ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM"

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 1/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a mérési és ellenőrzési célból történő díjtalan utazásról szóló NFM engedélyről /2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a 49/2008. (IX.16. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. fontos és bizalmas munkaköreiről, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásának rendjéről tárgyú utasítás hatályon kívül helyezéséről /2011. ( IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. fizetési számlaszám (bankszámlaszám) ellenőrzési szabályzatáról /2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás az Atlasz biztosítási kötvény el- és leszámolásának szabályairól /2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. általános gazdálkodási vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV-START Zrt. választható béren kívüli javadalmazási rendszer működtetésének szabályozásáról /2010. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. gazdasági vezetői rendelkezés a bevétel ellenőrzésről Egyéb közlemények: A 12/2010. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően kiadásra került díjszabási rendelkezések Elveszett igazolványok, utazási okmányok Módosítás... 44

2 2 ÉRTESÍTŐ Utasítások 1/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a mérési és ellenőrzési célból történő díjtalan utazásról szóló NFM engedélyről 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: NFM) által kibocsájtott Megrendelői meghatalmazás birtokában végzett szolgáltató tevékenység ellenőrzéséhez kapcsolódó utazások szabályozása. 2. HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Jelen utasítás hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. menetjegy értékesítéssel, menetjegy ellenőrzéssel, valamint információadással foglalkozó munkavállalóira, illetve azokra a szervezetekre, amelyek a MÁV-START Zrt. jelen utasításban ismertetett feladatainak végzésére a MÁV-START Zrt-vel szerződéses viszonyban állnak Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A MÁV-START Zrt. vezérigazgatója. 3. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Az utasítás meghatározást igénylő új fogalmat nem tartalmaz. 4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 Kedvezmény 4.4. Ellenőrzés A Megrendelői meghatalmazás -t felmutató ellenőrzést végző személy személyazonosságát a jegyvizsgáló köteles ellenőrizni. A Jelenléti nyilatkozat / Ellenőrzési adatlap mindkét példányát a jegyvizsgálónak a jelenlétet/ellenőrzést igazoló személy neve, beosztása, dátum, aláírás rovatokban ki kell tölteni, majd a másolati példányt be kell vonni. A második példány bevonását követően (második jegyvizsgálat) a Megrendelői meghatalmazás utazásra csak a jegyvizsgáló által is teljesen kitöltött Jelenléti nyilatkozat / Ellenőrzési adatlap -pal együtt érvényes a megjelölt vonaton. A bevont nyilatkozatot a szolgálati vezetőnek írásban kell átadni, azokat hetente összegyűjtve a MÁV-START Zrt. Szolgáltatásfelügyeleti Szervezetéhez (1087 Budapest, Könyves K. krt ) kell megküldeni. 5. HIVATKOZÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK A jelen utasításban nem szabályozott estekben a SZÜSZ és Díjszabás előírásait értelemszerűen kell alkalmazni. 6. HATÁLYBA LÉPTETÉS Az utasítás tól visszavonásig hatályos. 7. MELLÉKLET 1. sz. melléklet: Megrendelői meghatalmazás minta 2. sz. melléklet: Ellenőrzési adatlap minta 3. sz. melléklet: Jelenléti nyilatkozat minta Monszpart Zsolt s.k. vezérigazgató A szolgáltatói tevékenység ellenőrzéséhez a NFM által kiadott Megrendelői meghatalmazás és a hozzá kiállított Jelenléti nyilatkozat vagy Ellenőrzési adatlap -ot együttesen felmutató személy díjtalan utazásra jogosult Igényjogosultság A díjtalan utazásra a NFM által kiadott Megrendelői meghatalmazás valamint a Jelenléti nyilatkozat / Ellenőrzési adatlap és a személyazonosságot igazoló okirat együttes bemutatása jogosít azon a vonaton, amelyre a Jelenléti nyilatkozat / Ellenőrzési adatlap -ot kiállította az ellenőrzést végző személy. A Megrendelői meghatalmazás NFM iktatószámmal, eredeti bélyegzéssel és aláírással ellátott A/4-es méretű irat (ld. mellékletben). Az utazáshoz minden esetben a szükséges bemutatni a 2 példányban kiállított Jelenléti nyilatkozat / Ellenőrzési adatlap -ot. 4.3 Érvényesség A Jelenléti nyilatkozat / Ellenőrzési adatlap bármely viszonylatra, bármely vonat bármely kocsiosztályára kiállítható, illetve feláras vonatokon díjmentes IC pót- és helyjegy, IC pótjegy, helyjegy megváltása nélkül a szabadon maradt ülőhelyek foglalhatók el. A Megrendelői meghatalmazás a rajta feltüntetett érvénytartamon belül jogosít ellenőrzésre.

3 ÉRTESÍTŐ 3 1. sz. melléklet

4 4 ÉRTESÍTŐ 2. sz. melléklet

5 ÉRTESÍTŐ 5 3. sz. melléklet

6 6 ÉRTESÍTŐ 2/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a 49/2008. (IX. 16. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. fontos és bizalmas munkaköreiről, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásának rendjéről tárgyú utasítás hatályon kívül helyezéséről Hivatkozott tárgyban kiadott utasítást február 01. napjával további intézkedésig hatályon kívül helyezem. Monszpart Zsolt s.k. vezérigazgató 3/2011. ( IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. fizetési számlaszám (bankszámlaszám) ellenőrzési szabályzatáról 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV-START Zrt. által kötött vevői szerződéseknek megfelelően a GIR adatközlő kitöltése a szerződésben szereplő fizetési számlaszámmal kiegészítve. A MÁV-START Zrt. által kötött szállítói szerződésekben megadott fizetési számlaszám és a számlán szereplő fizetési számlaszám egyezőségének ellenőrzése. 2. A HATÁLY ÉS A FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1. Az utasítás személyi hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. minden szervezeti egységére, valamint összes munkavállalójára Az utasítás tárgyi hatálya Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. minden szerződésére Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Általános Gazdálkodási Vezérigazgató-helyettes. 3. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK 3.1. Szerződéskötő Szervezet (SzSz) Szerződéskötő Szervezetnek minősülnek a következők: A MÁV-START Zrt.-n belül mindazon szervezet, amelynek szerződéskötésre a DHL szerint jogosultsága van Pénzügyi Szervezet (PSz) A MÁV-START Zrt. Pénzügyi Szervezete Bejövő Számla Könyvelés (BSZK) A MÁV Zrt. Bejövő Számla Könyvelési Osztálya. 4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA A szerződések kötelező tartalmi elemeit a szerződéskötések rendjéről szóló 4/2010. (III. 24. MÁV-START Ért. 2.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás szabályozza. Ezen utasításhoz kapcsolódóan a szerződésekben függetlenül a szerződés típusától szerepelnie kell a következő kikötésnek: A Megrendelő csak a szerződésben rögzített fizetési számlára teljesíthet átutalást. Amennyiben a Vállalkozó által kibocsátott számlán nem a szerződésben meghatározott fizetési számlaszám szerepel, úgy a Megrendelő a Vállalkozó kapcsolattartójával felveszi a kapcsolatot, és e tényt jelzi neki. Amennyiben a Vállalkozó írásban megerősíti, hogy a szerződéstől eltérően a számlán megadott fizetési számlaszámra kéri a szerződésben meghatározott összeg átutalását, úgy az összeg a számlán feltüntetett fizetési számlára utalható. A Vállalkozó által kiállított számla és a Vállalkozó írásbeli nyilatkozatának kézhezvétele közötti időtartam a Szerződő Felek által meghatározott határidőkbe nem számít bele, erre az időszakra a Vállalkozót késedelmi kamat nem illeti meg Vevői szerződések esetén követendő eljárás Kimenő számlák esetében: A SzSz/GIR adatközlőt kiállító szervezet a megkötött szerződés alapján a szerződésben rögzített feltétel teljesülését követő 3 munkanapon belül kiállítja a GIR adatközlőt, és azt továbbítja a Kimenő Számla Könyvelés felé. A GIR adatközlőre a szerződésben rögzített fizetési számlaszámot kell rávezetni, kivéve, ha erről a PSz írásban (PSz vezetőjének aláírásával ellátott levélben) másképp nem rendelkezik. Ebben az esetben a SzSz a PSz által meghatározott fizetési számlaszámot vezeti rá a GIR adatközlőre. Ekkor a szerződéskötő szervezetnek a partnert haladéktalanul írásban értesíteni kell. (A szerződésben rögzített fizetési számlaszámmal való nem-egyezőség két alapesete: a PSz kezdeményezi a szerződéstől eltérő fizetési számlaszám GIR adatközlőn történő feltüntetését, ill. előfordulhat, hogy időközben a számla-kapcsolat megszűnik, ill. inaktívvá válik.) A partnerrel való fizetési számlaszám-egyeztetés írásban történik. A Kimenő Számla Könyvelés feladata a számla kiállítása, és annak ellenőrzése, hogy a GIR adatközlőn megadott fizetési számlaszám a MÁV-START Zrt. fizetési számlaszámae. Határidő: 3 munkanap Szállítói szerződések esetén követendő eljárás Bejövő számlák esetében: A számlát elismerő köteles ellenőrizni, hogy a Vállalkozó által kiállított számla, ill. az azon szereplő fizetési számlaszám a szerződésnek megfelel-e. Határidő: 3 munkanap. A Bejövő Számla Könyvelés feladata annak ellenőrzése, hogy a bejövő számlán szereplő fizetési számlaszámot a Partnertörzs tartalmazza-e. Határidő: 1 munkanap. 5. HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 5.1. Hivatkozások 4/2010. (III. 24. MÁV-START Ért. 2.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a szerződéskötések rendjéről. Jelen utasítás megfelel a évi vasúti személyszállítási szerződés rendelkezéseinek Módosítások Jelen utasítással nincs.

7 ÉRTESÍTŐ Hatályon kívül helyezések Nincs. 6. HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK A jelen utasítás a kiadásának napján lép hatályba. 7. MELLÉKLETEK Nincs. Monszpart Zsolt s.k. vezérigazgató 4/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás az Atlasz biztosítási kötvény el- és leszámolásának szabályairól 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja meghatározni a QBE Atlasz Biztosítóval Zrt. -vel kötött szerződés alapján, a biztosítási kötvények értékesítésével, el- és leszámolásával kapcsolatos szabályokat. 2. HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Jelen utasítás hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. menetjegy értékesítési, információadási, ellenőrzési, el- és leszámolási valamint ügyfélszolgálati tevékenységet végző munkavállalókra Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A MÁV-START Zrt. Technológiai Üzemeltetési Szervezetének vezetője. 3. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. Általános előírások A QBE Atlasz Biztosító Zrt. személypénztárakban értékesíthető Utasbiztosítási termékei: Assist-Card Classic, Assist-Card Premium biztosítások. A biztosítótársaság a kötvény terjesztésének megkönnyítése érdekében különböző segédletekkel látja el a pénztárakat a területi képviselők útján. Utasbiztosítási termékek értékesítéséhez kapcsolódó segédlet Tájékoztató a QBE Atlasz Biztosító díjtételeiről Díjszámítási segédlet A szabályzat változásáról, illetve a díjtételek módosításáról a biztosítótársaság értesítése után írásban kapnak tájékoztatást az érdekeltek, a területi képviselőktől közvetlenül kapott információk alapján nem szabad a kiadottól eltérő elszámolást végezni. A terjesztést végző pénztárkezelőknek és az ellenőrzésre kötelezetteknek a tájékoztatót és a szabályzatot ismerni kell, mivel a kötvények kiadásakor a szabályzat tartalmát az utassal röviden ismertetni kell, melynek megtörténtét az utas a kötvényben aláírásával ismer el. A területi képviselő a pénztárellenőrzésre kötelezett kíséretében tartózkodhat a pénztárakban Biztosítási szolgáltatások A biztosító a következő segítségnyújtási és biztosítási szolgáltatásokat nyújtja Classic: Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás Utazási segítségnyújtás és biztosítás Balesetbiztosítás Kiegészítő Balesetbiztosítás (csak külön díjazás ellenében) Sportbaleset és sporteszközbiztosítás (csak külön díjazás ellenében) Poggyászbiztosítás Premium módozatnál további szolgáltatás Jogvédelmi segítségnyújtás és biztosítás 4.3. Biztosítás kötése Biztosított lehet valamennyi magyar állampolgár, aki magáncélból, illetve ösztöndíjasként vagy napidíjasként, de nem fizikai munkavégzés céljából külföldre utazik. Biztosított lehet továbbá, maximum 30 napra az a külföldi állampolgár, aki nem rendelkezik magyar hatóság által kiállított személyi igazolvánnyal s magyarországi tartózkodása során harmadik országba utazik vagy saját országába utazik, de rendelkezik magyar TAJ kártyával. A Classic, Premium módozat esetén a biztosítás hatálybalépésekor 70. életévét betöltött személy max. 90 napra, Premium esetén 80. életévét betöltött személy maximum 30 napra, kötheti meg a biztosítást. Az ennél hosszabb időszakra kiállított kötvény a felső határnap után érvényét veszti. Nem lehet biztosított a tartós külföldi szolgálatot teljesítő, külföldön tartósan munkát vállaló magyar állampolgár és vele kint tartózkodó családtagja. Az a külföldi állampolgár, akinek nincs magyar hatóság által kiállított okmánya és 30 napnál hosszabb időre utazik külföldre, illetve az állandó lakóhelye szerinti országba szándékozik utazni. Továbbá Classic, Premium módozat esetén 90 napnál hosszabb időtartamra az a személy, aki 70. életévét betöltötte, 4.4. A biztosítás életbelépése, hatálya A biztosítás maximum 365 napra köthető. A Biztosító kockázatviselése kizárólag Magyarország területén kívül legkorábban a díj megfizetését követően azonnal ebben az esetben a kiállítás idejét (óra, perc) is fel kell tüntetni a kötvényen vagy a Szerződő által meghatározott későbbi nap 0. órájakor kezdődik és a díjjal kiegyenlített utolsó nap 24. órájáig tart. A kockázatviselés kezdete a kötvény kiállításának keltétől számított maximum 360. nap lehet. Egy külföldi tartózkodás idejére, folyamatos érvénytartammal több kötvényen kiállított biztosítás az első kivételével érvénytelen.

8 8 ÉRTESÍTŐ A biztosítás nem hosszabbítható meg, kivéve rendkívüli esetben, a biztosító külön írásbeli engedélyével. Kiegészítő Balesetbiztosításkor (csak Classic és Prémium módozathoz köthető): a biztosítás hatálya megegyezik a Classic vagy Prémium biztosítási kötvényen feltüntetett érvénytartammal. A kockázatviselés a menetrend szerint vagy Magyarországon bejegyzett utazási iroda megrendelése alapján közlekedő repülőgépbe, vonatba, buszba, hajóba történő beszállással kezdődik és annak elhagyásáig tart. Classic módozathoz csak Classic, Prémium módozathoz csak Prémium kiegészítő balesetbiztosítás köthető. Kiegészítő Sportbaleset és sporteszközbiztosítás: az utazás időtartama alatt kizárólag a megkötött Classic, Prémium biztosítással együttesen, annak kezdete és lejárta közötti időben sporttevékenység során bekövetkezett sportbaleseteknél a Biztosító szolgáltatása megegyezik a Classic, Prémium balesetbiztosítási szolgáltatásaival, attól függően, hogy mely módozat került megkötésre. A sporttevékenységek sorából kizárásra kerül az expedíciós hegymászás, barlangászat, sziklamászás, auto-motorsport, búvárkodás (az amatőr könnyűbúvárkodás kivételével), légi sportok. A biztosítás csak a Biztosított útlevelének, vagy egyéb a kiutazáshoz szükséges azonosításra alkalmas okmányának bemutatás, és a díj egyidejű megfizetése mellett köthető meg. Útlevél vagy egyéb a kiutazáshoz szükséges azonosításra alkalmas okmány hiányában a kötvény nem adható ki. Egy külföldi tartózkodási időre csak egy biztosítási kötvény adható ki. A biztosítás Magyarország kivételével a világ összes országára érvényes. Az országok felsorolását ahol a segítségnyújtási szolgáltatásokat és a biztosítást nyújtja a QBE Atlasz Biztosító szabályzata tartalmazza A kötvény kitöltése A kötvény önindigós kivitelben készül, tömb formájában kerül legyártásra, mely tömbönként 20 példányt tartalmaz. A kötvényt olvashatóan, tintával, a rovatainak megfelelően értelemszerűen kell kitölteni. Az adatokat a kötvénybe úgy kell beírni, hogy azok a kötvény számukra kijelölt mezőiben elférjenek. A betűk, számok, aláírások, bélyegzők a nekik kijelölt mezőkön nem érhetnek túl. A biztosított nevét és lakcímét tartalmazó mezőket nyomtatott nagy betűkkel, vagy olvasható folyóírással kell kitölteni. A dátumot tartalmazó mezőket év, hó, nap sorrend szerint, szabályosan formált, jól olvasható számokkal kell kitölteni. Az évnek minden esetben csak az utolsó két számjegyét szabad beírni. A hiányzó érvényes számjegyek helyére nullát kell beírni. Római számokat a hónapok jelölésénél nem szabad alkalmazni. A biztosítási összegeket helyi érték szerint, jól olvasható számokkal kell a kijelölt mezőkbe beírni. A díjat nem tartalmazó mezőket üresen kell hagyni. A kötvényszelvényen meg kell jelölni, hogy mely módozatot kötötték az utas számára. A kötvény nem csak egy személyre szólhat, hanem egy család maximum négy tagjára is. Az útlevélszám rovatba mindig a szerződő, tehát az A sorban feltüntetett és a szelvényt aláíró utas útlevélszámát kell beírni. Amennyiben kiegészítő baleset vagy sportbaleset-biztosítást kíván kötni az utas, és a kötvényszelvényen több utas szerepel, ebben az esetben egységesen mindenkinek meg kell kötni ezt a kiegészítő módozatot. A junior kedvezmény csak személyenként adható, tehát azt nem lehet több személy részére egy kötvényen kiadni. A kötvény szelvények megfelelnek a Nyugta követelményeinek. Kiadás előtt az ügyfélkártyára is rá kell vezetni az adatokat. A kötvény valamennyi lapját el kell látni a kiadó pénztár bélyegzőjével (Jegypénztári állomásnév- és keletbélyegző vagy pénztárszám bélyegző és dátumbélyegző), a pénztárkezelő aláírásával és a kiadás dátumával. Az utas részére a kötvény biztosító lapjának hátoldalán történő aláírása után az ügyfélkártyát, az 1 és 2-es számokkal jelölt kötvénylapokat, borítójával együtt ki kell szolgáltatni. A kötvény eredeti kitöltésű és a 3-as számmal megjelölt lapját a pénztárban vissza kell tartani. A kötvényhez rendszeresített borító mindhárom módozat szabályzatát tartalmazza. Az Assist-Card kártya a borító 3 4. oldalán található, melyet kiadás előtt a pénztárkezelőnek kell kitöltenie, valamint Az Ön utazási irodája felirat alatti fehér téglalapban a Jegypénztári állomásnév- és keletbélyegzővel le kell bélyegeznie. A borítóban elhelyezve kell a kötvény 1 és 2 számozással ellátott lapját kiadni az utasnak A biztosítási alapdíjak és a pótdíjak A biztosítási díj az alapdíjnak, az Európán kívüli pótdíjának és a korosztályi pótdíjaknak, valamint az alkalmazható kedvezményeknek a végösszege. Az alapdíja az alábbi időtartamok meghatározásával kerül kiszámításra: 1 és 3 nap közötti kinn tartózkodási időtartamra 3 napos díj Classic 1560 Ft Premium 2100 Ft A Classic biztosítás esetében 1 napos biztosítás is köthető, melynek díja: 1040 Ft 4 és 365 nap közötti kinn tartózkodási időtartamra napi díj Classic 520 Ft Premium 700 Ft Pótdíjak az Európán kívüli országokba utazóknak az alapdíj 50 %-a, 70. évet betöltött ügyfeleknek az alapdíj 100 %-a, 80. évet betöltött ügyfeleknek az alapdíj 200 %-a. Európán kívüli országokba utazóknak az alapdíj 50%-a számítandó fel pótdíjként, (Pótdíjmentes még Törökország és Oroszország, Kanári-szigetek, Málta, Ciprus, Madeira) Kiegészítő Balesetbiztosítás díja: egyszeri, Classic, vagy Prémium díjtételű, kedvezmény és pótdíj nélküli díj. Kiegészítő Sportbaleset és sporteszközbiztosítás díja: 1 és 3 nap közötti kinn tartózkodási időtartamra 3 napos alapdíj, 4 és 365 nap közötti időtartamra az alapdíj és további napok napidíj szorzatának összege. A biztosítás teljes (egyszeri) díja nem haladhatja meg a Ft (azaz egyszázhuszonötezer forint) összeget.

9 ÉRTESÍTŐ Alkalmazható kedvezmények a 18. életévet be nem töltött személyek részére az alapdíj 50 %-át kell fizetni, Junior életév között, minimum 90 napos folyamatos tartózkodás esetén az alapdíj 50 %-át kell fizetni. A kedvezményes díjak számításakor az alapdíj rovatban a teljes árat, utána a korkedvezmény rovatban - előjellel kell a kedvezmény összegét beírni, majd a levonás után megmaradó összeget kell a Biztosítási díj összesen rovatban feltüntetni. A díjak meghatározását a Szabályzat 9. pontja tartalmazza, illetve az évenként megküldött díjszámítási segédletben található. A biztosító mentességét a szolgáltatások kifizetése alól a Szabályzat pontja, a visszatérítés feltételeit a Szabályzat 10. pontja tartalmazza Kötvények megrendelése, nyilvántartása A biztosítási kötvényeket a nemzetközi menetjegyek kiadásával foglalkozó pénztárak tarthatják készletben. A biztosítási kötvényeket a pénztáraknak Bárcajegymegrendelőlevélen kell megrendelni a Menetjegyelosztó szervezettől. A megrendelést a P. 5. sz. Személypénztári és leszámolási Utasítás szigorúan elszámolandó nyomtatványokra vonatkozó előírásainak értelemszerű alkalmazásával kell végezni. A kötvények legkisebb megrendelhető mennyisége garnitúránként (kötvény és borító) 20 db, melyeket azonos megrendelőlevélen is meg lehet rendelni. A kiérkezett csomagot a szigorúan elszámolandó nyomtatványok átvételére vonatkozó szabályok értelemszerű alkalmazásával kell egyeztetni, valamint az eltérést rendezni. A biztosítási kötvények pénztári készletét külön-külön 2 példányban, tárgyhavi időszakkal, nemzetközi űrjegy számadás kezelési nyomtatvány készlet nyilvántartási részén, kéziratilag ellátott megnevezéssel Classic biztosítási kötvény és Premium biztosítási kötvény kell nyilvántartani. A kötvények végösszegét a biztosítási kötvény számadás felhasználási részébe a sorszámok folyamatos rendjében kell terhelésként bevezetni, illetve a számadási elszámoláshoz összegezni. A tévesen kiállított kötvények esetén a terhelés rovatba Rontott szöveget kell írni Visszatérített biztosítási kötvénydíjak elszámolása Az utazás elmaradása miatt fel nem használt vagy részben felhasznált biztosítási kötvények díjai az alábbiak szerint téríthető vissza: A fel nem használt és a biztosítás (kockázatviselés) kezdete előtti időpontban visszatérítésre benyújtott biztosítási díját az utas részére teljes összegben vissza kell téríteni, a váltás helyén. Részben felhasznált kötvények visszatérítése a biztosítás tartamán belül: 3 napos biztosítás díja nem téríthető vissza; ha a Biztosító szolgáltatást nyújtott, akkor díjvisszatérítés nem lehetséges, a biztosítottnak a kötés helyén történő megjelenést követő naptól lehet a biztosítási kötvény díját visszatéríteni a napi díjak figyelembevételével úgy, hogy az első három nap minden esetben levonásra kerül. Lejárt kötvény díja nem téríthető vissza. Kiegészítő Balesetbiztosítás és Kiegészítő Sportbaleset és sporteszköz-biztosítás díja csak a kockázatviselés kezdete előtt, a váltás helyén téríthető vissza. Junior módozat esetén az első 90 nap díjából visszatérítés nem lehetséges. A további biztosítási díjból visszatérítés csak a meg nem kezdett napokra jár Kötvények visszatérítésének elszámolása A biztosítási kötvény díjának visszatérítendő összegét Kifizetési bizonylat szigorúan elszámolandó nyomtatványon kell megállapítani. A Kifizetési bizonylat nyomtatványon fel kell tüntetni a biztosítási kötvény számát, a biztosítás időpontját, a biztosítás díját, valamint a visszatérítendő összeget. Az utas aláírásával el kell ismertetni a visszatérítendő összeg átvételét. A biztosítási kötvényt az utastól be kell vonni és a Kifizetési bizonylat eredeti példánya mellé kell csatolni. A kifizetés megtörténtét a pénztárkezelőnek aláírásával, valamint Jegypénztári állomásnév- és keletbélyegzővel kell tanúsítania, illetve a Kifizetési bizonylat másolatát az utas részére át kell adni. A visszatérített biztosítási kötvényre vonatkozó Kifizetési bizonylatot a kezelőpénztárnak be kell szolgáltatnia a teljesített visszatérítés összegében, illetve több Kifizetési bizonylat esetén szolgálatonként a pénzleadási könyvben összesítve. A beszolgáltatott összeg elszámolását mindkét pénztárban az általános szabályok szerint kell végezni. A számadópénztárnak a beszolgáltatásként átvett visszatérített biztosítási kötvény díjakról zárlatív nyomtatványon 3 példányban kimutatást kell vezetni, melyet Kimutatás a visszatérített biztosítási díjakról felirattal kell ellátni, és annak a következő adatokat kell tartalmaznia: dátum, kifizetési bizonylat sorszáma, biztosítási kötvény száma, biztosítási kötvény időtartama, visszatérítés időpontja, pénztár száma, visszatérített biztosítási díj összege kifizetési bizonylatonként, pénztáranként a szolgálat alatt leadott visszatérítés végösszege, szolgálatonként átvett visszatérítés végösszege göngyölített összeg. A bizonylatokat havonta 1-gyel kezdődő sorszámmal kell ellátni. A számadó pénztárnak a kezelő pénztárak által szolgálatonként leadott visszatérítések végösszegét a pénztári zárlatban kiadásként, a kimutatás göngyölített összegét a számadási zárlatban mentesítésként kell elszámolni. A kimutatást hónap végén le kell zárni, végösszegét a Főszámadás 303-as sorába kell elszámolni. A számadási időszak végén a kimutatás eredeti és egy másolati példányát a kötvény Biztosítót illető és 3-as számozott lapjaival, a Rontott kötvényekkel együtt meg kell küldeni a Pénzügy El- és leszámolás Területi egységéhez). A kimutatás 2. másolati példányát az állomáson kell megőrizni.

10 10 ÉRTESÍTŐ Leszámolás A kötvények eladásából származó készpénzbevételt a szolgálat végén a számadó pénztárnak be kell szolgáltatni és a pénztárnaplóban kiadásként elszámolni, a pénztár többi bevételével együtt. Az előírt pénztári zárlatkészítés időpontjában a számadás Pénztári zárlat rovatába meg kell állapítani a zárlati időszakban bevezetett tételek összegét, melyet Biztosítási kötvény bevétel megnevezéssel az ismétlésben és a pénztárnaplóban a főszámadási sorrendnek megfelelően bevételként el kell számolni. A számadási időszak végén a biztosítási kötvény számadások terhelési és pénztári zárlat hasábjait összegezni kell. A két hasáb végösszegének egyeznie kell. Eltérés esetén annak okát meg kell állapítani, és a téves összeget helyesbíteni kell. A számadások végösszegét terhelésként a számadási zárlatban szintén összesítve, ATLASZ számadás megnevezéssel kell elszámolni. Az egyeztetés elvégzése után a Classic biztosítási kötvény számadásra át kell vezetni a Premium biztosítási kötvény számadás végösszegét és azokat összesíteni kell. Az összesített terhelő összeg alapján a pénztárkezelő köteles megállapítani, és a számadáson részletezve feltüntetni, a közvetítésért kiérdemelt forgalmi jutalék beosztások szerinti összegét a következő sorrendben. Classic bevétel: Ft Jutalék összege, pénztárkezelő: % Ft + Premium bevétel: Ft Jutalék összege pénzt. Ell. Köt.: % Ft = Tárgyhavi bruttó: Ft Jutalék összesen =Nettó Ft A tárgyhó végén a számadási zárlatot követően, külön borítékba helyezve, a számadó pénztárba le kell adni a kötvény számadások eredeti példányát és mellékleteként a kötvényből kifejtett 1. és 4. lapot, valamint a rontott példányok minden lapját. Tárgyhó végén a számadó pénztárnak a kezelő pénztárak számadási zárlatában elszámolt kötvény számadások végösszegeit a főszámadásba történő elszámoláshoz Zárlati füzet nyomtatványon, Kimutatás az ATLASZ kötvények bevételeiről megnevezéssel, 2 példányban elkészítve, kimutatásba kell foglalni. A Kimutatást a következő rovatokkal kell vezetni: A pénztár száma Bruttó bevétel Forgalmi jutalék pénztárkezelő Forgalmi jutalék pénztárellenőrzésre kötelezett Nettó bevétel A kimutatást valamennyi pénztár adatának felvezetése után le kell zárni és a Bruttó bevétel hasáb végösszegét a Főszámadás 037-es sora alatt kell elszámolni. A számadások és mellékleteit tartalmazó borítékokat külön, a Kimutatást a Főszámadás mellékleteként, tárgyhót követő 3-ig, a Pénzügy El- és leszámolás Területi egységhez kell megküldeni. A számadás és a kimutatás másolatait a számadásmásolatokra előírt szabályok szerint kell kezelni. A számadópénztár a kezelőpénztáraktól kapott adatok alapján a jutalékban részesülő munkavállalókról fizetési jegyzéket köteles 3 példányban kiállítani, melynek az ellenőrzésre kötelezett aláírása után az első két példányát a bérszámfejtésnek kell megküldeni, a harmadik példányát a kimutatás mellett kell megőrizni Pénzügy El- és leszámolás Területi egység feladata A kötvények díjelszámolásának, a beérkezett számadások és kimutatás felülvizsgálata után azokat excel táblába fel kell dolgozni a havi leszámolást, és azt elektronikus úton a Pénzügy Elés leszámoláshoz tárgyhó 5-ig meg kell küldeni. Az összesítés nyomtatott formájának 1 pld-át, a számadásokat és mellékleteit a kötvény Biztosítót illető lapjával és a Rontott kötvényekkel, készpénzfizetési számla számadás és a bizonylat másolati példányai meg kell küldeni a 1143 Bp. Stefánia út 51. szám alatti QBE ATLASZ Biztosító Zrt. címére Pénzügy El- és leszámolási csoporthoz (Bev. Ell.) feladata A Pénzügy El- és leszámolás a Területi egységek által elektronikusan megküldött összesítő kimutatás alapján elkészíti a leszámolást és átutalja a szerződés alapján kiszámított Nettó bevételt A biztosítási díjbevételből a szolgálati helyeken visszatartható jutalék százalékos összegének elosztása és elszámolása A tárgyhavi bruttó biztosítási díjbevételből a szolgálati helyeken jutalékként a díjbevétel 11 % -a tartható vissza. A visszatartható 11 % -os biztosítási jutalék állomási elosztása egy-egy szolgálati helyen az alábbi csoportosításban felsorolt beosztásoktól (munkaköröktől) függően a következők szerint történhet: Számadópénztár-kezelő 0,5 % Pénztárfőnök 0,5 % Ellenőrzésre kötelezett (együtt) 0,8 % Pénztárkezelő 9,2 % Összesen: 11,0 % Készpénzfizetési számla megrendelése és leszámolása A kötvény elszámolásakor az ügyfél kérésére a Biztosító társaság által rendszeresített készpénzfizetési számlát is ki kell adni. Kiállítására az általános előírásokat kell értelemszerűen alkalmazni azzal a különbséggel, hogy a MÁV-START Zrt. adószámát nem szabad feltüntetni, eladóként a Biztosító társaság nevét, adószámát és a szolgáltatás SZJ számát kell feltüntetni. Ezek az adatok a kötvényen megtalálhatók. A kiállító nevét és pénztárszám bélyegzőjének lenyomatát az általános előírásoknak megfelelően kell feltüntetni. A készpénzfizetési számla tömböt megrendelni ugyancsak Bárcajegy megrendelőlevélen a Menetjegyelosztó szervezettől kell, melyet a kötvények megrendelésével együtt is lehet végezni. A készpénzfizetési számla nyilvántartásához külön űrjegy számadást kell használni, melynek vezetésére a P. 5. sz. Utasítás előírásait kell értelemszerűen alkalmazni. A készpénzfizetési számla nyilvántartását minden tárgyhó végén, a készpénzfizetési számla másolatait a tömb betelte után a kötvény számadási anyagával együtt, be kell küldeni a Pénzügy El- és leszámolás Területi egységéhez Egyéb Az assistance és a kárrendezésre beérkező hívásokat minőségbiztosítási célból rögzítik.

11 ÉRTESÍTŐ HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 5.1. Hivatkozások: 5.2. Hatályon kívül helyezések: 6. HATÁLYBA LÉPTETÉS Ez az utasítás a megjelenés napján lép hatályba, rendelkezéseit április tól kell alkalmazni. 7. MELLÉKLETEK Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg az Atlasz biztosítási kötvények el- és leszámolásának szabályozásáról kiadott 28/2007. (MÁV-START Értesítő 4.) sz. vezérigazgatói utasítás hatályát veszti. Monszpart Zsolt s.k. vezérigazgató

12 12 ÉRTESÍTŐ 1/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. általános gazdálkodási vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV-START Zrt. választható béren kívüli javadalmazási rendszer működtetésének szabályozásáról 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV-START Zrt. választható béren kívüli javadalmazási rendszerének a továbbiakban VBKJ működtetésére vonatkozó egységes szabályozás kialakítása, továbbá a hatásköri, ügyviteli és technikai szabályok meghatározása. 2. HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya a MÁV-START Zrt. munkavállalóira terjed ki Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért az Ösztönzésmenedzsment vezető a felelős, közreműködőként részt vesznek benne a MÁV-START Zrt. részére humánszolgáltatásokat végző szervezetek az e tárgyban kötött szerződések alapján. 3. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA VBKJ rendszer: a MÁV-START Zrt. választható béren kívüli javadalmazási rendszere, amely meghatározott keretek között a munkavállalók számára az egyénre szabott választás lehetőségét biztosítja. A juttatási elemek bruttó értéke: a munkavállaló által a javadalmazásokra elköltött összeget, annak vállalatot terhelő adóés járulékterheit, valamint a szolgáltatói díjakat tartalmazza. A juttatási elemek nettó értéke: a juttatási elemek vásárlóértéke. A munkavállaló által a javadalmazásokra elköltött összeget tartalmazza, és nem foglalja magában annak vállalati adó- és járulékterheit, valamint a szolgáltatói díjakat. Keretösszeg: az a bruttó összeg, amelyben a VBKJ rendszer hatálya alá tartozó munkavállalók választhatnak a felkínált javadalmazási elemek közül. Időarányos keretösszeg: amikor a munkavállaló jogosultságának időtartama rövidebb. Részmunkaidősök esetén a részmunkaidőnek az adott munkakörhöz tartozó teljes munkaidőre vetített arányában számolva. A MÁV-START Zrt.-vel év közben munkaviszonyt létesítő vagy megszüntető, jogi állományba kerülő vagy onnan viszszatérő munkavállalók esetén az éves keretösszeg és a jogosultság időtartamára eső naptári napok alapján számolva. Maradványösszeg: adott évben fel nem használt bruttó keretösszeg. Humánszolgáltató: a MÁV-START Zrt. részére humánszolgáltatásokat végző szervezet a MÁV-START Zrt.-vel a társaságok együttműködése így különösen a humánszolgáltatás tárgyában kötött szerződések alapján. 4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. A VBKJ rendszer jellemzői A VBKJ rendszer kereteinek meghatározása A VBKJ rendszer célja a munkavállalók egyéni szükségleteihez igazodó nem bérjellegű juttatások biztosítása a Kollektív Szerződés szerint. Erre vonatkozó megállapodás határozza meg az egy főre jutó VBKJ keretösszeg éves nagyságát és a rendszer elemeit. A keretösszeg 2011-ben Ft/fő. A rendszer elemeit a jelen utasítás 4.2 és 4.3. pontjai ismertetik. A VBKJ rendszer egyes elemei különböző vásárlóértéket képviselnek a munkáltató által fizetendő eltérő adó- és járulékvonzatok miatt. A munkavállalók számára megállapított egységes VBKJ keretösszeg ennek megfelelően bruttó összeg, amelynek fedezetet kell nyújtania a munkavállaló által a javadalmazásokra elköltött összegre és annak a vállalatot terhelő adó- és járulékterheire, valamint a szolgáltatói díjakra. A mindenkor hatályos törvényi szabályozás szerinti adó-és járulékvonzatok alapján a különböző elemek bruttó és nettó értéke közötti átváltási arányok, szorzószámok évről évre változhatnak A VBKJ rendszer alapelvei 1. A szabadon választható elemekből álló rendszer meghatározott keretek között egyénre szabott választást tesz lehetővé. 2. A munkavállalók naptári évre választanak a felkínált lehetőségek közül az éves keretösszeg figyelembevételével. 3. A munkavállalók által választható VBKJ elemek lekötendő összege a munkáltatót terhelő közterheket és kezelési költséget kifejező ún. átváltási szorzóval kerül meghatározásra. 4. A VBKJ rendszer hatálya alá tartozó munkavállalók a pontjában foglaltak figyelembe vételével azonos értékben, egyenlő feltételek mellett választhatnak a felkínált javadalmazási elemek közül. 5. Az éves keretösszeg időarányos részére jogosultak a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részmunkaidejük arányában, a MÁV-START Zrt.-vel év közben munkaviszonyt létesítő vagy megszüntető munkavállalók a naptári napok alapján, a jogi állományba kerülő vagy onnan visszatérő munkavállalók a naptári napok alapján. 6. A tárgyévben igénybe nem vett összeg az egyösszegű lakástámogatás kivételével nem vihető át a következő évre. 7. Az adott naptári évben bármely okból keletkező maradványösszegeket a munkáltató a nyilatkozati lapon erre a célra megjelölt javadalmazási formában megtéríti a munkavállaló részére. A javadalmazás készpénzben történő kifizetése a rendkívül indokolt esetektől eltekintve (lsd pont) nem lehetséges. 8. Év közben a leadott nyilatkozat kizárólag az alábbi esetekben módosítható:

13 ÉRTESÍTŐ 13 a 90 napot meghaladó megszakítás nélküli keresőképtelen állapotból visszatérő munkavállalók esetében a felhasználható keret módosítását időarányosan el kell végezni, amennyiben a munkavállaló részmunkaidős foglalkoztatásból teljes munkaidős foglalkoztatásba, illetőleg teljes munkaidős foglalkoztatásból részmunkaidős foglalkoztatásba kerül a felhasználható keret módosítását időarányosan el kell végezni, 30 napon túli fizetés nélküli szabadság engedélyezése esetén, munkaviszony megszűnés esetén a munkavállalót időarányosan megillető keretösszeg mértékéig, albérleti támogatás választását követően a bérleti szerződés megszüntetése esetén, egyösszegű lakástámogatás megjelölése esetén, amennyiben meghiúsult a felhasználás, vagy a lakáscélú felhasználás nem felel meg a jogszabályi feltételeknek, pénztári tagság megszüntetése vagy szüneteltetése esetén. 9. Adott munkavállalóra jutó keretösszeget meghaladó túlköltekezés nem engedélyezett. Számlával igazolandó szolgáltatások esetén előfordulhat, hogy a munkavállaló magasabb összegről hoz számlát, mint azt a nyilatkozattételi lapon korábban megjelölte, azonban ebben az esetben a munkáltató kizárólag a nyilatkozati lapon megjelölt összeget téríti meg a számla értékéből. 10. Túlköltekezés esetén a munkavállalónak visszafizetési kötelezettsége keletkezik, így a munkáltató jogosult a felhasznált többletnek a munkavállaló munkabéréből vagy egyéb járandóságaiból történő levonására. Erre a munkavállaló a nyilatkozat aláírásával a munkáltató részére felhatalmazást ad. 11. Azon munkavállalóknak a VBKJ elszámolását, akik év közben szülési szabadságra, GYED-re, GYES-re, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságra távoznak, az esemény bekövetkeztének időpontjában kell elvégezni. Minden egyéb munkavállalóval a naptári év utolsó napjára vonatkozóan kell elszámolni a VBKJ kerettel, amelynek pénzügyi rendezése a következő naptári év első hónapjában a jövedelemelszámoláson keresztül történik. 12. A MÁV-ÉVEK programban részt vevő munkavállalót a program első 90 napja alatt illeti meg a VBKJ Jogosultsági feltételek A VBKJ keretösszegre jogosultak: A VBKJ igénybevételére a MÁV-START Zrt. statisztikai állományban lévő, határozatlan és határozott idejű munkaviszonyban álló munkavállalói jogosultak. Nem jogosultak a VBKJ igénybe vételére: a munkaviszonyon kívüli szerződéses jogviszonyban (pl.: megbízás, vállalkozás, stb.) foglalkoztatottak, a GYES-en, GYED-en lévő munkavállalók a GYES, GYED idejére (ez alól kivételt képez, ha a MÁV-START Zrt. a GYES mellett foglalkoztatja a munkavállalót), a szülési szabadságot igénybe vevők, a szülési szabadság időtartamára, az igazolatlan távolléten lévők, a 30 napot meghaladó megszakítás nélküli fizetés nélküli szabadságot igénybevevők, a fizetés nélküli szabadság időtartamára, MÁV-ÉVEK programban résztvevők a 91. naptól, a megszakítás nélkül keresőképtelen állományban, betegállományban (amelynek időtartama megegyezik a betegszabadság és táppénzes ellátás együttes időtartamával) lévő munkavállalók a 91. naptól (kivéve az üzemi balesetből származó betegállományt). A 91. nap után valamennyi juttatás folyósítását szüneteltetni kell. A betegállományból történő visszatéréskor módosítani kell az éves felhasználható keretösszeget, a munkavállalót pedig nyilatkoztatni kell a megmaradt összeg felhasználásáról. amennyiben kettő vagy több keresőképtelen állomány időtartama között egyszer sincs a munkavállaló által keresőképes állományban eltöltött legalább 30 nap, és a keresőképtelen állományok időtartamát összeszámolva a kettő vagy több keresőképtelen állomány összeszámított időtartama a 91 napot eléri, akkor a 90 nap feletti rész vonatkozásában. Ennek alkalmazásától méltányolható ok fennállása esetén a Humánerőforrás Menedzsment vezető jogosult eltekinteni Munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó szabályok 1. Az év közben munkaviszonyt létesítő munkavállalók a próbaidő alatt nem vehetik igénybe a VBKJ-t, azonban a próbaidő letelte után amennyiben a munkáltató a munkaviszonyt a próbaidő lejártát követően fenntartja visszamenőleg jogosultak a próbaidőre jutó keret időarányos részére is. A VBKJ nyilatkozat már a munkaviszony létesítésekor is kitölthető, amennyiben a próbaidő kezdete és vége azonos naptári évre esik, ellenkező esetben nem. 2. Amennyiben a próbaidő kezdete és lejárta két különböző naptári évre esik, a próbaidőre jutó időarányos keretösszeg megállapításánál az adott évi keretösszeget a próbaidő adott évi időtartamának megfelelően kell figyelembe venni (két részletben kell meghatározni: a próbaidő kezdetekori éves keretösszeg arányosan az adott év jogosultsági napok számának megfelelően + próbaidő leteltekori éves keretösszeg arányosan az adott év jogosultsági napok számának megfelelően). 3. Amennyiben a próbaidő kezdete és lejárta két különböző naptári évre esik, a munkavállaló a próbaidő leteltének évében fog nyilatkozni a tárgyévi VBKJ nyilatkozás során a próbaidőre jutó keret felhasználásáról is (azaz a tárgyévi keret és a próbaidő előző évre jutó keret együttes összegéről).

14 14 ÉRTESÍTŐ 4. Egyes juttatási elemek (pl. étkezési utalvány, üdülési csekk, iskolakezdési támogatás) igénybevétele a juttatás időpontja miatt időben korlátozott (részletesen lsd. az elemek leírásánál) Munkaviszony megszűnéshez kapcsolódó szabályok 1. A munkaviszony megszűnésekor a munkavállaló VBKJ elszámolása a kilépési (leszámolási) eljárás keretében történik. Ekkor állapítja meg a munkáltató, hogy valamelyik félnek vane a VBKJ keretösszeg felhasználására vonatkozóan pénzügyi követelése. Az ilyen jellegű követelések pénzügyi rendezése is ebben az időszakban történik. 2. Munkáltatói vagy munkavállalói rendes felmondás esetén a munkavállaló a felmondás idejére a naptári napok alapján meghatározott időarányos keretösszegre jogosult. Amennyiben a rendes felmondás közlésének időpontja és a felmondási idő lejártának időpontja két naptári évre esik, akkor a munkavállalóval történő elszámoláskor a felmondás közlésének időpontjában hatályos éves keretösszegnek megfelelően kell elszámolni. A munkavállalóval történő elszámolás során a munkáltató (nevében a Humánszolgáltató) megállapítja, hogy valamelyik félnek van-e a VBKJ keretösszeg felhasználásra vonatkozó pénzügyi követelése. A munkavállaló részére időarányosan járó keretösszeget a nyilatkozatban foglaltak szerint kell rendezni vagy a munkavállalónak módosításra van lehetősége (utóbbi esetben feltétel az, hogy a módosított B nyilatkozatot és az elszámoláshoz szükséges további dokumentumokat (számlák, stb.) legkésőbb az utolsó munkában töltött napon a munkavállaló hiánytalanul bemutassa a Humánszolgáltató ügyfélszolgálati irodájában, ellenkező esetben az elszámolás a korábbi feldolgozott nyilatkozat alapján készül el). Munkáltatói rendes felmondáskor túlfizetés esetén a munkavállaló által a felmondás közlésének napjáig felhasznált javadalmazási elemek viszszafizetésétől el kell tekinteni. Munkavállalói rendes felmondás esetén a túlfolyósított összeg a munkavállaló járandóságából levonásra kerül. Azok a munkavállalók, akik pénztári tagsággal rendelkeznek és a tagdíjfizetési kötelezettségüknek a VBKJ keretből tesznek eleget, nem szüntethetik meg a pénztári tagságukat a felmondási idő alatt. Amennyiben mégis megszüntetik és érvényes tagság hiányában a pénztár visszautalja a VBKJ keretében átutalt tagdíjukat, akkor azt az összeget a munkavállaló elveszíti. 3. Munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a munkavállalóval el kell számolni: a munkavállaló részére időarányosan járó keretösszeget a nyilatkozatban foglaltak szerint kell teljesíteni vagy a munkavállalónak módosításra van lehetősége (utóbbi esetben feltétel az, hogy a módosított B nyilatkozatot és az elszámoláshoz szükséges további dokumentumokat (számlák, stb.) legkésőbb az utolsó munkában töltött napon a munkavállaló hiánytalanul bemutassa a Humánszolgáltató ügyfélszolgálati irodájában, ellenkező esetben az elszámolás a korábbi feldolgozott nyilatkozat alapján készül el). Túlfizetés esetén a túlfolyósított összeg a munkavállaló járandóságából levonásra kerül, amennyiben a felek a közös megegyezésben ettől eltérően nem állapodnak meg. Eltérő megállapodás esetén figyelemmel kell lenni a megváltozott körülményekből adódó adózási következményekre (pl. a béren kívüli kedvezményes adózású juttatások csak a munkaviszony időtartama alatt adhatók). A munkavállaló a pénztári tagságát csak a munkaviszony megszűnését követő hónapban szüntetheti meg, ellenkező esetben ha a pénztár visszautalja a munkavállaló VBKJ keretében átutalt tagdíját, mert az érintett munkavállalónak a tagsági viszonya már nem áll fenn a munkavállaló elveszíti ezt az összeget. 4. Munkáltatói vagy munkavállalói rendkívüli felmondás esetén a VBKJ keretre való jogosultság a munkaviszony megszűnésének napjával megszűnik. Az elszámolást ekkor is el kell készíteni. Túlköltekezés esetén a többletösszeget a munkavállalónak vissza kell fizetnie. 5. Amennyiben a munkavállaló meghal, az elszámolást el kell készíteni. A kiutalandó összegeket a nyilatkozatnak megfelelően kell rendezni és a hagyatéki végzésben megjelölt örökös számára kell teljesíteni a kifizetést A túlfizetés visszakövetelésétől el kell tekinteni. A kifizetést úgy kell teljesíteni, mintha a juttatást a munkavállaló magánszemély a halálának időpontjában szerezte volna meg. 6. Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya megszűnik, és a munkavállaló a VBKJ éves (többéves) keretét, vagy annak egy részét lakáscélú támogatásra fordította, és a munkaviszony megszűnéséig az összegyűjtött összeget nem használta fel, a munkavállalónak lehetősége van a felhalmozott összeget VBKJ megváltásként kérnie. (Ebben az esetben a munkavállalónál az összeg összevonandó jövedelemként jelenik meg, amely adó- és járulékköteles.) 7. A munkaviszony megszűnésének napját követően a keret felhasználásra szóló követelése sem a munkáltatónak, sem a munkavállalónak nem lehet Egyéb eljárási szabályok 1. A nyilatkozattétel időpontjában szülési szabadságon, GYESen, GYED-en, 30 napon túli fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalók részére a távollétről történő visszatéréskor kell megállapítani az időarányos keretet és a munkavállalóknak nyilatkozni annak felhasználásáról. 2. Fizetés nélküli szabadság esetén, ha annak időtartama megszakítás nélkül meghaladja a 30 napot, az év végi elszámoláskor a munkavállalónak vissza kell fizetnie a keretösszegnek a fizetés nélküli szabadság időtartamára eső felhasznált hányadát. Ha a fizetés nélküli szabadság időtartama nem haladja meg a 30 napot, akkor ez a munkavállaló keretösszegét nem csökkenti. 3. A 90 napot meghaladó, megszakítás nélküli keresőképtelen állományban lévő munkavállalók esetében az év végi elszámoláskor a keretösszeg 91. naptól kezdődő betegállományban töltött időtartamára eső felhasznált hányadát vissza kell fizetniük (kivéve azoknak, akik üzemi baleset miatt kerültek keresőképtelen állományba). 4. A jogosultság korlátozása vagy hiánya (pl. a pontban felsorolt esetek) miatt bekövetkező túlköltekezés esetén a többletösszeget a munkavállalónak vissza kell fizetnie. A visszafizetendő összeg meghatározása az alábbiak szerint történik: a leadott nyilatkozati lapon megjelölt választott valamennyi elemre külön-külön meghatározásra kerül az az időarányos bruttó keretösszeg, amelyre a munkavállaló az adott naptári évben jogosult volt, ezt követően a bruttó összegeket az átváltási szorzószámok segítségével át kell számítani nettó összegekre, majd

15 ÉRTESÍTŐ 15 az igénybe vett nettó összegek és az előzőek szerint arányosan kiszámított nettó összegek közötti különbözetet kell a munkavállalónak megfizetnie. 5. Az értékutalvány formában adott juttatási elemeket (pl.: étkezési utalványt) a munkavállaló bármely fényképpel ellátott személyi azonosságát igazoló okmány bemutatása ellenében veheti át. 6. A VBKJ rendszerben szereplő valamennyi elem vonatkozásában a közeli hozzátartozók közé utalással az Art pontjára a Polgári Törvénykönyv 685. b) pontjának megfelelően a következők tartoznak: házastárs, bejegyzett élettárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott-, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér. 7. Jelen utasításban a megszakítás nélküli keresőképtelen állomány, fizetés nélküli szabadság, illetve MÁV-ÉVEK program egybefüggő időtartamába beszámít az is, ha a kezdete az előző évre vagy a lejárta a következő évre esik. 8. Számla leadása mellett juttatott VBKJ elemek esetén számlát leadni legkorábban a VBKJ nyilatkozat leadásával lehetséges. 9. Számla leadása mellett juttatott VBKJ elemek esetében a tárgyhavi jövedelem elszámolással a határidőig leadott számlák kerülnek kifizetésre. A számlák leadási (postai úton küldöttek esetén beérkezési) határideje tárgyhónap 25. napja, december hónapban 12. napja (ha ez nem munkanap, akkor az ezt megelőző utolsó munkanap). A tárgyév december 12-ig le nem adott számlák a tárgyévi VBKJ keret terhére már nem számolhatók el. 10. A tárgyév december 12-ig le nem adott, így a tárgyévi VBKJ keret terhére el nem számolt, december havi teljesítésű magáncélú internet és helyi utazásra szolgáló bérletről szóló számlák a következő év VBKJ nyilatkoztatását követően akkor számolható el a következő év terhére, amennyiben a munkavállaló következő évi nyilatkoztatás során ezen juttatási formát választotta és a nyilatkozata a számlákkal együtt március 25-ig leadásra kerül (a számlák a március havi jövedelem elszámolással kerülnek kifizetésre). Ez a szabály alkalmazható a december havi magáncélú internet számlára is. 1. Amennyiben a munkavállaló a nyilatkozati lapon a maradványösszeg rubrikában valamelyik pénztárt jelölte meg, elsőként a maradvány összegét fel kell osztani a 3 utolsó havi tagdíj között a béren kívüli juttatási határon belüli összegig és tagdíjként kell utalni. Amennyiben ezen felül további maradvány összeg keletkezik (marad), amely meghaladja a béren kívüli juttatási határt, akkor ezt részt a MÁV-START Zrt. támogatói adományként utalja át a munkavállaló által megadott pénztárba, amennyiben a pénztár alapszabálya lehetővé teszi az adománynak az érintett munkavállalók számlájához történő rendelését (támogatott kör). Ebben az esetben a munkavállalónak a pénztártól kapott igazolás alapján adófizetési kötelezettsége keletkezik az adomány összege után. A munkáltatónak a pénztárral a maradványösszeg adományként történő utalására szerződést kell kötni. Ha a megjelölt pénztár alapszabálya az adomány fentiek szerinti utalását nem teszi lehetővé, a maradványösszeg a munkavállaló részére tagdíj-hozzájárulásként kerül utalásra, ebben az esetben a maradványösszeg a munkavállaló összevont jövedelmeként adózik. 2. Ha a munkavállaló a maradványösszeg felhasználásra valamelyik pénztárt jelölte meg, de az adott pénztári tagságát időközben megszüntette, az összeggel a pontban foglaltak szerint, magáncélú ruhapénzként számolhat el. Amennyiben a megfelelően kiállított számla jelen utasításban szabályozott határidőig az ügyfélszolgálati irodán nem kerül leadásra, a maradványösszeg elveszik. 3. Ha a munkavállaló a magáncélú ruhapénz juttatást jelölte meg a maradványösszeg felhasználásra, az összeggel a pontban foglaltak szerint számolhat el. Amennyiben a megfelelően kiállított számla jelen utasításban szabályozott határidőig az ügyfélszolgálati irodán nem kerül leadásra, a maradványösszeg elveszik. A számla leadása melletti VBKJ elemeket választó és ebből maradványösszeget felhalmozó munkavállalókat a Humánszolgáltató az adott év október 31. napján fennálló adatok alapján értesíti a maradványösszegükről. 11. A javadalmazás készpénzben történő kifizetése ( megváltása ) csak rendkívül indokolt esetben (pl. munkaviszony megszűnése esetén a maradványösszeg megváltása), a Humánerőforrás Menedzsment vezető engedélyével lehetséges. (Ebben az esetben a munkavállalónál az összeg összevonandó jövedelemként jelenik meg, amely adó- és járulékköteles.) 12. Pénztári tagdíj-hozzájárulás csak olyan pénztárba kérhető, amellyel a munkáltatónak érvényes szerződése van Év végi maradványösszeggel kapcsolatos szabályok Az adott évben bármely okból keletkező maradványösszeget a MÁV-START Zrt. a munkavállaló által a nyilatkozati lapon erre a célra megjelölt javadalmazási formában juttatja. A maradványösszeg önkéntes pénztári tagdíj-hozzájárulásként, illetve magáncélú ruhapénzként használható fel.

16 16 ÉRTESÍTŐ 4.2. A VBKJ elemek és az átváltási szorzók Az egyes VBKJ elemek jellemzőit a következő táblázat tartalmazza: A VBKJ rendszer elemei Sportesemény belépő Egyösszegű lakástámogatás Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj hozzájárulás Önkéntes kölcsönös kiegészítő egészségpénztári vagy önsegélyező pénztári tagdíj hozzájárulás Magáncélú internet A juttatás gyakorisága igény szerinti támogatás igény szerinti támogatás havonta havonta igény szerint számla alapján Leköthető nettó összeg Átváltási szorzó A munkavállalót terhelő adó Ft/év 1 - teljes keret Ft/hó max Ft/év Ft/hó max Ft/év 1,1904-1, Ft/hó 1, Közlekedési hozzájárulás- helyi bérlet számla alapján igény szerint választás szerint 1, Étkezési hozzájárulás Ft negyedévente 1, Iskolakezdési támogatás (utalvány) évente egyszer max Ft/gyermek 1, Üdülési támogatás évente (üdülési csekk) Ft/fő 1, összevonandó Albérleti támogatás havonta max Ft 1,285 jövedelem összevonandó igény szerint Magáncélú ruhapénz számla alapján max Ft 1,285 jövedelem 4.3. A rendszer elemeinek részletes szabályai Sportesemény belépő A munkavállaló részére a sporteseményre (pl. Forma-1, focimeccs, stb.) szóló belépőjegy, bérlet költségének térítése, a munkavállaló VBKJ kerete terhére. Nem a munkavállaló spottevékenységének támogatására szolgál, hanem a sporteseményen nézőként való részvételének finanszírozására. Átváltási szorzó: 1 Az igénybevétel szabályai A VBKJ nyilatkozat kitöltésekor meg kell jelölni a sportesemény belépőre fordítandó összeget. A sporteseményre szóló belépő Ft összeghatáron felül nem választható. A kifizetés a munkavállaló részére utólag történik, a munkáltató nevére és címére (MÁV-START Zrt Budapest, Könyves K. körút ) szóló számla alapján. A számlát a Humánszolgáltató ügyfélszolgálati irodájában kell leadni, vagy oda eljuttatni, az ügyfélszolgálati iroda munkatársa jóváhagyását követően kerül kifizetésre a hozzájárulás összege a jövedelem elszámolással együtt. Jogosultság A pontokban foglaltak szerint Egyösszegű lakástámogatás A méltányolható lakáscélú felhasználásra a munkáltató által a munkavállalónak hitelintézet útján, annak igazolása alapján nyújtott, vissza nem térítendő támogatása (ideértve a munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedett összegét is). Lakáscélú felhasználásnak minősül: a belföldön fekvő lakás tulajdonjogának és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése (ideértve a lakás zártvégű lízingbe vételét is), a belföldön fekvő lakás építése, építtetése, a belföldön fekvő lakás alapterületének növelése, ha az legalább egy lakószobával történő bővítést eredményez, víz-, csatorna-, elektromos-, vagy gázközmű bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje (beleértve a megújítható energiaforrások pl. napenergia alkalmazását is), az épület szigetelése (beleértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat), a külső nyílászárók energiatakarékos cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése, ha mindezek a korszerűsítések a lakás komfortfokozatának növelését is eredményezik. Átváltási szorzó: 1 Az igénybevétel szabályai A munkáltató által nyújtható vissza nem térítendő lakáscélú támogatás (ideértve a munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedett összegét is) a vételár vagy a teljes építési költség 30%-áig, de több munkáltató esetén is a folyósítás évét megelőző négy évben ilyen címen folyósított összegekkel együtt legfeljebb 5 millió Ft-ig terjedő összegben adómentes, feltéve, hogy a lakás nem haladja meg a méltányolható lakásigény mértékét (lakáscélú munkáltatói támogatás). Átmeneti szabályként a legfeljebb Ft juttatási keret számításánál a január 1-jét megelőzően folyósított munkáltatói lakáscélú támogatás (elengedett kölcsön) összegét nem kell figyelembe venni. A munkáltató a munkavállaló által az adott naptári évre, illetve az előző években erre a jogcímre elkülönített, de még fel nem használt összeget egyösszegben átutalja a kiválasztott hitelintézetnél erre a célra elkülönített bankszámlára. Az igénybevétel részletes feltételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. Jogosultság A pontokban foglaltak szerint Önkéntes pénztárak tagdíj hozzájárulásai (közös szabályok) A munkáltató a pénztári tagsággal rendelkező munkavállalók számára a havi tagdíjhoz történő munkáltatói hozzájárulást biztosít. A tagdíj hozzájárulás csak teljes évre (illetve időarányosan, a jogosultság keletkezésétől az év hátralévő hónapjaira) köthető le. Havi ütemezésben kerül átutalásra a nyilatkozatban megjelölt összeg 12-ed része (illetve az adott naptári év végéig hátralévő hónapokra jutó arányos rész). Átváltási szorzó: 1,1904

17 ÉRTESÍTŐ 17 Az igénybevétel szabályai Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak esetén maximálisan havi nettó Ft (a VBKJ keret figyelembe vételével évi Ft), az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak és az önsegélyező pénztárak esetén együttesen maximálisan havi nettó Ft (évi Ft) választható. A munkavállaló által választott tagdíj hozzájárulás összegének 1/12-ed részét a MÁV- START Zrt. banki átutalással havonta a jövedelem elszámoláson keresztül teljesíti az adott pénztárba, teljes naptári évre vonatkozó tagságot feltételezve. (Az első utalás legkésőbb a márciusi bérfizetéssel január 1-jére visszamenőlegesen történik, három havi tagdíj utalásával.) Új belépők esetén a naptári év tört időszakára választott VBKJ összeget a belépés hónapjától az adott naptári év végéig hátralévő hónapok alapján kell egyenlő részletekben a pénztárba utalni a jövedelem elszámolás időpontjához igazodva. Ha a munkavállaló e juttatási formát választja, ki kell töltenie és a nyilatkozati lap leadásával egyidejűleg le kell adnia a 3. a számú melléklet szerinti nyilatkozatát is. Ennek hiányában a VBKJ nyilatkozatot a Humánszolgáltató ügyfélszolgálati iroda nem fogadja el. A nyilatkozat átvételét annak másolatán a munkáltatóval kötött szerződés alapján a Humánszolgáltatónak igazolnia kell. A magánszemélynek ezt a másolatot az adójogszabályokban meghatározott elévülési idő lejártáig meg kell őriznie. A juttatás választásának előfeltétele a pénztári tagság, amelyet a munkavállalónak amennyiben első ízben választja az adott pénztári tagdíjat a VBKJ-ból záradékolt belépési nyilatkozattal kell igazolnia. A nyilatkozatot a Humánszolgáltató ügyfélszolgálati irodában kell leadni. A VBKJ ezen elemének módosítása év közben egy alkalommal kivételesen indokolt esetben (jogszabályváltozás, pénztári alapszabály módosítás) lehetséges, oly módon, hogy a kilépési szándékot a munkavállalónak a pénztárból történő tervezett kilépés időpontját megelőző hónap 25-ig jelezni kell a Humánszolgáltató ügyfélszolgálati irodájában. Amennyiben a munkavállaló a fent felsorolt indokok valamelyikére hivatkozva szünteti meg a pénztári tagságát és a kilépés tényét határidőben bejelenti a Humánszolgáltató ügyfélszolgálati irodájában, akkor a pénztári tagság megszüntetését követő 20 napon belül lehetősége van új pénztári tagságot bejelenteni. Amennyiben a munkavállaló a kilépés tényét nem jelenti be időben, és a pénztár visszautalja a munkavállaló tagdíját, a feltételek fennállása esetén, az összeget maradványösszegként számolja el a munkáltató. A VBKJ kereten kívül a munkavállaló a munkabéréből további befizetést tehet a pénztárba, amelyet írásbeli nyilatkozata alapján (3. b számú melléklet) a munkáltató a munkabéréből levon és a pénztár részére átutal. A nyilatkozat csak az adott évre érvényes! Jogosultság A pontokban foglaltak szerint, az alábbi kiegészítéssel: amennyiben a munkavállaló szülési szabadságra, GYED-re, GYES-re, 30 napon túli megszakítás nélküli fizetés nélküli szabadságra megy, akkor a munkáltató az esemény bekövetkeztének időpontjától, 90 napot meghaladó betegállomány esetén a keresőképtelenség 91. napjától (kivéve az üzemi balesetből származó betegállományt), illetőleg a MÁV-ÉVEK programot választók részére a program 91. napjától nem fizeti a pénztári tagdíj hozzájárulást. Erről a Humánszolgáltatónak kell értesítenie a pénztárat munkavállalónkénti bontásban az ok megjelölésével, a munkavállaló egyidejű tájékoztatásával Magáncélú internet A munkavállaló vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója részére az internetszolgáltatás költségének térítése, a munkavállaló VBKJ kerete terhére számla ellenében. Átváltási szorzó: 1,1904 Az igénybevétel szabályai A VBKJ nyilatkozat kitöltésekor kell megjelölni az internet használatra fordítandó összeget úgy, hogy a munkavállaló vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója nevére szóló számla alapján az internetszolgáltatás költsége havi nettó Ft-ig vehető igénybe. Éves számlát abban az esetben lehet elszámolni a nyilatkozat megtételét követően, amennyiben a számlán feltüntetésre kerül az adott évre vonatkozó pontos szolgáltatási időszak, figyelembe véve a havi nettó Ft összegű korlátot. A kifizetés a munkavállaló részére utólag történik, a munkavállaló vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója nevére szóló eredeti számla a Humánszolgáltató ügyfélszolgálati irodájában történő leadását követően. A számlának az ügyfélszolgálati iroda munkatársa által történő jóváhagyását követően kerül kifizetésre a juttatás összege a jövedelem elszámolással együtt. Kinyomtatott, elektronikus számlát csak akkor lehet elszámolni, ha az az internetszolgáltató által hitelesítve (pecsét, aláírás) van. Ha a munkavállaló e juttatási formát választja és a magáncélú internet számla a közeli hozzátartozója nevére és címére szól, akkor ki kell töltenie a 4. számú melléklet szerinti nyilatkozatot is. Ennek hiányában a számlát a Humánszolgáltató ügyfélszolgálati iroda nem fogadja el. A nyilatkozat átvételét annak másolatán a munkáltatóval kötött szerződés alapján a Humánszolgáltatónak igazolnia kell. A magánszemélynek ezt a másolatot az adójogszabályokban meghatározott elévülési idő lejártáig meg kell őriznie. A tárgyév december 12-ig le nem adott, így a tárgyévi VBKJ keret terhére el nem számolt, december havi teljesítésű magáncélú internet számlák a következő év VBKJ nyilatkoztatását követően akkor számolható el a következő év terhére, ha a munkavállaló következő évi nyilatkoztatás során ezen juttatási formát választotta és a nyilatkozata a számlákkal együtt március 25-ig leadásra kerül (a számlák a március havi jövedelem elszámolással kerülnek kifizetésre). Ez a szabály alkalmazható a december havi, még el nem számolt magáncélú internet számlára is, a évi adózási szabályok betartásával. Jogosultság A pontokban foglaltak szerint Közlekedési hozzájárulás A közlekedési hozzájárulás kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló helyi tömegközlekedési eszköz igénybevételéhez szükséges 30 napos, havi, negyedéves vagy éves bérlet térítését jelenti a VBKJ keretből (amennyiben az jogszabály szerint nem kötelező a munkáltató számára). Átváltási szorzó: 1,1904

18 18 ÉRTESÍTŐ Az igénybevétel szabályai A VBKJ keret elosztásakor kell feltüntetni a nyilatkozati lapon a közlekedési hozzájárulásra (bérletre) fordítandó összeget. A kifizetés a munkavállaló részére utólag történik, a munkáltató nevére és címére (MÁV-START Zrt Budapest, Könyves K. körút ) szóló számla (a MÁV-START Zrt. által üzemeltetett pénztárban történő bérletvásárlás esetén a számla és a hozzá tartozó bérletszelvény együttes) bemutatását követően. A számlát a Humánszolgáltató ügyfélszolgálati irodájában kell leadni, vagy oda eljuttatni, amelynek az ügyfélszolgálati iroda munkatársa által történt jóváhagyását követően kerül kifizetésre a hozzájárulás összege a jövedelem elszámolással együtt. Amennyiben a bérletszelvény megvásárlása valamelyik MÁV- START Zrt. által üzemeltetett pénztárban történik, a számla leadása mellett a bérletszelvényt is be kell mutatni a Humánszolgáltató ügyfélszolgálati irodájában (a bérletszelvény fénymásolatát a számlához csatolva kell megőrizni). A tárgyév december 12-ig le nem adott, így a tárgyévi VBKJ keret terhére el nem számolt, december havi teljesítésű helyi utazásra szolgáló bérletről szóló számla a következő év VBKJ nyilatkoztatását követően akkor számolható el a következő év terhére, ha a munkavállaló következő évi nyilatkoztatás során ezen juttatási formát választotta és a nyilatkozata a számlákkal együtt március 25-ig leadásra kerül (a számlák a március havi jövedelem elszámolással kerülnek kifizetésre). Abban az esetben, ha a munkavállaló a munkaköre ellátásához, a munkavégzéséhez a munkáltatótól helyi utazásra szolgáló bérletet, menetjegytömböt már kapott, a VBKJ keretében ez a juttatás nem választható, tekintettel arra, hogy a közlekedési hozzájárulás kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet megtérítésére szolgál. Jogosultság A pontokban foglaltak szerint, az alábbi kiegészítéssel: egy adott hónapra vonatkozóan csak egy darab bérlet vásárlására vonatkozó számla (illetve MÁV-START Zrt. által üzemeltetett pénztárban történő bérletvásárláskor egy darab számla és a hozzá tartozó bérletszelvény) adható le. a VBKJ keretből legfeljebb a havi bérlet árának 12-szerese választható (illetve időarányosan, a jogosultság keletkezésétől az év hátralévő hónapjaira) Étkezési hozzájárulás Az étkezési hozzájárulást kizárólag étkezési utalvány formájában lehet igénybe venni, amely étkezőhelyi vendéglátásnak, munkahelyi étkeztetésnek vagy közétkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében megvalósuló ételfogyasztásra vagy fogyasztásra kész étel vásárlására használható fel. Átváltási szorzó: 1,2054 Az igénybevétel szabályai Az étkezési utalványt minimum nettó havi Ft (évi Ft) értékben kell igényelni, úgy, hogy a negyedévre vonatkozó nettó értéknek 500-zal oszthatónak kell lennie. Maximálisan nettó havi Ft (évi Ft) választható (a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára igényelhető a teljes Ft). A munkavállalók az igényelt utalványokat évi három alkalommal április, szeptember, november hónapokban kapják meg. (Áprilisban az I II., szeptemberben a III., novemberben pedig a IV. negyedévi utalványokat.) A VBKJ nyilatkozatok alapján a Humánszolgáltató összesíti az étkezési utalvány igényeket és a MÁV-START Zrt.-vel közösen meghatározott rendszer szerint gondoskodik az utalványok megrendeléséről, valamint az ügyfélszolgálati irodáiban történő kiosztásáról. Jogosultság A pontokban foglaltak szerint, az alábbi kiegészítéssel: próbaidő alatt a munkavállaló nem jogosult a VBKJ keret igénybevételére, utólag azonban visszamenőlegesen jogosult a keret időarányos részére és az étkezési hozzájárulás igénybevételére is. ha a próbaidő kezdete és vége két külön naptári évre esik, csak a próbaidő leteltének évére lehet étkezési utalványt igényelni. amennyiben a munkavállaló próbaideje tárgyév október 25- ét követően jár le, vagy akkor kerül vissza-, vagy be az állományi létszámba (visszatér GYES-ről, GYED-ről, a MÁV-csoportból érkezik a START-hoz, stb.), akkor a tárgyévben nem jogosult igénybe venni a támogatást. Minden olyan munkavállaló számára meg kell rendelni az utalványokat, akik a megrendelés időpontjában és a VBKJ nyilvántartás szerint a következő naptári negyedév első napján egyaránt VBKJ-ra jogosultak. Amennyiben a megrendelés időpontjában a Humánszolgáltató már rendelkezik olyan információval, amely alapján a munkavállaló VBKJ jogosultsága megszűnik, akkor a munkavállaló részére csak az időarányosan járó összegben lehet az utalványt megrendelni Iskolakezdési támogatás A munkavállaló a VBKJ kerete terhére iskolakezdési támogatást választhat a közoktatásban (vagy bármely EGT-államban ennek megfelelő oktatásban) résztvevő azon gyermeke után, amelyre tekintettel jogszabály alapján ő, vagy a vele közös háztartásban élő házastársa családi pótlékban (vagy bármely EGT állam hasonló ellátásában) részesül. A támogatás a tanév első napját megelőző és követő 60 napon belül tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlását biztosítja. Az iskolakezdési támogatás igénybevételi formája: utalvány. Átváltási szorzó: 1,2074 Az igénybevétel szabályai A munkavállaló által igényelt nettó összegnek kivéve, ha a maximumot választja rel oszthatónak kell lennie. Gyermekenként a nettó Ft-on felül utalvány nem választható. Minden olyan munkavállaló számára meg kell rendelni a teljes naptári évre szóló utalványt, aki az adott elemet választotta, és a megrendelés időpontjában a VBKJ nyilvántartás szerint továbbra is a VBKJ rendszer jogosult tagja. Az utalványok adott év július-augusztus hónapjában vehetők át a Humánszolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban. Az utalványok átvételekor a munkavállalónak nyilatkoznia kell az 5. számú melléklet szerint a személyi jövedelemadóról szóló év CXVII. törvény 71. (4) bekezdésének megfelelően. A nyilatkozat átvételét annak másolatán a munkáltatóval kötött szerződés alapján a Humánszolgáltatónak igazolnia kell. A magánszemélynek ezt a másolatot az adójogszabályokban meghatározott elévülési idő lejártáig meg kell őriznie.

19 ÉRTESÍTŐ 19 Jogosultság A pontokban foglaltak szerint, az alábbi kiegészítéssel: a munkaviszonyban álló szülő, gyám (kivéve a gyermekvédelmi gyámot), vagy a vele közös háztartásban élő házastárs a 6 20 éves korú általános iskolai, vagy középiskolai tanulmányokat nappali tagozaton folytató gyermeke után veheti igénybe az iskolakezdési támogatást. a juttatás csak azokra a gyermekekre vehető igénybe, akikkel a jogosult közös háztartásban él, azaz elvált szülő másik szülőnél nevelkedő gyermekére nem igényelhető. amennyiben mindkét szülő a MÁV-START Zrt. VBKJ személyi hatálya alá tartozik, a támogatás igénybe vételére mindketten jogosultak. amennyiben a munkavállaló próbaideje tárgyév május 31-ét követően jár le, vagy akkor kerül vissza-, vagy be az állományi létszámba (visszatér GYES-ről, GYED-ről, a MÁVcsoportból érkezik a START-hoz, stb.), akkor a tárgyévben nem jogosult igénybe venni a támogatást Üdülési támogatás A munkáltató a munkavállalók és közeli hozzátartozóik üdülési támogatását a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk formájában biztosítja. Átváltási szorzó: 1,2304 Az igénybevétel szabályai Az üdülési csekkek személyenként Ft/fő összegig vehetők igénybe. Amennyiben a munkavállaló, illetve közeli hozzátartozója más kifizetőtől már részesült ilyen juttatásban, de annak értéke nem éri el a fenti határösszeget, az adott személyre a VBKJ keretből csak a különbözet erejéig igényelhető üdülési csekk. A munkavállaló által igényelt üdülési csekkek nettó összegének rel oszthatónak, és minimum Ft/fő összegnek kell lennie. Az üdülési csekk a nettó Ft/fő összeghatáron felül nem választható. A munkavállalók az igényelt üdülési csekkekhez egyösszegben, választás szerinti a VBKJ nyilatkozatban megjelölt időpontban (április vagy szeptember hónapban) jutnak hozzá. Az üdülési csekkeket a Humánszolgáltató az igények összesítését követően (április és szeptember hónapokban) egyösszegben megrendeli. Minden olyan munkavállaló részére meg kell rendelni a teljes naptári évre vonatkozóan a juttatást, aki a megrendelés időpontjában a VBKJ nyilvántartás szerint jogosult a VBKJ igénybevételére, és előre láthatólag a naptári év végéig is jogosult marad. Az üdülési csekkek kizárólag névre szólóan hozhatók forgalomba, ennek megfelelően a Humánszolgáltató munkatársa a munkavállaló részére kizárólag kitöltött üdülési csekket adhat át. A munkavállalónak a 6. számú melléklet szerinti nyilatkozatot is le kell adni a Humánszolgáltató ügyfélszolgálati irodában. Ha a magánszemély az adóévben korábban több kifizetőtől is átvett ellenérték nélkül vagy engedménynyel üdülési csekk(ek)et, akkor a nyilatkozaton részletezve kell feltüntetni az egyes kifizetőktől (azok nevének feltüntetése nélkül, de az akkor adott nyilatkozat dátumának feltüntetésével) átvett tételeket; nem részesült ellenérték nélkül vagy engedménnyel üdülési csekk-juttatásban, akkor erről kell nyilatkozatot adnia. A nyilatkozatot a VBKJ nyilatkozattal együtt kell leadni (de legkésőbb egy hónappal meg kell előznie a kiosztás időpontját). A VBKJ nyilatkozati lap kitöltésekor erre a körülményre a Humánszolgáltatónak a munkavállalók figyelmét fel kell hívnia. A nyilatkozat átvételét annak másolatán a munkáltatóval kötött szerződés alapján a Humánszolgáltatónak igazolnia kell. A magánszemélynek ezt a másolatot az adójogszabályokban meghatározott elévülési idő lejártáig meg kell őriznie. Amennyiben a nyilatkozaton a munkavállaló hibás vagy nem valódi adatokat közöl, abban az esetben a munkavállalónak a csere díját, illetve a kedvezményes adózású értékhatár túllépése esetén az emiatti többletköltségeket meg kell térítenie. Az üdülési csekkek felhasználásával kapcsolatos különleges eseteket (letiltás, csere, lejárat előtt a lejárati idő meghosszabbítása) a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. Az Üdülési Csekkek felhasználásának általános feltételei, valamint Az üdülési csekkek vásárlásának általános feltételei szabályozzák. Az üdülési csekkek felhasználásának különleges eseteivel kapcsolatos díjak és az ügyintézés a munkavállalót terhelik. Jogosultság Az üdülési csekket a MÁV-START Zrt. munkavállalói, valamint közeli hozzátartozóik vehetik igénybe, a pontokban foglaltak szerint, az alábbi kiegészítéssel: amennyiben a munkavállaló próbaideje július 31-ét követően jár le, vagy akkor kerül vissza-, vagy be az állományi létszámba (visszatér GYES-ről, GYED-ről, a MÁV csoportból érkezik a START-hoz, stb.), akkor a tárgyévben már nem jogosult igénybe venni az üdülési csekket Albérleti támogatás A munkáltató (részben vagy egészben) átvállalja a munkavállaló által bérelt lakás bérleti díjának megtérítését. Átváltási szorzó: 1,285 Az igénybevétel szabályai A VBKJ keret elosztásakor kell feltüntetni az albérleti hozzájárulásra fordítandó összeget a nyilatkozati lapon. A VBKJ keret éves nagysága és az átváltási szorzó alapján leköthető maximális összeg nettó Ft/év. A juttatás igénybevételéhez az eredeti lakásbérleti szerződést be kell mutatni, másolatát pedig leadni a Humánszolgáltató ügyfélszolgálati iroda munkatársának. Az albérleti támogatást a hatályos szerződés megléte, és a számla másolatának vagy ÁFA törvény szerint bizonylat leadása mellett lehet igénybe venni. A két feltételnek együttesen kell teljesülnie. (Minden évben be kell mutatni a bérleti szerződést.) A munkáltató a munkavállaló számára havonta a munkabérrel együtt átutalja a választott albérleti támogatás összegét. Az albérleti támogatás a munkavállaló összevonandó jövedelmének minősül, az adó- és járulékfizetésre a havi munkabér elszámoláskor kerül sor. Jogosultság A pontokban foglaltak szerint Magáncélú ruhapénz A munkavállalók magáncélú ruházatot vásárolhatnak a VBKJ keretösszeg terhére. Átváltási szorzó: 1,285 Az igénybevétel szabályai A VBKJ keret elosztásakor kell feltüntetni a nyilatkozati lapon a ruha vásárlására fordítandó összeget. A VBKJ keret éves nagysága és az átváltási szorzó alapján leköthető maximális összeg nettó Ft/év.

20 20 ÉRTESÍTŐ A kifizetés a munkavállaló részére utólag történik, a munkáltató nevére és címére (MÁV-START Zrt Budapest, Könyves K. körút ) szóló számla bemutatását követően. A számlát a Humánszolgáltató ügyfélszolgálati irodájában kell leadni, vagy oda eljuttatni, amely az ügyfélszolgálati iroda munkatársa jóváhagyását követően kerül kifizetésre a juttatás összege a jövedelem elszámolással együtt. A tárgyhavi jövedelem elszámolással a tárgyhónap 25. napjáig leadott, vagy postai úton beérkezett számlák kerülnek kifizetésre, december hónapban a leadási/beérkezési határidő december 12. napja, ha e nap nem munkanap, akkor az ezt megelőző utolsó munkanap. A tárgyév december 12-ig le nem adott számlák a tárgyévi VBKJ keret terhére már nem számolhatók el (ez érvényes a magáncélú ruhapénzt maradvány összeg felhasználásaként megjelölt esetben is). A magáncélú ruhapénz a munkavállaló összevonandó jövedelmének minősül, az adó- és járulékfizetésre az adott havi munkabér elszámoláskor kerül sor. Jogosultság A pontokban foglaltak szerint A nyilatkozattétel módja és határideje A nyilatkozati lapot két példányban kell kitölteni, amelynek kitöltés után egyik példánya a munkavállalóé, a másik példánya a Humánszolgáltatónál marad. Az éves keretre jogosult teljes munkaidős munkavállalóknak az A nyilatkozatot (1.a számú melléklet), az időarányos keretre jogosultaknak (részmunkaidősök, évközi nyilatkozók) a B nyilatkozati formát (1.b számú melléklet) kell kitölteniük és a Humánszolgáltató ügyfélszolgálati iroda részére leadni, a szükséges egyéb dokumentumokkal, nyilatkozatokkal együtt. Azon munkavállalók részére, akik a kitöltött nyilatkozati lapokat az év eleji nyilatkoztatási határidőig (2011. március 4.) önhibájukon kívül (keresőképtelen állomány, fizetés nélküli szabadság, 10 napot meghaladó szabadság, bentlakásos tanfolyam) nem adják le, a munkáltató a márciusi jövedelem elszámolással az igényelt szolgáltatásokat nem tudja teljesíteni. Ebben az esetben a kitöltött nyilatkozati lap leadását követő első jövedelem elszámolás időpontjától teljesíti a munkáltató az igényelt szolgáltatásokat a munkavállaló részére. Önkéntes pénztárak tagdíj hozzájárulásai esetében a munkáltató utólagosan legfeljebb három hónap tagdíj hozzájárulását utalhatja át. A nyilatkozati lapot önhibájából határidőig le nem adó munkavállaló a késedelmes leadás miatt csak a nyilatkozat leadását követő hónaptól választhatja a rendszeres elemek igénybevételét (az őt megillető keretösszegre azonban teljes mértékben jogosult). Év közben a jogosulttá válás időpontjában kell nyilatkozatot tennie a következő munkavállalóknak ( B jelű nyilatkozati lapon): év közben jogi állományból visszakerülő munkavállalók, próbaidős munkavállalók (a próbaidő alatt már kitölthető a VBKJ nyilatkozat), a MÁV-csoporton belülről érkező munkavállalók, egyéb, nem próbaidős új belépők. A nyilatkozat leadásának határideje év közben a jogosulttá válás hónapjának 25. napja. 5. HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 5.1. Hivatkozások évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi XCVI. törvény az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről évi XCII. törvény az adózás rendjéről évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 12/2001. (1. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról MÁV-START Zrt. Kollektív Szerződése Megállapodás a évi bérintézkedésekről 5.2. Módosítások Nincs módosítás Hatályon kívül helyezések 1/2010. (III. 12. MÁV-START Ért. 1.) ÁAVH. sz. általános adminisztrációs vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV- START Zrt. választható béren kívüli javadalmazási rendszer működtetésének szabályozásáról 12/2010. (VII. 9. MÁV-START Ért. 7.) ÁAVH. sz. általános adminisztrációs vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV-START Zrt. választható béren kívüli javadalmazási rendszer működtetésének szabályozásának 1. sz. módosításáról 18/2010. (X. 20. MÁV-START Ért. 10.) sz. általános adminisztrációs vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV- START Zrt. választható béren kívüli javadalmazási rendszer működtetésének szabályozásának 2. sz. módosításáról 6. HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás a kihirdetése napján lép hatályba, alkalmazása évre (január 1 december 31. időszakra) történik. 7. MELLÉKLETEK 1.a számú melléklet: A nyilatkozati lap 1.b számú melléklet: B nyilatkozati lap 2. számú melléklet: Egyösszegű lakástámogatás igénybevétele 2/1. számú melléklet: Kérelem 2/2. számú melléklet: Megállapodás 2/3. számú melléklet: Rendelkező levél 2/4. számú melléklet: Adatlap munkáltatói viszsza nem térítendő támogatás igénybe-vételéhez 2/5. számú melléklet: Méltányolható lakásigény 2/6. számú melléklet: Nyilatkozat az egyösszegű lakástámogatás meghiúsu lásáról 2/7. számú melléklet: Nyilatkozat a VBKJ keretében nyújtott egyösszegű lakástámogatáshoz

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra.

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra. TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatásokról (A 2010. évi költségvetési törvény 5. számú mellékletének 5. pontja alapján) A támogatás igénylésének, döntési

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakás eladásának feltételeiről 16/2005. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2. 1 A KÖZJEGYZİI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE Lezárva: 2011. április 21. 1. oldal 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról A közjegyzıkrıl szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kérelemhez. a 6.359.01.01 jogcím keretében a 79/2007. (VII. 17.) FVM rendelet szerint nyújtott támogatás igénybevételéről:

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kérelemhez. a 6.359.01.01 jogcím keretében a 79/2007. (VII. 17.) FVM rendelet szerint nyújtott támogatás igénybevételéről: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kérelemhez a 6.359.01.01 jogcím keretében a 79/2007. (VII. 17.) FVM rendelet szerint nyújtott támogatás igénybevételéről: TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0700-01 KÉRELEM -

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről...

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2015/26. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2 Utasítások 30/2015. (VII. 01. MÁV-START

Részletesebben

A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei TARTALOMJEGYZÉK (1) Általános szabályok 1) Készpénzátutalási megbízás, Expressz készpénzátutalási megbízás 2) Készpénzfelvételi utalvány 3) Pénzforgalmi betétkönyv 4) Kifizetési utalvány 5) 1 6) 2 7) 3

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók

Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1251. számú bevalláshoz a gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultja, a jóváhagyott megállapodás alapján forgalmazó, a tápszer társadalombiztosítási támogatási kérelmet benyújtó,

Részletesebben

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Utazási feltételek A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Érvényes: 2015. január 1-től visszavonásig 1. Az Utazásszervező 1.1. A Last Call Travel

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A. NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.) REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS a Megbízási szerződés a Városi épített örökség

Részletesebben

Kapcsolattartási cím (a pályázatra vonatkozó kérdések tisztázása, és az esetleges további információszerzés módja):

Kapcsolattartási cím (a pályázatra vonatkozó kérdések tisztázása, és az esetleges további információszerzés módja): Pályázati Felhívás Belföldi viszonylatokban közlekedő vasúti étkezőkocsik üzemeltetési jogának átadása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, egyéb elérhetősége MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

2014/13. SZÁM TARTALOM

2014/13. SZÁM TARTALOM 2014/13. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 3/2014. (II. 24. MÁV-START Ért. 13.) sz. díjszabási rendelkezés a MÁV-START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok és utazási jogosultságot is biztosító

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA - TERVEZET - 2013. január Érvényes: 2013. március 1-jétıl Jóváhagyta:

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű)

ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű) Mecsek Élelmiszer és Vegyiáru Kereskedelmi Zrt. 7623 Pécs, Megyeri út 59. Cégjegyzékszám: 02-10-060013 ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű) Általános tájékoztató A Mecsek

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) valamint a Genertel Jogvédelmi Biztosítás feltételei (GJBF) Társaságunk az ISVAP (a pénzügyi

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 2. módosítás 1 (35). oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 31-2010/2011. (2011.06.07). sz. határozatával 2011.06.07-én módosította, hatályos 2011.06.08-tól A szabályzat

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től Petriventei Sportegyesület Petrivente A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2013. március 01-től Tartalomjegyzék oldal Hatályba léptető határozat 3 1. A szabályzat célja: 4 2. A Társaság

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2015/36. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal A MÁV-START Zrt. VBKJ rendszer keretében választható lakáscélú támogatás lakáshitel visszafizetéséhez, törlesztéshez történő igénylésével, illetve felhasználásával

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA Miskolc, 2012 7.9. sz. Egyetemi szabályzat A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2016.

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2016. TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2016. 1 1 Bevezető... 3 2 A VBKJ keretösszeg... 3 3 A VBKJ rendszer főbb alapelvei... 3 4 Nyilatkozattétel ideje,

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

2014/30. SZÁM TARTALOM

2014/30. SZÁM TARTALOM 2014/30. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 58/2014. (VI. 16 MÁV-START Ért. 30) sz. vezérigazgatói utasítás a Szervezettel (G4S Készpénzlogisztikai Kft. - vel) történő készpénzbeszállítás szabályozásáról...

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA

SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) Szenátusa az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.)

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 4. SZ. MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2014. július 22. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA I. SZERZŐDŐ FELEK egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft. székhely: 5137 Jászkisér,

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

~ 1 ~ Építési szerződés. Építőipari kivitelezési tevékenységre

~ 1 ~ Építési szerződés. Építőipari kivitelezési tevékenységre ~ 1 ~ Építési szerződés Építőipari kivitelezési tevékenységre amely létrejött egyrészről. (anyja neve:., szül. hely és idő:., szem. ig. száma:, adóazonosító jele:.., állandó lakcíme: megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül fogyasztói

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől!

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől! ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

MEGBÍZÁSIszERzönÉS. (a továbbiakban együttes említésük során: Felek) kötöttek egymással az alulírott napon és feltétel ekkel.

MEGBÍZÁSIszERzönÉS. (a továbbiakban együttes említésük során: Felek) kötöttek egymással az alulírott napon és feltétel ekkel. MEGBÍZÁSIszERzönÉS amelyet egyrészről a név: Kaposvári Egyetem székhely: 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. képviselő: Prof. Dr. Babinszky László rector intézményazonosító: Fl 27153 adószám: 15329774-2-14 mint

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című (TOP-5.1.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2007.(IX.24.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról a 10/2008.(IV.21.), a 34/2008.(XII.22.),

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben