Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balatoni út. 63. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde. 2013/2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balatoni út. 63. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde. 2013/2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló"

Átírás

1 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balatoni út. 63. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2013/2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló

2 1. Összegzés Az intézmény alaptevékenységét a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde alapító okirata határozza meg, az óvodai nevelés vonatkozásában a évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről, bölcsődei nevelésgondozás vonatkozásában a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény az irányadó. A beszámolómban a szeptembertől augusztus 10-ig tartó időszakot mutatom be. Az óvodai/ bölcsődei nevelési év minden év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. A nyári zárás, takarítási szünet megkezdéséig veszem figyelembe a rendelkezésre álló adatokat, elemzem a történéseket szeptember 16-tól vezetem az intézményt, az előző vezető nyugdíjba vonulása miatt a nevelési év indítása az érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzat szerint működött, a vezetői feladatokat az intézményvezető-helyettes látta el. Intézményünk 2 feladat-ellátási helyen látja el feladatát. A székhelyintézményben / Balatonkenese, Balatoni u 63./ 3 óvodai gyermekcsoportban, illetve 1 bölcsődei gyermekcsoportban, a tagóvodában /Balatonkenese, Bakony u.7./1 óvodai gyermekcsoportban neveljük a ránk bízott gyermekeket. A 2013/2014 nevelési évet 84 fő óvodás gyermekkel és 10 fő bölcsődés gyermekkel indítottuk, az óvodai létszámadat vonatkozásában a 2013.október 1. statisztikai létszámadat, míg a bölcsődei létszámadat vonatkozásába a január 1. létszámadat került szerepeltetésre. Az év közbeni gyermeklétszám a statisztikai létszámadat közelében volt, szinte folyamatosan változott az új jogviszonyt létesítők, a 3. életévüket betöltők és óvodai/bölcsődei nevelést megkezdők, illetve a lakóhely - változásból adódóan elköltözések, jogviszony megszüntetések miatt. 2

3 Óvodai férőhelyek az alapító okirat szerint: 100 fő, felvehető maximális gyermeklétszám:112 fő. - Beiratkozást kérők száma: 84 fő, o ebből felvett gyermekek száma 84 fő, o A székhely óvodában óvodai nevelésben részt vett 64 fő, ebből bejáró 11 fő. Térítés nélkül étkező: 20 fő, kedvezményes étkező: 10 fő, térítési díj kötelezett teljes áron: 34 fő o A tagóvodában óvodai nevelésben részesült 20 fő, ebből bejáró 6 fő. Térítés nélkül étkező: 5 fő, kedvezményes étkező: 3 fő, térítési díj kötelezett teljes áron: 12 fő. o sajtos nevelési igényű gyermek a tagóvodában 1 fő, akit a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 47.. értelmében az átlaglétszám számításánál 2 főként kell figyelembe venni o nem magyar állampolgár 0 fő o általános iskolai tanulmányait megkezdő gyermekek száma szeptember 1-jén mindöszszesen: 27 fő, o speciális foglalkozást igénylő gyermekek száma: 3

4 1 fő SNI /sajátos nevelési igényű/ 4 fő BTM /beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel rendelkezik/ hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek az új törvényi szabályozás szerint nem került meghatározásra 3 fő óvodáztatási támogatásban részesült - óvodai csoportok létszáma: fő/ gyermekcsoport átlaglétszám, a köznevelési törvény szerint - A Balatonalmádi Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény véleménye alapján logopédiai terápiában vett részt 24 fő gyermek, és egyéb pedagógiai fejlesztésben, terápiában 8 fő gyermek. - A családok külföldi munkavállalása miatt óvodát elhagyó, migráns gyermekek száma 4 fő. - A tagóvodából nevelési év közben 1 főt írattak át a székhelyintézménybe. - Egy esetben kellett a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét kérni az óvodából való távozás szülő részéről történő jogszerűtlen ügyintézés miatt. 2 esetben adtunk ki a Veszprém Megyei Kormányhivatal írásos megkeresésére pedagógiai véleményt kiskorú védelembe vételének ügyében szeptemberében az általános iskolai tanulmányokat megkezdők, illetve az áprilisi beíratások előjegyzéseinek számadataiból látható, hogy a székhelyóvodában 67 fő gyermek, a tagóvodában 13 fő gyermek kezdi meg az új nevelési évet. Sajnálatos, hogy a gyermeklétszám vonatkozásában csökkenés tapasztalható, melynek oka a beóvodázásra kerülő gyermekek számának csökkenése, a családok élethelyzeteiből adódó lakóhely változtatások, különös hangsúllyal a családok külföldi munkavállalásai miatt keletkező jogviszony megszüntetésekre. Bölcsődei férőhelyek: 12 fő gyermek /2014-ra beiratkozottak száma: 12 fő volt, a nevelési évet 10 fővel kezdtük, és 12 fővel zártuk, 4

5 - speciális foglalkozást igénylő gyermekek száma: 0 fő - bölcsődei csoport száma: 1 gyermekcsoport - bölcsődei csoport férőhelyek száma: 12 fő/gyermekcsoport - térítés nélkül étkező: 4 fő, kedvezményes étkező: 3 fő, térítési díj kötelezett teljes áron: 5 fő A bölcsődei gyermeklétszám és a kihasználtság optimális volt az egész nevelési év során. Balatonkenesei/Küngösi lakóhellyel rendelkező gyermeket nem kellett elutasítani férőhely hiányában a nevelési év során, tehát elmondható, hogy valamennyi jelentkező, aki a jogszabályi előírásoknak megfelelt, felvételre került. 2. Személyi feltételek Óvoda A fenntartó foglalkoztatottak létszáma által engedélyezett teljes munka- részmunkaidős Megbízási szerződéssel állásidős foglalkoztatott hely óvodapedagógus óvodai dajka ügyviteli/asszisztensi

6 feladatok 10 fő óvodapedagógus dolgozik, ebből 3 fő magasabb-vezető/ intézményvezető, intézményvezetőhelyettes, tagóvoda-vezető/, 7 fő óvodapedagógus, továbbá 6 fő óvodai dajka. Gyermekcsoportonként 1 fő dajka jelenléte biztosított, továbbá ellátási helyenként 1-1 fő. A dajkák segítik a pedagógiai folyamatok megvalósítását, továbbá felelnek az épületek tisztaságáért, az épületek biztonságos és rendeltetésszerű használatának alkalmazásáért. Az asszisztens tevékenysége az intézményi működéshez kapcsolódó sokrétű ügyviteli feladat ellátása miatt nélkülözhetetlen. Gyermekek létszáma a nevelési év végén /augusztus/ (fő): 83 Ebből: SNI 1 HHH 3 Nevelési Tanácsadó szakvéleménye szerint fejlesztő foglakozásban 11 részesül Gyógytestnevelés jellegű foglalkozásban részesül 7 Szenzomotoros fejlesztésben részesül 2 Bölcsőde engedélyezett foglalkoztatottak létszáma álláshely teljes munkaidős részfoglalkozású Megbízási szerződés kisgyermeknevelő-gondozó bölcsődeorvos 0 havi 4 óra Technikai munkatárs Bölcsődei gyermekcsoportunkban 2 fő kisgyermeknevelő-gondozó dolgozik, ebből 1 fő a bölcsőde szakmai vezetője. 1 fő technikai munkatárs segíti a bölcsődében a gondozó- nevelőmunkát, felel a bölcsődei csoporthoz tartozó épületrészek tisztaságáért, és a gyermekek folyamatos felügyeletét is segíti. Gyermekek év végi létszáma (fő): 12 Ebből: SNI 0 HHH 0 3. Tárgyi feltételek Mindkét intézményegységünk rendelkezik a 20/2012.(VIII.30.) EMMI rendelet 2.sz. melléklete szerinti kötelező felszerelés- és eszközrendszer jegyzékben meghatározott eszközökkel, sőt elmondható, hogy mindkét ellátási hely vonatkozásában nagyon jó az eszközellátottságunk, különös tekintettel a 6

7 csoportszobai játék, illetve fejlesztő játékállomány vonatkozásában, melynek megléte azért fontos, mert a játék az érintett korosztály legfontosabb tevékenysége. A megfelelőség nem volt elmondható a kültéri, udvari eszközök tekintetében. A kültéri, játszótéri játékeszközeink erősen elhasznált állapotban voltak. A fenntartó kérésemre biztosította a költségvetési fedezetét a meglévő játékok szabványügyi előírások szerinti javítása, karbantartása vonatkozásában. A munkálatok a tavasz folyamán elvégzésre kerültek, a már javíthatatlan, balesetveszélyes eszközöket kiiktatták /bontásra kerültek/. A fentieknek köszönhetően elmondható, hogy valamennyi rendelkezésre álló kültéri játékeszközünk megfelelő, amelyről a Magyar Szabványügyi Testület tanúsítványaival is rendelkezünk a kültéri játszótéri eszközök vonatkozásában. A tárgyi eszközkészlet gazdagításában jelentősebb beszerzés december hónapban történt, ekkor az alábbi kis értékű eszközök kerültek beszerzésre: 1 db cd s magnetofon, 1db fax, 1 db mikró hullámú sütő. Február első felében az egyik asztali számítógép elromlott, új vásárlása nélkülözhetetlen volt a zavartalan működés szempontjából. Rendkívül örvendetes, hogy a fenntartó sikeres pályázati lehetősége kapcsán a KEOP /A/ , Napelemes rendszer telepítése a balatonkenesei Kippkopp Óvoda fejlesztéseként székhelyintézményünk további napelemekkel gazdagodott, amelyek a villamos energia hasznosulását segítik. Az épületek, udvarrészek karbantartását a fenntartó megbízása alapján karbantartó, illetve a városgondnokság munkásai végezték. Feladatukat kérésre, és kérés nélkül is ellátták, így a működés zavartalansága mindvégig biztosított volt. Időszakosan közhasznú foglalkoztatott is részt vett/ részt vesz az épülethez tartozó udvarrészek rendben tartásában. 4. Gazdálkodási, üzemeltetési, költségvetési mutatók Az éves költségvetés felhasználásával, az óvoda/bölcsőde tárgyi, dologi, működési feltételeinek biztosítása, szinten tartása a jóváhagyott intézményi költségvetés szerint történt. A 2014 évi költségvetés tervezését az előző évi tényleges működési költségek alapján kellett kidolgozni. 5. A nevelési év kiemelt feladatainak megvalósulása október 28-án elfogadott munkatervünk határozta meg a nevelési év kiemelt pedagógiai feladatait: 7

8 A kiemelt feladatok során - a pedagógiai tevékenység eddig megszokott gyakorlatának követése mellett előtérbe helyeztem a jogszerű, biztonságos működés elvét. - Törvényességi megfelelés az alapdokumentumok vonatkozásában /SZMSZ, házirend, pedagógiai program, munkaköri leírások/ Valamennyi alapdokumentum átdolgozásra került a jogszabályi változások figyelembevételével, nyilvánosságuk biztosított az intézményben az intézményvezetői irodában nyomtatott formában, illetve a balatonkenese.hu oldalon továbbá a Közoktatási Informatikai Rendszer jogszabályban meghatározott elektronikus felületén. Valamennyi dolgozó számára új munkaköri leírás került kiadásra. - A biztonságos működés, szabályozott munkavédelem, balesetvédelem elve az alábbi vezetői intézkedések során követhető nyomon: Az alkalmazotti közösség a nevelési év során 3 alkalommal vett részt munkavédelmi/tűzvédelmi oktatáson, melyet Tóth Géza, Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatalának munkavédelmi megbízottja tartott. Az alkalmazotti közösségből 16 fő 1 alkalommal dr. Meláth Viola házi gyermekorvos elsősegélynyújtás témában szervezett előadását hallgatta meg. Mindkét ellátási hely vonatkozásában mentőládák kerültek beszerzésre. Mindkét ellátási hely vonatkozásában rágcsáló irtást végeztettem el, prevenciós céllal. Az épületek érintésvédelmi felülvizsgálata megkezdődött az őszi időszakban, a fentiekről írásos dokumentáció vélhetően Balatonkenese Város Önkormányzat irattárában található, intézményi példány ez idáig nem került átadásra. A munka és balesetvédelmi szabályzatok régiek, tartalmukban, és a jogszabályi környezetre vonatkozóan sem felelnek meg a jelenlegi előírásoknak, ezért újak kidolgozása rendkívül fontos és sürgős! Az új munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatok elkészítésében/elkészíttetésében a fenntartó segítségét kértem, az új szabályzatok kimunkálásával kapcsolatosan az előkészítés július második felében megkezdődött. Az intézmény nem rendelkezik kockázatelemzéssel, ennek mielőbbi pótlása is kimunkálásra kerül a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A vásárolt tisztítószerek, vegyszerek korábban nem rendelkeztek biztonsági adatalappal, ezek pótlása még az ősz folyamán megtörtént, a biztonsági adatlapok rendelkezésre állnak. A tisztítószerek, vegyszerek használatának vonatkozásában elv a környezetvédelem, költséghatékonyság és takarékosság. Mindkét épületünkben a hulladékot szelektíven gyűjtjük. A veszélyes hulladéknak minősülő e-hulladék gyűjtése és elszállíttatása is megoldott volt. 8

9 A játszótéri játékok felülvizsgálata, javítása - megtörtént, amely a gyermekek biztonságos eszközhasználatát eredményezte. Az eszközök javításáig- egy átmeneti időszakban- a kültéri eszközöket használni nem lehetett! - A gyermekek környezettudatos magatartásának formálása. Egészséges életmód, táplálkozás priorizálása. Takarékosság vízzel, energiával, a természet valamennyi egyéb,,kincseivel. A ZÖLD óvoda sajátosságainak továbbvitele szeptemberében a ZÖLD óvoda pályázaton való részvétel, majd decemberben második alkalommal megkaptuk - két minisztérium együttes elismeréseként- a ZÖLD óvoda címet. A pályázatot összeállította: Galambos Lászlóné intézményvezető- helyettes. Az egészséges életmódra neveléshez kapcsolódóan novemberében egészség-hét került megvalósításra, a korábbi évek hagyományai szerint. Újdonság volt, hogy a Veszprém Megyei Kormány Hivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének /ÁNTSZ/ szervezésében a gyermekek a dohányzás környezetre és egészségre vonatkozó ártalmairól szóló foglalkozáson vehettek részt, természetesen, életkori sajátosságaik figyelembe vételével. A fenntartható fejlődésre nevelés, a környezetért felelős emberfők kimunkálása feladatunk, mely átszövi a nevelés minden területét, az óvodai tevékenységek minden mozzanatát. Az egészséges életmódhoz kapcsolódó egészséges táplálkozás rendkívül fontos. Különösen az érintett korcsoportoknál, hiszen a napi háromszori /bölcsődei ellátás vonatkozásában négyszeri/ étkezés, illetve megfelelő kalória bevitel az intézményi ellátás feladata, és nem elhanyagolandó, hogy a jó szokások kialakításában is megalapozó az első életévek, illetve az óvodáskor időszaka. / Az egészséghét további programjainak összeállítását Mórocz Csabáné végezte./ Dr Meláth Viola házi gyermekorvos mindkét ellátási helyen szemlét tartott, amely kiterjedt az épület állagának, tisztaságának vizsgálatára, továbbá a betegségmegelőzéssel kapcsolatos figyelem felhívásra, illetve a gyermekek étlapjának vizsgálatára. - A gyermekek fejlődésének nyomon követése. A gyermekek értelmi, érzelmi, akarati életének, valamint beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének megállapításai, mérése, adatok írásos rögzítése. Akkreditált mérési, adminisztrációs rendszer bevezetése, alkalmazása. - Gyermekvédelmi feladatok Szülők tájékoztatása, írásbeli nyilatkoztatás esetleges térítési díjkedvezmény megállapításhoz. Valamennyi gyermek esetében a nyilatkoztatás megtörtént. A hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításával kapcsolatban jogszabály változás történt. Az intézmény gyermekvédelmi felelőse mindkét ellátási hely vonatkozásában Andrejkáné Dalman Szilvia, majd a nevelési év 2. felétől a tagóvoda vonatkozásában Pillókné Molnár Éva. A gyermekvédelmi felelős/ gyermekvédelmi felelősök a gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszeri megbeszélésein aktívan részt vettek. 9

10 - Óvodáztatási támogatásról tájékoztatás az érintett szülőknek, a kapcsolattartó Balatonkenese Város Önkormányzatának szociális ügyekkel foglalkozó ügyintézője. Az óvoda az érintett gyermekek óvodai hiányzásait igazolja a juttatás/támogatás igénybevételéhez. - Esélyegyenlőség, a különleges figyelmet igénylő gyermekek nevelése. A különleges figyelmet igénylő gyermekek körét a Nemzeti köznevelési törvény pontosan definiálja, nevelésük, fejlesztésük egyéni odafordulást, bánásmódot igényel /2013. (VIII:30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtása értelmében pedagógus portfóliót készíthetett intézményünkben 3 fő óvodapedagógus: Andrejkáné Dalman Szilvia, Galambos Lászlóné és Somogyi Éva, mind három portfólió az Oktatási Hivatal vezetőjének írásos tájékoztatása szerint elfogadásra került július 1-jén. - Gyógytestnevelés jellegű foglalkozásban részt vett 7 gyermek /szakorvosi szakértői bizottsági illetve nevelési tanácsadó javaslatára/, további mozgásos foglalkozáson részt vevő gyermekek száma összesen: 41 fő. A foglalkozásokat Galambos Lászlóné gyógy-testnevelő vezette. - A nagycsoportos korú gyermekek számára a székhelyintézményben Vargáné Dobó Katalin tartott gyermektánc-néptánc hagyományápoló, népszokásőrző tehetséggondozó foglalkozásokat. - Az intézményi jó gyakorlatokkal kapcsolatosan maradt az előminősített referencia intézmény rangsorolás, ezzel kapcsolatosan további történés, vállalás nem volt a nevelési év során. 6. Bölcsődei programok Bölcsődénkben a szakmai protokollnak megfelelően valósult meg a nevelés-gondozás a nevelési év során novemberében érdekvédelmi fórum alakult, az ide vonatkozó jogszabályi kötelezettségre való tekintettel. Bölcsődénkben rendkívüli esemény a nevelési év során nem volt április 24- én a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámhivatalának szakmai ellenőrzése zajlott a bölcsődei ellátás vonatkozásában, az ellenőrzésben részt vett Veszprém Megyei Jogú Város Módszertani Bölcsődéjének vezetője is. 7. Az óvodai nevelés általános feladatai Óvodánk rendkívül gazdag program kínálatot nyújtott valamennyi hozzánk járó kisgyermek számára a nevelési év során. Az évszakokhoz kapcsolódó, illetve az aktuális programokból adódó sajátosságok mellett alapfeladatunk továbbra is az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjából adódóan a gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése, ezen belül 1. egészséges életmód kialakítása, 10

11 2. az érzelmi, az erkölcsi és közösségi nevelés, 3. az anyanyelvi -, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Az egészséges életmódra nevelés az egészséges életvitel igényének alakítása ebben az életkorban kiemelt jelentőségű, ezen belül: - a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése; - a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése; - a gyermek testi képességei fejlődésének segítése; - a gyermek egészségének védelme, edzése; óvása, megőrzése; - az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása; - a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet kialakítása, - a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása; - megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel, óvodapedagógussal együttműködve, speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása meghatározza az óvodáskorú gyermek tevékenységi formáit. Az óvodáskorú gyermekre jellemző sajátosság a magatartás érzelmi vezéreltsége. A személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott szeretetteljes légkör vegye körül. A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő együttes tevékenységek gyakorlása. Az óvodai élet szervezése segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését, szokás és normarendszerének megalapozását. Ezért nevelésünkben központi helyet kell, hogy elfoglaljon az udvarias magatartásra való nevelés, az együttélési normák elsajátíttatása. Ennek kimunkálásában még a jövőben is sok a feladatunk. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat, áthatja az élet minden mozzanatát. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása - beszélő környezettel, helyes minta és szabálykövetéssel - az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. Jelrendszerét a gyermek játékos tevékenységek, társas érintkezések során, utánzás alapján sajátítja el. Az értelmi fejlesztés és nevelésnél az óvodapedagógus a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítja a gyermeknek változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről. A gyermek értelmi fejlődésének, fejlesztésének feltétele a környezet nyújtotta érzelmi biztonság. Az érzelmi stabilitás, a felnőtt 11

12 mintája, a motivációs helyzetek a gyermeket cselekvésre késztetik, megindul a megismerés folyamata, melynek során tapasztalatokat szerez, és ezek újabb és újabb próbálkozásra késztetik. 8. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde megvalósult programjai a pedagógiai programban meghatározottakon kívül TÁMOP /1 keretében kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában /együttműködési megállapodás szerinti gyakoriság/ Elsődlegesen a nagycsoportos korú gyermekek foglalkoztatása /néphagyomány ápolás, mese foglalkozások, beszédkultúra fejlesztése/ A Kultúra Háza sikeres pályázati lehetősége kapcsán, Ramazuri bábszínház, illetve Kerti Teréz óvodapedagógus mese foglalkozásai /térítésmentes az óvodában foglalkozások/ Nevelési év során 3 alkalom Szülői értekezletek szervezése Az óvodai nevelést segítő szakemberek esetenkénti bevonásával /logopédus, fejlesztő pedagógus, hitoktatók, gyermekorvos/ valamennyi óvodapedagógus részvételével Hetente, 30 perc November 23. Fakultatív katolikus, illetve református foglalkozások /hitre nevelés, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó témafeldolgozás/ Katalin napi bál szervezése a szülői közösséggel közösen Szülői írásbeli kérésre, Takács Tünde M. Erzsébet, illetve Némethné Sz. Tóth Ildikó hitoktatók vezetésével térítésmentes foglalkozások Kerekes-Rieger Beáta Hajnalka SZM vezető és a szülői közösség szervezése, társintézmények, szponzorok támogatása / A báli bevételt a szülői közösség karácsonyi, farsangi ajándékozásra, az iskolába menő gyermekek budapesti kirándulásának belépőjegyeire, illetve a gyermeknapi légvár bérleti díjára fordította./ 12

13 Vadgesztenyegyűjtés nagy mennyiségben, majd felajánlása a gyógyszeripar számára. /őszi időszak/ Negyedévente legalább 1 alkalom November 29. December 20. Május 14. A bekapcsolódás önkéntes Együttműködés a Pilinszky János Általános Iskola tanítóival, foglalkozások szervezése az iskolában/óvodában a tanköteles korú gyermekek bevonásával Az intézmény névadója Marék Veronika ellátogat a székhelyóvodába, beszélgetés, vendégül látás az intézményvezetői irodában. Karácsonyi ünnepség a nyugdíjas dolgozók meghívásával, részvételével. Közlekedésbiztonsági nap gyermekszemmel, rendőri részvétel Valamennyi bölcsődés-óvodás aktív részvétele, családok bevonása, szabadidős tevékenység /is/ A székhelyintézmény részvétele az innovációban, szervező: Somogyi Éva intézményvezető Egymás rendezvényeinek látogatása, aktív részvétel /gyermekek, szülők, óvodapedagógusok, tanítók/ Az írónő könyvet dedikált és ajándékozott intézményünknek. Ünnepi műsor a székhelyóvodában. Vendéglátás, ajándékozás, beszélgetés, a fenntartó képviselőinek részvétele Adamik János játékos kertek között a közlekedés veszélyeire hívja fel a figyelmet, gyermekcsoportonkénti foglalkozás, rendőrautó bemutatása Május 16. Székhelyóvoda udvar rendbe tétel, faültetés. Egy budapesti cég önkéntes munkája, felajánlása a székhelyóvoda számára A tagóvoda 60 éves fennállásának ünnepségsorozata, Pulai Istvánné tagóvodavezető program sorozata /áprilistól júniusig, előre ütemezett programterv szerint/ 1.Ramazuri gyermekelőadás, 2. anyáknapi nyílt délelőtt, 3. Madarak és fák napja akadályverseny a közép Dunántúli Régió Zöld óvodáinak meghívása, 4.Szakmai nap Stefán Mariann A programsorozat kivitelezője, szervezője Pulai Istvánné tagóvoda-vezető. A rendezvényekhez kapcsolódó valamennyi pénzügyi kiadást Balatonkenese Város Képvise- 13

14 Június Elégedettségi kérdőív kiadása valamennyi szülő számára, az óvodai ellátás vonatkozásában Június 11. szaktanácsadói látogatás a tagóvodában Magyarországi Montessori Egyesület elnök asszony részvételével, 5. pedagógus napi ünnepség, vacsora, 6. ünnepélyes évzáró műsor Tipptopp gyermekcsoport. Kiadott kérdőívek száma: székhelyóvoda73 db, visszaérkezett 55 db. Kiadott kérdőívek száma: tagóvoda 18db, visszaérkezett 11 db. Az anonim kérdőív kipróbálásra került kísérleti jelleggel, bevezetése kötelező jelleggel várhatóan szeptemberétől történik. /Oktatási Hivatal: Országos tanfelügyelet, kézikönyv óvodák számára, Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag oldal/ TÁMOP-3.1.5/ Pedagógusképzés Támogatása pilot program keretében lőtestülete biztosította. A szülők visszajelzése alapján az óvoda hangsúlyt fektet a környezettudatos nevelésre 77%, egészséges életmódra nevelésre 74%, nemzeti hagyományok megismerésére 74% Pulai Istvánné tagóvoda-vezető bemutató foglalkozás megtartását vállalja. Szakmai tanácsadó: Somogyi Éva intézményvezető Szaktanácsadó: Hoffmann-né S. Mária, az Oktatási Fejlesztési Intézet részéről Június 19. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület, zeneovi esélyegyenlőségi programja, egyszeri alkalom Székhelyóvoda, valamennyi gyermek részvételével Kalló Zoltán Henrik prímás és további két zenész társa hangszeres bemutatója, Térítésmentes foglalkozás a székhelyóvodában 14

15 Az óvoda a pedagógiai program szerint, éves munkatervünk szerinti bontásban gazdag élmény és óvodai programok sokaságát nyújtotta. A programok megvalósításában, kivitelezésében nagy szerep hárult az adott évszakfelelősökre. A programok szervezésében, életre hívásában az alábbiak szerint vettek részt gyermekcsoportjaink: Őszi hagyományokhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez, megemlékezésekhez kapcsolódó gyermekprogramok szervezése: Csipet-csapat gyermekcsoport Téli hagyományokhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez, megemlékezésekhez kapcsolódó gyermekprogramok szervezése: Ficánka gyermekcsoport Tavaszi hagyományokhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódó gyermekprogramok szervezése: Aprófalva gyermekcsoport A Tipptopp gyermekcsoport vonatkozásában a programok szervezését, megvalósítását a gyermekcsoport óvodapedagógusai végezték. Az ünnepélyes évzáró műsorunkat Hódos Zoltánné Sümegi Benigna és Andrejkáné Dalman Szilvia rendkívül magas pedagógiai színvonalon tanította be a búcsúzó nagycsoportosok számára. Bonczók Márta a dekorációk, illetve különféle kézműves tevékenységek során egész évben nagymértékben hozzájárult környezetünk esztétikai arculatának alakításában. Lehetőséget biztosítottunk - valamennyi igénylő számára- gyermekszínházi előadásokon való részvételre, térítés ellenében. A színházi programok a székhely óvoda zöld részén kerültek megrendezésre, ahová a tagóvodába járó gyermekek is ellátogattak. A gyermekcsoportok a nevelési év során számos alkalommal szerepeltek, részt vettek városi rendezvényeken, illetve kérésre civil szervezetek rendezvényein is. Ez úton is köszönet valamennyi óvodapedagógusnak a felkészítő munkáért, és a hétvégén, szabadidőben végzett tevékenységért! A kapcsolódó /egyéb/ programok vonatkozásában elsődleges szempontként emelném ki az ingyenes részvétel lehetőségének biztosítását, illetve a pedagógiai program koherenciájához való illeszkedés elengedhetetlenségét. 9. Pályázatokon való részvétel Legfontosabb pályázati lehetőségünk a ZÖLD óvodáért való rang ismételt elnyerése volt, amely azonban anyagi elismeréssel, tárgyi eszköz bővüléssel nem jár, e rang erkölcsi elismerés. /Pályázatírás, benyújtás:2013. szeptember, a pályázat elbírálása 2013.december/ 15

16 Lehetőségünk volt a gyermekek nyári bőrvédelméhez kapcsolódóan a dm-hez pályázatot benyújtani, amelyet sikeres elbírálás követett, így valamennyi gyermek részére elegendő naptejet nyertünk a nyári időszakra. A pályázathoz egyéb foglalkoztató füzeteket, promóciós kiadványokat is kaptunk, ami kiosztásra került valamennyi gyermek számára. Augusztus 1-jén regisztrált óvodánk Madárbarát Kert kialakításához egy pályázati lehetőség kapcsán. A madárbarát kert tervezése és kivitelezése a pályázati ütemterv szerint szeptember hónapra tervezhető, amely tevékenység jól illeszkedik óvodánk természetet óvó, védő, zöld arculatába. 10. Az intézményi működést segítő szponzorok, civil szervezetek, magánszemélyek adományai, hozzájárulás a tárgyi feltételek gazdagításához A Balatonkeneséért Baráti Kör egy nagyon szép, rusztikus kerékpár tárolót adományozott intézményünk számára, amelyet az udvar keleti részében helyeztünk el. Lukácsné Antal Ildikó és Lukács Krisztián szülők a bölcsődei játszóudvaron található homokozó tetejére adományoztak árnyékolót. Rendezvényeinket segítette a Katica pékség és az Eleven Cukrászda. Ez úton is köszönet az említett szervezeteknek, magánszemélyeknek és cégeknek az önzetlen segítségért! Ez úton köszönöm a szülői közösség vezetőjének, Kerekes-Rieger Beáta Hajnalkának, és valamennyi szülőnek az egész évben nyújtott folyamatos segítségadását, támogatását! 11. Szakmai képzés, innováció Bölcsődei dolgozók továbbképzésének megvalósulása A bölcsődei dolgozók ebben a nevelési évben akkreditált továbbképzésben nem vettek részt. Óvodai dolgozók továbbképzésének megvalósulása Pedagógus akkreditált továbbképzésen résztvevők száma Szakmai konferenciákon részvétel Publikációs, előadói tevékenység, innováció Óvodai dajka OKJ-s képzésben részvétel 6fő 10fő 4 fő 1 fő 16

17 Óvodatitkár/asszisztens szakmai továbbképzésben való részvétel 1 fő A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Továbbképzési Programját /továbbiakban: program/ szeptember augusztus 31-ig tartó időszakra elkészítettem a 277/1997.(XII.22.) Kormányrendelet a Pedagógus továbbképzésről, illetve a 346/2013. (IX.30.) Kormányrendelet a Pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól figyelembevételével. A fenti program március 13-án a nevelőtestület által megismerésre került, majd továbbítottam a fenntartó felé jóváhagyás céljából. 12. A nevelőmunka rendszerének értékelése Irányultsága: Fázisai: Eszköze: Ciklusa: Felelősök: Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Program nevelési folyamatok értékelése célellenőrzés évente intézményvezető nevelési folyamatok értékelése megfigyelés alkalomszerű intézményvezető, Az óvoda nevelő, óvó-védő, szociális és nevelő- személyiségfejlesztő funkciójának érvényesülése intézményvezetőhelyettes tagóvodavezető Gyermek fejlődésének nyomon követése, az óvoda nevelési feladatainak megvalósulása félévente folyamatos félév, év vége Intézményvezető fejlettségvizsgáló eljárással Intézményvezetőhelyettes tagóvodavezető óvodapedagógusok Az óvodai csoport életének megszervezése, napirend, hetirend, a csoport hagyományai és szokásai alkalomszerű Intézményvezető célellenőrzés óvodai csoportnapló szerinti gyakoriság Intézményvezetőhelyettes óvodapedagógusok Az óvodai élet tevékenységformáinak gazdagsága, megtervefolyamatos célellenőrzés óvodai csoportnapló, 17 intézményvezető

18 zése, megszervezése és megvalósulása éves munkaterv szerinti gyakoriság intézményvezetőhelyettes tagóvodavezető óvodapedagógusok Tanulási folyamatokban a fejlesztés, a tevékenység szervezése mennyire épül a gyermek élményeire, megismerési vágyára ciklikusan témák zárásakor el- csoport lenőrzés Évente legalább kétszer intézményvezető intézményvezetőhelyettes tagóvodavezető Az óvodapedagógus hogyan alkalmazza a tanult módszereket, mennyire épít ezekre. 13. Nevelésnélküli munkanapok A nevelés nélküli munkanap mindkét ellátási hely tekintetében 2 alkalommal valósult meg. Időpontok: október 28. és január 29. Mindkét alkalommal nevelési értekezletet tartottunk, oly módon, hogy az intézményi ellátást igénylők számára felügyeletet is biztosítottunk. 14. Rendkívüli események, gyermekbalesetek Sajnálatos módon óvodánkban június 2-án a Csipet-csapat gyermekcsoport kirándulásán egy súlyos gyermekbaleset történt. Kívánatos lenne a jövőben a gyermekbalesetek elkerülése érdekében valamennyi dolgozónak mindent megtenni, és amennyiben baleset/rosszullét történik a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint eljárni. A nevelési év során 2 alkalommal mentőt kellett hívnom, óvodás gyermek rosszul léte miatt. 18

19 15. Változások a működés rendjében Székhely intézményünk nyitva tartása az óvodai ellátás vonatkozásában 2013.december 1-től szülői kérésre, Balatonkenese Város Önkormányzatának Közművelődési és Szociális Bizottságának javaslatára módosult óra volt korábban a nyitvatartási idő vége, amely órára változott. 16. Az intézmény működésével kapcsolatos nyilvánosság biztosítása A nyilvánosság biztosítása elsődlegesen a város honlapján elérhető, intézményünkkel kapcsolatos információk, közzétételi lista, illetve az érvényben lévő alapdokumentumokhoz való hozzáférés által valósul meg. Több alkalommal tudósított intézményünk működéséről az Öböl tv, illetve jelentek meg híradásaink a Balatonkenesei Hírlapban. Pulai Istvánné a korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan évszakonként megjelenő ovi újsággal kedveskedett a gyermeknek, amelyek a szokott módon, igényes kivitelben a nagycsoportosok számára készültek és kerültek kiadásra. 17. Nyári időszak értékelése A tagóvodában a nyári időszak elején megvalósult a korábbi évek gyakorlatához kapcsolódóan az igénylő gyermekek táboroztatása. A székhelyóvodában a kevés jelentkező miatt idén a tábor szervezése elmaradt. Célszerű lenne a jövőben a gyermekek táboroztatását együttesen megoldani, amenynyiben mindkét ellátási helyen alacsony az igénylők száma, hiszen a cél, az együttes élmény biztosítása, a közösségi nevelés és természetesen az ez irányú szülői igények kiszolgálása. A nyári takarítási szünetet megelőzően a székhelyintézmény fogadta a nyáron ellátást igénylőket. A nyári, takarítási szünet időpontját a szülők megismerték, a zárva tartás időszakára /2014. augusztus augusztus 29-ig/ ellátási igény nem merült fel. 19

20 18. Záró gondolatok A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde működtetésében köszönet illeti a fenntartó Balatonkenese- Küngös Intézményfenntartó Társulást, a társulást alkotó települések önkormányzatait és döntéshozó szerveiket a képviselőtestületeket és a szakbizottságokat. A fenntartó mind a személyi, mind a tárgyi ellátottság vonatkozásában messze a törvényi minimum által meghatározott feltételeket biztosította. A pedagógiai programban meghatározott és az óvodapedagógusok által a napi gyakorlatban kivitelezett gazdag program és élmény kínálat a korábbi helyi óvodai program hagyományaira épít, melyhez az intézményi költségvetés megvalósíthatóságot biztosít. Somogyi Éva Intézményvezető Balatonkenese, augusztus 11. Felhasznált irodalom: 363/2012. (XII.17) számú kormányrendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 20

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Boconádi Egységes Óvoda Bölcsőde Többcélú Intézmény Juhászné Kiss Edit intézményvezető Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETŐ... 3 1. Jogszabályi háttér az

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

A Szent László Völgye Bóbita Óvoda. Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre

A Szent László Völgye Bóbita Óvoda. Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre A Szent László Völgye Bóbita Óvoda Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre A munkatervet készítette: Némethné Keszthelyi Andrea Intézményvezető A munkatervet a Szent László Völgye Bóbita Óvoda alkalmazotti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák

Napköziotthonos Óvodák NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁK 5742 ELEK Kétegyházi u.. 20. 66/240-418 OM :028172 Napköziotthonos Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta Elek Város Napköziotthonos Óvodájának nevelőtestülete 1 Készítette:

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

Előterjesztés. Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről

Előterjesztés. Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről Előterjesztés Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről 1. előterjesztés száma: 222 /2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3. előterjesztés készítésében

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú belső melléklet Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 BEVEZETŐ Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA OM azonosító 100500 Óvoda neve SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ODA OM-azonosító: 100 500 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés...

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ágoston Művészeti Óvoda / Váradi Telephely/Kastély Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzat Szalontai Edit óvodavezető 1 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 34263 Intézmény neve: Ágoston

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat Narancsliget Óvoda 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés... 4 4. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek,

Részletesebben

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o.

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. MUNKATERVE 2015/2016 TARTALOM: A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. 4. Fejlesztési terv 8 o. 4.1. A tanév

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 4. sz. melléklet VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda 2014-2015 nevelési év kezdésével kapcsolatos feladatokról

Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda 2014-2015 nevelési év kezdésével kapcsolatos feladatokról Szajoli Tiszavirág Óvoda 5081 Szajol, Szent István király út 70. telefon: 56-446-003 mobil: 06-20/530-41-32 email: szajovi@gmail.com Honlapcím: www.szajoliovoda.hu OM: 201969 Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálya kiterjed: A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15.

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016 Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. 1 Tartalom 1.FEJLESZTÉSI TERV... 4 1.1.Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 2.PEDAGÓGIAI

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: a jóváhagyás

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 -

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015-0 - Bevezető A, mint költségvetési szerv (továbbiakban: az óvoda) szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját, valamint belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Készítette: Simon Csabáné Nevelőtestület nevében Legitimációs eljárás Szülői Szervezet nevében aláírás Dokumentum jellege:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK. elfogadására

JAVASLAT. Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK. elfogadására . Tel./fax.: 32/460-365 Iktatószám: 1-101/2011 A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK elfogadására Készült: a képviselő-testület 2011.

Részletesebben