AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, október 3. (OR. en) 14424/13 TRANS 512

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. október 3. (OR. en) 14424/13 TRANS 512"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, október 3. (OR. en) 14424/13 TRANS 512 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: szeptember 23. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D027685/13 Tárgy: A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX) az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyzéséről Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D027685/13 számú dokumentumot. Melléklet: D027685/ /13 DG E 2 A HU

2 D027685/03 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2013) XXX draft A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX) az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyzéséről (EGT-vonatkozású szöveg) HU HU

3 A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX) az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyzéséről (EGT-vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 5. cikke (3) és (5) bekezdésére, 6. cikke (4) bekezdésére, 7. cikke (2) bekezdésére, 12. cikke (5) bekezdésére, valamint 28. cikke (3) bekezdésére, mivel: (1) Az 1073/2009/EK rendelet 5. cikke értelmében a menetrend szerinti járatok és egyes, menetrend szerinti különcélú járatok engedélykötelesek. (2) A szóban forgó rendelet 12. cikkének (1) bekezdése megállapítja, hogy a 2. cikk 4. pontja szerinti különjáratokat menetlevél kíséretében kell lebonyolítani. (3) A szóban forgó rendelet 5. cikkének (5) bekezdése előírja, hogy a 2. cikk 5. pontja szerinti saját számlás szállítási tevékenységre igazolványrendszer vonatkozik. (4) Meg kell állapítani a szóban forgó rendelet 12. cikke szerinti ellenőrző okmányok használatát meghatározó szabályokat, valamint azt, hogy milyen módon tájékoztassák az érintett tagállamokat a különjáratokat üzemeltető fuvarozók nevéről és az útközben érintett csatlakozási pontokról. (5) Az egyszerűsítés érdekében egységesíteni kell a nemzetközi különjáratokra és a különjáratként végzett kabotázsra vonatkozó menetlevelet. (6) A menetrend szerinti különcélú járat formájában végzett kabotázs esetében ellenőrzési okmányként használt menetlevelet havi nyilatkozat formájában kell kitölteni. 1 HL L 300., , 88. o. HU 2 HU

4 (7) Egységesíteni kell azt a formanyomtatványt, amelyen a tagállamok a menetrend szerinti járatokhoz, valamint a kabotázshoz kiadott engedélyek számával kapcsolatos statisztikai kimutatást a Bizottságnak benyújtják. (8) Az átláthatóság és az egyszerűsítés érdekében az autóbusszal végzett személyszállítás okmányaira vonatkozóan a 684/92/EGK és a 12/98/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól szóló 2121/98/EK bizottsági rendeletben 1 elfogadott valamennyi okmánymintát hozzá kell igazítani az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítást érintő 1073/2009/EK rendelethez. (9) Ezért a 2121/98/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni. (10) A tagállamoknak időre van szükségük az új okmányok kinyomtatásához és kiszállításához. Ezért szükséges, hogy a fuvarozók addig a 2121/98/EK bizottsági rendeletben meghatározott okmányokat használhassák, amelyekben fel kell tüntetni, hogy figyelembe veszik az 1073/2009/EK rendelet előírásait. (11) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a közúti szállítási bizottság véleményével, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: I. SZAKASZ Ellenőrző okmány 1. cikk (1) Az 1073/2009/EK rendelet 2. cikkének 4. pontjában meghatározott különjáratokra vonatkozó ellenőrző okmányt (menetlevél) az e rendelet I. mellékletében szereplő minta szerint kell kialakítani. (2) A menetleveleket egyenként 25 menetlevélből álló tömbök tartalmazzák két-két leválasztható példányban. Minden tömb számozott. A menetleveleket szintén 1-től 25-ig terjedő számozással látják el. A tömb fedőlapját a II. mellékletében szereplő minta szerint kell kialakítani. A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy e követelményeket hozzáigazítsák a menetlevelek számítógépes feldolgozásához. 2. cikk (1) Az 1. cikkben említett tömb, melyet a fuvarozó nevére kell kiállítani, nem átruházható. 1 HL L 268., , 10. o. HU 3 HU

5 (2) A menetlevelet minden egyes utazás megkezdése előtt a fuvarozó vagy a járművezető olvasható és kitörölhetetlen betűkkel, két példányban tölti ki. A menetlevél a teljes utazásra érvényes. (3) A leválasztott menetlevél eredeti példányát azon utazás végéig, amelyre vonatkozóan kiállították, a járművön kell tartani. Egy példányt a vállalkozás székhelyén kell tartani. (4) A menetlevelek vezetéséért a fuvarozó felel. 3. cikk Amennyiben az ugyanazon megbízó nevében eljáró fuvarozócsoport által üzemeltetett nemzetközi különjáratok esetében az utasok esetleg átszállnak az adott csoporthoz tartozó másik fuvarozó járművére, a menetlevél eredeti példányát a szolgáltatást végző járművön kell tartani. A menetlevélből a fuvarozók mindegyike köteles egy-egy példányt a székhelyén tartani. 4. cikk (1) Az 1073/2009/EK rendelet 15. cikkének b) pontja szerinti, különjárat formájában végzett kabotázsra vonatkozó, ellenőrző okmányként használt menetlevelek másolatait a fuvarozó visszaküldi a székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága vagy szerve részére az adott hatóság vagy szerv által megállapított eljárásnak megfelelően. (2) Az 1073/2009/EK rendelet 15. cikkének a) pontja szerinti, menetrend szerinti különcélú járat formájában végzett kabotázs esetében az e rendelet I. mellékletében szereplő menetlevelet havi nyilatkozat formájában kell kitölteni, és a fuvarozó visszaküldi azt a székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága vagy szerve részére az adott hatóság vagy szerv által megállapított eljárásnak megfelelően. 5. cikk A menetlevél lehetővé teszi a jogosult számára, hogy nemzetközi különjárat keretében helyi kirándulásokat bonyolítson le a székhelye szerinti tagállamoktól eltérő tagállamokban az 1073/2009/EK rendelet 13. cikkének második bekezdésében megállapított feltételek mellett. A helyi kirándulásokat azt megelőzően kell a menetlevélben feltüntetni, hogy a jármű az adott kirándulásra elindulna. A menetlevél eredeti példányát a helyi kirándulás végéig a járművön kell tartani. 6. cikk Az ellenőrző okmányt bármely, ellenőrzésre jogosult személy felszólítására be kell mutatni. HU 4 HU

6 II. SZAKASZ Engedélyek 7. cikk (1) Az engedélyköteles menetrend szerinti járatokra és menetrend szerinti különcélú járatokra szóló engedélykérelmeket a III. mellékletben szereplő minta szerint kell kialakítani. (2) Az engedélykérelemnek a következő információkat kell tartalmaznia: a) menetrend; b) viteldíjtáblázat; c) az ellenszolgáltatás fejében autóbusszal végzett nemzetközi személyszállításra vonatkozó, az 1073/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt közösségi engedély hitelesített másolata; d) információk azon járat típusára és hosszára vonatkozóan, amelyet a kérelmező új járat indítása iránti kérelem esetén biztosítani kíván, illetve az engedély megújítása iránti kérelem esetén már eddig is biztosított; e) megfelelő léptékű térkép, amelyen az útvonal, valamint az utasok fel- és leszállóhelyei fel vannak tüntetve; f) a vezetési és pihenőidőről szóló uniós jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzését lehetővé tévő vezetési terv. (3) A kérelmezőknek kérelmeik indoklásához minden olyan további információt meg kell adniuk, amelyet lényegesnek tartanak, vagy amelyet a kibocsátó hatóság kér. 8. cikk (1) Az engedélyeket a IV. mellékletében szereplő minta szerint kell kialakítani. (2) Az engedélyt vagy annak az engedélyező hatóság által hitelesített másolatát mindig az engedélyköteles járat lebonyolítására használt járművön kell tartani. (3) Az engedély legfeljebb öt évig érvényes. HU 5 HU

7 III. SZAKASZ Igazolvány 9. cikk (1) Az 1073/2009/EK rendelet 2. cikkének 5. pontjában meghatározott saját számlás szállítási tevékenységre vonatkozó igazolványt az e rendelet V. mellékletében szereplő minta szerint kell kialakítani. (2) Az igazolványt kérelmező vállalkozás bizonyítékot vagy biztosítékot szolgáltat a kibocsátó hatóság számára az 1073/2009/EK rendelet 2. cikkének 5. pontjában megállapított feltételek teljesülésére vonatkozóan. (3) Az utazás időtartama alatt az igazolványt vagy annak hitelesített másolatát az igazolványrendszerhez kötött járat lebonyolítására használt járművön kell tartani, és azt bármely, ellenőrzésre jogosult személy felszólítására be kell mutatni. (4) Az igazolvány legfeljebb öt évig érvényes. IV. SZAKASZ A statisztikai adatok közlése 10. cikk A kabotázzsal kapcsolatos, az 1073/2009/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdésében említett statisztikai kimutatást az e rendelet VI. mellékletében szereplő minta szerinti táblázat formájában kell elkészíteni. V. SZAKASZ Átmeneti és záró rendelkezések 11. cikk (1) A tagállamok december 31-ig engedélyezhetik a menetlevelek, az engedély iránti kérelmek, az engedélyek és az igazolványok jelenlegi, a 2121/98/EK bizottsági rendeletnek megfelelően kialakított változatainak használatát. (2) A menetleveleket és az engedély iránti kérelmeket december 31-ig a többi tagállam elfogadja a saját területén. (3) A 2121/98/EK bizottsági rendeletnek megfelelő és december 31. előtt kibocsátott engedélyek és igazolványok lejáratuk időpontjáig érvényben maradnak. HU 6 HU

8 12. cikk A 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályát veszti. 13. cikk Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, -án/-én. a Bizottság részéről az elnök HU 7 HU

9 I. MELLÉKLET MENETLEVÉL (MINTA) Tömb száma:... Menetlevél száma:... (358-es színkódú pantone világoszöld vagy ahhoz a lehető legközelebb álló színű, DIN A4 formátumú bevonatmentes papír) NEMZETKÖZI KÜLÖNJÁRATOK és KÜLÖNJÁRATKÉNT VÉGZETT KABOTÁZS (Szükség esetén a rovatok külön lapon kiegészíthetők)... 1 Busz rendszáma Hely, dátum és a fuvarozó aláírása Fuvarozó, adott esetben alvállalkozó vagy fuvarozócsoport Járművezető(k) neve 4 Különjáratért felelős szervezet vagy személy Nemzetközi különjárat 5 Különjáratként végzett kabotázs Járat típusa Menetrend szerinti különcélú járatként végzett kabotázs havi nyilatkozat Hónap... Év... 6 Járat indulási helye:... Ország:... Járat érkezési helye:... Ország:... Utazás Útvonal/Napi útszakaszok és/vagy fel- és leszállóhelyek -tól Üres -ig Utasok száma Időpontok (jelölje X-szel) Tervezett út (km) 7 HU 8 HU

10 8 Csatlakozási pontok (átszállási lehetőség a csoporthoz tartozó másik fuvarozó járművére) Leszálló utasok száma Leszálló utasok érkezési helye Az utasokat felvevő fuvarozó Helyi kirándulások Időpont Tervezett út (km) Indulási hely Kirándulás helye Utasok száma 9 Előre nem látott változások HU 9 HU

11 II. MELLÉKLET Fedőlap (DIN A4 formátumú bevonatmentes, legalább 100 g/m2 tömegű papír) A szöveget a fuvarozó székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén (nyelvein) vagy egyik hivatalos nyelvén kell rögzíteni. KIBOCSÁTÓ ÁLLAM Illetékes hatóság - Nemzetközi megkülönböztető jelzés SZ. MENETLEVÉLTÖMB kibocsátva az 1073/2009/EK rendelet alapján (a) (b) tagállamok közötti nemzetközi különjárat céljaira; a fuvarozó székhelyétől eltérő tagállamban különjáratként végzett kabotázs céljaira...részére (A fuvarozó családi és utóneve vagy kereskedelmi neve) (Pontos cím, telefonszám, faxszám) (Kibocsátás helye és ideje) (Aláírás, kibocsátó hatóság vagy szerv bélyegzője) 1 (B) Belgium, (BG) Bulgária, (CZ) Cseh Köztársaság, (DK) Dánia, (D) Németország, (EST) Észtország, (IRL) Írország, (GR) Görögország, (E) Spanyolország, (F) Franciaország, (HR) Horvátország, (I) Olaszország, (CY) Ciprus, (LV) Lettország, (LT) Litvánia, (L) Luxemburg, (H) Magyarország, (MT) Málta, (NL) Hollandia, (A) Ausztria, (PL) Lengyelország, (P) Portugália, (RO) Románia, (SLO) Szlovénia, (SK) Szlovákia, (FIN) Finnország, (S) Svédország, (UK) Egyesült Királyság. HU 10 HU

12 (Második oldal) A szöveget a fuvarozó székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén (nyelvein) vagy egyik hivatalos nyelvén kell rögzíteni. A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Fontos tudnivalók 1. Az 1073/2009/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése, 5. cikkének (3) bekezdése és 17. cikkének (1) bekezdése szerint a különjáratokat ellenőrző okmány (a fuvarozó részére kibocsátott menetlevéltömbről leválasztott menetlevél) kíséretében kell lebonyolítani. 2. Az 1073/2009/EK rendelet 2. cikke 4. pontjának meghatározása szerint a különjáratok olyan járatok, amelyekre sem a menetrend szerinti járatok, sem a menetrend szerinti különcélú járatok meghatározása nem terjed ki, és amelyek legfontosabb jellemzője, hogy az ügyfél vagy maga a fuvarozó kezdeményezésére összeállított utascsoportot szállítanak. Az 1073/2009/EK rendelet 2. cikke 2. pontjának meghatározása szerint a menetrend szerinti járatok olyan járatok, amelyeken az utasok fuvarozása meghatározott időközönként, meghatározott útvonalon, az utasokat előre meghatározott megállóhelyeken felvéve és kitéve történik. A menetrend szerinti járatokat bárki igénybe veheti, adott esetben helyfoglalási kötelezettség mellett. A járatok menetrend szerinti jellegét nem befolyásolja a járat működési feltételeinek kiigazítása. Menetrend szerinti járatnak számít az a járat, amelyen a szervező kilététől függetlenül meghatározott utaskategóriák fuvarozása más utasok kizárásával történik. Az ilyen járatok menetrend szerinti különcélú járatok, melyek körébe a következők tartoznak: a) a dolgozók otthonuk és munkahelyük közötti fuvarozása; b) a tanulók és hallgatók otthonuk és oktatási intézményük közötti fuvarozása. Az a tény, hogy egy különcélú járat az utasok igényeihez igazodik, nem befolyásolhatja annak menetrend szerinti járatként történő besorolását. 3. A menetlevél a teljes utazásra érvényes. 4. A közösségi engedély és a menetlevél lehetővé teszi a jogosult számára az alábbiak üzemeltetését: i. két vagy több tagállam közötti nemzetközi autóbusz különjárat; ii. a fuvarozó székhelyétől eltérő tagállamban különjáratként végzett kabotázs. 5. A menetlevelet a fuvarozónak vagy a gépjárművezetőnek kell kitöltenie a járat indulása előtt. A menetlevél egy példányát a vállalkozásnál kell tartani. A menetlevél eredeti példányát a gépjárművezetőnek az utazás végéig a járművön kell tartania, és hatósági személyek kérésére be kell mutatnia. 6. A gépjárművezetőnek az adott utazás végén a menetlevelet vissza kell jutatnia az azt kibocsátó vállalkozáshoz. Az okmányok megőrzéséért a gépjárművezető felel. Az okmányokat olvashatóan és letörölhetetlenül kell kitölteni. HU 11 HU

13 (Harmadik oldal) B. NEMZETKÖZI KÜLÖNJÁRATOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK 1. Az 1073/2009/EK rendelet 5. cikke (3) bekezdésének második albekezdése megállapítja, hogy a meglévő menetrend szerinti járatokkal összevethető és ugyanazokat az utasokat kiszolgáló párhuzamos vagy időszakos járatok szervezése engedélyköteles. 2. A fuvarozó nemzetközi különjárat keretében helyi kirándulásokat bonyolíthat le a székhelye szerinti tagállamoktól eltérő tagállamokban is. Ezeket a járatokat azok az adott tagállamban lakóhellyel nem rendelkező utasok vehetik igénybe, akiket valamely nemzetközi járaton előzőleg ugyanaz a fuvarozó szállított. Az utasokat ilyenkor ugyanazzal a járművel vagy ugyanannak a fuvarozónak, illetve fuvarozócsoportnak a járművével szállítják. 3. Helyi kirándulások esetében a menetlevelet azt megelőzően kell kitölteni, hogy a jármű az adott kirándulásra elindulna. 4. Amennyiben az ugyanazon megbízó nevében eljáró fuvarozócsoport által üzemeltetett nemzetközi különjáratok esetében az utasok esetleg átszállnak az adott csoporthoz tartozó másik fuvarozó járművére, a menetlevél eredeti példányát a szolgáltatást végző járművön kell tartani. A menetlevélből a részt vevő fuvarozók mindegyike köteles egy-egy példányt a székhelyén tartani. C. KÜLÖNJÁRATKÉNT VÉGZETT KABOTÁZSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK 1. A különjáratként végzett kabotázsra, amennyiben az uniós jogszabályok másként nem rendelkeznek, a fogadó tagállam hatályos törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései az irányadók a következők tekintetében: i. a személyszállítási szerződésekre érvényes feltételek; ii. iii. iv. a közúti járművek tömege és méretei; az utasok bizonyos kategóriái, nevezetesen a tanulók, gyerekek, valamint mozgáskorlátozott személyek szállítására vonatkozó követelmények; vezetési és pihenőidők; v. a személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó hozzáadottérték-adó (héa). Az 1073/2009/EK rendelet 1. cikkében említett szolgáltatásokra a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, november 28-i 2006/112/EK irányelv 1, és különösen annak 48. cikke alkalmazandó, összefüggésben a 193. és 194. cikkel. 2. A kabotázst végző járművek kialakítására és felszereltségére ugyanazok a műszaki szabványok vonatkoznak, mint a nemzetközi személyszállításban forgalomba állított járművekre. 3. A tagállamok az állampolgárságon vagy székhelyen alapuló mindenfajta megkülönböztetés elkerülése érdekében a fenti 1. és 2. pontban említett nemzeti rendelkezéseket a nem honos fuvarozókra is ugyanolyan feltételekkel alkalmazzák, mint a fogadó tagállamban székhellyel rendelkező fuvarozókra. 4. A különjáratként végzett kabotázs esetében a fuvarozó a menetleveleket a székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága vagy szerve részére az adott hatóság vagy szerv által meghatározott eljárásnak megfelelően küldi vissza HL L 347., , 1. o. A tagállami illetékes hatóságok a 4. pontot kiegészíthetik a menetlevelek begyűjtéséért és az adatok továbbításáért felelős szerv személyzetével. HU 12 HU

14 5. A menetrend szerinti különcélú járat formájában végzett kabotázs esetében a fuvarozó a menetleveleket havi nyilatkozat formájában tölti ki, és a székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága vagy szerve részére az adott hatóság vagy szerv által meghatározott eljárásnak megfelelően küldi vissza. HU 13 HU

15 III. MELLÉKLET Fedőlap (DIN A4 formátumú bevonatmentes papír) A szöveget a fuvarozó székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén (nyelvein) vagy egyik hivatalos nyelvén kell rögzíteni. KÉRELEM 1 : MENETREND SZERINTI JÁRAT INDÍTÁSA IRÁNT MENETREND SZERINTI KÜLÖNCÉLÚ JÁRAT 2 INDÍTÁSA IRÁNT JÁRATRA VONATKOZÓ ENGEDÉLY MEGÚJÍTÁSA IRÁNT (3) ENGEDÉLYEZETT JÁRAT FELTÉTELEINEK MÓDOSÍTÁSA IRÁNT 3 az 1073/2009/EK rendelettel összhangban a tagállamok között autóbusszal végzett személyszállítás keretében... részére... (Illetékes hatóság) 1. A kérelmező, illetve társulás esetében a felelős fuvarozó családi és utóneve vagy kereskedelmi neve, valamint címe, telefonszáma, faxszáma és/vagy -címe: 2. A járat(ok) üzemeltésének módja (1) : vállakozásként egy társulás tagjaként alvállalkozóként 3. A fuvarozó, társult fuvarozó(k) vagy alvállalkozó(k) 1 neve és címe: Jelölje be, illetve egészítse ki. Olyan, menetrend szerinti különcélú járat, amelyet nem szabályoz a szervező és a fuvarozó közötti szerződés. Az 1073/2009/EK rendelet 9. cikkének összefüggésében. HU 14 HU

16 3.1...tel tel tel tel Minden esetben külön jelezze, ha egy társulás tagjáról vagy egy alvállakozóról van szó. Szükség esetén bővítse ki a felsorolást. HU 15 HU

17 (Az engedély vagy az engedély megújítása iránti kérelem második oldala) 4. Menetrend szerinti különcélú járat esetében 4.1. Utaskategória Az igényelt engedély érvényessége vagy a szolgáltatás befejezésének időpontja: 6. A járat fő útvonala (húzza alá a felszállási helyeket) 7. A járat időtartama: 8. Rendszeresség (napi, heti stb.) Viteldíjak:... csatolt melléklet 10. Mellékeljen egy vezetési tervet, amely lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy betartják-e a Közösség vezetési és pihenőidőre vonatkozó jogszabályait. 11. Megigényelt engedélyek vagy az engedélymásolatok példányszáma További információk: 1 A kérelmező figyelmét felhívjuk arra, hogy miután az engedélyt a járművön kell tartani, a kérelmezett járat lebonyolításához egyidejűleg szükséges járművek számának megfelelő számú engedéllyel kell rendelkeznie. HU 16 HU

18 (Hely és dátum) (A kérelmező aláírása) HU 17 HU

19 (Az engedély vagy az engedély megújítása iránti kérelem harmadik oldala) Fontos tudnivalók 1. Az engedélykérelemnek a következő információkat kell tartalmaznia: (a) (b) (c) (d) (e) (f) menetrend; viteldíjtáblázat; az ellenszolgáltatás fejében végzett nemzetközi közúti személyszállításra vonatkozó, az 1073/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt közösségi engedély hitelesített másolata; információk azon járat típusára és hosszára vonatkozóan, amelyet a kérelmező új járat esetén biztosítani kíván, illetve engedély meghosszabbítása esetén már eddig is biztosított; megfelelő léptékű térkép, amelyen az útvonal, valamint az utasok fel- és leszállóhelyei fel vannak tüntetve; vezetési terv, amely lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy betartják-e a Közösség vezetési és pihenőidőre vonatkozó jogszabályait. 2. A kérelmezőnek kérelmei indoklásához minden olyan további információt meg kell adnia, amelyet lényegesnek tart, vagy amelyet a kibocsátó hatóság kér. 3. Az 1073/2009/EK rendelet 5. cikke értelmében a következő járatok engedélykötelesek: (a) (b) menetrend szerinti járatok, azaz olyan járatok, amelyeken az utasok fuvarozása meghatározott időközönként, meghatározott útvonalon, az utasokat előre meghatározott megállóhelyeken felvéve és kitéve történik; A menetrend szerinti járatokat bárki igénybe veheti, adott esetben helyfoglalási kötelezettség mellett. A járatok menetrend szerinti jellegét nem befolyásolja a járat működési feltételeinek kiigazítása. menetrend szerinti különcélú járatok, melyeket nem szabályoz a szervező és a fuvarozó közötti szerződés. Menetrend szerinti járatnak számít az a járat, amelyen a szervező kilététől függetlenül meghatározott utaskategóriák fuvarozása más utasok kizárásával történik. Az ilyen járatok menetrend szerinti különcélú járatok, melyek körébe a következők tartoznak: i. a dolgozók otthonuk és munkahelyük közötti fuvarozása; ii. a tanulók és hallgatók otthonuk és oktatási intézményük közötti fuvarozása. Az a tény, hogy egy különcélú járat az utasok igényeihez igazodik, nem befolyásolhatja annak menetrend szerinti különcélú járatként történő besorolását. 4. A kérelmet azon tagállam illetékes hatóságához kell benyújtani, ahonnan a járat indul, azaz ahol a járat egyik végállomása található. 5. Az engedély legfeljebb öt évig érvényes. HU 18 HU

20 IV. MELLÉKLET (Az engedély első oldala) (182-es színkódú pantone rózsaszín vagy ahhoz a lehető legközelebb álló színű, DIN A4 formátumú bevonatmentes, legalább 100 g/m2 tömegű papír) A szöveget a fuvarozó székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén (nyelvein) vagy egyik hivatalos nyelvén kell rögzíteni. KIBOCSÁTÓ ÁLLAM Illetékes hatóság - Nemzetközi megkülönböztető jelzés SZ. ENGEDÉLY menetrend szerinti járat üzemeltetésére 2 menetrend szerinti különcélú járat üzemeltetésére az 1073/2009/EK rendelet III. fejezetével összhangban a tagállamok között autóbusszal végzett személyszállítás keretében... részére... (A fuvarozó, illetve vállakozói társulás esetében a vezető fuvarozó családi és utóneve vagy kereskedelmi neve) Cím:... Telefonszám, faxszám és/vagy -cím:... A társulásoknak vagy a vállakozói társulás tagjainak és az alvállakozóknak a neve, címe, telefonszáma, faxszáma és/vagy -címe: (1)... (2) (B) Belgium, (BG) Bulgária, (CZ) Cseh Köztársaság, (DK) Dánia, (D) Németország, (EST) Észtország, (IRL) Írország, (GR) Görögország, (E) Spanyolország, (F) Franciaország, (HR) Horvátország, (I) Olaszország, (CY) Ciprus, (LV) Lettország, (LT) Litvánia, (L) Luxemburg, (H) Magyarország, (MT) Málta, (NL) Hollandia, (A) Ausztria, (PL) Lengyelország, (P) Portugália, (RO) Románia, (SLO) Szlovénia, (SK) Szlovákia, (FIN) Finnország, (S) Svédország, (UK) Egyesült Királyság. A nem kívánt rész törlendő. HU 19 HU

21 (3)... (4)... (5)... Csatolt jegyzék (ha szükséges) Az engedély lejárati időpontja: (Kibocsátás helye és ideje) (Aláírás, a kibocsátó hatóság vagy szerv bélyegzője) HU 20 HU

22 (A(z)... számú engedély második oldala) 1. Útvonal: a) A járat indulási helye:... b) A járat érkezési helye:... c) A járat fő útvonalterve, az utasok fel- és leszállási helyeinek aláhúzásával: A járat időtartama: Rendszeresség: Menetrend: Menetrend szerinti különcélú járat: - Utaskategória: Egyéb feltételek vagy megjegyzések (pl. engedélyezett kabotázs 1 ): 1 A fogadó tagállam belegyezésével, valamint az engedélyező hatóságnak bejelentve az 1073/2009/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül. HU 21 HU

23 ... (Az engedélyt kibocsátó hatóság bélyegzője és/vagy aláírás) HU 22 HU

24 (Az engedély harmadik oldala) A szöveget a fuvarozó székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén (nyelvein) vagy egyik hivatalos nyelvén kell rögzíteni. Fontos tudnivalók 1. Az engedély a teljes utazásra érvényes. Az engedélyt csak az használhatja, akinek a neve az engedélyen szerepel. 2. Az engedélyt vagy annak a kibocsátó hatóság által hitelesített másolatát az utazás ideje alatt a járművön kell tartani, és hatósági személyek kérésére be kell mutatni. 3. A közösségi engedély hitelesített másolatát a járművön kell tartani. HU 23 HU

25 V. MELLÉKLET (Az igazolvány első oldala) (100-es színkódú pantone sárga vagy ahhoz a lehető legközelebb álló színű, DIN A4 formátumú bevonatmentes, legalább 100 g/m2 tömegű papír) A szöveget a fuvarozó székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén (nyelvein) vagy egyik hivatalos nyelvén kell rögzíteni. KIBOCSÁTÓ ÁLLAM Illetékes hatóság - Nemzetközi megkülönböztető jelzés IGAZOLVÁNY a tagállamok közötti, autóbusszal végzett saját számlás személyszállításhoz, kibocsátva az 1073/2009/EK rendelet alapján (A saját számlás szállítást végző természetes vagy jogi személy tölti ki) Alulírott... mint a vállalkozásért, a nonprofit szervezetért vagy egyéb szervezetért (részletezze) felelős személy... igazolom, hogy (Családi és utónév vagy hivatalos elnevezés, pontos cím) - a szállítási szolgáltatás nonprofit és nem kereskedelmi jellegű - a szállítási tevékenységet az érintett természetes vagy jogi személy csak melléktevékenységként végzi - a rendszámú autóbusz a természetes vagy jogi személy tulajdonában van, vagy a természetes vagy jogi személy azt részletre vagy tartósbérleti szerződés keretében szerezte be az autóbuszt a természetes személy vagy jogi személy által alkalmazott személyzet valamely tagja, vagy az alulírott személy maga, vagy a vállalkozás által alkalmazott 1 (B) Belgium, (BG) Bulgária, (CZ) Cseh Köztársaság, (DK) Dánia, (D) Németország, (EST) Észtország, (IRL) Írország, (GR) Görögország, (E) Spanyolország, (F) Franciaország, (HR) Horvátország, (I) Olaszország, (CY) Ciprus, (LV) Lettország, (LT) Litvánia, (L) Luxemburg, (H) Magyarország, (MT) Málta, (NL) Hollandia, (A) Ausztria, (PL) Lengyelország, (P) Portugália, (RO) Románia, (SLO) Szlovénia, (SK) Szlovákia, (FIN) Finnország, (S) Svédország, (UK) Egyesült Királyság. HU 24 HU

26 vagy szerződéses kötelezettség alapján a rendelkezésére bocsátott személyzet egy tagja vezeti.... A természetes személynek vagy a jogi személy képviselőjének aláírása) (Az illetékes hatóság tölti ki) Ezen okmány az 1073/2009/EK rendelet 5. cikke szerinti igazolványnak minősül (Érvényességi idő) (Kibocsátás helye és ideje)... (Aláírás és az illetékes hatóság bélyegzője) HU 25 HU

27 (Az igazolvány második oldala) A szöveget a fuvarozó székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén (nyelvein) vagy egyik hivatalos nyelvén kell rögzíteni. Általános rendelkezések 1. Az 1073/2009/EK rendelet 2. cikkének 5. pontja szerint a saját számlás szállítási tevékenység olyan szállítási tevékenység, amelyet egy természetes vagy jogi személy nem kereskedelmi célból, nonprofit jelleggel végez, amennyiben: a szállítás a természetes vagy jogi személynek csak melléktevékenysége, és a használt járművek a természetes vagy jogi személy tulajdonában vannak, vagy a természetes vagy jogi személy azokat részletre vagy egy tartósbérleti szerződés keretében szerezte be, és azokat a természetes személy vagy jogi személy által alkalmazott személyzet egy tagja, vagy a természetes személy maga, vagy a vállalkozás által alkalmazott vagy szerződéses kötelezettség alapján a rendelkezésére bocsátott személyzet egy tagja vezeti. 2. Az 1073/2009/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a saját számlás fuvarozó az állampolgárságán vagy székhelyén alapuló megkülönböztetés nélkül végezheti ezeket a személyszállítási szolgáltatásokat, amennyiben: a székhely szerinti tagállamban autóbusszal végzett személyszállítás végzésére jogosult a tevékenység folytatására a nemzeti jog által a piachoz való hozzáférés tekintetében megállapított feltételekkel összhangban, megfelel a vonatkozó uniós jogszabályi előírásoknak a járművezetők és a járművek tekintetében. 3. Az 1. pontban említett saját számlás személyszállítási tevékenységek igazolványrendszerhez kötöttek. 4. Az igazolvány lehetővé teszi a jogosult számára a busszal végzett saját számlás nemzetközi személyszállítást. Az igazolványt azon tagállam illetékes hatósága bocsátja ki, ahol a járművet nyilvántartásba vették, és az az egész utazásra érvényes, beleértve a tranzitutakat is. 5. Az igazolvány megfelelő részeit a tevékenységet végző természetes személy vagy a tevékenységet végző jogi személy képviselője és az illetékes hatóság kitörölhetetlen betűkkel, három példányban tölti ki. Egy példány a közigazgatási szervnél, egy példány pedig a természetes vagy jogi személynél marad. A járművezető az eredeti példányt vagy annak hitelesített másolatát az egyes nemzetközi utazások ideje alatt köteles a járművön tartani, és hatósági személyek kérésére bemutatni. Az igazolványok megőrzéséért a természetes személy vagy megfelelő esetben a jogi személy felel. 6. Az igazolvány legfeljebb öt évig érvényes. HU 26 HU

28 VI. MELLÉKLET STATISZTIKAI KIMUTATÁS (MINTA) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, október 21-i 1073/2009/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdése alapján A(z)... -ban/-ben (kétéves időszak)... -ban/- ben (a fogadó tagállam neve) menetrend szerinti járat formájában végzett kabotázshoz kiadott engedélyek száma A járat üzemeltetőjének székhelye szerinti tagállam B BG CZ DK D EST GR E F IRL HR I CY LV LT L H M NL A PL P RO SLO SK FIN S UK Összesen Kibocsátott engedélyek száma HU 27 HU

29 HU 28 HU

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ. Egyesülve a sokféleségben. 2009. április 23. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010

ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ. Egyesülve a sokféleségben. 2009. április 23. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010 ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ 2009. április 23. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2009)04-23 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 425.402 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.7.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 189/19 A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. július 19.) a 2004/49/EK irányelv 7. cikkében említett közös biztonsági célokról (az értesítés a C(2010) 4889. számú dokumentummal

Részletesebben

2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9

2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9 2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9 A BIZOTTSÁG 653/2007/EK RENDELETE (2007. június 13.) a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének megfelelő biztonsági tanúsítványok

Részletesebben

TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT. 2012.03.01 dátum. 2012.03.01 dátum 2012.03.01

TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT. 2012.03.01 dátum. 2012.03.01 dátum 2012.03.01 XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ottinger Vilmos Gazdasági igazgató 2012.03.01 dátum A dokumentáció kódja: Változat száma: SZAB- TÉRÍTÉSI 09

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma:

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma: AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: Címzett: Tárgy: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Tervezet A BIZOTTSÁG

Részletesebben

Szabályzat. a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról. Érvényes: 2007.

Szabályzat. a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról. Érvényes: 2007. Szabályzat a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról Érvényes: 2007. december 22-től Jóváhagyta: dr. Radics Sándor megbízott főigazgató Készítette: Kertész

Részletesebben

38/2007. (III. 28.) GKM

38/2007. (III. 28.) GKM 38/2007. (III. 28.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) DENLEG 139 AGRI 485 CODEC 1306 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága

Részletesebben

C 304 E/216 Az Európai Unió Hivatalos Lapja I. MELLÉKLET

C 304 E/216 Az Európai Unió Hivatalos Lapja I. MELLÉKLET C 304 E/216 Az Európai Unió Hivatalos Lapja I. MELLÉKLET A KÖZÖSSÉGI VEZETŐI ENGEDÉLYEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (1) A közösségi vezetői engedély kártyájának fizikai megjelenése összhangban van az ISO

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 16. (OR. en) 5363/15 ADD 1 TRANS 21 FEDŐLAP Küldi: Címzett: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D036059/02 - ANNE 1 Tárgy: MELLÉKLET

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.14. COM(2012) 659 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A 2011. ÉVRE VONATKOZÓAN AZ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSSAL KEZELT ÉLELMISZEREKRŐL ÉS ÉLELMISZER-ÖSSZETEVŐKRŐL

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EBTP (Európai Üzleti Vizsgálati Minta) Kérdőív a jogszabályi háttér minőségével kapcsolatosan

EBTP (Európai Üzleti Vizsgálati Minta) Kérdőív a jogszabályi háttér minőségével kapcsolatosan EBTP (Európai Üzleti Vizsgálati Minta) Kérdőív a jogszabályi háttér minőségével kapcsolatosan 25.05.2005-31.12.2005 A beállított feltételeknek 826 felel meg a(z) 826 válaszból. Jelölje meg vállalkozásának

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.6. COM(2014) 337 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkének (6a) bekezdése szerinti

Részletesebben

Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai. 2015. április 22. Budapest, MTA

Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai. 2015. április 22. Budapest, MTA Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai 2015. április 22. Budapest, MTA Vázlat Foglalkoztatottság Jövedelmek Szegénység Roma statisztikák Munkanélküliségi ráta 12,0 Munkanélküliségi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 916 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítéséről szóló 2009/21/EK

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0096 (COD) 12344/15 CODEC 1236 DENLEG 120 AGRI 488 PE 148 TÁJÉKOZTATÓ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005),

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005), 2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 33 E/425 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi

Részletesebben

Az Európai Unió támogatási alapjai

Az Európai Unió támogatási alapjai Az Európai Unió támogatási alapjai Kazatsay Zoltán főigazgató-helyettes Európai Bizottság Foglalkoztatás, Társadalmi Ügyek, Szociális Befogadás Főigazgatóság kohéziós politika Az Európai Unió Intézményei

Részletesebben

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22 Az adókijátszás és adócsalás elleni stratégiája keretében az Európai Bizottság a mai napon tett közzé egy külső tanácsadó cég által készített, 25 tagállamra kiterjedő tanulmányt a fizetendő és ténylegesen

Részletesebben

Munkahelyi sokszínűség és üzleti teljesítmény

Munkahelyi sokszínűség és üzleti teljesítmény Munkahelyi sokszínűség és üzleti teljesítmény 31/03/2008-28/04/2008 A beállított feltételeknek 371 felel meg a(z) 371 válaszból 0. A válaszadó adatai Ország DE - Németország 58 (15.6%) PL - Lengyelország

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztári Belépési Nyilatkozat

Magánnyugdíjpénztári Belépési Nyilatkozat Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára Székhely: 1072 Budapest Nyár u. 12. Postacím: 1441 Budapest Pf: 50. Fax: 06 1 322-2675 Telefonszám: 06 1 322-6022; 06 1 322-7017; 06 1 478-4000 PSZÁF azonosító:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi 1 / 15 218.29. 1:53 Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi Hatály: 21IX. tartalomszolgáltatójától Váltás a jogszabály Tetszik mai napon hatályos állapotára A jel

Részletesebben

Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani. 16T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, nonprofit szervezetek a törzskönyvi jogi személyek és a civil szervezetek kivételével, külföldi vállalkozások,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2008. augusztus 25.) (2008/766/EK)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2008. augusztus 25.) (2008/766/EK) 2008.10.10. HU z Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/31 IZOTTSÁG HTÁROZT (2008. augusztus 25.) a vezetőiengedély-kategóriák közötti egyenértékűségről (az értesítés a (2008) 3790. számú dokumentummal történt)

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.4. COM(2016) 174 final ANNEX 12 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti

Részletesebben

RENDELETEK. (EGT-vonatkozású szöveg)

RENDELETEK. (EGT-vonatkozású szöveg) L 74/8 2016.3.19. RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2016/403 RENDELETE (2016. március 18.) az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós jogszabályokat érintő adott esetben a közúti fuvarozó

Részletesebben

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K Ö Z L Ö N Y 9/2006. (V. 10.) Ör. rendelet Oroszlány Város Önkormányzata

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. január 21. (26.01) (OR. en) 5622/11 ENV 44

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. január 21. (26.01) (OR. en) 5622/11 ENV 44 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. január 21. (26.01) (OR. en) 5622/11 ENV 44 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2011. január 21.

Részletesebben

Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat

Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/../2015. S z o l n o k Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat 2015. 1 1. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1) A szabályzat hatálya kiterjed a Szolnoki

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 1/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a mérési és ellenőrzési célból történő díjtalan utazásról szóló NFM engedélyről...

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.3.9. COM(2012) 99 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív

Részletesebben

L 137/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.3. AJÁNLÁSOK

L 137/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.3. AJÁNLÁSOK L 137/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.3. AJÁNLÁSOK A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2010. június 2.) az élelmiszerek akrilamidszintjének megfigyeléséről (EGT-vonatkozású szöveg) (2010/307/EU) AZ EURÓPAI

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Ajánlatkérési dokumentáció TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által indított nyílt közbeszerzési eljárásban Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése 2009. október - november

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2008. szeptember 23-án került

Részletesebben

76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény

76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény 76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény a magyar intervenciós készletből származó cukor belső piacon történő értékesítésére vonatkozó folyamatos ajánlattételi felhívás közzétételéről I. Intervenciós készletértékesítés

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AZ OMMF 2009. MÁRCIUSI HÍRLEVELE. Külföldiek foglalkoztatása és munkavállalása a Magyar Köztársaság területén. a jogszabály - változások után

AZ OMMF 2009. MÁRCIUSI HÍRLEVELE. Külföldiek foglalkoztatása és munkavállalása a Magyar Köztársaság területén. a jogszabály - változások után AZ OMMF 2009. MÁRCIUSI HÍRLEVELE Külföldiek foglalkoztatása és munkavállalása a Magyar Köztársaság területén a jogszabály - változások után A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával

Részletesebben

19/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet. A taxiállomások létesítéséről, igénybevételének és használatának rendjéről

19/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet. A taxiállomások létesítéséről, igénybevételének és használatának rendjéről 19/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet A taxiállomások létesítéséről, igénybevételének és használatának rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)

Részletesebben

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási,

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT M3 katalógus (komplett kerti öntöző 10 méteres tömlő, csatlakozó és szórófej) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.22. COM(2014) 21 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Energiaárak

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011L0065 HU 29.01.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.4. COM(2016) 279 final 2016/0141 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.16. COM(2015) 449 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2006. július 5-én került

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2007.(lV.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól (A

Részletesebben

A KORMÁNY. rendelete

A KORMÁNY. rendelete A KORMÁNY./2006. ( ) rendelete a Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően alkalmazandó munkaerőpiaci viszonosság és védintézkedés szabályairól szóló 93/2004. (IV. 27.)

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

A belügyminiszter.../2016. (..) BM rendelete. a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések

A belügyminiszter.../2016. (..) BM rendelete. a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések A belügyminiszter../2016. (..) BM rendelete a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. (2) bekezdésben kapott felhatalmazás

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Őszi 3. nagykatalógus emlékeztető (Karóra szett) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V. szervezésében,

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

Erasmus + Információs Füzet

Erasmus + Információs Füzet Erasmus + Információs Füzet 1 Tartalomjegyzék I. Az Erasmus+ program leírása II. A részvétel feltételei III. A tanulmányi hallgatói ösztöndíj a. Ösztöndíj időtartama, összege b. Hallgatói teendők c. Részletes

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2009. számú módszertani útmutatója. a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre vonatkozóan

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2009. számú módszertani útmutatója. a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre vonatkozóan PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2009. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en)

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EUCO 37/13 CO EUR 5 CO CL 3 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TA ÁCS 2013. FEBRUÁR 7 8. KÖVETKEZTETÉSEK (TÖBBÉVES

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A nyelvtanulás támogatására kiírt pályázati felhívás módosításához

ELŐTERJESZTÉS A nyelvtanulás támogatására kiírt pályázati felhívás módosításához ELŐTERJESZTÉS A nyelvtanulás támogatására kiírt pályázati felhívás módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Répcelak város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. március 29 én megtartott ülésén

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére Minősített többség Tárgy: A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet Előterjesztő:

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről...

2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2015/25. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 29/2015. (VI. 29. MÁV-START

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA - TERVEZET - 2013. január Érvényes: 2013. március 1-jétıl Jóváhagyta:

Részletesebben

Atipikus munkaformák és a részmunkaidős foglalkoztatás társadalmi hatásai

Atipikus munkaformák és a részmunkaidős foglalkoztatás társadalmi hatásai Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Friedrich Ebert Stiftung és a Jól-Lét Alapítvány konferenciája Budapest, 2012. május 14., Benczúr Szálló Atipikus munkaformák és a részmunkaidős foglalkoztatás társadalmi

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet. az elektromágneses összeférhetőségről

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet. az elektromágneses összeférhetőségről 1. oldal 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet az elektromágneses összeférhetőségről A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003.

Részletesebben

Kiegészítő tájékoztatás a 2015/S 167-304450 számú közbeszerzési eljáráshoz.

Kiegészítő tájékoztatás a 2015/S 167-304450 számú közbeszerzési eljáráshoz. Kiegészítő tájékoztatás a 2015/S 167-304450 számú közbeszerzési eljáráshoz. Kérdés 1. Elegendő T. Ajánlatkérő számára az egyéni vállalkozói igazolványom másolatának csatolása az egyéni vállalkozói jogi

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II P7_TA-PROV(2011)0324 A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II Az Európai Parlament 2011. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. július 31. (OR. en) 12880/13 ENER 382 ENV 761

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. július 31. (OR. en) 12880/13 ENER 382 ENV 761 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. július 31. (OR. en) 12880/13 ENER 382 ENV 761 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. július 25. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata

Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata Érvényes: 2013. január 2-től. Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató 0 Gépjármű üzemeltetésének

Részletesebben

2003. évi XXI. törvény

2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük Annak érdekében, hogy a közösségi szinten mőködı vállalkozásoknál, illetve vállalkozáscsoportoknál foglalkoztatott

Részletesebben

Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre

Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás -

Részletesebben

BIZOTTSÁG. L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

BIZOTTSÁG. L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EK TÖRÖKORSZÁG VÁMÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. szeptember

Részletesebben

PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013)

PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) KULTÚRA PROGRAM Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség EURÓPAI BIZOTTSÁG PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) Oktatási és Kulturális Fıigazgatóság http://ec.europa.eu/culture/index

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások

Részletesebben

HU-Debrecen: Ortopédiai implantátumok 2011/S 51-083581 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Debrecen: Ortopédiai implantátumok 2011/S 51-083581 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83581-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Ortopédiai implantátumok 2011/S 51-083581 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény a baromfi telepek korszerűsítése

Részletesebben

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA 2011.6.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/29 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. június 17.) az egyes tagállamok éves BSE-ellenőrzési programjaik felülvizsgálatára történő felhatalmazásáról

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Gróf Széchenyi István

Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Gróf Széchenyi István Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Gróf Széchenyi István Lakáspiaci jelentés (216. május) Az elemzést készítette: Dancsik Bálint, Fellner Zita, Kovalszky

Részletesebben