Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola MUNKATERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola MUNKATERV"

Átírás

1 Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola MUNKATERV 2015/2016 tanév A munkatervet készítette: Wágnerné Gálicz Katalin intézményvezető Iktatási szám: Dorog, 2015.augusztus 31.

2 AZ INTÉZMÉNY 2015/2016 tanévi munkaterve A tanév munkáját meghatározó főbb jogszabályok, dokumentumok: évi CXC: törvény a nemzeti köznevelésről, évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 28/2015. (V.28.) EMMI rendelet a 2015/2016 tanév rendjéről, 326/2013 Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról, 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, 100/1997. kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról, Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend.

3 Mottó: Jó tanítás csak ott folyhat, ahol él a kutatás szelleme, az igazságok lelkes, pártatlan szeretete. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. Szent-Györgyi Albert Bevezetés A dorogi Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola fennállása óta a 46. tanévét indítja el a 2015/2016-os tanévben. Az éves munkatervet a 35/2015. EMMI rendelet a tanév rendje szerinti meghatározott kötelezettségek, az Nkt., a 20/2011 EMMI rendelet, az Szktv., a pedagógiai program, az SZMSZ, az iskola hagyományai, szokásai, a Bázis iskola pályázatokon, a TÁMOP pályázaton vállalt feladatok alapján készült. Az elmúlt tanéveknek megfelelően kiemelt feladatnak tekinti a tantestület a város intézményeivel kialakított jó kapcsolatokat, további erősítését és további közös programok kialakítását. Így a városi ünnepségek, közös megemlékezések, a pedagógus nap programja, projektnapok az általános iskolások bevonásával. is beépítésre került már éves munkarendünkbe. Intézményünk az alapító okiratban található feltételek alapján továbbra is nyitott az SNI tanulók fogadására, fejlesztésére is, valamint a BTM tanulók fejlesztésére. Ebben hatékony szakmai segítséget az óraadó gyógypedagógusok is nyújtnak. Felmenő rendszerben már csak gimnáziumi képzés folyik az iskolában (9-10. évfolyamokon), míg a évfolyamokon kimenő rendszerben szak képzések is vannak. Jelen tanévben ismét sikerült három párhuzamos osztályt indítani, ami bizonyítja az iskola iránti igényt, érdeklődést. Az elmúlt hónapokban a folyamatos jogszabályi változások nem könnyítik meg a tanév indítását. Az elmúlt öt évben minden tanévben fenntartó, működtető váltás volt, amelynek

4 következménye, hogy az iskola állaga folyamatosan romlik, komolyabb felújítást nem finanszíroztak. Dorog város egyetlen középiskolájaként iskolánk megértő, családias légkört, hatékonyságot, minőséget kínál a továbbtanulóknak. Célunk a tanulmányi eredmények emelése nevelő-oktató munkánk következtében, továbbá a szabadidő hasznos eltöltése érdekében sokszínű programot kínálunk az intézmény tanulóinak. Kiemelt célként fogalmazzuk meg a munkaerőpiacra történő belépés elősegítését, melyhez számos gyakorlati megoldást kínálunk ( Fiatalok Európája kiállítás, továbbtanulási tájékoztatók). Iskolánk iránt évről-évre nagyobb az érdeklődés ezt mutatja a magas jelentkezési, majd felvételi szám. Az elmúlt években egyre keresettebb lett az iskola, egyre többen jelölik meg továbbtanulási szándékkal. A 2015/2016-os tanévben a megkezdett orientációk, a nyelvoktatás megerősítése, az oktatási színvonal további emelése a kiemelt feladataink közé tartozik. További feladat a kompetenciamérés eredményeinek javítása, a tanulók felkészítése a mérésre.

5 Feltételrendszer leírása 1. Személyi feltételek 2015/2016-os tanév Osztály/oszt ályfőnök (9 osztály) terem összes létszám + SNI norm. Fiú Az összes fiú létszámból magántanuló Lány Az összes lány létszámból magántanuló 9.A osztály Dr. Hlavicska Andrea of 9. B osztály Partosné Nagy Eszter of 9. C osztály Gacsainé Fajcsi Éva of 10. A osztály fő Kovács Andrea Éva 10. B osztály fő Soós Tibor 11. A gimnázium Vig Attiláné 11. C szakközépiskola Kismóni János

6 12. A gimnázium fő Bartlné Maschl Ágota 12. C szakközépiskola fő 9 Klátyikné Szedlák Beáta Összesen: Létszá m SNI Fiú Az összes fiú létszámból magántanuló Lány Az összes lány létszámból magántanuló Ált.gimn.: fő Szakközépiskola fő 16 0 Összesen: fő fő Kilenc tanulócsoportban összesen 293 fő tanul. Átlagos osztálylétszám: 32 fő

7 Az intézmény dolgozói: Az intézményben dolgozó összes foglalkoztatott száma: Ebből: a pedagógusok létszáma: óraadó pedagógusok száma: óraadó gyógypedagógusok száma: nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők száma: 24 fő. 22 fő 2 fő 3 fő 2 fő Az engedélyezett létszám (KLIK SZMSZ szerint) 28 fő A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma csökkent, mert szeptember 01-től az intézmény működtetése Dorog városhoz került. A technikai dolgozókat a város átvette, továbbra is az intézményben látják el feladataikat (GYES- en illetve nyugdíj előtt álló kollégák KLIK állományban maradtak). A takarító személyzet egy része közfoglalkoztatottként takarít. Személyi változások a következők voltak: Távozott iskolánkból: Mécsei Dániel mérnök informatikus szakos Érkezett iskolánkba: Berecz Klára informatika-kémia-német szakos Hajnal Zoltán testnevelő szakos Gyesen van: Fodorné Jung Anita Vezető beosztások: Wágnerné Gálicz Katalin Lőrincz Lívia Máténé Paniti Anna intézményvezető intézményvezető-helyettes intézményvezető-helyettes

8 Gacsainé Fajcsi Éva Dr. Hlavicska Andrea Vig Attiláné Soós Tibor munkaközösség-vezető (humán) munkaközösség-vezető (reál) munkaközösség-vezető (of) intézményi tanács tag További megbízatások DÖK vezető : Fegyelmi tárgyalás elnöke: Deliné Dr. kaiser Anikó Soós Tibor Beiskolázás és továbbtanulási felelős:gacsainé Fajcsi Éva, Klátyikné Szedlák Beáta Tankönyvrendelés felelőse: Közösségi szolgálat vezetője: Szabó Ildikó Szabó Ildikó Gyermek és ifjúságvédelmi felelős: Deliné Dr. Kaiser Anikó Kompetenciamérés: Intézményi önértékelés: Máténé Paniti Anna Tóthné Sümegi Adrienn Soós Tibor Viola András PEDAGÓGUSAINK ÁLTAL TANÍTOTT TANTÁRGYAK, ELLÁTOTT TOVÁBBI FELADATOK, FUNKCIÓK Pedagógus Beosztás Végzettség Tanított tantárgyak Egyéb feladatok, funkciók* Bartlné Maschl Ágota történelemorosz és angol nyelv szakos történelem, angol osztályfőnök: 12.a

9 Berecz Klára Deliné dr. Kaiser Anikó főiskola/ informatikakémia-német szakos biológia szakos informatika biológia, etika, biológia emelt, belügyi alapismeretek DÖK vezető SNI Hajnal Zoltán testnevelő testnevelés Dr. Hlavicska Andrea kémiamatematika szakos kémia, matematika reál munkaközösségvezető, osztályfőnök: 9.a Gacsainé Fajcsi Éva magyar nyelv és irodalomangol nyelv szakos magyar nyelv és irodalom, angol nyelv humán munkaközösségvezető, osztályfőnök: 9.c Gurin Julianna Kálmán Sándor magyar nyelv és irodalomnémet nyelvszakos fizika szakos Kismóni János testnevelés szakos magyar nyelv és irodalom, német fizika testnevelés, katonai alapismeretek osztályfőnök: 11.c Klátyikné Szedlák Beáta matematikaangol szakos angol nyelv osztályfőnök: 12.c

10 Kovács Andrea Éva angol szakos angol nyelv, angol fakultáció osztályfőnök: 11.a Lőrincz Lívia Máténé Paniti Anna biológiaföldrajz szakos matematika szakos biológia, földrajz matematika intézményvezetőhelyettes intézményvezetőhelyettes Partosné Nagy Eszter művészettörté net-rajz, földrajz szakos földrajz rajz művészetek, mozgóképmédia: osztályfőnök: 9.b Soós Tibor Szabó Ildikó magyartörténelem szakos magyar nyelv és irodalomtörténelem szakos történelem, filozófia magyar nyelv és irodalom, történelem, könyvtár intézményi tanács tag közösségi szolgálat Szenczyné Szilárd Gabriella főiskola ének-zene szakos ének-zene Szendrei Fodor Nikoletta német, németnemzetiségi Tóthné Sümegi Adrienn Vig Attiláné informatikamatematika szakos testnevelés, gyógytestneve testnevelés BECS vezető osztályfőnöki

11 lés szakos munkaközösségvezető, osztályfőnök:11.a Viola András matematikafizika szakos matematika Wágnerné Gálicz Katalin biológiatörténelem, testnevelés szakos testnevelés: 12.a intézményvezető Pedagógus munkát segítő munkatársak Alkalmazo ttneve Beosztás Végzettség Egyéb feladatok, funkciók* Gödrös János Hidasiné Barlangi Margit Rendszergazd a Iskolatitkár Közgazdasági érettségi - - Oktatást segítő munkatársak Technikai dolgozók Fodorné Jung Anita Simon Józsefné gazdasági ügyintéző (GYES) takarító (nyugdíj, felmentés alatt) A szakmai megújulással kapcsolatos továbbképzések: (2015.szeptember-2016 június)

12 1 fő pedagógus informatika MA végzettséget szerez (EKTF) 1 fő minőségbiztosítási képzésen vesz részt (Oktatási Hivatal) 3 fő testnevelő szakmai megújításon vesz részt ( TÁMOP ) Tárgyi feltételek: 1. Az iskola épülete Az iskola épülete folyamatos karbantartást igényel. Korszerűsítésre szorul a belső fűtési rendszer teljes mértékben. A nyári munkálatok során elkezdődött ennek feltérképezése, de sajnálatos módon nem valósult meg a felújítás. A fűtési rendszerből ismeretlen helyen továbbra is elszivárog a víz. A működtetés Dorog város önkormányzatához került, akik megkezdték a probléma feltárását. Sürgős feladat lenne a nyílászárók cseréje, mert több helyen életveszélyes. A nyári munkák során a tisztasági festést, melyet az ÁNTSZ írt elő, nem valósult meg. Szükség van a tornaterem teljes körű felújítására, korszerűsítésére, esetleg építésre amiatt, hogy a felmenő rendszerben megvalósuló mindennapos testnevelés oktatását meg tudjuk valósítani. A padlózat a nyár folyamán több helyen elengedett, így balesetveszélyessé vált. 2. Eszközök A tárgyi feltételeknek megfelel az intézmény, de a meglévő eszközök állaga nem kielégítő. A számítógép park kezd elhasználódni, a i laptopok sorban mennek tönkre, javításuk szükségessé válik. Testnevelés tantárgy esetén tornaeszközök beszerzésére lenne szükséges. 3. Tankönyvellátás A köznevelési törvény intézményi feladattá tette a tankönyvek központi rendszeren keresztül történő beszerzését. Ennek a feladatnak az ellátásával a könyvtáros van megbízva.

13 Pedagógiai programból adódó feladataink A 2014/2015 tanévben a kilencedik évfolyamon három osztály indult; emelt angol (9.a osztály), katonai és rendészeti orientációs osztály (9.b), valamint emelt német és emelt informatika (9.c) gimnáziumi osztályok A többi évfolyamon kettő osztály van. 10 évfolyamon két gimnáziumi, majd évfolyamokon egy gimnáziumi és egy szak osztály van. A három kilencedikes osztály miatt a tanulói létszámunk ismét emelkedett. A Csibe programokkal továbbra is tájékoztatjuk a végzős általános iskolásokat, intézményünk képzési rendszeréről. A projektnapokon az általános iskolák 7-8. évfolyamos tanulói is bekapcsolódnak a programokba. Nevelési-oktatási céljaink közül kiemelkedően szeretnénk fejleszteni nyelvi képzésünket. Különösen, a városi koncepcióba illeszkedvén- az angol és német nyelvek oktatásának színvonalát kívánjuk jelentősen emelni. Szorgalmazzuk a nyelvvizsgák számának további növekedését. Projekt napot szervezünk az emelt angol, német nyelvi és az emelt informatikai képzésben részesülőknek. Érettségi vizsgára, továbbá a kompetencia mérésre készíti fel tanulóinkat a és a 12. osztályosok évfolyam dolgozatai magyar nyelv, angol nyelv és matematika tantárgyakból. Az országos kompetenciamérés eredménye alapján az előző évek munkáját kiegészítve további fejlesztések szükségesek, melyek kidolgozása a tantestület feladata lesz. Az integrált oktatás keretében valósul meg az intézményünkbe felvételt nyert SNI-s tanulók fejlesztése. Ehhez a Montágh szakiskola nyújt segítséget, jelen tanévben három gyógypedagógust megbízási szerződéssel alkalmazunk. Ők négy tanulóval foglalkoznak heti 10 órában. A BTM tanulók fejlesztését a szakértői vagy nevelési tanácsadó véleménye alapján intézményen belül, vagy a nevelési tanácsadó segítségével oldjuk meg. A magántanulók száma ebben a tanévben négy fő. Kettő tanulónak orvosi javaslata van, a másik kettő tanuló külföldi munkát végez. Előző tanév végén megtörtént a szabadon választható tantárgyak kiválasztása a 11. és a 12. évfolyamos tanulóink körében. Intézményünkben a következő szabadon választható csoportok indultak: angol nyelv, német

14 nyelv, biológia, katonai alapismeretek. Céljaink között szerepel, hogy emelkedjen az emeltszintű érettségi vizsgát tett tanulóink száma. A testnevelés órák megszervezése komoly feladat elé állította az intézményt. A tornaszoba mérete alkalmatlan egy osztály foglalkoztatására, emiatt csoportbontásban valósul meg a testnevelés oktatása. A tanulók lehetőséget kapnak a heti óra részvétele alól, ha ezt a törvényi feltételeknek megfelelően igazolják. Az öt órás testnevelés már minden osztályt érint, párhuzamos órákkal tudjuk megvalósítani, ami a téli időszakban az oktatási színvonal rovására valósítható csak meg a folyosói órák révén. Az őszi-tavaszi időszakban a sportudvar jól funkcionál. Az iskolában a gyógytestnevelés foglalkozásokat továbbra is a szakszolgálat munkatársa látja el. Elektronikus napló váltására kényszerül az intézmény, mert az eddig elektronikus naplót a működtető tájékoztatása alapján- megszűnteti. Az új napló működtetése -várhatóan- segíti a szülőkkel történő hatékonyabb kommunikáció lehetőségét. Tanulmányi és egyéb versenyek OKTV biológia, matematika, angol, informatika Helyesírási háziverseny Nyelvi háziverseny (angol, német) Arany Dániel Matematika Verseny Töprengő Matematika Verseny Iskolai sportversenyek: labdarúgás, kosárlabda, röplabda Sulisprint futóverseny-dorog Hídfutás- Esztergom Pályázatok

15 1. TIOP / TÁMOP /2-2: TIOP /1 4. TÁMOP-3.1.5/ TÁMOP / TÁMOP / Új távlatok Integráció a szakképzési potenciál növeléséért a Közép-dunántúli Régióban TISZK létrehozásán keresztül. Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban Pedagógusképzés támogatása Tartalmi-módszertani fejlesztés, valamint pedagógus továbbképzés a mindennapos testnevelés terén Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Pedagógus minősítés, pedagógiai ellenőrzés A évben megvalósuló minősítési eljárásban szereplő pedagógusok: Lőrincz Lívia biológia-födrajz szakos, intézményvezető-helyettes A évben megvalósuló minősítési eljárásban szereplő pedagógusok: Máténé Paniti Anna matematika szakos, intézményvezető- helyettes Szabó Ildikó történelem-magyar nyelv és irodalom szakos A évi pedagógiai szakmai ellenőrzésben érintett pedagógusok: Máténé Paniti Anna matematika szakos, intézményvezető- helyettes Szabó Ildikó történelem-magyar nyelv és irodalom szakos. Wágnerné Gálicz Katalin intézményvezető Intézményi önértélekelés Az intézményi önértékelés jogi háttere: évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről ( és a ) 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról ( )

16 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról (I. és II. fejezet) Az Oktatási Hivatal által kidolgozott önértékelési kézikönyv alapján az intézmény elkészíti öt éves önértékelési programját az éves önértékelési tervek szerint. Ebből fakadóan az alábbi ütemtervet határozzuk meg: Feladat Határidő Felelősök Az intézmény éves önértékelési tervének Intézményvezető, kidolgozása szeptember intézményvezető-helyettes, Az éves önértékelési tervben rögzített feladatok végrehajtása Öt évre szóló önértékelési program elkészítése, elfogadása 30. Az önértékelési tervnek megfelelően november 06. önértékelési csoport tagjai Az éves önértékelési tervben rögzített feladatok végrehajtása Intézményvezető, intézményvezető-helyettes, önértékelési csoport tagjai, nevelőtestület 2015/2016 tanév, eseménynaptár augusztus 24. 8:00 Alakuló értekezlet augusztus :00 Javító-, osztályozó és különbözeti vizsgák augusztus :00 Csibe-tábor augusztus 31. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 01. 8:00 A szorgalmi idő első napja Tanévnyitó ünnepély Felelős: Bartlné Maschl Ágota és a 12. A osztály szeptember 04. Különleges ellátást igénylő tanulók felmérése Felelős: Osztályfőnökök, Deliné dr. Kaiser Anikó szeptember 07. Jelentkezés az októberi-novemberi érettségi vizsgára Felelős: Osztályfőnökök szeptember 08. Naplók és a 9. osztályok törzslapjainak kitöltése,

17 Felelős: Munkaközösség vezetők szeptember :30 Szülői értekezlet 17:30 SZMK megbeszélés szeptember 11. szeptember 15. szeptember 16. Tanmenetek leadása a Munkaközösség vezetőknek OKTV jelentkezés határideje Tanmenet leadása szakterületenként a vezetőségnek Felelősök: Munkaközösség vezetők szeptember :45 Bányásznapi megemlékezés Felelős: Kismóni János és a 11. C osztály szeptember 24. Csibereptetés Felelős: Kovács Andrea, 9. és 12-es osztályfőnökök szeptember 30. OH nyilvánosságra hozza a középfokú intézmények tanulmányi területeinek meghatározási formáit október :00 Csipegető Felelős: Wágnerné Gálicz Katalin intézményvezető Felelős: Kovács Andrea október 06. Aradi Vértanúk emléknapja Felelős: osztályfőnökök október 12. Őszi érettségi vizsgák első napja október 15. Informatika projektnap október :00 Csipegető Felelős: Tóthné Sümegi Adrienn, Berecz Klára Felelős: Kovács Andrea október 20. Felvételi eljárásrend, tájékoztató közzététele a

18 KIFIR-ben, tanulmányi területek belső kódjainak meghatározása október 20. Zsigmondy-sír rendezése Felelős: Kismóni János és a 11. C osztály október :45 Október 23-ai ünnepély Felelős: Vig Attiláné és a 11. A osztály Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 23. október november 02. Nemzeti Ünnep Őszi szünet Szünet utáni első tanítási nap november 05. Német projekt délután Felelős: Gurin Julianna és Szendrei-Fodor Nicolett november 10. Angol projekt délután Felelős: Bartlné Maschl Ágota, Gacsainé Fajcsi Éva Klátyikné Szedlák Beáta és Kovács Andrea november :30 Nevelési értekezlet 16: Fogadóóra november :00 Matematika belső mérés Felelősök: Dávid Dr. Hlavicska Andrea, Máténé Paniti Anna, Tóthné Sümegi Adrienn, Viola András november Pályaválasztási kiállítás november 19. 8:00 Nyílt nap Felelősök: Gacsainé Fajcsi Éva, Klátyikné Szedlák Beáta, Kismóni János

19 november 20. Kompetenciaméréshez szükséges adatok megküldése a Hivatalnak november :00 Szalagavató november december 04. Osztályozóvizsgák december 12. Munkanap (ledolgozás december 24.) december 17. Téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. vásár) december 21. Tanítás nélküli munkanap (Bécsi Karácsonyi Téli szünet első napja Téli szünet ( ) január 04. Téli szünet utáni első tanítási nap január 06.- április 30. január NETFITT - mérés Pályaválasztási témanapok Felelősök: Dávid Dr. Hlavicska Andrea Máténé Paniti Anna január 16. Általános felvételi eljárás kezdete január :00 Osztályozó értekezlet, az I. félév utolsó napja január 29. február 01. február 02. február 03. Tanulók, szülők értesítése az I. félévben elért tanulmányi eredményekről Tanítás nélküli munkanap Tanítás nélküli munkanap Tanítás nélküli munkanap 8:00 Félévi értekezlet február 08. Osztályozóvizsgák február :30 SZMK megbeszélés 17:00 Szülői értekezlet

20 február 12. február 15. Az általános iskolák továbbítják a tanulói jelentkezési lapokat Érettségi vizsgákra jelentkezési határidő 12:00 Magyar belső mérés (10. osztály) Felelősök: Soós Tibor, Szabó Ildikó február 29. március 04. Egészséghete Felelősök: Deliné dr. Kaiser Anikó Lőrincz Lívia február 25. Kommunista és egyéb diktatúrák emléknapja Felelősök: Osztályfőnökök március 05. Munkanap (ledolgozás: , hétfő) március 09. A középiskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét március :45 Iskolai ünnepély Felelős: Soós Tibor és a 10. B osztály március :00 Angol nyelvi mérés (11. osztály) Felelősök: angol szakosok március 17. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége (Általános Iskolák) március 23. A Felvételi Központ megküldi a jelentkezettek névsorát Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap március március 30. Tavaszi szünet Tavaszi szünet utáni első tanítási nap április :00-22:00 Suli-buli Felelősök: Berecz Klára, Deliné dr. Kaiser Anikó

21 április 05. Felvételi központ kiegészíti a jelentkezettek listáját 16:30-18:00 Fogadóóra április 08. április 14. Az intézményvezető megküldi az ideiglenes felvételi rangsort a Felvételi Központnak Engedélyezett, választható tantárgyak közzététele április 15. Holokauszt áldozatainak emléknapja Felelősök: Osztályfőnökök április 19. április 26. április 29. A Felvételi Központ megküldi az egyeztetett felvételi jegyzéket (végeredmény) A középiskola megküldi az értesítést a jelentkezetteknek és az általános iskoláknak A 12. évfolyam utolsó tanítási napja 15:30 Osztályozó értekezlet 17:00 Közös szerenád április :00 Ballagás május 02. 8:00 Érettségi vizsgák magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga (ledolgozva a Ballagással) Szükség esetén rendkívüli eljárás hirdetése május 03. 8:00 Matematika írásbeli érettségi vizsga délutáni tanítás május 04. 8:00 Történelem írásbeli érettségi vizsga, délutáni tanítás május 05. 8:00 Angol nyelv írásbeli érettségi vizsga délutáni tanítás május 06. 8:00 Német nyelv írásbeli érettségi vizsga május 11. 8:00 Biológia írásbeli érettségi vizsga

22 május 12. 8:00 Informatika írásbeli érettségi vizsga 14:00 Művészettörténet írásbeli érettségi vizsga május 13. 8:00 Kémia írásbeli érettségi vizsga 14:00 Földrajz írásbeli érettségi vizsga május 16. Pünkösd május 17. 8:00 Fizika írásbeli érettségi vizsga 14:00 Rajz és vizuális kultúra írásbeli érettségi vizsga május 20. Szabadon választható tantárgyak felmérése osztályosok a szabadon választható tantárgyak felmérése május :00 Katonai alapismeretek írásbeli érettségi vizsga május 25. 8:00 Kompetenciamérés június 02. Nemzeti Összetartozás Napja Felelősök: Osztályfőnökök június 03. Tanítás nélküli munkanap június :00 Osztályozóértekezlet június 15. DÖK-nap (tanítás nélküli munkanap) A 2015/2016-os tanév utolsó tanítási napja 12. A osztály középszintű szóbeli érettségi vizsga június A osztály középszintű szóbeli érettségi vizsga június 17. június 20. június 21. június A osztály középszintű szóbeli érettségi vizsga 12.C osztály és külsősök középszintű szóbeli érettségi vizsga 12.C osztály és külsősök középszintű szóbeli érettségi vizsga 12.C osztály és külsősök középszintű szóbeli érettségi vizsga

23 június 23. Tanévzáró ünnepély Felelős: Partosné Nagy Eszter és a 9. B osztály június 24. 8:00-15:00 Beiratkozás a 9. évfolyamra június 30. Tanévzáró értekezlet augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus :00 Javító-, osztályozó és különbözeti vizsgák

24 A munkaközösségek eseménynaptárhoz kapcsolódó feladatai A Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Egészségügyi és Informatikai Szakközépiskola REÁL MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Készítette: Dr. Hlavicska Andrea munkaközösség-vezető

25 Dorog, szeptember 05. I. Személyi és tárgyi feltételek A munkaközösség tagjai: Berecz Klára informatika Deliné dr. Kaiser Anikó biológia Dr. Hlavicska Andrea matematika-kémia, 9.A osztályfőnöke, munkaközösség-vezető Hajnal Zoltán testnevelés Jurák Norbert testnevelés Kálmán Sándor fizika Kismóni János testnevelés-katonai alapismeretek, a 11. C osztályfőnöke Lőrincz Lívia biológia-földrajz, igazgatóhelyettes Máténé Paniti Anna matematika, igazgatóhelyettes Mécsei Dániel informatika (óraadó) Partosné Nagy Eszter földrajz-rajz, média, 9.B osztályfőnöke Tóthné Sümegi Adrienn matematika-informatika Vig Attiláné testnevelés-biológia, a 11. A osztályfőnöke Viola András matematika Wágnerné Gálicz Katalin biológia, testnevelés, történelem, igazgató Tárgyi feltételek Munkaközösségünk két ral gyarapodott az idei tanévben. A tantárgyakat a helyi tantervnek megfelelő tankönyvek és feladatgyűjtemények felhasználásával oktatjuk. A kémia, biológia, fizika, matematika és informatika tantárgyak, illetve a testnevelés oktatása szaktantermi környezetben folyik. II. Munkaközösségi értekezletek programja és egyéb feladatok A munkaközösség tagjai egy szeptember eleji megbeszélésen megmegvitatták az éves ütemtervet, egy februári és egy áprilisi munkaértekezleten tájékoztatják egymást a tanítás során szerzett tapasztalataikról, segítik egymás munkáját bevált módszertani ötletekkel. Természetesen ezeken kívül is tartunk megbeszéléseket, amikor azt egy aktuális téma indokolja. 1. A munkaközösség általános céljai: o A tantárgyanként megfogalmazott tantervi követelmények teljesítése. o Tanmenetek elkészítése a tanév elején (az új kerettantervi változásokat figyelembe véve). o A tanulók állandó és rendszeres ellenőrzése. o Alapkészségek fejlesztése minden tantárgyban, a tantárgyak jellegének megfelelően o A tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztése. o Egymás munkájának jobb megismerése. o Az elmúlt tanév során elsajátított tanítási módszerek alkalmazása és továbbfejlesztése o A tanulók versenyekre, évfolyamvizsgákra, érettségi vizsgákra. o Felzárkóztató foglalkozások szervezése. o Figyelemmel kísérjük a törvényi háttér változásait. o Kiemelten figyeljünk a naplóvezetésre, érdemjegyek adására, beírására, a szülők rendszeres értesítésére, a hátrányos helyzetű tanulók előmenetelének segítésére. o A multimédiás eszközök alkalmazása a tanórákon.

26 o A szakirodalom folyamatos tanulmányozása. o Továbbképzéseken, konferenciákon, pályázatokon való részvétel. o A magántanulók beszámolóinak, osztályozó vizsgáinak előkészítése és lebonyolítása. 2. Éves feladataink: A májusi kompetenciamérésre való felkészítés, előző évi eredmények elemzése a 12. évfolyamra tervezett matematika vizsga előkészítése, lebonyolítása. A beszélgető-szoba programjának kidolgozása (teaház). A tanulók felkészítése különböző versenyekre az alábbi ütemterv szerint. 3. Tervezett tantárgyi versenyek OKTV matematika Kenguru Matematika Verseny Pázmány matematika verseny Elsősegélynyújtó Verseny, amennyiben megrendezésre kerülnek Plakátkészítő Verseny Sportversenyek: Sulisprint városi futóverseny Hídfutás Iskolai házibajnokság-labdarúgás fiúknak Iskolai házibajnokság-kosárlabda és röplabda lányoknak Atlétika csapatbajnokság Uszodai sportnapon való részvétel 4. Tervezett pályázatok, szakkörök, projektek -matematika versenyekre és érettségi vizsgákra való felkészítés - Suli túra 5. Egyéb rendezvények - A Csipegető foglalkozásokon részt vesz a munkaközösség minden tagja - Informatika Projektnap - Pályaválasztási Kiállítás - Iskolai nyílt nap - BIP témahét - Egészség hete programsorozat III. Óralátogatások Az órák látogatása és a ok munkájának értékelése a megalakult Belső Önértékelő Csoport feladata lesz. Dr. Hlavicska Andrea munkaközösség-vezető

27 A humán munkaközösség munkaterve 2015/2016-os tanév Munkaközösség-vezető: Gacsainé Fajcsi Éva (magyar nyelv és irodalom/ angol nyelv szak ) A munkaközösség tagjai: Gurin Julianna (magyar nyelv és irodalom / német nyelv szak) Szendrei-Fodor Nicolett (német nyelv szak ) Kovács Andrea (angol nyelv szak ) Soós Tibor ( történelem / magyar nyelv és irodalom szak ) Klátyikné Szedlák Beáta ( angol nyelv szak) Partosné Nagy Eszter ( rajz/ művészettörténet/ mozgókép és média szak) Bartlné Maschl Ágota ( történelem/ angol nyelv szak) Deliné dr. Kaiser Anikó (etika szak) Szabó Ildikó ( történelem/ magyar nyelv és irodalom szak) A munkaközösség céljai és kiemelt feladatai: egységes követelményrendszer alkalmazása a tanulók ismeretszintjének folyamatos, rendszeres ellenőrzése a szakmai továbbképzések figyelemmel kísérése módszertani megújulás, nyitottság az új technikák irányában a kompetenciamérések eredményeinek javítása a tanulók eredményes érettségire és továbbtanulásra való felkészítése fokozott figyelem az SNI-s tanulókkal kapcsolatban az SNI-s tanulókkal kapcsolatos szakértői vélemény és javaslat pontos érvényesítése a tehetséges tanulók kiszűrése, tehetséggondozás egyéni keretek között a nyelvvizsgák és emelt szintű érettségik számának növelése a szakmai pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése a diákok ösztönzése idegen nyelvi és egyéb szaktárgyi versenyeken való részvételre a Nat-ban előírt idegen nyelvi minimumszintekre való eljutás a kijelölt évfolyamokon

28 Óralátogatások: Az óralátogatások ütemezését a Belső Ellenőrzési Csoporttal összehangolva fogjuk összeállítani. Munkaközösségi értekezletek időpontjai és a tervezett témák: szeptember: tanmenetek összeállításának szempontjai, éves munkaterv elfogadása október: a Csipegető program feladatai november: német és angol project-délután szervezési feladatai, nyílt nap, házi helyesírási verseny január: az első félév értékelése február: felkészülés a magyar nyelv és irodalom belső mérésre március: felkészülés a német és angol nyelvi belső mérésre április: a diákok felkészítése a kompetenciamérésre, az érettségivel kapcsolatos esetleges változások áttekintése június: a tanév, az érettségi értékelése Ezeken az időpontokon kívül is folyamatos a kapcsolattartás a munkaközösség tagjai között, valamint aktuális feladatok, problémák megvitatására újabb időpontok kerülhetnek kijelölésre. Éves ütemterv: időpont tervezett esemény felelősök szept.1. tanévnyitó ünnepség 12.A osztály) Bartlné szept.24. csibe-reptetés 9.évf.( dr.hlavicska Andrea, Partosné, Gacsainé) 12.évf.( Bartlné, Klátyikné) Kovács Andrea október Városi Múzeum látogatása, Párkány Bartlné október 02. Csipegető Kovács Andrea és a tantestület október 09. színházlátogatás Gurin Julianna október 16. csipegető Kovács Andrea és a tantestület

29 október 23. ünnepség 11.A ( Vig Attiláné) november 03. házi helyesírási verseny Szabó Ildikó november 05.. német project-délután Szendrei - Fodor Nicolett, Gurin Julianna november 10. angol project- délután ( Bartlné, Klátyikné, Kovács Andrea, Gacsainé) november 27. szalagavató 11.évf.( Kismóni, Vigné) december február karácsonyi ünnepély( idősek otthona) helytörténeti vetélkedő Esztergom 9. C ( Gacsainé) 11. és 12. évfolyam (Soós Tibor) február Valentin-nap 10.A ( Kovács Andrea) február 15. magyar nyelv és irodalom belső mérés 10.A, 10.B osztály (Soós Tibor) március 15. ünnepség 10.B ( Soós Tibor) március 22. Víz Világnapja plakátverseny Partosné március március/április angol/ német nyelvi belső mérés helytörténeti vetélkedő Dorog 11.A, 11.B, 11.C osztály( Kovács Andrea, Klátyikné,Gacsainé, Szendrei -Fodor Nicolett, Gurin Julianna) Soós Tibor május 25. országos kompetenciamérés 10.A ÉS 10. B osztály( Soós Tibor, Szabó Ildikó) május Balassa Bálint vers- és prózamondó területi verseny Esztergom Gacsainé június tanévzáró ünnepély 9.B osztály(partosné)

30 Ezek mellet Soós Tibor és Bartlné Maschl Ágota a 11. évfolyamos diákokkal részt vesz a,, Demokrácia-játék parlamenti programon a tanév folyamán és Bartlné és Soós Tibor az osztályfőnökök segítségére az osztályban tartandó megemlékezésekhez előadási anyagot állít össze. Gacsainé Fajcsi Éva munkaközösség-vezető DIÁK ÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE DÖK vezető: Deliné dr. Kaiser Anikó Pongrácz Ádám diák Tagok: 9.a Bereczky Cintia, Mihov Kata 9.b Garamvölgyi Kata, Molnár Andrea 9.c Nagy Panna, Bakri Csenge Luca 10.a Kecskeméti Klaudia, Pongrácz Ádám,Braghini Benjamin Matthew 10.b Oláh Dzsesszika, Gyenes Ramóna 11.a Papp Réka, Nagy Klaudia 11.c Fazekes Rebeka, Bordi Enikő 12.a Istenes Dóra, Rostás Anna 12.c Csenke Péter, Szabó Alexandra

31 DÖK célkitűzései: - a diákok érdekeinek képviselete, - az iskola életének alakításában való aktív, együttműködő részvétel, - az iskola közösségi életének felélesztése, - az évfolyamon belüli és az évfolyamok közötti kapcsolatok megalapozása. Munkatervi feladatok: az éves DÖK programok megbeszélése, a felelősök kiválasztása, Tervek: Az év kiemelt feladata: - a DÖK munkájának hatékonnyá tétele, - személyes kapcsolattartás a tagok és a diákok között, - leveles láda működtetése Bánatok és örömök felirattal, itt várjuk a diákok észrevételeit és visszajelzéseit. Egyéb felatadok: 1. Segítség adás a Csibereptetés előkészítésében 2. Halloween-party szervezése és lebonyolítása 3. Mikulás ünnepről való megemlékezés 4. Adventi gyertyagyújtások szervezése, lebonyolítása 5. Karácsonyi vásár megszervezése és lebonyolítása 6. Farsang megszervezése és lebonyolítása 7. Pedagógus napi megemlékezés szervezése és lebonyolítása 8. Tea-ház rendezése 9. Iskolai programok hirdetése és népszerűsítése

32 DÖK értekezletek, időpontjai: Minden hónap első szerdáján a 8. órában. Deliné Kaiser Anikó DÖK vezető Oktatási, nevelési feladatainkkal összhangban továbbra is elsődleges célunk a tanulók sikeres felkészítése az érettségire, a továbbtanulásra, vagy a munka világába való beilleszkedésre. Kelt: Dorog, 2015.szeptember 10. Wágnerné Gálicz Katalin intézményvezető

Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola MUNKATERV

Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola MUNKATERV Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola MUNKATERV 2014/2015 tanév A munkatervet készítette: Wágnerné Gálicz Katalin intézményvezető Iktatási szám: Dorog, 2014.szeptember

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016 augusztus 24. 8:00 Alakuló értekezlet augusztus 25-26. 8:00 Javító-, osztályozó és különbözeti vizsgák augusztus 27-28. 9:00 Csibe-tábor augusztus 31. 8:00 Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA)

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) Dátum/ (kedd) 8,00 05. 9. (szerda)

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

Az intézmény nyitva tartása, éves munkaterv

Az intézmény nyitva tartása, éves munkaterv Az intézmény nyitva tartása, éves munkaterv Porta nyitva tartása: H-P 7:00 15:00-ig Csengetési rend: 1. óra 7.45-8.30 10 perc szünet 2. óra 8.40-9.25 10 perc szünet 3. óra 9.35-10.20 5 perc szünet 4. óra

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

2015. AUGUSZTUS. 2015. SZEPTEMBER Felelős

2015. AUGUSZTUS. 2015. SZEPTEMBER Felelős 2015. AUGUSZTUS Feladat, rendezvény, esemény Résztvevők Tanítási nap Aug. 24. H. Tájékoztató értekezlet, Munka- és balesetvédelmi oktatás, Tantestület, vizsgáztató javítóvizsgák előkészítése, Javítóvizsgák.

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE I. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatási Ssz. Munkakör Végzettség

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A 2013/2014. tanév munkarendje 2013. augusztus 23. (P) Nevelőtestületi megbeszélés Munkaközösségi megbeszélések A tantárgyfelosztás egyeztetése

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy Különös közzétételi lista 2015/2016 tanév 32/2008 (XI. 2) OKM rendelet 10. számú melléklet 0 11/1994 (VI.8) MKM rendelethez, mely előírja a tájékoztatási kötelezettséget az alábbi témákban: A pedagógusok

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2015/2016. TANÉV. Augusztus

HATÁRIDŐNAPLÓ 2015/2016. TANÉV. Augusztus HATÁRIDŐNAPLÓ 2015/2016. TANÉV Augusztus 24. 9 00 Alakuló értekezlet 24-25 10 00 Javító vizsgák felelős: Podmaniczki Anna 26-28. Munkaközösségi értekezletek (kiírás szerint) 28-ig Törzskönyvek, bizonyítványok,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM azonosító: 203045 004 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV TANÉV HELYI RENDJE ESEMÉNY MEGNEVEE hó Tanévnyitó alakuló értekezlet 19. szerda 11:00 Javítóvizsgák - írásbeli 24. hétfő Javítóvizsgák - szóbeli 25-27. kedd-csütörtök augusztus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08.

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. KÉSZÍTETTE :Grébelné Kovács Andrea ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET mb. intézményvezető

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

2013. AUGUSZTUS. Mk-i értekezletek Igh. Tantestület. DÖK patr. ped. vizsgáztató tanárok 9. évf. osztálymegbeszélések igazgató

2013. AUGUSZTUS. Mk-i értekezletek Igh. Tantestület. DÖK patr. ped. vizsgáztató tanárok 9. évf. osztálymegbeszélések igazgató 2013. AUGUSZTUS Naptári Feladat, rendezvény, esemény Felelős Résztvevők 22. Cs. Előzetes tantestületi értekezlet tantestület 23. P. Munkaközösségek megalakulása tantestület 24. Szo. 25. V. Javítóvizsgák

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2015/2016-os tanév 2015. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 Munkaterv 2015/2016-1 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

A KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVRE /ÜTEMTERV/

A KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVRE /ÜTEMTERV/ A KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVRE /ÜTEMTERV/ Kiemelt feladatok a 2015/2016-os tanévben 1. Tanulóink tanulási teljesítményének emelése: a) Rendszeres és egységes

Részletesebben

Eseménynaptár 2013/14-es tanév PIOK Általános iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013/14-es tanév PIOK Általános iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus. Szeptember Eseménynaptár 2013/14-es tanév PIOK Általános iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum 20. Kedd Nap Tan. nap. Szám 21. Szerda alakuló ülés 9:00 22. Csütörtök 23. Péntek jeletkezés vizsgákra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje Munkaterv része: A 2015/2016. tanév helyi rendje Gimnázium 1. Tanítási napok szünetek: Tanítási napok száma: A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1.

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1. 2012-2013. 2013. tanév Tanév rendje Szorgalmi idő első napja 2012.09.03. hétfő Szorgalmi idő utolsó napja 2013.06.14. péntek Félév vége 2013.01.11. péntek Félévi értesítő kiadása 2012.01.18. péntek Félévi

Részletesebben

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola Intézményegység OM 201689 5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. Tel.: 06-70-322-3865 E-mail: eotvos@remenyhir.hu Honlap: www.remenyhir.hu Reményhír Intézmény

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév A Kecskeméti Szakképzési Centrum MUNKATERVE 2015-2016-os tanév Kecskemét 2015. Kecskeméti Szakképzési Centrum Tartalomjegyzék Bevezető... 3 I. A tagintézmény szervezeti struktúrája... 4 Humánerőforrás...

Részletesebben

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE A JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015. szeptember 1. 1. PEDAGÓGUSOK NÉV ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE TANÍTOTT TANTÁRGY FOGADÓÓRA Igazgató: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna szlovák-földrajz

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E P r o g r a m : A U G U S Z T U S 23 9.00 Alakuló értekezlet 24. 8.00

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV 1./ Felvételi lehetőségek Iskolánk felvételi körzete: Alsópáhok és Felsőpáhok községek közigazgatási területei. Amennyiben más, környékbeli

Részletesebben

A tanév rendje 2015/2016. Az iskolák értesítik a szülőket a tanulók első félévben elért tanulmányi eredményeiről: 2016. január 29.

A tanév rendje 2015/2016. Az iskolák értesítik a szülőket a tanulók első félévben elért tanulmányi eredményeiről: 2016. január 29. A tanév rendje 2015/2016. Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Utolsó tanítási nap a végzősöknél: 2016. április 29. (péntek) A szorgalmi idő első

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.

MUNKATERV 2012/2013. MUNKATERV 2012/2013. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út 48-54. Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 2 A PETRIK LAJOS

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

Éves munkaterv 2013/2014. tanév

Éves munkaterv 2013/2014. tanév Éves munkaterv 2013/2014. tanév Készítette: Kárpáti Piroska Pécs, 2013. szeptember 16. 1. Személyi feltételek: Pedagógus létszám szeptember 1-én: teljes : áttanító: részmunkaidős: tartósan távol: 34 fő

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013/2014. TANÉV MUNKATERVE A kötelező tanítási napok száma: 179 nap. Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő), az utolsó tanítási

Részletesebben

A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának. 2015/2016. tanévi munkaterve

A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának. 2015/2016. tanévi munkaterve A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának A 2015/2016. tanév feladatai 2015/2016. tanévi munkaterve 1. Kiemelt oktatási feladatok 1.1 Az egész életen át tartó tanulás megalapozása

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi SZC Zsoldos Ferenc Középiskolája és Szakiskolája. MUNKATERV a 2015/2016. tanév

Hódmezővásárhelyi SZC Zsoldos Ferenc Középiskolája és Szakiskolája. MUNKATERV a 2015/2016. tanév Hódmezővásárhelyi SZC Zsoldos Ferenc Középiskolája és Szakiskolája MUNKATERV a 2015/2016. tanév Szentes, 2015. szeptember 15. Készítette: Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A tanév helyi rendje... 3 III. Helyzetelemzés...

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

munkaterv 2013/2014. Baja, 2013. szeptember 19. Királyné Koszter Mária igazgató

munkaterv 2013/2014. Baja, 2013. szeptember 19. Királyné Koszter Mária igazgató munkaterv 2013/2014. Baja, 2013. szeptember 19. Királyné Koszter Mária igazgató Mottó: Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeiknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat VEREBÉLY LÁSZLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1139 BUDAPEST, ÜTEG UTCA 15. Készítette: Lektorálta: Polyákné Gajdos Katalin igazgató Póser Antal szakvizsgázott pedagógus Minőség-

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1 A pedagógusok

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 Beiskolázási Szabályzat 2015/2016. tanév (a 2016/2017. tanévre felvételizők számára) 1 Iskolánk OM azonosítója: 201526 A felvételi eljárás

Részletesebben

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016.

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. Veszprémi SZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. időpont program felelős (felelősök) augusztus 31. 17 00, osztályfőnökök,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola 2013/2014-es tanév

Különös Közzétételi Lista Középiskola 2013/2014-es tanév Különös Közzétételi Lista Középiskola 2013/2014-es tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Ssz. 1. Bartlné Pedagógus neve Maschl

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

utolsó tanítási nap: 2016. április 29. péntek

utolsó tanítási nap: 2016. április 29. péntek A 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE I. A TANÉV RENDJE Szorgalmi idő: 1-11. évf. első tanítási nap: 2015. szeptember 1. kedd utolsó tanítási nap: 2016. június 15. szerda 12. évf., 13.E első tanítási nap: 2015.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. A 9. osztályosok tudásszintjének felmérése az első tanórán angol és német nyelvből egységes feladatlappal SZMK ülés

ESEMÉNYNAPTÁR. A 9. osztályosok tudásszintjének felmérése az első tanórán angol és német nyelvből egységes feladatlappal SZMK ülés ESEMÉNYNAPTÁR Augusztus 26. Alakuló értekezlet Az órarend és tantárgyfelosztás véglegesítése 27-28. Munkaközösségi megbeszélések 28-29. Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák 29. Munkaközösségi munkatervek

Részletesebben

MUNKATERVEK. 2015/2016. tanév OROSHÁZA

MUNKATERVEK. 2015/2016. tanév OROSHÁZA MUNKATERVEK 2015/2016. tanév OROSHÁZA TARTALOMJEGYZÉK HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE... 8 A munkaközösség céljai, feladatai... 8 A munkaközösség tagjai... 8 Tárgyi feltételek... 8 A munkaközösség programja...

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI SZC SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUMÁNAK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK M U N K A T E R V E 2015-2016-os tanévre

A DUNAÚJVÁROSI SZC SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUMÁNAK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK M U N K A T E R V E 2015-2016-os tanévre A DUNAÚJVÁROSI SZC SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUMÁNAK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK M U N K A T E R V E 2015-2016-os tanévre Pusztaszabolcs, 2015.08.31 Készítette: Mátyás Julianna igazgató 1 B E V E Z E T É S A munkaterv

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagy, 2015. 08. 31. Benga András Igazgató A munkaterv összeállításánál következő dokumentumokat vettük alapul: - A köznevelési Törvényt.

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben