2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, szeptember 14.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14."

Átírás

1 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola Okány, Kossuth u Tel.: 06 (66) Tel./Fax: 06 (66) web: MUNKATERV 2015/2016. tanév A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető Iktatószám: 215/2015 Okány, szeptember 14. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELTÉTELRENDSZER LEÍRÁSA TANULÓI LÉTSZÁM ADATOK SZEMÉLYI FELTÉTELEK AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓI TÁRGYI FELTÉTELEK, PÓTVIZSGA, TANKÖNYVEK 11 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÜNK 12 III. A TANÉV KIEMELT FELADATAI: PÁLYÁZATOK TOVÁBBI FELADATAINK LÁTOGATÁSI TERV BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT MŰKÖDÉSE ÉRTEKEZLETEK TARTÁSÁNAK RENDJE TOVÁBBKÉPZÉSEK TANÉV RENDJE SZÜNETEK MÉRÉSEK SZAKMAI ELLENŐRZÉS AZ INTÉZMÉNYBEN 17 IV. INTÉZMÉNYI MUNKATERV 18 2

3 AZ INTÉZMÉNY 2015/2016-os tanévi munkaterve A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A nevelő-oktató munkát intézményünkben a következő jogszabályok határozzák meg: évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről I. A FELTÉTELRENDSZER LEÍRÁSA 1.1. Tanulói létszám adatok Okány Osztály Osztályfőnök Létszám 1. Szántóné Balogh Róza 17 fő 2. Patakiné Zsurzsák Ildikó 23 fő 3. Kiszelyné Dézsi Erzsébet 17 fő 4. Király Istvánné 19 fő 5. Fekete Zoltánné 19 fő 6. Pesti Györgyé 24 fő 7. Szívós Anikó 25 fő 8. Király Endre 23 fő Összesen: 167 fő Alsó összesen: 76 fő Felső összesen: 91 fő 3

4 Sarkadkeresztúr Osztály Osztályfőnök Létszám 1-2. Szekeres Károlyné 9 fő Megyesi Tiborné 9 fő 3. Csotyéné Baráth Erzsébet 8 fő 4. Nagy Sándorné 8 fő 5. Zvolenszki Edit 13 fő 6. Kaszainé Bontó Mónika 13 fő 7. Tadanainé Forrás Katalin 12 fő 8. Jováné Baracsi Ildikó 14 fő Összesen: 86 fő Alsó összesen: 34 fő Felső összesen: 52 fő Alsó tagozat összesen: 110 fő. Felső tagozat összesen: 143 fő. 15 tanulócsoportban összesen 253 fő tanuló Átlaglétszám: 16 fő. Tanulószobai csoportok száma: Csoport Okány Sarkadkeresztúr 1. tanulócsoport tanulócsoport tanulócsoport tanulócsoport 15 - Összesen: Gyermekvédelmi támogatás, étkeztetés: Okány Sarkadkeresztúr Gyermekvédelmi támogatásban részesülnek 100 fő 62 % 51 fő 59 % Csak ebédel 0 fő 9 fő Napi háromszori étkezést kér fő Nem vesz részt étkezésben 48 fő 9 fő Fejlesztőcsoport 1-1 működik az iskolákban: Okány Sarkadkeresztúr SNI 14 4 BTM Összesen: Fejlesztést végző pedagógusok Nagyné Gődér Julianna Csotyéné Baráth Erzsébet Petriné Balogh Julianna Kaszainé Bontó Mónika 4

5 A gyermekek fejlesztését a BTMN-s tanulók és az SNI tanulók esetében is mi látjuk el saját gyógypedagógusainkkal. A logopédia ellátást, a SZIT-terápiát, gyógytestnevelést igényeltük a szakszolgálattól. A szükséges ellátási igényünket jeleztük a sarkadi tankerületnek. Bejáró tanulók száma: Sarkadkeresztúrra bejáró tanulók száma összesen: 19 fő Településenként: Gesztről 4 Nagygyantéról 11 Méhkerékről 1 Gyuláról 1 Sarkadról 2 Okányi iskolába bejáró tanuló nincs. HH és HHH tanulók száma a jegyzőknél tett nyilatkozatok alapján: Okány Sarkadkeresztúr HH HHH Személyi feltételek Okányban és Sarkadkeresztúron is adottak a feltételek a tanévkezdéshez. Angol-bármely álláshely meghirdetésre került a nyár folyamán. A pályázati kiírásnak megfelelő pályázat nem érkezett. Óraadó és nyugdíjas pedagógus alkalmazásával lett megoldva az angol tanítása. Okányban 17 engedélyezett álláshely van. Ebből 1 álláshely folyamatosan pályáztatásra kerül az év folyamán. (angol-bármely szak) A sarkadkeresztúri tagintézményben két meghirdetett álláshely volt. A matematika-fizika szakosra nem érkezett pályázat. A meghirdetett angol-bármely szakos álláshelyre szintén nem érkezett pályázat. Mindkét álláshely óraadó alkalmazásával került megoldásra a tankerületből. Sarkadkeresztúron engedélyezett álláshely 12. Ebből 1 álláshely folyamatosan pályáztatásra kerül. (matematika-fizika szakos) 5

6 Az intézmény dolgozói Főállású dolgozók Megnevezés Okány Sarkadkeresztúr Összesen Pedagógusok Nevelést-oktatást segítő munkatársak Technikai dolgozók Az intézményben dolgozó összes főállású foglalkoztatottak száma: Engedélyezett létszám Megnevezés Fő Pedagógusok 29 Technikai dolgozók 10 Az intézményben dolgozó összes főállású foglalkoztatottak száma: 39 A tanári létszám a korábbi évekhez hasonló. Pedagógusaink által tanított tantárgyak, ellátott további feladatok, funkciók Sorszám Pedagógus neve Beosztás 1 Kincses Imréné Intézményvezető 2 Simon Imre Intézményvezetőhelyettes 3 Szántóné Balogh Róza Tanító Végzettség Tanító, pedagógiai szakkollégium, közoktatásvezető, mesterpedagógus, szaktanácsadó Informatika szakos tanár Rendszerinformatikus Tanító, testnevelés, sport műveltségterület Tanított tantárgyak testnevelés Informatika Angol Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Erkölcstan, Környezetismeret, Ének-zene, Vizuális Kultúra, Életvitel és gyakorlat, Testnevelés Szakkörök és Foglalkozások tanulószoba - Egyéb feladatok, funkciók* - DÖK vezető Osztályfőnök 6

7 4 Patakiné Zsurzsák Ildikó Tanító Tanító, orosz szakkollégium, pedagógia szakos tanár, mesterpedagógus, szaktanácsadó Magyar nyelv és irodalom, matematika, erkölcstan, környezetismeret, testnevelés tanulószoba - Osztályfőnök alsós munkaközössé g vezető 5 Kiszelyné Dézsi Erzsébet Tanító Tanító, könyvtár-orosz szakkollégium Magyar nyelv és irodalom, matematika, erkölcstan, környezetismeret, énekzene, vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat, testnevelés és sport - Osztályfőnök 6 Király Istvánné Tanító Mikóné Budai Ilona Székely Attiláné Nagyné Gődér Julianna 10 Fekete Zoltánné Tanító Pedagógiai Nevelő tanár Gyógypedagógus Tanár Tanító, technika szakkollégium, informatika tanár Tanító, orosz szakkollégium Tanító, testnevelés szakkollégium, magyar szakos tanár - - Tanulószoba Tanulószoba helyettesítés - Fejlesztés Magyar nyelv és irodalom, ének zene, testnevelés Magyar nyelv és irodalom, matematika, testnevelés, rajz, technika, informatika Testnevelés, Ének-zene, Környezetismeret, Matematika, Vizuális Kultúra, Technika és gyakorlat Osztályfőnök - - Pedagógiai szakos nevelő Gyógypedagógiai tanár, számítástechnikai szoftverüzemeltető Szakszervezeti vezető Osztályfőnöki, Felvételi előkészítő Osztályfőnök 7

8 11 Pesti Györgyné Tanár 12 Szívós Anikó Tanár 13 Király Endre Tanár 14 Poszt Imre Tanár Hegyesi Andrásné Petriné Balogh Julianna 17 Kincses Károlyné 18 Szekeres Károlyné 19 Megyesi Tiborné Tanár Gyógypedagógus Óraadó tanár Tanító Tanító Matematikafizika szakos tanár Magyar-orosz, német szakos tanár Biológia-földrajz szakos tanár, szakedző Kémia szakos tanár, gépészmérnök tanár Rajz, földrajz szakos tanár Nevelőtanár, gyógypedagógus, mesterpedagógus, szaktanácsadó Magyar-orosz szakos tanár, angol műveltségterület Tanító, testnevelés műveltségterület Általános iskolai tanító rajz spec. kollégiummal Matematika, fizika Magyar nyelv és irodalom, német Természetismeret, egészségtan, biológia, testnevelés, földrajz Kémia, mozgókép és média, technika Rajz és vizuális kultúra, rajz, Hon és népismeret, technika, életvitel és gyakorlat, erkölcstan osztályfőnöki Osztályfőnök Osztályfőnöki Osztályfőnök, Felsős munkaközösség vezető Osztályfőnöki Osztályfőnök tanulószoba - Rajz szakkör, Tanulószoba - Fejlesztés - angol - - Tanulószoba - Magyar nyelv és irodalom, matematika, erkölcstan, környezetismeret, testnevelés Magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat, rajz Osztályfőnök Tanulószoba - 8

9 20 Csotyéné Baráth Erzsébet Tanító, fejlesztőpedagógus Gyógypedagógus: tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon. Tanító testnevelés szak kollégium. Fejlesztőpedagógus. Szakvizsgázott pedagógus. Mesterpedagógus. Szaktanácsadó, minősítési szakértő, tanfelügyelő Fejlesztés Magyar nyelv és irodalom, környezetismeret Osztályfőnök, munkaközössé g vezető 21 Jováné Baracsi Ildikó Tanár Magyar nyelv és irodalom, történelem szakos Történelem, magyar nyelv és irodalom, médiaismeret - Osztályfőnök, munkaközössé g vezető 22 Juhász Ádám Tanár Román, számítástechnika szakos ált iskolai tanár Számítástechnika, életvitel és gyakorlat, technika Tanulószoba, szakkör - 23 Kaszainé Bontó Mónika Tanító Gyógypedagógus Gyógypedagógus: tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon. Tanító, ember és társadalom műveltség terület Történelem, hon és népismeret, erkölcstan Tanulószoba, fejlesztés Osztályfőnök 24 Nagy Sándorné Tanító 25 Nagyné Nagy Katalin Tagintézményvezető Tanító, ember és társadalom műveltségi terület, ének-zene szakkollégium Tanító pedagógiai szakkollégiumi képesítéssel. Szakvizsgázott pedagógus. Mester pedagógus. Szaktanácsadó, minősítési szakértő, tanfelügyelő. Magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, ének Szakkör, énekkar Osztályfőnök DÖK vezető matematika - - 9

10 26 27 Tadanainé Forrás Katalin Zvolenszki Edit Tanító, tanár Tanár Magyar nyelv és irodalom szakos tanár, általános iskolai tanító vizuális nevelés szakkollégiumi képzéssel, matematika műveltségi terület, német szaktanító Földrajz, testnevelés szakos tanár 28 Üres álláshely Angol 29 Üres álláshely Matematika fizika - - Magyar nyelv és irodalom, matematika, német, erkölcstan Osztályfőnök Testnevelés és sport, testnevelés, természetismeret egészségtan, földrajz Osztályfőnök Áttanítást végeznek Jováné Baracsi Ildikó Király Endre Poszt Imre Pesti Györgyné Petrusánné Orosz Ibolya Nagyné Gődér Julianna 8 óra Történelem Okányba 4 óra Biológia Sarkadkeresztúrra 3.5 óra Kémia Sarkadkeresztúrra 11 óra Matematika Fizika Sarkadkeresztúrra 12 óra Angol Sarkadkeresztúrra 12 óra Fejlesztés Gesztre Nevelő-oktató munkát segítő munkatárs: Kóra Kinga Pedagógiai aszszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Törőné Kölűs Erika Iskolatitkár Szabó Lászlóné Iskolatitkár 10

11 Oktatást segítő munkatársak Technikai dolgozók Kincses Istvánné Szilágyi Ferenc Komáromi Gyula Bagdi Mihályné Kovács Istvánné Fekete Lajos Horváth Zoltánné gazdasági ügyintéző karbantartó karbantartó takarító takarító kisegítő dolgozó takarító Külső megbízással foglalkoztatottak Név Tanított tantárgy Heti óra Foglalkoztatás módja Petrusánné Orosz Ibolya angol 3 megbízással Kincses Károlyné angol 12 megbízással 1.3. Tárgyi feltételek, pótvizsga, tankönyvek Okányban: Tárgyi feltételeink adottak a tanítás megszervezéséhez. Minden tanteremben interaktív tábla, pedagógusoknál laptopok állnak rendelkezésre, személyi használatra. A testnevelés órák a Tornacsarnokban kerülnek megtartásra. A tantermek berendezése a pedagógusok által használt módszerekhez mobilan kezelhető. Pótvizsgáztatás megtörtént 3 tanuló esetében. A minimum szintet elérték, továbbhaladtak. Tankönyvek, tartóstankönyvek kiosztásra kerültek. A KELLÓ időben kiszállította a könyveket, az előző évhez képest most kevesebb tankönyv hiányzott. Sarkadkeresztúron: Tárgyi feltételeink adottak a tanítás megszervezéséhez. Itt is interaktív táblák, laptopok állnak rendelkezése az eredményes munkához. A testnevelés órák a Tornacsarnokban kerülnek megtartásra. A tantermek berendezése a pedagógusok által használt módszerekhez mobilan kezelhető. Pótvizsgázni nem kellett senkinek. Tankönyvek, tartós tankönyvek kiosztásra kerültek az első tanítási napon, az előző évhez képest itt is kevesebb tankönyv hiányzott. 11

12 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÜNK Intézményvezető Intézményvezető-helyettes Tagintézmény-vezető Kincses Imréné Simon Imre Nagyné Nagy Katalin Munkaközösség-vezetők Patakiné Zsurzsák Ildikó Szívós Anikó Csotyéné Baráth Erzsébet Jováné Baracsi Ildikó DÖK-elnök Simon Imre Nagy Sándorné Szakszervezeti titkár Nagyné Gődér Julianna Pályaválasztási felelős Király Endre Jováné Baracsi Ildikó Színházfelelős Szívós Anikó Csotyéné Baráth Erzsébet Tankönyvfelelős Jováné Baracsi Ildikó Pesti Györgyné OKÉV-mérésért felelős Megyesi Tiborné Pesti Györgyné Tornacsarnok programjainak szervezése Okányban Simon Imre 12

13 III. A TANÉV KIEMELT FELADATAI: Az alapkészségek fejlesztése Változatos nevelési-oktatási módszerek alkalmazása, digitális kompetencia fejlesztése A tehetséggondozás érdekében házi tanulmányi verseny rendezése; Kistérségi tanulmányi verseny megszervezése; A felzárkóztatás érdekében a fejlesztő pedagógia módszereinek mind teljesebb kiaknázása, a tanulást segítő módszerek alkalmazása; A kompetencia alapú oktatás minél szélesebb körű kimunkálása, a tanulók kompetenciájának szélesítése. Az egészséges életmódra nevelés beépítése a tanítási órák anyagába valamint a szabadidős tevékenységekbe. A tanulók fegyelmének szilárdítása. A szabadidő hasznos eltöltésére nevelés. Környezettudatos szemlélet, környezettudatos magatartás formálása. A sajátos nevelési igényű és a BTMN-es tanulók fejlődésének segítése, folyamatos figyelemmel kísérése. Fejlesztő foglalkozások tartása szakértői szakvéleményben megfogalmazottak alapján heti rendszerességgel. Részvétel a TÁMOP Innovatív iskolák fejlesztése pályázaton, melynek keretén belül kiemelt feladat tanulóinknak szabadidős programok szervezése, hátrányos helyzetük esélykülönbségeinek kiegyenlítése. Pedagógusok felkészítése a pedagógus önértékelésre, szakmai ellenőrzésre és a minősítésre; A pedagógus kompetenciáknak való megfelelés. Kiemelt feladat továbbra is az adminisztráció pontos, törvényi előírásnak megfelelő vezetése. Kötelező nyomtatványokban, adatok helyességére, megegyezőségére fokozottan ügyelni kell. Hatékony munka a fejlesztő csoportokban. Kérjük, hogy az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal együtt, összehangoltan történjen a fejlesztés. Vonzó délutáni szabadidős programok szervezése, összhangban a délutáni tanulással Pályázatok - Folytatjuk ebben az évben is az Útravaló Macika Út a középiskolába ösztöndíj programot. Okányban 6 tanuló, 2 mentorpedagógussal, Sarkadkeresztúron 4 tanuló, 2 mentorpedagógussal. Új Pályázatra még nincs lehetőség. - Igény szerint bekapcsolódunk az Arany János tehetséggondozó programba is További feladataink Feladat Felelős Határidő Délutáni foglalkozások beindítása, időpontjának összehangolása Nagyné Nagy Katalin Simon Imre október 1. Szülői értekezletek időpontjának megszervezése Szívós Patakiné Zsurzsák Ildikó szeptember 15. Anikó 13

14 Csotyéné Baráth Erzsébet Jováné Baracsi Ildikó Iskolai honlap működtetése Simon Imre Nagyné Nagy Katalin Iskolai ünnepek Fekete Zoltánné Szívós Anikó Jováné Baracsi Ildikó Színházlátogatások megszervezése tanulóknak Szívós Anikó Csotyéné Baráth Erzsébet Pályázatok figyelemmel kísérése Simon Imre Nagyné Nagy Katalin Kincses Imréné Felülvizsgáljuk a hagyományként kialakult Patakiné Zsurzsák Ildikó vetélkedőket, sportversenyeket, a tankerület Szívós Anikó által jóváhagyott versenyeken veszünk részt Csotyéné Baráth Erzsébet Jováné Baracsi Ildikó folyamatos folyamatos szeptember 21. folyamatos szeptember Látogatási terv Az iskola vezetése folyamatosan végzi október 1-től a látogatásokat. Minden kollégát meglátogatunk több alkalommal. Kiemelten látogatjuk az 1. és 5. évfolyam osztályait januártól a belső ellenőrzési terv feladatait is beillesztjük látogatási tervünkbe. Hónapok Órák látogatása Tanórán kívüli tevékenységek látogatása szeptember Órakezdés, befejezés Ebédeltetés, tanulószoba, felügyelet ügyelet október 1. osztály Tanulószoba 2. osztály november 3. osztály 4. osztály Mindennapos testnevelés Fejlesztő foglalkozások december 5. osztály 6. osztály Előkészítők-programok Sport foglalkozások január 7. osztály 8. osztály Délutáni elfoglaltságok február Magyar, matematika órák Tanulószoba március Készségtárgyak-alsó Fejlesztő foglalkozások április Készségtárgyak-felső Ebédeltetés május Látogatás az óvodában Fejlesztő foglalkozások 14

15 3.4. Belső ellenőrzési csoport működése A nevelőtestület által választott tagjai: Okányban: Sarkadkeresztúron: Patakiné Zsurzsák Ildikó Szívós Anikó Simon Imre Csotyéné Baráth Erzsébet Nagy Sándorné Jováné Baracsi Ildikó Megalakulásuk óta folyamatosan végzik munkájukat ütemezés szerint Értekezletek tartásának rendje 1. Tankerületi szinten szervezett vezetői értekezletek 2. Hétfőn szakmai értekezlet, melynek része az aktuális feladatok megbeszélése is. 3. Munkaközösségi megbeszélések 4. DÖK megbeszélések 3.6. Továbbképzések A továbbképzés továbbra is kiemelt célja az iskolának. - 3 fő pedagógus szakvizsgát szerez: (Fekete Zoltánné, Nagy Sándorné, Simon Imre) Közoktatás vezető (Miskolci Egyetem, Budapesti Szent Gergely Népfőiskola) - 1 fő pedagógus saját költségen OKJ-s tanfolyamot végez: (Mikóné Budai Ilona) Dráma pedagógia, Rendezvényszervezés, PR menedzser (Pozitív Oktatási Centrum, Debrecen) 3.7. Tanév rendje Szorgalmi idő első napja kedd Szorgalmi idő utolsó napja szerda Félév vége péntek Félévi értesítő kiadása péntek Félévi és év végi záró értekezlet a szorgalmi idő utolsó napját követő 15 napon belül Tanítási napok száma

16 Szünetek Őszi szünet: Szünet előtti utolsó tanítási nap: /csütörtök/ Szünet utáni első tanítási nap: /hétfő/ Téli szünet: Szünet előtti utolsó tanítási nap: /péntek/ Szünet utáni első tanítási nap: /hétfő/ Tavaszi szünet: Szünet előtti utolsó tanítási nap: /szerda/ Szünet utáni első tanítási nap: /hétfő/ Tanítás nélküli munkanapok 1. nap: december 12. (Családi sportnap) 2. nap: március 30. (Nevelési értekezlet) 3. nap: március 31. (Negyedéves értékelés) 4. nap: április 01. (Belső képzés) 5. nap: május 27. (DÖK nap) 3.8. Mérések Kompetencia mérés: 6., 8. évfolyamon: május 25. /szerda/ Szövegértés, matematika A mérés napja a tanulóknak tanítási napnak minősül, további tanórai foglalkozás a mérésben résztvevőknek nem szervezhető. Angol, német idegen nyelvi mérés az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamain: A méréshez szükséges mérőeszközöket az Oktatási Hivatal készíti el, a vizsgálatot pedig a pedagógusok május 18-án. Első évfolyamos tanulók diagnosztikai fejlődésvizsgálata: Tanulók létszámának felmérése: október 9. OH értesítése a hivatalos nyomtatványon kiszűrt tanulók számáról: október 28. Diagnosztikai vizsgálatok elvégzése: december 04. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 6. és 8. évfolyamon január 6. és június 1. között. 16

17 3.9. Szakmai ellenőrzés az intézményben Szakmai szolgáltatás, szakmai tanácsadás Tanfelügyeleti ellenőrzés Minősítés Simon Imre Fekete Zoltánné Szívós Anikó Simon Imre Szívós Anikó Petriné Balogh Julianna Simon Imre Szívós Anikó Bondár Katalin 17

18 IV. INTÉZMÉNYI MUNKATERV Szeptember Szakmai feladatok A munkaközösség megalakulása Tanév eleji szervezési feladatok, munkaterv elkészítése Tantermek rendezése, dekoráció. Szülői értekezletek megszervezése. Tanmenetek elkészítése. Egyéni fejlesztési tervek elkészítése, negyedéves ért. ütemezése/sni, BTMN, HHH/ Éves színházlátogatás, versenyek előkészítése. Szakértői szakvélemények alapján az egyéni fejlesztések beindítása Óvoda-iskola átvezető program keretén belül az óvónő hospitálása az első osztályban. DIFER mérés 1. osztályban. A belső ellenőrzés aktuális feladatai Október Statisztika elkészítése, adatszolgáltatás osztályos tanulók alapkészségeinek felmérése, jelentés. Készülés a szaktanácsadói látogatásra Óvónők látogatása az első osztályban. Szöveges értékelés előkészítése. DIFER mérés folyamatosan. November Nyílt tanítások szervezése igények alapján. Szakmai találkozó az óvónőkkel Szöveges értékelések elkészítése 1-2. osztály A tanulók magatartásának és szorgalmának negyedéves értékelése. II. negyedéves egyéni fejlesztési tervek elkészítése/sni, BTMN, HHH/. DIFER mérés folyamatosan. Rendezvények programok Tanévnyitó Akadályverseny megszervezése Biciklitúrák szervezése Hulladékgyűjtés Barátunk A természet projekt Megemlékezés a zene világnapjáról. Megemlékezések: Aradi vértanúk emléknapja, Október 23. Kutakodj! Okosodj! vetélkedő beindítása. Aranyirka-díj pályázat meghirdetése. Erdei iskola projekt. Bemutatkozik az iskola műsoros est felkészülés, szervezése, lebonyolítása. Barátunk a természet aktuális rendezvénye. Őszi nevelési értekezlet Egészségnevelési vetélkedő Rajzpályázat Adventi gyertyagyújtás Egészséges életmód projekt Kistérségi ügyességi verseny ( Kapkodd a lábad! ) Játszótársam, mondd, akarsz-e lenni? Verseny. Természettudományi versenyre felkészülés Barátunk a természet aktuális ren- 18

19 dezvénye. December Karácsonyi ünnepkörhöz, kapcsolódó rendezvények: advent, gyertyagyújtások. Mikulás ünnepség osztálykeretben. Karácsonyváró kézműves napok. Karácsonyi műsor Szép magyar beszéd című verseny Január Alsós osztályozó ért. Félévi szöveges értékelések elkészítése 1-2. osztály, bizonyítványosztás A III negyedéves fejlesztési tervek elkészítése /SNI, BTMN, HHH/ Szülői konzultáció a HHH-s tanulók szüleivel. Szülői értekezlet. Február Tankönyvrendelés. nyílt tanítási nap Aranyirka díj pályázat értékelése Március Látogatás az óvodában /leendő 1. osztályos tanító/ DIFER tapasztalatainak megbeszélése (óvónők, tanítók) Április III. negyedéves szöveges ért. elkészítés 1. osztály Szülői konzultáció a HHH- s tanulók szüleivel. HHH tanulók IV. negyedéves egyéni fejlesztési tervének elkészítése. A tanulók magatartásának és szorgalmának negyedéves értékelése Szép Magyar Beszéd Barátunk a természet Barátunk a természet: téli túra Félévi Suli-diszkó Zrínyi matematika verseny 3-4. oszt. Barátunk a természet aktuális rendezvénye. Farsang megszervezése, lebonyolítása. Simonyi Zsigmond Helyesíró verseny Farsang Házi szavalóverseny 8. osztályosok továbbtanulása. Házi és körzeti tanulmányi verseny előkészítése. Suli-kupa Barátunk a természet: A Víz világnapja Húsvéti kézműves napok Március 15-i megemlékezés. Sportnap megszervezése a szülőkkel Barátunk a természet: A Föld Napja Alapítványi est Részvétel a körzeti szavalóversenyeken Készülődés a húsvétra, hagyományok felelevenítése Olvasó vetélkedő megszervezése Kistérségi tanulmányi verseny előkészítése. 19

20 Mesterségek ünnepe rendezvény bevezetése az iskolában. Alapítványi est. Május Kompetenciamérések előkészítése Nagycsoportos óvodások látogatása az 1. osztályban Házi tanulmányi verseny lebonyolítása. Kistérségi tanulmányi verseny megrendezése. Óvodások látogatása az iskolában. Gyermeknap. Osztálykirándulások előkészítése. Atlétika háziverseny Barátunk a természet: Madarak, fák napja Biciklitúra Gyalogtúra Készülődés az anyák napjára, ajándékkészítés Június Éves munka értékelése, osztályozó értekezlet HHH tanulók IV. negyedéves szöveges ért. Elkészítése Szülői konzultáció a HHH- s tanulók szüleivel 1 osztályosok szöveges értékelése, bizonyítványírás Éves munka értékelése. Osztálykirándulások. Megemlékezés Nemzeti összetartozás napja emléknap (június 4.) Ballagás Sarkadkeresztúr június 17. Okány június 18. Tanévzáró, bizonyítványosztás Táborok szervezése 20

21 Az Okányi Általános Iskola alsó tagozatos munkaközösségének munkaterve a os tanévre Összeállította: Patakiné Zsurzsák Ildikó alsós munkaközösség-vezető Jóváhagyta: Kincses Imréné igazgató Okány, szeptember

22 A munkaközösség tagjai: Király Istvánné: tanító, informatika szak Kiszelyné Dézsi Erzsébet: tanító, szociológia szak Mikóné Budai Ilona: tanító Nagyné Gődér Julianna: gyógypedagógus Patakiné Zsurzsák Ildikó: tanító, pedagógia szak, munkaközösség-vezető Petriné Balogh Julianna: gyógypedagógus Szántóné Balogh Róza: tanító Székely Attiláné: pedagógia szak Osztályfőnökök: 1. osztály: Szántóné Balogh Róza 2. osztály: Patakiné Zsurzsák Ildikó 3. osztály: Kiszelyné Dézsi Erzsébet 4. osztály: Király Istvánné Osztályokba betanít: Mikóné Budai Ilona: - 2. osztály: vizuális kultúra; technika, életvitel és gyakorlat; ének-zene - 4. osztály: ének-zene; környezetismeret Simon Imre: osztály: osztály: informatika Tanulószobát vezetik: 1. csoport / 1. osztály/: Mikóné Budai Ilona 2. csoport / 2. osztály/: Székely Attiláné 3. csoport / osztály/: Poszt Imre Fejlesztő foglalkozásokat vezetik: - Nagyné Gődér Julianna - Petriné Balogh Julianna Munkaközösségünk legfőbb célkitűzései: az első osztályos tanulók sikeres bevezetése az iskolai életbe az alapkészségek fejlesztése 22

23 Korszerű ismeretek elsajátíttatása, a tanulók kreatív, önálló gondolkodásának fejlesztése; változatos nevelési-oktatási módszerek alkalmazása, digitális kompetencia fejlesztése a felzárkóztatás érdekében a fejlesztő pedagógia módszereinek mind teljesebb kiaknázása, a tanulást segítő módszerek alkalmazása; a tehetséggondozás érdekében házi tanulmányi verseny rendezése; Kistérségi tanulmányi verseny megszervezése; a tanulói teljesítmények minél részletesebb értékelése, pozitív példák kiemelése; az egészséges életmódra nevelés beépítése a tanítási órák anyagába valamint a szabadidős tevékenységekbe. Folyamatos feladataink: A kompetencia alapú oktatás minél szélesebb körű kimunkálása, a tanulók kompetenciájának szélesítése. A tanulók fegyelmének szilárdítása. Külső kapcsolatok erősítése/ a szülői házzal, óvodával, tagintézménnyel, a község intézményeivel/. A szabadidő hasznos eltöltésére nevelés. Környezettudatos szemlélet, környezettudatos magatartás formálása. A sajátos nevelési igényű és a BTMN-es tanulók fejlődésének segítése, folyamatos figyelemmel kísérése. Fejlesztő foglalkozások tartása szakértői szakvéleményben megfogalmazottak alapján heti rendszerességgel. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók folyamatos segítése, fejlesztése. Kiemelt figyelmet fordítani azon tanulóinkra, akiknél enyhe fokú értelmi fogyatékosságot diagnosztizáltak. Részvétel a TÁMOP Innovatív iskolák fejlesztése pályázaton, melynek keretén belül kiemelt feladat tanulóinknak szabadidős programok szervezése, hátrányos helyzetük esélykülönbségeinek kiegyenlítése. A tanulók magatartásának és szorgalmának havonkénti értékelése/ az osztályfőnökök és az osztályban tanító kollégák/. Kiemelt feladatunk: A munkaközösségünk kiemelt feladata pedagógusaink felkészítése a pedagógus önértékelésre, szakmai ellenőrzésre és a minősítésre; A pedagógus kompetenciáknak való megfelelés. 23

24 Tanév feladatai Időpont Tevékenység Felelős Megjegyzés Szeptember Tanév eleji szervezési feladatok, munkaterv elkészítése Tantermek rendezése, dekoráció Munkaközösség vezető Osztályfőnökök Szülői értekezletek lebonyolítása Tanmenetek elkészítése Egyéni fejlesztési tervek elkészítése, negyedéves ért. ütemezése/sni, BTMN, HHH/ Éves színházlátogatás, versenyek előkészítése Akadályverseny Óvoda-iskola átvezető program keretén belül az óvónő hospitálása az első osztályban Barátunk a természet programsorozat elindítása Osztályfőnökök Osztályfőnökök, szaktanárok Osztályfőnökök, gyógypedagógusok Patakiné Zsurzsák Ildikó Munkaközösség vezető Szívós Anikó DÖK Osztályfőnökök Szántóné Balogh Róza Munkaközösség-vezető Iskola-szülői kapcsolat erősítése Szakértői vélemények közös áttekintése Egészséges életmód népszerűsítése Óvoda-iskola kapcsolat erősítése Kerékpártúrák, rajzversenyek a tanév folyamán kapcsolódva a jeles napokhoz 24

25 Időpont Tevékenység Felelős Megjegyzés Október Statisztika elkészítése Osztályfőnökök Megemlékezés a zene világnapjáról DÖK Megemlékezések:Aradi vértanúk emléknapja, Október 23. Osztályfőnökök, iskolai megemlékezés 1. osztályos tanulók alapkészségeinek felmérése, jelentés Kincses Imréné intézményvezető Szántóné Balogh Róza Óvónők látogatása az első osztályban Szántóné Balogh Róza Patakiné Zsurzsák Ildikó Óvoda-iskola kapcsolat erősítése Szöveges értékelés előkészítése Munkaközösség-vezető November DIFER mérés folyamatosan Barátunk a természet aktuális rendezvénye Egészségnevelési vetélkedő Nyílt tanítások szervezése igények alapján Szántóné Balogh Róza Munkaközösség-vezető DÖK, Munkaközösség-vezető Osztályfőnökök Osztályfőnökök TIE pályázat folytatása Egészségnevelés Iskola-szülői kapcsolat erősítése Szakmai találkozó az óvónőkkel Szöveges értékelések elkészítése 1-2. osztály; HHH tanulók értékelése; Szülői konzultáció a HHH tanulók szüleivel Barátunk a természet aktuális rendezvénye II. negyedéves egyéni fejlesztési tervek elkészítése/sni, BTMN, HHH/ DIFER mérés folyamatosan Munkaközösség vezető 1. oszt. tanító, Fejlesztő pedagógus Osztályfőnökök Munkaközösség-vezető osztályfőnökök 1. oszt tanítója, Fejlesztő pedagógus Óvoda-iskola kapcsolat erősítése Iskola-szülői kapcsolat erősítése 25

26 Időpont Tevékenység Felelős Megjegyzés December Karácsonyi ünnepkörhöz, kapcsolódó rendezvények:advent, gyertyagyújtások Mikulás ünnepség osztálykeretben Karácsonyváró kézműves napok Osztályfőnökök Osztályfőnökök DÖK, Munkaközösség-vezető Közösségfejlesztés Közösségfejlesztés Iskola-szülői kapcsolat erősítése Közösségfejlesztés Január Alsós osztályozó ért. Intézményvezető Félévi szöveges értékelések elkészítése 1-2. osztály, bizonyítványosztás HHH tanulók értékelése A III negyedéves fejlesztési tervek elkészítése /SNI, BTMN, HHH/ Szülői konzultáció a HHH-s tanulók szüleivel Osztályfőnökök Osztályfőnökök Osztályfőnökök Iskola-szülői kapcsolat erősítése Szülői értekezlet Osztályfőnökök Iskola-szülői kapcsolat erősítése Február Tankönyvrendelés Osztályfőnökök Március Farsang megszervezése, lebonyolítása Zrínyi matematika verseny 3-4. oszt. Barátunk a természet aktuális rendezvénye Házi és körzeti tanulmányi verseny előkészítése Látogatás az óvodában /leendő 1. osztályos tanító/ DIFER tapasztalatainak megbeszélése (óvónők, tanítók) Március 15-i megemlékezés DÖK, Osztályfőnökök Osztályfőnökök Munkaközösség-vezető Munkaközösség-vezető, Nagyné Gődér Julianna Leendő 1. osztályos osztályfőnök Óvoda, iskola vezetői,munkaközösségvezető Osztályfőnökök Közösségfejlesztés Tehetséggondozás Óvoda-iskola kapcsolat erősítése Óvoda-iskola kapcsolat erősítése 26

27 Időpont Tevékenység Felelős Megjegyzés Április III. negyedéves szöveges ért. elkészítés 1. osztály; HHH tanulók értékelése,szülői konzultáció a HHH- s tanulók szüleivel HHH tanulók IV. negyedéves egyéni fejlesztési tervének elkészítése Barátunk a természet aktuális rendezvénye Kistérségi tanulmányi verseny előkészítése Mesterségek ünnepe rendezvény bevezetése az iskolában Alapítványi est Osztályfőnökök Osztályfőnökök Munkaközösségvezető Munkaközösségvezető Alsós munkaközösség Kincses Imréné intézményvezető Osztályfőnökök Iskola-szülői kapcsolat erősítése Kiállítás bemutatása az Alapítványi esten Külső kapcsolatok erősítése Május Házi tanulmányi verseny lebonyolítása Kistérségi tanulmányi verseny megrendezése Óvodások látogatása az iskolában Gyermeknap Osztálykirándulások előkészítése Osztályfőnökök, Munkaközösségvezető Alsós tanítók, Munkaközösség- vezető, Nagyné Gődér Julianna Szántóné Balogh Róza DÖK, Munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök Osztályfőnökök Tehetséggondozás Tehetséggondozás Óvoda-iskola kapcsolat erősítése Szociális kompetencia fejlesztése 27

28 Időpont Tevékenység Felelős Megjegyzés Június Osztálykirándulások Osztályfőnökök Közösségfejlesztés Alsós osztályozó ért. HHH tanulók IV. negyedéves szöveges ért. elkészítése, Szülői konzultáció a HHH- s tanulók szüleivel 1 osztályosok szöveges értékelése, bizonyítványírás Éves munka értékelése Intézményvezető Osztályfőnökök Munkaközösségvezető 28

29 Eseménynaptár (2015/2016) SZEPTEMBER 1.(kedd) Tanévnyitó ünnepség, a tanév első tanítási napja folyamatos Színházlátogatások szervezése, éves bérletek beszerzés 7-11 Óvónő hospitálása az első osztályban 10. (csütörtök) Tanévnyitó értekezlet 11. Akadályverseny? 14. (hétfő) Fejlesztőfoglalkozások beindítása 14-től Szülői értekezletek a megbeszélt rend alapján 21. (hétfő) Tanmenetek leadásának határideje Naplók folyamatos rendbe tétele 4.hét Barátunk a természet programsorozat beindítása Rajzverseny: Itt van az ősz, itt van újra Kerékpártúra szervezése OKTÓBER 1.(csütörtök) Statisztika adatszolgáltatás határideje, Zene világnapja 6. (kedd) Aradi vértanúk emlékünnepe, megemlékezés iskolai szinten 9-től Jelentés küldése 1. osztályosok alapkészségeinek felméréséről 9-10 (péntek szombat) Lelki egészség továbbképzés folyamatos DIFER mérés 16. Barátunk a természet : Rajzverseny beadási határideje Konfliktuskezelés-továbbképzés 22. (csütörtök) Megemlékezés osztálykeretben október 23-ról 3. hét Óvónők látogatása az 1. osztályban Barátunk a természet Barátunk a természet : Rajzverseny eredményhirdetése ig Őszi szünet NOVEMBER 2. (hétfő) Őszi szünet utáni első tanítási nap folyamatos DIFER mérés Egészségnevelési hét - Egészséges életmód vetélkedő szervezése, lebonyolítása. 17. (kedd) Részt vétel az alsó tagozatosoknak megrendezendő Kapkodd a lábad! - kistérségi ügyességi vetélkedőn Sarkadkeresztúron Szakmai találkozó az óvónőkkel 27. (péntek) Első adventi gyertyagyújtás 30. Az 1-2. osztályos tanulók I. negyedéves szöveges értékelése 4. hét Barátunk a természet programsorozat rendezvénye Nyílt tanítási napok a szülők igényeihez igazodva 29

30 DECEMBER 4. (péntek) Mikulás délután szervezése és lebonyolítása osztálykeretben. 4-én, 11-én, 18-án Adventi gyertyagyújtás Karácsonyváró kézművesnapok 18. (péntek) Karácsonyi ünnepség Téli szünet JANUÁR 4. (hétfő) Első tanítási nap 22. (péntek) I. félév utolsó napja 18. (hétfő) Alsós osztályozó értekezlet. 19.(kedd) Felsős osztályozó értekezlet. A tanulók magatartásának, szorgalmának és tanulmányi munkájának félévi értékelése. 29. (péntek) Félévi bizonyítványok kiosztása FEBRUÁR 1. (hétfő) Félévi értekezlet 2-től Félévi szülői értekezletek a megbeszélt rend alapján 12. (péntek) Farsang az iskolában??? Részvétel a Zrínyi Ilona matematikaversenyen. 2015/2016-os tanév tankönyvrendelése 4.hét Barátunk a természet programsorozat rendezvénye MÁRCIUS 11. (péntek) Megemlékezés március 15-ről Mezei futóverseny folyamatos Nyílt tanítási napok a szülők igényeihez igazodva 16. Házi-és kistérségi tanulmányi verseny előkészítése Látogatás az óvodában / leendő 1. osztályos tanító/ 24. Szakmai találkozó az óvónőkkel 28 április 1. Tavaszi szünet ÁPRILIS 4. (hétfő) Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 4-8. Művészetek ünnepe 11. (hétfő) Megemlékezés osztálykeretben - Költészet napja 15. Alapítványi est Okány Az első osztályos tanulók magatartásának és szorgalmának negyedéves értékelése, SNI, BTMN, HHH 27. Házi-és kistérségi tanulmányi verseny előkészítése Készülődés az anyák napjára, ajándékkészítés osztályszinten Barátunk a természet programsorozat rendezvénye 30

31 MÁJUS Iskolai tanulmányi versenyek lebonyolítása alsó tagozaton Kistérségi tanulmányi verseny 20. (péntek) Nagycsoportos óvodások látogatása az 1. osztályban 18. (szerda) Idegen nyelvi mérés 6.; 8. osztályban 25. (szerda) OKÉV mérés 6.; 8. osztályokban 27. (péntek) Gyermeknapi programok megszervezése és lebonyolítása 30- tól Tanulmányi kirándulás szervezése JÚNIUS 3. (péntek) Nemzeti összetartozás napja 8. (szerda) Alsós osztályozó értekezlet 9. (csütörtök) Felsős osztályozó értekezlet. A tanulók magatartásának, szorgalmának és tanulmányi munkájának éves értékelése, SNI, BTMN, HHH 15. (szerda) Utolsó tanítási nap 18. Bizonyítványosztás - Ballagás 22. Tanévzáró értekezlet 31

32 Az Okányi Általános Iskola Felső tagozat munkaterve 2015/2016 Az alsós munkaközösség tagjai: Király Istvánné: tanító, informatika szak Kiszelyné Dézsi Erzsébet: tanító, szociológia szak Mikóné Budai Ilona: tanító Nagyné Gődér Julianna: gyógypedagógus Patakiné Zsurzsák Ildikó: tanító, pedagógia szak, munkaközösség-vezető Petriné Balogh Julianna: gyógypedagógus Szántóné Balogh Róza: tanító Székely Attiláné: pedagógia szak A felsős munkaközösség tagjai: Fekete Zoltánné Hegyesi Andrásné Király Endre Pesti Györgyné Petriné Balogh Julianna Poszt Imre Szívós Anikó Osztályfőnökök: 1. osztály: Szántóné Balogh Róza 2. osztály: Patakiné Zsurzsák Ildikó 3. osztály: Kiszelyné Dézsi Erzsébet 4. osztály: Király Istvánné 5. osztály: Fekete Zoltánné 6. osztály: Pesti Györgyné 7. osztály: Szívós Anikó 8. osztály: Király Endre Osztályokba betanít: Mikóné Budai Ilona: - 2. osztály: vizuális kultúra; technika, életvitel és gyakorlat; ének-zene - 4. osztály: ének-zene; környezetismeret 32

33 Simon Imre: osztály: informatika Tanulószobát vezetik: 1. csoport / 1. osztály/: Mikóné Budai Ilona 2. csoport / 2. osztály/: Székely Attiláné 3. csoport / osztály/: Poszt Imre Fejlesztő foglalkozásokat vezetik: Nagyné Gődér Julianna Petriné Balogh Julianna Az alsós munkaközösségünk legfőbb célkitűzései: az első osztályos tanulók sikeres bevezetése az iskolai életbe az alapkészségek fejlesztése Korszerű ismeretek elsajátíttatása, a tanulók kreatív, önálló gondolkodásának fejlesztése; változatos nevelési-oktatási módszerek alkalmazása, digitális kompetencia fejlesztése a felzárkóztatás érdekében a fejlesztő pedagógia módszereinek mind teljesebb kiaknázása, a tanulást segítő módszerek alkalmazása; a tehetséggondozás érdekében házi tanulmányi verseny rendezése; Kistérségi tanulmányi verseny megszervezése; a tanulói teljesítmények minél részletesebb értékelése, pozitív példák kiemelése; az egészséges életmódra nevelés beépítése a tanítási órák anyagába valamint a szabadidős tevékenységekbe. A felső munkaközösség céljai, feladatai: az oktató-nevelő munka fejlesztése az eredményes tanulmányi munka a tanulási nehézséggel küzdő tanulók és a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók folyamatos figyelemmel kísérése, segítése a tanuláshoz való viszony folyamatos erősítése, kiemelt figyelemmel a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekre. az iskolai dokumentumok, adminisztráció pontos vezetése, határidők betartása. kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezletek, rendezvények alkalmával) kapcsolattartás társintézményekkel (Könyvtár, Óvoda, Művelődési Ház, stb.) a tantermekben esztétikus környezet kialakítása, illetve megtartása iskolai rendezvények szervezése, lebonyolítása kapcsolattartás az alsó tagozatos kollégákkal 33

34 ügyeleti rend megszervezése, pontos végzése a nyolcadikosok pályaválasztásának segítése tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása tanórán kívüli rendezvények szervezése (színház, mozi, kerékpártúra, stb.) kéthavonta a magatartás- és szorgalom jegyek megbeszélése projektek indítása (Barátunk a természet, Karácsony, Magyar nyelv hete, Erdei iskola, egészséges életmód hete) Kiemelt feladatunk: A munkaközösségünk kiemelt feladata pedagógusaink felkészítése a pedagógus önértékelésre, szakmai ellenőrzésre és a minősítésre; A pedagógus kompetenciáknak való megfelelés. Tervezett rendezvények: Szeptember: tanévnyitó munkaterv ügyelet szakkörök szervezése akadályverseny szervezése Barátunk a természet projekt: hulladékgyűjtés szervezése Tanévnyitó Suli-Buli Felelős: munkaközösségvezető, szaktanárok, osztályfőnökök Október: Állatok világnapja kerékpártúra megemlékezés az október 6-ra Erdei iskola projekt Atlétika házi verseny Október 23.- ünnepség,szaktanárok, munkaközösségvezető 34

35 November: - Egészséges életmód vetélkedő - rajzpályázat - adventi gyertyagyújtás Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök December: - Mikulás délután - Karácsonyi kézműves hét - adventi gyertyagyújtások Felelős:szaktanárok, osztályfőnökök, munkaközösségvezető Január: - Szép Magyar Beszéd - Asztalitenisz háziverseny - Barátunk a természet: téli túra - Félévi Suli-diszkó Felelős: szaktanárok, DÖK Február: - Zrínyi Ilona Matematikaverseny - Simonyi Zsigmond Helyesíró verseny - Farsang - nyílt tanítási nap Felelős:szaktanárok,DÖK, osztályfőnökök, munkaközösségvezető Március: - Suli-kupa - Március 15. ünnepség - Barátunk a természet: A Víz világnapja - Húsvéti kézműves napok Felelős: szaktanárok, munkaközösségvezető Április: - A Magyar Nyelv Hete - Barátunk a természet: A Föld Napja - Alapítványi est Felelős: munkaközösség-vezető, szaktanárok, osztályfőnökök 35

36 Május: - Atlétika háziverseny - Barátunk a természet: Madarak, fák napja Biciklitúra Gyalogtúra - kompetenciamérések előkészítése Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök, munkaközösség-vezető Június: - a nemzeti összetartozás napja megemlékezés - tanulmányi kirándulások - Tanévzáró Suli- Buli - Ballagás, évzáró - táborok szervezése Felelős: munkaközösség-vezető, osztályfőnökök, szaktanárok Éves munka értékelése. Felelős: Munkaközösség-vezető. ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016 Szeptember 4. akadályverseny 14. Tanévnyitó értekezlet szülői értekezletek Hulladékgyűjtés Okány - felső 21. (hétfő) Tanmenetek leadásának határideje Naplók folyamatos rendbe tétele Október 2. állatok világnapja-kerékpártúra atlétikaverseny 6. (kedd) Aradi vértanúk emlékünnepe, megemlékezés iskolai szinten (péntek szombat) Lelki egészség továbbképzés 36

37 Konfliktuskezelés-továbbképzés 23. ünnepség November ig Őszi szünet Egészségnevelési hét 27. első adventi gyertya December Január HHH tanulók értékelése 4. mikulásdélután 2.adventi gyertya kézműves hét adventi gyertya adventi gyertya 18. karácsonyi ünnepség Téli szünet 10. újévi suli-buli 22. (péntek) I. félév utolsó napja 19.(kedd) Felsős osztályozó értekezlet. 29. (péntek) Félévi bizonyítványok kiosztása Február 1. (hétfő) Félévi értekezlet Zrínyi matekverseny Simonyi helyesíróversen 12. (péntek) Farsang az iskolában??? Március 11.ünnepség A víz világnapja Április 15. Alapítványi est A Magyar Nyelv Hete Április végén A HHH tanulók értékelése Május 11. Madarak, fák napja /vetélkedő,rajzverseny/ kerékpártúra Atlétika verseny 27. gyermeknap Június tanulmányi kirándulások 15.osztályozó értekezlet18. Bizonyítványosztás - Ballagás Tanévzáró értekezlet 37

38 Az Okányi Általános Iskola Sarkadkeresztúri Tagintézmény alsó tagozatos munkaközösségének munkaterve a os tanévre Összeállította: Jóváhagyta: Csotyéné Baráth Erzsébet alsós munkaközösség-vezető Nagyné Nagy Katalin tagintézmény-vezető Sarkadkeresztúr, szeptember

39 A munkaközösség tagjai: Csotyéné Baráth Erzsébet munkaközösség-vezető, tanító, testnevelés szakkollégium, fejlesztő-, gyógypedagógus Nagyné Nagy Katalin tagintézmény-vezető, tanító, pedagógiai szakkollégium Megyesi Tiborné tanító, rajz szakkollégium Szekeres Károlyné tanító, testnevelés szakkollégium Nagy Sándorné tanító, ének-zene, ember és társadalom műveltségterület Bondár Katalin tanító, informatika műveltségterület Osztályfőnökök: 1. osztály Szekeres Károlyné 2. osztály Megyesi Tiborné 3. osztály Csotyéné Baráth Erzsébet 4. osztály Nagy Sándorné Osztályokban tanítók: Nagyné Nagy Katalin Petrusánné Orosz Ibolya Zvolenszki Edit Nagy Sándorné Bondár Katalin Juhász Ádám 3-4. osztály matematika 4. osztály angol 3-4. osztály testnevelés 1 4. osztály ének 1 4. osztály rajz, technika 3 4. osztály informatika Tanulószobai nevelők: Megyesi Tiborné, Szekeres Károlyné 1. csoport (1 2. osztály) Nagy Sándorné, Csotyéné Baráth Erzsébet, Bondár Katalin 2. csoport (3 4. osztály) Informatika szakkör: Juhász Ádám Furulya szakkör: Nagy Sándorné Énekkar: Nagy Sándorné 3 8. osztály 2 4. osztály 1 4. osztály 39

40 Legfőbb munkaközösségi célkitűzéseink: az alapkészségek, valamint a tanulók kreatív, önálló gondolkodásának fejlesztése; a felzárkóztatás érdekében a fejlesztő pedagógia módszereinek mind teljesebb kiaknázása, a tanulást segítő módszerek alkalmazása; a tehetséggondozás érdekében házi tanulmányi verseny rendezése; részvétel körzeti tanulmányi versenyeken; a tanulói teljesítmények minél részletesebb értékelése, pozitív példák kiemelése; az egészséges életmódra nevelés érdekében a sportversenyeken való rendszeres részvétel; kistérségi szinten alsós sportverseny (ügyességi vetélkedő Kapkodd a lábad!) szervezése, melyhez kapcsolódó célunk a különböző képességű tanulók minél szélesebb körének bevonása. Folyamatos feladataink: A kompetencia alapú oktatás minél szélesebb körű kimunkálása, a tanulók kompetenciájának szélesítése. A tanulók fegyelmének szilárdítása. A diákok tanuláshoz való hozzáállásának javítása. A szülői házzal való kapcsolattartás. A szabadidő hasznos eltöltésére nevelés. Az esztétikai érzék fejlesztése. A sajátos nevelési igényű, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlődésének segítése, folyamatos figyelemmel kísérése. Fejlesztő foglalkozások tartása szakértői szakvéleményben megfogalmazottak alapján heti rendszerességgel. Részvétel a TÁMOP Innovatív iskolák fejlesztése pályázaton, melynek keretén belül kiemelt feladat tanulóinknak szabadidős programok szervezése, hátrányos helyzetűek esélykülönbségeinek kiegyenlítése. Minden évben kiemelt feladatként kezeljük tanulóink közlekedési moráljának javítását. Ebben a tanévben lehetőségünk van, hogy a 4. osztály tanulói részt vegyenek a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság által szervezett Zebra Akadémia oktató programsorozatban. E foglalkozások keretén belül szakember segíti munkánkat. A tanulók magatartásának és szorgalmának havonkénti közös értékelése munkaközösségi értekezleten. Korszerű tanítást tanulást segítő eszközök minél jobb megismerése, tevékeny hasznosításuk a tanórákon (IKT, kooperatív munkaformák, differenciálás, tanulópárban való munkálkodás). Digitális kompetencia sokrétűbb kimunkálása a tanulókban. 40

41 Kiemelt feladatunk: A munkaközösségünk kiemelt feladata pedagógusaink felkészítése a pedagógus önértékelésre, szakmai ellenőrzésre és a minősítésre; A pedagógus kompetenciáknak való megfelelés. Szeptember Tanév feladatai A munkaközösség megalakulása Felelős: Nagyné Nagy Katalin A tanév feladatainak megbeszélése Felelős: Csotyéné Baráth Erzsébet Színházlátogatások megszervezése, bérletek beszerzése Felelős: Csotyéné Baráth Erzsébet Tantárgyakhoz kapcsolódó tanmenetek elkészítése, ellenőrzése Felelős: osztálytanítók, munkaközösség-vezető, tagintézmény-vezető Évkezdő szülői értekezletek lebonyolítása Kerékpártúra szervezése TÁMOP pályázat keretén belül Akadályverseny az egészséges életmód népszerűsítésére Felelős: osztálytanítók DIFER mérés 1. osztályban (szeptember október) Felelős: Szekeres Károlyné, munkaközösség-vezető. Szakértői szakvélemények alapján az egyéni fejlesztések beindítása Felelős: Csotyéné Baráth Erzsébet Október Statisztikai adatszolgáltatás (október 1.) Megemlékezés a zene világnapjáról Felelős: DÖK, Nagy Sándorné Megemlékezések október 6-áról és október 23-áról 41

42 Óvónők látogatása az 1. osztályban Felelős: Szekeres Károlyné Kutakodj! Okosodj! vetélkedő beindítása Felelős: Tadanainé Forrás Katalin Aranyirka-díj pályázat meghirdetése Bemutatkozik az iskola műsoros est felkészülés, szervezés, lebonyolítás Felelős: osztályfőnök, tagintézmény-vezető November Egészségnevelési hónap keretén belül Egészséges életmód vetélkedő szervezése, lebonyolítása Kistérségi ügyességi verseny lebonyolítása ( Kapkodd a lábad! ) Felelős: Zvolenszki Edit, Csotyéné Baráth Erzsébet Negyedéves értékelés (1 2. osztály) Felelős: 1 2. o. osztályfőnökök December Adventi gyertyagyújtás Felelős: felsős osztályfőnökök Mikulás délután megszervezése Felelős: alsós munkaközösség-vezető, osztályfőnökök Karácsonyváró kézműves napok megszervezése ajándékkészítés Karácsonyi műsor Felelős: magyar szakos tanárok Január Az első féléves munka értékelése, osztályozó értekezlet Félévi értesítők kiosztása Félévi szülői értekezletek megtartása 42

43 Február Farsang megszervezése, lebonyolítása Aranyirka díj pályázat értékelése Felelős: DÖK, Nagy Sándorné Zrínyi Ilona matematikaversenyen való részvétel (3 4. osztály) Felelős:Nagyné Nagy Katalin 2016/2017-es tanév tankönyvrendelése, Jováné Baracsi Ildikó Házi szavalóverseny megszervezése, lebonyolítása Március Március 15-i megemlékezés Látogatás az óvodában (leendő 1. osztályos tanító néni, munkaközösség-vezető) Felelős: munkaközösség-vezető Sportnap megszervezése a szülőkkel, Zvolenszki Edit Április Negyedéves értékelés Felelős: 1 2. o. osztályfőnökök Részvétel a körzeti szavalóversenyeken Készülődés a húsvétra, hagyományok felelevenítése Olvasó vetélkedő megszervezése, lebonyolítása Felelős: Nagy Sándorné Május Készülődés az anyák napjára, ajándékkészítés 43

44 Iskolai tanulmányi verseny lebonyolítása Felelős: munkaközösség-vezető Részvétel a körzeti tanulmányi versenyeken Nagycsoportos óvodások látogatása az 1. osztályban Felelős: munkaközösség-vezető Gyermeknap Felelős: DÖK, Nagy Sándorné Tanulmányi kirándulások osztályonként Június Osztálykirándulások folyamatos lebonyolítása Megemlékezés Nemzeti összetartozás napja emléknap (június 4.) Éves munka értékelése, osztályozó értekezlet Tanévvégi feladatok Felelős: Nagyné Nagy Katalin, munkaközösség-vezető Tanévzáró, bizonyítványosztás Ballagás Felelős: Nagyné Nagy Katalin Értekezletek tartásának rendje: Minden hónap 1. hétfő: vezetői értekezlet (igazgatói, munkaközösség-vezetői) 2. hétfő: munkaértekezlet 3. hétfő: munkaközösségi értekezlet 4. hétfő: DÖK-értekezlet A-hét hétfőn iskolagyűlés az aulában 44

45 Eseménynaptár (2015/2016) SZEPTEMBER 1.(kedd) Tanévnyitó folyamatos Színházlátogatások szervezése, éves bérletek beszerzése 9. (szerda) Kerékpártúra 10. (csütörtök) Tanévnyitó értekezlet (péntek, szombat) Informatika továbbképzés 14. (hétfő) Fejlesztőfoglalkozások beindítása 14-től Szülői értekezletek 21. (hétfő) Tanmenetek leadásának határideje naplók 25. (péntek) Akadályverseny folyamatos DIFER mérés OKTÓBER 1. (csütörtök) Statisztika adatszolgáltatás határideje, Zene világnapja Szakkörök beindítása 6. (kedd) Aradi vértanúk emlékünnepe Kutakodj, okosodj! vetélkedősorozat beindítása Aranyirka pályázat kihirdetése 9-től Jelentés küldése 1. osztályosok alapkészségeinek felméréséről 9-10 (péntek szombat) Lelki egészség - továbbképzés 22. (csütörtök) Megemlékezés osztálykeretben október 23-ról 22. (csütörtök) Alapítványi műsoros est Óvónők látogatása az 1. osztályban ig Őszi szünet NOVEMBER 2. (hétfő) Első tanítási nap Egészségnevelési hét - Egészséges életmód vetélkedő szervezése, lebonyolítása. 17. (kedd) Kapkodd a lábad! - kistérségi ügyességi vetélkedő alsó tagozatosoknak A tanulók magatartásának és szorgalmának negyedéves értékelése (1-2. osztály) 27. (péntek) Első adventi gyertyagyújtás DECEMBER 4. (péntek) Mikulás délután szervezése és lebonyolítása osztálykeretben. 4-én, 11-én, 18-án Adventi gyertyagyújtás. (felsős osztályok műsora) 16. (szerda) Karácsonyváró kézművesnapok 18. (péntek) Karácsonyi ünnepség szervezése és lebonyolítása Téli szünet 45

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

ÓRAREND 2012/2013 II. félév 1.a osztály. Szabadidő Szabadidő Szabadidő Szabadidő

ÓRAREND 2012/2013 II. félév 1.a osztály. Szabadidő Szabadidő Szabadidő Szabadidő ÓRAREND 2012/2013 II. félév 1.a osztály 1. 8-9 Matematika Magyar Magyar Magyar Matematika 2. 9-10 Ének Magyar Magyar Magyar Rajz 3. 10-11 Testnevelés Szabadidő Angol Matematika Testnevelés 4. 11-12 Szabadidő

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012 1 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GÓGÁNFA-UKK- DABRONC KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012 10.számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.)

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Alsó tagozat Hétfő. Felső tagozat Hétfő

Alsó tagozat Hétfő. Felső tagozat Hétfő Hétfő 1. Környezet Magyar Matematika Magyar 2. Testnevelés Magyar Magyar Magyar 3. Magyar Matematika Magyar Testnevelés 4. Matematika Testnevelés Környezet Matematika 5. Matematika korrep. Korrep. Korrep.

Részletesebben

ÉVES MUNKATERVE A 2015/2016 TANÉVRE

ÉVES MUNKATERVE A 2015/2016 TANÉVRE Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola ÉVES MUNKATERVE A 2015/2016 TANÉVRE Összeállította: Molnár Péter A tantestület elfogadta 2015. szeptember 4-én. Jogszabályi háttér: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Általános iskola

Különös Közzétételi Lista Általános iskola Különös Közzétételi Lista Általános iskola 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket: A törvényben előírt életkor, óvodai szakvélemény, az iskolaérettségről

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz.

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Készítették: Vályiné Pápai Viola igazgató Katonáné

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Osztályfőnökök Németh Istvánné 1.a Lakatos Istvánné 1.b Szabó Erika 1.c Lévai Sándorné 5.a Krauszné Wittner Judit 2.a Krauszné Beck Orsolya 5.b Kovács Zita 2.b Véghné Zsurma Katalin 2.c Ihászné Csilla

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői szeptember 2. Tűzvédelmi oktatás szeptember 2. 16:30 Szülői ért. szeptember 3. 14:00 Hip-hop bemutató szeptember 4. Szakköri

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

HÉTFŐ 8.00-8.45 9.00-9.45 9.55-10.40 10.55-11.40 11.50-12.35 12.40-13.25 13.30-14.15 14.20-15.05 15.15-16.00

HÉTFŐ 8.00-8.45 9.00-9.45 9.55-10.40 10.55-11.40 11.50-12.35 12.40-13.25 13.30-14.15 14.20-15.05 15.15-16.00 HÉTFŐ OSZTÁLY / 1.A Matematika Magyar Magyar Ének Testnevelés Napközis fogl. Napközis fogl. 2.A Matematika Magyar Testnevelés Magyar Ének 2.B Testnevelés Matematika Magyar Magyar Fejlesztés Napközis fogl.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Név Igazgató Beosztás, szak Sárközi Ágnes magyar-orosz-horvát szakos

Részletesebben

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás Szeptember Tanévnyitó Elsős szülői értekezlet Sándor Anita Nagyné Czoboly Mária,Péterné Csókási Beáta ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás 15 - Elsősök

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 0 számú melléklet a /99 (VI ) MKM rendelethez KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KAS ZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 09 0 TÚRKEVE, KOSSUTH L U A 009 augusztus -én életbe lépő /00 - XI OKM

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Augusztus Tantárgyfelosztás Órarend-készítés Pótvizsgák, osztályozó vizsgák Alakuló munkatársi értekezlet Balesetvédelem Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás Tanévkezdő szakmai

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Készítette: Koloszárné Varga Elvira ig. A tanév rendje - Első tanítási nap: 2012. szept. 03. - Utolsó tanítási nap: 2013. június 14. Szünetek: - Őszi szünet:

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

tanítási nap hónap nap iskolai rendezvény/felelős

tanítási nap hónap nap iskolai rendezvény/felelős október szeptember tanítási nap hónap nap iskolai rendezvény/felelős 1 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség: Felelősök: Felsős munkaközösség 2 2. 3 3. Szülői értekezlet 4 4. 5 5. Te is lehetnél! 6.

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A Jókai Mór Általános pedagógusainak száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz pedagógus végzettség, szakképzettség tantárgyfelosztás

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

1 72621645344 1 fő egyetem történelem szak, erkölcstan 60 óra. 3 76720054847 főiskola testnevelés szak, úszóedző, tanító, közoktatásvezető

1 72621645344 1 fő egyetem történelem szak, erkölcstan 60 óra. 3 76720054847 főiskola testnevelés szak, úszóedző, tanító, közoktatásvezető Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2014/2015 - ös tanév Különös közzétételi lista Dolgozói lista: 1 72621645344 1 fő egyetem történelem szak, erkölcstan 60 óra 2 76432897243 főiskola, tanító,

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014.

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014. 1. 2. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület érintettek köre 2. 2. HHH tevékenység indítása IPR munka csoport HHH tanulók és mentor tanárok 3. 2. Egyéb foglalkozások beindítása tantestület

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, HOZZÁRENDELVE A HELYI TANTERV TANTÁRGYFELOSZTÁSÁHOZ

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, HOZZÁRENDELVE A HELYI TANTERV TANTÁRGYFELOSZTÁSÁHOZ A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, HOZZÁRENDELVE A HELYI TANTERV TANTÁRGYFELOSZTÁSÁHOZ Sorszám Pedagógus végzettsége, szakképzettsége Tanított tárgyak 1 tanító, német szk. matematika, német 2 tanító, magyar

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ELSŐ OSZTÁLY 1 Magyar Matematika Magyar Matematika Magyar 2 Szabad foglalkozás Önálló foglalkozás Kulturális foglalkozás Angol / Szabad foglalkozás Szabad foglalkozás 3 Magyar Testnevelés Magyar Testnevelés

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2013/2014-es tanévre

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2013/2014-es tanévre A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2013/2014-es tanévre SZORGALMI IDŐ Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő) Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. (péntek) Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1. P 2. Szo 3. V 4. H 5. K 6. Sz 7. Cs 8. P 9. Szo 10. V 11. H 12. K 13. Sz 14. Cs 15. P 16. Szo 17. V 18. H 19. K 20. Sz Ünnep 21. Cs 22. P 23. Szo 24. V 25. H 26. K 27.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A Jókai Mór Általános pedagógusainak száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz pedagógus végzettség, szakképzettség tantárgyfelosztás

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ikt.szám:26-10/2009. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. számú melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelt és a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelet alapján Kiskulcsosi Általános

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Srsz. Név Alapdiploma Egyéb végzettség 1. Angel Andrásné 2. Ariné Mikó Mária 3. Balla Erika 4. Baracsiné Magyar Csilla 5. Baracsiné Tardi Nóra tanító/ember

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERV 2013/2014. tanév

RENDEZVÉNYTERV 2013/2014. tanév RENDEZVÉNYTERV 2013/2014. tanév IDŐPONT RENDEZVÉNYEK FELELŐS AUGUSZTUS 26. 09.00 Alakuló értekezlet Szügyi Dezső igazgató 27-29. Munkaközösségi foglalkozások Munkaközösség-vezetők 27. 8.00 Javító vizsgák

Részletesebben

A 2 0 1 3 / 2 0 1 4 - E S T A N É V R E N D J E. 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig

A 2 0 1 3 / 2 0 1 4 - E S T A N É V R E N D J E. 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig A 2 0 1 3 / 2 0 1 4 - E S T A N É V R E N D J E Tanítási napok száma: Szorgalmi idő: Tanítási év vége: Őszi szünet: Téli szünet: Tavaszi szünet: 180 nap 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig 2014.

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Felsős Munkaközösség

Felsős Munkaközösség Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Felsős Munkaközösség MUNKATERV 2013/2014. tanév A Felsős Munkaközösség tagjai: A pedagógus neve: Tantárgyai, feladata: Osztályok:

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév Somssich Imre Általános Iskola Különös Közzétételi Lista Hetes 2015/2016-os tanév - 1 - 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Munkakör

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési-oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi dokumentumokkal

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés testnevelés, etika Bérciné Iváncsics Etelka

Részletesebben