Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony kategória modul

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony kategória modul"

Átírás

1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony kategória modul Dízelmozdony kategória vizsgával rendelkezők részére ALAPKÉPZÉSI PROGRAM VVK-2016/669.

2 Modul megnevezése: Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony kategória modul (Dízelmozdony kategória vizsgával rendelkezők részére) 1. A program besorolása 1.1. Általános képzés Nyelvi képzés Szakmai képzés Hatósági vizsgával záruló alapképzés X 2. A program célja A kategória járműveire jellemző járműszerkezetek, gépezeti egységek, vezérlő és erőátviteli, valamint fékberendezések járművezetői: - ellenőrzéséhez, vizsgálatához, - üzemeltetéséhez, - a fellépő rendellenességek esetén a szükséges teendők megállapításához, - az egyes esetekben a megfelelő intézkedéshez, - a fékek vizsgálatához, kezeléséhez, - a megfékezettség megállapításához, - a vonattovábbítás műszaki feltételeinek meghatározásához szükséges ismeretek megszerzése. A kategóriának megfelelő vontatójárművek szakszerű és biztonságos kiszolgálásához, vezetéséhez szükséges ismeretek elsajátítása. Az üzem közben előforduló rendellenességek, rendkívüli események, balesetek esetén az intézkedésekhez, a továbbüzemelés, továbbközlekedés feltételeinek meghatározásához szükséges ismeretek elsajátítása. 3. A program célcsoportja Az országos, illetve térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes vasúti járművezetői igazolvány (mozdonyvezetői engedély) megszerzéséhez szükséges általános szakmai ismeretek vizsgával, vagy valamelyik EGT tagállamban kiadott járművezetői engedéllyel és Dízelmozdony kategória vizsgával rendelkező, de keskeny nyomtávolságú dízelmozdony kategória vizsgával nem rendelkező járművezetők. 2

3 4. A program során megszerezhető kompetenciák A modul elvégzése után a képzésben résztvevőnek képesnek kell lenniük: a kategóriának megfelelő jármű-, gép-, fékszerkezetek: - szakszerű ellenőrzésére, vizsgálatára, üzemeltetésére, - a fellépő rendellenességek esetén a szükséges teendők megállapítására, - az egyes esetekben a megfelelő intézkedések megtételére, - a fékek vizsgálatára, biztonságos kezelésére, a megfékezettség megállapítására, - a vonattovábbítás műszaki feltételeinek meghatározására, a kategóriának megfelelő vontatójárművek, szakszerű és biztonságos kiszolgálására, kezelésére, az üzem közben előforduló rendellenességek, rendkívüli események, balesetek esetén az intézkedések megtételére, a továbbüzemelés, továbbközlekedés feltételeinek meghatározására. 5. Megszerezhető képesítés Megnevezése: - FEOR száma: - A modul önállóan járművezetői munkakör betöltésére nem jogosít. 6. A programba való bekapcsolódás feltételei 3

4 6.1. Végzettség 6.2. Szakmai gyakorlat Egészségügyi alkalmasság Előzetesen elvárt ismeret(ek) 6.5. Egyéb feltétel(ek) - országos vasúti pályahálózatra érvényes infrastruktúra esetén középiskolai végzettség, - térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra alapfokú iskolai végzettség Vasút- egészségügyi érvényes alkalmassági határozat /a kategóriától függően - I., vagy II. munkaköri csoport szerinti vasútijármű vezetői munkakörre 203/2009 (IX.18) Kormányrendelet szerint/ - országos vagy térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes Általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy - valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély - Dízelmozdonyra érvényes kategória vizsga - a vizsgaidőpontjáig betöltött 20. életév - a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete 7. A programba való részvétel feltételei 7.1. Részvétel követésének Az elméleti órákon képzési napló, a módja gyakorlatokon a gyakorlati képzés személyi naplója Megengedett hiányzás A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 12. (4) bekezdés előírása szerint Mulasztás pótlása Az elméleti órákat konzultációval, a gyakorlatokat azok teljesítésével kell pótolni. A hallgató nem áll jogerős bírósági 7.4. Egyéb feltételek ítélettel kiszabott szabadságvesztés, foglalkozástól, illetve járművezetéstől való eltiltás hatálya alatt. 8. Tervezett képzési idő, intenzitás 8.1. Ebből: Összóraszám: 24 óra 4

5 8.2. Elmélet: 16 óra 8.3. Gyakorlat: 8 óra 8.4. Intenzitás Időtartam óra/hó A haladási ütemterv szerint 3 nap hét hónap 9. Csoportlétszám Minimális létszám: 1 fő Maximális létszám: 30 fő A gyakorlati oktatás csoportlétszáma: maximum 6 fő 10. A képzés módszerei és formája Az elméleti órákat tanteremben elsősorban előadás, illetve frontális osztálymunka keretében kell megtartani. A gyakorlati jártasság megszerzése érdekében tartott kiscsoportos foglalkozások tantermi, tanműhelyi vagy üzemi környezetben kerülnek megtartásra. A képzés besorolása: alapképzés A képzés megrendezési formája: csoportos 11. A képzés személyi és tárgyi feltételei A képzés személyi feltételei A képzés elméleti tárgyainak oktatóival szemben támasztott követelmények: vasútszakmai elméleti oktatói képesítés; A képzés gyakorlati tárgyainak oktatóival szemben támasztott követelmények: vasútszakmai gyakorlati oktatói képesítés; A képzés tárgyi feltételei Létszámnak megfelelő oktatóterem, valamint a létszámnak megfelelő, jegyzetelésre alkalmas asztal és szék. Gyakorlatok teljesítéséhez oktatási helyszínt, járműve(ke)t és pályahasználatot kell biztosítani. Szemléltető anyagok, oktatási segédletek: Az oktatásokon a példák bemutatásához a tansegédletek kiegészülnek: 5

6 a vasútvállalat idevonatkozó utasításai, szabályzatai, ezekhez kapcsolódó segédkönyvei, hivatalos közlönyök, szakkönyvek, jegyzetek, oktató CD, videofilm, járműalkatrészek és berendezések, élethű modellek. Vizuális, audiovizuális eszközök: - írásvetítő, - projektor, - táblák, - televízió, videó, - oktatói számítógép Ajánlott szakirodalom: Bencsik László: Vontatás mechanika és energetika (Közlekedési Dokumentációs Vállalat 1992) Dr. Heller György - Rosta László: Vasúti fékberendezések szerkezete, üzeme és a karbantartás irányelvei I. Mozdonyszolgálati dolgozók részére (Közlekedési Dokumentációs Vállalat 1985) Bencsik László: Vasúti járművek fékberendezésének szerkezete és működése (MÁV Rt. 1999) Lovas József Mezei István: Vasúti dízeljármű-vezetők zsebkönyve (Műszaki könyvkiadó 1986) Varga Jenő: Vasúti diesel-vontatójárművek (Műszaki könyvkiadó) Lovas József: Biztonsági berendezések a vontatójárműveken (Műszaki könyvkiadó 1987) Bencsik László - Lovas József - Mezei István: Vasúti vontatójárművek üzemeltetési zsebkönyve (Műszaki könyvkiadó 1984) 12. A program folyamata A képzési folyamat leírását a dízelmozdony kategória képzési program 1. sz. melléklete tartalmazza. 13. A program során alkalmazott értékelési rendszer Ellenőrzések formája A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet, valamint a Vasúti vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje 6

7 13.2. Ellenőrzések rendszeressége Ellenőrzések tartalma A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) szerint. Témakörönként - legalább 8 óránként - írásbeli ellenőrző feladatok Hatósági vizsga a képzés végén A képzés során kialakítandó tudás, ismeretek és kompetenciák szerint Témakörönként írásbeli ellenőrző feladatok Megszerezhető minősítések Megfelelt / Nem felelt meg Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítések következményei A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 19. (4.) (5.) bekezdés előírása szerint A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 21. előírása szerint 7

8 14. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének a módja A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 18. (3.) - (5.) bekezdései szerint. 15. A program zárása A programmodul zárásának feltételei A programmodul zárásának módja A záróvizsga rendje A záróvizsga követelménye A záróvizsga minősítési szintjei A különböző minősítésekhez tartozó követelményszintek A sikertelen teljesítés következménye A 13.1, és a ben leírtak teljesülése Hatósági vizsga 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 19., valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 19., valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 19., valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 19., valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 21., valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint 16. A program sikeres elvégzését igazoló okirat Bizonyítvány Tanúsítvány Látogatási igazolás Egyéb X Éspedig: Vasúti vizsgaközpont által kiállított igazolás 8

9 17. A program elvégzését igazoló irat kiadásának feltételei A képzést lezáró hatósági vizsga legalább Megfelelt szintű teljesítése. 18. Témakörök/tananyag egységek A Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony járműkategória ismeretek modul tantárgy- és óraszámterve Sorszám Tantárgyak Óraszám Elmélet Gyakorlat Összesen 1. Dízelmozdony járműszerkezetek Dízelmozdony erőátviteli berendezések Dízelmozdony gépészeti berendezései Vezérlő, szabályozó és biztonsági berendezések Fékberendezések, fékezési ismeretek Dízelmozdony üzemeltetési ismeretek Vezetéstechnikai ismeretek Összesen:

10 A Dízelmozdony járműszerkezetek tantárgy téma-, és óraterve Sorszám 1. A témakörök megnevezése A dízelmozdonyok fejlődésének áttekintése Órák száma Elmélet Gyakorlat Összesen 0,5 0 0,5 2. A dízelmozdonyok általános felépítése 0,5 0, A dízelmozdonyok, motorkocsik futómű, forgóváz kialakítása 1 0,5 1,5 Összesen: A Dízelmozdony járműszerkezetek tantárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának a célja, hogy átismételtesse, feleleveníttesse a korábban tanultakat és megismertesse a képzésben résztvevőkkel a keskeny nyomtávolságú dízel vontatójárművek szerkezetét és az azokon alkalmazott hajtási módokat. Adjon áttekintést a forgóvázak, futóművek szerkezeti elemeiről, a hajtónyomaték és a vonóerő átadás útjáról. A Dízelmozdony járműszerkezetek tantárgy oktatásának követelménye: A képzésben résztvevő ismerje meg a keskeny nyomtávolságú dízel vontatójárművek: felépítését, szerkezeti elemeit futóművét és azok szerkezeti elemeit rugózását és lengéscsillapítását hajtásrendszereit, hajtónyomaték és vonóerő átadását. Az oktatásnál a figyelmet a dízel és keskeny nyomtávolságú dízel mozdony közötti különbségekre kell helyezni. A Dízelmozdony járműszerkezetek tantárgy által megszerezhető kompetenciák: A képzésben résztvevő a tantárgy oktatásának végeztével ismerje: a keskeny nyomtávolságú dízel vontató járművek felépítését, szerkezeti elemeit, a keskeny nyomtávolságú dízel vontató járműveken alkalmazott futóműveket, azok felépítését, a keskeny nyomtávolságú dízel vontató járművek rugózását, lengéscsillapítását, a keskeny nyomtávolságú dízel vontatójárműveken alkalmazott hajtás rendszereket, hajtónyomaték és vonóerő átadást, a keskeny nyomtávolságú dízel motorkocsik speciális járműszerkezeti elemeit. 10

11 Témakörök 1. A keskeny nyomtávolságú dízelmozdonyok általános felépítése 1.2. A keskeny nyomtávolságú dízelmozdony főbb szerkezeti részei 1.3. Az erőátviteli rendszer változatai 1.4. A hajtás kerekekre való átszármaztatásának módjai (csatlórúd, lánc, kardántengely, fogaskerék) 1.5. A keskeny nyomtávolságú dízelmozdonyok, motorkocsik járműszekrényének különféle kialakítása 1.6. Motorkocsik központi ütköző és kapcsoló berendezései 2. A keskeny nyomtávolságú dízelmozdonyok, motorkocsik futómű, forgóváz kialakítása 2.2. A motorkocsik különféle futómű, forgóváz szerkezetei 2.3. A mechanikus, hidromechanikus erőátvitelű vontatójárművek járműszerkezeti jellemzői 2.4. A hidraulikus erőátvitelű vontatójárművek járműszerkezeti jellemzői 2.5. A villamos erőátvitelű vontatójárművek járműszerkezeti jellemzői 2.6. Forgóváz és főkeret kapcsolatok 11

12 A Dízelmozdony erőátviteli berendezések tantárgy téma-, és óraterve Sorszám 1. A témakörök megnevezése A keskeny nyomtávolságú dízel vontatójárművek erőátviteli berendezései Óraszám Elmélet Gyakorlat Összesen 0,5 0 0,5 2. A mechanikus hajtás 0,5 0, A hidrodinamikus nyomatékmódosító és tengelykapcsoló 0,5 0, Villamos erőátvitel 0,5 0 0,5 Összesen: A Dízelmozdony erőátviteli berendezések tantárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának a célja, hogy átismételtesse, feleleveníttesse a korábban tanultakat és megismertesse a képzésben résztvevőkkel a keskeny nyomtávolságú dízel vontatójárműveken alkalmazott dízelmotorokat és hajtási rendszereket. Sajátítsák el a főgépcsoport elemeit, a kapcsoló készülékek szerepét, működését. A Dízelmozdony erőátviteli berendezések tantárgy oktatásának követelménye: A képzésben résztvevő ismerje meg: a dízelmotorok szerkezetét, működését, szabályozását, vezérlését, védelmeit, a mechanikus hajtási rendszer szerkezeti elemeit, működését, a hidraulikus hajtási rendszer szerkezeti elemeit, működését, a dízel-villamos hajtási rendszer szerkezeti elemeit, működését. A Dízelmozdony erőátviteli berendezések tantárgy által megszerezhető kompetenciák: A képzésben résztvevő a tantárgy oktatásának végeztével ismerje a keskeny nyomtávolságú dízel vontatójárműveken alkalmazott: a mechanikus hajtási rendszer szerkezeti elemeit, működését, a hidraulikus hajtási rendszer szerkezeti elemeit, működését, a dízel-villamos hajtási rendszer szerkezeti elemeit, működését. Témakörök 12

13 1. A dízel vontatójárművek erőátviteli berendezései 4.1. Az erőátviteli berendezés feladata és a vele szemben támasztott követelmények 4.2. Erőátviteli rendszerek 2. A mechanikus hajtás 5.1. A mechanikus erőátviteli berendezés felépítése, fő szerkezeti elemei és működése 5.2. A mechanikus erőátvitelű vontatójármű vonóerő-sebesség jelleggörbéje 3. A hidraulikus hajtás 3.1. A hidrosztatikus hajtás elve 3.2. A hidrodinamikus hajtás elve 3.3. A hidraulikus hajtás szerkezeti elemei 3.4. A hidrodinamikus tengelykapcsoló 3.5. A hidrodinamikus nyomatékmódosító 3.6. Hidromechanikus hajtóművek 3.7. Vonóerő-sebesség, hatásfok-sebesség jelleggörbék 3.8. A hajtómű és a dízelmotor együttműködése 3.9. A hidrodinamikus nyomatékmódosítók szabályozásának célszerű módja A hidrosztatikus hajtás teljesítmény átvitele A hidrosztatikus motor fordulatszám-szabályozása A fokozatváltó általános ismertetése Az irányváltás elvi kérdései. Az irányváltó beépítésének szükségessége A vontatott (szállított) hidraulikus erőátvitelű jármű irány- és fokozatváltója kiiktatásának elsajátítása 4. Villamos erőátvitel 4.1. A villamos erőátvitel felépítése, fő szerkezeti elemei és működése 4.2. Az egyenáramú vontatómotorral kialakított erőátvitel elemei, sajátosságai 4.3. Az aszinkron vontatómotorral kialakított erőátvitel elemei, sajátosságai 4.4. A szinkron vontatómotorral kialakított erőátvitel elemei, sajátosságai 13

14 A Dízelmozdony gépészeti berendezései tantárgy téma-, és óraterve Sorszám Elmélet Gyakorlat Összesen Órák száma A témakörök megnevezése 1. Segédüzemi berendezések 0,5 0, Segédüzemi berendezések meghajtása vezérlése, szabályozása 0,5 0 0,5 3. Akkumulátorok, akkumulátorok töltése 0,5 0 0,5 4. Vonatfűtő berendezések 0 0,5 0,5 5. A dízel motorkocsik és motorvonatok különleges gépészeti berendezései 0,5 0 0,5 Összesen: A Dízelmozdony gépészeti berendezései tantárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának a célja, hogy átismételtesse, feleleveníttesse a korábban tanultakat és megismertesse a képzésben résztvevőkkel a keskeny nyomtávolságú dízel vontatójárművek segédüzemi berendezésit, azok felosztását és működését. A Dízelmozdony gépészeti berendezései tantárgy oktatásának követelményei: A képzésben résztvevő ismerje meg: a jármű üzeméhez szükséges segédüzemi berendezéseket, ezek energia ellátását, az alkalmazott akkumulátorokat, azok töltését, a mozdonyokon alkalmazott különféle kialakítású és feladatú kontaktorokat, és a motorvédő kapcsolók, kismegszakítók, olvadó biztosítók, egyéb kapcsolók, szakaszolók, kapcsolóhengerek feladatait. a vonatfűtés szerkezeti elemeit, kezelésük biztonságtechnikáját. a dízel motorkocsik és motorvonatok sajátos gépészeti berendezéseit. A Dízelmozdony gépészeti berendezései tantárgy által megszerezhető kompetenciák: A képzésben résztvevő a tantárgy oktatásának végeztével ismerje meg a különbségeket a dízel és a keskeny nyomtávolságú dízel vontatójármű esetében az alábbi témakörökben: a segédüzemi berendezések felosztása, működése, a dízel vontatójárműveken alkalmazott kapcsolók, szakaszolók, kapcsolóhengerek, feladata, kialakítása, működése, kezelése, 14

15 a fűtés mozdony oldali berendezéseit, működését, működtetésüket és biztonság technikája, a dízel motorkocsik, motorvonatok speciális gépészeti berendezései. Témakörök 1. Segédüzemi berendezések 1.1. Légsűrítők, levegőellátás 1.2. Légsűrítők hajtási rendszerei és azok jellemzői 1.3. A motoros légsűrítők szakaszos üzemű és üresjárati szabályozása 1.4. Hűtővíz hűtő berendezések 1.5. Szellőző berendezések 1.6. Hőntartó berendezések 2. Segédüzemi berendezések hajtása, vezérlése, szabályozása 2.1. Mechanikus hajtás 2.2. Hidrosztatikus hajtás 2.3. Villamos motorral történő meghajtás 3. Akkumulátorok, akkumulátorok töltése 3.1. Dízelmozdonyon alkalmazott akkumulátorok 3.2. Az akkumulátorok töltésének módjai 4. Vonatfűtő berendezések 4.1. Gőz 4.2. Villany 4.3. Egyéb vonatfűtési módok 5. A dízel motorkocsik és motorvonatok különleges gépészeti berendezései 5.1. Távvezérlés 5.2. Járműfűtő berendezések, üzemeltetésük 5.3. Klímaberendezések, üzemeltetésük 15

16 A Vezérlő, szabályozó és biztonsági berendezések tantárgy téma-, és óraterve Sorszám A témakörök megnevezése Villamos készülékek, kapcsoló és vezérlő elemek Vezérlő és szabályozó berendezések Biztonsági és védelmi berendezések Villamos gépek indítása, fordulatszám szabályozása, forgásirány, féküzem Mechanikus erőátvitelű dízel vontatójárművek vezérlése Hidraulikus erőátvitelű dízel vontatójárművek vezérlése Villamos erőátvitelű dízel vontatójárművek szabályozása, vezérlése Elmélet Órák száma Gyakorlat Összesen 0,5 0 0,5 0,5 0, ,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 Összesen: A Vezérlő, szabályozó és biztonsági berendezések tantárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának a célja, hogy átismételtesse, feleleveníttesse a korábban tanultakat és megismertesse a képzésben résztvevőkkel a keskeny nyomtávolságú dízel vontatójárművek vezérlő, szabályozó, valamint zárlatvédelmi berendezéseinek elemeit, működésüket. Adjon áttekintést a különböző hajtásrendszerek vezérléséről és szabályozásáról. A Vezérlő, szabályozó és biztonsági berendezések tantárgy oktatásának követelménye: A képzésben résztvevő ismerje meg a keskeny nyomtávolságú: a dízel vontatójárműveken alkalmazott kapcsoló, vezérlő és biztonsági berendezéseket, a mechanikus, hidraulikus és dízel-villamos erőátvitelű vontatójárművek vezérlését és szabályozását. Különös tekintettel a dízel és a keskeny nyomtávolságú dízel vontatójárművek közötti különbségekre. 16

17 A Vezérlő, szabályozó és biztonsági berendezések tantárgy által megszerezhető kompetenciák: A képzésben résztvevő a tantárgy oktatásának végeztével ismerje meg a keskeny nyomtávolságú: a dízel vontatójárművek kapcsoló, vezérlő és biztonsági berendezésit, a mechanikus, hidraulikus, valamint a dízel-villamos erőátvitelű vontatójárművek vezérlését és szabályozását. Témakörök 1. Villamos készülékek, kapcsoló és vezérlő elemek 1.1. Alkalmazott relék, kontaktorok, egyéb kapcsolókészülékek 1.2. Kapcsolóhengerek, irányváltók 1.3. Mérőelemek, műszerek 1.4. A jármű (motor) vezérlés egyéb elemei 2. Vezérlő és szabályozó berendezések 2.1. A dízelmotor vezérlő és szabályozó elemei 2.2. Villamos gépek vezérlő és szabályozó elemei 2.3. Központi szabályozó-, járművezérlő berendezések 3. Biztonsági és védelmi berendezések 3.1. A dízelmotor védelmi berendezései 3.2. A villamos gépek, áramkörök védelmi berendezési 3.3. Hajtómű védelmek 3.4. Egyéb biztonsági, védelmi berendezések 3.5. Védelmek működése, teendők, hibaelhárítás 4. Villamos gépek indítása, fordulatszám-szabályozása, forgásirány váltás, féküzem 4.1. Egyenáramú villamos gépek szabályozása 4.2. Szinkron és aszinkron gépek szabályozása 5. Mechanikus erőátvitelű keskeny nyomtávolságú dízel vontatójárművek vezérlése 5.1. A rendszer felépítése, elemei 5.2. A vezérlés elve 6. Hidraulikus erőátvitelű keskeny nyomtávolságú dízel vontatójárművek vezérlése 6.1. A rendszer felépítése, elemei 6.2. A vezérlés elve 7. Villamos erőátvitelű keskeny nyomtávolságú dízel vontatójárművek szabályozása, vezérlése 7.1. Az egyen-, és váltakozó áramú rendszerek felépítése, elemei 7.2. A vezérlés, szabályozás elve 17

18 A Dízelmozdony fékberendezések, fékezési ismeretek tantárgy téma-, és óraterve Sorszám A téma megnevezése A keskeny nyomtávolságú vontatójárműveken alkalmazott önműködő fékezőszelepek, fékezőszelep rendszerek A keskeny nyomtávolságú vontatójárműveken alkalmazott kiegészítő fékezőszelepek, fékrendszerek A keskeny nyomtávolságú vontatójárműveken, motorkocsikon alkalmazott kormányszelep rendszerek A keskeny nyomtávolságú Dízelmozdonyok fékrendszerei Órák száma Elmélet Gyakorlat Összesen 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 Összesen: A Fékberendezések, fékezési ismeretek tantárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának a célja, hogy átismételtesse, feleleveníttesse a korábban tanultakat és megismertesse a képzésben résztvevőkkel a keskeny nyomtávolságú vontatójárművek fékberendezéseit, működésüket és helyes kezelésüket, valamint az előforduló meghibásodásokat és az azt követő eljárásokat. Adjon áttekintést a sűrített levegő termelés lehetséges módjairól. Legyen rálátása a képzésben résztvevőnek a keskeny nyomtávolságú vontatójárműveken alkalmazott különböző fékrendszerek együttműködésére. A Fékberendezések, fékezési ismeretek tantárgy oktatásának követelményei: A képzésben résztvevő ismerje meg a keskeny nyomtávolságú vontatójárműveken alkalmazott: fékezőszelepeket, fékezőszelep rendszereket, kiegészítő fékberendezéseket, kormányszelep rendszereket, légsűrítőket, sűrített levegőtermelési módokat. Ismerje a keskeny nyomtávolságú mozdonyokon, motorkocsikon alkalmazott fékrendszereket és azok együttműködését. A Fékberendezések, fékezési ismeretek tantárgy által megszerezhető kompetenciák: A képzésben résztvevő a tantárgy oktatásának végeztével tévesztés nélkül ismerje a keskeny nyomtávolságú vontatójárműveken alkalmazott: a fékezőszelepeket, fékezőszelep rendszereket, kiegészítő fékberendezéseket, a kormányszelepeket, és azok tartozékait, a sűrített levegő termelés menetét és berendezésit, fékrendszereket, együttműködésüket, a motorkocsik fékrendszereit, együttműködésüket. 18

19 Témakörök 1. A vontatójárműveken alkalmazott önműködő fékezőszelepek 1.1. Knorr félig nyomástartó fékezőszelepek 1.2. Knorr D tip. mozdonyvezetői fékezőszelepek tárgyalása 1.3. Alaki követelmények, a szelepek használhatóságának vizsgálata 1.4. A fékezőszelepek jellegzetes meghibásodásai és azokra utaló jelek 2. A vontatójárműveken alkalmazott kiegészítő fékrendszerek 2.1. Knorr 3 állású kiegészítő fékezőszelep 2.2. Az MWF, DBV kiegészítő fékezőszelep 2.3. Zbr 3,7 M és Zbr 3,7 M1 kiegészítő fékezőszelepek tárgyalása 2.4. RZbe fékezőszelep 2.5. A szelepek felépítése, működése, Egyes állásaikban végbemenő folyamatok 3. A vontatójárműveken alkalmazott kormányszelep rendszerek 3.1. A hagyományos kivitelű és a Knorr Fe115 típusú egyszerű működésű kormányszelep működése, szerkezeti kialakítása, tulajdonsága 3.2. A gyorsműködésű és egyéb kétnyomásos kormányszelepek, valamint a vonatnemváltók kialakítása 3.3. Vegyes típusú kormányszelepek 3.4. A nagyérzékenységű háromnyomásos kormányszelepek fogalma, jellemzői, alkalmazásának szükségszerűségei 3.5. WS 110 típusú kormányszelep 3.6. A Knorr KE típusú kormányszelepcsalád általános ismertetése 3.7. A Knorr KE 0, KE 1 és KE 2 kormányszelepek működése, tulajdonsága, szerkezeti felépítése 3.8. A KE kormányszelepek egyéb típusai (KE a, ad, d és dv) és kiegészítő elemei (nyomásigazító szelep, gyorsoldó szelep) 3.9. A szelepek felszerelése és alaki követelményei 4. A dízelmozdonyok fékrendszerei 4.1. A keskeny nyomtávolságú dízelmozdonyokon alkalmazott fékberendezések mechanikus elemei, fékrudazat, fékhenger, kézifék 4.2. Az utánfékezés fogalma, elvi változatai és gyakorlati megvalósításuk 4.3. Nyomásmódosító nélküli fék elvi vázlata 4.4. Nyomásmódosítós fék elvi vázlata 4.5. A dízel mozdonyok, motorkocsik hidegen vontatásának lehetőségei 4.6. A nyomásmódosítók bevezetésének okai, típusai, működésük, jellemzőik (Dü21d, Dü23b, Dü24e, Dü24g) 4.7. Vonatnem-váltók kialakítása, állásai, a befolyásolt fékszerkezetekre tett hatása (GG-G-P, G-P-R, GG-G-P-R) 4.8. A sebességfüggőség alkalmazása és az ezzel összefüggő fékszerkezetek 4.9. A nyomásmódosítós vontatójárművek önműködő fékének oldása, ALE-10 ismertetése Az elektrodinamikus fék és a pneumatikus fék együttműködési kérdései 19

20 5. A dízel motorkocsik és vezérlőkocsik fékrendszerei 5.1. A motorkocsikra jellemző fékrendszerek 5.2. Kiegészítő és önműködő fékberendezés 5.3. A motorkocsik elvontatásának módjai 5.4. A hajtóműfék és a pneumatikus fék együttműködése 20

21 A Mozdonyüzemeltetési ismeretek tantárgy téma-, és óraterve Sorszám A témakörök megnevezése Órák száma Elmélet Gyakorlat Összesen 1. A dízelmozdonyok menetszolgálata Teendő dízelmozdonyok hibái esetén Összesen: A Dízelmozdony üzemeltetési ismeretek tantárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának a célja, hogy átismételtesse, feleleveníttesse a korábban tanultakat és megismertesse a képzésben résztvevőkkel a keskeny nyomtávolságú dízel vontatójárművek kiszolgálásának, üzemeltetésének előírásait, biztonsági szabályait. A Dízelmozdony üzemeltetési ismeretek tantárgy oktatásának követelményei: A képzésben résztvevő ismerje meg: a dízel vontatójárművek beüzemelésének, üzemben tartásának és menetszolgálatának szabályait, a dízel vontatójárműveken jelentkező hibákat, azok elhárításának módjait, és a hibaelhárítás biztonsági szabályait. A Dízelmozdony üzemeltetési ismeretek tantárgy által megszerezhető kompetenciák: A képzésben résztvevő a tantárgy oktatásának végeztével tévesztés nélkül ismerje: a dízel vontatójárművek beüzemelésének, menetszolgálatának szabályait, a hiba elhárításának szabályait, biztonság technikáját, a munkavégzés utáni teendők, utókezelést. Témakörök 1. A keskeny nyomközű dízelmozdonyok menetszolgálata 1.1. A dízelmozdonyokra vonatkozó általános rendelkezések 1.2. Biztonsági szabályok 1.3. Menetszolgálat 1.4. A menetszolgálat befejezése 1.5. Eljárás fagyveszély esetén. 2. Teendők dízelmozdonyok hibái esetén 21

22 A Vezetéstechnikai ismeretek tantárgy téma-, és óraterve Sorszám A témakörök megnevezése Vasúti járművek mozgása a pályán, vonatellenállások, járművek megindítása, gyorsítása, Sebességtartás, lassítás, megállító célfékezés Eljárás különleges helyzetekben Tolatási műveletek Dízelmozdony üzembe helyezése, helyismeret, vezetéstechnikai ismeretek Órák száma Elmélet Gyakorlat Összesen 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 Összesen: A Vezetéstechnikai ismeretek tantárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának a célja, hogy átismételtesse, feleleveníttesse a korábban tanultakat és megismertesse a képzésben résztvevőkkel a keskeny nyomtávolságú dízel vontatójárművek üzembe helyezését, üzemben tartását, vezetését és üzemen kívül helyezését. Sajátítsák el a gazdaságos vonattovábbítás szabályait és a keskeny nyomtávolságú dízel vontatójárművek elvontatásának módszereit. Szerezzen gyakorlati tapasztalatokat az elméleti oktatásokon elsajátított ismeretekről. A Vezetéstechnikai ismeretek tantárgy oktatásának követelményei: A képzésben résztvevő ismerje meg: a beüzemelés menetét és a kezelés szabályait, a vontatójármű üzemeltetését, az üzemben tartás feltételeit, és a gazdaságos vonattovábbítás szabályait, az eljárást különleges helyzetekben, a különböző fékezési módokat, az elvontatás feltételeit és az azt megelőző teendőket. 22

23 A Vezetéstechnikai ismeretek tantárgy által megszerezhető kompetenciák: A képzésben résztvevő a tantárgy oktatásának végeztével tévesztés nélkül ismerje a dízel vontatójármű: beüzemelésének menetét és a kezelésének szabályait, üzemben tartásának feltételeit és szabályait, kezelőszerveinek a használatát, a gazdaságos vonattovábbítás szabályait, és az eljárásokat különleges helyzetekben, az elvontatásának feltételeit és az azt megelőző teendőket. Témakörök 1. A vasúti járművek mozgása a pályán, vonatellenállások 1.1. Jármű-pálya kapcsolat 1.2. Futási sajátosságok 1.3. Alap-, és járulékos ellenállások 1.4. Siklás 2. Sebességtartás, lassítás, megállító célfékezés 2.1. Sebességtartás különböző lejtviszonyok esetén 2.2. Sebességcsökkentő fékezés 2.3. Megállás jelző előtt 2.4. Megállás szolgálati helyen 3. Eljárás különleges helyzetekben 3.1. Eljárás a tapadási viszonyok romlása esetén 3.2. Eljárás a látási viszonyok romlása esetén 3.3. Eljárás fagyveszély esetén 4. Tolatási műveletek 5. Dízelmozdony üzembehelyezés, helyismeret 5.1. Teendők, ellenőrzések a mozdony üzembe helyezése előtt és közben 5.2. A motor beindítása előtti teendők. A dízelmotor indítása. A menet megkezdése előtti teendők 5.3. Üzemen kívül helyezés. A jármű vontatása 23

24 6. Dízelmozdony vezetéstechnikai ismeretek 6.1. Elhelyezkedés a vezetőálláson. A kapcsolók, menet és fékszabályozó működtető szervek helyes kezelése 6.2. A jármű megindítása. Menetszabályozás 6.3. Vezetőállás csere. Sebességtartó és célfékezés 6.4. A gazdaságos és járművet kímélő vonattovábbítás 24

25 19. Modulzáró ellenőrző kérdések / témakörök Dízelmozdony járműszerkezetek 1. Ismertesse a keskeny nyomtávolságú dízelmozdony főbb szerkezeti részeit! 2. Ismertesse a keskeny nyomtávolságú dízelmozdonyok erőátviteli rendszerének különféle változatait! 3. Mondjon példákat a hajtás kerekekre való átszármaztatásának módjaira, elemezze előnyeiket, hátrányaikat! 4. Ismertesse a keskeny nyomtávolságú dízelmozdonyok, motorkocsik járműszekrényének különféle kialakítását! 5. A keskeny nyomtávolságú dízelmozdonyok, motorkocsik futómű, forgóváz kialakítása! 6. Mutassa be a mechanikus, hidromechanikus erőátvitelű vontatójárművek járműszerkezeti jellemzőit! 7. Mutassa be a hidraulikus erőátvitelű mozdonyok járműszerkezeti jellemzőit! 8. Mutassa be a villamos erőátvitelű mozdonyok járműszerkezeti jellemzőit! 9. Ismertesse, milyen forgóváz főkeret kapcsolatokat alkalmaznak a dízel vontatójárműveken! Dízelmozdony erőátviteli berendezések 1. Ismertesse a gázolajtartályok, szivattyúk, gázolaj-szűrők fajtáit, előmelegítőket! 2. Mi a keskeny nyomtávolságú dízelmozdonyok erőátviteli berendezésének feladata és a vele szemben támasztott követelmények? 3. Ismertesse a keskeny nyomtávolságú dízelmozdonyok erőátviteli rendszereit! 4. Milyen a keskeny nyomtávolságú dízelmozdony mechanikus erőátviteli berendezésének felépítése, fő szerkezeti elemei és működésük? 5. Ismertesse mechanikus erőátvitelű vontatójármű vonóerő-sebesség jelleggörbéjét! 6. Ismertesse a hidrosztatikus hajtás elvét! 7. Ismertesse a hidrodinamikus hajtás elvét! 8. Ismertesse a hidraulikus hajtás szerkezeti elemeit! 9. Ismertesse a hidrodinamikus tengelykapcsolót! 10. Ismertesse a hidrodinamikus nyomatékmódosítót! 11. Ismertesse a hidromechanikus hajtóművek kialakítását! 12. Ismertesse a hidraulikus erőátvitelű dízelmozdonyok vonóerő-sebesség, hatásfok-sebesség jelleggörbéit! 13. Ismertesse a hidraulikus erőátvitelű keskeny nyomtávolságú dízelmozdonyok hajtómű és a dízelmotor együttműködését! 14. Melyek a hidrodinamikus nyomatékmódosítók szabályozásának célszerű módjai? 15. Hogyan történik a hidrosztatikus hajtás teljesítményének átvitele? 16. Hogyan történik a hidrosztatikus motor fordulatszám-szabályozása? 17. Ismertesse a fokozatváltó általános felépítését! 18. Melyek az irányváltás elvi kérdései, mi az irányváltó beépítésének szükségessége? 19. Hogyan történik a vontatott (szállított) hidraulikus erőátvitelű jármű irány- és fokozatváltójának kiiktatása? 25

26 20. Melyek az egyenáramú vontatómotorral kialakított erőátvitelének elemei, azok sajátosságai? 21. Melyek az aszinkron vontatómotorral kialakított erőátvitel elemei, azok sajátosságai? Dízelmozdony gépészeti berendezései 1. Ismertesse a négyütemű motorok üzemi tulajdonságait! 2. Ismertesse a kétütemű motorok üzemi tulajdonságait! 3. Ismertesse a motorvezérlés folyamatát! 4. Milyen szelepvezérlő szerkezeteket ismer? 5. Mi a szerepe a vezértengelynek? 6. Értelmezze az előbefecskendezés (gyulladási késedelem) fogalmát! 7. Mi a jelentősége a gyújtási (befecskendezési) sorrendnek? 8. Milyen jellemzői vannak a légcsatornák kialakításának? 9. Milyen szűrők találhatók a dízelmotoron? 10. Mi a funkciója a kipufogórendszernek? 11. Mi indokolja a turbófeltöltő, illetve a befúvó alkalmazását? 12. Ismertesse a befecskendező rendszerek szerkezeti felépítését, jellemző meghibásodásait! 13. Hogyan valósul meg a dízelmotorok tüzelőanyag ellátása, mi a funkciója a porlasztóknak? 14. Hogyan történhet a dízelmotor légtelenítése? 15. Milyen lehetőségeit ismeri a dízelmotorok hibamegelőzésének? 16. Ismertesse a dízelmotorok jellemző hibáit, azok lehetséges elhárítását! 17. Mi a dízelmotor kenés célja? 18. Melyek a dízelmotorban alkalmazott kenőanyagok főbb jellemzői? 19. Ismertesse a kenési rendszereket szóróolajozás, kényszerolajozás és berendezéseit! 20. Mi a jelentősége a megfelelő kenőolaj-mennyiségének a motorban? 21. Miért szükséges a megfelelő olajnyomás kialakulása a dízelmotorban? 22. Melyek a dízelmotor olajnyomás csökkenésének az okai, hogyan történik a kenési rendszer ellenőrzése? 23. Ismertesse a dízelmotor kenési rendszerének hiba-megelőzési lehetőségeit és az elhárítás módját! 24. Mi a dízelmotor hűtésének célja? 25. Ismertesse a dízelmotor hűtési rendszerét, annak elemeit! 26. Hogyan történik a dízelmotor hűtésszabályozása, a hűtőrendszer ellenőrzése? 27. Melyek a hűtővíz túlmelegedésének okai, hogyan történik a kézi (kényszer-) hűtés? 28. Ismertesse a dízelmotor hűtőventillátor hajtási módját, szabályozását! 29. Mi a jelentősége és hogyan történik a hűtővíz szintjének ellenőrzése? 30. Ismertesse a dízelmotor indító berendezéseit! 31. Ismertesse a dízelmotor leállító-, terhelést megszakító védelmi berendezéseit! 32. Melyek lehetnek a motor teljesítmény csökkenésének okai? 33. Melyek lehetnek a motor kenőolaj-túlfogyasztás okai? 34. Melyek lehetnek a motor hűtővíz-túlfogyasztás okai? 35. Hogyan történhet a dízelmotor leállítása? 36. Hogyan valósul meg a dízelmotor gázolajellátása? 37. Ismertesse a gázolajtartályok, szivattyúk, gázolaj-szűrők fajtáit, előmelegítőket! 26

27 38. Ismertesse a keskeny nyomtávolságú dízelmozdonyok sűrített levegő ellátását, az alkalmazott légsűrítőket! 39. Ismertesse a keskeny nyomtávolságú dízelmozdonyok légsűrítők hajtási rendszereit és azok jellemzőit! 40. Hogyan történik a motoros légsűrítők szakaszos üzemű és üresjárati szabályozása? 41. Ismertesse a hűtővíz hűtésére használt berendezések hajtási módjait! 42. Ismertesse a keskeny nyomtávolságú dízel vontatójárműveken alkalmazott hűtővíz hűtésére használt berendezések mechanikus hajtásának szabályozási módjait! 43. Ismertesse a keskeny nyomtávolságú dízel vontatójárműveken alkalmazott hűtővíz hűtésére használt berendezések hidrosztatikus hajtásának szabályozási módjait! 44. Ismertesse a hűtővíz hűtésére használt berendezések villamos hajtásának szabályozási módjait! 45. Ismertesse a keskeny nyomtávolságú dízelmozdonyokon alkalmazott segédüzemi elosztóhajtóműveket! 46. Ismertesse a hidrosztatikus hajtást! 47. Ismertesse a hidrosztatikus motor működési elvét! 48. Ismertesse az egyenáramú motorral hajtott segédüzemi berendezések működését! 49. Ismertesse a szinkron vagy aszinkronmotorral hajtott segédüzemi berendezések működését! 50. Ismertesse a dízel motorkocsik és motorvonatok járműfűtő berendezéseit, üzemeltetésüket! 51. Ismertesse a hőntartó berendezések szerkezetét, működését! Vezérlő, szabályozó és biztonsági berendezések 1. Milyen szerepük van a mozdonyokon alkalmazott reléknek, kontaktoroknak, illetve egyéb kapcsolókészülékeknek? 2. Ismertesse a kapcsolóhengerek, irányváltók kialakítását, alkalmazásukat a mozdonyokon! 3. Ismertesse a mérőelemek, műszerek kialakítását, alkalmazásukat a mozdonyokon! 4. Ismertesse a jármű (motor) vezérlés elemeit, alkalmazásukat a mozdonyokon! 5. Ismertesse a dízelmotor vezérlő és szabályozó elemeit! 6. Ismertesse a villamos gépek vezérlő és szabályozó elemeit, működésüket! 7. Ismertesse a központi szabályozó-, járművezérlő berendezések kialakítását, funkcióit! 8. Milyen dízelmotor védelmi berendezéseket ismer? 9. Ismertesse a villamos gépek, áramkörök védelmi berendezésit! 10. Milyen hidraulikus hajtómű védelmi berendezéseket ismer, hogyan működnek? 11. Mutassa be az egyenáramú villamos gépek szabályozásának elvét! 12. Mutassa be a szinkron és aszinkron gépek szabályozásának elvét! 13. Ismertesse a mechanikus erőátvitelű dízel vontatójárművek vezérlésének felépítését, elemeit! 14. Ismertesse a mechanikus erőátvitelű dízel vontatójárművek vezérlésének elvét! 15. Ismertesse a hidraulikus erőátvitelű dízel vontatójárművek vezérlésének felépítését, elemeit! 16. Ismertesse a hidraulikus vezérlés elvét! 27

28 Fékberendezések, fékezési ismeretek 1. Ismertesse a Knorr D2 fékezőszelep szerkezeti elemeit és állásait! 2. Ismertesse a Knorr D5 fékezőszelep szerkezeti elemeit és állásait! 3. Ismertesse a Knorr hatállású fékezőszelep szerkezeti elemeit és állásait! 4. Ismertesse a Knorr ötállású fékezőszelep szerkezeti elemeit és állásait! 5. Ismertesse a Knorr 3 állású kiegészítő fékezőszelep felépítését, működését! 6. Ismertesse a fékezőszelepek jellegzetes meghibásodásait, az azokra utaló jeleket! 7. Ismertesse a Zbr 3,7 M és Zbr 3,7 M1 kiegészítő fékezőszelepek működését! 8. Ismertesse a Knorr Fe115 típusú egyszerű működésű kormányszelep működését, szerkezeti kialakítását, tulajdonságait! 9. Ismertesse a nagyérzékenységű háromnyomásos kormányszelepek fogalmát, jellemzőit, alkalmazásának szükségszerűségeit! 10. Ismertesse a Knorr KE 0, KE 1 és KE 2 kormányszelepek működését, tulajdonságait, szerkezeti felépítését! 11. Ismertesse a KE kormányszelepek kiegészítő elemeit! 12. Ismertesse a motoros légsűrítők sajátosságait! 13. Ismertesse a csavaros légsűrítők sajátosságait! 14. Ismertesse a nyomásmódosító nélküli fék elvi vázlatát! 15. Ismertesse a nyomásmódosítós fék elvi vázlatát! 16. Mire szolgál a hidegmeneti váltó? 17. Ismertesse a nyomásmódosítók típusait, működésüket, jellemzőiket! 18. Ismertesse a vonatnem-váltók kialakítását, állásait, a fékezéskor tett hatását! 19. Ismertesse a nyomásmódosítós vontatójárművek önműködő fékjének oldását! 20. Ismertesse a motorkocsik hidegmeneti váltójának kezelésére vonatkozó szabályokat! Dízelmozdony üzemeltetési ismeretek 1. Ismertesse a keskeny nyomtávolságú dízelmozdonyok üzembe helyezésére vonatkozó szabályokat! 2. Ismertesse, milyen feltételek mellett lehet a keskeny nyomtávolságú dízelmozdonyon munkát végezni! 3. Ismertesse a keskeny nyomtávolságú dízelmozdonyok üzemeltetésére vonatkozó biztonsági szabályokat! 4. Ismertesse a keskeny nyomtávolságú dízelmozdonyok menetszolgálatára vonatkozó szabályokat! 5. Ismertesse a hűtési rendszer hibái esetén követendő eljárásokat! 6. Ismertesse a teendőket hiba esetén, a villamos erőátviteli, és villamos segédüzemi rendszerben! 7. Ismertesse a teendőket villamos vezérlési hiba esetén! 8. Ismertesse a hidraulikus hajtómű meghibásodása esetén követendő eljárásokat! 9. Milyen előírások vonatkoznak a keskeny nyomtávolságú dízelmozdonyok menetszolgálatának befejezésére? 10. Ismertesse keskeny nyomtávolságú dízelmozdonyok esetén, a fagyveszélykor követendő szabályokat! Vezetéstechnikai ismeretek 1. Ismertesse a vasútijármű-pálya kapcsolatának törvényszerűségeit! 28

29 2. Mi jellemző a vasúti jármű pályán történő futására? 3. Milyen alap-, és járulékos ellenállásokat ismer? 4. Hogyan történik a dízelmozdonnyal vontatott nagyterhelésű vonat megindítása, gyorsítása? 5. Hogyan történik a dízelmozdonnyal vontatott személyvonat megindítása, gyorsítása? 6. Milyen külön eljárási szabályok vonatkoznak különleges járművek (RO-LA) továbbítása esetén? 7. Hogyan történhet a dízelmozdonnyal vontatott vonatok sebességtartása különböző lejtviszonyok esetén? 8. Hogyan történhet a dízelmozdonnyal vontatott vonatok sebességcsökkentő fékezése? 9. Hogyan történhet a dízelmozdonnyal vontatott vonatok megállítása a Megállj! jelzést adó főjelző előtt? 10. Hogyan történhet a dízelmozdonnyal vontatott személy-, és tehervonatok megállítása szolgálati helyen? 11. Mi az eljárás a tapadási viszonyok romlása esetén? 12. Mi az eljárás a látási viszonyok romlása esetén? 13. Mi az eljárás fagyveszély esetén, dízelmozdonnyal való vonattovábbítás közben? 14. Teendők, ellenőrzések a mozdony üzembe helyezése előtt és közben! 15. Ismertesse a motor beindítása előtti teendőket! 16. Hogyan történik a dízelmotor indítása? 17. Melyek a menet megkezdése előtti teendők? 18. Hogyan történik a dízelmozdony üzemen kívül helyezés? 19. Hogyan történik a hidraulikus erőátvitelű dízelmozdony vontatása? 20. Hogyan helyezkedik el a vezetőálláson, milyen kezelőszervei vannak a dízelmozdonynak? 21. Hogyan történik a dízelmozdonyon elhelyezett kapcsolók, menet és fékszabályozó működtető szervek helyes kezelése? 22. Hogyan történik a dízelmozdony megindítása, menetszabályozása? 23. Hogyan történik a dízelmozdonyon a vezetőállás csere, a sebességtartó és célfékezés? 24. Hogyan valósítható meg a dízelmozdonyokon a gazdaságos és járművet kímélő vonattovábbítás? 29

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Az Iparvágányok Szolgálati Utasítása (ISZU) és a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása (SCPVSZU) közötti változásokból tartandó

Részletesebben

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program Modul megnevezése: Országos pályahálózatra érvényes általános

Részletesebben

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek. Képzési program

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek. Képzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program 2016. március 21. Modul megnevezése: Országos pályahálózatra

Részletesebben

Beszéljen az akkumulátoros és mágneses gyújtóberendezés szerkezeti felépítéséről, működéséről!

Beszéljen az akkumulátoros és mágneses gyújtóberendezés szerkezeti felépítéséről, működéséről! A géptípusra vonatkozó szerkezettani ismeretek vizsgarész kérdéseit, a vizsgát szervező intézet állítja össze, melyet a vizsgabizottság elnökével jóváhagyat. 1. Ismertesse a hidrosztatika fogalmát, beszéljen

Részletesebben

Ismertesse a befecskendező porlasztó feladatát, szerkezeti felépítését és működését! Milyen befecskendező fúvóka kialakításokat ismer?

Ismertesse a befecskendező porlasztó feladatát, szerkezeti felépítését és működését! Milyen befecskendező fúvóka kialakításokat ismer? A géptípusra vonatkozó szerkezettani ismeretek vizsgarész kérdéseit, a vizsgát szervező intézet állítja össze, melyet a vizsgabizottság elnökével jóváhagyat. 1. 2. Ismertesse a pneumatikus rendszerek gépkezelő

Részletesebben

VASÚTI JÁRMŰSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VASÚTI JÁRMŰSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VASÚTI JÁRMŰSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 525 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya)

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) Képzés megnevezése: Általános forgalmi 1. A program besorolása 1.1. Általános

Részletesebben

OKJ 51 525 02 001051 01 Vasúti járműszerelő

OKJ 51 525 02 001051 01 Vasúti járműszerelő OKJ 51 525 02 001051 01 Vasúti járműszerelő OKJ 51 525 02 0010 51 01 Dízelmotoros vasúti jármű szerelője Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

Részletesebben

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Infrastruktúra

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromos gép- és készülékszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható!

A tételhez segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. A tételhez

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

OKJ 51 525 02 Vasúti járműszerelő

OKJ 51 525 02 Vasúti járműszerelő OKJ 51 525 02 Vasúti járműszerelő OKJ 51 525 02 0010 51 03 Vasúti vontatott jármű szerelője Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG VASÚTI

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 2 Villamos gépek és hajtások 1. a/ A villamos tér - Jellemezze a villamos teret! Ismertesse a térerősség

Részletesebben

Képzési program. Függőpálya kezelő képzési modul. Sífelvonó és függőpálya kezelők. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont

Képzési program. Függőpálya kezelő képzési modul. Sífelvonó és függőpálya kezelők. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont Képzési program Sífelvonó és függőpálya kezelők alapképzésére Függőpálya kezelő képzési modul 2015 Modul megnevezése: FÜGGŐPÁLYA KEZELŐ 1.

Részletesebben

Alapképzés BSc Verzió: 2016-04-28

Alapképzés BSc Verzió: 2016-04-28 1. Tárgy neve Munkavédelem 2. Tárgy angol neve Labour Safety 3. Tárgy rövid neve Munkavéd. 4. Tárgykód KOEAA111 5. Követelmény félévközi jegy 6. Kredit 2 7. Óraszám (levelező) 2 (7) előadás 0 (0) gyakorlat

Részletesebben

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPÍRFELDOLGOZÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

IK - 435. Vezetıtér és környezete

IK - 435. Vezetıtér és környezete IK - 435 Vezetıtér és környezete 1 mőszerfal 2 vezetı melletti szerelvényfal 3 kombinált karos-irányjelzı kapcsoló 4 kulcsos világításkapcsoló 5 vezetıülés 6 kormányoszlop 7 fıkapcsoló tábla (kívülrıl

Részletesebben

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Helyi tantervi ajánlás életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

2013. augusztus Gépjármű villamosságtan Autóelektronikai műszerész pótvizsga feladatok. (14.A.) (teljes egészében kiadható a pótvizsgázónak)

2013. augusztus Gépjármű villamosságtan Autóelektronikai műszerész pótvizsga feladatok. (14.A.) (teljes egészében kiadható a pótvizsgázónak) 2013. augusztus Gépjármű villamosságtan Autóelektronikai műszerész pótvizsga feladatok. (14.A.) (teljes egészében kiadható a pótvizsgázónak) A pótvizsgán, a felelő a 20. szóbeli feladatból húz egyszerre

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi 1 / 15 218.29. 1:53 Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi Hatály: 21IX. tartalomszolgáltatójától Váltás a jogszabály Tetszik mai napon hatályos állapotára A jel

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

KLÍMAREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KLÍMAREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KLÍMAREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 61 850 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Klímareferens

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. május 26-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl,

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. A tételhez

Részletesebben

Faipari gépek és technológiák

Faipari gépek és technológiák 1. 2. 3. Faipari gépek és technológiák pont Technológia: az iparág gyártási eljárásai pont Anyagismeret: az anyagok, és alkalmazási eljárásai vagy géptan: - a gép helye a technológiában - a gép felépítése,

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 285 CÉLOK ÉS FELADATOK A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetıségére, azaz fejlessze

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés 1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés Készítette: Kovács- Mader Ágnes Árpád szakképző Iskola és Kollégium I. A képzés általános jellemzői 1) Szakmai megnevezés,

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A Gépészeti alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki szakterület

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

33 522 04 0001 33 05 Robbanásbiztos berendezés kezelője. Villanyszerelő 2/47

33 522 04 0001 33 05 Robbanásbiztos berendezés kezelője. Villanyszerelő 2/47 117-08 Robbanásbiztos berendezés kezelése A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

2. (1) A pályaalkalmassági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a gépjárművezető

2. (1) A pályaalkalmassági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a gépjárművezető 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának 13. alpontjában, valamint az illetékekről

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Kohászati technológia 2. Kohászati géptan 3. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 52 5432 06/V

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Kohászati technológia 2. Kohászati géptan 3. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 52 5432 06/V Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Kohászati technológia 2. Kohászati géptan 3. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 2 Kohászati technológia tantárgy szóbeli vizsgatételei 1. a. Ismertesse

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 11-06 Villamosgépek, alapvető villamos berendezések javítása, szerelése, karbantartása A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma:

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma: AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: Címzett: Tárgy: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Tervezet A BIZOTTSÁG

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA 2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 333 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Mez ógazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek Mez ógazdasági szakmacsoportos

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 04 VASÚTIJÁRMŰ-TECHNIKUS ÉS DIAGNOSZTIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 04 VASÚTIJÁRMŰ-TECHNIKUS ÉS DIAGNOSZTIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 04 VASÚTIJÁRMŰ-TECHNIKUS ÉS DIAGNOSZTIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a mindennapi

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015-es TANÉVRE 1.1. Rendelkezés a tanévről - A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember elsejétől (hétfő) 2015. aug. 31-éig tart a tanév

Részletesebben

Foglalkozási napló. Gépjárműépítő, szerelő 10. évfolyam

Foglalkozási napló. Gépjárműépítő, szerelő 10. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gépjárműépítő, szerelő 10. évfolyam (OKJ száma: 34 525 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus.. XXX Szakközépiskola OM azonosító: Logo, címer HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Elektronikai technikus.. SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember 01-től 1 Feladatok,

Részletesebben

A Szegedi Közlekedési Kft jármőparkjának tervszerő kiépítése fejlesztése 2. rész

A Szegedi Közlekedési Kft jármőparkjának tervszerő kiépítése fejlesztése 2. rész A Szegedi Közlekedési Kft jármőparkjának tervszerő kiépítése fejlesztése 2. rész 2. Trolibusz jármőpark: 2.1. A szegedi közösségi közlekedésben nagyon bevált Skoda 15Tr jármőpark bıvítése Csehországból

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: - Értékelési skála: A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

Tájékoztató. Használható segédeszköz: - Értékelési skála: A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni. 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 525 01 Autóelektronikai műszerész Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Telefon: 36/515-115 Fax: 36/515-116 E mail: wigner@wigner.sulinet.hu www.kontawig.hu Igazgató: Palkovics Péter

Részletesebben

KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kályhás mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kályhás mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kályhás mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Karbantartási gyakorlatok tantárgy 9. évfolyam (70 óra)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE FELSŐ TAGOZAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 2015 1 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5. évfolyam ÉVES ÓRASZÁM

Részletesebben

2/ A telepengedély köteles tevékenység /bejelentés köteles tevékenység

2/ A telepengedély köteles tevékenység /bejelentés köteles tevékenység Telepengedélyezési eljárás: Ügymenet: 1/ Vonatkozó jogszabályok A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5-8. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a

Részletesebben

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2 Tartalom Preambulum... 9 Előszó... 10 I. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 11 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 11 1.2. A képzés struktúrája, alap- és speciális

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA

A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA Dr. Kovács Endre BEVEZETÉS A környezetvédelmi auditálás rendszeresen végzett, szisztematikus felépítésű, transzparens, dokumentált és objektív értékelést biztosító

Részletesebben

18.a) Beszéljen a TAMBURG hímző gép működéséről és öltéstechnikájáról! b) Ismertesse a környezetvédelem fogalmát, területeit és módszereit!

18.a) Beszéljen a TAMBURG hímző gép működéséről és öltéstechnikájáról! b) Ismertesse a környezetvédelem fogalmát, területeit és módszereit! 2 Szakmai ismeretek 1. a) Ismertesse a hímzés kialakulását és rendeltetését! (Hímzés-szövés, hímzés- csipke kapcsolata) b) Ismertesse a munkavédelem célját, feladatát és fő területeit! 2. a) Sorolja fel

Részletesebben

Hova milyen jelz t helyezzünk le virtuális vasútvonal építésekor? (Jelz k elhelyezése MSTS-ben)

Hova milyen jelz t helyezzünk le virtuális vasútvonal építésekor? (Jelz k elhelyezése MSTS-ben) Hova milyen jelz t helyezzünk le virtuális vasútvonal építésekor? (Jelz k elhelyezése MSTS-ben) 1. Bevezetés Ezt a leírást olyanok számára készítettem, akik nem értenek túlságosan a vasúthoz, de a szimulátor-programok

Részletesebben

A nyolc óra után, késve érkezett tanulók /orvosi, vagy szülői igazolás hiányában/ az első óra igazolatlan mulasztásnak számít.

A nyolc óra után, késve érkezett tanulók /orvosi, vagy szülői igazolás hiányában/ az első óra igazolatlan mulasztásnak számít. HÁZIREND mely a Malomvölgy Ált. Isk. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok alapján. A házirend célja és feladata: 1).Megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

2/36. 33 521 08 1000 00 00 Szerszámkészítő Szerszámkészítő

2/36. 33 521 08 1000 00 00 Szerszámkészítő Szerszámkészítő z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A városi főépítészi státusz létesítése, az állás betöltésére pályázat kiírása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület V. Környezetismeret 1-4. évfolyam Természetismeret 5-6. évfolyam Fizika 7-8. évfolyam Kémia 7-8. évfolyam Biológia

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései 3/3.5. A műanyag termékek alkalmazása, felhasználása az elmúlt évtizedekben rohamosan fejlődött. Kedvező tulajdonságaik alapján az élet szinte minden területén alkalmazhatók, az iparban pl. maró anyagok

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti. egyetemi tanár, intézetigazgató

Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti. egyetemi tanár, intézetigazgató Budapest, 2009. november 6. Rakodógépek a hulladékkezelésben Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai á i Intézet Prof. Dr. CSŐKE BARNABÁS egyetemi

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZICHYÚJFALU, 2004. Összesen: 101 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Iskolánkról 3. Nevelési program 4. I. Pedagógiai alapelveink 4. II. Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 62/2010. (X. 15. MÁV Ért. 29.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjérő

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Környezetismeret Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. ELŐADÁSI ANYAG TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. - 1 -

VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. ELŐADÁSI ANYAG TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. - 1 - - 1 - VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. ELŐADÁSI ANYAG *2.A gyártmány és technológia sajátosságai. A gyártandó alkatrész geometriai

Részletesebben

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

54 523 04 1000 00 00 Automatikai technikus Automatikai technikus

54 523 04 1000 00 00 Automatikai technikus Automatikai technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Vizsgatételek CE kategória

Vizsgatételek CE kategória I.1. Az üzemi légfékberendezés működésének ellenőrzése Vizsgatételek CE kategória - Mutassa meg a kétvezetékes pótkocsi légfék (gépes és pót) szerelvényeit, ismertesse feladatukat! Gépes kocsi: légsűrítő

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási,

Részletesebben

2 1. 2. 3. 4. 5. 6. a) A neveléstudomány tárgya, feladatai, felosztása, tudományközi kapcsolatai b) Ismertesse az állókép-vetítők közös szerkezeti részeit! Ismertesse a különböző hővédelmi megoldásokat!

Részletesebben

38/2007. (III. 28.) GKM

38/2007. (III. 28.) GKM 38/2007. (III. 28.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági

Részletesebben

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Az Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. jogutódja 2800 Tatabánya, Csaba u. 19. www.knykk.hu 2014. évi beszámoló Tata Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére

Részletesebben

Szakképesítés: 34 582 06 Kályhás Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Tüzelőberendezés építése, beüzemelése, karbantartása

Szakképesítés: 34 582 06 Kályhás Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Tüzelőberendezés építése, beüzemelése, karbantartása A vizsgafeladat ismertetése: szóbeli vizsgatevékenység központilag előállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket tartalmazza A tételekhez segédeszköz nem használható.

Részletesebben