2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, szeptember 14.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14."

Átírás

1 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola Okány, Kossuth u Tel.: 06 (66) Tel./Fax: 06 (66) web: MUNKATERV 2015/2016. tanév A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető Iktatószám: 215/2015 Okány, szeptember 14. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELTÉTELRENDSZER LEÍRÁSA TANULÓI LÉTSZÁM ADATOK SZEMÉLYI FELTÉTELEK AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓI TÁRGYI FELTÉTELEK, PÓTVIZSGA, TANKÖNYVEK 11 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÜNK 12 III. A TANÉV KIEMELT FELADATAI: PÁLYÁZATOK TOVÁBBI FELADATAINK LÁTOGATÁSI TERV BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT MŰKÖDÉSE ÉRTEKEZLETEK TARTÁSÁNAK RENDJE TOVÁBBKÉPZÉSEK TANÉV RENDJE SZÜNETEK MÉRÉSEK SZAKMAI ELLENŐRZÉS AZ INTÉZMÉNYBEN 17 IV. INTÉZMÉNYI MUNKATERV 18 2

3 AZ INTÉZMÉNY 2015/2016-os tanévi munkaterve A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A nevelő-oktató munkát intézményünkben a következő jogszabályok határozzák meg: évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről I. A FELTÉTELRENDSZER LEÍRÁSA 1.1. Tanulói létszám adatok Okány Osztály Osztályfőnök Létszám 1. Szántóné Balogh Róza 17 fő 2. Patakiné Zsurzsák Ildikó 23 fő 3. Kiszelyné Dézsi Erzsébet 17 fő 4. Király Istvánné 19 fő 5. Fekete Zoltánné 19 fő 6. Pesti Györgyé 24 fő 7. Szívós Anikó 25 fő 8. Király Endre 23 fő Összesen: 167 fő Alsó összesen: 76 fő Felső összesen: 91 fő 3

4 Sarkadkeresztúr Osztály Osztályfőnök Létszám 1-2. Szekeres Károlyné 9 fő Megyesi Tiborné 9 fő 3. Csotyéné Baráth Erzsébet 8 fő 4. Nagy Sándorné 8 fő 5. Zvolenszki Edit 13 fő 6. Kaszainé Bontó Mónika 13 fő 7. Tadanainé Forrás Katalin 12 fő 8. Jováné Baracsi Ildikó 14 fő Összesen: 86 fő Alsó összesen: 34 fő Felső összesen: 52 fő Alsó tagozat összesen: 110 fő. Felső tagozat összesen: 143 fő. 15 tanulócsoportban összesen 253 fő tanuló Átlaglétszám: 16 fő. Tanulószobai csoportok száma: Csoport Okány Sarkadkeresztúr 1. tanulócsoport tanulócsoport tanulócsoport tanulócsoport 15 - Összesen: Gyermekvédelmi támogatás, étkeztetés: Okány Sarkadkeresztúr Gyermekvédelmi támogatásban részesülnek 100 fő 62 % 51 fő 59 % Csak ebédel 0 fő 9 fő Napi háromszori étkezést kér fő Nem vesz részt étkezésben 48 fő 9 fő Fejlesztőcsoport 1-1 működik az iskolákban: Okány Sarkadkeresztúr SNI 14 4 BTM Összesen: Fejlesztést végző pedagógusok Nagyné Gődér Julianna Csotyéné Baráth Erzsébet Petriné Balogh Julianna Kaszainé Bontó Mónika 4

5 A gyermekek fejlesztését a BTMN-s tanulók és az SNI tanulók esetében is mi látjuk el saját gyógypedagógusainkkal. A logopédia ellátást, a SZIT-terápiát, gyógytestnevelést igényeltük a szakszolgálattól. A szükséges ellátási igényünket jeleztük a sarkadi tankerületnek. Bejáró tanulók száma: Sarkadkeresztúrra bejáró tanulók száma összesen: 19 fő Településenként: Gesztről 4 Nagygyantéról 11 Méhkerékről 1 Gyuláról 1 Sarkadról 2 Okányi iskolába bejáró tanuló nincs. HH és HHH tanulók száma a jegyzőknél tett nyilatkozatok alapján: Okány Sarkadkeresztúr HH HHH Személyi feltételek Okányban és Sarkadkeresztúron is adottak a feltételek a tanévkezdéshez. Angol-bármely álláshely meghirdetésre került a nyár folyamán. A pályázati kiírásnak megfelelő pályázat nem érkezett. Óraadó és nyugdíjas pedagógus alkalmazásával lett megoldva az angol tanítása. Okányban 17 engedélyezett álláshely van. Ebből 1 álláshely folyamatosan pályáztatásra kerül az év folyamán. (angol-bármely szak) A sarkadkeresztúri tagintézményben két meghirdetett álláshely volt. A matematika-fizika szakosra nem érkezett pályázat. A meghirdetett angol-bármely szakos álláshelyre szintén nem érkezett pályázat. Mindkét álláshely óraadó alkalmazásával került megoldásra a tankerületből. Sarkadkeresztúron engedélyezett álláshely 12. Ebből 1 álláshely folyamatosan pályáztatásra kerül. (matematika-fizika szakos) 5

6 Az intézmény dolgozói Főállású dolgozók Megnevezés Okány Sarkadkeresztúr Összesen Pedagógusok Nevelést-oktatást segítő munkatársak Technikai dolgozók Az intézményben dolgozó összes főállású foglalkoztatottak száma: Engedélyezett létszám Megnevezés Fő Pedagógusok 29 Technikai dolgozók 10 Az intézményben dolgozó összes főállású foglalkoztatottak száma: 39 A tanári létszám a korábbi évekhez hasonló. Pedagógusaink által tanított tantárgyak, ellátott további feladatok, funkciók Sorszám Pedagógus neve Beosztás 1 Kincses Imréné Intézményvezető 2 Simon Imre Intézményvezetőhelyettes 3 Szántóné Balogh Róza Tanító Végzettség Tanító, pedagógiai szakkollégium, közoktatásvezető, mesterpedagógus, szaktanácsadó Informatika szakos tanár Rendszerinformatikus Tanító, testnevelés, sport műveltségterület Tanított tantárgyak testnevelés Informatika Angol Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Erkölcstan, Környezetismeret, Ének-zene, Vizuális Kultúra, Életvitel és gyakorlat, Testnevelés Szakkörök és Foglalkozások tanulószoba - Egyéb feladatok, funkciók* - DÖK vezető Osztályfőnök 6

7 4 Patakiné Zsurzsák Ildikó Tanító Tanító, orosz szakkollégium, pedagógia szakos tanár, mesterpedagógus, szaktanácsadó Magyar nyelv és irodalom, matematika, erkölcstan, környezetismeret, testnevelés tanulószoba - Osztályfőnök alsós munkaközössé g vezető 5 Kiszelyné Dézsi Erzsébet Tanító Tanító, könyvtár-orosz szakkollégium Magyar nyelv és irodalom, matematika, erkölcstan, környezetismeret, énekzene, vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat, testnevelés és sport - Osztályfőnök 6 Király Istvánné Tanító Mikóné Budai Ilona Székely Attiláné Nagyné Gődér Julianna 10 Fekete Zoltánné Tanító Pedagógiai Nevelő tanár Gyógypedagógus Tanár Tanító, technika szakkollégium, informatika tanár Tanító, orosz szakkollégium Tanító, testnevelés szakkollégium, magyar szakos tanár - - Tanulószoba Tanulószoba helyettesítés - Fejlesztés Magyar nyelv és irodalom, ének zene, testnevelés Magyar nyelv és irodalom, matematika, testnevelés, rajz, technika, informatika Testnevelés, Ének-zene, Környezetismeret, Matematika, Vizuális Kultúra, Technika és gyakorlat Osztályfőnök - - Pedagógiai szakos nevelő Gyógypedagógiai tanár, számítástechnikai szoftverüzemeltető Szakszervezeti vezető Osztályfőnöki, Felvételi előkészítő Osztályfőnök 7

8 11 Pesti Györgyné Tanár 12 Szívós Anikó Tanár 13 Király Endre Tanár 14 Poszt Imre Tanár Hegyesi Andrásné Petriné Balogh Julianna 17 Kincses Károlyné 18 Szekeres Károlyné 19 Megyesi Tiborné Tanár Gyógypedagógus Óraadó tanár Tanító Tanító Matematikafizika szakos tanár Magyar-orosz, német szakos tanár Biológia-földrajz szakos tanár, szakedző Kémia szakos tanár, gépészmérnök tanár Rajz, földrajz szakos tanár Nevelőtanár, gyógypedagógus, mesterpedagógus, szaktanácsadó Magyar-orosz szakos tanár, angol műveltségterület Tanító, testnevelés műveltségterület Általános iskolai tanító rajz spec. kollégiummal Matematika, fizika Magyar nyelv és irodalom, német Természetismeret, egészségtan, biológia, testnevelés, földrajz Kémia, mozgókép és média, technika Rajz és vizuális kultúra, rajz, Hon és népismeret, technika, életvitel és gyakorlat, erkölcstan osztályfőnöki Osztályfőnök Osztályfőnöki Osztályfőnök, Felsős munkaközösség vezető Osztályfőnöki Osztályfőnök tanulószoba - Rajz szakkör, Tanulószoba - Fejlesztés - angol - - Tanulószoba - Magyar nyelv és irodalom, matematika, erkölcstan, környezetismeret, testnevelés Magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat, rajz Osztályfőnök Tanulószoba - 8

9 20 Csotyéné Baráth Erzsébet Tanító, fejlesztőpedagógus Gyógypedagógus: tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon. Tanító testnevelés szak kollégium. Fejlesztőpedagógus. Szakvizsgázott pedagógus. Mesterpedagógus. Szaktanácsadó, minősítési szakértő, tanfelügyelő Fejlesztés Magyar nyelv és irodalom, környezetismeret Osztályfőnök, munkaközössé g vezető 21 Jováné Baracsi Ildikó Tanár Magyar nyelv és irodalom, történelem szakos Történelem, magyar nyelv és irodalom, médiaismeret - Osztályfőnök, munkaközössé g vezető 22 Juhász Ádám Tanár Román, számítástechnika szakos ált iskolai tanár Számítástechnika, életvitel és gyakorlat, technika Tanulószoba, szakkör - 23 Kaszainé Bontó Mónika Tanító Gyógypedagógus Gyógypedagógus: tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon. Tanító, ember és társadalom műveltség terület Történelem, hon és népismeret, erkölcstan Tanulószoba, fejlesztés Osztályfőnök 24 Nagy Sándorné Tanító 25 Nagyné Nagy Katalin Tagintézményvezető Tanító, ember és társadalom műveltségi terület, ének-zene szakkollégium Tanító pedagógiai szakkollégiumi képesítéssel. Szakvizsgázott pedagógus. Mester pedagógus. Szaktanácsadó, minősítési szakértő, tanfelügyelő. Magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, ének Szakkör, énekkar Osztályfőnök DÖK vezető matematika - - 9

10 26 27 Tadanainé Forrás Katalin Zvolenszki Edit Tanító, tanár Tanár Magyar nyelv és irodalom szakos tanár, általános iskolai tanító vizuális nevelés szakkollégiumi képzéssel, matematika műveltségi terület, német szaktanító Földrajz, testnevelés szakos tanár 28 Üres álláshely Angol 29 Üres álláshely Matematika fizika - - Magyar nyelv és irodalom, matematika, német, erkölcstan Osztályfőnök Testnevelés és sport, testnevelés, természetismeret egészségtan, földrajz Osztályfőnök Áttanítást végeznek Jováné Baracsi Ildikó Király Endre Poszt Imre Pesti Györgyné Petrusánné Orosz Ibolya Nagyné Gődér Julianna 8 óra Történelem Okányba 4 óra Biológia Sarkadkeresztúrra 3.5 óra Kémia Sarkadkeresztúrra 11 óra Matematika Fizika Sarkadkeresztúrra 12 óra Angol Sarkadkeresztúrra 12 óra Fejlesztés Gesztre Nevelő-oktató munkát segítő munkatárs: Kóra Kinga Pedagógiai aszszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Törőné Kölűs Erika Iskolatitkár Szabó Lászlóné Iskolatitkár 10

11 Oktatást segítő munkatársak Technikai dolgozók Kincses Istvánné Szilágyi Ferenc Komáromi Gyula Bagdi Mihályné Kovács Istvánné Fekete Lajos Horváth Zoltánné gazdasági ügyintéző karbantartó karbantartó takarító takarító kisegítő dolgozó takarító Külső megbízással foglalkoztatottak Név Tanított tantárgy Heti óra Foglalkoztatás módja Petrusánné Orosz Ibolya angol 3 megbízással Kincses Károlyné angol 12 megbízással 1.3. Tárgyi feltételek, pótvizsga, tankönyvek Okányban: Tárgyi feltételeink adottak a tanítás megszervezéséhez. Minden tanteremben interaktív tábla, pedagógusoknál laptopok állnak rendelkezésre, személyi használatra. A testnevelés órák a Tornacsarnokban kerülnek megtartásra. A tantermek berendezése a pedagógusok által használt módszerekhez mobilan kezelhető. Pótvizsgáztatás megtörtént 3 tanuló esetében. A minimum szintet elérték, továbbhaladtak. Tankönyvek, tartóstankönyvek kiosztásra kerültek. A KELLÓ időben kiszállította a könyveket, az előző évhez képest most kevesebb tankönyv hiányzott. Sarkadkeresztúron: Tárgyi feltételeink adottak a tanítás megszervezéséhez. Itt is interaktív táblák, laptopok állnak rendelkezése az eredményes munkához. A testnevelés órák a Tornacsarnokban kerülnek megtartásra. A tantermek berendezése a pedagógusok által használt módszerekhez mobilan kezelhető. Pótvizsgázni nem kellett senkinek. Tankönyvek, tartós tankönyvek kiosztásra kerültek az első tanítási napon, az előző évhez képest itt is kevesebb tankönyv hiányzott. 11

12 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÜNK Intézményvezető Intézményvezető-helyettes Tagintézmény-vezető Kincses Imréné Simon Imre Nagyné Nagy Katalin Munkaközösség-vezetők Patakiné Zsurzsák Ildikó Szívós Anikó Csotyéné Baráth Erzsébet Jováné Baracsi Ildikó DÖK-elnök Simon Imre Nagy Sándorné Szakszervezeti titkár Nagyné Gődér Julianna Pályaválasztási felelős Király Endre Jováné Baracsi Ildikó Színházfelelős Szívós Anikó Csotyéné Baráth Erzsébet Tankönyvfelelős Jováné Baracsi Ildikó Pesti Györgyné OKÉV-mérésért felelős Megyesi Tiborné Pesti Györgyné Tornacsarnok programjainak szervezése Okányban Simon Imre 12

13 III. A TANÉV KIEMELT FELADATAI: Az alapkészségek fejlesztése Változatos nevelési-oktatási módszerek alkalmazása, digitális kompetencia fejlesztése A tehetséggondozás érdekében házi tanulmányi verseny rendezése; Kistérségi tanulmányi verseny megszervezése; A felzárkóztatás érdekében a fejlesztő pedagógia módszereinek mind teljesebb kiaknázása, a tanulást segítő módszerek alkalmazása; A kompetencia alapú oktatás minél szélesebb körű kimunkálása, a tanulók kompetenciájának szélesítése. Az egészséges életmódra nevelés beépítése a tanítási órák anyagába valamint a szabadidős tevékenységekbe. A tanulók fegyelmének szilárdítása. A szabadidő hasznos eltöltésére nevelés. Környezettudatos szemlélet, környezettudatos magatartás formálása. A sajátos nevelési igényű és a BTMN-es tanulók fejlődésének segítése, folyamatos figyelemmel kísérése. Fejlesztő foglalkozások tartása szakértői szakvéleményben megfogalmazottak alapján heti rendszerességgel. Részvétel a TÁMOP Innovatív iskolák fejlesztése pályázaton, melynek keretén belül kiemelt feladat tanulóinknak szabadidős programok szervezése, hátrányos helyzetük esélykülönbségeinek kiegyenlítése. Pedagógusok felkészítése a pedagógus önértékelésre, szakmai ellenőrzésre és a minősítésre; A pedagógus kompetenciáknak való megfelelés. Kiemelt feladat továbbra is az adminisztráció pontos, törvényi előírásnak megfelelő vezetése. Kötelező nyomtatványokban, adatok helyességére, megegyezőségére fokozottan ügyelni kell. Hatékony munka a fejlesztő csoportokban. Kérjük, hogy az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal együtt, összehangoltan történjen a fejlesztés. Vonzó délutáni szabadidős programok szervezése, összhangban a délutáni tanulással Pályázatok - Folytatjuk ebben az évben is az Útravaló Macika Út a középiskolába ösztöndíj programot. Okányban 6 tanuló, 2 mentorpedagógussal, Sarkadkeresztúron 4 tanuló, 2 mentorpedagógussal. Új Pályázatra még nincs lehetőség. - Igény szerint bekapcsolódunk az Arany János tehetséggondozó programba is További feladataink Feladat Felelős Határidő Délutáni foglalkozások beindítása, időpontjának összehangolása Nagyné Nagy Katalin Simon Imre október 1. Szülői értekezletek időpontjának megszervezése Szívós Patakiné Zsurzsák Ildikó szeptember 15. Anikó 13

14 Csotyéné Baráth Erzsébet Jováné Baracsi Ildikó Iskolai honlap működtetése Simon Imre Nagyné Nagy Katalin Iskolai ünnepek Fekete Zoltánné Szívós Anikó Jováné Baracsi Ildikó Színházlátogatások megszervezése tanulóknak Szívós Anikó Csotyéné Baráth Erzsébet Pályázatok figyelemmel kísérése Simon Imre Nagyné Nagy Katalin Kincses Imréné Felülvizsgáljuk a hagyományként kialakult Patakiné Zsurzsák Ildikó vetélkedőket, sportversenyeket, a tankerület Szívós Anikó által jóváhagyott versenyeken veszünk részt Csotyéné Baráth Erzsébet Jováné Baracsi Ildikó folyamatos folyamatos szeptember 21. folyamatos szeptember Látogatási terv Az iskola vezetése folyamatosan végzi október 1-től a látogatásokat. Minden kollégát meglátogatunk több alkalommal. Kiemelten látogatjuk az 1. és 5. évfolyam osztályait januártól a belső ellenőrzési terv feladatait is beillesztjük látogatási tervünkbe. Hónapok Órák látogatása Tanórán kívüli tevékenységek látogatása szeptember Órakezdés, befejezés Ebédeltetés, tanulószoba, felügyelet ügyelet október 1. osztály Tanulószoba 2. osztály november 3. osztály 4. osztály Mindennapos testnevelés Fejlesztő foglalkozások december 5. osztály 6. osztály Előkészítők-programok Sport foglalkozások január 7. osztály 8. osztály Délutáni elfoglaltságok február Magyar, matematika órák Tanulószoba március Készségtárgyak-alsó Fejlesztő foglalkozások április Készségtárgyak-felső Ebédeltetés május Látogatás az óvodában Fejlesztő foglalkozások 14

15 3.4. Belső ellenőrzési csoport működése A nevelőtestület által választott tagjai: Okányban: Sarkadkeresztúron: Patakiné Zsurzsák Ildikó Szívós Anikó Simon Imre Csotyéné Baráth Erzsébet Nagy Sándorné Jováné Baracsi Ildikó Megalakulásuk óta folyamatosan végzik munkájukat ütemezés szerint Értekezletek tartásának rendje 1. Tankerületi szinten szervezett vezetői értekezletek 2. Hétfőn szakmai értekezlet, melynek része az aktuális feladatok megbeszélése is. 3. Munkaközösségi megbeszélések 4. DÖK megbeszélések 3.6. Továbbképzések A továbbképzés továbbra is kiemelt célja az iskolának. - 3 fő pedagógus szakvizsgát szerez: (Fekete Zoltánné, Nagy Sándorné, Simon Imre) Közoktatás vezető (Miskolci Egyetem, Budapesti Szent Gergely Népfőiskola) - 1 fő pedagógus saját költségen OKJ-s tanfolyamot végez: (Mikóné Budai Ilona) Dráma pedagógia, Rendezvényszervezés, PR menedzser (Pozitív Oktatási Centrum, Debrecen) 3.7. Tanév rendje Szorgalmi idő első napja kedd Szorgalmi idő utolsó napja szerda Félév vége péntek Félévi értesítő kiadása péntek Félévi és év végi záró értekezlet a szorgalmi idő utolsó napját követő 15 napon belül Tanítási napok száma

16 Szünetek Őszi szünet: Szünet előtti utolsó tanítási nap: /csütörtök/ Szünet utáni első tanítási nap: /hétfő/ Téli szünet: Szünet előtti utolsó tanítási nap: /péntek/ Szünet utáni első tanítási nap: /hétfő/ Tavaszi szünet: Szünet előtti utolsó tanítási nap: /szerda/ Szünet utáni első tanítási nap: /hétfő/ Tanítás nélküli munkanapok 1. nap: december 12. (Családi sportnap) 2. nap: március 30. (Nevelési értekezlet) 3. nap: március 31. (Negyedéves értékelés) 4. nap: április 01. (Belső képzés) 5. nap: május 27. (DÖK nap) 3.8. Mérések Kompetencia mérés: 6., 8. évfolyamon: május 25. /szerda/ Szövegértés, matematika A mérés napja a tanulóknak tanítási napnak minősül, további tanórai foglalkozás a mérésben résztvevőknek nem szervezhető. Angol, német idegen nyelvi mérés az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamain: A méréshez szükséges mérőeszközöket az Oktatási Hivatal készíti el, a vizsgálatot pedig a pedagógusok május 18-án. Első évfolyamos tanulók diagnosztikai fejlődésvizsgálata: Tanulók létszámának felmérése: október 9. OH értesítése a hivatalos nyomtatványon kiszűrt tanulók számáról: október 28. Diagnosztikai vizsgálatok elvégzése: december 04. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 6. és 8. évfolyamon január 6. és június 1. között. 16

17 3.9. Szakmai ellenőrzés az intézményben Szakmai szolgáltatás, szakmai tanácsadás Tanfelügyeleti ellenőrzés Minősítés Simon Imre Fekete Zoltánné Szívós Anikó Simon Imre Szívós Anikó Petriné Balogh Julianna Simon Imre Szívós Anikó Bondár Katalin 17

18 IV. INTÉZMÉNYI MUNKATERV Szeptember Szakmai feladatok A munkaközösség megalakulása Tanév eleji szervezési feladatok, munkaterv elkészítése Tantermek rendezése, dekoráció. Szülői értekezletek megszervezése. Tanmenetek elkészítése. Egyéni fejlesztési tervek elkészítése, negyedéves ért. ütemezése/sni, BTMN, HHH/ Éves színházlátogatás, versenyek előkészítése. Szakértői szakvélemények alapján az egyéni fejlesztések beindítása Óvoda-iskola átvezető program keretén belül az óvónő hospitálása az első osztályban. DIFER mérés 1. osztályban. A belső ellenőrzés aktuális feladatai Október Statisztika elkészítése, adatszolgáltatás osztályos tanulók alapkészségeinek felmérése, jelentés. Készülés a szaktanácsadói látogatásra Óvónők látogatása az első osztályban. Szöveges értékelés előkészítése. DIFER mérés folyamatosan. November Nyílt tanítások szervezése igények alapján. Szakmai találkozó az óvónőkkel Szöveges értékelések elkészítése 1-2. osztály A tanulók magatartásának és szorgalmának negyedéves értékelése. II. negyedéves egyéni fejlesztési tervek elkészítése/sni, BTMN, HHH/. DIFER mérés folyamatosan. Rendezvények programok Tanévnyitó Akadályverseny megszervezése Biciklitúrák szervezése Hulladékgyűjtés Barátunk A természet projekt Megemlékezés a zene világnapjáról. Megemlékezések: Aradi vértanúk emléknapja, Október 23. Kutakodj! Okosodj! vetélkedő beindítása. Aranyirka-díj pályázat meghirdetése. Erdei iskola projekt. Bemutatkozik az iskola műsoros est felkészülés, szervezése, lebonyolítása. Barátunk a természet aktuális rendezvénye. Őszi nevelési értekezlet Egészségnevelési vetélkedő Rajzpályázat Adventi gyertyagyújtás Egészséges életmód projekt Kistérségi ügyességi verseny ( Kapkodd a lábad! ) Játszótársam, mondd, akarsz-e lenni? Verseny. Természettudományi versenyre felkészülés Barátunk a természet aktuális ren- 18

19 dezvénye. December Karácsonyi ünnepkörhöz, kapcsolódó rendezvények: advent, gyertyagyújtások. Mikulás ünnepség osztálykeretben. Karácsonyváró kézműves napok. Karácsonyi műsor Szép magyar beszéd című verseny Január Alsós osztályozó ért. Félévi szöveges értékelések elkészítése 1-2. osztály, bizonyítványosztás A III negyedéves fejlesztési tervek elkészítése /SNI, BTMN, HHH/ Szülői konzultáció a HHH-s tanulók szüleivel. Szülői értekezlet. Február Tankönyvrendelés. nyílt tanítási nap Aranyirka díj pályázat értékelése Március Látogatás az óvodában /leendő 1. osztályos tanító/ DIFER tapasztalatainak megbeszélése (óvónők, tanítók) Április III. negyedéves szöveges ért. elkészítés 1. osztály Szülői konzultáció a HHH- s tanulók szüleivel. HHH tanulók IV. negyedéves egyéni fejlesztési tervének elkészítése. A tanulók magatartásának és szorgalmának negyedéves értékelése Szép Magyar Beszéd Barátunk a természet Barátunk a természet: téli túra Félévi Suli-diszkó Zrínyi matematika verseny 3-4. oszt. Barátunk a természet aktuális rendezvénye. Farsang megszervezése, lebonyolítása. Simonyi Zsigmond Helyesíró verseny Farsang Házi szavalóverseny 8. osztályosok továbbtanulása. Házi és körzeti tanulmányi verseny előkészítése. Suli-kupa Barátunk a természet: A Víz világnapja Húsvéti kézműves napok Március 15-i megemlékezés. Sportnap megszervezése a szülőkkel Barátunk a természet: A Föld Napja Alapítványi est Részvétel a körzeti szavalóversenyeken Készülődés a húsvétra, hagyományok felelevenítése Olvasó vetélkedő megszervezése Kistérségi tanulmányi verseny előkészítése. 19

20 Mesterségek ünnepe rendezvény bevezetése az iskolában. Alapítványi est. Május Kompetenciamérések előkészítése Nagycsoportos óvodások látogatása az 1. osztályban Házi tanulmányi verseny lebonyolítása. Kistérségi tanulmányi verseny megrendezése. Óvodások látogatása az iskolában. Gyermeknap. Osztálykirándulások előkészítése. Atlétika háziverseny Barátunk a természet: Madarak, fák napja Biciklitúra Gyalogtúra Készülődés az anyák napjára, ajándékkészítés Június Éves munka értékelése, osztályozó értekezlet HHH tanulók IV. negyedéves szöveges ért. Elkészítése Szülői konzultáció a HHH- s tanulók szüleivel 1 osztályosok szöveges értékelése, bizonyítványírás Éves munka értékelése. Osztálykirándulások. Megemlékezés Nemzeti összetartozás napja emléknap (június 4.) Ballagás Sarkadkeresztúr június 17. Okány június 18. Tanévzáró, bizonyítványosztás Táborok szervezése 20

21 Az Okányi Általános Iskola alsó tagozatos munkaközösségének munkaterve a os tanévre Összeállította: Patakiné Zsurzsák Ildikó alsós munkaközösség-vezető Jóváhagyta: Kincses Imréné igazgató Okány, szeptember

22 A munkaközösség tagjai: Király Istvánné: tanító, informatika szak Kiszelyné Dézsi Erzsébet: tanító, szociológia szak Mikóné Budai Ilona: tanító Nagyné Gődér Julianna: gyógypedagógus Patakiné Zsurzsák Ildikó: tanító, pedagógia szak, munkaközösség-vezető Petriné Balogh Julianna: gyógypedagógus Szántóné Balogh Róza: tanító Székely Attiláné: pedagógia szak Osztályfőnökök: 1. osztály: Szántóné Balogh Róza 2. osztály: Patakiné Zsurzsák Ildikó 3. osztály: Kiszelyné Dézsi Erzsébet 4. osztály: Király Istvánné Osztályokba betanít: Mikóné Budai Ilona: - 2. osztály: vizuális kultúra; technika, életvitel és gyakorlat; ének-zene - 4. osztály: ének-zene; környezetismeret Simon Imre: osztály: osztály: informatika Tanulószobát vezetik: 1. csoport / 1. osztály/: Mikóné Budai Ilona 2. csoport / 2. osztály/: Székely Attiláné 3. csoport / osztály/: Poszt Imre Fejlesztő foglalkozásokat vezetik: - Nagyné Gődér Julianna - Petriné Balogh Julianna Munkaközösségünk legfőbb célkitűzései: az első osztályos tanulók sikeres bevezetése az iskolai életbe az alapkészségek fejlesztése 22

23 Korszerű ismeretek elsajátíttatása, a tanulók kreatív, önálló gondolkodásának fejlesztése; változatos nevelési-oktatási módszerek alkalmazása, digitális kompetencia fejlesztése a felzárkóztatás érdekében a fejlesztő pedagógia módszereinek mind teljesebb kiaknázása, a tanulást segítő módszerek alkalmazása; a tehetséggondozás érdekében házi tanulmányi verseny rendezése; Kistérségi tanulmányi verseny megszervezése; a tanulói teljesítmények minél részletesebb értékelése, pozitív példák kiemelése; az egészséges életmódra nevelés beépítése a tanítási órák anyagába valamint a szabadidős tevékenységekbe. Folyamatos feladataink: A kompetencia alapú oktatás minél szélesebb körű kimunkálása, a tanulók kompetenciájának szélesítése. A tanulók fegyelmének szilárdítása. Külső kapcsolatok erősítése/ a szülői házzal, óvodával, tagintézménnyel, a község intézményeivel/. A szabadidő hasznos eltöltésére nevelés. Környezettudatos szemlélet, környezettudatos magatartás formálása. A sajátos nevelési igényű és a BTMN-es tanulók fejlődésének segítése, folyamatos figyelemmel kísérése. Fejlesztő foglalkozások tartása szakértői szakvéleményben megfogalmazottak alapján heti rendszerességgel. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók folyamatos segítése, fejlesztése. Kiemelt figyelmet fordítani azon tanulóinkra, akiknél enyhe fokú értelmi fogyatékosságot diagnosztizáltak. Részvétel a TÁMOP Innovatív iskolák fejlesztése pályázaton, melynek keretén belül kiemelt feladat tanulóinknak szabadidős programok szervezése, hátrányos helyzetük esélykülönbségeinek kiegyenlítése. A tanulók magatartásának és szorgalmának havonkénti értékelése/ az osztályfőnökök és az osztályban tanító kollégák/. Kiemelt feladatunk: A munkaközösségünk kiemelt feladata pedagógusaink felkészítése a pedagógus önértékelésre, szakmai ellenőrzésre és a minősítésre; A pedagógus kompetenciáknak való megfelelés. 23

24 Tanév feladatai Időpont Tevékenység Felelős Megjegyzés Szeptember Tanév eleji szervezési feladatok, munkaterv elkészítése Tantermek rendezése, dekoráció Munkaközösség vezető Osztályfőnökök Szülői értekezletek lebonyolítása Tanmenetek elkészítése Egyéni fejlesztési tervek elkészítése, negyedéves ért. ütemezése/sni, BTMN, HHH/ Éves színházlátogatás, versenyek előkészítése Akadályverseny Óvoda-iskola átvezető program keretén belül az óvónő hospitálása az első osztályban Barátunk a természet programsorozat elindítása Osztályfőnökök Osztályfőnökök, szaktanárok Osztályfőnökök, gyógypedagógusok Patakiné Zsurzsák Ildikó Munkaközösség vezető Szívós Anikó DÖK Osztályfőnökök Szántóné Balogh Róza Munkaközösség-vezető Iskola-szülői kapcsolat erősítése Szakértői vélemények közös áttekintése Egészséges életmód népszerűsítése Óvoda-iskola kapcsolat erősítése Kerékpártúrák, rajzversenyek a tanév folyamán kapcsolódva a jeles napokhoz 24

25 Időpont Tevékenység Felelős Megjegyzés Október Statisztika elkészítése Osztályfőnökök Megemlékezés a zene világnapjáról DÖK Megemlékezések:Aradi vértanúk emléknapja, Október 23. Osztályfőnökök, iskolai megemlékezés 1. osztályos tanulók alapkészségeinek felmérése, jelentés Kincses Imréné intézményvezető Szántóné Balogh Róza Óvónők látogatása az első osztályban Szántóné Balogh Róza Patakiné Zsurzsák Ildikó Óvoda-iskola kapcsolat erősítése Szöveges értékelés előkészítése Munkaközösség-vezető November DIFER mérés folyamatosan Barátunk a természet aktuális rendezvénye Egészségnevelési vetélkedő Nyílt tanítások szervezése igények alapján Szántóné Balogh Róza Munkaközösség-vezető DÖK, Munkaközösség-vezető Osztályfőnökök Osztályfőnökök TIE pályázat folytatása Egészségnevelés Iskola-szülői kapcsolat erősítése Szakmai találkozó az óvónőkkel Szöveges értékelések elkészítése 1-2. osztály; HHH tanulók értékelése; Szülői konzultáció a HHH tanulók szüleivel Barátunk a természet aktuális rendezvénye II. negyedéves egyéni fejlesztési tervek elkészítése/sni, BTMN, HHH/ DIFER mérés folyamatosan Munkaközösség vezető 1. oszt. tanító, Fejlesztő pedagógus Osztályfőnökök Munkaközösség-vezető osztályfőnökök 1. oszt tanítója, Fejlesztő pedagógus Óvoda-iskola kapcsolat erősítése Iskola-szülői kapcsolat erősítése 25

26 Időpont Tevékenység Felelős Megjegyzés December Karácsonyi ünnepkörhöz, kapcsolódó rendezvények:advent, gyertyagyújtások Mikulás ünnepség osztálykeretben Karácsonyváró kézműves napok Osztályfőnökök Osztályfőnökök DÖK, Munkaközösség-vezető Közösségfejlesztés Közösségfejlesztés Iskola-szülői kapcsolat erősítése Közösségfejlesztés Január Alsós osztályozó ért. Intézményvezető Félévi szöveges értékelések elkészítése 1-2. osztály, bizonyítványosztás HHH tanulók értékelése A III negyedéves fejlesztési tervek elkészítése /SNI, BTMN, HHH/ Szülői konzultáció a HHH-s tanulók szüleivel Osztályfőnökök Osztályfőnökök Osztályfőnökök Iskola-szülői kapcsolat erősítése Szülői értekezlet Osztályfőnökök Iskola-szülői kapcsolat erősítése Február Tankönyvrendelés Osztályfőnökök Március Farsang megszervezése, lebonyolítása Zrínyi matematika verseny 3-4. oszt. Barátunk a természet aktuális rendezvénye Házi és körzeti tanulmányi verseny előkészítése Látogatás az óvodában /leendő 1. osztályos tanító/ DIFER tapasztalatainak megbeszélése (óvónők, tanítók) Március 15-i megemlékezés DÖK, Osztályfőnökök Osztályfőnökök Munkaközösség-vezető Munkaközösség-vezető, Nagyné Gődér Julianna Leendő 1. osztályos osztályfőnök Óvoda, iskola vezetői,munkaközösségvezető Osztályfőnökök Közösségfejlesztés Tehetséggondozás Óvoda-iskola kapcsolat erősítése Óvoda-iskola kapcsolat erősítése 26

27 Időpont Tevékenység Felelős Megjegyzés Április III. negyedéves szöveges ért. elkészítés 1. osztály; HHH tanulók értékelése,szülői konzultáció a HHH- s tanulók szüleivel HHH tanulók IV. negyedéves egyéni fejlesztési tervének elkészítése Barátunk a természet aktuális rendezvénye Kistérségi tanulmányi verseny előkészítése Mesterségek ünnepe rendezvény bevezetése az iskolában Alapítványi est Osztályfőnökök Osztályfőnökök Munkaközösségvezető Munkaközösségvezető Alsós munkaközösség Kincses Imréné intézményvezető Osztályfőnökök Iskola-szülői kapcsolat erősítése Kiállítás bemutatása az Alapítványi esten Külső kapcsolatok erősítése Május Házi tanulmányi verseny lebonyolítása Kistérségi tanulmányi verseny megrendezése Óvodások látogatása az iskolában Gyermeknap Osztálykirándulások előkészítése Osztályfőnökök, Munkaközösségvezető Alsós tanítók, Munkaközösség- vezető, Nagyné Gődér Julianna Szántóné Balogh Róza DÖK, Munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök Osztályfőnökök Tehetséggondozás Tehetséggondozás Óvoda-iskola kapcsolat erősítése Szociális kompetencia fejlesztése 27

28 Időpont Tevékenység Felelős Megjegyzés Június Osztálykirándulások Osztályfőnökök Közösségfejlesztés Alsós osztályozó ért. HHH tanulók IV. negyedéves szöveges ért. elkészítése, Szülői konzultáció a HHH- s tanulók szüleivel 1 osztályosok szöveges értékelése, bizonyítványírás Éves munka értékelése Intézményvezető Osztályfőnökök Munkaközösségvezető 28

29 Eseménynaptár (2015/2016) SZEPTEMBER 1.(kedd) Tanévnyitó ünnepség, a tanév első tanítási napja folyamatos Színházlátogatások szervezése, éves bérletek beszerzés 7-11 Óvónő hospitálása az első osztályban 10. (csütörtök) Tanévnyitó értekezlet 11. Akadályverseny? 14. (hétfő) Fejlesztőfoglalkozások beindítása 14-től Szülői értekezletek a megbeszélt rend alapján 21. (hétfő) Tanmenetek leadásának határideje Naplók folyamatos rendbe tétele 4.hét Barátunk a természet programsorozat beindítása Rajzverseny: Itt van az ősz, itt van újra Kerékpártúra szervezése OKTÓBER 1.(csütörtök) Statisztika adatszolgáltatás határideje, Zene világnapja 6. (kedd) Aradi vértanúk emlékünnepe, megemlékezés iskolai szinten 9-től Jelentés küldése 1. osztályosok alapkészségeinek felméréséről 9-10 (péntek szombat) Lelki egészség továbbképzés folyamatos DIFER mérés 16. Barátunk a természet : Rajzverseny beadási határideje Konfliktuskezelés-továbbképzés 22. (csütörtök) Megemlékezés osztálykeretben október 23-ról 3. hét Óvónők látogatása az 1. osztályban Barátunk a természet Barátunk a természet : Rajzverseny eredményhirdetése ig Őszi szünet NOVEMBER 2. (hétfő) Őszi szünet utáni első tanítási nap folyamatos DIFER mérés Egészségnevelési hét - Egészséges életmód vetélkedő szervezése, lebonyolítása. 17. (kedd) Részt vétel az alsó tagozatosoknak megrendezendő Kapkodd a lábad! - kistérségi ügyességi vetélkedőn Sarkadkeresztúron Szakmai találkozó az óvónőkkel 27. (péntek) Első adventi gyertyagyújtás 30. Az 1-2. osztályos tanulók I. negyedéves szöveges értékelése 4. hét Barátunk a természet programsorozat rendezvénye Nyílt tanítási napok a szülők igényeihez igazodva 29

30 DECEMBER 4. (péntek) Mikulás délután szervezése és lebonyolítása osztálykeretben. 4-én, 11-én, 18-án Adventi gyertyagyújtás Karácsonyváró kézművesnapok 18. (péntek) Karácsonyi ünnepség Téli szünet JANUÁR 4. (hétfő) Első tanítási nap 22. (péntek) I. félév utolsó napja 18. (hétfő) Alsós osztályozó értekezlet. 19.(kedd) Felsős osztályozó értekezlet. A tanulók magatartásának, szorgalmának és tanulmányi munkájának félévi értékelése. 29. (péntek) Félévi bizonyítványok kiosztása FEBRUÁR 1. (hétfő) Félévi értekezlet 2-től Félévi szülői értekezletek a megbeszélt rend alapján 12. (péntek) Farsang az iskolában??? Részvétel a Zrínyi Ilona matematikaversenyen. 2015/2016-os tanév tankönyvrendelése 4.hét Barátunk a természet programsorozat rendezvénye MÁRCIUS 11. (péntek) Megemlékezés március 15-ről Mezei futóverseny folyamatos Nyílt tanítási napok a szülők igényeihez igazodva 16. Házi-és kistérségi tanulmányi verseny előkészítése Látogatás az óvodában / leendő 1. osztályos tanító/ 24. Szakmai találkozó az óvónőkkel 28 április 1. Tavaszi szünet ÁPRILIS 4. (hétfő) Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 4-8. Művészetek ünnepe 11. (hétfő) Megemlékezés osztálykeretben - Költészet napja 15. Alapítványi est Okány Az első osztályos tanulók magatartásának és szorgalmának negyedéves értékelése, SNI, BTMN, HHH 27. Házi-és kistérségi tanulmányi verseny előkészítése Készülődés az anyák napjára, ajándékkészítés osztályszinten Barátunk a természet programsorozat rendezvénye 30

31 MÁJUS Iskolai tanulmányi versenyek lebonyolítása alsó tagozaton Kistérségi tanulmányi verseny 20. (péntek) Nagycsoportos óvodások látogatása az 1. osztályban 18. (szerda) Idegen nyelvi mérés 6.; 8. osztályban 25. (szerda) OKÉV mérés 6.; 8. osztályokban 27. (péntek) Gyermeknapi programok megszervezése és lebonyolítása 30- tól Tanulmányi kirándulás szervezése JÚNIUS 3. (péntek) Nemzeti összetartozás napja 8. (szerda) Alsós osztályozó értekezlet 9. (csütörtök) Felsős osztályozó értekezlet. A tanulók magatartásának, szorgalmának és tanulmányi munkájának éves értékelése, SNI, BTMN, HHH 15. (szerda) Utolsó tanítási nap 18. Bizonyítványosztás - Ballagás 22. Tanévzáró értekezlet 31

32 Az Okányi Általános Iskola Felső tagozat munkaterve 2015/2016 Az alsós munkaközösség tagjai: Király Istvánné: tanító, informatika szak Kiszelyné Dézsi Erzsébet: tanító, szociológia szak Mikóné Budai Ilona: tanító Nagyné Gődér Julianna: gyógypedagógus Patakiné Zsurzsák Ildikó: tanító, pedagógia szak, munkaközösség-vezető Petriné Balogh Julianna: gyógypedagógus Szántóné Balogh Róza: tanító Székely Attiláné: pedagógia szak A felsős munkaközösség tagjai: Fekete Zoltánné Hegyesi Andrásné Király Endre Pesti Györgyné Petriné Balogh Julianna Poszt Imre Szívós Anikó Osztályfőnökök: 1. osztály: Szántóné Balogh Róza 2. osztály: Patakiné Zsurzsák Ildikó 3. osztály: Kiszelyné Dézsi Erzsébet 4. osztály: Király Istvánné 5. osztály: Fekete Zoltánné 6. osztály: Pesti Györgyné 7. osztály: Szívós Anikó 8. osztály: Király Endre Osztályokba betanít: Mikóné Budai Ilona: - 2. osztály: vizuális kultúra; technika, életvitel és gyakorlat; ének-zene - 4. osztály: ének-zene; környezetismeret 32

33 Simon Imre: osztály: informatika Tanulószobát vezetik: 1. csoport / 1. osztály/: Mikóné Budai Ilona 2. csoport / 2. osztály/: Székely Attiláné 3. csoport / osztály/: Poszt Imre Fejlesztő foglalkozásokat vezetik: Nagyné Gődér Julianna Petriné Balogh Julianna Az alsós munkaközösségünk legfőbb célkitűzései: az első osztályos tanulók sikeres bevezetése az iskolai életbe az alapkészségek fejlesztése Korszerű ismeretek elsajátíttatása, a tanulók kreatív, önálló gondolkodásának fejlesztése; változatos nevelési-oktatási módszerek alkalmazása, digitális kompetencia fejlesztése a felzárkóztatás érdekében a fejlesztő pedagógia módszereinek mind teljesebb kiaknázása, a tanulást segítő módszerek alkalmazása; a tehetséggondozás érdekében házi tanulmányi verseny rendezése; Kistérségi tanulmányi verseny megszervezése; a tanulói teljesítmények minél részletesebb értékelése, pozitív példák kiemelése; az egészséges életmódra nevelés beépítése a tanítási órák anyagába valamint a szabadidős tevékenységekbe. A felső munkaközösség céljai, feladatai: az oktató-nevelő munka fejlesztése az eredményes tanulmányi munka a tanulási nehézséggel küzdő tanulók és a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók folyamatos figyelemmel kísérése, segítése a tanuláshoz való viszony folyamatos erősítése, kiemelt figyelemmel a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekre. az iskolai dokumentumok, adminisztráció pontos vezetése, határidők betartása. kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezletek, rendezvények alkalmával) kapcsolattartás társintézményekkel (Könyvtár, Óvoda, Művelődési Ház, stb.) a tantermekben esztétikus környezet kialakítása, illetve megtartása iskolai rendezvények szervezése, lebonyolítása kapcsolattartás az alsó tagozatos kollégákkal 33

34 ügyeleti rend megszervezése, pontos végzése a nyolcadikosok pályaválasztásának segítése tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása tanórán kívüli rendezvények szervezése (színház, mozi, kerékpártúra, stb.) kéthavonta a magatartás- és szorgalom jegyek megbeszélése projektek indítása (Barátunk a természet, Karácsony, Magyar nyelv hete, Erdei iskola, egészséges életmód hete) Kiemelt feladatunk: A munkaközösségünk kiemelt feladata pedagógusaink felkészítése a pedagógus önértékelésre, szakmai ellenőrzésre és a minősítésre; A pedagógus kompetenciáknak való megfelelés. Tervezett rendezvények: Szeptember: tanévnyitó munkaterv ügyelet szakkörök szervezése akadályverseny szervezése Barátunk a természet projekt: hulladékgyűjtés szervezése Tanévnyitó Suli-Buli Felelős: munkaközösségvezető, szaktanárok, osztályfőnökök Október: Állatok világnapja kerékpártúra megemlékezés az október 6-ra Erdei iskola projekt Atlétika házi verseny Október 23.- ünnepség,szaktanárok, munkaközösségvezető 34

35 November: - Egészséges életmód vetélkedő - rajzpályázat - adventi gyertyagyújtás Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök December: - Mikulás délután - Karácsonyi kézműves hét - adventi gyertyagyújtások Felelős:szaktanárok, osztályfőnökök, munkaközösségvezető Január: - Szép Magyar Beszéd - Asztalitenisz háziverseny - Barátunk a természet: téli túra - Félévi Suli-diszkó Felelős: szaktanárok, DÖK Február: - Zrínyi Ilona Matematikaverseny - Simonyi Zsigmond Helyesíró verseny - Farsang - nyílt tanítási nap Felelős:szaktanárok,DÖK, osztályfőnökök, munkaközösségvezető Március: - Suli-kupa - Március 15. ünnepség - Barátunk a természet: A Víz világnapja - Húsvéti kézműves napok Felelős: szaktanárok, munkaközösségvezető Április: - A Magyar Nyelv Hete - Barátunk a természet: A Föld Napja - Alapítványi est Felelős: munkaközösség-vezető, szaktanárok, osztályfőnökök 35

36 Május: - Atlétika háziverseny - Barátunk a természet: Madarak, fák napja Biciklitúra Gyalogtúra - kompetenciamérések előkészítése Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök, munkaközösség-vezető Június: - a nemzeti összetartozás napja megemlékezés - tanulmányi kirándulások - Tanévzáró Suli- Buli - Ballagás, évzáró - táborok szervezése Felelős: munkaközösség-vezető, osztályfőnökök, szaktanárok Éves munka értékelése. Felelős: Munkaközösség-vezető. ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016 Szeptember 4. akadályverseny 14. Tanévnyitó értekezlet szülői értekezletek Hulladékgyűjtés Okány - felső 21. (hétfő) Tanmenetek leadásának határideje Naplók folyamatos rendbe tétele Október 2. állatok világnapja-kerékpártúra atlétikaverseny 6. (kedd) Aradi vértanúk emlékünnepe, megemlékezés iskolai szinten (péntek szombat) Lelki egészség továbbképzés 36

37 Konfliktuskezelés-továbbképzés 23. ünnepség November ig Őszi szünet Egészségnevelési hét 27. első adventi gyertya December Január HHH tanulók értékelése 4. mikulásdélután 2.adventi gyertya kézműves hét adventi gyertya adventi gyertya 18. karácsonyi ünnepség Téli szünet 10. újévi suli-buli 22. (péntek) I. félév utolsó napja 19.(kedd) Felsős osztályozó értekezlet. 29. (péntek) Félévi bizonyítványok kiosztása Február 1. (hétfő) Félévi értekezlet Zrínyi matekverseny Simonyi helyesíróversen 12. (péntek) Farsang az iskolában??? Március 11.ünnepség A víz világnapja Április 15. Alapítványi est A Magyar Nyelv Hete Április végén A HHH tanulók értékelése Május 11. Madarak, fák napja /vetélkedő,rajzverseny/ kerékpártúra Atlétika verseny 27. gyermeknap Június tanulmányi kirándulások 15.osztályozó értekezlet18. Bizonyítványosztás - Ballagás Tanévzáró értekezlet 37

38 Az Okányi Általános Iskola Sarkadkeresztúri Tagintézmény alsó tagozatos munkaközösségének munkaterve a os tanévre Összeállította: Jóváhagyta: Csotyéné Baráth Erzsébet alsós munkaközösség-vezető Nagyné Nagy Katalin tagintézmény-vezető Sarkadkeresztúr, szeptember

39 A munkaközösség tagjai: Csotyéné Baráth Erzsébet munkaközösség-vezető, tanító, testnevelés szakkollégium, fejlesztő-, gyógypedagógus Nagyné Nagy Katalin tagintézmény-vezető, tanító, pedagógiai szakkollégium Megyesi Tiborné tanító, rajz szakkollégium Szekeres Károlyné tanító, testnevelés szakkollégium Nagy Sándorné tanító, ének-zene, ember és társadalom műveltségterület Bondár Katalin tanító, informatika műveltségterület Osztályfőnökök: 1. osztály Szekeres Károlyné 2. osztály Megyesi Tiborné 3. osztály Csotyéné Baráth Erzsébet 4. osztály Nagy Sándorné Osztályokban tanítók: Nagyné Nagy Katalin Petrusánné Orosz Ibolya Zvolenszki Edit Nagy Sándorné Bondár Katalin Juhász Ádám 3-4. osztály matematika 4. osztály angol 3-4. osztály testnevelés 1 4. osztály ének 1 4. osztály rajz, technika 3 4. osztály informatika Tanulószobai nevelők: Megyesi Tiborné, Szekeres Károlyné 1. csoport (1 2. osztály) Nagy Sándorné, Csotyéné Baráth Erzsébet, Bondár Katalin 2. csoport (3 4. osztály) Informatika szakkör: Juhász Ádám Furulya szakkör: Nagy Sándorné Énekkar: Nagy Sándorné 3 8. osztály 2 4. osztály 1 4. osztály 39

40 Legfőbb munkaközösségi célkitűzéseink: az alapkészségek, valamint a tanulók kreatív, önálló gondolkodásának fejlesztése; a felzárkóztatás érdekében a fejlesztő pedagógia módszereinek mind teljesebb kiaknázása, a tanulást segítő módszerek alkalmazása; a tehetséggondozás érdekében házi tanulmányi verseny rendezése; részvétel körzeti tanulmányi versenyeken; a tanulói teljesítmények minél részletesebb értékelése, pozitív példák kiemelése; az egészséges életmódra nevelés érdekében a sportversenyeken való rendszeres részvétel; kistérségi szinten alsós sportverseny (ügyességi vetélkedő Kapkodd a lábad!) szervezése, melyhez kapcsolódó célunk a különböző képességű tanulók minél szélesebb körének bevonása. Folyamatos feladataink: A kompetencia alapú oktatás minél szélesebb körű kimunkálása, a tanulók kompetenciájának szélesítése. A tanulók fegyelmének szilárdítása. A diákok tanuláshoz való hozzáállásának javítása. A szülői házzal való kapcsolattartás. A szabadidő hasznos eltöltésére nevelés. Az esztétikai érzék fejlesztése. A sajátos nevelési igényű, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlődésének segítése, folyamatos figyelemmel kísérése. Fejlesztő foglalkozások tartása szakértői szakvéleményben megfogalmazottak alapján heti rendszerességgel. Részvétel a TÁMOP Innovatív iskolák fejlesztése pályázaton, melynek keretén belül kiemelt feladat tanulóinknak szabadidős programok szervezése, hátrányos helyzetűek esélykülönbségeinek kiegyenlítése. Minden évben kiemelt feladatként kezeljük tanulóink közlekedési moráljának javítását. Ebben a tanévben lehetőségünk van, hogy a 4. osztály tanulói részt vegyenek a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság által szervezett Zebra Akadémia oktató programsorozatban. E foglalkozások keretén belül szakember segíti munkánkat. A tanulók magatartásának és szorgalmának havonkénti közös értékelése munkaközösségi értekezleten. Korszerű tanítást tanulást segítő eszközök minél jobb megismerése, tevékeny hasznosításuk a tanórákon (IKT, kooperatív munkaformák, differenciálás, tanulópárban való munkálkodás). Digitális kompetencia sokrétűbb kimunkálása a tanulókban. 40

41 Kiemelt feladatunk: A munkaközösségünk kiemelt feladata pedagógusaink felkészítése a pedagógus önértékelésre, szakmai ellenőrzésre és a minősítésre; A pedagógus kompetenciáknak való megfelelés. Szeptember Tanév feladatai A munkaközösség megalakulása Felelős: Nagyné Nagy Katalin A tanév feladatainak megbeszélése Felelős: Csotyéné Baráth Erzsébet Színházlátogatások megszervezése, bérletek beszerzése Felelős: Csotyéné Baráth Erzsébet Tantárgyakhoz kapcsolódó tanmenetek elkészítése, ellenőrzése Felelős: osztálytanítók, munkaközösség-vezető, tagintézmény-vezető Évkezdő szülői értekezletek lebonyolítása Kerékpártúra szervezése TÁMOP pályázat keretén belül Akadályverseny az egészséges életmód népszerűsítésére Felelős: osztálytanítók DIFER mérés 1. osztályban (szeptember október) Felelős: Szekeres Károlyné, munkaközösség-vezető. Szakértői szakvélemények alapján az egyéni fejlesztések beindítása Felelős: Csotyéné Baráth Erzsébet Október Statisztikai adatszolgáltatás (október 1.) Megemlékezés a zene világnapjáról Felelős: DÖK, Nagy Sándorné Megemlékezések október 6-áról és október 23-áról 41

42 Óvónők látogatása az 1. osztályban Felelős: Szekeres Károlyné Kutakodj! Okosodj! vetélkedő beindítása Felelős: Tadanainé Forrás Katalin Aranyirka-díj pályázat meghirdetése Bemutatkozik az iskola műsoros est felkészülés, szervezés, lebonyolítás Felelős: osztályfőnök, tagintézmény-vezető November Egészségnevelési hónap keretén belül Egészséges életmód vetélkedő szervezése, lebonyolítása Kistérségi ügyességi verseny lebonyolítása ( Kapkodd a lábad! ) Felelős: Zvolenszki Edit, Csotyéné Baráth Erzsébet Negyedéves értékelés (1 2. osztály) Felelős: 1 2. o. osztályfőnökök December Adventi gyertyagyújtás Felelős: felsős osztályfőnökök Mikulás délután megszervezése Felelős: alsós munkaközösség-vezető, osztályfőnökök Karácsonyváró kézműves napok megszervezése ajándékkészítés Karácsonyi műsor Felelős: magyar szakos tanárok Január Az első féléves munka értékelése, osztályozó értekezlet Félévi értesítők kiosztása Félévi szülői értekezletek megtartása 42

43 Február Farsang megszervezése, lebonyolítása Aranyirka díj pályázat értékelése Felelős: DÖK, Nagy Sándorné Zrínyi Ilona matematikaversenyen való részvétel (3 4. osztály) Felelős:Nagyné Nagy Katalin 2016/2017-es tanév tankönyvrendelése, Jováné Baracsi Ildikó Házi szavalóverseny megszervezése, lebonyolítása Március Március 15-i megemlékezés Látogatás az óvodában (leendő 1. osztályos tanító néni, munkaközösség-vezető) Felelős: munkaközösség-vezető Sportnap megszervezése a szülőkkel, Zvolenszki Edit Április Negyedéves értékelés Felelős: 1 2. o. osztályfőnökök Részvétel a körzeti szavalóversenyeken Készülődés a húsvétra, hagyományok felelevenítése Olvasó vetélkedő megszervezése, lebonyolítása Felelős: Nagy Sándorné Május Készülődés az anyák napjára, ajándékkészítés 43

44 Iskolai tanulmányi verseny lebonyolítása Felelős: munkaközösség-vezető Részvétel a körzeti tanulmányi versenyeken Nagycsoportos óvodások látogatása az 1. osztályban Felelős: munkaközösség-vezető Gyermeknap Felelős: DÖK, Nagy Sándorné Tanulmányi kirándulások osztályonként Június Osztálykirándulások folyamatos lebonyolítása Megemlékezés Nemzeti összetartozás napja emléknap (június 4.) Éves munka értékelése, osztályozó értekezlet Tanévvégi feladatok Felelős: Nagyné Nagy Katalin, munkaközösség-vezető Tanévzáró, bizonyítványosztás Ballagás Felelős: Nagyné Nagy Katalin Értekezletek tartásának rendje: Minden hónap 1. hétfő: vezetői értekezlet (igazgatói, munkaközösség-vezetői) 2. hétfő: munkaértekezlet 3. hétfő: munkaközösségi értekezlet 4. hétfő: DÖK-értekezlet A-hét hétfőn iskolagyűlés az aulában 44

45 Eseménynaptár (2015/2016) SZEPTEMBER 1.(kedd) Tanévnyitó folyamatos Színházlátogatások szervezése, éves bérletek beszerzése 9. (szerda) Kerékpártúra 10. (csütörtök) Tanévnyitó értekezlet (péntek, szombat) Informatika továbbképzés 14. (hétfő) Fejlesztőfoglalkozások beindítása 14-től Szülői értekezletek 21. (hétfő) Tanmenetek leadásának határideje naplók 25. (péntek) Akadályverseny folyamatos DIFER mérés OKTÓBER 1. (csütörtök) Statisztika adatszolgáltatás határideje, Zene világnapja Szakkörök beindítása 6. (kedd) Aradi vértanúk emlékünnepe Kutakodj, okosodj! vetélkedősorozat beindítása Aranyirka pályázat kihirdetése 9-től Jelentés küldése 1. osztályosok alapkészségeinek felméréséről 9-10 (péntek szombat) Lelki egészség - továbbképzés 22. (csütörtök) Megemlékezés osztálykeretben október 23-ról 22. (csütörtök) Alapítványi műsoros est Óvónők látogatása az 1. osztályban ig Őszi szünet NOVEMBER 2. (hétfő) Első tanítási nap Egészségnevelési hét - Egészséges életmód vetélkedő szervezése, lebonyolítása. 17. (kedd) Kapkodd a lábad! - kistérségi ügyességi vetélkedő alsó tagozatosoknak A tanulók magatartásának és szorgalmának negyedéves értékelése (1-2. osztály) 27. (péntek) Első adventi gyertyagyújtás DECEMBER 4. (péntek) Mikulás délután szervezése és lebonyolítása osztálykeretben. 4-én, 11-én, 18-án Adventi gyertyagyújtás. (felsős osztályok műsora) 16. (szerda) Karácsonyváró kézművesnapok 18. (péntek) Karácsonyi ünnepség szervezése és lebonyolítása Téli szünet 45

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Tóth Pál Általános Iskolájának Különös közzétételi listája a 2011/12-es tanévben [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010 / 2011 es TANÉVRE

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010 / 2011 es TANÉVRE NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010 / 2011 es TANÉVRE A TÁMOP 3.1.4 pályázat alapján a kompetencia alapú oktatás intézményünkben az alábbi területeken kerül továbbvitelre

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1.

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1. 2012-2013. 2013. tanév Tanév rendje Szorgalmi idő első napja 2012.09.03. hétfő Szorgalmi idő utolsó napja 2013.06.14. péntek Félév vége 2013.01.11. péntek Félévi értesítő kiadása 2012.01.18. péntek Félévi

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016. tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016. tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016. tanév Augusztus Tantárgyfelosztás Órarend-készítés Alakuló munkatársi értekezlet Balesetvédelem Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás Tanévkezdő szakmai konferencia Bpest, Starján

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: A Szent Mór Óvodával szoros, hatékony kapcsolat kiépítése A nyílt napok, Iskolanyitogatók megszervezése A pedagógus kulcskompetenciák

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Arany János Általános Iskola Kosd OM: 032418

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Arany János Általános Iskola Kosd OM: 032418 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA Beiratkozás: Az intézménybe történő beiratkozás a tanévkezdést megelőző március hónap második hetében történik meg. Az iskola kötelező felvételi körzete Dötk,Gyűrűs,

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV 1./ Felvételi lehetőségek Iskolánk felvételi körzete: Alsópáhok és Felsőpáhok községek közigazgatási területei. Amennyiben más, környékbeli

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA

A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola Intézményegység OM 201689 5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. Tel.: 06-70-322-3865 E-mail: eotvos@remenyhir.hu Honlap: www.remenyhir.hu Reményhír Intézmény

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület!

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület! DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com Ikt. szám: 5-4/2012-II. Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás. Általános Iskola. 2015-2016-os TANÉV (Napokra lebontva - 181 tanítási nap)

Kecskeméti Corvin Mátyás. Általános Iskola. 2015-2016-os TANÉV (Napokra lebontva - 181 tanítási nap) Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 20152016os TANÉV (Napokra lebontva 181 tanítási nap) HÓNAP NAP TANÍTÁSI NAP AUGUSZTUS 2015. 17. AUGUSZTUS 18. AUGUSZTUS 19. AUGUSZTUS 24. ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK,

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a közfeladatot ellátó intézményre a törvényben meghatározott közzéteendő

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2015/2016-os tanév 2015. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 Munkaterv 2015/2016-1 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE I. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatási Ssz. Munkakör Végzettség

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A

B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A Á L T A L Á N O S I S K O L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A AZOKÉRT ÉLÜNK, AKIKET SZERETÜNK, AZOKÉRT AKIK IGAZNAK TARTANAK. A

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a közfeladatot ellátó intézményre a törvényben meghatározott közzéteendő

Részletesebben

Óvodai intézményegység

Óvodai intézményegység Közzétételi lista 2013-14. nevelési év / tanév 2013. október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység

Részletesebben

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy Különös közzétételi lista 2015/2016 tanév 32/2008 (XI. 2) OKM rendelet 10. számú melléklet 0 11/1994 (VI.8) MKM rendelethez, mely előírja a tájékoztatási kötelezettséget az alábbi témákban: A pedagógusok

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév

Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége Végzettség Szakképesítés

Részletesebben

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján:

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: 23. (1) e): A Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014-es tanévi időrendje 6. Időrendi

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: Óvoda integrációja 20. jubileumi évprogramjainak megszervezése A felújított, átvett épületekben zajló tanítás megszervezése

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: ÁMK Általános Iskolája

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév OM 035883 5008 Szolnok, Gorkij út 47. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév 1 8 évfolyamos általános iskola 1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista

Intézményi közzétételi lista Ábrányi Emil Általános Iskola Nyírábrány OM 031162 Intézményi közzétételi lista 2014. 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatás Az Ábrányi Emil Általános Iskola Nyírábrány Nagyközség egyetlen iskolája.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-OS TANÉV. Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-OS TANÉV. Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-OS TANÉV Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1 (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) 1. A betöltött munkakörök

Részletesebben

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig A 2 015/2016 -OS T AN É V RENDJE Tanítási napok száma: Szorgalmi idő: Tanítási év vége: 181 nap 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig 2016. június 15. (szerda) Őszi szünet: 2015. október 26-tól

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Tájékoztató a feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről 4090 Polgár, Zólyom utca 14. Bevezető: A Polgári Vásárhelyi

Részletesebben

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó e A munkatervet készítette: Horváth János igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi értekezlet kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola. a 2012/13-as tanév munkaterve

Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola. a 2012/13-as tanév munkaterve Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola a 2012/13-as tanév munkaterve Tartalom Tanév rendje, szorgalmi idő, tanítási szünet, tanításnélküli munkanapok... 4 Tanítási szünetek... 5 Tanítás

Részletesebben

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Közzétételi lista A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Sorszám Beosztás Végzettség Szakképzettség Tanított tárgyak 1. tanító főiskola tanító, technika

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014.

Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014. Ikt.sz.: 650/2014. Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról Tartalomjegyzék Közzétételi lista általános

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév Ikt.szám: 591/2015. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai: 1.) Hatékony és következetes módszerekkel a tanulói és dolgozói

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv Dátum Esemény Felelős Ellenőrzi Augusztus 16. Alakuló értekezlet. Munkaközösségi értekezletek Mkv. 16.-18 Szakmai továbbképzések TÁMOP-IPR

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

Éves munkaterv 2013/2014. tanév

Éves munkaterv 2013/2014. tanév Éves munkaterv 2013/2014. tanév Készítette: Kárpáti Piroska Pécs, 2013. szeptember 16. 1. Személyi feltételek: Pedagógus létszám szeptember 1-én: teljes : áttanító: részmunkaidős: tartósan távol: 34 fő

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben