2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről..."

Átírás

1 2015/26. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2

2 Utasítások 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Együttműködési megállapodás: jelen utasítás keretében az aláíró szakszervezetekkel május 28-án megkötött 29309/2015/START Együttműködési megállapodás a MÁV-START Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról c. megállapodás értendő alatta. 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja a MÁV-START Zrt. által megkötött évi egyes foglalkoztatási kérdésekről és munkaügyi kapcsolatokról szóló együttműködési megállapodás alapján a foglalkoztatás hatékonyságának növelését biztosító rendszerek, valamint az esetleges foglalkoztatási nehézségek megoldása során alkalmazható eszközök működésének szabályozása. A munkáltató működésével összefüggő ok miatt munkáltatói felmondással érintett munkavállalók részére a vasutas életpálya méltányos lezárásának lehetőségére szolgáló MÁV-ÉVEK, illetve a 45 év feletti munkavállalók részére munkahely keresés esélyének javítására a MÁV-ESÉLY programok részvételi feltételeinek és végrehajtásuk, valamint a munkavállalók nők 40 éves jogosultsági idővel történő nyugdíjba vonulásának, illetve a korhatár előtti ellátás igénybe vételének ösztönzése, továbbá a képzési támogatás igénybevételi szabályainak meghatározása. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Humánerőforrás gazdálkodás és koordinációs vezető, a rendszer működtetéséért a munkáltatói jogkör gyakorlók és a humánpartnerek a felelősek, közreműködőként részt vesz benne a MÁV-START Zrt. részére humán- és számviteli szolgáltatásokat végző szervezetek az e tárgyban kötött szerződések alapján. Foglalkoztatáspolitikai célú ösztönzött nyugdíjazás: az Együttműködési megállapodás 4.3. pontja alapján a munkáltató a foglalkoztatáspolitikai célkitűzésekkel összhangban, a létszámcsökkentésben érintett munkavállalók munkaviszonya megszüntetésének kezelésére az alábbi eszközöket alkalmazza: nők 40 éves jogosultsági idővel történő nyugdíjba vonulásának ösztönzése, korhatár előtti ellátás igénybevételének ösztönzése. Képzési támogatás: az Együttműködési megállapodás 4.7. pontjában szabályozott foglalkoztatási nehézségek megoldása során alkalmazott eszköz. MÁV-ESÉLY program: az Együttműködési megállapodás 4.4. pontjában szabályozott foglalkoztatási nehézségek megoldása során alkalmazott eszköz. MÁV-ÉVEK program: az Együttműködési megállapodás 4.5. pontjában szabályozott foglalkoztatási nehézségek megoldása során alkalmazott eszköz. Részmunkaidő: a MÁV-START Zrt. Kollektív Szerződésében a munkavállaló munkakörére irányadó teljes munkaidőnél rövidebb munkaidő, amelyről munkaszerződés keretében állapodhat meg a munkáltató és a munkavállaló. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 Hosszú távú foglalkoztatást biztosító programok A MÁV-START Zrt. a meglévő munkavállalók folyamatos szakmai képzésén keresztül tanulmányi szerződéskötéssel

3 támogatja azt, hogy több munkakör ellátására is alkalmas munkaerő állomány jöjjön létre, amellyel a rugalmasabb foglalkoztatáson keresztül lehetővé teszi a jelentkező foglalkoztatási gondok megelőzését A MÁV-START Zrt. olyan modulrendszerűen kialakított képzéseket alkalmaz, amely a munkakörök egymásra épülésével összhangban biztosítja szakmai ráképzésekkel a munkavállalók részére új munkakör elsajátítását A MÁV-START Zrt. a munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó belső munkaerőmozgás folyamatát utasításokban szabályozza. A várható foglalkoztatási nehézségek felmerülése esetén a MÁV-START Zrt. felvételek korlátozásával biztosítja, hogy a meglévő, megfelelő végzettségű, képzettségű, szakmai tapasztalattal rendelkező és egészségileg alkalmas munkaerő állományból legyen pótolva a természetes fogyás okozta létszámcsökkenés A munkaerő felvételek során a MÁV- START Zrt. törekszik a magasabb végzettségű munkavállalók alkalmazására, hogy az esetleges technikai, technológiai változások esetén a létszámban lévőkből is kialakítható legyen a magasabb technikai színvonal kezelésére is alkalmas munkaerő állomány A MÁV-START Zrt.-n belül az egyes egységek területileg eltérő munkaerő-piaci környezetének kiegyenlítése érdekében a munkáltató munkásszállás biztosításával növeli a munkavállalók mobilitását. 4.2 Foglalkoztatási nehézségek megoldása során alkalmazott eszközök Munkaerő-piaci szolgálat A MÁV-Csoport belső munkaerő-piaci szolgálatot működtet, amelyben a MÁV- START Zrt. a Kollektív Szerződés 22. -a alapján tagként részt vesz, ezáltal biztosítja a MÁV-START Zrt. a munkavállalók részére a rendszerhez és az annak keretében nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségét. A MÁV-START Zrt. Hírlevélben és a MÁV- Csoport Karrier Portálján jeleníti meg a megüresedő munkaköröket (kereslet) és hozzájárulásuk esetén itt rögzíti a létszám racionalizálásban érintett munkavállalók adatait. A Humánerőforrás gazdálkodás és 3 koordináció szervezet és a humánpartnerek közreműködésével valósul meg a keresletkínálat megfeleltetése, az érintettek MÁV- START Zrt.-n belüli új munkakörben történő elhelyezkedésének elősegítése. A humánpartnerek gondoskodnak az üres álláshelyek közzétételéről (belső vállalati hírlevél) a területükhöz tartozó szervezeti egységeknél. Ezen túl a MÁV-START Zrt. a vállalatcsoporton belüli üres álláshelyek feltárására és erről az érintett munkavállalók tájékoztatására is intézkedéseket tesz. Azon munkavállaló részére, akinek a munkaviszony megszüntetésére a munkáltató oldalán felmerült okból kerül sor, a munkaerő-piaci szolgálat igénybevételét a munkáltató legkésőbb a felmondás közlésével egyidejűleg, kimutathatóan köteles lehetővé tenni Más munkakör felajánlása A MÁV-START Zrt. az Együttműködési megállapodás hatálya alatt - a szükségessé vált belső strukturális változásokon túl - nem tervezi a foglalkoztatottak számának jelentős csökkentését. Amennyiben - különösen műszaki fejlesztés, technológiaváltás, megrendelés-állomány csökkenés, az ügyviteli folyamatok átalakítása, hatékonyság növelés következtében - foglalkoztatási gondok keletkeznének, a munkáltató a pont szerinti munkaerő-piaci szolgálat igénybevételének lehetőségén túl az érintett munkavállalók részére az Mt. 66. (5) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával lehetőség szerint másik, méltányos továbbfoglalkoztatást jelentő munkakört ajánl fel. A felajánlott másik munkakör akkor felel meg a méltányosság követelményének, ha a munkakörre előírt képzettségi szint és szakmai tapasztalat megfelel a munkavállaló által betöltött munkakör képzettségi szintjének és szakmai tapasztalatának, a munkavállaló a munka elvégzésére egészségileg alkalmas,

4 a munkahely és lakóhely (tartózkodási hely, munkásszállás) közötti napi közlekedési idő odavissza mindösszesen a 4 órát - kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 2 órát - nem haladja meg, beleértve a településen belüli közlekedési időt is, a várható alapbére eléri az utoljára betöltött munkakörben elért alapbér 90%-át. 4 tekintettel kérik munkaviszonyuk megszüntetését és ez a MÁV-START Zrt. foglalkoztatáspolitikai célkitűzéseivel összhangban van (a munkaviszony megszüntetését követően pozíciójuk nem, vagy csak olyan másik munkavállalóval tölthető be, akinek a munkaviszonyának fenntartása a munkáltató működési körében felmerült okból került veszélybe). A humánpartner köteles az ösztönzött nyugdíjazási formák alkalmazásakor a megüresedő pozíciót elhatárolni Egyedi elbírálás Az 50. életévét betöltött, de saját jogú nyugdíjra nem jogosult munkavállalók munkaviszonyát a Munkáltató oldalán felmerült okból, munkáltatói felmondással a MÁV-START Zrt. kizárólag egyedi elbírálás alapján szüntetheti meg. Az egyedi elbírálás keretében a továbbfoglalkoztatás szempontjából a munkáltatói jogkör gyakorló mérlegeli az érintett munkavállaló végzettségét, képzettségét, egészségi alkalmasságát, szakmai tapasztalatát, az általa korábban jellemzően ellátott feladatokat. Amennyiben az egyedi elbírálást követően a munkaviszony megszüntetésére kerül sor, a munkáltató köteles a mérlegelését a munkáltatói felmondás indokolásában ismertetni A foglalkoztatáspolitikai célú ösztönzött nyugdíjazás Az utasításban szabályozott ösztönzött nyugdíjazási formák a MÁV-START Zrt. foglalkoztatási nehézségeinek megoldására alkalmazott eszközök, amelyek segítséget nyújtanak a szervezeti egységek vezetőinek a munkaerő hatékonyabb foglalkoztatásában, továbbá az érintetté váló azon munkavállalóknak, akik a nők 40 éves jogosultsági idővel történő nyugdíjba vonulásának, illetve a korhatár előtti ellátás lehetőségével élni kívánnak. A rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt el nem ért, de korhatár előtti ellátásra, illetve a nők jogszabály alapján elismerhető 40 éves jogosultsági időtartam alapján teljes összegű öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett munkavállalók részére a MÁV-START Zrt. 4 havi távolléti díjnak megfelelő összegű juttatást biztosít, amennyiben nyugdíjra vagy korhatár előtti ellátásra való jogosultságukra A nők 40 éves jogosultsági idővel történő nyugdíjba vonulásának ösztönzése: a létszámcsökkentéssel érintett, az öregségi nyugdíjkorhatárt el nem ért azon női munkavállalókra terjed ki, akik életkoruktól függetlenül a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 18. (2a) - (2d) pont alapján szereznek nyugellátásra jogosultságot Korhatár előtti ellátás igénybevételének ösztönzése: a létszámcsökkentéssel érintett, az öregségi nyugdíjkorhatárt el nem ért azon munkavállalókra terjed ki, akik korhatár előtti ellátásra jogosultak január 1-től korhatár előtti ellátásra jogosult az, aki a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a korhatár előtti ellátás kezdő napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll és a korhatár előtti ellátás kezdő napján rendszeres pénzellátásban nem részesül, továbbá a) december 31-ig az előrehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez a Tny január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint szükséges életkort betöltötte és szolgálati időt megszerezte, vagy b) az az 1953-ban született nő, aki a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett, vagy

5 c) az, aki a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb december 31-ig a Tny január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett, vagy d) akinek a biztosítással járó munkaviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot január 1-jét megelőzően közölték, avagy a jogviszonyt megszüntető megállapodást január 1-jét megelőzően írásban megkötötték, feltéve, hogy a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő nap évben van, és a jogosult biztosítással járó jogviszony megszüntetését követő napon a december 31-én hatályos szabályok szerint előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra, korengedményes nyugdíjra jogosult lett volna, vagy e) az, aki december 31-ig a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte, vagy f) az, aki december 31-ig az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett Az ösztönzött nyugdíjazás bármelyik formája csak a Humánerőforrás igazgató külön engedélyével alkalmazható. Az ösztönzött nyugdíjazásra irányuló kérelmeket engedélyezésre az illetékes humánpartner koordinátor útján a Humánerőforrás gazdálkodás és koordinációs vezetőhöz kell felterjeszteni A feladatok zökkenőmentes elvégzéséhez és az üzemvitel biztonságának garantálásához a létszámszükséglet biztosítása az illetékes munkáltatói jogkör gyakorló felelősségkörébe tartozik. 5 Az ösztönzött nyugdíjazás igénybevétele által megüresedett munkakört külső, új felvétellel nem lehet betölteni. Belső átcsoportosítás lehetőségével élhet a szervezeti egység vezetője abban az esetben, ha kimutathatóan csökken az ösztönzést igénybevevők számával az adott szervezet terv és tény létszáma. Az erre vonatkozó előzetes engedélyezés az adott főtevékenységi kör vezető illetékességi körébe tartozik. Az így ösztönzött munkavállalók számával az adott főtevékenységi kör létszáma a tárgyévre vonatkozóan és az azt követő évekre is csökken A munkaviszonyt az Mt. 64. (1) bekezdés a) pontja alapján a munkavállaló kezdeményezésére közös megegyezéssel kell megszüntetni A foglalkoztatáspolitikai célú ösztönzési formák értelemszerűen kiterjednek a korkedvezmény mértékével számított jogosultságokra is A pont alapján nyugdíjba vonuló, illetve a pont szerinti korhatár előtti ellátást igénybe vevő munkavállalót ösztönzésként 4 havi távolléti díjnak megfelelő egyösszegű juttatás illeti meg egyszeri segély jogcímen, legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon MÁV-ÉVEK program A MÁV-ÉVEK program a vasutas életpálya méltányos lezárásának lehetőségeként szolgál, konkrét célja a legalább 15 évi folyamatos (megszakítás nélküli) a MÁV- START Zrt.-vel, vagy a MÁV-START Zrt. által ilyennek elismert vasúti munkaviszonnyal rendelkező és a teljes öregségi nyugdíjra, korhatár előtti ellátásra még jogosultságot nem szerzett, létszámleépítésben érintett munkavállalók részére lehetőség biztosítása a szolgálati idő növelésére. Azon munkavállalókat érinti, akiknek legfeljebb a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban rögzített felmondási idő, végkielégítés, külön a MÁV-ÉVEK programhoz biztosított 3 hónap munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés és az ezek idejére járó szabadság időtartama hiányzik (életkorban és/vagy szolgálati időben) ahhoz, hogy korhatár előtti ellátásra vagy teljes összegű öregségi nyugellátásra jogosultságot szerezzenek.

6 Az a munkavállaló kérheti, aki a munkáltató működésével összefüggő ok miatt munkáltatói felmondással érintett, a munkaerő-piaci szolgálat igénybevételének lehetőségéről írásos tájékoztatást kapott és a programban való részvételi szándékra vonatkozó munkavállalói nyilatkozat benyújtásának időpontjában nem jogosult korhatár előtti ellátásra, vagy teljes összegű öregségi nyugdíjra, de ezekre a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban rögzített felmondási idő, végkielégítés, a külön a MÁV-ÉVEK programhoz biztosított 3 hónap munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés és az erre az időkre járó szabadság időtartama leteltével, vagy azt megelőzően jogosulttá válik, továbbá hozzájárul határozatlan idejű munkaviszonya határozott időtartamra történő módosításához. A MÁV-ÉVEK programban való részvétel csak a munkáltató működésével összefüggő ok miatt munkáltatói felmondással érintett és a munkaerő-piaci szolgálat igénybevételének lehetőségéről írásos tájékoztatást kapott munkavállaló esetében kezdeményezhető A MÁV-ÉVEK programban résztvevő munkavállaló munkaszerződése határozott idejűvé változik, a határozott idő kiszámítása a munkáltatói felmondás esetére a munkavállalót megillető Mt. és Kollektív Szerződés szerinti felmondási idő és végkielégítés, valamint a MÁV-ÉVEK programhoz kapcsolódó 3 hónap munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés járandóságok hónapjainak megfelelő időtartamra, továbbá az erre az időszakra járó szabadsága időtartamára tekintettel úgy történik, hogy legfeljebb a korhatár előtti ellátásra, illetve a teljes öregségi nyugdíjra való jogosultságig tart a határozott idejű munkaviszony. A munkavállaló munkaviszonya a MÁV- ÉVEK program végéig, de maximum a korhatár előtti ellátásra, illetve a teljes öregségi nyugdíjra való jogosulttá válásig fennmarad, azonban mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól az Mt. 55. (1) bekezdésének k) pontja alkalmazásával. A munkavállaló a MÁV-ÉVEK program időtartama alatt havonta kapja meg a megállapodás megkötésének időpontjában - a KSZ 68. b) pont szerint - megállapított havi távolléti díjának megfelelő mértékű juttatást. 6 Amennyiben a program ideje alatt a munkavállaló kezdeményezi a munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését, akkor ehhez a munkáltató köteles hozzájárulni. Ebben az esetben a programból hátralévő időre járó juttatást a munkavállaló részére egyösszegben ki kell fizetni, amelyet a jogszabályban rögzített különadó számítása során figyelembe kell venni (Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi XC. törvény ). A programban részt vevő munkavállaló munkaviszonya az Mt.-ben foglaltakon túl megszűnik a korhatár előtti ellátásra, illetve öregségi nyugdíjra, valamint rokkantsági ellátásra vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság feltételeinek megszerzésével. Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya az Mt. 63. (1) bekezdésének a) pontja (munkavállaló halála) alapján megszűnik, úgy a munkavállalónak a programban hátralévő időre járó juttatását egyösszegben kell kifizetni a munkavállaló örököse(i) részére. A részletes szabályok, nyilatkozati és megállapodási minta az 1/a - 1/c számú mellékletekben találhatók A MÁV-ÉVEK programban résztvevő munkavállaló pozíciója nem tölthető be, az így távozó munkavállaló létszáma nem pótolható. A humánpartner köteles a MÁV-ÉVEK program lezárultakor a megüresedő pozíciót elhatárolni A hiánymentesen benyújtott kérelmek elbírálása a Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció szervezethez való beérkezést követő 10 napon belül történik meg (hiánypótlás esetén az elbírálás is hosszabb időt vesz igénybe) MÁV-ESÉLY program A MÁV-ESÉLY program konkrét célja a legalább 10 évi folyamatos MÁV- START munkaviszonnyal rendelkező, létszámleépítésben érintett 45. életévét betöltött munkavállalók részére munkahely keresésre hosszabb idő (szabadidő) biztosítása.

7 Az a munkavállaló jogosult a MÁV- ESÉLY programban részt venni, aki egyidejűleg megfelel a következő feltételeknek: a) a munkáltató működésével összefüggő ok miatt munkáltatói felmondással érintett és a munkaerőpiaci szolgálat igénybevételének lehetőségéről írásos tájékoztatást kapott, b) 45. életévét betöltötte, c) rendelkezik az utolsó munkaviszony létesítésétől legalább 10 év folyamatos (megszakítás nélküli) MÁV-START Zrt.-vel, vagy a MÁV-START Zrt. által ilyennek elismert vasúti munkaviszonnyal, d) életkora vagy munkaviszonya alapján a MÁV-ÉVEK program feltételeinek nem felel meg, e) korhatár előtti ellátásra, teljes összegű öregségi nyugdíjra nem jogosult, f) vállalja, hogy a MÁV-ESÉLY program időtartama alatt elhelyezkedése érdekében együttműködik a Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció szervezettel, g) nyilatkozott, hogy belép a MÁV- ESÉLY programba és a részvételre vonatkozó engedély megadását követő 5 napon belül a munkáltatóval megköti a MÁV-ESÉLY programra vonatkozó megállapodást A MÁV-ESÉLY program kezdő napja a munkáltatói felmondásban rögzített utolsó munkában töltött napot követő nap. A MÁV-ESÉLY program időtartama alatt - amely valamennyi érintett esetében 3 hónap - a munkavállaló munkaviszonya fennmarad, de a munkáltatói jogkör gyakorló felmenti a munkavállalót a munkavégzés alól [Mt. 55. (1) k) pont] a munkahelykereséshez szükséges idő biztosítása céljából. Ezen időtartam alatt a munkavállaló a Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció szervezettel tartja a kapcsolatot. A munkavállaló a megállapodás megkötésének időpontjában érvényes - a KSZ 68. b) szerinti - távolléti díja mértékének megfelelő járandóságot kap havonta. 7 Amennyiben a program időtartama alatt a munkavállaló MÁV-START Zrt.-n belüli álláskeresése eredményes lesz, a munkavállaló MÁV-ESÉLY programban való részvétele megszűnik, a belső áthelyezés és a mindenkor hatályos besorolási, alapbér megállapítási utasítás szabályai szerint kerül módosításra a munkaszerződése. A munkavállaló részére a fennmaradó összeg nem kerül kifizetésre. Amennyiben a munkavállaló a program időtartama alatt a MÁV-START Zrt.-n kívül talál állást, a munkavállaló kezdeményezésére a MÁV-ESÉLY programban való részvétele közös megegyezéssel megszüntetésre kerül a programból hátralévő idő kifizetése nélkül. A megállapodás megkötését követően betegszabadságra, illetve táppénzre kiállított, betegállományba vételre jogosító orvosi igazolás alapján táppénzben töltött idővel a program időtartama nem növelhető. A MÁV-ESÉLY programban való részvétel a meghatározott időtartam elteltével megszűnik. A felmondási idő a MÁV-ESÉLY program leteltét követő napon kezdődik, és a munkavállaló munkaviszonya a felmondási idő leteltével megszűnik az Mt. és a KSZ szerinti járandóságok biztosításával. A részletes szabályok, nyilatkozati és megállapodási minta az 1/d - 1/f számú mellékletekben találhatók A MÁV-ESÉLY programban résztvevő munkavállaló pozíciója nem tölthető be, az így távozó munkavállaló létszáma nem pótolható. A humánpartner köteles a MÁV- ESÉLY program lezárulta után felmondásra kerülő munkavállaló pozícióját a munkaviszony megszűnésekor elhatárolni A hiánymentesen benyújtott kérelmek elbírálása a Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció szervezethez való beérkezést követő 10 napon belül történik meg (hiánypótlás esetén az elbírálás is hosszabb időt vesz igénybe).

8 4.2.7 Átjárhatóság a MÁV-ÉVEK és a MÁV- ESÉLY program között Az a MÁV-ESÉLY programban résztvevő munkavállaló, aki jogosulttá válik a MÁV- ÉVEK program igénybevételére és írásban kérelmezi, hogy legkésőbb a MÁV-ESÉLY programban töltött ideje 3. hónapja végén átkerüljön a MÁV-ÉVEK programba, átléphet abba, a 3 havi munkavégzés alóli felmentésből már felhasznált idő és járandóság beszámításával. Ebben az esetben a MÁV-ÉVEK program ideje alatt a munkavállalót a VBKJ juttatás csak a 90 napnak a MÁV-ESÉLY programban ténylegesen eltöltött idejével csökkentett időtartamára illeti meg. Az alanyi jogon járó SZÉP Kártya vendéglátás juttatást a MÁV-ESÉLY programban ténylegesen eltöltött hónapok időtartamával csökkenteni kell. A VBKJ juttatás csökkentett időtartamát és a csökkentett összegű alanyi jogon járó SZÉP Kártya vendéglátás juttatást a megkötendő MÁV-ÉVEK megállapodásban rögzíteni kell Atipikus foglalkoztatás A munkáltató működési körében felmerült okból (műszaki fejlesztés, technológiaváltás, az ügyviteli folyamatok átalakítása, hatékonyság növelés) történő munkaviszony megszüntetéssel veszélyeztetett munkavállalók esetében a munkáltató megvizsgálja a foglalkoztatás fenntartásának lehetőségét atipikus foglalkoztatás bevezetésével A Kollektív Szerződés munkaszerződés keretében történő megállapodásra bízza a részmunkaidős foglalkoztatást. A részletes szabályokat a 2. számú melléklet tartalmazza A távmunka egyesíti az információs és kommunikációs technológiát a rugalmas munkavégzési hellyel. A távmunka alkalmazásának lehetőségeit és részletes szabályait külön utasítás szabályozza A munkaerő-kölcsönzés olyan tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi. A kölcsönbeadó a 8 munkáltatói jogait, illetve kötelezettségeit a kölcsönvevővel megosztva gyakorolja. A MÁV-START Zrt. a munkaerő-kölcsönzés intézményét elsősorban diákmunkára (nyári menetrendhez kapcsolódóan), a tisztítási tevékenységre, valamint a gépészeti megrendelések megnövekedésekor alkalmazza Az idénymunka olyan munkavégzés, amely a nyújtott szolgáltatás természete miatt - a munkaszervezés körülményeitől függetlenül - évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy időpontjához kötődik, vagyis az idényszerűen felmerülő munkavégzésnek külső munkáltatón kívüli - okra visszavezethetőnek kell lennie, mégpedig oly módon, hogy a munkaszervezéssel a munkáltató semmiképpen sem ellensúlyozhatja a külső ok hatását. Ebben az esetben olyan objektív okról van szó, amely a munkáltatótól független, általa nem befolyásolható. A MÁV-START Zrt.-nél elsősorban az idegenforgalmi szezon idején használatos ez a foglalkoztatási konstrukció Képzési támogatás A MÁV-START Zrt. azon foglalkoztatási nehézséggel (a munkáltató működésével összefüggő okra alapított munkáltatói felmondásban) érintett munkavállalóknak, akiknek a munkáltató nem tud belső átképzéssel végzettségüknek, képzettségüknek, szakmai tapasztalatuknak, vagy egészségi állapotuknak megfelelő betölthető munkakört felajánlani, a munkáltató egy, legfeljebb 6 hónap időtartamú, a munkavállaló által kiválasztott külső (MÁV Zrt. szervezetén kívüli) képzésben való részvétel lehetőségét biztosítja. A munkaerő-piaci esélyeik növelését megcélzó intézkedés képzési költségei legfeljebb Ft összegben (tanfolyami díj, vizsgadíj, vagy regisztrációs költség) a munkáltatót terhelik. Ez a fajta képzési támogatás csak a Humánerőforrás igazgató előzetes engedélyével alkalmazható, a kérelmet a Humánerőforrás gazdálkodás és koordinációs vezetőhöz kell felterjeszteni.

9 A MÁV-START Zrt. által biztosított külső képzésben az a munkavállaló jogosult résztvenni, aki megfelel a következő feltételeknek: a munkáltató működésével összefüggő ok miatt munkáltatói felmondással érintett és a munkaerő-piaci szolgálat igénybevételének lehetőségéről írásos tájékoztatást kapott, a munkáltató nem tud belső átképzéssel megfelelő munkakört biztosítani, a felmentési idő kezdete előtt nyilatkozik a külső képzésben való részvételi szándékáról, nem érintett az ösztönzött nyugdíjazások, a MÁV-ÉVEK és a MÁV-ESÉLY programokban A Humánerőforrás fejlesztés szervezet munkatársa a felnőttképző intézmények képzéseit igénybe vevő érintett munkavállalók számára támogatást nyújt az egyéni elképzelések és az induló képzések lehetőségeinek összeegyeztetésében A munkavállaló a választott képző intézmény által hitelesített jelentkezési lapját a humánpartner számára eljuttatja, aki azt megküldi a munkáltatóval megkötött képzési megállapodással (3. sz. melléklet) együtt a Humánerőforrás fejlesztés szervezet számára A megkötött szerződések alapján a munkáltató számla ellenében közvetlenül a képző intézmény részére utalja a képzés költségeit. A képzés költségét terhelő adót és járulékokat a munkáltató fizeti. Amennyiben a képzés a munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése előtt vagy a munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése után kezdődött, de a képzési költség kifizetésre került a munkaviszony megszűnése előtt, akkor a munkavállalónak nem keletkezik személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége. A munkáltató fizeti az adót és járulékokat. A képzési költséget a 6998 (Képzési tám. létsz. leép.) bérelemen kell feladni. Amennyiben a képzés elkezdődött a munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése előtt vagy a munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése után kezdődött, de a képzési 9 költség kifizetésére csak a munkaviszony megszűnése után kerül sor, akkor a munkavállalónak személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezik. A munkáltatónak egészségbiztosítási hozzájárulás fizetési kötelezettsége keletkezik. A képzési költséget a 7000 (Képz.tám. létsz.leép.kilép) bérelemen kell feladni A képzésben való részvétel alatt a megállapodásban rögzített járandóságokon túl további juttatás nem illeti meg a munkavállalót. A képzési időtartam a munkaviszonyt nem érinti, így az nem minősül szolgálati időnek A humánpartner köteles a képzési támogatásban részesült munkavállaló munkaviszony megszűnésekor a megüresedő pozíciót elhatárolni Egyedi eljárás A Vezérigazgató egyedi esetekben - különös méltánylást érdemlő okból - az utasításban foglaltaktól eltérő, a munkavállaló javára kedvezőbb feltételek érvényesítését engedélyezheti. 4.3 Céltartalék képzés és feloldás A foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetésével kapcsolatban felmerülő személyi jellegű ráfordításokra (ösztönzött nyugdíjazás, MÁV-ÉVEK, MÁV-ESÉLY program, képzési támogatás) a valós eredmény megállapítása érdekében és az adózás előtti eredmény terhére a szükséges mértékben céltartalék képezhető, amennyiben ezekről a ráfordításokról a mérlegfordulónapon feltételezhető vagy bizonyos, hogy a jövőben felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük időpontja még bizonytalan. A humánpartner koordinátorok adatszolgáltatása alapján a Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció munkatársa összeállítja a szükséges adatokat a Kontrolling részére, s a Kontrolling egyrészt a mérlegkészítés időpontjáig - a hatályos számviteli szabályokat figyelembe véve és azzal összhangban - elkészíti és megküldi a céltartalék képzéshez szükséges analitikákat a MÁV SZK Zrt. Számvitelhez, másrészt a céltartalék feloldásához a számfejtést követően adja át a tényadatokat a MÁV SZK Zrt. Számvitel részére.

10 5.0 HIVATKOZÁSOK, BIZONYLATOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK, RENDELKEZÉSEK Jelen utasításra a Közszolgáltatási Szerződés előírást nem tartalmaz. 5.1 Hivatkozások évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról1 és a törvény végrehajtására kiadott 333/2011. (XII.29.) Korm. rendelet évi XC. törvény az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról és a törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 59/2014. (VI.16. MÁV-START Ért. 30.) sz. vezérigazgatói utasítás a távmunka működtetése a MÁV-START Zrt.-ben Együttműködési Megállapodás évre a MÁV-START Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról (29309/2015/START) 15/2015. (IV.21. MÁV-START Ért. 14.) sz. vezérigazgatói utasítás az alanyi jogon járó béren kívüli javadalmazásról 14/2015. (IV.21. MÁV-START Ért. 14.) sz. vezérigazgatói utasítás a választható béren kívüli javadalmazási rendszer működtetésének szabályozásáról Kollektív Szerződés 5.2 Módosítások Nincsenek. 5.3 Hatályon kívül helyezések Nincsenek. 5.4 A normatív utasítást tartalmazó MÁV- START Értesítő a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. részére megküldendő? Igen. 5.5 Vezérigazgatói meghatalmazás Jelen utasításhoz nem szükséges HATÁLYBA LÉPTETÉS Az utasítás a közzététel napján lép hatályba, de annak rendelkezéseit az Együttműködési megállapodás megkötésétől (2015. május 28.) kell alkalmazni. Az utasítás december 31. napjáig hatályos. Azon munkavállalók számára, akiknek a munkaviszonyának megszüntetésére évben az Együttműködési megállapodás megkötése előtt a munkáltató működésével összefüggő okra alapított munkáltatói felmondással került sor, de az Együttműködési megállapodás megkötésének napján még a felmondási idejüket töltötték, a MÁV-START Zrt. biztosítja az utasítás pontjában írt feltételek fennállása esetén, a munkavállalóval kötött megállapodás alapján, a felmondási idő félbeszakításával a MÁV- ESÉLY Program szerinti időtartamra a munkavégzés alóli mentesítés igénybevételének lehetőségét, illetve az utasítás pontjában írt feltételek fennállása esetén (valamint, amennyiben a munkavállaló megállapodásban hozzájárul a már közölt munkáltatói felmondás visszavonásához, a részére kifizetett végkielégítés visszafizetése mellett) a MÁV-ÉVEK Programban való részvétel lehetőségét, a felmondási idő végétől kezdődően, a végkielégítés hónapjai figyelembevételével. 7.0 MELLÉKLETEK 1/a számú melléklet: Tájékoztatás a MÁV-ÉVEK programról 1/b számú melléklet: Nyilatkozat a MÁV-ÉVEK programról 1/c számú melléklet: Megállapodás a MÁV-ÉVEK programról 1/d számú melléklet: Tájékoztatás a MÁV-ESÉLY programról

11 1/e számú melléklet: Nyilatkozat a MÁV-ESÉLY programról 11 1/f számú melléklet: Megállapodás a MÁV-ESÉLY programról 2. számú melléklet: A részmunkaidős foglalkoztatási formák részletes szabályai 3. számú melléklet: Megállapodás a képzési támogatás igénybevételéről Zaránd György s.k. vezérigazgató

12 12 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. VIG 1/a számú melléklet T Á J É K O Z T A T Á S A MÁV-ÉVEK PROGRAMRÓL a MÁV-START Zrt. munkavállalói részére A munkáltató működésével összefüggő ok miatt munkáltatói felmondással érintett munkavállalók részére a vasúti munkaviszonyban töltött életpálya méltányos lezárásának lehetőségét teremtette meg a MÁV-START Zrt. a gondoskodó eszközrendszer ezen formájával. A program konkrét célja a legalább 15 éves folyamatos (megszakítás nélküli) a MÁV-START Zrt.-vel, vagy a MÁV-START Zrt. által ilyennek elismert vasúti munkaviszonnyal rendelkező, a teljes öregségi nyugdíjra, korhatár előtti ellátásra még jogosultságot nem szerzett, létszámleépítésben érintett munkavállalók részére lehetőség biztosítása a szolgálati idő növelésére. Azon munkavállalókat érinti, akiknek legfeljebb a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban rögzített felmondási idő, végkielégítés, külön a MÁV- ÉVEK programhoz biztosított 3 hónap munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés és az ezek idejére járó szabadság időtartama hiányzik (életkorban és/vagy szolgálati időben) ahhoz, hogy korhatár előtti ellátásra vagy teljes összegű öregségi nyugellátásra jogosultságot szerezzenek. A MÁV-ÉVEK programot önként választhatja az a munkavállaló, aki egyidejűleg megfelel a következő feltételeknek: a) a munkáltató működésével összefüggő ok miatt a munkavállaló munkaviszonya munkáltatói felmondással megszüntetésre kerülne és a munkaerő-piaci szolgálat igénybevételének lehetőségéről írásos tájékoztatást kapott, és b) a programban való részvételi szándékra vonatkozó munkavállalói nyilatkozat benyújtásának időpontjában nem jogosult korhatár előtti ellátásra, vagy teljes összegű öregségi nyugdíjra, de ezekre a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban rögzített felmondási idő, végkielégítés, külön a MÁV-ÉVEK programhoz biztosított 3 hónap munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés és az ezekre az időkre járó szabadság időtartama leteltével, vagy azt megelőzően jogosulttá válik, és c) az utolsó munkaviszony létesítésétől legalább 15 év folyamatos (megszakítás nélküli) MÁV- START Zrt.-vel, vagy a MÁV-START Zrt. által ilyennek elismert vasúti munkaviszonnyal rendelkezik, továbbá d) hozzájárul határozatlan idejű munkaviszonya határozott időtartamra történő módosításához. A nyugellátásokra vonatkozó évi jogszabályok szerint öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a születési évének megfelelő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és legalább 20 év, öregségi résznyugdíjra pedig az, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és legalább 15 év szolgálati időt szerzett, továbbá a nők vonatkozásában életkortól független nyugdíjba menetelre - öregségi teljes nyugdíjra - az jogosult, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 18. (2a) - (2d) pontjaiban meghatározott jogosultsági idővel rendelkezik. A nyugdíjkorhatár 62 évről fokozatosan 65 évre nő, 2015-ben már csak az január 1-je előtt születettek esetében maradt meg a betöltött 62. életév. Az január december 31. között születettek vonatkozásában fél évekkel emelkedik a nyugdíjkorhatár, az 1957-ben vagy ezt követően születettek már 65 évesen mehetnek nyugdíjba.

13 13 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. VIG 1/a számú melléklet A MÁV-ÉVEK program lényege A munkáltató működésével összefüggő okra alapított felmondás esetén a munkavállalót a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban rögzített járandóságainak (felmondási idő, végkielégítés), valamint ezeken túlmenően további 3 hónap munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés járandóságok megfelelő időtartamra, és az erre az időszakra járó szabadsága időtartamára, de legfeljebb a korhatár előtti ellátásra, illetve teljes összegű öregségi nyugdíjra való jogosultságáig a munkavállaló munkaviszonya fennmarad, de mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól az Mt. 55. (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával. Ennek érdekében a munkaviszonyt - munkaszerződés módosítással - határozott időtartamúvá kell átalakítani a MÁV-ÉVEK program idejére. A résztvevő a MÁV-ÉVEK program időtartama alatt havonta kapja meg a megállapodás megkötésének időpontjában - a KSZ 68. b) pont szerint - megállapított havi távolléti díjának megfelelő mértékű juttatást. Öregségi nyugdíjra, illetve korhatár előtti ellátásra jogosulttá válás esetén a munkáltató és a munkavállaló köteles közös megegyezéssel megszüntetni a munkaviszonyt. Amennyiben a program ideje alatt a munkavállaló kezdeményezi a munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését (pl. más munkáltatónál kíván munkaviszonyba lépni), akkor ehhez a munkáltató köteles hozzájárulni. Ebben az esetben a programból hátralévő időre járó juttatást egyösszegben részére ki kell fizetni, amelyet a jogszabályban rögzített különadó számítása során figyelembe kell venni. Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya az Mt. 63. (1) bekezdésének a) pontja (munkavállaló halála) alapján megszűnik, úgy a munkavállaló részére a programban hátralévő időre járó juttatást az utolsó munkabérével együtt egyösszegben ki kell fizetni Járandóságok, egyben a MÁV-ÉVEK program hónapjainak száma Folyamatos MÁV-START Megnevezés munkaviszony 15 év 20 év 25 év 30 év Felmondási idő (nap) 60/90* Mt. szerinti végkielégítés (hó) KSZ szerinti végkielégítés (hó) Munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés (hó) [Együttműködési megállapodás pontja alapján)] Összesen (hó): öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül további végkielégítés (hó) + a MÁV-ÉVEK program alatti szabadság időtartama (munkanap) [egyénileg eltérő] * ha a munkáltatói felmondásra az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül kerül sor, akkor 90 nap

14 14 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. VIG 1/a számú melléklet A MÁV-ÉVEK program alatti szabadság időtartama a különböző jogcímek alapján járó juttatások időtartamának megfelelő, a táblázat szerinti hónapokra eső időarányos, az Mt (1)-(2) bekezdése szerint számolt szabadság, amit a MÁV-ÉVEK program hosszának kiszámításakor a megfelelő hónapok száma szerinti időtartamhoz naptár szerinti munkanapokban kell hozzá számítani. A programban történő részvételre kötendő megállapodás megkötésének időpontjáig a tárgyévi (és az esetlegesen korábbi évekre vonatkozó) szabadság járandóságot időarányosan a munkavállaló részére ki kell adni és ezen időpontig a munkavállaló köteles a munkakörét az erre előírt rendben átadni és a munkáltatóval elszámolni. A MÁV ÉVEK programban való részvételi szándékra vonatkozó nyilatkozat leadása napjától számított 15 munkanapon belül - támogatás és engedélyezés esetén - a megállapodást meg kell kötni. A MÁV ÉVEK program időtartama alatt a munkavállalót bérfejlesztés nem illeti meg, tekintettel arra, hogy részére a felmondás esetén járó juttatások havi értékével megegyező összeg, azaz a munkavállalónak a megállapodás időpontjában érvényes és a megállapodásban rögzített havi távolléti díja kerül kifizetésre. A MÁV ÉVEK program időtartama alatt a munkavállaló VBKJ keretösszegre való jogosultsága a Kollektív Szerződés pontja alapján a program első 90 napjára terjed ki (a MÁV-ÉVEK programban részt vevők a 91. naptól nem jogosultak a VBKJ igénybevételére, a VBKJ elszámolásukat a 91. napon kell elvégezni). A Kollektív Szerződés 69/A. 8. pontja alapján az alanyi jogon járó SZÉP Kártya vendéglátás juttatás is a MÁV ÉVEK program első 90 napja alatt illeti meg a programban résztvevő munkavállalót. Amennyiben a munkavállaló a MÁV-ESÉLY programból lép át a MÁV-ÉVEK programba, a MÁV-ÉVEK program ideje alatt a VBKJ juttatás csak a 90 nap MÁV-ESÉLY programban ténylegesen eltöltött idővel csökkentett időtartamára illeti meg a munkavállalót. Az alanyi jogon járó SZÉP Kártya vendéglátás juttatást a MÁV-ESÉLY programban ténylegesen eltöltött hónapok időtartamával csökkenteni kell. A VBKJ juttatás csökkentett időtartamát és a csökkentett összegű alanyi jogon járó SZÉP Kártya vendéglátás juttatást a megkötendő MÁV-ÉVEK megállapodásban rögzíteni kell (azaz az 1/c számú mellékletben szereplő megállapodást ennek alapján kell módosítani). Munkajogi vonatkozások A MÁV-ÉVEK program időtartama alatt a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól a munkáltató engedélye (Mt. 55. (1) bekezdés k) pontja) alapján, a kiesett időre az Mt 146. (2) alapján a közös megegyezéssel módosított munkaszerződésben rögzítettek szerint illeti meg díjazás. A programban részt vevő munkavállaló munkaviszonya nem szünetel, a munkajogi állományi létszámba beletartozik. A statisztikai állományi létszámból a munkavállalót a programba vétel első napjától törölni kell. A járandóságait a már statisztikai állományba nem tartozók (állományon kívüliek) adataiban kell elszámolni.

15 15 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. VIG 1/a számú melléklet TB vonatkozások A munkavállaló munkaviszonya a MÁV-ÉVEK program időszaka alatt fennáll, így a MÁV-ÉVEK program időtartama továbbra is biztosítási időnek és szolgálati időnek számít Betegszabadság és táppénz nem jár a keresőképtelenségnek arra a tartamára, amelyre a biztosított a teljes keresetét megkapja, s ez vonatkozik a MÁV-ÉVEK időtartamára is. A MÁV-ÉVEK programba való bekerülés módja A munkáltatói jogkör gyakorló a munkáltató működésével összefüggő ok miatt munkáltatói felmondással érintett munkavállaló részére köteles írásban felajánlani a MÁV-ÉVEK programban való részvétel lehetőségét, amennyiben a munkavállaló megfelel a MÁV-ÉVEK program valamennyi részvételi feltételének, egyúttal tájékoztatni őt a program szabályairól (1/b számú melléklet). A munkavállalónak jelen Tájékoztató kézhezvételétől számított 5 napon belül kell a csatolt Nyilatkozatot 2 példányban kitöltenie és visszajuttatnia a munkáltató részére. A MÁV-ÉVEK programban való részvételre vonatkozó nyilatkozat munkáltatói jogkör gyakorló részére történő átadásának határideje legkésőbb a tervezett munkaviszony megszüntetését megelőző 6. munkanap, de legfeljebb november 30., amelynek alapján sor kerülhet a megállapodás megkötésére. A lehetőséggel élni kívánó munkavállaló írásbeli nyilatkozatát követően határozatlan időre szóló munkaszerződése határozott idejűre módosul közös megegyezéssel. A MÁV-ÉVEK program időtartama alatt a munkavállaló havonta kapja meg a megállapodás megkötésének időpontjában megállapított havi távolléti díjának megfelelő mértékű juttatást (amelyet a Humánpartner rögzít az SAP-ba). A MÁVÉVEK programot elkezdők részére a szabadság generálást le kell tiltani (intézi: MÁV SZK Zrt. Humán szolgáltatás) A humánpartner köteles gondoskodni arról - a programban résztvevő együttműködésével - hogy a munkavállaló munkaviszonya megszűnjön a módosított munkaszerződésben foglaltak szerint. A humánpartner köteles a MÁV-ÉVEK program lezárultakor a megüresedő pozíciót elhatárolni. A MÁV-ÉVEK program előnyei: a juttatások hónapjai a szolgálati időt növelik, 100%-os távolléti díj, az öregségi nyugdíjra, korhatár előtti ellátásra való jogosultság időpontjáig hiányzó időtartam a MÁV-ÉVEK programban való részvétellel áthidalható, a MÁV-ÉVEK program végével a munkaviszony minden további intézkedés nélkül megszűnik. A kitöltendő Nyilatkozat jelen tájékoztatóhoz csatolva.

16 16 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. VIG 1/b számú melléklet Kitöltés után nem nyilvános NYILATKOZAT A MÁV-ÉVEK programról szóló Tájékoztatót átvettem. A MÁV-ÉVEK program szabályait megismertem, amelynek alapján alulírott. név..születési hely, idő... törzsszám lakcím nyilatkozom, hogy a MÁV-ÉVEK programban részt kívánok venni/ nem kívánok részt venni*. Jelen nyilatkozatom aláírásával tudomásul veszem, hogy a programban való részvételem érdekében - engedélyezés esetén- a munkáltatóval 5 munkanapon belül a megállapodást meg kell kötnöm. dátum:.., A nyilatkozatot átvettem:... Munkavállaló dátum:,... Munkáltató részéről * A megfelelő részt kérjük aláhúzni. Kitöltendő: 2 példányban Kapja: 1 pld. Munkavállaló 1 pld. Munkáltató

17 17 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. VIG 1/c számú melléklet Kitöltés után nem nyilvános MEGÁLLAPODÁS amelyet megkötöttek alulírott helyen és időben egyfelől a MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt. (Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt ), mint Munkáltató - a továbbiakban: Munkáltató -, másfelől. (... törzsszám,... születési év... hó... nap), mint Munkavállaló - a továbbiakban: Munkavállaló - az alábbi feltételekkel: 1. A Felek közösen megállapítják, hogy a Munkavállaló.. év hó. napjától áll határozatlan időtartamú munkaviszonyban a Munkáltató alkalmazásában. 2. A Felek rögzítik, hogy a Munkavállaló a Munkáltatótól kapott és a jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező tájékoztatás, valamint az általa részletesen megismert MÁV-ÉVEK programot tartalmazó utasítás alapján a Munkavállaló kezdeményezésére - korábbi írásbeli nyilatkozatával egyezően - részt kíván venni a programban. Erre tekintettel a Felek a munkaszerződést közös megegyezéssel, határozott utalással az Mt ban foglaltakra az alábbiak szerint módosítják. 3. A Felek a munkaviszonyt határozott időtartamúvá alakítják át. A munkaviszony... nap felmondási idő,... hónap Mt. és KSZ szerint számított végkielégítés, valamint az Együttműködési megállapodás 4.5 pontja alapján 3 hónap munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés, továbbá... munkanap, az előbbiekben meghatározott járandóságoknak megfelelő időarányos, az Mt (1)-(2) bekezdése szerint számított szabadság figyelembevételével (.év. hó.. napjáig állna fenn, de mivel a munkavállaló.év. hó.. napjától jogosult korhatár előtti ellátásra/teljes összegű öregségi nyugdíjra 1, ezért) munkaviszonya.év. hó.. napjáig áll fenn. A munkaviszony e napon külön intézkedés nélkül, az Mt. 63. (1) bekezdés c) pontja alapján megszűnik. A Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a MÁV-ÉVEK programban való részvételre és a munkaviszony határozott időtartamára tekintettel a munkaviszony megszűnésekor sem végkielégítés, sem felmondási idő, sem szabadság megváltás nem illeti meg. 4. A Munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Munkavállaló a határozott időtartam letelte előtt más munkáltatóval kíván munkaviszonyt létesíteni, a Munkavállaló írásbeli kérésének megfelelően a munkaviszonyt közös megegyezéssel megszünteti, egyidejűleg a programból hátralévő időre járó juttatást egyösszegben megfizeti. Az egyösszegben kifizetett összeg az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi XC. tv. alapján különadó alapnak minősülhet. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak a munkaviszony előzőek szerinti megszüntetésére, ha a Munkavállaló az Mt (1) bekezdés g) pontja szerint nyugdíjasnak minősül. 1 a megfelelő ellátás kiválasztandó

18 18 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. VIG 1/c számú melléklet Kitöltés után nem nyilvános 5. A Munkáltató a Munkavállalót a programban való részvétel teljes időtartamára a munkavégzési kötelezettség alól mentesíti. A munkavégzés alóli mentesítés időtartamára a Munkavállalót.. Ft/hó, azaz. Ft/hó díjazás illeti meg, amely összeget a Felek a Munkavállalónak a megállapodás megkötésének időpontjában érvényes távolléti díja alapján határozták meg. A járandóságok megfizetése havonta utólag, a munkáltatónál szokásos bérfizetési napon esedékes. A MÁV-ÉVEK program időtartama alatt a munkavállalót - tekintettel arra, hogy részére a felmondás esetén járó juttatások havi részletekben történő kifizetése az előzőek szerint meghatározott távolléti díjjal történik - bérfejlesztés nem illeti meg. A MÁV-START Zrt. Kollektív Szerződése értelmében a munkavállaló VBKJ keret összegre való jogosultsága a program első 90 napjára terjed ki, a 91. naptól nem jogosult a VBKJ igénybevételére. A MÁV-START Zrt. Kollektív Szerződése értelmében a munkavállalót az alanyi jogon járó SZÉP Kártya vendéglátás juttatás a program első 90 napja alatt illeti meg, azt követően nem jogosult az alanyi jogon járó SZÉP Kártya vendéglátás juttatásra. 6. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mt., a Kollektív Szerződés, valamint a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről szóló 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás hatályos szövegében foglaltakat kell alkalmazni. 7. A Felek rögzítik, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény esetleges változása miatti kedvezőtlen változásokat a MÁV-ÉVEK program lejártakor a Munkáltató nem tudja figyelembe venni, és a felek kifejezetten annak tudatában kötik meg a megállapodást, hogy a munkavállaló munkaviszonya a jelen megállapodás 3. bekezdésében rögzített időpontban minden további intézkedés nélkül megszűnik. 8. A jelen megállapodás. év.. hó.. napján lép hatályba. Kelt: (hely),. év. hó. nap.. Munkavállaló.. Munkáltató Előttünk, mint tanúk előtt: 1.). 2.).

19 19 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. VIG 1/d számú melléklet T Á J É K O Z T A T Á S A MÁV-ESÉLY PROGRAMRÓL a MÁV-START Zrt. munkavállalói részére A munkáltató működésével összefüggő ok miatt munkáltatói felmondással érintett 45 év feletti munkavállalók részére a munkahelykeresés, átképzés esélyének javítását segíti elő a MÁV-ESÉLY program. MÁV-ESÉLY program A MÁV-ESÉLY program konkrét célja a legalább 10 évi folyamatos MÁV-START munkaviszonnyal rendelkező, létszámleépítésben érintett 45. életévét betöltött munkavállalók részére munkahely keresésre hosszabb idő (szabadidő) biztosítása. A részvétel feltételei: Az a munkavállaló jogosult a MÁV-ESÉLY programban részt venni, aki egyidejűleg megfelel a következő feltételeknek: a) a munkáltató működésével összefüggő ok miatt munkáltatói felmondással érintett és a munkaerő-piaci szolgálat igénybevételének lehetőségéről írásos tájékoztatást kapott b) 45. életévét betöltötte, c) rendelkezik az utolsó munkaviszony létesítésétől legalább 10 év folyamatos (megszakítás nélküli) a MÁV-START Zrt.-vel, vagy a MÁV-START Zrt. által ilyennek elismert vasúti munkaviszonnyal, d) életkora vagy munkaviszonya alapján a MÁV-ÉVEK program feltételeinek nem felel meg, e) korhatár előtti ellátásra, teljes összegű öregségi nyugdíjra nem jogosult, f) vállalja, hogy a MÁV-ESÉLY program időtartama alatt elhelyezkedése érdekében együttműködik a Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció szervezettel, g) nyilatkozott, hogy belép a MÁV-ESÉLY programba és a részvételre vonatkozó engedély megadását követően 5 napon belül a munkáltatóval megköti a MÁV-ESÉLY programra vonatkozó megállapodást. A MÁV-ESÉLY program működésének elvei: A MÁV-ESÉLY program kezdő napja a munkáltatói felmondásban rögzített utolsó munkában töltött napot követő nap. A MÁV-ESÉLY program időtartama alatt - amely valamennyi érintett esetében 3 hónap - a munkavállaló munkaviszonya fennmarad, de a munkáltatói jogkör gyakorló felmenti a munkavállalót a munkavégzés alól [Mt. 55. (1) k) pont] a munkahelykereséshez szükséges idő biztosítása céljából. Ezen időtartam alatt a munkavállaló a Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció szervezettel tartja a kapcsolatot. A munkavállaló a megállapodás megkötésének időpontjában érvényes - a KSZ 68. b) szerinti - távolléti díja mértékének megfelelő járandóságot kap havonta. Amennyiben a program időtartama alatt a munkavállaló MÁV-START Zrt.-n belüli álláskeresése eredményes lesz, a munkavállaló MÁV-ESÉLY programban való részvétele megszűnik, a belső áthelyezés és a mindenkor hatályos besorolási, alapbér megállapítási utasítás szabályai szerint kerül módosításra a munkaszerződése. A munkavállaló részére a fennmaradó összeg kifizetésre nem kerül.

20 20 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. VIG 1/d számú melléklet Amennyiben a munkavállaló a program időtartama alatt a MÁV-START Zrt.-n kívül talál állást, a munkavállaló kezdeményezésére a MÁV-ESÉLY programban való részvétele közös megegyezéssel megszüntetésre kerül a programból hátralévő idő kifizetése nélkül. A MÁV-ESÉLY programban való részvétel a meghatározott időtartam elteltével megszűnik. A felmondási idő a MÁV-ESÉLY program leteltét követő napon kezdődik, és a munkavállaló munkaviszonya a felmondási idő leteltével megszűnik az Mt. és a KSZ szerinti járandóságok biztosításával. A MÁV-ESÉLY program időtartama alatt a munkavállaló kapcsolatot tart a Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció szervezettel az álláskeresés érdekében. Eredményesség esetén - illetve ennek hiányában a program időtartamának letelte előtt 5 nappal a Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció munkatársa értesíti az illetékes munkáltatói jogkör gyakorlót és humánpartnerét, aki a további ügyintézést - áthelyezést vagy munkáltatói rendes felmondást végzi. A MÁV-ESÉLY programra vonatkozó eljárásrend A munkáltató működésével összefüggő ok miatt munkáltatói felmondással érintett és a munkaerőpiaci szolgálat igénybevételének lehetőségéről írásos tájékoztatást kapott munkavállalónak jelen Tájékoztató kézhezvételétől számított 5 napon belül kell a csatolt Nyilatkozatot 3 példányban kitöltenie és visszajuttatnia a munkáltatói jogkör gyakorló részére. A lehetőséggel élni kívánó munkavállaló írásbeli nyilatkozatának engedélyezését követő 5 napon belül a MÁV-ESÉLY programba kerülésről szóló megállapodást meg kell kötni. A munkáltatói jogkör gyakorló a megállapodás megkötését követő munkanapon a humánpartner útján eljuttatja a megkötött megállapodás 1-1 példányát a Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció szervezethez és a Humánszolgáltatóhoz. A humánpartner a megállapodás megkötésének időpontjában érvényes távolléti díjat rögzíti a SAPba, a Humánszolgáltató pedig elvégzi a szükséges további SAP beállításokat (VBKJ korlátozás, szabadság beállítás, stb.). A MÁV-ESÉLY program időtartama alatt az érintett részére saját eszközeivel és módszereivel segíti elő a Humánerőforrás gazdálkodás és koordináció az álláskeresést. A MÁV- ESÉLY programban való részvételre vonatkozó nyilatkozat munkáltatói jogkör gyakorló részére történő átadásának határideje legkésőbb a tervezett munkaviszony megszüntetését megelőző 6. munkanap, de legfeljebb november 30., amelynek alapján sor kerülhet a megállapodás megkötésére. A megállapodás megkötését követően betegszabadságra, illetve táppénzre kiállított betegállományba vételre jogosító orvosi igazolás alapján táppénzben töltött idővel a program időtartama nem növelhető.

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya

A Kollektív Szerződés hatálya I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés hatálya 1. 1. A Kollektív Szerződés hatálya a 2. pontban foglaltak kivételével kiterjed a MÁV-START Zrt. munkáltatóra, annak valamennyi munkavállalójára

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 / 202 2016.03.29. 10:55 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok

Részletesebben

Egyszerűsített foglalkoztatás

Egyszerűsített foglalkoztatás 2009. évi CLII. törvény 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 87/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 8/2010. (III. 18.) PM rendelet 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet Gábriel Péter BKIK 2010. gabriel.peter@bkik.hu

Részletesebben

Javadalmazási Politika

Javadalmazási Politika 5/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat Szövetkezeti Hitelintézetek, a Takarékbank és az összevont felügyelet alá tartozó Javadalmazási Politika Hatályba lépés idıpontja: Takarékbank Zrt. és a Takarékbank

Részletesebben

Árvaellátás... 4. Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6. Öregségi nyugellátás... 11. Özvegyi járadék... 13. Özvegyi nyugellátás...

Árvaellátás... 4. Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6. Öregségi nyugellátás... 11. Özvegyi járadék... 13. Özvegyi nyugellátás... Árvaellátás... 4 Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6 Nők kedvezményes nyugdíja... 9 Öregségi nyugellátás... 11 Özvegyi járadék... 13 Özvegyi nyugellátás... 15 Rokkantsági járadék... 17 Szülői nyugdíj...

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HUNGAROCONTROL MAGYAR LÉGIFORGALMI SZOLGÁLAT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A példány sorszáma:. A példány tulajdonosa:. ÁLTALÁNOS RÉSZ A HungaroControl Zrt. működésére

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC ZRT.

SCHNEIDER ELECTRIC ZRT. KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2009. ÉVI EGYSÉGES SZERKEZETBEN SCHNEIDER ELECTRIC ZRT. -1- Bevezetı A Részvénytársaság és a munkavállalók munkaviszonyból eredı jogait és kötelességeit általános érvénnyel a Munka

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2016.

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2016. TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2016. 1 1 Bevezető... 3 2 A VBKJ keretösszeg... 3 3 A VBKJ rendszer főbb alapelvei... 3 4 Nyilatkozattétel ideje,

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM 2015/40. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2015. (X. 02. MÁV-START Ért. 40.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók munkaidő nyilvántartásának szabályozásáról szóló

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

Családpolitikai Szótár

Családpolitikai Szótár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Családpolitikai Szótár A család az emberi élet legfontosabb közössége: az ember itt tanulja meg először, hogyan viszonyuljon

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ OMMF 2009. MÁRCIUSI HÍRLEVELE. Külföldiek foglalkoztatása és munkavállalása a Magyar Köztársaság területén. a jogszabály - változások után

AZ OMMF 2009. MÁRCIUSI HÍRLEVELE. Külföldiek foglalkoztatása és munkavállalása a Magyar Köztársaság területén. a jogszabály - változások után AZ OMMF 2009. MÁRCIUSI HÍRLEVELE Külföldiek foglalkoztatása és munkavállalása a Magyar Köztársaság területén a jogszabály - változások után A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 1/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a mérési és ellenőrzési célból történő díjtalan utazásról szóló NFM engedélyről...

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

A társadalombiztosítási jog 2012

A társadalombiztosítási jog 2012 A társadalombiztosítási jog 2012 A társadalombiztosítás az állam által működtetett szociális ellátási rendszer része. Az az intézmény, amelyben az állam a társadalom meghatározott rétegéhez tartozó tagjait

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt. K&H személyi kölcsön törlesztési biztosítás csoportos hitelfedezeti biztosításának ügyféltájékoztatója és biztosítási feltételei

A K&H Biztosító Zrt. K&H személyi kölcsön törlesztési biztosítás csoportos hitelfedezeti biztosításának ügyféltájékoztatója és biztosítási feltételei K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (+36 1) 328 9000 fax: (+36 1) 328 9696 Budapest 1851 kh.hu bank@kh.hu A K&H Biztosító Zrt. K&H személyi kölcsön törlesztési biztosítás csoportos

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2016 2 Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola), mint munkáltató valamint a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (továbbiakban:

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA

13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA AZ ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA a Rendırség személyi állományának 2010. évi cafeteria juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról A fegyveres szervek

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Ikt. sz.: 362/300/32-2/202. 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakás eladásának feltételeiről 16/2005. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

Tanácsadási terület:

Tanácsadási terület: Tanácsadási terület: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának,

Részletesebben

K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (+36 1) 328 9000 fax: (+36 1) 328 9696 Budapest 1851 kh.hu bank@kh.hu

K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (+36 1) 328 9000 fax: (+36 1) 328 9696 Budapest 1851 kh.hu bank@kh.hu K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (+36 1) 328 9000 fax: (+36 1) 328 9696 Budapest 1851 kh.hu bank@kh.hu A K&H Biztosító Zrt. K&H jelzáloghitel törlesztési és hitelfedezeti biztosításra

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Munkaviszony létesítése, a munkaszerződés a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján

Munkaviszony létesítése, a munkaszerződés a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján Munkaviszony létesítése, a munkaszerződés a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján Időállapot: 2014-07-01-2014-12-31 Szerző: Dr.Zatik Levente, Lektor: Zatik László, Módosítva: 2014-06-28 16:03:46 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. törvényjavaslat

T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT törvényjavaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról Ellenjegyezte

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. április 29-i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. április 29-i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának megalkotására, valamint

Részletesebben

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016.

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. A lakóingatlanok hosszabb-rövidebb időre történő hasznosításának legelterjedtebb módozatai a tartósabb jellegű bérbeadás, de egyre

Részletesebben

A foglalkoztatást előseg. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március

A foglalkoztatást előseg. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március A foglalkoztatást előseg segítő aktív v munkaerő-piaci eszközök, k, támogatt mogatások Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március Munkaadó számára nyújtható támogatások

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15.

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16239 Tartalomjegyzék Generali Egészségprogram

Részletesebben

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice, Azonosító: 1/2016 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 8. Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Személyi hatály: Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NYUGDÍJRENDSZERE (1997-2013) 2013. Október 5-7.

MAGYARORSZÁG NYUGDÍJRENDSZERE (1997-2013) 2013. Október 5-7. MAGYARORSZÁG NYUGDÍJRENDSZERE (1997-2013) 2013. Október 5-7. 1 TARTALOM: I. Előzmény 1997-(röviden) 1. MAGÁNNYUGDÍJ RENDSZER II. NYUGDÍJREFORM FOLYAMATOK MAGYARORSZÁGON 2009-2013 1. KORHATÁREMELÉS 2. MAGÁNNYUGDÍJ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

2015/4. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

2015/4. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2015/4. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal 1/2015. (II. 02. MÁV-START Ért. 4.) sz. vezérigazgatói munkautasítás a beszerzési folyamatok gyorsításáról... 2 Egyéb közlemények ÉRTESÍTŐ 1/2015. (II. 02.

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

Közvetítői Szabályzat

Közvetítői Szabályzat Közvetítői Szabályzat Szabályzat kódja KSZ Hatálybalépés 2015.07.08. Utolsó módosítás Új szabályzat Érvényesség Visszavonásig Verziószám 1/2015 Szabályozási szakmai felelős Versenyigazgatóság Szabályozási

Részletesebben

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató 1. szám MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 1/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

TÁRGY: Ajánlat komplex könyvvizsgálati tevékenység elvégzésére a 2016 évre vonatkozóan

TÁRGY: Ajánlat komplex könyvvizsgálati tevékenység elvégzésére a 2016 évre vonatkozóan KISGYÖRGY ILONA Bejegyzett okleveles könyvvizsgáló Magyar Könyvvizsgálói Kamara *006901* Diósd Város Önkormányzat 2049 Diósd, Szent István tér 1. TÁRGY: Ajánlat komplex könyvvizsgálati tevékenység elvégzésére

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JuN 14. T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefügg ő átmeneti rendelkezésekr

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele. 2014. szeptember 15.

K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele. 2014. szeptember 15. K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele 2014. szeptember 15. ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy biztosítási

Részletesebben

2014/30. SZÁM TARTALOM

2014/30. SZÁM TARTALOM 2014/30. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 58/2014. (VI. 16 MÁV-START Ért. 30) sz. vezérigazgatói utasítás a Szervezettel (G4S Készpénzlogisztikai Kft. - vel) történő készpénzbeszállítás szabályozásáról...

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

Válaszok. Válasz A: A Polgári Törvénykönyv tartalmazza. Válasz B: A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szólót törvény tartalmazza.

Válaszok. Válasz A: A Polgári Törvénykönyv tartalmazza. Válasz B: A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szólót törvény tartalmazza. Kérdések Válaszok Válassza ki, hogy a következő meghatározás az alábbiak közül melyik fogalomnak felel meg! Az az esemény, amelynek a bekövetkezése esetén a biztosító az életbiztosítási szerződés alapján

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Hatáskör, illetékesség

Hatáskör, illetékesség 1 / 46 2016.03.29. 11:01 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 2016.01.01 59 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata.

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás Készítés: 2016.01.05. Hatályba lépés: 2016.02.15. Utolsó ÁSZF módosítás: 2015.10.19. Internet-hozzáférés-, ellátási szolgáltatás PROXYNET Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához ÚTMUTATÓ a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2010. február 23. Utolsó módosítás dátuma: 2010. április 12. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom 1. BEVEZETÉS... 2 2. FOGALMAK... 2 3. A SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK... 3 4. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY

Részletesebben

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata 2013. október 30. 1 / 68 oldal TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ

Részletesebben

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan Pécs Megyei Jogú Város Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása TIOP 3.2.3.A-13/1 Tartalomjegyzék Előszó... 4 1. A lakásfenntartási

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2015/36. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal A MÁV-START Zrt. VBKJ rendszer keretében választható lakáscélú támogatás lakáshitel visszafizetéséhez, törlesztéshez történő igénylésével, illetve felhasználásával

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé Szíjártó Ildikó Dr. Veres Gábor Felelős kiadó: Dr.

Részletesebben

I. Fejezet Üzletek és egyéb zenefelhasználók által fizetendő jogdíjak

I. Fejezet Üzletek és egyéb zenefelhasználók által fizetendő jogdíjak H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 7443 III. Fejezet A jogdíjközlemény időbeli hatálya A fenti jogdíjközlemény 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig hatályos. ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek PETE FERENC E.V... szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Bősárkány, Dénesfa, Hidegség, Iván, Ikervár,

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvér l TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0044 Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény

Részletesebben

Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján

Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján ÁLTALÁNOS MEGJEGYEZÉSEK AZ ILO ÉSZREVÉTELEKBEN 1. Az ILO megjegyzi, hogy az ILO észrevételek hiánya a Memorandumban nem említett

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádióműsorelosztási

Részletesebben