CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi"

Átírás

1 1 / :53 Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi Hatály: 21IX. tartalomszolgáltatójától Váltás a jogszabály Tetszik mai napon hatályos állapotára A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 156/29. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról A Kormány a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 48. (3) bekezdés a) pont 3., 5., 13., 15. alpontjában, a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény ában, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2. évi CXXVIII. törvény 15. -ában, valamint a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2 évi IX. törvény 4. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el: (1) A közúti közlekedésről szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 2. (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések megsértőjével szemben - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a közigazgatási hatósági eljárásban a ban meghatározott bírság szabható ki. (2) Az (1) bekezdés szerinti bírságok nem alkalmazandók a munkaügyi hatóságra vonatkozó külön jogszabály alapján lefolytatott telephelyi ellenőrzés során. 2. A Kkt. 2. (1) bekezdés a) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 2.) MT rendeletben, b) a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2 (IV. 2.) KöViM rendeletben, c) a tagállamok területére vagy területéről történő, illetve a tagállamok területén áthaladó, Közösségen belüli közúti árufuvarozási piacra való bejutásról szóló, március 26-i 881/92/EGK tanácsi rendeletben, valamint annak a 484/22/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel történt módosításában, d) a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól szóló 56/25. (VII. 7.) GKM rendeletben, e) a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló, Genfben, az évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 197 évi 3. törvényerejű rendeletben, f) az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 24. évi XXXIII. törvényben, g) az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2 (XII. 22.) KöViM rendeletben, h) az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás közös szabályairól szóló, március 16-i 684/92/EGK tanácsi rendeletben, valamint annak 11/98/EK tanácsi rendelettel történt módosításában, i) a valamely tagállamban nem honos fuvarozók számára a belföldi közúti személyszállítási szolgáltatás feltételeinek megállapításáról szóló, december 11-i 12/98/EK tanácsi rendeletben, j) az autóbusszal végzett személyszállítás okmányaira vonatkozóan a 684/92/EGK és a 12/98/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól szóló, október 2-i 2121/98/EK bizottsági rendeletben, k) az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről szóló 39/22. (XII. 28.) Korm. rendeletben, l) a kétoldalú közúti áru- és személyszállításról szóló nemzetközi szerződéseket kihirdető - a 12. mellékletben foglalt - jogszabályokban meghatározott, a közúti közlekedési szolgáltatások végzéséhez előírt engedélyekre és okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti. 3. A Kkt. 2. (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 2. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a 2. a), g), h), j) és l) pontjában meghatározott jogszabályban, illetve nemzetközi szerződésekben meghatározott, a saját számlás személyszállításra (utasszállításra) vonatkozó rendelkezést megsérti. 4. A Kkt. 2. (1) bekezdés c) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 3. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 382/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 26. március 15-i 561/26/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, b) a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2 évi IX. törvényben, c) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, december 2-i 3821/85/EGK tanácsi rendeletben, d) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, december 2-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/25. (XII. 29.) GKM rendeletben meghatározott, a vezetési és pihenőidőre, valamint az ezekkel összefüggő okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti. 5. A Kkt. 2. (1) bekezdés d) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 4. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a) a 4. c) pontjában meghatározott rendeletben, b) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, december 2-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/25. (XII. 29.) GKM rendeletben, c) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/199. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben, d) a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2 évi IX. törvényben, e) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, december 2-i 3821/85/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, a menetíró készülékre, a tachográf-korongra és az ezek használatára vonatkozó rendelkezést megsérti.

2 2 / :53 belföldi alkalmazásáról szóló 2/1979. (IX. 18.) KPM Ingyenes, rendeletben, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi c) a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó tartalomszolgáltatójától egységes eljárásról szóló 1/22. (I. 1) Korm. rendeletben, d) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2 (VI. 15.) Korm. rendeletben, e) a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/22. (IX. 4.) Korm. rendeletben, f) a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendeletben, g) a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről szóló 2/22. (I. 1) Korm. rendeletben, h) a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 113/24. (IX. 23.) GKM rendeletben, i) az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/28. (II. 22.) ÖTM rendeletben, j) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/199. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben, k) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Melléklete 29. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 29. évi LVIII. törvényben meghatározott, a veszélyes áruk, anyagok, hulladékok szállítására (fuvarozására), valamint a közúti járműre és annak személyzetére, az áru feladójára, átmeneti tárolójára, a csomagolóra, a berakóra, a töltőre, a címzettre és a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésére és képesítésére vonatkozó rendelkezést megsérti. 7. A Kkt. 2. (1) bekezdés f) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 6. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a) a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges eszközökről szóló, Genfben, 197. szeptember napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1989. (III. 17.) MT rendeletben, b) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló, 24. december 22-i 1/25/EK tanácsi rendeletben meghatározott, a gyorsan romló élelmiszerek vagy az élő állatok szállítására vonatkozó rendelkezést megsérti. 8. A Kkt. 2. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 7. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a bérelt járművekkel végzett közúti áruszállítás külön feltételeiről szóló 4/2. (II. 16.) KHVM rendeletben foglalt rendelkezést megsérti. 9. A Kkt. 2. (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 8. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a) a 2. a) és k) pontjában foglalt jogszabályokban, b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben, c) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 26/29. (VI. 22.) KHEM rendeletben, ide nem értve a jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozásokat, d) a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 11/23. (XII. 23.) GKM rendeletben, e) a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, november 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2 évi LXVIII. törvényben meghatározott, az áru- vagy személyszállítást végző járművek közúti forgalomban való részvételére vonatkozó rendelkezést megsérti. A Kkt. 2. (1) bekezdés i) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 9. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a nemzetközi kombinált árufuvarozást elősegítő kedvezményekről szóló 266/23. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezést megsérti. 1 A Kkt. 2. (1) bekezdés j) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 19/28. (VII. 29.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezést megsérti. 12. (1) A Kkt. 2. (1) bekezdés k) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 11/A.-11/D. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben foglalt, a megengedett legnagyobb sebességre ( gyorshajtás ), a biztonsági öv használatára, a továbbhaladás tilalmára ( tilos jelzésen történő áthaladás ) és a szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára ( ittas vezetés ) vonatkozó rendelkezést megsérti. (2) Az (1) bekezdés szerinti bírságot - a 11/A.-11/D. mellékletben meghatározottak szerint - a bírságot kiszabó döntés jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül kell befizetni. (3) A Kkt. 2. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott rendelkezések miatt folytatott közigazgatási eljárásban a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség. 12/A. (1) Az a nem természetes személy belföldi üzemben tartó, amely a Kkt. 2. (1) bekezdés l) pontjában foglaltakat megsérti, a) 2 cm 3 vagy az alatti személygépkocsi esetében forint, b) 2 cm 3 feletti személygépkocsi esetében 8 forint, c) egyéb jármű esetében forint összegű bírságot köteles fizetni. (2) Amennyiben a Kkt. 2. (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezéseket természetes személy szegi meg, az (1) bekezdésben meghatározott összegű bírság felét köteles fizetni. (3) Aki a Kkt. 2. (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezéseket 21 december 31-ig szegi meg, az (1)-(2) bekezdésben meghatározott bírság összegének a felét köteles fizetni. 13. (1) Amennyiben az ellenőrző hatóság a) az melléklet 3., 5/a., 6-7. pontjában, b) a 2. melléklet 1-2. pontjában, c) a 6. melléklet 1-4. pontjában, d) a 7. melléklet 2. pontjában, e) a 8. melléklet 1-3., 5., 7. pontjában, f) a 9. melléklet pontjában, g) a melléklet pontjában meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó okmány megléte a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) nyilvántartásából megállapítható, vagy a nyilvántartásban nem szereplő, az ellenőrzés időpontjában minden kétséget kizáróan érvényes okmányt az ellenőrző hatóságnak - az ellenőrzés napját követő 8 napon belül - bemutatják, a bírság összege forint. (2) Ha az ellenőrző hatóság ugyanazon ellenőrzés keretében több jogsértő cselekményt, mulasztást állapít meg, a) a 2., a 4., a 6. vagy a 9. alapján kiszabott bírság összege legfeljebb 1 forint,

3 3 / :53 Központja 29. december 31-ig - a társhatóságokkal Ingyenes, együttműködve megbízható - Komplex jogszabály Ellenőrzési szolgáltatás és Bírságolási Magyarország Útmutatóban egyik határozza legnagyobb meg az e jogi rendelet végrehajtásához szükséges valamennyi ismeretet. tartalomszolgáltatójától 15. (1) Az NKH Központja - figyelemmel a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló külön jogszabályban foglalt rendelkezésekre is - az ellenőrző hatóságokkal egyeztetve a tárgyévet megelőző év november 3. napjáig ellenőrzési területenként meghatározza a tárgyévi közúti és telephelyi ellenőrzések tervszámát, valamint az ellenőrzési feladatok ellenőrző hatóságok közötti megosztását. Az éves ellenőrzési tervet az ellenőrző hatóságok megelőző évi ellenőrzési tapasztalatainak figyelembevételével kell összeállítani. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott éves ellenőrzési tervet a közlekedésért felelős miniszter - az érintett ellenőrző hatóságokat felügyelő miniszterekkel, valamint a közúti áru- és személy vállalkozások szakmai szervezeteivel való egyeztetést követően - hagyja jóvá. 16. (1) Ez a rendelet 29. augusztus 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően elkövetett szabályszegések esetében kell alkalmazni, a hatálybalépését megelőzően elkövetett szabályszegések esetében pedig akkor, ha a bírság mértéke, illetve a bírság legmagasabb mértéke tekintetében kedvezőbb rendelkezést állapít meg. (2) E rendeletnek a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/21 (VI. 29.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdésével megállapított 12. -át a 21 július 1-jén folyamatban levő ügyekben nem lehet alkalmazni. (3)-(7) (8) Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 382/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 26. március 15-i 561/26/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. (9) Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 382/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről szóló 26/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 29. január 3-i 29/5/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja. (1) melléklet a 156/29. (VII. 29.) Korm. rendelethez Bírságolással ek, mulasztások A bírság összege Közúti árufuvarozói engedély, autóbuszos személy engedély, taxiengedély, személygépkocsis személy engedély nélkül, nemzetközi forgalomban közösségi engedély nélkül végzett közúti közlekedési szolgáltatás, engedély nélkül végzett kabotázstevékenység, engedély nélkül végzett nem liberalizált különjárati személyszállítás, igazolt nemzetközi fuvarfeladat teljesítése nélkül végzett kabotázs-tevékenység, továbbá a hét napon belül végzett három műveletet meghaladó kabotázs-tevékenység Közösségi engedély hiteles másolata nélkül végzett árufuvarozás, illetve személyszállítás, közúti árufuvarozói, illetve autóbuszos személy a) engedélykivonat hiányában b) engedélykivonat birtokában Közúti árufuvarozói engedélykivonat, autóbuszos személy engedélykivonat nélkül végzett árufuvarozás, illetve személyszállítás A taxiengedély, személygépkocsis személy engedély nincs a járművön Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT engedély és a hozzá szükséges igazolás, autóbuszos járati engedély a) hiánya, érvénytelensége b) szabálytalan használata, illetve eltérés az engedélyben foglaltaktól A szakmai képesítését igazoló okmány hiánya 1 7. Járművezetői igazolvány hiánya Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz kapcsolódó menetlevél, meghatározott esetekben az előző úton használt menetlevél, meghívólevél, szerződés hiánya Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz kapcsolódó menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése hiányzó (jogszabályban kötelező adattartalomként meghatározott) rovatonként (adatonként) - ide nem értve a fuvarozással kapcsolatos költségekre, díjakra, a vámkezelésre és a fizetés gép gép gép gép gép gép gép gép gép

4 4 / :53 elmulasztása, a helyettesítő járműre Ingyenes, vonatkozó megbízható okmány jogszabály hiánya szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától 2. melléklet a 156/29. (VII. 29.) Korm. rendelethez Bírságolással ek, mulasztások A bírság összege 2. Saját számlás személyszállítás (utasszállítás) végzése az arra jogosító igazolvány nélkül A saját számlás személyszállítás (utasszállítás) feltételeinek megtartását igazoló, a járműre és/vagy a gépre vonatkozó okmány (okmányok) hiánya 3. Menetlevél hiánya 5 4. Menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése hiányzó rovatonként (adatonként), de legfeljebb 1 5 gép gép gép gép 3. melléklet a 156/29. (VII. 29.) Korm. rendelethez A bírság összege A bírság fizetésére kötelezett A Személyzet A1 A kalauzokra megállapított alsó korhatár be nem tartása 1 B Vezetési időszakok B1 9 h <...< 9 h 3 1 B1 9 h 3 <...< 1 h B2 A 9 órás napi vezetési idő túllépése, ha a 1 órára történő meghosszabbítás nem megengedett 1 h <...< 1 h 3 8 B2 1 h 3 <...< 11 h 12 B3 11 h <...< 11 h 3 B3 11 h 3 <... B4 1 h <...< 1 h 3 1 B4 1 h 3 <...< 11 h B5 11 h <...< 11 h 3 8 B5 A 1 órás meghosszabbított napi vezetési idő 11 h 3 <...< 12 h túllépése, ha a meghosszabbítás megengedett 12 B6 12 h <...< 12 h 3 B6 12 h 3 <... B7 56 h <...< 58 h 1 B7 58 h <...< 6 h B8 Az összeadódott heti vezetési idő túllépése 6 h <...< 66 h 8 B8 66 h <...< 7 h 12

5 5 / :53 B1 B1 B11 B11 B12 Az összeadódott vezetési idő túllépése két egymást követő hét alatt B h <... C Szünetek Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi 9 h <...< 95 h tartalomszolgáltatójától 1 95 h <...< 1 h 1 h <...< 18 h 8 18 h <...< 112 h h 3 <...< 117 h C1 4 h 3 <...< 4 h 45 C1 C2 C2 A négy és fél óra összeadódott vezetési idő túllépése 4 h 45 <...< 5 h 5 h <...< 5 h 3 5 h 3 <...< 6 h C3 6 h <...< 6 h 3 C3 6 h 3 <... D D1 Pihenőidők 1 h 3 <...< 11 h D1 1 h <...< 1 h 3 D2 D2 Nem megfelelő, 11 óránál rövidebb napi pihenőidő, ha a csökkentett napi pihenőidő nem megengedett 9 h 15 <...< 1 h 8 h 3 <...< 9 h D3 7 h 45 <...< 8 h 3 D3...< 7 h 45 D4 8 h 3 <...< 9 h 1 D4 8 h <...< 8 h 3 D5 7 h 3 <...< 8 h 8 D5 Nem megfelelő, 9 óránál rövidebb csökkentett 7 h <...< 7 h 3 napi pihenőidő, ha a csökkentés megengedett 12 D6 6 h 3 <...< 7 h D6...< 6 h 3 D7 3 h+(8 h 3 <...< 9 h) 1 D7 3 h+(8 h <...< 8 h 3) D8 Nem megfelelő, óránál rövidebb 3 h+(7 h 3 <...< 8 megosztott napi pihenőidő h) 8 D8 3 h+(7 h <...< 7 h 3) 12

6 6 / :53 D1 Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi 8 h 3 <...< 9 h tartalomszolgáltatójától 1 D1 8 h <...< 8 h 3 D11 7 h 3 <...< 8 h 8 D11 Nem megfelelő, 9 óránál rövidebb napi 7 h <...< 7 h 3 pihenőidő több fős személyzet esetén 12 D12 6 h 3 <...< 7 h D12...< 6 h 3 D13 23 h <...< 24 h 1 D13 22 h <...< 23 h D14 Nem megfelelő, 24 óránál rövidebb 21 h <...< 22 h csökkentett heti pihenőidő 8 D14 2 h <...< 21 h 12 D15 19 h <...< 2 h D15...< 19 h D16 44 h <...< 45 h 1 D16 42 h <...< 44 h D17 D17 D18 D18 E E1 Nem megfelelő, 45 óránál rövidebb heti pihenőidő, ha a csökkentett heti pihenőidő nem megengedett 39 h <...< 42 h 36 h <...< 39 h 33 h <...< 36 h...< 33 h Fizetés típusa A bér és a megtett úthossz vagy a szállított áru mennyisége közötti kapcsolat melléklet a 156/29. (VII. 29.) Korm. rendelethez A bírság összege A bírság fizetésére kötelezett F Menetíró készülék beépítése F1 Típusjóváhagyással rendelkező menetíró készülék beépítésének és használatának elmulasztása G Menetíró készülék, i kártya vagy adatrögzítő lap használata G1 A menetíró készülék nem működik megfelelően (nem került sor a menetíró készülék megfelelő felülvizsgálatára, kalibrálására és plombálására) G2 A menetíró készülék helytelen használata: nem érvényes (elveszettnek vagy lopottnak bejelentett) i kártya használata G3 Nincs elegendő számú adatrögzítő lap (figyelemmel az adatrögzítő lapok személyes jellegére, a szolgálati idő tartamára, a sérült vagy az ellenőr által lefoglalt adatrögzítő lapok pótlására) 1 G4 Az adatrögzítő lap mintája nem került jóváhagyásra 1

7 7 / :53 G7 A egynél több érvényes Ingyenes, megbízható i jogszabály kártyával szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi rendelkezik tartalomszolgáltatójától G8 A saját érvényes kártyájától eltérő i kártya használata G9 Hibás vagy lejárt i kártya használata A rögzített és tárolt adatok nem állnak rendelkezésre legalább 365 G1 napig, az adatok rendelkezésre bocsátásának feltételei nem garantálják az adatok biztonságát és pontosságát (digitális menetíró készülék esetében) G11 Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok vagy i kártyák használata, az adatok azonban olvashatók G12 Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok vagy i kártyák használata, az adatok nem olvashatók G13 Megsérült, hibásan működő i kártya cseréje, elveszett vagy ellopott i kártya pótlása 7 naptári napon belül 1 történő kérelmezésének elmulasztása G14 Adatrögzítő lapok/i kártyák helytelen használata 1 G15 Adatrögzítő lapok vagy i kártya nem engedélyezett kivétele, amely hatással van az érintett adatok rögzítésére G16 Adatrögzítő lapok vagy i kártya nem engedélyezett kivétele, amely nincs hatással a rögzített adatokra G17 Adatrögzítő lap vagy i kártya azon időtartamon túli használata, amelyre azt szánták, adatvesztés nélkül G18 Adatrögzítő lap vagy i kártya azon időtartamon túli használata, amelyre azt szánták, adatvesztéssel G19 Szükséges kézi adatbevitel elmulasztása G2 Nem megfelelő lap használata vagy a vezetői kártya nem megfelelő nyílásba történő beillesztése (több fős személyzet) G21 A lapon feljegyzett idő nem egyezik annak az országnak a hivatalos idejével, amelyben a járművet nyilvántartásba vették 1 G22 Kapcsoló berendezés helytelen használata 5 Kapcsoló berendezés helytelen használata, amennyiben az értékelhetőséget megakadályozza H Adatok kitöltése H1 Az adatrögzítő lapról hiányzik a családi név H2 Az adatrögzítő lapról hiányzik az utónév H3 A lap használatba vétele kezdetének vagy végének ideje hiányzik 1 H4 A lap használatba vétele kezdetének vagy végének helye hiányzik H5 Az adatrögzítő lapról hiányzik a rendszám H6 Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (első 1 menet előtt) H7 Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (utolsó menet végén) H8 Az adatrögzítő lapról hiányzik a járműcsere időpontja H9 Az ország betűjele beírásának elmulasztása a menetíró készülékbe I Adatok bemutatása I1 Ellenőrzés megtagadása I2 A nem tudja bemutatni az adott napra vonatkozóan a korongon, gépkocsivezetői kártyán rögzített információkat I3 A nem tudja bemutatni a megelőző 28 napra vonatkozóan a korongon rögzített információkat I4 A nem tudja bemutatni a i kártyához kapcsolódó információkat (ha rendelkezik i kártyával) I5 A nem tudja bemutatni az adott napon és a megelőző 28 nap során készített kézi feljegyzéseket és kinyomatokat I6 A nem tudja bemutatni a i kártyát I7 A nem tudja bemutatni az adott napon és a megelőző 28 nap során készített kinyomatokat

8 8 / :53 J2 J3 megsemmisítése Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi A menetíró készülékkel, az adatrögzítő lappal tartalomszolgáltatójától vagy a i kártyával kapcsolatos manipuláció, amely az adatok, illetve a 8 kinyomtatott információk meghamisítását eredményezheti Olyan manipulációs eszköz jelenléte a járművön, amely az adatok, illetve a kinyomtatott információk meghamisítására felhasználható 8 lehet (kapcsoló/vezeték...) K Üzemzavar K1 A javítást nem elismert szerelő vagy műhely végezte A javítást nem végezték el útközben (Ha a jármű nem tud visszatérni K2 a telephelyre az üzemzavar-fellépésnek vagy a hibás működés 1 megállapításának napjától számított egy héten belül) L L1 Kézi bejegyzések a kinyomatokon A nem jelzi azon időtartamokra vonatkozó valamennyi információt, amelyet a menetíró készülék üzemképtelensége vagy hibás működése miatt már nem rögzített Az ideiglenes lapról hiányzik a kártyájának száma, illetve neve, illetve vezetői engedélyének száma: amennyiben az azonosítás a hiányzó adatok miatt lehetetlen amennyiben azonosítható L2 5 L3 Az ideiglenes lapról hiányzik az aláírás 1 A i kártya elvesztéséről vagy eltulajdonításáról azon L4 tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságánál teendő hivatalos bejelentés elmulasztása, amelynek területén a kártyalopás történt 5. melléklet a 156/29. (VII. 29.) Korm. rendelethez Bírságolással ek, mulasztások A bírság összege I. kockázati kategóriába tartozó mulasztások Szállításból kizárt veszélyes anyagok szállítása Veszélyes anyagok szivárgása 8 Nem engedélyezett szállítási móddal vagy nem megfelelő eszközzel történő szállítás Ömlesztett szállítás olyan konténerben, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú Megfelelő jóváhagyási igazolással nem rendelkező járművel történő szállítás A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő jármű, amely közvetlen veszélyt jelent 7. Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök használata feladó, berakó, feladó, csomagoló, berakó, töltő, 1, kísérő feladó, 6 konténer 8 üzembentartója, töltő, 8 feladó, töltő, 8 feladó, töltő, feladó, töltő, csomagoló, A vonatkozó csomagolási utasításnak nem megfelelő 6 csomagolóeszköz használata feladó, csomagoló Az egybecsomagolásra vonatkozó különleges előírások be nem 8 tartása feladó, csomagoló A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó szabályok be berakó, 8 nem tartása

9 9 / : b) konténerben Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás 6 Magyarország egyik berakó legnagyobb jogi A küldeménydarabok, illetve tartányok megengedett tartalomszolgáltatójától töltési fokának 6 csomagoló, töltő be nem tartása Az egy egységben szállítható mennyiségre vonatkozó feladó, 6 korlátozás be nem tartása feladó, berakó, Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés vagy csomagoló, töltő, 8 információ utalna 15. A járművön semmilyen jelölés, illetve nagybárca nincs A szállított anyagra vonatkozó információk (pl. UN-szám, helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb I. kockázati kategóriájú szabálytalanság 8 feladó, töltő, feladó, 17. A nek nincs érvényes oktatási bizonyítványa 6 berakó, 18. Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom megszegése berakó, töltő, 1, kísérő 19. A dohányzási tilalom be nem tartása berakó, töltő 2. Az I. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztások 6 II. kockázati kategóriába tartozó mulasztások 2 A egységben egynél több pótkocsi vagy félpótkocsi van 22. A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő jármű, amely azonban közvetlen veszélyt nem jelent 1 -kísérő feladó, be/kirakó, csomagoló, töltő, ürítő,, címzett 23. A járművön nincsenek meg az előírt, üzemképes tűzoltó készülékek feladó, berakó, töltő,, jármű üzembentartója, jármű üzembentartója A járművön nincs meg az ADR-ben, illetve az írásbeli utasításban előírt felszerelés felszerelésenként 1 Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsomagolások ellenőrzésének, időszakos vizsgálatának időpontját vagy a használati feladó, csomagoló időtartamot nem tartották be Sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket, feladó, berakó, nagycsomagolásokat vagy sérült tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket szállítanak Küldeménydarabokat olyan konténerben szállítanak, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú 28. A tartányokat, tankkonténereket nem zárták le megfelelően 29. Kombinált csomagolás szállítása olyan külső csomagolással, amely nincs megfelelően lezárva 3. Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás, vagy azok hiánya 3 Írásbeli utasítás hiánya 6 konténer üzembentartója, berakó, feladó, töltő, feladó, berakó, feladó, csomagoló, berakó, töltő,

10 1 / : A II. kockázati kategóriába tartozó Ingyenes, egyéb mulasztás megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik ürítő, legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától, címzett III. kockázati kategóriába tartozó mulasztások 34. feladó, csomagoló, A nagybárcák, a bárcák mérete vagy a betűk, számok, jelképek 1 berakó, töltő, mérete nem felel meg az előírásoknak 35. Az okmányokban valamely információ hiányzik 1 feladó 36. Az oktatási bizonyítvány nincs a járművön A III. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás 1 feladó, be/kirakó, csomagoló, töltő, ürítő,, címzett Egyéb mulasztás 38. Veszélyes áru (hulladék) szállításhoz szükséges engedély hiánya feladó, 39. Veszélyes áru (polgári felhasználású robbanóanyag) szállításához feladó, szükséges engedély hiánya 4. Veszélyes áru (radioaktív anyag) szállításához szükséges engedély feladó, hiánya Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó (a továbbiakban: tanácsadó) 4 A vállalkozásnak nincs tanácsadója vállalkozás vezetője 42. A vállalkozás nem értesítette a közlekedési hatóságot a tanácsadó 1 megbízásáról, illetve annak változásáról vállalkozás vezetője 43. A vállalkozás tanácsadójának lejárt, illetve az adott alágazatra vagy vállalkozás vezetője 1 veszélyességi osztályra nem érvényes a bizonyítványa tanácsadó 44. Nem készült baleseti jelentés 5 vállalkozás vezetője 45. Az éves jelentés hiánya 1 vállalkozás vezetője Veszélyes áruk (mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok) mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival való szállítása 46. Növényvédő szer szállítása ömlesztve 5 feladó, 47. Növényvédő szer és műtrágya szállítása tartányban 5 feladó, 48. Üzemanyag és folyékony műtrágya 65 liternél nagyobb befogadó feladó, 5 tartányban való szállítása 49. Nem megfelelő vontató használata 5 5. Nem megfelelő tartányos pótkocsi használata 5 feladó, 5 A tartánynak nincs érvényes hatósági vizsgája 5 feladó, 52. Az ömlesztett árut jármű vagy konténer kialakítása feladó, 5 szabálytalan 53. A egység jelölése szabálytalan 5 feladó, 54. A tartány jelölése szabálytalan 5 feladó, 55. A közúton való szállítás távolsága 5 km-nél hosszabb 5 feladó, 56. A fuvarokmány adatai hiányosak 5 feladó, 57. Előírt felszerelés hiánya a egységen 5 feladó, 58. Együvé rakási tilalom megszegése 5 feladó, 59. Rakodási előírások megszegése 5 feladó,

11 11 / :53 6 A nek hiányzik az érvényes Ingyenes, vizsga megbízható igazolása jogszabály szolgáltatás 5 Magyarország egyik, legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától 6. melléklet a 156/29. (VII. 29.) Korm. rendelethez Bírságolással ek, mulasztások A bírság összege A gyorsan romló élelmiszerek szállítását végző, nemzetközi forgalomban közlekedő különleges tehergépkocsi szállítási alkalmasságát igazoló bizonyítvány vagy bizonyítványtábla hiánya 1 2. Szállítmányozói engedély nélkül végzett élőállat-szállítás Az élőállat-szállításhoz használt közúti jármű jóváhagyási igazolásának hiánya A /kísérő számára élőállat-szállításhoz előírt képesítési bizonyítvány hiánya 5. Élőállat-szállításhoz előírt menetlevél hiánya 6. Élőállat-szállításhoz előírt menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése 1 gép gép gép gép gép gép 7. melléklet a 156/29. (VII. 29.) Korm. rendelethez Bírságolással ek, mulasztások A bírság összege 2. A bérelt járművel nem a jármű bérlője végez árufuvarozást vagy saját számlás áruszállítást Bérelt jármű esetén a bérleti szerződés hiánya és/vagy a gép foglalkoztatására vonatkozó igazolás hiánya, 1 amennyiben a járművet nem a bérlő vezeti 8. melléklet a 156/29. (VII. 29.) Korm. rendelethez Bírságolással ek, mulasztások Bírság összege 2. A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű a) 5 kg össztömeg- vagy tengelytúlterhelés felett - 5%-ig b) 5% felett - 1%-ig c) 1% felett - 2%-ig d) 2% felett - 3%-ig e) 3% felett Amennyiben egyszerre áll fenn össztömeg-túlterhelés és tengelytúlterhelés, az ezekre vonatkozó bírságtételek összeadódnak. Amennyiben több tengely túlterhelt, akkor a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni. A megengedett legnagyobb méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű a) 5% felett - 1%-ig b) 1% felett - 2%-ig c) 2% felett - 3%-ig a) b) 8 c) d) 35 e) 5 a) b) 8 c) gép feladó felrakó gép gép

12 12 / : Túlsúlyos, tengely-, illetve tengelycsoport Ingyenes, megbízható túlsúlyos, jogszabály túlméretes szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi lánctalpas járművel a közút kezelőjének hozzájárulása tartalomszolgáltatójától nélkül vagy 1 gép az abban foglalt feltételektől eltérő közlekedés feladó Ömlesztett áru szállításához szükséges jármű-tömegbizonylat, felrakó illetve nyilatkozat hiánya vagy az áru tömegére vonatkozó valótlan tartalmú bizonylat, nyilatkozat gép Nemzetközi időszakos vizsgálati bizonyítvány hiánya, érvénytelensége gép 6. A jármű üzembentartóját azonosító jelzés feltüntetésének hiánya 1 7. Nemzetközi, nem menetrend szerinti személyszállításra használt 1 autóbuszokhoz előírt okmány hiánya, érvénytelensége gép 8. A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulásában előírt feltételektől 1 (pl. közlekedés időtartama, időpontja, megengedett sebesség, gép figyelmeztető jelzések alkalmazása, kötelező kíséret) eltérően közlekedő jármű 9. A megengedett legnagyobb méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő, mezőgazdasági rendeltetésű önjáró vagy vontatott munkagép a) 5% felett - 1%-ig b) 1% felett - 2%-ig c) 2% felett - 3%-ig d) 3% felett a) 1 b) 4 c) 1 d) melléklet a 156/29. (VII. 29.) Korm. rendelethez Bírságolással ek, mulasztások A bírság összege Kombinált árufuvarozáshoz kapcsolódó engedélymentesség és kedvezmény igénybevétele esetén a kombinált árufuvarozás végzését igazoló okmányok hiánya melléklet a 156/29. (VII. 29.) Korm. rendelethez Bírságolással ek, mulasztások A bírság összege Engedély nélküli közlekedés forgalomkorlátozás alóli mentesség hiányában Felmentés okára vagy mentességre vonatkozó okmány hiánya 5 Biztonsági öv használata nélküli közlekedés 11/A. melléklet a 156/29. (VII. 29.) Korm. rendelethez A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet Bírság összege gépkezelő gép gép megbízó gép érintett cselekmény lakott területen 48. (4) bekezdés 15, 2. lakott területen kívül utazó személy 3. autóúton, autópályán 4 11/B. melléklet a 156/29. (VII. 29.) Korm. rendelethez

13 13 / :53 túllépésének mértéke km/ó-ban) Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás rendelet Magyarország egyik legnagyobb jogi 5 km/óra sebességig tartalomszolgáltatójától a) 15 km/óra felett 25 km/óráig a) 14. (1) bek. d) pont b) 25 km/óra felett 35 km/óráig b) (1) bek. z) pont c) 35 km/óra felett 45 km/óráig c) (1) és (2) bekezdés d) 45 km/óra felett 55 km/óráig d) (1) bekezdés e) 55 km/óra felett 65 km/óráig e) 1 39/A. (2) bekezdés f) 65 km/óra felett 75 km/óráig f) g) 75 km/óra felett g) 2. 5 km/óra felett 1 km/óra sebességig a) 15 km/óra felett 3 km/óráig a) 14. (1) bekezdés d) pont b) 3 km/óra felett 45 km/óráig b) (1) és (2) bekezdés c) 45 km/óra felett 6 km/óráig c) 6 d) 6 km/óra felett 75 km/óráig d) 9 e) 75 km/óra felett 9 km/óráig e) 1 f) 9 km/óra felett 15 km/óráig f) g) 15 km/óra felett g) 3. 1 km/óra sebesség felett a) 2 km/óra felett 35 km/óráig a) 14. (1) bek. d) pont b) 35 km/óra felett 5 km/óráig b) (1) és (2) c) 5 km/óra felett 65 km/óráig c) 6 bekezdés d) 65 km/óra felett 8 km/óráig d) 9 e) 8 km/óra felett 95 km/óráig e) 1 f) 95 km/óra felett 11 km/óráig f) g) 11 km/óra felett g) 11/C. melléklet a 156/29. (VII. 29.) Korm. rendelethez 2. A továbbhaladás tilalmára vonatkozó rendelkezések A forgalomirányító fényjelző készülék előtti megállási kötelezettség A vasúti átjáró előtti megállásra vonatkozó rendelkezések A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 9. (4) bekezdés c), d) pont 39. (3) bekezdés b), c), e), h) pont Bírság összege érintett cselekmény felelőssé tehető /D. melléklet a 156/29. (VII. 29.) Korm. rendelethez a szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalma ( ittas vezetés ) gépi meghajtású járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke,5%o véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett levegőben a,3 mg/l-t nem haladja meg, feltéve, ha az nem minősül bűncselekménynek gépi meghajtású járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke,5%o véralkohol- A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 4. (1) bekezdés c) pont 4. (1) bekezdés c) pont Bírság összege 15

14 14 / : meg, feltéve, ha azok nem Ingyenes, minősülnek megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi bűncselekménynek tartalomszolgáltatójától gépi meghajtású járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke a,8%o véralkohol-koncentrációt 4. (1) bekezdés c) vagy a kilégzett levegőben a,5 mg/l-t pont meghaladja, feltéve, ha az nem minősül bűncselekménynek nem gépi meghajtású járművet vezetőnél vagy hajtójánál a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke,8%o véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett levegőben a,5 mg/l-t nem haladja meg nem gépi meghajtású járművet vezetőnél vagy hajtójánál a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke,8%o véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett levegőben,5 mg/l-t meghaladja 4. (1) bekezdés c) pont 4. (1) bekezdés c) pont, hajtó melléklet a 156/29. (VII. 29.) Korm. rendelethez - 42/1978. (VIII. 3) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afgán Köztársaság Kormánya között Kabulban, október 16-án aláírt nemzetközi közúti árufuvarozási megállapodás kihirdetéséről - 17/1996. (XI. 26.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről - 165/27. (VI. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről - 77/1994. (V. 19.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Köztársaság Kormánya között a nemzetközi áruszállításról szóló egyezmény kihirdetéséről évi 18. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a kereskedelmi járművekkel végzett közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Brüsszelben, évi március hó 2. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről - 13/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Köztársaság Kormánya között Budapesten, május 24-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről - 3/199. (I. 16.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között Budapesten, az évi április hó 17. napján aláírt, a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről - 143/1996. (IX. 13.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Fehérorosz Köztársaság Kormánya között Minszkben, november 1-jén aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről - 41/198. (X. 2) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács között Budapesten, 198. január 16. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről évi 29. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, évi április hó 12. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről - 9/1976. (IV. 3.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Koppenhágában, az évi április hó 1 napján aláírt egyezmény kihirdetéséről - 13/1994. (II. ) Korm. rendelet a magyar-észt nemzetközi közúti személy- és árufuvarozási Egyezmény kihirdetéséről évi 24. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Helsinkiben, évi november hó napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről évi 12. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, évi október hó 8. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről - 46/1996. (III. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között, Budapesten, május 26-án aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről - 16/1979. (IV. 27.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Athénban, március 18. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről - 89/1993. (VI. 8.) Korm. rendelet a magyar-horvát nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről - 159/24. (V. 2) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között Budapesten, március 25-én aláírt közúti személyszállítási és árufuvarozási megállapodás kihirdetéséről - 151/1993. (X. 28.) Korm. rendelet a magyar-ír nemzetközi közúti személy- és árufuvarozási Egyezmény kihirdetéséről évi 3 törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyés árufuvarozás tárgyában Rómában, évi március hó napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről - 173/1998. (X. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között Budapesten, október 7-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről - 18/1977. (VI. 5.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között Kuvait városban az évi június hó 25. napján aláírt, a nemzetközi közúti fuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről - 173/1994. (XII. 24.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között Budapesten, március 9-én aláírt nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről - 183/24. (VI. 3.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti

15 15 / :53 aláírt nemzetközi közúti fuvarozási egyezmény kihirdetéséről Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi - 116/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság tartalomszolgáltatójától Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között Budapesten, Jogszabály június keresés 4-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről évi 17. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, az 197. évi július 3 napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről - 31/1976. (VIII. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Oslóban, az évi október hó 6. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről évi törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a nemzetközi gépjárműfuvarozás tárgyában Budapesten, évi július hó 18. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről - 3/1977. (VIII. 9.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között Budapesten, az évi május hó 13. napján aláírt közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről - 6/1973. (II. 7.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Temesvárott, az évi február hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről - 143/2 (VIII. 8.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a nemzetközi gépjárműközlekedésről szóló Egyezmény kihirdetéséről évi 4. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, az 197. évi augusztus hó 28. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről - 24/1978. (IV. 22.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között Budapesten, az évi március hó 29. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről - 78/2. (VI. 2.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló, Budapesten, július 6-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről - 154/1992. (XI. 25.) Korm. rendelet a magyar-szlovén nemzetközi közúti személy- és áruszállítások szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről - 3/198 (II. 23.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között Madridban, 198. évi február hó 19. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről évi 29. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, évi szeptember hó 14. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről - 35/1982. (VIII. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Tunéziai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 198 évi július hó 6. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási Megállapodás kihirdetéséről - 65/1996. (V. 15.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között Budapesten, március 22-én aláírt, a nemzetközi közúti közlekedésről szóló Egyezmény kihirdetéséről évi 7. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti árufuvarozás tárgyában Budapesten, az 197. évi február hó 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről - 3/1984. (X. ) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőházának Szövetségi Végrehajtó Tanácsa között a tehergépjárművel végzett árufuvarozás, valamint az ezzel kapcsolatos vámeljárás szabályozása tárgyában kötött egyezmény módosításáról és kiegészítéséről Szegeden, évi június hó 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről - 49/24. (III. 23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló, Budapesten, 22. október 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről Complex Jogszabálykereső Jogtár, törvénytár Céginformáció, cégkereső Kapcsolat

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, valamint a bírságolással

Részletesebben

RENDELETEK. (EGT-vonatkozású szöveg)

RENDELETEK. (EGT-vonatkozású szöveg) L 74/8 2016.3.19. RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2016/403 RENDELETE (2016. március 18.) az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós jogszabályokat érintő adott esetben a közúti fuvarozó

Részletesebben

Rendőrségi tájékoztató a Kresz szabályainak változásáról:

Rendőrségi tájékoztató a Kresz szabályainak változásáról: Rendőrségi tájékoztató a Kresz szabályainak változásáról: A közúti ellenőrzés során 2011. július 1-től a gyorshajtás, vagy a biztonsági öv használatának elmulasztása, illetve a tilos jelzésen való áthaladás

Részletesebben

2009.1.31. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 29/45 IRÁNYELVEK

2009.1.31. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 29/45 IRÁNYELVEK 2009.1.31. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 29/45 IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2009/5/EK IRÁNYELVE (2009. január 30.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 1 / 8 211.8.29. 12:4 Ingyenes, egbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi A jogszabály ai napon (211.VIII.29) hatályos állapota tartaloszolgáltatójától A jel a legutoljára egváltozott

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005),

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005), 2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 33 E/425 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG ÜGYRENDJE

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG ÜGYRENDJE Iktatószám:. SZABOLCS SZATMÁR - BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG ÜGYRENDJE Hatályos: 2011. év április hó. napjától A szakmai irányító szerv vezetőjével történő egyeztetés igazolása.

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárási szabályok megteremtése érdekében a következőket rendeli el: 1. (1) A rendelet

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. október 3. (OR. en) 14424/13 TRANS 512

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. október 3. (OR. en) 14424/13 TRANS 512 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. október 3. (OR. en) 14424/13 TRANS 512 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. szeptember 23. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató... 1 GÉPJÁRMŰ ÜZEMBENTARTÓI JOGGAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS... 2 A törzskönyv... 3 A törzskönyv pótlása... 4 A forgalmi engedély és az igazoló lap...

Részletesebben

38/2007. (III. 28.) GKM

38/2007. (III. 28.) GKM 38/2007. (III. 28.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének..//2015. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról Balatonfüred

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról 1. oldal 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Bács Volán Autóbuszközlekedési ZRT. 6500 Baja, Nagy István utca 39. A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Elıkészítette: Ellenırizte: Jóváhagyta: Módosítás száma: 4. Pál Tamás technológus Németh Ferenc

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Fővárosi Rendelettár - 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet - Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás 1. oldal rendjének egység 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros

Részletesebben

155/2003. (X. 1.) Kormány rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről

155/2003. (X. 1.) Kormány rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről 155/2003. (X. 1.) Kormány rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről Kivonat a szilveszteri árusítással kapcsolatosan. Legfelsőbb bírósági határozat tűzijátékok hirdetésével kapcsolatosan.

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésrıl ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésrıl ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai Az Országgyőlés a környezetkímélı és energiatakarékos víziközlekedés fejlıdése, a közlekedéspolitikai célok megvalósítása érdekében, továbbá a hajózási tevékenységnek az egységesülı nemzetközi közlekedési

Részletesebben

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje 1./ Az intézmény tevékenysége A Budakalász Gimnázium esti és levelező tagozatú gimnáziumi oktatást biztosít elsődlegesen nagykorú fatal felnőttek

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25. ) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Egységes szerkezet 2014. december l. Budapest Főváros X.

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 1 / 3 211.8.29. 12:42 Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi A jogszabály mai napon (211.VIII.29) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai / 30 2013.12.20. 10:13 A jogszabály mai napon (2013.XII.20.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről Az Országgyűlés a környezetkímélő

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. HM rendelete. a katonai légiforgalmi szolgálatok szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről és képzéséről

A honvédelmi miniszter. HM rendelete. a katonai légiforgalmi szolgálatok szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről és képzéséről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET! A honvédelmi miniszter. / 2007. ( ) HM rendelete a katonai légiforgalmi szolgálatok szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről és képzéséről A légiközlekedésről

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben a 39/2007. (V.31.)* és az 58/2007.(IX.6.)** 88/2007.(XII.19.)*** 34/2008.(V.8.)****,

Részletesebben

A rendelet alkalmazási köre

A rendelet alkalmazási köre 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról A villamos energiáról szóló 2007.

Részletesebben

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

Tehergépjárművek casco biztosításának

Tehergépjárművek casco biztosításának Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2) Hatályos: 2014. december 13. Nysz.: 17481 Tartalomjegyzék Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2)......................................

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 42

Részletesebben

T/9601. számú. törvényjavaslat. az uniós vámjog végrehajtásáról

T/9601. számú. törvényjavaslat. az uniós vámjog végrehajtásáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9601. számú törvényjavaslat az uniós vámjog végrehajtásáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. március 1 2016. évi. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról

Részletesebben

Tájékoztatás a gépjárműadóról

Tájékoztatás a gépjárműadóról Tájékoztatás a gépjárműadóról A magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról...

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... 2 34. szám Budapest, 2015. szeptember

Részletesebben

ZÁLOG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ZÁLOG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest ZÁLOG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2012.04.01-től Utolsó frissítés: 2015.03.02.

Részletesebben

AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A jegyző és körzetközponti jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei

AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A jegyző és körzetközponti jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE A jegyző és körzetközi jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei Személyi adat- és lakcímnyilvántartás 1. Az adatkezelő gondoskodik az adatok 1992.

Részletesebben

M Á S O L A T 3/2012. (I.

M Á S O L A T 3/2012. (I. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (I. 20.) számú rendelete a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Egységes szerkezetbe foglalta: dr. Fogarasi Gábor Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2012. december 28. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 30.)

Részletesebben

2009. évi LXII. törvény. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást

2009. évi LXII. törvény. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást 1. oldal 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjárműfelelősségbiztosításról 1 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott

Részletesebben

A Formatervezésiminta-oltalom

A Formatervezésiminta-oltalom A Formatervezésiminta-oltalom 1 Mi a formatervezés? A külső megjelenés kialakítása, vagy megváltoztatása anélkül, hogy a belső (műszaki) tartalom érintve lenne. Ami nélkül a termék tökéletesen működik,

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben)

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2005. (III.14.) sz. rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi

Részletesebben

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 4. SZ. MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2014. július 22. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az engedély kiadásának feltételei

A rendelet hatálya. Az engedély kiadásának feltételei Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelete a jármővek közlekedésének helyi közutakon történı súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

Módosítások: a) 34/2005. (XI. 21.) ör. b) 13/2006. (III. 21.) ör. c) 42/2006. (XI. 1.) ör. /2006. XII. 1. I.FEJEZET. A rendelet hatálya II.

Módosítások: a) 34/2005. (XI. 21.) ör. b) 13/2006. (III. 21.) ör. c) 42/2006. (XI. 1.) ör. /2006. XII. 1. I.FEJEZET. A rendelet hatálya II. Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Képviselő-testületének 18/2005. (VI. 20.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC SZEREPLŐIT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC SZEREPLŐIT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC SZEREPLŐIT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA A fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségének meghatározásáról szóló 2010. október

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet. a foglalkozási rehabilitációs szakértıkrıl

8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet. a foglalkozási rehabilitációs szakértıkrıl 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértıkrıl hatályos: 2012.02.24 - A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10 Hírlevél 2011/4. Tartalomjegyzék 1./Összefoglaló a bankok, illetve a bankok személy- és vagyonvédelmét biztosító vállalkozások foglalkoztatási gyakorlatának akcióellenőrzéséről 3 2./Húsipari- húseldolgozó

Részletesebben

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1..

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1.. ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNBYZATÁNAK 17/2010.(XI.30.) sz. RENDELETE a közterület használatáról és a közterület rendjéről szóló 3/2002. ( III. 18) sz. rendeletének módosításáról Egységes szerkezetbe Újhartyán

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 Képviselő-testületének 19/2000. (IX. 11.) rendelete a közterület használatáról a módosító 25/2003. (VI. 27.), 12/2004. (IV. 16.), 41/2006. (XII. 27.), 13/2008. (IV.

Részletesebben

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÁREXPRESSZ KIEGÉSZÍTŐ ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a biztosítást, amely az Ön érdeklődését

Részletesebben

NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET. Útmutató a 2015. évi pályázati támogatások beszámolójának elkészítéséhez

NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET. Útmutató a 2015. évi pályázati támogatások beszámolójának elkészítéséhez NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET Útmutató a 2015. évi pályázati támogatások beszámolójának elkészítéséhez Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. A beszámoló elkészítésével kapcsolatos tudnivalók...

Részletesebben

M.1. számú melléklet Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára

M.1. számú melléklet Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.1. számú melléklet M.1. számú melléklet Az által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Egyetemes Villamos Energia

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma:

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma: AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: Címzett: Tárgy: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Tervezet A BIZOTTSÁG

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2008. szeptember 23-án került

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységrõl

1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységrõl 1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységrõl Az Országgyûlés - a fogyasztói érdekek védelmének biztosítása, valamint a gazdasági hatékonyságot és a társadalmi jólétet szolgáló piaci verseny

Részletesebben

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól OptiJUS Opten Kft. 1 2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2015.07.01. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a célból,

Részletesebben

gzés s veszélyes anyagokkal

gzés s veszélyes anyagokkal Munkavégz gzés s veszélyes anyagokkal 2012 február 3. Néhány fontos jogszabály 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről OptiJUS Opten Kft. I 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 2015.04.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Közreműködő

Részletesebben

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekrıl

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekrıl 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekrıl A szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. -ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következıket rendeli el: I. Fejezet

Részletesebben

2. (1) A pályaalkalmassági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a gépjárművezető

2. (1) A pályaalkalmassági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a gépjárművezető 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának 13. alpontjában, valamint az illetékekről

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Externáliák szabályozása. Gaál Bertalan

Externáliák szabályozása. Gaál Bertalan Externáliák szabályozása Gaál Bertalan Környezetvédelmi szabályozások 2001/42/EK irányelv bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról Már a tervezési fázisban ki kell mutatni

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

1. sz. melléklet a Rail Cargo Hungaria Zrt. Kollektív Szerződéséhez Az egyes egészségre ártalmas munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó külön szabályok Meghatározott, egészségre ártalmas munkakörökben

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

K É R E L E M Települési Támogatás Lakhatási támogatáshoz I. A támogatást igénylő személyes adatai

K É R E L E M Települési Támogatás Lakhatási támogatáshoz I. A támogatást igénylő személyes adatai K É R E L E M Települési Támogatás Lakhatási támogatáshoz I. A támogatást igénylő személyes adatai Az ellátást igénylő neve:... Születési neve:..... Anyja neve:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata (jogharmonizációs

Részletesebben

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona. MK E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet az üzletek mőködésének rendjérıl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A Kormány a kereskedelemrıl szóló 2005.

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben