Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek /V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V"

Átírás

1

2 Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 2

3 Villamos gépek és hajtások 1. a/ A villamos tér - Jellemezze a villamos teret! Ismertesse a térerősség fogalmát és mértékegységét! - Ismertesse Coulomb törvényét, a potenciál fogalmát, a feszültség fogalmát és mértékegységét! - Ismertesse a kapacitás fogalmát és mértékegységét! b/ Frekvenciaváltók - Ismertesse a forgógépes frekvenciaváltókat! - Ismertesse a statikus frekvenciaváltókat! - Ismertesse az alkalmazási lehetőségeiket! c/ A műszaki rajzok dokumentálása - Melyek a műszaki rajzok dokumentálására szolgáló alapvető rajzi szabványok? - Milyen dokumentációs rendszere van a műszaki rajzoknak? Mutasson be példákat dokumentációs rendszer alkalmazására! 2. a/ A mágneses tér - Ismertesse a mágneses tér fogalmát és jellemzőit! - Ismertesse a mágneses indukció és a mágneses fluxus fogalmát és mértékegységeit! - Ismertesse a gerjesztés fogalmát, a gerjesztési törvényt, a mágneses Ohmtörvényt! - Jellemezze a ferromágneses anyagok viselkedését a mágneses térben! b/ Egyenáramú hegesztőgenerátorok - Ismertesse a követelményeket! - Ismertesse néhány típus szerkezetét, működési és szabályozási elvét! - Ismertesse az alkalmazását! c/ A vetületi ábrázolás - Ismertesse a vetületi ábrázolás lényegét, alapvető szabályait! - Mutasson be példákat testek ábrázolására egy és több vetületben! 3. a/ Egyenáramú hálózatok - Ismertesse az energiaforrásokat, az energiaforrások kapcsolását és jellemzőit! - Ismertesse a villamos áram hő- és vegyi hatását! - Ismertesse a villamos munka, teljesítmény, hatásfok fogalmát! b/ Ívhegesztő transzformátorok - Ismertesse az ívhegesztő áramforrások jellemzőit! - Ismertesse a hegesztő transzformátorok kialakítási, működési elvét! - Ismertesse az áramszabályozás fogalmát! - Ismertesse az egyenirányítós hegesztő-berendezéseket! c/ Axonometrikus ábrázolás - Ismertesse az axonometrikus ábrázolás feladatát! - Mutassa be az axonometrikus tengelykereszteket! - Mutassa be a test elhelyezését axonometrikus tengelyrendszerben! - Mutasson be példákat az axonometrikus ábrázolás alkalmazására! 4. a/ A villamos áramkör felépítése és törvényei - Ismertesse az ellenállás és a vezetőképesség fogalmát, a hőfokfüggést és az ellenállás függését a vezető adataitól! 3

4 - Ismertesse Ohm törvényét, Kirchoff törvényeit és alkalmazásukat! - Ismertesse az ellenállások kapcsolását, az eredő ellenállás meghatározását, az osztó, előtét- és söntellenállást és számításukat! b/ Rövidrezárt forgórészű aszinkron motorok fordulatszám-változtatása - Ismertesse a pólusváltó motorokat! - Ismertesse a terhelhetőség változását frekvencia-szabályozás esetén! - Ismertesse a szlipszabályozás lehetőségét! c/ Metszeti ábrázolás - Ismertesse a metszeti ábrázolás fogalmát, feladatát! - Ismertesse az egyszerű és összetett metszetek fajtáit! Mit nevezünk szelvénynek? - Mutasson be példákat a metszetek és a szelvény alkalmazására! 5. a/ Elektromágneses indukció - Ismertesse az indukció fogalmát, mozgási- és elektromágneses indukció fogalmát! - Ismertesse az indukált feszültség nagyságát, Lenz törvényét, az örvényáram fogalmát! - Ismertesse az önindukció fogalmát! - Ismertesse a dinamó és a transzformátor elvét! b/ Csúszógyűrűs aszinkron motorok fordulatszám-változtatása - Ismertesse a csúszógyűrűs aszinkron motorok fordulatszám-változtatását forgórészköri ellenállással! - Ismertesse a csúszógyűrűs aszinkron motorok fordulatszám-változtatását ellenfeszültséggel! - Ismertesse a csúszógyűrűs aszinkron motorok fordulatszám-változtatását légrésteljesítmény visszatáplálásával! - Ismertesse a szlipszabályozás változatainak összevetését hatásfok, fordulatszámtartás és költsége szempontjából! c/ Kapcsolók és relék rajzjelei - Ismertesse kézi működtetésű kapcsolók rajzjeleit! - Ismertesse a mágneskapcsolók rajzjeleit! - Ismertesse a relék rajzjeleit! 6. a/ Váltakozóáramú áramkörök - Ismertesse a szinuszosan váltakozó áramok jellemzőit! - Ábrázolja a szinuszosan váltakozó áramokat és feszültségeket, vektorábrák! - Ismertesse a váltakozó árammal táplált áramkörök jellemző fogalmait és adatait! - Ismertesse a fogyasztók csatlakoztatását! - Ismertesse a forgó mágneses mező fogalmát! b/ Egyenáramú motorok fordulatszám-változtatása - Ismertesse a vizsgálatát az egyszerűsített helyettesítő kapcsolás alapján! - Ismertesse az egyenáramú hajtás fordulatszám tartásának fogalmát! - Hasonlítsa össze a külső gerjesztésű motor különböző fordulatszabályozási megoldásait a fordulattartás, hatásfok és megvalósítási költségek szempontjából! c/ Elektronikai elemek és kapcsolások rajzai - Ismertesse a félvezető elemeknél alkalmazott rajzjeleket! - Ismertesse az ellenállások, potencióméterek rajzjeleit! - Ismertesse a tekercsek, kondenzátorok rajzjeleit! 4

5 - Ismertesse a NYÁK tervet, elrendezési rajzot! 7. a/ Váltakozóáramú áramkörök számításai - Ismertesse az ellenállás, induktivitás és kapacitás viselkedését váltakozó áramú áramkörökben! - Ismertesse a soros-, párhuzamos és vegyes kapcsolású áramköröket és jellemzőiket! - Végezze el az áramköri számításokat! b/ Villamos forgógépek védelme - Ismertesse a túlterhelés-védelem szükségességét, megvalósítását egyen- és váltakozó áramú gépeknél! - Ismertesse a zárlatvédelem funkcióját, megvalósítását motorok, illetve generátorok esetén! - Ismertesse a csapágyvédelmet, a túlpörgés elleni védelmet! c/ Félvezetők szerkezete - Ismertesse a szilícium és germánium kristályszerkezetét! - Ismertesse a saját vezetést! - Ismertesse a félvezető kristály szennyezését! 8. a/ Váltakozó áramú áramkörök vizsgálata - Ismertesse a váltakozó áramú áramkörben végbemenő energiaátalakulásokat! - Ismertesse a hatásos, meddő és látszólagos teljesítmény fogalmát, számításukat egy-- és háromfázisú áramkörben! b/ Egyfázisú soros kommutátoros motor - Ismertesse a működési elvét, kapcsolását! - Ismertesse az üzemi jellemzőit, alkalmazását! - Ismertesse a kefeszikrázás csökkentésének lehetőségeit! c/ Fémes szerkezeti anyagok - Ismertesse a fizikai, kémiai tulajdonságokat! - Ismertesse a mechanikai és technológiai tulajdonságokat! - Ismertesse a könnyűfémeket és ötvözeteiket! - Ismertesse a színesfémeket és ötvözeteiket! - Ismertesse a villamosipari alkalmazásukat! 9. a/ A dióda - Ismertesse a félvezető dióda felépítését! - Ismertesse a p-n átmenet szelephatását! - Ismertesse a dióda karakterisztikáját! - Ismertesse a diódák jellemző adatait! b/ Kompaund egyenáramú gépek - Ismertesse a kapcsolásukat! - Ismertesse a kompaund és ellenkompaund generátorok jellemzőit, alkalmazásukat! - Ismertesse a vegyes gerjesztésű egyenáramú motorok üzemi jellemzőit, alkalmazási lehetőségeiket! c/ Acélok és öntöttvasak - Ismertesse az acélok felosztását, fajtáit, tulajdonságaikat! - Ismertesse az acélszabványokat! - Ismertesse az öntöttvas fogalmát! - Ismertesse az öntöttvasak fajtáit, tulajdonságait! - Ismertesse a villamosipari alkalmazásukat! 5

6 10. a/ Különleges félvezető diódák - Ismertesse a Zener dióda működését, alkalmazását! - Ismertesse a Varicap dióda működését, alkalmazását! - Ismertesse az alagútdióda működését, alkalmazását! - Ismertesse a LED működését, alkalmazását! b/ Soros gerjesztésű egyenáramú gépek - Ismertesse a kapcsolásukat! - Ismertesse a soros generátor jellemzőit, alkalmazási lehetőségeiket! - Ismertesse a soros motor üzemi tulajdonságait, alkalmazását! c/ Műanyagok, szigetelőanyagok - Ismertesse a műanyagok fajtáit, csoportosításukat! - Ismertesse a műanyagok jellemzését, megmunkálásukat, alakításukat! - Ismertesse a villamosipari szigetelőanyagok fajtáit, tulajdonságaikat! - Ismertesse az alkalmazási területeiket! 11. a/ A tranzisztor - Ismertesse a rétegtranzisztor szerkezetét, működését! - Ismertesse az áramerősítés fogalmát! - Ábrázolja a jelleggörbéket! - Ismertesse a térvezérléses tranzisztorok felépítését, működését! - Ismertesse a tranzisztorok rajzjeleit! - Ismertesse a határadatokat! b/ Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú gép - Ismertesse a kapcsolását! - Ismertesse a söntgenerátor öngerjesztését, a feszültség szabályozását, alkalmazását! - Ismertesse a söntmotor üzemi jellemzőit, indítását! c/ A statika alaptételei, kényszerek - Mit nevezünk erőnek? Jellemezze az erőt, mutassa be ábrázolását! - Ismertesse az eredő erő fogalmát, az egyensúly fogalmát, akció-reakció törvényét, erők áthelyezésének megoldását! - Ismertesse a statikai kényszereket: kötél, rúd, támasztás, csukló, befogás! - Ismertesse a síkbeli erők felbontását összetevőkre! 12. A tranzisztoros erősítők alapkapcsolásait - Ismertesse a földelt emitteres kapcsolást! - Ismertesse a földelt kollektoros kapcsolást! - Ismertesse a földelt bázisú kapcsolást! - Ismertesse az egyenes alapkapcsolások jellemzőit (feszültség és áramerősítés, be- és kimeneti ellenállás, határfrekvenciák)! - Ismertesse a hibrid paramétereket! 6

7 b/ Külső gerjesztésű egyenáramú gépek - Ismertesse az generátoros üzemet, a jelleggörbéket! - Ismertesse a motoros üzemet, a jelleggörbéket! - Ismertesse a motor-indítást! - Ismertessen más gerjesztési módokat! c/ Villamos hálózatok és elosztók rajzai - Ismertesse az energiaelosztási sémát! - Ismertesse a nyomvonalrajzot! - Ismertesse az elosztók, kapcsolók, szakaszolók jelölését! - Ismertesse az egyvonalas főáramköri rajzot, a készülékek jelölését! - Ismertesse a készülékelrendezési rajzot! 13. a/ Földelt emitteres erősítő - Ismertesse a kapcsolás felépítését, működését! - Ismertesse a munkapontbeállítást! - Ismertesse a csatoló elemeket váltakozó jel erősítésekor! - Ismertesse a tranzisztorkarakterisztikák használatát az erősítő vizsgálatára! b/ Egyenáramú gépek - Ismertesse a működési elvét, szerkezeti felépítését! - Ismertesse a generátoros és motoros üzemállapotát! - Ismertesse az armatúra-visszahatást és következményét! - Ismertesse az armatúra-visszahatás kiegyenlítését! - Ismertesse az indukált feszültség és nyomaték meghatározását! - Ismertesse a kommutáció jelenségét, a segédpólus szerepét! - Ismertesse az egyenáramú gépek jellemző adatait! c/ Síkbeli közös támadáspontú és párhuzamos erők - Mutassa be a közös támadáspontú erők eredőjének meghatározását szerkesztéssel és számítással! - Ismertesse a közös támadáspontú erők egyensúlyának feltételeit! - Mutassa be a párhuzamos erőrendszer eredőjének meghatározását szerkesztéssel és számítással! - Mit nevezünk erőpárnak? 14. a/ Erősítőfokozatok csatolása - Ismertesse a többfokozatú erősítők jelentőségét! - Ismertesse a váltakozó jellegű csatolás eszközeit! - Ismertesse az egyencsatolt erősítő fokozatokat! b/ Egyfázisú aszinkron motor - Ismertesse a működési elvét! - Ismertesse a kapacitív vagy ohmos segédfázis fogalmát! - Ismertesse a hasított pólusú motort! - Ismertesse a Ferraris motort! - Ismertesse az alkalmazási példákat! 7

8 c/ Koncentrált erővel terhelt tartók - Ismertesse a koncentrált erőkkel terhelt kéttámaszú tartó vizsgálatát! - Ismertesse a vektorábra, kötélsokszög, nyomatéki ábra, reakcióerők meghatározását! - Ismertesse a nyíróerő ábra szerkesztését, maximális hajlítónyomaték meghatározását! - Ismertesse a veszélyes keresztmetszet fogalmát! 15. a/ Visszacsatolt erősítők - Ismertesse a pozitív és negatív visszacsatolást! - Ismertesse a feszültség és áram-visszacsatolást! - Ismertesse a munkapont-stabilizálást visszacsatolással! - Ismertesse a visszacsatolás hatását az erősítő paramétereire! b/ Az aszinkron motor fékezése - Ismertesse a generátoros motor fékezését! - Ismertesse az ellenáramú motor fékezését! - Ismertesse az egyenáramú motor fékezését! - Ismertesse az egyes fékezési módok alkalmazásának feltételeit! c/ Szilárdságtani számítások - Ismertesse az igénybevételeket, a feszültségeket, a terhelési módokat, a megengedett feszültség fogalmát! - Ismertesse a húzó, nyomó, nyíró-igénybevételt, a méretezést! - Ismertesse a hajlítást, a hajlításra való méretezést! - Ismertesse a csavarást, a csavarásra való méretezést! 16. a/ Szinuszos oszcillátorok - Ismertesse a frekvenciafüggő pozitív visszacsatolást! - Ismertesse az oszcilláció feltételét! - Ismertesse egy R-C oszcillátor kapcsolását, működését! - Ismertesse egy L-C oszcillátor kapcsolását, működését! b/ Az aszinkron gép kördiagramja - Ismertesse a kördiagram származtatását! - Ismertesse a nevezetes pontokat, vonalakat! - Ismertesse az üzemállapotokat! - Ismertesse a léptékeket! - Ismertesse a teljesítménytényezőt és szlipskálát! c/ Kötések, kötőelemek - Ismertesse a csavarkötések elemeit (csavar, csavaranya, alátét), fajtáit! - Ismertesse a csavarkötéseket, és alkalmazási területeiket! - Ismertesse a csavarbiztosítások fajtáit, és alkalmazási területeiket! - Ismertesse vázlatrajzzal az ékek és reteszek fajtáit és kialakításukat! - Ismertesse az alkalmazási területeiket, megválasztásukat! - Ismertesse a hegesztett kötést! - Ismertesse a hegesztett kötések sajátosságait! Hasonlítsa össze más kötéstípusokkal! 8

9 17. a/ Tranzisztoros billenő áramkörök - Ismertesse a bistabil multivibrátor kapcsolását, működését, vezérlését, a tranzisztort mint kapcsolót! - Ismertesse a mono- és astabil multivibrátort! b/ Rövidrezárt forgórészű aszinkron motorok - Ismertesse az egykalickás motort! - Ismertesse a kétkalickás mélyhornyú motorokat és jelleggörbéiket! - Ismertesse a kétkalickás motorok indítását! - Ismertesse az alkalmazásukat! - Ismertesse a lineáris motort! c/ Tengelyek, tengelykapcsolók - Ismertesse a tengelyek feladatát, tengelyek kiképzését! - Ismertesse a tengelyek fajtáit, alkalmazásaikat! - Ismertesse a tengelyek kialakítását, méretezését! - Ismertesse a tengelykapcsolók feladatát, csoportosítását! - Ismertesse a tengelykapcsolók típusait, alkalmazási területeiket! - Ismertesse a jellemző típusok szerkezeti felépítését működését! 18. a/ Integrált műveleti erősítők - Ismertesse a differencia erősítők elvi felépítését, sajátosságait! - Ismertesse a műveleti erősítők jellemzőit, a munkapontbeállítást! - Ismertesse az erősítők műveleti erősítővel való felépítését! - Ismertesse az összegző, integráló, differenciáló erősítőket! b/ Csúszógyűrűs aszinkrongép indítása - Ismertesse az indítást forgórészköri ellenállással, a jelleggörbe változását! - Ismertesse az egyes indító ellenállás-fokozatok számítását (becslése), teljesítményeket! - Ismertesse a vizes, száraz és olajindítók és kapcsoló-berendezéseket! - Ismertesse az "automata" indítást! c/ Sikló- és gördülőcsapágyak - Ismertesse a csapágyak feladatát, fajtáit! - Ismertesse a súrlódási jelenségek formáit! - Ismertesse vázlatrajzzal a siklócsapágyak típusait, szerkezeti kialakításukat alkalmazási területeiket! - Ismertesse a gördülőcsapágyak működésének elvét, fő szerkezeti részeit! - Ismertesse a gördülőcsapágyak osztályozását! - Ismertesse vázlatrajzzal a jellemző típusok szerkezeti kialakítását, alkalmazási területeiket! - Hasonlítsa össze a gördülőcsapágyak és a siklócsapágyakat! 9

10 19. a/ Egyenirányítók - Ismertesse az egy és többfázisú diódás egyenirányítók kapcsolását! - Ismertesse a kommutáció fogalmát! - Ismertesse a kimenő feszültség jelalakját és középértékét! - Ismertesse a simító, szűrő elemeket és kapcsolásokat! b/ Az aszinkron gép nyomaték-fordulatszám jelleggörbéje - Ismertesse a jelleggörbe magyarázatát a helyettesítő kapcsolás alapján! - Ismertesse a nevezetes pontokat, üzemállapotokat! - Ismertesse a stabilis és labilis munkapontot állandó terhelőnyomaték esetén! - Ismertesse az indítási problémákat! c/ Mechanikus hajtási módok - Ismertesse a végtelenített súrlódásos szíjhajtások feladatát, fajtáit, sajátosságaikat! - Ismertesse a szíj- és ékszíjhajtások jellemző adatait (áttétel, átvihető teljesítmény, erőviszonyok), meghatározásukat! - Ismertesse a fogaskerékhajtás elvét, sajátosságait! - Ismertesse a fogaskerekes hajtások fajtáit, alkalmazási területeiket! - Ismertesse a fogaskerekek jellemző méreteit! - Határozza meg a hajtást jellemző adatokat! 20. a/ Vezérelt egyenirányítók - Ismertesse az egy és háromfázisú, egy és kétutas egyenirányító kapcsolásokat! - Ismertesse a kimenő feszültség jelalakját és középértékét! - Ismertesse a szabadon futó diódák helyét és szerepét induktív terhelésnél! - Ismertesse a hálózatvezérelt váltóirányító üzemmódot! b/ Háromfázisú aszinkron motor - Ismertesse a működési elvét, energiaátalakulásokat! - Mi a szlip? - Ismertesse a forgórészköri feszültséget, a frekvenciát, a reaktancia változását a szlip függvényében! - Ismertesse a helyettesítő kapcsolást! c/ Dugattyús szivattyúk - Ismertesse a szivattyúk osztályozását, működési elveiket, típusaikat! - Ismertesse vázlatrajzzal a dugattyús szivattyú szerkezeti felépítését, működését, az üzemviteli feladatokat! - Ismertesse a kontinuitás törvényét és a Bernoulli törvényt! - Ismertesse a csővezeték veszteségeinek meghatározását, a csővezeték jelleggörbét! - Ismertesse a dugattyús szivattyúk üzemét (szállítóteljesítményük, teljesítményszükséglet)! 10

11 21. a/ Egyenfeszültség-stabilizátorok - Ismertesse a Zener diódás stabilizátor működését! - Ismertesse a soros és párhuzamos tranzisztoros stabilizátorokat! - Ismertesse az integrált stabilizátor áramköröket, a referenciafeszültség előállítását! b/ Hengeres forgórészű szinkrongép - Ismertesse a helyettesítő kapcsolást! - Ábrázolja a hálózatra kapcsolt szinkrongép terhelési vektorábráit, hatásos, induktív és kapacitív terhelésnél! - Ismertesse a szinkrongép zárlati áramait! c/ Áramlástani elven működő szivattyúk - Ismertesse a szivattyúk osztályozását, a működési elveket! - Ismertesse vázlatrajzzal az örvényszivattyú szerkezetét, működését! - Ismertesse a kontinuitás törvényét és a Bernoulli törvényt! - Ismertesse a csővezeték veszteségeinek meghatározását! Ábrázolja a csővezeték jelleggörbét! - Ábrázolja a szivattyú jelleggörbét, a munkapontot! - Ismertesse a szállítómagasság, teljesítményszükséglet fogalmát! - Ismertesse a szivattyú üzemeltetését, szabályozását! 22. a/ A villamos ív - Ismertesse az egyen- és váltakozóáramú ív keletkezését és jellemzőit! - Ismertesse az ívoltó tényezőket! - Ábrázolja az ív-jelleggörbéket! b/ Szinkrongépek hálózatra kapcsolása - Ismertesse a feltételeket! - Ismertesse a hatásos és meddő teljesítmény szabályozását! - Ismertesse a hálózati paraméterek és az erőművi szinkrongépek üzeme közti öszszefüggéseket! - Ismertesse a szinkronmotor aszinkron indítását! c/ Légszállító gépek - Ismertesse a termodinamikai alapismereteket! - Ismertesse az állapotegyenleteket, állapotváltozásokat! - Ismertesse a légszállító gépek feladatát, csoportosításukat! - Ismertesse a ventilátorok szerkezetét, működését! - Ismertesse vázlatrajzzal a dugattyús kompresszor szerkezeti felépítését, működését! 23. a/ Olvadóbiztosítók - Ismertesse az olvadóbiztosítók feladatát és jelleggörbéiket! - Ismertesse az olvadóbiztosítók fajtáit, jellemzőiket (feszültség, áram, kiolvadási idő)! - Ismertesse az olvadóbiztosítók kiválasztását! b/ Szinkron generátor armatúra-visszahatása - Ismertesse a hatásos, induktív és kapacitív terhelést! - Ismertesse a forgó mágneses tér keltését háromfázisú áramokkal! - Ismertesse a szinkrongép helyettesítő kapcsolását! 11

12 c/ Gumihevederes szállítóberendezések - Ismertesse a gumihevederes szállítószalagok és szalagpályák gépi berendezéseit, működését és üzemét! - Ismertesse a hevedertárolók és automatikus hevederfeszítő berendezések szerkezetét, működését! - Ismertesse a biztonsági és jelzőberendezéseiket! - Ismertesse a személyszállításra vonatkozó előírásokat! 24. a/ Kisfeszültségű megszakítók - Ismertesse a kisfeszültségű megszakítókat, erősáramú kismegszakítókat, gyorsmegszakítókat, kis olajterű megszakítókat! - Ismertesse a működési elvüket, felépítésüket! - Ismertesse az ívoltó rendszerüket! - Ismertesse a működtető kioldó rendszerüket! b/ Szinkron gépek - Ismertesse a működési elvét! - Ismertesse a hálózatra kapcsolt gép generátoros és motoros üzemállapotát! - Ismertesse a nyomaték, a terhelési szög fogalmát! - Ismertesse a forgórész kialakítási módjait! c/ Láncosvonszolók - Ismertesse a láncosvonszolók főbb típusait, szerkezeti felépítését, működését és üzemét! - Ismertesse a biztonsági és jelzőberendezéseiket! 25. a/ Kisfeszültségű kapcsolókészülékek - Ismertesse a mágneskapcsolók, motorvédőkapcsolók rendeltetését, típusait, ezek felépítését, működését, főbb jellemzőit! - Ismertesse a kiválasztásukat, karbantartásukat, javításukat! b/ Különleges mérőváltók - Ismertesse az összegző áramváltót és alkalmazását! - Ismertesse a kétmagos áramváltót! - Ismertesse az ötoszlopos feszültségváltót! - Ismertesse a transzduktort mint egyenáramú áramváltót! c/ Vágathajtó gépek - Ismertesse a vágathajtó gépek szerkezeti felépítését, működését és üzemét! - Ismertesse az adott vágathajtó gép hidraulikus rendszerét körfolyamat ábra alapján! 26. a/ Nagyfeszültségű kapcsolókészülékek - Ismertesse a túláram fogalmát, keletkezésének főbb okait, következményeit! - Ismertesse a nagyfeszültségű megszakítók feladatát, ívoltási rendszerét, felépítését, működését! - Ismertesse a nagyfeszültségű szakaszolók feladatát, típusait! - Ismertesse a nagyfeszültségű olvadóbiztosítók alkalmazását, felépítésüket! - Ismertesse kiválasztásukat, karbantartásukat, javításukat! 12

13 b/ Mérőváltók - Ismertesse a feszültségváltók működési elvét, jellemzőit! - Ismertesse az áramváltó működési elvét, jellemzőit! - Ismertesse a mérőváltók rajzjeleit, alkalmazásukkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat! c/ Marótárcsás fejtőgépek - Ismertesse a marótárcsás fejtőgépek főbb típusait, szerkezeti felépítését, működését és üzemé! - Ismertesse az adott vágathajtó gép hidraulikus rendszerét körfolyamat ábra alapján! - Ismertesse a széngyaluk főbb típusait, szerkezeti felépítését, működését és üzemét! 27. a/ Vezetékek méretezése - Ismertesse a méretezést feszültségesésre! - Ismertesse a méretezést melegedésre! - Ismertesse a méretezést mechanikai szilárdságra! b/ Az egyfázisú transzformátor és terhelése - Ismertesse a működési elvét! - Ismertesse a szekunder mennyiségek redukálását a primer oldalon! - Ismertesse a vizsgálatát az egyszerűsített helyettesítő kapcsolás alapján! - Ismertesse a szekunder feszültség változását a teljesítménytényező függvényében! - Ismertesse a veszteségek, hatásfok, névleges teljesítmény, névleges feszültség fogalmát! c/ Belsőégésű motorok - Ismertesse a belsőégésű motorok típusait, működési elvüket! - Ismertesse az Ottó motorok típusait, szerkezeti felépítésüket, működésüket! - Ismertesse a Dízel motorok típusait, szerkezeti felépítésüket, működésüket! 28. a/ Villamos érintkezők - Ismertesse a villamos érintkezők fajtáit és típusait! - Ismertesse az átmeneti ellenállás fogalmát, csökkentésének módjait! b/ A transzformátor rövidzárási üzemállapota - Ábrázolja a rövidzárási vektorábrát! - Ismertesse a rövidzárási feszültség mérését! - Ismertesse a rövidzárási áram fogalmát! - Ismertesse a primer és szekunder zárlati teljesítmény fogalmát! c/ Dízel-hidraulikus bányamozdonyok - Ismertesse a négyütemű Dízel-üzemű belsőégésű motorok szerkezeti felépítését és működését! - Ismertesse a négyütemű Dízel-motor vezérlését és munkadiagramját! - Ismertesse a Dízel-hidraulikus bányamozdonyok szerkezeti felépítését és üzemét! - Ismertesse a bányamozdony hidraulikus rendszerét körfolyamatábra alapján! - Ismertesse az egy függősínpályás szállítás rendszerének szerkezeti felépítését! 13

14 29. a/ Szabadvezetékek és kábelek villamos jellemzői - Ismertesse hatásos-, induktív- és kapacitív ellenállás fogalmát! - Ismertesse a feszültségesés fogalmát! - Ismertesse a teljesítményveszteség fogalmát! b/ Háromfázisú transzformátorok - Ismertesse a vasmag kialakítási lehetőségeit! - Ismertesse a fázisforgatást, a kapcsolási csoportot! - Ismertesse a rajzjelek, a tekercsvégek jelöléseit! - Ismertesse az olajtranszformátorokat! c/ Egy- és kéthatású végeskötelű szállítás, végnélküli kötélszállítás - Ismertesse az egy- és kéthatású végeskötelű szállítás gépi berendezéseit, szerkezeti felépítését, működését és üzemét! - Ismertesse a kötélerők, valamint a szállítási teljesítmény és teljesítményszükséglet meghatározását! - Ismertesse a végnélküli kötélszállítás bányyagépeit, a különböző hajtások megvalósításának lehetőségeit, szerkezeti felépítését, működését és üzemét! 30. a/ Teljesítménytényező javítás - Ismertesse a teljesítménytényező javításának szükségességét és lehetőségeit! - Ismertesse a fogyasztók egyedi és csoportos kompenzálását! - Ismertesse a kondenzátorok alkalmazását! b/ Transzformátorok párhuzamos kapcsolása - Ismertesse a párhuzamos kapcsolás feltételeit! - Ismertesse a terheléseloszlást párhuzamos üzemben! - Ismertesse a szekunder zárlati teljesítmény fogalmát! c/ Függő kötélpályák - Ismertesse a függő kötélpályák gépi berendezéseit, azok működésté és üzemét! - Ismertesse a kötélpálya vonalvezetését! - Ismertesse a kötélerők meghatározásának módját! - Ismertesse a kötélcsúszás elleni biztonság számításának menetét! 31. a/ Villamos vezetékek és gyártásuk - Ismertesse a kábelfajtákat és kábeltípusokat (szabványos jelölések) és szerkezetüket! - Ismertesse a kábelek gyártását és szerelését! - Ismertesse a kábelhibákat és elhárításukat! b/ Háromfázisú transzformátorok aszimmetrikus terhelése - Ismertesse az aszimmetrikus terhelés következményeit! - Ismertesse az aszimmetrikusan terhelhető transzformátor-kapcsolásokat! c/ Aknaszállító gépek - Ismertesse az aknaszállító gépek fajtáit, csoportosítását! - Ismertesse az aknaszállító gépek sűrítettlevegő ellátási rendszerét! - Ismertesse az aknaszállító gépek biztonsági és jelzőberendezéseit! - Ismertesse a szállító kasokat, kasfogó készülékeket, szállítóköteleket, kötéldobokat, kötéltárcsákat! 14

15 Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 1. a/ A bányászati gyakorlatban alkalmazott villamos készülékek - Ismertesse az alaptípusokat, csoportosításukat! - Ismertesse a szerkezeti felépítésüket, működésüket, üzemeltetési, üzemviteli adataik meghatározását! - Ismertesse a gyártási jellemzőket! b/ Bányatechnológia, bányászati kutatás, feltárás, felosztás - Ismertesse a földtani és teleptani alapismereteket! - Ismertesse a kutatás fogalmát, a kutatás végrehajtását! - Ismertesse az aknák és tárók telepítését, a főfeltárás és feltárás bányatérségeit! - Ismertesse a szintképzést meredekdőlésű, valamint lapos telepeknél! - Ismertesse az állandó jellegű bányatérségeket! c/ Bányavilágítás, bányamentés - Ismertesse a bányák világító berendezéseit! - Ismertesse a földalatti bányatérségek világítását! - Ismertesse a bányamentés célját, szervezeti felépítését! - Ismertesse a bányamentő- és menekülő készülékeket! - Ismertesse a mentési módokat, eljárásokat! 2. a/ Adott munkagéphez motor megválasztása - Ismertesse a kiválasztás elveit, előírásait! - Ismertesse a helyiség, a szabadtér és a bánya jellegének, tűzveszélyességi osztályának megfelelő motor megválasztását! - Ismertesse a hőállósági osztálynak megfelelően a különböző üzemtípusokban szükséges motor megválasztását! b/ Robbantástechnika - Ismertesse a robbantástechnika alapfogalmait! - Ismertesse az égést és a robbantást kísérő jelenségeket! - Ismertesse a robbantás eszközeit! - Ismertesse a robbantási munkálatok kivitelezését! - Ismertesse az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat előírásait! c/ A bányabeli földelő (védő-) hálózatra vonatkozó biztonsági előírások - Ismertesse a földelő (védő-) hálózat fogalmát, alkalmazását, célját, eredő földelési ellenállás fogalmát! - Ismertesse a fővédővezető földelést, elhelyezését, anyagát, méreteit, csatlakoztatásának kialakítását! - Ismertesse a földelő és a bekötő védővezető anyagát, méreteit, fektetésének módját! - Ismertesse a védőhálózatba bekötendő berendezéseket, szerkezeteket! 15

16 3. a/ Vezetékek szerelése - Ismertesse a szabadvezetékek és gyűjtősínek szilárdsági számításait! - Ismertesse a kisfeszültségű és nagyfeszültségű hálózatok szerelését! - Ismertesse a gyűjtősínek szerelését! b/ Bányavágatok kihajtása - Ismertesse a vágathajtás munkafolyamatait, a jövesztés és rakodás, valamint a szállítás és biztosítás módjait! - Ismertesse a nagyszelvényű bányaterek kiképzésének lehetőségeit! - Ismertesse a szintes és lejtős fővágatok kihajtását! - Ismertesse a vágathajtások munkaszervezését! c/ Általános előírások és ellenőrzési kötelezettségek a bányabeli villamos berendezések biztonságos üzemeltetéséhez - Ismertesse a villamos berendezéseken történő munkavégzés személyi feltételeit! - Ismertesse a villamos berendezések kezelésére, használatára, a zárt villamos kamrákra, táblákra, feliratokra, védőburkolatokra vonatkozó előírásokat! - Ismertesse a villamos berendezések ellenőrzési előírásait! 4. a/ Kábelhálózatok szerelése - Ismertesse a kábelhálózatok létesítésének szempontjait! - Ismertesse a nyomvonal meghatározását! - Ismertesse a kábelfektetési módot! - Ismertesse a kábelkötések és csatlakozások szerelését! - Ismertesse a kábelszerű szigetelt vezetékek szerelését! b/ Szén- és érctelepek lefejtése - Ismertesse a fejtési munkálatok előkészítését! - Ismertesse a telepek lefejtési sorrendjét és módját meghatározó tényezőket! - Ismertesse a széles- és keskenyhomlokú fejtéseket és azok fejtési módjait! - Ismertesse a széleshomlokú fejtésmód előnyeit és hátrányait! - Ismertesse a vízveszély hatását a fejtésmód megválasztására! - Ismertesse a jövesztési módokat a fejtésekben! - Ismertesse a komplexen gépesített frontfejtések berendezéseit, az alkalmazott fejtési technológiákat! - Ismertesse a hazai ércelőfordulásokat! - Ismertesse az ércfejtések módjait! c/ Bányabeli villamos berendezések feszültség alá helyezésére, feszültségmentesítésére, leválasztására vonatkozó előírások - Ismertesse a feszültség alá helyezés feltételeit! - Ismertesse a feszültségmentesítés szükségességét és munkafolyamatát! - Ismertesse a villamosberendezések leválasztásának szükségességét és módját! 5. a/ Bányabeli vezetékek és szereléstechnológiájuk - Ismertesse az erőátviteli és világítási vezetékek kiválasztását! - Ismertesse az alkalmazott szerelvényeket és anyagokat! - Ismertesse a méretezést! 16

17 b/ Bányaszellőztetés - Ismertesse a bányalevegő összetételét, káros alkotórészeit! - Ismertesse a természetes és mesterséges szellőztetést! - Ismertesse áramlástani viszonyokat, a bányatérségek légvezetési ellenállását! - Ismertesse a bányaszellőztetés ellenőrzését, az ellenőrzés módjait! - Ismertesse a levegő jellemzőinek mérését! - Ismertesse a levegő metántartalmának mérését a bánya minősítéséhez, a sújtólégvizsgálatot! - Ismertesse a szellőztetési rendszereket, a vágatok és fejtések szellőztetését! c/ Bányabeli villamos berendezésen és veszélyes feszültség közelében történő munkavégzésre vonatkozó biztonsági előírások - Ismertesse a munkavégzés szervezési, tárgyi feltételeit feszültségmentesített és feszültség alatt álló berendezésen! - Ismertesse a feszültség alatt álló berendezések közelében végezhető munka feltételeit! 6. a/ Hálózatvédelem - Ismertesse a különbözeti védelem elvét! - Ismertesse a szakaszvédelmet! - Ismertesse a sugaras hálózat rövidzár-védelmét! - Ismertesse a körvezeték védelmét! - Ismertesse a párhuzamos vezetékek védelmét! b/ A bányaszellőztetés berendezései és üzemeltetésük - Ismertesse a bányaszellőztető ventillátorok típusait, szerkezeti felépítését, működését és üzemét! - Ismertesse a ventillátorok jellemző görbéinek meghatározását, az ekvivalens szelvény fogalmát! - Ismertesse a szellőztetők soros és párhuzamos kapcsolását! - Ismertesse a ventillátorok szabályozását! c/ Vállalkozások indítása - Ismertesse a társasági formákat! - Ismertesse vállalkozások indításának feltételeit! - Ismertesse a gazdasági környezet felmérésének módjait (piackutatás, marketingtevékenység)! 7. a/ Zárlatok - Ismertesse a zárlatok keletkezésének okait! - Ismertesse fajtáit! - Ismertesse az időbeni lefolyásukat! b/ Bányaszivattyúk - Ismertesse a bányák vízmentesítésére használt szivattyútípusokat! - Ismertesse a szivattyútelepek kialakítását! - Ismertesse a bányaszivattyúk üzemtani jellemzőit, kiválasztásukat! c/ Villamos gyártmányok védettsége - Ismertesse a villamos berendezések védettségének fogalmát, szerepét! - Ismertesse az ipari célú villamos gyártmányok védettségi fokozatainak jelölését és jelentését! - Ismertesse a föld alatti bányatérségekben használható villamos berendezések védettségi fokozatait! 17

18 8. a/ Bányabeli hálózatok védelme, automatikái - Ismertesse a védelmekkel szemben támasztott követelményeket! - Ismertesse a védelmek működési elvét és kiválasztási szempontjait! - Ismertesse a sugaras és körvezeték védelmét, a különbözeti védelmet! - Ismertesse a gyűjtősín és szakaszvédelmet! - Ismertesse a földzárlatvédelmet! - Ismertesse a védelemre vonatkozó előírások alkalmazását! b/ Világítástechnikai alapfogalmak - Ismertesse a fényerősség, fényáram fogalmát, a megvilágítás erősségét! - Ismertesse a fényvisszaverés, fényelnyelés, fényátbocsátás fogalmát! - Ismertesse a világítás tervezését! c/ Bányaüzemek tűzveszélyei - Ismertesse az exogén és endogén bányatüzek keletkezésének magyarázatát! - Ismertesse a bányatüzek jelzését, menekülési útvonalak kijelölését! - Ismertesse a segítségnyújtás füst- és gázmérgezés esetén! - Ismertesse az eljárásokat a bányatüzek felszámolására! - Ismertesse a szénporrobbanás keletkezésének feltételeit, valamint a szénporrobbanás megelőzésének módjait! 9. a/ Villamos-energia elosztása - Ismertesse a terhelési diagramokat! - Ismertesse az alaperőműveket, csúcserőműveket! - Ismertesse a szoros és laza csatolást! - Ismertesse a rendszerkörzeteket! - Ismertesse a frekvenciatényezőt! - Ismertesse a villamos energia önköltségét! - Ismertesse az önköltséget befolyásoló tényezőket! - Ismertesse a teherelosztó szerepét! - Ismertesse a bányahálózat és az országos hálózat kapcsolatát! b/ Fényforrások - Ismertesse az izzólámpát, halogén izzólámpát, fénycsövet! - Ismertesse a higanygőzlámpát, fémhalogén lámpát! - Ismertesse a nagynyomású nátriumgőz lámpát! - Ismertesse a világítás tervezését! c/ A villamosság biztonságtechnikája - Ismertesse a villamosberendezések biztonságtechnikai követelményeit! - Ismertesse az érintésvédelem tárgykörét, célját! - Ismertesse az egyszerű és fokozott érintésvédelem fogalmát! - Ismertesse az érintésvédelmi módszereket! - Ismertesse a különböző érintésvédelmi módok elvét, főbb jellemzői alkalmazását! 10. a/ Vezetékcsatlakozások és kötések - Ismertesse az oldható és oldhatatlan kötéseket! - Ismertesse a vezetőkötéseket! - Ismertesse a vezetékcsatlakoztatási módok különböző típusait vezetőknél! - Ismertesse a szigetelt vezetékek és kapcsolókészülékek kötését! 18

19 b/ Bányavilágítás - Ismertesse a sújtólég vagy robbanásbiztos lámpatesteket! - Ismertesse a kézi és fejlámpákat! - Ismertesse az Sb és Rb biztos lámpafoglalatokat! - Ismertesse a lámpakamrákat! c/ Balesetelhárítás - Ismertesse a baleset és a balesetelhárítás fogalmát! - Ismertesse az üzemi balesetek üzemi és tárgyi okait! - Ismertesse a társadalom és az egyén kötelességeit a baleset-elhárításban! 11. a/ Vezetékek és kábelek szerelése - Ismertesse a kisfeszültségű és nagyfeszültségű hálózatok szerelését! - Ismertesse a gyűjtősínek szerelését! - Ismertesse a kábelhálózatok létesítésének szempontjait! - Ismertesse a kábelkötések és csatlakozások szerelését! b/ Az irányítástechnika alapfogalmai - Ismertesse az irányítás fogalmát! - Ismertesse az irányítás módszereit, kézi és önműködő irányítást, vezérlést és szabályozást! - Ismertesse az irányítás részműveleteit (érzékelés, ítéletalkotás, rendelkezés, beavatkozás)! c/ Víz, levegő és talaj védelem - Ismertesse a víz, levegő és a talaj szennyezésének forrásait, anyagait! - Ismertesse a szennyeződés következményeit! - Ismertesse a környezetvédelmi törvények előírásait! 12. a/ Tervszerű megelőző karbantartás - Ismertesse a fogalmát, rendszereit, tervezését! - Ismertesse a villamos üzem karbantartási ciklusait! - Ismertesse a javítását, karbantartását, javítás utáni vizsgálatát! b/ Az irányítás jelei, jellemzői, jelhordozói - Ismertesse a folytonos és diszkrét jeleket! - Ismertesse a folyamatos jeleket! - Ismertesse az analóg és digitális jeleket! - Ismertesse a jellemző jeleket, jelhordozókat! - Ismertesse a vizsgálójeleket és alkalmazásukat! c/ Környezetvédelem - Ismertesse a környezet fogalmát, a környezetvédelem fogalmát! - Ismertesse környezetkárosító hatásait! - Ismertesse a környezetvédelmi tevékenység lényegét, eszközeit! - Ismertesse a legfontosabb környezetvédelmi előírásokat! 13. a/ Bányabeli kapcsoló-berendezések - Ismertesse a szerkezeti kialakításukat, működésüket, üzemeltetésüket! - Ismertesse a jellemző paramétereik meghatározását! - Ismertesse a kiegészítő berendezéseket! - Ismertesse a kiválasztásukat, vizsgálatukat, karbantartásukat, javításukat! 19

20 b/ A szabályozástechnika alapfogalmai - Ismertesse a szabályozási kör felépítését! - Ismertesse a szabályozott és szabályozó berendezést! - Ismertesse a szabályozási kör szerveit! - Ismertesse a szabályozási kör jeleit és jellemzőit! - Ismertesse az értéktartó, követő és menetrendi szabályozást! - Ismertesse a folyamatos és időszakos szabályozást! - Ismertesse a folytonos és nem folytonos szabályozást! c/ Tűzvédelem, bányaüzemek tűzveszélyei - Ismertesse a tűzvédelmi szervek legfontosabb feladatait! - Ismertesse a tűz- és robbanásveszélyt megelőző intézkedéseket! - Ismertesse a tűzoltás módjait! 14. a/ Fázisjavítás - Ismertesse a fázisjavítás célját! - Ismertesse a nagyfeszültségű fázisjavító berendezést! - Ismertesse a kisfeszültségű fázisjavító berendezést! - Ismertesse a meddő teljesítmény kompenzáláshoz szükséges kondenzátorkapacitás számítását! b/ A vezérlés alapjai, a vezérlések fajtái - Ismertesse a vezérlési vonal szerveit, jeleit, jellemzőit! - Ismertesse a hatásvázlatot, működési vázlatot! - Ismertesse a vezérelt és vezérlő berendezést! - Ismertesse a kézi és önműködő vezérlést! - Ismertesse a követő és menetrendi vezérlést! c/ Az egészséges üzem, munkahely és követelményei, elsősegélynyújtás - Ismertesse az üzem és a munkahelyek kialakítását, elrendezését! - Ismertesse munkaegészségügyi követelményeket! - Ismertesse a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi feltételeit! - Ismertesse mentést különböző helyzetekből! 15. a/ Bányabeli elosztók - Ismertesse a bányabeli elosztók készülékeit, szerkezetüket, alkalmazásukat! - Ismertesse a gyüjtősínrendszer kialakítását! - Ismertesse a karbantartási, javítási ismereteket! - Ismertesse a létesítés és üzemeltetés előírásait! b/ Vezérlések és szerkezeti egységeik - Ismertesse a vezérlések fajtáit, a pneumatikus és villamos vezérlés jellemző szabványait! - Ismertesse a vezérlések szerkezeti elemeit, egységeit (kapcsolók, munkahengerek, logikai elemek)! - Ismertesse a vezérlés jellemző munkadiagramjait (út-idő diagramok)! - Ismertesse a vezérlés működési feltételeinek megfogalmazását logikai függvényekkel! c/ Biztonságtechnika - Ismertesse a biztonságtechnika fogalmát, feladatait, módszereit! - Ismertesse a technikai védelem fokozatait! - Ismertesse a termelő-berendezések általános biztonságtechnikai követelményeit! 16. a/ Bányabeli villamos gépek üzemvitele 20

21 - Ismertesse a telepítési szabályokat, előírásokat! - Ismertesse az üzemviteli szervezetét, hatásköröket! - Ismertesse az utasítások rendszerét, dokumentációkat! b/ Villamos és pneumatikus vezérlőelemek szerkezeti felépítése és kapcsolása - Ismertesse az egyoldali és kétoldali működtetésű munkahengereket! - Ismertesse az út szelepek, érzékelők szerkezeti kialakítását! - Ismertesse a munkahenger mozgási sebességének befolyásolását! c/ Foglalkozási ártalmak és betegségek - Ismertesse az ártalmak és betegségek fogalmát, csoportosítását! - Hogyan alkalmazkodik a szervezet a munkavégzéshez! - Ismertesse az ártalmak és betegségek fő jellemzőit és megelőzésük módjait! - Ismertesse az egyéni egészségvédelem szükségességét, eszközeit! - Ismertesse a munkáltatói és dolgozói kötelességeket! 17. a/ Bányabeli villamos hálózatok üzemeltetése - Ismertesse az üzemeltetési ismereteket! - Ismertesse az üzemeltetés készülékeit! - Ismertesse a meghibásodás következményeinek elhárítását! - Ismertesse a karbantartását, javítását! - Ismertesse a hálózat elemzését, üzemviteli dokumentációk készítését! b/ A vezérlések kétállapotú villamos építőelemei - Ismertesse a reléket, kapcsolókat, helyzetkapcsolókat! - Ismertesse az optikai, induktív érzékelőket! - Ismertesse a logikai áramköröket! - Ismertesse a működés leírását logikai függvényekkel és igazságtáblázattal! c/ Jogi ismeretek - Mit nevezünk jogi személynek? - Ismertesse a munkajogi ismeretek lényegét! - Ismertesse a Kollektív Szerződés lényegét! 18. a/ A vezetékes jelátvitel készülékei - Ismertesse a telefon és a telefonközpont működését, típusait! - Ismertesse a bányabeli hangosbeszélő rendszert! - Ismertesse a mérő-távadó berendezéseket! b/ Arányos és integráló szabályozók - Jellemezze a működésüket, függvényeiket! - Ismertesse a zavarelhárításukat! - Ismertesse a szabályozók szerkezeti kialakítását, működésüket! c/ Kommunikáció - Ismertesse a kapcsolatteremtés módszereit! - Ismertesse a kommunikációs csatornák szerepét, funkcióikat! - Ismertesse az ösztönzési módszereket! 19. a/ Diszpécser rendszer felépítése - Ismertesse a szénbánya diszpécserrendszerének tömbvázlatát! - Ismertesse a metánkoncentráció szabályozását! - Ismertesse az automatikus létszámellenőrzést! - Ismertesse az automatizált folyamatos szállítási rendszert és ellenőrzését! b/ Összetett szabályozók - Ismertesse a szabályozók szerkezetét, működésüket! - Jellemezze a függvényeiket, zavarelhárításukat! 21

22 - Ismertesse a szabályozási kör paramétereinek beállítását! c/ A vezetés módszerei - Ismertesse vezetési stílusokat! - Ismertesse a vezető szerepét a csoportok irányításában! - Ismertesse a döntési folyamatokat! - Ismertesse a tárgyalások, megbeszélések tartásának menetét! - Ismertesse a vállalkozások menedzselésének lényegét! 20. a/ Vezérelt áramirányítós hajtás - Ismertesse az egy-, két- és négynegyedes hajtás fogalmát és megvalósítását áramirányítókkal! - Ismertesse a motor védelmét! - Ismertesse a hajtott berendezés védelmét! - Ismertesse a bányászati alkalmazásokat! b/ A számítógépek felépítése és főbb jellemzőik - Ismertesse a számítógépek szerkezeti felépítését, a fontosabb processzor típusokat, a kapacitás adatokat! - Ismertesse az adatrögzítés ás tárolás elemeit, mágneses adathordozók típusait! - Ismertesse az általános célú felhasználói szoftverek főbb jellemzőit (operációs rendszer, adatbázis kezelő szövegszerkesztő és táblázatkezelő szoftverek)! c/ Alapvető vezetési ismeretek - Ismertesse a vezetési folyamat elemeit! - Ismertesse a vezetés szintjeit! - Ismertesse a döntést, mint a vezetési folyamat legfontosabb elemét! 21. a/ Villamos tengely - Ismertesse az aszinkron motorok együttfutásának szükségességét, a megvalósítás lehetőségeit! - Ismertesse a villamos tengelyt főhajtógéppel, a felépítését, működési elvét! - Ismertesse a kiegyenlítő tengelyt! - Ismertesse az egyfázisú villamos tengelyt! - Ismertesse a bányászati alkalmazásokat! b/ Elektronikus oszcilloszkóp - Ismertesse a működési elvét, blokkvázlatát, áramköreit! - Ismertesse az egy- és többsugaras működési módokat (alternate, chopper)! - Ismertesse a méréseket oszcilloszkóppal! c/ Munkaértékelés - Ismertesse a vállalkozások szervezeti egységeit! - Ismertesse a létszámelemzés módját! - Ismertesse a munkabér-felhasználás elemzésének lényegét! - Ismertesse a munkaerő hatását a vállalati eredményességre! - Ismertesse az időkiesések elemzésének módszereit! 22

23 22. a/ Villamos hajtások - Ismertesse a mozgásegyenleteket, időfüggvényeket, indítási időket! - Ismertesse a terhelő nyomatékok, a tehetetlenségi nyomaték, a hajtómotor teljesítmény meghatározását! - Ismertesse a stabil és labilis egyensúlyi állapotokat (munkapont), a stabilitás feltételét! - Ismertesse az egy-, két- és négynegyedes hajtás fogalmát! - Ismertesse a bányászati alkalmazásokat! b/ Háromfázisú teljesítmény és fogyasztás mérése - Ismertesse az egy, két és három wattmérős, ill. mérőműves mérés elvét, értékelését, alkalmazhatóságát! - Ismertesse a fogyasztásmérők szerkezetét és működési elvét! - Ismertesse az egy és többtarifás, valamint maxmutatós fogyasztásmérőket! c/ A szervezés folyamatai - Ismertesse a zavartalan működés biztosításának megoldásait! - Ismertesse az irányítási folyamatok szerepét! - Ismertesse a munkaszervezés lényegét! 23. a/ Ward-Leonard hajtás - Ismertesse a felépítését! - Ismertesse a működését! - Ismertesse a biztonsági, védelmi rendszerét aktív terhelés esetén (pl.: aknaszállító berendezés)! - Ismertesse a jelentőségét! b/ Érintésvédelmi mérések - Ismertesse hurokellenállás mérését, a műszer működési elvét, használatát, a mérés értékelését! - Ismertesse a földelési ellenállás mérését, a mérés elvét, a végrehajtását különböző energiaforrású műszerekkel! - Ismertesse a szigetelésmérést! - Ismertesse a mérésekkel kapcsolatos MSZ és ÁBBSZ előírásokat, az eredmények dokumentálását! c/ Üzemszervezési ismeretek - Ismertesse az anyagi folyamatokat! - Ismertesse a minőségellenőrzést! - Ismertesse az ergonómia fogalmát, alkalmazását! 24. a/ Elektro-pneumatikus hajtás - Ismertesse a villamos hajtás hátrányait, a lineáris mozgatást, rögzítést, energiatárolást stb. igénylő feladatoknál! - Ismertesse a villamos vezérlő, jelfeldolgozó, érzékelő elemek előnyeit! b/ A villamos mérések értékelése, mérési hibák - Ismertesse a leolvasási hibákat! - Ismertesse a műszerek hibáját! - Ismertesse a számított mennyiségek hibájának becslését (példa)! c/ Költségek elemzése - Ismertesse a költségek szerkezetét, keletkezésüket! - Ismertesse a költségek csoportosítását! - Ismertesse a költségcsökkentés módszereit! 25. a/ Elektro-hidraulikus hajtás 23

24 - Ismertesse a kombinált hajtás előnyeit! - Ismertesse a villamos irányítóelemek jelentőségét hidraulikus rendszerekben! - Ismertesse a villamos léptető motort! - Ismertesse a hidraulikus léptető motort! b/ Nem villamos mennyiségek villamos mérése - Ismertesse az erő és nyomaték fogalmát, mérésének megoldásait! - Ismertesse a megvilágítás fogalmát, mérésének megoldásait! - Ismertesse a hőmérséklet fogalmát, mérésének megoldásait! - Ismertesse a nyomás fogalmát, mérésének megoldásait! - Ismertesse a mérőtávadók fogalmát! c/ Vállalati gazdálkodás eszközei - Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát! - Ismertesse a forgóeszközök fogalmát! - Jellemezze az anyaggazdálkodást! 26. a/ Motorvezérlések építése, telepítése, beüzemelése - Ismertesse a motorvédő kapcsolásokat! - Ismertesse az indítókapcsolásokat! - Ismertesse a forgásirányváltó, fordulatszám-változtató vezérléseket! - Ismertesse az ÁBBSZ és MSZ előírások alkalmazását! b/ Lengőtekercses és lágyvasas műszerek - Ismertesse a szerkezetét! - Ismertesse a működési elvét (V-A mérők)! - Ismertesse a skálát! - Ismertesse a méréshatár bővítését! - Ismertesse a hibákat, a hibaosztályokat! c/ A vállalati pénzgazdálkodás - Ismertesse a vállalati pénzgazdálkodás alapfogalmait! - Ismertesse a gazdaságosság fogalmát, számításának módszereit! - Ismertesse a beruházás-gazdaságosság fogalmát! 27. a/ Programozható vezérlések - Ismertesse a PLC-k felépítését, működését, alkalmazási területeiket! - Ismertesse az érzékelő, beavatkozó elemeket, használatukat, alkalmazásukat! - Ismertesse a programok készítését, tesztelését! b/ Több mérőtekercses analóg műszerek - Ismertesse az ohm mérőt! - Ismertesse a watt mérőt! - Ismertesse a teljesítménytényező-mérő műszert! - Ismertesse a szinkronszkópot! c/ Vállalkozások irányítása - Ismertesse a tervezés fogalmát! - Ismertesse a gazdasági növekedés tényezőit! - Ismertesse a társaságok irányító szerveit! 24

25 28. a/ Ellenállás mérése - Ismertesse az ellenállás mérését V-A mérős módszerrel! - Ismertesse az ellenállás mérését összehasonlító módszerrel! - Ismertesse az ellenállás mérését mérőhíddal! - Ismertesse az ellenállás mérését voltmérővel! - Ismertesse az egyes mérési módok hibáit, a hiba minimalizálását! b/ A sújtólég- és robbanásbiztos kivitelű villamos gyártmányok védelmi módjai - Ismertesse a sújtólég- és robbanásbiztos kivitel célját, feltételeit! - Ismertesse a különböző védelmi módok csoportosítását, jellemzőit, betűjeleit, alkalmazási területeit! - Ismertesse a sújtólég- és robbanásbiztos gyártmányokkal szemben támasztott általános műszaki és szerkezeti követelményeket! c/ Vállalkozások TB kötelezettségei, adózása - Ismertesse az adózás alapfogalmait! - Ismertesse az adózás rendjét! - Ismertesse az egyes adóformák (társasági adó, ÁFA, SZJA) főbb jellemzőit! - Ismertesse a TB kötelezettségeket, önkéntes biztosítási formákat! 29. a/ Frekvencia mérése - Ismertesse a rezgőnyelves műszer működési elvét, alkalmazását! - Ismertesse a frekvencia mérését oszcilloszkóppal! - Ismertesse a frekvencia-feszültség-átalakító elvi felépítését! - Ismertesse a digitális frekvenciamérés elvi lehetőségeit! b/ Transzformátorok ellenőrző mérései - Ismertesse a háromfázisú transzformátor-tekercselés szimmetriájának ellenőrzését! - Ismertesse a kapcsolási csoport mérésének elvét! - Ismertesse a rövidzárási mérést! c/ A vállalkozások gazdasági környezetének jellemzése - Ismertesse az infláció, privatizáció, konvertibilitás, export, import fogalmát! - Jellemezze a nemzetközi gazdasági szervezeteket! - Jellemezze Magyarország gazdasági célkitűzéseit! 25

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamosságtani és gépészeti alapismeretek A) Mechanika, gépelemek B) Műszaki ábrázolás, anyag- és gyártásismeret C) Műszaki villamosságtan 2. Szakmai ismeretek A) Szerkezettan

Részletesebben

Elektrotechnika "A" tételek

Elektrotechnika A tételek Elektrotechnika "A" tételek A1. Sorolja fel az energiaforrások fajtáit! Jellemezze üzemállapotaikat! Ismertesse kapcsolási lehetőségeiket! Ismertesse a Thevenin- és a Norton helyettesítő képek kölcsönös

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZ TEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 582 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Épületgépész

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus.. XXX Szakközépiskola OM azonosító: Logo, címer HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Elektronikai technikus.. SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember 01-től 1 Feladatok,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Kohászati technológia 2. Kohászati géptan 3. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 52 5432 06/V

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Kohászati technológia 2. Kohászati géptan 3. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 52 5432 06/V Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Kohászati technológia 2. Kohászati géptan 3. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 2 Kohászati technológia tantárgy szóbeli vizsgatételei 1. a. Ismertesse

Részletesebben

Szakmai tétel A. 3. a. Az egyenáramú armatúra hurkos és hullámos tekercselése. b. Statikus és dinamikus stabilitás, szinkrongépek lengései.

Szakmai tétel A. 3. a. Az egyenáramú armatúra hurkos és hullámos tekercselése. b. Statikus és dinamikus stabilitás, szinkrongépek lengései. Szakmai tétel A 1. a. Egyenáramú gép felépítése, működési elve. b. Szinkron generátorokkal kapcsolatos üzemviteli feladatok. A generátorok tipikus hibái, karbantartási munkái. 2. a. Egyenáramú gépek állórész

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A Gépészeti alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki szakterület

Részletesebben

Méréstechnika. 3. Mérőműszerek csoportosítása, Elektromechanikus műszerek általános felépítése, jellemzőik.

Méréstechnika. 3. Mérőműszerek csoportosítása, Elektromechanikus műszerek általános felépítése, jellemzőik. 2 Méréstechnika 1. A méréstechnika tárgya, mérés célja. Mértékegységrendszer kialakulása, SI mértékegységrendszer felépítése, alkalmazása. Villamos jelek felosztása, jelek jellemző mennyiségei, azok kiszámítása.

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK Az Elektronikai alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Számítógépek. 2.a) Ismertesse a kombinációs hálózatok alapelemeit és a funkcionálisan teljes rendszer

Számítógépek. 2.a) Ismertesse a kombinációs hálózatok alapelemeit és a funkcionálisan teljes rendszer Számítógépek 1.a) Ismertesse az információ analóg és digitális leképzésének lehetőségeit, a számrendszereket és a gyakoribb kódrendszereket! Jellemezze a logikai függvényeket, és mutassa be az egyszerűsítési

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Minta MELLÉKLETEK. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten

Minta MELLÉKLETEK. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten MELLÉKLETEK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten Teszt 1. Méretezze be az 5mm vastag lemezből készült alkatrészt! A méreteket vonalzóval a saját rajzáról mérje le! 2 pont

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

52 523 02 1000 00 00 Közlekedésautomatikai műszerész. Közlekedésautomatikai műszerész 2/42

52 523 02 1000 00 00 Közlekedésautomatikai műszerész. Közlekedésautomatikai műszerész 2/42 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

4.Modul 1. Lecke1, Villamos gépek fogalma, felosztása

4.Modul 1. Lecke1, Villamos gépek fogalma, felosztása 4.Modul 1. Lecke1, Villamos gépek fogalma, felosztása 4.M 1.L. 1.1, Villamos gépek fogalma Azokat a villamos berendezéseket, amelyek mechanikai energiából villamos energiát, vagy villamos energiából mechanikai

Részletesebben

Beszéljen az akkumulátoros és mágneses gyújtóberendezés szerkezeti felépítéséről, működéséről!

Beszéljen az akkumulátoros és mágneses gyújtóberendezés szerkezeti felépítéséről, működéséről! A géptípusra vonatkozó szerkezettani ismeretek vizsgarész kérdéseit, a vizsgát szervező intézet állítja össze, melyet a vizsgabizottság elnökével jóváhagyat. 1. Ismertesse a hidrosztatika fogalmát, beszéljen

Részletesebben

54 523 04 1000 00 00 Automatikai technikus Automatikai technikus

54 523 04 1000 00 00 Automatikai technikus Automatikai technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez.

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez. 1. A transzformátor működési elve, felépítése, helyettesítő kapcsolása (működési elv, indukált feszültség, áttétel, felépítés, vasmag, tekercsek, helyettesítő kapcsolás és származtatása) (1. és 2. kérdéshez

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazza: Villamos hálózatok alapjai, elektronikus áramkörök alapjai, villamos gépek alapjai,

Részletesebben

Ismertesse a befecskendező porlasztó feladatát, szerkezeti felépítését és működését! Milyen befecskendező fúvóka kialakításokat ismer?

Ismertesse a befecskendező porlasztó feladatát, szerkezeti felépítését és működését! Milyen befecskendező fúvóka kialakításokat ismer? A géptípusra vonatkozó szerkezettani ismeretek vizsgarész kérdéseit, a vizsgát szervező intézet állítja össze, melyet a vizsgabizottság elnökével jóváhagyat. 1. 2. Ismertesse a pneumatikus rendszerek gépkezelő

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza. A tételekhez segédeszköz

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható!

A tételhez segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. A tételhez

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS. Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS. Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS Tantárgyak és heti óraszámaik a 9. 12. évfolyamon TANTÁRGY 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM 11. ÉVFOLYAM 12. ÉVFOLYAM Szakmacsoportos alapozó ismeret Mőszaki

Részletesebben

54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus Elektronikai technikus

54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus Elektronikai technikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Karbantartási gyakorlatok tantárgy 9. évfolyam (70 óra)

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA 2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 333 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Mez ógazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek Mez ógazdasági szakmacsoportos

Részletesebben

Foglalkozási napló. Közlekedésautomatikai műszerész 13. évfolyam

Foglalkozási napló. Közlekedésautomatikai műszerész 13. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Közlekedésautomatikai műszerész 13. évfolyam (OKJ száma: 54 523 03) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló

Részletesebben

Villamos gépek I. Egyfázisú transzformátor 3 1. A vasmag funkciói 3 2. Növekedési törvények 4 3. Felépítés: vasmag kialakítása (lemezelés,

Villamos gépek I. Egyfázisú transzformátor 3 1. A vasmag funkciói 3 2. Növekedési törvények 4 3. Felépítés: vasmag kialakítása (lemezelés, Villamos gépek I. Egyfázisú transzformátor 3 1. A vasmag funkciói 3 2. Növekedési törvények 4 3. Felépítés: vasmag kialakítása (lemezelés, lépcsőzés), tekercselések (hengeres, tárcsás) 9 4. Fő- és szórt

Részletesebben

5. Mérés Transzformátorok

5. Mérés Transzformátorok 5. Mérés Transzformátorok A transzformátor a váltakozó áramú villamos energia, feszültség, ill. áram értékeinek megváltoztatására (transzformálására) alkalmas villamos gép... Működési elv A villamos energia

Részletesebben

Korszerű járműtechnika. a villamos hálózat felépítése, a hálózat általános jellemzői, környezetállósági követelmények, nevezetes csatlakozások.

Korszerű járműtechnika. a villamos hálózat felépítése, a hálózat általános jellemzői, környezetállósági követelmények, nevezetes csatlakozások. Korszerű járműtechnika 1. A gépjármű villamos hálózata a villamos hálózat felépítése, a hálózat általános jellemzői, környezetállósági követelmények, nevezetes csatlakozások. 2. A villamos hálózat alkatrészeinek

Részletesebben

1. A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉGE

1. A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉGE Villamos művek 1. A VILLAMOSENERIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉE Napjainkban életünk minden területén nélkülözhetetlenné vált a villamos energia felhasználása. Jelentősége mindenki számára akkor válik

Részletesebben

31 582 09 0100 31 03 Műanyagcső-szerelő Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő 4 2/51

31 582 09 0100 31 03 Műanyagcső-szerelő Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő 4 2/51 10-0 Energiahasznosító, gáz-, fűtési és vízhálózati műanyagcső-szerelési feladatok. vizsgafeladat A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről

Részletesebben

Szakképesítés: 34 725 01 Optikai üvegcsiszoló Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Az optikai test gyártásának műveletei

Szakképesítés: 34 725 01 Optikai üvegcsiszoló Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Az optikai test gyártásának műveletei A vizsgafeladat ismertetése: Az optikai test gyártása során alkalmazott alapvető megmunkálási műveletek (rögzítés, csiszolás, leppelés, marás, polírozás, tisztítás, felületkezelés, minősítés) ismertetése.

Részletesebben

4.5. Villamos gyújtóberendezések (Ötödik rész)

4.5. Villamos gyújtóberendezések (Ötödik rész) 4.5. Villamos gyújtóberendezések (Ötödik rész) A 4.4. cikkünkben bemutatott zárásszög szabályzású, primeráram határolós gyújtóberendezések bár már jeladós gyújtások voltak, de az előgyújtásszög változtatását

Részletesebben

SZAKMAI KONFERENCIA Villamosipar és elektronika ágazat

SZAKMAI KONFERENCIA Villamosipar és elektronika ágazat Villamosipar és elektronika ágazat Az érettségi vizsgakövetelmények átdolgozási kérdései Összeállította: Mészáros Miklós Villamosipar és elektronika ágazat 2016. február 11. ÁSZÉV 1 ÁSZÉV = Ágazati szakmai

Részletesebben

Szakképesítés: 34 582 06 Kályhás Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Tüzelőberendezés építése, beüzemelése, karbantartása

Szakképesítés: 34 582 06 Kályhás Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Tüzelőberendezés építése, beüzemelése, karbantartása A vizsgafeladat ismertetése: szóbeli vizsgatevékenység központilag előállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket tartalmazza A tételekhez segédeszköz nem használható.

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

2013. augusztus Gépjármű villamosságtan Autóelektronikai műszerész pótvizsga feladatok. (14.A.) (teljes egészében kiadható a pótvizsgázónak)

2013. augusztus Gépjármű villamosságtan Autóelektronikai műszerész pótvizsga feladatok. (14.A.) (teljes egészében kiadható a pótvizsgázónak) 2013. augusztus Gépjármű villamosságtan Autóelektronikai műszerész pótvizsga feladatok. (14.A.) (teljes egészében kiadható a pótvizsgázónak) A pótvizsgán, a felelő a 20. szóbeli feladatból húz egyszerre

Részletesebben

A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes.

A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII: 27.) OM rendelet 27. (1) bekezdése szerint "A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony kategória modul

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony kategória modul Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony kategória modul Dízelmozdony kategória vizsgával rendelkezők részére ALAPKÉPZÉSI PROGRAM VVK-2016/669.

Részletesebben

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA GÉPELEMEK A gépeket alkatrészekb l, gépegységekb l állítják össze. A gépelemek olyan szerkezeti egységek, amelyek a különféle gépeken a gép rendeltetését l függetlenül azonos feladatot látnak el. GÉP Gépegység

Részletesebben

Villamos gépek és készülékek

Villamos gépek és készülékek Villamos gépek és készülékek 1. Definiálja és értelmezze a mágneses gerjesztés, térerősség, fluxus és indukció fogalmát! Ábrázolja egy tetszőleges villamos forgógép mágneses körét, ismertesse a gerjesztésigény

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 8. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 8. 4:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Magasépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Magasépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet. Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Hegesztési Biztonsági Szabályzat

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet. Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Hegesztési Biztonsági Szabályzat 1. oldal, összesen: 24 1. oldal, összesen: 24 43/1999. (VIII. 4.) GM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló. (XI. 10.) IKM rendelet módosításáról A munkavédelemr l szóló 1993. évi

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Az Autóelektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító:

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: XXX Szakközépiskola OM azonosító: 0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c02 be04a507040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000ee0102022253797374656d0004a5070000f05a0000985c110004ee8339e8891f000c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0

Részletesebben

OKJ 51 525 02 Vasúti járműszerelő

OKJ 51 525 02 Vasúti járműszerelő OKJ 51 525 02 Vasúti járműszerelő OKJ 51 525 02 0010 51 03 Vasúti vontatott jármű szerelője Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG VASÚTI

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése, különös tekintettel a munkabiztonsági és környezetvédelmi ismeretekre.

A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése, különös tekintettel a munkabiztonsági és környezetvédelmi ismeretekre. A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése, különös tekintettel a munkabiztonsági és környezetvédelmi ismeretekre. Amennyiben a tétel kidolgozásához segédeszköz szükséges,

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakképesítés kerettanterve alapján

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

3. M. 1. L. 1. Bevezetés

3. M. 1. L. 1. Bevezetés 3. M. 1. L. 1. Bevezetés 3. M. 1. L. 1.1, A lecke célja, a villamos szakrajz szerepe a szakember tevékenységében Gondoltunk-e már arra, hogy milyen nagy és szép munkát végeztek a villanyszerelők, amikor

Részletesebben

31 522 02 0010 31 01 Hőközpont és -hálózatkezelő Hőtechnikai berendezéskezelő 2/62

31 522 02 0010 31 01 Hőközpont és -hálózatkezelő Hőtechnikai berendezéskezelő 2/62 A /2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tartalom. Bevezetés... 9

Tartalom. Bevezetés... 9 Tartalom Bevezetés... 9 1. Alapfogalmak...11 1.1. Az anyag szerkezete...11 1.2. A villamos töltés fogalma... 13 1.3. Vezető, szigetelő és félvezető anyagok... 15 1.4. Villamos feszültség és potenciál...

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza A tételekhez

Részletesebben

Kémiai és fizikai kémiai ismeretek és számítások

Kémiai és fizikai kémiai ismeretek és számítások Kémiai és fizikai kémiai ismeretek és számítások 1. A) A hidrogén és vegyületei a hidrogén atomszerkezete, molekulaszerkezete, izotópjai színe, halmazállapota, oldhatósága, sűrűsége reakciója halogénekkel,

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az

Részletesebben

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint MELLÉKLETEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint /Javasolt pontszámok: 5 pont/kérdés. Elérhető maximális pontszám: 100 pont./ 1. Végezze el az átszámításokat a prefixumok

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 582 12 VÍZ, CSATORNA ÉS KÖZMŰ RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v03. Földgáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések. üzembe helyezése és megszüntetése

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v03. Földgáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések. üzembe helyezése és megszüntetése E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. létesítése, üzembe helyezése és megszüntetése MK E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v03 Földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése,

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromos gép- és készülékszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 522 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre szakma gyakorlati oktatásához (OKJ száma: ) A napló vezetéséért felelős: A foglalkoztató vállalkozó, vállalkozás neve:.. Címe:. Ügyintéző neve,telefonszáma:... A tanuló

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

33 522 04 0001 33 05 Robbanásbiztos berendezés kezelője. Villanyszerelő 2/47

33 522 04 0001 33 05 Robbanásbiztos berendezés kezelője. Villanyszerelő 2/47 117-08 Robbanásbiztos berendezés kezelése A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium Mérési útmutató Az Elektronikai alkalmazások tárgy méréséhez Nagyfeszültség előállítása 1 1.

Részletesebben

9. MELLÉKLET. A vizsgálati jelentés 9. fejezetéhez. Kockázatelemzés

9. MELLÉKLET. A vizsgálati jelentés 9. fejezetéhez. Kockázatelemzés 9. MELLÉKLET A vizsgálati jelentés 9. fejezetéhez Kockázatelemzés ek Soros párhuzamos átkapcsolónál meghibásodás esetén (az imitációs vizsgálat eredménye alapján) a burkolaton kívül lánggal égő tűz észlelhető

Részletesebben

1.1.6. Áramkör: a villamos szerkezetek és vezetékek közös táppontról, közös (azonos) túláramvédelmen keresztül táplált együttese (csoportja).

1.1.6. Áramkör: a villamos szerkezetek és vezetékek közös táppontról, közös (azonos) túláramvédelmen keresztül táplált együttese (csoportja). 2 MSZ 172/1-86 Tartalom Oldal 1. Fogalommeghatározások 3 1.1. Általános fogalmak 3 1.2. Érintésvédelem, egyenpotenciálra hozás, érintésvédelmi módok 3 1.3. Gyártmányok, termékek, ezek részei 6 1.4. Vezetők

Részletesebben

Műszaki dokumentáció. Szabályok, eljárások III.

Műszaki dokumentáció. Szabályok, eljárások III. Műszaki dokumentáció Szabályok, eljárások III. 1 A rajzi megjelenítés Műszaki gondolatok közlésének és rögzítésének eszköze a rajz Hiba és félreértés nem megengedett Nemzetközileg rögzített, így világnyelv

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

Szakképesítés: 32 521 04 Órás Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Az óraszerkezetek részegységeinek ismerete

Szakképesítés: 32 521 04 Órás Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Az óraszerkezetek részegységeinek ismerete A vizsgafeladat ismertetése: Az óraszerkezet egy adott részegységének meghatározása az előforduló hibák felsorolása és azok kijavításának módszerei, ár- értékarány meghatározása Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

Élelmiszeripari folyamatirányítás 2016.03.12.

Élelmiszeripari folyamatirányítás 2016.03.12. Élelmiszeripari folyamatirányítás 2016.03.12. Hidraulikus rendszerek Közeg: hidraulika-olaj Nyomástartomány: ált. 200-400 bar Előnyök: Hátrányok: - Nagy erők kifejtésére alkalmas (200-400 bar!) - Kisebb

Részletesebben

RÖVID TÁJÉKOZTATÓ A SZAKKÉPESÍTÉSEKRŐL

RÖVID TÁJÉKOZTATÓ A SZAKKÉPESÍTÉSEKRŐL 54 525 01 AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ a gépjármű akkumulátorokat azok tulajdonságainak ismeretében összehasonlítani, a járműspecifikus kiválasztást elvégezni, diagnosztikai vizsgálatát végrehajtani, megfelelő

Részletesebben

A második részben található a tanári példány, amely az értékelést segíti.

A második részben található a tanári példány, amely az értékelést segíti. A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazzák: Villamos hálózatok alapjai, elektronikus áramkörök alapjai, villamos gépek alapjai,villamos

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz az alábbi

Részletesebben

DREHMO Standard hajtások gépkönyve

DREHMO Standard hajtások gépkönyve DREHMO Standard hajtások gépkönyve Az üzemeltetési leírás vezérlő és szabályozó hajtóművekre érvényes Többfordulatú és lineáris hajtóművek szerelési utasítása, üzemeltetési leírása, szerviz leírása MEGJEGYZÉS

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. A tételhez

Részletesebben

1. tétel. a) Alapismeretek

1. tétel. a) Alapismeretek 1. tétel - Milyen alakváltozások léphetnek fel a külső terhelés, illetve igénybevétel (húzó feszültség) hatására kis és nagy hőmérsékleten (T > 350 o C)? - Mit nevezünk karbonát keménységnek, illetve nem

Részletesebben

melléklet a 124/2011. sz. BM OKF Főig. Int.-hez MŰSZAKI MENTÉSI MŰVELETI SZAKUTASÍTÁS

melléklet a 124/2011. sz. BM OKF Főig. Int.-hez MŰSZAKI MENTÉSI MŰVELETI SZAKUTASÍTÁS melléklet a 124/2011. sz. BM OKF Főig. Int.-hez MŰSZAKI MENTÉSI MŰVELETI SZAKUTASÍTÁS 1 I. fejezet 1. Általános előírások 1.1. E szakutasítás fejezeteinek előírásait a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési

Részletesebben

5. modul Járművillamosság, elektronika

5. modul Járművillamosság, elektronika 5. modul Járművillamosság, elektronika Ebben a modulban megismerheti a napjainkban használatos személy- és tehergépjárművek fő villamos berendezéseit és azok tulajdonságait. Fontos kompetenciákat szerezhet

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autószerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

GÉPELEMEK. k /V - Tóth Laboncz József. #tl' TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 1970 FELSŐFOKÚ ÉPÍTŐGÉPÉSZETI TECHNIKUM, DEBRECEN. '' 1 U x/i\ í.

GÉPELEMEK. k /V - Tóth Laboncz József. #tl' TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 1970 FELSŐFOKÚ ÉPÍTŐGÉPÉSZETI TECHNIKUM, DEBRECEN. '' 1 U x/i\ í. k /V - '' 1 U x/i\ í.-a/\ FELSŐFOKÚ ÉPÍTŐGÉPÉSZETI TECHNIKUM, DEBRECEN f ÉPÍTŐGÉPÉSZ SZAK " i av.v "4 - GÉPELEMEK I. összeállította: Tóth Laboncz József docens * #tl' QE r debseceh KÉZIRAT 16^8 56ÜÜ TANKÖNYVKIADÓ,

Részletesebben

VASÚTI JÁRMŰSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VASÚTI JÁRMŰSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VASÚTI JÁRMŰSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 525 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Termékismertető Útmérők Mérőtapintók Szögelfordulásmérők Forgóadók Pályavezérlők Tapintórendszerek Helyzetkijelzők. 2010. április

Termékismertető Útmérők Mérőtapintók Szögelfordulásmérők Forgóadók Pályavezérlők Tapintórendszerek Helyzetkijelzők. 2010. április Termékismertető Útmérők Mérőtapintók Szögelfordulásmérők Forgóadók Pályavezérlők Tapintórendszerek Helyzetkijelzők 2010. április A DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH út- és szögelfordulásmérőket, forgóadókat,

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája fizikából 7-11. évfolyam 2015/2016. tanév

Az osztályozó vizsgák tematikája fizikából 7-11. évfolyam 2015/2016. tanév Az osztályozó vizsgák tematikája fizikából 7-11. évfolyam 2015/2016. tanév Fizikából a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak 2 egyszerű

Részletesebben

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV Szent László SZKI Szekszárd Készítette: Kozár István 2007 HELYI TANTERV Gépészet SZAKMACSOPORT Gépiforgácsoló SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2007-től 1 / Feladatok, ismeretek, készségek

Részletesebben

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8 évfolyam Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Az alapfokú fizikaoktatás célja Keltse fel a tanulók érdeklődését

Részletesebben

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 6. füzet Első osztályú és nemzetközi

Részletesebben