Munkaterve a 2015/2016-os tanévre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaterve a 2015/2016-os tanévre"

Átírás

1 KECSKEMÉTI REFORMÁTUS INTERNÁTUS OM: Munkaterve a 2015/2016-os tanévre

2 I. Az éves munkaterv készítését meghatározó dokumentumok évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012(VIII.31.) EMMI r. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja (59/2013 (VIII.9) EMMI r.) 326/2013(VIII.30) Korm.r. A os tanév rendje 28/ (V.28.) EMMI rendelet a tanév rendjéről A kollégium alapdokumentumai II. Helyzetelemzés: Tanulói összetétel: A Kecskeméti Református Internátusba való felvétel kritériumai A Kecskeméti Református Kollégiumba (Internátusba) felvételt nyerhetnek mindazok a diákok, akik a Kecskeméti Református Gimnáziumban kezdik tanulmányaikat, ha ezt kérik. A kollégium vezetése tanulmányi és közösségi szempontokat figyelembe véve a 30 km-nél távolabb lakó diákok bentlakását szükségesnek tartja. A Kecskeméti Református Internátus 119 tanulóval (46 fiú és 73 lány) kezdi meg a tanévet. A tanulók iskolánkénti és nemenkénti eloszlása a következő: Kecskeméti Református Gimnázium 107 fő, ebből 39 a fiú és 68 a lány. Katona József Gimnázium 1 fő (lány). Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium 8 fő, ebből 4 a fiú és 4 a lány. Katedra Művészeti Szakközépiskola 1 fő (fiú). Kecskeméti Református Általános Iskola 1 fő (fiú). Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola 1 fő (fiú). A tanulmányi munka 5 tanulócsoportban (2 fiú csoport, 3 lány csoport) zajlik. A csoportok létszáma: 1. csoport: 24 fő 2. csoport: 22 fő 3. csoport: 25 fő 4. csoport: 23 fő 5. csoport: 25 fő Az Internátus nyitva tartása Az internátus nyitva tartása a Köznevelési Törvény a alapján történik. A helyi rend szerint a diákok péntekenként általában hazautaznak ig hagyják el az internátust és vasárnap ig visszaérkeznek az intézménybe. Személyi feltételek: A működéshez a személyi feltételek adottak. A pedagógiai munkát segíti 1 fő kollégiumi titkár. A technikai dolgozók létszáma 5 fő. Az internátus nevelőtestülete: Sorszám Pedagógus neve Megbízása/feladata 1. Pálné Lencsés Szilvia internátusigazgató 2. Kiss Imréné pedagógiai felügyelet, kézműves foglalkozás 3. Molnár Tamás, erkölcstan 4. Sikó Irén csoportvezető, könyvtárkezelő, kézműves foglalkozás 5. Sipos Gábor Gergő csoportvezető, zene- és kultúrtörténet 6. Szabóné Bartosek Orsolya internátusigazgató-helyettes, GYIV felelős

3 7. Szerdiné Novák Anett csoportvezető, munkaközösség vezető, DÖK segítő tanár 8. Szondi Endre csoportvezető, állampolgárságra és demokráciára nevelés 9. Tótné Kovács Erika csoportvezető, tanulás módszertan 2015-ben pedagógiai szakmai ellenőrzésre előirányzott pedagógus: Pálné Lencsés Szilvia 2016-ban minősítési eljárásban részt vesz: Pálné Lencsés Szilvia A 2015/2016-os tanév során pedagógus önértékelésben előirányzott pedagógusok: Pálné Lencsés Szilvia, Szabóné Bartosek Orsolya, Szerdiné Novák Anett, Molnár Tamás A 2015/2016-os Beiskolázási terv aktualizálása Az adott időszakra nézve elsősorban az intézményi-, intézményvezetői- és pedagógus önértékeléssel kapcsolatos képzések kerülnek előtérbe, melyek a nevelőtestület minden tagját érintik. Rendszeresen részt kívánunk venni a Református Pedagógiai Intézet internátusok számára szervezett szakmai napjain, konferenciáin, illetve az intézményi önértékelés témájában tervezett támogatói csoportot érintő képzésen. Nyomon követjük a változások indukálta képzési lehetőségeket intézményi paramétereink figyelembe vételével. Pedagógus neve Sikó Irén Szondi Endre Tótné Kovács Erika Szabóné Bartosek Orsolya Szerdiné Novák Anett Molnár Tamás Munkaköre Kimutatás továbbképzésben résztvevőkről 2015/2016. tanév A továbbképzésnev e könyvárpedagógia -tanár szak mester képzés történelem szak mester képzés Óraszá m 3 félév hittanoktató 6 félév Intézményi önértékelés Intézményi önértékelés Intézményi önértékelés Kezdés szeptember Befejez és január Finanszíro zás fenntartói támogatás Szerve ző SZTE 2 félév egyéni KLTE 30 óra 30 óra 30 óra szeptember június állami fenntartói támogatás fenntartói támogatás fenntartói támogatás KGRE RPI RPI RPI Tárgyi, anyagi feltételek: A működéshez a tárgyi, anyagi feltételek rendelkezésre állnak. A tanulók nemenként eltérő szinteken, 4-6 ágyas, fürdőhelyiséggel ellátott szobákban vannak elhelyezve. A tanulmányi munka jól felszerelt, igényesen kialakított, a hatósági elvárásnak megfelelt tanulócsoport-szobákban zajlik. Az internátushoz korszerű számítógépekkel ellátott informatika terem, egy konditerem, egy négyzetméteres udvar valamint egy közel háromezer kötetes könyvtár tartozik. A jövőre nézve legfontosabb feladatnak a fűtési rendszer megújítását, a melegvíz-ellátás biztosítását és a lakószobák folyamatos fejlesztését tartjuk, különös tekintettel az ágyak cseréjére. Terveinkben szerepel a főbejárat megerősítése és azzal együtt egy beléptető rendszer kialakítása. III. A tanév legfontosabb céljai és kiemelt feladatai 1. A nevelés és a tanulmányi munkaterületén elért eredmények megőrzése, javítása egységes és következetes keresztyén alapokon nyugvó i tevékenység megvalósításával, a tanulói kötelességek, elvárások egyértelmű megfogalmazása, megkövetelése. 2. A szilenciumi foglalkozások erősítése, a hangsúly áthelyezése a felügyeletről a tanulás segítésére.

4 3. A tanulás-segítés különböző munkaformáinak alkalmazása a tanulókkal való foglalkozás során. 4. A tehetséges tanulók felismerése, fejlesztése, támogatása. 5. A differenciált egyéni törődés erősítése. 6. A napi munka tervezése, szervezése, végrehajtása, értékelése. 7. A pedagógiai önértékelési tevékenység erősítése. 8. Felkészülés a belső, külső ellenőrzésekhez kapcsolódó feladatokra. 9. Az együttműködés erősítése szülőkkel, partner intézményekkel. 10. A diákönkormányzat szerepének erősítése és tevékenységének új elemekkel való bővítése. 11. A pályaorientációs tevékenység erősítése és folyamatossá tétele a tudatos és reális pályaválasztás érdekében. 12. A végzett diákok továbbtanulási eredményeinek nyomonkövetése. 13. Az intézmény jubileumi évfordulójának előkészítése, a hozzáfűződő események lebonyolítása. IV. Pedagógiai, nevelési feladatok: Pedagógiai, nevelési feladatok Feladat Felelős Határidő A tanulói jogok, kötelességek, elvárások egyértelmű megfogalmazása. Házirend ismertetése. szeptember Tűz-és balesetvédelmi oktatás. szeptember A kisebb (szobaközösség) és nagyobb (tanulócsoport és internátus) intézményi lelkész, közösségek építése, formálása. ok Pozitív egyéni és közösségi minták kiemelése. Értékelés csoport és intézményi szinten. A tanulók megismerése, egyéni fejlesztésük irányítása, a fejlesztési eredmények dokumentálása. A nevelés területén elért eredmények megőrzése, javítása, egységes és következetes i tevékenység megvalósításával. A szakmai munkában elért eredmények megőrzése/javítása. Tanulási szokások felmérése. Tanulásmódszertani foglalkozások. A tanulók tanulmányi munkájának folyamatos nyomon követése. A tanulmányi munka terén elért eredmények szinten tartása, javítása, a tanulói képességeknek megfelelő segítségnyújtással. Tanulópárok szervezése. A tehetséges tanulók felismerése, fejlesztése, támogatása, differenciált, egyéni törődés megvalósításával. A tanulók felzárkóztatásának megszervezése és folyamatos működtetése. (korrepetálás) A tanulás segítés különböző munkaformáinak alkalmazása a tanulókkal való foglalkozások során. ok munkaközösség vezető, ok BECS Csoportvezető havonta, félévente szeptembertől A szilenciumi foglalkozások hatékonyságának erősítése, a hangsúly

5 áthelyezése a felügyeletről a tanulás segítésére. Pedagógiai, nevelési feladatok Feladat Felelős Határidő A kötelező- és szabadon választható foglalkozások biztosítása. Hitéleti alkalmak szervezése, a keresztyén nevelés gyakorlatias megvalósítása. Saját környezet iránti igényesség kialakítása, fejlesztése. A környezettudatos szemlélet, magatartás fejlesztése. A szelektív hulladékgyűjtés feltételének folyamatos biztosítása. Az állagmegőrzés terén elért eredmények szinten tartása, javítása, a károkozások számának további csökkentése. V. Tanügyi feladatok Tanügyi feladatok Intézményi lelkész, Feladat Felelős Határidő Az intézmény személyi feltételeinek biztosítása. szeptember 1. Igazgatóhelyettes, munkaközösségvezető, csoportvezetők és egyéb felelősök megbízása, órakedvezmények meghatározása. szeptember 1 Munkaköri leírások aktualizálása. szeptember Kollégiumi csoportok (nevelési és foglalkozási) kialakítása. ig.h., mkv. szeptember 1. A tanügyi dokumentumok, nevelési tervek elkészítése. ig.h.,csoportvezető, kollégiumi titkár szeptember 24. Nevelői munkaidő-beosztások elkészítése. helyettes A tárgyhónapot megelőző hónap utolsó hete Foglalkozásfelosztások, órarendek elkészítése. szeptember 1. A foglalkozásfelosztás megküldése a fenntartónak. szeptember A nevelési tevékenységgel kapcsolatos csoportprofilok, tematikus tervek, foglalkozási tanmenetek, csoportfoglalkozási tervek, szakköri szeptember 24. tervek, szabadidős tevékenységek kidolgozása, átdolgozása. Projektfelelős Projekt tervek elkészítése. Projekt előtt 1 héttel GYIV felelős Munkatervek összeállítása, leadása:, -gyermek- és ifjúságvédelmi munkaközösségveze szeptember 24. -munkaközösségi tő, DÖK-öt segítő -DÖK Választható foglalkozásokra való tanulói jelentkezések lebonyolítása. szeptember Szükség esetén egyéni fejlesztési tervek készítése, a fejlesztés eredményességének dokumentálása.,

6 Tanügyi feladatok Feladat Felelős Határidő A veszélyeztetett, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, védelembe vett, nevelőszülök által nevelt, rendszeres gyermekvédeli támogatásban részesülő tanulók pontos felmérése, folyamatos támogatása. A DSZA-ból való támogatottak körének felmérése. A KIR adatbázisának frissítése, karbantartása., GYIV felelős Kollégiumi titkár szeptember január Intézményi OSA statisztika elkészítése. október 15. Pedagógus továbbképzés helyzetének áttekintése, a továbbképzési kötelezettségről az érintett pedagógus értesítése. ig.h. március Az éves továbbképzési terv összeállítása, megküldése a fenntartónak. március A kollégiumi jogviszonnyal kapcsolatos szándéknyilatkozatok bekérése a következő tanévre. ok május A szándéknyilatkozatok elbírálása. május A felvételt nyert tanulók létszámának egyeztetése a gimnáziummal. április 25. Szülők, tanulók értesítése a kollégiumi felvételről. május 8. A 2016/2017-es tanévre történő beíratkozás lebonyolítása VI. A pedagógiai munkához kötődő infrastrukturális feladatok, Kollégiumi titkár A pedagógiai munkához kötődő infrastrukturális feladatok június 27. Feladat Felelős Határidő Az intézmény bejárása, állapotfelmérés. augusztus 24. Az internátusi feladatellátás tárgyi feltételeinek biztosítása. augusztus 31. Az intézmény helyiségeinek leltározása. Kollégiumi titkár, szeptember június 15. A tanulók tűzriadó próbájának lebonyolítása. szeptember 30. Az újonnan belépő dolgozók munka-, tűz-, balesetvédelmi oktatásának megszervezése. szeptember 15. Az intézmény bejárása, állapotfelmérés, karbantartási, felújítási igény jelzése a szolgáltatási igazgató felé június 15. VII. Ellenőrzés célcsoportja Tanulók Éves belső ellenőrzési terv Éves belső ellenőrzési terv Ellenőrzés területe Ellenőrzést végző Ellenőrzés ideje Magatartás csoportvezető havonta Szorgalom csoportvezető havonta Tanulmányi munka csoportvezető havonta Szilenciumi jelenlét csoportvezető, naponta

7 Ellenőrzés célcsoportja Pedagógusok Kollégiumi titkár Éves belső ellenőrzési terv Ellenőrzés területe Ellenőrzést végző Ellenőrzés ideje A felzárkóztatásra szoruló tanulók csoportvezető, naponta korrepetáláson történő részvétele tehetséggondozás, felzárkóztatás csoportvezető havonta eredményességének ellenőrzése A tematikus foglalkozásokon történő részvétel csoportvezető, hetente A vállalt szabadidős tevékenységeken történő csoportvezető, hetente részvétel Közösségi munka csoportvezető, havonta DÖK segítő Hitélet bibliakör vezető félévente Házirend ig., csop. vez. nev. tan. Az internátusi füzet vezetése csoportvezető, hetente Külön elfoglaltságok igazolásának vezetése csoportvezető naponta A vasárnapi visszaérkezés csoportvezető hetente A kimenő és kilépési engedély határidejének csoportvezető naponta betartása A tanév kezdetén megtartott tűz- és csoportvezető szeptember balesetvédelmi oktatáson történő részvétel Szobarend csoportvezető naponta Foglalkozások tartása ig., BECS megbeszélés alapján nevelők önértékelése ig., BECS intézkedési terv alapján Pontos munkavégzés ig., ig.h. naponta Naplók vezetése ig., ig.h.becs havonta vasárnapi visszaérkezés dokumentálása ig.h. havonta szabadidős tevékenységek dokumentálása ig.h. havonta fegyelmi ügyek és jutalmazások dokumentálása ig.h. félévente diákok egyéni értékelése ig., ig.h. félévente szilenciumokon való jelenlét, ill. a pótoltatásnak ig.h. havonta dokumentálása éves munkatervek és tanmenetek ig. szeptember Programok, projekt tervek ig., ig.h. alkalmanként havi munkabeosztás ig. havonta informatika terem használatának dokumentálása ig.h. naponta konditerem használatának dokumentálása ig.h., havonta tűz- és balesetvédelmi oktatás dokumentálása ig. szeptember Közösségek segítése ig., ig.h. félévente Kapcsolattartás külső partnerekkel ig., ig.h. félévente Kapcsolattartás belső partnerekkel ig., ig.h. félévente gyermek- és ifjúságvédelem ig. félévente A munkaköri leírásban foglalt pontos munkavégzés ellenőrzése ig., ig.h. félévente

8 INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI TERV CÉL: A 2015-ben tanfelügyeletre előirányzott pedagógusok, ill a nevelőtestület 50%-nak önértékelése. Vezetői ellenőrzés - Pedagógus ellenőrzés PLSZ Intézményi ellenőrzés nincs További pedagógusok - 3 főig 1. A célokból eredő feladatok Tevékenységek, feladatok BECS megalakulása Tájékoztatás Pedagógusok Tájékoztatás Szülők Tájékoztatás Diákok Intézményi elvárások ismertetése, elfogadása Pedagógusra Intézményi elvárások ismertetése, elfogadása Vezetőre Intézményi elvárások ismertetése, elfogadása Intézményre Elfogadás (program, terv) Nevelőtestület Kérdőív elkészítése Pedagógus önértékelő Kérdőív elkészítése Munkatársi Kérdőív elkészítése Szülői Kérdőív elkészítése Tanulói PLSZ önértékelése PLSZ munkatársi értékelése PLSZ szülői értékelése PLSZ tanulói értékelése Teljesülési kritérium Módszer, eszköz Határidő Felelős, résztvevők Dokumentumok Tanévzáró értekezlet PLSZ Tájékoztató levél és szóbeli tájékoztatás szülői értekezleten Elkészül: Tájékoztató levél Elkészül: szóbeli tájékoztatás, IKT eszköz szóbeli tájékoztatás, IKT eszköz PLSZ, SZE, SGG, SI,, TKE PLSZ, SZE, SGG, SI,, TKE PLSZ, SZE, SGG, SI,, TKE, MT, KÉ MT, SZBO, MT, SZBO, külsős munkatárs MT, SZBO, külsős munkatárs MT, SZBO, külsős munkatárs Megbízólevél Értekezlet jegyzőkönyve, jelenléti ív Levél, jelenléti ív Levél, jelenléti ív Jelenléti ív - SZBO Jelenléti ív - SZBO Jelenléti ív - SZBO Jelenléti ív - SZBO 1. melléklet 4. melléklet 3. melléklet 2. melléklet

9 Tevékenységek, feladatok PLSZ értékelése PLSZ 2 éves önfejlesztési terv PLSZ önfejlesztési terv feltöltése Teljesülési kritérium Módszer, eszköz Határidő Felelős, résztvevők Dokumentumok ek összesített adatai erősség fejleszthetőség kiválasztás személyes beszélgetés 11. BECS SZBO, pedagógus szoftverbe feltöltés pedagógus, MT intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó dokumentuma önértékelése MT, SZBO 1. melléklet munkatársi értékelés szülői értékelés MT, SZBO MT, SZBO 4. melléklet 3. melléklet tanulói értékelés MT, SZBO 2. melléklet interjú óralátogatás értékelése 2 éves önfejlesztési terv önfejlesztési terv feltöltése interjú óralátogatás ek összesített adatai interjú eredménye óralátogatások eredménye erősség fejleszthetőség kiválasztás személyes beszélgetés szoftverbe feltöltés fő BECS feljegyzés 1 fő BECS + tanár BECS int. vezető, pedagógus pedagógus, MT hospitálási jkv., óra megbeszélési jkv. intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó dokumentuma VIII. A tanév rendje a 28/ (V. 28.) EMMI rendelet alapján 1.) Szorgalmi idő: A szorgalmi idő első tanítási napja: A szorgalmi idő utolsó tanítási napja: szeptember 01. (kedd) június 15. (szerda) A tanítási napok száma: 180 nap Az iskola utolsó, befejező évfolyamán a középiskolákban és a szakiskolákban az utolsó április 29. tanítási nap: Nevelőtestületi értekezletek: szeptember 16.; október 14.; november 11.

10 Az I. félév vége: január 22. Az I. félévet lezáró nevelőtestületi értekezlet: január 27. Nevelőtestületi értekezletek: február 17.; március 9.; április 13.; május 11. Az I I. félévet lezáró nevelőtestületi értekezlet: június 22. (szerda) 2.) Tanítási szünet: Őszi szünet: október 26 október 30. A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. (csütörtök) A szünet utáni első tanítási nap: november 03. (hétfő) Téli szünet: december 21 december 31. A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 18. (péntek) A szünet utáni első tanítási nap: január 04. (hétfő) Tavaszi szünet: március 24 március 29. A szünet előtti utolsó tanítási nap: március 23. (szerda) A szünet utáni első tanítási nap: március 30. (szerda) 3.) Munkarendváltozás ban: december 24. (csütörtök) pihenőnap december (péntek-szombat) Karácsony március 5. (szombat) munkanap március 14. (hétfő) pihanőnap 4.) Az érettségi vizsgák rendje: Írásbeli érettségi vizsgák időpontjai: október május Szóbeli érettségi vizsgák időpontjai: november június ) Beiratkozás a középfokú oktatási intézményekbe: IX június 27. (hétfő) Rendezvényterv Rendezvényterv Időpont Tevékenység Felelős augusztus 30. Ismerkedési est DÖK, Szerdiné Novák Anett augusztus 31. Tőserdei kirándulás Sipos Gábor Gergő október 2. Október 6.- i megemlékezés csoportvezetők október Cserediák program - Miskolc Tótné Kovács Erika október 22. Október 23.-i megemlékezés csoportvezetők december 3. Mikulás est DÖK, Szerdiné Novák Anett december 13. Adventi hangverseny Tótné Kovács Erika február 4. Farsangi vacsora Szerdiné Novák Anett március 11. Március 15.-i megemlékezés csoportvezetők március 20. Kollégiumi jubileumi istentisztelet Szabóné Bartosek Orsolya, Sipos Gábor Gergő

11 Rendezvényterv Időpont Tevékenység Felelős április 21. Internátusi ballagás Molnár Tamás április 28. Szerenád Molnár Tamás május 5. Áldozócsütörtök Sikó Irén, Szondi Endre A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS INTERNÁTUS JUBILEUMI ÉVÉNEK TERVEZETE / 2016-os tanév Tervezett esemény Felelős Határidő 1. Irodalmi, képzőművészeti SG nov.22. pályázatok meghirdetése 2. márc. 19. Konferencia (Bagdy VÁ és PLSZ nov. 30. Emőke) (Internátusi 25 éves vacsora a nyugdíjazott ill. a volt munkatársakkal) FM 3. márc. 20. jubileumi SZBO és SG febr.29. istentisztelet az internátus szolgálatával 4. márc kollégiumi napok (fordított nap) és MT febr. 29. (kezdés: jan. eleje) 5. ápr. 11. H ünnepi irodalmi SG és TKE ápr.4. teaház, Bella Banda zenekar 6. Internátusi füzet kiadása SI 2016.ápr.14. ballagásra 7. Kisfilm készítése SG, PLSZ, MT 2016.márc Vendég a háznál: Zacher VÁ márc. 20. Gábor, (csüt.bibl.óra keretében) 9. Vendég a háznál: Victor VÁ márc. 20. Eszter (csüt.bibl.óra keretében) 10. Vendég a háznál: Pécsy Rita (vagy Levente Péter és Döbrentei Ildikó) (csüt.bibl.óra keretében) VÁ márc. 20. X. Intézményi kapcsolatrendszer Az internátus az eredményesség érdekében a pedagógiai és információs kommunikációt erősíti, ennek megfelelően partneri viszonyt működtet szülőkkel, diákokkal, szakemberekkel, partnerintézményekkel, fenntartóval. Színterei a: szülői értekezletek fogadó délutánok SzMK gyűlések nevelési értekezletek (melyek tervezett időpontjai a tanév rendjében megtalálhatók) DÖK gyűlések heti rendszerességgel gimnáziumi műhely-foglalkozások (hétfőnként) heti rendszerességgel internátusi műhely-foglalkozások (keddenként)

12 heti rendszerességű fenntartói-vezetői megbeszélések évente megrendezett és lebonyolított cserediák-programok XI. Szülőértekezlet, fogadó délutánok, nyílt napok Szülőértekezlet, fogadó délutánok, nyílt napok Név Felelős Időpont Szülői értekezlet szeptember 14. Fogadó délután november február 8. április 11. Nyílt napok november

13 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK Jelen munkaterv augusztus 28-án a nevelőtestület általi elfogadásával lép hatályba és a tanév végéig érvényes. A nevelőtestület nyilatkozata: A munkatervet az intézmény nevelőtestülete augusztus 28-án tartott értekezletén elfogadta.... hitelesítő nevelőtestületi tag A Kecskeméti Református Internátus 2015/2016-os évi munkatervét a fenntartó, az internátus szülői szervezete és diákönkormányzata véleményezte igazgatótanács elnöke internátusi szmk képviselője... DÖK képviselő Kecskemét, szeptember 14.

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM (INTERNÁTUS NTERNÁTUS)

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM (INTERNÁTUS NTERNÁTUS) ECSEMÉTI REFORMÁTUS OLLÉGIUM (INTERNÁTUS NTERNÁTUS) T A N É V R E N D J E 2013 2014 Augusztus Szeptember aug. 26. H 9 00 tanévkezdő áhítat aug. 27. aug. 28. Sze aug. 29. Cs 9 00 tanévnyitó értekezlet aug.

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium A 2015/2016. tanév helyi rendje A tanév első napja: Utolsó tanítási nap: 2015. szeptember 1. (hétfő) 2016. június 15. (szerda) (tanítási napok száma: 180 nap) (hetek száma: 36 hét) Dátum Időpont Esemény

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév

A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév Dátum Tan. nap 2015.08.24 hétfő Tanévnyitó konferencia Intézményi Konferencia 2015.08.25. kedd Tanári Konferencia 2015.08.26.

Részletesebben

A BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi munkaterv

A BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi munkaterv A BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi munkaterv 2015/2016 tanév Elkészítette: Balog Anikó tagintézmény-vezetőhelyettes 1. Jogszabályi háttér A kollégiumi munkatervének

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: Óvoda integrációja 20. jubileumi évprogramjainak megszervezése A felújított, átvett épületekben zajló tanítás megszervezése

Részletesebben

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08.

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. KÉSZÍTETTE :Grébelné Kovács Andrea ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET mb. intézményvezető

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 1. sz. melléklet A tanév helyi rendje 2014/2015 1. A szorgalmi idő A 2014/2015. tanévben a szorgalmi idő - első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) és - utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő).

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV. a 2015/2016. tanévre. Összeállította: Nyitrai Menyhért Kollégiumvezető

KOLLÉGIUMI MUNKATERV. a 2015/2016. tanévre. Összeállította: Nyitrai Menyhért Kollégiumvezető Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4. levélcím: 7151 Bonyhád, Pf. 20. OM: 036378 Internet: www.pseg.hu, e-mail: iskola@pseg.hu Tel: 74-451-719, 550-014,

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV 2014-2015 nevelési év Székhely: 2112, Veresegyház, Árnyas u. 1.sz. OM azonosító: 200689 Készítette: Puskásné Gazdag Mónika óvodavezető Véleményezte és elfogadta:

Részletesebben

Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium intézménye kollégiumának különös közzétételi listája 2015/2016.

Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium intézménye kollégiumának különös közzétételi listája 2015/2016. Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium intézménye kollégiumának különös közzétételi listája 2015/2016. tanév Nagykanizsa Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak?

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Dátum Nap típusa ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Hét Ciklus Tanítási hét sorszáma Tanítási nap

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

BELEGI PITYPANG ÓVODA

BELEGI PITYPANG ÓVODA BELEGI PITYPANG ÓVODA 7543 Beleg, Rákóczi u. 163. Tel.: 0620/3412722 PEDAGÓGIAIMUNKATERV 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Szabó Gáborné Az óvoda nevelőtestülete a munkatervet megismerte és 100%-os

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra.

2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. 2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA 6041 Kerekegyháza Park u. 1 A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. Joseph Joubert OM azonosítója:027650 Intézményvezető. Ph. Legitimációs

Részletesebben

Óvodai intézményegység

Óvodai intézményegység Közzétételi lista 2013-14. nevelési év / tanév 2013. október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: A Szent Mór Óvodával szoros, hatékony kapcsolat kiépítése A nyílt napok, Iskolanyitogatók megszervezése A pedagógus kulcskompetenciák

Részletesebben

A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda munkatervének kivonata 2015/2016-os tanév

A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda munkatervének kivonata 2015/2016-os tanév A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda munkatervének kivonata 2015/2016-os tanév Jelen munkaterv a Magyar Közlöny 2015. évi 73. számában megjelent Az emberi erőforrások minisztere 28/2015.

Részletesebben

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013/2014. TANÉV MUNKATERVE A kötelező tanítási napok száma: 179 nap. Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő), az utolsó tanítási

Részletesebben

T-DANCE Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4553 Apagy. Béke u. 2. OM: 200439 Adószám: 18812277-1-15

T-DANCE Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4553 Apagy. Béke u. 2. OM: 200439 Adószám: 18812277-1-15 T-DANCE Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4553 Apagy. Béke u. 2. OM: 200439 Adószám: 18812277-1-15 Készítette: Kalapos Tamás Igazgató 1 A 2008/09-as tanév munkatervének összeállításához felhasznált dokumentumok:

Részletesebben

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016.

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. Veszprémi SZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. időpont program felelős (felelősök) augusztus 31. 17 00, osztályfőnökök,

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv Dátum Esemény Felelős Ellenőrzi Augusztus 16. Alakuló értekezlet. Munkaközösségi értekezletek Mkv. 16.-18 Szakmai továbbképzések TÁMOP-IPR

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012.

Részletesebben

Munkaterv 2010-2011 21

Munkaterv 2010-2011 21 Munkaterv 2010-2011 21 SZEPTEMBER Szervezési tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket Az éves munkaterv elkészítése Továbbképzési terv pontosítása Napközis csoport

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4. OM: azonosító: 202297 2015/2016-os nevelési év INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Összeállította: intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Statisztikai

Részletesebben

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM 2015 2016. tanévi munkaterve Elfogadta: a nevelőtestület Pécsett, 2015. szeptember 30. (Dr. Barna Viktor, igazgató) 1 1. A tanévi munkaprogram előkészítésének rendje (időpontok,

Részletesebben

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM HÁZI RENDJE 1 1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 229/2012.

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV TANÉV HELYI RENDJE ESEMÉNY MEGNEVEE hó Tanévnyitó alakuló értekezlet 19. szerda 11:00 Javítóvizsgák - írásbeli 24. hétfő Javítóvizsgák - szóbeli 25-27. kedd-csütörtök augusztus

Részletesebben

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA Beiratkozás: Az intézménybe történő beiratkozás a tanévkezdést megelőző március hónap második hetében történik meg. Az iskola kötelező felvételi körzete Dötk,Gyűrűs,

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagy, 2015. 08. 31. Benga András Igazgató A munkaterv összeállításánál következő dokumentumokat vettük alapul: - A köznevelési Törvényt.

Részletesebben

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el.

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el. SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 3910 TOKAJ, BODROGKERESZTÚRI ÚT.5. OM:203055 ÉS IDEGENFORGALMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUM 2015

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

A Zombai Körzeti Óvoda

A Zombai Körzeti Óvoda A Zombai Körzeti Óvoda MUNKATERVE 2014/2015 Zomba, 2014. szeptember A Társulás bemutatása 2014/2015-ös tanév feladatai A költségvetési szerv neve: Zombai Körzeti Óvoda A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Különös közzétételi listája

Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Különös közzétételi listája Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Különös közzétételi listája Jogszabályi alapja: a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) és (5)

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. kötet I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIADMÁNYOZÁSA... 1 1. BEVEZETÉS... 1

Részletesebben

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Egri Szakképzési Centrum József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Az Egri SZC József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

Munkaprogram a 2014/2015-ös tanévre

Munkaprogram a 2014/2015-ös tanévre Munkaprogram a 2014/2015-ös tanévre AUGUSZTUS Aug. 25. 8 óra Megbeszélés 8-12 óra Korrepetálás Szakmai munkaközösségi értekezletek 13 órától Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet Aug. 26. 8 órától Javítóvizsga

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA

A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI

Részletesebben

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje. 2015/2016-os nevelési év

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje. 2015/2016-os nevelési év Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje MUNKATERV 2015/2016-os nevelési év Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje MUNKATERV 2015/2016-os nevelési év I. A nevelési év rendje A 2015/2016-os nevelési év rendjét a

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon. 2015/2016-os tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon. 2015/2016-os tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS KOLLÉGIUMÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOK VÁROS KOLLÉGIUMÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOK VÁROS KOLLÉGIUMÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mondd és elfelejtik Mutasd meg és emlékeznek Vond be őket és megtanulják. (Konfucius) Az intézmény címe: 8600. Siófok, Szépvölgyi u. 2. Készítette: Kozmáné

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM. FEHÉRHEGYI SZAKISKOLÁJA és ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. 7629 Pécs, Pákolitz István u. 33. OM: 203049. Szervezeti egységkód: 023

PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM. FEHÉRHEGYI SZAKISKOLÁJA és ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. 7629 Pécs, Pákolitz István u. 33. OM: 203049. Szervezeti egységkód: 023 FEHÉRHEGYI SZAKISKOLÁJA és ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 7629 Pécs, Pákolitz István u. 33. Szervezeti egységkód: 023 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 Az SZMSZ célja, feladata...

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015 MUNKATERV 2014-2015 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége. 2014 09.01. 2015 08. 31. Legitimációs eljárás Ph. :.. aláírás Szülői

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje Munkaterv része: A 2015/2016. tanév helyi rendje Gimnázium 1. Tanítási napok szünetek: Tanítási napok száma: A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

A 2015/2016. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524

A 2015/2016. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 A 2015/2016. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Utolsó frissítés: 2016. január 5. VEZETÉSI CÉLOK, ALAPELVEK 1. Modern cél- és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2015/2016. tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2015/2016. tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2015/2016. tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 2 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 6 fő tánctanár - 1 fő zongoratanár Oktatott tantárgyak Összlétszám

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben