3. M. 1. L. 1. Bevezetés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. M. 1. L. 1. Bevezetés"

Átírás

1 3. M. 1. L. 1. Bevezetés 3. M. 1. L. 1.1, A lecke célja, a villamos szakrajz szerepe a szakember tevékenységében Gondoltunk-e már arra, hogy milyen nagy és szép munkát végeztek a villanyszerelők, amikor pl. a 750 kv-os távvezeték, vagy egy családi ház szerelésén dolgoztak? Hosszú az út a papírra vetett tervektől az ünnepélyes bekapcsolásig, az avatásig, pedig a szerelőknek és a tervezőknek van közös nyelve. Ez a közös nyelv a műszaki rajz, a villamosipari rajz. A szerelőknek ismerni kell a villamos szakrajz fajtáit, a nyelvezetét, jelölésmódjait ahhoz, hogy a nyomvonalon fel tudják szerelni a vezetékeket, a szerelvényeket, vagy a lakásoknál be tudják kötni a különböző áramköröket. Ha meghibásodik egy villamos berendezés, akkor is a villamos rajzok segítenek a hibakeresésben, mert eligazítást adnak a működésről és az áramkörökről. A rajzok olvasásához és a különböző áramkörök tervezéséhez is először a rajzok készítését kell elsajátítani. A villamosipari szakrajz szerepe tehát jelentős és kettős funkciójú. Külön kihangsúlyozzuk a rajzolvasás funkcióját, lépéseit. Tanítványainknak is ezt a kettős fő feladatot kell közvetíteni. Fő célkitűzésünk itt is az áramkörökben való gondolkodás és a térszemlélet fejlesztése. Ma már nem csak egyedi és hagyományos eszközökkel és módon készíthetők villamos tervek és rajzok, hanem számítógépes programokkal különböző installációs tervek, lakásvilágítási rajzok, kapcsoló-elosztó hálózatok tervei és rajzai, ezeket alkalmazó ipari automatikák, nyomtatott áramkörök stb. 3. M. 1. L. 1.2, A szabvány fogalma, jelentősége A szabványosítás összetett tevékenység, amely a legjobb lehetőséget, a legkorszerűbbet választja, amely anyagminőségre, méretre, alakra, szerelési módra, rajzolásra különböző előírásokat fogalmaz meg. Sok egyéb területre is kiterjed és ösztönöz biztonságos kivitelre, takarékosságra, esztétikus és környezetkímélő megoldásokra. A szabványok tehát a villamos szakterületen is jelentősek, alkalmazásuk utat mutat. Állami (nemzeti) és nemzetközi szabványokat különböztethetünk meg a villamos szakmákban is. A villamosipar nemzetközi előírásait a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) adja ki. A villamos rajzdokumentációk készítésének követelményeit az EN :1993 szabvány írja elő. A rajzok egységes szimbólumait az MSZ IEC :1993 szabványok (lapok) rögzítik.

2 3. M. 1. L. 1.3, Hogyan kell tanulni és tanítani a szakrajzot? Egyik fontos szempont, hogy a tanulásnál is és a tanításnál is a szakrajzok készítése és olvasása szerves egységet, megfelelő arányt és harmóniát alkosson. A szakrajz tanulása elvont gondolkodásra, a szimbolikus jelek megértésére és megértetésére épül, tehát fontos, hogy ezeket a szabványos rajzjeleket elsajátítsuk, illetve elsajátítassuk. A szabványok változnak, velük együtt a rajzjelek is. Ezeket igyekezzünk követni. Fontos, hogy a rajzjel és a tervjel fogalmát, különbségét megvilágítsuk és megértessük. A rajzjelek szabályos, méretarányos megrajzolása, rajzoltatása mellett magyarázzuk el az adott elem jelentését, funkcionális beazonosítását. Az egyszerű kapcsolási rajzok, áramkörök megrajzolását a táblán, egyszerű kivetítési eszközöknél magunk készítsük és magyarázzuk el az áramkör kialakítás rajzi szabályait. Bonyolultabb kapcsolási rajzoknál bontsuk lépésekre a rajzolást, mutassuk be ezeket a lépéseket. A rajzolvasás általános és témákhoz igazodó szempontjait később ismertetni fogjuk. Az egyes rajzi elemek elosztását, illetve szám és betű azonosítását is ismertessük, magyarázzuk el az adott rajzfajtáknál, illetve szakterületeknél. Ezekre mutatunk példát az alábbiakban, amely már részben a rajzolvasás tanításánál is alkalmazható az áramkörben, működési elvekben és elhelyezésben való gondolkodás kialakításához. Első ábránk az elemek háromféle elosztását mutatja.

3 3 M 1.1. ábra rajzi elemek elosztási módjai Forrás: Kiss László:2014 M ábra Független elemek rajzi elosztása Forrás: Kiss László, M. 1. L. 2, Villamos rajzjelek és alkalmazásuk 3. M. 1. L. 2.1, A villamos rajzok fajtái, kivitele 3. M. 1. L , A villamos rajzok felosztása 1.Az egyes elemek egymáshoz való csatlakoztatása szempontjából: Többvonalas kapcsolási rajzok Egyvonalas kapcsolási ajzok 2.Az egyes elemek egymáshoz való elhelyezkedése szerint: Funkcionálisak (az elemek egymás közötti funkcionális kapcsolata dominál) Topologikus (az elemek rajzbeli helyzete megfelel a fizikai elhelyezkedésüknek) 3. A logikai összefüggések szerint: Tömbvázlat Elvi rajz Kapcsolási rajz Méretezési részletrajz Elvi huzalozási rajz Kábelezési rajz Általános kapcsolási vázlat Bekötési rajz Elrendezési rajz Szerelési rajz Állapotdiagram

4 Idődiagram Nyomtatott áramköri rajz Nyomvonalrajz (Kábel és szabadvezetéki hálózatoknál) 2.1.2, A különböző rajzfajták hierarchiája 3 M táblázat A villamos rajzok fajtáinak hierarchiája Forrás: Kiss László, 2014 Egy további csoportosítás lehet a céljuk szerint. Csoport Típus Számjel Megnevezés Tömbvázlat Blokkvázlat Működési vázlat Elvi rajz Méretezési részletrajz Elvi kábelezési rajz Általános kapcsolási vázlat Bekötési rajz Elrendezési (elhelyezési) rajz Szerelési rajz Nyomvonalrajz Külső kábelezési rajz

5 3 M táblázat. Villamos ipari rajzok csoportosítása céljuk szerint, Forrás: saját szerkesztés A villamos szakrajz tantárgy, vagy modul témák szempontjából három leggyakoribb fajtái az egyvonalas, a működési és az áramutas kapcsolási rajz. 3 M ábra. A leggyakoribb villamos rajzok értelmezése és alapelve Forrás: saját szerkesztés Gyakori és sajátos rajzfajta a nyomtatott áramköri rajz, amelynek alapján készül a tényleges nyomtatott áramköri lap. 3 M ábra Nyomtatott áramköri rajz, Forrás: Kiss László 2014 Az irányítástechnikában a vezérléstechnikai rendszereknél,-elsősorban a sorrendi hálózatoknál- alkalmazzák az u.n állapotdiagramot, amely az állapotok és azok feltételeit írja le.

6 3 M ábra Állapotdiagram, Kiss László M. 1. L. 2.2, Villamos rajzjelek fajtái Mi a különbség rajzjel és tervjel között? Egy egyszerű ábra segítségével megadjuk a választ az alábbiakban. Tervjellé akkor válik egy rajzjel, ha kiegészítő jelölésekkel és műszaki adatokkal (áramerősség, feszültség, teljesítmény, típus stb.) látják el. 3 M ábra. Rajzjel és tervjel összehasonlítása Forrás: saját szerkesztés A villamos rajzjelek mindig valamilyen fontos alkatrészt, vagy elemet hangsúlyoznak ki a valóságos szerelvényből. Ehhez a szimbolikus ábrázoláshoz összegyűjtöttünk néhány alapelemet (körök, vonalak, nyilak, síkidomok) amelyek a legtöbb rajzjelben előfordulnak.(3.m ábra) 3 M ábra Villamos szerelvények, elemek rajzjelei a méretekkel. Forrás: saját szerkesztés

7 A vonalak lehetnek folyamatos, szaggatott, pont, kétpont-, hárompont vonal. Kiemelt, vastag, közepes és vékony vonalvastagságot alkalmaznak a rajzlap méretétől és a rajz céljától függően. A villamos rajzjeleket szabvány sorozat lapjai tartalmazzák. Közülük néhányat ismertetünk az alábbiakban. 3 M ábra Kapcsolók, jelfogók és érintkezők rajzjelei, Forrás: saját szerkesztés 3 M ábra Erősítők rajzjeleiből részletek

8 3 M ábra Félvezetők rajzjelei 3. M. 1. L. 3, A rajzolvasás általános szabályai A rajzolvasás alapelveként a következőket célszerű megjegyezni: Mindenek előtt azokat az elemeket kell megkeresni, amelyeket hasonló rajzok készítésénél használtunk. Ez a keresés (rajzolvasás) a rajzolási lépések ellentétes sorrendjében történhet. Vagyis: 1, A rajz jellegének, fajtájának meghatározása. Ezt a szövegmező, a rajzjelek és a szöveges utasítások alapján végezhetjük. 2, Rajzjelek felismerése, áramköri elemzés 3, A feltüntetett műszaki adatok (áramnem, feszültség, áramerősség, frekvencia, teljesítmény, érintésvédelmi megoldás stb.) megkeresése. 4, A villamos berendezések (gép, szerelvény, készülék) azonosítása a kiegészítő jelölések alapján, valamint az áramköri funkció megállapítása. 5, A szerelésre, kivitelezésre, beültetésre stb. vonatkozó adatok, utasítások megkeresése, értelmezése.

9 3. M. 1. L. 4, Fővezetéki és épületek lakásvilágítási terveinek kapcsolási rajzai 3. M. 1. L. 4.1, A fővezetéki terv és az erősáramú elosztók fogalma, részei A különböző épületek hálózatra csatlakozása történhet kábelről és szabadvezetékről. Egy szabadvezetéki hálózatra kapcsolás részeit mutatja a 3 M ábra. A leágazás 6. jelű vezetéke a fővezeték, amely mért és méretlen szakaszokból áll. 3 M ábra. Családi ház hálózatra kapcsolása MLper-30 jelű szabadvezetékkel, Forrás: saját szerkesztés A fővezetéki terv készítésének elektrotechnikai, szakmai alapelve a lakásonkénti, illetve szintenkénti villamosenergia- szükséglet biztosítása, szétosztása, az áramerősségnek megfelelő vezeték-keresztmetszet és túláramvédelmi szerelvény kiválasztása. A rajzolás alapelve pedig az egyvonalas kapcsolási rajzot egszintes épületnél az alaprajzba, többszintesnél pedig a metszetrajzba rajzoljuk. 3. M. 1. L. 4. 2, Rajzjelek és segédletek A fővezetéki tervek és csatlakozások leggyakoribb szerelvényei az olvadóbiztosítók. Ezért a rajzjelek közül az alábbi táblázatban ezeket ismertetjük.

10 3 M ábra Olvadóbiztosítók és túlfeszültség levezetők rajzjelei, Forrás: saját szerkesztés A különböző vezetékek, elosztók, csatlakozók rajzjelei szintén fontosak.

11 3 M ábra Vezetékek, elosztók, kapcsolók rajzjelei, Forrás: saját szerkesztés A fővezetéki tervek készítésénél fontos ismernünk a lakások áramköreinek jellegét, mert ezekhez kell kiválasztani a kisautomatákat. Ehhez nyújt segítséget az alábbi ábra 3 M ábra. Lakásáramkörök jellege, Forrás: saját szerkesztés

12 Az MSZ szerint a lakások méretezési teljesítménye villamos tűzhely nélkül 10 kw, tűzhellyel 12 KW. Többlakásos épületnél azonban az u.n egyidejűségi tényezővel módosított teljesítményre méretezzük a fő és elosztóvezetéket és a biztosítót. Ehhez ad segítséget a következő méretezési segédlet. Egyidejűségi tényező kw Világítás (10 kw) A Lakásszám keresztmetszet mm2 Fővezeték biztosító, A Világítás + tűzhely (12 kw) kw A keresztmetszet mm2 Fővezeték biztosító, A ,0 15, ,2 2 0,76 15,2 23,0 18,2 27,6 3 0,66 19,8 30,0 23, ,60 24,0 36,4 28,8 43,6 5 0,56 28,0 42,5 33, ,53 31,8 48,0 38,2 57,8 7 0,50 35,0 53, , ,48 38,4 58,0 46,5 70,5 9 0,47 42,3 64, ,45 45,0 68, ,43 51,6 78, ,41 57,4 87, ,41 61,5 93, ,40 64,0 97, ,39 70,2 106, ,38 76,0 115, ,37 77,6 118, ,37 81,5 123, ,36 86,5 131, ,36 90,5 136, ,35 94,5 143, ,35 98,0 148, ,35 105,0 159, ,34 109,0 165,

13 33 0,34 112,0 170, ,34 119,0 180, ,33 119,0 180, ,33 132,0 200, ,32 134,5 204, ,32 141,0 214, ,32 144,0 218, M táblázat. Fővezeték méretezési segédlet, Forrás: saját szerkesztés 3. M. 1. L. 5. Főelosztók és épületvilágítási áramkörök rajzainak olvasási módja Az áramszolgáltatónak benyújtott főelosztó (fővezetéki) tervnek tartalmazni kell a a csatlakozó fővezeték nyomvonalát a főelosztó tábláig, a nyomvonal hosszát, a szerelés módját, főkapcsoló, főbiztosító típusát, névleges teljesítményét, illetve áramerősségét, az áramnemre, feszültségre, és érintésvédelemre vonatkozó adatokat. A rajzolvasásánál tehát a következőket kell keresni és elemezni: - A fővezetéki terv fentiekre vonatkozó tervjeleit, adatait. - A betáplálás megkeresése - Leágazások, áramkörök megkeresése, követése nyomvonalak alapján - Szerelvények felismerése rajzjelek alapján és azonosítása a szerelvényterv szerint. - A szerelésre, fővezetékre vonatkozó adatok értelmezése( keresztmetszet, csőátmérő, típus, vezetőér száma) Az épületvilágítási tervek és áramkörök olvasási módja A rajzolvasás lépéseit a következő sorendben javasoljuk. - Az építészeti rajz méretarányának, az épületek méreteinek a megkeresése - Az egyes helyiségekben lévő épületgépészeti és villamossági jelek megkeresésée - A villamos betáplálás megkeresése és adatainak értelmezése(vezeték fajtája, érszáma, elhelyezése, anyaga, keresztmetszete. - Az egyes áramkörök követése a nyomvonal mentén. - Rajz és tervjelek felismerése az egyes áramköröknél és azok elemzése - Érintésvédelemre vonatkozó adatok keresése, elemzése. 3. M. 1. L. 6, Villamos gépek és automatikák kapcsolási rajza 3. M. 1. L. 6.1, Villamos gépek felosztása, forgógépek rajzjelei A villamosenergia előállítására, átalakítására szolgáló berendezéseket, a villamos gépeket többféle szempont szerint lehet osztályozni. Az egyik szempont szerint két főcsoport van, az álló és a forgó gépek. A forgógépek lehetnek generátorok és motorok, aszerint, hogy a

14 villamos energiát előállítják, vagy felhasználják/átalakítják. A rajzjeleikbe beleírt G és M betűk erre utalnak. Működési elvük szerint a forgógépek lehetnek: egyenáramú, váltakozó áramú, szinkron, aszinkron és különleges villamos forgógépek. Többféle forgógépen is megtalálhatók ugyanazon szerkezeti elemek(pl. tekercs, állórész, forgórész, szénkefe stb.). A rajzjelek ezeket az elemeket ábrázolják, közülük néhányat a 3 M táblázatban megadtunk. 3 M táblázat. Villamos forgógép elemeinek rajzjelei, Forrás: saját szerkesztés A forgógépek rajzjelei kétfélék lehetnek: egyszerűsített és teljes. Az ábrázolásukhoz a köröket(teljes, és félkör), a vonalakat és a síkidomokat használják elsősorban. A teljes rajzjeleken a tekercseket is kirajzolják, melynek jele és mérete a sz. ábrán látható.

15 3 M táblázat. Forgógépek rajzjelei - Egyenáramú gépek rajzjelei, Forrás: saját szerkesztés 3 M ábra. Háromfázisú váltakozóáramú gép (motor) rajzjelei és méretei, Forrás: saját szerkesztés A különböző gerjesztési módú egyenáramú generátorok, vagy motorok rajzjeleit az előzőekben megadott táblázatban láthatjuk, míg a váltakozó áramú gépek rajz és tervjeleit a 3 M sz. alábbi táblázatunkban.

16 3 M táblázat. Váltakozóáramú gépek rajzjelei, Forrás: saját szerkesztés

17 3 M táblázat folytatása. Váltakozóáramú gépek rajzjelei, Forrás: saját szerkesztés A váltakozó áramú gépek tekercseinek ábrázolási módját az alábbi ábrák szemléltetik. 3 M ábra. Csillagkapcsolású tekercs ábrázolása, Forrás: saját szerkesztés

18 3. M. 1. L. 6.2, Villamos forgógépek (szinkron, aszinkron, egyenáramú) kapcsolási rajzai Az egyenáramú gépek kapcsolási rajzainak elkészítéséhez fel kell eleveníteni a szerkezeti felépítésről, működési elvről, gerjesztési módokról tanultakat. Meg kell tanulni a kapocsjelöléseket, valamint a gerjesztés szabályozó bekötését. A tekercs megnevezése A végek száma Kapocsjelölés régi kezdet vég Forgórész (aratúra) tekercs 2 A-B A1 A2 Segédpólus tekercs 2 G-H B1 B2 Segédpólus tekercs két részre osztva 4 (2x2) 1B1 2B1 1B1 2B2 Kompenzáló tekercs 2 C1 C2 Kompenzáló tekercs két részre osztva 4 (2x2) 1C1 2C1 1C2 2C2 Soros gerjesztőtekercs 2 E-F D1 D2 Párhuzamos (sönt) gerjesztőtekercs 2 C-D E1 E2 Külső gerjesztőtekercs 2 J-K F1 F2 Külső gerjesztőtekercs két tekerccsel 4 (2x2) I F1 F5 F2 F6 Kiegészítő tekercs, amely a gép villamos hossztengelyében hat Kiegészítő tekercs, amely a gép villamos kereszttengelyében hat 2 H1 H2 2 J1 J2 3 M táblázat Egyenáramú forgógépek kapocsjelölése, Forrás: saját szerkesztés A külső gerjesztésű generátornál az armatúra és az F1-F2 jelű tekercsek közötti villamos kapcsolat nincs, ezért külön hálózatra csatlakoznak.

19 3 M ábra. Külső gerjesztésű egyenáramú generátor kapcsolási rajza, Forrás: saját szerkesztés A főáramkörű, vagy soros gerjesztésű generátor kapcsolási rajzán az armatúra(a1-a2) a segédpólus tekercse (B1-B2) és a főpólus tekercse (D1-D2) sorba vannak kötve. Utóbbit a kapocstáblán (B2-D1) egy lamellával kell összekötni. A mellékáramkörű, másképpen sönt, vagy párhuzamos gerjesztésű generátor belső kapcsolási rajzát úgy alakítják ki, hogy a gépen belül összekötik az A2 kefét és a segédpólus B1 pontját. Az A1 kefét és a B2 tekercsvéget a kapocstáblán keresztül a hálózatra csatlakoztatták. Párhuzamosan kötötték az A1-B2 kapcsokkal az E1-E2 jelű gerjesztőtekercset a szabályozó ellenálláson keresztül. Motorok kapcsolási rajzát hasonlóan alakítják ki, de itt a forgásirány váltás póluscseréjét is feltüntetik a kapocstáblán. A kapcsolási rajz az alábbi ábrán látható.

20 3 M ábra. Mellékáramkörű egyenáramú motor kapcsolási rajza, Forrás: saját szerkesztés A váltakozó áramú forgógépek (szinkron, aszinkron) szekunder tekercseinek kapcsait az U1, V1, WW1 és U2, V2, W3 betűkkel jelölik. Alapvetően csillag, illetve delta(háromszög) kapcsolásúak lehetnek a háromfázisú gépek. A bekötési rajzok készítéséhez ad módszertani segítséget egy négy lépésre bontott rajzolás fázisait ábrázoló rajz.

21 3 M ábra. Forgógépek bekötési rajzolásának lépései, Forrás: saját szerkesztés Az a, ábrán a háromfázisú hálózatot, az olvadóbiztosítókat, a kapcsolót, a kapocstáblát üresen és a motor egyvonalas ábráját találjuk, míg a d, jelűnél már nem csak a kapcsok betűjeleit, hanem az összes bekötést, készülékjelet is. Ne tévesszen meg senkit, hogy a b, ábrarészen csillagba, a c, és d, részleteken deltába vannak a tekercsek kötve. A szinkrongenerátorok működési elvéből következően jelennek meg az elvi kapcsolási rajzon a fő és a segédgerjesztés forgógépei, valamint a háromfázisú állórész tekercs. A szinkrongenerátorokat párhuzamosan kapcsolják a hálózatra, ezért az üzemvitelhez és a szinkronozáshoz szükség van mérőműszerekre is, amelyeket szintén berajzolják a kapcsolási rajzokba.

22 3 M ábra. Szinkrongenerátor elvi kapcsolási rajza, Forrás: saját szerkesztés Az aszinkronmotorok egy és háromfázisúak lehetnek, utóbbiak csúszógyűrűs, vagy rövidrezárt forgórészűek lehetnek. Ezeknek megfelelően kell a kapcsolási rajzaiknál a tekercseket, illetve kivezetéseket, az indító-ellenállásokat jelölni. Aszinkrongépek tekercseinek jelöléseit gyűjtöttük táblázatba az alábbiakban. A tekercs megnevezése, kapcsolása A tekercs neve Kapocsjelölés kezdet vég Háromfázisú, hatkivezetéses szekunder tekercs első fázis második fázis harmadik fázis K1 L1 M1 K2 K2 M2 Háromfázisú, csillagkapcsolású szekunder tekercs első fázis második fázis harmadik fázis csillagpont K L M Q Háromfázisú, deltakapcsolású szekunder tekercs első fázis második fázis harmadik fázis K L M 3 M táblázat. Aszinkrongépek szekunder tekercseinek kapocsjelölése, Forrás: saját szerkesztés Viszonylagos ritkasága miatt mutatunk egy vízindítós ellenállással bekötött csúszógyűrűs aszinkron motor kapcsolási rajzot.

23 3 M ábra. Csúszógyűrűs forgórészű motor kapcsolási rajza fémindító ellenállással, Forrás: saját szerkesztés Az egyfázisú aszinkronmotor műkődéséhez segédfázis tekercsre és időben eltolt áramra van szükség, amit rendszerint kondenzátorral biztosítanak. Az egyfázisú motort háromfázisúból is átalakíthatjuk, ezt szemlélteti a sz ábrán lévő kapcsolási rajz.

24 3 M ábra. Háromfázisú motor egyfázisúra alakítása, Forrás: saját szerkesztés Egyfázisú aszinkronmotor kapcsolási rajzát láthatjuk egy kondenzátorral a 3 M sz. ábrán 3 M ábra. Egyfázisú aszinkron motor elvi kapcsolásai rajza, Forrás: saját szerkesztés 3. M. 1. L. 6. 3, Transzformátorok rajzjelei, segédletei és kapcsolási rajzai A forgó villamos gépek rajzai után a transzformátorok szakrajzi vonatkozásait ismertetjük. A sokféle rendeltetésű transzformátor közül az u.n. erőátviteli, illetve készülékekben használt transzformátor, valamint a feszültségváltó és az áramváltó nézetrajzát, egy és többvonalas rajzjelét ismertetjük először.

25 3 M ábra. Transzformátor körvonalrajza és rajzjelei méretekkel, Forrás: saját szerkesztés 3 M ábra. Áramváltó körvonalrajza és rajzjelei méretekkel, Forrás: saját szerkesztés 3 M ábra. Feszültségváltó körvonalrajz és rajzjelei méretekkel, Forrás: saját szerkesztés A tekercsek, transzformátorok rajzjeleinél szintén találkozunk egyvonalas és többvonalas rajzjelekkel. Ezt a következő táblázatunkban foglaltuk össze.

26

27 3 M táblázat. Tekercsek, fojtótekercsek, transzformátorok rajzjelei, Forrás: saját szerkesztés Az egyfázisú transzformátorok tekercseit sorosan, párhuzamosan és zeg-zugba lehet kapcsolni.

28 3 M ábra Egyfázisú transzformátortekercs kapcsolások, Forrás: saját szerkesztés A háromfázisú transzformátorok tekercseinek kapcsolása mind a primer, mind a szekunder oldalon szintén háromféle módon lehet. Csillagkapcsolású, delta/háromszög és zeg-zug kapcsolású. Szokás még a kapcsolási rajzoknál az u.n. feszültségek vektorábráját is felrajzolni, vagy ezek alapján meghatározható u.n. órajelet megadni. 3 M ábra. Yyo kapcsolási csoportú transzformátor, Forrás: saját szerkesztés 3 M ábra Zeg-zug kapcsolású transzformátortekercs rajzai 3. M. 1. L. 6.4, Villamos gépek kapcsolási rajzainak olvasási módja Mint általában más kapcsolásoknál itt is megadjuk azokat az alapszempontokat, amelyek segítenek a villamos gépek rajzainak olvasásánál. A szempontok a következők: 1, A rajzjelek felismerése(generátor, motor, aszinkron, vagy szinkron, vagy egyenáramú, vagy egyéb forgó, illetve álló villamos gép.) 2, A kiegészítő jelölések, villamos adatok felismerése, (feszültség, áramerősség, teljesítmény, fázisszám, frekvencia, fordulatszám, órajel stb.) 3, A tekercsek és kapocstáblák felismerése, azonosítása

29 4, A kapcsolás egyéb szerelvényeinek(kapcsoló, mérőváltó, biztosító, szabályozó ellenállás stb.) felismerése a rajzjelük alapján 5, A készülékek, áramköri elemek funkcióinak azonosítása, az áramkörök követése és a működés ismertetése 3. M. 1. L. 7, Automatizálási rajzok 3. M. 1. L. 7.1, Hatásvázlatok rajzai, áramutas tervjelek, automatika elemek rajzjelei. A villamos automatikai-mechatronikai kapcsolások rajzait a hatásvázlatokon és a rajzjeleken keresztül ismerhetjük meg, illetve készíthetjük és olvashatjuk. Az automatika két meghatározó fajtája a beavatkozás visszacsatolása szerint vezérlés vagy szabályozás lehet. Előbbinek a hatásvázlatában az elemek nyílt, egyirányú jelterjedést ábrázolunk, míg a szabályozásnál van visszacsatolás is. Az egyes vezérlő és szabályozó elemek elnevezéseit általánosságban ismertetjük az alábbi hatásvázlatokban. 3 M ábra A vezérlés hatásvázlata, Forrás: saját szerkesztés

30 3 M ábra A szabályozás hatásvázlata, Forrás: saját szerkesztés A villamos vezérlések egyik fő csoportját a villamos gépek, illetve hajtások különböző funkciójú kapcsolásai alkotják. Ide soroljuk a forgógépek indítási, forgásirány-váltási és fordulatszám szabályozási/vezérlési feladatokat megoldó különböző kapcsolásokat. A működési kapcsolási rajzok mellett leggyakoribb az áramutas kapcsolási rajzok alkalmazása. Az u.n. folyamatszabályozási, automatizálási rajzoknál a mérőműszerek, érzékelők, beavatkozók stb. elemek rajzjeleit használjuk az MSZ szabvány szerint. Műszerek összetartozó csoportja terepen Műszerek összetartozó csoportja műszerszobában Jelátviteli csatorna Vezérlő eszköz

31 Érzékelő A kör, vagy a T megengedett Végrehajtó szervek és működtetésük jelölése csak kézi működtetés Csak távműködtetés Kézi és távműködtetés Szabályozó szelep végrehajtó szervvel segédenergai kimaradása esetén nyitással Szabályozó szelep végrehajtó szervvel segédenergai kimaradása esetén zárással Szabályozó szelep végrehajtó szervvel segédenergai kimaradása esetén rögzülő szeleppel 3 M táblázat Automatizálási/irányítástechnikai rajzjelek, Forrás: saját szerkesztés 3. M. 1. L. 7.2, Mechatronikai elemek és kapcsolások rajzai Az automatizálás fejlődésének markáns korszakában az elektronikus vezérlés és a mechanikus végrehajtó elemek összekapcsolódásából keletkezett a mechatronika mint mozaikszó, és mint szakmai, tudományos terület is. Ma már a bonyolult vezérlések, robotikák és számítógéppel irányított gyártási technológiák széles skáláján megtalálhatók az villamos, a pneumatikus, a hidraulikus, vagy ezek kombinációjából kialakított segédenergiával működő automatikák. A mechatronikában jelentős mértékben terjedt el a pneumatikus segédenergia. Ezért elsősorban ezeket a vezérléseket ismertetjük. A mechatronika alapelemei különböző logikai műveleteket valósítanak meg. Ezért célszerű ezeket az elemek szimbólikus jelölésénél ezekkel a műveletekkel együtt megjegyezni.

32 3 M ábra Logikai alapműveletek és jelképei, Forrás: Bellák Gy., M ábra Logikai alapműveletek pneumatikus elemekkel, Forrás: Bellák Gy., 2010

33 A pneumatikus vezérlések felépítése a következő ábrán látható. Ezeknek a rendszerelemeknek a szimbolikus jelei fontosak a vezérlési alapkapcsolások összeállításánál. A tanítás módszertanához a következőket javasoljuk: - A szimbolikus jelek értelmezéséhez mutassuk be az adott szerv valós példányát (ha lehet), - A szerkezeti rajzokat/képeket is használjuk fel a szimbolikus jelek részeinek értelmezéséhez - Az irányítóelemekhez tartozó útszelepeknél tanítsuk meg a betű és számjelek jelentését ábra Pneumatikus rendszerek felépítése, Forrás: Bellák Gy., 2010 Az útszelepek betű és számjelei: Kimenő csatlakozás: A,B, V. 2, 4, 6. Energia csatlakozás: P 1. Kilevegőzés: R, S, T. 3, 5, 7. Vezérlő csatlakozó: Z, X, Y. 10, 12, 14.

34 3 M ábra Az útszelepek betű és számjelei, Forrás: Bellák Gy., 2010 Néhány jellegzetes vezérlési alapkapcsolást ismertetünk, amelyeknek a megrajzolását javasoljuk a táblánál, vagy egyéb rajzolási lehetőséget biztosító helyen. Sok FESTO laborban már találkozhatunk u.n mágnes táblával, amelyeknél a rendszerelemek rajzi jelképei egy mágnes lapon vannak, s amelyeket felhelyezhetünk a táblára és az adott vezérlési feladathoz ezen elemeket kötjük be a rajzokhoz. Vezérlés 2/2 útszeleppel, fojtószelepen keresztül Vezérlés VAGY elemmel, amelyben egy munkahengert két helyről lehet működtetni 3 M ábra Példák vezérlési alapkapcsolásokra, Forrás: Bellák Gy., 2010 A mechatronikában is gyakori az u.n PLC vezérlés. A PLC a Programabble Logic Controller kifejezések rövidítése. A programozható és a logikai kifejezésekből adódóan a villamos gépes hajtások vezérlésénél gyakran előforduló kapcsolásokat (motirindítás, forgásirányváltás, fékezés, idő, illetve sorrendi kapcsolások) is megvalósíthatják. A PLC lényegi felépítését az automatikai témájú leckénknél ismertettük. Ezen ismeretek felhasználásával készíthetők a PLC vezérlések bekötési rajzai, programjai. A bekötési rajzoknál az áramutas rajzjelek ismeretére van szükség, amelyeket az u.n létra diagramokban az érintkezők kiosztásával tesszük értelmezhetővé.

35 3 M ábra Létradiagram kialakítása áramútrajz alapján, Forrás: Bellák Gy., 2010 Az u.n huzalozási vezérlésből(áramutas rajz) alakítható ki a létradiagram. Ezt egy egyszerű mágneskapcsolós öntartás vezérlési rajzon szemléltetjük. 3 M ábra A huzalozási vezérlés és a létradiagram logikája, Forrás: Bellák Gy., M. 1. L. 7.3, Villamos automatika és mechatronikai rajzok olvasási módja A villamos automatikák (folyamatszabályozás és vezérlés,mechatronika) rajzai nagyon sokfélék lehetnek. Különösen, ha az automatikák segédenergiáit, távműködtetések megvalósításait is figyelembe vesszük. Olvasásuk módját nem lehet úgy általánosítva leírni,

36 mint azt korábbi fejezeteinknél, illetve témáinknál tettük. Ennek ellenére megkísérelünk néhány szempontot adni hozzá. - A rajz fajtájának meghatározása(pl. hatásvázlat, blokkvázlat, áramutas rajz, bekötési rajz, létradiagram stb.) - A fontosabb egységek azonosítása jeleik alapján - Az egységek közötti kapcsolat feltárása (áramutak követése, független elemek elosztásának szabályai, jelterjedés iránya, elhelyezés helyszínei stb.) - Az áramutak, kapcsolási fázisok követése, meghatározása stb.

A villamos áram élettani hatásaival tisztában kell lenni az érintésvédelem kialakítása, a balesetek megelőzése céljából.

A villamos áram élettani hatásaival tisztában kell lenni az érintésvédelem kialakítása, a balesetek megelőzése céljából. 3.M. 3. L. 1, Bevezetés 3.M. 3. L. 1.1, Az alapszerelések értelmezése Részben a fentiekben leírtakból következően már behatárolt a téma, illetve az alapszerelések értelmezése. Tehát a leggyakrabban előforduló

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamosságtani és gépészeti alapismeretek A) Mechanika, gépelemek B) Műszaki ábrázolás, anyag- és gyártásismeret C) Műszaki villamosságtan 2. Szakmai ismeretek A) Szerkezettan

Részletesebben

Műszaki dokumentáció. Szabályok, eljárások III.

Műszaki dokumentáció. Szabályok, eljárások III. Műszaki dokumentáció Szabályok, eljárások III. 1 A rajzi megjelenítés Műszaki gondolatok közlésének és rögzítésének eszköze a rajz Hiba és félreértés nem megengedett Nemzetközileg rögzített, így világnyelv

Részletesebben

4.Modul 1. Lecke1, Villamos gépek fogalma, felosztása

4.Modul 1. Lecke1, Villamos gépek fogalma, felosztása 4.Modul 1. Lecke1, Villamos gépek fogalma, felosztása 4.M 1.L. 1.1, Villamos gépek fogalma Azokat a villamos berendezéseket, amelyek mechanikai energiából villamos energiát, vagy villamos energiából mechanikai

Részletesebben

Villamos gépek és készülékek

Villamos gépek és készülékek Villamos gépek és készülékek 1. Definiálja és értelmezze a mágneses gerjesztés, térerősség, fluxus és indukció fogalmát! Ábrázolja egy tetszőleges villamos forgógép mágneses körét, ismertesse a gerjesztésigény

Részletesebben

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS III. ÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS 54 523 04 1000 00 00 K é s z ü l t : Az 17723-2/2011. VIII. 25. k ö z l e m é n yb e

Részletesebben

Elektrotechnika "A" tételek

Elektrotechnika A tételek Elektrotechnika "A" tételek A1. Sorolja fel az energiaforrások fajtáit! Jellemezze üzemállapotaikat! Ismertesse kapcsolási lehetőségeiket! Ismertesse a Thevenin- és a Norton helyettesítő képek kölcsönös

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza A tételekhez

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 2 Villamos gépek és hajtások 1. a/ A villamos tér - Jellemezze a villamos teret! Ismertesse a térerősség

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A tételsor a Szakmai és vizsgakövetelmény 4. Szakmai követelmények című fejezetében megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza, hozzáigazítva a szakma munkaerő-piaci

Részletesebben

3.M. 2. L. 1, Bevezetés. 3.M. 2. L. 1.1, A mérés, mint szakmai tevékenység szerepe a villamos szakmák gyakorlatában

3.M. 2. L. 1, Bevezetés. 3.M. 2. L. 1.1, A mérés, mint szakmai tevékenység szerepe a villamos szakmák gyakorlatában 3.M. 2. L. 1, Bevezetés 3.M. 2. L. 1.1, A mérés, mint szakmai tevékenység szerepe a villamos szakmák gyakorlatában A villamos szakember munkatevékenységének szinte minden fázisában van valamilyen célú

Részletesebben

Épületgépészeti tervdokumentációk /Felépítése, tervjelei, dokumentumai/

Épületgépészeti tervdokumentációk /Felépítése, tervjelei, dokumentumai/ Eperjesi Zsuzsanna Épületgépészeti tervdokumentációk /Felépítése, tervjelei, dokumentumai/ A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0109-06 A tartalomelem

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 33 5216 03 VILLANYSZERELŐ SZINTVIZSGA GYAKORLATI FELADAT E A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 300 perc 100 pont E/I.

Részletesebben

1. A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉGE

1. A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉGE Villamos művek 1. A VILLAMOSENERIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉE Napjainkban életünk minden területén nélkülözhetetlenné vált a villamos energia felhasználása. Jelentősége mindenki számára akkor válik

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 35 522 02 Erősáramú berendezések

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

54 523 04 1000 00 00 Automatikai technikus Automatikai technikus

54 523 04 1000 00 00 Automatikai technikus Automatikai technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 523 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Villanyszerelő. 33 522 04 0001 33 02 Erősáramú berendezések felülvizsgálója

Villanyszerelő. 33 522 04 0001 33 02 Erősáramú berendezések felülvizsgálója z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

Részletesebben

Palotainé Békési Katalin. Műszaki rajzok, műszaki jelképek ismerete, használata. Gépész, hidraulikus, pneumatikus és

Palotainé Békési Katalin. Műszaki rajzok, műszaki jelképek ismerete, használata. Gépész, hidraulikus, pneumatikus és Palotainé Békési Katalin Műszaki rajzok, műszaki jelképek ismerete, használata. Gépész, hidraulikus, pneumatikus és villamos (korlátozottan) területen. A követelménymodul megnevezése: Gépelemek szerelése

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. A tételhez

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító:

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: XXX Szakközépiskola OM azonosító: 0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c02 be04a507040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000ee0102022253797374656d0004a5070000f05a0000985c110004ee8339e8891f000c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0

Részletesebben

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez.

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez. 1. A transzformátor működési elve, felépítése, helyettesítő kapcsolása (működési elv, indukált feszültség, áttétel, felépítés, vasmag, tekercsek, helyettesítő kapcsolás és származtatása) (1. és 2. kérdéshez

Részletesebben

A második részben található a tanári példány, amely az értékelést segíti.

A második részben található a tanári példány, amely az értékelést segíti. A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazzák: Villamos hálózatok alapjai, elektronikus áramkörök alapjai, villamos gépek alapjai,villamos

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

Ismertesse a befecskendező porlasztó feladatát, szerkezeti felépítését és működését! Milyen befecskendező fúvóka kialakításokat ismer?

Ismertesse a befecskendező porlasztó feladatát, szerkezeti felépítését és működését! Milyen befecskendező fúvóka kialakításokat ismer? A géptípusra vonatkozó szerkezettani ismeretek vizsgarész kérdéseit, a vizsgát szervező intézet állítja össze, melyet a vizsgabizottság elnökével jóváhagyat. 1. 2. Ismertesse a pneumatikus rendszerek gépkezelő

Részletesebben

Élelmiszeripari folyamatirányítás 2016.03.12.

Élelmiszeripari folyamatirányítás 2016.03.12. Élelmiszeripari folyamatirányítás 2016.03.12. Hidraulikus rendszerek Közeg: hidraulika-olaj Nyomástartomány: ált. 200-400 bar Előnyök: Hátrányok: - Nagy erők kifejtésére alkalmas (200-400 bar!) - Kisebb

Részletesebben

Villanyszerelő. 33 522 04 0001 33 02 Erősáramú berendezések felülvizsgálója

Villanyszerelő. 33 522 04 0001 33 02 Erősáramú berendezések felülvizsgálója A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus.. XXX Szakközépiskola OM azonosító: Logo, címer HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Elektronikai technikus.. SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember 01-től 1 Feladatok,

Részletesebben

Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése. Szakmai segédlet tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára

Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése. Szakmai segédlet tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára Feladatalapú pályázati témák 2015 (Sorszám: 2/2015/1.) Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése Szakmai segédlet tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára Magyar Mérnöki Kamara

Részletesebben

MUNKAANYAG. Karczub Béla. Hidraulikus rendszerek kapcsolástechnikája, jelölésrendszere, egyszerűbb kapcsolások. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Karczub Béla. Hidraulikus rendszerek kapcsolástechnikája, jelölésrendszere, egyszerűbb kapcsolások. A követelménymodul megnevezése: Karczub Béla Hidraulikus rendszerek kapcsolástechnikája, jelölésrendszere, egyszerűbb kapcsolások A követelménymodul megnevezése: PLC-vezérlés A követelménymodul száma: 0907-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

AZT 3/0 AUTONÓM ZÁRLATI TARTALÉKVÉDELEM AZT

AZT 3/0 AUTONÓM ZÁRLATI TARTALÉKVÉDELEM AZT AZT 3/0 AUTONÓM ZÁRLATI TARTALÉKVÉDELEM Az AZT 3/0 típusú elektronikus autonóm zárlati tartalékvédelem különleges, ám igen fontos feladatot lát el. Nem lehet kizárni ugyanis olyan rendellenességet, amelynek

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Beszéljen az akkumulátoros és mágneses gyújtóberendezés szerkezeti felépítéséről, működéséről!

Beszéljen az akkumulátoros és mágneses gyújtóberendezés szerkezeti felépítéséről, működéséről! A géptípusra vonatkozó szerkezettani ismeretek vizsgarész kérdéseit, a vizsgát szervező intézet állítja össze, melyet a vizsgabizottság elnökével jóváhagyat. 1. Ismertesse a hidrosztatika fogalmát, beszéljen

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

Villamos Energetika gyakorlat. Rácz Árpád Villamosmérnöki Tanszék Debreceni Egyetem

Villamos Energetika gyakorlat. Rácz Árpád Villamosmérnöki Tanszék Debreceni Egyetem Villamos Energetika gyakorlat Rácz Árpád Villamosmérnöki Tanszék Debreceni Egyetem Erőművek paraméterei Fajlagos hőfogyasztás A hőerőművek egyik legfontosabb műszaki-gazdasági jellemzője a fajlagos hőfogyasztás

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések Templom villámvédelmének hibajavítása villámvédelmi felülvizsgálat után

Gyakran ismételt kérdések Templom villámvédelmének hibajavítása villámvédelmi felülvizsgálat után Kérdés: Egy templom villámhárítójának műszaki állapota teljes felújítást igényel. A torony hátsó oldalán a hajó felöli oldal szélén két levezető elég-e vagy a torony minden oldalánál kell levezető? A toronyban

Részletesebben

K Ü L Ö N L E G E S T R A N S Z F O R M Á T O R O K

K Ü L Ö N L E G E S T R A N S Z F O R M Á T O R O K VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 0 5 K Ü L Ö N L E G E S T R A N S Z F O R M Á T O R O K ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - - Tartalomjegyzék Különleges transzformátorok fogalma...3 Biztonsági és elválasztó

Részletesebben

54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus Elektronikai technikus

54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus Elektronikai technikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

54 523 05 1000 00 00 Mechatronikai technikus Mechatronikai technikus

54 523 05 1000 00 00 Mechatronikai technikus Mechatronikai technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Számítógépek. 2.a) Ismertesse a kombinációs hálózatok alapelemeit és a funkcionálisan teljes rendszer

Számítógépek. 2.a) Ismertesse a kombinációs hálózatok alapelemeit és a funkcionálisan teljes rendszer Számítógépek 1.a) Ismertesse az információ analóg és digitális leképzésének lehetőségeit, a számrendszereket és a gyakoribb kódrendszereket! Jellemezze a logikai függvényeket, és mutassa be az egyszerűsítési

Részletesebben

Tanulmányozza az 5. pontnál ismertetett MATLAB-modell felépítést és működését a leírás alapján.

Tanulmányozza az 5. pontnál ismertetett MATLAB-modell felépítést és működését a leírás alapján. Tevékenység: Rajzolja le a koordinaátarendszerek közti transzformációk blokkvázlatait, az önvezérelt szinkronmotor sebességszabályozási körének néhány megjelölt részletét, a rezolver felépítését és kimenőjeleit,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tordai György. Kombinációs logikai hálózatok II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

MUNKAANYAG. Tordai György. Kombinációs logikai hálózatok II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása Tordai György Kombinációs logikai hálózatok II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

II. Zárthelyi feladat (1) Automatika c. tárgyból. 2. Rajzoljon le egy-egy 3 bites szinkron illetve aszinkron számlálót ütemdiagramjával együtt

II. Zárthelyi feladat (1) Automatika c. tárgyból. 2. Rajzoljon le egy-egy 3 bites szinkron illetve aszinkron számlálót ütemdiagramjával együtt 2000-2001. tanév 1 félév II. Zárthelyi feladat (1) 1. Adja meg az alábbi háromváltozós függvény: F=bc+ac PLC programját 2. Rajzoljon le egy-egy 3 bites szinkron illetve aszinkron számlálót ütemdiagramjával

Részletesebben

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő. A 4.45. ábra jelöléseit használva, tételezzük fel, hogy gépünk túllendült és éppen a B pontban üzemel. Mivel a motor által szolgáltatott M 2 nyomaték nagyobb mint az M 1 terhelőnyomaték, a gép forgórészére

Részletesebben

Minta MELLÉKLETEK. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten

Minta MELLÉKLETEK. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten MELLÉKLETEK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten Teszt 1. Méretezze be az 5mm vastag lemezből készült alkatrészt! A méreteket vonalzóval a saját rajzáról mérje le! 2 pont

Részletesebben

33 522 04 0001 33 05 Robbanásbiztos berendezés kezelője. Villanyszerelő 2/47

33 522 04 0001 33 05 Robbanásbiztos berendezés kezelője. Villanyszerelő 2/47 117-08 Robbanásbiztos berendezés kezelése A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 522 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS. Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS. Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS Tantárgyak és heti óraszámaik a 9. 12. évfolyamon TANTÁRGY 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM 11. ÉVFOLYAM 12. ÉVFOLYAM Szakmacsoportos alapozó ismeret Mőszaki

Részletesebben

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése.

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. 1. Bevezetés. A gépek biztonsága tekintetében az EU.ban több szintű szabványrendszer van kialakítva, amely a gépek lehető legszélesebb körét

Részletesebben

Aszinkrongépek működése, felépítése Készítette: Runyai Gábor 2006

Aszinkrongépek működése, felépítése Készítette: Runyai Gábor 2006 Aszinkrongépek működése, felépítése Készítette: Runyai GáborG 2006 Aszinkrongépek felépítése Állórész (stator) Anyaga öntöttvas, de lehet alumínium is. Lemezelt hornyaiban 1 vagy 3 fázisú tekercselés helyezkedik

Részletesebben

TRIMx-EP DIGITÁLIS SZINKRON KAPCSOLÁS TRANSZFORMÁTOROK. Alkalmazási terület

TRIMx-EP DIGITÁLIS SZINKRON KAPCSOLÁS TRANSZFORMÁTOROK. Alkalmazási terület TRIMx-EP DIGITÁLIS SZINKRON KAPCSOLÁS VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK TRANSZFORMÁTOROK BEKAPCSOLÁSI ÁRAMLÖKÉSÉNEK CSÖKKENTÉSÉRE Alkalmazási terület A TRIMx-EP készülék feladata a transzformátorok bekapcsolási áramlökésének

Részletesebben

Szakmai tétel A. 3. a. Az egyenáramú armatúra hurkos és hullámos tekercselése. b. Statikus és dinamikus stabilitás, szinkrongépek lengései.

Szakmai tétel A. 3. a. Az egyenáramú armatúra hurkos és hullámos tekercselése. b. Statikus és dinamikus stabilitás, szinkrongépek lengései. Szakmai tétel A 1. a. Egyenáramú gép felépítése, működési elve. b. Szinkron generátorokkal kapcsolatos üzemviteli feladatok. A generátorok tipikus hibái, karbantartási munkái. 2. a. Egyenáramú gépek állórész

Részletesebben

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI ELJÁRÁSTECHNIKA TANSZÉK Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai

Részletesebben

Műszaki ismeretek Géptan

Műszaki ismeretek Géptan Műszaki ismeretek Géptan 1. Ismertesse a benzin- és diesel motorok szerkezeti felépítését, működését vázlatrajz segítségével! Hogyan határozhatjuk meg a motor effektív teljesítményét méréssel? 2. Ismertesse

Részletesebben

A tételsor a szakmai és vizsgakövetelményeket módosító 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet, alapján készült. 2/35

A tételsor a szakmai és vizsgakövetelményeket módosító 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet, alapján készült. 2/35 A vizsgafeladat ismertetése: Égéstermék elvezető rendszerek csoportosítása, valamint szabványok, technológiai utasítás szerinti vezetési, kitorkollási és tűzvédelmi előírások A tételekhez segédeszköz nem

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

4. A villamos gépekkel kapcsolatos általános feladatok.

4. A villamos gépekkel kapcsolatos általános feladatok. A2) A villamosenergia átalakítás általános elvei és törvényei 4. A villamos gépekkel kapcsolatos általános feladatok. Transzformátorok. Önálló vizsgálati probléma, mert a transzformátor villamos energiát

Részletesebben

52 523 03 0000 00 00 Mechatronikai műszerész Mechatronikai műszerész

52 523 03 0000 00 00 Mechatronikai műszerész Mechatronikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A fogyasztás mérőhely anyagszükséglete

A fogyasztás mérőhely anyagszükséglete 1. Művezetője átadja egy elosztó-berendezés egyvonalas kapcsolási rajzát. Megkéri, mondja el munkatársainak, hogyan kell elkészíteni az adott elosztó-berendezést. A kapcsolási rajzról ki kell gyűjteni

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Gépészmérnöki és Informatikai Kar. Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék. Villamosmérnöki szak. Villamos energetikai szakirány

Miskolci Egyetem. Gépészmérnöki és Informatikai Kar. Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék. Villamosmérnöki szak. Villamos energetikai szakirány Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék Villamosmérnöki szak Villamos energetikai szakirány Miskolc-Észak 120/20 kv-os alállomásban teljesítménynövekedés

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 8. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 8. 4:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Készülékek és szigetelések

Készülékek és szigetelések Készülékek és szigetelések BMEVIVEM174 Koller, László Novák, Balázs Tamus, Ádám Készülékek és szigetelések írta Koller, László, Novák, Balázs, és Tamus, Ádám Publication date 2012 Szerzői jog 2011 Tartalom

Részletesebben

1. tétel. a) Alapismeretek

1. tétel. a) Alapismeretek 1. tétel - Milyen alakváltozások léphetnek fel a külső terhelés, illetve igénybevétel (húzó feszültség) hatására kis és nagy hőmérsékleten (T > 350 o C)? - Mit nevezünk karbonát keménységnek, illetve nem

Részletesebben

11. Tétel Ismertesse, mutassa be a kisfeszültségű mechanikus vezérlésű kapcsolókészülékeket!

11. Tétel Ismertesse, mutassa be a kisfeszültségű mechanikus vezérlésű kapcsolókészülékeket! 11. Tétel Ismertesse, mutassa be a kisfeszültségű mechanikus vezérlésű kapcsolókészülékeket! A kapcsolókészülékek kiválasztása A készülékek kiválasztásánál figyelembe kell venni a légköri és klimatikus

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 33 522 04 1000 00 00-2014 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 33 522 04 1000 00 00 SZVK rendelet száma: Modulok: Modulon

Részletesebben

Minta Írásbeli Záróvizsga és MSc felvételi kérdések Mechatronikai mérnök alapképzés. Debrecen, 0000. 00. 00. Név: Neptun kód:

Minta Írásbeli Záróvizsga és MSc felvételi kérdések Mechatronikai mérnök alapképzés. Debrecen, 0000. 00. 00. Név: Neptun kód: Minta Írásbeli Záróvizsga és MSc felvételi kérdések Mechatronikai mérnök alapképzés Debrecen, 0000. 00. 00. Név: Neptun kód: A kidolgozáshoz kövesse a szabvány géprajz szabályait, valamint figyeljen az

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21. 2 SZAKKÉPZÉSI PROGRAM ÉS AZ ALKALMAZOTT SZAKMAI TANTERVEK A RÉGI

Részletesebben

Programozás létradiagramos programozási nyelven

Programozás létradiagramos programozási nyelven Hegedűs József Programozás létradiagramos programozási nyelven A követelménymodul megnevezése: PLC-vezérlés A követelménymodul száma: 0907-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-022-50

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 1 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a szociális és munkaügyi miniszter által

Részletesebben

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektronikai műszerész mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport 2013. május 22. NÉV:... NEPTUN-KÓD:... Terem és ülőhely:... 1. 2. 3. 4. 5. Értékelés: Ha az 1. feladat eredménye

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztatás eljárás eredményéről: A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium villamos hálózatának és rendszerének felújítása, korszerűsítése elnevezésű projekthez kapcsolódóan.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK Az Elektronikai alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki

Részletesebben

Foglalkozási napló. Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam

Foglalkozási napló. Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam (OKJ száma: 34 523 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

1. NaF/KöF alállomás sémája, a készülékek megnevezése és feladata.

1. NaF/KöF alállomás sémája, a készülékek megnevezése és feladata. Tartalom 1. NaF/KöF alállomás sémája, a készülékek megnevezése és feladata.... 2 2. Megszakítók feladatai, típusai, névleges értékei. Szakaszolók feladata, névleges értékei.... 4 3. Ismertesse az üresen

Részletesebben

III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei.

III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei. III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei. A vezetékméretezés során, mint minden műszaki berendezés tervezésénél

Részletesebben

Méréstechnika. 3. Mérőműszerek csoportosítása, Elektromechanikus műszerek általános felépítése, jellemzőik.

Méréstechnika. 3. Mérőműszerek csoportosítása, Elektromechanikus műszerek általános felépítése, jellemzőik. 2 Méréstechnika 1. A méréstechnika tárgya, mérés célja. Mértékegységrendszer kialakulása, SI mértékegységrendszer felépítése, alkalmazása. Villamos jelek felosztása, jelek jellemző mennyiségei, azok kiszámítása.

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza. A tételekhez segédeszköz

Részletesebben

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. a) pontjában kapott

Részletesebben

Modern alkalmazások. Rendszerbe illesztés. Modern alkalmazások. Aktuátorok. Aktuátor (Munkahenger) Master KRC. Szelepek (Út-váltó, folytóvisszacsapó

Modern alkalmazások. Rendszerbe illesztés. Modern alkalmazások. Aktuátorok. Aktuátor (Munkahenger) Master KRC. Szelepek (Út-váltó, folytóvisszacsapó Modern alkalmazások Aktuátorok Rendszerbe illesztés Modern alkalmazások Aktuátor (Munkahenger) Master KRC Servo Szelepegység Fő munkahenger Vezérlő egység Kiegyenlítő henger Kommunikációs kábelek Master

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Robert Bosch Mechatronikai Tanszék

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Robert Bosch Mechatronikai Tanszék MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Robert Bosch Mechatronikai Tanszék FOKOZATNÉLKÜLI TELJESÍTMÉNY HAJTÓMŰVEK (Forgácsoló szerszámgépek fokozatnélküli főhajtóművei) Oktatási segédlet Dr.

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A Gépészeti alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki szakterület

Részletesebben

VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás

VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS... 3 1.1. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET... 3 1.2. MÉRT JELLEMZŐK... 3 1.3. BEMENETEK... 4 1.4. TÁPELLÁTÁS... 4 1.5. PROGRAMOZÁS,

Részletesebben

Állásfoglalás (megfelelőt X-szel jelölje) ICS Hivatkozási szám Cím. Indoklás

Állásfoglalás (megfelelőt X-szel jelölje) ICS Hivatkozási szám Cím. Indoklás 43.040.20 MSZ 140:2006 Közúti járművek fényvisszaverő rendszámtáblái MSZ 297:1986 27.020 01.040.27 MSZ 1652:1983 Gépjárművek villamos kapcsolóinak általános műszaki követelményei és vizsgálata Belsőégésű

Részletesebben

45. sz. laboratótiumi gyakorlat Elektronikus motorvédelem vizsgálata

45. sz. laboratótiumi gyakorlat Elektronikus motorvédelem vizsgálata 45. sz. laboratótiumi gyakorlat Elektronikus motorvédelem vizsgálata 1. Elméleti alapok Az erőművekben üzemelő nagyfeszültségű, nagyteljesítményű háromfázisú motorok, valamint a különböző ipari és egyéb

Részletesebben

DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók

DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók DOC N : DT1361-1393-62 DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók Felhasználói leírás DT1361, DT1362, DT1363, DT1364, DT1371, DT1372, DT1373, DT1381, DT1382, DT1384, DT1393 típusokhoz Gyártó:

Részletesebben

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

31 521 14 0000 00 00 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő 31 521 14 0100 31 02 Kereskedelmi és vendéglátóipari gépszerelő

31 521 14 0000 00 00 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő 31 521 14 0100 31 02 Kereskedelmi és vendéglátóipari gépszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A rádiólokációs információfeldolgozás folyamata

A rádiólokációs információfeldolgozás folyamata DR. SERES GYÖRGY mérnök alezredes a hadtudományok kandidátusa A rádiólokációs információfeldolgozás folyamata A Haditechnikai Szemle 1981. évi 2. számában Néhány gondolat a rádiólokációs rendszertechnikáról"

Részletesebben

BELSŐ ÉPÜLETGÉPÉSZET KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

BELSŐ ÉPÜLETGÉPÉSZET KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ SZTE ÁOK SZEMÉSZETI KLINIKA 6720 SZEGED, KORÁNYI FASOR 10-11. SZ. SZEGEDI KONTAKTLENCSE MAGÁNALAPÍTVÁNY ALAGSOR ÁTALAKÍTÁS, RETINA AMBULANCIA BELSŐ ÉPÜLETGÉPÉSZET KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ Felelős tervező:

Részletesebben

Versenyző kódja: 29 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 54 523 01-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Versenyző kódja: 29 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 54 523 01-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. 54 523 012015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 523 01 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Villamosipari

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony kategória modul

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony kategória modul Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony kategória modul Dízelmozdony kategória vizsgával rendelkezők részére ALAPKÉPZÉSI PROGRAM VVK-2016/669.

Részletesebben

Mérnökgeodézia 8. Vonalas létesítmények építésének, gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Ágfalvi, Mihály

Mérnökgeodézia 8. Vonalas létesítmények építésének, gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Ágfalvi, Mihály Mérnökgeodézia 8. Vonalas létesítmények építésének, gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai Ágfalvi, Mihály Mérnökgeodézia 8.: Vonalas létesítmények építésének, gépészeti berendezések szerelésének

Részletesebben

Drágán üzemelnek a régi motorok

Drágán üzemelnek a régi motorok A készülékek többségében ma már nem lehet szabályozatlan aszinkron- motorokat használni. Az új direktíváknak megfelelően frekvenciaváltókat is be kell építeni, vagy más technológiákat kell alkalmazni.

Részletesebben