2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18."

Átírás

1 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár Németh István

2 KISKŐRÖS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KISKŐRÖS, ÁRPÁD U /2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár Munkaterv csatolt részei: Tagintézményi munkatervek Szakmai munkaközösségek munkatervei Tantárgyfelosztás, órarend Beiskolázási terv Kiskőrös, aug. 15.

3 Kiskőrös Térségi Általános Iskola, Középiskola, Szakiskola és Kollégium FELADATAI A ÖS TANÉVBEN Az intézmény munkaterve az alábbi jogszabályi előírások alapján kerül összeállításra: a közneveléről szóló évi CXC. törvény a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. -a Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről évi XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről, 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről, 7/2010. (II. 11.) OKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet módosításáról évi CLII. Törvény egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről. A 2014/2015. tanévet a közoktatást érintő módosított jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell megszervezni. 1. Közös feladatok az intézményben A tanév munkájának fő irányai: - A jogszerű, szakos ellátottság biztosítása - a szakmai munkaközösségek munkájának támogatása a szakmai együttműködések területén, - a tehetséghálózat működtetése, - járási szintű tehetségprogramok megvalósítása, - a kompetencia alapú oktatás fenntartása a vállalt mértékben a TÁMOP-ban nyertes tagintézményekben, - megkezdett pályázati programok megvalósításának folytatása, új pályázati lehetőségek felkutatása - a mindennapos testnevelés bevezetése az , és évfolyamokon - az új kerettantervek gyakorlatban történő alkalmazása, következtetések levonása - általános iskolában a legalább ig tartó foglalkozások megszervezése, működtetése Sorsz Feladat Sikerkritérium Felelős Határidő Intézményi alapdokumentumok Törvényi előírásoknak való megfelelétó-helyettesek, főigazgató, főigazga aug. 31- és a szükséges módosítá- sok elkészítése ig. 1. Pedagógiai program (PP) Éves munkaterv Beiskolázási terv SZMSZ Házirend 2. A törvényben előírt óratömegre épülő tantárgyfelosztás a szakos ellátottság biztosításával. A törvényi előírásnak megfelelő óratömeg felhasználása Utazó tanárok segítségével intézméfőigazgató Tanév kezdéséig

4 A kompetencia alapú oktatás 3. törvényes megszervezése (Császártöltésen és Csengődön) Mindennapos testnevelés kiterjesztése A legalább ig tartó foglalkozások megszervezése nyi szinten a szakos ellátottság 100 % legyen A TÁMOP pályázatban vállalt fenntartás megvalósítása Az oktatás beindítása, új évfolyam indítása Délutáni egyéb foglalkozások igény szerint történő beindítása főigazgató, főigazgató, főigazgató, tanév kezdésig tanév kezdésig Az integrált pedagógiai rendszer működtetése Elektronikus napló, adatkezelés alkalmazása SNI tanulók integrált oktatása, szakszerű fejlesztése, BTM-es tanulók ellátása a módosított szabályok figyelembe vételével 9. Igazgatótanács működtetése Igazgatói munkaközösség hatékony 10. működtetése Az intézményi szakmai munkaközösségek átalakítása, majd azok munkaterv szerinti működése Intézményi tehetséggondozás megvalósítása A dolgozókkal kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek elvégzése: - kinevezések módosítása, átsorolások elkészítése 14. Munkaköri leírások aktualizálása, kiegészítése A rászoruló tanulók egyéni segítséget kapnak A szakmai munka színvonalas Az IPR adminisztráció szakszerű vezetése Tagintézmények közötti tapasztalatcsere, jó gyakorlatok átadása E-napló szoftver beüzemelése, felhasználók aktualizálása Gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok látják el a szükséges óraszámban a fejlesztéseket a tagintézményekben, törvényszerű adminisztráció Megfelelő végzettségű szakemberek biztosítása Az SZMSZ-ben meghatározott jogkörök gyakorlása Zökkenőmentes a tagintézmények közötti munkakapcsolat, az éves munkaterv végrehajtása megtörténik A 10 munkakközösség munkatervének elkészítése, végrehajtása Tehetséggondozó munkaközösség működése Kistérségi versenynaptár összeállítása, végrehajtása, Tehetségpont működtetése, tehetségnap szervezése Kistérségi tehetséggondozó programok Zökkenőmentes, naprakész a dolgozók számára a kinevezés módosítása a pedagógus életpálymodel szerint Minden dolgozó személyre szabott elvárás szerint dolgozik, a feladatokhoz aktualizált a munkaköri leírás Minden pedagógus igénybe tudja venni a kedvezményeket, munkacsoportok vezetői főigazgató, főig. h.,, iskolatitkárok főigazgató főigazgató és helyettesei főigazgató, főig. h. munkaközösség vezetők munkaközösségek,, főigazgató-helyettes, főigazgató tanév váltás tanév kezdésig, majd üzemeltetés szeptember 15- ig, majd KLIK Gazdasági vezető, főigazgató majd folyama- szeptember 01, tos, december januártól ped. II. átsorolások előkészítése főigazgató, szeptember Pedagógus igazolványok érvényesítése, szeptember 15. új igazolványok ki- (KIR rendszer állítása működése esetén) Munkavédelmi, balesetvédelmi, megfelelő dokumentálás szeptember 16. tűzvédelmi oktatás a dol- gozók számára 17. Osztálylétszám túllépés engedélyezése A létszám túllépés szabályszerű, főig. h., szeptember vége fenntartó által engedélyezett 18. Továbbtanulók nyomon követése Törvényi előírásnak való megfelelés október Pedagógusok havi időkereté- A pedagógusok munkaidejének el-

5 19. nek egységes elszámolása számolása átlátható, pontos, ellenőrzött. 20. KAT, DÖK, SZMK intézményi működtetése Szükség esetén a véleményezési, jóváhagyási jogukkal élnek Különös közzétételi lista felülvizsgálata, A törvényi előírásnak megfelelő az 21. kiegészítése adatszolgáltatás Tagintézményi prioritások érvényesülése 22. Beiskolázási terv elkészítése Adminisztrációs kötelezettségek Fenntartó által előírt jelentések és teljesítése dokumentációk határidőre történő 23. tantárgyfelosztás, órarend beküldése félévi és év végi beszámolók Szakmai színvonal a jelentésekben elkészítése, továbbítása a fenntartónak Tankönyvrendelés KELLO szabályozás alapján, 24. kedvezmény jogosultségok rendsze- 25. Pályázatok figyelése, írása Az első osztályosok diagnosztikai 26. vizsgálatának előkészíté- se, jelentése DIFER mérés, országos mérés, 27. előkészítése, lebonyolítása évi országos mérés eredményeinek elemzése 29. Jelentkezési lapok kitöltése továbbtanuláshoz res ellenőrzése A tagintézmények értesülnek a lehetőségről, sikeres pályázatokat nyújtanak be. Problémás tanulók időben történő kiszűrése főigazgató szept. 30-ig, majd szeptember, főigazgató március 15., főigazgató-helyettes, főigaz- gató főig. h. főigazgató, főig. helyettes, főig.h., október 10. (22.), Zökkenőmentes lebonyolítás december 5,. Összevetés az előző évekkel, intézkedési terv készítése, IMIP munkacsoportok tavasz a tanulók továbbtanulása biztosított február Jogszabályfigyelő működtetése Minden vezető értesül a változásokról csengődi igazgató 31. Esélyegyenlőségi munkacsoportok Esélyegyenlőségi intézkedési terv, főigazga- akciótervének megvaló- megvalósul tó, -helyettes sítása 32. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata. A vizsgálatot az iskoláknak - az 1-4. évfolyamán tanulók kivételével Zökkenőmentes lebonyolítás január 5. és május 27. között kell megszervezniük. ELLENŐRZÉSI TERV szám Ellenőrzési terület Cél és az ellenőrzés tárgya Felelős Határidő A helyi tantervnek való megfelelés főigazgató, szeptember 1. Tantárgyfelosztás szakos ellátottság biztosítása -helyettes február 2. Elektronikus órarend, napló vezetése és archiválása Tantárgyak pontos megnevezése, Naprakész, pontos naplóvezetés, naplóbeírások egyezése a tantárgyfelosztással, órarenddel főigazgatóhelyettes 4. SNI, BTM tanulók ellátása, adminisztrációja A szakértői véleményben foglaltak szerinti szakszerű ellátás, adminisztráció pontos vezetése, naprakész létszámnyilvántartás az F2-ben főigazgatóhelyettes

6 FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 25. Tanévnyitó vezetői értekezlet tankerületi összevont főigazgató-helyettes 30-ig Tantárgyfelosztások, órarendek elkészítése, leadása (elektronikusan) 30-ig Tagiskolai pótvizsgák szervezése 30-ig IPR elszámolások első üteme szeptember 01. Tanév első napja 01. Tankönyvek kiosztása Intézményi szakmai munkaközösségek összejövetelei főig. h., munkaközösség-vezetők versenynaptár (szept. 22.) éves programok (szept. 22.) 5. tankönyv pótrendelés leadása 8. Vezetői munkaközösség összejövetele főig. h. 15. Pedagógus igazolványok érvényesítése-új chipes még nem igényelhető 19. Tagintézményi munkatervek leadása az Igazgatóságra 25. Intézményi éves munkaterv és versenynaptár elkészítése főigazgató-helyettes 25. Létszámtúllépési engedélyhez a nyilatkozatok leadása, főigazgató-helyettes 29. Kistérségi tehetségprogramok meghirdetése, tájékoztató megjelentetése 29. HHH, HH tanulókkal kapcsolatos dokumentumok öszszegyűjtése hónap végéig F2 adatbázisának naprakész pontosítása a statisztikához) Munkaköri leírások módosítása, kiegészítése Tagiskolai honlap frissítése, különös közzétételi lista, nyomon követés a honlapokon Tűz, munkavédelmi, balesetvédelmi oktatások a tagintézményekben Első osztályosok törzslapjainak elkészítése Programok felvitele a közös naptárba 30. Intézményi munkaközösségek vezetőinek öszszejövetele főig. h. főig. h., munkaközösség vezetők október 01. Létszámtúllépési engedély kérése a fenntartótól mb. főig. 06. Vezetői megbeszélés főigazgató és helyettes 10. Felmérés az 1. osztályosok diagnosztikai vizsgálatában résztvevők köréről 15. A középiskolák meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait, s elektronikusan megküldik a felvételi Központnak 15. Statisztika készítése mb. főigazgató, Őszi írásbeli érettségi vizsgák mb. főigazgató, Wattay igazgató 22. A Difer mérésben résztvevő tanulók létszámának jelentése mb. főigazgató az OH felé elektronikusan 30. A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozzák a felvételi eljárásuk rendjét. október 27-től október 31-ig A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). november 3. Vezetői megbeszélés mb. főig. és helyettes

7 6-10. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák mb. főigazgató, Wattay igazgató Középszintű szóbeli érettségi vizsgák mb. főigazgató, Wattay igazgató 22. Országos méréshez szükséges adatszolgáltatás az OH részére 30. A tagiskolák IPR csoportjainak értékelése 30. Beiskolázási terv kiegészítése december Munkaközösségek napja, Tehetségnap intézményi munkaközösségvezetők, főigazgató-helyettes 1. Vezetői megbeszélés főig. és helyettes 5. DIFER mérések lebonyolítása az általános iskolákban 9. Tanulók jelentkezése a központi írásbelikre igazgató dec. 22 jan. 2. Téli szünet A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19., a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). január 5. Vezetői megbeszélés főig. helyettes 10. Ingyenes tankönyvigénylés felmérése a tagiskolákban, szülők tájékoztatása 16. I. félév zárása félév tantárgyfelosztása, órarendje 17. Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban Az általános felvételi eljárás kezdete 20. Tankönyvigénylés felmérés eredményérõl az igazgató tájékoztatja a nevelőtestületet, az iskolaszéket, az iskolai szülõi szervezetet (közösséget) az iskolai diákönkormányzatot, 25. Az iskolai tankönyvellátás rendjének elkészítéset, és szülők, vagy a nagykorú cselekvõképes tanulók tájékoztatása, tankönyvfelelősök mb.főigazgató, 23-ig I. félévi értesítők kiadása 30-ig I. félévi nevelőtestületi értekezletek február 2. Vezetői megbeszélés főig. és helyettes 13. Felvételi jelentkezési lapok továbbítása 27. Javaslat tétel az éves beiskolázási tervre 28. A tagiskolák IPR csoportjainak értékelése (ha az IPR folytatódik) március 2. Vezetői megbeszélés főig. és helyettes 16. Intézményi beiskolázási terv elkészítése főig. helyettes hit és erkölcstan megszervezése a 23/2013 (iii.23) EM- MI 33. alapján 11. Középiskolai ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolákban 18. Módosított jelentkezési lapok továbbítása a felvételi Irodának 31. Tankönyvrendelés, a tankönyvrendelés határideje március utolsó munkanapja, tankönyvfelelős megnevezése, annak feladatai, az iskolai tankönyvellátás során elvégzésre kerülõ munka ellenértéke elismerésének elveit április Ápr Tavaszi szünet A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szer-

8 da), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). 13. Vezetői megbeszélés főig. és helyettes Általános iskolai beiratkozás 08. középiskola megküldi az ideiglenes felvételi rangsort a Wattay igazgató, főigazgató Felvételi Központnak Előző évi kompetencia mérés eredményeinek továbbítása az Igazgatósághoz, a helyi értékelések elvégzése 24. középiskola felvételről / elutasításról értesítőt küld a jelentkezőknek, ált. iskoláknak. az országos mérés keretén belül a tanulók fizikai állapotának, edzettségének felmérése -NETFITT ápr. 3 és május 28 között 30. Középiskolákban és szakiskolákban az utolsó tanítási nap a befejező évfolyamokon május Rendkívüli felvételi eljárás középiskolákban Wattay igazgató, főigazgató 4. Vezetői megbeszélés főig. és helyettes Érettségi vizsgaidőszak Wattay igazgató, főigazgató 27. Országos kompetenciamérés 30. A tagiskolák IPR csoportjainak értékelése (ha folytatódik IPR munkaközösség az IPR) június 1. járási hivatal és KLIK értesítése a HÍD programba irányított tanulókról 8. Vezetői megbeszélés főig. és helyettes Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 11. Idegen nyelvi országos mérés angol-német (6.8. osztály) 15. Utolsó tanítási nap, tanév zárása 15. tankönyvrendelés módosítása 19. kormányhivatal értesítése, ha a tanköteles tanulót nem vették fel közéiskolába, vagy 15. életévét betöltötte és megvan a legalább a 6. évfolyama, és az iskola kezdeményezi felvételét a Híd II. programba hónap végéig Tanévzáró értekezletek Beiratkozás a középfokú iskolákban augusztus 24. tanévnyitó vezetői értekezlet főg. és helyettes 28. Tantárgyfelosztások, órarendek készítése

9 Munkanap áthelyezések és munkaszüneti napok 2014/2015-ben október 18. szombat munkanap (október 24. ledolgozása) október 23. csütörtök október 24. péntek (pihenőnap, október 18-án kell ledolgozni, hosszú hétvége) november 1, Mindenszentek szombatra esik december 13. szombat munkanap (december 24. ledolgozása) december 24. szerda, pihenőnap (december 13-án kell ledolgozni) december 25. csütörtök december 26. Péntek A tervezet szerint január 2-a és augusztus 21-e (mindkettő pénteki nap), valamint december 24-e, csütörtök pihenőnap lesz. A pihenőnapokat szombatonként, január 17-én, augusztus 8-án és december 12-én kell majd ledolgozni. A rendelet hatálya kiterjedne minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottak munkarendjére, kivéve a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatókat, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjét. A tervezet augusztus 7-éig véleményezhető. A március 15-ei szabadnapról lemondhatunk, mert vasárnapra esik. Május elseje és október 23-a is péntek lesz, így három napos hétvégének örülhetünk. Így összesen három négynapos ünnepi hétvége lesz 2015-ben: év elején Szilveszterkor, augusztus huszadikán és karácsonykor. Háromnapos hétvége négy lesz: húsvétkor, május elsején, pünkösdkor és október 23-án.

10 BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÜTEMTERVE 2015/2016-os tanévre Tanítás nélküli munkanapok: 1. nap december 21. (hétfő) 2. nap december nap március 14. (hétfő) 4. nap május nap június 14. DÖK nap Első tanítási nap: 2015.szeptember 1. Utolsó tanítási nap: június 15. (szerda) Tanítási napok száma: 183 nap Első félév vége: január 15. (értesítés 22-ig) Őszi szünet: október ig (utolsó tanítási nap október 22. csütörtök első tanítási nap november 2. hétfő) Téli szünet: december 23-december 31-ig (utolsó tanítási nap december 22. kedd első tanítási nap január 4. hétfő) Tavaszi szünet: március ig (utolsó tanítási nap március 23. szerda első tanítási nap március 30. szerda) Országos mérés, értékelés: december 4. a DIFER mérések leadási határideje május 25. (szerda) szövegértési és matematikai országos mérés a 6. és 8. évfolyamon június 8. (szerda) idegen nyelvi mérés (angol, német) a 6. és 8. évfolyamon január 6. június 1. között a felső tagozatos diákok fizikai állapot felmérésének elvégzése NETFIT

11 24. (hétfő) (hétfő) Augusztus Tűz-és balesetvédelmi oktatás Podobni István; Oláh János Munkára jelentkezés. Alakuló értekezlet. (tantárgyfelosztás és tanterembeosztás, ügyeleti beosztás elkészítése, osztályozó és javítóvizsgák bizottságainak kijelölése, aktuális ügyek. Munkaköri leírások aktualizálása. (OF) Osztályfőnöki munkaközösség ülése (éves munkaterv előzetes összeállítása, IPR és SNI feladatok) Határozatok (SNI;BTMN) összeállítása a pedagógusoknak. Igazgató Igazgatóhelyettes. Sinkovicz Istvánné Bella Tibor mk. vez., Gauszné Szabados Eszter ; Bárányné Panta Beatrix fejlesztőpedagógus Szakmai munkaközösségek ülése (éves munkatervek előzetes Munkaközösségek vezetői. összeállítása, versenyek, bemutatók, tanmenetek, témazárók és felmérések pontosítása, stb.) 24-től Órarend készítése Horváth A. Gézáné igh., Litauszki Pál Gáborné, Szenohradszkiné Kákonyi Iskola berendezése, termek díszítése. Tanmenetek elkészítése, dokumentációk előkészítése. Gabriella, Gauszné Szabados Eszter Igazgatóhelyettesek Tantermek felelősei és minden kollega (szerda) (csütörtök) (hétfő) Tűz és munkavédelmi szemle Igazgatói értekezlet Munkaközösségi, DÖK, fejlesztő, könyvtár, ifjúságvédelmi, szabadidős munkatervek, elképzelések leadása az igazgatónak (times new roman 12 ; sorkizárt; 1,5 sortávolság) Javító vizsgák külön ütemezés alapján Kibővített vezetőségi értekezlet - éves munkaterv egyeztetése, Megyei Tanévnyitó értekezlet - Kecskemét Tantárgyfelosztások, órarendek véglegesítése és elektronikus úton beküldése az igazgatóságra. Tanévnyitó értekezlet - SZMSZ elfogadása - Az iskola munkaterve Tanévnyitó ünnepély A tankönyvek kiosztása az első tanítási napon fog történni Sinkovicz Istvánné sorrendje alapján Egészségügyi vizsgálaton való részvétel külön megadott időpont alapján. Bácsi Csaba és Biácsi Gábor felelősök munkaközösségek vezetői, DÖK segítő pedagógus, könyvtáros, ifjúságvédelmi felelős, fejlesztő pedagógusok, Igazgatóhelyettesek Igazgató Igazgató Igazgató és Igazgatóhelyettes Horváth A. Gézáné igh., Litauszki Pál Gáborné, Gauszné Szabados Eszter Horváth A. Gézáné, az elsős osztályfőnökök és László Zsolt Sinkovicz Istvánné

12 óra Szeptember A tanév első napja. Az első két óra osztályfőnöki óra, utána órarend szerint megkezdődik a tanítás. Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás erről írásos nyilvántartás készítése, Házirend átbeszélése, órarend lediktálása. TANKÖNYVEK ÁTADÁSA-ÁTVÉTELE! ELSŐS SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK IGAZGATÓI RÉSZVÉTELLEL! Osztályfőnökök, pedagógusok. Sinkovicz Istvánné A pedagógiai program szerinti osztályokban év eleji felmérések (ahol pedagógusok csoportbontás van ott szintfelmérők elkészítése) megíratása tantárgyanként A tanév eleji felmérések. pedagógusok 4. Könyvtár nyitvatartási rendjének meghatározása és kiírása Turcsán Teréz 4. A csoportbontásban tanulók névsorának leadása szaktanárok Kötelező orvosi vizsgálat a KLIK alkalmazottak részére külön ütemezés szerint KT munkaközösségi értekezletek!!! 9.(szerda) (szerda) szeptember közepe (csütörtök) Igazgatói értekezlet DIFER a tanulók körének felmérése. Október 22-ig le kell adni az OHnak (december 4-ig kell elvégezni a feladatot) DÖK ülés Alakuló ülés, vezetőségválasztás. Éves munkaterv véleményezése, létszámtúllépés elfogadása Dokumentumok leadása: Tanmenetek egyeztetése és bemutatása a munkaközösség vezetőknek és egy példány bemutatása Horváth A. Gézáné igazgatóhelyettesnek Órabeosztási lapok elkészítése. Egyéni napló nyomtatása SZMK, Éves munkaterv véleményezése, létszámtúllépés elfogadása, A módosított SZMSZ véleményezése Szülői értekezletek (időpontok leadása a gondnoknak, aki ezt jelzi a takarítóknak) Kiírni a faliújságra!!! Az igazgató az összes szülői értekezleten részt kíván venni (kb: fél óra), ezért az OF-k egyeztessenek az időpontokról. KLIK alkalmazottak KT mkvez. Bárányné Panta Beatrix; Burka Lajos Gmoserné Valenczi Zsuzsanna Minden pedagógus Ellenőrzi: Horváth A. Gézáné igh. Horváth A. Gézáné igh. Gauszné Szabados Eszter Lasztovicza László ig. (OF. megjelölik SZMK tagjaikat) Horváth A. Gézáné igh. osztályfőnökök 11. Pedagógus igazolványok érvényesítése Demjánné Orbán Mónika 14. (hétfő). Az éves munkaterv, jegyzőkönyvek, túllépési engedélyhez nyilatkozatok leadása a tankerületnek. Lasztovicza László ig. Horváth A. Barangolás a Tatros folyó partján erdélyi kirándulás a gyerekeknek 18. Minden dokumentációs anyag elkészül intézményi munkaterv véglegesítése, versenynaptár elkészítése. A létszámtúllépési nyilatkozatok leadása 18. Statisztika leadása igazgatóhelyettesnek, anyakönyvek (elsősöknek is!) és a tanulói nyilvántartások elkészítése (változások bevezetése, beírási naplók, anyakönyvek véglegesítése, SNI, BTM, IPR tanulók összegzése) Gézáné igh. Gmoserné Valenczi Zsuzsanna Horváth A. Gézáné igh. osztályfőnökök, Demjánné Orbán Mónika iskolatitkár Ellenőrzi: Horváth A. Gézáné igh. Czérna János igh Technikai dolgozókkal történő megbeszélés 25. IPR munka elindítása Gauszné Szabados Eszter A testnevelés tantárgy felméréseinek elkezdése, leadása Czérna János igazgatóhelyettesnek 28. (hétfő) (hétfő) (szerda) A leltárívek és szobaleltárok elkészítése, eszközök kiadása Felmérések leadása a munkaközösség vezetők részére. Felsős új osztályok és csoportok tájékozódó felmérésének kiértékelése, az igazgató tájékoztatása. Kibővített vezetőségi értekezlet Műsoros esttel kapcsolatos előzetes megbeszélés TEAM összeállítása DÖK ülés (Saláta Nap előkészítése) a testnevelés tantárgyat tanítók: Agócs Zoltán, Biácsi Gábor, László Zsolt; Bárány Mihály, Kelemen Erika és a pedagógusok szaktanárok Lasztovicza László igazgató Gmoserné Valenczi Zsuzsanna

13 Hónap végéig Októberi statisztika adatainak rendezése - A személyi adatbázisának naprakész pontosítása a statisztikához - Munkaköri leírások módosítása és kiegészítése - Tagiskolai honlap frissítése, közzétételi lista pontosítása, Facebook - Baleseti kockázatelemzés frissítésének elkészítése - Tűz és munkavédelmi oktatások - Elsősöknek házirend kiosztása - HHH tanulókkal kapcsolatos dokumentumok összegyűjtése - Első osztályosok és új diákok törzslapjainak elkészítése Horváth A. Gézáné igh., Szenohradszkiné Kákonyi Gabriella, Bárányné Panta Beatrix, és az OF-k Demjánné Orbán Mónika és az osztályfőnökök Lasztovicza László, Czérna János, Horváth A. Gézáné, Katzenbach Zoltán Bácsi Csaba és Biácsi Gábor Igazgató Igazgatóhelyettes. Sinkovicz Istvánné és osztályfőnökök Demjánné Orbán Mónika és a pedagógusok, Bárányné Panta Beatrix, Burka Lajos Elsős osztályfőnökök, Hirsch Máté

14 Október Igazgatói értekezlet Jelentkezés országos és megyei versenyekre Szeptemberi magatartás és szorgalom jegyek pontosítása felsős nevelőknek 5.(hétfő) Jelentkezést irányítja: Horváth A. Gézáné igh. Czérna János igh órában megemlékezés az Aradi vértanúkról - aula az 5. évf. OF. 9-ig Felmérés, hogy kit kell első osztályokban diagnosztikai felmérésben részesíteni jelentés leadása a központnak Beszoktatás értékelése elsős OF-k és a vezetőség Bárányné Panta Beatrix, Burka Lajos és az elsős osztályfőnökök Ellenőrzi: Horváth A. Gézáné 9. A statisztika leadásának határideje az egyesített statisztika elkészítése! Horváth A. Gézáné; (hétfőpéntek) 15. (csütörtök) Óvodáknak iskolai ismertető a szakmai munkáról Hulladékgyűjtés HALLOWEEN - A felső tagozatos diákoknak 19. (hétfő) Alsós és felsős SALÁTA-NAP Óvodások meghívása A műsoros esttel kapcsolatos megbeszélés Hirsch Máté Horváth A. Gézáné; leendő elsőosztályos osztályfőnökök Gmoserné Valenczi Zsuzsanna; Osztályfőnökök Sinkovicz István Vágvölgyiné Jaksa Mónika és az idegen ny. mk. alsós mk. Horváth A. Gézáné igh. Szenohradszkiné Kákonyi Gabriella, Bella Tibor, Gmoserné Valenczi Zsuzsanna vezetőség és a TEAM 21. (szerda) Iskolai fotózás osztályoknak Rózsavölgyi fotó (autóbusz) pedagógiai asszisztensek és az osztályfőnökök. 22. (csütörtök) Megemlékezés október 23-ról /negyedik órában ünnepség az aulában, a tanulók ünnepi öltözékben jönnek az iskolába/ A harmadik órában koszorúzás a 8. évfolyamos diákokkal a kopjafánál. SZÜNET ELŐTTI UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP Őszi szünet. Szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök) a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő) Bella Tibor 8. évf. osztályfőnökök

15 November 2. (hétfő) Őszi szünet utáni első tanítási nap óra (hétfő) Igazgatói értekezlet Októberi magatartás és szorgalom jegyek pontosítása felsős nevelőknek Lasztovicza László Czérna János igh. Fogadóóra alsó és felső tagozat minden pedagógus 6. KT-s Márton napi ünnepség Szegediné Huczek Katalin és az idegen nyelvi mk. 6-ig A nyolcadikos tanulók szüleinek szóbeli (írásbeli) értesítése a Czérna János igh. továbbtanulás jogszabályairól osztályfőnökök, Bella Tibor mk. Wattay Középiskola és a Gimnázium látogatásának megszervezése. vez. Kecskeméti Iskolabörzére történő utazás megszervezése??? Tankönyv-támogatási igényt felmérő nyomtatványok visszahozása Sinkovicz minden osztályfőnök Istvánnénak. (osztályfőnökök gyűjtsék össze)??? Iskolai fotózás osztályoknak Rózsavölgyi fotó (autóbusz) pedagógiai asszisztensek és az osztályfőnökök. 20. A Hivatal (OH) részére a KT megküldi az országos kompetenciaméréshez szükséges adatokat Horváth A: Gézáné igazgatóhelyettes Oktatási Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok írásbeli felvételit szervező gimnáziumok, valamint a nyolcadik évfolyamosok számára a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét. 23. (szerda) (csütörtök) 26. délelőtt (csütörtök) (csütörtök) Technikai dolgozókkal történő megbeszélés Pályaválasztási szülői értekezlet a Gimnázium és a Wattay középiskolák igazgatóinak részvételével Nyolcadik osztályosok pályaválasztási napja Éves diákközgyűlés (minden osztályból 3 fő vesz részt a média teremben sorra kerülő gyűlésen): Igazgatói beszámoló. Leendő elsőosztályos pedagógusok meghívják és fogadják az óvodásokat (forgószínpadszerű foglalkozások, ajándék, volt óvodások felkeresése) SZMK és nevelőtestületi értekezlet Szülők - Nevelők bálja szereplőinek, táncosainak, szervezőinek megbeszélése - báli műsorok, táncok próbájának elkezdési időpontjának kitűzése - dekorációs és műsortervek elkészítése - meghívó összeállítása Czérna János igh Lasztovicza László ig. Bella Tibor mk. vez. nyolcadikos of Bella Tibor mk. vez, nyolcadikos osztályfőnökök Gmoserné Valenczi Zsuzsanna DÖK vez. Lasztovicza László ig. Horváth A. Gézáné, Szenohradszkiné Kákonyi Gabriella munkaközösség vezető, leendő elsős osztályfőnökök, valamint alsó tagozatban tanító pedagógusok Koordinál: Horváth A. Gézáné igh. Lasztovicza László ig. Horváth A. Gézáné és Czérna János igh. A bálért felelős csoport: Bella Tibor és Szenohradszkiné Kákonyi Gabriella munkaközösség vezetők, Lengváriné Bárány Mária, Gmoser György, osztályfőnökök és minden pedagógus! 27. Testnevelés felmérések összegzése László Zsolt 27. E határidőig, az Integrációs Program megbeszéléseinek megtartása, és a Felelős. Horváth A. Gézáné jelenléti ívek aláírása IPR csoportok első értékelése Gauszné Szabados Eszter

16 Kibővített vezetőségi értekezlet A Beiskolázási terv kiegészítése DECEMBER Lasztovicza László igazgató Novemberi magatartás és szorgalom jegyek értékelése felső tagozaton DÖK ülés (szerda) 4. Mikulás ünnepségek osztálykeretben ( Mikulás igényeket Bella Tibornak kérjük leadni!) IPR ellenőrzés DIFER mérések lebonyolításának határideje az iskolában. Az összesített adatok továbbítása a tankerület és az OH felé. A tanulók jelentkezése az írásbeli felvételi vizsgára az egységes követelmények szerint írásbelit tartó 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok, továbbá azon középiskolák egyikébe, amelyek a nyolcadik évfolyamos tanulók számára a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szerveznek. A jelentkezések elküldése az igazgatóságnak.??? ADVENTI NAPOK faház a főtéren + műsor iskolánk részéről Czérna János igh. Gmoserné Valenczi Zsuzsanna Bella Tibor mk. vez osztályfőnökök Horváth A. Gézáné igh. Gauszné Szabados Eszter, Bárányné Panta Beatrix; Burka Lajos Czérna János igh. Bella Tibor mk. vez, osztályfőnökök A műsoros esttel kapcsolatos megbeszélés vezetőség és a TEAM Szülők Nevelők báli műsor és tánc első próbája (szerda).. Horváth A. Gézáné, Gmoser György, Bella Tibor, Szenohradszkiné Kákonyi Gabriella, pedagógusok 11. Hetedikesek bálja hetedikes osztályfőnökök 12. (szombat) Munkanap (december 24.) Az 1-3. lesz megtartva a csütörtöki órarend alapján. Nincs étkeztetés (csütörtök) Technikai dolgozókkal történő megbeszélés. Szülők-nevelők báli meghívójának, invitáló lapjának megrendelése. Pedagógus nyugdíjas karácsonyi ünnepség Angol német karácsony Negyedik órában Karácsony megünneplése A felső-tagozat ünnepség után hazamehet. A kaskantyúi tanulók részére felügyeletet biztosítunk a busz indulásáig. Az alsó-tagozatos tanulók ellenőrzőbe beírt szülői kérésre és felelősségre a délutáni napköziről elengedhetők. Karácsonyi ünnepi ebéd (hétfőkedd) 1-2. Tanítás nélküli munkanap Téli szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 18., a szünet utáni első tanítási nap január 4. (hétfő) karácsonyi ajándék készítése az erdélyi tanulók részére. (Gyimesközéplok) Czérna János igh; Lasztovicza László; Horváth A. Gézáné; Czérna János igh. Idegen nyelvi mk. harmadik osztályok oszt. fői dekorál:2. évf. A szünet beírattatásáért felelős: osztályfőnökök Bella Tibor mk. vez, osztályfőnökök

17 JANUÁR Készülés a Szülők nevelők báljára a táncért és műsorért, valamint a dekorációért kijelölt csoport 4. (hétfő) A decemberi magatartás és szorgalom jegyek megállapítása osztályonként a felső tagozaton érintett pedagógusok Czérna János igh (szerdapéntek) Szülői értekezletek megtartása (időpontok egyeztetése, tanári faliújságra érintett pedagógusok elhelyezés, iskolatitkári intézkedés takarítók felé) Igazgatói értekezlet Lasztovicza László DÖK ülés (szerda) 6 május végéig Az országos mérés keretén belül a tanulók fizikai állapotának, edzettségének felmérése. NETFIT 8. A bál forgatókönyvének összeállítása, anyag és kellékszükséglet megállapítása. Szülők-nevelők báli meghívójának, invitáló lapjának elkészítése kiküldése. Gmoserné Valenczi Zsuzsanna Czérna János igh.; László Zsolt és minden érintett pedagógus Horváth A. Gézáné igh. 8. Második félévi órarend és tantárgyfelosztás elkészítése Horváth A. Gézáné igh. Litauszki Pál Gáborné Osztályozó vizsgák megtartása Az SZMK bálra a jegyek árusításának kezdete, plakátok kihelyezése a bállal kapcsolatos feladatok külön ütemterv alapján Osztályozó értekezlet 22. A tanév első félévének vége 23. (szombat). Szülők - Nevelők bálja a bál a Sportcsarnokban lesz Külön intézkedési és feladat-kiosztási terv szerint! (hétfő) (hétfő) Írásbeli felvételi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban Kibővített vezetőségi értekezlet Nevelőtestületi értekezlet. Oktató-nevelő munka értékelése, (Az értekezlet jegyzőkönyvének, tantárgyfelosztásnak, értékelésnek és órarendnek elküldése január 29-ig az igazgatóságnak) Technikai dolgozókkal történő megbeszélés 29. Az osztályfőnökök január 29-én értesítik a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről, 29. E határidőig, az Integrációs program megbeszéléseinek megtartása és a jelenléti ívnek az aláírása Felsősök farangi bálja Január A továbbtanulók jelentkezési lapjainak elkezdése a számítógépes adatbázis segítségével Farsangi Bálok előkészítése Alapítványok számára 1% kérése Czérna János igh. Czérna János igh. Lasztovicza László; Horváth A. Gézáné és Czérna János igh. Lengváriné Bárány Mária, a bálért felelős csoport és minden pedagógus Lasztovicza László Lasztovicza László ig. Horváth A. Gézáné és Czérna János igh. Munkaközösségek és területek felelősei. Czérna János igh.; osztályfőnökök, Horváth A. Gézáné igh. Gauszné Szabados Eszter Czérna János igh. Gmoserné Valenczi Zsuzsanna DÖK vezető Bella Tibor ofi.mk.vezető nyolcadikos osztályfőnökök Szenohradszkiné Kákonyi Gabriella Bella Tibor Lasztovicza László

18 FEBRUÁR Igazgatói értekezlet 2. A műsoros esttel kapcsolatos megbeszélés próbarend beosztása az aulában és a tornaszobában DÖK ülés (félév értékelése) (szerda) SZMK megbeszélése (a bál és a félév értékelése, tankönyvrendelés) (csütörtök) Műsoros est 5. Központi felvételikről értesítés 5. Alsósok farsangi bálja óvodák meghívása február 10 hamvazó szerda (hétfő) (hétfő) (hétfő) mácius 3. Alsós nyílt napok Végzős tanulók jelentkezési lapjainak leadása Gauszné Szabados Eszternek. A jelentkezési lapok elkészítése, majd mint igazgatóság, középiskolánként szétbontva, adatlapok egységben feldolgozzuk, aláírva visszaküldjük az iskolákba. (végső határidő 12-e) A tanulói adatlapok második példányának megőrzése. Zrínyi matematika verseny Technikai dolgozókkal történő megbeszélés Kibővített vezetőségi értekezlet Javaslattétel az éves beiskolázási tervre. Az IPR csoportok második értékelése Februári magatartás és a szorgalom jegyek megállapítása Műsoros esttel kapcsolatos nevelőtestületi megbeszélés Felső és Alsós tagozatos fogadóóra (az időpontját minden osztályfőnök írassa be az ellenőrző-könyvbe) Alsó tagozatos nyílt napok / külön beosztás szerint Hétfő/ második osztályok, Kedd/ első osztályok, Szerda/harmadik osztályok, Csütörtök/ negyedik osztályok Szabadságolási terv áttekintése Angol szintfelmérő megírattatása a negyedik évfolyamon. Lasztovicza László ig. TEAM Gmoserné Valenczi Zsuzsanna Lasztovicza László Horváth A. Gézáné és Czérna János igh.. Horváth A. Gézáné igh. Szenohradszkiné Kákonyi Gabriella; Kecskés Lilla Gauszné Szabados Eszter, Bella Tibor Nyolcadikos osztályfőnökök Litauszki Pál Gáborné mk. vezető és a matematika szakos kollegák Czérna János igh.; Lasztovicza László ig. Czérna János igh. Horváth A. Gézáné igh. Gauszné Szanados Eszter. Czérna János igh. minden pedagógus Horváth A. Gézáné; Czérna János igh. minden pedagógus Horváth A. Gézáné igh., a munkaközösségek vezetői és minden pedagógus Lasztovicza László ig.; Sinkovicz Istvánné gazd. vez. Vágvölgyiné Jaksa Mónika,; idegen ny. mk.

19 Március Igazgatói értekezlet /2017. évi beiskolázási terv elkészítése, összeállítása KT-s szinten és beküldése (jelentkezési lapokkal) a tankerületbe DÖK- ülés (szerda) NŐNAP (előző nap este próba) Felső-tagozatos nyílt napok / külön beosztás szerint 1-6 órák Hétfő/ötödik osztályok, Kedd/hatodik osztályok, Szerda/hetedik osztályok, Csütörtök/ nyolcadik osztályok 7.(hétfő) Magatartás-szorgalom jegyek megállapítása Fogadó óra 9. (szerda) A középiskolák közzéteszik az ideiglenes felvételi jegyzéket Lasztovicza László Czérna János igh. Gmoserné Valenczi Zsuzsanna DÖK segítő pedagógus Gmoser György, Biácsi Gábor, Bácsi Csaba, Burka Lajos Czérna János igh., a munkaközösségek vezetői és minden pedagógus Megjelenésért felelős: minden pedagógus 11. A 4. órában műsor Nemzeti Ünnepünkről, a Bem portré koszorúzása. műsorért a 6. évfolyam koszorúk: iskolatitkár 14. (hétfő) 3. Tanítás nélküli munkanap Március 15. városi ünnepség Bem szobor koszorúzása Koszorúz: Lasztovicza László ig. és a DÖK diák-elnöke. A koszorúzáson résztvevő osztályok: másodikos osztályok A tanulói adatlapok módosítása Hetedikesek továbbtanulási napja. Megjelenésért felelős: minden pedagógus Gauszné Szabados Eszter Bella Tibor mk.vez. és a nyolcadikos osztályfőnökök Bella Tibor és hetedikes osztályfőnökök. 18. Módosított adatlapok megküldésének végső határideje Gauszné Szabados Eszter 18. St. Patrick s Day - ünnepe ír táncház (Lá le Pádraig) Vágvölgyiné Jaksa Mónika; idegen nyelvi (hétfő) Kibővített vezetőségi értekezlet Technikai dolgozókkal történő megbeszélés Negyedik osztályos szülők értekezlete: Szülői nyilatkozatok a választható tárgyakból. Résztvevő: Vágvölgyiné Jaksa Mónika, Litauszki Pál Gáborné Negyedikes osztályfőnökök értesítik az értekezletről a szülőket! Iskolatitkár értesíti a kaskantyúi iskolát! Tavaszi szünet. (utolsó tanítási nap 23-a szerda, első tanítási nap 30-a szerda) Óvodások szüleinek értekezlete (csütörtök) Az osztályfőnökök felkérésére az óvodások felügyeletét el kell látni! Résztvevő pedagógusok: Győri Ildikó, László Zsolt, Aminné Szabó Ildikó, Csíkné Túróczy Anita, leendő elsős OF-k, Gyerekekre felügyel: Tímárné Opauszki Erzsébet Egyéb feladatok valamint azok előkészítése márciusban: Szülői nyilatkozatok az emeltszinten folyó oktatással kapcsolatban. Iskolai tankönyvek és segédkönyvek rendelése, Eddig az időpontig a tartós tankönyvek csomagjának összeállítása! A szaktanárok és tanítók leadják azon tankönyvek listáját Sinkovicz Istvánnénak, amelyekből a következő évben tanítani kívánnak!!! munkaközösség Lasztovicza László igazgató Czérna János igh.; Lasztovicza László ig, Horváth A. Gézáné igh. negyedikes osztályfőnökök Lasztovicza László ig, Horváth A. Gézáné, Czérna János igh. a leendő elsős of. Horváth A. Gézáné igazgatóhelyettes, iskolatitkár, osztályfőnökök

20 ÁPRILIS 4. (hétfő) Márciusi magatartás és a szorgalom jegyek megállapítása Igazgatói értekezlet DÖK ülés (szerda) Alsós és Felsős tanulmányi versenyek A versenyfeladatokat a felsős (hétfő-keddszerda) munkaközösség-vezetők állítják össze Műsoros est próbái a Művelődési központban Technikai dolgozókkal történő megbeszélés 26. Középiskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról az értesítést a jelentkezőknek és az iskolánknak a fel nem vett tanulók számára intézmény keresése Czérna János igh. Minden érintett pedagógus Lasztovicza László igazgató Gmoserné Valenczi Zsuzsanna Horváth A. Gézáné igh. Czérna János igh.; Czérna János igh.; Gauszné Szabados Eszter; Bella Tibor 27. (szerda) Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése osztályfőnökök Elsős beiratkozás előkészítése május MŰSOROS EST

21 2. (hétfő) Május Kibővített vezetőségi értekezlet Áprilisi magatartás és szorgalom jegyek megállapítása, felső tagozat Alsó- és Felső tagozatos fogadóóra (az időpontját minden osztályfőnök írassa be az ellenőrző-könyvbe Igazgatói értekezlet Lasztovicza László ig.czérna János igh. minden felsős pedagógus Lasztovicza László ig Anyák napi műsorok az alsó tagozaton OF. BEIRATKOZÁS Horváth A. Gézáné igh. iskolatitkár DÖK tábor???? Gmoserné Valenczi Zsuzsanna Tanítás nélküli munkanap Technikai dolgozókkal történő megbeszélés Czérna János igh 20. NYELVEK ÉJSZAKÁJA Vágvölgyiné Jaksa Mónika és az idegen nyelvi mk (szombatvasárnap) Városalapítók Napja Kibővített vezetőségi értekezlet tanév végi feladatok Lasztovicza László ig. 24. Testnevelés felmérések feltöltése, leadása Czérna János igh. László Zsolt mk.vez. testnevelők és ped. 25. (szerda) Országos mérés!! A vizsgálat keretében megnézik a matematikai és az anyanyelvi alapkészségek fejlődését hatodik és nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. (nincs 4. évf.) 26. (csütörtök) E határidőig, az Integrációs program megbeszéléseinek megtartása és a jelenléti ívnek az aláírása Horváth A. Gézáné igh. és Gauszné Szabados Eszter, illetve az érintett kollegák Horváth A. Gézáné igh. Gauszné Szabados Eszter, osztályfőnökök 26. (csütörtök) IPR csoportok értékelése Horváth A. Gézáné igh. Gauszné Szabados Eszter 27. ISK munkaterv leadása László Zsolt Előzetes tantárgyfelosztás készítése (amennyiben minden adat és lehetőség rendelkezésre áll) Horváth A. Gézáné igh., munkaközösségek vezetői évi kompetenciamérés kiértékelése Horváth A. Gézáné Kompetenciamérés intézkedési tervének elkészítése Horváth A. Gézáné Nyomon-követés Czérna János, Jutalomkönyvek megrendelése. A jutalomkönyvre és egyéb a Lasztovicza László ig. Pedagógiai programban, Házirendben előírt elismerésekre a javaslatok elfogadása, serlegek megrendelése) Az előző évi kompetencia mérés eredményeinek továbbítása az Horváth A. Gézáné igazgatósághoz, a helyi értékelések elvégzése.

22 1. (szerda) Június Igazgatói értekezlet Táborozó kollegák megbeszélése a média-teremben VÁROSI PEDAGÓGUSNAP (Művelődési Ház) Lasztovicza László ig. és Sinkovicz Istvánné 3. Nemzeti összetartozás napja Trianoni emléknap Bella Tibor Megemlékezés az aulában, a nagy szünetben. 3. Iskolai pedagógusnap Lasztovicza László ig. 6-tól Tartós tankönyvek leadása szaktanároknak Menza és napközis igény leadása. Osztályfőnökök, Czérna János igh Leltározás a leltározási ütemterv alapján iskolatitkár és pedagógusok Horváth A. Gézáné és az idegen nyelvi mk. 8. (szerda) Országos mérés!!! Idegen nyelvből 6. és 8. évfolyamon. Az elvégzett vizsgálatok eredményeit, tanulói és intézményi adatait június 30-ig kell az OH-nak megküldeni. ITT JAVÍTUNK! 8. (szerda) A 2014/15-ös tanév országos mérésének eredményeként elkészített INTÉZKEDÉSI TERV véleményeztetése a nevelőtestülettel 30-ig elküldése a fenntartónak. 8. (szerda) DÖK (beszámoló véleményezése) (csütörtök) A beszámolóhoz tartozó jelentések és beszámolók elektronikus módon történő leadása az igazgatónak. (munkaközösség-vezetők gyűjtik össze, és adják le. Times New Roman 12-es méret, 1.5 sortávolság, sorkizárt) 9.(csütörtök) (hétfő) SZMK: beszámoló véleményezése, Jegyek lezárása (dokumentumokba 15-i dátum kerül!) Alsós osztályozó értekezlet Felsős osztályozó értekezlet Bizonyítványok felvétele Lasztovicza László ig Gmoserné Valenczi Zsuzsanna az érintett kollegák Lasztovicza László ig. nyolcadikos osztályok Horváth A. Gézáné és Czérna János igh. és minden pedagógus, Nyolcadikosok ballagási próbája A ballagók búcsúja az iskola dolgozóitól Osztályozó vizsgák megtartása a délutáni órákban. 14. DIÁKNAP 5. Tanítás nélküli munkanap bazár, sportversenyek, Bella Tibor; Szenohradszkiné Kákonyi Gabriella és minden pedagógus, 15. (szerda) Utolsó tanítási nap 1-3. óra lesz megtartva nincs étkeztetés a búcsúzó 8. évfolyamosok műsora 12 órától a 7. évfolyamosok vendégül látják a 8. évfolyamosokat. 16. (csütörtök) Bizonyítványok, anyakönyvek, naplók és a jutalmazottak neveinek, jutalomkönyvek leadása az igazgatónak aláírásra 8. évfolyamos OF-k határideje. A pedagógusoknak 1-7. évfolyam legkésőbb 21-ig le kell adni a dokumentumokat. Az iskolát a technikai dolgozók kitakarítják Ballagási főpróba hetedikes és nyolcadikos osztályok 17. A beszámolók elküldése az igazgatóságnak Lasztovicza László ig. 17. SNI tanulók 20145/2016-os tanévi felülvizsgálati névsorának elküldése a szakértői bizottságnak Bárányné Panta Beatrix és Burka Lajos (szombat) Reggeli órákban az iskolát ballagásra a hetedikesek dekorálják. Osztályfőnökök (szombat) Ballagás (a végzős tanulók a bizonyítványt ekkor kapják meg!!!) A, változat udvaron Czérna János igh.; hetedikes és 23. (csütörtök) B, változat aulában / eső esetén Tanévzáró értekezlet - beszámoló a 2015/2016-os tanévről, a következő tanév tantárgyfelosztásának terve, a következő tanév kezdésének ütemezése - Nyári szabadságok kiírása - nyári ügyeleti rend összeállítása Tanévzáró ünnepély A, változat udvaron B, változat aulában / eső esetén A tantermek dekorációjának leszedése, dolgozatok összekötése és elhelyezése, a tanári asztalról való elpakolás. nyolcadikos osztályfőnökök Lasztovicza László igazgató Horváth A. Gézáné és Czérna János igh. Horváth A. Gézáné igh. és Czérna János igh. 3. évfolyam + énekkar minden pedagógus

23 július 1. Júniusi feladatok: A szabadság első napja Az első tábori turnus. A tábori turnusok beosztásának és a táborozók programjának és névsorának leadása. Tanulók fizikai állapotáról szóló adatlap megküldése A felügyeletet kért tanulók ebédbefizetése, Nyári munkák ütemezése, szabadságok kiírása, Czérna János igh. Sinkovicz Istvánné táborvezető. Czérna János igh. testnevelők Horváth A. Gézáné igh. iskolatitkár 22. (hétfő) Augusztus Munkára jelentkezés. Alakuló értekezlet. (tantárgyfelosztás és tanterembeosztás, ügyeleti beosztás elkészítése, osztályozó és javítóvizsgák bizottságainak kijelölése, órarend készítésében segítők beosztása, aktuális ügyek Igazgató Igazgatóhelyettes Osztályfőnöki munkaközösség ülése (éves munkaterv előzetes összeállítása, IPR és SNI feladatok Bella Tibor mk. vez., Gauszné Szabados Eszter Bárányné Panta Beatrix Szakmai munkaközösségek ülése (éves munkatervek előzetes összeállítása, Munkaközösségek vezetői. versenyek, bemutatók, tanmenetek, témazárók és felmérések pontosítása, stb.) 22-től Órarend készítése Horváth A. Gézáné igh., Litauszki Pál Gáborné, Szenohradszkiné Kákonyi Gabriella, Gauszné Szabados Eszter 23. Munkaközösségi, DÖK, fejlesztő, könyvtár, ifjúságvédelmi, szabadidős munkaközösségek munkatervek, elképzelések leadása az igazgatónak vezetői, DÖK segítő pedagógus, könyvtáros, ifjúságvédelmi felelős, Iskola berendezése, termek díszítése. Tanmenetek elkészítése, dokumentációk előkészítése. Tűz és munkavédelmi szemle fejlesztő pedagógusok, Igazgatóhelyettesek Tantermek felelősei és minden kollega Bácsi Csaba és Biácsi Gábor felelősök (kedd-szerda) (szerda) (csütörtök) Igazgatói értekezlet Javító és osztályozó vizsgák Kibővített vezetőségi értekezlet - éves munkaterv egyeztetése, (törvényi változásból adódó feladatok,) Tanévnyitó értekezlet (az értekezlet ideje a városi vagy megyei igazgatói értekezlettől függ) Igazgatói és vezetői tájékoztató - Az iskola munkaterve - tűz-és balesetvédelmi oktatás Országos és megyei versenyeken való részvételről való döntés Tantárgyfelosztások, órarendek véglegesítése és elektronikus úton beküldése az igazgatóságra. Tanévnyitó ünnepély Igazgatóhelyettesek Igazgató Igazgató és Igazgatóhelyettesek Igazgató és Igazgatóhelyettes Horváth A. Gézáné igh., Litauszki Pál Gáborné, Gauszné Szabados Eszter Horváth A. Gézáné, az elsős osztályfőnökök és László Zsolt

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010.

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS Augusztus 24-26. Tankönyvellátás Bauer Nóra, Mészáros Lászlóné 24-28. Munkajogi változások Tóth A. Istvánné 26. 9.00 óra Tanévnyitó értekezlet, Tanév rendje

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium A 2015/2016. tanév helyi rendje A tanév első napja: Utolsó tanítási nap: 2015. szeptember 1. (hétfő) 2016. június 15. (szerda) (tanítási napok száma: 180 nap) (hetek száma: 36 hét) Dátum Időpont Esemény

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

Munkaterv a 2015/2016. tanévre - időrendi tábla

Munkaterv a 2015/2016. tanévre - időrendi tábla SZEPTEMBER OKTÓBER Adminisztráció. E-napló. Tanmenetek. Munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatások és dokumentálásuk. Tűzvédelmi riadó 2015.09.29. Tantermek díszítése. Szakkörök beindítása. Szakköri napló

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel: 62/525-090 Tárgy: Kérelem Éves Munkaterv véleményezésére Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Az emberi

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

Munkaterv 2010-2011 21

Munkaterv 2010-2011 21 Munkaterv 2010-2011 21 SZEPTEMBER Szervezési tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket Az éves munkaterv elkészítése Továbbképzési terv pontosítása Napközis csoport

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA

A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján:

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: 23. (1) e): A Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014-es tanévi időrendje 6. Időrendi

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: A Szent Mór Óvodával szoros, hatékony kapcsolat kiépítése A nyílt napok, Iskolanyitogatók megszervezése A pedagógus kulcskompetenciák

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv Dátum Esemény Felelős Ellenőrzi Augusztus 16. Alakuló értekezlet. Munkaközösségi értekezletek Mkv. 16.-18 Szakmai továbbképzések TÁMOP-IPR

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Belső ellenőrzési terv iskolánkban. 1. Belső ellenőrzési célok és típusok

Belső ellenőrzési terv iskolánkban. 1. Belső ellenőrzési célok és típusok Belső ellenőrzési terv iskolánkban 1. Belső ellenőrzési célok és típusok Ellenőrzési célok, területek, értékelés a munkavégzés tartalmának, színvonalának és az eredmények belső vizsgálatának célja, hogy

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban Augusztus 22. Alakuló értekezlet (F: Igazgató, érintettek: a tantestület minden tagja) 23. Osztályozó- és javítóvizsgák F: igazgatóhelyettesek,

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás. Általános Iskola. 2015-2016-os TANÉV (Napokra lebontva - 181 tanítási nap)

Kecskeméti Corvin Mátyás. Általános Iskola. 2015-2016-os TANÉV (Napokra lebontva - 181 tanítási nap) Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 20152016os TANÉV (Napokra lebontva 181 tanítási nap) HÓNAP NAP TANÍTÁSI NAP AUGUSZTUS 2015. 17. AUGUSZTUS 18. AUGUSZTUS 19. AUGUSZTUS 24. ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK,

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: Óvoda integrációja 20. jubileumi évprogramjainak megszervezése A felújított, átvett épületekben zajló tanítás megszervezése

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08.

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. KÉSZÍTETTE :Grébelné Kovács Andrea ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET mb. intézményvezető

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

OM azonosító: 030687. DIFER mérés 1. osztály - felmérés Versenyekre való jelentkezés. Tőzvédelmi oktatások, riadó. Statisztika.

OM azonosító: 030687. DIFER mérés 1. osztály - felmérés Versenyekre való jelentkezés. Tőzvédelmi oktatások, riadó. Statisztika. ıtendi tábla SZEPTEMBER OKTÓBER Adminisztráció. Naplók, tanmenetek. Munka- és balesetvédelmi oktatások és dokumentálásuk. Tantermek díszítése. Szakkörök beindítása. Szakköri napló vezetése.- névsor SNI,

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

MIOK JNGSZI OM 201189. 2013-2014-es TANÉV MUNKATERVE M U N K A T E R V F E L A D A T O K. Augusztus szeptember

MIOK JNGSZI OM 201189. 2013-2014-es TANÉV MUNKATERVE M U N K A T E R V F E L A D A T O K. Augusztus szeptember M U N K A T E R V IDŐPONTOK 22. 22-től 25-26. 29. 13.00 27. 30. 13.00 óra 2. 2-től F E L A D A T O K szeptember Az érettségi utáni szakképző évfolyamok pályaorientációs napja Létszámjelentés Felkészülés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA)

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) Dátum/ (kedd) 8,00 05. 9. (szerda)

Részletesebben

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagy, 2015. 08. 31. Benga András Igazgató A munkaterv összeállításánál következő dokumentumokat vettük alapul: - A köznevelési Törvényt.

Részletesebben

Éves munkaterv 2013/2014. tanév

Éves munkaterv 2013/2014. tanév Éves munkaterv 2013/2014. tanév Készítette: Kárpáti Piroska Pécs, 2013. szeptember 16. 1. Személyi feltételek: Pedagógus létszám szeptember 1-én: teljes : áttanító: részmunkaidős: tartósan távol: 34 fő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 1. sz. melléklet A tanév helyi rendje 2014/2015 1. A szorgalmi idő A 2014/2015. tanévben a szorgalmi idő - első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) és - utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő).

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest IX. tankerület Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium 1096 Budapest, Telepy u. 17. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ez a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 22. vezetői tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 22. vezetői tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 22. vezetői tanévnyitó értekezlet Németh István 24. Tankönyvosztás, vásár 14.30-17.30 óráig Németh Istvánné 27. Alakuló értekezlet Németh István

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak?

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Dátum Nap típusa ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Hét Ciklus Tanítási hét sorszáma Tanítási nap

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév Ikt.szám: 591/2015. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai: 1.) Hatékony és következetes módszerekkel a tanulói és dolgozói

Részletesebben

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E 2013-2014. tanév Kiemelt feladatok a tanév során Az alapdokumentumok áttekintése, a szükséges módosítások

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 Munkaterv 2015-2016. tanév Tartalom 1. Bevezetés... 2. oldal 1.1. Törvények... 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek... 2. oldal 1.3. Miniszteri rendeletek...

Részletesebben

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola. 2015/2016. tanév

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola. 2015/2016. tanév A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola M U N K A P R O G R A M J A 2015/2016. tanév Tartalom: 1. Változások a nyár folyamán 1.1. Rendezvények, események 1.2. Pályázatok 2. Intézményi-és

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010 / 2011 es TANÉVRE

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010 / 2011 es TANÉVRE NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010 / 2011 es TANÉVRE A TÁMOP 3.1.4 pályázat alapján a kompetencia alapú oktatás intézményünkben az alábbi területeken kerül továbbvitelre

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20.

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20. Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013.11.20. 1 Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

Munkaterve a 2015/2016-os tanévre

Munkaterve a 2015/2016-os tanévre KECSKEMÉTI REFORMÁTUS INTERNÁTUS OM: 039196 Munkaterve a 2015/2016-os tanévre I. Az éves munkaterv készítését meghatározó dokumentumok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012(VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Budapest, 2015. szeptember

Budapest, 2015. szeptember A Budapest XVIII. Kerületi Eötvös Loránd Általános Iskola oktató-nevelő munkájának tervezése a 2015/2016. tanévre Budapest, 2015. szeptember A MUNKATERV TARTALMA A) A 2015/2016. tanév főbb feladatai I.

Részletesebben

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola Intézményegység OM 201689 5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. Tel.: 06-70-322-3865 E-mail: eotvos@remenyhir.hu Honlap: www.remenyhir.hu Reményhír Intézmény

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: 1 2 A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

2015/2016. tanév MUNKATERVE

2015/2016. tanév MUNKATERVE BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA 2015/2016. tanév MUNKATERVE - 0 - A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja

Részletesebben

Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola. a 2012/13-as tanév munkaterve

Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola. a 2012/13-as tanév munkaterve Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola a 2012/13-as tanév munkaterve Tartalom Tanév rendje, szorgalmi idő, tanítási szünet, tanításnélküli munkanapok... 4 Tanítási szünetek... 5 Tanítás

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1.

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1. Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7. OM 031029 TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0032 tel.: 52/557-240 www.gonczyiskola.hu gonczy@gonczy-hszoboszló.sulinet.hu

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V 2014/2015. tanév Az intézmény munkatervét a nevelőtestület 2014. szeptember 15-i nevelőtestületi ülésén elfogadta.

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember 9.a 9.b 9.c 9.d 10.a 10.b 10.c 10.d 11.a 11.b 11.c 11.d 12.a 12.b 12.c 12.d Össz. Kedv. PP Szak. Össz. A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben