2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra."

Átírás

1 2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA 6041 Kerekegyháza Park u. 1 A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. Joseph Joubert OM azonosítója: Intézményvezető. Ph. Legitimációs eljárás A nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői szervezet nevében véleményezte: 2/2015. sz.. név Dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható: Vezetői irodában Iktatószáma: Hatályos: 2015.szeptember augusztus 31. Érvényes: A kihirdetés napjától visszavonásig

2 2015/16. évi munkaterv Kerekegyházi Bóbita Óvoda Az óvoda nevelőtestülete a munkatervet megismerte és 100%.-os arányban elfogadta. Kerekegyháza, augusztus 27. Az óvoda Szülői Szervezet nevében véleményezte, azzal egyetértett. Kerekegyháza, szeptember Munkatervünk az alábbi jogszabályok és szempontok alapján készült: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 22/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és névhasználatáról A Kormány 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról A fenntartó helyi rendeletei A 2014/15. évi nevelőtestületi határozatok

3 2.1.A nevelési év rendje A nevelési év szeptember augusztus 31-ig tart. Az óvoda nyári zárva tartásának tervezett időpontja: 4 hét aug. 1.-aug.31. Nyitás: szeptember 1. Iskolai tanítási szünetek, melyek-az óvodahasználó szülők igényeinek megfelelően - hatással lehetnek az intézmény működésére Őszi szünet: Okt. 26.-nov.1. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő). Téli szünet: Dec.21.-jan.3. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 4. (hétfő). Dec. 24. csütörtök pihenőnap Dec. 12. szombat munkanap Tavaszi szünet: március A szünet előtti utolsó tanítási nap március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap március 30. (szerda) március 5. szombat munkanap március 14. hétfő pihenőnap Az utolsó tanítási nap: jún. 15. A nevelőtestület pedagógiai célra öt napot nevelés nélküli munkanapként használ fel. Október 26.- Nevelői értekezlet Március Szakmai nap Dec Szakmai nap Dec Szakmai nap Az óvoda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 52 és fél óra Reggel ½ 7-től 17 óráig, a nyitva tartás napi 10 és fél óra. A nyitástól zárásig óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. A munkarendet az óvodavezető-helyettes és a tagóvoda-vezető készíti el.

4 Minden dolgozó munkaideje: heti 40 óra Az óvodapedagógusok kötelező óraszáma: 32 óra/hét+4 óra elrendelhető. 2.2.Nevelőtestületi tanácskozások (Nevelés nélküli munkanapok) Sz. Esemény/Téma Felelős Határidő 1. Intézményi önértékelés Önértékelési csoport Október vége elkészítése 2. A tevékenységi területek Óvodavezető Október 26. korcsoportonkénti követelményei 3. Nevelőtestületi értekezlet aktuális feladatok Óvodavezető Március 2.3. Csoportbeosztások Óvoda Csoport Óvodapedagógusok Dajka Ped. asszisztens Rákóczi Mókus Borbélyné Papp Éva Kövecses Altné Pál Bodrogváry Kitti Gergelyné Szilvia Nyuszi Horváthné Görbe Kovács Ágnes Emilné Lukácsi Menyhértné Napsugár Sáriné Bognár Klára Jakab Réthy Kitty Fő utca Csillag Palla Tiborné Tugyiné Szivárvány Katica Csipkebogyó Vörösmarty Szilvia Gödényné Borbély Edit Nyikosné Hulicsár Éva Kis Katalin Kövecses Jánosné Botosné Lukácsi Linda Horváth Gáborné Andrássy Napraforgó Rozsnyói Zoltánné Szappanos Balázsné Józsefné Gulyásné Madi Mária Beszteriné Kis Tünde Hrubos Beatrix Oláh Jánosné Kövecses Teréz Ádám Henrietta Baracskai Anita Létszám Pitypang Berente Jánosné Simon Andrásné Tuman Lászlóné 22 Park utca Gomba Gyulai Lászlóné Kollár Zsoltné Maci Diglicsné Kerekes Rita Nagy Zsófia Járomi Brigitta Pocsai Kinga Feldman Renáta 23 22

5 Fülöpháza Csigabiga Fülöpházi óvoda Bodor Diána Hermánné Végi Julianna Aszódi Gyuláné Juhász Erika Nagy Katalin Dorcsákné Ország Ágnes Baracskai Anita Az óvodavezető kötelezően előírt óraszáma heti 8 óra, ennek eloszlása: kedd: óra Napsugár csoport, délutáni pihenés, játék szerda: 7-11 óra Csigabigacsoport mese-vers, mozgás 2.5 Az óvodavezető-helyettes csoportban letöltendő óráinak száma: 22 óra Szakértői nap: minden hét kedd 2.6. Személyi feltételek Álláshelyek és óraadók A Kerekegyházi Bóbita Óvodában a személyi feltételek a következőképpen alakultak: felvett gyermekek létszáma: 287 fő SNI gyermekek száma: 12 fő óvónői álláshelyek száma: 25 fő gyógypedagógus: 1 fő óvodatitkár: 1 fő dajka: 12 fő pedagógiai asszisztens: 4 fő gyógypedagógus (megbízási szerződéssel) SNI ellátásra logopédus ( megbízási szerződéssel) SNI ellátásra 2.6. b. Munkaközösség Anyanyelvi munkaközösség 3. A nevelési év kiemelt feladatai: 3.1. a nevelési év kiemelt feladatai nevelési programunk cél és feladatrendszere alapján:

6 A tevékenységek tervezésének egységesítése, a pedagógiai célok figyelembe vétele, a megvalósítás értékelése, javítása, rendszeres felülvizsgálata. Határidő: folyamatosan Felelős: minden óvodapedagógus Az életkori sajátosságokra, az egyéni képességekre való fokozott odafigyelés a tevékenységek szervezésénél. Határidő: folyamatos Felelős: minden óvodapedagógus Nagyobb hangsúly fektetése a grafomotoros fejlesztés, a helyes ceruzafogás és használat elsajátításának elősegítésére. Határidő: folyamatos Felelős: minden óvodapedagógus A kommunikáció fejlesztése a nevelőtestületen belül, a szülőkkel és a tagintézményekkel való kapcsolat erősítése. Határidő: folyamatos Felelős: minden óvodapedagógus Zöld óvoda pályázat beadása Határidő: szeptember vége Felelős: Park utcai óvoda óvónői A motivációs eszköztár megújítása, rendszeres alkalmazása. Határidő: folyamatos Felelős: minden óvodapedagógus 3.2. Törvényességi feladatok: A pedagógusok felkészítése a minősítési eljárásokra, szakmai ellenőrzésekre, a pedagógus életpálya modell elvárásaira. Határidő: folyamatos Felelős: óvodavezető, helyettes, tagóvoda-vezető A 3 éves kortól kötelező óvodába járással kapcsolatos törvényi előírások betartása. Határidő: folyamatos Felelős: óvodavezető Az intézmény munkáját szabályozó dokumentumok átdolgozása a törvényi változásoknak megfelelően. Határidő: szükség szerint Felelős: óvodavezető Intézményi önértékelés rendszerének kialakítása Határidő: Felelős: Óvodavezető, óvodavezető-helyettes Az ingyenes gyermekétkeztetéssel kapcsolatos információk eljuttatása a szülők felé. Határidő: szept.4. Felelős: óvodatitkár 3.3. Gyermekvédelmi feladatok: Prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, szükség szerint segítségnyújtás, valamint együttműködés a különböző intézményekkel, szakemberekkel.

7 Felelős: gyermekvédelmi felelős A hátrányos és veszélyeztetett gyermekek óvodába járásának rendszeres ellenőrzése. Felelős: óvodavezető 3.4. Szervezési feladatok: A tanfelügyeleti ellenőrzésekre és minősítésre való előkészületek. Felelős: óvodavezető Gyakornokok munkájának segítése. Felelős: óvodavezető, mentorok Az önértékelési rendszer kialakítása. Felelős: önértékelési csoport vezetője Óvoda időn túli tevékenységek szervezése. Felelős: óvodavezető 3.5. Minőségirányítási feladatok Swot- analízis Felelős: óvodavezető-helyettes Önértékelések segítése Felelős: Önértékelési csoport vezetője Új fejlődési naplók alkalmazása a kiscsoportokban Felelős: kiscsoportos óvónők 3.6. Esélyegyenlőségi tervből adódó feladatok Az egyenlő bánásmód érvényesülése az óvoda minden csoportjában. Felelős: minden óvodapedagógus A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása. Felelős: óvodatitkár A hátrányok leküzdésének elősegítése. Felelős: minden óvodapedagógus A veszélyeztetett gyermekek fokozott figyelemmel kísérése. Felelős: Gyermekvédelmi felelős Az eltérő bánásmódot igénylő gyermekek beilleszkedésének segítése. Felelős: minden óvodapedagógus A tehetségek fejlesztése. Felelős: minden óvodapedagógus 4.Belső ellenőrzési terv. Vezetői ellenőrzések kiemelt feladatai: 4.1.Dokumentumok ellenőrzése: felvételi mulasztási naplók csoportnaplók fejlődési naplók

8 munkaidő nyilvántartások SNI és BTMN-es nyilvántartások Törzskönyv vezetése Tűzvédelmi napló vezetése 4.2.A vezetői ellenőrzések szempontjai: Az óvodapedagógus tervezése naprakész-e? A célok meghatározásában figyelembe veszi-e a pedagógiai program elvárásait? Tudatosan törekszik-e a gyermekek motiválására, érdeklődésük fenntartására? Változatos módszereket, eszközöket használ-e? Biztosítja-e az önálló tapasztalatszerzés lehetőségeit? Tanulást támogató, elfogadó légkört alakít-e ki? Felismeri-e az egyéni problémákkal küzdő gyermekeket, hogyan segíti fejlődésüket? A csoportban kialakuló konfliktusokat felismeri-e, helyesen értelmezi, oldja meg? Értékelésével, visszajelzéseivel segíti-e a gyermekek fejlődését? Megfelelő szakmai tájékozottsággal rendelkezik-e? Fogalomhasználata pontos, szakszerű-e? Az alkalmazott módszerek illeszkednek a feldolgozott témához? Komplex módon veszi-e figyelembe a gyermekek előzetes ismereteit, motiváltságát, a környezet adtalehetőségeket? Az óvodapedagógus nyitottan reagál a csoport aktuális visszajelzéseire? Értékelése folyamán fontosnak tartja a gyerekek pozitív megerősítését? Milyen a kapcsolata közvetlen munkatársaival? részt vesz-e óvoda időn túli tevékenységekben? 4.3.A dajkák munkájának ellenőrzési szempontjai: A saját csoportjuk ellátásán kívül a másik csoportba is besegítenek-e? Munkakörükkel összefüggő feladatokat hogyan látják el? Az óvónők munkáját megfelelően segítik-e? Egymás tiszteletben tartása, toleráns magatartás egymással, a gyermekekkel és a szülőkkel? A HACCP előírások betartása? Takarítási munkák minősége megfelelő-e? 4.4.Belső ellenőrzési terv táblázata F = folyamatos X = ellenőrzési időpont Ellenőrzési terület IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Pedagógiai, tanügy igazgatási Mulasztási napló X X X ellenőrzése Napló ellenőrzése X X X Statisztika X X

9 Ünnepek, hagyományok Folyamatos Szülői értekezlet X X X Kapcsolattartás Folyamatos Munkáltatói feladatok Munkaidő betartása Folyamatos Dajkák munkájának ellenőrzése Folyamatos Gazdálkodás Takarékos gazdálkodás Folyamatos Eszköz-nyilvántartás X Leltár X Biztonságtechnika Folyamatos előírások betartása Helyettesítés túlóra Folyamatos Szabadságolás X X X Egyéb Munkavédelmi előírások Folyamatos betartása, baleset megelőzés Munkavédelmi oktatás X Intézmény tisztasága Folyamatos Udvar tisztasága Folyamatos Dekoráció Folyamatos 5. Reszortfeladatok, megbízatások: Vezető-helyettes: Sáriné Bognár Klára Tagóvoda-vezető: Aszódi Gyuláné Megbízott telephely-vezetők: Palla Tiborné Szappanos Balázsné Iskolai összekötő: Gödényné Borbély Edit Honlap felelős: Kerekes Rita Szertár felelősök: Horváthné Görbe Ágnes Kövecses Jánosné Berente Jánosné Kollár Zsoltné Udvarfelelős: Borbélyné Papp Éva Nyikosné Hulicsár Éva Hermánné Végi Julianna Simon Andrásné Dekoráció, faliújság felelős: Réthy Kitti Kiss Katalin Rozsnyói Zoltánné Gyulai Lászlóné Elsősegély felelős: Bodrogváry Kitti Tugyiné Vörösmarty Szilvia

10 Rozsnyói Zoltánné Diglicsné Kerekes Rita Munkaközösség vezető: Simon Andrásné Gyermekvédelmi felelős: Lukácsi Menyhértné Önértékelési team vezető: Borosné Hajagos Beáta 6. Továbbképzési terv: Egyéni hospitálások Környezettudatos életmódra nevelés Differenciáló nevelés Mozgáskotta Intézményi önértékelés Népi tánc Anyanyelvi nevelés 7. Tárgyi feltételek javítása Az elhasználódott játékok, eszközök szanálása, pótlása Műanyag fektető beszerzése az Andrássy utcai óvodába Csoportszobai bútor beszerzése a Fő utcai óvodába Babakonyhabútor cseréje a Fő utcai óvodába Gyermekasztal beszerzése Park utcai nagycsoportba Homokcsere 8. Felújítások, karbantartások Tisztasági festések Rákóczi utcai mosdó teljes felújítása Fő utcai középső csoport festése, linóleum csere Fő utcai előtér festése Betonjárda részleges javítása Park utcai óvodában árnyékoló szerelése a homokozó fölé Parkolók karbantartása 9. A nevelési év eseményeinek, ünnepségeinek tervezése SZEPTEMBER 1. Tanévnyitó értekezlet, tűzvédelmi, munkavédelmi F: óvodavezető Aug.27. oktatás 2. Munkatársi értekezlet F: óvodavezető Aug Az ingyenes gyermekétkeztetéssel kapcsolatos F: óvodatitkár Szept. 15. igazolások bekérése. 4. Logopédiai szűrés, szülői értekezletek F: Óvodavezető- Szept. 3- helyettes 5. Összevont szülői értekezlet a nagycsoportosoknak F: Csoportvezetők, fejlesztő pedagógus 12-ig Szept Fejlesztési tervek, fejlesztések beosztása F: fejlesztő Szept. 19-

11 pedagógus 7. Nevelői értekezlet a Szüret Feszt- tel kapcsolatban F: Óvodapedagóguso k 9. Tűzriadó próba F: minden csoportvezető ig Szept. 7. Szeptembe r folyamán. 10. Munkaköri leírások és a Házirend aktualizálása F: Óvodavezető Szept. 30- ig 11. Ovi-bazár, kézműves sátor F: Borbélyné, szept. 19. Tugyiné, Botosné 12. Fellépés a szüretin F: Óvodavezetőhelyettes szept Egészségügyi könyvek ellenőrzése F: óvodatitkár szept. 30- ig 14. Adatrögzítés a KIR-ben F: óvodavezető, óvodatitkár szept. 30- ig 15. Munkaközösségi munkaterv F: Simonné Szept Felvételi mulasztási naplók ellenőrzése F: Sáriné, minden Szept. 25. óvónő 17. Kiscsoportosok beszoktatása F: minden kiscsoportos óvónő szept. 30- ig 18. Szülői értekezletek a csoportokban F: minden óvónő szept. 30- ig 19. Papírgyűjtés F: minden óvónő szept. vége OKTÓBER 1. Óvodák bejárása a költségvetés tervezéséhez F: Megbízott telephely-vezetők, tagóvoda vezető Okt. 9. Szülői szervezet ülése F: Óvodavezető Október Egészséghét F: minden óvónő Okt ig 4. Oktatási statisztika F: óvodavezető Okt. 15-ig 5. Gyermekvédelmi munkaterv F: gyermekvédelmi felelős Okt. 15-ig 6. A gyermekek fizikai állapotának felmérése F: minden óvónő Okt. 15-ig 7. Udvari játékok felülvizsgálata F: Udvarfelelősök Okt. 22-ig 8. Okt. 23-i ünnepségek a nagycsoportokban F: Nagycsoportos Okt. 22. Koszorúzás. óvónők 9. Költségvetés tervezése F: Óvodavezető, Okt. 30-ig tagóvoda-vezető 10 Nevelői értekezlet F: Óvodavezető Okt Intézményi önértékelés kidolgozása F: Önértékelési okt. 31. csoport vezetője NOVEMBER 1. Közzétételi lista készítése F: óvodavezető Nov. 15-ig 2. Nyílt nap F: óvodavezető Nov Gondozónők látogatása a kiscsoportokban F: kiscsoportos November

12 óvónők utolsó hete. 4. Vezetői ellenőrzések a kiscsoportokban F: Óvodavezető Nov. 30- tól 5. Portfóliók feltöltése F: érintett Nov. 30-ig pedagógusok 6. Honlap aktualizálása. F: honlap felelős Nov. 30. DECEMBER 1. A szükséges vizsgálatok kérése a Szakértői F: Fejlesztő Dec.15-ig Bizottságoktól pedagógus 2. Mikulás ünnepségek F: minden óvónő Dec Hagyományőrző kézműves foglalkozás F: nagycsoportosok Dec. 2. hete 4. Munkadélutánok F: minden óvónő Dec hete 5. Karácsonyi ünnepségek a csoportokban F: minden óvónő Dec. 3. hete 6. Karácsonyi ünnepség F: óvodavezető Dec Mindenki karácsonya F: Simonné Dec. 19. JANUÁR 1. Vezetői értekezlet F: óvodavezető Jan Nevelői értekezlet F: óvodavezető Jan Szülői fogadóórák F: minden óvónők Jan Óvodavezető ellenőrzései F: óvodavezető Folyamato s 5. Magyar Kultúra Napja: Mesetár F: Nagycsoportos Jan. 22. és középsős óvónők 6. Nagycsoportosok iskolaérettségi vizsgálatai F: fejlesztő Jan. 4. hete pedagógus FEBRUÁR 1. Farsangi ünnepségek az óvodákban F: minden óvónő Február eleje 2. Szülői értekezletek a nagycsoportokban F: nagycsoportos óvónők Február végéig 3. Nyári szünet idejének bejelentése F: óvodavezető Febr. 15-ig 4. Tisztasági szemle az óvodákban F: Telephelyvezető Febr. 19. óvónők 5. Az udvarok baleset megelőző bejárása F: udvarfelelősök Február utolsó hete 6. Nagycsoportosok tervezett látogatása az iskolában F: nagycsoportos Febr. vége óvónők MÁRCIUS 1. Bepillantó (Nyílt nap a leendő óvodások szüleinek) F: minden óvónő Március Beiskolázási terv elkészítése F: óvodavezető Március Március 15-i ünnepségek F: minden óvónő Március Óvodai szakvélemények elkészítése F: nagycsoportos óvónők március végéig

13 5. Víz világnapja F: minden óvónő március Hagyományőrző kézműves foglalkozás F: nagycsoportos márc. 23. óvónők 7. Tavaszi szüneti ügyelet F: óvodavezető helyettes márc Nevelői értekezlet F: óvodavezető Márc.29. ÁPRILIS 1. Versmondó verseny F: nagycsoportos Ápr. 11. óvónők 2 Föld napja F: minden óvónő Ápr Középsősök mérése óvónők jelzése alapján F: fejlesztőpedagógu Ápr. utolsó hete s 4. Óvodai beíratás F: óvodavezető Ápr.20- máj Iskolai beíratáshoz szükséges dokumentumok kiosztása F: nagycsoportos óvónők között. Az iskolai beíratások előtt. 6. Leendő kiscsoportos óvónők látogatása a bölcsődében F: nagycsoportos óvónők Beíratás után MÁJUS 1. Anyák napi ünnepségek a csoportokban F: minden óvónő Május első hetei 2. Szabadságolási tervek leadása F: minden dolgozó Máj Családi nap F: minden óvónő máj Sportnap F: minden óvónő máj Szülői elégedettség mérése F: óvodavezető Máj. vége helyettes 6. Babaköszöntő F: nagycsoportos máj. vége óvónők 7. Nyári ügyeletet kérők névsorának leadása F: minden óvónő Máj. 30. JÚNIUS 1. Nemzeti Összetartozás Napja F: minden óvónő Jún Óvodai ballagások F: nagycsoportos óvónők 3. Nyári ügyelet megszervezése F: óvodavezetőhelyettes 4. Nyári összevont ügyelet F: ügyeletes óvónők 5. Fejlődési naplók elkészítése F: minden óvónő jún A szülők tájékoztatása gyermekük fejlődéséről F: minden óvónő jún Nevelői értekezlet F: óvodavezető jún Pedagógus nap F: óvodavezető Jún. 17. Jún. első hete Jún. 15-ig. Jún-15-től 9. Szabadságolási terv elkészítése F: óvodavezetőhelyettes jún Felvételi mulasztási naplók, csoportnaplók, fejlődési F: óvodavezető jún naplók ellenőrzése JÚLIUS 1. Nyári óvodai élet F: minden óvónő

14 AUGUSZTUS 1. Nyári karbantartások, beszerzések F: Óvodavezető 2. Nyári zárva tartás F: óvodavezető aug.3- aug.30-ig Óvodai nevelési időn kívüli tevékenységek: Ovi foci Park utca Népi gyermektánc Rákóczi utca Pek-torna Park utca Modern tánc Park utca Zene óvoda Andrássy u Református hittan Park u. 10. Külső kapcsolatok erősítése 1. Bölcsőde Gondozónők látogatása a kiscsoportokban Óvónők látogatása a bölcsődében Folyamatos kapcsolattartás 2. Iskola Tanítónők meghívása a nyílt napra Látogatás a nagycsoportosokkal az iskolában Folyamatos kapcsolattartás 3. Humán Szolgáltató Gyermekek szállítása a tanyagondnokok által Gyermekvédelmi szakemberekkel kapcsolattartás 4. Művelődési ház Bábszínházi bérlet Szereplés a városi rendezvényeken A dolgozók részvétele a városi ünnepségeken 5. Könyvtár Csoportok könyvtári foglalkozása

15 HÉT HETI KÖTELE- ZŐ ÓRASZÁM ÓVODAPEDAGÓGUSOK MUNKARENDJE 2015/2016 s tanévben Rákóczi u - i óvoda NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Borbélyné Papp Éva Bodrogváry Kitti Lukácsi Menyhértné Horváthné Görbe Ágnes Sáriné Bognár Klára Réthy Kitty szakértős nap szakértős nap Kerekegyháza, augusztus 30. Hallainé Kis Mária óvodavezető

16 HETI KÖTELE- ZŐ ÓRASZÁM HÉT HETI KÖTELE- ZŐ ÓRASZÁM DAJKÁK és a PED. ASZ. MUNKARENDJE 2015/2016 s tanévben Rákóczi u-i óvoda NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Kovács Emilné Jakab Józsefné Kövecses Gergelyné Kanyó Gáborné Altné Pál Szilvia Tompai Erika Óvodavezető és Óvodatitkár Munkarendje 2014/2015 s tanévben NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Hallainé Kiss Mária Óvodavezető Csop. ban 8 Helenkár Tünde óvodatitkár Kerekegyháza, augusztus 30. Hallainé Kis Mária óvodavezető

17 HÉT HETI KÖTELE- ZŐ ÓRASZÁM ÓVODAPEDAGÓGUSOK, és DAJKÁK MUNKARENDJE 2015/2016 s tanévben Andrássy u - i óvoda Óvónők munkarendje NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Rozsnyói Zoltánné Szappanos Balázsné Simon Andrásné Berente Jánosné Dajkák és ped. a. munkarendje Tuman Lászlóné Kövecses Teréz Trungel Annamária Baracskai Anita Kerekegyháza, augusztus 30. Hallainé Kis Mária óvodavezető

18 HÉT HETI KÖTELE- ZŐ ÓRASZÁM ÓVODAPEDAGÓGUSOK, és DAJKÁK MUNKARENDJE 2015/2016 s tanévben Magvető kiscsoport NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Botosné Lukácsi Linda Horváth Gáborné Dajka Oláh Istvánné Kovács Lilla Kerekegyháza, augusztus 30. Hallainé Kis Mária óvodavezető

19 HÉT HETI KÖTELE- ZŐ ÓRASZÁM ÓVODAPEDAGÓGUSOK MUNKARENDJE 2015/2016 s tanévben Fő u - i óvoda NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Kövecses Jánosné Kiss Katalin Palla Tiborné Tugyiné Vörösmartí Szilvia Gödényné Borbély Edit Nyikosné Hulicsár Éva Kerekegyháza, augusztus 30. Hallainé Kis Mária óvodavezető

20 HÉT HETI KÖTELE- ZŐ ÓRASZÁM DAJKÁK és a PED. ASZ. MUNKARENDJE 2015/2016 s tanévben Fő u - i óvoda NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Beszteriné Kiss Tünde Gulyásné Madi Mária Türnerné Hrubos Beatrix Makuláné Tarjányi Mónika Ádám Henrietta Kerekegyháza, augusztus 30. Hallainé Kis Mária óvodavezető

21 HÉT HETI KÖTELE- ZŐ ÓRASZÁM ÓVODAPEDAGÓGUSOK MUNKARENDJE 2015/2016 s tanévben Park u-i óvoda NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Diglicsné Kerekes Rita , , , , , , , ,30 10,30-16,30 Nagy Zsófia , , , ,30 10,30-16, , , , , Bodor Diána , , , , , , , ,30 10,30-16,30 Hermánné Végi , , , ,30 10,30- Julianna 16, , , , , ,30 Gyulai Lászlóné 6,30-13,30 6,30-13,30 6,30-13,30 6,30-13,30 6, Kollár Zsoltné ,30-13,30 6,30-13,30 6,30-13,30 6,30-13,30 6, Kerekegyháza, augusztus 30. Hallainé Kis Mária óvodavezető

22 HÉT HETI KÖTELE- ZŐ ÓRASZÁM DAJKÁK és ped. asz. MUNKARENDJE 2015/2016 s tanévben Park u-i óvoda NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Nagy Katalin Járomi Brigitta Pocsai Kinga Jakab Róbertné Pongrácz Edina Feldman Renáta Kerekegyháza, augusztus 30. Hallainé Kis Mária óvodavezető

23 ANYANYELVI MUNKATERV 2015/ /2012./XII.17./ Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramja kiemelt feladatul tűzte ki az anyanyelvi nevelés megvalósítását az óvodában. Az anyanyelvi nevelést valamennyi tevékenység keretén belül valósul meg. Az anyanyelv fejlesztése átfogóan jelen van az óvodai életben, beszélő környezettel, szabályközvetítéssel, ismeretnyújtás lehetőségeivel és a helyes mintaadással megvalósítandó feladatot jelöli. Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a gyerekek többsége már az óvodába lépés első szakaszában jelentősen szegényes szókinccsel rendelkeznek, súlyos beszédhibákkal küzdenek, kevés a passzív szókincsük, nehezen tudják magukat kifejezni, kéréseiket, gondolataikat megfogalmazni. A gyerekek a korai fejlődési szakaszban vizuális ingeráradattal fertőződnek, a zajban nem fejlődik ki a finom hallás. Az akusztikus észlelés hiánya beszédmegértési problémákat eredményez, főleg az elemző beszédészlelés gyenge teljesítményét okozza. A család nagy jelentőséggel bír a gyerek anyanyelvi képességeinek fejlődődésében. Sajnos egyre több a hátrányos szociokulturális környezet, az elhanyagolt nevelés, illetve vannak családok ahol a túl sok informatikai eszköz váltja fel az élő beszédet és a mesélést. Sok gyerek tekinthető kommunikációs szempontból veszélyeztetettnek, a család csak részben teljesíti beszédnevelő anyanyelvfejlesztő funkcióját. Ezért nagyobb feladatot ruház a pedagógusokra az anyanyelvi fejlesztés terén. Az alábbi feladatokat tűztük ki. Az óvoda pedagógus feladata: - Az óvodapedagógusnak feladata, hogy, megismerje a családok anyanyelvi kultúráját. - Az óvodapedagógus tudatos fejlesztés eredményekén kell kialakítani a gyermekek beszédfegyelmét, önuralmát, hogy képessé váljanak társaik és a felnőttek mondanivalójának a meghallgatására. - Az óvodapedagógusnak figyelemmel kell, kíséri, nyomon kell követi az egyes gyermek beszédállapotát, beszédértési, beszédtechnikai szintjét. - A tervezett fejlesztés egyénre szabott formáját kell választani. - Az óvodapedagógus mindennapi beszédmintájával, az anyanyelv szeretetével, ápolásával, a választékos beszéddel, a gazdag szókincsfejlesztést próbálja megalapozni.

24 - Az óvodapedagógus az anyanyelvi nevelést komplex módon, beépíti a mindennapi életbe. Az óvodapedagógus által kezdeményezett vers, mesehallgatás több szempontból is fejlesztő hatású. - a gyermekek a mese során gazdag szókincsre tesznek szert, kifejezőképességük fejlődik és a szövegértéshez szükséges oksági és időrendi viszonyok megragadása mellett a fogalmi és kauzális gondolkodásuk is kialakul. - megtanulják a fogalmazásokhoz szükséges nyelvi struktúrákat és relációkat. - gyakorolják azokat a belső képi előhívásmódokat, amelyekre az iskolai oktatás építhet. A fejlesztési tervnél figyelembe vettük a beszédfejlődés szakaszait. Az anyanyelvi nevelés feladatai: Képessé tegye a gyereket a felé áramló verbális és metakommunikációs információ befogadására, megértésére. Képessé tegye a gyereket a saját gondolatai, érzései, vágyai, élményei kifejezésére. Gazdag szókinccsel rendelkezzen, változatos mondatszerkezeteket használjon. A beszédhibák kialakulása, az élettani beszédhibák javítása külső szakember /logopédus/ segítségével történik. A fejlesztéshez elengedhetetlen az alábbi feltétel: - Érzelmi biztonság, nyugodt helyzet megteremtése. - Érzelmileg motivált legyen a gyerek. - A gyerek fejlődési szintjének figyelembevétele. - A gyerek pszichés állapotának, teherbíró képességének figyelembe vétele. - A fejlesztés időtartalmánál ügyelünk a fokozatosságra. - Állandó kontaktus, személyes kapcsolat, egyéni megerősítések. - Lassú érthető tagolt feladatadás. - Az eszközök használatának megismertetése. Módszertani alapelvek: Játékosság Változatosság Fokozatosság Tudatosság

25 A fejlesztés három területe: 1. A beszédészlelés fejlesztése Célja: A beszédhangokat, azok kapcsolódását felismerje, képes legyen az elhangzás sorrendjében felismerni azokat. 2. A beszédmegértés fejlesztése Célja: Az elhangzott szavak mondatok szókapcsolatok, mondatsorozatok megértése. 3. Beszédproduktum Cél: Az életkornak megfelelő beszéd, kifejezőképesség anyanyelvünk változatos eszközeivel. Lehetőségek korcsoportonként Kiscsoport: Sok mondóka mondogatása, gyakorlása Játékos hangutánzó gyakorlatok Ajak és nyelv és nyelvügyesítő gyakorlatok, mimikai izmok erősítése Lánc halmozó-, mondóka mesék, /Formulamesék/ Légző gyakorlatok, varázslégzéssel. A helyes légzéstechnika kialakítása. Az okos kocka megismertetése, passzív szókincs alakítása. Középső csoport Hangfelismerő gyakorlatok, fonémahallás fejlesztés játékokkal. Beszédtechnikai gyakorlatok /ritmus, tempó, magasság/ Állatmesék, novellamesék, egyszerűbb tündérmesék, Mondókák, versek /szókincs fejlesztésére/ Fejlesztő játékok: kifejezőképesség fejlesztésére Anyanyelvi játékok az Okos kockával a passzív az aktív szókincs fejlesztésére és a fogalom meghatározására. Nagycsoport Helyes légzéstechnika A beszédészlelés fejlesztése: hangok analizálása, differenciálása Beszédértés: szókincsfejlesztés, gyűjtőfogalom, fogalmi háló kialakítása az Okos kocka családdal. /állatok, táplálkozás, házi és ház körüli élet eszközei, életmód, igék, melléknevek/ Beszédtechnikai gyakorlatok: ritmus, tempó, magasság Artikuláció fejlesztése: beszédszervek ügyesítését szolgáló gyakorlatok.

26 Mesék kiválasztása a szókincs bővítés szemszögéből/ hazugságmesék, falucsúfoló mesék, tündérmesék. Helyes mondat alkotás, dramatizálás képességének kialakítása. Kommunikációs képesség fejlesztése. JÁTÉKOK Fonay Kissné: Játszunk együtt anyanyelvi képességet Gönczöl Ferenczné: Beszédfejlesztés és anyanyelvi nevelés Okos kocka anyanyelvi család Fazekasné Fenyvesi Margit: A beszédhanghallás fejlesztése A fejlődés várható eredménye nagycsoport végére Beszédészlelés beszédhanghallás fejlettsége alakuljon ki, tudják a hangokat analizálni, differenciálni. Aktívan használják a szókincsüket, merjék kifejezni vágyaikat, érzéseiket, mondanivalójukat. Összefüggően meséljenek, helyes viselkedésformákat teremtsék meg a kapcsolatukban. Használják az udvariassági szokásokat /kérem, köszönöm./ Képről cselekvéseket, történéseket mondjanak el. Vegyék észre az ok-okozati összefüggéseket, tudjanak általánosítani, konkretizálni. Beszéd során kellően hangsúlyozzanak, kellő hanglejtéssel tisztán beszéljenek. A környező világról szerzett ismereteket változatos formában tudják kifejezni. Párbeszéd helyzetben tudjanak együttműködni. Alakuljon ki a beszédfegyelmük, türelmesen tudják egymást és a felnőtteket meghallgatni. Kerekegyháza, szeptember 14. Simon Andrásné munkaközösség-vezető

27 Gyermekvédelmi munkaterv a 2015/2016 s tanévre Cél: - A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, ill. szükség szerint segítségnyújtás, valamint együttműködés a különböző intézményekkel, szakemberekkel. - A családok tiszteletben tartása, családi nevelés erősítése. - Folyamatos, szoros kapcsolat kialakítása a segítséget kérő családokkal. - Figyelembe venni az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúráját. - Biztosítani a sajátos nevelés, ill. differenciált fejlesztés lehetőségét. Feladatok: - Egész tanévben a legfontosabb és elsődleges feladat a gyermekvédelmi teendőkben való részvétel a gyermeki jogok figyelembe vételével. - Jelzési kötelezettség a gyermekvédelem fórumaihoz. Feladatok és elvárások rendje: Az óvodai beíratás támogatása, a három évet betöltött gyermekek óvodába járásának szorgalmazása, távolmaradók felkutatása. Tanév elején (szeptember, októberben): - A beszoktatás után újbóli felmérés, nyilvántartásba venni az újonnan érkező HH gyermekeket, ill. a meglévőkkel kapcsolatos változásokat. - Számba venni a veszélyeztetett, a HH és a HHH gyermekeket, megismerni a családok szociális helyzetét. - Tájékozódni a segélyezési rendszer változásairól, segítségnyújtás a szociális és egyéb adminisztrációs ügyek intézéséhez (pl. ingyenes étkezés, rendszeres nevelési támogatás). - A gyermekvédelmi felelős fogadóórájának és a gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények elérhetőségének közzététele. - A nevelőszülő gondoskodása alatt álló gyermekek gyámságával kapcsolatos tudnivalók közzététele az óvónők részére. Folyamatosan: - Együttműködés a csoportvezető óvónőkkel, ahol szükséges, családlátogatásra menni. - A hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása a csoportokban, a veszélyeztetettség okainak feltárása, felzárkóztatás biztosítása, szakember segítségének kérése. - Tanyáról nehezen járó gyermekek szállítását javasolni. - Megoldást keresni a problémákra, szükség esetén írásban jelezni a Gyermekjóléti, ill. Családsegítő Szolgálat felé.

28 - Együttműködés, kapcsolattartás a megfelelő szakemberekkel, intézményekkel (Humán Szolgáltató Központ, Bölcsőde, iskola, védőnők, orvos, Gyámügy, Nevelési Tanácsadó, stb.) - Rendszeres részvétel a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett esetmegbeszéléseken. November, decemberben: - A rászorulóknak természetbeni juttatás (méz, ruha, egyéb) adományok formájában. - Részvétel a Gyermekjóléti Szolgálat Mikulás járatán, a cipős doboz ajándékozás folytatása. Tavasszal: - Odafigyelés, hogy a különböző programokból ne maradjanak ki a rászoruló gyermekek. Tanév végén: - Beszámoló a gyermekvédelmi munkáról. Kerekegyháza, szeptember 12. Lukácsi Menyhértné gyermekvédelmi felelős

29 A augusztus 27-én megtartott nevelőtestületi értekezleten a munkatervet a nevelőtestület elfogadta és az éves munkát ennek alapján végzi. Kerekegyháza, szeptember 18. Hallainé Kis Mária óvodavezető

30 KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA FÜLÖPHÁZI TAGINTÉZMÉNY 6042 Fülöpháza, József A. u.1. OM azonosító: P E D A G Ó G I A I M U N K A T E RV 2015/2016. NEVELÉSI ÉV Készítette: Aszódi Gyuláné tagintézmény-vezető

31 1. Működési feltételek 1.1. Személyi feltételek 1.1. a. Álláshelyek és óraadók A Fülöpházi Tagintézményben a következők a személyi feltételek: felvett gyermekek létszáma: 24 fő óvónői álláshelyek száma: 2 dajka: 1 fő pedagógiai asszisztens: heti 2 nap gyógypedagógus (megbízási szerződéssel) logopédus 1.1. b. Munkaközösség Jelenleg nem vagyunk tagjai egyik munkaközösségnek sem c. Tanulócsoportok Intézményünkben egy vegyes csoport működik, az alábbi összetétellel. Kiscsoport Középső Nagy Összesen csoport csoport Létszám Logopédiai ellátás Gyógypedagógiai ellátás SNI BTMN Tárgyi feltételek javítása Az elhasználódott, eltört játékok pótlása a kisebb balesetek elkerülése és a gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése érdekében. A homokozó talajának takarására szolgáló háló elhasználódás miatti kicserélése az egészségügyi előírás betartásának érdekében. (higiéniai okok) Homok csere a homokozóban.

32 1.3. Felújítás, karbantartás Gyermekmosdó tisztasági meszelése, fertőtlenítése, az alapvető higiénia biztosítása. A csoportszoba falainak javítása, festése, a parketta felcsiszolása, lakkozása a tiszta, otthonos környezet biztosítása érdekében. A játszóudvar környezetének szépítése, biztonságának folyamatos biztosítása (pályázati pénzből, szülők közössége adományából, társadalmi munkával) A zsibongó tetejének felújítása (nádtető csere, vagy egyéb megoldás) Az óvoda bejárata előtti kerítés (Rózsa utca felöl) kicserélése, esztétikussá tétele. Az udvari játékok tárolására szolgáló épület felújítása (tetőjavítás) 2. A nevelési év feladatai A munkatervben leírt feladatokat az óvodai nevelést érintő törvények, rendeletek, az előző év értékeléséből levont következtetések, a Kerekegyházi Bóbita Óvoda pedagógiai programja és a kompetencia alapú óvodai programcsomag szellemében fogalmaztuk meg. Kiemelt feladataink: Környezet szépítése, díszítése az óvoda helységeiben és udvarán. Gyermekeink környezettudatos magatartásának formálása, a szelektív hulladékgyűjtés folytatása. Közelebb a Zöld óvodához Gyermekek megismertetése néhány gyógynövénnyel. Mozgásfejlesztés a mozgáskottával : a mozgás és egyensúlyérzék fejlesztés lehetőségeinek fokozottabb biztosítása, oldott, játékos légkör megteremtésével. Folyamatos készülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre, pedagógusminősítésre. Portfólió elkészítéséhez szükséges tudás megszerzése, a portfólió anyagának folyamatos, papíralapú és elektronikus gyűjtése, tárolása. o Áttérés a portfólióbarát csoportnapló vezetésére. o Tematikus tervek és foglalkozási/tevékenységi tervek Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című kiadvány alapján történő elkészítése. Pontos, naprakész tájékozottság a pedagógus önértékelésről, intézményi önértékelésről.

33 Aktív részvétel a Kerekegyházi Bóbita Óvoda nevelőtestületéből alakuló Belső Ellenőrzési Csoport (BECS) munkájában. A törvényi változásokhoz alakított SZMSZ, házirend aktualizálása a Fülöpházi Tagintézményben. Éves feladatok meghatározása időrendben Feladat Felelős Határidő Az évszaknak, az ünnepek hangulatának megfelelő térbeli- és fali dekorációk, kiegészítők megtervezése, elkészítése az óvoda helységeiben. SZEPTEMBER Dolgozók Évszakonként folyamatosan Az óvodai csoport névsorának leadása, új gyermekeknek OM azonosító igényeltetés. tagóvoda-vezető Pedagógiai és ügyviteli dokumentációk elkészítése, folyamatos, naprakész vezetése óvónő tagóvoda-vezető től Folyamatos Munkaterv elkészítése 2015/2016 nevelési évre Szmsz és házirend aktualizálása a törvényi változásoknak megfelelően tagóvoda-vezető tagóvoda-vezető Helyi nevelőtestületi értekezlet tagóvoda-vezető Szülői értekezlet tagóvoda-vezető péntek Gyermekek fényképezése Szept-okt? Projekt megvalósítása dolgozók OKTÓBER Statisztika elkészítése, leadása tagóvoda vezető Egészséghét alkalmazottak Állatok világnapja Felsőlajos tagóvoda vezető NOVEMBER

34 Nevelői értekezlet Az adventi időszak ünnepeinek megszervezése: ünnepi dekorációk, óvónők mesejátéka, zenés-irodalmi műsor megtervezése, megszervezés Mikulás+meseszínházi előadás Karácsony az oviban óvónők Őszi szünet ideje Kerekegyháza Adventi időszak Dec. 4. du. Dec. 18. péntek Munkadélután szervezése óvónők November 3. hete Helyi nevelői értekezlet óvónők november vége Nevelési Tanácsadó vizsgálati, tagóvoda vezető Évközben szükség felülvizsgálati kérelmek esetén Téli szünet az iskolában Magyar Kultúra Napja (korcsoportonként mesedramatizálás) Fogadó óra: felmérések ismertetése a szülőkkel JANUÁR délelőttös óvónő január 22. óvónők január 29. Farsang + meseszínház FEBRUÁR dolgozók, szk elnök, szülők február 5. MÁRCIUS Témahét: Húsvét az oviban Víz világnapja programok, tevékenységek előkészítése, tervezése, szervezése Versmondó délelőtt a Költészet napja alkalmából Óvónők március 22. ÁPRILIS Óvónők Versmondó verseny Kerekegyháza Föld világnapja - tevékenységek előkészítése, tervezése, szervezés Óvónők április MÁJUS Anyák napja vasárnap du. Madarak és fák napja Gyermeknap péntek

35 Fogadó óra: gyermekek május vége fejlettségének ismertetése JÚNIUS Évzáró péntek Év végi kirándulás JÚLIUS Nyári zárva tartás, meszelés visszapakolás AUGUSZTUS Tanévnyitó Utolsó hét 3. A nevelési év rendje 3.1. A nevelési év helyi rendje A nevelési év szeptember 01-től augusztus 31-ig tart, mely két részből áll: Szorgalmi idő: szeptember május 31. Nyári életrend: június 01 - augusztus Munkarend Az intézmény nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig napi 10 óra, Heti munkaidő: 40 óra. A tagintézmény-vezető kötelező óraszáma: 22 óra/hét Szakértői feladatok ellátása miatt csütörtöki napokon mentesül az óvodai munkavégzés alól. Óvónő kötelező óraszáma: 32 óra/hét A részletes munkarendet az 1. számú melléklet tartalmazza A szünetek időpontja Az óvoda nyári szünetének tervezett időpontja: július 04 - augusztus 20. (a tervezett meszelés, festés miatt egy hét) 3.4. Nevelés nélküli munkanapok tervezete A nevelésnélküli munkanapokat a közös nevelőtestületi értekezletekre használjuk fel június vége tanévzáró értekezlet augusztus vége tanévnyitó értekezlet

36 3.5. Helyi nevelőtestületi értekezletek szeptember.09. Munkaterv tartalmának megtárgyalása, elfogadása. Munkarendek, aktualitások november vége I. negyedéves értekezlet január vége Féléves értekezlet június Tanévzáró értekezlet. Szorgalmi idő lezárása, elemzések, értékelések Ünnepek A Kerekegyházi Bóbita Óvoda pedagógiai programjában megfogalmazott célkitűzések, feladatok alapján tervezzük és szervezzük ünnepeinket. Célunk, hogy a mindennapoktól eltérő programok, események által megismerjék a jeles ünnepeink szokásait, hagyományait. Feladatunk továbbá, hogy ünnepeink, rendezvényeink folyamat jellegében érvényesüljön az előkészület (ráhangolódás), a lebonyolítás (tevékenységek) és az élmények feldolgozása. Minden mozzanat a gyermekek életkorához, fejlettségéhez igazodva, óvodánk értékeinek megőrzését szolgálja. Az érzelmi feltöltődés mellett fontosnak tartjuk ünnepeink közösségépítő, összetartozást erősítő jellegét. Mikulás Karácsony Farsang Anyák napja Évzáró 3.7. Megemlékezések Október 23 Március 15. Június 4. Nemzeti összetartozás napja

37 3.8. Egyéb programok Születésnapok megünneplése Kirándulás a helyi őszi erdőbe lovas kocsival Munkadélután a karácsonyi ajándékok elkészítésére Irodalmi délelőtt - március Rajzkiállítás megszervezése Gyalogtúra 4. Ellenőrzési terv Nagyon fontosnak tartom az intézmény törvényi előírásoknak megfelelő működését. Mivel két óvónő látja el az intézményben a feladatokat, a tagóvoda vezető ellenőrzése a megvalósítandó tevékenységek, figyelemmel kísérésére, végrehajtására terjed ki. Ezek a következők: - munkafegyelem - munkarend - utasítások betartása és betartatása - munkavégzés minősége - írásos dokumentáció Dokumentumok ellenőrzése: - felvételi mulasztás napló vezetése - óvodai csoportnapló vezetése - a gyermekek egyéni fejlődés fejlesztés dokumentumai - BTMN, SNI gyermekek dokumentációi - Törzskönyv vezetése - étkeztetéssel kapcsolatos dokumentációk - tűzvédelmi napló vezetése

38 1. számú melléklet Munkarend Aszódi Gyuláné 22 óra A hét (páros) B hét (páratlan) nap kezdés-befejezés óra nap kezdés-befejezés Óra hétfő hétfő kedd kedd szerda szerda csütörtök Szakértői nap - csütörtök Szakértői nap - péntek péntek Juhász Erika 32 óra B hét (páratlan) B hét (páros) nap kezdés-befejezés óra nap kezdés-befejezés Óra hétfő 10, ,5 hétfő 7-13,30 6,5 kedd 10, ,5 kedd 7-13,30 6,5 szerda 10, ,5 szerda 7-13,30 6,5 csütörtök 10, ,5 csütörtök 7-13,30 6,5 péntek péntek Dorcsákné Ország Ágnes / 40 óra Kovácsné Baracskai Anita / 16 óra nap kezdés-befejezés óra nap kezdés-befejezés Óra hétfő 6,45-13,15 6,5 hétfő kedd 6,45-14,15 7,5 kedd szerda 6,45-15,15 8,5 szerda csütörtök 6,45-15,45 9 csütörtök 8,30-16,30 8 péntek 6,45-15,15 8,5 péntek

BELEGI PITYPANG ÓVODA

BELEGI PITYPANG ÓVODA BELEGI PITYPANG ÓVODA 7543 Beleg, Rákóczi u. 163. Tel.: 0620/3412722 PEDAGÓGIAIMUNKATERV 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Szabó Gáborné Az óvoda nevelőtestülete a munkatervet megismerte és 100%-os

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV 2014-2015 nevelési év Székhely: 2112, Veresegyház, Árnyas u. 1.sz. OM azonosító: 200689 Készítette: Puskásné Gazdag Mónika óvodavezető Véleményezte és elfogadta:

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

2015-2016 TANÉV MUNKATERVE

2015-2016 TANÉV MUNKATERVE 2015-2016 TANÉV MUNKATERVE KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM 034501 Készítette: Gallina Ilona óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 2. A NEVELÉSI ÉV RENDJE...

Részletesebben

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31.

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. ESZTERLÁNC ÓVODA 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. Készítette: Balog Tiborné Intézményvezető 1 A jó pedagógus megőrzi a múltat, feltárja a jelent

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV Készítette: Ács Sándorné intézményvezető Nyíregyháza, 2015. szeptember 14. 1 A 2014 2015 ös nevelési év rendjét a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15.

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016 Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. 1 Tartalom 1.FEJLESZTÉSI TERV... 4 1.1.Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 2.PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A Zombai Körzeti Óvoda

A Zombai Körzeti Óvoda A Zombai Körzeti Óvoda MUNKATERVE 2014/2015 Zomba, 2014. szeptember A Társulás bemutatása 2014/2015-ös tanév feladatai A költségvetési szerv neve: Zombai Körzeti Óvoda A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

A Szent László Völgye Bóbita Óvoda. Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre

A Szent László Völgye Bóbita Óvoda. Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre A Szent László Völgye Bóbita Óvoda Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre A munkatervet készítette: Némethné Keszthelyi Andrea Intézményvezető A munkatervet a Szent László Völgye Bóbita Óvoda alkalmazotti

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015 MUNKATERV 2014-2015 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége. 2014 09.01. 2015 08. 31. Legitimációs eljárás Ph. :.. aláírás Szülői

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4. OM: azonosító: 202297 2015/2016-os nevelési év INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Összeállította: intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Statisztikai

Részletesebben

Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda 2014-2015 nevelési év kezdésével kapcsolatos feladatokról

Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda 2014-2015 nevelési év kezdésével kapcsolatos feladatokról Szajoli Tiszavirág Óvoda 5081 Szajol, Szent István király út 70. telefon: 56-446-003 mobil: 06-20/530-41-32 email: szajovi@gmail.com Honlapcím: www.szajoliovoda.hu OM: 201969 Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

Tanévnyitó értekezlet 2012/2013. Pedagógiai munkaterv

Tanévnyitó értekezlet 2012/2013. Pedagógiai munkaterv ÁMK Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Magyarbánhegyes Árpád u. 48. Tanévnyitó értekezlet 2012/2013 Pedagógiai munkaterv Készítette: óvodavezető Tartalomjegyzék: 1. 2012/2013 nevelési év működési

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28) Kormány-rendelet

Részletesebben

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE MESEVÁR ÓVODA 4465. Rakamaz, Bocskai út 76. TEL: +3642-570-717 MESEVÁR ÓVODA M U N K A T E R V E A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Bodnár Jánosné igazgató Rakamaz, 2014. szeptember 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Készítette: Simon Csabáné Nevelőtestület nevében Legitimációs eljárás Szülői Szervezet nevében aláírás Dokumentum jellege:

Részletesebben

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Sorszám: J Tárgy: Mezőberény Város Ovodai Intézménye 2014-2015. V nevelési év munkaterve Előterjesztő: Körösi Mi1ály Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke Készítette: Olejné Mertz Judit referens Véleményező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére Tárgy: Alapító Okirat módosítása Tisztelt Humán és Környezetvédelmi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012.

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető: \ ^ '.^UvtAA... ajáírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:

Részletesebben

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje. 2015/2016-os nevelési év

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje. 2015/2016-os nevelési év Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje MUNKATERV 2015/2016-os nevelési év Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje MUNKATERV 2015/2016-os nevelési év I. A nevelési év rendje A 2015/2016-os nevelési év rendjét a

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE

ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE Iktatószám: 263/2/2013. KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE ANTALICS HAJNALKA óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 1. Személyi feltételek... 3 1.1. Adott

Részletesebben

Munkaterve a 2015/2016-os tanévre

Munkaterve a 2015/2016-os tanévre KECSKEMÉTI REFORMÁTUS INTERNÁTUS OM: 039196 Munkaterve a 2015/2016-os tanévre I. Az éves munkaterv készítését meghatározó dokumentumok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012(VIII.31.) EMMI

Részletesebben

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o.

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. MUNKATERVE 2015/2016 TARTALOM: A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. 4. Fejlesztési terv 8 o. 4.1. A tanév

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Előterjesztés. Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről

Előterjesztés. Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről Előterjesztés Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről 1. előterjesztés száma: 222 /2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3. előterjesztés készítésében

Részletesebben

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel: 62/525-090 Tárgy: Kérelem Éves Munkaterv véleményezésére Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Az emberi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

A 2015/2016. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524

A 2015/2016. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 A 2015/2016. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése 2013. június 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2015-2016. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2015-2016. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Intézményvezető:.. aláírás Érvényessége. 2015. 09.01. 2016. 08. 31. 1 Ph. Tartalom A

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó MUNKATERV 2015/2016 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 3170. Szécsény, Magyar út 13. Intézmény OM azonosítója: 202343 Készítette:.. Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év

Óvodavezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év Iktatószám: 89/2014 vezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Alapító okirat szerinti feladatellátás...2 2. Feladatellátást várhatóan jellemző adatok...3 3. Intézmény szervezet, vezetési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u.10. OM azonosító: 202287 INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2015/2016. nevelési év A munkatervet készítette: Tarr Ágnes intézményvezető A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE. 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító: 036456

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE. 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító: 036456 SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. OM azonosító: 036456 1 MUNKATERVE A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVRE KÉSZÍTETTÉK: Kovács Tiborné Kocsisné Bucsi

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28) Kormány-rendelet

Részletesebben

2011/2012-es nevelési év. Készítette : Molnár Gyula Miklósné. óvodavezető

2011/2012-es nevelési év. Készítette : Molnár Gyula Miklósné. óvodavezető NAGYATÁDI ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT EGYESÍTETT ÓVODA FELADATELLÁTÁS TERVEZÉSE /2es nevelési év Készítette : Molnár Gyula

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014 2015.

ÉVES MUNKATERV 2014 2015. Baptista Szeretetszolgálat KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA 5310 KISÚJSZÁLLÁS Ifjúság u. 2. Pf.: 82. : 06 (59) 520-595 e-mail: kisujov@enternet.hu kisujovi@baptistaoktatas.hu www.kisujovi.hu ÉVES MUNKATERV 2014 2015.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS TÁJÉKOZTATÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2011.szeptember 13-án 14 órakor tartandó ülésére, a Napközi otthonos Óvodában folyó nevelőmunkáról, gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ágoston Művészeti Óvoda / Váradi Telephely/Kastély Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzat Szalontai Edit óvodavezető 1 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 34263 Intézmény neve: Ágoston

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

AZ ŐCSÉNYI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 2010/2011 TANÉV

AZ ŐCSÉNYI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 2010/2011 TANÉV 1 AZ ŐCSÉNYI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 2010/2011 TANÉV 2 I. Fejlesztési terv 1, Személyi feltételek Intézményünkben működik a Családi Napközi és Játszóház

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét (1118 Budapest, Csíkihegyek u.11.) Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető:

MUNKATERV 2015/2016. Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét (1118 Budapest, Csíkihegyek u.11.) Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető: Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét (1118 Budapest, Csíkihegyek u.11.) MUNKATERV 2015/2016 Intézmény OM- azonosítója: 034449 :.. Jánosné Szedlacsek Éva Nevelőtestület nevében: Magyarné Adamovszky

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák MUNKATERVE. 2015/2016. nevelési év

Szolnok Városi Óvodák MUNKATERVE. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Szolnok Városi Óvodák MUNKATERVE 2015/2016. nevelési év Készítette: Ferenczné Teleky Éva igazgató A 2015.08.28-án beterjesztett és 2015.szeptember 5-én véglegesített munkaterv 2015. 11.02-én

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út 53. OM:030410 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Kukorelli Eszter óvodavezető 2013. Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csengővár Óvoda OM azonosító:031374 3245 Recsk, Kossuth út 218. Készítette:. Fásiné Fodor Katalin Intézményvezető 23-23-132./2015.(2015. szeptember 1.) határozatszámon

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Boconádi Egységes Óvoda Bölcsőde Többcélú Intézmény Juhászné Kiss Edit intézményvezető Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETŐ... 3 1. Jogszabályi háttér az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

Óvodai intézményegység

Óvodai intézményegység Közzétételi lista 2013-14. nevelési év / tanév 2013. október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2015. október Iktatószám: 463/O/2015. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2015/2016...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20.

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20. Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013.11.20. 1 Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

MUNKA- és FELADATTERV 2015-2016. tanév

MUNKA- és FELADATTERV 2015-2016. tanév MUNKA- és FELADATTERV 2015-2016. tanév Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pécs Készítette: Cselikné Juhász Ildikó Ha elakadok valamiben, akkor megmondom maganak, hogy mit kell

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. július 3-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. július 3-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. július 3-ai ülésére Tárgy: Előterjeszti: Készítette: Szavazás módja: A Kakucsi Kökörcsin Óvoda beszámolója a 2013/14. nevelési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI MUNKA ÉRTÉKELÉSE 2014 / 2015. nevelési év

PEDAGÓGIAI SZAKMAI MUNKA ÉRTÉKELÉSE 2014 / 2015. nevelési év ZEN ANNA RÓMAI KAOLIKU ÓVODA OM azonosító: 036891 8500 Pápa, Zimmermann u. 10. PEDAGÓGIAI ZAKMAI MUNKA RKELE 2014 / 2015. nevelési év Készítette: Veisz Endréné óvodavezető AZ INZMNY KÜLDEE Az Úr parancsai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.)

Részletesebben