GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8. sz.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8. sz.)"

Átírás

1 GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8. sz.) MUNKATERV 2015/2016 Készítette: Skarbit Józsefné Intézményvezető

2 Gyermekek Háza Déli Óvoda (4400 Nyíregyháza, Kereszt u.8.sz.) Munkaterv 2015/2016 Intézmény OMazonosítója: Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Skarbit Józsefné Legitimációs eljárás Bojtos Csilla Alkalmazotti közösség nevében: Potoczky Andrásné A dokumentum jellege: Nyilvános Szülői szervezet nevében:. Oláh Tünde Érvényessége: Ph. 2

3 Tartalomjegyzék A munkaterv jogszabályi háttere... 5 Csoportbeosztások-Humán erőforrás-munkarend A pedagógiai munkát és működést segítő munkatársak A nevelési rendje Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk óvodánként Munkatársi értekezletek Szünetek időtartama - A nyári zárva tartás tervezett időpontjai Vezetői értekezletekek Óvodaközi szakmai munkaközösségek Az önértékelések ütemezése /16-os Önértékelési Terv Önértékelésre kijelölt kollégák Értékelő kiscsoportok - Ütemezés Önértékelési munkacsoport SNI szakmai munkaközösség Gyermekvédelmi szakmai munkaközösség Óvodán belül működő szakmai munkaközösség Gyermekek Háza Déli Óvoda Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey köz Gyermekek Háza Déli Óvoda Tünde u Szakmai műhely Az óvoda kapcsolatai Szülői értekezletek intézményi szinten Szülői értekezletek feladatellátási helyenként Fogadó órák időpontjai Nyílt napok óvodáinkban Óvoda- egészségügyi ellátás személyi feltételei Humán erőforrás fejlesztése Részvétel akkreditált képzésen Az óvoda szolgáltatásai Óvodai ünnepek és programok tervezett időpontjai 2015/ Megbízatások Az intézményben folyó ellenőrző és értékelő tevékenység

4 A szülői közösség tagjainak névsora Jegyzőkönyv Felhasznált irodalom Mellékletek

5 A munkaterv jogszabályi háttere évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról t=1-229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendeletaz Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 2/2005. (III. 1.) OM rendeleta Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeleta személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 5

6 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 28/2015. (V. 28.) EMMI rendeleta 2015/2016. tanév rendjéről Oktatási Hivatal: - Önértékelési kézikönyv óvodák számára: ertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf - Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára: - Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Második javított változat mutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez_v3.pdf - Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés Harmadik, javított kiadás: A Nyíregyházi Önkormányzat Képviselő testületének vonatkozó önkormányzati rendeletei A Gyermekek Háza DéliÓvoda működést szabályozó dokumentumai 6

7 Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen. (Assisi Szent Ferenc) Kedves Kollégák és Szülők! Intézményvezetői munkám során továbbra is szem előtt szeretném tartani, hogy a 2015/16- os munkatervünket csak a székhely intézmény, tagintézmények, telephelyek nevelőtestületeivel, valamint a pedagógiai munkát segítők teljes körével együttműködve valósíthatjuk meg. Ennek feltétele a kiegyensúlyozott, együttműködésre alkalmas légkör, a szakmai fejlődés igénye, a törvények maradéktalan betartása és az óvodapedagógusok a Gyermekek Háza Déli Óvoda közösségében vállalt feladatainak elvégzése. Alapvető közös nevező kell, hogy legyen az óvoda dolgozói körében a gyermekek mindenek felett álló érdekének és jogaiknak tiszteletben tartása, a feltétel nélküli gyermekszeretet. A munkaterv megvalósítása során további fontos feladatomnak tekintem, hogy biztosítsam a törvények, rendeletek betartását, az intézményi működés optimális feltételeit, megerősítsem óvodáink egyéni arculatát, amely megfelel a társadalmi elvárásoknak, a fenntartói koncepciónak, intézményhasználók igényeinek és óvodánk belső szabályozó dokumentumainak egyaránt. Intézményvezető 7

8 Elsődleges célunk: Kiemelt céljaink és feladataink Az óvodai nevelés célja a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése, kompetenciák kialakítása az egyéni fejlődésükhöz mérten az ismeretközpontú nevelésről-oktatásról az ismeret képesség attitűd hármas egységére helyezve a hangsúlyt. Az inkluzív pedagógia, az együttnevelés elterjesztése, az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is. Óvodánk törvényes és színvonalas működtetése További céljaink: Az óvoda szabályozódokumentumainak (SZMSZ és mellékletei, PP és mellékletei, Házirend és mellékletei, Önértékelési Program) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása Intézményünk szakmai színvonalának további erősítése A célok elérését segítő feladataink: 1. Az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és a minősítési rendszer bevezetéséből adódó feladatok elvégzése a szakmai munka fejlesztésével. Közvetlenül érintettek köre Miben vesz részt? Intézmény /Név Belső: Önértékelés az intézmény éves Gyermekek Háza Déli Óvoda önértékelési terve szerint 1. Hagymási Zoltánné 2. Kovácsné Habos Katalin 3. Kozákné Lukács Ágnes 4. Skarbit Józsefné 5. Tóth Andrásné 6. Urbán Judit 7. Horváthné Zagyi Erzsébet 8. Törökné Bajusz Gyöngyike Virág utcai Tagintézmény 9. Gálné Csurkó Klára 10. Gerda Erzsébet 11. Lesku Angéla 12. Rózsásiné F. I. 13. Rutkovszkiné Fedor Ildikó 14. Tóthné Hajzer Krisztina 15. Hrubóczkiné Krich Orsolya 16. Zámbori Józsefné Kincskereső Tagintézmény 17. Homonyik Erika 8

9 Közvetlenül érintettek köre 18. Nemes Judit 19. Kovácsné Balogh Erzsébet 20. Szántó Ilona Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 21. Nagyné Kórik Edit 22. Körei Ferencné 23. Kádár Klára 24. Kugler Henryné 25. Ilcsik Jánosné Bóbita Tagintézmény 26. Lippai Lászlóné 27. Márton Sándorné 28. Némethné T. Zsuzsanna 29. Kriston Ildikó Vécsey köz Czesznákné Schaffer Tímea 31. Korcsmár Zoltánné 32. Kovács Lászlóné 33. Luzsinszky Ildikó Butykatelep 34. Áncsán Jánosné 35. Telenkó Teréz Rozsrétbokor 36. Barna Mihályné 37. Böszörményi Lászlóné Kassa u. 38. Lászlóné Ősz Ildikó 39. Tajtáné Hegedüs Viktória Mandabokor 40. Vassné Harman Gyöngyi Felsősima 41. Dancsné Horváth Eleonóra Tünde u. 42. Stremler Borbála 43. Tassi Gyöngyi 44. Tündikné Varga Éva Külső: Tanfelügyeleti ellenőrzés Gyermekek Háza Déli Óvoda 1. Hagymási Zoltánné 2. Kovácsné Habos Katalin 3. Kozákné Lukács Ágnes 4. Skarbit Józsefné 5. Tóth Andrásné 6. Urbán Judit 7. Horváthné Zagyi Erzsébet 8. Törökné Bajusz Gyöngyike Virág utcai Tagintézmény 9. Gálné Csurkó Klára 10. Gerda Erzsébet 11. Hrubóczkiné Krich Orsolya 9

10 Minősítési eljárás Minősítő vizsga Közvetlenül érintettek köre Lesku Angél 14. Rózsásiné Kaszás Éva 15. Rutkovszkiné Fedor Ildikó 16. Tóthné Hajzer Krisztina 17. Zámbori Józsefné Kincskereső Tagintézmény 18. Homonyik Erika 19. Nemes Judit Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 20. Nagyné Kórik Edit 21. Körei Ferencné 22. Kádár Klára 23. Kugler Henryné 24. Ilcsik Jánosné Bóbita Tagintézmény 25. Lippai Lászlóné Vécsey köz Luzsinszky Ildikó Butykatelep 27. Áncsán Jánosné 28. Telenkó Teréz Kassa u. 29. Tajtáné Hegedüs Viktória Mandabokor 30. Vassné Harman Gyöngyi Tünde u. 31. Stremler Borbála 32. Tassi Gyöngyi 33. Tündikné Varga Éva Gyermekek Háza Déli Óvoda 1. Horváthné Zagyi Erzsébet 2. Kozákné Lukács Ágnes 3. Törökné Bajusz Gyöngyike 4. Urbán Judit Virág utcai Tagintézmény 5. Hrubóczkiné Krich Orsolya 6. Rutkovszkiné Fedor Ildikó Kertvárosi Csicsergő Tagitézmény 7. Ilcsik Jánosné Rozsrétbokor 8. Kvaka Árpádné Kassa u. 9. Tajtáné Hegedüs Viktória Tünde u. 10. Tassi Gyöngyi 11. Tündikné Varga Éva Gyermekek Háza Déli Óvoda 1. Gyetkó Eszter 10

11 Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak: - Az intézmény saját elvárásainak való megfelelés - Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés - Mesterségbeli tudás a 8 pedagógus kompetencia mentén: 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Felelős: Skarbit Józsefné /intézményvezető Határidő: Óvodánk Önértékelési Programjának (építve a kézikönyvekre és útmutatókra) elkészítése (5 éves terv) és szükség szerinti korrigálása. Felelős: Önértékelési csoport vezető:rutkovszkiné Fedor Ildikó Határidő: A helyi pedagógiai programunk és az Óvodai nevelés országos alapprogram összhanjának vizsgálat a következő kiemelt területeken: - Az óvodapedagógus meghatározó - Kompetenciafejlesztés - Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés - anyanyelvi nevelés - inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet - a szabad játék szerepének erősítés- Differenciált nevelés - A tevékenységeken keresztül megvalósuló tanulás - Egészséges életmód - Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében - Mozgás 11

12 Felelős: Bojtos Csilla Határidő: Intézményünk további aladokumentumainak ( Házirend és mellékletei, SZMSZ és mellékletei, Gyakornoki szabályzat, módosítása a törvényi változásoknak megfelelően. Felelős: Urbán Judit Határidő: ( folyamatosan) 5. Az Önértékelési csoport tapasztalatai alapján, valamint az önértékelésekhez szükséges információgyűjtésekre, az elmúlt nevelési évben végzett mérésekre alapozvafejlesztést igénylő területek összegyüjtése Összintézményi és feladatellátási helyenként. Felelős: Rutkovszkiné Fedor Ildikó ( és az önértékelési munkacsoport tagjai) Határidő:

13 Csoportbeosztások-Humán erőforrás-munkarend Ssz. Csoport neve Létszám Óvodapedagógusok Dajkák Gyermekek Háza Déli Óvoda Vackor 27 fő Hagymási Zoltánné Vargáné Puskás Andrea Oláh Tiborné Napsugár 22 fő BojtosCsilla Horváthné Z. Erzsébet Villás Józsefné Gyöngyszem 27 fő Ádámné Sz. Zsuzsanna Kovácsné H. Katalin Andrásdi Tiborné Esőemberkék 9 fő Demcsákné L. Tímea Törökné B. Gyöngyike Potoczky Andrásné Bogyó és Babóca 28 fő Hankóczki Katalin Lipcseiné B. Szilvia Fazekasné Nagy Mónika Kisvakond 24 fő GyetkóEszer Tóth Andrásné DankóJánosné MohaésPáfrány 27 fő Fehérné H. Erika Lőkösné P. Ágnes VolomRenáta Zöldmanó 26 fő Kozákné L. Ágnes Urbán Judit DaskóSzilárdné Összesen: 190 fő 16 fő 8 fő Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény 1. Liliom 23 fő Leskóné Pataki Rita Lesku Angéla SzőllősiMihályné 2. Hóvirág 25 fő Frank Erzsébet Petrilla Sándorné DávidnéPócsi Irén 3. Ibolya 23 fő Albert Györgyné Vassné Szolnoki Erika SomogyinéNagy Judit 4. Nefelejcs 25 fő Gálné Csurkó Klára Polák Katalin Rutkovszkiné F. Ildikó 5. Boglárka 25 fő Gerda Erzsébet Hegedüsné P. Enikő MatolcsiBéláné 6. Margaréta 23 fő Hrubóczkiné K. O. Tóthné H. Krisztina Puskás Lajosné 7. Pipacs 21 fő Kovács Ildikó Rózsásiné K. Éva Brezina Gyuláné 8. Tátika 24 fő Béresné V. Edit Zámbori Józsefné Bencze Kató Erzsébet Összesen: 189 fő 16 fő 8 fő 13

14 Ssz. Csoport neve Létszám Óvodapedagógusok Dajkák Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény 1. Bambi 22 fő Kovácsné B. Erzsébet, Perjéssyné Lévai Anikó Kiss Ferencné Zümi Homonyik Erika, 18 fő Dr. Pappné Máté Tóth Ildikó Buda Mariann Micimackó Gerő Gabriella, Czimer Angelika 25 fő Szántó Ilona Csibe Mészáros Lászlóné, Barabás Józsefné 20 fő Nemes Judit Összesen: 85 fő 8 fő 4 fő Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 1. Mókus 30 fő Ilcsik Jánosné Takácsné B. Terézia Hajzerné Kodák Tímea 2. Pillangó 27 fő Körei Ferncné Verdes Józsefné Kádár Klára 3. Kenguru 29 fő Nagyné Kórik Edit Urbánné Bodnár Erika Lakatos Mónika 4. Katica 30 fő Olaszné Kovács Erika Ferencziné Bogár Kopjáriné Nagy Erika Júlianna 5. Micimackó 30 fő Kugler Henryné Türkné Bodnár Zsófia Tomasovszki Lászlóné Összesen: 146 fő 10 fő 5 fő Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény 1. Napocska 13 fő Kapellerné S. Éva Kriston Ildikó Péter Józsefné 2. Pillangó 18 fő Némethné T. Zsuzsanna Várkondi Lászlóné Kodák Júlia 3. Mókuska 18 fő Lippai Lászlóné Kallós Istvánné Horváth Lászlóné 4. Katica 19 fő Márton Sándorné Négyesiné Hajnal Anita KovácsÁgota Összesen: 68 fő 8 fő 4 fő 14

15 Ssz. Csoport neve Létszám Óvodapedagógusok Dajkák Gyermekek Háza Déli ÓvodaVécsey Katica 28 fő Kovács Lászlóné Majorosné Szűcs Margi Balogh Szilvia Zita 2. Őzike 26 fő Éles Gizella Korcsmár Zoltánné Markovics Józsefné 3. Maci 26 fő Czesznákné Schaffer Tímea Kerekréti Istvánné Seprenyiné Mike Judit 4. Pillangó 22 fő Keczkóné M. O. MónikaLuzsinszky Ildikó Dombi Zsuzsa Összesen: 102 fő 8 fő 4 fő Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep 1. Katica 18 fő Krajecz Amarilla Szűcs Márta Telenkó Teréz Mária Ildikó 2. Süni 14 fő Áncsán Jánosné Bogárné Telenkó Teréz Mária Habos Zsuzsanna Összesen: 32 fő 3 fő 2 fő 1. Katica 14 fő 2. Egérke 18 fő Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokor Barna Mihályné Böszörményi Lászlóné Kvaka Árpádné Barna Mihályné Böszörményi Lászlóné Kvaka Árpádné Kegyer Józsefné Bárány Lászlóné Kegyer Józsefné Bárány Lászlóné Összesen: 32 fő 3 fő 2 fő Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa u. 1. Nyuszi 25 fő TajtánéH.Viktória UjlakynéH.Katalin Nagyné V. Rita 2. Őzike 24 fő Hajósi Edina Lászlóné Ő.Ildikó Tóth Györgyné Összesen: 49 fő 4 fő 2 fő 1. Süni 16 fő Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Vassné Harman Gyöngyi Garainé Dojcsák Erika Pálvögyi Erzsébet Összesen: 16 fő 2 fő 1 fő 15

16 Ssz. Csoport neve Létszám Óvodapedagógusok Dajkák Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősima 1. Maci csoport 13 fő Dancsné Horváth Eleonóra, Harman Attiláné Zatureczki Mihályné Összesen: 13 fő 2 fő 1 fő Gyermekek Háza Déli ÓvodaTünde Utcai 1. Micimackó 22 fő Csontos Edit Sziklainé Léka Tünde Tassi Gyöngyi 2. Margaréta 18 fő Tündikné Varga Éva Soltész Klára Juhász Józsefné 3. Napsugár 19 fő Stremler Borbála Gaál Józsefné Szigeti Eszter 4. Katica 14 fő Cserbán Margit Éva Székelyné Hajnal Jolán Szabó Gabriella Összesen: 73 fő 8 fő 4 fő 16

17 A pedagógiai munkát és működést segítő munkatársak Beosztás Munkavégzés helye Nevek Pszichológus Gyermekek Háza Déli Óvoda Várkondi Gábor összes intézménye Pedagógiai asszisztensek Gyermekek Háza Déli Óvoda Dubay Enikő Éva Pappné Juhász Andrea Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény Szőllősi Anett (GYED) helyette: Mile Szilvia Gyermekek Háza Déli Óvoda GyureskónéCziprus Beáta Kincskereső Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Óvoda Beszterci Attiláné Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény Udvari Tamásné (GYED) helyette: Ricska Istvánné Gyermekek Háza Déli Óvoda Szabó Zita Vécsey köz 29. Gyermekek Háza Déli Óvoda Bende Gabriella Tünde u. Gyógypedagógiai asszisztens Gyermekek Háza Déli Óvoda Kneisz Ferencné Óvodatitkárok Gyermekek Háza Déli Óvoda Pálóczi Istvánné Gyermekek Háza Déli Óvoda Tálasné Liptai Gyöngyi Virág utcai Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Óvoda Barzóné Honvéd Katalin Bóbita Tagintézmény Konyhai kisegítők Gyermekek Háza Déli Óvoda Orosz Pálné Virág utcai Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Óvoda Biri Tiborné Bóbita Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Óvoda Bán Zsuzsanna Butykatelep Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokor Szász Mihályné 17

18 Gyermekek Háza Déli Óvoda Hománé Sajben Edina Kassa u. Gyermekek Háza Déli Óvoda Pulh Gáborné Mandabokor Gyermekek Háza Déli Óvoda Gyurecskó Lászlóné Felsősima Gyermekek Háza Déli Óvoda Zagyiné Asztalos Anita Tünde u. Udvarosok (karbantartók) Gyermekek Háza Déli Óvoda Dankó János Gyermekek Háza Déli Óvoda Posta Róbert Virág utcai Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Óvoda Fazekas János Kincskereső Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Óvoda Varga Ferenc Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Óvoda Tőzsér Ferenc Bóbita Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősima Tirpák József A nevelési rendje Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja szeptember 1., utolsó napja augusztus 31. A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli munkanapként használható fel, amelyből két nevelés nélküli munkanap időpontjáról és programjáról - az intézményvezető véleményének kikérésével a székhely,tagintézmények, telephelyek óvodapedagógusai jogosultak dönteni. Nevelőtestületi értekezleteken, nevelés nélküli munkanapokon a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő munkatársak pedagógiai asszisztensek, óvoda titkárok,dajkák, konyhai kisegítők, karbantartók részvétele szintén kötelező. 18

19 Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk óvodánként Ssz. Intézmény neve Felhasználás Időpont 1. Gyermekek Háza Déli Óvoda Közösségfejlesztő szakmai nap Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény 3. Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény 4. Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 5. Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény 6. Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey köz Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep 8. Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokor 9. Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa u. 10. Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor 11. Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősima 12. Gyermekek Háza Déli Óvoda Tünde u. Közösségfejlesztő szakmai nap Csapatépítő tréning Csapatépítő tréning Közösségfejlesztő szakmai nap Csapatépítő tréning, közösségfejlesztő szakmai nap Csapatépítő tréning Közösségfejlesztő szakmai nap Csapatépítő tréning Közösségfejlesztő szakmai nap Csapatépítő tréning Közösségfejlesztő szakmai nap

20 Munkatársi értekezletek Ssz. Értekezleti témák Időpont Felelős /16 os nevelési év munkatervének ismertetése és elfogadása. - Belső Önértékelési Program elemeinek ismertetése Az alapdokumentumok módosításainak ismertetése. - Várható változások /16-os nevelési év értékelése a beszámoló tartalmi elemeinek ismertetése. - A 2016/2017 nevelési év munkatervi szintű előkészítése Skarbit Józsefné ig Skarbit Józsefné ig Skarbit Józsefné 20

21 Szünetek időtartama - A nyári zárva tartás tervezett időpontjai Intézmény neve 24. hét Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhely Virág utcai Tagintézmény 25. hét 26. hét 27. hét 28. hét 29. hét 30. hét 31. hét 32. hét 34. hét Kincskereső Tagintézmény Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény Bóbita Tagintézmény Vécsey köz 29. Butykatelep Rozsrétbokor Kassa u Mandabokor Felsősima Tünde u. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma lecsökken, így ezeken a napokon előzetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó jóváhagyásával - az intézmény összevont csoportokban üzemel, vagy zárva tart. Iskolai szünetek időpontjai: -Őszi szünet : október 26-tól október 30-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő). -Téli szünet:2015. december 21-től december 31-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 4. (hétfő). -Tavaszi szünet:2016. március 24-től március 29-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap március 30. (szerda). 21

22 Vezetői értekezletekek Célja: A pedagógiai és szervezési, müködési feladatok intézményi szintű koordinálása. A vezetőiértekezletek időpontja :minden hónapban az aktualitásoknak megfelelően. A helyszíne:a Gyermekek Háza Déli Óvoda (4400 Nyíregyháza Kereszt u. 8., ( Indokolt esetben kihelyezve más feladatellátási helyen) Ssz. Téma Időpont 1. A nevelési év indítása: - Munkatervi feladatok, tartalmi elemek pontosítása Egyéb aktuális feladatok megbeszélése 2. Pedagógus önértékelések és a minősítési eljárásokhoz kapcsolódó feladatok ütemezése. - vezetői, vezető helyettesi, tagintézmény vezetői, telephely felelősi feladatok megbeszélése, ütemezése - munkaközösség vezetői feladatok - önértékelési csoport(nböcs)és az önértékelési kiscsoportok (KBÖCS) feladatainak megbeszélése és ütemezése -Belső Önértékelési Programunk (5 éves) és az Önértékelési terv (1 éves) elfogadtatása 3. Az Alapdokumentumok ( Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend) módosításainak megbeszélése. szeptember 15-ig október 30-ig november 15-ig Skarbit Józsefné Skarbit Józsefné Rutkovszkiné Fedor Ildikó Skarbit Józsefné Urbán Judit 22

23 Ssz. Téma Időpont 4. -Minősítésre történő jelentkezések előkészítése -Aktuális feladatok 5. -Továbbképzési program szerint a továbbképzési terv előkészítése Az I. félév értékelése: Munkaközösség és munkacsoport vezetők rövid beszámolója. -Pedagógus önértékelések és a minősítési eljárások eddigi tapasztalatai Tapasztalatok összegyűjtése és megvitatása -Aktuális feladatok 6. Továbbképzési terv véglegesítése Egyéb aktuális feladatok megvitatás 7. Pedagógus etikai kódex véleményezése, intézményi etikai kódex előkészítése december 20-ig január15-ig február20-ig március15- ig Skarbit Józsefné Rutkovszkiné Fedor Ildikó Hagymási Zoltánné Skarbit Józsefné Skarbit Józsefné Hagymási Zoltánné Skarbit Józsefné Hankóczki Katalin 8. -KBÖCS tapasztalatainak ismertetése a belső önértékelési folyamatról. -Aktuális feladatok 9. -Az intézmény nyári működésének előkészítése - Év végi beszámoló előkészítése -Aktuális feladatok 10. Munkatársi értekezlet előkészítése Aktuális feladatok április30-ig Skarbit Józsefné Hagymási Zoltánné május 20-ig Skarbit Józsefné június 30-ig Skarbit Józsefné 23

24 Óvodaközi szakmai munkaközösségek A munkaközösség vezetőkkel szembeni általános elvárás: Személyes bekapcsolódás és aktív szerepvállalás az önértékelési kiscsoportokban Törekvés a munkaközösségi tagok személyes szakmai igényeinekmegismerésére Munkaközösségi feladatok koordinálása, feladatok megosztása a munkaközösség tagjaival A munkaközösségi tagokkal szembeni általános elvárás: Hatékony feladatvállalás a munkaközösségben; felkészülés egy-egy foglalkozásra, pontos és precíz feladatellátás A székhely és telephelyek szakmai és működésbeli specialitásainak megjelenítése Szakmai információ áramlás biztosítása a közvetlen munkatársak és a munkaközösség között A munkaközösségi feladatok ellátásáhoza következőeszközök és információk szükségesek: Az intézmény működését szabályozó dokumentumok (SZMSZ, PP, Önértékelési Program, Házirend, Munkaterv) Az Óvodai nevelés országos alapprogramja Oktatási Hivatal: - Önértékelési kézikönyv óvodák számára: ertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf - Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára: - Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Második javított változat mutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez_v3.pdf - Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés Harmadik, javított kiadás: 24

25 1. Önértékelési csoport (NBÖCS) - szakmai munkaközösség A munkacsoport kiemelt feladatai: A pedagógus önértékelés lebonyolításában a három tagú értékelési csoportok vezetésében szerepvállalás Az intézmény Önértékelési Programja folyamatos bővítésébenvaló aktív közreműködés A vonatkozó törvények és jogszabályok tanulmányozása, közös értelmezése Az intézmény működését szabályozó dokumentumai (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend, Önértékelési Program) szerinti működés folyamatos nyomon követése, a szükséges korrekciós javaslatok megtétele A pedagógiai portfólió elkészítéséhez és védéséhez - igény szerinti segítségnyújtás A munkacsoport feladata az önértékelés során, hogy közreműködik: - az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában, szükség szerinti aktualizálásában; - az adatgyűjtéshez szükséges mérőeszközök (kérdőívek, interjúk) kiegészítésében, összeállításában; - a munkaterv részét képező éves önértékelési terv elkészítésében; - az aktuálisan érintett kollégák és szülők tájékoztatásában; - az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában; - az OH önértékelést támogató informatikai felületének kezelésében. A munkacsoport (NBÖCS)vezetője: Rutkovszkiné Fedor Ildikó A munkaközösségtagjai 15 fő): óvodánként 25

26 Ssz. Téma Időpont Helyszín Felelős 1. Nevelőtestület tájékoztatása az önértékelésről GYHDÓ Székhely Skarbit Józsefné 2. Az önértékelési kézikönyv tartalmának megismerése GYHDÓ Székhely Skarbit Józsefné Önértékelési terv és az Önértékelési Program elkészítése A NBÖCS megalakulása a feladatok megbeszélése GYHDÓ Székhely Skarbit Józsefné Az intézményvezető öt évre szóló önértékelési programjának ismertetése. / 20/2012.(VIII. 31.) EMMI-rendelet / Éves önértékelési terv ismertetése. 4. A NBÖCS tagok vezetésével a KBÖCS megalakulása Óvodánként Rutkovszkiné F. I. 5. Intézményi elvárások ( óv.ped,vez.,int.) összegyüjtése a PP., vezetői program, GYHDÓ Székhely Rutkovszkiné F. I. alapító okirat, SzMSz, éves munkatervek, és beszámolók alapján. 6. Egyeztető megbeszélés a feladatok delegálása GYHDÓ Székhely Skarbit Józsefné 7. A pedagógusokkal szembeni elvárások átadása nevelőtestületi értekezletek Óvodánként NBÖCS tagok keretén belül. 8. KBÖCS - dokumentumok ellenőrzése. / tematikus terv, csoportnapló, Óvodánként KBÖCS kijelölt tag nevelési terv / 9. KBÖCS foglalkozások látogatása az érintett óvodapedagógusoknál Óvodánként KBÖCS kijelölt tag interjú készítése. 10. Szülők tájékoztatása az önértékelésről, kérdőívek elkészíttetése Óvodánként KBÖCS kijelölt tag 11. Önértékelési kérdőívek elkészíttetése az érintett óvodapedagógusokkal Óvodánként KBÖCS kijelölt tag (kollégákkal, vezetővel) 12. Óvodapedagógusok két évre szóló önfejlesztési tervének elkészítése től Óvodánként Skarbit Józsefné 13. Az elvégzett önértékelés dokumentumainak összegyűjtése, iktatása Székhelyben és Rutkovszkiné F. I Óvodánként 14. Az elvégzett önértékelés és önfejlesztési tervek feltöltése az elektronikus GYHDÓ Székhely Rutkovszkiné F. I. informatikai rendszerbe

27 Az önértékelések ütemezése Minden pedagógus önértékelésében 3 fő pedagógus (önértékelési kiscsoport) vesz részt, azonban - a vezetői feladatot ellátók kivételével - egy pedagógust maximum 3 fő értékelésébe kívánunk bevonni: - Elnök: Önértékelési csoport vezetője, tagjai, vagy szükség szerint intézményvezető, helyettesek, tagintézményvezető, telephelyfelelős - Csoporttag 1: A NBÖCS ( nagy belső önértékelési csoport) tagjai - Csoporttag 2: A legalább ugyanabban a fokozatban lévő pedagógus munkatárs Az adatgyűjtés pontos időpontjait a mindenkori Elnök koordinálja: Egyeztet az érintettekkel, és írásban tájékoztatja az önértékelési csoport vezetőjét. Háttéranyagok: - Gyermekek Háza Déli Óvoda Önértékelési Programja - OH: Önértékelési kézikönyv óvodák számára: 27

28 2015/16-os Önértékelési Terv Önértékelésre kijelölt kollégák Értékelő kiscsoportok - Ütemezés 1.Önértékelési munkacsoport Ssz. Önértékelésre kijelölt pedagógus Önértékelési kiscsoport tagjai Elnök Csoporttag 1 Csoporttag 2 Adatgyűjtés időszaka Hagymási Zoltánné Kovácsné Habos Katalin Kozákné Lukács Ágnes Skarbit Józsefné Tóth Andrásné Urbán Judit Horváthné Zagyi Erzsébet Törökné Bajusz Gyöngyike Gálné Csurkó Klára GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA SZÉKHELY Skarbit Józsefné Urbán Judit Bojtos Csilla Urbán Judit Tóth Andrásné Kozákné L. Ágnes Hagymási Zoltánné Hankóczki Katalin Tóth Andrásné Rutkovszkiné F. Ildikó Urbán Judit Hagymási Zoltánné Urbán Judit Bojtos Csilla Kozákné L. Ágnes Skarbit Józsefné Bojtos Csilla Hankóczki Katalin Kozákné L. Ágnes Hankóczki Katalin Tóth Andrásné Hagymási Zoltánné Bojtos Csilla Tóth Andrásné GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA VIRÁG UTCAI TAGINTÉZMÉNY Gerda Erzsébet Tóthné H. Krisztina Lekóné P. Rita

29 Ssz Önértékelésre kijelölt pedagógus Gerda Erzsébet Hrubóczkiné Krich Orsolya Lesku Angéla Rózsásiné Kaszás Éva Önértékelési kiscsoport tagjai Elnök Csoporttag 1 Csoporttag 2 Adatgyűjtés időszaka Skarbit Józsefné Tóthné H. Krisztina Leskóné P. Rita Gerda Erzsébet Leskóné P. Rita Tóthné H. Krisztina Rutkovszkiné F. I. Leskóné P. Rita Tóthné H. Krisztina Rutkovszkiné F. I. Leskóné P. Rita Tóthné H. Krisztina Rutkovszkiné F.I. Skarbit Józsefné Tóthné H. K. Leskóné P. Rita Tóthné H. Krisztina Rutkovszkiné F. I. Gerda Erzsébet Leskóné P. Rita Zámbori Józsefné Gerda Erzsébet Tóthné H. Krisztina Leskóné P. Rita Homonyik Erika Skarbit Józsefné 2. Nemes Judit Homonyik Erika 3. Kovácsné Balogh Erzsébet GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA KINCSKERESŐ TAGINTÉZMÉNY Perjéssyné Lévai Anikó Perjéssyné Lévai Anikó Gerő Gabriella Gerő Gabriella Nemes Judit Szántó Ilona Gerő Gabriella Perjéssyné Lévai 4. Szántó Ilona Homonyik Erika Nemes Judit Anikó GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA KERTVÁROSI CSICSERGŐ TAGINTÉZMÉNY 1. Nagyné Kórik Edit 2. Körei Ferencné Ilcsik Jánosné Ilcsik Jánosné Kugler Henryné Kádár Klára Takácsné Boller Terézia Nagyné Kórik Edit

30 Önértékelésre Önértékelési kiscsoport tagjai Adatgyűjtés időszaka Ssz. kijelölt pedagógus Elnök Csoporttag 1 Csoporttag 2 3. Kádár Klára Ilcsik Jánosné Kugler Henryné Nagyné Kórik Edit Kugler Henryné Ilcsik Jánosné Takácsné Boller Kádár Klára Terézia 5. Ilcsik Jánosné Skarbit Józsefné Takácsné Boller Terézia Körei Ferencné GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA BÓBITA TAGINTÉZMÉNY 1. Lippai Lászlóné Némethné T. Zsuzsa Márton Sándorné Kriston Ildikó Némethné T. Zsuzsanna Skarbit Józsefné Márton Sándorné Kriston Ildikó Márton Sándorné Némethné T. Zsuzsa Lippai Lászlóné Várkondi Lászlóné Kriston Ildikó Némethné T. Zsuzsa Lippai Lászlóné Várkondi Lászlóné GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA VÉCSEY KÖZ 29. TELEPHELY 1. Luzsinszky Ildikó Éles Gizella Korcsmár Zoltánné Kovács Lászlóné Czesznákné Schaffer Tímea Éles Gizella Korcsmár Zoltánné Luzsinszky Ildikó Korcsmár Zoltánné Éles Gizella Kovács Lászlóné Luzsinszky Ildikó Kovács Lászlóné Éles Gizella Luzsinszky Ildikó Czesznákné Schaffer Tímea GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA BUTYKATELEP TELEPHELY 1. Telenkó Teréz Áncsán Jánosné Krajecz Amarilla Kvaka Árpádné

31 Önértékelésre Önértékelési kiscsoport tagjai Adatgyűjtés időszaka Ssz. kijelölt pedagógus Elnök Csoporttag 1 Csoporttag 2 2. Áncsán Jánosné Telenkó Teréz Krajecz Amarilla Kvaka Árpádné GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA ROZSRÉTBOKOR TELEPHELY 1. Barna Mihályné Telenkó Teréz Kvaka Árpádné 2. Böszörményi Lászlóné Böszörményi Lászlóné Áncsán Jánosné Barna Mihályné Krajecz Amarilla GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA KASSA U. TELEPHELY 1. Lászlóné Ősz Ildikó Tajtáné Hegedüs Viktória Vassné Harman Gyöngyi Dancsné Horváth Eleonóra Stremler Borbála Tassi Gyöngyi Tündikné Varga Éva Tajtáné Hegedüs Viktória Kugler Henryné Hajósi Edina Vassné H. Gyöngyi Takácsné B.Terézia Ujlakiné H. Katalin GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA MANDABOKOR TELEPHELY Garainé Dojcsák TajtánéHegedüsViktoria Lászlóné Ősz Ildikó Erika GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA FELSŐSIMA TELEPHELY Vassné Harman Kugler Henriné Harman Attiláné Gyöngyi GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA TÜNDE UTCAI TELEPHELY Tassi Gyöngyi Csontos Edit Szabó Gabriella Tündikné Varga Éva Szabó Gabriella Csontos Edit Stremler Borbála Cserbán Margit Éva Tassi Gyöngyi

32 2.SNI szakmai munkaközösség A munkaközösség vezetője: Törökné Bajusz Gyöngyike A munkaközösség tagjai: 1 fő /Óvoda. A szakmai munkaközösség kiemelt feladata: A társszakmák közötti együttműködés során a pedagógiai ellátásban dolgozók munkájának összehangolása a hatékony fejlesztés érdekében. A szakmai munkaközösség célja: Az előző években megkezdett munkaközösségi tevékenység folyatatása. Gyógypedagógiai ismeretek, terápiás módszerek elmélyítése az integráltan nevelkedő autista, vagy más egyéb sérült gyermekek minőségi ellátása érdekében. Ssz. Téma Időpont Helyszín Felelős 1. Az SNI gyermek vizsgálatmenetének megismerése, az óvodapedagógus feladatai a szakértői véleményben foglaltak megvalósításában. Különös tekintettel az autista gyermekekre. 2. Látogatás a Göllesz Viktor EGYMI-ben. Betekintés a komplex fejlesztési feladatok tervezésébe, az utazó gyógypedagógus munkájába. 3. Beszédindítás, kommunikáció fejlesztésének lehetőségei az óvodás korú sajátos nevelési igényű gyermekeknél. 4. Minikonferencia. Az autizmussal együtt élő gyermekek nevelésében szerzett tapasztalatok megosztása, jó gyakorlatok átadása október Gyermekek Háza Déli Óvoda február Göllesz Viktor EGYMI március Gyermekek Háza Déli Óvoda április Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény Törökné Bajusz Gyöngyike Törökné Bajusz Gyöngyike Törökné Bajusz Gyöngyike, Kiss-Mikó Boglárka Törökné Gyöngyike Bajusz 32

33 3.Gyermekvédelmi szakmai munkaközösség Gyermekek Háza Déli Óvoda Munkacsoport vezető: Lőkösné Papp Ágnes A szakmai csoport tagjai, a gyermekvédelmi felelősök: Gálné Csurgó Klára Virág Utcai Tagintézmény Mészáros Lászlóné Kincskereső Tagintézmény Nagyné KórikEdit Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény Kallós Istvánné Bóbita Tagintézmény Czesznákné Schaffer Timea Vécsey köz 29. KrajeczAmarilla Butykai Böszörményi Lászlóné Rozsrétbokor Tajtáné Hegedűs Viktória Kassa Utcai Dancsné Horváth Eleonór Nyíregyháza- Felsősima Soltész Klára Tünde u. Vassné Harman GyöngyiMandabokor Lőkösné Papp Ágnes Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézmény Az óvodás gyermek nevelésében a legfontosabb funkciót a jól működő családok tölthetik be. Céljaink a törvényi elvárások szerinti működés során: Az intézményegységünkbe járó gyermekek helyzetének felmérése, a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek fokozottabb segítése. A neveltetésükből vagy családjaik szociális helyzetéből adódó hátrányaik mérséklése az óvodai nevelőközösség és a szociális intézmények hálózatának igénybevételével. Folyamatos feladat havi rendszerességgel az étkezési kedvezményben részesülő gyermekek adatainak egyeztetése az óvodatitkárral. 33

34 Gyermekvédelmi feladataink Feladat Felelős Határidő Megjegyzés Ismerjék fel az óvodapedagógusok az általuk nevelt gyermekek teljesítmény-, viselkedés-és vagy kapcsolatzavarait, amennyiben ez a nevelés eszközeivel nem korrigálható eredményesen, jelezzék az óvoda gyermekvédelmi felelősének. Differenciált bánásmódot alkalmazzanak az adott gyermekek nevelésében. Működjenek együtt a családokkal a gyermekek nevelésének hatékonysága érdekében. A kötelező óvodáztatásból adódóan óvodai hiányzásokat kísérjék figyelemmel, igazolatlan hiányzás esetén kezdeményezzenek intézkedést a házirend alapján. Az étkezési kedvezményben részesülő gyermekek adatait egyeztessék az óvodatitkárral, különösen a kedvezményt alátámasztó dokumentumok érvényességi határidejére. Kísérjék figyelemmel, és tartsák nyílván a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket. Tartsanak rendszeres kapcsolatot az őket nevelő óvodapedagógusokkal, és a gyermekek megfelelő nevelése, gondozása érdekében az érintett szülőkkel is. Működjenek együtt az intézményegység gyermekvédelmi felelősei a hatályos törvények szerinti, egységes szellemű gyermekvédelmi munka érdekében. Működjenek együtt a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival, a Gyermekvédelmi Szolgálattal, a Gyámügyi és Szociális Irodával, vegyenek részt az éves konferencián. Óvodapedagógusok Folyamatos Teljes intézményegységben Óvodapedagógusok Óvodapedagógusok, gyermekvédelmi felelősök Gyermekvédelmi felelősök Gyermekvédelmi felelősök Gyermekvédelmi felelősök Gyermekvédelmi felelősök Gyermekvédelmi felelősök Gyermekvédelmi felelősök Folyamatos Folyamatos Igazolatlan hiányzást követő 5. naptól Szeptember 1.+ minden új jogviszony létesítésekor Folyamatos Folyamatos Félévenként Évente kétszer és alkalomszerűen Teljes intézményegységben Teljes intézményegységben Teljes intézményegységben Teljes intézményegységben Teljes intézményegységben Teljes intézményegységben Teljes intézményegységben Teljes intézményegységben 34

35 Óvodán belül működő szakmai munkaközösség 1.Gyermekek Háza Déli Óvoda Munkaközösség megnevezése: Megújuló módszertani szakmai munkaközösség Munkaközösség vezető: Bojtos Csilla A munkacsoport tagjai: Urbán Judit, Kovácsné Habos Katalin, Hankóczki Katalin, Vargáné Puskás Andrea, Fehérné Héring Erika, Tóth Andrásné A szakmai munkaközösség kiemelt feladata: Elméleti és gyakorlati problémák, ismeretek elemzése, megbeszélése új ismeretekkel való bővítése szakmai-módszertani megbeszélésekkel. Innovációk beépítése a napi pedagógiai munkába, projektekben, innovációban való aktív munka. Tájékoztatási kötelezettségben vállalt szerep, a kidolgozott anyagok közreadása. A kompetecia-alapú óvodai nevelés és a Montessori szellemű pedagógia koharenciájának érvényesítése, átvizsgálása. Ad-hoc jellegű feladatok elkészítése. A szakmai munkaközösség célja:az eddigi eredmények átvizsgálása, javítása a pedagógiai munka érdekében. Segítő szakmai anyagok, gyűjtemények készítése egymás és munkatársaink részére. Kitekintés az egymástól való tanulás érvényesítése. Ssz. Téma Időpont Felelős Tartja 1. A munkaközösség éves munkatervének Bojtos Csilla Bojtos Csilla elfogadása. 2. Tematikus terv kidolgozása a Bojtos Csilla munkacsoport tagjai 3. Nevelési terv elfogadtatása 1-2. félévre (kipróbálásra átadás) a munkacsoport Bojtos Csilla 4. Elégedettségi kérdőívek átvizsgálás utáni módosítása. 5. Projektszemlélet, projektek alkalmazhatósága. 6. A tűz kompetenciához Montessori elmélet rendelése. 7. A víz kompetenciához Montessori elmélet rendelése. 8. A föld kompetenciához Montessori elmélet rendelése. tagjai a munkacsoport tagjai a munkacsoport tagjai a munkacsoport tagjai a munkacsoport tagjai a munkacsoport tagjai Bojtos Csilla Urbán Judit Bojtos Csilla, Urbán Judit Bojtos Csilla, Urbán Judit Bojtos Csilla, Urbán Judit 35

36 2.Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény Munkaközösség megnevezése: Megújuló szakmai munkaközösség Munkaközösség vezető: Kovács Ildikó A munkacsoport tagjai: Albert Györgyné, Béresné V. Edit, Frank Erzsébet, Hegedüsné P. Enikő, Leskóné P. Rita, Petrilla Sándorné, Vassné Sz. Erika, (Gerda Erzsébet) A szakmai munkaközösség kiemelt feladata: A szakmai megújulás, a pedagógus kompetenciák alapos megismerése, és alkalmazása az írásbeli és gyakorlati felkészülés során. Portfólió készítés. A szakmai munkaközösség célja: - A munkaközösségi tagok együttműködése, egymás munkájának segítése. - A pedagógus kompetenciák és a hozzátartozó indikátorok megismerése, az írásbeli és mindennapos munkánkban való alkalmazása. Ssz. Téma Időpont Felelős Tartja 1. Portfólió készítéssel kapcsolatos aktuális feladatok kitűzése, az ezzel kapcsolatos teendők konkrét megbeszélése. 2. A II. féléves Nevelési tervek a III. és a IV. Epochális ciklusokhoz kapcsolódó tervezések elemzése. 3. Maci nap az óvodában: közös készülés, szervezés, mese előadással Kovács Ildikó Kovács Ildikó Kovács Ildikó Rutkovszkiné F.I Kovács Ildikó Kovács Ildikó 36

37 Munkaközösség megnevezése: Tanfelügyeletre készülők munkaközössége Munkaközösség vezető: HrubóczkinéKrich Orsolya A munkacsoport tagjai: Gálné Cs. Klára, Gerda Erzsébet, Lesku Angéla, Rózsásiné K. Éva, Rutkovszkiné F. Ildikó, Tóthné H. Krisztina, Zámbori Józsefné A szakmai munkaközösség kiemelt feladata: Felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre. A szakmai megjújulás, a pedagógus kompetenciák alapos megismerése és alkalmazása az írásbeli és gyakorlati felkészülés során. A szakmai munkaközösség célja: - Egymás szakmai munkájának segítése, támogatása, együttműködés. - A pedagógus kompetenciák és indikátorok alapos megismerése, beillesztése az elméleti és gyakorlati munkába. Ssz. Téma Időpont Felelős Tartja 1. Felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre. Tematikus tervek, vázlatok. 2. A dokumentumok összehangolása, koherenciájának ellenőrzése. 3. Maci Nap az óvodában: közös készülés, szervezés, mese előadással Hrubóczkiné K. Orsolya Hrubóczkiné K. Orsolya Hrubóczkiné K. Orsolya Rutkovszkiné F.I Hrubóczkiné K. Orsolya Hrubóczkiné K. Orsolya 37

38 3.Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény Munkaközösség megnevezése: Szakmai munkaközösség Munkaközösség vezető: Szántó Ilona A munkacsoport tagjai: A Kincskereső Tagintézmény nevelőtestülete A szakmai munkaközösség kiemelt feladata: - A 3-7- éveses gyerekek fejlesztésének nyomonkövetése. - A gyermekek megfigyelésén alapuló mérési és értékelési rendszer, fejlesztésmérő dokumentáció szempontsor kialakítása. A szakmai munkaközösség célja: - Az árnyalt megismerés és az ismeretekből kiinduló tervezés. - A mérés elemzése, értékelése, fejlesztési tervek, összegző megállapítások készítése. Ssz. Téma Időpont Felelős Tartja 1. A 3-7 évese gyerekek fejlesztését nyomonkövető fejlesztéstmérő dokumentáció kiválasztása Szántó Ilona Szántó Ilona 2. Képességek fejlesztése, játékötletek az alapképességek fejlesztésére Szántó Ilona Várkondi Gábor 3. A 2. megfigyelési időpontot követően az adatokból kapott gyengébb területek, erősségek megállapítása, majd a fejlestendő területek, tevékenységek, játékok, nevelési módszerek megállapítása a pedagógiai programra építve Szántó Ilona A munkaközösség tagjai 4. Összegző megállapítások: - Szülői tájékoztatás - Iskolai készültség dokumentálására készített összegzés Szántó Ilona A munkaközösség tagjai 38

39 4.Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény Munkaközösség megnevezése: Hagyományápoló munkaközösség (testnevelés) Munkaközösség vezető: Takácsné Boller Terézia A munkacsoport tagjai: Olaszné Kovács Erika, Nagyné Kórik Edit, Türkné Bodnár Zsófia, Körei Ferencné, Vassné Harman Gyöngyi, Nagy Hajósi Edina, Tajtáné Hegedüs Viktória, Harman Attiláné A szakmai munkaközösség kiemelt feladata: - Az óvodai nevelésben a múlt értékeinek átörökítése, éltetése. - Megteremteni a hagyományőrzés feltételeit és lehetőségeit a mindennapokban, s az óvodai nevelés folyamatában. - Az óvoda eseményeinek megszervezése, összehangolása. - Zenei anyag, népi játékok gyűjtése a helyi flórklortól. A szakmai munkaközösség célja: - Szeretnénk megszerettettni népi kultúránkat, érzékenyebbé, fogékonyabbá tenni gyermekeinknek az értéket a hagyományok tiszteletére. Ssz. Téma Időpont Felelős Tartja 1. Vizuális nevelés és a néphagyományápolás, jeles napok,(márton nap. )Jelkép készítő technikák alkalmazása, elsajátítása. Hospitálás tapasztalatok megbeszélése. 2. Látható hangok -zenei nevelés megismerése, technikájának alkalmazása. Hospitálás, tapasztalatok megbeszélése Takácsné Boller Terézia Takácsné Boller Terézia Olaszné Kovács Erika Takácsné Boller Terézia 3. Környezeti neveléls, néphagyomány ápolás.,jeles napok ( Gergely nap ). Hospitálás, tapasztalatok megbeszélése Takácsné Boller Terézia Nagy Hajósi Edina 4. Munkaközösség éves munkájának értékelése,ünnepek összegzése Takácsné Boller Terézia Takácsné Boller Terézia 39

40 Munkaközösség megnevezése: Egészséges életmódra nevelés Munkaközösség vezető: Kugler Henryné A munkacsoport tagjai: Kopjáriné Nagy Erika,Kádár Klára, Ilcsik Jánosné,Garainé Dojcsák Erika, Dr.Dancsné Horváth Eleonóra, Lászlóné Ősz Ildikó, Urbánné Bodnár Erika, Ujlakiné Hegedüs Katalin A szakmai munkaközösség kiemelt feladata: Egészséges életmód kialakitása, egészséges életmódra nevelés. A gyerek mozgásigéyének kielégítése, mozgás kedvének megőrzése, a játékos gyakorlatok, mozgásos játékok során. A gyerek nagy és finom mozgásainak, állóképességének egyensúly érzékelésének,ügyességének fejleszttése. Mozgásos játék során egészséges verseny szellem kialakitása. Szocializáció, együttműködés, alkalmazkodás, feladattudat, helyes erkölcsi érzék fejlesztése. A szakmai munkaközösség célja: Egységes szemlélet kialakítása a mozgásfejlesztés területén. Szakmai tudás bővitése. Változatos, színes mozgásos tevékenységek szervezése és biztosítása.szakmai továbbképzéseken résztvevők ismereteinek átadása. Betekintés, egymástól való tanulás elvének érvényesítése( Ssz. Téma Időpont Felelős Tartja 1. Mindennapos testnevelés csoportokban, illetve az udvaron Kopjáriné Nagy erika és Urbánné Bodnár Erika Kugler Henryné Kádár Klára Kugler Henryné Kugler Henryné 2. Egészség hét Testnevelés foglalkozás köredzéssel nagycsoportoknak. 4. Zenés torna,zenével összefüggő mozgásos tevékenységek tánc mozdulatokkal. 5. Lábboltozat erősítő tornák, testtartást javító gyakorlatok. 6. Játékos sport vetélkedők a csoportok között Lászlóné Ősz Ildikó 7. A munkaközösség éves munkájának éves Kugler értékelése. Henryné Kopjáriné Nagy erika és Urbánné Bodnár Erika Kugler Henryné Kugler Henryné Kugler Henryné Lászlóné Ősz Ildikó Kugler Henryné 40

41 5.Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény Munkaközösség megnevezése: Hagyományápoló munkaközösség Munkaközösség vezető: Várkondi Lászlóné A munkacsoport tagjai: Némethné Tóth Zsuzsanna, Kriston Ildikó, Kapellerné Salamon Éva, Lippai Lászlóné, Kallós Istvánné, Márton Sándorné, Négyesiné Hajnal Anita. A szakmai munkaközösség kiemelt feladata: Néphagyomány, jelesnapok szerepe a nevelés folyamatában. A szakmai munkaközösség célja: Jelesnapok és az ünnepekhez kapcsolódó népszokások tudatos tervezése, elméleti ismeretek gazdagítása és módszertani segédanyag kidolgozása. Ssz. Téma Időpont Felelős Tartja 1. A célja, feladata éves tervének elfogadása Várkondi L.-né 2. Jelesnapok, ünnepek szeptembertől, januárig Várkondi Elméleti felkészülés. L.-né Várkondi L.-né Kallós Istvánné 3. Jelesnapok, ünnepek februártól, júniusig. Elméleti felkészülés Várkondi L.-né Kriston Ildikó 4. Közös óvodai Pünkösd bemutató foglalkozás Várkondi L.-né Csoport pedagógusai 41

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét (1118 Budapest, Csíkihegyek u.11.) Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető:

MUNKATERV 2015/2016. Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét (1118 Budapest, Csíkihegyek u.11.) Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető: Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét (1118 Budapest, Csíkihegyek u.11.) MUNKATERV 2015/2016 Intézmény OM- azonosítója: 034449 :.. Jánosné Szedlacsek Éva Nevelőtestület nevében: Magyarné Adamovszky

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV Készítette: Ács Sándorné intézményvezető Nyíregyháza, 2015. szeptember 14. 1 A 2014 2015 ös nevelési év rendjét a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2015-2016. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2015-2016. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Intézményvezető:.. aláírás Érvényessége. 2015. 09.01. 2016. 08. 31. 1 Ph. Tartalom A

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

TARTALOM. Munkaterv jogszabályi háttere...2. Óvodavezető köszöntése 4. 1. Kiemelt céljaink és feladataink..5. 1.1 Elsődleges cél.. 5.

TARTALOM. Munkaterv jogszabályi háttere...2. Óvodavezető köszöntése 4. 1. Kiemelt céljaink és feladataink..5. 1.1 Elsődleges cél.. 5. TARTALOM Munkaterv jogszabályi háttere...2. Óvodavezető köszöntése 4. 1. Kiemelt céljaink és feladataink..5. 1.1 Elsődleges cél.. 5. 1.2 További céljaink...5. 1.3 Kiemelt feladataink..5. 2. Önértékelés.5.

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

A Szent László Völgye Bóbita Óvoda. Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre

A Szent László Völgye Bóbita Óvoda. Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre A Szent László Völgye Bóbita Óvoda Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre A munkatervet készítette: Némethné Keszthelyi Andrea Intézményvezető A munkatervet a Szent László Völgye Bóbita Óvoda alkalmazotti

Részletesebben

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o.

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. MUNKATERVE 2015/2016 TARTALOM: A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. 4. Fejlesztési terv 8 o. 4.1. A tanév

Részletesebben

2015-2016 TANÉV MUNKATERVE

2015-2016 TANÉV MUNKATERVE 2015-2016 TANÉV MUNKATERVE KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM 034501 Készítette: Gallina Ilona óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 2. A NEVELÉSI ÉV RENDJE...

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Készítette: Simon Csabáné Nevelőtestület nevében Legitimációs eljárás Szülői Szervezet nevében aláírás Dokumentum jellege:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u.10. OM azonosító: 202287 INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2015/2016. nevelési év A munkatervet készítette: Tarr Ágnes intézményvezető A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28) Kormány-rendelet

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015 MUNKATERV 2014-2015 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége. 2014 09.01. 2015 08. 31. Legitimációs eljárás Ph. :.. aláírás Szülői

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. Eszterlánc Északi Óvoda 4400 Nyíregyháza, Tas út 1-3. OM: 033092

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. Eszterlánc Északi Óvoda 4400 Nyíregyháza, Tas út 1-3. OM: 033092 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. Eszterlánc Északi Óvoda 4400 Nyíregyháza, Tas út 1-3. OM: 033092 1. Elérhetőségi adatok Adat megnevezése Az intézmény hivatalos neve szöveg és /vagy kapcsolódó dokumentum

Részletesebben

Almáskert Óvoda. Közzétételi lista a 2014/2015-ös nevelési évre

Almáskert Óvoda. Közzétételi lista a 2014/2015-ös nevelési évre Almáskert Közzétételi lista a 204/205-ös nevelési évre . Alkalmazotti közösségünk A 3 óvodánkban a nevelő-fejlesztőmunkát : 35 óvodapedagógus végzi. Almáskert Csicsergő Gázgyár Összesen: Pedagógus létszám:

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014 2015.

ÉVES MUNKATERV 2014 2015. Baptista Szeretetszolgálat KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA 5310 KISÚJSZÁLLÁS Ifjúság u. 2. Pf.: 82. : 06 (59) 520-595 e-mail: kisujov@enternet.hu kisujovi@baptistaoktatas.hu www.kisujovi.hu ÉVES MUNKATERV 2014 2015.

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNY KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA. Belső Ellenőrzési Csoport

KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNY KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA. Belső Ellenőrzési Csoport KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNY KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Belső Ellenőrzési Csoport 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65.

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1.

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1. Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7. OM 031029 TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0032 tel.: 52/557-240 www.gonczyiskola.hu gonczy@gonczy-hszoboszló.sulinet.hu

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon. 2015/2016-os tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon. 2015/2016-os tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák MUNKATERVE. 2015/2016. nevelési év

Szolnok Városi Óvodák MUNKATERVE. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Szolnok Városi Óvodák MUNKATERVE 2015/2016. nevelési év Készítette: Ferenczné Teleky Éva igazgató A 2015.08.28-án beterjesztett és 2015.szeptember 5-én véglegesített munkaterv 2015. 11.02-én

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető: \ ^ '.^UvtAA... ajáírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28) Kormány-rendelet

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület!

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület! DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com Ikt. szám: 5-4/2012-II. Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat VEREBÉLY LÁSZLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1139 BUDAPEST, ÜTEG UTCA 15. Készítette: Lektorálta: Polyákné Gajdos Katalin igazgató Póser Antal szakvizsgázott pedagógus Minőség-

Részletesebben

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV 2014-2015 nevelési év Székhely: 2112, Veresegyház, Árnyas u. 1.sz. OM azonosító: 200689 Készítette: Puskásné Gazdag Mónika óvodavezető Véleményezte és elfogadta:

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS. DE HOGYAN? ÖNÉRTÉKELÉSI KÉZIKÖNYV BEMUTATÁSA. MÓD-SZER-TÁR Műhelykonferencia 2015.04.24.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS. DE HOGYAN? ÖNÉRTÉKELÉSI KÉZIKÖNYV BEMUTATÁSA. MÓD-SZER-TÁR Műhelykonferencia 2015.04.24. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS. DE HOGYAN? ÖNÉRTÉKELÉSI KÉZIKÖNYV BEMUTATÁSA MÓD-SZER-TÁR Műhelykonferencia 2015.04.24. CÉLUNK Rendszerlátás támogatása; összefüggések megismertetése Gyors és naprakész információ

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

Éves munkaterv 2013/2014. tanév

Éves munkaterv 2013/2014. tanév Éves munkaterv 2013/2014. tanév Készítette: Kárpáti Piroska Pécs, 2013. szeptember 16. 1. Személyi feltételek: Pedagógus létszám szeptember 1-én: teljes : áttanító: részmunkaidős: tartósan távol: 34 fő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE MESEVÁR ÓVODA 4465. Rakamaz, Bocskai út 76. TEL: +3642-570-717 MESEVÁR ÓVODA M U N K A T E R V E A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Bodnár Jánosné igazgató Rakamaz, 2014. szeptember 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31.

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. ESZTERLÁNC ÓVODA 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. Készítette: Balog Tiborné Intézményvezető 1 A jó pedagógus megőrzi a múltat, feltárja a jelent

Részletesebben

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Sorszám: J Tárgy: Mezőberény Város Ovodai Intézménye 2014-2015. V nevelési év munkaterve Előterjesztő: Körösi Mi1ály Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke Készítette: Olejné Mertz Judit referens Véleményező

Részletesebben

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08.

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. KÉSZÍTETTE :Grébelné Kovács Andrea ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET mb. intézményvezető

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra.

2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. 2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA 6041 Kerekegyháza Park u. 1 A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. Joseph Joubert OM azonosítója:027650 Intézményvezető. Ph. Legitimációs

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

utolsó tanítási nap: 2016. április 29. péntek

utolsó tanítási nap: 2016. április 29. péntek A 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE I. A TANÉV RENDJE Szorgalmi idő: 1-11. évf. első tanítási nap: 2015. szeptember 1. kedd utolsó tanítási nap: 2016. június 15. szerda 12. évf., 13.E első tanítási nap: 2015.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4. OM: azonosító: 202297 2015/2016-os nevelési év INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Összeállította: intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Statisztikai

Részletesebben

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola Intézményegység OM 201689 5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. Tel.: 06-70-322-3865 E-mail: eotvos@remenyhir.hu Honlap: www.remenyhir.hu Reményhír Intézmény

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 2015-2016-os nevelési évre. Bóbita Óvoda

BÓBITA ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 2015-2016-os nevelési évre. Bóbita Óvoda BÓBITA ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 205-206-os nevelési évre. Telefon/fax: 06 32-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu 229/202. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2015/2016. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2015/2016. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.)OKM rendelet 4. -a, valamint a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

A 2015/2016. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524

A 2015/2016. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 A 2015/2016. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda 2014-2015 nevelési év kezdésével kapcsolatos feladatokról

Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda 2014-2015 nevelési év kezdésével kapcsolatos feladatokról Szajoli Tiszavirág Óvoda 5081 Szajol, Szent István király út 70. telefon: 56-446-003 mobil: 06-20/530-41-32 email: szajovi@gmail.com Honlapcím: www.szajoliovoda.hu OM: 201969 Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2015. október Iktatószám: 463/O/2015. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2015/2016...

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév A Kecskeméti Szakképzési Centrum MUNKATERVE 2015-2016-os tanév Kecskemét 2015. Kecskeméti Szakképzési Centrum Tartalomjegyzék Bevezető... 3 I. A tagintézmény szervezeti struktúrája... 4 Humánerőforrás...

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

Pedagógusok a betöltött munkakör, végzettség és szakképzettség szerint 2015 2016. tanév

Pedagógusok a betöltött munkakör, végzettség és szakképzettség szerint 2015 2016. tanév Pedagógusok a betöltött munkakör, végzettség és szakképzettség szerint 2015 2016. tanév Ssz. Név Munkakör Végzettség Szakképzettség 1. Asztalos Sándorné osztály 2. Balázsné Mónus Anikó szak 3. Bányai Csabáné

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

S.sz. Teljes év MESZK kártyaszá Tagozat 1. Antal Imre 1004200 Gyógytorna-fizioterápia 2. Asztalos Péter 1004378 Gyógytorna-fizioterápia 3.

S.sz. Teljes év MESZK kártyaszá Tagozat 1. Antal Imre 1004200 Gyógytorna-fizioterápia 2. Asztalos Péter 1004378 Gyógytorna-fizioterápia 3. S.sz. Teljes év MESZK kártyaszá Tagozat 1. Antal Imre 1004200 Gyógytorna-fizioterápia 2. Asztalos Péter 1004378 Gyógytorna-fizioterápia 3. Bacskai Katalin 3010069 Gyógytorna-fizioterápia 4. Bagi Attila

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza Tartalomjegyzék Szerkezeti felépítés Felhasználók Használati útmutató Kiegészítő kötetek A Együtt a gyermekekért n A 1 Alapfogalmak n A 2 Nyolcévesen iskolába kerülő

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

MUNKA- és FELADATTERV 2015-2016. tanév

MUNKA- és FELADATTERV 2015-2016. tanév MUNKA- és FELADATTERV 2015-2016. tanév Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pécs Készítette: Cselikné Juhász Ildikó Ha elakadok valamiben, akkor megmondom maganak, hogy mit kell

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.)

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére Tárgy: Alapító Okirat módosítása Tisztelt Humán és Környezetvédelmi

Részletesebben

A differenciálás éve MUNKATERV

A differenciálás éve MUNKATERV A differenciálás éve Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Gimnázium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium MUNKATERV 2015/16-os tanév 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, kompetenciamérés, ellenőrzés

A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, kompetenciamérés, ellenőrzés A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, kompetenciamérés, ellenőrzés IMIP MELLÉKLET OM azonosító: 031202 Készítette: Fekete József igazgató Debrecen,

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben