Az alapdokumentumok áttekintése, a szükséges módosítások

Részletesebben

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy Különös közzétételi lista 2015/2016 tanév 32/2008 (XI. 2) OKM rendelet 10. számú melléklet 0 11/1994 (VI.8) MKM rendelethez, mely előírja a tájékoztatási kötelezettséget az alábbi témákban: A pedagógusok

Részletesebben

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagy, 2015. 08. 31. Benga András Igazgató A munkaterv összeállításánál következő dokumentumokat vettük alapul: - A köznevelési Törvényt.

Részletesebben

BAJAI BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MUNKATERV

BAJAI BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MUNKATERV BAJAI BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MUNKATERV 2013/2014. 2 MUNKATERV 2013/2014. A tanév rendjét a 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet tartalmazza, mely szerint a szorgalmi idő

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014/2015

Különös közzétételi lista 2014/2015 Különös közzétételi lista 2014/2015 I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási

Részletesebben

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a közfeladatot ellátó intézményre a törvényben meghatározott közzéteendő

Részletesebben

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a közfeladatot ellátó intézményre a törvényben meghatározott közzéteendő

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E P r o g r a m : A U G U S Z T U S 23 9.00 Alakuló értekezlet 24. 8.00

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA

A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Tóth Pál Általános Iskolájának Különös közzétételi listája a 2011/12-es tanévben [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

A munkaközösségi javaslatok alapján összeállította: Kazamér Tibor igazgató

A munkaközösségi javaslatok alapján összeállította: Kazamér Tibor igazgató A munkaközösségi javaslatok alapján összeállította: Kazamér Tibor igazgató Ezt a munkatervet a Petofi Sándor Általános és Alapfokú Muvészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat pedagógiai programja, a nevelotestületi

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Arany János Általános Iskola Kosd OM: 032418

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Arany János Általános Iskola Kosd OM: 032418 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE I. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatási Ssz. Munkakör Végzettség

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: Óvoda integrációja 20. jubileumi évprogramjainak megszervezése A felújított, átvett épületekben zajló tanítás megszervezése

Részletesebben