Sz e g a Bo o k s Kf t. Kö n y v k ata l ó g u s 2009

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sz e g a Bo o k s Kf t. Kö n y v k ata l ó g u s 2009"

Átírás

1 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra RSZ Szerényi István - Gazsó Anikó: Építőipari alapgyakorlatok ISBN Kiadás éve: Oldalszám: 224 oldal, A/4 Ábrák száma: 662 GS Szerényi István - Bársony István Építőipari alapismeretek ISBN Oldalszám: 300 oldal, B/5 Ábrák száma: 348 számozott ábra GS Szerényi István - Gazsó Anikó Építőipari rajzi alapismeretek ISBN Oldalszám: 200 oldal, A/4 Ábrák száma: 216 fekete-fehér, 13 színes számozott, további 178 számozás nélküli ábra Az Építőipari Alapgyakorlatok című a szakmunkásképzés 9. és 10. osztályai számára készült. A témakörök kiválasztása az NSZI által kidolgozott SZAKMAI ALAPOZÁS AZ ÉPÍTÉSZET SZAKMACSOPORTRA című ajánlások alapján történt. A kötet első két fejezete az építőipari tevékenység múltjával és az épületek működésével foglalkozik. Ezután az általános iskolai tantárgyak közül külön fejezetekben a fizika, kémia és matematika átismétlése következik. Az építőipari tevékenységek megismeréséhez szükséges fejezetek felsorolják a legfontosabb építőanyagokat és a megmunkálásukhoz szükséges szerszámokat, technológiákat. Ezután a legfontosabb építőmunkák bemutatása következik. A foglalkozik a kitűzés legfontosabb műveleteivel is. A rajzi tevékenységről szóló fejezetek szerkesztett és szabadkézi részekkel segítik a tanulókat a rajzaik elkészítésében. Az utolsó fejezet a makettezés eszközeit, alapanyagait és lehetséges módjait mutatja be. A képekkel gazdagon illusztrált, több helyen album szerű, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését és bemutassa a különböző építőipari szakmák gyakorlati oldalát. Az első két fejezet az emberrel és épített környezetével, valamint a települések felépítésének és működésének bemutatásával foglalkozik. A fejezet a tanyák, községek és falvak, városok, és nagyvárosok jellegzetességeit is felsorolja. Bemutatjuk a különböző rendeltetésű ipari, mezőgazdasági, középületek, lakóépületek funkcióit, jellegzetességeit, építőanyagait. A leggyakoribb lakás típusoknál a bemutatás alaprajzi példákon keresztül történik. A negyedik fejezet az építési tevékenység színtereit, szakterületeit, a résztvevő szakmákat, a munkák sorrendjét sorolja fel. Röviden foglalkozik a pályaalkalmasság kérdéseivel, illetve a továbbtanulás lehetőségeivel. Az építés folyamatába is betekintést nyernek a tanulők, megismerik a különböző tervfajtákat, valamint a költségvetéskészítés alapjait. Az épületeket érő hatásokkal, hőtechnikával és páratechnikával foglalkozunk a 6. fejezetben. A záró, terjedelmében legnagyobb fejezet bemutatja a különböző szakmák tevékenységeinek sajátosságait, felsorolva közben a legjellegzetesebb épületszerkezeteket, építési technológiákat. A szemléltető fotókkal, grafikákkal, axonometrikus ábrákkal igyekszik segíteni a tananyag megértését. A, a rajzi tevékenység bevezető ismereteit, eszközeit lehetséges módozatait tárgyalja az első három fejezetben. A színtani ismeretek című rész az alapszíneket, színárnyalatokat és kiegészítő színeket, a színkeverés lényegét, a színfokozás és csökkentés módozatait, a színek térhatásait mutatja be. A vonalfajták és méretarányok, a szabványírás és a mértani alapszerkesztések már a műszaki rajzok készítésére készítenek fel. A legfontosabb síkmértani alapszerkesztések után a vetületi, axonometrikus, valamint perspektívikus ábrázolás megértését mintafeladatok, a rajzokhoz kapcsolódó részletes leírások segítik elő. A metszési feladatok, a képsíkba forgatás, az áthatások szerkesztése, az árnyékszerkesztés klasszikus ábrázoló geometriai témakörök. Megértésük a további, konkrétan műszaki ábrázolási tevékenységek miatt fontos. Az ábrázoló geometriai rész csak alapesetekkel foglalkozik, a feladatok részletes megoldásával segíti elő a megértést. Az építmények rajzainak elkészítését bemutató fejezetek a rajzokon alkalmazható jelölésektől kezdődően részletesen, lépésről-lépésre mutatják be az alaprajzok, metszetek és homlokzatok megrajzolását. A utolsó fejezete a külső és belső tér legfontosabb jellemzőivel foglalkozik. Bruttó ár: 2400 Ft/db Bruttó ár: 2800 Ft/db 1 Bruttó ár: 3300 Ft/db

2 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra GS Szerényi István Építőipari szakrajz ISBN Kiadás éve: Oldalszám: 256 oldal, A/4 Ábrák száma: 243 számozott és 167 számozás nélküli ábra GS Szerényi István Épületszerkezetek szakrajza ISBN Oldalszám, formátum: 296 oldal, A/4 Ábrák száma: 456 számozott ábra GS Szerényi István - Schiszler Attila - Szerényi Attila Építőipari szakmai számítások ISBN X Kiadás éve: 2007 Oldalszám, formátum: 324 oldal, B/5 Ábrák száma: 388 számozott ábra A a rajzi tevékenység bevezető ismereteit, eszközeit, lehetséges módozatait tárgyalja az első három fejezetben. A vonalfajták és méretarányok, a szabványírás és a mértani alapszerkesztések a műszaki rajzok készítésére készítenek fel. A vetületi és axonometrikus, valamint a perspektívikus ábrázolás megértését mintafeladatok, a rajzokhoz kapcsolódó részletes leírások segítik elő. Az építmények rajzainak elkészítését bemutató fejezetek részletesen mutatják be a jelöléseket, a rajzok formai követelményét. A 9. fejezetben egy konkrét példán keresztül kerül ismertetésre az alaprajzok, metszetek és homlokzatok megrajzolásának menete. A rajzok elkészítéséhez megismerkedhetünk azok méretarányával, az épület egészének és részleteinek kapcsolatával. A részletrajzok elkészítésének megértéséhez axonometrikus ábrák nyújtanak segítséget. Külön fejezet foglalkozik a vasbeton anyagú épületrészek rajzaival. A 16. fejezet röviden ismertetésre kerülnek az átalakítási, bontási, felmérési tervek is. Az építészet történetéről szóló fejezet rövid áttekintést ad az építészeti korokról és stílusokról. A befejező fejezete egy gyakorló rajzfeladat szöveges leírását tartalmazza, konkrétan megfogalmazva a megoldásra váró rajzfeladatokat, kidolgozásra kerülendő csomópontokat. A tartalmi felépítésében igyekeztünk követni egy épület megvalósulási, kivitelezési sorrendjét. Így a sík és mélyalapozásoktól indulva bemutatjuk a nedvesség elleni szigeteléseket, valamint a hagyományos falazott szerkezeteket, téglakötéseket. A részletrajzok című fejezetben a pincefalak, lábazatok, járdák koszorúk, áthidalók, födémek rajzait mutatjuk be metszeti és axonometrikus ábrázolásban. Ezt követi két rendszergyártó (Porotherm és Ytong) termékeinek és azok legfontosabb csomópontjainak bemutatása. A fakötések, fedélszékek, tetőfedések, állványszerkezetek rajzai után a zsaluzatok rajzai között egyaránt mutatunk hagyományos fa anyagú és korszerű táblás rendszerelvű zsaluzatokat is. A vasbeton szerkezeteknél nem foglalkozunk a méretezési, statikai kérdésekkel, csak a legtöbbször előforduló szerkezetek szokásos vasalási vonalvezetését ábrázoljuk. Az előregyártott elemes épületek csomópontjai után az öntött falazatokra mutatunk példát a Fabeton rendszer rajzaival. A et a nyílászárók (fa, fém, műanyag), burkolatok és lapostetők rajzai zárják. A fontosabb fejezetek végére rajzi gyakorló feladatok kerültek. A et ajánljuk a felsőfokú, főiskolai és egyetemi rendszerben tanuló diákoknak is, az Épületszerkezettan jellegű tárgyakhoz. A tanvé minősített (és így a s02 kódjelű központi programnak megfelelő) GS 0-06 jelű Építőipari szakmai számítások című a korábbi Rsz 0-06 és Rsz 0-07 kódjelű kiadványaink fejezeteit tartalmazza, kiegészítve az Rsz 0-08 első fejezetével. Bruttó ár: 3900 Ft/db mérnökképzés Bruttó ár: 4400 Ft/db 2 Bruttó ár: 3500 Ft/db

3 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra Rsz Szerényi István - Kovács Ágnes Építőipari szakmai számítások I. (matematikai alapok) ISBN X Oldalszám, formátum: 88 oldal, B/5 Ábrák száma: 113 számozott ábra Rsz Szerényi István - Schiszler Attila Építőipari szakmai számítások II. (szakipari munkák) ISBN Oldalszám, formátum: 232 oldal, B/5 Ábrák száma: 345 számozott ábra Rsz Schiszler Attila Építőipari szakmai számítások III. (költségvetés számítás) ISBN Oldalszám, formátum: 232 oldal, B/5 Ábrák száma: 78 számozott ábra A az építőipari szakképzésbe készülő/kerülő tanulóknak készül. Röviden összefoglalja azokat az alapvető matematikai ismereteket (elsősorban általános iskolaiak), amelyek elengedhetetlenül szükségesek a későbbi szakmai számítások elvégzéséhez. A témaköreibe így olyan ismeretek kerültek, mint a mértékegységek, a tört számokkal való számolás, a hatványozás, az azonosságok, az egyenletek megoldása, a méretarányok értelmezése, a sík- és térgeometriai ismeretek. Ezekre az ismeretekre gyakorló mesterként is szükségük lesz a tanulóknak. Az egyes fejezeteket úgy építettük fel, hogy a rövid elméleti összefoglalókat feladatok követik, amelyek részletesen megoldottak, kidolgoztak. Az érthetőség és a könnyű hivatkozás céljából a képleteket, egyenleteket az oldal szélén egy zárójelben lévő számmal jelöltük. A fejezetek végén gyakorló feladatokat találhat a tanár és a tanuló, melyek egyre nehezedő szintűek és segítenek elsajátítani az adott fejezet anyagát. A a szakmunkásképzés számára megjelentetett S /4 számú Építési munkák szakszámításai című tantárgy központi programjának figyelembevételével készült, az I. kötet matematikai alapjaira építve. A témakörei igazodnak az érvényben lévő szakmunkásvizsga követelmény rendszerhez is. A szerzők törekvése az volt, hogy olyan kerüljön kiadásra, amely segíti az iskolarendszerű szakképzést, másrészt hasznos segítője lehet később a munkájukat végző építőiparral foglalkozó szakembereknek. Az egyes fejezetek a kivitelezés lépéseinek megfelelően (alapozások, szigetelések, betonozási munkák, ácsmunkák, stb.) konkrétan az építős tevékenységhez kapcsolódóan mutatják be a szükséges számítási feladatokat. A hőtani és statikai számításokkal zárul. A rövid elméleti ismeretek után feladatok kerültek részletes kidolgozásra. Az érthetőség és a könnyű hivatkozás céljából a képleteket, egyenleteket az oldal szélén egy zárójelben lévő számmal jelöltük. A témaköröknél mindig a jellegzetes számítási feladatokat választottuk ki úgy, hogy azok ismeretével a hétköznapi problémák megoldhatók legyenek. A fejezetek végén gyakorló feladatokat találunk, ezek megoldása a kellő gyakorlat megszerzése szempontjából ajánlott. Az Építőipari szakmai számítások III. (költségvetés számítás) kötete az első két kötetben tárgyalt matematikai alapok és a szakipari mennyiségszámítások után a munkák elvégzéséhez szükséges időről és a különböző pénzbeli költségszámításokról, továbbá létszámmeghatározásokról szól. A első fejezetében az előbbi számolásokhoz szükséges építés-szervezési alapfogalmakkal ismerkedhetünk meg. A költségvetésről, a különböző normákról, a mennyiségmeghatározásról, árképzésről, és időszámításokról tömör érthető definíciók és több számolási példa ad kellő információt. A ben található egy példaépület 1:50-es léptékben kidolgozva, amely épületen végig követhetjük a különböző építési munkafolyamatok számításait, az alapok kiásásától a kúpcserepek elhelyezéséig. A továbbiakban a bemutatott épület szerkezeteinek mennyiségét, anyagárát, díját, gép- és emberi létszámszükségletét szakmánként fejezetekbe foglalva az ÖN felhasználásával határozzuk meg. A fejezet elején a munkanemekre vonatkozó, és a normákkal, továbbá a mennyiség-meghatározással kapcsolatos olyan információkat találunk, amelyek a ben bemutatott példákhoz felhasználásra kerültek. A a tételekhez kapcsolódó számításokat részletesen bemutatja, a szükséges rajzokkal és táblázatokkal együtt. Bruttó ár: 800 Ft/db Bruttó ár: 2200 Ft/db asztalos 3 Bruttó ár: 1800 Ft/db

4 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra GS Szerényi István - Gazsó Anikó Munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem ISBN Oldalszám, formátum: 268 oldal, B/5 Ábrák száma: 268 számozott ábra GS Szerényi István - Gazsó Anikó - Szerényi Attila Építőipari gépek ISBN Oldalszám, formátum: 152 oldal, B/5 Ábrák száma: 209 számozott ábra GS Szerényi Attila - Szerényi István - Bársony István Épületek fenntartási, karbantartási és felújítási munkái, műemlékvédelem ISBN Oldalszám, formátum: 296 oldal, B/5 Ábrák száma: 317 számozott ábra A a szakmunkásképzés számára megjelentetett M MA-1-03 Munkavédelem tantárgy központi programjának előírásai alapján készült, témakörei igazodnak az érvényben lévő szakmunkásvizsga követelmény rendszerhez is. A első fejezetei a munkavédelemmel foglalkozó törvényt alapul véve alapfogalmakat, feladatokat, jogokat és kötelességeket, a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit tisztázza. Ezek olyan lényegi kérdések, illetve témakörök, amelyek teljesítése, illetve ismerete mind a munkavállalók, mind pedig a munkáltatók érdeke. A negyedik és ötödik fejezet az építőiparban végezhető munkák biztonságtechnikai követelményeivel, illetve a munkahely létesítés feltételeivel, ergonómiai ismeretekkel, érintésvédelemmel foglalkozik. Olyan témakörök találhatók ezekben a fejezetekben, amelyek a különböző szakterületen dolgozó szakmunkások számára részben azonosak, illetve szakmájuktól függően speciálisak. A 6. fejezet a tűzvédelemhez kapcsolódó tananyagrészekkel foglalkozik, így égéselmélettel, a tűzjelzés, a tűzoltás módjaival, a tűzoltó készülékek használatával. A következő 7-8. fejezetek a foglalkozási ártalmak és az elsősegélynyújtás témaköreit mutatják be, szemléletes ábraanyag segítségével. A utolsó fejezetében a környezetvédelem aktuális kérdéseit vizsgálja. A a szakmunkásképzés számára megjelentetett /6 számú Építőipari gépek című tantárgy központi programjának figyelembevételével készült. A témakörei igazodnak az érvényben lévő szakmunkásvizsga követelmény rendszerhez is. Az első fejezetében a gépek legfontosabb jellmzőivel, csoportosításával, üzembe helyezésével, működtetésével és biztonságtechnikájával foglalkozunk. Ezt követően a átfogóan foglalkozik az építési folyamatok (alapozás, beton- és habarcs technológia, épületburkolás, falazás, ácsmunkák, stb.) közben használt különböző munkagépekkel, segédszerszámokkal. Ismerteti az egyes géptípusok legfontosabb tulajdonságait, felépítését/részeit, működését, és a legfontosabb felhasználási ismereteket. Az egyes fejezeteket rövid ismétlő kérdések, gyakorló feladatok követik. A ben azokat az ismereteket foglaltuk össze amit az épületek fenntartásával, karbantartásával, felújításával kapcsolatban, amit egy (leendő) mesterembernek tudnia kell. A legfontosabb anyagkárosodások (fa, fém, beton, stb.) mellett elsősorban a megépült épületszerkezetek hibáit ismertetjük (nedvesség elleni szigetelések, függőleges és vízszintes teherhordó szerkezetek, tetők, kémények, burkolatok, stb.). A károsodások felismerése, diagnosztizálás módszerei mellett javaslatot adunk a hiba kijavítására, az alkalmazandó technológiára. A utolsó fejezete a műemlékvédelem alapismeretit foglalja össze, ismertetve annak alapelveit, céljait, illetve a legjelentősebb hazai és külföldi alkotásokat. asztalos Bruttó ár: 2200 Ft/db asztalos Bruttó ár: 1800 Ft/db 4 Bruttó ár: 2800 Ft/db

5 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra GS Balogh Ágnes Német építőipari szakmai nyelv ISBN Oldalszám, formátum: 264 oldal, B/5 Ábrák száma: 456 GS Bognárné Tóth Réka Angol építőipari szakmai nyelv ISBN Oldalszám, formátum: 240 oldal, B/5 Ábrák száma: 456 GS Varga Orsolya - Gazsó Anikó Jogi, gazdasági, vállalkozási ismeretek ISBN Kiadás éve: 2007r Oldalszám, formátum: 208 oldal, B/5 Ábrák száma: 10 A az építőipari szakmai képzésben résztvevő tanulók megfelelő nyelvtanulásához, a speciális szókincs elsajátításához nyújt segítséget. A alapvetően két fő részre tagolódik, az első 10 fejezetben összefoglalásra kerülnek a szükséges nyelvtani alapok, illetve az alapvető szókincs, amelyet a mindennapokban használatos igények és szituációk támasztanak. Ebbe a részbe olyan általános témák kerültek, mint a bevásárlás, utazás, öltözködés, stb. Ezután következnek a szakmák szerinti fejezetek követve az építés egyes munkafázisait. Így ismertetésre kerülnek általános témák (felvonulás, építés szervezés), valamint a, az ács, a, a szárazépítő, a festő szakmák szakkifejezései. A tanulók megismerhetik az anyagok, szerszámok, szerkezetek, munkafolyamatok, technológiák idegen nyelvű megfelelőit. A fejezetek felváltva tartalmaznak rövid leírásokat, és játékos, könnyű feladatokat (párosítás, sorrend felállítás). A ben a fejezetek után ABC-sorrendben kigyüjtésre kerültek az ismeretlen szavak és kifejezések, ezeket a részeket szótárszerűen lehet használni. A német és angol építőipari szakmai nyelvek felépítését, tartalmát, feladatait azonosra terveztük, ezzel megkönnyítve az esetleges párhuzamos használat lehetőségét. A az építőipari szakmai képzésben résztvevő tanulók megfelelő nyelvtanulásához, a speciális szókincs elsajátításához nyújt segítséget. A alapvetően két fő részre tagolódik, az első 10 fejezetben összefoglalásra kerülnek a szükséges nyelvtani alapok, illetve az alapvető szókincs, amelyet a mindennapokban használatos igények és szituációk támasztanak. Ebbe a részbe olyan általános témák kerültek, mint a bevásárlás, utazás, öltözködés, stb. Ezután következnek a szakmák szerinti fejezetek követve az építés egyes munkafázisait. Így ismertetésre kerülnek általános témák (felvonulás, építés szervezés), valamint a, az ács, a, a szárazépítő, a festő szakmák szakkifejezései. A tanulók megismerhetik az anyagok, szerszámok, szerkezetek, munkafolyamatok, technológiák idegen nyelvű megfelelőit. A fejezetek felváltva tartalmaznak rövid leírásokat, és játékos, könnyű feladatokat (párosítás, sorrend felállítás). A ben a fejezetek után ABC-sorrendben kigyüjtésre kerültek az ismeretlen szavak és kifejezések, ezeket a részeket szótárszerűen lehet használni. A német és angol építőipari szakmai nyelvek felépítését, tartalmát, feladatait azonosra terveztük, ezzel megkönnyítve az esetleges párhuzamos használat lehetőségét. A Jogi, gazdasági, vállalkozási ismeretek című ünk a központi programokban kiadott ajánlások alapján készült, ahol lehetett gyakorlati ismeretanyaggal kiegészülve. Az állam felépítésének, működésének ismertetése után, a polgárog legfontosabb területeit tárgyaljuk, különböző szerződésmintákkal. Különös részletességgel kerülnek bemutatásra a tanulókat később érintő munkajogi ismeretek. Ezután a talán legfontosabb részét adja a vállalkozások alapításának, működésének, vezetésének ismereteit összefoglaló rész. Ezt követően alapvető gazdasági, gazdálkodási és marketing ismeretek következnek. Külön fejezetben tárgyaljuk az adók és a társadalombiztások rendszerét, valamint a számviteli alapismereteket. A az építőipari szereplőinek, az építőipari vállalkozások sajátosságainak ismertetésével zárul. A a szakképzési területek mindegyikében használható, általános, öszszefoglaló jellegű kiadvány. Bruttó ár: 3400 Ft/db Bruttó ár: 3400 Ft/db a szakképzés minden területe 5 Bruttó ár: 1600 Ft/db

6 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra GS Szerényi Attila - Szerényi István Építőipari anyag- és gyártásismeret I. ISBN Oldalszám, formátum: 240 oldal, B/5 Ábrák száma: 232 GS Szerényi Attila - Szerényi István Építőipari anyag- és gyártásismeret II. ISBN Oldalszám, formátum: 232 oldal, B/5 Ábrák száma: 156 GS Szerényi Attila - Szerényi István Építőipari anyag- és gyártásismeret III. ISBN Oldalszám, formátum: 180 oldal, B/5 Ábrák száma: 170 A bevezető fejezetek az építőanyagok eredetével, és legfontosabb tulajdonságaival foglalkoznak. A kapcsolódó kérdések és faladatok egyszerű mértékegység átváltásokkal, számítási feladatokkal segítik a témakörök megértését, a szükséges számítások elvégzésének begyakorlását. A kőzetekről szóló rész a keletkezés, az alkotórészek, a megmunkálási tulajdonságok alapján tárgyalja a legfontosabb ismereteket. Felsorolja a különböző hazai kőzetek lelőhelyeit, megmunkálási és egyéb tulajdonságait. A kerámiákról szóló fejezetet az alapanyagokat, a gyártási folyamat fázisait, a különböző termékek méreteit, tulajdonságait, felhasználási területeit mutatja be. A a kötőanyagok részletes ismertetésével zárul. A témaköröket tárgyaló fejezetek végén gyakorló és ismétlő feladatok segítik a felkészülést, az évközi és az év végi ismétléseket. A gyakorló fejezetekben megtalálhatóak azok a táblázatok is, amelyek a laboratóriumban végzett mérések és kísérletek dokumentálását segítik. A a szakképzés számára megjelentetett K számú Építőipari anyag és gyártásismeret tantárgy központi programjának előírásai alapján készült. A témakörei igazodnak az érvényben lévő vizsgakövetelmény rendszerhez is. A szerzők törekvése az volt, hogy olyan kerüljön kiadásra, amely segíti az iskolarendszerű szakképzést, másrészt hasznos segítője lehet később a munkájukat végző építőiparral foglalkozó szakembereknek. Az I. kötet folytatásaként a a természetes kőanyagok ismertetésével kezdődik. Ezt a különböző habarcstípusok bemutatása követi. A 3. fejezet a ragasztókkal és zsákos vakolatokkal foglalkozik. A ben részletesen tárgyaljuk napjaink egyik legfontosabb szerkezetépítő anyagát a betont és vasbetont. A fejezetben az anyagtani tulajdonságok mellett a legfontosabb technológiai ismeretek is bemutatásra kerülnek. A a Mesterséges kövek c. fejezettel zárul, amelyben azokat a legfontosabb termékeket mutatjuk be, amelyekkel régi és új épületeknél egyaránt találkozhatunk. A témaköröket tárgyaló fejezetek végén gyakorló és ismétlő feladatok segítik a felkészülést, az évközi és az év végi ismétléseket. A gyakorló fejezetekben megtalálhatóak azok a táblázatok is, amelyek a laboratóriumban végzett mérések és kísérletek dokumentálását segítik. A a szakképzés számára megjelentetett K számú Építőipari anyag és gyártásismeret tantárgy központi programjának előírásai alapján készült. A témakörei igazodnak az érvényben lévő vizsgakövetelmény rendszerhez is. A szerzők törekvése az volt, hogy olyan kerüljön kiadásra, amely segíti az iskolarendszerű szakképzést, másrészt hasznos segítője lehet később a munkájukat végző építőiparral foglalkozó szakembereknek. A bevezető fejezet az építőiparban leggyakrabban alkalmazott fémeket, azok korrózióját és a védekezés lehetséges módozatit tárgyalja. Az építőipar tevékenységéhez szükséges további alapanyagok, a szigetelések, a fa és műanyag szerkezetek anyagai, az üveg és a festékek, valamint a segédanyagok című fejezetek zárják a tartalmi részét. A témaköröket tárgyaló fejezetek végén gyakorló és ismétlő feladatok segítik a felkészülést, az évközi és az év végi ismétléseket. A gyakorló fejezetekben megtalálhatóak azok a táblázatok is, amelyek a laboratóriumban végzett mérések és kísérletek dokumentálását segítik. Bruttó ár: 2400 Ft/db Bruttó ár: 2400 Ft/db 6 Bruttó ár: 2400 Ft/db

7 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra Rsz Tóth József Épületszobrász szakmai ismeretek ISBN X Kiadás éve: Oldalszám, formátum: 160 oldal, A/4 Ábrák száma: 118 színes és 177 feketefehér ábra Rsz Szerényi István - Szerényi Attila - Bársony István Szárazépítő szakmai ismeretek ISBN Kiadás éve: Oldalszám, formátum: 232 oldal, A/4 Ábrák száma: 306 Rsz Dr. Széll Mária Transzparens épületszerkezetek ISBN Kiadás éve: Oldalszám: 212 oldal, fekvő A/4 Ábrák száma: 88 egész oldalas ábra, 200 színes fotó illusztráció Az Épületszobrász szakmai ismeretek című szerzője Tóth József Úr, a Várna utcai díszítőszobrász szakiskola gyakorlati oktatás vezetője. A mű a hatvanas években íródott és számos kiadást megért régi szakmai et váltja ki a kor követelményeinek megfelelő színvonalon. A Szárazépítő szakmai ismeretek című az NSZI által megadott tantárgyhoz készült, a /3 számú tantárgyi program alapján. A et a szakképzésben tanulók mellett gyakorló mestereknek, felsőoktatásban tanulóknak is ajánluk. A szakma rövid bemutatása után összefoglaltuk azokat a legfontosabb építőanyagokat és azok jellemzőit, amelyekkel a szárazépítő szakma kapcsolatba kerül. Foglalkozunk a rögzítéstechnikával, majd egy rövid épületszerkezettani összefoglalás következik. A gipszkarton falborítások és előtéthéjak után a válaszfalak kerülnek részletes bemutatásra. A különleges követelményeknek is megfelelő gipszkarton szerkezetek kialakítására is adunk javaslatokat, megoldásokat. A szárazpadló rendszerek, menynyezetborítások, álmennyezetek ismertetése után a foglalkozik a készházak és szerelt homlokzatburkolatok építésével is. A technológiai leírások mellett a rajzi anyagát, csomópontjait igyekeztünk úgy összeállítani, hogy a vonatkozó szárazépítési elvek és megoldások a legrészletesebben kerüljenek megjelenítésre. A a hazai egyetemek és főiskolák épületszerkezettani tanszékeinek üveg és energia témában meghirdetett tárgyai oktatását kívánja segíteni. Ismeretanyagában Gábor László: Épületszerkezettan IV. kötetére támaszkodik. A szerkezeteket az egyszerű ablakokból, szokványos üvegfalakból kiindulóan tárgyalja. Az újszerű, komplex szerkezeteket - mint a kéthéjú üvegfalakat - a már megismert elemekre - pontmegfogású üvegfalak, függönyfalak, árnyékolók - hivatkozva, azokból felépítve ismerteti. Így jut el az üvegezett terekhez - télikertek, átriumok - ahol a már megismert szerkezetek - üvegfalak, üvegtetők, árnyékolók - szakszerű alkalmazásának törvényszerűségeit foglalja össze. A tárgyalás vezérfonala, az ismeretek rendezésének célja: az energiatudatos szerkezetválasztás és épülettervezés szabályainak megismertetése. Az ismeretanyag lényegét közlő ábrákat rövidre fogott - szándéka szerint olvasmányos - szöveg magyarázza. A szerkezetek megértését kívánják segíteni a végén a színes fényképek, amelyek igyekeznek benyomást közvetíteni a szerkezetek építészeti megjelenéséről, szépségéről, és külön részletesen el nem magyarázott megoldások, csomópontok megfigyelésére is lehetőséget teremtenek. A kötet keménytáblás kivitelben készült, mattfóliázott színes borírtóval. kőfaragó, műköves és épületszobrász Bruttó ár: 3500 Ft/db belsőépítési szerkezet- és burkolatszerelő Bruttó ár: 3500 Ft/db felsőoktatás 7 Bruttó ár: 2500 Ft/db

8 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra Rsz Kovács Ágnes Felkészítő feladatsorok matematikából középszinten érettségizőknek ISBN Kiadás éve: Oldalszám, formátum: 176 oldal, B/5 Ábrák száma: - GS Szerényi Attila Építőipari közös feladatok ISBN Oldalszám, formátum: 424, B/5 Ábrák száma: 691 GS Szerényi István - Szerényi Attila - Gazsó Anikó Kőműves szakmai ismeretek I. ISBN Oldalszám: 284 oldal, B/5 Ábrák száma: 355 Könyvünkkel a 2005-ben bevezetésre kerülő új kétszintű érettségi rendszerben matematikából középszintjén érettségizőkkel igyekszünk megismertetni az új rendszer várható szemléletét. A feladatsorokat a meglévő ismereteinkre alapozva az új rendszerhez igazítottuk, mind a feladatok típusát és jellegét tekintve. A szerző eddigi középiskolai tapasztalatait felhasználva 15 feladatsort állított össze, amelynek megoldásait is tartalmazza a. A megoldási útmutatók segítenek az új szemlélet elsajátításában, saját eredményeink ellenőrzésében. A végén 5 megoldás nélküli feladatsor is található, amelyekkel lehetőség nyílik önálló gyakorlásra is. Az Építőipari közös feladatok című egy közös, alapozó, amely tartalmazza azokat az alapvető ismereteket, amelyek elengedhetetlenek a szakmai képzéshez. A az 1.0/ (Építési tevékenység alapfeladatai), és a 3.0/ (Anyagszükséglet meghatározása) tananyag egységhez készül. Az egyes szakmák modulei az ebben szereplő alapismeretekre épülnek majd. A 2.0/ (Balesetmentes munkavégzés feladatai) tananyag egység oktatásához a GS 0-09 raktári számú, Munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem című ünket ajánljuk. A Kőműves szakmai ismeretek című et a évben átdolgoztuk és a három éves képzéshez igazodva három kötetben jelentettük meg. A három kötetben az építés technológiai sorrendjét igyekeztünk követni és így ismertetni a szükséges ismereteket. Az I. kötetben az építő tevékenységet követően a kitűzési ismereteket mutatjuk be. A földmunkák és alapozások után a nedvesség elleni szigetelések kerülnek bemutatásra. Részletesen foglalkozunk a falazatok anyagaival, típusaival, téglakötésekkel, a falszerkezetek osztályozásával. A ezen fő részében axonometrikus ábrákkal segítjük a tananyag elsajátítását. A kémények és szellőzők c. fejezetben a hagyományos és modulelemes rendszerek is bemutatásra kerülnek. A a habarcsok, és a külső-, belső- vakolómunkák ismertetésével zárul. Az egyes fejezetek után kérdések és gyakorló feladatok biztosítanak lehetőséget az ismeretek rendszerezésére, összefoglalására. középfokú oktatás Bruttó ár: 1000 Ft/db kőfaragó, műköves és épületszobrász belsőépítési szerkezet- és burkolatszerelő festő, mázoló és tapétázó mélyépítő technikus Bruttó ár: 5300 Ft/db 8 Bruttó ár: 3200 Ft/db

9 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra GS Szerényi István - Szerényi Attila - Gazsó Anikó Kőműves szakmai ismeretek II. ISBN Oldalszám: 236 oldal, B/5 Ábrák száma: 279 GS Szerényi István - Szerényi Attila - Gazsó Anikó Kőműves szakmai ismeretek III. ISBN Oldalszám: 256 oldal, B/5 Ábrák száma: 239 GS 1-04 Szerényi Attila - Szerényi István Falazás, vakolás I. ISBN Oldalszám, formátum: 240, B/5 Ábrák száma: 301 A Kőműves szakmai ismeretek című et a évben átdolgoztuk és a három éves képzéshez igazodva három kötetben jelentettük meg. A három kötetben az építés technológiai sorrendjét igyekeztünk követni és így ismertetni a szükséges ismereteket. A II. kötet a hagyományos fa és a keretes cső állványszerkezetek bemutatásával kezdődik. A vízszintes teherhordó szerkezetek közül az áthidaló és födémtípusokat részletesen ismertetjük, axonometrikus ábrákkal segítjük a födémek felépítésének megértését. A következő három fejezete a hazánkban legjobban elterjedt három gyártó rendszerét ismerteti. Ezzel a kiegészítéssel lehetőség nyílik a gyakorlatokon is használt rendszertermékek megismerésére. Ezek a fejezetek olyan alkalmazástechnikai részeket és ábraanyagokat is tartalmaznak, amelyeket a gyártók saját publikációiban sem találunk. A a beton és vasbetonszerkezetek, valamint a készítésükhöz szükséges hagyományos és korszerű zsaluzatok ismertetésével zárul. Az egyes fejezetek után kérdések és gyakorló feladatok biztosítanak lehetőséget az ismeretek rendszerezésére, összefoglalására. A Kőműves szakmai ismeretek című et a évben átdolgoztuk és a három éves képzéshez igazodva három kötetben jelentettük meg. A három kötetben az építés technológiai sorrendjét igyekeztünk követni és így ismertetni a szükséges ismereteket. A záró III. kötetbe elsősorban azok a fejezetek kerültek, amelyek a technológiai sorrendben a falazási, betonozási munkák után következnek. Ismertetjük az ácsszerkezetek sajátosságait, valamint néhány fontos tetőfedéstípust. Az öntöttbeton falazatok az alagútzsalus, a kéregfalas és a köpenybeton falazatokat vesszük sorra. A panelos lakóépületekkel és a vázszerkezetekkel szintén foglalkozunk, az előfordulás gyakorisága miatt. A nyílászáró szerkezetek után a hőszigeteléseket és a Dryvit hőszigetelő rendszert mutatjuk be. A a homlokzatburkolatok és az egyéb munkák részletes ismertetésével zárul. Az egyes fejezetek után kérdések és gyakorló feladatok biztosítanak lehetőséget az ismeretek rendszerezésére, összefoglalására. A 204/1.0/ számú tananyag egységhez (Falazás előkészítés) és a 204/6.0/ számú tananyagegységhez (Anyag- és technológiai ismeret) készült. Az első fejezet a Falazás előkészítés tananyag egységhez nyújt segítséget, a kitűzés anyagainak, eszközeinek bemutatásával, egyszerű kitűzési feladatok leírásával. A gyakorlati munkavégzés külön dukomentálható feladatok segítik. A második fejezettől a az Anyag és technológiai ismeret tananyag egység ismereteit foglalja öszsze. Elsősorban a korábbi építőanyagok c. tantárgy kőzetekre, talajokra, kötőanyagokra, szerkezetépítő anyagokra (téglák, födémelemek, áthidalók, stb.) vonatkozó ismereteit mutatjuk be. A habarcsok c. fejezetben elsősorban a falazóhabarcsokkal foglalkozunk, a vakoló, ragasztó, szigetelő, stb. habarcsokkal későbbi modulkötetekben foglalkozunk (ahogy a betonnal, acéllal, fával, stb. is). A kilencedik fejezetben az alapvető statikai ismereteket (erő, eredő erő, támaszerő, forgatónyomaték, igénybevételek) és szilárdságtani ismereteket (húzás, nyomás, nyírás) foglaltuk össze. A tizedik fejezetében egy családi ház és egy társasház teljes tervdokumentációját (rajzok, műszaki leírás) mutatjuk be, melynek értelmezése és tanulmányoozása után kérdéseket kell megválaszolni és szakmai számításokat kell végezni. A et a közművek, közműcsatlakozások és szabványelőírások lényegretörő ismertetésével zárjuk. Bruttó ár: 3000 Ft/db Bruttó ár: 2800 Ft/db 9 Bruttó ár: 3200 Ft/db

10 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra GS 1-05 Szerényi Attila - Szerényi István Falazás, vakolás II. ISBN Oldalszám, formátum: 352, B/5 Ábrák száma: 556 GS 1-06 Szerényi Attila Hagyományos, cső- és keretes állványzatok készítése ISBN Kiadás éve: 2009 április Oldalszám, formátum: 234, B/5 Ábrák száma: 348 számozott ábra GS 1-07 Betonozási feladatok, monolit beton készítése ISBN Kiadás éve: 2009 október Oldalszám, formátum: 280, B/5 Ábrák száma: 405 számozott ábra A 204/2.0/ tananyagegységhez (Szerkezetkészítés I.) készült. Egy matematikai, szakmai számításokkal foglalkozó felvezetés (mely nem azonos az Építőipari Közös feladatok szakmai számítási részével, inkább arra épül) után a fejezetei a legfontosabb épületszerkezeteket (alapozások, falszerkezetek, födémek, áthidalók, koszorúk) mutatja be részletesen. Az egyes fejezeteken belül találhatók technológiát bemutató részek, rajzi feladatok, illetve szakmai számítások az adott szerkezethez kapcsolódóan (az anyagismeret a Falazás vakolás I. kötetbe került). Vagyis a a korábbi szakmai ismeret, szakmai számítások és szakrajz tantárgyak fő elemeit tartalmazza. Minden egyes fejezetet kérdések és gyakorló feladatok zárnak, de a tananyag közben is találhatók házi feladatok és gyakorlati órán megoldandó, megválaszolandó kérdések. A moduleink megjelenésével együtt új tördelési rendszert alakítottunk ki. A sortáv, a betűméret, betűtípus megválasztásával igyekeztünk a célcsoport sajátosságainak megfelelni. A korábbiakhoz képest nagyítottuk az ábrák, fotók méretét, illetve az azokon található feliratokat is egységesítettük. A fejezetekben emellett folyamatosan helyeztünk el házi-, gyakorló-, rajzi- és gyakorlaton megoldandó feladatokat. Minden nagyobb tananyagrészt munkafüzet jellegű kitöltendő feladatokkal zárunk. A Hagyományos állványzatok készítése című ünk a következő tananyagegységekhez készült: és 204/1.0/ : Hagyományos állványzatok és 204/2.0/ : Hagyományos állványzatok építése és 204/4.0/ : Tárolási előírások és 204/3.0/ : Hagyományos állványzatok bontása karbantartása - 184/1.0/ : Cső- és keretes állványzatok szerelési technológiája - 184/2.0/ : Cső- és keretes állványzatok szerelése - 184/3.0/ : Cső- és keretes állványzatok bontása A Betonozási feladatok, monolit beton készítése című ünk a következő tananyagegységekhez készült: számú (Monolit beton készítése I.): - 204/1.0/ Betontechnológia (I.) - 204/2.0/ Hagyományos betonozás - 204/3.0/ Betonvédelem számú (Betonozási feladatok I.): - 204/1.0/ Betontechnológia (II.) - 204/2.0/ Építési segédszerkezetek - 204/3.0/ Szerkezetkészítés (II.) /4.0/ Minőség-ellenőrzés - 204/5.0/ Számítógépkezelés - 204/6.0/ Gépek organizációja - 204/7.0/ Anyagszállítás, nyílvántartás Bruttó ár: 4800 Ft/db Bruttó ár: 3000 Ft/db 10 Bruttó ár: 3800 Ft/db

11 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra GS Szerényi István - Gazsó Anikó Épület szakmai ismeretek I. ISBN Oldalszám, formátum: 316 oldal, B/5 Ábrák száma: 351 számozott ábra GS Szerényi István - Gazsó Anikó Épület szakmai ismeretek II. ISBN Oldalszám, formátum: 332 oldal, B/5 Ábrák száma: 332 számozott ábra GS Szerényi István Épület szakrajz ISBN Oldalszám, formátum: 316 oldal, A/4 Ábrák száma: 413 számozott ábra A fejezetei igazodnak az NSZI által kiadott számú tanterv Épület szakmai ismeretek című tantárgy központi programjának előírásaihoz. A szerzők törekvése az volt, hogy olyan kerüljön kiadásra, amely segíti az iskolarendszerű szakképzést, másrészt hasznos segítője lehet később a munkájukat végző szakembereknek. Az első kötet a burkolatok és a speciális szerszámok általános bemutatójával kezdődik. Az utána következő fejezetek az általános munkákkal foglalkozik, azokkal az ismeretekkel, amelyek a szakmunkások szempontjából fontosak. Ezek a fejezetek áttekintést adnak azokról a fogadószerkezetekről, amelyek a munka elvégzéséhez kapcsolódnak. Az első kötet a padló- és falburkolatok csoportosításaival zárul. A fejezetei igazodnak az NSZI által kiadott számú tanterv Épület szakmai ismeretek című tantárgy központi programjának előírásaihoz. A szerzők törekvése az volt, hogy olyan kerüljön kiadásra, amely segíti az iskolarendszerű szakképzést, másrészt hasznos segítője lehet később a munkájukat végző szakembereknek. A II. kötet első fejezete a burkolatok aljzataival foglalkozik, azokkal az ismeretekkel, amelyek a burkolatok rögzítése szempontjából fontosak. A következő fejezetek bemutatják a hagyományos és ragasztott fal- és padlóburkolatok készítésének menetét. A fejezetek foglalkoznak a különböző habarcsok és ragasztóanyagok tulajdonságaival, a burkolatok kiegészítő elemeivel. A további fejezetek a pillérek és oszlopok, a homlokzat burkolatok és a különleges burkolatok témaköreivel foglalkoznak, bemutatva a legjellemzőbb burkolási megoldásokat, burkolási terveket. Bemutatásra kerül a Dryvit típusú hőszigetelési rendszer. Az utolsó előtti fejezet a téglaburkolatokkal, az utolsó pedig a beton térburkolatokkal foglalkozik. Az épület tanulók számára készített et az Építőipari rajzi alapismeretek és az Építőipari szakrajz vagy Épületszerkezetek szakrajza című ekben már megszerzett ismeretekre alapoztuk. Az első fejezet így az épületszerkezetek burkolataival a rétegrendek kialakításával foglalkozik. Ezt követi a beltéri padló- és falburkolatokkal kapcsolatos rajzok (minták kialakítása, lapkiosztás, alaprajzi elrendezés, stb.). A panelos épületek vizes blokkjainak felújítása során kialakítható burkolatokat külön mutatja be a. A melegburkolatokkal foglalkozó fejezet a hidegk számára is szükséges legfontosabb rajzokat ismerteti. Ismertetjük a gipszkarton szerkezetek kapcsolati rajzait, a rájuk kerülő burkolati rétegrendekkel. Itt kerülnek bemutatásra a szárazpadlók, álmennyezetek is. A lépcsőszerkezetek jellegzetes burkolatai után egy rendszergyártó ajánlott csomóponti megoldásaival, részletrajzaival foglalkozunk. Az ezt követő három fejezet az épületek külső burkolatainak lehetséges kialakításaival foglalkozik, kerámia lapok, kő, klinkertégla és palalemezek esetében. A homlokzatokkal foglalkozó fejezetek közül az utolsó a lábazatok lehetséges kialakításait ismertetjük. A et a teraszok, erkélyek és medencék burkolatainak korszerű csomóponti rajzaival zárjuk. A fontosabb fejezetek végére gyakorló feladatok kerültek, amelyekkel a megszerzett ismereteket lehet ellenőrizni, illetve kisebb tervezési feladatokat megoldani Bruttó ár: 3200 Ft/db Bruttó ár: 3200 Ft/db 11 Bruttó ár: 3900 Ft/db

12 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra GS Szerényi Attila Burkolás előkészítése + Kiegészítő füzet ISBN Kiadás éve: január Oldalszám, formátum: 280, B/5 Ábrák száma: 541 számozott ábra GS Szerényi Attila - Szerényi István Hidegburkolási feladatok ISBN Kiadás éve: szeptember Oldalszám, formátum: 340, B/5 Ábrák száma: 574 számozott ábra GS Ruppert Ferencné Szobafestő, mázoló, tapétázó anyag- és gyártásismeret I. ISBN Oldalszám, formátum:168 oldal, B/5 Ábrák száma: 92 számozott ábra A Burkolás előkészítése című a következő tananyagegységhez készült: - 187/1.0/ Burkolást megelőző munkák A Hidegburkolási feladatok című a kötekező tananyagegységekhez készült: - 187/1.0/ (Hagyományos és ragasztott hidegburkolat készítése I.) - 187/3.0/ (Burkolatjavítás) - 187/5.0/ (Építőipari gépek,berendezések) A a szakmunkásképzés számára megjelentetett /02 számú Szobafestő mázoló és tapétázó anyag és gyártásismeret tantárgy központi programjának előírásai alapján készült. A témakörei igazodnak az érvényben lévő szakmunkásvizsga követelményrendszerhez is. A szerzők törekvése az volt, hogy olyan kerüljön kiadásra, amely segíti az iskolarendszerű szakképzést, másrészt hasznos segítője lehet később a munkájukat végző építőiparral foglalkozó szakembereknek. Az első fejezet szakma gyakorlásához elengedhetetlenül szükséges kémiai és fizikai alapfohgalmakat tisztázza. A kötőanyagok és a pigmentek megismerése a festékgyártás és a festékek tulajdonságainak szempontjából fontosak. A segédanyagok című témakör az előkészítő munkák szaksszerű elvégzése miatt fontosak. Az fejezetek a festékek alapanyagainak legfontosabb tulajdonságait sorolják fel. Az utolsó fejezet a felületek előkésztítéséhez szükséges pórustömítőkkel és tapaszokkal foglalkozik. Bruttó ár: 3800 Ft/db Bruttó ár: 6200 Ft/db 12 Bruttó ár: 1800 Ft/db

13 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra GS Ruppert Ferencné Szobafestő, mázoló, tapétázó anyag- és gyártásismeret II. ISBN Oldalszám formátum: 124 oldal, B/5 Ábrák száma: 51 számozott ábra GS Szerényi István - Gazsó Anikó Szobafestő, mázoló és tapétázó szakmai ismeretek I. ISBN Oldalszám, formátum: 260 oldal, B/5 Ábrák száma: 353 számozott ábra GS Szerényi István - Gazsó Anikó Szobafestő, mázoló és tapétázó szakmai ismeretek II. ISBN Oldalszám formátum: 296 oldal, B/5 Ábrák száma: 289 számozott ábra A a szakmunkásképzés számára megjelentetett /02 számú Szobafestő mázoló és tapétázó anyag és gyártásismeret tantárgy központi programjának előírásai alapján készült. A témakörei igazodnak az érvényben lévő szakmunkásvizsga követelményrendszerhez is. A szerzők törekvése az volt, hogy olyan kerüljön kiadásra, amely segíti az iskolarendszerű szakképzést, másrészt hasznos segítője lehet később a munkájukat végző építőiparral foglalkozó szakembereknek. A második kötetben megismerhetjük a műgyanta kötöanyagú lakkokat, zománcokat falfestékeket, a mázolómunkák segédanyagait. A kötet három fejezetben tárgyalja a tapétázás anyagait. A mai felújítási munkáknál gyakran készítenek az épületek külső homlokzataira utólagos hőszigeteléseket. Ezek alapanyagainak megismeréséhez nyújt segítséget az utolsó két fejezet azzal, hogy felsorolja a legfontosabb hőtechnikai ismereteket, és megismerhetjük a DRYVIT rendszerű hőszigetelések anyagait. A a szakmunkásképzés számára megjelentetett /4 számú Szobafestő mázoló és tapétázó szakmai ismeretek tantárgy központi programjának előírásai alapján készült. A témakörei igazodnak az érvényben lévő szakmunkásvizsga követelmény rendszerhez. Az első fejezet bemutatja a szakma legfontosabb tevékenységi köreit, felsorolja a munkák elvégzésének feltételeit. A következő rész az általános építőipari alapfogalmakat tisztázza. Külön fejezet veszi sorra a festők által leggyakrabban használt szereszámokat. A színtani ismeretek című rész a színek keletkezését, az alapszíneket, színárnyalatokat és kiegészítő színeket, a színkeverés lényegét, a színfokozás és csökkentés módozatait, a színek térhatásait mutatja be. A falszigetelésekről szóló rész a felületek előkészítéséhez ad segítséget. A mészfestésről és az enyves festésől készült fejezetek a minőségi követelményeket, az alkalmazás feltételeit és módjait, a szükséges felületelőkészítés műveleteit mutaják be. A további két fejezete a falfelületek mintákkal és tapétákkal történő díszítésének műveleteit írja le. A szobafestés és tapétázás gépi eszközeiről szóló fejezet felsorolja a lehetséges segédszközöket, gépi berendezéseket. Az utolsó fejezet a különböző felületek mázolásának műveleteit írja le. A a szakmunkásképzés számára megjelentetett /4 számú Szobafestő mázoló és tapétázó szakmai ismeretek tantárgy központi programjának előírásai alapján készült. A témakörei igazodnak az érvényben lévő szakmunkásvizsga követelmény rendszerhez. A szerzők törekvése az volt, hogy olyan kerüljön kiadásra, amely segíti az iskolarendszerű szakképzést, másrészt pedig hasznos segítője lehet később a munkájukat végző építőiparral foglalkozó szakembereknek. A régi felületek felújításának feltételei és műveletei, valamint anyagait sorolja fel az első fejezet. A követekző fejezetek a pácolás és a különleges mázolás feltételeit, anyagait munkafázisait mutatják be. A gépi szerszámok közül bemutatásra kerülnek a szórásra alaklmas eszközök. A következő fejezetekben a műgyanta kötöanyagú felületképzések és a DRYVIT hőszigetelő rendszer témaköreit kerülnek kifejtésre. Az utolsó fejezetek a falfelületek díszítésének lehetséges módjait írják le. A záró a felmérések, anyagszükséglet számítások elkészítéséhez nyújt segítséget, illetve közöl mintafeladatokat. Bruttó ár: 1800 Ft/db Bruttó ár: 3200 Ft/db 13 Bruttó ár: 3200 Ft/db

14 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra Rsz Gazsó Anikó Szobafestő, mázoló és tapétázó munkafüzet Kiadás éve: Oldalszám formátum: 120 oldal, B/5 Feladatok száma: 487 feladat GS Szerényi István - Botos Andrea Szobafestő, mázoló, tapétázó szakrajz I. ISBN Kiadás éve: Oldalszám, formátum: 224 oldal, A/4 Ábrák száma: 684 GS Lencsés Ernő - Botos Andrea Szobafestő, mázoló, tapétázó szakrajz II. ISBN Oldalszám, formátum: 144 oldal, A/4 Ábrák száma: 409 A munkafüzet a kétkötetes Szobafestő, mázoló és tapétázó szakmai ismeretek című höz állítottuk össze. Minden egyes fejezthez készültek összefoglaló kérdések, amelyek kitöltésével fel lehet készíteni a tanulókat a szakmunkásvizsgára. A feladatok jellege hasonló a többi ünkben található Kérdések és gyakorló feladatok c. fejezetek feladataihoz. Az I. kötethez 270, a II. kötethez 217 feladat került összeállításra. A Szobafestő mázoló és tapétázó szakrajz című a s05_2005 sz. tanterv alapján készült. A segítséget nyújt a szabadkézi rajztechnikák elsajátításához, számtalan mintarajz, kompozíció és vázlat bemutatásának segítségével. A témakörei között a szabadkézi rajzolás és festés, színkeverés, betűrajzolás, népművészet, sablonkészítés, stb. témaköreihez találunk fejezeteket,. A stílusismerettel fogalalkozó fejezetek végigvezetik a tanulókat a különböző korok stílusainak jellegzetességein, megismertetnek a különböző korokhoz tartozó díszítési szokásokkal. A mindegyik fejezetéhez tartoznak feladatok, amelyek önálló elvégzésével és megoldásával a szabadkézi rajzolás, festés, díszítés, betűrajzolás gyakorolható, megtanulható. A Szobafestő mázoló és tapétázó szakrajz II. kötet az I. folytatásának tekinthető. A kiadvány a s05_2005 sz. tanterv alapján készült a szakiskolában és különböző képzéseken tanulók számára. A segítséget nyújt a szabadkézi rajztechnikák elsajátításához, számtalan mintarajz, kompozíció, vázlat, már elkészült alkotás bemutatásának segítségével. Több helyen lépésről lépésre követjük az alkotások elkészítésének lépéseit. Foglalkozunk stílusgyakorlatokkal, díszítésekkel, plasztikus vonalazással, népművészettel, sablonálással, plasztikus festéssel, valamint a faerezetek és márványutánzatok festésével és rajzolásával. A mindegyik fejezetéhez tartoznak feladatok, amelyek önálló elvégzésével és megoldásával a szabadkézi rajzolás, festés, díszítés, betűrajzolás gyakorolható, megtanulható. Bruttó ár: 800 Ft/db Bruttó ár: 3200 Ft/db 14 Bruttó ár: 3000 Ft/db

15 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra GS Szerényi István - Ruppert Ferencné - Botos Andrea Falfelületek előkészítése, festése I. ISBN Kiadás éve: Oldalszám, formátum: 380, B/5 Ábrák száma: 459 számozott ábra GS Szerényi - Botos - Ruppert - Lencsés Falfelületek előkészítése, festése II. ISBN Kiadás éve: Oldalszám, formátum: 384, B/5 Rsz Szerényi István - Gazsó Anikó Ács állványozó szakmai ismeretek I. ISBN Oldalszám, formátum: 222 oldal, B/5 Ábrák száma: 329 A Falfelületek előkészítése, festése I. című a következő tananyagegységekhez készült: - 196/1.0/ Anyagismeret I /2.0/ Szakrajz A Falfelületek festése, előkészítése II. című a következő tananyagegységekhez készült: - 196/3.0/ Falfelületek előkészítése - 196/4.0/ Falfelületek festése I /5.0/ Homlokzat festése - 196/6.0/ Különleges festési eljárások, díszítő munkák A a szakmunkásképzés számára a ben kiadott /03 számú ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ SZAKMAI ISMERET tantárgy központi programjának előírásai alapján készült. A három kötetes I. kötete az általános építőipari munkákkal kezdődik. Az ácsmunkák gépi eszközei, kézi szerszámai közül a napjainkban használatosakat ismertetjük. A szakmai ismereteket a hagyományos és mérnöki fakötések részletes ismertetésével kezdjük el. A kis ácsmunkákat követően a fa tartószerkezetek felépítése, statikai működése kerül ismertetésre. A gerincét adja a fedélszerkezetek részeivel, típusaival, felépítésével készítésével, foglalkozó két fejezet. A a faanyagvédelem alapismereteivel zárul. A fejezetek végein kérdések és gyakorló feladatok segítik a szakmunkásvizsgára való felkészülést. Bruttó ár: 6500 Ft/db Bruttó ár: 7900 Ft/db 15 Bruttó ár: 2800 Ft/db

16 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra Rsz Szerényi István - Gazsó Anikó Ács állványozó szakmai ismeretek II. ISBN Kiadás éve: Oldalszám, formátum: 256 oldal, B/5 Ábrák száma: 328 Rsz Szerényi István - Gazsó Anikó Ács állványozó szakmai ismeretek III. ISBN Kiadás éve: Oldalszám, formátum: 208 oldal, B/5 Ábrák száma: 252 Rsz Szerényi István Ács-állványozó szakrajz ISBN Kiadás éve: Oldalszám, formátum: 292 oldal, A/4 Ábrák száma: 369 számozott ábra A a szakmunkásképzés számára a ben kiadott /03 számú ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ SZAKMAI ISMERET tantárgy központi programjának előírásai alapján készült. A három kötetes II. kötete fedélszerkezetek készítésének menetével kezdődik. A tetőfedések általános bemutatását követően, külön fejezetekben mutatjuk be részletesen az égetett agyag, a beton, a bitumenes zsindely és a palafedések sajátosságait. A ezen fejezetei a tetőfedők számára is elegendő részletességgel kerültek kidolgozásra. A beton és vasbetonszerkezetek ismertetését a zsaluzatok és állványszerkezetek építésének bemutatása következik. A fejezetek kérdésekkel és gyakorló feladatokkal zárulnak. A a szakmunkásképzés számára a ben kiadott /03 számú ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ SZAKMAI ISMERET tantárgy központi programjának előírásai alapján készült. A három kötetes III. kötete a MEVA zsalurendszerek általános ismertetésével kezdődik. Ezt követően a hő és páratehnikai ismeretek című részben azokat az információkat vesszük sorra, amelyek az ács tanulók számára fontosak. Ezzel készítjük elő a tetőterek beépítésével foglalkozó fejezetet. Külön foglalkozunk a tetősíkba építhető ablakokkal, hiszen ezek a tetőtérbeépítések elterjedt elemei. A konkrét és korszerű ácsszerkezetek között a szeglemezes fatartók, a rétegelt ragasztott fatartók, valamint a fa épületek kerülnek bemutatásra. A a földmunkáknál és mélyépítési munkáknál szükséges zsaluzatokkal, valamint a bontási munkák (elsősorban ácsszerkezetek) ismertetésével zárul. A fejezetek végein kérdések és gyakorló feladatok segítik a szakmunkásvizsgára való felkészülést. Az első öt fejezet az általános építészeti jelöléseket, tervfajtákat (engedélyezési, kiviteli, felmérési tervek, részlettervek), azok előállítását mutatja be. Ezután a hagyományos és korszerű fakötések rajzai következnek, axonometrikus ábrázolásban is. A feszítő- és függesztőművek ismertetése után a tetőidomok szerkesztése az egyszerűbbektől elindulva a bonyolultabbakig gyakorolható a szerkesztés. A fedélszerkezetek fejezetében a különböző típusok metszeteit, alaprajzát, hosszmetszetét adtuk meg, a legfontosabb részletrajzokkal. A hagyomásnyos szerkezetek mellett ma már egyre jobban elterjedtek a szegezett tartós fedélszékek, amelyhez egy mintán keresztül bemutatjuk a szabásmintákat, csomópontokat, szélrácsozást. Ezután a BRAMAC tetőcserép fedések csomóponti rajzait mutatjuk be. Külön fejezetként került a be a különböző szerkezeti elemek valódi méretének megszerkesztése. A faházak és fa födémszerkezetek legfontosabb rajzai után a különböző szerkezetekhez tartozó hagyományos fa anyagú zsaluszerkezetek rajzai következnek. A lépcsőszerkesztés elvének ismertetése után feladatokon gyakorolhatjuk mind a számítást, mind a falépcsők összeállítását. A korszerű zsaluzatok rajzai c. fejezetben a Meva Zsalurendszerek Rt. termékeinek legfontosabb elemeit mutatjuk be a legfontosabb szerkezetekre. A et a hagyományos és modern állványszerkezetek rajzai zárják. Bruttó ár: 2600 Ft/db Bruttó ár: 2400 Ft/db 16 Bruttó ár: 3900 Ft/db

17 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra GS Ágfalvi Flóra Faipari szerkezettan szakrajz I. ISBN Oldalszám, formátum: 184 oldal, A/4 Ábrák száma: 143 számozott ábra GS Ágfalvi Flóra Faipari szerkezettan szakrajz II. ISBN Oldalszám, formátum: 184 oldal, A/4 Ábrák száma: 117 számozott ábra GS Veres Réka Faipari anyag- és gyártásismeret ISBN: Oldalszám, formátum: 368 oldal B/5 Ábrák száma: 479 A szerző törekvése az volt, hogy olyan kerüljön kiadásra, amely segíti az iskolarendszerű asztalos képzést, másrészt pedig hasznos segítője lehet később a munkájukat végző szakembereknek. A első fejezete a faipari szakrajzok elkészítéséhez szükséges alapfogalmakat tisztázza. Feltételezi azt, hogy a tanulók már ismerik a műszaki rajzok jellemzőit, a vetületi és axonometrikus ábrázolási rendszereket. A második fejezet az asztalos szakma gyakorlásához szükséges fakötéseket mutatja be vetületeikkel és a megértéshez szükséges axonometrikus ábrákkal. Az egyszerű bútorok szerkezeteit és jellemző részleteit vetületi és axonometrikus ábrák segítségével ábrázolja a. A következő fejezetek az asztalok és korpuszbútorok rajzolásához és szerkezetük megértéséhez nyújtanak segítséget. A szerző törekvése az volt, hogy olyan kerüljön kiadásra, amely segíti az iskolarendszerű asztalos képzést, másrészt pedig hasznos segítője lehet később a munkájukat végző szakembereknek. A második kötet a nyílászáró szerkezeteket mutatja be úgy, hogy részletesen kidolgozott ábrák szerepelnek a fejezetekben a különböző típusú nyílászárók szerkezeteiről. A nyílászárók között megtaláljuk a redőnyös, rolós, zsalugáteres kialakításokat, a normál és hőszigetelő üvegezésű ajtókat és ablakokat. Az ülő- és fekvő bútorokat rajzok és fényképek, illetve grafikus ábrák segítségével mutatja be a. Az utolsó fejezet a fa lépcsőkkel foglalkozik. Ez a fejezet segítséget nyújt a lépcsőszámításhoz és az egyenes és íves lépcsők megszerkesztéséhez, szerkezetének megrajzolásához. A Faipari anyag- és gyártásismeret kötet a faipari technikus, asztalos és kárpitos, valamint az szakmát tanuló diákok számára készült. A tartalomjegyzékét az NSZI által kiadott központi programok alapján állítottuk össze úgy, hogy segítségükkel a felsorolt szakmák tanulói a tantárgy tanulásánál eredményesen tudjanak felkészülni a követelmények teljesítésére. A foglalkozik a fa szerkezeti felépítésével, az erdőgazdálkodással, a fa ipari felhasználásával, a szokásos termékeivel. Részletesen tárgyalja a fa anyagi tulajdonságait, az ipari alapanyagok feldolgozásának eljárásait, a fa hibáinak és betegségeinek a fajtáit és az ellenük való védekezés lehetőségéit. Külön fejezetekben olvashatunk a faiparban alkalmazott műanyagokról, a ragasztókról és felületképző anyagokról, a faanyagvédelemről, a faiparban alkalmazott fémekről, szegekről, csavarokról és vasalatokról, valamint a kárpitozás és csomagolás anyagairól. A fejezetek végén található kérdések és faladatok segítik a témakörök megértését, az ismeretek elsajátítását. bútorasztalos kárpitos fa- és bútoripari technikus Bruttó ár: 3000 Ft/db épületasztalos fa- és bútoripari technikus Bruttó ár: 3000 Ft/db asztalos kárpitos faipari technikus 17 Bruttó ár: 4200 Ft/db

18 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra GS Balogh Ágnes Német faipari szakmai nyelv ISBN: Oldalszám, formátum: 228, B/5 Ábrák száma: 248 számozott ábra GS Veres R. - Szerényi I. - Bársony I. Faszerkezetek építése I. ISBN: Kiadás éve: 2009 április Oldalszám, formátum: 350, B/5 Ábrák száma: 388 számozott ábra GS Szerényi - Gazsó - Bársony Faszerkezetek építése II. ISBN: Kiadás éve: augusztus Oldalszám, formátum: 240, B/5 Ábrák száma: 437 számozott ábra A a faipari szakmai képzésben résztvevő tanulók megfelelő nyelvtanulásához, a speciális szókincs elsajátításához nyújt segítséget. A alapvetően két fő részre tagolódik, az első 10 fejezetben összefoglalásra kerülnek a szükséges nyelvtani alapok, illetve az alapvető szókincs, amelyet a mindennapokban használatos igények és szituációk támasztanak. Ebbe a részbe olyan általános témák kerültek, mint a bevásárlás, utazás, öltözködés, stb. Ezután következnek a faipari szakmákhoz köthető fejezetek. Ismertetésre kerülnek általános témák (faipari alapfogalmak, fafajták szerszámok, műveletek, termékek), valamint speciális szakkifejezései. Terveink szerint külön fejezetben foglalkozunk a bútorlapokkal és azok megmunkálásával, a felületkezelések különböző típusaival, a ragasztással, enyvezéssel. A segítségével a tanulók megismerhetik az anyagok, szerszámok, szerkezetek, munkafolyamatok, technológiák idegen nyelvű megfelelőit. A fejezetek felváltva tartalmaznak majd rövid leírásokat, és játékos, könnyű feladatokat (párosítás, sorrend felállítás). A ben a fejezetek után ABC-sorrendben kigyüjtésre kerülnek majd az ismeretlen szavak és kifejezések, ezeket a részeket szótárszerűen lehet használni. A Faszerkezetek építése I. című ünk a következő tananyagegységekhez készült: 184/1.0/ : Maradó faszerkezetek építési technológiája 184/5.0/ : Tűzvédelem. A Faszerkezetek építése II. című ünk a következő tananyagegységekhez készült: 184/2.0/ : Egyéb maradó faszerkezetek építési technológiája 184/3.0/ : Maradó faszerkezetek elkészítése 184/4.0/ : Faipari gépek, eszközök 184/6.0/ : Maradó faszerkezet építése asztalos kárpitos faipari technikus Bruttó ár: 3400 Ft/db Bruttó ár: 6200 Ft/db 18 Bruttó ár: 5400 Ft/db

19 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra GS Oppe László - Szerényi István A biztonságos munkavégzés feladatai I. Megjelenés: 2009 június Tervezett oldalszám, formátum: 240, B/5 Ábrák száma: - GS Veres -Oppe - Szerényi Gyártás-előkészítési és minőség-ellenőrzési feladatok ISBN: Oldalszám, formátum: 336, B/5 Ábrák száma: 518 számozott ábra GS Papp Dóra - Kálmán Tibor - Szabó Krisztián Földméréstan és kitűzés ISBN Oldalszám, formátum: 208 oldal, B/5 Ábrák száma: 195 A biztonságos munkavégzés feladatai I. című ünk a következő tananyagegységekhez készül: 228/1.1/ , 229/1.1/ : Munka-, tűz- és környezetvédelem 228/1.2/ , 229/1.2/ : Faipari kéziszerszámok, kézi gépek 228/1.3/ , 229/1.3/ : Faipari kéziszerszámok, kézi gépek 228/2.1/ , 229/2.1/ : Munkavégzés gépi eszközökkel 228/2.2/ , 229/2.2/ : Munkavégzés kézi eszközökkel A Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok I. című ünk a következő tananyagegységekhez készül: 228/1.1/ , 229/1.1/ : Műszaki dokumentáció készítése 228/1.2/ , 229/1.2/ : Faipari anyag- és gyártásismeret 228/1.3/ , 229/1.3/ : Minőségbiztosítás 228/2.1/ , 229/2.1/ : Műszaki dokumentáció alkalmazása 228/2.2/ , 229/2.2/ : Anyagok kiválasztása, előkészítése A Földméréstan és kitűzés című a technikusok számára készül. A 200 oldalas ben a Földméréstan és kitűzés ( /6), valamint a Műszeres kitűzés ( /13) programokban megadott témaköröket összedolgoztuk, így elméleti és gyakorlati ismeretanyagot állítottunk össze a technikusok számára. Célunk volt, hogy rendelkezésre álljon a tanulók számára mind a gyakorlati, mind az elméleti tudásanyag, amelyből minden célcsoport megválaszthatja a számára szükséges tananyag részeket. Az első három fejezet ismerteti a legfontosabb műszereket, vízszintes és magassági méréseket, a jegyzőek készítését. Az elméleti részeket ismétlő kérdések, gyakorlati példák, kitölthető mérési jegyzőek követik. A 4. fejezetben a térképek típusait, valamint a leképezési eljárásokat ismertetjük röviden. Az utolsó, Kitűzési ismeretek című fejezetben az építés technológiai sorrendjét követve ismertetjük a kitűzési munkákat. Így jutunk el az épület elhelyezésének kitűzésétől, a legfontosabb magasépítési kitűző munkákig. bútorasztalos épületasztalos fa- és bútoripari technikus kádár, bognár kárpitos Bruttó ár: 3900 Ft/db bútorasztalos épületasztalos fa- és bútoripari technikus kádár, bognár kárpitos Bruttó ár: 3900 Ft/db felsőoktatás 19 Bruttó ár: 2200 Ft/db

20 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra GS Takács Ákos Dr. Neszmélyi László Somogyi Miklós Építéskivitelezésszervezés ISBN Oldalszám, formátum: 308, B/5 Ábrák száma: 147 GS Szerényi Attila Statika ISBN Oldalszám, formátum: 228 oldal, B/5 Ábrák száma: 276 GS Szerényi Attila Szilárdságtan ISBN Oldalszám, formátum: 216 oldal, B/5 Ábrák száma: 314 Az Építéskivitelezés-szervezés című a magas- és mélyépítő tanulók számára készül, a kiadott központi program Építésszervezés és gépesítés tantárgyának Építés-kivitelezés modulja ( /11) alapján. A célja, hogy a tanulók megismerjék a kivitelezés teljes folyamatát, a beruházás gondolatának megszületésétől, a használatbavételig, illetve az elvégzett munka ellenértékének elszámolásáig. Részletesen bemutatásra kerülnek a beruházás résztvevői, a tenderezés, a 2005-ös évtől folyamatosan megjelenő Összevont normarendszer használata, a költségvetések készítése. Az építési munkák szervezésének menetét, az ütemtervek készítését is igyekszünk bemutatni. A végén foglalkozunk felújítási és karbantartási munkák építésszervezési kérdéseivel, valamint röviden a települések üzemeltetésével. A Statika című ünk a szakközépiskolákban tanuló magas- és mélyépítő technikusok számára készült, de lefedi a felsőoktatás gyakorlat tananyagát is. A fizikai alapok ismétlése után a legfontosabb statikai alapfogalmak, illetve a statika alaptételei következnek. Az egyensúly teremtésének különböző eseteinek megvizsgálása után a kényszerek típusait mutatjuk be. A 4. fejezetben csoportosítjuk a tartókat, és példákat mutatunk az egyszerű tartók támaszerőinek számítására. Ezt követően hasonlóan mutatjuk be az összetett tartókat is. A rácsos tartókrül szóló fejezetben 1-1 példán keresztül ismertetjük a csomóponti és hármas átmetszés módszerét. A ben legrészletesebben az igénybevételi ábrákkal foglalkozunk. Rövid elméleti bevezetés után az egyszerűbb esetektől a bonyolultabbak felé haladva mutatjuk be az igénybevételek számítását és az ábrák szerkesztését. Az egyes típusok bemutatása után két, hasonló nehézségű feladatot is megadtunk, melyet órán vagy akár otthon is végig lehet számolni. A a terület, a súlypont és az inercia számításának ismertetésével zárul. A az elméleti ismeretek mellett elsősorban feladatokon és azok részletes megoldásán keresztül mutatja be a megfelelő gondolkodás menetét. A tanulás és a feladatmegoldás, valamint a gyakorlás segítésére a kiadvány több száz megoldásra váró feladatot is tartalmaz az egyes fejezetek végén. A szilárdságtani alapfogalmak (tartószerkezetek, igénybevételek, feszültségek, alakváltozások) tisztázása után az anyagok szilárdságtani tulajdonságaival foglalkozik a. Ismertetjük a tartószerkezetek tervezésének alapvető gondolatmenetét, a szabványok használatát (EUROCODE). A tartószerkezetek terheinek felvételével, súlyelemzéssel, hasznos teherrel részletesen foglalkozik a, példákkal alátámasztva az elméleti részeket. A 4 fejezet egy gyakorlati példán keresztül mutatja be az előregyártott vasbeton gerendás födémek méretezését. Az 5. fejezettől az egyszerű igénybevételeket vesszük sorra, kezdve a húzással és a nyomással. A nyírás és hajlítás után az összetett igénybevételekkel foglalkozunk. A a hajlított tartók rugalmas alakváltozásának számolásával és a statikailag határozatlan szerkezetek igénybevételi ábráinak megrajzolásával zárul. A 3. fejezettől kezdve az elméleti részeket minden esetben példák követik, amelyek egyre nehezedő szintükkel segítenek megérteni a tananyagot. A a tanulás és a feladatmegoldás, valamint a gyakorlás segítésére megoldásra váró feladatsorokat is tartalmaz a fejezetek végén. A a Szilárdságtan tantárgy központi programjának figyelembevételével kerül kidolgozásra. A további fejezeteket, a talajmechanika és alapozások, az acél-, vasbeton- és faszerkezetek méretezését, a nem tartalmazza. felsőoktatás Bruttó ár: 3000 Ft/db felsőoktatás Bruttó ár: 2400 Ft/db felsőoktatás 20 Bruttó ár: 2400 Ft/db

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Magasépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Magasépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BALASSAGYARMAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI... 3 I.1. Az intézmény adatai... 3 I.2. Az iskola

Részletesebben

KŐMŰVES. alapján készült.

KŐMŰVES. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

52 214 01 0000 00 00 Lakberendező Lakberendező

52 214 01 0000 00 00 Lakberendező Lakberendező A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens. Ábrázoló geometria. nincs előfeltétel

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens. Ábrázoló geometria. nincs előfeltétel PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 0 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens oldal /7 Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek PM-SANF90 Felhasználói programok alkalmazása

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

1. számú melléklet a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium Pedagógiai Programjához. Szakképzések tantárgy és óratervei

1. számú melléklet a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium Pedagógiai Programjához. Szakképzések tantárgy és óratervei 1. számú melléklet a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium Pedagógiai Programjához Szakképzések tantárgy és óratervei 2013 31 341 01 0010 31 02 Élelmiszer-és vegyi áru-eladó szakképesítés

Részletesebben

KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 15 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kőműves 3. 3.1

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

54 582 03 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XVI. ÉPÍTŐIPAR ÁGAZATHOZ

54 582 03 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XVI. ÉPÍTŐIPAR ÁGAZATHOZ 54 582 03 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XVI. ÉPÍTŐIPAR ÁGAZATHOZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a

Részletesebben

Ta rta l o m j e g y z é k

Ta rta l o m j e g y z é k Ta rta l o m j e g y z é k 1. Mé r t a n i a l a pf o g a l m a k... 5 1.1. Mértékegységek, a mérés... 5 1.2. A műszaki rajz eszközei, rajzi szabványok... 9 1.2.1. Rajzeszközök... 9 1.2.2. Szabványos papírméret...11

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

III. Szakmai program bevezető

III. Szakmai program bevezető III. Szakmai program bevezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az iskola szakképzési tevékenysége... 3 1.2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok... 3 1.3. Választható szakmacsoportok,

Részletesebben

BUDAPESTI. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. Egy jó döntés és a szakma, hivatássá válhat!

BUDAPESTI. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. Egy jó döntés és a szakma, hivatássá válhat! BUDAPESTI KERESKEDELM Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Pályaválasztási MIX 2013. Egy jó döntés és a szakma, hivatássá válhat! Hiányszakmák 2013. Pályaválasztási MIX 2013. 1 Pályaválasztási MIX 2013.

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Szakképesítés megnevezése. Modul megnevezése. Szakképesítés száma. Modul száma. Tantárgy/ témakör megnevezése. Szakmai készségfejlesztés

Szakképesítés megnevezése. Modul megnevezése. Szakképesítés száma. Modul száma. Tantárgy/ témakör megnevezése. Szakmai készségfejlesztés A könyv címe: Szakmai együttműködés és segítő kapcsolat Kiadói kód: NS-2105691213 Szerzők: Sándor-Lenkei Aida, Sándor Tamás Lektor: Nagyné Tarjányi Judit Oldalszám: 91 Ábrák száma: 10 Formátum, kivitel:

Részletesebben

Az iskola egyedi kódszáma: 031627

Az iskola egyedi kódszáma: 031627 Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Telefax: 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu Igazgató:

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP ALÁÍRÓLAP AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA PROJEKT, 1046 BUDAPEST, FÓTI ÚT 66. ÉS 75214/4 HELYRAJZI SZÁM ALATTI INGATLANON, AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A Gépészeti alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki szakterület

Részletesebben

1. A természetes kőanyagok... 5 3. HAbArcsok... 33 2. építési kötőanyagok... 17 4. burkolatragasztók... 47

1. A természetes kőanyagok... 5 3. HAbArcsok... 33 2. építési kötőanyagok... 17 4. burkolatragasztók... 47 Ta rta l o m j e g y z é k 1. A t e r m é s z et e s k ő a n y a g o k... 5 1.1. Adalékanyagok... 5 1.2. Szemmegoszlás és vizsgálata... 7 1.3. Adalékanyagok szemmegoszlás szerint... 10 1.3.1. Agyag és

Részletesebben

KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kőfaragó, műköves és épületszobrász mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A kőfaragó, műköves és épületszobrász mestervizsgához szükséges

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés 1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés Készítette: Kovács- Mader Ágnes Árpád szakképző Iskola és Kollégium I. A képzés általános jellemzői 1) Szakmai megnevezés,

Részletesebben

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

a burkolat meghibásodásának okait, azok javítási módszereit, hasonlítsa össze a terazzó és a simított betonpadló burkolatot anyagának összetételét,

a burkolat meghibásodásának okait, azok javítási módszereit, hasonlítsa össze a terazzó és a simított betonpadló burkolatot anyagának összetételét, Szakismeret 1. 2. 3. a) Sorolja fel az építőipari alapfogalmak közül az épület és az alaprajz fogalmát, az épületek csoportosítását, alapvető követelményeit, az épületet érő hatásokat, az épületszerkezet

Részletesebben

III. TanÚsítványt nyújtó akkreditált képzések pedagógusoknak

III. TanÚsítványt nyújtó akkreditált képzések pedagógusoknak I. Népi kismesterségek Jelentkezési lap letöltése - Csipkekészítő - Fajátékkészítő - Faműves - Fazekas - Gyékény-, szalma-, csuhé tárgykészítő - Kályhás - Kézi- és gépi hímző - Kosárfonó és fonott-bútor

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Om 035371 HELYI TANTERV Faipar..SZAKMACSOPORT Fa és bútoripari technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 543 02 0010 54 01 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 től Feladatok,

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Szakmai program 2015

Szakmai program 2015 2015 Célok és feladatok a szakközépiskolai képzésben A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre:

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre: ÉPÜLETASZTALOS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ az 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ Készítette: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013. 1 SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,

Részletesebben

Költségvetés és árképzés az építőiparban TERC Kft., Budapest, 2013.

Költségvetés és árképzés az építőiparban TERC Kft., Budapest, 2013. Dr. Neszmélyi László Költségvetés és árképzés az építőiparban TERC Kft., Budapest, 2013. Dr. Neszmélyi László, 2013 TERC Kft., 2013 A könyv részeit vagy egészét közölni a szerzőre és a kiadóra vonatkozó

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

54 215 01 0000 00 00 Műemlékfenntartó technikus Műemlékfenntartó technikus 54 582 03 0000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus

54 215 01 0000 00 00 Műemlékfenntartó technikus Műemlékfenntartó technikus 54 582 03 0000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Építő- és anyagmozgatógép kezelője 31 582 06 0100 31 03 Építési anyagelőkészítő gép kezelője

Építő- és anyagmozgatógép kezelője 31 582 06 0100 31 03 Építési anyagelőkészítő gép kezelője A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

LAKBERENDEZŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

LAKBERENDEZŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI LAKBERENDEZŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Szakmai program. Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei:

Szakmai program. Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei: Szakmai program Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei: Figyelemmel kísérjük a gazdasági és technikai fejlıdést a piacképes ismeretek átadása

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Szerszámkészítő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A szerszámkészítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Szerszámkészítő mestervizsgára

Részletesebben

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza. A tételekhez segédeszköz

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM PORCELÁNKÉSZÍTŐ ÉS FESTŐ SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM MOZGÁSKORLÁTOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben gyógypedagógusok

Részletesebben

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Vízvezeték és vízkészülék-szerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kályhás mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kályhás mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kályhás mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZ TEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 582 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Épületgépész

Részletesebben

CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Cipőkészítő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A cipőkészítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A cipőkészítő mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Készült: 2013. április 24-én ELŐTERJESZTÉS a 2013/2014. tanév rendjéről 1 Ö S S Z E F O G L A L Ó A 2013/2014. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza: - a tanítási év

Részletesebben

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának.

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának. 1 Az emberi erőforrások miniszterének /2016. EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPÍRFELDOLGOZÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz

Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz EMELTSZINTŰ FŰTÉSKÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz Általános leírás: Az áttervezésre

Részletesebben

322/2015. (X.30.) KORM. RENDELETE

322/2015. (X.30.) KORM. RENDELETE 322/2015. (X.30.) KORM. RENDELETE AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK, VALAMINT AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERVEZŐI ÉS MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK KÖZBESZERZÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL BEREKMÉRI ÁGNES KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

REIS FRIGYES AZ ÉPÜLETAKUSZTIKA ALAPJAI ÉPÜLETEK AKUSZTIKAI TERVEZÉSÉNEK GYAKORLATA

REIS FRIGYES AZ ÉPÜLETAKUSZTIKA ALAPJAI ÉPÜLETEK AKUSZTIKAI TERVEZÉSÉNEK GYAKORLATA REIS FRIGYES AZ ÉPÜLETAKUSZTIKA ALAPJAI ÉPÜLETEK AKUSZTIKAI TERVEZÉSÉNEK GYAKORLATA REIS FRIGYES AZ ÉPÜLETAKUSZTIKA ALAPJAI ÉPÜLETEK AKUSZTIKAI TERVEZÉSÉNEK GYAKORLATA TERC BUDAPEST A könyv az Oktatási

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

A tételekhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja

A tételekhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus.. XXX Szakközépiskola OM azonosító: Logo, címer HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Elektronikai technikus.. SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember 01-től 1 Feladatok,

Részletesebben

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u.

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. OROSZLÁNY Építészeti ajánlatkérési tervdokumentáció Építtető: Megrendelő: Projekt műszaki előkészítő: H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. Svorcz Gábor H-2890 Tata, Akácfa

Részletesebben

HARMADFOKÚ OKTATÁS VAGY FİISKOLAI KAR BERETTYÓÚJFALUBAN?

HARMADFOKÚ OKTATÁS VAGY FİISKOLAI KAR BERETTYÓÚJFALUBAN? 1 HARMADFOKÚ OKTATÁS VAGY FİISKOLAI KAR BERETTYÓÚJFALUBAN? BEVEZETÉS Berettyóújfalunak, mint a Bihari kistérség, központjának kötelessége a tudásátadás minden formájának létrehozása, életbenntartása és

Részletesebben

ÉPÜLETSZOBRÁSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ÉPÜLETSZOBRÁSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés ÉPÜLETSZOBRÁSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ÉPÜLETSZOBRÁSZ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest HE LYI MINTA TANTERV (tervezet) Építészet SZAKMACSOPORT Magasépítő technikus OKJ SZÁMA: 54 582 03 0000 00 00 1 Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural

Részletesebben

Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak az alábbi címen: Megrendelést csak írásban fogadunk el az alábbi elérhetőségeinken:

Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak az alábbi címen: Megrendelést csak írásban fogadunk el az alábbi elérhetőségeinken: Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak az alábbi címen: Megrendelést csak írásban fogadunk el az alábbi elérhetőségeinken: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak és Felnőttképzési Igazgatóság 1085 Budapest,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Szakképesítés: 34 582 06 Kályhás Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Tüzelőberendezés építése, beüzemelése, karbantartása

Szakképesítés: 34 582 06 Kályhás Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Tüzelőberendezés építése, beüzemelése, karbantartása A vizsgafeladat ismertetése: szóbeli vizsgatevékenység központilag előállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket tartalmazza A tételekhez segédeszköz nem használható.

Részletesebben

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelezı és választható tantárgyak és azok ai... 6 1.1.1. A szakiskolai óraterv a kerettanterv A változat szerint...6 1.1.2.Szegregált és

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés 3. sz. módosításáról - KDOP-3.1.1./D1-12-k-2012-0001 - kivitelezési építési beruházás

Tájékoztató a szerződés 3. sz. módosításáról - KDOP-3.1.1./D1-12-k-2012-0001 - kivitelezési építési beruházás Tájékoztató a szerződés 3. sz. módosításáról - KDOP-3.1.1./D1-12-k-2012-0001 - kivitelezési építési beruházás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Tájékoztató

Részletesebben

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nagykőrös HELYI TANTERV Élelmiszeripar.. SZAKMACSOPORT Pék cukrász.. SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 541 05 1000 00 00 1 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

HEFOP 3.5.1 Korszer feln ttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása. A szakképzés rendszere

HEFOP 3.5.1 Korszer feln ttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása. A szakképzés rendszere HEFOP 3.5.1 Korszer feln ttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása A szakképzés rendszere Budapest, 2008 II. A szakképzés rendszere Tanácsadó Testület elnöke: Dr. Hunyadi György Alkotószerkeszt k:

Részletesebben

Gazdálkodás. 2. Ismertesse a reklám kialakításának szempontjait, a fogyasztói és a vásárlói magatartást, a piackutatás elveit és módszereit!

Gazdálkodás. 2. Ismertesse a reklám kialakításának szempontjait, a fogyasztói és a vásárlói magatartást, a piackutatás elveit és módszereit! 2 Gazdálkodás 1. Ismertesse a vállalkozás előkészítését, az előkészítés szempontjait termék vagy szolgáltatás esetében, a vállalkozások sikerének legfontosabb tényezőit, a vállalkozás egyensúlyi feltételeit,

Részletesebben

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai:

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai: FÖLDRAJZ TANTERV A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA 2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 333 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Mez ógazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek Mez ógazdasági szakmacsoportos

Részletesebben

TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016

TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 Tájékoztató - Medence építése és a hozzá kapcsolódó gépészeti és orvostechnológiai berendezések szerelése a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (Tervezet) A szakképzés-fejlesztési koncepció megalkotásának szükségessége 1) A munkaerı-piac igényeihez való alkalmazkodás

Részletesebben

Pedagógiai Program Szakmai Program 2010 D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6.

Pedagógiai Program Szakmai Program 2010 D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6. D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6. 1 TARTALOMJEGYZÉK D. SZAKMAI PROGRAM... 6 A.) TECHNIKUS KÉPZÉS... 6 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS KÉPZÉS (54

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Mosonszolnok Község Önkormányzata 9245 Mosonszolnok, Fő utca 44. Tel.: 06/96/566-017 Fax: 06/96/215-982 e-mail: mosonszolnok@mosonszolnok.hu www.mosonszolnok.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az egyszerű közbeszerzési

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kőműves szakképesítés

SZAKMAI PROGRAM. Kőműves szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Kőműves szakképesítés OKJ azonosító szám 33 815 01 1000 0000 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2005 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2005 2013 Oktatási Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u. 10 14. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax: +36

Részletesebben

Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel

Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel Pagonyné Mezősi Marietta Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma:

Részletesebben

Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés

Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés 1 Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés A találmány tárgya váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés, különösen lakásszellőzés

Részletesebben

1.1.6. Áramkör: a villamos szerkezetek és vezetékek közös táppontról, közös (azonos) túláramvédelmen keresztül táplált együttese (csoportja).

1.1.6. Áramkör: a villamos szerkezetek és vezetékek közös táppontról, közös (azonos) túláramvédelmen keresztül táplált együttese (csoportja). 2 MSZ 172/1-86 Tartalom Oldal 1. Fogalommeghatározások 3 1.1. Általános fogalmak 3 1.2. Érintésvédelem, egyenpotenciálra hozás, érintésvédelmi módok 3 1.3. Gyártmányok, termékek, ezek részei 6 1.4. Vezetők

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Szociális és munkaügyi miniszter Oktatási és kulturális miniszter 13747/7/2008. J E L E N T É S a Kormány részére az FVM fenntartásában lévı mezıgazdasági

Részletesebben

Költözzön a Balaton fővárosába!

Költözzön a Balaton fővárosába! Költözzön a Balaton fővárosába! Ismerkedjen meg legújabb ingatlanfejlesztési projektünkkel, melyre Balatonfüreden, a Balaton fővárosában kerül sor. A híres füredi öbölre néző, gyönyörű fekvésű telken nyolc

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐMŰVES MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐMŰVES MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MGYR KERESKEDELMI ÉS IPRKMR KŐMŰVES MESTERKÉPZÉSI PROGRM 2014 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Telefon: +36 (1) 457-5401 E-mail: dolgozvatanulj@mkik.hu Honlap: www.mkik.hu

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola SZAKMAI HELYI TANTERV Készítették: Nyemcsokné Antal Mónika Orphanides Mária Budapest, 2014. - 1 - I. Szakmacsoportos alapozás kifutó rendszerben KERESKEDELEM

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MOSODAI KISEGÍTŐ MUNKA KÖZPONTI SZAKMAI MODUL KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK SZAKMAI KÉPZÉSÉHEZ AJÁNLÁS 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI az Országos Képzési Jegyzék szerint

9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI az Országos Képzési Jegyzék szerint 9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés azonosító száma: 15 2 7216 04 64 09 (31 5212 10) 2. A szakképesítés megnevezése: Pék 3. A szakképesítés megszerzésének előfeltételei:

Részletesebben

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGIATERMELŐ ÉS HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

OKTATÓI JEGYZET. A munkaerőpiaci ismeretek képzéshez NSZFI FKA-KT-15/2008. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2008.

OKTATÓI JEGYZET. A munkaerőpiaci ismeretek képzéshez NSZFI FKA-KT-15/2008. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2008. NSZFI FKA-KT-15/2008. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2008. Felelős kiadó Pirisi Károly főigazgató Témavezető: Borbély-Pecze Tibor Bors Szerzők: Bogátiné Lakatos Edit Fehér Ildikó Ignits Györgyi Lektorok:

Részletesebben

az épületszerkezetek megépítéséhez szükséges építési segédszerkezetek elkészítése (állványok, zsaluzatok), különböző fajta habarcsok és betonok

az épületszerkezetek megépítéséhez szükséges építési segédszerkezetek elkészítése (állványok, zsaluzatok), különböző fajta habarcsok és betonok 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet Hatályos: 2005.07.16-31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 7. -ának (3)

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 582 12 VÍZ, CSATORNA ÉS KÖZMŰ RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Karbantartási gyakorlatok tantárgy 9. évfolyam (70 óra)

Részletesebben