JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016"

Átírás

1 OM azonosító: JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/ Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/

2 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a os nevelési évben Az intézménymunkatervének törvényi háttere A nevelési munkát meghatározó belső szabályozók Óvodakép Helyzetelemzés Gyermeklétszám A pedagógiai feladatok megvalósítását segítő feltételrendszer Személyi feltételek Tárgyi feltételek Pedagógiai munka tervezése A nevelési év rendje A nevelési év feladatai Tanügy-igazgatási feladatok Pedagógiai feladatok /2016-os nevelési év ünnepei, rendezvényei Szolgáltatások Megbízatások, felelősök Munkaközösségek, szakmai csoportok Szülői munkaközösség Védőnői vizsgálat Ellenőrzési ütemterv Óvodapedagógusok ellenőrzési terve Pedagógiai asszisztensek ellenőrzési terve Dajkák ellenőrzési terve Takarító ellenőrzési terve Óvodatitkár ellenőrzési terve Értekezletek Nevelőtestületi, munkatársi értekezletek Szülői értekezletek...20

3 Mellékletek 1. sz. Munkarend 2. sz. Ellenőrzési ütemterv 3. sz. Egyéni feladatok 4. sz. Munkaközösségek munkaterve 5. sz. Gyermekvédelmi munkaterv 6. sz. Együttműködési megállapodások

4 Amikor az ember meghatározott cél felé tart, nagyon fontos, hogy az útnak is szenteljen figyelmet. (Paulo Coelho) Bevezető gondolatok Az éves munkaterv az óvoda nevelési évének helyi rendjét határozza meg. A 201/2015-ös évre vonatkozó munkaterv a vonatkozó jogszabályi előírások alapján készült. Helyi pedagógiai programunknak megfogalmazottak szellemében neveljük a gyermekeket. A társadalom szokásai, kultúrája, értékrendje hatással van az óvodai nevelés feladat- és célkitűzéseiben. 1. Az intézmény működési rendje a 2015/2016-os nevelési évben 1.1. Az intézmény munkatervének törvényi háttere évi LXXIX. Törvény a közoktatásról (az évi LXXXV. törvénnyel, az évi CXXI. Törvénnyel, és az évi LXXII. törvénnyel módosítva) hatályos paragrafusai évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, illetve az e törvényt módosító 2012.évi CXXIV. törvény évi CXXXVII. tv. nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. módosításáról - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - 229/2012 (VIII.28.) Korm. Rendelete - 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet - 363/2012. (XII. 17.) kormányrendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról évi CXXXVII. tv. nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. Módosításáról - 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokon való közreműködés feltételeiről. 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről /2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 1

5 1.2. A nevelési munkát meghatározó belső szabályozók - Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja - Helyi Pedagógiai Program - Éves Munkaterv - SZMSZ 2. Óvodakép 2.1. Helyzetelemzés Három épületben fogadjuk az óvodás gyermekeket. Nevelőtestületi döntés alapján a 2015/2016-os nevelési évben is vegyes életkorú csoportokat indítunk. A csoportok kialakításának főbb szempontja a gyermeki közösség életét befolyásoló legfontosabb adatok: - létszám - esélyegyenlőséget szolgáló megosztás - halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek - fiúk-lányok aránya Gyermeklétszám Az Alapító Okiratban meghatározott csoportok száma: - Attila úti feladatellátási hely: 2 óvodai csoport - Bocskai úti feladatellátási hely: 3 óvodai csoport - Kossuth téri feladatellátási hely: 4 óvodai csoport A napi munkát szakmailag felkészült óvodapedagógusok látják el. Az SNI és BTM-es gyermekek fejlesztését gyógypedagógus és utazó logopédus látja el a szakértői bizottság szakvéleményében meghatározott óraszámban. A gyermekek további fejlesztését az óvodapedagógusok végzik egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni vagy mikrocsoportos foglalkoztatási formában a napi életbe ágyazottan. Az óvoda férőhelye: 225 fő 2015/2016-ös nevelési év szeptemberi létszáma: 212 A köznevelésről szóló tv. 97. (18) 4. melléklete alapján az óvodában, egy csoportban 25 fő a maximális csoportlétszám. 2

6 Az életkorhoz kötött óvodai nevelés igénybevétele kiemelt kötelesség, hogy a szülő biztosítsa gyermekének óvodába járását, illetve tankötelezettségének teljesítését évi CXC tv. 8 (1) (2) rendelkezik a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésben való részvételről, illetve a kötelezettség alóli mentesítés lehetőségéről. Feladat- Gyermekcsoport Gyermekek HH* HHH* SNI** BTM Nevelésbe ellátási hely neve száma * * **** vett Attila úti Maci Teknőc Bocskai úti Halacska Mókus Süni Kossuth téri Pitypang Vadvirág Vackor Mini Manó Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében fogyatékosságtól függően kettő, vagy három a szorzó. * hátrányos helyzetű ** halmozottan hátrányos helyzetű *** sajátos nevelési igényű **** beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzd 2.3. A pedagógiai feladatok megvalósulását segítő feltételrendszer Személyi feltételek Az intézmény közalkalmazotti létszámkerete szeptember 1-jén: 33 fő 3

7 - óvodapedagógusok létszáma 19 fő - pedagógiai munkát segítők száma: fő - a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszámkerete: 1 fő.- Az óvoda személyi állománya: Függetlenített vezető 1 Vezető helyettes 2 Óvodapedagógus 15 Óvodatitkár 1 Pedagógiai asszisztens 3 Dajka 9 Takarító 1 Összesen 32 fő Feladatellátási hely Csoport Pedagógus Dajka Óvodatitkár Pedagógiai asszisztens Takarító Csillik Nemes Kossuth téri Mini manó Ferencné Balogné Balaton Istvánné Tóth Katalin Mihályi Rita Mihályné Orosz Erika Vadvirág Béresné Kovács Andrea Kovácsné Mráz Szabó Hajnalka Farkasné Ágnes Szabó Edith Bója Pitypang Zoltánné Volosinovszki Nagy Lászlóné Enikő Vackor Szikszai Helle 4

8 Julianna dr. Szlávikné Gál Zsoltné Zsuzsanna Attila úti Teknőc Hajnalné Gőz Éva Papp Erzsébet Csillik László Jánosné Szántó Ramóna Maci Barna Jánosné Sőti Imréné Fazekasné Vinczúr Tünde Sebők Helle Mihályné Józsefné Szabó Bocskai úti Süni Ernőné Tóth Krizsai Attiláné Magdolna Nagy Ferencné Szentpéteri Makainé Józsefné Deák Erika 5

9 Tárgyi feltételek Felszereltség: Intézményünk a kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal rendelkezik, de ezen eszközök, felszerelések egy része cserére szorul. Az eszközök javítása, pótlása és korszerűbb eszközök beszerzése. A köznevelési feladatok megvalósításához szükséges eszközöket és tárgyakat az alábbi forrásból pótoljuk, gyarapítjuk: - Fenntartó által biztosított költségvetési keret - Pályázati forrás - Szülői szervezet felajánlása, anyagi és tárgyi segítése - Óvodai rendezvény - Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány felajánlása - Egyéb felajánlás 3. A pedagógiai munka tervezése 3.1. Az óvoda nevelési év rendje A nevelési év szeptember 1-jétől május 31-ig. Az új gyermekek fogadása, beszoktatása szeptember 01-től folyamatosan történik. Nyári életrend június 01-jétől augusztus 31-ig tart. A nyári hónapok alatt szabadidős programokat szervezünk a gyermekeknek. Ötnapos munkarend szerint fogadjuk a gyermekeket, az iskolai téli szünethez igazodva az óvoda zárva tart. A nyári karbantartási, felújítási munkák ideje alatt egy-egy feladatellátási helyen fogadjuk a gyermekeket, időpontjáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3 (7) bek. alapján február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket. Nyári zárás a fenntartó jóváhagyásával: augusztus ig (két hét) A 2015/2016. évi munkaszüneti napok: október 23. péntek munkaszüneti nap december 24. csütörtök (december 12. szombat munkanap) december 25. péntek január 1. péntek munkaszüneti nap március 14. hétfő pihenőnap (március 5. szombat munkanap) Nevelés nélküli munkanapok: 6

10 Az öt igénybe vehető nevelés nélküli munkanapból egy napot október 8-án szakmai útra, három napot december végére (iskolai téli szünet ideje) kívánjuk felhasználni. Szünetek idején szülői igényfelmérést végzünk. Alacsony igény esetén fenntartói engedéllyel az óvoda zárva tart. Igény szerint összevont csoportokban működünk, vagy kijelölt óvoda látja el a nevelési feladatokat. Ezen idő alatt, aki óvodai nevelést igényel - 10 fő felett -, ügyeletes óvodában biztosítjuk a gyermekek ellátását. Az ügyeletes óvoda kijelöléséről hét nappal előbb tájékoztatjuk a szülőket. Őszi szünet: október 26-tól október 30-ig A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22., a szünet utáni első tanítási nap november 2. Téli szünet: december 21-től december 31-ig A szünet előtti utolsó tanítási nap december 18., a szünet utáni első tanítási nap január 4. Tavaszi szünet: március 24-től március 29-ig A szünet előtti utolsó tanítási nap március 23., a szünet utáni első tanítási nap pedig március 30. Az óvoda nyitva tartási ideje Feladatellátási hely Nyitva tartás Kossuth téri Attila úti Bocskai úti A dolgozók munkaideje Alkalmazottak Munkarend Óvodapedagógusok Pedagógiai asszisztensek Dajkák Óvodatitkár Munkarend 7

11 1. sz. melléklet Az óvodapedagógusok kéthetes váltásban dolgoznak. A dajkák hetenként váltják egymást. Az óvodavezető és a helyettese felváltva tartózkodnak az intézmény épületében 8 16 óra között. Az óvodavezető vagy helyettese gondoskodnak arról, hogy akadályoztatásuk esetén a vezetői feladatokat a megbízott pedagógus lássa el. Intézményünk Pedagógiai Programja szerint az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét (32 óra) a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra kell fordítania. A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében, legfeljebb heti négy órában: - foglalkozást előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, - gyermekek teljesítményének értékelése, - kulturális és sport rendezvények szervezése, - gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, - gyermekvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, - pedagógiai tevékenységgel összefüggő ügyviteli tevékenység, - dokumentumok készítése, vezetése, - szülőkkel való kapcsolattartás, - pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, - a nevelőtestület, szakmai munkaközösség munkájában való részvétel, - munkaközösség-vezetés, - intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, - környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, - pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása rendelhető el, - egyéni és mikrocsoportos fejlesztő foglalkozás, - egyéni vagy mikrocsoportos tehetségfejlesztő foglalkozás, - valamint eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógusok számára. A nevelőmunkával összefüggő egyéb feladatok végrehajtása óvodán belül és óvodán kívül teljesíthető. Ügyeleti rend Folyosói táblán található annak a csoportnak neve, ahol reggel fogadjuk a gyermekeket között órától minden csoport óvodapedagógusa a saját csoportjában fogadja az érkező 8

12 gyermekeket. A nyitva tartás teljes ideje alatt a gyermekekkel óvodapedagógusok foglalkoznak. 4. A nevelési év feladatai 4.1. Tanügy-igazgatási feladatok Feladat Teljesülés Felelős Határ- Dokumentáció Nyilvános- Ellen- idő ság őrzés Munkaterv Nevelőtest. Baloghné Ádám Jegyzőkönyv Iroda elkészítése elfogadásával Anikó szept. az elfogadásról 15. Tűzvédelmi, baleset- Szabályzatok Papp Erzsébet Aug. 29. Tűzvédelmi és Alkalmazot- és munkavédelmi ismertetése Baloghné Ádám Munkavédelmi ti közösség oktatáson való Anikó napló részvétel munkavállalói aláírása Szülői Szervezet Tájékoztatás Baloghné Ádám Szept. Feljegyzés Iroda tájékoztatása a időpontjában Anikó 12. nevelési év fő feladatairól Csoportnaplók Óvodavezető Baloghné Ádám Szept. Csoportnapló Csoportszo- megnyitása, felvételi és mulasztási naplók felvezetése, beszoktatási terv elkészítése aláírásával, pecséttel hitelesíti minden csoport Anikó Csoportvezető óvónők 01. Felvételi és mulasztási napló bák Baloghné Ádám Anikó naplóját; a gyermekek adatai pontosan kerülnek bevezetésre Óvodai törzskönyv Rendelkezésre Baloghné Ádám Szept. Óvodai Iroda vezetése álló adatok Anikó 30. törzskönyv alapján Új gyermekek Rendelkezésre Tóth Katalin Szept. KIR adatok Iroda adatainak felvezetése a álló adatok folyamat nyomtatott KIR rendszerbe, alapján os formában azonosító szám kérése 9

13 Havi időkeret szerinti Kitöltött Papp Erzsébet Minden Jelenléti ív Iroda munkavégzés időkeret Szabó Ernőné hónap ellenőrzése Balogné Orosz eleje Erika Időkeret teljesítésével Tóth Katalin Minden Nyilvántartás Iroda kapcsolatos Baloghné Ádám hónap elszámolás elkészítése, Anikó eleje engedély Szülői értekezletek Értekezletek Csoportvezető 09. hó Feljegyzés a Szülői időpontjának leadása megtartása óvónők második csoportnaplóban tájékoztatás,harma- jelenléti ív dik hetében Étkezési térítési díjat Nyilatkozatok Szabó Hajnalka Folya- Nyilvántartás Iroda csökkentő kitöltése matos nyilatkozatok feldolgozása Munkaköri leírások Munkáltató, Szept. 1. Munkaköri Érintett elkészítése, pontosítása Közalkalmazottakra vonatkozó rendelet, szabályozás (juttatás, kedvezmény) munkavállaló aláírásával Csillik Ferencné Szept. 11. leírás munkavállaló Irattár Baloghné Ádám Anikó felülvizsgálata Tűzriadó Tűzriadó Papp Erzsébet 09. hó Csoportnapló Csoportszo- feladatellátási megtartása második bák helyenként,harma- lebonyolítása dik hetében Felvételi és mulasztási Naponta Csoportvezető Hónap Felvételi és Csoportszo- napló vezetése bejegyzés óvónők végén és mulasztási napló bák augusztus 31- én Munkánkat segítő Problémás Csoportvezető folyamat Részképesség Nevelői társintézmények gyermekek óvónők os vizsgálat, közösség támogatásának igénye szakértőhöz magatartásprobl való juttatása éma iránti kérelem 10

14 Személyiség és Tárgy Csoportvezető Okt. 30. Fejlődési napló Csoportszob fejlődési lap vezetése időszaknak óvónők máj. 31. ákban megfelelően Óvodai munkarend Minden Balogné Orosz Aug. 30. Évnyitó Alkalmazot- elkészítése alkalmazott Erika értekezleten ti közösség ismeri ismertetés HHH gyermekek Névsor Szabó Hajnalka Szept. Csoportnapló Iroda száma 01. HH és veszélyeztetett Névsor Gyermekvédel- Szept. Csoportnapló Iroda helyzetű gyermekek mi felelősök 01. száma Éves statisztika Táblázatok Baloghné Ádám Okt. 15. OSAP Iroda elkészítése kitöltése Anikó Tóth Katalin Tanköteles korú Névsor leadása Csoportvezető Szept. Névsor Iroda gyermekek névsora óvónők 19. Pedagógiai Óvodai Csoportvezető Jan. 15. Óvodai Csoporton Szakszolgálat és a szakvélemény óvónők szakvélemény, belül az Megyei Szakértői továbbítása pedagógiai érintett Bizottság vélemény szülők vizsgálatának kérelme Téli, nyári zárva tartás Óvodavezető Dec. 07. Írásban rögzítve Szülők időpontja Febr. 15. tájékoztatás a írásban Iskolaérettség Óvodai Csoportvezető Márc. Óvodai Érintett dokumentálása szakvélemény óvónők, 20. szakvélemények szülők kitöltése óvodavezető kiosztása aláírása Éves továbbképzési Nevelőtestület Baloghné Ádám Márc.15. Jelentkezési lap, Nevelői terv elkészítése jóváhagyásával Anikó továbbképzési közösség Baloghné papírok Ádám Anikó 11

15 Óvodai jelentkezés, Adatok Baloghné Ádám Jegyző Felvételi és Iroda beiratkozás felvétele Anikó által előjegyzési megje- napló lölt időpontban Óvodai nevelésre Csoportvezető Folyama Felvételi és Érintett kötelezett gyermekek óvónők tos mulasztási napló szülők figyelemmel kísérése Év közben érkező és KIR változás Csoportvezető Változás Változásjelentés Iroda távozó gyermekek jelentése óvónők tól kijelentése, bejelentése Tóth Katalin számított 5 napon belül Felvételi és mulasztási Baloghné Ádám Aláírt, Irattár naplók, csoportnaplók Anikó aug. 31. lebélyegzett lezárása naplók 12

16 4.2. Pedagógiai feladatok Feladat Teljesülés Felelős Határidő Dokumentáció Nyilvánosság Oviváró nap, Dokumentálás Csoportvezető aug. 27. Jelenléti ív Érintett szülők alapján óvónők szülők tájékoztatása Szülői Dokumentálás Csoportvezető Aug.27. Jelenléti ív, Csoporton értekezlet alapján óvónők, szept. feljegyzés belül óvodavezető Év eleji Dokumentálás Csoportvezető szept. eleje Csoportnapló, Csoporton adminisztráció alapján óvónők okt. 31. Felvételi és belül vezetése máj. 31. mulasztási Felvételi és aug. 31. napló, egyéni mulasztási fejlesztési lapok napló, csoportnapló, egyéni fejlődést rögzítő nyomtatvány Intézményi Időpontok Balogné Orosz OH által Interjú, kérdőív Nevelőtestü önértékelés betartásával Erika kijelölt let működtetése időpontban Logopédiai Csoportvezető szept. Névsor Csoporton szűrés óvónők második hete belül Pedagógiai Óvodai Csoportvezető jan. 15. Óvodai Érintett szakszolgálat, szakvélemény, óvónők szakvélemény, szülők Szakértői pedagógiai pedagógiai csoporton Bizottság vélemény vélemény belül vizsgálatának továbbítása kérelme Nyári Baloghné Ádám febr. 15. Írásban rögzítve Szülők karbantartási Anikó tájékoztatás munkák ideje a írásban alatti ügyelet Éves Nevelőtestület Baloghné Ádám márc.15. Jelentkezési lap Nevelőtestület beiskolázási jóváhagyásával Anikó terv készítése Iskolaérettség Óvodai Csoportvezető márc. 18. Óvodai Érintett megállapítása szakvélemények óvónők szakvélemények szülők kitöltése kiosztása aláírása Óvodai Adatok felvétele Baloghné Ádám Jegyző által Felvételi és Nevelőtestü Ellenőrzés Óvodavezető 13

17 jelentkezés, Anikó kiírt időpont- előjegyzési let beiratkozás ban napló Óvodai Csoportvezető Folyamatos Felvételi és gyermekek nevelésre óvónők, mulasztási szülei kötelezett gyermekvédelmi napló gyermekek felelősök figyelemmel kísérése igazolatlan hiányzási nyomon követése, esetjelző lapok elkészítése Nevelési évet Feladatok, Óvodavezető aug. 29. Megbízások Munkatár- nyitó hatáskörök elkészítése sak megbeszélés Felvételi és Óvodavezető Irattár előjegyzési szept. 01. napló megnyitása, lezárása, 14

18 /2016-os nevelési év ünnepei, rendezvényei Program Termésbáb készítés(szept. 2.) Takarítási világnap (szept. 23.) Szüreti mulatság-tájház látogatás (szept. 18.) Állatok világnapja (okt. 4.) Egészséghónap (nov.) Adventi készülődés (nov.30., dec. 7.,14.,21.) Mikuláskupa (dec.) Apáról-fiúra (dec. 12.) Kiszézés, télbúcsúztatás (márc.) Szóvarázs anyanyelvi nap Nőnap a nyugdíjasokkal (márc.) Március 15. koszorúzás a Kossuth emlékműnél A víz világnapja (márc. 20.) Húsvéti ráhangolódás (ápr.) A Föld napja (ápr. 22.) Anyák napja Óvodai rajzkiállítás (ápr.-máj.) Fürkésznap (Madarak és fák napja május 10.) Családi sportnap (máj.-jún.) Fészekváltó (jún.) Környezetvédelmi világnap (jún. 5.) Pedagógus napi batyus bál (jún.) Felelős Csoportvezető óvónők Csoportvezető óvónők Szabó Ernőné Csoportvezető óvónők Fazekasné Vinczúr Tünde Csoportvezető óvónők Balogné Orosz Erika Barna Jánosné Béresné Kovács Andrea Makainé Deák Erika Tóth Magdolna Baloghné Ádám Anikó Sebők Józsefné, Tóth Magdolna, dr. Szlávikné Gál Zsuzsanna Csoportvezető óvónők Szabó Ernőné Csoportvezető óvónők Csoportvezető óvónők Szabó Ernőné Fazekasné Vinczúr Tünde Fazekasné Vinczúr Tünde Csoportvezető óvónők Csoportvezető óvónők Papp Erzsébet 15

19 4.4. Szolgáltatások Tevékenység Fejlesztő Megjegyzés Logopédia Logopédia SNI Gyógypedagógia SNI, BTM Fejlesztő foglalkozás Katolikus hittan Olenyik Karolina Olenyik Karolina dr. Szlávikné Gál Zsuzsanna Volosinovszki Enikő óvodapedagógusok Kövesdiné Nagy Nóra Somodi Lajosné Egyéni fejlesztési terv alapján csoportban történik Kedd szerda 4.5. Megbízatások, felelősök Óvodavezető Vezető helyettes Gyermekvédelmi felelősök: Attila u. Közalkalmazotti Tanács vezetője Közalkalmazotti Tanács tagjai Bocskai u. Kossuth tér Baloghné Ádám Anikó Balogné Orosz Erika Csillik Ferencné Barna Jánosné Makainé Deák Erika Volosinovszki Enikő Makainé Deák Erika Sebők Józsefné Nagy Lászlóné A gyermekvédelmi felelősök a nevelési év elején éves tervet készítenek célok, feladatok, programok, tevékenységek meghatározásával. A nevelési év végén éves beszámolót készítenek a munkaközösségi tervek alapján Munkaközösségek, szakmai csoportok Munkaközösség Vezetője Óvoda-iskola átmenetet segítő munkaközösség Makainé Deák Erika Együtt az élő környezetért munkaközösség Fazekasné Vinczúr Tünde Néphagyományőrző munkaközösség Szabó Ernőné Művészeti műhely munkaközösség Farkasné Szabó Edith Belső ellenőrzési csoport Balogné Orosz Erika A munkaközösség vezetők a nevelési év elején éves tervet készítenek célok, feladatok, programok, tevékenységek meghatározásával. A nevelési év végén éves beszámolót készítenek a munkaközösségi tervek alapján. 16

20 4.7. Szülői munkaközösség tagjai Feladatellátási hely Csoport Kossuth tér Vadvirág Muhiné Nagy Mariann- elnök Vackor Pitypang Mini manó Krizsainé Berente Hajnalka - pénztáros Rabiné Ádám Beáta Petőné Szepcsik Kinga Molnár Edina Széles Nikoletta Kalmár Ferencné Nyári Sándorné Papp Szidónia Duka Csilla Olenyik Karolina Barnáné Szirze Lilla Attila úti Maci Bordáné Boros Krisztina Teknőc Farkasné Dóka Anikó Zagyiné Balogh Beatrix Hajdúné Zsótér Melinda Samu Gabriella Tóth Tünde Bocskai úti Süni Duka Istvánné Mókus Halacska Mráz Ferencné Simonyiné Csillik Edina Ujszásziné Deák Erzsébet Hetey Viktória Magdolna Sebőkné Nemes Edit 4.8. Védőnői vizsgálat Feladatellátási hely Lúdtalpvizsgálat időpontja Kossuth tér Szept. 30. Attila úti Szept. 23. Bocskai úti Szept

21 5. Ellenőrzési ütemterv 2. sz melléklet 5.1. Óvodapedagógusok ellenőrzési terve Cél: az óvodapedagógusok szakmai munkájának segítése. A pedagógiai programban megfogalmazott célok, feladatok gyakorlatban történő megvalósulásának segítése, ellenőrzése, szakmai munka javítása. Az ellenőrzési tervet az óvodavezető-helyettesek javaslatai alapján az óvodavezető készíti el, a nevelőtestület az éves munkatervben megfogalmazottak alapján hagyja jóvá. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszereit és az ütemezését. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt. Az óvodavezető minden alkalmazott munkáját legalább egy alkalommal meghatározott szempontok alapján - értékeli a nevelési év folyamán. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett dolgozóval az óvodavezető ismerteti és feljegyzésben rögzíti, az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez intézkedési tervet készít az ellenőrzött személlyel közösen. A vezetői ellenőrzések terve: Az ellenőrzés folyamatos a nevelési év folyamán, mely előre jelzett napokon történik. Valamennyi csoportot érintő időszakos ellenőrzések szempontjai: - a tervezett pedagógiai folyamatok kellő időben és megfelelőminőségben történő megvalósulása, különböző nevelési módszerek alkalmazása a folyamatos napirendben - differenciált nevelés - a nevelési terv értékelése, megvalósulásának elemzése - adminisztráció naprakész vezetése - a gyermekek fejlesztési terve - a kapcsolattartás formáinak megvalósulási színvonala Egyéb megfigyelési szempontok: - otthonos környezet megteremtése - szokások kialakítása, betartatása - játék feltételeinek megteremtése - érzelmi biztonság kielégítése - szeretetteljes légkör biztosítása - szociális kapcsolatok elősegítése - gondozási tevékenység megvalósulása 18

22 - gyermeki önkiszolgáló tevékenység megvalósulása Értékelés: - ellenőrzést követően az érintett óvónővel - csoportlátogatás feljegyzés formájában - önértékelés, mely az önmegismerést, önfejlesztést szolgálja 5.2. Pedagógiai asszisztensek ellenőrzési terve Cél: az óvodapedagógusok munkájának minél hatékonyabb segítése, a nevelési, pedagógiai folyamatokba való aktív bekapcsolódás ösztönzése. Megfigyelési szempontok: - gondozási tevékenység segítése - szociális kapcsolatok elősegítése - dajkák munkájának segítése - szeretetteljes légkör biztosítása - szokások betartatása - a kapcsolattartás formáinak megvalósulási színvonala Értékelés: - ellenőrzést követően az érintett pedagógiai asszisztenssel - önértékelés, mely az önmegismerést, önfejlesztést szolgálja 5.3. Dajkák ellenőrzési terve Cél: a dajkák szakmai munkájának segítése. Az ellenőrzések szempontjai: - a napi tevékenységben való aktív részvétel - a gondozási feladatok megvalósulása - gyermekekkel való kapcsolat minősége - az óvoda helyiségeinek, udvar megfelelő tisztasága, higiénés követelmények betartása - saját csoporton belüli egyéb tevékenységek minősége - az udvari életbe való bekapcsolódás - leltári tárgyak karbantartása Értékelés: - ellenőrzést követően az érintett dajkával - önértékelés, mely az önmegismerést, önfejlesztést szolgálja 19

23 5.4. Takarító ellenőrzési terve Cél: az óvodai helyiségek tisztasággal kapcsolatos elvárásainak betartatása, az udvar növényzetének gondozásával kapcsolatos teendők segítése. Az ellenőrzések szempontjai: - az óvoda helyiségeinek, udvar megfelelő tisztasága, higiénés követelmények betartása Értékelés: - ellenőrzést követően az érintett takarítóval - önértékelés, mely az önmegismerést, önfejlesztést szolgálja 5.5. Óvodatitkár ellenőrzési terve Cél: A számítógépes adatbeviteli feladatokkal (gyermekek, felnőttek nyilvántartása, szabadság, számlavezetés, stb.) kapcsolatos elvárások felügyelete, naprakész dokumentáció ellenőrzése. Értékelés: - ellenőrzést követően az érintett óvodatitkárral - önértékelés, mely az önmegismerést, önfejlesztést szolgálja 6. Értekezletek 6.1. Nevelőtestületi, munkatársi értekezlet Feladat Felelős Határidő 2015/2016. évi munkaterv óvodavezető szept. 30. véglegesítése, elfogadása Munkatársak tájékoztatása az óvoda elfogadott éves óvodavezető március költségvetéséről Éves értékelés a óvodavezető jún. 16. nevelőtestülettel Évnyitó értekezlet óvodavezető aug Szülői értekezlet Feladat Felelős Határidő 1. féléves szülői értekezlet csoportvezető óvónők szept. második, harmadik hete Szülői értekezlet az új gyermekek szüleinek óvodavezető aug

24 A Szülői Szervezet tagjai számára évente egy alkalommal az óvodavezető beszámolót tart az intézmény működéséről és eredményeiről. 21

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014 2015.

ÉVES MUNKATERV 2014 2015. Baptista Szeretetszolgálat KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA 5310 KISÚJSZÁLLÁS Ifjúság u. 2. Pf.: 82. : 06 (59) 520-595 e-mail: kisujov@enternet.hu kisujovi@baptistaoktatas.hu www.kisujovi.hu ÉVES MUNKATERV 2014 2015.

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

BELEGI PITYPANG ÓVODA

BELEGI PITYPANG ÓVODA BELEGI PITYPANG ÓVODA 7543 Beleg, Rákóczi u. 163. Tel.: 0620/3412722 PEDAGÓGIAIMUNKATERV 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Szabó Gáborné Az óvoda nevelőtestülete a munkatervet megismerte és 100%-os

Részletesebben

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó MUNKATERV 2015/2016 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 3170. Szécsény, Magyar út 13. Intézmény OM azonosítója: 202343 Készítette:.. Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE

ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Iktatószám: 508/2/2015. KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE ANTALICS HAJNALKA óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 1. Személyi feltételek... 3 1.1. Adott

Részletesebben

Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde

Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné odor Tünde Nevelőtestületi elfogadás a záradékban 1 I. Bevezetés Kistérségi Óvoda alapító szerve, felügyeleti szerve, fenntartója: Gyomaendrőd

Részletesebben

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582 MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 028582 Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóváhagyta: Galambosi Dorottya óvodavezető Elfogadta: Az

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I ÉS

S Z E R V E Z E T I ÉS 2377 Örkény HUSZKA HERMINA Telefon/fax: +36/29 311 024 Bartók Béla utca 53. ÁLTALÁNOS ISKOLA E_mail: huszkahermina@gmail.com OM azonosító: 032485 Honlap:www.huszkaiskola.hu S Z E R V E Z E T I ÉS M Ű K

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra.

2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. 2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA 6041 Kerekegyháza Park u. 1 A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. Joseph Joubert OM azonosítója:027650 Intézményvezető. Ph. Legitimációs

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 Munkaterv 2015-2016. tanév Tartalom 1. Bevezetés... 2. oldal 1.1. Törvények... 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek... 2. oldal 1.3. Miniszteri rendeletek...

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2015-2016. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2015-2016. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Intézményvezető:.. aláírás Érvényessége. 2015. 09.01. 2016. 08. 31. 1 Ph. Tartalom A

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető

Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető 1 MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Bevezetés Az intézmény szervezési, igazgatási, gazdálkodási sajátosságai Intézményünk alapítója: az Emberi Erőforrások Minisztériuma,

Részletesebben

A differenciálás éve MUNKATERV

A differenciálás éve MUNKATERV A differenciálás éve Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Gimnázium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium MUNKATERV 2015/16-os tanév 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

Részletesebben

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND HÁZIREND DOB ÓVODA 1077 Budapest, Dob u. 95. Telefon/fax: 06-1-342-5133 Honlap: www.dobovoda.hu E-mail: dobovoda@gmail.com Az intézmény OM azonosítója: 034358 Határozatszámon elfogadta: 50 /2015. (X.26.)

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Készítette: Simon Csabáné Nevelőtestület nevében Legitimációs eljárás Szülői Szervezet nevében aláírás Dokumentum jellege:

Részletesebben

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE MESEVÁR ÓVODA 4465. Rakamaz, Bocskai út 76. TEL: +3642-570-717 MESEVÁR ÓVODA M U N K A T E R V E A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Bodnár Jánosné igazgató Rakamaz, 2014. szeptember 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Szent László Völgye Bóbita Óvoda. Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre

A Szent László Völgye Bóbita Óvoda. Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre A Szent László Völgye Bóbita Óvoda Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre A munkatervet készítette: Némethné Keszthelyi Andrea Intézményvezető A munkatervet a Szent László Völgye Bóbita Óvoda alkalmazotti

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató A Kertai Általános Iskola Munkaterve a 2014/2015-ös tanévre Kerta, 2014. augusztus 28. igazgató A Kertai Általános Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a 2014/2015.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Házirend 2014. Bányainé Bejczi Erika PAF Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Iktatószám: /2014. Ellenőrzés száma: 1/2014. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/ SZERVEZETI EGYSÉG: Külső szakértő AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA: Az óvoda működésének átfogó

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1. RÉSZ... 4 1.1. Általános rendelkezések... 4 1.1.1. A közös igazgatású intézmény... 4 1.1.2. Az intézmény

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév A Kecskeméti Szakképzési Centrum MUNKATERVE 2015-2016-os tanév Kecskemét 2015. Kecskeméti Szakképzési Centrum Tartalomjegyzék Bevezető... 3 I. A tagintézmény szervezeti struktúrája... 4 Humánerőforrás...

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól 2012. Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 1 2 BEVEZETÉS Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista

Intézményi közzétételi lista Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde 5331 Kenderes, Szent István út 36. tel: 59/528-010, fax: 59/528-034, e-mail: kenderessuli@gmail.com Intézményi közzétételi

Részletesebben

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata Bárányka Keresztyén Óvoda 6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert utca 23. OM azonosító: 201155 Telefon: +36 20/562-60-52 email: baranyka.ovi@kbgy.hu honlap: http://www.baranykaovi.hu/ A Bárányka Keresztyén

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

A Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 2015/2016. tanévre vonatkozó. szakfeladatonkénti munkaprogramja. Szarvas 2015.

A Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 2015/2016. tanévre vonatkozó. szakfeladatonkénti munkaprogramja. Szarvas 2015. A Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 2015/2016. tanévre vonatkozó szakfeladatonkénti munkaprogramja Szarvas 2015. szeptember I. Helyzetelemzés 1. Személyi feltételek 2. Tárgyi feltételek 3. Tanév

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8.

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. 1 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. (CXC. tv. 8. 1. bek.)

Részletesebben

MUNKATERV. OM azonosító: 034693. óvodavezető. Kispesti Hársfa Óvoda

MUNKATERV. OM azonosító: 034693. óvodavezető. Kispesti Hársfa Óvoda Kompetencia alapú oktatási program bevezetése Kispesten azonosító szám: TÁMOP-3.1.4.-09/1-2009-0018 Kispesti Hársfa Óvoda 1191 Bp. Eötvös u. 9. Tel./fax: 357-415 harsfa@ovoda.kispest.hu OM azonosító: 034693

Részletesebben