2014/13. SZÁM TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014/13. SZÁM TARTALOM"

Átírás

1 2014/13. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 3/2014. (II. 24. MÁV-START Ért. 13.) sz. díjszabási rendelkezés a MÁV-START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok és utazási jogosultságot is biztosító felügyeleti igazolvány leírása, érvényessége és ellenőrzése... 2 Egyéb közlemények A 2014/6. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően kiadásra került díjszabási rendelkezések... 17

2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 3/2014. (II. 24. MÁV-START Ért. 13.) sz. díjszabási rendelkezés a MÁV-START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok és utazási jogosultságot is biztosító felügyeleti igazolvány leírása, érvényessége és ellenőrzése 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja az egyes vasúti utazási kedvezményekről szóló 57/2009. (X.20.) KHEM rendeletben foglaltaknak megfelelő, a MÁV-START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok és utazási jogosultságot is biztosító felügyeleti igazolvány használata és ellenőrzése során követendő eljárások szabályozása. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Jelen utasítás hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. valamennyi, a vasúti utazási kedvezményre jogosító igazolvány kiállításában, használatában és kezelésében részt vevő szervezeti egységére és munkavállalójára. Jelen rendelkezést kell alkalmazni a saját jogú, hozzátartozói nyugellátásban, illetve egyéb nyugdíjszerű társadalombiztosítási ellátásban részesülő jogosult és igényjogosult hozzátartozója és az egyéb jogcímen vasúti utazási kedvezményre jogosult személyek utazási igazolványaira. 2.2 Az utasítás jóváhagyásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV-START Zrt. Értékesítési igazgatója a felelős. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1. MÁV-START MK: MÁV-START Zrt. Üzletszabályozás és menetkedvezmény szervezet (1087 Budapest Kerepesi út 3.) AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 Igazolványtípusok: Vasúti utazási igazolvány (továbbiakban utazási igazolvány) o éves érvényesítésű o az utazási igazolvány érvényességi idején belül határozatlan időtartamú o vasúti utazási és felügyeleti igazolvány o ideiglenes vasúti utazási igazolvány o 40. mintaszámú szabadjegy Felügyeleti igazolvány2 (továbbiakban F2 igazolvány) 4.2 Az utazási igazolványok mintája Az utazási igazolványok mintáját, leírását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A tól kibocsátott utazási igazolványok arculata az ideiglenes utazási igazolványok kivételével - eltér a ben gyártott kártyákétól. 4.3 Az utazási igazolványok gyártása, bevonása Az utazási igazolványok gyártatása a MÁV-START Zrt. hatásköre, az utazási igazolványok a MÁV-START Zrt. tulajdonát képezik, a jogosult az utazási kedvezmény igénybevételéhez használhatja Jogosultság megszűnése, illetve elveszett igazolvány megtalálása esetén a MÁV-START Zrt.-nek kell az utazási igazolványokat leadni A jogosultság megszűnése után le nem adott, illetve elveszett, ellopott utazási igazolványokról a MÁV-START Zrt. MK folyamatos tiltó listát ad ki a jegyvizsgálók részére, amely alapján az utazási igazolvány bevonásra kerül. 4.4 A 40. mintaszámú szabadjegy kiállítása, használata, nyilvántartása A szabadjegy kizárólag a MÁV Zrt. és MÁV-START Zrt. munkavállaló részére állítható ki legfeljebb 30 napra az alábbi esetekben: újfelvételes dolgozó részére az ideiglenes utazási igazolvány kiérkezéséig, elveszett igazolvány esetében az új igazolvány átadásáig, munkaviszony megszűnése esetén a munkavállaló hazajutásához.

3 4.4.2 A szabadjegyet MÁV-START MK tartja készletben és a kiállításhoz biztosítja azt a MÁV SZK Zrt. Humán szolgáltatás részére. A szabadjegy új mintáját, leírását és nyilvántartására, átadására, elszámolására vonatkozó előírásokat az 1. sz. melléklet V. pontja tartalmazza március 1-től csak a mellékletben szereplő új típusú szabadjegy jogosít utazásra A szabadjegy névre szóló, 1 fő részére állítható ki és a személyazonosságot igazoló fényképes igazolvány bemutatása mellett érvényes A szabadjegy a munkavállaló lakóhelye állomásáról a munkahelye állomására állítható ki, csak a rajta feltüntetett viszonylatban érvényes A szabadjegy a kiállítás napját számítva első napnak legfeljebb a 7. nap óráig érvényes A szabadjegy valamennyi rovatát ki kell tölteni, utazási viszonylatként csak a MÁV-START szolgáltatási területe jelölhető meg. Kiállítást követően le kell bélyegezni, a Tőlap a kiállítóé marad, míg a Menetjegy példányt a munkavállaló részére kell kiadni A szabadjegy kizárólag 2. kocsiosztályra érvényes, 1. kocsiosztályon a teljesárú kocsiosztály-különbözeti jegy megváltásával vehető igénybe Feláras vonat igénybevétele esetén a felárat meg kell fizetni, kerékpár díjmentesen nem szállítható A szabadjeggyel az utazás nem szakítható meg, hosszabb út részbeni fedezésére nem használható fel Különvonaton a szabadjegy nem érvényes. A szabadjegyet az első utazás megkezdése előtt a jegypénztárnál le kell bélyegeztetni. A bélyegzés elmulasztása esetén (ha a jegypénztári szolgálat nem üzemel), a vonaton a jegyvizsgáló dátum és vonatszám rájegyzésével az állomás név- és keletbélyegző mezőben azt pótolja Az érvénytartam lejáratát követően a szabadjegyet 7 napon belül a kiállító Humán Szolgáltató részére vissza kell szolgáltatni Munkaviszony megszűnése miatt a munkavállaló hazajutásához az utolsó munkában töltött munkanapra kiállított (érvényes) szabadjegyet a volt munkavállalónak a következő munkanap postára kell adnia az azt kiállító szervezet részére A szabadjegy visszaszolgáltatásának elmulasztása esetén a munkavállaló a szabadjegyen feltüntetett viszonylatnak megfelelő 7 db teljesárú oda és vissza útra szóló menetjegy árát köteles megfizetni. 4.4 IDEIGLENES vasúti utazási igazolvány kiállítása Ideiglenes vasúti utazási igazolványt az utazási igazolvány legyártásának idejére a MÁV-START MK állíthat ki A kiállítás feltétele, hogy az igényjogosult megigényelje a MÁV-START Zrt által kibocsátott vasúti utazási igazolványt a 39/2013.(XI.05. MÁV-START Ért. 30.) sz. VIG utasításban foglaltaknak megfelelően. Az igényléssel egyidejűleg kiállított ideiglenes vasúti utazási igazolványhoz is le kell adni egy db 4x4 cm-es fényképet Az ideiglenes vasúti utazási igazolvány kiállításakor megfizetett kiállítási díj fedezi a vasúti utazási igazolvány kiállítási díját is, de nem fedezi az éves érvényesítési díjat, amelyet tárgyévenként egyszer minden jogosult köteles megfizetni Az ideiglenes vasúti utazási igazolvány kiállításakor valamennyi rovatot ki kell tölteni. Az igazolvány az előoldalon feltüntetett kiállítási időtől érvényes. A hátoldalon az érvényesítési rovatba azt az időpontot kell bejegyezni, ameddig az igazolvány utazásra jogosít. Ezt az időpontot a kiállító szükség szerint további 5 alkalommal meghosszabbíthatja, de annak érvényessége a kiállítástól számított 1 éven túl nem terjedhet. Az érvényesítéssel egyidejűleg a MÁV-START MK-nak saját bélyegző lenyomatát is alkalmaznia kell úgy, hogy az az érvényességi időpontot ne takarja el.

4 4.5.5 Az ideiglenes vasúti utazási igazolványon a fényképet védőfóliával kell ellátni úgy, hogy az a fényképet teljes egészében lefedje A kiadott ideiglenes vasúti utazási igazolványról a MÁV-START MK nyilvántartást vezet az igazolványon feltüntetett adatokkal. 4.5 Az utazási igazolvány használatának legfontosabb szabályai (a 40. mintaszámú szabadjegy kivételével): Az érvényes utazási igazolvány a MÁV-START Zrt. szolgáltatási területén, a GYSEV Zrt. szolgáltatási területén, a MAHART PassNave Személyhajózási Kft menetrendszerinti kiránduló hajójáratain (kivéve: szárnyashajó) a Balatoni Hajózási Zrt. menetrendszerinti járatain regisztrációs jegy váltása mellett, az AEV MÁV-START Zrt. Közforgalmú menetrendjének sz. menetrendi mezőiben meghirdetett vonatain jogosít díjmentes utazásra, A jogosult használó legfeljebb az igazolványon megjelölt kocsiosztályon utazhat díjmentesen. A 2. kocsiosztályra érvényes utazási igazolvánnyal rendelkező utas 1. kocsiosztályon a teljesárú 2-1. kocsiosztálykülönbözet megfizetése mellett utazhat Feláras vonat igénybevétele esetén az utazási igazolvány jogosult használója köteles a felárat megváltani az alábbi kivétellel: a 9 számjeggyel kezdődő sorszámú vasúti utazási és felügyeleti igazolvány bármely feláras vonat felár megfizetése nélküli igénybe vételére jogosít, a gyorsvonati pótjegy váltása alóli kivételeket a 104/2013. DR számú díjszabási rendelkezés tartalmazza Az utazási igazolvány alapján kerékpár díjmentesen nem szállítható A jogosult használó köteles a személyszállítási közszolgáltatás igénybevétele során (felár váltása, utazás) az utazási igazolványt magánál tartani, a vasúti személyzet részére kérésre átadni és személyazonosságát igazolni Az utazási és felügyeleti igazolvány használója az utazási kedvezményen túl jogosult: a MÁV Csoportba tartozó társaságok területére belépni, ott tartózkodni, a saját gazdasági társaságába tartozó munkavállalókat érintő ügyekben ellenőrzést tartani, beszámoltatatni, jelentést, adatszolgáltatást kérni, a zavartalan munkavégzéshez szükséges intézkedéseket megtenni, a szolgálatképességet ellenőrizni, valamint a munkavégzéstől eltiltani a hatályos munkavédelmi szabályzat szerint Az oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek maximum a 25. életéve betöltése napjáig jogosult (kivéve a tartósan beteg gyereket) a vasúti utazási igazolvány használatára, ezt követő naptól jogosultsága megszűnik, az igazolvány további használatára méltányosságból sincs lehetőség A 18 éven felüli, tanulói/hallgatói jogviszonnyal rendelkező eltartott gyerek jogosultságát félévente (márciusban és októberben) iskolalátogatási igazolás leadásával igazolni kell. A tanulói/hallgatói jogviszony megszűnésekor az igazolványt a munkáltatónak le kell adni. Ha az iskolalátogatási igazolás leadása vagy a jogviszony megszűnésekor az igazolvány leadása elmarad, az igazolvány letiltásra kerül Az igényjogosult hozzátartozó az utazási kedvezményt munkába járáshoz nem veheti igénybe. 4.6 Az utazási igazolványok érvényessége, ellenőrzése Az utazási igazolványok az érvényesség kezdetétől max. 5 évig használhatóak, illetve újraérvényesíthetőek Az éves érvényesítésű utazási igazolványok az érvényesítést követően a tárgyévet követő év január 31-ig érvényesek A 9 számjeggyel kezdődő sorszámú vasúti utazási és felügyeleti igazolvány visszavonásig érvényes.

5 4.7.4 A vasúti utazási igazolványok érvényesítése a 39/2013.(XI.05. MÁV-START Ért. 30.) sz. VIG utasításban foglaltaknak megfelelően történik. A nem érvényes igazolványok tiltólistára kerülnek Az igazolványok ellenőrzése során kiemelt figyelmet kell fordítani: az igazolvány sértetlenségére, biztonsági elemek meglétére, (nem kell figyelembe venni, ha a fénykép jobb sarkán található kinegram lekopott), az igazolvány érvényességi idejére (kiállítástól még nem telt el 5 év), az igénybe vehető kocsiosztályra, az igazolványon szereplő név és felmutatója személyazonosságának egyezőségére, az igazolvány nem szerepel-e a tiltólistában Jogtalan használat esetén a jogosulatlanul igénybe vett utazási igazolványt felmutató utas részére a jegyvizsgáló az Üzletszabályzatban és Díjszabásban meghatározott díjakat (menetdíj + jogtalan használat pótdíja) számolja fel és az utazási igazolványt bevonja Jogtalan használat esetén a Díjszabás szerinti követelés kerül kiszabásra, a követelés méltányossági mérséklésére nincs lehetőség Az ellenőrzés során bevont utazási igazolvány csak akkor adható vissza, ha a bevonáskor kiállított utasleadási lapokon elszámolt összeg rendezése megtörtént (befizetésre került az összeg vagy az utasleadási lapot törölték) A MÁV-START az okirattal való visszaélés esetén rendőrségi feljelentést tesz. 4.7 A Felügyeleti igazolvány 2 használata, érvényessége, ellenőrzése Az F2 igazolvány mintáját és leírását a 2. sz. melléklet tartalmazza Az érvényes F2 igazolvány felmutatója jogosult a MÁV Csoportba tartozó társaságok területére belépni, ott tartózkodni, a MÁV és a GYSEV vonalain közlekedő valamennyi személyszállító vonat beleértve a feláras és a díjszabási korlátozással közlekedő vonatokat is bármely kocsiosztályán díjmentes utazásra, előzetes helybiztosítással is Az F2 igazolvány a kiadásától kezdődően 5 éves időkorlát nélkül visszavonásig érvényes Az F2 igazolvány használatára és ellenőrzésére a 4.5 és 4.6 pont rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell. 4.9 Adatkezelés a vasúti utazási igazolványok igénylése, érvényesítése, ellenőrzése során A jogosult használó személyes adatait a vasúti utazási igazolvány vasúti utazási kedvezményre jogosultak számára történő biztosítása céljából a MÁV-START Zrt. a évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően az adatkezelés megkezdése előtt az érintett Infotv. által előírt előzetes tájékoztatását követően az érintett hozzájárulásával kezeli. A jogosult használó a MÁV-START Zrt.-nél tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, és a kötelező adatkezelés kivételével- személyes adatainak törlését vagy zárolását. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok megismerésére jogosultak az igazolvány igénylésében, érvényesítésében, rendelkezésre bocsátásában illetve bevonásában és használatának ellenőrzésében részt vevő MÁV-START Zrt. munkavállalói. 5.0 HIVATKOZÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 5.1 Hivatkozás évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 22/2013. (III. 29. MÁV Ért. 10.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a Felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának rendjéről.

6 A nem szabályozott kérdésekben a MÁV- START Zrt. Üzletszabályzatának és Díjszabásának előírásait, valamint a MÁV- START Zrt által kibocsátott vasúti utazási igazolványok igényléséről és használatáról szóló 39/2012.(XI. 05. MÁV-START Ért. 30.) sz. VIG utasításban foglaltakat kell alkalmazni Hatályon kívül helyezés Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 30/2013. DR sz. díjszabási rendelkezés A MÁV-START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok érvényességéről és ellenőrzéséről. Jelen rendelkezés életbeléptetésével a C. 52. sz. Menetkedvezményi Utasítás 40 mintaszámú szabadjegyre vonatkozó rendelkezéseit hatályon kívül helyezzük. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS A rendelkezés február 1-jén lép hatályba és visszavonásig hatályos. 7.0 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: Utazási igazolvány mintája, leírása 2. sz. melléklet: Felügyeleti igazolvány 2 mintája, és leírása Zaránd György s.k. értékesítési igazgató

7 Utazási igazolványok leírása, mintája 7 1. sz. melléklet I es kibocsátású Vasúti utazási igazolvány Egyedi gyártású, 3D-s hologrammal és vonalkóddal ellátott 85,60x53,98x0,76 mm méretű lézergravírozott plasztikkártya. Előlap MÁV-START logó Név Egyedi sorszám Fénykép Kocsiosztály Igazolvány megnevezése Érvényesség kezdete MÁV-START hologram Hátlap Éves érvényesítés felülete Tájékoztató szöveg Egyedi vonalkód

8 II as kibocsátású Vasúti utazási igazolvány Egyedi gyártású, 3D-s hologrammal és QR kóddal ellátott 85,60x53,98x0,76 mm méretű lézergravírozott plasztikkártya. Előlap 8 MÁV-START logó Igazolvány megnevezése Érvényesség kezdete Fénykép MÁV-START hologram Név Egyedi sorszám Kocsiosztály QR-kód Hátlap Tájékoztató szöveg

9 III as kibocsátású Vasúti utazási és felügyeleti igazolvány Egyedi gyártású, 3D-s hologrammal és QR kóddal ellátott 85,60x53,98x0,76 mm méretű, thermo nyomással megszemélyesített plasztikkártya. Előlap 9 Felügyeleti sávok Igazolvány megnevezése MÁV-START logó Név, beosztás, társaság Fénykép (színes) MÁV-START hologram Érvényesség kezdete Egyedi sorszám Kocsiosztály QR-kód Hátlap Tájékoztató szöveg

10 10 Egyedi sorszámozás Az egyedi sorszám 12 karakterből áll: Kocsiosztály és státuszkódok 1. szám: Kocsiosztály és státusz 1 Munkavállaló 1. osztály 2 Munkavállaló 2. osztály 3 Munkavállaló hozzátartozója 1. osztály 4 Munkavállaló hozzátartozója 2. osztály 5 Nyugdíjas 1. osztály 6 Nyugdíjas 2. osztály 7 Nyugdíjas hozzátartozója 1. osztály 8 Nyugdíjas hozzátartozója 2. osztály 9 Felügyeleti jogosultsággal rendelkező vezető 1. osztály

11 MÁV-START Zrt. 002 MÁV Zrt. 003 MÁV-START Zrt. 004 MÁV-START Zrt. 005 RAIL CARGO HUNGARIA Zrt. 102 MAHART Passnave 103 BAHART Földművelésügyi Minisztérium (Erdei Vasutak) Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú kft. Vasúti Dolgozók Rudolf Segélyegyesülete Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ 204 MÁV Kórház Szolnok 205 Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Jótékonysági Egyesülete 206 Vasutas Önkéntes Támogatási Alap 207 Vasutas Segélyező Egyesület 208 Mozdonyvezetők Vasútüzemi Dolgozók Segélyező Egyesülete 209 MÁV Kórház Budapest 210 PVDSZ Pályavasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete 211 VSZ Vasutasok Szakszervezete 301 Nemzeti Közlekedési Hatóság 302 Közlekedésbiztonsági Szervezet 303 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (KHEM) 401 Záhony-Port Zrt. 402 MÁV FKG Kft. 403 MÁV FKG Kft. 404 MÁV Vasútőr Kft. 405 MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 406 MÁV KFV Kft. 407 MÁV VAGON Kft. 408 MÁV Vagyonkezelő Zrt. 409 MÁV Zrt MÁV NOSZTALGIA Kft. 411 MÁV IK Kft BILK Kombiterminál Zrt. 415 Rail Service Hungaria Kft. 416 MÁVTRANSSPED Kft. 417 Grampet Debreceni Vagongyár Kft. 418 MÁV Multiszolg. Kft. 419 MÁV Szimfonikusok 420 TS Hungária 421 Bombardier MÁV Kft. 422 VAMAV Kft. 423 MÁV Thermit Kft. 424 MÁV Vasjármű Kft. 777 Felülvizsgálatos rokkant 888 Teljes jogosult nyugdíjas 999 Egyéb

12 12 IV. Ideiglenes vasúti utazási igazolvány mintája, leírása Hologrammal nyomdai úton ellátott 100 m x 68 mm x 1 mm méretű a jogosultság szerint 4 eltérő sorozatban gyártott papíralapú igazolvány Előlap: A és B sorozatnál Előlap (9A) MÁV-START logo Igazolvány megnevezése MÁV-START hologram Fénykép (fóliázva) Kocsiosztály Név Törzsszám Munkáltató azonosítója Érvényesség kezdete Mintaszám Egyedi sorszám (UV reagáló festékkel nyomtatva) Jogosult használó fényképe (mérete: 4x4 cm) C és D sorozatnál Előlap 10C MÁV-START logo Igazolvány megnevezése MÁV-START hologram Fénykép (fóliázva) Kocsiosztály Jogszerző: neve, törzsszáma, munkáltató azonosítója Felhasználó: neve, jogcíme, gyermek születési ideje Érvényesség kezdete Mintaszám Egyedi sorszám (UV reagáló festékkel nyomtatva)

13 13 Igazolványsorszám Az igazolvány sorszáma 7 karakterből áll: A karakter: jogosultság és státusz szerinti azonosító karakter: sorszám 1. karakter jogosult státusza A. sorozat Munkavállaló 1. oszt. B. sorozat Munkavállaló 2. oszt. C. sorozat D. sorozat Munkavállaló hozzátartozó, nyugdíjas és nyugdíjas hozzátartozó 1. oszt. Munkavállaló hozzátartozó, nyugdíjas és nyugdíjas hozzátartozó 2. oszt. Hátlap: Hátlap Érvényesítési felület Tájékoztató szöveg

14 14 V. 40. mintaszámú szabadjegy mintája, leírása, nyilvántartása Tőlap példány MÁV-START logó Állomásnév- és keletbélyegző Egyedi sorszám (UV reagáló festékkel nyomtatva Igazolvány megnevezése Név Kocsiosztály Viszonylat Érvényesség Kiállítás ideje Mintaszám Kiállító aláírása Jóváhagyó aláírása Menetjegy példány 1087 Budapest Könyves K. krt Állomásnév-- és keletbélyegző SZABADJEGY CIV Vasúti utazási igazolvánnyal nem rendelkező MÁV-START / MÁV munkavállalók szolgálati célú utazásához (MENETJEGY)... (ig. szám:..) részére a MÁV-START szolgáltatási területén 2. kocsiosztályon Az utazás viszonylata. -tól.. - ig.... át Érvényesség tól ig. Kiállítás dátuma: kiállító aláírása 40. sz. minta PH.. jóváhagyó aláírása A Tőlap példány adattartalma és rovatai megegyeznek a Menetjegy példányéval. A kitöltés kézírással, indigós átírással történik.

15 Hátlap ÉRTESÍTŐ 15 Tájékoztató szöveg 40. mintaszámú szabadjegy nyilvántartása, átadása, elszámolása 1. A szabadjegy tömböt a munkáltató megbízottjának írásbeli kérésére a MÁV-START MK átadás-átvételi elismervény mellett adja át. 2. Az átadott tömbről, mint szigorúan elszámolandó nyomtatványról, sorszám szerint nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a szabadjegy kiállításának idejét, az érvényességét, a munkavállaló nevét, az utazás viszonylatát, a Menetjegy példány visszavételének napját. 3. A felhasználásról vezetett frissített nyilvántartást a követő hó 15-ig a címre kell megküldeni, melyben jelölni kell a Menetjegy példány visszaadásának tényét, illetve annak elmaradását. A nyilvántartást abban az esetben is el kell készíteni és meg kell küldeni, ha az adott időszakban nem történt szabadjegy kiadás. 4. A szabadjegy felhasználását követően a munkavállaló által visszaadott Menetjegy példányt a Tőlaphoz kell csatolni. 5. A szabadjegy visszaadását elmulasztó munkavállalóval szemben a munkáltató képviselője által megküldött nyilvántartás alapján a MÁV-START MK térítési díj megállapítását kezdeményezi. 6. A szabadjegy készletből történő elveszéséért a készletben tartásáért felelős személy felel. Hiány esetén szabadjegyenként a 100 km távolságú, teljesárú, 2 db egy útra szóló 2. kocsiosztályra érvényes menetdíjat köteles megfizetni. 7. A betelt tömböket félévente (VI. 30ig. illetve ig) a MÁV-START MK részére meg kell küldeni. 8. A szabadjegy utasítás szerinti felhasználását, kiállítását a MÁV-START MK szúrópróbaszerűen ellenőrzi. 9. A felhasznált szabadjegytömböt a kiállítás évét követő 8 évig meg kell őrizni.

16 Felügyeleti igazolvány 2 leírása, mintája 16 2.sz. melléklet 2013-as kibocsátású Felügyeleti igazolvány 2 Egyedi gyártású, 3D-s hologrammal és QR kóddal ellátott 85,60x53,98x0,76 mm méretű, digitális nyomással megszemélyesített plasztikkártya. Előlap Felügyeleti sávok Igazolvány megnevezése MÁV-START logó Név, beosztás, társaság Fénykép (színes) MÁV-START hologram Egyedi sorszám Kocsiosztály QR-kód Hátlap Tájékoztató szöveg

17 Egyéb közlemények A 2014/6. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően kiadásra került díjszabási rendelkezések 17 2/2014. sz. díjszabási rendelkezés a SCIC- NT Különleges Nemzetközi Szállítási Feltételek Az éjszaki vonatokban történő utazásról - 2. sz. módosítás 4/2014. sz. díjszabási rendelkezés a MÁV- START Zrt. munkavállalóinak feláras vonatok szolgálati célú igénybevételének szabályozásáról - 1. sz. módosítás 5/2014. sz. díjszabási rendelkezés a Két- és többoldalú megállapodások gyűjteményes a nemzetközi vasúti utazási kedvezményekről - 4. sz. módosítás

18 18 Szerkeszti: MÁV-START Zrt. Kabinet Felelős kiadó: Ungvári Csaba vezérigazgató

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények 93/2015 DR 69499/2015/START A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények Érvényes: 2016. január 1-jétől MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás Sorszáma Száma száma hatályba lépés 93/2015.DR.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 1/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a mérési és ellenőrzési célból történő díjtalan utazásról szóló NFM engedélyről...

Részletesebben

2013/27. SZÁM TARTALOM

2013/27. SZÁM TARTALOM 2013/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 70/2013. (VIII. 08. MÁV-START Ért. 27.) DR sz. díjszabási rendelkezés 1. sz. módosítása a MÁV-START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok és utazási

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2013. március 19.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2013. március 19. J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között 2013. január 1-től 2013. június 30-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására Ózd, 2013. március 19. Előterjesztő:

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI 7954./ 2016. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI Nyilvános példány Érvényes: 2016. május 1-től 1 Előjegyzés az Üzletpolitikai kedvezmények

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.)

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) 8314./2016. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM 2015/40. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2015. (X. 02. MÁV-START Ért. 40.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók munkaidő nyilvántartásának szabályozásáról szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2012. NOVEMBER 25. NAPJÁTÓL OTP Pénztárszolgáltató Zrt. Levélcím: 1051 Budapest, Mérleg utca 4.

Részletesebben

Különleges határozmányok Magyarország és Németország közötti forgalomban

Különleges határozmányok Magyarország és Németország közötti forgalomban 97/2014 DR 80613/2014/START Különleges nemzetközi szállítási feltételek Helybiztosítást nem tartalmazó menetjeggyel történő utazás (SCIC-NRT) Helybiztosítást magában foglaló menetjeggyel történő utazás

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. november 29-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a helyi

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról 1. oldal 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. TARTALOM. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 4/2007. (II. 9. MÁV. Ért. 6.) HVH. sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA - TERVEZET - 2013. január Érvényes: 2013. március 1-jétıl Jóváhagyta:

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) valamint a Genertel Jogvédelmi Biztosítás feltételei (GJBF) Társaságunk az ISVAP (a pénzügyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA I. SZERZŐDŐ FELEK egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft. székhely: 5137 Jászkisér,

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

MÁV-START kiegészítő feltételek a SCIC-NRT díjszabáshoz 2015. december 13-tól

MÁV-START kiegészítő feltételek a SCIC-NRT díjszabáshoz 2015. december 13-tól Az alábbi feltételek a külföldi vasutak által kiadott Magyarországra érvényes menetjegyekre, valamint a nemzetközi menetjegyek magyarországi jegykiadására vonatkoznak. A MÁV- START különleges szállítási

Részletesebben

Árvaellátás... 4. Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6. Öregségi nyugellátás... 11. Özvegyi járadék... 13. Özvegyi nyugellátás...

Árvaellátás... 4. Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6. Öregségi nyugellátás... 11. Özvegyi járadék... 13. Özvegyi nyugellátás... Árvaellátás... 4 Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6 Nők kedvezményes nyugdíja... 9 Öregségi nyugellátás... 11 Özvegyi járadék... 13 Özvegyi nyugellátás... 15 Rokkantsági járadék... 17 Szülői nyugdíj...

Részletesebben

Vontatás-szolgáltatási Központ Budapest Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND

Vontatás-szolgáltatási Központ Budapest Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VONTATÁS-SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BUDAPEST 1062 Budapest, Teréz Krt. 55.

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről...

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2015/26. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2 Utasítások 30/2015. (VII. 01. MÁV-START

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/1. szám Budapest, 2011. február 28. Szám: 7123/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Utasítások: Tartalomjegyzék 1. 1/2011. (II. 25.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató 1. szám MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 1/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

10/2016. (05.02.) számú Kancellári Utasítás

10/2016. (05.02.) számú Kancellári Utasítás B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 10/2016. (05.02.) számú Kancellári Utasítás a Kancellária, az OMIKK, a KTH, a Belső Ellenőrzési Csoport valamint a Rektori

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató... 1 GÉPJÁRMŰ ÜZEMBENTARTÓI JOGGAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS... 2 A törzskönyv... 3 A törzskönyv pótlása... 4 A forgalmi engedély és az igazoló lap...

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról A Kormány hatályos: 2012.08.01-2012.08.01 az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2016.

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2016. TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2016. 1 1 Bevezető... 3 2 A VBKJ keretösszeg... 3 3 A VBKJ rendszer főbb alapelvei... 3 4 Nyilatkozattétel ideje,

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2012/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2012/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 21/2011. (2012. II. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. fizetési kötelezettségei teljesítésének és a betétek elhelyezésének

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

Használható segédeszköz: íróeszköz, vonalzó, számológép, vasúti menetrend (legfrissebb kiadás), belföldi menetdíjtáblázatok (legfrissebb kiadás).

Használható segédeszköz: íróeszköz, vonalzó, számológép, vasúti menetrend (legfrissebb kiadás), belföldi menetdíjtáblázatok (legfrissebb kiadás). 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 841 07 Vasúti személyszállítási ügyintéző Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 4. Pénzeszköz Kezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának célja, hogy biztosítsa

Részletesebben

2014/42. SZÁM TARTALOM

2014/42. SZÁM TARTALOM 2014/42. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 78/2014. (IX. 15. MÁV-START Ért. 42.) sz. vezérigazgatói utasítás az alapszemélyzeten felül a vonatok fedélzetére vezényelt személyzet általi, valamint a fokozott

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 28/2011.(XI.21.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 28/2011.(XI.21.) rendelete RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2011.(XI.21.) rendelete a város jelképeiről, Ráckeve név felvételéről és azok használatáról a 15/2015.(XI.30.) módosító önkormányzati rendelettel egységes

Részletesebben

13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA

13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA AZ ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA a Rendırség személyi állományának 2010. évi cafeteria juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról A fegyveres szervek

Részletesebben

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÁREXPRESSZ KIEGÉSZÍTŐ ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a biztosítást, amely az Ön érdeklődését

Részletesebben

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 4. SZ. MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2014. július 22. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei TARTALOMJEGYZÉK (1) Általános szabályok 1) Készpénzátutalási megbízás, Expressz készpénzátutalási megbízás 2) Készpénzfelvételi utalvány 3) Pénzforgalmi betétkönyv 4) Kifizetési utalvány 5) 1 6) 2 7) 3

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE Miskolc, 2015 1.1.36. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 298/2015. SZ. HATÁROZATA.

Részletesebben

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma 2.SZ. MELLÉKLET A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete

Részletesebben

Presentation Pályavasúti szolgáltatások Title igénybevétele és díjai

Presentation Pályavasúti szolgáltatások Title igénybevétele és díjai Presentation Pályavasúti szolgáltatások Title igénybevétele és díjai Vasútgazdaságtan dr. Farkas Gyula, Zrt. Győr, 2014. szeptember 25. Tartalom Pályavasúti szolgáltatások, Hálózati Üzletszabályzat 5.

Részletesebben

SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA

SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) Szenátusa az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.)

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM TARTALOM Oldal Utasítások 12/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az üzletpolitikai kedvezmények nyújtásának szabályozásáról... 2 13/2010. (V. 31. MÁV-START

Részletesebben

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2. 1 A KÖZJEGYZİI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE Lezárva: 2011. április 21. 1. oldal 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról A közjegyzıkrıl szóló

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata A dokumentum száma: AVSZ - 1 - SZ A 2. kiadású tartalomjegyzéke szerinti változatot: Készítette: Ellenőrizte: Hatályba helyezte: Dr. Fülöp

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2007/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2007/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2007/1. SZÁM TARTALOM Utasítások 1/2007. (VII. 30. MÁV-START Ért. 1.) VIG. sz. utasítás a BKV jegyértékesítés szabályairól... 2/2007. (VII. 30. MÁV-START Ért. 1.) VIG. sz. utasítás a Ferihegy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10748. számú törvényjavaslat a fémkereskedelemről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. április 2013. évi törvény a fémkereskedelemről Az Országgyűlés a

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1012-es számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1012-es számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1012-es számú bevalláshoz Jogszabályi háttér: - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szh. tv.) -

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 5.801/2016. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával együttműködési megállapodás

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben

Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Részvételi feltételek Gepláda Keresd a gepidák kincseit! microsite

Részvételi feltételek Gepláda Keresd a gepidák kincseit! microsite Részvételi feltételek Gepláda Keresd a gepidák kincseit! microsite A nyereményjáték szervezője az Olimpia Kerékpár Kft. (Cím:1164 Budapest, Ostorhegy u. 4., nyilvántartási szám: NAIH- 97203/2016 továbbiakban,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT a CIB Utazási Védelem biztosításról a MasterCard Business és Visa Business kártya birtokosok részére

SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT a CIB Utazási Védelem biztosításról a MasterCard Business és Visa Business kártya birtokosok részére SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT a CIB Utazási Védelem biztosításról a MasterCard Business és Visa Business kártya birtokosok részére Minden CIB Bank Zrt. által kibocsátott MasterCard Business és Visa Business logoval

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók

Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1251. számú bevalláshoz a gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultja, a jóváhagyott megállapodás alapján forgalmazó, a tápszer társadalombiztosítási támogatási kérelmet benyújtó,

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Partyarc nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. (székhely: 7400 Kaposvár, Berzsenyi

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata

Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata Érvényes: 2013. január 2-től. Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató 0 Gépjármű üzemeltetésének

Részletesebben

2007/3. SZÁM TARTALOM. 36/2007. (MÁV-START Értesítő 3.) VIG. sz. utasítás: Végrehajtási. jegykiadó gép felhasználói kézikönyv...

2007/3. SZÁM TARTALOM. 36/2007. (MÁV-START Értesítő 3.) VIG. sz. utasítás: Végrehajtási. jegykiadó gép felhasználói kézikönyv... ÉRTESÍTŐ 2007/3. SZÁM TARTALOM Utasítások 29/2007. (MÁV-START Értesítő 3.) VIG. sz. utasítás: VMAEF jegykiadó gép felhasználói kézikönyv... 34/2007. (MÁV-START Értesítő 3.) VIG. sz. utasítás: A MÁV START

Részletesebben

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 85172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 213. szám 6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 17. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

1/2008. (I. 28.) Önkormányzati Rendelete

1/2008. (I. 28.) Önkormányzati Rendelete 1/2008. (I. 28.) Önkormányzati Rendelete a fizetı parkolás rendjérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 15. (3) bekezdésben, valamint a

Részletesebben

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú 21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 2016. január 1-jén hatályos 2016. július 1-jén hatályos 2017. január 1. 2017. március 1. 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról Az Országgyűlés felismerve azt,

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző * Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2009. (V. 21.) önkormányzati

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

2013/29. SZÁM TARTALOM. 38/2013. (X. 03. MÁV-START Ért. 29.) sz. vezérigazgatói utasítás az Egészségmegőrző program működtetéséről...

2013/29. SZÁM TARTALOM. 38/2013. (X. 03. MÁV-START Ért. 29.) sz. vezérigazgatói utasítás az Egészségmegőrző program működtetéséről... 2013/29. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 38/2013. (X. 03. MÁV-START Ért. 29.) sz. vezérigazgatói utasítás az Egészségmegőrző program működtetéséről... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

2015/4. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

2015/4. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2015/4. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal 1/2015. (II. 02. MÁV-START Ért. 4.) sz. vezérigazgatói munkautasítás a beszerzési folyamatok gyorsításáról... 2 Egyéb közlemények ÉRTESÍTŐ 1/2015. (II. 02.

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS ZRT. NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS ZRT. NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS ZRT. NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN Az OrangeWays Zrt. kötelezi magát az érvényes menetjeggyel rendelkező személyek célállomásba való szállítására, az előre közölt menetrend,

Részletesebben

46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet. az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről

46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet. az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Komplett casco. biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16442

Komplett casco. biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16442 Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16442 Tartalomjegyzék Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosításokra vonatkozó

Részletesebben