Szóbeli vizsgatantárgyak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szóbeli vizsgatantárgyak"

Átírás

1

2 Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Magasépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Magasépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható feladatrészeket tartalmaznak. 2. A Szilárdságtan vizsgatantárgy szóbeli a) tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható feladatrészeket tartalmaznak, a b) tételek egyszerű számítási, méretezési, ellenőrzési feladatait pedig a kérdező tanároknak kell összeállítani és a vizsgázók által húzandó tételekhez mellékelni. 3. A Szervezési és vállalkozási ismeretek" vizsgatantárgy szóbeli tételei két, szóban megválaszolandó kérdést tartalmaznak /V

3 Magasépítéstan 1. a) Alapok, síkalapozás. Ismertesse az alapozás rendeltetése, sík és mélylapok fajtái, alkalmazásuk. tervezési és kivitelezési elveit! Vázlatrajzzal mutassa be egy részben alápincézett, épület szélső főfali alapjainak szerkezeti kapcsolatait! b) Lakótelkek. Ismertesse a lakóterületek rendezésének és beépítésének elveit egy családi ház tervezésének példájával! 2. a) Talajnedvesség elleni szigetelés. Ismertesse a talajvíz, talajnedvesség és talajpára keletkezését, hatását, a talajjal érintkező szerkezetek védelmét! Készítsen vázlatrajzot a lábazati fal és talajnedvesség elleni szigetelésének szerkezeti megoldásáról! b) A lakás. Ismertesse a lakások helyiségeit, a helyiségek kialakításának, kapcsolatainak alapelveit és szabályait! 3. a) Falak, pillérek. Rendszerezze a falszerkezeteket, ismertesse a teherhordó és térelhatároló falak kialakításának követelményeit! Készítsen vázlatrajzot egy kisméretű tégla pillér téglakötéséről, és egy vasbeton pillér zsaluzatáról! b) Vízellátás Ismertesse egy családi ház vízellátásának módjait, az épület vízvezeték hálózatát, berendezéseit és azok szerelését! 4. a) Kő anyagú és betonfalak Jellemezze a kőfalak alkalmazását, anyagait, a faragott kő, réteges és réteg nélküli kőfalakat. Készítsen vázlatrajzot egy kőanyagú falról és egy helyszínen öntött lábazati betonfal zsaluzatáról! b) Szellőzők Ismertesse a lakóépületek szellőzésének követelményeit és jellemezze megoldásait! /V

4 5. a) Kisméretű téglafal Sorolja fel a kisméretű téglafal és pillér anyagait, jellemezze azokat, ismertesse alkalmazásukat! Mutassa be vázlatrajzokon a téglakötések szabályait és a téglaburkolat alkalmazását! b) Csatornázás Ismertesse egy családi ház szennyvíz-gyűjtésének és a szennyvíz kezelésének megoldásait! 6. a) Kézi falazóelemes, blokkos falak jellemzői Ismertesse a kézi falazó-elemes falak anyagait, alkalmazásuk lehetőségeit, a falazatok fajtáit és megépítésének menetét! Vázolja fel egy kézi falazó-elemből készült külső főfal függőleges metszetét! b) Fűtés Ismertesse egy családi ház hősszükségletét, fűtési módjait és a központi fűtés hálózatának rendszerét! Határozza meg a szerelés és a szerkezetépítés technológiai sorrendjét! 7. a) Külső térelhatároló szerkezetek Ismertesse a külső térelhatároló szerkezetekkel szemben támasztott követelményeket, a külső falak lehetséges hőszigetelési megoldásait! Elemezze, hogy mi okozhat páralecsapódást a szerkezetekben, és határozza meg, hogyan védekezhetünk ellene? Készítsen vázlatrajzot egy kiegészítő hőszigeteléssel ellátott külső főfal függőleges metszetéről! b) Villamos energia ellátás Határozza meg egy családi ház villamos energia szükségletét, ismertesse ellátó hálózatát és berendezéseit, szerelési elveit! Sorolja fel az érintésvédelmi megoldásokat! 8. a) Falak burkolatai Ismertesse a falak felületképzésének követelményeit, szerkezeti megoldásait, a nyersen maradó, vakolt és burkolt felületek fajtáit, alkalmazását! Készítsen vázlatrajzot egy kőburkolatú és egy szerelt burkolatú homlokzati fal részletéről! b) Az építési mész Ismertesse az építési mész készítését, kötési folyamatát és jellemzőit! Indokolja felhasználási területeit! /V

5 9. a) Koszorúk, nyílás és áthidalók Ismertesse a koszorú és az áthidaló rendeltetését, fajtáit! Jellemezze a szerkezeti megoldásokat! Készítsen vázlatrajzot egy boltövről és a külső főfalban alkalmazott nyílás áthidalás hőhíd mentes szerkezeti megoldásáról! b) Cement Ismertesse a cement gyártását, jellemezze a különféle cementfajtákat! Részletesen fejtse ki a cement kötési és szilárdulási folyamatát. Sorolja fel helyes tárolásának feltételeit! 10. a) Térlefedő szerkezetek Ismertesse a boltozatok alkalmazását és építéstörténeti fejlődését! Jellemezze a síkfödémek fajtáit, alkalmazási lehetőségeivel és a síkfödémekkel szemben támasztott követelményekkel összefüggésben! Készítsen vázlatrajzot egy-egy fajta fafödém és acélgerendás és vázkerámia födém szerkezeti részletéről! b) Habarcs Ismertesse a habarcs anyagait, fajtáit, tulajdonságait! 11. a) Előre gyártott vasbeton födém Csoportosítsa az előregyártott vasbeton gerendás födémeket, indokolja alkalmazásuk feltételeit, ismertesse építésének folyamatát! Melyek a vázkerámia födémek? Készítsen vázlatrajzot egy előregyártott vasbetongerendás födém kialakításának két jellemző részletéről! b) Mélyalapozás Ismertesse a mélyalapok fajtáit, alkalmazását, készítési technológiáját! 12. a) Monolit vasbeton födém Ismertesse a monolit vasbeton födém fajtáit, alkalmazását, a födém építésének technológiáját, segédszerkezeteit! Készítsen vázlatrajzot egy alulbordás födémről és zsaluzatáról! b) Betonok Csoportosítsa a betonokat összetételük, felhasználásuk és készítési módjuk szerint, ismertesse jellemzőit, jelölését! Részletezze a beton összetételének, keverési arányának meghatározását, jellemezze a beton kötésének és szilárdulásának folyamatát! /V

6 13. a) Lapos tetők kialakítása Ismertesse a zárófödémek fajtáit, kialakításának követelményeit! Készítsen vázlatrajzot egy járható tető rétegfelépítéséről, két jellemző szerkezeti részletéről! b) Hőszigetelő anyagok Csoportosítsa a hőszigetelő anyagok fajtáit, ismertesse tulajdonságait! 14. a) Padlóburkolatok Ismertesse a padlóburkolat fogalmát, rendeltetését, alkalmazásának követelményeit, szerkezeti rétegeit! Készítsen vázlatrajzot, hideg és melegpadlók járda, terasz burkolati rétegrendjéről, falcsatlakozásáról! b) Faanyagok Hogyan csoportosíthatjuk a faanyagokat különböző szempontok szerint? Ismertesse a faanyagféleségek jellemzőit, védelmét, felületképzésének módjait! 15. a) Lépcsők Ismertesse a lépcsők fajtáit, kialakításának követelményeit és alkalmazási feltételeit! Vázlatrajzon mutassa be egy családi ház előlépcsőjét, acél, vagy faanyagú belső lépcsőjének jellemző szerkezeti részletét! b) Természetes kövek Csoportosítsa a kőzetek fajtáit, ismertesse a kőanyag termékeket, a jellemző hazai kőzetfajták alkalmazását! 16. a) Kő, műkő és vasbeton lépcsők Ismertesse a kőlépcső, a műkő lépcső és a monolit vasbeton lépcső szerkezeti típusait, kialakítását! Készítsen vázlatrajzot egy vasbeton lemezlépcső pihenő csatlakozásának részleteiről! b) Belső vakolatok Ismertesse a belső vakolás anyagait, a vakolás technológiáját, minőségi követelményeit! 17. a) Fedélszerkezetek Ismertesse a fedélszerkezet fogalmát, alkalmazását, szerkezeti elemeit, kialakításának követelményeit, főbb típusait! Készítsen vázlatrajzot a torokgerendás és a kétállószékes fedélszerkezet jellemző szerkezeti részleteiről! b) Belső felületképzés /V

7 Ismertesse a falfestés és tapétázás rendeltetését, anyagainak fajtáit, a különböző technológiákat. 18. a) Héjazatok Ismertesse a héjazat fogalmát, rendeltetését, kialakításának követelményeit, a cserép, műpala és betoncserép fedéseket! Készítsen vázlatrajzot egy cserépfedés jellemző szerkezeti részleteiről! b) Homlokzatvakolás, festés Ismertesse a külső vakolatok és homlokzatfestés fajtáit, alkalmazását, a felületképzés technológiáját, minőségi követelményeit! 19. a) Tetőtér elhatárolás Jellemezze a tetőtér elhatárolás rendeltetését, szerkezeti felépítését, kialakítási követelményeit! Készítsen vázlatrajzot egy tetőtér-beépítéses lakóépület két jellemző szerkezeti részletéről! b) Kerámia padlók és falburkolatok Ismertesse a kerámia anyagú burkolatokat, készítésük technológiáját, minőségi követelményeit! 20. a) Válaszfalak Ismertesse a válaszfal fogalmát, fajtáit, kialakításának követelményeit! Mutassa be vázlatrajzokkal egy falazott és egy szerelt válaszfal jellemző szerkezeti részleteit! b) Vízszigetelések anyagai Ismertesse a vízszigetelések anyagait, a talajnedvesség elleni szigetelés technológiáját! 21. a) Kémények Ismertesse a kémény rendeltetését, működését, csoportosítsa a kémények fajtáit, jellemezze kialakításuk szerkezeti megoldásait. Készítsen vázlatrajzot egy falazott kémény szerkezeti részleteiről, magastetős csatlakozásának megoldásáról! b) földmunkák Jellemezze a talajok fajtáit, ismertesse a földmunkavégzés folyamatát, a földpartok megtámasztását, a talajvíz távoltartás és víztelenítés módszereit! 22. a) Ajtók /V

8 Ismertesse az ajtók rendeltetését, alkalmazását, használati követelményeit! Milyen nyitási módokat, ajtótípusokat ismer? Készítsen vázlatrajzot egy belső ajtó jellemző szerkezet részleteiről! b) Vízszigetelés Ismertesse egy talajnedvesség ellen szigetelt pince szigetelésének technológiáját! 23. a) Ablakok Ismertesse az ablakok rendeltetését, alkalmazását, használati követelményeit! Milyen nyitási módokat, ablaktípusokat ismer? Készítsen vázlatrajzot egy hagyományos és egy korszerű ablak jellemző szerkezet részleteiről! b) Fedélszerkezetek építése Ismertesse a torokgerendás és a kétállószékes fedélszerkezet építésének technológiáját, szerkezeti jellemzőit! 24. a) Korszerű monolitikus építés Ismertesse a korszerű monolitikus építési mód lényegét, előnyeit, alkalmazását! Jellemezze a korszerű zsaluzóelemeket és zsaluzási eljárásokat. Készítsen vázlatrajzot egy zsaluzási rendszer jellemző elemeiről, az épület szerkezeti megoldásairól! b) Fémek Ismertesse az építésben használatos fémgyártmányokat, a fémek korrózió elleni védelmét, a fémfelületek mázolásának technológiáját! 25. a) Panelos építési mód Ismertesse a panelos építési mód lényegét, alkalmazását, szerkezeti elemeit, az építés menetét! Készítsen vázlatrajzot egy panelos épület fal- és födém kapcsolatának részleteiről! b) Térelhatároló szerkezetek felújítása Ismertesse a térelhatároló szerkezetek jellemző hibáit, károsodásai! Mondjon példát az utólagos falszigetelés és hőszigetelés megoldásaira! /V

9 26. a) Előre gyártott vasbeton vázak Ismertesse az előre gyártott vasbeton váz fogalmát, előnyeit, alkalmazási lehetőségeit, a vázak szerkezeti rendszerét, fajtáit! Készítsen vázlatrajzot egy választott vasbeton vázrendszer jellemző szerkezeti részleteiről! b) Teherhordó szerkezetek felújítása Ismertesse a teherhordó szerkezetek jellegzetes hibáit, károsodásait, az alapozások, teherhordó falak, födémek, felújítását! /V

10 Szilárdságtan 1. a) Erők, erőrendszerek Ismertesse az erő, a forgatónyomaték, ez erőpár jellemzőit, a statika alaptételeit. az erőrendszerek, eredőjének és egyensúlyának összefüggéseit! b) Vasbeton gerenda méretezése Mutassa be egyszerű példával a négyszög-keresztmetszetű vasbeton gerenda kötött tervezését! 2. a) Tartószerkezetek Ismertesse a tartószerkezetek fajtáit, jellemzőit, támaszelemeit, egyensúlyának feltételeit! b) Vasbeton gerenda ellenőrzése Mutassa be egyszerű példával egy megadott vasalású kéttámaszú vasbeton gerenda ellenőrzését hajlításra és nyírásra lépcsős nyomatéki ábra alapján! 3. a) Külső és belső erők Ismertesse a tartókra ható külső erőket, a keresztmetszetre ható a belső erők meghatározását, a tartók jellemző igénybevételeit! b) Vasbetongerenda méretezése Mutassa be egyszerű példával egy négyszög-keresztmetszetű vasbeton gerenda méretezését adott gerendaszélesség esetét! 4. a) Tartók méretezése Ismertesse a tartószerkezetekkel szemben támasztott követelményeket, a tartószerkezet méretezésének folyamatát, a teherbírás igazolásának elveit és módszereit! b) Kéttámaszú túlnyúló vasbeton gerenda Mutassa be egyszerű példával egy kéttámaszú túlnyúló négyszögkeresztmetszetű vasbeton gerenda ellenőrzését hajlításra! 5. a) Központos húzás Ismertesse a központosan húzott tartószerkezetek húzófeszültségét, alakváltozását a központosan húzott tartó teherbírásának meghatározást! /V

11 b) Konzolos vasbeton lemez Mutassa be egyszerű példával egy megadott vasalású konzolos vasbeton lemez ellenőrzését! 6. a) Központos nyomás Ismertesse a zömök szerkezeti elemek központos nyomó-igénybevételét, a. felfekvéseknél átadódó nyomást, a külpontos igénybevételt, a központosan nyomott oszlop teherbírását! b) "Fejlemezes" vasbeton gerenda Mutassa be egyszerű példával a lemezzel együttdolgozó kéttámaszú vasbeton gerenda ellenőrzését hajlító-igénybevételre! 7. a) Hajlító igénybevétel Ismertesse a hajlítás fogalmát, a keletkező hajlítófeszültségek meghatározását! Hogyan számítható a hajlítással egyidejű nyíró igénybevételnek kitett tartó teherbírása? b) Vasbeton oszlop méretezése Mutassa be egyszerű példával a négyszög-keresztmetszetű központosan nyomott vasbeton oszlop tervezését! 8. a) Tartók alakváltozása Ismertesse a hajlított tartók alakváltozását, a befogott, két- és többtámaszú tartók jellemző alakváltozásait! Melyek az alakváltozás mértékét meghatározó tényezők? b) Vasbeton gerenda nyírási ellenőrzése Mutassa be egyszerű példával a kéttámaszú négyszög-keresztmetszetű vasbeton gerenda vasalásának ellenőrzését nyírásra! 9. a) A betonacél Ismertesse a betonacélok fajtái jelölésének értelmezését, a betonacélok felületi kialakítását, hegeszthetőségét! Részletezze a betonacél szilárdságvizsgálatát! b) Vasbeton lemez méretezése Mutassa be egyszerű példával a kéttámaszú túlnyúló vasbeton lemez vasalásának méretezését! /V

12 10. a) A szilárd beton Ismertesse a beton szilárdulásának folyamatát, a szilárdulást meghatározó tényezőket és körülményeket. Melyek a nyomószilárdság vizsgálatának módszerei, a megszilárdult beton jellemzői? b) Erőrendszer egyensúlya Mutassa be egyszerű példával a statikailag határozott tartószerkezetre ható erőrendszer egyensúlyozását két erővel! 11. a) Vasbeton szerkezetek Ismertesse a vasbeton szerkezet lényegét, alkalmazását, az acélbetétek szerepét a hajlított és a nyomott vasbetonszerkezetekben.! b) Háromtámaszú tartó Mutassa be egyszerű példával a vegyes terhelésű háromtámaszú tartó igénybevételi ábráinak meghatározását! 12. a) A vasbeton gerenda méretezése Ismertesse a hajlított vasbeton gerenda feszültségi állapotait, a szerkezet képlékeny törési határállapotának ábráját, a hajlított gerenda méretezésének összefüggéseit! b) Acélgerenda méretezése Mutassa be egyszerű példával a kéttámaszú hengerelt acélgerenda ellenőrzését hajlításra és nyírásra! 13. a) Vasalási vázak Ismertesse a vasbeton gerenda vasalási vázának tervét, acélbetéteinek ábrázolását! Melyek az acélbetétek kialakításának, védelmének előírásai? b) Központosan nyomott oszlop Mutassa be egyszerű példával a központosan nyomott falazott oszlop ellenőrzését! 14. a) Vasbeton oszlop Ismertesse és rajzzal szemléltesse a vasbeton oszlop vasalási rendszerét, az egyes acélbetétek szerepét az igénybevétel függvényében és a központosan nyomott vasbeton oszlop teherbírásának meghatározását! /V

13 b) Húzott acél tartó Mutassa be egyszerű példával egy központosan húzott acélanyagú szerkezeti elem méretezését, megnyúlásának számítását! 15. a) Vasbeton fal és koszorú Ismertesse a vasbeton fal és faltartó fogalmát, a vasbeton falak alkalmazását. fal és vasalási rendszerét, a vasbeton koszorú szerepét, kialakításának szabályai! b) súlypont Mutassa be egyszerű példával egy összetett keresztmetszetű tartószerkezet súlypontjának meghatározását! 16. a) Vasbeton gerenda Ismertesse a vasbeton gerendák fajtáit, alkalmazását. Vázolja fel a gerenda vasalási rendszerét, a fő acélbetétek vezetését, a gerenda keresztmetszetére, sorolja fel a vasalására vonatkozó szerkesztési előírásokat! b) Inercianyomaték Mutassa be egyszerű példával egy összetett keresztmetszet fő inercianyomatékainak meghatározását! 17. a) Vasbeton lemez Ismertesse a vasbeton lemezek fajtáit, alkalmazását. Vázolja fel a vasbeton lemezek vasalási rendszerét, a fő acélbetétek vezetését, ismertesse a lemez keresztmetszetére, vasalására vonatkozó szerkesztési előírásokat! b) Kéttámaszú tartó Mutassa be egyszerű példával a vegyes terhelésű, vízszintes és ferde tengelyű kéttámaszú tartó belsőerő ábráit! 18. a) Bordás vasbeton lemez Ismertesse a bordás vasbeton lemezek fajtáit, vázolja fel a lemezek és bordák teherviselési vasalási rendszerét, a bordás vasbeton lemez méretezését! b) Csuklós többtámaszú tartó Mutassa be egyszerű példával a vegyes terhelésű csuklós többtámaszú tartó belső erő ábráinak meghatározását! /V

14 19. a) Előregyártott vasbeton szerkezetek Ismertesse az előregyártás lényegét, alkalmazását, az előregyártás technológiákat, az előregyártott vasbeton szerkezeti elemek fajtáit azok méretezésének elveit! b) Szegecskötés Mutassa be egyszerű példával a központosan húzott hevederes acélszerkezet és szegecskötés méretezését! 20. a) Feszített vasbeton szerkezetek Ismertesse a feszített vasbetonszerkezetek fogalmát, anyagait, alkalmazását, feszültségeit az. elő- és utófeszített tartószerkezet készítését! b) Összetett keresztmetszetű fagerenda Mutassa be egyszerű példával az összetett keresztmetszetű fagerenda ellenőrzését hajlításra és hajlítással egyidejű nyírásra! 21. a) Különleges vasbeton szerkezetek Ismertesse a vasbeton keretszerkezetek igénybevételeit, szerkezeti kialakítását vasalási rendszerét, az ív és héjszerkezetek alkalmazását, fajtáit! b) Téglapillér Mutassa be egyszerű példával a központosan nyomott téglapillér ellenőrzését! 22. a) Talajok Ismertesse a talajok fajtáit, azok jellemzőit, vizsgálatát, állapotváltozásait, az alapozások tervezése szempontjából kedvező és kedvezőtlen, valamint az alapozásra nem alkalmas talajokat! b) Erőrendszer eredője Mutassa be egyszerű példával a szétszórt síkbeli erőrendszer eredőjének meghatározását számítással! 23. a) Síkalapok Ismertesse a sávalapok kialakításának, méretezésének elveit, vázolja a vasbeton pilléralap és lemezalap vasalási rendszerét! b) Előre gyártott vasbeton gerenda Mutassa be egyszerű példával az előre gyártott vasbetongerendás, béléstestes födém gerenda ellenőrzését súlyelemzés alapján! /V

15 24. a) Acélszerkezetek anyagai Ismertesse az acél tartószerkezetek anyagait, az acéltermékek és kötőelemek választékát, minőségi jellemzőit az acél korrózióvédelmét! b) Kéttámaszú vasbeton lemez Mutassa be egyszerű példával a kéttámaszú vasbeton lemez vasalásának méretezését! 25. a) Acélszerkezeti elemek Ismertesse az acélgerendák, rácsos tartók. egy és többtagú acéloszlopok kialakítását, az alap, oszlop és oszlop gerenda kapcsolatai! b) Vasbeton oszlop Mutassa be egyszerű példával a négyszög-keresztmetszetű központosan nyomott vasbeton oszlop vasalásának ellenőrzését! /V

16 Szervezési és vállalkozási ismeretek 1. a) Építés, beruházás Rendszerezze az építmények létrehozásával és fenntartásával kapcsolatos tevékenységeket! Mutassa be példával egy beruházás megvalósításának szereplőit és lebonyolításának folyamatát.! b) Vállalkozási formák Ismertesse a vállalkozási formákat, jellemezze a jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozásokat! Melyek a vállalkozás beindításának feltételei, mi a marketing tevékenység? 2. a) Műszaki szabályozás, építési igazgatás Ismertesse az építésszabályozás célját, területeit, részletezze az országos és helyi szabályozás eszközeit! Fejtse ki, melyek az építésigazgatás szervei, milyen feladatot látnak el az építési hatóságok? b) Üzleti terv Mutassa be az üzleti terv részeit! Melyek a gazdálkodás szempontjából fontos információk, amelyeket egy vezető felhasználhat döntései során? Ismertesse a hitelfelvétel lehetőségeit! 3. a) Tervezés, építési engedélyezési eljárás Ismertesse a tervezési tevékenység tartalmát, feladatait, feltételeit! Részletezze az építési tervek fajtáit és azok tartalmát! Egy családi ház példáján mutassa be az építési engedélyezési és használatbavételi eljárás folyamatát! b) Könyvvezetési kötelezettség Milyen bejelentkezési és könyvelési kötelezettségük van a vállalkozásoknak? Mit kell tartalmaznia egy ÁFA elszámoláshoz használt bizonylatnak? Mi a különbség számla és nyugta között? 4. a) Vállalkozásba adás, vállalkozási szerződés Ismertesse a beruházások vállalkozásba adását, az ajánlati felhívástól a szerződéskötésig! Részletezze az építési szerződések fajtáit, mutassa be egyszerű példával a szerződés tartalmát! b) Vállalkozás megszűnése A vállalkozás eredménye, problémái, eladósodás. Csődeljárás. Melyek a vállalkozás megszűnésének módjai? /V

17 5. a) Építési szervezetek, az építés irányítása Ismertesse az építés főbb vállalkozási formáit, az építési központi s helyszíni irányításának szervezeti felelősségi rendszerét! Részletezze az építésvezető és a művezető feladatait, kiválasztásának szempontjait! b) Vállalkozási szerződés Mutassa be a jogi személyiséggel rendelkező vállalkozási formákat, jellemezze azokat! Mit kell tartalmaznia egy vállalkozási szerződésnek? 6. a) Műszaki előkészítés, építésirányítás Mi a műszaki előkészítés? Ismertesse, feladatait a vállalkozói ajánlat előkészítésében! Részletezze az építés műszaki vezetőjének a kivitelezés előkészítésével összefüggő feladatait! b) Hitel, törlesztés Ismertesse egyszerű példával a vállalkozás hitelfelvételének lehetőségét, mutassa be a kamat és a törlesztés meghatározását! 7. a) Költségvetési kiírás Ismertesse a költségvetési kiírás és az építési költségvetés fogalmát, szerepét! Részletezze a tételes költségvetés készítésének menetét, eszközeit! b) Éves beszámoló Ismertesse a vállalkozás éves beszámolójának készítését, a mérlegkészítés, eredmény-kimutatás tartalmát!! 8. a) Költségek, az építmény ára Ismertesse egyszerű példával az építmények árképzésének sémáját! Részletezze a közvetlen meghatározásának eszközeit, módszereit és a közvetett költségeket! b) Jogszabályok, munkaügyi szabályozás Ismertesse a jogszabályok hierarchiáját, mutassa be a Polgári Törvénykönyv jogrendszerét! 9. a) Munkamenet ütemtervek Ismertesse az építési ütemtervek fajtáit, alkalmazásuk területeit! Egyszerű példával mutassa be a munkaidő-, létszám és anyagszükséglet meghatározását! /V

18 b) Munkaügyi szabályozás Ismertesse a munkaügyi szabályozás formáit! Mely szervezetek alkotják az Országos Érdekegyeztető Tanácsot, mi az OÉT feladata? 10. a) Építési ütemtervek építési időtartam Ismertesse, hogyan készül egy építmény kiviteli munkáinak munkamenet ütemterve! Mutassa be egyszerű példa segítségével az építési folyamat grafikus ábrázolását, a sávos és a hálódiagramos ütemtervet! b) Kollektív szerződés Ismertesse a munkaviszony létesítésének jogi kereteit! Mi a kollektív szerződés, mit tartalmaz? Hogyan rendezhető a munkaügyi vita? 11. a) Szerkezetépítés Ismertesse egy alápincézett, talajvíznyomás elleni szigeteléssel készülő, magastetős épület szerkezetépítésének technológiai menetét! b) Munkabér Mi alapján történhet a munkabérek meghatározása? Mi a bérpótlék, a munkaidő és a pihenőidő? Ismertesse a munkavállalót megillető szabadság fajtáit! 12. a) Szakipari munkák Ismertesse egy hagyományos szerkezetű családi ház szakipari és épületgépészeti munkálatainak technológiai sorrendjét! b) Munkavédelem, anyagi felelősség Ismertesse a munkahelyi balesetek, foglalkozási ártalmak elleni védelem eszközeit! Mi a teendő üzemi baleset esetén? Milyen egészségügyi ellátás illeti meg a munkavállalót? Mi a munkáltató és a munkavállaló anyagi felelőssége? 13. a) Felvonulás, anyagfogadás, kezelés Ismertesse az építési munkahely átvételének, az építési helyszín berendezésének feladatait! Részletezze, milyen szempontokat kell figyelembe venni a belső közlekedési úthálózat kiépítése, az igazgatás, szociális ellátás, és raktározás felvonulási épületeinek kialakítása során! b) Fegyelmi felelősségrevonás Mi a fegyelmi felelősségre vonás menete? Mit kell tartalmaznia a fegyelmi határozat jegyzőkönyvének? 14. a) Organizációs, szervezési terv, az építés közműellátása /V

19 Ismertesse az organizációs elrendezési terv készítésének menetét, egyszerű példával szemléltesse annak tartalmát! Részletezze, milyenmódon biztosítható az építkezés közmű és energiaellátása! b) Adóredszer Ismertesse a gazdálkodást érintő fontosabb adóelőírásokat és azok értelmezését! 15. a) Munkahelyi adminisztráció számlázás Ismertesse az építés helyszíni kivitelezésének nyilvántartási, adminisztrációs eszközeit, részletezve az építési napló tartalmát, vezetését és a számlázás technikáját! b) Munkaviszony megszűnése Munkaviszony megszűnése és megszüntetése. Mi a felmondási idő, a felmentési idő, a végkielégítés, hogyan állapítják meg ezek mértékét? Melyek a munkanélküliek ellátásának formái? 16. a) Műszaki ellenőr Ismertesse a műszaki ellenőrzés jelentőségét, a műszaki ellenőr feladatait és jogait a munkahely átadás-átvételi eljárástól a próbaüzemig! b) Érdekvédelem Ismertesse a vállalkozáson belüli és kívüli érdekegyeztetési folyamatokat! Mi az érdekvédelmi szervezetek szerepe, hatásköre? 17. a) Földmunkák gépesítése, alapozások gépesítése Ismertesse a föld kiemelésének, szállításának, földfeltöltés készítésének és tömörítésének jellemző gépeit, a talajszint-süllyesztés berendezéseit, az alapozások, mélyalapozások (kútalap, fúrt és vert cölöpalap) gépesítését! b) Társadalombiztosítás Ismertesse a társadalombiztosítás és egészségbiztosítás rendszerét és eszközeit! Mutassa be példával a társadalombiztosítási járulékot! 18. a) Anyagellátás, gépellátás Ismertesse az építéshelyi anyagfogadás, anyagtárolás anyagnyilvántartás, bevételezés, utalványozás és anyagkiadás feladatait, a munkahelyi gépellátás, gépkezelés tennivalóit! /V

20 b) Vezetési eszközök, stílusok Ismertesse a vezetés eszközeit és a jellemző vezetési módszereket, a vezetési stílusokat! 19. a) Szállításgépesítés,emelőgépek Ismertesse az építési anyagok és termékek rakodása, szállításának gépesítését! Milyen emelőgépek használhatók az előre gyártott elemek elhelyezésére? b) A termék értéke, amortizáció Melyek a termékek értékének részei? Mi az amortizáció? Jellemezze az amortizációs leírási módokat! Ismertesse az amortizációs körforgást! 20. a) Műszaki átadás-átvételi eljárás Ismertesse a próbaüzem, a műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítását, a mennyiségi, minőségi hiányok felvételét, a hiánypótlás követelményeit! Milyen szavatossági, jótállási kötelezettségei vannak a kivitelezőnek? b) Termelési költség Elemezze a termelés költségeit! Ábrázolja a költségek és az árbevétel közötti kapcsolatot! Mi a fedezeti pont? Egy számpéldán határozza meg, hogy milyen termelési mennyiség mellett érhető el a megadott nyereség! 21. a) Építmény minősége, szavatosság, jótállás Ismertesse az építési termékek, építési munkák minőségi alkalmasságának, minőségi osztályba sorolásának eszközeit, eljárásait! Értelmezze, hogy mi a jótállás és a szavatosság! b) Személyi jövedelemadó Ismertesse a SZJA fogalmát és az adóbevallás készítésének menetét! Milyen adófizetési és adóbevallási kötelezettségei vannak az egyéni vállalkozóknak? 22. a) Épületek üzemeltetése, fenntartás, felujítás Ismertesse az üzemeltetés, karbantartás, felújítás, korszerűsítés fogalmát, feladatait! Részletezze egy épület felújítási folyamatának lépéseit, jellemző szerkezeti felújítási munkáinak szervezési sajátosságait! b) Általános forgalmi adó Jellemezze a az általános forgalmi adót (ÁFA), emelje ki főbb jellemzőit! Hogyan épül be az ÁFA a végtermék árába? Mit jelent az alanyi és a tárgyi adómentesség? /V

21 23. a) Települések üzemeltetése Ismertesse a települések kommunális szolgáltatásainak feladatait, azok ellátásának szervezeti kereteit! Részletezze egy településen az üzemeltetési minőség jellemző javítási lehetőségeit a köztisztaság, hulladékkezelés, zöldterület ellátás, útfenntartás szennyvízelvezetés és tisztítás területén! b) Nemzetgazdaság, gazdálkodás Mi a nemzetgazdaság, melyek a legfontosabb területei és mutatói? Mi az infláció? Melyek a termelési tényezők? Mutassa be az építőipari gazdálkodás sajátosságait! 24. a) Környezetvédelem Ismertesse az építési-szerelési tevékenységből adódó jelentősebb környezeti terheléseket és szennyezéseket, valamint azok csökkentésének lehetőségeit! Határozza meg a műemlék fogalmát, jelentőségét! Melyek az épített és természetes környezet védelmének eszközei, szervezetei? b) Piac, pénz Ismertesse a piac fogalmát, szerepét a gazdaságban, jellemezze a piac mozgásait! Mutassa be a gazdálkodás körfolyamatát! Ismertesse a pénz kialakulását, szerepét, az értékpapírt és a tőzsdét! /V

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Mélyépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: Beruházás folyamata, résztvevői, kapcsolatuk, a kapcsolattartás módjai és vállalkozási ismeretek, mélyépítési technológiák, gépesítésük és munka valamint környezetvédelme A

Részletesebben

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 1.a. Ismertesse a kereskedelem helyét és szerepét a nemzetgazdaságban! A kereskedelem fogalmát, feladatát. b. Ismertesse a fogyasztónak a kereskedelemmel, a bolttal

Részletesebben

a burkolat meghibásodásának okait, azok javítási módszereit, hasonlítsa össze a terazzó és a simított betonpadló burkolatot anyagának összetételét,

a burkolat meghibásodásának okait, azok javítási módszereit, hasonlítsa össze a terazzó és a simított betonpadló burkolatot anyagának összetételét, Szakismeret 1. 2. 3. a) Sorolja fel az építőipari alapfogalmak közül az épület és az alaprajz fogalmát, az épületek csoportosítását, alapvető követelményeit, az épületet érő hatásokat, az épületszerkezet

Részletesebben

Sz e g a Bo o k s Kf t. Kö n y v k ata l ó g u s 2009

Sz e g a Bo o k s Kf t. Kö n y v k ata l ó g u s 2009 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra RSZ 0-01. Szerényi István - Gazsó Anikó: Építőipari alapgyakorlatok ISBN 963 210 834 5 Kiadás éve: 2003. Oldalszám: 224 oldal, A/4 Ábrák száma:

Részletesebben

52 214 01 0000 00 00 Lakberendező Lakberendező

52 214 01 0000 00 00 Lakberendező Lakberendező A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ta rta l o m j e g y z é k

Ta rta l o m j e g y z é k Ta rta l o m j e g y z é k 1. Mé r t a n i a l a pf o g a l m a k... 5 1.1. Mértékegységek, a mérés... 5 1.2. A műszaki rajz eszközei, rajzi szabványok... 9 1.2.1. Rajzeszközök... 9 1.2.2. Szabványos papírméret...11

Részletesebben

Gazdálkodás. 2. Ismertesse a reklám kialakításának szempontjait, a fogyasztói és a vásárlói magatartást, a piackutatás elveit és módszereit!

Gazdálkodás. 2. Ismertesse a reklám kialakításának szempontjait, a fogyasztói és a vásárlói magatartást, a piackutatás elveit és módszereit! 2 Gazdálkodás 1. Ismertesse a vállalkozás előkészítését, az előkészítés szempontjait termék vagy szolgáltatás esetében, a vállalkozások sikerének legfontosabb tényezőit, a vállalkozás egyensúlyi feltételeit,

Részletesebben

Faipari gépek és technológiák

Faipari gépek és technológiák 1. 2. 3. Faipari gépek és technológiák pont Technológia: az iparág gyártási eljárásai pont Anyagismeret: az anyagok, és alkalmazási eljárásai vagy géptan: - a gép helye a technológiában - a gép felépítése,

Részletesebben

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.) Az épület tartószerkezetére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.1.

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek MKEH-21 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti közzétételéről Az iparügyekért

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek MKEH-40 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti közzétételéről Az iparügyekért

Részletesebben

KOMPLEX KÉRDÉSEK. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén

KOMPLEX KÉRDÉSEK. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGA KOMPLEX KÉRDÉSEK 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén 2. Lakópark építése mozgásveszélyes területen 3. Kereskedelmi épület építése felhagyott gyártelepen,

Részletesebben

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens. Ábrázoló geometria. nincs előfeltétel

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens. Ábrázoló geometria. nincs előfeltétel PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 0 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens oldal /7 Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek PM-SANF90 Felhasználói programok alkalmazása

Részletesebben

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u.

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. OROSZLÁNY Építészeti ajánlatkérési tervdokumentáció Építtető: Megrendelő: Projekt műszaki előkészítő: H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. Svorcz Gábor H-2890 Tata, Akácfa

Részletesebben

5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes

5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes 5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Anyag- és gyártásismeret 2. Szakmai ismeret Megjegyzések: 1. Az Anyag- és gyártásismeret vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban megválaszolható feladatrészeket tartalmaznak.

Részletesebben

KŐMŰVES. alapján készült.

KŐMŰVES. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

33 582 03 1000 00 00 Burkoló Burkoló 33 582 03 0100 31 01 Hidegburkoló Burkoló

33 582 03 1000 00 00 Burkoló Burkoló 33 582 03 0100 31 01 Hidegburkoló Burkoló Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.01. Iktatószám: 3598/2016 CPV Kód: 45000000-7 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.01. Iktatószám: 3598/2016 CPV Kód: 45000000-7 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon számú pályázat keretében kivitelezési munkák szociális bérlakások kialakítása - 1. rész tájékoztató a 3. sz. módosításról

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119 Eredménytájékoztató-Orvosi rendelő felújítása, bővítése az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119 azonosítószámon nyilvántartott Orvosi rendelő korszerűsítés Nagycsécs községben projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának és a

Részletesebben

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány 1. Ismertesse az állékonyság alapkérdését. 2. Ismertesse szabadon álló és megtámasztott földtestek egyensúlyi kérdését! 3. Ismertesse a földmunkák végzése során

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza. A tételekhez segédeszköz

Részletesebben

7/3 Szigetelések hibái

7/3 Szigetelések hibái ÚJ OTÉK 7/3 1 7/3.1 A szigetelés funkciója Az épület szerkezeteit védő szigetelések fő funkciója és célja, hogy a falakat és padlószerkezeteket megóvja és elhatárolja a víznyomástól, talajnedvességtől,

Részletesebben

Szakmai ismeret. b/ Ismertesse, milyen tűzrendészeti szabályok vonatkoznak a műanyag tekercselt padlóburkolatok

Szakmai ismeret. b/ Ismertesse, milyen tűzrendészeti szabályok vonatkoznak a műanyag tekercselt padlóburkolatok Szakmai ismeret 1. a/ Sorolja fel, milyen aljzatok készülnek fa és a műanyag padlóburkolatok alá. Vázolja fel kettőnek a rétegfelépítését a födémtől indulva! b/ Ismertesse, milyen tűzrendészeti szabályok

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4.

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4. 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 2016.01.01 2017.12.31 8 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı tanfolyam

Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı tanfolyam Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı tanfolyam Mőszaki ismeretek Szerkezeti ismeretek É P Ü L E T S Z E R K E Z E T E K Fı szerkezeti csoportok Teherhordó szerkezetek (Kiegészítı szerkezete) Szakipari

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 2.

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

Szakképesítés: 34 582 06 Kályhás Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Tüzelőberendezés építése, beüzemelése, karbantartása

Szakképesítés: 34 582 06 Kályhás Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Tüzelőberendezés építése, beüzemelése, karbantartása A vizsgafeladat ismertetése: szóbeli vizsgatevékenység központilag előállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket tartalmazza A tételekhez segédeszköz nem használható.

Részletesebben

KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 15 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kőműves 3. 3.1

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám A Kormány 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103.

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései a 4. szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témaköröket tartalmazza. A tételhez segédeszköz nem használható.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz

Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz EMELTSZINTŰ FŰTÉSKÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz Általános leírás: Az áttervezésre

Részletesebben

15/2008. (III.28.) rendelete

15/2008. (III.28.) rendelete 1 Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal K i s k u n f é l e g y h á z a V á r o s Ö n k o r m á n y z a t K é p v i s e lőtestületének 15/2008. (III.28.) rendelete az iparosított technológiával

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola SZAKMAI HELYI TANTERV Készítették: Nyemcsokné Antal Mónika Orphanides Mária Budapest, 2014. - 1 - I. Szakmacsoportos alapozás kifutó rendszerben KERESKEDELEM

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 16/2003. (IX.12.) Ör. számú rendelete a lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról. ( a rendeletet módosító 13/2005. (V. 19.),

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A Gépészeti alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki szakterület

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A továbbiakban a szóbeli vizsgára a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdésének és 28. -ának előírásai érvényesek.

A továbbiakban a szóbeli vizsgára a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdésének és 28. -ának előírásai érvényesek. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (1) bekezdése szerint "A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter

Részletesebben

Egykori üdülőépület felújításának és korszerűsítésének dokumentációja 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz.

Egykori üdülőépület felújításának és korszerűsítésének dokumentációja 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz. MŰSZAKI LEÍRÁS Készült a Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz. alatti ingatlanon lévő lakóépület felújítási és korszerűsítési dokumentációjához. 1./ Előzmények, helyszín, környezet Az épület

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/35

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/35 Mecseki ökoturisztikai élménypark kialakítása a pécsi állatkert funkcióbővítő fejlesztésével és kerékpár turisztikai infrastruktúra fejlesztésével - 2. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K Ö Z L Ö N Y 9/2006. (V. 10.) Ör. rendelet Oroszlány Város Önkormányzata

Részletesebben

2. Ismertesse az állami munkavédelmi feladatok végrehajtásáért felelős szerveket! Melyek az OMMF és az ANTSZ legfontosabb feladatai?

2. Ismertesse az állami munkavédelmi feladatok végrehajtásáért felelős szerveket! Melyek az OMMF és az ANTSZ legfontosabb feladatai? 2 Környezetvédelem, ökológia és munkabiztonság az építési tevékenységben 1. Ismertesse a munkavédelem célját, a munkaadó és a munkavállaló jogait és kötelességeit! Határozza meg a munkavédelem két fő területét!

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek MKEH-42 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti közzétételéről Az iparügyekért

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályok változásai. Lestyán Mária, 2016. 03. 11.

Tűzvédelmi szabályok változásai. Lestyán Mária, 2016. 03. 11. Tűzvédelmi szabályok változásai Lestyán Mária, 2016. 03. 11. Bemutatkozás: Lestyán Mária építésztervező szakmérnök ROCKWOOL Hungary Kft. Szakmai kapcsolatokért felelős igazgató TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi

Részletesebben

Az épületegyüttes 1962-ben épült Harmati János tervei nyomán, három fő tömegből áll; a főépület, tornaterem épülete, illetve a balettszárny.

Az épületegyüttes 1962-ben épült Harmati János tervei nyomán, három fő tömegből áll; a főépület, tornaterem épülete, illetve a balettszárny. 1 Az épületegyüttes 1962-ben épült Harmati János tervei nyomán, három fő tömegből áll; a főépület, tornaterem épülete, illetve a balettszárny. Vizsgálataink, a szerkezetek meghatározása főleg szemrevételezés

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram

Panel Plusz Hitelprogram MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest, 2009. november 2. Hatályos: 2009. november 2-tıl Sikeres Magyarországért

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE. A.1. függelék. Hatályos szabványok gyűjteménye

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE. A.1. függelék. Hatályos szabványok gyűjteménye A 1 függelék Szabványkatalógus BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE (AJÁNLÁS) A.1. függelék Hatályos szabványok gyűjteménye Megjegyzés: Új, vagy módosított

Részletesebben

8. Energiatermelő rendszerek üzeme

8. Energiatermelő rendszerek üzeme Energetika 83 8. Energiatermelő rendszerek üzeme Az energia termelését (=átalakítását) műszaki berendezésekben valósítjuk meg. Az ember sütési-főzési feladatokra tűzhelyeket, fűtés biztosítására: kandallókat,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGASÉPÍTŐ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. november 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

54 215 01 0000 00 00 Műemlékfenntartó technikus Műemlékfenntartó technikus 54 582 03 0000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus

54 215 01 0000 00 00 Műemlékfenntartó technikus Műemlékfenntartó technikus 54 582 03 0000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

3. sz. szerződésmódosítás-bodrogkeresztúr Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése

3. sz. szerződésmódosítás-bodrogkeresztúr Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése 3. sz. szerződésmódosítás-bodrogkeresztúr Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE Alapítva: 1973. 9026 Győr, Egyetem tér 1.

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE Alapítva: 1973. 9026 Győr, Egyetem tér 1. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE Alapítva: 1973. 9026 Győr, Egyetem tér 1. 9007 Győr, Pf. 701 Tel: 96/503 456 Fax: 96/613 670 E-mail: szese@sze.hu Számlaszám: Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 10300002-33222154-00003285

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés 3. sz. módosításáról - KDOP-3.1.1./D1-12-k-2012-0001 - kivitelezési építési beruházás

Tájékoztató a szerződés 3. sz. módosításáról - KDOP-3.1.1./D1-12-k-2012-0001 - kivitelezési építési beruházás Tájékoztató a szerződés 3. sz. módosításáról - KDOP-3.1.1./D1-12-k-2012-0001 - kivitelezési építési beruházás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Tájékoztató

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Lakóépület felújítási programja (2005) módosítására

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Lakóépület felújítási programja (2005) módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Lakóépület felújítási programja (2005) módosítására Készítette: Ghazal Mónika igazgatóhelyettes

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Hatályos: 2013.07.09-7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

"Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója

Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása tárgyú eljárás eredménytájékoztatója "Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról 1. oldal 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h)

Részletesebben

Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

N31 405. számú ügyrend

N31 405. számú ügyrend N31 405. számú ügyrend Csatlakozó és mérőhely létesítés, bővítés szabályai Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és Kereskedői Kapcsolatok Osztály 2016. Nyomtatásban csak tájékoztató jellegű!

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, ÁDÁM IVÁN UTCA 1. SZÁM ALATTI 4768 HRSZ.-Ú INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

Ásványi hőszigetelőlap. Ytong Multipor

Ásványi hőszigetelőlap. Ytong Multipor Ásványi hőszigetelőlap Tartalom Ásványi hőszigetelő rendszer előnyei... 5 Környezettudatos gondolkodás és fűtési költség-megtakarítás.... 6 Hosszú életű épületek, építési károk megakadályozása.... 7 Tömör,

Részletesebben

1. A természetes kőanyagok... 5 3. HAbArcsok... 33 2. építési kötőanyagok... 17 4. burkolatragasztók... 47

1. A természetes kőanyagok... 5 3. HAbArcsok... 33 2. építési kötőanyagok... 17 4. burkolatragasztók... 47 Ta rta l o m j e g y z é k 1. A t e r m é s z et e s k ő a n y a g o k... 5 1.1. Adalékanyagok... 5 1.2. Szemmegoszlás és vizsgálata... 7 1.3. Adalékanyagok szemmegoszlás szerint... 10 1.3.1. Agyag és

Részletesebben

Úttartozékoknak nevezzük a padkán, a járdán és az út mentén elhelyezett elemeket.

Úttartozékoknak nevezzük a padkán, a járdán és az út mentén elhelyezett elemeket. 4. tétel Forgalomtechnikai eszközök, úttartozékok Sorolja fel az úttartozékokat (padkán, járdán, út mentén)! Jellemezze a vezetőoszlop és a vezetőkorlát korszerű kialakításának szempontjait! Beszéljen

Részletesebben

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE Magyar Népköztársaság Országos Szabvány ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE MSZ 15023-87 Az MSZ 15023/1-76 helyett G 02 624.042 Statical desing of load carrying masonry constructions

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

31 582 06 0010 31 01 Emelőgépkezelő Építő- és anyagmozgatógép kezelője

31 582 06 0010 31 01 Emelőgépkezelő Építő- és anyagmozgatógép kezelője A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0606 Közlekedésépítő technikus általános feladatai 0606/3 Közlekedésépítésirányítás

Részletesebben

BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék HOMLOKZATBURKOLATOK. 2012. május

BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék HOMLOKZATBURKOLATOK. 2012. május BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék Épületszerkezettan 3. Ellenőrző kérdések Előadó: dr. Hunyadi Zoltán HOMLOKZATBURKOLATOK 2012. május ÁTTEKINTÉS, KÖVETELMÉNYEK Ismertesse a homlokzatburkolat

Részletesebben

A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról 1 Melléklet BM/10166/2011. számú előterjesztéshez A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról Az épített

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6207-11 Légtechnikai rendszerszerelői feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6207-11 Légtechnikai rendszerszerelői feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6207-11 Légtechnikai rendszerszerelői feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6207-11/2 Klíma- és légtechnikai szerelési

Részletesebben

Számítógépek. 2.a) Ismertesse a kombinációs hálózatok alapelemeit és a funkcionálisan teljes rendszer

Számítógépek. 2.a) Ismertesse a kombinációs hálózatok alapelemeit és a funkcionálisan teljes rendszer Számítógépek 1.a) Ismertesse az információ analóg és digitális leképzésének lehetőségeit, a számrendszereket és a gyakoribb kódrendszereket! Jellemezze a logikai függvényeket, és mutassa be az egyszerűsítési

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 2 Villamos gépek és hajtások 1. a/ A villamos tér - Jellemezze a villamos teret! Ismertesse a térerősség

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM BESZERZÉSI HIVATAL Nyt. szám: 733-25/2016 KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A MH Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztésének tervezési feladatai a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

UNION-Üzlettárs Vagyonbiztosítási Különös Feltételek

UNION-Üzlettárs Vagyonbiztosítási Különös Feltételek UNION-Üzlettárs Vagyonbiztosítási Különös Feltételek Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban biztosító) a jelen Különös Feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy díjfizetés

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A tételhez segédeszköz nem használható. A feladatsor első részében található 1 25-ig

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 1. oldal 1 21-003-5.1.1.2 (23) Munkaárok földkiemelése dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, III. talajosztály 1 m3............ 2 31-000-13.2 (69) Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.869/ 14 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

[Egységes szerkezet] 1 Módosította a 18/2015. (V. 08.) önkormányzati rendelete

[Egységes szerkezet] 1 Módosította a 18/2015. (V. 08.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V: 08.) önkormányzati rendeletével módosított 26/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti-műszaki

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. MK E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v04 Földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése és megszüntetése Azonosító: EDD-MK-21-01-v04 Oldalszám: 1/111

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 11342-1 /G30/2013. MISKOLC, József A. u. 44. szám alatti 4800 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

Részletesebben

Kéményfelújítás. MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás 2010. november 23.

Kéményfelújítás. MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás 2010. november 23. Kéményfelújítás MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás 2010. november 23. 1 A gravitációs kéményrendszerek típusai Egyedi kémény (MSZ-04-82-2:1985) Egycsatornás győjtıkémény 2 A gravitációs kéményrendszerek

Részletesebben

2. Az ingatlan területi elhelyezkedése, megközelitése, közmű és infrastrukturális ellátottsága:

2. Az ingatlan területi elhelyezkedése, megközelitése, közmű és infrastrukturális ellátottsága: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése 1008. Budapest,, Tárgy: Javaslat a Budapest, X. ker. Fokos u.

Részletesebben

Partnerséget építünk. Nehéz építési mód elemei, sajátosságai

Partnerséget építünk. Nehéz építési mód elemei, sajátosságai Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget építünk Vállalkozások a fenntartható városfejlesztésért HUSK/1001/1.1.2/0046- SUSTAIN Nehéz építési mód elemei, sajátosságai

Részletesebben

Szentes, Kossuth tér 5. sz. Vállalkozói- Civil központ felújításának kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében 1. számú szerződésmódosítás

Szentes, Kossuth tér 5. sz. Vállalkozói- Civil központ felújításának kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében 1. számú szerződésmódosítás Szentes, Kossuth tér 5. sz. Vállalkozói- Civil központ felújításának kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében 1. számú szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/14 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

A fogyasztás mérőhely anyagszükséglete

A fogyasztás mérőhely anyagszükséglete 1. Művezetője átadja egy elosztó-berendezés egyvonalas kapcsolási rajzát. Megkéri, mondja el munkatársainak, hogyan kell elkészíteni az adott elosztó-berendezést. A kapcsolási rajzról ki kell gyűjteni

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE UDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI és SZERVEZÉSI TNSZÉK dr. Neszmélyi László Z ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE - 2015. - Tartalom 1. EVEZETÉS... 4 2. Z ÉPÍTÉSEN

Részletesebben

O R T O P É D I A I M Û SZ E R É SZ

O R T O P É D I A I M Û SZ E R É SZ Magyar Kereskedelmi és Iparkamara O R T O P É D I A I M Û SZ E R É SZ MESTERVIZSGASZINT ÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK - 1998. - I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek)

Részletesebben

"Többfunkciós szolgáltató központ kialakítása Hernádvécse községben" - tájékoztató a szerződés 1. számú módosításáról

Többfunkciós szolgáltató központ kialakítása Hernádvécse községben - tájékoztató a szerződés 1. számú módosításáról "Többfunkciós szolgáltató központ kialakítása Hernádvécse községben" - tájékoztató a szerződés 1. számú módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/42 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

c) A controlling fogalma és a szervezetek vezetésével való kapcsolata. Fizetési eszközök a nemzetközi elszámolásokban.

c) A controlling fogalma és a szervezetek vezetésével való kapcsolata. Fizetési eszközök a nemzetközi elszámolásokban. 1. a) A jogforrás fogalma. A Magyar Köztársaság jogalkotó szervei. A jogszabályok kihirdetése. A jogviszony, jogképesség és cselekvőképesség. A jogi személy. A makroökonómia kialakulása, fontosabb irányzatai.

Részletesebben