Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató szeptember 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1."

Átírás

1 Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7. OM TÁMOP C tel.: 52/ /2016. tanév Munkaterve Készítette: Fekésházi Tibor igazgató szeptember 1.

2 A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény alapdokumentumaival összhangban, iskolánk hagyományaira, értékeire építve készült, irányt szabva az éves teendőinknek. 1. Pedagógiai munka a nyári szünetben 1.1 Nyári tábor Nagy Bálint és Veres Krisztina kollégák vezetésével július között 25 gyerekkel Szarvas városában táboroztak. Kiemelten köszönöm, hogy nyári szabadságuk terhére, minden ellenszolgáltatás nélkül szervezték a napi programokat, és felügyeltek a nap 24 órájában. Továbbra is számítok a kollégák munkájára, hogy a jövő tanév utáni nyári szünetben is hasonlóan jól szervezett táborozással, gazdag élményekkel érkezzenek haza tanulóink. TÁMOP C projekt keretében három tábort tudtunk tanulóinknak megszervezni: - Csontos Márta, Szücs-Csabafi Adrienn, Nagy Bálint, Nemes Mariann kollégák vezetésével ÖKO tábort a MOL Kikelet pihenőházában; - Sajtosné Tóth Éva, Gálné Tar Gyöngyi, Szabóné Juhász Emese irányításával nyelvi tábort Sárospatakon; - Czidor Csaba, Veres Krisztina, Sajtosné Tóth Éva, Huszti Mónika, Fekésházi Tibor szervezésében sporttábort Zánkán. 1.2 Leendő elsős sportiskolások edzőtábora augusztus időszakban Veres Krisztina kolléganő a leendő sportiskolás gyerekeknek beszoktató edzőtábort szervezett. A napi programhoz igazodva Bertáné Nacsa Katalin és Nemesné Zabos Zsuzsanna első osztályos tanítónők pedig különböző foglalkozásokkal várták leendő tanulóikat. Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 1

3 2. Tárgyi feltételek biztosítása a 2015/16-os tanévre 2.1 Nyári munkálatok, felújítás, karbantartás működtetői finanszírozással, közel Ft-ból a két elsős terem festése, a G1 tornaterem szigetelése, vizes blokk szigetelése. A benyújtott igényünk jóval nagyobb volt, sajnos ebben az évben a tavalyi összeg 1/8-t fordították intézményünkre. Alapítványi támogatással Ft-ból - játszótér környékének rendbetétele 2.2 Felújítási szükségletek tervezése a 2015/16-os tanévre, 2016 nyarára - tanév alatt - alsó kijáratnál lévő csatorna ömlés megszüntetése - 19-es terem tetőjavítás - maradék 10 tábla festése (őszi, téli szünet) - év közben felmerülő kisebb javítások - nyári szünetben - emeleti folyosó felújításának folytatása a II. bejárat felújításával - elsős termek festése - Puskin utcai termek festése - 8-as terem felújítása - 2 kamera elhelyezésével a rendszer teljes kiépítése 2.3 Szakmai munka feltételeinek biztosítása Az intézmény a 20/2012. EMMI rendeletben meghatározott kötelező minimális eszköz és felszerelés elvárásoknak megfelel február hónapban terveztük és beszerzésre leadtuk az eszköz és anyag igényünket, aminek teljes vagy részleges teljesítéséről visszajelzés szintjén sincs információnk ben erre már sor sem került! Úgy gondolom, hogy eddig a szakmai munka színvonala nem sérült anyag, vagy taneszköz hiánya miatt. Nem lesz könnyű ebből a szempontból a 2015/16-os tanév, de a nevelőoktató munka feltételeit biztosítanunk kell! Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 2

4 Nehézséget okozhat egyes tantárgyakhoz a megszokott digitális taneszköz hiánya (mivel a licenszeket nem tudjuk megvenni), vagy ezeknek a megjelenítése, mert várhatóan egyre több projektor izzója fog kiégni, vagy a tükrök foncsora szemcsésedik. A termek dekorációi szépek, a kollégák munkáját tükrözik, igényesek. Ezek intézményünk további megítélése szempontjából igen lényegesek (nyílt napok, leendő elsősök beiskolázása). Ennek érdekében az igazgató helyettesek összehangoltan évi két alkalommal ellenőrzést hajtanak végre a tan- és szaktantermekben, folyosókon. Tapasztalataikról november és február hónapban értékelést adnak a havi tantestületi értekezleten. - szak- és osztálytermek: 1. 1.a Bertáné N.Katalin 2. 1.b Gálné T. Emma 3. 2.b Balogh Zoltánné 6. 3.a Dr. Mártonné R. E. 9. ének magyar 8.b Sajtosné T. Éva 10. földrajz - biológia 6.b Veres Krisztina 11. természetismeret 7.b Czidor Csaba 12. történelem 7.a Vágóné N. Márta 13. tanterem tízórai 14. angol 5.b Kaltenecker Erika 15. matematika 16. kémia fizika matematika 8.a Kovács Márta 17. angol 18. angol lektor, technika 19. rajz, technika 20. fejlesztő b Szegedi Andrea a Török Jánosné a Dedéné M. Judit b Fülöpné Sz. Pálma 104. informatika 106. angol Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 3

5 107. informatika 109. olvasó terem 110. angol, magyar 6.a Szabóné J. Emese 111. magyar hon- és népism. 5.a Székely Tünde A középtávú tervben meghatározottak szerint a 107-es informatikai terem felújítása következik. Ennek érdekében pályázatot nyújtottunk be a TIOP /1 "Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban" kiemelt projekthez kapcsolódóan. Addig is az ENI támogatásával 10 db személyi számítógépet sikerült lecserélni. 3. Tanulócsoportok száma, létszáma, jellegzetességei a ) b ) összlétszám 1. évf. 20 N SI 27 emelt angol évf. 33 N SI 33 N KT évf. 29 N SI KT 29 N SI KT évf. 29 N SI KT 33 N KT évf. 29 N KT 31 N KT évf. 29 N KT 30 N KT évf. 19 N KT 18 N KT évf. 26 N 21 KT 40 összesen: 439 Ebből BTM: 9 Ebből SNI: 4 Számított létszám: 444 Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 4

6 Egésznapos nevelésben részesül Tanulószoba Étkező tanulók száma 8 csoport 2 csoport 354 Csoportbontásban oktatjuk: angol emelt angol kéttannyelvű 5 8. angol angol angol informatika környezetismeret természetismeret országismeret informatika Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 5

7 4. Személyi feltételek a 2015/2016-os tanévben 4.1 Pedagógusok Név Szak Végzettség (f/e) Szakvizsga, műv. ter. Megbízatás tanító, tanár: Bacskay Csaba fizikaszámítás tech. főiskola stúdió, hangosítás szakleltárfelelős főiskola Balogh Zoltánné tanító pedagógia szkoll. technika szkoll. 2.b of. főiskola Bertáné Nacsa Katalin tanító környezetismeret - könyvtár - rajz szkoll. 1.a of. KT. elnök Bogádi Imre tanár: földrajz-testnev. főiskola angol műv.ter. szakleltárfelelős Czidor Csaba tanár: biológia-testnev. főiskola, közokt. vezető szakv. 7.b of. mk.vezető hasznosanyag gyűjtés Csontos Márta tanító, tanár: magyar főiskola testnevelés - könyvtár sz.koll. mk.vezető szakleltárfelelős főiskola Dedéné Molnár Judit tanító család és háztart.tan műv.ter. KT tag 2.a of. Fazekasné Juhász Nóra tanító, tanár: ének-zene főiskola ének-zene sz.koll. közokt. vezető szakv. igazgató h. szakleltárfelelős BÖCS tag Fekésházi Tibor tanító, tanár: technikaföldrajz-biológia főiskola közokt. vezető szakv. ig. szakleltárfelelős tanfelügyelő minősítő szakértő BÖCS tag Fülöpné Szabó Pálma tanító főiskola testnev.- ped. szkoll. 3.b of. mk.vez. Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 6

8 Gálné Tar Gyöngyi egyetem tanító, tanár: orosz sz.koll. angol pedag. angol műv.ter. Gálné Tóth Emma tanító főiskola népművelés sz.koll. Hofgártné Porkoláb főiskola tanító Ibolya orosz szkoll. tanár: Kaltenecker Erika angol nyelvirodalom egyetem Huszti Mónika tanító főiskola angol műv.ter. tanár: Kovács Márta matematikakémia-technika egyetem Dr. Mártonné Révész főiskola tanító Erzsébet népművelés szkoll. főiskola Majoros Krisztina tanító család, háztart., gazd. és angol műv.ter. Munkácsiné Kis főiskola tanító Anikó rajz sz.koll. Nagy Bálint László tanító főiskola, angol műv.ter. Nemes Mariann tanító főiskola, ének műv.ter. Nemesné Zabos főiskola tanító Zsuzsanna könyvt.-orosz szkoll. Némethyné Móré Edit tanító főiskola úttörővezetői szkoll. Oláh Anett tanító főiskola mk.vezető BÖCS tag 1.b of. mk vezető szakleltárfelelős 5.b of szakleltárfelelős helyettesítő mk.vezető szakleltárfelelős 8.a of. 3.a of. tankönyv felelős 5.o tanszoba vezető szakleltárfelelős iskola gyümölcs program Pintye Mónika tanító főiskola ifj.védelmi felelős, Sajtosné Tóth Éva tanár: ig. helyettes Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 7

9 történelemorosz-német főiskola szakleltárfelelős 8.b of. BÖCS tag Szabó Magdolna tanító, tanár: angol főiskola rajz szkoll. diákönkorm. vezető szakleltárfelelős Szabóné Juhász Emese tanár: magyar-angolorosz főiskola SZK összekötő 6.a of. Szegedi Andrea tanító főiskola angol műv.ter. 4.b of. tanár: Székely Tünde magyar nyelv-ir. szoc. pszich.ped. etnogr.néprajz, egyetem könyvtáros 5.b of. KT tag könyvtárped. Szücs Csabafi Adrienn tanár: biológiatestnevelés, angol főiskola angol műv.ter. Török Jánosné tanító főiskola népműv.-testn. szkoll. szakleltárfelelős 4.a of. Vargáné Várszegi Csilla tanár: matematikatechnika egyetem mérés-értékelés szakvizsga mérés-értékelés vezető szakleltárfelelős BÖCS csoportvezető tanfelügyelő - minősítő szakértő tanár: Vágóné Nádas Márta magyar- főiskola 7.a of. történelem tanár: Veres Krisztina földrajz- főiskola 6.b of. testnevelés Vári Zsombor tanár: matematikafizika főiskola közokt. vezető szakv. Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 8

10 Gyes-en lévő pedagógus: Kiss Mónika Beáta tanító Óraadó pedagógusok: Fekésháziné Pallai Erika tanár (rajz 7-8., mozgókép kultúra 8.) Bacskay Csabáné tanár (angol informatika 5-8.) Pedagógiai munkát segítők: Dér Éva iskolatitkár Császiné Méhes Brigitta pedagógiai asszisztens Szemánné Janiga Éva pedagógiai asszisztens Kovács Tibor rendszergazda Továbbtanuló: Császiné Méhes Brigitta fejlesztő pedagógus Vári Zsombor játék és szabadidő-szervező MA 3. A 2015/2016 tanév fő feladatai, céljai - Az iskola alapdokumentumai közül az SZMSZ. átdolgozása. Felelős: iskolavezetés - Adminisztrációs feladatok, kötelezettségek pontos betartása, betartatása felelős: pedagógus iskolavezetés - Az intézményi önértékelés megkezdésével BÖCS megalakítása az intézményre, a vezetőre, a pedagógusra vonatkozóan meghatározni a kiemelkedő és fejleszthető területeket. Az önértékelésben érintett pedagógusok a 2015/2016-os tanévben A 2015/2016- os tanév I. félév Minősítési tervben, tanfelügyeleti ellenőrzésben szerepel: A 2015/2016-os tanév II. félév Minősítési tervben, tanfelügyeleti ellenőrzésben szerepel: Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 9

11 Balogh Zoltánné 2016 minősítés Bogádi Imre 2015 minősítés (PSZE nélkül minősül) Dr. Mártonné Révész Erzsébet 2016 minősítés Czidor Csaba 2016 minősítés Vári Zsombor 2016 minősítés Fekésházi 2015 Tibor intézményvezetői ellenőrzés Fazekasné Juhász Nóra Hofgártné Porkoláb Ibolya 2015 tanfelügyeleti ellenőrzés nem Majoros Krisztina Munkácsiné Kis Anikó Nagy Bálint Török Jánosné Gálné Tar Gyöngyi Sajtosné Tóth Éva Pintye Mónika nem Szabóné Juhász Emese Szegedi nem Andrea Székely Tünde nem nem nem nem nem nem nem nem Felelős: iskolavezetés, BÖCS - A pedagógus életpályamodell bevezetésével a pedagógus minősítő vizsgára, ill. eljárásra való előkészület, felkészülés, lebonyolítás Minősítő eljárásban résztvevők Ped. I. II.: Bogádi Imre Bertáné Nacsa Katalin Czidor Csaba Balogh Zoltánné Dr. Mártonné Révész Erzsébet Tanfelügyeleti ellenőrzés: Fekésházi Tibor intézményvezetői Fazekasné Juhász Nóra Intézményi delegáltak: Fekésházi Tibor intézményvezető Fazekasné Juhász Nóra intézményvezető-helyettes Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 10

12 - Az iskola magas tanulmányi átlagának megőrzése, OKÉV mérések, központi írásbeli, nyolcadikos felvételi eredményeinek javítása. CÉL: eredmények javítása, a hajdúszoboszlói átlagos vagy annál jobb eredmények elérése. Tanulóink reális továbbtanulási szándékainak teljesülése. Felelős: a tantestület Ellenőrzés: óralátogatások mk. vezetők, iskolavezetés Elemzés: mérés-értékelés csoport - Tanmenet készítése tematikus felépítéssel, adaptív nevelés-oktatás megjelenítése, osztály csoport helyzetelemzése Felelős: munkaközösség vezetők Ellenőrzés: iskolavezetés - A beiskolázási eredményünk megtartása érdekében minden lehetőség kihasználása (személyesen, a helyi médiák bevonásával), mely az intézményt és az intézményben folyó szakmai munkát mutatja be. Kiválasztani a sportiskolai osztályba alkalmasnak talált gyerekeket, szülőkkel a kapcsolat felvétele az osztály indításának sikere érdekében. Ovi Olimpia megrendezése Felelős: a tantestület Értékelés: beiskolázási eredmény ig. - A finanszírozás csökkenése miatt mindegyikünk érdeke, hogy az alapítvány bevétele nőjön. - adó 1% Felelős: alapítvány kuratóriuma ig. - kéttannyelvűs képzésben résztvevő 7. és 8.b osztályok felkészítése, és mérése - próba nyelvvizsgára - nyelvvizsgára Felelős: idegen nyelvi munkaközösség Ellenőrzés: iskolavezetés Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 11

13 - Pedagógiai Programunkban megfogalmazottak szerint - a Pedagógiai Program maradéktalan betartása (ennek érdekében tartalmának teljes körű megismerése) - tanulók segítése, támogatása, kiemelt figyelmet fordítani a rászorultakra - szülőkkel való aktív, folyamatos kapcsolattartás - felszabadult, jókedvű, alkotói tanórai hangulat megteremtése Ellenőrzés: óralátogatás keretében Felelős. iskolavezetés, munkaközösség vezetők os tanév rendje 4.1. Szorgalmi idő Tanévnyitó ünnepség szeptember 1. kedd 8:00 Első tanítási nap szeptember 1. kedd Utolsó tanítási nap június 15. szerda Tanítási napok száma 181 nap (36 hét) Első félév vége január 22. péntek Félévi bizonyítvány kiosztása január 27. szerda Országos mérés, értékelés május 25. szerda Két tanítási nyelvű mérés: KER A2, B1nyelvtudást mérő június 1. szerda Idegen nyelvi mérés (angol) május 18. Tanulók fizikai állapotának vizsgálata január 6. június 1. Ballagás június 18. szombat 9:00 Tanévzáró ünnepség június 24. péntek 8:00 Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 12

14 /2016-os tanév szünetei Őszi szünet: október 26. október 30. Téli szünet: december december 31. Tavaszi szünet: március 24. március 29. őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. csütörtök őszi szünet utáni első tanítási nap: november 2. hétfő téli szünet előtti utolsó tanítási nap: december 18. péntek téli szünet utáni első tanítási nap: január 4. hétfő tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap: március 23. szerda tavaszi szünet utáni első tanítási nap: március 30. szerda 4.3. Tanítás nélküli munkanapok TÁMOP C továbbképzés Gyula szeptember Tanítás nélküli munkanap intézményi dokumentumok aktualizálása, BÖCS március 30. és március 31. Diákönkormányzati Nap április Ünnepeink Tanévnyitó ünnepség szeptember 1. 8:00 Aradi vértanúkra október 6. 7:45 emlékezés iskolarádió Nemzeti ünnep október 22. 7:45 Fazekasné Juhász Nóra Bertáné Nacsa Katalin Székely Tünde Bacskay Csaba Kovács Tibor Vágóné Nádas Márta Kovács Tibor Bacskay Csaba Szabóné Juhász Emese Sajtosné Tóh Éva Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 13

15 Kovács Tibor Bacskay Csaba Karácsonyi ünnepség december :00 Fazekasné Juhász Nóra Majoros Krisztina Dr. Mártonné R. E. Kovács Tibor Bacskay Csaba Karácsonyi ebéd december :00 Fekésházi Tibor Magyar Kultúra Napja Székely Tünde január 22. 7:45 Kovács Tibor iskolarádió Bacskay Csaba A kommunizmus áldozatainak emléknapja február 25. 7:45 iskolarádió Vágóné Nádas Márta Kovács Tibor Nemzeti ünnep március 11. Sajtosné Tóth Éva Szabóné Juhász Emese Kaltenecker Erika Csontos Márta Török Jánosné Pintye Mónika Kovács Tibor Költészet Napja április 11. Csontos Márta Kovács Tibor A holokauszt áldozatainak emléknapja április 15. 7:45 iskolarádió Vágóné N. Márta Kovács Tibor Nemzeti összetartozás napja június iskolarádió Vágóné N. Márta Kovács Tibor Mosolynap június 8. 17:00 Fazekasné Juhász Nóra Kovács Tibor Ballagás június 18. 9:00 Csontos Márta Fekésházi Tibor Kovács Tibor Tanévzáró ünnepség június 24. 8:00 Sajtosné Tóth Éva Balogh Zoltánné Munkácsiné Kis Anikó Kovács Tibor Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 14

16 4.5. Szervezeti működés, értekezletek, fogadóórák, osztálykirándulás, szülői értekezletek, beiskolázás, éves naptár Vezetői tanács Tagjai: - Fekésházi Tibor igazgató - Fazekasné Juhász Nóra igazgató helyettes - Sajtosné Tóth Éva igazgató helyettes Munkarendje: A vezetői tanács hetente, hétfőn 13:00 kezdettel tarja értekezleteit az igazgatói irodában Igazgatótanács Tagjai: - Fekésházi Tibor igazgató - Fazekasné Juhász Nóra igazgatóhelyettes - Sajtosné Tóth Éva igazgatóhelyettes - Csontos Márta munkaközösség-vezető - Gálné Tar Gyöngyi munkaközösség-vezető - Kovács Márta munkaközösség-vezető - Czidor Csaba munkaközösség-vezető - Fülöpné Szabó Pálma munkaközösség-vezető - Hofgártné Porkoláb Ibolya munkaközösség-vezető Állandó meghívottak: - Szabóné Juhász Emese szülői közösség összekötő - Szabó Magdolna diákönkormányzat vezetője - Bertáné Nacsa Katalin közalkalmazotti tanács elnöke Napirendhez kötötten tanácskozási jogú meghívott: Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 15

17 - Vargáné Várszegi Csilla mérés-értékelés csoportvezető Igazgató tanács munkarendje: Az igazgató tanács tantestületi értekezletek előtti napon,14:00 kezdettel tartja értekezleteit a 9-es teremben Tantestületi értekezletek időpontjai I. félév II. félév Alakuló ülés augusztus 24. 9:00 Munkaközösségi bemutató órák március :35 Tájékoztató, aktuális feladatok március :00 Tanévnyitó értekezlet augusztus 31. 8:00 Tájékoztató, aktuális feladatok május 5. 16:00 Munkaterv elfogadása szeptember :00 Tájékoztató, aktuális feladatok május :00 Munkaközösségi bemutató órák október :35 október :00 Osztályozó konferencia június 9. felső: 13:30 alsó: 16:00 Tájékoztató, aktuális feladatok november 5. 16:00 Tanév végi értekezlet június 23. 8:00 Tájékoztató, aktuális feladatok december 3. 16:00 Osztályozó konferencia január 21. felső: 13:30 alsó: 16: 00 Félévi értekezlet január : Munkaközösségek és vezetőik alsós idegen nyelvi természettudományi társadalomtudományi Hofgártné Porkoláb Ibolya Fülöpné Szabó Pálma Gálné Tar Gyöngyi Kovács Márta Csontos Márta Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 16

18 sport-testnevelés Czidor Csaba Fogadóórák Alsós fogadóórák Felsős fogadóórák november 9. 16:00-17:00 november :00 március :00-17:00 március : Pedagógusok fogadóórái Bogádi Imre Czidor Csaba Csontos Márta Szabó Magdolna Gálné Tar Gyöngyi Kaltenecker Erika Kovács Márta Szabóné Juhász Emese Székely Tünde Szücs-Csabafi Adrienn Vágóné Nádas Márta Vargáné Várszegi Csilla Vári Zsombor Veres Krisztina Péntek 2. óra Szerda 3. óra Szerda 2. óra Hétfő 5.óra Csütörtök 5. óra Szerda 4. óra csütörtök 5. óra Kedd 4. óra Kedd 2. óra Kedd 5. óra Csütörtök 4. óra Kedd 4.óra Hétfő 4.óra Hétfő 3. óra Osztálykirándulások május és június 2-7. alsó tagozat felső tagozat 1 nap vagy 3-5 napos erdei iskola 2 nap vagy 3-5 napos erdei iskola Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 17

19 Szülői értekezletek Szeptember Február Május hétfő-péntek 17: hétfő-péntek 17: hétfő-péntek 17: Szülői Közösség tájékoztatása Az intézményünkben Szülői Közösség működik. A szülői szervezet önállóan működik, saját Működési Szabályzata van. A szülői szervezettel kapcsolatos feladatok: - tájékoztatási és koordinációs feladatok, - segítségnyújtás a joggyakorlásban. I. félév II. félév Szeptember :00 Január :00 December 7. 17:00 Május 9. 17: Beiskolázás Óvónők fogadása október 20. 7:45 november 20. 7:45 Az iskola képzési profiljának bemutatása Nyílt nap emelt angol 1. osztály, ill. KT angol 4. osztály, testnevelés óra (sportiskola) bemutató órái 1-3. órában február 19.7:45 Leendő első osztályos nevelők bemutató Vár az iskola! órái 4.a: 1. óra magyar matematika Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 18

20 4.b: 2. óra magyar - matematika Ovi Olimpia Vár az iskola! február 26. Városi Sportház március 18. foglalkozások óvodásoknak forgószínpad szerűen Igazgatói tájékoztató (prezentáció) Nyíltnap Alsó február óra magyar matematika angol (angolul) Felső február óra órarend szerint Augusztus Szeptember Október November Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 19

21 1. szo 1. k Tanévnyitó ünnepség 1. cs Hasznos anyag gyűjtése 1. v 2. v 2. sze 2. p 2. h Őszi szünet utáni első tanítási nap 3. h 3. cs 3. szo 3. k 4. k 4. p 4. v 4. sze 5. sze 5. szo 5. h 5. cs Aradi vértanúkra 6. cs 6. v 6. k emlékezés 6. p Tájékoztató, aktuális feladatok 7. p Tankönyv kiszállítása 7. h 7. sze Boszorkánykonyha 7. szo 8. szo 8. k 8. cs 8. v 9. v 9. sze 9. p 9. h 16:00 18:00 Fogadóórák 10. h 10. cs 10. szo 10. k 11. k 11. p 11. v 11. sze 12. sze 12. szo 12. h 12. cs 13. cs 13. v 13. k 13. p 14. p 14. h TÁMOP C 14. sze 14. szo 15. szo 15. k továbbképzés Gyula 15. cs Munkaközösségi 15. v 16. v 16. sze 16. p 16. h 17. h 17. cs 17. szo 17. k 18. k 18. p 18. v 18. sze 19. sze 19. szo 19. h 19. cs 20. cs Nemzeti ünnep 20. v 20. k 7:45 Óvónők fogadása 20. p 7:45 Nyílt nap leendő elsős szülőknek 21. p 21. h Szülői értekezlet 21. sze 21. szo 22. szo 22. k Szülői értekezlet 22. cs 7:45 Iskolai ünnepség őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 22. v 23. v 23. sze Szülői értekezlet 23. p Nemzeti ünnep 23. h 24. h Alakuló ülés 24. cs Munkaterv elfogadása Szülői értekezlet 24. szo 24. k 25. k 25. p Szülői értekezlet 25. v 25. sze 26. sze javító-, osztályozó vizsga 26. szo 26. h Őszi szünet 26. cs 27. cs 27. v 27. k Őszi szünet 27. p 28. p 28. h Szülői közösség tájékoztató 28. sze Őszi szünet 28. sz 29. szo 29. k 29. cs Őszi szünet 29. v 30. v 30. sze 30. p Őszi szünet 30. h 31. h Tanévnyitó értekezlet 31. szo December Január Február Március Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 20

22 1. k Továbbtanulási szülői értekezlet 1. p Újév 1. h Szülői értekezlet 1. k 2. sze 2. szo 2. k Szülői értekezlet 2. sze 3. cs Tájékoztató, aktuális feladatok 3. v 3. sze Szülői értekezlet 3. cs 4. p 4. h Téli szünet utáni első tanítási nap 4. cs Szülői értekezlet 4. p 5. szo 5. k 5. p Szülői értekezlet 5. szo Munkanap 6. v 6. sze NETFIT kezdete 6. szo 6. v 7. h Mikulás Szülői Közösség tájékoztató 7. cs 7. v 7. h 8. k 8. p 8. h 8. k Városi matematika 1-8.o Nyíltnap 1-3. óra 9. sze 9. szo 9. k magyar matematika 9. sze angol Munkaközösségi 10. cs 10. v 10. sze Nyíltnap 1-3. óra órarend szerint 10. cs bemutató órák Tájékoztató, aktuális feladatok 11. p 11. h 11. cs 11. p 7:45 Iskolai ünnepség 12. szo Munkanap 12. k 12. p Farsang 12. szo 13. v 13. sze 13. szo 13. v 14. h 14. cs 14. v 14. h Pihenőnap 15. k 15. p 15. h 15. k Nemzeti ünnep 16. sze 16. szo 16. k 16. sze 17. cs 17. v 17. sze 17. cs 18. p Karácsonyi ünnepség Téli szünet előtti utolsó tanítási nap Karácsonyi ebéd 18. h 18. cs 18. p 7:45 Vár az iskola! 19. szo 19. k 19. p Leendő elsőosztályos 19. szo nevelők bemutatása Vár az iskola! foglalkoz. óvodásoknak 20. v 20. sze 20. szo 20. v 21. h Téli szünet 21. cs :00 Osztályozó konferencia 21. v 21. h Első félév vége 22. k Téli szünet 22. p 7:45 Magyar Kultúra 22. h 22. k Napja 23. sze Téli szünet 23. szo 23. k 23. sze 16:00 18:00 Fogadóórák tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 24. cs Pihenőnap 24. v 24. sze 24. cs tavaszi szünet 25. p Karácsony 25. h 17:00 Szülői Közösség 25. cs Kommunizmus 25. p tavaszi szünet Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 21

23 tájékoztató áldozatainak emléknapja 26. szo Karácsony 26. k 26. p Ovi Olimpia Sportház 26. szo tavaszi szünet 27. v 27. sze Félévi értesítő kiosztása 27. szo 27. v Húsvét 28. h Téli szünet 28. cs 15:00 Félévi értekezlet 28. v 28. h Húsvét 29. k Téli szünet 29. p 29. h 29. k tavaszi szünet 30. sze Téli szünet 30. szo 30. sze 31. cs Szilveszter 31. v 31. cs Tanítás nélküli munkanap Tanítás nélküli munkanap Április Május Június 1. p Diákönkormányzati nap 1. v 1. sze Két tanítási nyelvi mérés NETFIT vége 2. szo 2. h 2. cs Osztálykirándulások 3. v 3. k 3. p 7.45 Nemzeti összetartozás napja Osztálykirándulások 4. h Témahét 4. sze 4. szo Osztálykirándulások 5. k Témahét 5. cs 15:00 Tájékoztató, aktuális feladatok 5. v Osztálykirándulások 6. sze Témahét 6. p 6. h Osztálykirándulások 7. cs Témahét 7. szo 7. k Osztálykirándulások 8. p Témahét 8. v 8. sze 17:00 Mosolynap 9. szo 9. h 17:00 Szülői Közösség tájékoztató Szülői értekezlet 9. cs 13:30 16:00 Osztályozó konferencia 10. v 10. k Szülői értekezlet 10. p Pelikán-tavi rendezvény 11. h Költészet napja 11. sze Szülői értekezlet 11. szo 12. k 12. cs Szülői értekezlet 12. v 13. sze 13. p Szülői értekezlet 13. h 14. cs 14. szo 14. k 15. p Holokauszt emléknap 15. v 15. sze Utolsó tanítási nap 16. szo 16. h Pünkösd 16. cs 17. v 17. k 17. p 18. h 18. sze Idegen nyelvi mérés 18. szo 9:00 Ballagás 19. k 19. cs Osztálykirándulások 19. v 20. sze 20. p Osztálykirándulások 20. h 21. cs Hasznos anyag gyűjtése 21. szo Osztálykirándulások 21. k Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 22

24 22. p 22. v Osztálykirándulások 22. sze 23. szo 23. h Osztálykirándulások 23. cs Tanév végi értekezlet 24. v 24. k Osztálykirándulások 24. p Országos kompetencia 25. h 25. sze mérés 25. szo 16:00 Tájékoztató, 26. k 26. cs aktuális feladatok 26. v 8:00 Tanévzáró ünnepség 27. sz 27. p 27. h 28. cs 28. szo 28. k 29. p 29. v 29. sze 30. szo 30. h 30. cs 31. k 5. Versenyek Mosolynapon résztvevők magas létszáma mutatja, hogy tehetségeinkre kellő figyelmet fordítunk, tanulóink számára biztosítjuk a versenyzési alkalmakat. A tanulók felkészítése, a házi versenyek megszervezése a szaktanárok feladata. Törekedni kell arra, hogy tanulóink a megyei fordulóra bejussanak. Házi versenyek szervezése: - felelős: mkv-k,, mk-ek tagjai Városi versenyek, ill. megyei, országos: - felelős: mkv-k, tanítók, szaktanárok iskolatitkár A verseny pontos megnevezését, a résztvevő valamennyi tanuló nevét, osztályát, elért helyezését, felkészítő tanárának nevét a nevelőiben elhelyezett formanyomtatványon a munkaközösség vezetőknek rögzíteni kell, melyet az igh. le kell adni. - felelős: Fazekasné Juhász Nóra igh. Sajtosné Tóth Éva igh. mkv-k 5.1. Alsó tagozat versenyei Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 23

25 Helytörténeti, városismereti Föld napja Kincskereső Versmondó Mesemondó Bolyai magyar csapat Matematika 1-8.o.városi Bolyai egyéni Zrínyi Kenguru Bolyai matematika csapat Alapműveleti 4.o. 5.2 Felső tagozat versenyei Idegen nyelvi mk. Levelezős versenyek Városi angol vers-és prózamondó verseny Kenguru angol verseny Városi angol fordító verseny Litteratum tesztverseny Városi játékos angol nyelvi vetélkedő Városi országismereti verseny Természettudományi mk. Levelező feladatmegoldó versenyek Bolyai matematika csapatverseny Városi számítástechnikai verseny Hevesy György kémia verseny Zrínyi Ilona matematika verseny Városi matematika verseny Kenguru matematika verseny Alapműveleti matematika verseny Egészségügyi vetélkedő Víz világnapja vetélkedő Társadalomtudományi mk. Bolyai magyar csapatverseny Mesemondóverseny Simonyi helyesírási verseny Történelem tantárgyi verseny Kazinczy verseny Kincskereső irodalmi vetélkedő Nagyhegyes irodalmi vetélkedő Versmondóverseny Nyelvi játékok Népdaléneklési verseny Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 24

26 Teleki földrajz Herman biológia Kaán Károly természetismeret Helyes táplálkozás vetélkedő 6. Ellenőrzés Ellenőrzés témája Ellenőrzött Időpont, Ellenőrzést végző személyek, időtartam vezető csoportok Étkezési élelmezés vezető, kedvezmények, gyermekvédelmi Augusztus, ingyenes tankönyvek felelős, szeptember jogosultságának könyvtáros, Fekésházi Tibor ig. ellenőrzése tankönyv felelős Fekésházi Tibor ig. Tanévkezdéssel Sajtosné hivatalsegédek, kapcsolatos intézmény Augusztus Tóth Éva igh. karbantartó, udvaros bejárás Szabó Andrea Lukács Sándor Első osztályosok beilleszkedése, Szeptember Fazekasné Juhász felszerelések megléte, Elsős osztályfőnökök között Nóra igh. kezdeti nehézségek feltárása Iskolaotthonos Iskolaotthonos Fazekasné Juhász Szeptember csoportok étkezési osztályok Nóra igh. között rendjének kialakulása osztályfőnökei Sajtosné TóthÉva Munkatervek, Szeptember 26- mk.vezető tanmenetek ellenőrzése október 10. között pedagógusok Fekésházi Tibor ig. Naplók, anyakönyvek, Szeptember pedagógusok Fazekasné Juhász Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 25

27 adminisztrációs munka és 21. Nóra igh. Pedagógus továbbképzések 7 éves periódusának Október pedagógusok Sajtosné Tóth Éva ellenőrzése, átsorolások ellenőrzése Fekésházi Tibor ig. Fazekasné Juhász Pedagógiai munka Október Nóra igh. ellenőrzése - Pedagógusok November Sajtosné óralátogatások Tóth Éva igh. munkaközösség-vez. Fekésházi Tibor ig. Fazekasné Juhász Pedagógiai munka Nóra igh. ellenőrzése - Április Pedagógusok Sajtosné óralátogatások Tóth Éva igh. munkaközösség-vez. Fekésházi Tibor ig. Intézmény bejárása Május Intézmény vizsgálata a tervezett felújítás és karbantartás végett Sajtosné Tóth Éva igh. Szabó Andrea Lukács Sándor Fazekasné Juhász Év végi adminisztráció Nóra igh. Június Pedagógusok ellenőrzése Sajtosné Tóth Éva igh. 7. Mérés-értékelés - A munkacsoport munkatervére építve Készítette: Vargáné Várszegi Csilla Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 26

28 A mérés értékelés munkacsoport harmadik éve (előtte az IMIP részeként) - mint a kimenet szabályozás eszköze -, pontos információt ad a tanulók tudásáról, képességeiről, a pedagógusaink szakmai munkájáról. A mérőanyagokkal történő értékelésük lehetőséget ad intézményünk tanulóinak, csoportjainak összehasonlítására, amelyet felhasználunk a féléves, éves munkánk értékelésekor, az elkövetkező tanév célkitűzéseinek, feladatainak meghatározásában. Komoly segítséget nyújtanak a pedagógiai folyamat közvetlen szabályozásában, a tanári hatékonyság visszajelzésében, a tanulás szervezésével, tervezésével kapcsolatban. A 2014/15-ös tanévben az egyéni fejlesztésre szoruló gyerekek érdekében a mérés-értékelés munkacsoport vezetője által kidolgozott egyéni fejlesztési programot rajtunk kívül álló okokból nem sikerült megvalósítanunk. Lényege, hogy a hatodikos kompetenciamérés eredmények szűrésekor a 2. szintű, ill. az alatt teljesítő tanuló(k), valamint az intézményi kimeneti méréskor a 40% - vagy az alatti tanuló(k) havonkénti egyénre szabott fejlesztésben részesülnek. A fejlesztés sikerét havonként évfolyam megbeszélésen értékeljük. A kompetenciamérés eredmények szűrése megtörtént, a fejlesztésre javasolt tanulókat kiválasztottuk. A pedagógiai szakszolgálattól sajnos nem sikerült segítséget kapnunk a tanulók beméréséhez, hogy mely tanuló milyen tanulási nehézséggel küszködik. A 2015/2016-os tanév kiemelt feladata lesz az egyéni fejlesztési program beindítása. Az elmúlt évben elkészült programcsomag BELÉPŐ ÁLLAPOT/KILÉPŐ ÁLLAPOT modulja módosításra került néhány ponton. A program a mellékletben található. A program végrehajtásáért felelős: Sajtosné Tóth Éva Vargáné Várszegi Csilla tanítók és szaktanárok Mérés értékelés munkacsoport vezetője: Vargáné Várszegi Csilla Csoport tagjai: - Balogh Zoltánné - Fülöpné Szabó Pálma mkv. - Szabóné Juhász Emese Munkaértekezleten részt vesz az igazgató, v. igazgatóhelyettes Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 27

29 Augusztus 28-án újraalakult a mérés-team, és megtartottuk első foglalkozásunkat. Áttekintettük az előttünk álló feladatokat, és meghatároztuk az ütemtervet. Az előző éves terveken több ponton módosítottunk. A 2015/2016-os tanév éves munkaterve az elmúlt három tanév mérési eredményeire, tapasztalataira épül. A mérési területeket csoportosítva félévkor és év végén is beszámoló készült, mely tartalmazza a legfontosabb mérési eredményeket, mely eredmények bemutatásra kerültek a tantestület előtt is. Az elmúlt tanévtől kezdve a tantárgyi mérési eredményekről a félévi, év végi értekezleten a munkaközösségi vezetők számoltak be, munkájukat a mérés-értékelés csoport segítette. A 3. évfolyamon végzett műveleti sebességmérésről, valamint a kompetenciamérések eredményeiről a mérés-értékelés munkacsoport számolt be az év végi értekezleten. 1. Értékelés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési szempontjai A tanulói teljesítmények folyamatos szóbeli értékelése minden pedagógus oktató-nevelő munkájában beépül, az osztályozás és az írásbeli értékelés, témazáró minősítés rendszere évfolyamtól és tantárgytól függően változik, annak részletes ismertetése a tantárgyi programok feladata A pedagógus értékelés célja: Átfogó, az iskolai tanulmányok egész időszakára kiterjedő személyiségfejlesztés, az önértékelési képesség kialakítása, s ezen belül az önálló tanulásra való képesség és igény kialakítása A pedagógiai értékelés alapelvei: - Legyen objektív, érvényes, megbízható - Sokoldalú, változatos értékelési formák, - Feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak, a tantárgy jellegének, - Fontos a szép, helyes magyar beszéd kialakítása, a kifejezőkészség, a kommunikációs készség fejlesztése, személyre szóló legyen - Ösztönző hatású legyen - Nem lehet megtorló, fegyelmező jellegű Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 28

30 - A szóbeli és írásbeli értékelés egészséges aránya biztosított legyen - Folyamatos legyen - Matematikailag kiszámíthatóak legyenek - Legyen tárgyszerű (mit, hol, miben hibáztunk, hogyan lehetséges a javítás) - Megfelelő légkörben történjen Ahhoz, hogy ezek az alapelvek megvalósulhassanak, világosan meg kell fogalmaznunk és a tanév elején a tanulók tudomására kell hoznunk az egyes tantárgyak követelményeit. Az egységes követelményrendszert minden tanár köteles betartani A pedagógiai értékelés lehetőségei, területei: A tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének minősítése A tanulók egyéni eredményeinek viszonyítása korábbi teljesítményükhöz A követelmény teljesítésének szintje alapján a korrekció és a további gyakorlás témáinak kijelölése a tanulócsoport eredményeinek viszonyítása országos, standardizált értékhez Következtetés a tanítás és a tanulás hatékonyságára Önértékelés, önálló tanulás Az értékelés folyamata: a.) Célok meghatározása és mintavétel b.) Értékelés funkciójának meghatározása: - Diagnosztikus - Formatív (folyamat közbeni) - Szummatív A pedagógiai értékelés súlypontjai: A továbbhaladáshoz szükséges legfontosabb jelenségek, fogalmak, összefüggések, törvények ismerete, értelmezése. Bloom-féle kognitív műveletek (ismeret, megértés, alkalmazás, magasabb rendű alkalmazás). Az oktatás eredményeként kialakult képességek ellenőrzése. A továbbhaladás feltétele a minimum követelmény teljesítése. A minimum teszt legalább 60 %-os megírása. 2. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya a) 2 4. évfolyam Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 29

31 Diagnosztizáló felmérés Alkalmazható az értékelt tantárgyaknál a tanulók egy-egy témakörben szerzett ismereteinek mérésére a további ismereteket elmélyítő gyakorlás mennyiségének, valamint a továbbhaladás ütemének megtervezésére. Időpontjáról nem köteles a pedagógus a tanulót előre tájékoztatni. A diagnosztizáló felmérést érdemjeggyel nem értékeljük, a teljesítmény %-os eredményét tájékoztatásul közöljük. Ennek eredményét a tanulók minősítéséhez nem használjuk fel. Ellenőrző dolgozat Alkalmazható az értékelt tantárgyaknál a témán belüli ismeretek számonkérésére, folyamatos felkészülés szorgalmazására. Segítse elő a további ismeretszerzés hatékonyságát. A dolgozat időpontjáról nem köteles a pedagógus a tanulót előre tájékoztatni. Gyakorisága és értékelése a tantárgyi tantervekben szabályozottak szerint. Témazáró felmérés Alkalmazása az értékelt tantárgyakból az egyes témakörök összefoglalása után, a tanmenetekben szabályozottak szerint ad összegző képet. Az adott évfolyamok párhuzamos osztályai azonos témazáró felmérést írnak. A tanuló egy tanítási napon csak 2x45 perces felmérést írhat. A felmérés időpontjáról a tanulókat legalább egy munkanappal előbb tájékoztatni kell. A témazáró felméréseket egy évig meg kell őrizni. A tanévközi ellenőrző és témazáró felmérés értékelés szintjei: Optimum szint Minimum szint 90% - 100% jeles 96% - 100% jeles 80% - 89% jó 90% - 95% jó 60% - 79% közepes 76% - 89% közepes 40% - 59% elégséges 61% - 75% elégséges 0% - 39% elégtelen 0% - 60% elégtelen Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 30

32 Valamennyi írásbeli számonkérés eredményéről a tanulókat 10 munkanapon belül értesíteni kell. b) 5 8. évfolyam Diagnosztizáló felmérés Alkalmazható magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, idegen nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, természetismeret tantárgyaknál. tanulók egy-egy témakörben szerzett ismereteinek mérésére a további ismereteket elmélyítő gyakorlás mennyiségének, valamint a továbbhaladás ütemének megtervezésére. Időpontjáról nem köteles a pedagógus a tanulót előre tájékoztatni. A diagnosztizáló felmérést érdemjeggyel nem értékeljük, a teljesítmény %-os eredményét tájékoztatásul közöljük. Ennek eredményét a tanulók minősítéshez nem használjuk fel. Ellenőrző dolgozatok Alkalmazása bármely tantárgynál a folyamatos tanulás ellenőrzésére a témán belüli ismeretek számonkérésére. Segítse elő a további ismeretszerzés hatékonyságát. A dolgozat időpontjáról nem köteles a pedagógus a tanulót előre tájékoztatni. Gyakorisága és értékelése a tantárgyi tantervekben szabályozottak szerint. Témazáró felmérés Alkalmazása magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, idegen nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, természetismeret tantárgyaknál az egyes témakörök összefoglalása után, a tanmenetekben szabályozottak szerint. Egy tanítási napon maximum 2x45 perces témazáró dolgozat írható ugyanabban az osztályban. A témazáró felmérés időpontjáról a tanulókat legalább 5 munkanappal előbb tájékoztatni kell. Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 31

33 A témazáró felméréseket egy évig meg kell őrizni. A tanévközi ellenőrző és témazáró felmérés értékelés szintjei: Optimum szint Minimum szint 90% - 100% jeles 96% - 100% jeles 80% - 89% jó 90% - 95% jó 60% - 79% közepes 76% - 89% közepes 40% - 59% elégséges 61% - 75% elégséges 0% - 39% elégtelen 0% - 60% elégtelen Valamennyi írásbeli számonkérés eredményéről a tanulókat 10 munkanapon belül értesíteni kell. Észrevétel: 1) Az elmúlt tanévben nagyon sok területen és évfolyamon végeztünk méréseket magyarból, matematikából, angolból és történelemből. Ebben a tanévben melyet a mérés-értékelés team közös megbeszélésekor megvitattunk- az előző éves terv szerint újabb tantárgyakból is (fizika, kémia, földrajz, biológia) terveztünk méréseket, melyekből az utóbbi két évben nem történtek belső mérések. Hosszú távú terveink közt szerepel, hogy a jól bevált méréseket tovább folytatjuk, az újonnan bevezetett- fizika, kémia, földrajz, biológia- méréseket pedig évente próbáljuk változtatni. Az elmúlt tanévben a kémiát mértük 7. évfolyamon. Idén a biológiát tervezzük szintén a 7. évfolyamon. Ebben az évben a 7-es történelem, a 6-os természetismeret méréseket kivettük a tervezetből a ránk nehezedő nagy terhek miatt (intézményi önértékelés). 2) Az előző tanévben elkészült a fejlesztési terv és annak módosítása, melynek mellékletét a kollégák rendelkezésére bocsájtottuk. Mivel nem sikerült a fejlesztési programot elindítanunk, idén kiemelt figyelmet fordítunk erre /2016. tanév mérési ütemterve Ellenőrzés témája Időpont, időtartam Ellenőrzött személyek, Ellenőrzést végző vezető Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 32

34 csoportok DIFER tanév elején 1. évfolyam Matematika (optimum követelményszint) Matematika (műveleti sebességmérés) 5. évf. tanév elején, (október) 8. évf. félév előtt, (dec.vége) február - május 5. és 8. évfolyam 3. évfolyam NETFITT testnevelés törvény szerint 5-8. évfolyam Matematika (optimum követelményszint) Magyar szövegértés (Apáczai kiadó feladatlapja) tanév végén tanév végén 2. évfolyam 3. évfolyam Biológia tanév végén 7. évfolyam Angol nyelv Angol nyelv: idegen nyelvi mérés/normál/ célnyelvi mérés/kéttannyelv ű/ tanév végén törvény szerint május 18. június évfolyam 6-8. évfolyam fejlesztő pedagógus Kovács Márta Vargáné V. Csilla szaktanárok Vargáné V. Csilla, Fülöpné Sz. Pálma, tanítók Bogádi Imre, szaktanárok Fülöpné Sz. Pálma tanítók Balogh Zoltánné tanítók Vargáné V. Csilla szaktanárok Szabóné J. Emese tanítók Szabóné J. Emese Vargáné V. Csilla osztályokban tanító szaktanárok Angol nyelv/próba nyelvvizsga 6-8. osztályos kompetenciamérések Magyar szövegértés tanév végén május 25. tanév elején, szeptember 7. a-b/csak a kéttannyelvű/ 6-8. évfolyamok 5. évfolyam Gálné T.Gyöngyi Kaltenecker Erika szaktanárok, mérési csoportvezető Szabóné J. Emese szaktanárok EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV A HAJDÚSZOBOSZLÓI GÖNCZY PÁL SPORT ÉS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 33

35 Változások a tanulási folyamatban Az értékelés kényszere a mai napig benne van az iskoláról való közgondolkodásban, és mivel társadalmi szinten is napi gyakorlat a folyamatos megmérettetés, értékelés, valószínűleg ez így is marad. Az iskola azonban napjainkban sajátos átalakuláson megy át. Új tanulásszervezési eljárások törnek utat maguknak és a hagyományos értékelési formák létjogosultsága is megkérdőjelezhetővé válik. A fejlesztő értékelés a tanulók fejlődésének és tudásának gyakori, interaktív módon történő értékelését jelenti, célja a tanulási célok meghatározása és a tanítás azokhoz igazítása, más szóval tehát az, hogy értelmezze az diák fejlődését, s ez alapján hozzon döntéseket a továbblépés módjáról. A tanár és a diák kölcsönös és állandó közös megbeszéléseire épül a tanulás folyamata. Az ilyen újszerű és egyre inkább tért hódító pedagógiai gondolkodás a fejlesztést is egyénivé teszi. A tanuló továbbhaladását leginkább a személyére szabott, általa is jól érthető szöveges értékelés segíti. A szöveges értékelés akkor hatékony, ha csak egy-egy részterületre vonatkozik, világosan kiemeli, hogy pontosan mi volt jó vagy helytelen a viselkedésében, és megoldási javaslatot is mutat annak módosítására. Természetesen felmerül az egzakt dokumentálás igénye, amelynek egyik lehetséges módja a következőkben bemutatásra kerülő egyéni fejlesztési terv. Az egyéni fejlesztés, mint tervszerű tevékenység az egyéni fejlesztés szükségessége Az egyéni fejlesztési terv, az egyénre szabott fejlesztés leírását, a képességek fejlesztését szolgáló dokumentáció. A bemeneti mérések alapján rögzíti azokat a képességeket, készségeket, amelyeknek birtokában vannak a tanulóink, s erre alapozva határozza meg a további fejlődés útját. Tartalmazza a fejlesztési folyamat leírását, az egyéni fejlődést, az egyénileg szükséges külön feladatokat, a rövid és hosszú távú célokat, valamint ezek adott időszakra való ütemezését. Egyénre szabott tanulási utak egyéni fejlesztés A diákok szükségleteire épülő tanulásszervezés akkor eredményes, ha egyéni tanulási utakat biztosít az egyes diákoknak. A megváltozott osztálytermi folyamatok szükségszerűen vezettek Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 34

36 el ahhoz, hogy pedagógusaink változtassanak az értékelési gyakorlatukon is, az egyén tanulási folyamatát támogatóvá alakítva. Ennek eszközei a széles körű tanórai differenciálás, a projektpedagógia, a kooperatív módszerek használata és a kompetencia alapú oktatás megvalósítása. Az egyéni fejlesztést szolgálja, hogy az adott tanulóval foglalkozó pedagógusaink rendszeresen, team-munka keretében megbeszéljék, összehangolják a tanulóra vonatkozó fejlesztési eredményeket és a továbbhaladás lehetséges irányait. Ez azért különösen fontos, hogy a tanuló célzottan és minden irányból a neki leginkább megfelelő fejlesztést kaphassa. Mérési rendszerünk elemeinek segítségével, valamint a pedagógiai szakszolgálat közreműködésével feltérképezzük a tanulók személyes és társas kompetenciáit, kognitív képességeit. A mérések eredményeit visszacsatoljuk a szaktanároknak, osztályfőnököknek. Így megjelennek a tanuló erősségei és gyengeségei. A gyengeségek azok a területek, amelyeken a mérések során alulteljesített, így ezek fejlesztésre szorulnak. Az erősségek, amelyekben a tanuló bizonyította tehetségét, a fejlesztés szempontjából épp olyan fontosak, mint a gyengeségek, hisz a fejlesztés során ezekre támaszkodhatunk. Rendkívül fontosnak tartom a pozitív megerősítést, hogy minden tanuló tudja és érezze, hogy Ő is jó valamiben és ez elismerésre méltó. Az erősségeket tehetséggondozás keretében fejleszthetjük. A gyengeségek és erősségek ismeretében készül el az egyéni fejlesztési terv, amelyet az osztályfőnök irányításával az adott tanulót tanító pedagógusok közösen készítenek el. Azért kell együtt dolgozniuk, hogy konszenzusra jussanak mind a tanuló képességeinek megítélésében, mind a tanulási utak, fejlesztési irányok kijelölésében. Az egyéni terv havi lebontásban készül. Minden hónapban összeül a team, értékeli az addig végzett munkát és kijelöli az új feladatokat. A tanórai fejlesztés a közösen megjelölt cél érdekében folyik. Az egyéni fejlesztés három táblázattal követhető: Belépő/kilépő állapot Havi összegzés Tantárgyi feljegyzések A be- és kilépő állapot rögzítésére a tanév elején és a tanév végén kerül sor. Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 35

37 A belépő állapotfelmérések alapján egyszerű kiválasztással adhatók meg az olvasásra (tempó, tipikus hibák), írásra (íráskép, hibák), szövegértésre és matematikai kompetenciákra vonatkozó információk. Megfogalmazzuk azokat a problémákat, amelyeket a fejlesztés során meg szeretnénk oldani. A fejlesztendő területeket fontosságuk szerint priorizálhatjuk. A tanév során ezeket az adatokat bármikor megtekinthetjük és felhasználhatjuk. A tanév végén figyelembe véve a változásokat ill. az elért eredményeket kitöltjük a kilépő állapot táblázatot. Így azonnal összehasonlíthatjuk a tanuló be- és kilépő adatait, realizálhatjuk a fejlődést. A második táblázat a havi összegzés. A havi összegzést az osztályfőnök vezeti, de természetesen minden, a tanulót tanító kolléga segíti munkáját. A HAVI ÖSSZEGZÉST az adott osztályban tanító team közösen tölti ki az osztályfőnök vezetésével. Elengedhetetlen, hogy minden olyan pedagógus, aki a tanulóval kapcsolatba kerül, tisztában legyen az itt meghatározott célokkal és feladatokkal és saját osztálytermi munkáját ezeknek rendelje alá. Meggyőződésem, hogy akkor lesz igazán hatékony a munkánk, ha egy időben ugyanazon területet (kompetenciát) több oldalról, több személy által támogatva fejlesztjük. A fejlesztendő területeket (gyengeségek) célszerű az adott időszakra (hónap) vonatkoztatva megadni. Érdemes a kollégákkal megbeszélve egy-két fejlesztési területet (kompetenciát) kijelölni a diagnosztikus mérések eredményei alapján megadottak közül. (MIT?) Egész hónapban minden pedagógus ezekre a területekre fog fókuszálni a fejlesztés során. Feltüntetjük, hogy melyek azok az erősségek, amelyekre a megadott gyengeségek fejlesztésekor támaszkodhatunk. A team meghatározza azt a célt, amelyet az adott időszakban el kívánnak érni a fejlesztés során. Inkább kisebb célokat tűzzünk ki, amelyek kézzelfoghatóak és van realitása az elérésüknek! Nem átfogó célokra kell gondolnunk, hanem apró, jól körvonalazható, valóságos dolgokra. Felsoroljuk, milyen módszereket, eszközöket használhatunk a gyakorlás és elmélyítés során. Az itt általánosan bejegyzett eszközök közül választ majd konkrétat a szaktanár a tanórai fejlesztéshez. (HOGYAN?) Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 36

38 Az időbeosztás, ütemezés cellában adjuk meg, hogy milyen gyakorisággal, ill. időtartamban tervezzük a fejlesztést (Pl. elsősorban gyakorló órákon, vagy minden tanórán, rövid ideig vagy ritkábban, de akkor hosszabban a tanuló egyéni szükségletei szerint). (MIKOR?) Az új készségek, feladatok szövegmezőjében előrevetítjük a következő fejlesztési időszakra tervezett célokat. Azokat a kompetenciákat soroljuk itt fel, amelyeknek a fejlesztése ezután következik majd. Elképzelhető, hogy ezek lesznek a következő havi összegzés fejlesztendő feladatai, de az is lehet, hogy a munka során átértékeljük az elgondolásunkat és más területeket jelölünk majd meg. Két nagyon fontos cella van még. Az egyik az értékelés, ahol az egész hónapban végzett munkát értékeljük (a tanuló hozzáállása, érzéseink, tapasztalataink ezzel kapcsolatban).(hogyan SIKERÜLT?) Általában minden hónap elején, egy meghatározott napon célszerű tartani a teammegbeszéléseket. Ilyenkor értelemszerűen az előző havi értékeléseket és az adott havi terveket kell elkészíteni. Az eredmények mezőben az adott időszakban elért konkrét eredményeket jegyezzük fel. Nem baj, ha ezek az eredmények aprók és kis lépésekben haladunk. Az is előfordulhat, hogy egy időszakban nem látunk mérhető fejlődést. (MIT ÉRTÜNK EL?) Amennyiben lehetséges, az eredményeket számszerűsíthetjük is a változás százalékban való megadásával. A havi összegzés lezár, és egyben indít egy fejlesztési időszakot. Kiindulási alapot jelent a pedagógusok számára az egész havi munkához. Értékeli az előző hónapot és iránymutatást ad a további munkához. A harmadik táblázat a Tantárgyi feljegyzések. A feljegyzés kifejezés tágan értelmezhető, jelentheti a pedagógus naplószerűen vezetett tevékenységeit, vagy érzéseit, benyomásait, esetleg a tanulói tevékenységet, viselkedést, hozzáállást. Ebben a részben rögzítjük a fejlesztés során végrehajtott konkrét feladatokat, tevékenységeket. Ezt a táblázatot a fejlesztést végző pedagógus (szaktanár) tölti ki. Összefoglalva: Az egyéni fejlesztési terv a jelen és a jövő iskolájában elengedhetetlen eszköze az egyénre szabott fejlesztés megvalósításának. Ha mindezt kellő előrelátással úgy alkotjuk meg, hogy Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 37

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

Éves munkaterv 2013/2014. tanév

Éves munkaterv 2013/2014. tanév Éves munkaterv 2013/2014. tanév Készítette: Kárpáti Piroska Pécs, 2013. szeptember 16. 1. Személyi feltételek: Pedagógus létszám szeptember 1-én: teljes : áttanító: részmunkaidős: tartósan távol: 34 fő

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület!

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület! DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com Ikt. szám: 5-4/2012-II. Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Arany János Általános Iskola Kosd OM: 032418

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Arany János Általános Iskola Kosd OM: 032418 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E 2013-2014. tanév Kiemelt feladatok a tanév során Az alapdokumentumok áttekintése, a szükséges módosítások

Részletesebben

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 1. sz. melléklet A tanév helyi rendje 2014/2015 1. A szorgalmi idő A 2014/2015. tanévben a szorgalmi idő - első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) és - utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő).

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Különös közzétételi lista 2013-14. tanév Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Az iskola pedagógusai Bátovszky János tanár iskolaigazgató, biológia, kémia Ángyán Ildikó műv.ter.: ének-zene Antonighel

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2015/2016. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2015/2016. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.)OKM rendelet 4. -a, valamint a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján:

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: 23. (1) e): A Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014-es tanévi időrendje 6. Időrendi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015- ös tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015- ös tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015- ös tanév A Kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelete a nemzeti köznevelési törvény alapján a következő adatokkal működik intézményünk Intézmény neve: Bajai Szentistváni Általános

Részletesebben

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Egri Szakképzési Centrum József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Az Egri SZC József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév Ikt.szám: 591/2015. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai: 1.) Hatékony és következetes módszerekkel a tanulói és dolgozói

Részletesebben

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig A 2 015/2016 -OS T AN É V RENDJE Tanítási napok száma: Szorgalmi idő: Tanítási év vége: 181 nap 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig 2016. június 15. (szerda) Őszi szünet: 2015. október 26-tól

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

BAJAI BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MUNKATERV

BAJAI BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MUNKATERV BAJAI BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MUNKATERV 2013/2014. 2 MUNKATERV 2013/2014. A tanév rendjét a 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet tartalmazza, mely szerint a szorgalmi idő

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév A Kecskeméti Szakképzési Centrum MUNKATERVE 2015-2016-os tanév Kecskemét 2015. Kecskeméti Szakképzési Centrum Tartalomjegyzék Bevezető... 3 I. A tagintézmény szervezeti struktúrája... 4 Humánerőforrás...

Részletesebben

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola Intézményegység OM 201689 5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. Tel.: 06-70-322-3865 E-mail: eotvos@remenyhir.hu Honlap: www.remenyhir.hu Reményhír Intézmény

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista

Intézményi közzétételi lista Ábrányi Emil Általános Iskola Nyírábrány OM 031162 Intézményi közzétételi lista 2014. 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatás Az Ábrányi Emil Általános Iskola Nyírábrány Nagyközség egyetlen iskolája.

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE

1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424124 fax: 76/598828 email: alpariskola@gmail.com Ikt. sz.:../2015. 1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE

Részletesebben

utolsó tanítási nap: 2016. április 29. péntek

utolsó tanítási nap: 2016. április 29. péntek A 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE I. A TANÉV RENDJE Szorgalmi idő: 1-11. évf. első tanítási nap: 2015. szeptember 1. kedd utolsó tanítási nap: 2016. június 15. szerda 12. évf., 13.E első tanítási nap: 2015.

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje Munkaterv része: A 2015/2016. tanév helyi rendje Gimnázium 1. Tanítási napok szünetek: Tanítási napok száma: A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában

Részletesebben

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: munkaközösség vezető "Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod." /Talmud/ I. REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG HELYZETELEMZÉS,

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010.

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS Augusztus 24-26. Tankönyvellátás Bauer Nóra, Mészáros Lászlóné 24-28. Munkajogi változások Tóth A. Istvánné 26. 9.00 óra Tanévnyitó értekezlet, Tanév rendje

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2013. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2013. szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2013. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó e A munkatervet készítette: Horváth János igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi értekezlet kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy Különös közzétételi lista 2015/2016 tanév 32/2008 (XI. 2) OKM rendelet 10. számú melléklet 0 11/1994 (VI.8) MKM rendelethez, mely előírja a tájékoztatási kötelezettséget az alábbi témákban: A pedagógusok

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest IX. tankerület Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium 1096 Budapest, Telepy u. 17. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ez a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

A humán munkaközösségének munkaterve 2014/15. tanév. Munkaközösségünkben az idei tanévben nyolc pedagógus tevékenykedik.

A humán munkaközösségének munkaterve 2014/15. tanév. Munkaközösségünkben az idei tanévben nyolc pedagógus tevékenykedik. A humán munkaközösségének munkaterve 2014/15. tanév Munkaközösségünk tagjai: Munkaközösségünkben az idei tanévben nyolc pedagógus tevékenykedik. 1. - magyar történelem-német szakos tanár, munkaközösség-vezető

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1.

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1. 2012-2013. 2013. tanév Tanév rendje Szorgalmi idő első napja 2012.09.03. hétfő Szorgalmi idő utolsó napja 2013.06.14. péntek Félév vége 2013.01.11. péntek Félévi értesítő kiadása 2012.01.18. péntek Félévi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE I. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatási Ssz. Munkakör Végzettség

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember 9.a 9.b 9.c 9.d 10.a 10.b 10.c 10.d 11.a 11.b 11.c 11.d 12.a 12.b 12.c 12.d Össz. Kedv. PP Szak. Össz. A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet

Részletesebben

Óvodai intézményegység

Óvodai intézményegység Közzétételi lista 2013-14. nevelési év / tanév 2013. október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE A JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015. szeptember 1. 1. PEDAGÓGUSOK NÉV ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE TANÍTOTT TANTÁRGY FOGADÓÓRA Igazgató: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna szlovák-földrajz

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve a 2013-2014-es 2013 tanévre Készítette: Megyeriné Borsó Éva igazgató Tartalom 1. Helyzetelemzés... 2 2. Tárgyi feltételek alakulása...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév OM 035883 5008 Szolnok, Gorkij út 47. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév 1 8 évfolyamos általános iskola 1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának. 2015/2016. tanévi munkaterve

A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának. 2015/2016. tanévi munkaterve A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának A 2015/2016. tanév feladatai 2015/2016. tanévi munkaterve 1. Kiemelt oktatási feladatok 1.1 Az egész életen át tartó tanulás megalapozása

Részletesebben

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2014/2015-ös tanévre

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2014/2015-ös tanévre A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre 1 Csak pontosan, szépen A 2014/2015-ös tanév kiemelt feladatai: Iskolai hajókirándulás megszervezése és lebonyolítása Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2011. június 22. Kapja: Bencsik Mónika polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Tartalom 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 1 2 / 2 0 1 3 - A S T A N É V M U N K A T E R V E Nézd, ahogy a gondolatok szavakká válnak,

Részletesebben

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A 2013/2014. tanév munkarendje 2013. augusztus 23. (P) Nevelőtestületi megbeszélés Munkaközösségi megbeszélések A tantárgyfelosztás egyeztetése

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V 2014/2015. tanév Az intézmény munkatervét a nevelőtestület 2014. szeptember 15-i nevelőtestületi ülésén elfogadta.

Részletesebben