MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató"

Átírás

1 MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK SZEMÉLYI FELTÉTELEK DOLGOZÓI LÉTSZÁMADATOK MUNKAKÖZÖSSÉGEK TANULÓI LÉTSZÁMADATOK OKTATÓ-NEVELŐMUNKÁNK CÉLJAI, FELADATAI FOLYAMATOS NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI FELADATAINK A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN: KIEMELT NEVELÉSI CÉLKITŰZÉSEK ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK: KIEMELT OKTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK: ISKOLAI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK, RENDEZVÉNYEK TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK RENDJE HITTAN RENDJE VERSENYNAPTÁR MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS ORSZÁGOS MÉRÉSEK HELYI MÉRÉSEK TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK A ÖS TANÉV RENDJE A ÖS TANÉV MUNKATERVE MELLÉKLETEK ZÁRADÉKOK

3 1. TÁRGYI FELTÉTELEK A több mint harminc éves iskolánk épülete és környezete rendezett, a tantermek felszereltsége megfelelő. Az elavult eszközök cseréje az évek során folyamatos volt. A os tanévben tovább kívánjuk bővíteni: digitális tananyagok fejlesztő-és szabadidős játékok sporteszközök körét, az egész napos benntartózkodás tárgyi feltételeit. Karbantartás: le. Az előző tanév végén energiáink legnagyobb részét a csőtörés utáni helyreállítási munkák kötötték A nyár folyamán a következő karbantartási munkálatokat végeztük el: - több tanterem teljes festése - tisztító, fertőtlenítő festés néhány tanteremben, a zsibongóban, vizes helyiségekben, aulában - fali csempék pótlása - PVC padló javítása a tantermekben - játszótéri játékok karbantartása, festése - lehullott vakolat javítása. - főbejárat homlokzatának javítása, festése - földszinti folyosó ivókútjának cseréje. 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 2.1. Dolgozói létszámadatok - Igazgató 1 fő - Igazgatóhelyettes 2 fő - Teljes munkaidős pedagógus 29 fő - Óraadó pedagógus 2 fő - Tartósan távollévő pedagógus 1 fő - Technikai dolgozók 9 fő - 3-

4 2.2 Munkaközösségek Alsós /1-2. évfolyam/ Majoros Györgyné mk. vezető Poncsák Ágnes Barta Lászlóné Huncsik Sándor Bajnayné Fodor Irén Fülep Angéla Hunyadi Gréta Pehi Jánosné Alsós /3-4. évfolyam/ Kissné Tamás Judit mk. vezető Ruskáné Fintor Mária Petromán Zsuzsa Juhász Gabriella Czifra Krisztiánné Kiss Sándorné Nagy Andrea Felsős /Humán/ Homa-Németh Szabina Béresné Szilvási Marianna Stahorszkiné Bernáth Márta Gebri Andrea Tornai Renáta Tóth Evelin Felsős /Reál/ Varga Viktória Szikszay István Zoltánné Czifra Krisztián Dávida Csaba Flóderer Jenőné mk. vezető mk.vezető - 4-

5 Gönczyné Gyöngyösi Edit Onderné Németh Anita Szabóné Kecskés Éva Osztályfőnöki Szikszay István Zoltánné mk. Vezető Gebri Andrea Szabóné Kecskés Éva Homa-Németh Szabina Varga Viktória Gönczyné Gyöngyösi Edit Czifra Krisztián 3. TANULÓI LÉTSZÁMADATOK Tanulók létszáma: 293 fő Tanulócsoportok száma: 15 osztály Alsó tagozatos osztályok: 8 osztály Felső tagozatos osztályok: 7 osztály Napközis- tanulószobás csoportok : 9 csoport Napközis csoportok: 6 csoport Tanulószobás csoportok: 3 csoport Csoportok Csoportvezetők 1.a napközis csoport Bajnayné Fodor Irén 1.b napközis csoport Fülep Angéla 2.a napközis csoport Hunyadi Gréta 2.b napközis csoport Pehi Jánosné 3.a-3.b napközis csoport 4.a-4.b napközis csoport 5.a-5.b tanulószobás csoport 6.a-6.b tanulószobás csoport 7.a-8.a-8.b tanulószobás csoport Kiss Sándorné Nagy Andrea Flóderer Jenőné Onderné Németh Anita Szabóné Kecskés Éva - 5-

6 Osztályok, : Osztályok Osztályfőnökök 1.a Poncsák Ágnes 1.b Majoros Györgyné 2.a Barta Lászlóné 2.b Huncsik Sándor 3.a Petromán Zsuzsa 3.b Kissné Tamás Judit 4.a Juhász Gabriella 4.b Czifra Krisztiánné 5.a Gebri Andrea 5.b Szabóné Kecskés Éva 6.a Szikszay István Zoltánné 6.b Homa-Németh Szabina 7.a Varga Viktória 8.a Gönczyné Gyöngyösi Edit 8.b Czifra Krisztián 4. OKTATÓ-NEVELŐMUNKÁNK CÉLJAI, FELADATAI 4.1. Folyamatos nevelési és oktatási feladataink a Pedagógiai Program megvalósítása érdekében: Tanulmányi munka erősítése, kötelességek teljesítésének folyamatos ellenőrzése. A Köznevelési törvény szerinti kerettantervekben megjelenő tartalmak megjelenítése a tanulmányi folyamatokban (3. és 7. évfolyam). OKÉV mérések, központi írásbeli, nyolcadikos felvételi eredményeinek javítása. Neveltségi szint folyamatos emelése, együttélés szabályainak betartása (Pedagógiai Program). Színes munkaformák használata, tanulóink motiválása. A nevelés hangsúlyosabbá tétele. Nkt. feladatainak megvalósítása. - 6-

7 A tanulók délutáni benntartózkodásának megszervezése, tartalmassá tétele. (Szakkörök, felzárkóztatások, képességfejlesztések, programok szervezése). Közösségi programok szervezéséhez a közösséghez tartozás, a közösséghez való felelősségvállalás erősítése. Környezeti és egészségnevelés (ÖKO iskolai program). Egészséges életre nevelés, egészséges mozgás és életvitel alakítása. Erőszakmentes együttélés erősítése Kiemelt nevelési célkitűzések és az ebből adódó feladatok: A gyerekek aktívabb bevonása a saját programjaik szervezésébe CÉL: A tanulók részesei legyenek a programok előkészítésének, szervezésének, lebonyolításának, önálló tevékenységek ösztönzése, aktivitás növelése (DÖK munkájának erősítése) Ennek érdekében: DÖK rendszeres, aktív működtetése. Tanulók ötleteinek, javaslatainak beépítése munkánkba. Tanulók aktívabb bevonása a közösségi programokba. Tanítási órák magatartásának, a tanulási morál javítása CÉL: Nyugodt tanítási feltételek biztosítása Ennek érdekében: Motiválás, munkaformák változatosságának megjelenése. Rendszeres ellenőrzés, értékelés a tanítási órákon. Folyamatos óralátogatások ( ig., ig.h., mkv.). Egymás problémáira, elfogadására érzékenyebbé tétel (beszélgetésekkel, drámafoglalkozással, közösségi programokkal). Délutáni tanulási időben (tanulószoba) a felelős munkavégzésre nevelés CÉL: Nyugodt tanulási feltételek biztosítása, eredményes felkészülés másnapra Ennek érdekében: Leckefüzet rendszeres vezettetése, házi feladatok elvégzése, nyugodt, tanulói légkör kialakítása. A tanórát tartó kollégák felkészülése, a csoporton belül a szokásrend összehangolása, ennek betartatása. Játékos egyéni, fejlesztő feladatok minden csoportban. Tanulószobai foglalkozások ellenőrzése, értékelése (ig., ig.h., mkv.) - 7-

8 Magatartási morál javítása CÉL: Tanulók közötti viselkedéskultúra javítása, tolerancia, kommunikációs készség javítása, az emberi, erkölcsi értékek felismerésére, tiszteletére nevelés. Ennek érdekében: Konfliktuskezelő programok. Házirend szabályainak következetes betartatása. Tartalmas, választható programkínálat kialakítása. Élhető, diákbarát helyek, beszélgető sarkok megteremtése (udvar, aula, zsibongó) Prevenciós program: - Rendszeres magatartási gond esetén esetmegbeszélés. (igazgató, igazgató helyettes, osztályfőnök, tanuló, szülő) - Problémák megfogalmazása után 1 hónapos próbaidő kiszabása. - 1 hónap múlva a beszélgetés megismétlése, szükség esetén új határidő kijelölése Kiemelt oktatási célkitűzések és az ebből adódó feladatok: Az iskola tanulmányi átlagának megőrzése, OKÉV mérések, központi írásbeli, nyolcadikos felvételi eredményeinek javítása. CÉL: Eredmények javítása. Középiskolai felvételire a szülőket is megnyugtató felkészítés. Tanulóink reális továbbtanulási szándékainak teljesülése. Ennek érdekében: Vizsgarendszer folytatása. Kompetenciamérésekre folyamatos felkészítés a tanítási órákon. Differenciáló, tehetséggondozó foglakozások tervezett megtartása. Széleskörű továbbtanulási ajánlat bemutatása tanulóinknak. Folyamatos óralátogatások (ig., ig.h., mkv.) A mérési napra tanulóink felkészítése, munkájuk ellenőrzése. A mérések eredményeiből tapasztalatok levonása, tervek készítése. A szaktárgyakhoz tartozó kiemelt pedagógiai célkitűzéseket, feladatokat, rendezvényeket és programokat a munkaközösségek munkatervei részletesen tartalmazzák. (A Munkaterv mellékleteiben találhatók). - 8-

9 5. ISKOLAI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK, RENDEZVÉNYEK Időpont Ünnepek, megemlékezések Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó megemlékezések Október 6. Október 23. Március 15. Június 4. Aradi vértanúk napja 1956-os forradalom és szabadságharc Nemzeti ünnep Nemzeti összetartozás napja Ünnepkörökhöz tartozó rendezvények Szeptember 19. December 3. December 4. December 18. Szüreti vígasságok Kézműves foglalkozások természetes anyagok felhasználásával Népi játékok, sorversenyek Főzőverseny Szánon érkezik a Mikulás Mikulásfutás-sorversenyek az óvodások és a Kistáltos Lovasudvar közreműködésével Mikulás nap Tanulóink megajándékozása Mikulás napi klubdélután Karácsonyi kézműves délelőtt December 18. Január 25. Karácsonyi műsor Itt a farsang, áll a bál Farsangi projekt indítása Február 5. Március 23. Álarcosbál a farsangi projekt zárása Húsvétvárás, tojásfestés Húsvéti kézműves délelőtt Egyéb iskolai rendezvények, megemlékezések Október 1. Október 1. Október 31. November 13. November 27. Január 22. Zenei világnap Idősek napja Reformáció napja A magyar nyelv napja Hálaadás napja A magyar kultúra napja - 9-

10 Február 9. Február 25. Március 8. Március 22. Április 1. Április 11. Április 16. Április 22. Április 28. Május 8. Június 5. Június 10. június június 15. Június 25. Július 22. A levegő hónapja Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól Nőnap A víz világnapja Fordított nap A költészet napja A holokauszt áldozatainak emlékére A Föld napja Anyák napja A nemzetközi vöröskereszt napja Környezetvédelmi világnap Bankett Királyi napok rendezvénysorozat Gála Ballagás A nándorfehérvári diadal emléknapja - 10-

11 6. TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK RENDJE Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Tehetséggond. matem. 1.o. Tehetséggond. magyar 1.o. Tehetséggond. magyar 4.a Tehetséggond. matem. 2.o. Tehetséggond. magyar 2.o. Tehetséggond. matem. 3.o. Nyelvi előkészítő 8. o. Tehetséggond. magyar 3.o. 6. Játszva angolul 4.o. Diff. kép. fejl. 4.a Angol felzárkóztató 4. o. Angol tehetséggondozás 6.o. Diff. kép. fejl. 4.b Tehetséggond. magyar 4.b Diff. kép. fejl. 2.a Diff kép. fejl. 1.a Diff kép. fejl. 1.b Angolra hangolva 5.o. Diff. kép. fejl. 2.b Nyelvész 5.o. Diff kép. fejl. 3.a Lány foci 5-8.o. Diff kép. fejl. 3.b Angolra hangolva 6.o. Tollas szakkör 3-4.o. 7. Nyelvész 7.o. Matematika előkészítő 8.o. Angol felzárkóztató 5. o. Multimédia szakkör 4-5.o. Matematika szakkör 7.o. Kis matematikusok köre 5-6.o. Aerobic 5-6. o. Számítógépes jogosítvány 7- Kézimunka 5-8.o. 8.o. Magyar előkészítő 8.o. Színjátszó kör 5-6. o. Aerobic 5-6. o. Kis matematikusok köre 5- Lány foci 5-8.o. Nyelvi előkészítő 7.o. 6.o. 8. Számítógépes jogosítvány 7-8.o. Tollas szakkör 5-8.o Lurkó Tanoda 4. o. Lurkó Tanoda 4. o.

12 7. HITTAN RENDJE Római katolikus Hétfő Görög katolikus Hétfő 1. évfolyam évfolyam Kedd Szerda 2. évfolyam évfolyam Szerda 3-4. évfolyam Csütörtök 5. évfolyam Református Kedd HIT gyülekezete Kedd 5-6. évfolyam évfolyam Szerda 7-8. évfolyam VERSENYNAPTÁR Alsó tagozat Verseny megnevezése Résztvevő évfolyamok Ideje Rajz október 15. Matematika január 21. Szavaló február 10. Szavaló február 11. Helyesírás április 14.

13 Felső tagozat Verseny megnevezése Résztvevő évfolyamok Ideje Helyesírási november 12. Szavaló december 3. Matematika január 28. Angol február 17. Informatika április MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS 9.1. Országos mérések A lassabban haladó első osztályosok felmérése (DIFER) F: 1. oszt. vezetők A tanulók fizikai állapotának és edzettségének a vizsgálata F.: testnevelést tanító tanárok Országos kompetenciamérés F.: Bajnayné Fodor Irén Idegen nyelvi szintfelmérés F.: Bajnayné Fodor Irén 9.2. Helyi mérések - műveleti sebesség - olvasáskészség és olvasásképesség - íráskészség mérés - tanulási szokások vizsgálata - nyolcadikosok vizsgája Speciális mérésnek tekintjük az első évfolyamon végzett DIFER mérés negyedik évfolyamon történő visszamérését. Helyi kompetenciamérést négy alkalommal végzünk a tanévben. Második évfolyamtól nyolcadik évfolyamig az IPR - ben résztvevő gyerekek körében. A tanulók teljesítménye bekerül egy adatbázisba, - 13

14 ahol az országos átlaghoz viszonyítva diagramos formában megtörténik az összehasonlítás. A tanulónkénti adatrögzítés biztosítja a folyamatos nyomon követés lehetőségét, a mérési pontok csatlakoztatását. Ez képezi az elkészülő egyéni fejlesztési tervek alapját, legfontosabb feladatait. Műveleti sebességet mérünk minden alapműveletnél. Olvasási képesség mérése. A megfelelően működő és jól olvasható kézírás nélkülözhetetlen mind az iskolai, mind az otthoni tanulás során. Az általunk használt íráskészséget mérő lap kiértékelésénél csak mennyiségi mutatót veszünk figyelembe. A tanév elején és végén a vizsgálatban részt vevő gyerekek tanulási szokásairól is összegyűjtünk adatokat, melyek elsősorban az ők vizuális vagy auditív fogékonyságukat mutatja meg. A helyi hagyományokat folytatva a nyolcadikosnak írásbeli és szóbeli vizsgát szervezünk magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyból. 10. TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK Időpont Program Felelős október 2. Szakmai továbbképzés Ruskáné Fintor Mária december 12. Nevelési értekezlet Onderné Németh Anita március 22. Nevelési értekezlet Petromán Zsuzsa május 13. Szakmai továbbképzés Szikszay István Zoltánné június 15. DÖK-nap Gála DÖK segítő tanár 11. A ÖS TANÉV RENDJE Első tanítási nap: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: Tanítási szünetek: szeptember 1. (kedd) június 15. (szerda) 181 nap - Őszi szünet: október október Téli szünet: december december Tavaszi szünet: március 24 március

15 12. A ÖS TANÉV MUNKATERVE Időpont Feladat Felelős AUGUSZTUS 17. (hétfő) 18.(kedd) 19. (szerda) 24. (hétfő) (keddszerda) 27. (csütörtök) 28. (péntek) 31. (hétfő) Alakuló értekezlet. Osztályozó és javítóvizsgák Tanévnyitó ünnepély előkészítése Osztályozó vizsgák Termek, szekrények rendezése Tanmenetek készítése Tanévkezdő dokumentumok előkészítése Osztályozó vizsgák Tanév-előkészítő feladatok Osztályozó vizsgák Tantárgyfelosztás ismertetése Vezetőségi értekezlet Tanmenetek készítése Munkaközösségi munkatervek előkészítése Órarend összeállítása Ügyeleti rend elkészítése Tanmenetek készítése Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet IPR értekezlet Technikai eszközök átvétele Adminisztrációs teendők Tanmenetek készítése Napközis foglalkozási tervek elkészítése Adminisztrációs teendők Tanmenetek leadása DÖK vezetője 2.-os napközis nevelők napközis nevelők napközis nevelők SZEPTEMBER 1. (kedd) Munkaközösségi megbeszélések igazgató munkaközösség-vezetők 4. (péntek) Tanmenetek jóváhagyása Ruskáné Fintor Mária 7. (hétfő) Színházlátogatás, kirándulás szervezése, előkészítése 8.(kedd) 10. (csütörtök) Tantestületi munkaértekezlet Szülői értekezlet első évfolyam /Tájékoztató az IPR programról/ napközis nevelők munkaközösség-vezetők napközis nevelők - 15

16 Időpont Feladat Felelős Év eleji felmérések íratása, értékelése szeptember14 október 22. A tanulók fizikai állapotának mérése tanítók 18. (péntek) Úszás indítása Szabóné Kecskés Éva 18. (péntek) Az iskola és a tantermek dekorálásának befejezése 19.(szombat) 21. (hétfő) 22. (kedd) (szerdacsütörtök) Tanítás nélküli munkanap Szüreti vígasságok-falunap Tanulóink fellépése Kézműves foglalkozások szervezése természetes anyagok felhasználásával Népi játékok, sorversenyek (IPR rendezvény) Főzőverseny Szülői értekezlet (2-4.o.) /Tájékoztató az IPR programról/ Szülői értekezlet (5-8.o.) /Tájékoztató az IPR programról/ Mozdulj az egészségedért! Sportnap szervezése az egészséges életmód jegyében (IPR rendezvény) DÖK vezetője napközis nevelők napközis nevelők Szabóné Kecskés Éva Onderné Németh Anita Hunyadi Gréta 28. (hétfő) Vezetőségi értekezlet 29. (kedd) Megemlékezés a pákozdi csata évfordulójáról Tóth Evelin 29. (kedd) Tantestületi munkaértekezlet 29. (kedd) Kirándulás évfolyam Gebri Andrea Szabóné Kecskés Éva Szikszay István Zoltánné Homa-Németh Szabina OKTÓBER 1. (csütörtök) Zenei világnap DÖK vezetője 1. (csütörtök) Idősek napja Nagy Andrea 1. (csütörtök) Rendvédelmi bemutató - pályaorientációs program 2. (kedd) Tanítás nélküli munkanap Szakmai továbbképzés Témája: Felkészítés a minősítő vizsgákra, portfólió Gönczyné Gyöngyösi Edit Onderné Németh Anita Huncsik Sándor igazgató - 16

17 Időpont Feladat Felelős készítésre 6. (kedd) Megemlékezés az aradi vértanúkról Czifra Krisztián 6. (kedd) Kirándulás 3-4. évfolyam szatmári körút Petromán Zsuzsa 7. (szerda) 9.(péntek) Kerekezz a holnapért! Környezettudatos, egészséges életmódot népszerűsítő program (IPR rendezvény) A lassabban haladó első osztályosok felmérésének (DIFER) határideje Gönczyné Gyöngyösi Edit Huncsik Sándor 1. oszt. vezetők 15.(csütörtök) SZMK értekezlet 15.(csütörtök) A Statisztika elküldése az Oktatási Hivatal részére Ruskáné Fintor Mária 22. (csütörtök) Megemlékezés az okt. 23-i forradalom és szabadságharc, valamint a Köztársaság kikiáltásának évfordulójáról Varga Viktória, Gebri Andrea, Tóth Evelin 22. (csütörtök) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 22. (csütörtök) A lassabban haladó elsősök számának leadása az Oktatási Hivatalnak Ruskáné Fintor Mária Stahorszkiné Bernáth Márta 26. (hétfő) Tanítás nélküli munkanap OKTÓBER 26 OKTÓBER 30. ŐSZI SZÜNET NOVEMBER 2. (hétfő) Szünet utáni első tanítási nap 2. (hétfő) Reformáció napja - megemlékezés Szabóné Kecskés Éva 2. (hétfő) Vezetőségi értekezlet munkaközösség-vezetők 3. (kedd) Tantestületi munkaértekezlet 3. (kedd) Országos Baptista Bibliaismereti levelezős verseny indítása Czifra Krisztiánné 5. (csütörtök) Országos Baptista Hangos Meseolvasó Verseny Kissné Tamás Judit 12. (csütörtök) A magyar nyelv napja Juhász Gabriella 12. (csütörtök) Nyílt tanítási nap - iskolába csalogató /IPR program/ - 17

18 Időpont Feladat Felelős 18. (szerda) 19. (csütörtök) 20. (péntek) 23. (hétfő) Cigánykerék multikulturális program (IPR rendezvény) Pályaválasztási szülői értekezlet (IPR rendezvény) Az országos mérésekhez (alapkészség, idegen nyelv) adatszolgáltatás az Oktatási Hivatal felé Ajándék készítése az óvodásoknak szülők közreműködésével (IPR rendezvény) 25. (szerda) Teadélután /IPR program/ 25. (szerda) 27. (péntek) Hálaadás napja Az I. negyedéves IPR-es értékelés Fogadó óra munkaközösség-vezetők Ruskáné Fintor Mária Béresné Szilvási Marianna 8.-os Ruskáné Fintor Mária Bajnayné Fodor Irén 1. és 4.-es DÖK vezetője DÖK, Tornai Renáta Czifra Krisztiánné 30. (hétfő) Vezetői értekezlet DECEMBER 1. (kedd) Tantestületi munkaértekezlet 3. (csütörtök) 4. (péntek) Szánon érkezik a Mikulás Mikulásfutás-sorversenyek az óvodások és a Kistáltos Lovasudvar közreműködésével (IPR rendezvény) Mikulás nap Tanulóink megajándékozása Mikuláskupa 4. (péntek) Mikulás napi klubdélután 4. (péntek) A DIFER felmérés befejezése, archiválása alsó tagozatos és napközis nevelők a DÖK vezetője 1. oszt. vezetők Stahorszkiné Bernáth Márta Félévi felmérések megírása munkaközösség-vezetők 8. (kedd) 9. (szerda) Központi írásbeli felvételire, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programra való jelentkezés Iskolába hívogató: Közös játék és kézműves foglalkozás az óvodásokkal (IPR rendezvény) 11. (péntek) Mézeskalácssütés a hagyományápolás jegyében 12. (szombat) Tanítás nélküli munkanap Nevelési értekezlet Témája: Egészségnevelés, környezeti nevelés a nevelő- Ruskáné Fintor Mária Béresné Szilvási Marianna 8.-os 1. és 4. oszt. vezetők az iskola vezetése Onderné Németh Anita - 18

19 Időpont Feladat Felelős oktató munkában 18. (péntek) Karácsonyi kézműves délelőtt 18. (péntek) A Téli szünet előtti utolsó tanítási nap Karácsonyi műsor (IPR rendezvény) napközis nevelők Kissné Tamás Judit Petromán Zsuzsa 18. (péntek) Mindenki karácsonya Tantestület 21. (hétfő) Tanítás nélküli munkanap December 21- December 31. TÉLI SZÜNET JANUÁR 4. (hétfő) A Téli szünet utáni első tanítási nap Vezetőségi értekezlet 5. (kedd) Tantestületi munkaértekezlet Január 6 Június (szombat) 22.(péntek) 22.(péntek) A tanulók fizikai állapotának és edzettségének a vizsgálata Központi írásbeli felvételi megírása A tanév I. félévének vége Osztályozó értekezlet Megemlékezés a magyar kultúra napjáról testnevelést tanító tanárok és tanítók Igazgató-helyettes Barta Lászlóné Huncsik Sándor 25. (hétfő) A II. félév kezdete 25. (hétfő) Munkaközösség-vezetők beszámolójának elkészítése munkaközösség-vezetők 25. (hétfő) 27. (szerda) Itt a farsang, áll a bál- a farsangi projekt indítása (IPR rendezvény) Kézműves foglalkozás farsangra óvodások, iskolások, szülők, partnerek közreműködésével. (IPR rendezvény) 29. (péntek) Értesítés az I. félév eredményéről DÖK, Barta Lászlóné 1. és 4. osztályos 1. (hétfő) 2. (kedd) FEBRUÁR Félévi nevelőtestületi értekezlet /Az I. félév IPR munkájának értékelése/ Szülői értekezlet (1-4.o.) /Az I. félév IPR munkájának értékelése/ napközis nevelők - 19

20 Időpont Feladat Felelős 3. (szerda) 5. (péntek) Szülői értekezlet (5-8.o.) /Az I. félév IPR munkájának értékelése/ Álarcos bál a farsangi projekt zárása (IPR rendezvény) tanulószobai nevelők DÖK 8. (hétfő) Vezetőségi értekezlet 9. (kedd) Tantestületi munkaértekezlet 9. (kedd) Megemlékezés a levegő hónapjáról 12. (péntek) Felvételi jelentkezési lapok leadásának határideje 13. (szombat) Jótékonysági bál 25. (csütörtök) Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól Flóderer Jenőné Onderné Németh Anita 8.-os Béresné Szilvási Marianna Juhász Gabriella Czifra Krisztiánné Iskola vezetősége Szabóné Kecskés Éva Gebri Andrea 26. (péntek) A II. negyedév IPR es értékelése Fogadó óra 29. (hétfő) Vezetőségi értekezlet munkaközösség-vezetők MÁRCIUS 1. (kedd) Tantestületi munkaértekezlet 3. (csütörtök) SZMK értekezlet 5. (szombat) Tanítási nap 7. (hétfő) 8.(kedd) 11. (péntek) Kézműves és kulturális foglalkozás. Csákó és párta készítése az óvodásokkal (IPR rendezvény) Nőnapi műsor Megemlékezés az es forradalomról és szabadságharcról (IPR rendezvény) 1. és 4.-es Czifra Krisztián Juhász Gabriella Czifra Krisztiánné 14. (hétfő) Pihenőnap (szerda, csütörtök) Tanulói (felvételi) adatlap módosításának határideje 8-os 18. (péntek) Módosított adatlap megküldése a Felvételi Központnak Béresné Szilvási Marianna - 20

21 Időpont Feladat Felelős 22. (kedd) 22. (kedd) 23. (szerda) Tanítás nélküli munkanap Nevelési értekezlet Témája: Az ünnep a szív legfőbb gazdagsága Értékteremtés, hagyományőrzés az ünnepek tükrében Országos Baptista Rajzverseny Országos Baptista Bibliaismereti levelezős verseny döntője Húsvétvárás - Tojásfestés az óvodásokkal, partnerekkel közösen kézműves délelőtt (IPR rendezvény) 23. (szerda) Megemlékezés a víz napjáról Petromán Zsuzsa Czifra Krisztiánné Kissné Tamás Judit Flóderer Jenőné Onderné Németh Anita 23.(szerda) Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap Március TAVASZI SZÜNET 30. (szerda) Tavaszi szünet utáni első tanítási nap ÁPRILIS 1. (péntek) Fordított nap 11. (hétfő) Megemlékezés a költészet napjáról 15. (péntek) Megemlékezés a holokauszt áldozatairól 21.(csütörtök) 22. (péntek) Megemlékezés a Föld napjáról Irodalom Birodalom - Országos Baptista Irodalom Verseny Gönczyné Gyöngyösi Edit Czifra Krisztián Poncsák Ágnes Majoros Györgyné Szikszay István Zoltánné Homa- Németh Szabina Flóderer Jenőné Onderné Németh Anita Gebri Andrea 28. (csütörtök) Anyák napi megemlékezés Kiss Sándorné MÁJUS 2. (hétfő) Vezetőségi értekezlet munkaközösség-vezetők Év végi felmérések megírása munkaközösség-vezetők 3. (kedd) Tantestületi munkaértekezlet 4. (szerda) Kirándulás évfolyam Varga Viktória Gönczyné Gyöngyösi Edit Czifra Krisztián - 21

22 Időpont Feladat Felelős 5. (csütörtök) Megemlékezés a Vöröskereszt napjáról Flóderer Jenőné 6. (péntek) 8. osztályosok írásbeli vizsgája (hétfő, kedd) (szerdacsütörtök) 13. (péntek) 8. osztályosok szóbeli vizsgája Kirándulás 1-2. évfolyam - Boldogkőváralja Tanítás nélküli munkanap Szakmai továbbképzés Témája: Tehetséggondozás a tanítási órán Huncsik Sándor osztálytanítók Szikszay Istvánné 18. (szerda) Idegen nyelvi mérés Bajnayné Fodor Irén 20. (péntek) Országos Baptista Labdarúgó Bajnokság Czifra Krisztián 25. (szerda) Országos kompetenciamérés Bajnayné Fodor Irén 27. (péntek) A III. negyedév IPR-es értékelése - Fogadó óra 28. (szombat) Szívügyünk az egészségünk Családi nap-egészségnap 30. (hétfő) 8. osztályosok pótvizsgája 30. (hétfő) Vezetőségi értekezlet 31. (kedd) Tantestületi munkaértekezlet munkaközösség-vezetők JÚNIUS 3. (péntek) A Nemzeti Összetartozás Napja Gebri Andrea 6. (hétfő) Környezetvédelmi világnap Gönczyné Gyöngyösi Edit 10. (péntek) 10. (péntek) 13.(hétfő) 14. (kedd) Az intézmény pedagógiai munkájának elemzése Intézkedési terv elkészítése az alapkészség mérés alapján Bankett (IPR rendezvény) Királyi napok - Megnyitó Királyi napok - Akadályverseny Utolsó tanítási nap Ruskáné Fintor Mária Gönczyné Gyöngyösi Edit Czifra Krisztián Szikszay István Zoltánné Homa Németh Szabina Huncsik Sándor 14. (kedd) Osztályozó értekezlet 15. (szerda) Gála Tanítás nélküli munkanap - DÖK nap Juhász Gabriella Varga Viktória - 22

23 Időpont Feladat Felelős 16.(csütörtök) Év végi statisztika leadási határideje 25.(szombat) 27.(hétfő) Munkaközösségek beszámolójának elkészítése Ballagással egybekötött tanévzáró ünnepély Tanévzáró értekezlet munkaközösség-vezetők DÖK vezetője Ruskáné Fintor Mária iskolavezetés 30.(csütörtök) Igazgatói elemzés, intézkedési terv küldése Ruskáné Fintor Mária MELLÉKLETEK Munkaterv - Alsó tagozatos munkaközösség 1-2. évfolyam Munkaterv - Alsó tagozatos munkaközösség 3-4. évfolyam Munkaterv Humán Munkaterv Reál Munkaterv - Osztályfőnöki Munkaterv DÖK ÖKO munkaterv - 23

24 ZÁRADÉKOK Nyilatkozat (Diákönkormányzat) Az István Király Baptista Általános Iskola Diákönkormányzata képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Munkaterv elfogadásához előírt a tanulókat érintő programok tekintetében - véleményezési jogát gyakorolta. Kótaj, szeptember Csajka Szabolcs a Diákönkormányzat vezetője Nyilatkozat (Szülői munkaközösség) Az István Király Baptista Általános Iskola Szülői munkaközössége képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Munkaterv elfogadásához előírt véleményezési jogát gyakorolta. Kótaj, szeptember Simon István Zsoltné a Szülői munkaközösség elnöke Nyilatkozat (nevelőtestület) Az István Király Baptista Általános Iskola Nevelőtestülete képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a nevelőtestület a Munkaterv elfogadásához előírt egyetértési jogát gyakorolta, azt elfogadta. Kótaj, szeptember Ruskáné Fintor Mária igazgató

25 Nyilatkozat (fenntartó) Az intézményfenntartó Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy képviseletében aláírásommal tanúsítom, hogy az István Király Baptista Általános Iskola Munkatervének elfogadásához előírt véleményezési jogát gyakorolta. Budapest, szeptember P.H Szenczy Sándor elnök

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010.

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS Augusztus 24-26. Tankönyvellátás Bauer Nóra, Mészáros Lászlóné 24-28. Munkajogi változások Tóth A. Istvánné 26. 9.00 óra Tanévnyitó értekezlet, Tanév rendje

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

2013/2014. TANÉV. ÉVES MUNKATERV (1. sz. melléklet) TARCZY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁPA, JÓKAI U. 18.

2013/2014. TANÉV. ÉVES MUNKATERV (1. sz. melléklet) TARCZY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁPA, JÓKAI U. 18. Év hó nap IDŐ PROGRAM FELELŐS 2013 augusztus 22. 9.00 Tanévnyitó értekezlet I. (alakuló) Igazgató 2013 augusztus 26-27-28. Multikulturális tábor Ugod, Árnyas erdő turistaház Takozatvezető, alsós kéttannyelvi

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 1. sz. melléklet A tanév helyi rendje 2014/2015 1. A szorgalmi idő A 2014/2015. tanévben a szorgalmi idő - első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) és - utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő).

Részletesebben

Munkaterv 2010-2011 21

Munkaterv 2010-2011 21 Munkaterv 2010-2011 21 SZEPTEMBER Szervezési tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket Az éves munkaterv elkészítése Továbbképzési terv pontosítása Napközis csoport

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: Óvoda integrációja 20. jubileumi évprogramjainak megszervezése A felújított, átvett épületekben zajló tanítás megszervezése

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: A Szent Mór Óvodával szoros, hatékony kapcsolat kiépítése A nyílt napok, Iskolanyitogatók megszervezése A pedagógus kulcskompetenciák

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv Dátum Esemény Felelős Ellenőrzi Augusztus 16. Alakuló értekezlet. Munkaközösségi értekezletek Mkv. 16.-18 Szakmai továbbképzések TÁMOP-IPR

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium A 2015/2016. tanév helyi rendje A tanév első napja: Utolsó tanítási nap: 2015. szeptember 1. (hétfő) 2016. június 15. (szerda) (tanítási napok száma: 180 nap) (hetek száma: 36 hét) Dátum Időpont Esemény

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

Munkaterv a 2015/2016. tanévre - időrendi tábla

Munkaterv a 2015/2016. tanévre - időrendi tábla SZEPTEMBER OKTÓBER Adminisztráció. E-napló. Tanmenetek. Munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatások és dokumentálásuk. Tűzvédelmi riadó 2015.09.29. Tantermek díszítése. Szakkörök beindítása. Szakköri napló

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Utolsó frissítés: 2016. január 5. VEZETÉSI CÉLOK, ALAPELVEK 1. Modern cél- és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV TANÉV HELYI RENDJE ESEMÉNY MEGNEVEE hó Tanévnyitó alakuló értekezlet 19. szerda 11:00 Javítóvizsgák - írásbeli 24. hétfő Javítóvizsgák - szóbeli 25-27. kedd-csütörtök augusztus

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban Augusztus 22. Alakuló értekezlet (F: Igazgató, érintettek: a tantestület minden tagja) 23. Osztályozó- és javítóvizsgák F: igazgatóhelyettesek,

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján:

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: 23. (1) e): A Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014-es tanévi időrendje 6. Időrendi

Részletesebben

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010 / 2011 es TANÉVRE

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010 / 2011 es TANÉVRE NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010 / 2011 es TANÉVRE A TÁMOP 3.1.4 pályázat alapján a kompetencia alapú oktatás intézményünkben az alábbi területeken kerül továbbvitelre

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERV 2012-2013.

RENDEZVÉNYTERV 2012-2013. RENDEZVÉNYTERV 2012-2013. Augusztus 31. (péntek) 18:00 Tanévnyitó ünnepség Óvodaiskolás műsor (leendő első osztályosok), Nyakkendők átadása Felelős: 1.ói, 6., 8. évfolyam Koordinátor: dr. Mátyás Jánosné

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA

A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév Ikt.szám: 591/2015. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai: 1.) Hatékony és következetes módszerekkel a tanulói és dolgozói

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: ig. Kiss Péterné Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak?

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Dátum Nap típusa ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Hét Ciklus Tanítási hét sorszáma Tanítási nap

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület!

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület! DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com Ikt. szám: 5-4/2012-II. Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás. Általános Iskola. 2015-2016-os TANÉV (Napokra lebontva - 181 tanítási nap)

Kecskeméti Corvin Mátyás. Általános Iskola. 2015-2016-os TANÉV (Napokra lebontva - 181 tanítási nap) Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 20152016os TANÉV (Napokra lebontva 181 tanítási nap) HÓNAP NAP TANÍTÁSI NAP AUGUSZTUS 2015. 17. AUGUSZTUS 18. AUGUSZTUS 19. AUGUSZTUS 24. ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK,

Részletesebben

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: munkaközösség vezető "Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod." /Talmud/ I. REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG HELYZETELEMZÉS,

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

A KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-os tanév munkaterve

A KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-os tanév munkaterve A KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-os tanév munkaterve KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016 08.31.Tanévnyitó ünnepély /Felelős:2.évf./ Szeptember 09.01.első tanítási nap, szülői értekezlet

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1.

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1. Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7. OM 031029 TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0032 tel.: 52/557-240 www.gonczyiskola.hu gonczy@gonczy-hszoboszló.sulinet.hu

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

Éves munkaterv 2013/2014. tanév

Éves munkaterv 2013/2014. tanév Éves munkaterv 2013/2014. tanév Készítette: Kárpáti Piroska Pécs, 2013. szeptember 16. 1. Személyi feltételek: Pedagógus létszám szeptember 1-én: teljes : áttanító: részmunkaidős: tartósan távol: 34 fő

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

Budapest, 2015. szeptember

Budapest, 2015. szeptember A Budapest XVIII. Kerületi Eötvös Loránd Általános Iskola oktató-nevelő munkájának tervezése a 2015/2016. tanévre Budapest, 2015. szeptember A MUNKATERV TARTALMA A) A 2015/2016. tanév főbb feladatai I.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016. TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016. TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016. TANÉV Tanévkezdés előtti feladatok SZEPTEMBER Esemény, feladat Felelős 1. kedd 2. szerda 3. csütörtök 4. péntek 5. szombat 6. vasárnap 7. hétfő 8. kedd 9. szerda 10. csütörtök

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013/2014. TANÉV MUNKATERVE A kötelező tanítási napok száma: 179 nap. Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő), az utolsó tanítási

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. 2008/2009. tanév munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola. 2008/2009. tanév munkaterve Tóvárosi Általános Iskola 8000. Székesfehérvár, Iskola tér 1. tel/fax: 22/505-730 http://www.tovarosi.hu E-mail: tovarosi@gmail.com 2008/2009. tanév munkaterve Székesfehérvár, 2008. augusztus 29. A Tóvárosi

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: 1 2 A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

MIOK JNGSZI OM 201189. 2013-2014-es TANÉV MUNKATERVE M U N K A T E R V F E L A D A T O K. Augusztus szeptember

MIOK JNGSZI OM 201189. 2013-2014-es TANÉV MUNKATERVE M U N K A T E R V F E L A D A T O K. Augusztus szeptember M U N K A T E R V IDŐPONTOK 22. 22-től 25-26. 29. 13.00 27. 30. 13.00 óra 2. 2-től F E L A D A T O K szeptember Az érettségi utáni szakképző évfolyamok pályaorientációs napja Létszámjelentés Felkészülés

Részletesebben

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagy, 2015. 08. 31. Benga András Igazgató A munkaterv összeállításánál következő dokumentumokat vettük alapul: - A köznevelési Törvényt.

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje Munkaterv része: A 2015/2016. tanév helyi rendje Gimnázium 1. Tanítási napok szünetek: Tanítási napok száma: A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2014/2015-ÖS TANÉV FM Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola 2014/2015-ös tanévi munkaterve Az osztályok megoszlása a képzés típusa alapján

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig A 2 015/2016 -OS T AN É V RENDJE Tanítási napok száma: Szorgalmi idő: Tanítási év vége: 181 nap 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig 2016. június 15. (szerda) Őszi szünet: 2015. október 26-tól

Részletesebben

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A 2013/2014. tanév munkarendje 2013. augusztus 23. (P) Nevelőtestületi megbeszélés Munkaközösségi megbeszélések A tantárgyfelosztás egyeztetése

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve a 2013-2014-es 2013 tanévre Készítette: Megyeriné Borsó Éva igazgató Tartalom 1. Helyzetelemzés... 2 2. Tárgyi feltételek alakulása...

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben