Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév"

Átírás

1 Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév Kazincbarcika, augusztus 31. Pál-Kutas Dénesné igazgató

2 Tartalomjegyzék Bevezetés:...3 Jogszabályi háttér:...4 I. A legfontosabb célkitűzéseink a os tanévre...4 II. A os tanév adatai Személyi feltételek Tárgyi feltételeink A kiemelt tanítási napok ütemezése A tanítási napok száma Országos mérések, értékelések Osztályok céljai, tervei Értekezletek továbbképzések - találkozók...11 III. Oktatás Tanterveink Szakmaszerkezetünk jelenleg: Tanulóink Tanórai munka Ellenőrzés, értékelés Vizsgák Kapcsolatok Tanórán kívüli tevékenységek Versenyek Diákmozgalom kultúra és szabadidő Hitéletünket intézményi lelkész koordinálja Ifjúságvédelem ösztöndíj/útravaló Közösségi szolgálat Továbbképzések (TÁMOP pályázaton belül, RPI segítségével) Könyvtári munka Tankönyvellátás Segítő szervezetek, alapítványok Belső ellenőrzési terv kiemelt céljai:...18 IV. Mellékletek...19 Menjünk át a túlsó partra Mk 4,35 2

3 Bevezetés: Elbocsátván azért a sokaságot, elvivék őt, úgy amint a hajóban vala, de más hajók is valának vele. Mk 3,36 Intézményünk immár a 3. évét kezdi a TIREK védő szárnyai alatt, és az 59.-t Kazincbarcikán. Az elmúlt évek alatt megindult az intézmény új profiljának alakítása, sőt kialakulása. A vallási alapon létrejövő új Irinyiben a viselkedés, a munkához való hozzáállás másfajta attitűdöket igényel mint a korábbi időben. Legnagyobb gondunk volt a tanulók ismereteinek hiányos volta, hiszen minden ide jelentkező diák felvételt nyert. A másik gond a szenvedélybetegségnek tekinthető dohányzás visszaszorítása. Tanáraink mára már megértették, hogy ők a példa és amennyiben nem tudják fegyelmezni magukat e tekintetben, úgy nem várhatják el a tanulóktól sem. Ugyan ez a gond jelentkezett a tanulók öltözködési szokásainak alakítása során is. Diákjaink mára igyekeznek megfelelő ruházatban megjelenni, s nekünk feladatunk a segítés a példamutatás e téren is. Úgy kell tanítanunk a diákokat, hogy használható tudással, döntésképesen hagyják el az iskolát. A cél, a jók még jobbak legyenek, a gyengébbek lemaradók esélyt kapjanak a sikerre. Az új tanév nehéznek ígérkezik ugyan, de Ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges. Lk 18,27 3

4 Jogszabályi háttér: évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 35/2014. EMMI-rendelet,8. (2-3).] 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet. a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről. 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet. a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről A nemzetgazdasági miniszter 18/2015. (VI. 29.) NGM rendelete munkaszüneti napok munkarendje 2016-ban A nemzetgazdasági miniszter 28/2014. (IX. 24.) NGM rendelete áthelyezett munkanapok 2016-ban I. A legfontosabb célkitűzéseink a os tanévre 1. Szakképzés a gazdaság szolgálatában (1040/2015. (II. 10.) Korm. határozata) o szeptember 1-jével kerül sor a szakgimnáziumi és az új szakközépiskolai intézménytípusok bevezetésére. Intézményünk szakgimnázium lesz, feladatunk felkészülni a változásokra. o A szakmaszerkezetünk újragondolása (munkaközösségenként, s iskolaszinten egyaránt (a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvénynek (a továbbiakban: Szt.), valamint az Nkt.-nak egyidejű és összehangolt módosítása alapján. o július 1-jével új fenntartói szerkezetet vezettek be, amelyben a szakképző iskolák a gazdaság, valamint az oktatási rendszer összehangolt fejlesztését tervezik megvalósítani.

5 o 2015 októberében már szakgimnáziumként kell magunkat hirdetni a következő tanévre. Az új rendszerhez való igazítás, a megváltozott szakmai tartalmak és óraszámok miatt a tantervünk felülvizsgálatát igényli. A szakgimnáziumok bevezetése és az intézménytípusban megszerezhető két szakképesítés (12. évfolyam zárásaként 3-as, 13. évfolyam végén pedig 5-ös szintű szakképesítés) az Országos Képzési Jegyzék változásával jár, ezért az alapító okirataink, szakmai alapdokumentumaink módosítása is szükségessé válik 2. Kapcsolatépítés kívül-belül (család, gyülekezet, osztály, iskola, munkaközösségek) o Partneri kapcsolatok építése a kölcsönösség jegyében. Cél a sikeres iskola, amely az egymás tiszteletén alapuló partneri kapcsolat. o Kapcsolatainkat alakítják az iskola világát/kultúráját/hagyományait képviselő pedagógusok o Közös programok megvalósítására törekszünk osztály és intézményi szinten egyaránt. 3. Hitéletünk gazdagítása Hitéletünket a református szellemiség jegyében szervezi intézményi lelkészünk, s a vallástanárok. a hit- és erkölcstan tanítása etikatanítás 11. évfolyamon ünnepek istentiszteletek tanóra, bibliaóra, csendes találkozók szervezése adománygyűjtés óra, beszélgetés Aki mást felüdít, maga is felüdül Péld 11,25 4. Évfordulók előkészítése o 500 éve történt a reformáció (1517 okt. 31.) o 200 éve Irinyi János születésének évfordulója (1817 máj. 17.) o 60 éve nyitotta meg az ben Hatvanban megalakult - Irinyi kapuit Kazincbarcikán a tanulni vágyók előtt. 5. Tehetséggondozás a tanórán és tanórán kívül o Tanóra és szabad idő: Megvalósítása egyéni és munkaközösségi javaslatokkal, cselekvési tervekkel tervezett. o A református értékrend megtartása. Az örökös változások közepette a maradandó értékek közvetítése a feladatunk. Valamennyiünk feladata, hogy engedelmes szívvel, hivatásunk iránt méltó alázattal végezzük szolgálatunkat. Olyan tudást és értékrendet kell megismertetnünk tanítványainkkal, amivel a haza és a nemzet számára hasznos, magánéletükben boldog, sikeres életük lehet. 5

6 o A Református Egyház által nyert TÁMOP pályázat lehetőségeinek felhasználása. A pályázat lehetőség, mely által egy hosszú távú fejlődés előkészítése történhet meg. (Ábrám Tibor) o A tehetségpont létünkből eredő feladatok teljesítése. A versenyek tervezésénél kifejezetten fontos, hogy helyesen mérlegeljünk - minden tanuló kapjon esélyt. A naprakész, alkalmazható tudás megszerzése, amely alapja a sikeres életnek. A módszertani sokszínűségre törekszünk tanórán és tanórán kívül. 6. A létszám csökkenése miatt szükségessé vált a tanári létszám csökkentése. Jelenleg felülvizsgálandó a lehetőségünk e területen és megkeresni azt a szakágat, amivel az intézmény kilábalhat a nehézségből. Szükséges lépés volt ezért az osztályok létszámának felülvizsgálata, a csoportképzések átalakítása. (A 11. E osztály szétosztása tv-i létszám miatt történt.) 7. Az iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) naprakész figyelése. o január 1-je után az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. o A vizsgára bocsátásig kell megszerezni. II. A os tanév adatai 1. Személyi feltételek - A jelenleg foglalkoztatott pedagógusok végzettsége a tanított szak szerint ellenőrzésre kerül, s szerződése eszerint módosulhat, bár újra lehetővé vált, - kizárólag átmenetileg és szigorú feltételek mellett, az esetleges szakemberhiány pótlása érdekében diplomával még nem rendelkező, leendő pedagógusok alkalmazása. megnevezés aug. 31-i létszám nevelő-oktató munka tanáraink 57,5 fő pedagógus 5 fő részmunkaidős (%) 61,5 fő 3 fő óraadó 64,5 fő megjegyzés +óraadók: 2 fő (1 fő vízügy.+1fő (gyógypedagógus) Érv 2 fő ingyenes +új tanár Újhelyi István (hittan egyh. ének) Még állományban van: Budai György, Bukovenszki Margit 6

7 oktató munkát segítők 24 fő Oktatást segítők 5 fő +laboráns: 1 fő (Mokánszki Béla) +könyvtár: 1 fő (Bozsóné K. Éva) Isk.titk., rendsz. g. Technikai személyzet 19 fő takarítók: 7 fő a tanév során 2 fő nyugdíjas lesz Karbantartók 2 fő portaszolgálat 5 fő 1 fő nyugdíjas gazdasági ügyintézők, adminisztrátor 1+3 fő 1 fő könyvelő 1 fő Cserhalmi Judit (Irinyi, Tompa, Tomor) közfoglalkoztatás 6 fő 4 fő takarító; 2 fő segédmunk jétől: 4+2 fő 25 év alatti+ 1+? 2. Tárgyi feltételeink o A szakmai tárgyak oktatása a szakmai képzés alapfeltételei a rendelkezésre állnak, bár egyre inkább szükséges a frissítés. tanévenként arra törekszünk, hogy egy-egy szakmacsoport terhén könnyíteni lehessen. Eszközeink elhasználódtak, elavultak, s helyenként csak darabszám, mivel használhatatlan (lsd. testnevelés, ahol a beázás tönkretette az eszközök jó részét.): Aktív tábláink, fénymásolóink, nyomtatóink karbantartása jelentős összeget emészt fel, s mégis továbbiakra is szükség van, jogos az igény. Belső tanműhelyeink használhatóak, további bővítés szükséges az egyes szakmacsoportok esetében. o Közismereti tárgyak oktatása A munkaközösségekben komoly gondot jelent az eszközhiány, a kor kihívásaihoz való igazodás. E-napló elérhetősége technikai problémáink miatt gond az intézmény egyes területein (lsd. keleti szárny) o Az intézmény épületének állapota: A nyári karbantartási munkákat elvégeztük. állaga változatlanul kritikus, a javítások ellenére beázások, vakolathullások, repedések, elavult nyílászárók, nem működő fűtési rendszer. Okok és lehetőségek Az ok visszavezethető a karbantartás hiányosságaira, amit az elmúlt évtizedek alakítottak ki. Jelenleg teljes körű felújítást igényel az épület. 7

8 3. A kiemelt tanítási napok ütemezése Tanévnyitó koszorúzás emlékezés szeptember 1. felelős: Pál-Kutas Dénesné igazgató, intézményi lelkész, határidő: augusztus 28. Szalagavató december 11. felelős: intézményvezetés, intézményi lelkész, osztályfőnökök határidő: december 1. Ballagás április 29. felelős: intézményvezetés, intézményi lelkész határidő: április 15. Egyházi ünnepek: (a reformáció napja, Református Iskolák Napja, lelkésztalálkozó, karácsonyi ünnepkör, húsvét, pünkösd) felelős: intézményi lelkész, vallástanárok határidő: szeptember június 15. Tanévzáró évfolyamok és 13. szakképző évfolyamok felelős: Pál-Kutas Dénesné igazgató, osztályfőnökök határidő: június 01. Nemzeti ünnepeink október 23. felelős: Pál-Kutas Dénesné igazgató, Harsányiné Kovács Marianna nevelési igh., Humán munkaközösség, határidő: október 10. március 15. felelős: Pál-Kutas Dénesné igazgató, Harsányiné Kovács Marianna nevelési igh., Humán munkaközösség, határidő: március 11. Jeles napok iskolai szintű (okt. 06., az aradi vértanúk emléknapja; febr.25. a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja; ápr. 16. a holocaust áldozatainak emléknapja; jún. 04. a nemzeti összetartozás napja ) 8

9 osztály és/vagy iskola szintű: Református Iskolák Napja,(az osztályok által megrendezésre kerülő napok pl. nők napja, füstmentes nap,) felelős: Harsányiné Kovács Marianna nevelési igh., osztályfőnökök, munkaközösségek vezetői 5. A tanítási napok száma A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvan (180) nap Az első félév - A tanítási év első féléve január 16-ig tart. Az iskolák január 23-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. - A tanév vége: június A tanítási szünetek - Az őszi szünet október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). - A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). - A tavaszi szünet április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda) A munkanapok áthelyezése A évi munkaszüneti napok körüli a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend a következő: a) december 12., szombat munkanap (karácsonyi hitmélyítő alkalom) december 24., csütörtök pihenőnap b) március 5., szombat munkanap március 14., hétfő pihenőnap c) október 15., szombat munkanap (a reformáció napja hitmélyítő alkalom) október 31., hétfő pihenőnap A református ünnepkörben hitmélyítő alkalomra felhasználva. 6. Tanítás nélküli munkanapok felhasználása 9

10 1. írásbeli érettségi vizsga 1. napja (2016. május 2.) 2. írásbeli érettségi vizsga 2. napja (2016. május 3.) 3. írásbeli érettségi vizsga 3. napja (2016. május 4.) 4. Irinyi Diákönkormányzat napja (2016. március 5.) 5. őszi nevelési értekezlet (2015. december 12.) 6. tavaszi nevelési értekezlet (2016. június 15.) 7. Országos mérések, értékelések 7.1. Országos kompetenciamérés o május 25. szerda (10. évfolyam) felelős: Győri Ágnes általános igh, osztályfőnökök 7.2. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata január 6. és június 1. között (A fizikai fittségi méréshez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat és a mérések) felelős: Test-Nevelés munkaközösség határidő: tervezett nap 7.3. Szakmai ellenőrzések a os tanévben 2015 ősz 2016 tavasz Tanfelügyelet 5 fő 4 fő Minősítés 2 fő 4 fő Intézményi önértékelés 15 fő 15 fő A szakmai ellenőrzést az Oktatási Hivatal folytatja le a Kormányhivatal beiktatásával. felelős: Pál-Kutas Dénesné ig., Harsányiné Kovács Marianna nevelési igh BECS vez. 8. Osztályok céljai, tervei osztályprogramok felelős: Harsányiné Kovács Marianna nevelési igh., osztályfőnökök határidő: szeptember 30. osztálykirándulások felelős: Harsányiné Kovács Marianna nevelési igh., osztályfőnökök határidő: március

11 9. Értekezletek továbbképzések - találkozók o 1. nevelőtestületi értekezletek őszi. nevelési ért. o Téma1.: A tehetségek felismerésétől a gondozáson át a sikerig o téma2.: A pedagógus életpályamodell minőségirányítási tennivalói felelős: Harsányiné Kovács Marianna nevelési igh., munkaközösségek vezetői határidő: október 31. tavaszi nevelési ért. o téma1. : Élethosszig tanulás o téma2.: Ökoiskolai körkép felelős: Harsányiné Kovács Marianna nevelési igh., munkaközösségek vezetői határidő: március 30. o 2. szülői értekezletek 1. alkalom: (16:00/ 9. évf./ évf. 17:00) 2. alkalom: (16:00/ évf.) felelős: Pál-Kutas Dénesné igazgató, Harsányiné Kovács Marianna nevelési igh., osztályfőnökök o 3. fogadóórák 1. alkalom: ,00 2. alkalom: ,00 3. alkalom: ,00 felelős: Pál-Kutas Dénesné igazgató, Harsányiné Kovács Marianna nevelési igh. o 4. beiskolázási találkozók szakmai hét felelős: iskolavezetés, osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők o 5. tábor IRIS ismerkedési felelős: Harsányiné Kovács Marianna nevelési igh, 9. évf. osztályfőnökök 11

12 határidő: Szőlőszem léleképítő felelős: Harsányiné K. M. nevelési igh., intézményi lelkész, 9. évf. osztályfőnökök határidő: o 6. lelkésztalálkozó (későbbi egyeztetéssel) felelős: igazgató, intézményi lelkész határidő: III. Oktatás 1. Tanterveink A jelenleg ( ) 13.A osztály, közgazdasági szakmacsoport 12. évfolyamnak megfelelő helyi tanterv 1-2. számú melléklete szerint A 12. BCD 3. számú melléklet szerint A 11.BCDE és a 10.A osztályok 4. számú melléklet és a szerint (OH módosított nyelvi előkészítő) A 9.A és a 10. évfolyam BCDE osztályok 5. számú melléklet alapján Az OFI kísérleti tankönyvek miatti tantervi változás az adott mellékletnél található (11. évfolyam) 2. Szakmaszerkezetünk jelenleg: /13. évfolyamon Nappali képzés Nyelvi előkészítő- Közgazdaságtan 2. Közgazdaságtan évf. OKJ képzés Nappali képzés Pénzügyi-számviteli ügyintéző Levelező képzés 3. Informatika Informatikai rendszergazda Elektrotechnika Elektronikai technikus 4. elektronika 5. Vegyész Vegyipari technikus Vegyipari technikus Pedagógia és családsegítő Pedagógia és családsegítő 6. munkatárs munkatárs Vízügyi technikus 12

13 3. Tanulóink Tanulóink összesen 776 fő nappali fő + nyelvi előkészítő 29 fő nappali 9-12./ fő okj fő Levelező 28 fő magántanuló 0 (tanulói jogviszony szüneteltetéssel) a szakmai oktatás miatt nem lehetséges a megoldása 9. évfolyam a os tanévben 2015/2016 Angol Német fiú lány fiú lány Összes fiú Összes lány Mind összesen közgazd. - nyelvi előkészítő közgazdasági informatika elektrotechnika-elektronika vegyipari szakmacsoport oktatás összesen: A 2015/2016-os tanévben a szakképzési létszámok: Csoport/2015 Osztály/2015 Csoport/2016 Osztály/2016 Ltsz. pénzügyiszámviteli 2 1 2, ügyintéző informatikai rendszergazda elektronikai technikus 1 0, vegyipari technikus vízügyi technikus 1 0, vegyipari technikus 1 0, (levelező) összesen

14 4. Tanórai munka o tanterv, tanmenet, óravázlat, tematikus terv, o innováció (munkaközösségenként 2 javaslat, 1 megvalósításra kész) o tanuló és tanárkapcsolat tehetséggondozás, tehetségpont - tehetségműhelyek A gyermek Isten ajándéka ökoiskola program környezet és egészségnevelés felelős: intézményvezetés, intézményi lelkész, tehetségkoordinátor 5. Ellenőrzés, értékelés o tanóra és tanórán kívüli látogatások, beszélgetések, tesztek (belső ellenőrzés) felelős: intézményvezetés, munkaközösség-vezetők 6. Vizsgák 6.1. Érettségi és szakmai vizsgák Jelentkezési határidő Vizsga előkészítése írásbeli szóbeli gyakorlat Érettségi emelt szint Érettségi középszint Szakmai vizsgák január-február január-február január-február május május június június május - június május - június Felelős: Győri Ágnes általános igh. Győri Ágnes általános igh. Gérus Béla szakmai igh. Az őszi érettségi vizsgát a TIREK által kijelölt Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma szervezi. a. Köztes vizsgák i. osztályozó vizsgák: 1. félév: félév: ii. javító vizsgák

15 7. Az összefüggő szakmai gyakorlat Teljesítendő óraszám 9. évfolyam évfolyam évfolyam (szakképző) évfolyam 160 Tervezett időtartam Helyszín megjegyzés 1 Intézményi tanműhelyek, laboratóriumok Intézményi tanműhelyek, laboratóriumok Intézményi tanműhelyek, laboratóriumok / vagy külső helyszínek Intézményi tanműhelyek, laboratóriumok / vagy külső helyszínek Az évközi gyakorlatot vezető tanárok irányítják Az évközi gyakorlatot vezető tanárok irányítják Együttműködési megállapodások megkötése folyamatban Együttműködési megállapodások megkötése folyamatban. A vegyész tanulók együttműködési megállapodás alapján a Borsod Chem Zrt.-ben végzik.. - felelős: Gérus Béla szakmai igh., szakmai munkaközösségek vezetői 7. Kapcsolatok a)belső kapcsolatok 1 A szerződések évente május hóban kerülnek megkötésre 15

16 b)külső kapcsolatok szülők közélet intézmények képzési partnerek gyülekezetek média tanulóink lakóhelye Civil szervezetek Országos szervek 8. Tanórán kívüli tevékenységek emelt szintű képzés Szakkörök fejlesztő munka Tehetségműhelyek 11. évf. 12. évf. természettudományos (őko), zenei közgazdaság közgazdaság tehetséggondozás sport történelem, történelem, felzárkóztatás művészetek angol angol, Szaktárgyi: matematika, biológia, fizika, történelem matematika 9. Versenyek 1. országosan finanszírozott versenyek (MK.1.sz. mellékletben) 2. házi vetélkedők (munkaközösségek által szervezett) 3. regionális országos olimpia: Sas Elemér országos kísérleti fizikaverseny Irinyi János élete és kora országos műveltségi verseny Diákmozgalom kultúra és szabadidő o diákprogramok - külön figyelemmel a református ifjúságéletének alakítására o gyülekezeti életünk erősítése, kulturális programok 16

17 o kitekintés a városra, a régióra, adománygyűjtés o kiállítások negyedévenként 11. Hitéletünket intézményi lelkész koordinálja. o Hittanórák, bibliaórák, énekkari foglalkozások o gyülekezeti alkalmak - találkozók o csendeshét - szeretetvendégség o adománygyűjtések, Református Iskolák Napja o Etikai Kódex: Az egyházi köznevelési intézmény ajánlásként veszi figyelembe a Kar által elfogadott Etikai Kódex alapelveit. (Nkt. 83. (2a) bek.) A Nemzeti Pedagógus Kar Etikai Kódexe általános etikai alapelvekből, részletes etikai és eljárási szabályokból áll. A végleges tervezet elérhető: a Nemzeti Pedagógus Kar honlapján Ifjúságvédelem ösztöndíj/útravaló 1. POK Oktatási Hivatalban a Pedagógiai Oktatási Központok Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ - Pedagógiai-szakmai. 2. TIREK szakszolgálat 3. Útravaló ösztöndíj program 4. A lemorzsolódás megakadályozását szolgáló intézkedések A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia, A Stratégia célkitűzése, tartalma iskolánkban 2 1. Az oktatási rendszer alkalmassá tétele a képzettségi szint emelésére 2. A befogadó oktatás megteremtése intézményünkben 3. Az egyéni szükségletekre reagáló intézményrendszer létrehozása 13. Közösségi szolgálat Az Nkt. 97. (2) bekezdése értelmében Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. felelős: Harsányiné Kovács Marianna nevelési igh., osztályfőnökök január 1-jétől a tankötelezettség korhatára nem a 16. életév betöltésének időpontjáig tart, hanem annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a tanuló 16. életévét betölti. (Nkt. 45. (3) bek.). 17

18 14. Továbbképzések (TÁMOP pályázaton belül, RPI segítségével) o iskolai finanszírozás tanulói szerződéssel o tanárok egyéni úton belső továbbképzéssel felelős: Pál-Kutas Dénesné igazgató, gazdasági ügyintézők, munkavállaló határidő: március 15. (2016. március 1.) 15. Könyvtári munka szeptember 1-jétől önálló könyvtáros látja el a feladatot, s ez által nagyobb figyelem hárul a tehetséggondozásra. felelős: Bozsóné Kolosai Éva könyvtáros tanár, 16. Tankönyvellátás -Az Nkt. 46. (5) bekezdése rendelkezik azok köréről, akik térítésmentesen jutnak hozzá a tankönyvekhez. - Továbbra is biztosított a rászorultság alapján járó (a továbbiakban: normatív) ingyenes tankönyvellátás. felelős: Bodó Mária tankönyfelelős tanár, 17. Segítő szervezetek, alapítványok o Szülői közösség, (osztályszinten szerveződő közösség) o Cégek (BC Zrt., ÉRV, KisChemicals ) o alapítványunk, (Irinyi János Középiskoláért Alapítvány) o egyesületünk, (Irinyi Református Diáksport Egyesület) o tehetségtanácsok, (Felső-magyarországi Tehetség Tanács) o tehetségpontok, (Református iskolákban szerveződők, működők) o ökoiskolák. (kapcsolatfelvétel folyamatban van, ill. versenyek (Curie) valamint az Aggteleki Nemzeti Parkkal történő együttműködés során valósulnak meg programjaink) 18. Belső ellenőrzési terv kiemelt céljai o tanári munka o nevelőtanári munka o adminisztrációs fegyelem o hiányzás csökkentése o tanulókért végzett tevékenység o tehetséggondozás o tanfelügyeletre - minősítő eljárásra való felkészülés o a hitélet megjelenése 18

19 IV. Mellékletek 1. A os tanév Eseménynaptár 2. Diákotthonunk tervei 3. Belső ellenőrzési terv BECS 5 évre szóló önértékelési program és 1 éves önértékelési terv 5. Közösségi szolgálat terve 6. Munkaközösségi tervek (Humán-, Reál-, Idegen nyelv-, Informatika-, Természettudomány-, Test-Nevelés, Osztályfőnöki-évfolyamfelelősöknek) 7. Ifjúságvédelem, Útravaló ösztöndíjprogram 8. Szabadidő szervező 9. Az Irinyi Diákönkormányzat tervezete 10. A Szülői közösség szabályzata 11. Öko-iskola munkaterve 12. Tehetségprogram 19

20 A os tanévet megnyitom. Tanulni kell magyarul és világul, tanulni kell mind azt, ami kitárul, ami világít,ami jel: tanulni kell, szeretni kell. (Nemes Nagy Ágnes: Tanulni kell ) Kazincbarcika, augusztus Pál-Kutas Dénesné Igazgató Az intézmény nevelőtestülete a munkatervet megismerte és tartózkodás nélkül elfogadta. Hitelesítők: Bodó Mária Molnár Csabáné A Szülői Szervezet és a diákönkormányzat véleményezés után egyhangúlag elfogadta:..... Gáldi Imre Zoltán DMSP Kázsmér-Tóth Éva A Szülői Szervezet képviselője 20

21 21

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 Munkaterv 2015-2016. tanév Tartalom 1. Bevezetés... 2. oldal 1.1. Törvények... 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek... 2. oldal 1.3. Miniszteri rendeletek...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2013. október 14. Szerkesztette:

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.

MUNKATERV 2012/2013. MUNKATERV 2012/2013. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út 48-54. Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 2 A PETRIK LAJOS

Részletesebben

Dózsa György Általános Iskola

Dózsa György Általános Iskola 037037 Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Megismerte, véleményezte és elfogadta a Dózsa György Általános Iskola Tantestülete, 2013. márc. 31. Készítette: Veszprém, 2013. márc.

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

Munkaterv 2015/2016 Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Munkaterv 2015/2016 Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolája 1146 Budapest, Thököly út 48-54. 2015/2016-os tanév

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján I. A tanév, szorgalmi idő Tanév: 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma MUNKATERV 2015/2016. TANÉV A TANÉV HELYI RENDJE 2 Szorgalmi idő (tanítási év): 2015. szeptember 1. (kedd) 2016.

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A 2013/2014. tanév munkarendje 2013. augusztus 23. (P) Nevelőtestületi megbeszélés Munkaközösségi megbeszélések A tantárgyfelosztás egyeztetése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Balatonalmádi 2 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja a) A szervezeti

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 MUNKATERVE 2013-2014. tanév / : 06-68-423-033 Tartalom Bevezetés... 2. oldal 1. A tanév helyi rendjének meghatározása... 2. oldal 2. A szünetek

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 1 2015-2016 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján a nevelésioktatási

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai ivilizációnakegy új, életre való,er t l éseredetiségt lduzzadó népethazánk javára

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015-es TANÉVRE 1.1. Rendelkezés a tanévről - A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember elsejétől (hétfő) 2015. aug. 31-éig tart a tanév

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

Közzétételi lista. Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakközépiskola

Közzétételi lista. Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakközépiskola Közzétételi lista 1. Adatok Név: Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 9024 Győr, Répce utca

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2009 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A gazdasági szervezet felépítése és feladata...

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác, 2015. szeptember Készítette: Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Készült: 2013. április 24-én ELŐTERJESZTÉS a 2013/2014. tanév rendjéről 1 Ö S S Z E F O G L A L Ó A 2013/2014. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza: - a tanítási év

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.) KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2007. november 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2014. MÁJUS 8.

VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2014. MÁJUS 8. VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2014. MÁJUS 8. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2014. évi 8. számának tartalmából: teljes tematikus összeállítás a köznevelés és a felsőoktatás, illetve kulturális élet szabályozására

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék I. A 2009/2010. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások... 5 A közoktatásról szóló törvény módosításai... 5 A nevelési-oktatási

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

2010. SZEPTEMBER Hétf Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap. Fazola Henrik levelez s verseny 3. fordulója F: Varsás Erzsébet

2010. SZEPTEMBER Hétf Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap. Fazola Henrik levelez s verseny 3. fordulója F: Varsás Erzsébet 2010. SZEPTEMBER 1 1 2 2 3 3 4 5 A 2010/2011-es tanév els napja Évnyitó: 8 00 Tankönyvosztás 9. évf.: 12 00 Tankönyvosztás 10-11. évf.: 12 00 Fedor E., Patakiné Cs. Zs. Fedor E., Patakiné Cs. Zs. Tankönyvosztás

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

- Szentendre, 2013. -

- Szentendre, 2013. - TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013. szeptember 1. 2018. augusztus 31. - Szentendre, 2013. - 1. A Továbbképzési program célja Jelen továbbképzési program célja hogy biztosítsa a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2013.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

MUNKATERV. 2011/2012. tanév. Készült: 2011. szeptember

MUNKATERV. 2011/2012. tanév. Készült: 2011. szeptember VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com honlap: www.vasvari-szfvar.sulinet.hu

Részletesebben

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája MUNKATERVE 2015-2016-os tanév A Kecskeméti Szakképzési Centrum MUNKATERVE 2015-2016-os tanév Kecskemét 2015. Kecskeméti Szakképzési Centrum Tartalomjegyzék Bevezető... 3 I. A tagintézmény szervezeti struktúrája... 4 Humánerőforrás...

Részletesebben

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Közzétételi lista A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Sorszám Beosztás Végzettség Szakképzettség Tanított tárgyak 1. tanító főiskola tanító, technika

Részletesebben

III. Szakmai program bevezető

III. Szakmai program bevezető III. Szakmai program bevezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az iskola szakképzési tevékenysége... 3 1.2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok... 3 1.3. Választható szakmacsoportok,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Iktatószám: /2014. Ellenőrzés száma: 1/2014. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/ SZERVEZETI EGYSÉG: Külső szakértő AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA: Az óvoda működésének átfogó

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató A Kertai Általános Iskola Munkaterve a 2014/2015-ös tanévre Kerta, 2014. augusztus 28. igazgató A Kertai Általános Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a 2014/2015.

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító Sorszám Szakképzettsége

Részletesebben

A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE

A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE 2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9. Összeállította: Vincze Ildikó igazgató Iskolánkat 2007-ben alapította fenntartója, a Tanulni Egy Életen Át

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA 2016 Szerkesztés lezárva: 2016. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. JELENTKEZÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA... 4 1. A TANULÓI JOGVISZONY FENNÁLLÁSA ALATT TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSEKRŐL...

Részletesebben

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BALASSAGYARMAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI... 3 I.1. Az intézmény adatai... 3 I.2. Az iskola

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél A műszaki szakoktató szak mint alapképzés szorosan kapcsolódik a műszaki képzési terület különböző szakágaihoz, összhangban az

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

MUNKATERV. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája. 2015/2016. tanév. Debrecen, 2015. augusztus 28.

MUNKATERV. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája. 2015/2016. tanév. Debrecen, 2015. augusztus 28. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája MUNKATERV 2015/2016. tanév Debrecen, 2015. augusztus 28. Dr. Tóth László Tamásné igazgató Iskolánk a 2015/2016. tanévre az alábbi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. tagintézmény-vezető beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. tagintézmény-vezető beosztás ellátására PÁLYÁZAT a Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető beosztás ellátására készítette: Pongóné Kovács Erika mb. tagintézmény-vezető Kecskemét, 2016. március

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 6572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 73. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok

Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt) Tanulói részvétel, döntés 24. (2) A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében,

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben