Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium"

Átírás

1 Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre

2 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról - A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és módosításai - A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. - A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról - 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatról - 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról - az Évi XXXIII. Törvény a Közalkalmazottak jogállásáról és a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet - 326/2013. (VIII: 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról évi I. törvény: a Munkatörvénykönyve - a 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról - 106/2012. (VI.1.) Korm. rendelet az érettségi vizsgaszabályzat módosításáról - a 26/1997. (IX.3.) NM rendelete az iskola-egészségügyi ellátásról - a 277/1997. évi kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről - 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről - Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje, Pedagógiai programja és egyéb szabályozásai - a 2014/2015-ös tanév értékelése 2. A tanév rendje: Első tanítási nap: augusztus 24. (hétfő) Utolsó tanítási nap: június 15. (szerda) A tényleges tanítási napok száma: 181 nap Ballagás: június 15. (szerda) 15:00 óra I. félév vége: január 22. Az eredményekről az iskolák a szülőket értesítik: január 29-ig. Őszi szünet: október 26-tól október 30-ig A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. (csütörtök) A szünet utáni első tanítási nap: november 2. (hétfő) Téli szünet: december 21-től december 31-ig A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 18. (péntek) A szünet utáni első tanítási nap: január 4. (hétfő) Tavaszi szünet: március 24-től április 1-ig A szünet előtti utolsó tanítási nap: március 23. (szerda) A szünet utáni első tanítási nap: április 4. (hétfő)

3 Munkaszüneti napok és munkanap áthelyezések a) március 14. pihenőnap szeptember 5. szombat munkanap b) október 23. péntek: 1956-os forradalom emléknapja (őszi szünet) c) december 24. csütörtök pihenőnap december 12. szombat munkanap d) március 15. kedd: Az 1848-as forradalom ünnepnapja e) március vasárnap-hétfő: Húsvét (tavaszi szünet) f) május vasárnap-hétfő: Pünkösd A rendeletben biztosított 5 tanításmentes nap felhasználása december 12. szombat január 29. péntek március 23. szerda március 31. csütörtök április 1. péntek Műveltségi Vetélkedők, Luca-napi vásár, Süti-kuckó Félévi értekezlet, Felsős Farsang (DÖK nap) Meteorológiai nap, Tavaszi rajzverseny, Húsvéti játszóház Tavaszi szünet Tavaszi szünet 3. Mérések: Országos mérés: A és 10. évfolyam valamennyi tanulóra kiterjedően: olvasás és szövegértés, matematikai eszköztudás Időpont: május 25. (szerda) Országos Idegen nyelvi mérés: A és 10. évfolyam valamennyi tanulóra kiterjedően az általuk tanult első idegen nyelvből (angol vagy német) Időpont: május 18. (szerda) Kilencedikes tanulók jelentkezése központi írásbelire: Egységes írásbeli felvételi vizsgák kilencedikesek részére: Pótló írásbeli felvételi vizsgák kilencedikesek részére: Osztályozó-, különbözeti és javítóvizsgák időpontjai október 6-7. (osztályozó) 14: január (osztályozó) 14: április (osztályozó) 14: június (osztályozó, különbözeti) 10:00 Javítóvizsgák időpontja: augusztus :00 A Pedagógiai program szerint szervezett vizsgaidőpontok: Saját mérések 2. évf. matematika és magyar év végi felmérés (május utolsó hete) 4. évf. matematika, idegen nyelv és magyar év végi felmérés (május utolsó hete) 6. évf. matematika, idegen nyelv, magyar, történelem, földrajz év végi felmérések (június első hete)

4 9. évf. idegen nyelv, matematika, magyar, történelem, földrajz bemeneti mérés (augusztus utolsó hete) 10. évf. idegen nyelv, matematika, magyar, történelem, földrajz, informatika kisérettségi valamint a többi évfolyamon is szervezhetők év eleji és év végi felmérések is 4. Az iskolai nevelő-oktatómunka A 2015/2016-os tanévben elsődleges oktatási célunk egyrészt, hogy az érvényben lévő tantervi követelményeknek eleget tegyünk, másrészt, hogy a három éve bevezetett új kerettantervet tovább vigyük a 3. és 7. évfolyamon. A tantervben foglaltakra épülő tanmenetek haladási tervének fegyelmezett betartásával, nagyobb hatékonysággal, a lehetőségekhez mérten differenciált tanórai foglalkoztatással érjük el, hogy tanulóink mindegyike képességeinek megfelelően sajátítsa el az adott tantárgyból a tananyagot. Továbbra is elsődleges célunk, hogy hatékonyan tudjuk diákjainkat felkészíteni a sikeres felvételire, érettségire, illetve továbbtanulásra és a munkába állásra. A nevelőtestület összetétele alkalmas az iskolában folyó nevelő-oktatómunka színvonalas ellátására, a tanárok terhelése a lehetőségek szerint egyenletes. Nevelési-oktatási munkánkat az érvényben lévő Pedagógiai Programra alapozzuk. b) Tanulói létszámadatok: Alsó tagozat Osztály 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C összesen Létszám fő Felső tagozat Osztály 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C összesen Létszám fő Gimnázium Osztály 9.A 9.B 9.C 10.A 10.B 10.C összesen Létszám fő 5. Személyi feltételek: A tantestület létszáma: 48 fő Személyi változások: 30 osztályban összesen 744 fő tanul. Az átlagos osztálylétszám 25 fő. Jéger Judit (tanító) 3 év GYES után visszatér a munkába. Kocsisné Révai Ildikó (matematika) állandó tagja lesz tantestületünknek.

5 Új kollégák: Békési Enikő angol nyelv Bodnár Tibor szakmai tanár Fülöpné Domján Zita angol nyelv, informatika (főiskolai végzettség) Nagyné Török Katalin tanító Pappné Juhász Erzsébet matematika, ének-zene (főiskolai végzettség) Rábai Csaba programozó matematikus Somogyi Péterné informatika (főiskolai végzettség) Tóthné Molnár Ildikó biológia, földrajz Új kollégáink segítése Beilleszkedésüket kijelölt mentorok (a munkaközösségek feladata) segítségével könnyítjük meg. Beszélgetések és októbertől óralátogatások segítségével ismerkedünk meg gondjaikkal, nevelési vagy szakmai problémáikkal, hogy kellő időben segítséget tudjunk nekik nyújtani, ha szükséges. Az osztályfőnöki munkaközösségnek tervszerűen, rendszeresen kell segítenie a pályakezdő osztályfőnököket, hogy megismerjék az iskolánk sajátosságaiból adódó speciális feladatokat, az adminisztratív tevékenységet, a nevelési lehetőségeket. b) Továbbképzések: A képzés neve résztvevő szervező akkreditált vagy másoddiploma a képzés idő tartama fizeti időpont összeg Erkölcstan tanári Kissné Molnár Anita neteducatio Mesterképzés 120 óra államilag támogatott c) Megbízások Általános igazgatóhelyettes: Nevelési, oktatási igazgatóhelyettes: Iskolaszék elnöke: Közalkalmazotti Tanács elnöke: Közalkalmazotti Tanács tagja: Beiskolázási, pályaválasztási, továbbtan. felelős: Ifjúságvédelmi felelős: Diákönkormányzatot patronáló tanár: Diákönkormányzatot segítő tanár: Tankönyvfelelős: Munkavédelmi felelős: Az órarendet készíti, a naplót felügyeli: A közösségi szolgálatot szervezi és felügyeli: Színházfelelős, hangversenyfelelős: Intézményi tanács tagjai: Somogyvári Dóra Deák Edit Csordás Erika Gál Szilvia Bánhegyiné Fekete Ágnes Tóthné Molnár Ildikó, Somogyvári Dóra Dudás Gyöngyi Csabai Mária Darai Rita Fodor Ede, Somogyvári Dóra Koós Ádám Kaposvári László, Somogyvári Dóra, Deák Edit Kissné Molnár Anita Dávid Andrásné, Dorkó Gabriella Molnár Péter Dávid Andrásné Szabóné Fülöp Erzsébet önkormányzati képviselő intézményi tanács elnöke szülői munkaközösség elnöke

6 d) Munkaközösségek Osztályfőnöki munkaközösség: Reál munkaközösség: Humán munkaközösség: Idegen nyelv munkaközösség: Természettudományi munkaközösség: Informatikai munkaközösség: Alsós munkaközösség: Könyvtáros, tankönyvfelelős: Berecz Józsefné Kovács Judit Dávid Andrásné Dombóvári Ágnes Kocsisné Egerszegi Emese Szeghalmi Ferencné Darai Rita Fodor Ede A munkaközösségek önálló munkaterv szerint működnek, munkatervük az iskolai munkaterv mellékleteit képezik. A munkaközösség-vezetők középszintű vezetői feladatokat látnak el. Az iskolavezetés szakmai tanácsadó testületeként működnek: részt vesznek a szakmai irányításban, ellenőrzésben, beszámoltatási jogkörrel felruházott vezetők. A szülői munkaközösség elnöke: Szabóné Fülöp Erzsébet Az első szülői választmányi értekezleten kerül sor a többi tag megválasztására. 6. A nevelőtestület A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Felelős az intézmény legfontosabbnak tartott pedagógiai alapelveinek érvényre juttatásáért, az iskolában folyó oktatónevelő munka színvonaláért, feladatainak meghatározásáért. a) Pedagógus ellenőrzések (tanfelügyelet): 2015/ I. félév: Csordás Erika Kaposvári László Kovács Judit Somogyvári Dóra 2015/ II. félév Berecz Józsefné Bóta Nikolett Erdélyi Mária Kocsisné Révai Ildikó Kolenktár Tibor Szeghalmi Ferencné b) Pedagógusminősítések: 2015/2016-os tanévben: Berecz Józsefné Bóta Nikolett Csabai Mária Csordás Erika Erdélyi Mária Jankó Katalin Kocsisné Révai Ildikó Kolenktár Tibor Pappné Pető Klára Somogyvári Dóra Szeghalmi Ferencné

7 c) Létrehoztuk a belső önértékelési csoportot, elkészítettük az önértékelési szabályzatunkat, és az ötéves programunkat. E munkatervnek mellékletét képezi az éves önértékelési terv. A BECS tagjai: Kaposvári László, Deák Edit, Somogyvári Dóra (intézményvezetők) Gál Szilvia, Bánhegyiné Fekete Ágnes (Közalkalmazotti Tanács tagjai) Tóthné Molnár Ildikó Jéger Judit Tolnai Nikolett 7. Az oktatás tárgyi feltételeinek biztosítása Osztályterem 36 ( , ) Labor 1 (702) Szaktanterem / Tanműhely 1 (601-rajz) / 1 (701-technika) Informatika terem 5 (602, 604, 703, 704, 705) Könyvtár 1 Az osztálytantermek díszítése az osztályfőnök felelőssége. A díszítés jellege tükrözze az oktató és nevelőmunka szándékát, támaszkodjon a nemzeti és az iskola kultúrájára, a szakképzés irányára. A díszítés módja nem tehet kárt a tantermek falában, ill. a berendezési tárgyakban. b) Technikai eszközök Számítógépek: Tanulók számára hozzáférhető Pedagógusok számára hozzáférhető Hordozható számítógép Helyi hálózatba kapcsolt Monitorok száma Nyomtatók száma Egyéb technikai eszközök száma Ebből: CD lejátszó: Videokamera Fénymásoló Projektor interaktív tábla 122 db 112 db 10 db 25 db 122 db 123 db 15 db 45 db 15 db 2 db 3 db 5 db 20 db Számítógépeink fejlesztéséért, szoftverbeszerzéseinkért az informatikai munkaközösség felelős, együttműködve az informatika szaktanárokkal, az iskola műszaki vezetésével, valamint a rendszergazdával. a) A pályázati lehetőségeket még jobban kiaknázva folytatjuk a tantárgyak eszköztárának fejlesztését b) Szülők, tanulók összefogása segítségével tarjuk rendben a tantermeinket. A tantermek festésében továbbra is számítunk a szülők segítségére. A kamerák elhelyezése az állagmegóvást szolgálja. c) Bővítjük az elektronikus információhordozó állományunkat, valamint az elméleti oktatáshoz szükséges eszközállományunkat a közismereti és a műszaki terület tervei alapján, az eszközjegyzéknek megfelelően. 8. Legfontosabb feladataink 1. Tanmenetek A munkaközösség-vezetők felelősek a tanmenetek alapelveinek meghatározásáért, a kerettantervben foglaltak betartásáért, szakmai színvonaláért. Az elkészült tanmeneteket összegyűjtik, szakmailag ellenőrzik, s aláírás után átadják az igazgatóhelyettesnek. Tanmenetek leadási határideje: szeptember 15. Felelősök: szaktanárok, munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettesek

8 2. Ifjúságvédelem Iskolánk minden év elején az osztályfőnökök, az ifjúságvédelmi felelős és az iskolai védőnő bevonásával felkutatja és nyilvántartásba veszi a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulókat. Év elején felmérjük az SNI-s tanulókat, elkészítjük a szakértői jelentések alapján a szükséges határozatokat, elkészítjük a fejlesztőpedagógussal együtt a tanulók órarendjét, s ezt folyamatosan ellenőrizzük. Tájékoztatjuk ellenőrzőn, elektronikus naplón keresztül a szülőket. Feltétlenül fontos ebben a tanévben a fejlesztő pedagógus és az osztályfőnökök hatékonyabb együttműködése. Határidő: folyamatos Felelős: Dudás Gyöngyi, Deák Edit 3. Iskolai közösségi szolgálat A december 23-án elfogadott Nemzeti Köznevelési Törvény bevezette, majd a módosítása az iskolai közösségi szolgálatot, és az érettségi elkezdésének feltételeként szabta. Ez a tanulók különböző készségeit és kompetenciáit fejlesztő pedagógiai eszköz, mely hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolás tanulók megismerjék a közösségben való tevékenykedés erejét, az ily módon szerzett tudásukat életük során jól hasznosíthatják. Intézményünknek ebben a tanévben is az Iskolai közösségi szolgálatot szabályozó dokumentumban foglaltak szerint folyik a közösségi szolgálat szervezése, annak dokumentálása. Határidő: folyamatos Felelős: Kissné Molnár Anita, osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek 4. Tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök, és sportkörök Az iskolai oktatómunkához kapcsolódva a nevelőtestület tagjai felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozásokon, szakkörökön, felvételi és érettségi előkészítőkön segítik diákjainkat a különböző intézményi, városi, megyei, országos szintű versenyekre, nyelvvizsgákra és a továbbtanulásra való felkészítésben. A foglalkozás neve óraszám (/hét) A foglalkozás vezetője Weöres Iskolai Hírmondó újságíró szakkör 1 óra Szeghalmi Ferencné Történelmi felfedezők 1 óra Dávid Andrásné Rajzszakkör 2 óra Csordás Erika Német szakkör angolt tanulóknak 1 óra Csordás Erika Informatika szakkör 1 óra Somogyi Péterné Somogyvári Dóra, Kaposvári 1 óra Földrajz szakkör László 2 óra Tóthné Molnár Ildikó Énekkar 2 óra Pappné Juhász Erzsébet Magyar nyelv és irodalom Csabai Mária, Dudás Gyöngyi, 1 óra felvételi előkészítő Kissné Molnár Anita Matematika felvételi előkészítő 1 óra Berecz Józsefné, Kocsisné Révai Ildikó, Takács Istvánné Földrajz felvételi előkészítő 1 óra Berecz Józsefné Biológia felvételi előkészítő 1 óra Deák Edit Kémia felvételi előkészítő 1 óra Juhászné Gál Anikó Angol felvételi előkészítő 1 óra Békési Enikő Programozó szakkör 1 óra Bodnár Tibor Kézműves szakkör 1 óra Darai Rita versenyfelkészítés, korrepetálás igény szerint

9 5. Tervezett versenyek: Természettudományi munkaközösség február Lóczi Lajos Országos Földrajzverseny I. forduló (9-10. évf.) február Teleki Pál Országos Földrajzverseny (7-8. évf.) február A Földgömb nemzetközi középiskolai földrajzverseny február Hermann Ottó Országos biológia verseny március Less Nándor Földrajzverseny (7-10. évf.) április Jelky András Városi Földrajzverseny rendezés Reál munkaközösség - Hevesy György Országos kémia verseny (2016. február) - Bólyai Országos Matematika Csapatverseny (2015. október 16.) - Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny (2016. február 19.) - Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny (2016. március 17.) Idegen nyelvi munkaközösség - Tiniagy 4 fordulós országos angol nyelvi levelezős verseny Informatikai munkaközösség - Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny Alkalmazói és Programozói kategóriáiban tervezünk versenyeztetést a évfolyam számára. 6. Az állandó feladatokon belül amelyek a tanév rendjéből és a pedagógiai program megvalósításából erednek kiemelten kezeljük azokat a tevékenységeket, amelyek az iskolaélet szempontjából részletesebb intézkedési tervet igényelnek, vagy végrehajtásuk határidőhöz, más törvényi előíráshoz kötöttek: Beiskolázási program összeállítása és végrehajtása a 2016/17-es tanévre. A tanév rendjében meghatározott programok végrehajtása. A mérés-értékelési rendszer működtetése. Egységes elvek kialakítása az oktató-nevelő munka minden területén. Az ifjúságvédelmi tevékenység. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felmérése az új meghatározás szerint, majd segítése. A sajátos nevelési igényű és más problémákkal küzdő tanulók segítése. Az osztályfőnökök munkájának szervezése, irányítása. Felkészülés az ellenőrzésre, pedagógusminősítésre Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógiai tevékenység, összhangban a diákönkormányzat munkaprogramjával. Tanulói képességfejlesztés. A tehetséges tanulók gondozása. Hatékony, humánus, kölcsönös tiszteletre épülő nevelési eszközök alkalmazása. Tanulói közösség építése. A tanórai hatékonyság növelése.

10 A tanulók tanulási képességeinek, módszereinek támogatása és fejlesztése. A tananyag fejlesztése. Szemléltetés és oktatástechnika tanórai alkalmazásának növelése. A pedagógusok egyenletes leterhelésének követése. A kötött munkaidő dokumentálása az elektronikus napló segítségével. A belső ellenőrzési program összeállítása. A tanügyi dokumentumok kezelése, különös tekintettel a tanulói nyilvántartó és igazoló dokumentumokra. A tanulók értékelésének módja, ütemezése, kapcsolódása a kompetenciavizsgálatokhoz. Az egészség megőrzésére, a természet- és a környezetvédelemre nevelés. Az intézményen belüli kommunikáció javítása: - Az információcsere javítása az e-naplón keresztül - Az adminisztratív-technikai dolgozók tájékoztatása A tanulók érdeklődésének megfelelő szabadidős programok szervezése. A tanév során kirándulások szervezése Az intézményi alapdokumentumok felülvizsgálata, átdolgozása. Az elektronikus napló teljes körű használata az időkorlátok pontos betartásával. Külső gyakorlóhelyek felkutatása, üzemlátogatások. Egységes követelményrendszer kialakítása. Versenyeken való részvétel, felkérés esetén rendezés. Továbbképzéseken való aktív részvétel. Munka- és tűzvédelmi tevékenység 7. Hangosítás, stúdió Az iskolai stúdióban tevékenykedő kollégáink a szokásos hangosításokat, informatikai eszközök kezelését, fotózásokat és videofilmek készítését az idén is elvégzik pl. évnyitó, október 23.-a, március 15., Weöreshét rendezvényei, ballagás stb. Az iskolai stúdió munkáját Koós Ádám és Bodnár Tibor irányítja. 8. Nyílt nap Ebben a tanévben is a hagyományainknak megfelelően megrendezzük az iskolai nyílt napot, a képzésen kívül az iskolai élet egészét próbáljuk meg bemutatni az érdeklődő általános iskolai tanulóknak és szüleiknek. A 8. osztályosok számára bemutatjuk iskolánkat, illetve képzési rendszerünket. A nyílt nap rendezéséért Somogyvári Dóra, Szeghalmi Ferencné és Kaposvári László felelősek. 9. Az egészséges életmóddal és a környezeti neveléssel kapcsolatos feladatok Az intézmény egészséges életmódra nevelési és környezeti nevelési programja végrehajtásakor az osztályfőnökökre és a pedagógusokra támaszkodik. Az intézményvezetés és az osztályfőnöki munkaközösség gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai:

11 Az egészségnevelési program részeként kábítószer, és a káros szenvedélyek megelőzésére irányuló programok, ismertetők, előadások kidolgozásának segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése. A környezeti nevelési program részeként lehetővé teszi a szelektív hulladékgyűjtést. Az osztályfőnöki munkaközösség folyamatosan tartsa a kapcsolatot a védőnővel és az iskolaorvossal, vonják be őket osztályfőnöki órák megtartásába! 10. A könyvtárral kapcsolatos feladataink A könyvtár házirendjének ismertetése a tanulókkal. Rendhagyó órák tartása a könyvtárban, ez kerüljön be a tanmenetekbe és a munkaközösségi munkatervekbe. A közismereti és szakmai tanárok több olyan feladattal lássák el a tanulókat, melyek a könyvtárban való kutatómunkára irányulnak. Megszerettetni az olvasást a diákokkal, olvasóvá nevelés A tanárok személyes példamutatással is járuljanak hozzá a tanulók olvasóvá és színházlátogatóvá neveléséhez. 9. A munkaközösségek általános működési és fejlesztési feladatai A munkaközösségek a munkaközösségek vezetőinek felelősségével és irányításával és a pedagógusok bevonásával végezzék feladataikat konzultálva és együttműködve a többi munkaközösséggel: legalább öt alkalommal tartsanak munkaközösségi értekezletet a tanévben az értekezletek tartalmáról vezessenek jegyzőkönyvet, azt számítógépes formátumban tárolják és e- mailben küldjék át a területért felelős igazgatóhelyettesnek a tanév végén, ha intézkedés szükséges, azonnal. fejlesztési tevékenységüket, működésüket tervezzék, terveiket munkaközösségi munkatervben fogalmazzák meg, azt számítógépes formátumban tárolják és ben küldjék át a területért felelős igazgatóhelyettesnek, a tanévnyitó értekezleten pedig számoljanak be arról. fejlesztési tevékenységüket, működésüket dokumentálják, elemezzék, eredményeik és tapasztalataik alapján határozzák meg a további fejlesztési feladatokat és célokat önmaguk és az intézmény vezetése számára, készítsenek minderről a tanév végén munkaközösségi beszámolót, azt számítógépes formátumban tárolják és ben küldjék át a területért felelős igazgatóhelyettesnek, a tanévzáró és értékelő értekezleten számoljanak be arról. Fejlesztési és működési tevékenységük során térjenek ki a következő területekre: A munkaközösség tanügyi tevékenysége Értékeljék a személyi feltételek változásait, az ebből eredő előnyöket, nevezzék meg a megoldásra váró problémákat! Értékeljék a helyettesítések alakulását, nevezzék meg a megoldásra váró problémákat! Értékeljék órarendi, tantárgyfelosztási tapasztalataikat! Értékeljék a munkaközösség hatáskörébe tartozó dokumentumok megfelelőségét, az adminisztráció jellemzőit, nevezzék meg a problémákat! (naplók, jegyzőkönyvek, dolgozatok, szabályzatok, stb.) Tervezzék és tartsák nyilván önfejlesztésüket, a továbbképzéseken való részvételüket, az ott szerzett ismereteket osszák meg egymással! Értékeljék a mérések eredményét (kompetenciamérés, házi vizsgák, felvételi, érettségi, stb.) Tegyenek javaslatot időben a hiányzó, meghibásodott eszközök beszerzésére, javítására.

12 A munkaközösség szakmai, pedagógiai munkája Kövesse nyomon a tanterv tanmenet szerinti végrehajtását, elemezze, értékelje azt! (oktatási célok végrehajtása, elmaradások, problémák) Hozza létre saját adminisztrációs rendszerét, és fejlessze azt! (tanmenetek, tantervek, koncepciók, szabályzatok) Elemezze és értékelje a beiskolázás, osztály- és csoportszervezés jellemzőit! Vizsgálja és értékelje az oktatási segédeszközök használatának, hatékonyságának jellemzőit! (tankönyvek, jegyzetek, szemléltető eszközök alkalmazása) Elemezze és értékelje oktatási módszerének jellemzőit! (módszertani irányelvek hatékonysága, célszerűsége) Ellenőrizze az oktatási nevelési folyamatot! (óralátogatások, felmérések) Értékelje a tanár- diák- szülő kapcsolatrendszerének jellemzőit! A munkaközösség eredményességi mutatói Vizsgálja és értékelje a tanulók tanulmányi eredményeit, azok jellemzőit, változóit! Vizsgálja és értékelje a nevelési eredményeket, nevezze meg a megoldásra váró problémákat! Tartsa nyilván a tanterven kívüli eredményeket! (versenyek, vizsgák, egyéni eredmények, kompetenciamérés eredményei) Értékelje a kiemelendő tanári, nevelői tevékenységet, jelezze az iskolavezetésnek! Egyéb munkaközösségi tevékenység Tartsa nyilván a pályázatokban végzett munkát, programokat, oktatással nem összefüggő feladatokat stb. Kísérje figyelemmel az egyenletes leterhelés elvét! 10. A DÖK működésével kapcsolatos feladatok A 2015/2016. tanévben törekedni kell arra, hogy a DÖK működése a tanulók igénye alapján is megfeleljen az új köznevelési törvénynek. Ennek érdekében: A pedagógusok, az osztályfőnökök hangsúlyozzák a diákképviselet fontosságát, támogassák a tanulókat az önszerveződésben! A tanulók kapjanak rendszeres és világos információt a DÖK működéséről, és a diákképviseleti lehetőségekről! A DÖK készítsen éves munkatervet és hajtsa végre azt! A DÖK aktívan vegyen részt a programok szervezésében! Programjában törekedjen a diákképviseleti tevékenység és az önszerveződés népszerűsítésére! (iskolagyűlés) Iskolai díjak (Weöres Emlékplakett, Weöres Kupa, STAR osztály, STAR tanuló) szempontjainak figyelemmel kísérése, javaslattétel a díjak odaítélésére. A DÖK vezető tanára gyűjtse a tanévben az iskolai versenyeredményeket, segítse a jutalmazás megszervezését! Házirend felülvizsgálata, diák etikai kódex megismertetése az évfolyamokon. A diákönkormányzatot patronáló tanár (Csabai Mária) az intézményvezetés és a DÖK közötti hivatalos kapcsolattartó.

13 b) A hagyományápolással és az intézményi kultúra fejlesztésével járó feladatok Folytatva az eddigi gyakorlatot, nagy gondot kell fordítani a hagyományok ápolására. Ezeken keresztül is lehetőségünk és szükségünk van partnereink pozitív kötődését erősíteni, a diákéletet mozgalmassá tenni, olyan iskolát fenntartani, amelynek partnerei a diákok, a szülők és a tanárok is, és vállalják a velünk való közösséget és azzal népszerűsítésünket környezetünkben. Ezért folytatnunk kell eddig sikeres programjainkat, megtartani jeles napjainkat, és bővíteni azoknak az eseményeknek a számát, amelyek méltán öregbítik intézményünk hírnevét. c) Hagyományos rendezvényeink a 2015/2016-os tanévben Osztálykirándulások (szeptember + május) Műveltségi Vetélkedő Föld7, háziversenyek Jelky András Városi Földrajzverseny Színházlátogatás Hangverseny (3 alkalommal, iskolai szinten) Hagyományos, rendeletben meghatározott megemlékezések Ballagás d) Az esztétikus, harmonikus, otthonos iskolai környezet kialakításának elősegítésére a diákönkormányzattal együtt ebben az évben is meghirdetjük a tanterem szépségversenyt. Határidő: szeptember dec. 15. Felelős: Csabai Mária a diákmozgalmat segítő tanár, diákönkormányzat 11. Beiskolázás Az idei tanév beiskolázási rendjét az 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet szabályozza, ennek alapján alakítottuk ki a beiskolázási tervünket. A nyílt napokon, a pályaválasztási kiállításon, és az általános iskolák meglátogatásakor tájékoztatjuk a nyolcadikosokat és szüleiket. Tehetséggondozó szakkört hirdettünk meg informatikából, földrajzból és angol nyelvből. Fontos határidők Jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételi vizsgára: december 08. Írásbeli felvételi vizsga: január 16. szombat Pótfelvételi: január 21. csütörtök Értesítés a központi felvételi vizsga eredményéről: február 4. A jelentkezés határideje: február 12. Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása: március 09. A jelentkezők felvételi rangsorának elküldési határideje a Felvételi Központhoz: április 8. A felvételi központ visszaküldi a felvételi rangsort: április 19-ig A jelentkező tanulók értesítése a felvételi eredményről: április 26-ig Beiratkozás: június 22. szerda

14 12. Osztálykirándulások Történelmi, kulturális értékeink, társadalmi és természeti környezetünk megismerésére, az osztályközösség erősítése céljából egy napot igénybe vevő osztálykirándulásokat szervezünk. I. Városi osztálykirándulás Az osztályfőnökök a diákokkal együtt kirándulási tervet készítenek, amit a szülői értekezleten a szülőkkel véleményeztetnek. Felelős: Berecz Józsefné, osztályfőnökök Időpont: - felső tagozat és gimnázium: szeptember 5. szombat - alsó tagozat: szeptember 12. szombat Száma Osztály Osztályfőnök Kísérő Útvonal 1. 5.A Csabai Mária Békési Enikő 2. 5.B Kovács Judit Pappné Juhász Erzsébet 3. 5.C Kondás Orsolya Somogyi Péterné 4. 6.A Dávid Andrásné 5. 6.B Dudás Gyöngyi Miskolci Állatkert és Kultúrpark Tervezett költség (/fő) 700 Ft Tapolca C Kaposvári László Lillafüred 550 Ft 7. 7.A Kocsisné Egerszegi Emese Diósgyőri vár 1100 Ft 8. 7.B Koós Ádám Attila Fülöpné Domján Zita Papírgyári Múzeum 250 Ft 9. 7.C Jankó Katalin Dorkó Gabriella Papírgyári Múzeum 250 Ft A Deák Edit Somogyvári Dóra Pannon-tenger 600 Ft B Dombóvári Ágnes Bodnár Tibor Bükk-hegységi Múzeum túra C Berecz Józsefné Gál Szilvia Pannon-tenger 600 Ft A Kissné Molnár Anita Tóthné Molnár Ildikó Múzeum B Szeghalmi Ferencné Fodor Ede Sárospataki Vár 2690 Ft C Kocsisné Révai Takács Istvánné A Csordás Ildikó Erika Erdélyi Mária Bükkszentkereszt 235 Ft B Kolenktár Tibor Rábai Csaba C Szűcs Ibolya Juhászné Gál Anikó Bükk-hegységi túra II. Tavaszi osztálykirándulás Az osztályfőnökök a diákokkal együtt kirándulási tervet készítenek, amit a szülői értekezleten a szülőkkel véleményeztetnek. Felelős: Berecz Józsefné, osztályfőnökök Időpont: június 10. péntek

15 Osztály Osztályfőnök Kísérő Útvonal Tervezett költség (/fő) 1.A Ducsainé Kiss Ildikó 1.B Bánhegyiné Fekete Ágnes Tolnai Nikolett 1.C Darai Rita Jéger Judit 2.A Fodor Edéné Nagyné Török Katalin 2.B Balla Fanni Lőrinc Erzsébet 2.C Bíróné Kőrösi Andrea 3.A Bogár Endréné 3.B Hajdu Margit 3.C Pappné Pető Klára Tapolca Miskolci Állatkert, Csanyik, rövid bükki túra Nyíregyházi Állatkert 4.A Szabóné Bodor Zita 4.B Bóta Nikolett Sárospatak 4.C Csányi Veronika 5.A Csabai Mária Békési Enikő 5.B Kovács Judit Pappné Juhász Erzsébet Szentendre (kétnapos) 5.C Kondás Orsolya Somogyi Péterné 6.A Dávid Andrásné 6.B Dudás Gyöngyi 6.C Kaposvári László 7.A Kocsisné Egerszegi Emese 7.B Koós Ádám Attila Fülöpné Domján Zita 7.C Jankó Katalin Dorkó Gabriella 8.A Deák Edit Somogyvári Dóra 8.B Dombóvári Ágnes Bodnár Tibor 8.C Berecz Józsefné Gál Szilvia 9.A Kissné Molnár Anita Tóthné Molnár Ildikó 9.B Szeghalmi Ferencné Fodor Ede 9.C Kocsisné Révai Ildikó Takács Istvánné 10.A Csordás Erika Erdélyi Mária 10.B Kolenktár Tibor Rábai Csaba 10.C Szűcs Ibolya Juhászné Gál Anikó Bélapátfalva, Szilvásvárad Debrecen, Hortobágy Budapest Szeged Gyula, Makó

16 13. Az igazgatóság ellenőrzési terve Az iskola zavartalan működtetése érdekében az igazgatóság hetente (hétfő 8-10-ig) értekezletet tart az aktuális szervezési, nevelési-oktatási feladatok koordinálása érdekében. Továbbra is ellenőrizzük: - a munkafegyelem alakulását: az órák kezdését, befejezését, a folyosó, a bejárat, az udvar rendjét, - a teremrend betartását, a teremcserék bejelentését, a helyettesítések elvégzését, - fokozottan ellenőrizzük a tanári adminisztrációs munkát: az elektronikus naplók kitöltését, az osztályzatok beírását, a hiányzók pontos vezetését, a mulasztások igazolását- a munkaterhelés nyilvántartását. Az iskola belső ellenőrzése keretében az igazgatóság tagjai és a munkaközösség-vezetők rendszeresen látogatják a tanórákat, a látogatások után megbeszélést tartanak. Előkészítik az intézményellenőrzés bevezetését, kollégákat óralátogatások keretében szakmai tanácsokkal látnak el. Határidő: folyamatos Felelős: Kaposvári László, Deák Edit, Somogyvári Dóra 14. Tűzrendészet és balesetvédelem A tanévben is megtartjuk a tűz- és balesetvédelmi oktatást a tantestület tagjainak és a tanulóknak egyaránt. Évente kétszer balesetvédelmi bejárást tartunk, egyszer pedig tűz- és bombariadót gyakorolunk. Határidő: folyamatos Felelős: Koós Ádám

17 15. Feladataink időrendi sorrendben Eseménynaptár 2015/2016-os tanévre Augusztus Nap Óra Esemény Felelős :00 Tanévnyitó értekezlet Kaposvári László, mk. vezetők :00-15:00 Tankönyvvásár Fodor Ede :00 Első osztályos szülői értekezlet Első osztályos osztályfőnökök :00 Első tanítási nap, Tanévnyitó Kaposvári László :30 Szülői értekezlet és 4. évfolyam és 4. évfolyamok osztályfőnökei :30 Szülői értekezlet felső tagozat évfolyam az érintett osztályfőnökök :30 Kilencedik osztályos szülői értekezlet Kilencedikes osztályfőnökök Szeptember Nap Óra Esemény Felelős 5. Őszi osztálykirándulások felső tagozat és gimnázium felsős és gimnáziumi osztályfőnökök 8. 15:30 Értekezlet munkaterv elfogadása Kaposvári László 12. Őszi osztálykirándulások alsó tagozat alsós osztályfőnökök :00 Intézményi Tanács Kaposvári László :00 Szülői Munkaközösségi Értekezlet Kaposvári László :50 Tűzriadó próba Kaposvári László :30 Zöldségszobrászat verseny Darai Rita :30-08:20, 14:30-16:30 Őszi hulladékgyűjtés Csabai Mária, DÖK 3-4. hét Könyvtárbemutató órák Fodor Ede

18 Október Nap Óra Esemény Felelős :25 Zenei világnap (rádiós műsor) Pappné Juhász Erzsébet :00 Weöres Nap, őszi rajzverseny :25 Megemlékezés az aradi vértanúkról (rádiós műsor) :30 Osztályozó vizsgák Kaposvári László, Kocsiné Egerszegi Emese, Szűcs Ibolya, Deák Edit, Csordás Erika, Dorkó Gabriella Csabai Mária Somogyvári Dóra, érintett tanárok 9-ig Első évfolyamos diákok felmérése Elsős osztályfőnökök :30 Értekezlet - A pedagógus életpályamodellről Deák Edit :30 Vers és mesemondó verseny alsó tagozatosoknak Szabóné Bodor Zita, Hajdu Margit 16-ig Nevezés a Kenguru Matematikaversenyre Kovács Judit :00-16:00 Iskolakönyvtárunk napja Fodor Ede :20-11:00 Iskolai ünnepély október 23. tiszteletére Dávid Andrásné Hangverseny TINIAGY országos angol nyelvi levelezős verseny Őszi szünet A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. csütörtök A szünet utáni első tanítási nap: november 2. hétfő Dorkó Gabriella Dombóvári Ágnes November Nap Óra Esemény Felelős 2-6. Origami hajtogatás technika órákon Dorkó Gabriella 7. 10:00-13:30 Nyílt nap gimnáziumunkban Somogyvári Dóra, Szeghalmi Ferencné, Kaposvári László 12 14:20 Anyanyelvi versenyek magyar tanárok :30 Értekezlet az I. negyedév értékelése :25 A magyar nyelv napja (rádiós műsor). Az első negyedév vége Kaposvári László, mk. vezetők Kissné Molnár Anita

19 óra Nyílt nap az alsó tagozatos tanulók szüleinek alsós tanítók óra Nyílt nap a felső tagozatos és gimnáziumi tanulók szüleinek felsős és gimnáziumi tanárok :00-18:00 Fogadódélután minden tanár :25 Első gyertyagyújtás (rádiós műsor) Csordás Erika 14:20 Angol nyelvi versenyek Idegen nyelvi munkaközösség December Nap Óra Esemény Felelős 4. 11:20-12:00 Mikulás-műsor Darai Rita 7. 08:25 Második gyertyagyújtás (rádiós megemlékezés) Berecz Józsefné 8-ig Nyolcadikos tanulók jelentkezése központi felvételi vizsgára Nyolcadikos osztályfőnökök 8. 15:30 Értekezlet Aktuális feladatok, információk Kaposvári László 12. Tanítás nélküli munkanap 1-3. óra Műveltségi Vetélkedők Dávid Andrásné 4. óra Téli rajzverseny 5-6. óra :25 Luca-napi vásár, Süti-kuckó, kézműves játszóház Harmadik gyertyagyújtás (rádiós megemlékezés) Csordás Erika, Dorkó Gabriella Bánhegyiné Fekete Ágnes, Lőrinc Erzsébet, Pappné Pető Klára Somogyvári Dóra 17. Tanterem szépségverseny Csabai Mária, DÖK :20-12:05 Negyedik gyertyagyújtás, karácsonyi műsor 16:00 Karácsonyi műsor a szülők részére SZÍNJÁTSZÓ Téli szünet A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 18. péntek A szünet utáni első tanítási nap: január 4. hétfő 24. Pihenőnap, bedolgoztuk december 12-én Január Nap Óra Esemény Felelős :30 Ki mit tud? Csabai Mária, Darai Rita :20-16:00 Műveltségi Vetélkedő döntője Dávid Andrásné

20 16. 10:00 Központi írásbeli felvételi vizsga a kilencedik évfolyamra :30 Osztályozó vizsgák Somogyvári Dóra Somogyvári Dóra, érintett tanárok :00 Alsós osztályozó konferencia Kaposvári László :00 Pótló központi felvételi vizsga a kilencedik évfolyamra Somogyvári Dóra 15:30 Felsős osztályozó konferencia Kaposvári László 08:25 A magyar kultúra napja (rádiós megemlékezés) Dudás Gyöngyi :30 Weöres Sándor és kora iskolai csapatverseny Humán mk. 14:30 Gimnáziumi osztályozó konferencia Kaposvári László Az első félév vége :30 Felsős és gimnáziumi szülői értekezletek az érintett osztályfőnökök :30 Alsós szülői értekezletek az érintett osztályfőnökök 29. Tanítás nélküli nap 10:00 Félévi értekezlet Kaposvári László, mk. vezetők 16:00 Felsős farsang Csabai Mária, DÖK Február Nap Óra Esemény Felelős 2. 16:00 Intézményi tanács féléves munka beszámoló Somogyvári Dóra 3. 14:20 Rejtvényfejtési, Sudoku és IQ versenyek Reál mk., Kovács Judit 5. 16:00 Alsós farsang Darai Rita, DÖK 9. 16:00 Iskolai szülői munkaközösségi értekezlet Somogyvári Dóra :20-12: :00-16:00 Nyílt nap a nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek az 1. és 4. osztályokban Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Elsős és negyedikes osztályfőnökök, tanítók Kovács Judit Március Nap Óra Esemény Felelős 1. 14:20-15:05 Angol országismereti verseny Dombóvári Ágnes

21 4. 15:30 Iskolahívogató foglalkozás nagycsoportos óvodásoknak Csányi Veronika, Bóta Nikolett, Szabóné Bodor Zita 8. 15:30 Értekezlet Aktuális feladatok, információk Kaposvári László :20 Iskolai történelemverseny minden történelemtanár :20-11:05 Iskolai ünnepély (1848. március 15.) Csabai Mária 14. Pihenőnap, bedolgoztuk szeptember 5-én :00 Kenguru Matematikaverseny Kovács Judit :20-15:30 A víz világnapja: játékos feladatok, kémiai bemutatók a vízzel kapcsolatban Tanítás nélküli munkanap Dombóvári Ágnes, Jankó Katalin, Berecz Józsefné ápr óra Meteorológiai nap totók, vetélkedők, bemutatók 4-6. óra Húsvéti játszóház, tavaszi rajzverseny Tavaszi szünet A szünet előtti utolsó tanítási nap: március 23. szerda A szünet utáni első tanítási nap: április 4. hétfő minden földrajztanár Csordás Erika, Dorkó Gabriella, Ducsainé Kiss Ildikó, Bogár Endréné Április Nap Óra Esemény Felelős 1. 15:30 Iskolahívogató foglalkozás nagycsoportos óvodásoknak Csányi Veronika, Bóta Nikolett, Szabóné Bodor Zita 5. 15:30 A Föld7 előkészítése, információs értekezlet Kaposvári László 6. 16:00-18:00 Fogadódélután minden tanár 7. 14:30 Konyhashow Darai Rita, Dorkó Gabriella 8. 14:00-16:00 Alsó tagozatosok színházlátogatása alsós osztályfőnökök :20-15:30 08:25 A magyar költészet napja (rádiós műsor) Dávid Andrásné 14:30 Próza, vers és szépkiejtési verseny Fodor Ede, Csabai Mária Az Űrhajózás napja (játékos programok, filmvetítés) :30 Nevelési értekezlet Kaposvári László, Kolenktár Tibor Kaposvári László, mk. vezetők :00-19:00 Beiratkozás az első évfolyamra Somogyvári Dóra 15. A III. negyedév vége

22 :30 Osztályozó vizsgák :30-08:20, 14:30-16:30 Tavaszi hulladékgyűjtés Föld7, házi versenyek (reáltantárgyak) Somogyvári Dóra, érintett tanárok Csabai Mária, DÖK reál, földrajz mk., minden földrajztanár :00 Jelky András Városi Földrajzverseny minden földrajztanár :00 Alapítványi Este Május Kaposvári László, Deák Edit, Somogyvári Dóra Nap Óra Esemény Felelős :30 Anyák napi műsorok osztályfőnökök :20-15:30 Madarak és fák napja 16. Pünkösdhétfő Csordás Erika, minden biológiatanár óra Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évf :30-12:05 Országos kompetenciamérés és 10. évf. 27. Gyereknap Somogyvári Dóra, érintett osztályfőnökök Somogyvári Dóra, érintett osztályfőnökök Csabai Mária, Darai Rita, DÖK 31-ig Ingyenes tankönyvigénylés leadási határideje Dudás Gyöngyi 30-jún.3. Úszásoktatás 2. évf. Másodikos osztályfőnökök Június Nap Óra Esemény Felelős 3. 10:20-11:05 Nemzeti Összetartozás Napja, ünnepi műsor Kissné Molnár Anita 6. 08:25 Pedagógusnapi rádiós műsor Csabai Mária, DÖK 7. 14:20-15:05 Nyári rajzverseny Csordás Erika 10. Tanulmányi kirándulások osztályfőnökök :00 Alsós év végi osztályozó konferencia Kaposvári László :15-13:00 Ballagási főpróba Kocsisné Egerszegi Emese 13:30 Felsős év végi osztályozó konferencia Kaposvári László

23 15. Utolsó tanítási nap (alsósoknak délelőtt, felsősöknek délután) 15:00 Ballagás Kocsisné Egerszegi Emese :00 Gimnáziumi év végi osztályozó konferencia Kaposvári László :00 Osztályozó, különbözeti vizsgák :00-19:00 Jutalomkirándulás a legügyesebb diákoknak :00 Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás :00 Tanévzáró értekezlet (Az éves munka értékelése) :00-19:00 Közös dolgozói kirándulás :00 Intézményi tanács értekezlete (Az éves munka, beszámoló véleményezése) Somogyvári Dóra, érintett tanárok Kaposvári László, Kolenktár Tibor Kaposvári László, osztályfőnökök Kaposvári László Kaposvári László, Somogyvári Dóra Kaposvári László Július Nap Óra Esemény Felelős minden szerdán 08:00-12:00 nyári ügyelet Iskolai nyári napközis tábor Kaposvári László, Deák Edit, Somogyvári Dóra Kaposvári László, Szeghalmi Ferencné, Dorkó Gabriella, Kovács Judit augusztus Nap Óra Esemény Felelős minden szerdán (aug. 17-ig) 08:00-12:00 nyári ügyelet Kaposvári László, Deák Edit, Somogyvári Dóra :00 Tanévnyitó értekezlet Kaposvári László :00 Osztályozóvizsgák Somogyvári Dóra, érintett tanárok :00 Első tanítási nap, Tanévnyitó ünnepély Kaposvári László

24 16. Iskolai ünnepségek, megemlékezések, rádiós műsorok Tanévnyitó ünnepély: augusztus 24. Felelős: Kaposvári László Zenei világnap: október 1. Felelős: Pappné Juhász Erzsébet Rádiós megemlékezés az aradi vértanúkról: október 06. Felelős: Csabai Mária Iskolai ünnepély az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére: október 22. Felelős: Dávid Andrásné A magyar nyelv napja: november 13. Felelős: Kissné Molnár Anita Megemlékezés a magyar kultúra napjáról: január 22. Felelős: Dudás Gyöngyi Rádiós megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól: február 25. Felelős: Fodor Ede Iskolai ünnepély az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére: március 11. Felelős: Csabai Mária Megemlékezés a költészet napjáról: április 11. Felelős: Dávid Andrásné Megemlékezés a holokauszt áldozatairól: április 15. Felelős: Dudás Gyöngyi A nemzeti összefogás napja: június 3. Felelős: Kissné Molnár Anita Ballagási ünnepély: június 15. Felelős: Kocsisné Egerszegi Emese Tanévzáró: június 22. Felelős: Kaposvári László 17. Irányítás, ellenőrzés, értekezletek a) A helyi vezetés feladata a pontosabb, tervszerűbb munkavégzés, a határidők betartása és betartatása, a saját terület folyamatos, következetes ellenőrzése saját ellenőrzési terv alapján, átgondolt feladat-végrehajtás, még nagyobb önállóság. b) A tanulói és tanári munka megismerése, a szaktanárok, nevelők tapasztalatcseréje, valamint a minősítésre, ill. az ellenőrzésre való felkészülés miatt is folytatni kell az óralátogatásokat. Az óralátogatások az adott terület vezetői és a munkaközösség-vezetők által elkészített saját óralátogatási terv alapján történnek. c) Az elvégzett munkát, a következő időszak feladatait vezetőségi értekezleteken rendszeresen értékeljük, bevonva egy-egy terület felelősét, szakértőjét, a munkaközösség- vezetőket és az érdekvédelmi szervezeteket.

25 d) Vezetői értekezletek: Időpont: minden hónap második keddjén Téma: Aktuális feladatok, minden hónap utolsó hetében a munkaközösségek beszámolója f) Vezetők törzsmunkaidő beosztása: Kaposvári László 07:30 15:30 Somogyvári Dóra 07:30 15:30 Deák Edit 07:30 15:30 A délelőtti és délutáni tanítás miatt a vezetők törzsmunkaideje egymás közötti megállapodás alapján, rugalmasan változik. Az első és utolsó tanítási órák figyelembevételével, külön időbeosztás szerint vezetői ügyeletet tartanak. g) Ellenőrzési terv A területvezetők és a munkaközösség-vezetők a október 16-ig elkészített és leadott ellenőrzési tervük alapján kapcsolódnak be az iskolai munka ellenőrzésébe és értékelésébe. Kéthavonta beszámolnak tapasztalataikról, javaslatot dolgoznak ki az észlelt hiányosságok pótlására, korrigálására, a beszámolójukat kibővített vezetőségi ülésen ismertetik az alábbi időpontokban: november első hete, január első hete, március első hete, május első hete A vezetők óralátogatási tervüket folyamatosan helyezik el a tanáriban lévő hirdetőtáblán. Vezetői ellenőrzések: Az 5. és 9. évfolyamokban 3-3 óra látogatása Az új kollégák órájának látogatása A tantermek tisztaságának ellenőrzése: alkalmanként, a gazdasági ügyintézővel h) Az idei tanévben a NET-naplót használjuk, ahol a szülők figyelemmel kísérhetik gyermekeik tanulmányi előmenetelét, hiányzásait, valamint értesülhetnek a legfontosabb információkról. Időpont: augusztustól folyamatosan Felelős: Kaposvári László, Deák Edit, Somogyvári Dóra, Bodnár Tibor, iskolatitkár

26 Az iskolavezetés heti munkaideje 2015/2016 Név, beosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Elérhetőség Kaposvári László igazgató Somogyvári Dóra általános igh. Deák Edit nevelési igh. 07:30-15:00 08:00-15:00 07:30-16:00 08:00-16:00 07:30-15:00 07:30-15:30 07:30-15:30 08:30-16:30 08:00-16:00 07:30-14:30 08:00-16:00 08:30-16:30 07:30-15:30 07:30-15:30 08:00-16:00

27 Érvényesség: Feladat megnevezése Javítóvizsgák, közösségi szolgálat Határidő/időtartam Munkaközösségi munkatervek A pedagógiai munka belső ellenőrzési terve a 2015/16-os tanévre Az ellenőrzött megnevezése Javítóvizsgán érintett tanárok, osztályfőnökök Munkaközösség- vezetők, megbízottak Az ellenőrzést végzi Dokumentum Megjegyzés Igazgatóhelyettes Az e-naplók kitöltése Osztályfőnökök Igazgatóhelyettes Pedagógusok teljesítmény értékelése javítóvizsga dokumentumok, törzslapok, bizonyítványok Igazgató munkatervek - elektronikus napló október 1-i statisztika Munkaközösség-vezetők Igazgató Értékelő lapok - Tanmenetek elkészítése Munkaközösség- vezetők Igazgató tanmenetek (aláíráskor) Belső mérések szervezése Munkaközösség-vezetők Igazgató kérdőívek SNI-s, Btm-es tanulók nyilvántartása és Ifjúságvédelmi felelős Igazgatóhelyettes tantárgyfelosztás, OSA - HHH-s tanulók nyilvántartása és Ifjúságvédelmi felelős Igazgatóhelyettes tantárgyfelosztás, OSA - Az e-naplók vezetése folyamatos Tanárok elektronikus napló - A törzslapok kitöltése es, 5-es és 9-es osztályfőnökök Igazgatóhelyettes elektronikus napló - A törzslapok vezetése folyamatos Osztályfőnökök Igazgatóhelyettes törzslap - Beírási naplók vezetése KIR adatbázis Statisztikai adatszolgáltatás ill. folyamatos ill. folyamatos Adminisztrátor Igazgatóhelyettes beírási napló - Iskolatitkár Igazgatóhelyettes KIR - Osztályfőnökök Igazgatóhelyettes elektronikus napló október 1-i statisztika -

28 Bizonyítványok rendelése, nyilvántartása Bizonyítványok kitöltése, vezetése Adminisztrátor Igazgatóhelyettesek általános iskolai, középiskolai bizonyítványok június 14. Osztályfőnökök Igazgató bizonyítványok (aláíráskor) Óralátogatások folyamatos Tanárok Tanórán kívüli foglalkozások folyamatos Tanárok Igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők Igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők elektronikus napló, tanmenetek - csoportnapló tanórán kívüli tevékenységhez Ügyeleti rend folyamatos Tanárok Igazgatóhelyettes ügyeleti rend - Beiskolázás április Igazgatóhelyettesek, adminisztrátor Igazgató Kompetencia mérés szervezése Igazgatóhelyettes Igazgató Tanév végi beszámolók Munkaközösség- vezetők, igazgatóhelyettesek, megbízottak kozfelvir program internetes felület, felügyelők felkészítése, doboz megérkezése, sértetlensége, tanulók beosztása - jelentkezési lapok, központi írásbeli Igazgató beszámolók - -

29 i) Nevelőtestületi értekezletek: augusztus 17. (hétfő) szeptember 8. (kedd) Tanévnyitó tantestületi értekezlet Az éves munkaterv elfogadása október 13. (kedd) A pedagógusminősítésről és a tanfelügyeletről november 12. (csütörtök) Az I. negyedév értékelése december 8. (kedd) Információs értekezlet január 20. (szerda) Alsós osztályozó konferencia január 21. (csütörtök) Felsős osztályozó konferencia január 22. (péntek) Gimnáziumi osztályozó konferencia január 29. (péntek) Félévi értékelő értekezlet március 8. (kedd) Információs értekezlet április 5. (kedd) A Föld7 előkészítése, információs értekezlet április 13. (szerda) Nevelési értekezlet június 13. (hétfő) Alsós év végi osztályozó konferencia június 14. (kedd) Felsős év végi osztályozó konferencia június 16. (csütörtök) Gimnáziumi év végi osztályozó konferencia június 27. (hétfő) Tanévzáró értekezlet j) Szülői értekezletek: Oktató-nevelő munkánk alapja a szülői házzal kialakított jó viszony, feladatunk, hogy a szülőket nevelőtársnak nyerjük meg. Ennek érdekében szülői értekezleteket és fogadóórákat tartunk. A nyitottság és együttműködés fontos számunkra, hívjuk és várjuk a szülői segítséget. I. félév: augusztus 21. péntek 16:00 Elsős szülői értekezletek augusztus 25. kedd 16: és 4. évfolyam szülői értekezletek augusztus 26. szerda 16:30 Felső tagozat évfolyam szülői értekezletek augusztus 27. csütörtök 16:30 Kilencedikes szülői értekezletek II. félév: január 26. kedd 16:30 Felsős és gimnáziumi szülői értekezletek január 27. szerda 16:30 Alsós szülői értekezletek k) Szülői fogadóórák: november 24. kedd 16:00-18: április 6. szerda 16:00-18:00 Miskolc, szeptember 8.. Kaposvári László intézményvezető Az éves munkaterv a munkaközösségi munkatervek ( ) alapján készült, a tantestület szeptember 8-án, a tantestületi értekezleten vitatta meg, véleményezte és fogadta el.... Takács Istvánné a tantestület képviseletében.. Koós Ádám

30 Véleményezési nyilatkozat A Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Diákönkormányzata képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a 2015/2016-os tanévre vonatkozó munkaterv elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A Diákönkormányzat a 2015/2016. évi munkatervet ai ülésén megtárgyalta és azzal egyetért. Miskolc, a Diákönkormányzat vezetője Véleményezési nyilatkozat A Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium intézményi tanács képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a 2015/2016-os tanévre vonatkozó munkaterv elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. Az intézményi tanács a 2015/2016. évi munkatervet ei ülésén megtárgyalta és azzal egyetért. Miskolc, Dávid Andrásné Intézményi tanács elnöke Véleményezési nyilatkozat A Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium szülői munkaközösség képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a 2015/2016-os tanévre vonatkozó munkaterv elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A szülői munkaközösség a 2015/2016. évi munkatervet ei ülésén megtárgyalta és azzal egyetért. Miskolc, Szabóné Fülöp Erzsébet a szülői munkaközösség elnöke

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév Ikt.szám: 591/2015. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai: 1.) Hatékony és következetes módszerekkel a tanulói és dolgozói

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület!

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület! DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com Ikt. szám: 5-4/2012-II. Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: munkaközösség vezető "Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod." /Talmud/ I. REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG HELYZETELEMZÉS,

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1.

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1. Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7. OM 031029 TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0032 tel.: 52/557-240 www.gonczyiskola.hu gonczy@gonczy-hszoboszló.sulinet.hu

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Egri Szakképzési Centrum József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Az Egri SZC József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának. 2015/2016. tanévi munkaterve

A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának. 2015/2016. tanévi munkaterve A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának A 2015/2016. tanév feladatai 2015/2016. tanévi munkaterve 1. Kiemelt oktatási feladatok 1.1 Az egész életen át tartó tanulás megalapozása

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

Óvodai intézményegység

Óvodai intézményegység Közzétételi lista 2013-14. nevelési év / tanév 2013. október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység

Részletesebben

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján:

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: 23. (1) e): A Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014-es tanévi időrendje 6. Időrendi

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2015/2016-os tanév 2015. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 Munkaterv 2015/2016-1 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagy, 2015. 08. 31. Benga András Igazgató A munkaterv összeállításánál következő dokumentumokat vettük alapul: - A köznevelési Törvényt.

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

munkaterv 2013/2014. Baja, 2013. szeptember 19. Királyné Koszter Mária igazgató

munkaterv 2013/2014. Baja, 2013. szeptember 19. Királyné Koszter Mária igazgató munkaterv 2013/2014. Baja, 2013. szeptember 19. Királyné Koszter Mária igazgató Mottó: Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeiknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE FELSŐ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: Tereminé Horváth Ildikó munkaközösségvezető Nyírtelek, 2015. szeptember 06. A humán munkaközösség 2015/16-os tanévre szóló munkatervének

Részletesebben

Éves munkaterv 2013/2014. tanév

Éves munkaterv 2013/2014. tanév Éves munkaterv 2013/2014. tanév Készítette: Kárpáti Piroska Pécs, 2013. szeptember 16. 1. Személyi feltételek: Pedagógus létszám szeptember 1-én: teljes : áttanító: részmunkaidős: tartósan távol: 34 fő

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

2013/2014. TANÉV. ÉVES MUNKATERV (1. sz. melléklet) TARCZY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁPA, JÓKAI U. 18.

2013/2014. TANÉV. ÉVES MUNKATERV (1. sz. melléklet) TARCZY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁPA, JÓKAI U. 18. Év hó nap IDŐ PROGRAM FELELŐS 2013 augusztus 22. 9.00 Tanévnyitó értekezlet I. (alakuló) Igazgató 2013 augusztus 26-27-28. Multikulturális tábor Ugod, Árnyas erdő turistaház Takozatvezető, alsós kéttannyelvi

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Utolsó frissítés: 2016. január 5. VEZETÉSI CÉLOK, ALAPELVEK 1. Modern cél- és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

Munkaterve a 2015/2016-os tanévre

Munkaterve a 2015/2016-os tanévre KECSKEMÉTI REFORMÁTUS INTERNÁTUS OM: 039196 Munkaterve a 2015/2016-os tanévre I. Az éves munkaterv készítését meghatározó dokumentumok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012(VIII.31.) EMMI

Részletesebben

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév A Kecskeméti Szakképzési Centrum MUNKATERVE 2015-2016-os tanév Kecskemét 2015. Kecskeméti Szakképzési Centrum Tartalomjegyzék Bevezető... 3 I. A tagintézmény szervezeti struktúrája... 4 Humánerőforrás...

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E 2013-2014. tanév Kiemelt feladatok a tanév során Az alapdokumentumok áttekintése, a szükséges módosítások

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Tóth Pál Általános Iskolájának Különös közzétételi listája a 2011/12-es tanévben [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA 2015/2016. TANÉVÉNEK MUNKATERVE

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA 2015/2016. TANÉVÉNEK MUNKATERVE A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA 2015/2016. TANÉVÉNEK MUNKATERVE A 2015/2016. tanév helyi rendje, a tanévben megvalósuló feladatok időrendi áttekintése Hónap

Részletesebben

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium A 2015/2016. tanév helyi rendje A tanév első napja: Utolsó tanítási nap: 2015. szeptember 1. (hétfő) 2016. június 15. (szerda) (tanítási napok száma: 180 nap) (hetek száma: 36 hét) Dátum Időpont Esemény

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda munkatervének kivonata 2015/2016-os tanév

A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda munkatervének kivonata 2015/2016-os tanév A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda munkatervének kivonata 2015/2016-os tanév Jelen munkaterv a Magyar Közlöny 2015. évi 73. számában megjelent Az emberi erőforrások minisztere 28/2015.

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve a 2013-2014-es 2013 tanévre Készítette: Megyeriné Borsó Éva igazgató Tartalom 1. Helyzetelemzés... 2 2. Tárgyi feltételek alakulása...

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016. TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016. TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016. TANÉV Tanévkezdés előtti feladatok SZEPTEMBER Esemény, feladat Felelős 1. kedd 2. szerda 3. csütörtök 4. péntek 5. szombat 6. vasárnap 7. hétfő 8. kedd 9. szerda 10. csütörtök

Részletesebben

Eseménynaptár 2013/14-es tanév PIOK Általános iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013/14-es tanév PIOK Általános iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus. Szeptember Eseménynaptár 2013/14-es tanév PIOK Általános iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum 20. Kedd Nap Tan. nap. Szám 21. Szerda alakuló ülés 9:00 22. Csütörtök 23. Péntek jeletkezés vizsgákra

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: 1 2 A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2014/2015-ÖS TANÉV FM Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola 2014/2015-ös tanévi munkaterve Az osztályok megoszlása a képzés típusa alapján

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben