A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BALASSAGYARMAT 2013

2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI... 3 I.1. Az intézmény adatai... 3 I.2. Az iskola rövid története... 7 II. A KERETTANTARVEK HELYI SZINTŰ SZABÁLYOZÁSA... 8 II.1. Tantárgyi struktúra és óraszámok... 8 II.2. A pedagógiai program megvalósításának feltételei III. NEVELÉSI PROGRAM III.1. A nevelő-oktató munka alapelvei III.2. Jogszabályi háttér: III.3. Az iskolában folyó nevelő és oktató munka célrendszere III.4. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok III.5. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok III.6. A pedagógus helyi intézményi feladati, III.7. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai III.8. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása III.9. A tanulói jogok és gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések III.10. Partneri kapcsolattartási formák III.11. Tanulmányi és vizsgaszabályzat a szakképesítő vizsgák és középiskolai tantárgyi vizsgák lebonyolítására III.12. A tanulói jogviszony keletkezése III.13. Egészségnevelési program III.14. Az iskola fogyasztóvédelmi programja IV. ISKOLA HELYI TANTERVE IV.1. A választott kerettanterv megnevezése IV.2. Tankönyv, taneszköz kiválasztás elvei IV.3. A NAT és a kulcskompetenciák IV.3.1. Osztályfőnöki óra IV.3.2. Magyar irodalom IV.3.3. Magyar nyelvtan IV.3.4. Történelem IV.3.5. Emberismeret és etika IV.4.. Mindennapos testnevelés IV.5. Érettségivel kapcsolatos feladatok IV.6. Középszintű érettségi vizsga témakörei IV.7. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei, formái IV.8. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések IV.9. A felsőbb évfolyamra lépés feltételei IV.10. Az intézményi munkarend, a foglalkozások rendje

3 I. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI I.1. Az intézmény adatai Az iskola hivatalos elnevezése: Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Az iskola székhelye: 2660 Balassagyarmat, Régimalom út 2. Az iskola telephelyei: 2660 Balassagyarmat, Mártírok út 7. Tanműhely 2660 Balassagyarmat, Szondi utca Tanműhely Az alapító okirat száma: - IX-09/30/500/2012 Az alapító és fenntartó szerv neve és címe: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. Középirányító szerv, székhelye: Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Az iskola alapításának dátuma: február 12. Az iskola működési köre: Nógrád megye területe A gyakorlati oktatás tekintetében a beiskolázott tanulók gyakorlati oktatását végző üzemek, vállalkozók, gazdasági szervezetek Nógrád megyei és megyén kívüli telephelyei Az iskola felügyeleti szerve: Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkező, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv. Az iskola besorolása a tevékenység jellege szerint: Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény Az iskola besorolása a feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerint: Önállóan működő és gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv Az iskola jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 27. -ában meghatározott szakiskolai, valamint a 29. -ában meghatározott szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakképzés. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 78. -a szerinti, érettségi vizsga megszerzésére felkészítő szakközépiskolai felnőttoktatás Pedagógiai program 3

4 A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő szakképzés Az iskola típusa: Többcélú közoktatási intézmény: összetett iskola: szakközépiskola és szakiskola Felvehető maximális tanulói létszám: 1200 fő Az iskola évfolyamainak száma: Szakközépiskolai osztályok évfolyamainak száma: évfolyam Szakiskolai osztályok évfolyamainak száma az általános műveltséget megszilárdító szakaszban: évfolyam Felzárkóztató oktatásban az évfolyamok száma: évfolyam A szakképzésben résztvevő osztályok az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben valamint kifutó rendszerben az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben - meghatározott évfolyamokkal működhetnek. KSH által kiadott gazdasági TEÁOR-ban meghatározott szakágazati besorolás: 8531 Általános középfokú oktatás 8532 Szakmai középfokú oktatás Alaptevékenység: Szakágazati rend szerint: Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Szakfeladat rend szerint: Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása Szakközépiskolai felnőttoktatás Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Az intézmény által az alaptevékenység körében ellátott középfokú nevelési-oktatási feladatok: Nappali rendszerű, érettségi vizsgára felkészítő szakközépiskolai oktatás gépészet, könnyűipari, faipari, környezetvédelem, informatika szakmacsoportokban. Pályaorientációs oktatás évfolyamon. Pedagógiai program 4

5 Nyelvi előkészítő évfolyammal működő szakközépiskolai osztály évfolyamokon. Nappali rendszerű szakiskolai alapiskolai oktatás évfolyamon egyéb szolgáltatás, könnyűipar, faipar, gépészet és építészet szakmacsoportokban. Felzárkóztató oktatás szervezése a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 27. (8) bekezdésében foglaltak szerint. Nappali rendszerű, szakmai vizsgára felkészítő szakképzés az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamokkal: 8. évfolyam elvégzéséhez kötött szakképzés gépészet, faipar, építészet szakmacsoportokban; 10. évfolyam (alapiskola) elvégzéséhez kötött szakképzés gépészet, könnyűipar, faipar, építészet, egyéb szolgáltatás szakmacsoportokban Érettségi vizsgához kötött szakképzés közlekedés, egyéb szolgáltatás, informatika, könnyűipar, faipar és környezetvédelem szakmacsoportokban Az intézmény ellátja azon sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékosok, autisták, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosok, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek, illetve akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek. Érettségi vizsgára felkészítő szakközépiskolai felnőttoktatás. Szakiskolai felnőttoktatás esti vagy levelező tagozaton, szakmai elméleti és gyakorlati felnőttoktatás. Integrációs és képesség kibontakoztató felkészítés szervezése a 11/1994.(VI:8.) MKM rendelt 39/D és 39/E -ba foglaltak szerint. Képzési rendszer: Beiskolázás az általános iskolából (9. évfolyamra) Előrehozott szakmai képzések évfolyam Felnőttoktatás nappali munkarend szerint Szakiskolai oktatás évfolyam Egyéb szolgáltatások szakmacsoport Gépészet szakmacsoport Építészet szakmacsoport Könnyűipar szakmacsoport Faipar szakmacsoport Szakiskolai szakképzés évfolyam alapfokú iskolai végzettségre épülve a 10. osztályra épülve Szakközépiskolai oktatás (9-13.*) évfolyam Gépészet szakmacsoport Könnyűipar szakmacsoport Faipar szakmacsoport Informatika szakmacsoport Környezetvédelemvízgazdálkodás szakmacsoport (* nyelvi előkészítő osztály) Érettségire épülő szakképzés Felnőttoktatás felnőttképzés Pedagógiai program 5

6 Kiegészítő tevékenysége: 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás Szakfeladat rend szerint: Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Kisegítő tevékenysége: 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Szakfeladat rend szerint: Üdülői szálláshely-szolgáltatás Aránya az intézmény kiadási előirányzatának évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg. Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Az iskola közvetlen jogelődjének neve, székhelye: Szondi György Szakképző Középiskola, melyet Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése a 41/1999. (VII. 1.) Kgy. rendelettel alapított Balassagyarmat, Régimalom út 2. Az iskola vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét a jogszabályoknak megfelelően lefolytatott nyilvános pályázati eljárást követően a Képviselő-testület bízza meg/nevezi ki határozott időre. Az intézményvezető feletti munkáltatói jogokat a magasabb vezetői megbízás, felmentés, magasabb vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, az egyéb munkáltatói jogokat Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ gyakorolja. Az iskola szakmai vezetése: Az intézményt az igazgató vezeti. Az igazgató munkáját 2 fő igazgatóhelyettes, 1 fő gyakorlati oktatásvezető, 1 fő gyakorlati oktatásvezető-helyettes, 1 fő gazdasági vezető segíti. Az iskola foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Az intézmény foglalkoztatottjai alapesetben közalkalmazottak, akikre nézve a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, és a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (továbbiakban: Munka Törvénykönyve) az irányadó. Nem közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalóira a Munka Törvénykönyve vonatkozik, egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezései az irányadók. Az iskola alaptevékenységének forrása: Az intézmény alaptevékenységét a Balassagyarmat Város Önkormányzata által biztosított költségvetésből látja el. Az iskola jogállása: Az intézmény önálló jogi személy. Az iskola rendelkezésére, használatába bocsátott önkormányzati tulajdonú ingatlanok: 2660 Balassagyarmat, Régimalom út 2., hrsz. 374/1; az összesen m 2 alapterületű, kollégium megnevezésű ingatlanból 4706 m 2 alapterületű ingatlan; Pedagógiai program 6

7 2660 Balassagyarmat, Szondi u , hrsz 202/2; a mellékelt helyszínrajznak megfelelően az 1. jelű épület összesen 210 m 2 bruttó alapterülettel és a helyszínrajzon megjelölt 912 m 2 földterület használati joga; 2660 Balassagyarmat, Mártírok út 7., hrsz. 2319/A; 309 m 2 egyéb épület megnevezésű ingatlan; 2660 Balassagyarmat, Bercsényi út 2., hrsz. 440; 1765 m 2 középiskolai épület megnevezésű ingatlan; 8220 Balatonalmádi Káptalanfüred, Tábor út 12., hrsz. 0114/8; 4860 m 2 üdülő megnevezésű ingatlan. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az ingatlan vagyont, valamint az ingatlanon felüli vagyont illetően Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselőtestületének mindenkor hatályos vagyonrendelete az irányadó. I.2. Az iskola rövid története Iskolánkat 1880 januárjában alapították a polgári iskola tanárai Tomeskó Nándor igazgató vezetésével. A tanonciskola egészen 1905-ig a polgári iskola épületében - a mai Balassi Gimnázium - működött, de 1900-ban létrehozták a gimnáziumi oktatást, így átköltözött az állami elemi iskola épületébe. A tanonciskola feladata sok évtizeden keresztül a város és környéke kisiparosainak utánpótlása volt. A nőtanonciskolások helyzetének rendezésére es tanévtől került sor. Az iskolának 1945-ig nem volt önálló tantestülete. Az elméleti képzés szervezőjének semmi köze nem volt a gyakorlati képzéshez. Vizsgájukat az ipartestület előtt tették le, és ha megfeleltek a követelményeknek, segédlevelet kaptak. A Horthy-korszak 25 éve alatt összesen 941 kisiparos és kereskedő vett részt a gyakorlati oktatásban. A tanulólétszám fokozatosan nőtt, a csúcsot (több mint ezer fő) az l-es tanévben érte el, utána fokozatosan csökkent. Az iskolának saját tanműhelye nem volt, ezért tanműhely és kollégium építésére kapott lehetőséget. Az épület elkészülte után - a helyi vezetők hibájából - a kollégiumot elvették, a tanműhely berendezéséről megfeledkeztek, így abban elméleti oktatás indult az as tanévtől kezdődően. A rendszerváltást követően az iskola saját erőből kialakította saját tanműhelyeit, amelyekben 450 tanuló gyakorlati képzése valósult meg. Az egységes nevelő hatások közvetítésének akadálya az épületek nagyfokú széttagoltsága volt. Ezért állami címzett támogatással iskolacentrum került kialakításra a Régimalom utcában. Az es tanévben 20 új tanteremmel, sok kiegészítő helyiséggel, könyvtárral lett gazdagabb az intézmény. Pedagógiai program 7

8 II. A KERETTANTARVEK HELYI SZINTŰ SZABÁLYOZÁSA II.1. Tantárgyi struktúra és óraszámok II.1.1. Szakközépiskola Óraterv a kerettantervekhez szakközépiskola Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Etika 1 Biológia egészségtan Fizika Kémia 2 1 Földrajz 2 1 Művészetek, Rajz 1 Informatika Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szakmai tárgyak órakerete, amelyből 1óra (szakmai irányú képzésre) szabadon tervezhető** Rendelkezésre álló órakeret Óraterv a kerettantervekhez Érettségi vizsgára felkészítő szakközépiskolai felnőttoktatás. Tantárgyak 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Etika Biológia egészségtan Fizika Kémia 1,5 0 0 Földrajz Művészetek, Rajz Informatika Testnevelés és sport Osztályfőnöki Rendelkezésre álló órakeret 27, Pedagógiai program 8

9 ** Jelenlegi Évfolyamok Szakmacsoport Szakmai tárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Műszaki ábrázolás alapjai 2 Műszaki ábrázolás gyakorlat 4 Mechanika 2 Géprajz gyakorlat 3 Gépészet Az ember és környezete 1 Anyag- és gyártásismeret 2 2 Alkalmazott számítástechnika 2 Gépelemek 1 Elektrotechnika 1 Gyakorlat 4 4 Faanyagismeret Faipari szakrajz alapjai 2 2 Faipar Gépészeti alapismeretek 1 1 Faipari gépek 1 Gyakorlat Informatikai alapozó ismeretek 2 Informatikai alapozó gyakorlat 4 Informatika Műszaki ábrázolás és képfeldolgozás 2 Programozás Adatbázis kezelés 2 Hardver ismeret és gyakorlat 2 Környezetvédelem- -vízgazdálkodás Könnyűipar II.1.2. Szakmai program Környezetvédelem 8 Műszaki ábrázolás alapjai 2 Műsz.ábr. alapjai gyakorlat 4 Körny.véd.alapozó ismeret 4 Körny.véd.alapozó ismeret gyakorlat 6 4 Könnyűiparban alkalmazott anyag 1 1 Könnyűipari technológia Könnyűipari gyártmányelőkészítés 1 1 Gyakorlat Műszaki ábrázolás 4 Műszaki ábrázolás gyak. 2 Öltözködési kultúra 1 1 Pedagógiai program 9

10 A szakmai képzés általános célja Az iskolában folyó szakmai képzések közös célja olyan elméleti és gyakorlati képzettségű emberek képzése, akik képesek ellátni az adott szakképesítés munkaterületének megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat. A szakmai képzés célja a szakmai követelmények teljesítésén túl magában foglalja a nevelési célokat, a személyiség formálását, a szocializációs funkciókra való felkészítést is a szakmával összefüggő társadalmi gyakorlat megismertetésével. Iskolánk célja a szakképzési mobilitás megteremtése, a munkaerő piaci igényekhez való rugalmas alkalmazkodás. Nyitottak vagyunk a gazdálkodó szervezetek szakember-utánpótlási igényeinek kielégítésére, alapműveltségi vizsga illetve középiskolai végzettséghez kötött új szakmák indítására is. A szakképzés nem szakadhat el a gazdaságtól, ezért a lehetőségekhez mérten növelni kell a képzésben résztvevők körét, a tanműhelyi képzés egy részét vissza kell integrálni a működő gazdaságba. Támogatni kell a tanulószerződésen alapuló szakképzés beindítását, szoros kapcsolatot kialakítva a szakmai érdekképviselettel, a Gazdasági Kamarákkal. Intézményünk a szakmai képzés területén többféle bemenettel rendelkező képzéseket indít. Ezek a képzések a következők. Érettségire épülő szakmai képzések Autószerelő Kozmetikus CAD-CAM informatikus Gépgyártástechnológiai technikus Ruhaipari technikus Bútoripari technikus Környezetvédelmi technikus-vízgazdálkodó 10. évfolyam elvégzéséhez kötött szakmai képzések (2 éves) Villanyszerelő Fodrász 8. évfolyam elvégzéséhez kötött szakmai képzések (16. életévet betöltött tanulóknak. 2 éves) Hegesztő Központi fűtés és gázhálózat rendszerszerelő 8. évfolyam elvégzéséhez kötött szakmai képzések (14. életévüket betöltött tanulóknak. 3 éves előrehozott képzés) Gépi forgácsoló Hegesztő Karosszéria lakatos Gépjármű-mechatronikus Kőműves Központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő Víz-, csatorna-, és közmű rendszerszerelő Női szabó Bútorasztalos Ács, állványozó Festő, díszítő, mázoló és tapétázó Sajátos nevelési igényű tanulók szakmai képzése (2 éves képzés) Textiltermék összeállító Pedagógiai program 10

11 A szakmai célok elérése érdekében a képzés: alapozzon meg és fejlesszen ki a tanulókban olyan, a munkahelyeken hasznosítható szakmai tudást, amelynek birtokában képesek szakterületükön a technikai, technológiai fejlődésből adódó változó, növekvő szakmai követelményeknek eleget tenni, neveljen szakmaszeretetre, hivatástudatra, fegyelmezett, szakszerű, pontos, megbízható munkavégzésre, önállóságra, felelősségtudatra és - vállalásra, fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és a folyamatos önművelés igényét, készítse fel a tanulókat a munkahelyi, a szakmai érdekvédelmi szervezetek munkájában való közreműködésre. Pedagógiai program 11

12 II.1.3. Szakmai képzés óratervei Érettségire épülő szakmai képzések Autószerelő /17/2010.(XI.25.) SZVK szerint/ 1/13. Autószerelő Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Szakmai idegen nyelv 1 Számítástechnika 2 Munka-, baleset-, tűzvédelem-, környezet véd. 2 Munkafelvételi és ügyf.kez.ism 0,5 Karbantartási műveletek 0,5 Ellenőrző diagnosztikai szervizművelet 0,5 Javítási ismeretek 6,5 Autókarbantartás, ápolás 1 Autómosó berendezések 1,5 Összesen 18,5 Ciklus 37,0 Gyakorlat 33,0 2/14. Autószerelő Óraszám Osztályfőnöki 1 Angol 1 Testnevelés 2 Környezetvédelmi mérések 2 Járműbontás 3,5 Járműjavítás, tisztítás 6,5 Általános vállalkozási feladatok 2,5 Összesen 17,5 Ciklus 35 Gyakorlat 17,5 Ciklus 35,0 Pedagógiai program 12

13 Kozmetikus /32/2011. (VIII.25.) SZVK szerint/ 1/13 Kozmetikus Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Szakmai idegen nyelv 2 Számítástechnika 1 Kémia 1 Labor gyakorlat 1 Etika és kommunikáció 1 Biológia 1 Vállalkozási ismeretek 1 Munka és környezetvédelem 1 Szakmai ismeret 3 Anyagismeret 4 Elektrokozmetika 1 Összesen 21 Ciklus 42 Gyakorlat 28 2/14 Kozmetikus Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Idegen nyelv 2 Munkavédelem 2 Vállalkozási ismeretek 2 Szakmai ismeretek 4 Anyagismeret 2 Labor 1 Elektrokozmetika 2 Összesen 18 Ciklus 36 Gyakorlat 34 Pedagógiai program 13

14 CAD-CAM informatikus /17/2010. (XI.25.) SZVK szerint/ 1/13 CAD-CAM informatikus Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Informatikai alapismeretek 6 Munkatervezés és szervezés 1 Projektirányítás 2 Szoftvermenedzselés 2 Informatikai ismeretek 4 Számjegyvezérlésű gépek 6 Marketing ismeretek 1 Kiadványszerkesztés 2 Multimédiás ismeretek 2 Vállalkozási ismeretek 2 Gazdasági ismeret 2 Szakmai idegen nyelv 2 Összesen 35 2/14 CAD-CAM informatikus Óraszám Osztályfőnöki 1 Informatika 2 Szakmai idegen nyelv 1 Programozási nyelv ismerete 1 Programozási gyakorlat 2 CNC gépek kezelése 2 CNC gépek kezelése a gyakorlatban 3 CNC gépek programozása 1,5 CNC gépek programozása a gyakorlatban 1,5 Gyártási eljárások elmélete 1 Gyártási eljárások gyakorlata 1 Marketing ismeret 1 Kiadványszerkesztés 1,5 Multimédiás ismeretek 1,5 CAD program telepítése 4 CAD program használat 5 Modellezés 4 Műszaki dokumentáció 1 Összesen 35 Pedagógiai program 14

15 Gépgyártástechnológiai technikus /15/2008.(VIII.13) SZVK szerint/ 1/13 Gépgyártástechnológiai technikus Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Szakmai idegen nyelv 1 Informatika, számítástechnika 3 Munkavédelem 2 Műszaki dokumentáció 4 Anyagvizsgálat 2 Mérés 3 Technológiai alapok 5 Anyagválasztás 2 Kötések 3 Összes 28 Ciklus 56 Gyakorlat 7 Ciklus Ruhaipari technikus /32/2011.(VIII.25.) SZVK szerint/ Szakmai követelménymodul Tananyagegység 1/13. évfolyam Pedagógiai program 15 Óraszám 2/14. évfolyam Azonosítója Megnevezése E GY E GY Gyártmányfejlesztés és gyártáselőkészítés a / ruhaiparban Gyártmányfejlesztés / Gyártás-előkészítés / Varrásalapozás / Alkatrészek készítése / Ruházati termékek készítése Ruhaiparban alkalmazott anyagfajták 1.0/ Textilipari nyersanyagok / Textíliák, kelmék / Áruismeret / Anyagvizsgálatok Informatika alkalmazása a könnyűipari termelésirányításban / Termelés előkészítés / Folyamatszervezés / Kapcsolattartás 18

16 4.0/ Üzembiztonság / Termékfejlesztés és szerkesztés / Termeléstervezés és ellenőrzés, adminisztráció 7.0/ Számítógép-hálózatok Szabás előkészítés / Szakmai számítások / Nyersáru raktározás / Szabászatszervezés Varrodai gyártástechnológia, gyártásszervezés és / Gyártástechnológia minőségellenőrzés / Gyártásszervezés / A minőség létrehozásának módszerei Összesen: Bútoripari technikus /1/2010.(II.5.) SZVK szerint/ Szakmai követelménymodul Tananyagegység Óraszám azonosítója megnevezése E GY Össz 230/1.0/ A balesetmentes munkavégzés feltételei /2.0/ A balesetmentes munkavégzés gyakorlata /1.0/ A gyártáselőkészítés és minőségbiztosítás elmélete /2.0/ A gyártáselőkészítés és minőségbiztosítás gyakorlata /1.0/ Üzletszerzés, üzleti tevékenység fejlesztése /2.0/ Mintadarab készítése /1.0/ A tömörfa megmunkálás elmélete /2.0/ A tömörfa megmunkálás gyakorlata /1.0/ Munkatervezés, szervezési feladatok /2.0/ Munkatervezés, szervezési feladatok gyakorlata /1.0/ Lapszerkezetű termékek gyártási lehetőségei /2.0/ Lapszerkezetű termékek gyártása Bútorasztalos termékek jellemző 230/1.0/ típusai /2.0/ Bútorasztalos termékgyártás Pedagógiai program 16

17 gyakorlata 230/1.0/ Kárpitos bútorok gyártásának elmélete /2.0/ Kárpitos bútorok gyártása /1.0/ Bútoripari technikus elméleti feladatai /2.0/ Bútoripari technikus gyakorlati feladatai Összesen Környezetvédelmi technikus - vízgazdálkodó /12/208. (IV.30.) SZVK szerint/ 1/13 Környezetvédelmi technikus-vízgazdálkodó Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 1 Környezetvédelmi alapfeladatok 5,5 Műszaki feladatok 6 Mérési feladatok 6,5 Biztonságtechnika és környezet egészségügy 1 Technológiák környezetterhelése 4 Ipari tevék. környezet terhelésének mérése 5 Vállalkozási ismeretek 1 Szakmai idegen nyelv 2 Informatika 2 Összes 35 2/14 Környezetvédelmi technikus-vízgazdálkodó Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 1 Műszaki koordinációs feladatok 5 Környezetvédelem az ipari technológiákban 6 Ipar és gazdaság 3 Létesítési feladatok 8 Vízkárelhárítás 2 Vízhasznosítási feladatok 2 Üzemeltetési feladatok 3 Szakmai idegen nyelv 2 Informatika 2 Összesen 35 Pedagógiai program 17

18 10. évfolyam elvégzéséhez kötött szakmai képzések (2 éves) Villanyszerelő /1/2010. (II.5) SZVK szerint/ 1/11 Villanyszerelő Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Szakmai idegen nyelv 1 Számítástechnika 1 Informatikai alaptevékenység 4 Munka és környezet védelem 2 Dokumentáció 2 Villamos hálózatok 2 Villamos mérések 2 Összesen 17 Ciklus 34 Gyakorlat 18 Ciklus 36 2/12 Villanyszerelő Óraszám Testnevelés 2 Idegen nyelv 1 Munkavédelem 2 Dokumentáció 1 Épületek villamos hálózata 1 Villámvédelem 1 Villamos gépek 5 Villamos mérések 3 Összesen 18 Ciklus 36 Gyakorlat 17 Ciklus Fodrász /1/2010. (II.5) SZVK szerint/ 1/11 Fodrász Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Szakmai idegen nyelv 2 Munkavédelem 2 Etika és kommunikáció 1,5 Anatómia 1 Szakmai ismeretek 3 Anyagismeret 3 Számítástechnika 2 Összesen 17,5 Ciklus 35 Gyakorlat 17,5 Ciklus 35 Pedagógiai program 18

19 2/12 Fodrász Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Anatómia 1 Szakmai ismeretek I. 1 Vállalkozási ismeret 3 Anyagismeret 1 Számítástechnika 1 Szakmai idegen nyelv 2 Összesen 12 Ciklus 24 Gyakorlat 23 Ciklus Fodrász /32/2011.(VIII.25.) SZVK szerint/ 1/11 Fodrász Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Számítástechnika 2 Angol 2 Munkavédelem 2 Anatómia 1 Szakmai ismeretek 3 Anyagismeret 3 Etika 0,5 Kommunikáció 1 Összesen 17,5 Ciklus 35 Gyakorlat 17,5 Ciklus 35 2/12 Fodrász Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Gazdasági, vállalkozási ismeretek 1,5 Szakmai ismeret 1,5 Anyagismeret 1 Hajviselettörténet 1 Művészettörténet 1 Hajmunka 1 Összesen 10 Ciklus 20 Gyakorlat 25 Ciklus 50 Pedagógiai program 19

20 8. évfolyam elvégzéséhez kötött szakmai képzések (16. életévet betöltött tanlóknak. 2 éves) Hegesztő /32/2011.(VIII.25.) SZVK szerint/ 1/11 Hegesztő Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Informatika 2 Munkavédelem 2 Műszaki dokumentáció 2 Mérések 1,5 Fémek alakítása 1,5 Alapfogalmak 1 Hegesztési alapismeretek 2,5 Gázhegesztés 1 Termikus vágás 0,5 Ívhegesztés 1 Összesen 18 Ciklus 36 Gyakorlat 17 Ciklus 34 2/12 Hegesztő Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Hegesztési alapismeretek 1 Hegesztés befejező műveletei 1 Bevontelektródás ívhegesztés 2 Fogyóelektródás ívhegesztés 3 Wolfrámelektródás ívhegesztés 2 Hegesztett kötések vizsgálata 1 Összesen 13 Ciklus 26 Gyakorlat 22 Ciklus 44 Pedagógiai program 20

21 Központi fűtés és gázhálózat rendszerszerelő /32/2011. (VIII.25.) SZVK szerint/ 1/11A Központifűtés - és gázhálózat rendszerszerelő Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Informatika 2 Műszaki dokumentációk 2 Geometriai mérés 2 Fémek alakítása 2 Munka-, és környezetvédelem 3 Dokumentációk 2 Épületgépészeti szerkezetek 2 Hegesztés 2 Csővezeték szerelés 1 Összes 21 Ciklus 42 Gyakorlat 14 Gyakorlat ciklus 28 2/12 Központifűtés -, és gázhálózat rendszerszerelő Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Fűtési rendszer szerelése 1 Fűtőtestek 1 Kazánok 1 Fűtési rendszer karbantartása 1 Napenergia-hasznosítás 1 Bekötővezetékek 1 Catlakozó és elosztó vezetékek 1 Gázmérők, nyomásszabályzók 2 Gázfogyasztó berendezések 2 Összesen 14 Ciklus 28 Gyakorlat 21 Ciklus 42 Pedagógiai program 21

22 8. évfolyam elvégzéséhez kötött szakmai képzések (14. életévüket betöltött tanulóknak. 3 éves előrehozott képzés) Gépi forgácsoló Szakmai követelménymodul /Tananyagegység 1/9. évfolyam Pedagógiai program 22 Óraszám 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam azonosítója megnevezése E GY E GY E GY Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok / Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, tűzvédelem, környezetvédelem 36 elmélete Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, 2.0/ tűzvédelem, környezetvédelem 18 gyakorlata Gépészeti alapozó feladatok / Műszaki dokumentációk / Gépészeti alapmérések / Anyagismeret, anyagvizsgálat / Fémek alakítása / Alapszerelések végzése Anyagvizsgálatok és geometriai mérések / Anyagvizsgálatok / Nagypontosságú geometriai mérések Gépi forgácsolás műveletei / Esztergálási, marási, köszörülési ismeretek / Sík- és hengeres felületek megmunkálása / Különféle menetek vágása, fúrása / Karbantartások Összesen: Hegesztő /1/2010. (II.5) SZVK szerint/ 1/9 Hegesztő Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Szakmai idegen nyelv 3 Közismereti 12 Munkavédelem 3 Műszaki dokumentáció 3

23 Geometriai mérés 2 Összesen 26 Ciklus 52 Gyakorlat 9 Ciklus 18 2/10 Hegesztő Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Közismereti 10 Alapfogalmak 1 Hegesztési alapismeretek 3 Hegesztési eljárások 3 Összesen 20 Ciklus 40 Gyakorlat 15 Ciklus 30 3/11 Hegesztő Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Közismereti 3 Bevontelektródás ívhegesztés 1 Wolfrámelektródás ívhegesztés 1 Fogyóelektródás ívhegesztés 1 Egyéb hegesztő eljárás 1 Hegesztett kötések 1 Összesen 11 Ciklus 22 Gyakorlat 24 Ciklus 48 Pedagógiai program 23

24 Hegesztő /32/2011. (VIII.25.) SZVK szerint/ 1/9 Hegesztő Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Szakmai idegen nyelv 3 Közismereti 12 Munkavédelem 1 Műszaki dokumentáció 2 Anyagismeret 1 Fémek alakítása 1 Alapszerelések 1 Összesen 24 Ciklus 48 Gyakorlat 11 Gyakorlat ciklus 22 2/12 Hegesztő Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Közismereti 10 Hegesztési alapismeretek 2 Hegesztés előkészítő műveletei 1 Termikus vágás 1 Gázhegesztés technológiája 1 Bevontelektródás kézi ívhegesztés 2 Összesen 20 Ciklus 40 Gyakorlat 15 Ciklus 30 3/13 Hegesztő Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Közismereti 3 Bevont elektródás ívhegesztés 1 Fogyóelektródás ívhegesztés 2 Hegesztés előkészítő,befejező műveletei 1 Wolfrám elektródás ívhegesztés 2 Összesen 12 Ciklus 24 Gyakorlat 23 Ciklus 46 Pedagógiai program 24

25 Karosszéria lakatos 1/9 Karosszérialakatos Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Idegen nyelv 3 Közismereti 12 Munka tűz- és körny véd. 3 Műszaki dokumentáció 2 Geometriai mérés 1 Fémek kézi és kisgépes alakítása 2 Összesen 26 Ciklus 52 Gyakorlat 9 Ciklus 18 2/10 Karosszéria lakatos Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Közismereti 10 Gépészeti Kötések 3 Korrózió elleni védekezés 1 Szerelési ismeretek 2 Összesen 19 Ciklus 38 Gyakorlat 16 Ciklus 32 3/11 Karosszéria lakatos Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Közismereti 3 Szakmai ismeret 1 Szerelési ismeret 1 Karosszéria javítási ismeret 2 Környezetvédelmi ismeret 1 Vállalkozási ismeret 1 Összesen 12 Ciklus 24 Gyakorlat 23 Ciklus 46 Pedagógiai program 25

26 Gépjármű-mechatronikus /47/2011.(IX.14.) SZVK szerint/ Szakmai követelménymodul Óraszám /Tananyagegység 1/9. 2/10. 3/11. évfolyam évfolyam évfolyam azonosítója megnevezése E GY E GY E GY Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok / Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elmélete / Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem gyakorlata Gépészeti alapozó feladatok / Műszaki dokumentációk / Gépészeti alapmérések / Anyagismeret, anyagvizsgálat / Fémek alakítása / Alapszerelések végzése Gépjárművek technikai részegységeinek ismerete, részegységek szét és összeszerelése, diagnosztikája Belső égésű motorok felépítése, 1.0/ működése, szerkezeti egységei / Gépjárművek hajtáslánca Gépjárművek felfüggesztési rendszerei, 3.0/ kormányzási lehetőségei Személygépjárművek és 4.0/ tehergépjárművek fékrendszerei Gépjárművek elektromos és villamos részegységei, mérésükhöz szükséges elektronikai ismeretek, diagnosztika Gépjárművek elektronikája, 1.0/ elektrotechnikája / Gépjárművek villamosságtana Gépjárművek rendszereinek 3.0/ összefoglaló ellenőrzése, értékelése / Számítógépes diagnosztikák Gépjárművek és tehergépjárművek részegységeinek karbantartása, gépjárművek javítás és gyártás utáni ellenőrzése Járművek javítás és gyártás utáni 1.0/ ellenőrzése Szakmai képzés munkajogi ismeretei Pedagógiai program 26

27 1.0/ Kommunikációs ismeretek / Általános jogi- és munkajogi ismeretek 24 Összesen: Kőműves /1/2010. (II.5) SZVK szerint/ 1/9 Kőműves Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Szakmai idegen nyelv 3 Közismereti 12 Balesetmentes munkavégzés 2 Anyagszükséglet meghat. 2 Zsaluszerkezet készítés technikai folyamata 2 Hagyományos állványzatok 1 Betontechnológia 1 Összesen 26 Ciklus 52 Gyakorlat 9 Ciklus 18 2/10 Kőműves Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Közismereti 10 Anyagismeret 3 Vállalkozási ismeret 3 Összesen 19 Ciklus 38 Gyakorlat 16 Ciklus 32 3/11 Kőműves Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Közismereti 3 Épületszigetelés 1 Hőszigetelés 1 Speciális kőművesmunkák 1 Utómunkálatok 1 Vállalkozási ismeretek 1 Összesen 11 Ciklus 22 Gyakorlat 24 Ciklus 48 Pedagógiai program 27

28 Kőműves /32/2011. (VIII.25.) SZVK szerint/ 1/9 Kőműves Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Idegen nyelv 3 Közismereti 12 Balesetmentes munkavégzés 0,5 Építőipari műszaki rajz 1 Építési alapismeretek 2 Kitűzési ismeretek 0,5 Falazás vakolás anyagai 0,5 Falazási ismeretek 0,5 Állványok 0,5 Építőipari gépek 0,5 Összesen 24 Ciklus 48 Gyakorlat 11 Ciklus 22 2/10 Kőműves Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Közismereti 10 Munkavégzés komplex feltételei 1 Falazási ismeretek 1 Vakolási ismeretek 1 Beton és vasbeton anyagai 1 Zsaluzatok 1 Vízszigetelés 1,5 Nyílászáró szerkezetek 0,5 Összesen 20 Ciklus 40 Gyakorlat 15 Ciklus 30 3/11 Kőműves Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Közismereti 3 Vállalkozási ismeret 1 Beton és vasbeton szerkezetek készítése 2 Betonozás eszközei gépei 1 Hő és hangszigetelés 1 Bontás átalakítás helyreállítás 1 Összesen 12 Ciklus 24 Gyakorlat 23 Ciklus 46 Pedagógiai program 28

29 Központi fűtés-és csőhálózat szerelő /1/2010. (II.5) SZVK szerint/ 1/9 Központifűtés szerelő Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Szakmai idegen nyelv 3 Közismereti 12 Munkavédelem 3 Műszaki dokumentáció 2 Geometriai mérés 1 Szerelés előkészítése 1 Csővezeték szerelés 1 Összesen 26 Ciklus 52 Gyakorlat 9 Ciklus 18 2/10 Központi fűtés szerelő Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Közismereti 10 Dokumentációk 2 Fémek alakítása 1 Hegesztés 1 Munkaszervezés 1 Szerelés előkészítés 1 Épületgépészeti szerkezetek 1 Összesen 20 Ciklus 40 Gyakorlat 15 Ciklus 30 3/11 Központi fűtés szerelő Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Közismereti 3 Csővezetékek, tartószerkezetek szerelése 2 Csövek szerlése 1 Épületgépészeti szerelés 1 Fűtési csőhálózatok 1 Fűtőtestek, kazánok 1 Fűtési rendszerek beüzemelése,karbantar. 1 Összesen 13 Ciklus 26 Gyakorlat 22 Ciklus 44 Pedagógiai program 29

30 Központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő /32/2011. (VIII.25.) SZVK szerint/ 1/9 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Idegen nyelv 3 Közismereti 12 Munkavédelem 3 Műszaki dokumentáció 2 Geometriai mérés 1 Szerelés előkészítése 1 Csővezeték szerelés 1 Összesen 26 Ciklus 52 Gyakorlat 9 Ciklus 18 2/10 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Közismereti 10 Épületgépészeti dokumentációk 1 Épületgépészeti fogalmak 1 Fűtési rendszer szerelés 1 Vezetékhálózat kialakítása 1 Fűtőtestek 1 Kazánok 1 Gázmérők, gázfogyasztó berendezések 1 Összesen 20 Ciklus 40 Gyakorlat 15 Ciklus 30 3/11 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Közismereti 3 Fűtési rendszer szerelés 1 Fűtési rendszer karbantartása 1 Napenergia hasznosítása 1 Bekötővezetékek 1 Csatlakozó vezetékek 1 Gázmérők, 1 Gázfogyasztó berendezések 1 Összesen 13 Ciklus 26 Gyakorlat 22 Ciklus 44 Pedagógiai program 30

31 Víz-, csatorna-, és közmű rendszerszerelő /32/2011. (VIII.25.) SZVK szerint/ Szakmai követelménymodul /Tananyagegység 1/9. évfolyam Óraszám 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam azonosítója megnevezése E GY E GY E GY Épületgépészeti csővezetékszerelés / Csőszerelés előkészítése / Vezetékhálózat kialakítása / Csőhálózat üzembe helyezése Épületgépészeti munka -, tűz- és környezetvédelmi feladatok / Munkaterület munkavédelme / Tűz elleni védekezés / Környezetvédelem / Az elsősegélynyújtás általános szabályai Épületgépészeti rendszerismeret / Épületgépészeti alapfogalmak / Épületgépészeti dokumentációk / Épületgépészeti rendszerelemek Víz- és csatornarendszer- szerelő feladatok / Vízellátás / Melegvíz előállítás / Szennyvízelvezetés / Tűzvédelmi rendszerek, berendezések Közműcsőhálózat- szerelő feladatok / Közmű, fogalma, fajtái, jogi értelmezése / Közműépítés előkészítése / Vízellátó hálózatok építése / Szennyvíz, csapadékvíz hálózatok építése / Gázellátó hálózatok építése / Hőellátó távvezetékek szerelése összesen: Pedagógiai program 31

32 Női szabó /1/2010. (II.5) SZVK szerint/ 1/9 Női szabó Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Szakmai idegen nyelv 3 Közismereti 12 Munka tűz- és környezetvédelem 1 Szabásminta készítés 1 Gyártás előkészítés 1 Műszaki dokumentáció 1 Anyag és áruismeret 2 Gyártástechnológia 2 Összesen 26 Ciklus 52 Gyakorlat 9 Ciklus 18 2/10 Női szabó Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Idegen nyelv 1 Közismereti 10 Szabásminta használata 2 Ruhaipari gépek üzemeltetése 2 Összesen 18 Ciklus 36 Gyakorlat 17 Ciklus 34 3/11 Női szabó Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Közismereti 3 Női ruhák modellezése 3 Női ruhakészítés gyártástechnológiája 1 Fehérnemű készítés 1 Minőségbiztosítás 2 Vállalkozási ismeretek 1 Összesen 14 Ciklus 28 Gyakorlat 21 Ciklus 42 Pedagógiai program 32

33 Női szabó /32/2011. (VIII.25.) SZVK szerint/ 1/9 Női szabó Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Szakmai idegen nyelv 3 Közismereti 12 Ruhaipari anyagvizsgálat 0,5 Szabásminta készítése 1 Szabásminta használata 1 Textiltermék összeállítás dokumentációja 1 Lakástextíliák gyártástechnológiája 1 Női ruhák modellezése 1 Ruhaipari gépek üzemeltetése 0,5 Összesen 24 Ciklus 48 Gyakorlat 11 Ciklus 22 2/10 Női szabó Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Közismereti 10 Textíliák kelmék 0,5 Szabásminta készítése 1 Ruhaipari gépek üzemeltetése 0,5 Textiltermék összeállítás dokumentációja 1 Női ruhák modellezése 2 Gyártástechnológia 2 Összesen 20 Ciklus 40 Gyakorlat 15 Ciklus 30 3/11 Női szabó Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Közismereti 3 Gyártás előkészítés 1 Gyártás technológia 3 Összesen 10 Ciklus 20 Gyakorlat 25 Ciklus 50 Pedagógiai program 33

34 Bútorasztalos /1/2010. (II.5) SZVK szerint/ 1/9 Bútorasztalos Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Szakmai idegen nyelv 3 Közismereti 12 Balesetmentes munkavégzés 1,5 Gyártás előkészítés 1,5 Tömörfa megmunkálás 5 Összesen 26 Ciklus 52 Gyakorlat 9 Ciklus 18 2/10 Bútorasztalos Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Közismereti 10 Munkatervezés 3 Bútorasztalos termékek jellemző típusai 4 Összesen 20 Ciklus 40 Gyakorlat 15 Ciklus 30 3/11 Bútorasztalos Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Közismereti 3 Üzleti tevékenység 1 Szerelési munkák 2 Lapszerkezetű termékek gyártása 3 Bútorasztalos termékek 3 Tömegcikkek gyártása 1 Összesen 16 Ciklus 32 Gyakorlat 19 Ciklus 38 Pedagógiai program 34

35 Bútorasztalos /32/2011. (VIII.25.) SZVK szerint/ 1/9 Bútorasztalos Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Idegen nyelv 3 Közismereti 12 Faipari Szakrajz 2 Fűrészelés, megmunkálás 1 Szerelési dokumentáció 1 Alapszerkezetek gyártástechnológiája 1 Tömörfa megmunkálás 1 Összesen 24 Ciklus 48 Gyakorlat 11 Gyakorlat ciklus 22 2/10 Bútorasztalos Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Közismereti 10 Biztonságos munkavégzés 1 Faipari szakrajz 1 Gyártás előkészítés 2 Asztalosipari szerelési feladatok 1 Bútorasztalos termékek gyártási feladatai 2 Gépkezelési feladatok 1 Összesen 21 Ciklus 42 Gyakorlat 14 Ciklus 28 3/11 Bútorasztalos Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Közismereti 3 Gyártás előkészítés 1 Számítástechnika a faiparban 1 Vállalkozásműködtetés 1 Bútorasztalos termékek gyártási feladatai 3 Gépkezelési feladatok 1 Összesen 13 Ciklus 26 Gyakorlat 22 Ciklus 44 Pedagógiai program 35

36 Ács, állványozó /1/2010. (II.5) SZVK szerint/ 1/9. Ács Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Szakmai idegen nyelv 3 közismereti 12 Építési tevékenység alapfeladati 2 Balesetmentes munkavégzés 1,5 Anyagszükséglet meghat. 1,5 Zsaluszerkezet készítés 1,5 Zsalurendszerek 1,5 Összesen 26 Ciklus 52 Gyakorlat 9 Ciklus 18 2/10 Ács, állványozó Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Közismereti 10 Hagyományos állványzatok 2 Hagyományos állványzatok bontása 0,5 Tárolási előírások 0,5 Cső és keretes állványok szerelési technológiája 2 Általános vállalkozási feladatok 2 Összesen 20 Ciklus 40 Gyakorlat 15 3/11 Ács Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Közismereti 3 Vállalkozási ismeret 2 Maradó faszerkezetek 6 Tűzvédelem 1 Faipari gépek 1 Összesen 16 Ciklus 32 Gyakorlat 19 Ciklus 38 Pedagógiai program 36

37 Festő, mázoló és tapétázó /1/2010. (II.5) SZVK szerint/ 1/9 Festő, mázoló és tapétázó Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Szakmai idegen nyelv 3 Közismereti 12 Építési tev. Alapfeladatai 2 Szakrajz 3 Mázolási munkák 2 Felújítási munkák 1 Összesen 26 Ciklus 52 Gyakorlat 9 Ciklus 18 2/10 Festő, mázoló és tapétázó Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Közismereti 10 Munkavédelem 1,5 Anyagismeret 2,5 Falfelületek előkészítése 0,5 Különleges festési eljárások 0,5 Összesen 18 Ciklus 36 Gyakorlat 17 Ciklus 34 3/11 Festő, mázoló és tapétázó Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Közismereti 3 Falfelületek festése 1 Anyagismeret 1 Tapéták, ragasztók 1 Tapétázási munkák előkészítése 1 Tapétázási munkák 1 Plakátragasztás 1 Általános vállalkozási munkák 1 Összesen 13 Ciklus 26 Gyakorlat 22 Ciklus 44 Pedagógiai program 37

38 Festő, díszítő, mázoló és tapétázó /32/2011. (VIII.25.) SZVK szerint/ 1/9 Festő, díszítő, mázoló és tapétázó Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Idegen nyelv 3 Közismereti 12 Építési alapismeretek 2 Építőipari műszaki rajz 1 Anyagismeret 1,5 Felület előkészítés 1 Balesetmentes munkavégzés 0,5 Összesen 24 Ciklus 48 Gyakorlat 11 Ciklus 22 2/10 Festő, díszítő, mázoló és tapétázó Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Közismereti 10 Munkavégzés feltételei 1 Falfelületek festése 2 Homlokzat festés, díszítés 1 Mázolási munkák 2 Tapétázás 2 Összesen 21 Ciklus 42 Gyakorlat 14 Ciklus 28 3/11 Festő, díszítő, mázoló és tapétázó Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Közismereti 3 Vállalkozási ismeretek 1 Különleges díszítések 1 Mázolási munkák 3 Tapétázás 1 Plakátragasztás 1 Összesen 13 Ciklus 26 Gyakorlat 22 Ciklus 44 Pedagógiai program 38

39 Sajátos nevelési igényű tanulók szakmai képzése (2 éves képzés) Textiltermék összeállító/1/2010. (II.5) SZVK szerint/ 1/9 SNI textiltermék összeállító Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Szakmai idegen nyelv 1 Informatika 1 Munka tűz és környezetvédelem 3 Szabásminta készítés 4,5 Textiltermék összeállítás 9 Rehabilitáció 3 Összesen 24,5 Ciklus 49 Gyakorlat 10,5 Ciklus 21 2/10 SNI Textiltermék összeállító Óraszám Osztályfőnöki 1 Testnevelés 2 Informatika 1 Gyártás előkészítés 4 Munkavállalási ismeretek 2 Rehabilitáció 3 Minőségbiztosítás 3 Összes 16 Ciklus 32 Gyakorlat 18 Ciklus 36 A 2012-es központi programoknak és SZVK-nak megfelelően minden szakma 2013-as indítása megköveteli az új helyi tantervek kialakítását. II.2. A pedagógiai program megvalósításának feltételei II.2.1. Személyi feltételek 63 fő pedagógus Szakmai (műszaki) tanár közismereti tanár szakoktató gyógypedagógus iskola pszichológus Pedagógiai program fő 23 fő 21 fő 1 fő 1 fő 17 fő egyéb munkakörben foglalkoztatott könyvtáros 1 fő iskolatitkár 1 fő rendszergazda 1 fő gazdasági feladatot ellátó 1 fő

40 ügyviteli gépkezelő tanuló nyilvántartó ügyintéző hivatalsegéd gondnok karbantartó portás takarító 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 2 fő 5 fő II.2.2. Eszközök Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola által használt ÉPÜLETEK összesítője Régimalom u. 2. ÉPÜLETEK alapterület helyiségek (m2) száma "A" épület összesen: "B" épület összesen: Nagycsarnok összesen: Udvari tárolók összesen: ÖSSZESEN: Mártírok útja ÉPÜLETEK alapterület helyiségek (m2) száma Tanműhely épülete: Öltöző épülete: 40 5 ÖSSZESEN: Szondi utca ÉPÜLETEK alapterület helyiségek (m2) száma Festő tanműhely: Kőmőves tanműhely: ÖSSZESEN: Pedagógiai program 40 ÖSSZESEN: "A" épület földszint Sorszám Terem száma Megnevezés Össz. m2 1 A02 Portahelyiség 6 2 Portai raktár 5 3 Előtér 10 4 A42 Igazgató helyettesi (nevelési) iroda 18 5 A40 Személyzeti iroda 18 6 A39 Gondnoki iroda 18

41 7 Építő szertár 18 8 A38 Régi B/1 Projekt terem 54 9 A37 Régi B/2 Tanterem Gazdasági iroda 36 A36 11 Főkönyvelői iroda A35 Fénymásoló stúdió Női WC 3 14 A34 Női WC előtér Női kézmosó 2 16 A33 Tanári WC A32 Fiú WC A29 Elektromos kapcsoló helyiség 6 19 A27 Oktatástechnikai raktár 5 20 A26 Számítógép terem A25 Régi B/4 Tanterem A23 Tanári szoba A22 BÜFÉ A20 Régi B/8 Tanterem A15 Kémia szertár A13 Gazdasági irattár 9 27 A17 Régi B/7 Tanterem A19 Régi B/6 Tanterem A21 Régi B/5 Tanterem A12 Sportszertár 9 31 A11 Gyakorlati oktató vez.h. iroda A10 Gyakorlati oktató vez. iroda A09 Titkárság A09/1 Igazgatói iroda A08 Tanulmányi nyilvántartó A08 Projekt raktár A06 Irattár A07 Igazgató helyettesi iroda A04 Tisztítószer raktár 4 40 A00 Gondnoki raktár 4 Összesen: 1071 "A" épület I. emelet Sorszám Terem száma Megnevezés Össz. 1 A102 B/11 Tanterem 34 2 A103 B/12 Tanterem 34 3 A104 B/13 Tanterem 57 4 A105 Női öltöző 18 5 A106 Takarítószer raktár 3 6 A107 Fiú mosdó 2 Pedagógiai program 41

42 A108 Tanári mosdó A109 Lány mosdó A110 B/14 Tanterem A111 B/15 Tanterem A112 B/16 Tanterem A113 Szerverszoba A114 B/17 Számítógépterem A115 B/18 Számítógépterem A116 B/19 Számítógépterem A117 B/20 Számítógépterem A117/1 Számtech. szertár A118 Szertár A22 Fodrász tanműhely I A121 Fodrász tanműhely A122 Mosdó 1 28 Mosókonyha 15 A Előtér A120 Orvosi szoba A123 Raktár A130 Ruhakészítő tanműhely A128 Varró tanműhely I A129 Varró tanműhely II Előtér-folyosó A126 Mosdó 7 41 A127 Kisraktár 9 42 Közösségi hely A119 AULA 222 Összesen: 1215 "A" épület II. emelet Sorszám Terem száma Megnevezés Össz. 1 A202 Fodrász tanműhely II Hajmosó 6 3 Zuhanyzó 1 Pedagógiai program 42

43 4 Előtér 3 5 A201 Női mosdó 15 6 A206 Raktár (varroda) 7 7 Bojler helyiség 1 8 A205 Fodrász tanműhely III Hajmosó A207 Kozmetikus tanműhely Bojler helyiség II A208 Ruhakészítő tanműhely II. 75 Összesen: 286 "B" épület Földszint Sorszám Terem száma Megnevezés Össz. m2 1 B48 Könyvtár B47 A/3 Tanterem 51 3 B46 A/2 Tanterem 51 4 B45 Fizika- matematika szertár 20 5 B44 A/1 tanterem 51 6 B49 A/4 Tanterem B50 Fiú mosdó B51 Tanári mosdó B52 Lány mosdó 12 9 "B" épület I. emelet Sorszám Terem száma Megnevezés Össz. (m2) 1 B131 A10 Tanterem 30 2 B132 A/11 Tanterem 44 3 B133 A/12 Tanterem 18 4 B134 A/13 Tanterem 57 5 B135 A/14 Tanterem 57 6 B136 Szertár 19 7 B137 A/15 Tanterem 57 8 B138 A/16 Tanterem 17 9 B139 A/17 Tanterem B140 Fiú mosdó B141 Tanári mosdó B142 Lány mosdó 9 Pedagógiai program 43

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 15. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Faller Jenő Szakképző

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 19. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Acsády Ignác Szakképző

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t 1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium 1.2. Az intézmény rövidített neve: 2. OM azonosító: 031209 KİRÖSI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 138/2010. (VI. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

Bőrtárgy készítő (Bőrdíszműves IR) A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

Bőrtárgy készítő (Bőrdíszműves IR) A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Bőrtárgy készítő (Bőrdíszműves IR) A szakmai okhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma H/II/1. évfolyam H/II/2. évfolyam elméleti i ögy elméleti i Bőripari anyag és áruismeret 54 35 89 10256-12 Bőripari

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

1. számú melléklet a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium Pedagógiai Programjához. Szakképzések tantárgy és óratervei

1. számú melléklet a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium Pedagógiai Programjához. Szakképzések tantárgy és óratervei 1. számú melléklet a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium Pedagógiai Programjához Szakképzések tantárgy és óratervei 2013 31 341 01 0010 31 02 Élelmiszer-és vegyi áru-eladó szakképesítés

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.) KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2007. november 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Az iskola egyedi kódszáma: 031627

Az iskola egyedi kódszáma: 031627 Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Telefax: 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu Igazgató:

Részletesebben

III. Szakmai program bevezető

III. Szakmai program bevezető III. Szakmai program bevezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az iskola szakképzési tevékenysége... 3 1.2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok... 3 1.3. Választható szakmacsoportok,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospata.hu 9402/2010. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév A szakképzésről szóló, 2011. évi CLXXXVII. törvény változását követően 2015. július 1-én megalakultak a Szakképzési Centrumok. A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalom Tartalom I. Rész Általános rendelkezések... 8 1.1 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I.

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: 1.2 A költségvetési szerv rövid neve: 1.3 A költségvetési szerv rövidített neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium,

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Szakmai program. Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei:

Szakmai program. Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei: Szakmai program Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei: Figyelemmel kísérjük a gazdasági és technikai fejlıdést a piacképes ismeretek átadása

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: KLIK Kaposvári Tankerülete OM azonosító: 01178 Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2009 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A gazdasági szervezet felépítése és feladata...

Részletesebben

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác, 2015. szeptember Készítette: Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2013. október 14. Szerkesztette:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 582 12 VÍZ, CSATORNA ÉS KÖZMŰ RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Keszthely, 2009. május 15. Szemes Péter igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 I/1. Az intézmény adatai,

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül.

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül. 2. számú melléklet A Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat Barcs

Részletesebben

Pedagógiai Program Szakmai Program 2010 D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6.

Pedagógiai Program Szakmai Program 2010 D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6. D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6. 1 TARTALOMJEGYZÉK D. SZAKMAI PROGRAM... 6 A.) TECHNIKUS KÉPZÉS... 6 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS KÉPZÉS (54

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 460-2/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZŐS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2014/2015. TANÉV

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZŐS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2014/2015. TANÉV GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZŐS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2014/2015. TANÉV 2015. április Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán 9021

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-39 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT /2010. (VI. 17.) Kgy. sz. határozat

HATÁROZATI JAVASLAT /2010. (VI. 17.) Kgy. sz. határozat HATÁROZATI JAVASLAT /2010. (VI. 17.) Kgy. sz. határozat A Közgyűlés az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: A 14. pontjából törlésre

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 133/2009.(VI. 18.)KT. határozattal Székelyné Drahos Mária óvodavezetı A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (

Részletesebben

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6.

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. 2016/2017-es tanévtől KAPOSVÁR 2016. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. HELYZETELEMZÉS... 4 1.2. Az iskola

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VIÍROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szent /siván tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VIÍROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szent /siván tér 7. / BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VIÍROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szent /siván tér 7. lk,. sz.: V.210/20OB. Elóadó: dr. Urbán-Zsilák Klára Nagy Arpád Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 560J Pf J12. TelefoIl: (66) 523-802

Részletesebben

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelezı és választható tantárgyak és azok ai... 6 1.1.1. A szakiskolai óraterv a kerettanterv A változat szerint...6 1.1.2.Szegregált és

Részletesebben

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.4. A. Nevelési program 7. 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél A műszaki szakoktató szak mint alapképzés szorosan kapcsolódik a műszaki képzési terület különböző szakágaihoz, összhangban az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MOSODAI KISEGÍTŐ MUNKA KÖZPONTI SZAKMAI MODUL KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK SZAKMAI KÉPZÉSÉHEZ AJÁNLÁS 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos.

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2007. (XI. 9.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak

Gépészmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Gépészmérnöki alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

KGF/1414/2/2011. A költségvetési szerv rövidített neve: VM ASzK. 2. Székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.

KGF/1414/2/2011. A költségvetési szerv rövidített neve: VM ASzK. 2. Székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KGF/1414/2/2011. Az államháztartásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Tájékoztató a szakmai versenyek válogatójáról. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Tájékoztató a szakmai versenyek válogatójáról. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Tájékoztató a szakmai versenyek válogatójáról Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2016 1 Tartalomjegyzék: GÉPÉSZET SZAKMACSOPORT I... 3 34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő... 3 34 582

Részletesebben

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés 1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés Készítette: Kovács- Mader Ágnes Árpád szakképző Iskola és Kollégium I. A képzés általános jellemzői 1) Szakmai megnevezés,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakképesítés kerettanterve alapján

Részletesebben

Járműmérnöki alapszak

Járműmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Járműmérnöki alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2007. július 16.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2007. július 16. ALAPÍTÓ OKIRAT a Terplán Zénó Mőszaki és Közgazdasági Szakképzı Iskola mőködésérıl, alapításról és az azóta bekövetkezett módosításokkal egységes szerkezetben 2007. július 16. 2 Alapító Okirat a Terplán

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Hegesztő szakképesítés

Hegesztő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Hegesztő szakképesítés OKJ azonosító szám 31 521 11 0000 00 00 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

Sz e g a Bo o k s Kf t. Kö n y v k ata l ó g u s 2009

Sz e g a Bo o k s Kf t. Kö n y v k ata l ó g u s 2009 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra RSZ 0-01. Szerényi István - Gazsó Anikó: Építőipari alapgyakorlatok ISBN 963 210 834 5 Kiadás éve: 2003. Oldalszám: 224 oldal, A/4 Ábrák száma:

Részletesebben

Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak az alábbi címen: Megrendelést csak írásban fogadunk el az alábbi elérhetőségeinken:

Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak az alábbi címen: Megrendelést csak írásban fogadunk el az alábbi elérhetőségeinken: Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak az alábbi címen: Megrendelést csak írásban fogadunk el az alábbi elérhetőségeinken: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak és Felnőttképzési Igazgatóság 1085 Budapest,

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr. Csefkó Judit aljegyzı Szabó Lajos osztályvezetı E L İ T E R J E SZ T É S A

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9403/2010. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet VIII. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A L A

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2010 1/83 I. Bevezetés...4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére 1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartásának visszavétele a Veszprém

Részletesebben

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.

MUNKATERV 2012/2013. MUNKATERV 2012/2013. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út 48-54. Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 2 A PETRIK LAJOS

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI XXI. évfolyam 5. szám 2011. július 16. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben