21. szám 124. évfolyam július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú"

Átírás

1 21. szám 124. évfolyam július 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a vonatok pontosságának értékelésére és elemzésére, valamint a rendkívüli események információinak kezelésére és elemzésére Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a vonatok pontosságának értékelésére és elemzésére, valamint a rendkívüli események információinak kezelésére és elemzésére 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az alkalmazandó vonatkésési- és rendkívüli esemény kódok, a hozzájuk tartozó segédkódok meghatározása, illetve ezen kódok felhasználásának (elemzésre, értékelésre) szabályozása a jelenleg üzemelő informatikai rendszereinkben (SZVM Személyszállító Vonatok Menetrendszerűségének Információs és Értékelő Rendszere, SZIR Szállításirányítási Információs Rendszer {árufuvarozás}, RES Rendkívüli Események Információs Rendszere), valamint a fejlesztendő/fejlesztés alatt álló informatikai rendszerekben (FOR/FOR00 Forgalmi vonatközlekedési információs Rendszer / Naplózó alrendszer). 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az Utasítás hatálya Területi hatály Az Utasítás területi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. kezelésébe tartozó normál, széles és keskeny nyomtávolságú vasútvonalakon közlekedő vonatokra (amelyeknél késésivagy rendkívüli események következnek be); továbbá a MÁV Zrt. kezelésébe tartozó vasúti pályahálózatra és mindezek környezetére (beleértve a szolgálati helyeket is), ahol rendkívüli események következhetnek be Személyi hatály Az Utasítás személyi hatálya kiterjed: a MÁV Zrt. vonatforgalom szabályozásában, szervezésében, lebonyolításában közvetlenül résztvevő, valamint a vonatközlekedés minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenységet végző munkavállalóira, a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységénél azokra a munkavállalókra, akik jogosultak a FOR/FOR00, az SZVM és a SZIR rendszerek adatbázisainak valamelyikébe vagy mindegyikébe új adatot beírni/módosítani vagy az adatbázisokból vonatesemény-adatot lekérdezni, illetve a RES rendszer adatbázisába írni vagy/módosítani rendkívüli esemény-adatot lekérdezni,

2 1662 A MÁV Zrt. Értesítője 21. szám a MÁV Zrt-n kívüli más vasúttársaságok mindazon munkavállalóira, akik az előbbiekben felsorolt rendszerekhez hozzáférési jogosultsággal rendelkeznek (vagy kaphatnak) és onnan vonatesemények, rendkívüli események adatainak lekérdezésére jogosultak. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály vezetője. 2.3 Az utasítás ismerete A jelen utasításban foglaltakat ismernie kell minden munkavállalónak, aki az előzőekben felsorolt informatikai rendszerekkel kapcsolatba kerül. Az utasítás szövegét elektronikusan (esetleg papír formában) a munkavállaló részére rendelkezésre kell bocsátani. Az illetékes vezető dönt az ismeretek oktatásának a szükségességéről. 3.0 AZ UTASÍTÁSBAN HASZNÁLT FOGAL- MAK MEGHATÁROZÁSA 3.1 Vonatkésés Valamely vonat nem a kiadott menetvonalának megfelelően közlekedik valamilyen okból/okokból kifolyólag; a menetvonalhoz tartozó menetrendben kijelölt helyeket későbbi időpontban érinti (elsődleges vagy közvetlen késés). A késés a két időpont különbözete egész percekben mérve. 3.2 Másodlagos késés A közlekedő vonat késését egy másik vonat késése okozza (következmény késés). Ez a késés valamely kényszer következménye (pl.: egyvágányú pályán ellenkező irányban nem lehet vonatot indítani, amíg a késett vonat meg nem érkezik az állomásra; a meghirdetett csatlakozás miatt a késett vonat utasait meg kell várni vagy a kocsikat át kell sorozni stb.). 3.3 Rendkívüli esemény Rendkívüli eseménynek nevezzük a vasútüzemben bekövetkezett, előre nem látott eseményeket, amelyek(et) a vonatközlekedést kizárják, jelentős zavarokat okoznak a vonatközlekedésben, akadályozzák a vonatforgalom lebonyolításának előkészítő munkálatait, zavarokat okoznak az irányításban, az utasok, a fuvaroztatók és az ügyfelek kiszolgálását akadályozzák, a vasúti pálya és -építmények építésekor és karbantartásakor következnek be, a vasúti járművek meghibásodásait, üzemzavarait okozzák, a vasútüzemet kiszolgáló gépészeti berendezések meghibásodásait, üzemzavarait okozzák, energia- és üzemanyag-ellátó berendezések meghibásodásait okozzák, pályaberendezések (vágányhálózat és tartozékai, jelzők, biztosító berendezések, felsővezeték) zavarait okozzák, a vasúti pályához csatlakozó, a közúti forgalmat szabályozó berendezések meghibásodásait, üzemzavarait okozzák, zavarokat okoznak a távközlési-, kommunikációs-, utastájékoztató- és számítástechnikai rendszerekben, a vasúti személyzet munkavégzését akadályozzák, a vasúti személyzet okoz, idegen személyek (saját maguk, járműveikkel vagy eszközeikkel együtt) okoznak, idegen vasúttársaságok vagy más közlekedési ágak okoznak, hazai és külföldi hatóságok törvényes intézkedései okoznak, a vasúti anyagok, -eszközök, -járművek és -építmények biztonságos megóvását, védelmét és őrzését csökkentik, illetve az esetleges eltulajdonítást vagy rongálást elősegítik, személyi és/vagy tárgyi baleseteket okoznak, rendkívüli időjárási viszonyok vagy természeti jelenségek okoznak. A fenti felsoroláshoz hozzátartoznak a Balesetvizsgálati Utasításban foglaltak is. Rendkívüli eseménynek nevezhetők azok az események is, amelyek a fogalom definiálása után a vasútüzemben végrehajtott műszaki- és szervezési fejlesztések eredményeképpen jönnek létre és az eddig felsorolt esetekbe nem sorolhatók be, de azokhoz hasonlók. A rendkívüli eseményekkel kapcsolatos egyéb fogalmak a 7.1 sz. Mellékletben megtalálhatók. 3.4 Jelentő pontok A MÁV Zrt. kezelésében lévő pályahálózat kitüntetett pontjai vagy annak mentén azok a szolgálati helyek, ahonnan a vonatközlekedéssel vagy a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos adatok nyerhetők. 3.5 Mérési pontok Azok a kijelölt jelentő pontok, ahonnét származó vonatközlekedéssel kapcsolatos adatokat külön vagy rendszeresen meghatározott elemzések és értékelések szempontjából felhasználnak.

3 21 szám A MÁV Zrt. Értesítője Vonatpontosság Pontosnak minősül a vonat, ha a meghatározott mérési ponton (indulási állomás, végállomás, csomóponti állomás, határállomás stb.) menetrend szerint vagy a megállapított késési hibahatárnál nem nagyobb késéssel közlekedik (elindul, érkezik vagy áthalad). Pontossági hibahatár: személyszállító vonatoknál: 5 perc tehervonatoknál és egyéb vonatoknál: 30 perc Tekintettel arra, hogy a jelen utasításban foglalt feladat végrehajtása több szereplős (különböző szakterületek), ezért a különböző utasításokban meghatározott fogalmak a 7.1 Mellékben összegyűjtésre kerültek. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 A kódtáblázatok felépítése, a kódok értelmezése A vonatok késési kódtáblázata Egy egy vonat a közlekedése során (normál esetben a kiinduló állomástól a végállomásig) különböző okok miatt késhet. Az adott helyen bekövetkezett késést vonatkésési eseménynek nevezünk. Alapvetően a késés okát jelenítjük meg. A vonatkésési okok két karakteres főkóddal vannak megjelölve. A vonatkésési kódtáblázat felépítése: Főkód az első karakter mindig szám, a második karakter lehet szám vagy betű (csak az angol ABC nagy betűi) lehetnek; Megnevezés a késési ok rövid, jellemző megjelölése; Meghatározás a megnevezett késési okhoz tartozó, leggyakrabban előforduló késési események vagy tevékenységek összefoglalása, magyarázata (a kódoló munkájának a megkönnyítésére). A kódon belül az egyes számjegyeknek vagy betűknek nincsen kitüntetett szerepük. Felfogható úgy, hogy egy vonatkésési ok (esemény-csoport) kapott egy sorszámot (a betűs kombinációt is beleértve). A megjegyezhetőség elősegítésére a második karakter számjegye megegyezik a hasonló jellegű okoknál (pl.: előkészítés (10, 20, 30, 50; Menetidő-túllépés (21, Ideiglenes sebességkorlátozás (31; stb.). A vonatkésési okok rendezett logika szerinti táblázatban a 7.2 sz. Mellékletben találhatók A rendkívüli események kódtáblázata Míg a vonatkésési kódtáblázat egy-egy vonat közlekedése során a késési okok meghatározásában nyújt segítséget, addig a rendkívüli események kódtáblázata a meghatározott helyen bekövetkezett, a vasúti tevékenységeket zavaró/gátló vagy vasúti területen bekövetkezett egyéb eseményeket gyűjti össze. A rendkívüli események kódtáblázatában az események (a jellegüket tekintve) 9 főcsoportba vannak besorolva, amelyek a következők: 1. Forgalomszabályozással összefüggő 2. Vasúttársasági tevékenységgel összefüggő 3. Pályaépítéssel, -fenntartással összefüggő 4. Vontatójárművekkel összefüggő 5. Kocsikkal és más járművekkel összefüggő 6. Műszaki berendezésekkel összefüggő 7. Személyzettel összefüggő 8. Vegyes 9. Egyéb A két vagy három karakteres főkód reprezentálja a rendkívüli eseményt. Ha a vonatkésés oka és a rendkívüli esemény oka hasonló (esetleg megegyezik), akkor a főkódok (a számjegyeket tekintve) megegyeznek a könnyebb megjegyezhetőség érdekében. Az előbbi logika alapján összeállított táblázat a 7.3 sz. Mellékletben megtalálható. A rendkívüli események kódtáblázatának a felépítése: Főkód a főkód számokat (0.. 9) és az angol ABC nagybetűit tartalmazhatja; az első kettő karakter mindig szám és a legelső karakter megegyezik a főcsoportot jelölő számmal; a harmadik karakter (ha van) mindig betű, amellyel kapcsolatban nincs megkötés, csupán az események (fő témakörön belüli) részletezését segíti elő; Megnevezés a rendkívüli esemény rövid, jellemző megjelölése, Meghatározás a leggyakrabban előforduló rendkívüli események összefoglalása, magyarázata (a kódoló munkájának a megkönnyítésére) A segédkódok táblázata A segédkód segítségével kell megjelölni a bekövetkezett vonatkésési- és a rendkívüli esemény felelősét. A segédkód két karakteres, mindegyik karaktere tartalmazhat számokat és az angol ABC nagybetűit. A segédkódok az azonos vagy hasonló szolgáltatást nyújtó szervezetek alapján (kivétel az egyéb körülmények és a nem jelölhető meg felelős ) kerültek csoportosításra a következők szerint: 0 Általános és kiegészítő szolgáltatók 1 Forgalom 2 Vasúttársaságok 3 Pálya 4 Vasúttársaságok (folytatás)

4 1664 A MÁV Zrt. Értesítője 21. szám 5 Biztonsági szolgálat 6 Vasúti infrastruktúra fejlesztés/felújítás 8 Egyéb körülmények A Távközlés B Biztosítóberendezés C Erősáram D Vasúti segély- és vegyi elhárítási szolgálat Z Nem jelölhető meg felelős Az egyes csoportokon belüli két karakteres kódok úgy kerültek kiosztásra, hogy a második karakter betűje lehetőség szerint megegyezik a szolgáltató szervezet ( egyéb körülmények és nem jelölhető meg felelős is) rövid jelének vagy a teljes nevének vagy az általa végzett tevékenység rá jellemző betűjével («beszélő kódok»), a könynyebb megjegyezhetőség érdekében. Néhány példa: 2C MÁVC MÁV Cargo Zrt.; 2N Nosztalgia MÁV Nosztalgia Kft.; 2U Szentes Szentesi Vasútépítő Kft.; stb. A szolgáltatói csoportok közül a Vasúttársaságok csoportja változik (bővül) a legjobban. Mivel a 10 db számjegy és a 26 db angol betű nem lesz elegendő hosszú távon a hálózat-hozzáférési szerződéssel rendelkező (újonnan belépő) vasúttársaságok részére, ezért a 2-es első karakter mellett a 4-es karakter is fenntartásra kerül. A jelen utasítás kiadásakor hálózat-hozzáférési szerződéssel rendelkező vasúttársaságokat figyelembe véve, a segédkód táblázat a 7.4 sz. Mellékletben található. 4.2 A kódok hozzárendelése az eseményekhez és a felelősökhöz Minden eseményhez (akár vonatkésési, akár rendkívüli) idő azonosan két kódot kell megadni: a főkódot (az esemény bekövetkezésének az okaként) és a segédkódot (mint a tevékenységet végző felelőseként). A főkódok megadása az esemény ismeretében egyszerű. A segédkódok kiválasztása a felelősök szerepének megnövekedése folytán összetettebb feladat. A segédkódok alkalmazásának általános szempontjai: Alapvetően egy eseményhez egy felelőst lehet rendelni. Speciális esetben egyetlen segédkóddal (csak ezekben az esetekben!) is meg lehet jelölni több szervezet vagy személy felelősségét. Például: Tárgyi balesetnél a 8B (Kettő vagy több fél által okozott baleset) segédkód alkalmazása. Sztrájknál a ZT (Tömeges fellépés következménye) segédkód alkalmazása. A segédkódok hozzárendelése a vonatkésési főkódokhoz: A vonatkésési főkódokhoz a segédkódokat a szerint kell hozzárendelni, hogy a közlekedő vonat (akár saját, akár egy másik vonat) okoz késést; a közlekedő vonatnak okoznak késést. Az UIC és az EU alapelveknek megfelelően a menetvonal-tulajdonos felelős a vonattal kapcsolatos események bekövetkezéséért. Ebből következik, hogy a közlekedő vonat (beleértve a vonat járműveit és a vonatszemélyzetet mozdonyvezető, vezető jegyvizsgáló, vonatkísérő stb.) által okozott késéseket a menetvonal-tulajdonosára kell kódolni. Ha a konkrét közlekedő vonat mozgását egy másik vonattal történt esemény akadályozza, akkor a másik vonat menetvonal-tulajdonosát kell megjelölni felelősként. Ha a konkrét közlekedő vonat mozgását a pályahálózat-működtető szakágai vagy a 0, 6, 8, D, Z csoportba soroltak valamelyike akadályozza, akkor őket kell megjelölni felelősként. A vonatkésésekkel kapcsolatos speciális esetek kezelése (bemutatás példákkal): A 15 Csatlakozásra várás és a 16 Fordulásra várás főkódokhoz a segédkód hozzárendelése (alapvetően csak egyet lehet hozzárendelni) a szerint történik, hogy az előző (csatlakozó) vonat késését döntő mértékben mely szolgáltató okozta (pl.: 2S 15 perc, 3P 8 perc, 6N 22 perc; ekkor 6N-t kell megjelölni általános felelősként). Ha a konkrét vonat több másik késett vonatra vár, akkor az utolsó beérkező késett csatlakozó vonat eseteit kell vizsgálni és az előző elv alapján kell megállapítani a felelőst. A 17 Forgalom elterelés (kerülő útirány) főkódhoz a kiváltó elsődleges felelőst kell megjelölni. Ha a szolgáltató egyszerre menetvonal-tulajdonos és pályahálózat-működtető szakága is lehet, akkor külön kell vizsgálni, hogy a vonat késését mi okozza, és a szerint kell a segédkódot hozzárendelni. Például: A MÁV Zrt. PvÜ PLF üzemi célú vonatot (anyagvonat vagy pályakarbantartó géplánc átállítása stb.) közlekedtet. Ha a közlekedtetés során a járművek valamelyikének a meghibásodása akadályozza a vonat mozgását, akkor a segédkód: 2P; ha a pályával kapcsolatos probléma (ideiglenes sebességkorlátozás, pálya meghibásodás, síntörés stb.) akadályozza ugyanennek a vonatnak a mozgását, akkor a segédkód: 3P. A segédkódok hozzárendelése a rendkívüli események főkódjaihoz: A rendkívüli események esetében hasonló módon kell eljárni, mint a vonatkésések esetében. Itt is külön kell vizsgálni, hogy a közlekedő vonat okoz-e rendkívüli eseményt (vasúttársaságok felelőssége) vagy más körülmény

5 21 szám A MÁV Zrt. Értesítője 1665 okozza (a kódtáblázat többi felelőséből kell kiválasztani a ténylegeset). A helyes segédkód megválasztása a rendkívüli események esetében nagy körültekintést igényel. Ha egy esemény összetett, akkor egyszerű eseményekre kell azt bontani és külön-külön kell megjelölni a felelősöket. 4.3 A vonatkésési adatok, a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos adatok összegyűjtése és rögzítése Alapelv: minden vonatkésési- és rendkívüli eseményről az elsődleges információs helyről (forrásból) kell az információkat összegyűjteni!!! Elsődleges információs helyeknek minősülnek a jelentő pontok, a közlekedő vonat személyzetének valamelyik tagja a rendelkezésre álló távközlési kapcsolatokon keresztül. A FOR/FOR00-ba azokról az állomásokról kerül közvetlenül vonatközlekedési kapcsolatos adat (amelyek helyben vagy előre meghatározott környezetben keletkeznek), amelyeken állomási naplózó munkahely van. A SZIR-be azokról az állomásokról kerül közvetlenül vonatközlekedési adat, amelyeken SZIR munkahely van vagy a tehervonati közlekedéssel kapcsolatos adatok a FOR/FOR00-ból automatikusan kerülnek át. Az SZVM-be a személyszállító vonatokkal kapcsolatos vonatkésési alapinformációkat a forgalmi vonalirányítók gyűjtik össze. Az alapinformációkat elsődlegesen a jelentőpontok forgalmi szolgálattevői szolgáltatják az F. 3. sz. Utasításban meghatározottaknak megfelelően. Az SZVM-mel kapcsolatos speciális adatgyűjtési és rögzítési feladatokat a 7.5 sz. Melléklet tartalmazza. A RES-el kapcsolatos speciális adatgyűjtési és rögzítési feladatokat a 7.7 sz. Melléklet tartalmazza. 4.4 A rögzített vonatkésési adatok- és a rögzített rendkívüli eseményekkel kapcsolatos adatok ellenőrzése, esetleges módosítások Az informatikai rendszerek adatbázisaiba rögzített adatok ellenőrzése több lépésben szükséges. A téves bejegyzést módosítani kell. Valamely vizsgálat eredményeként felszínre jutott tényeknek megfelelően az előző bejegyzést szintén módosítani kell. Az SZVM és a RES rendszerekkel kapcsolatos részletes ellenőrzési és módosítási folyamatot a 7.8 sz. Melléklet tartalmazza. 4.5 Az informatikai rendszerek új felhasználóinak felvétele és a meglévők törlése, valamint új segédkód felvétele Az informatikai rendszerek hozzáféréséhez jogosultság szükséges. A jogosultságot a szakmailag illetékes vezető kérheti munkatársai (esetleg önmaga) számára írásban (levél, , fax stb.). Az SZVM-ben és a RES-ben az új felhasználók felvételének és törlésének a folyamatát, valamint az új segédkódok felvételének a folyamatát a 7.10 sz. Melléklet tartalmazza. 4.6 A vonatpontossági értékelések/elemzések és a rendkívüli események elemzése A vonatok minősítése a pontosság szempontjából a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően (az UIC döntvény szerint) a végállomási késés alapján történik. Ha a vonat a végállomásra menetrend szerint vagy a pontossági hibahatáron belüli késéssel érkezett meg, akkor pontosnak minősül. A MÁV Zrt. vonalhálózatát elhagyó vonatok esetében (értékelési szempontból) a kilépő határállomást/csatlakozó-állomást végállomásként kell figyelembe venni. A közlekedési pontosság értékelésébe mindazon vonatokat kell figyelembe venni, amelyek számára a kapacitás-elosztó szervezet (VPE Kft.) menetrendet szerkesztett és kiadott. Ennek megfelelően nem kerülnek értékelésre azok a vonatok, amelyek az üzemirányítási szolgálat által kiadott menetterv szerint közlekedtek. A vonatok pontossága növeléséhez szükséges az elmúlt időszak vonatközlekedési adatainak-, a vonatkésési okoknak-, a késés bekövetkezési helyek és egyéb körülményeknek az áttekintése. Az informatikai rendszerek lehetőséget biztosítanak az adatbázisaikban lévő adatállományok különböző szempontok szerinti csoportosítására. Mindezek a megállapítások vonatkoznak a rendkívüli események elemzésére is. Speciálisan. a személyszállító vonatok pontossága értékelésének az elmélete és végrehajtása az SZVM programrendszer segítségével a 7.11 sz. Mellékletben megtalálhatók. 5.0 HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Ezen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat vesztik: a 23/2005. (VII. 15. MÁV Ért. 28.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás, illetve

6 1666 A MÁV Zrt. Értesítője 21. szám a 37/2005. (XI. 11. MÁV Ért. 45.) VIGH. sz. általános vezérigazgató-helyettesi utasítás, valamint mindazok a segédletetek és parancskönyvi rendeletek, amelyek az előző két utasítással kapcsolatosak. 6.0 HATÁLYBALÉPÉS Jelen Végrehajtási Utasítás én 0:00 órakor lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1. számú Fogalom gyűjtemény 2. számú Vonatok késési kódjai 3. számú Rendkívüli események kódtáblázata 4. számú Vonatkésések/rendkívüli események segédkódjai 5. számú Az SZVM-ben speciális adatgyűjtési és rögzítési feladatok 6. számú Rögzítési elv a forgalmi vonalirányítói határpontokon az SZVM rendszerben 7. számú A RES-ben speciális adatgyűjtési és rögzítési feladatok 8. számú Az SZVM és a RES rendszerekben a részletes ellenőrzési és módosítási folyamat szabályozása 9. számú A bekövetkezett események besorolását felülbíráló bizottság elérhetőségi adatai; A felülbíráló bizottság által elrendelt módosítások végrehajtóinak elérhetőségi adatai 10. számú Az SZVM-ben és a RES-ben az új felhasználók felvételének és törlésének a folyamata, valamint az új segédkódok felvételének a folyamata 11. számú A személyszállító vonatok pontossága értékelésének az elmélete és végrehajtása az SZVM programrendszer segítségével Heinczinger István s. k. vezérigazgató 7.1 sz. Melléklet Fogalom gyűjtemény Vonat Az alapfogalmakat az F.2. sz Forgalmi Utasítás; az üzleti és forgalmi vonatnemeket a menetrendi időszakokra (időszakonként) érvényes Menetrendi Utasítás tartalmazza. Menetrend Tágabb értelemben véve a vasút fő tevékenységét jelentő a vonatközlekedés lebonyolítása szakágak közötti munkafeladatok összehangolásának a legfontosabb eszköze. Szűkebb értelemben véve: egy-egy vonat menetterve az indulási állomástól a végállomásig meghatározott állomások között. A vizsgálatok és elemzések szempontjából a menetrendet adottnak vesszük, nem foglalkozunk az előállításával, közzétételével stb. Viszont az elemzések eredménye alapján adott esetben javasolni kell (konkrét adatokkal alátámasztva) annak teljes (koncepció szerinti) vagy részleges (a tervezési időszakhoz képest eltérő, a jelenlegi körülmények megváltozása miatt) megváltoztatását. Menetrendi adatok Az egy-egy vonat menetvonalát/menettervét jelentő menetrend a vonat közlekedtetésével kapcsolatos minden egyes szakágra vonatkozó adatokat tartalmaz, amelyek az un. szolgálati menetrendekben találhatók meg. A vizsgálatok és az elemzések szempontjából csak két adatcsoportot kell figyelembe venni: helymeghatározási adatok (forgalmi szolgálati helyek), időadatok (a konkrét helyhez kapcsolódó indulási-, érkezési-, át-haladási időpontok percre vagy fél-percre kerekítve; redundanciaként a tartózkodási időtartam is megadható az előző kerekítési szabállyal). Vonatközlekedési adatok A vonat közlekedése során bekövetkezett események rögzítése során előállt adatok (a menetrendben meghatározott adatokhoz hasonlóan). Menetrendtől való eltérés A menetrend (operatív tervezés esetén a menetterv) a vonat teljes útvonalán a tervezett eseményeket (adott helyen indulás, érkezés, áthaladás) határozza meg. A valóságban különböző körülmények {később kerül részletezésre} hatására az esemény más időpontban következik be (vonatközlekedési adat). Az esemény bekövetkezés tényleges időpontja és a menetrendi időpont közötti különbözetet (időtartamot) menetrendtől való eltérésnek nevezzük. Értéke lehet: 0, valamely pozitív szám [perc], valamely negatív szám [perc].

7 21 szám A MÁV Zrt. Értesítője 1667 Megjegyzés: az így keletkezett pozitív vagy negatív számokat a különböző képletekbe nem lehet közvetlenül az előjelük-kel együtt beírni, mert csak a változás irányultságára utal; a képlet értelméből adódóan kell az értékek mellé az (új) előjelet hozzárendelni. Menetrend szerinti közlekedés A menetrendi és a tény vonatközlekedési adatok megegyeznek, tehát a menetrendtől való eltérés értéke: 0. Későbbi közlekedés (késés) A tény vonatközlekedési (időpont) adatok nagyobbak a menetrendi adatokénál, tehát a menetrendtől való eltérés pozitív értékű. Korábbi közlekedés A tény vonatközlekedési (időpont) adatok kisebbek a menetrendi adatokénál, tehát a menetrendtől való eltérés negatív értékű. Szolgálati hely A vasútüzem lebonyolítása szempontjából kialakított, a Menetrendi segédkönyvben önálló kódszámmal megjelölt hely, ahol forgalomszabályozási és/vagy kereskedelmi tevékenységet végeznek. Késések osztályozása A késések nagyságának a rögzítése a mérési/jelentő pontokon történik. A vonatközlekedés során a mérési/jelentő pontok között is történnek késések, ugyanakkor a menetrendbe beépített tartalék idők és időpótlékok lehetőséget adnak a mérési/jelentő pontokon mért késések csökkenésére. A késések (konkrét késési percek) önmagukban nem adnak információt, ezért ki kell őket egészíteni helymeghatározási- és az eseményre utaló fogalmakkal. Helymeghatározási fogalmak: Pontszerű: vonatindító (vonat-összeállító) állomás, középállomás, csatlakozó állomás, végállomás határállomás; Vonalszerű: vasútvonal, vonalszakasz, állomásköz. Eseményorientált fogalmak: indulás, érkezés, áthaladás. A késés konkrét megnevezését a két fogalom összetételéből kell képezni, pl.: határállomási indulási késés, csatlakozó állomási érkezési késés, végállomási érkezési késés, stb. A határállomásokon alkalmazott korábbi vasúti késési fogalmak új megfelelői: Belépő késés Határállomási érkezési késés szomszéd/idegen vasút (in-frastruktúra üzemeltető) felől, Kilépő késés Határállomási indulási késés szomszéd/idegen vasút (in-frastruktúra üzemeltető) felé, Érkező késés Határállomási érkezési késés saját vasút (infrastruktúra üzemeltető) felől, Induló késés Határállomási indulási késés saját vasút (infrastruktúra üzemeltető) felé. A határállomási késések értékelésekor továbbra is lehet használni a korábbi elnevezéseket rövid voltuk miatt, értelmük az új fogalmaknak megfelelően. A határállomási késésekkel kapcsolatban főleg külföldi szakirodalomban találkozunk a következő fogalmakkal (megadva az új megfelelőiket): Átvett késés Határállomási érkezési késés szomszéd/idegen vasút (in-frastruktúra üzemeltető) felől, Átadott késés Határállomási indulási késés szomszéd/idegen vasút (in-frastruktúra üzemeltető) felé. Természetesen ezek az elnevezések is használhatók MÁV Zrt-n belül (értelmük az új fogalmaknak megfelelően). Késési okok A vonat (menetrendben meghatározott) tervszerű közlekedését a szakágak feladat ellátási (objektív vagy személyi mulasztásból adódó) hiányosságai és külső tényezők megzavarhatják késést okozva. Ezek együttesét késési okoknak nevezzük. Késési ok-táblázat A leggyakrabban előforduló késést okozó események/ tevékenységek táblázatos formában kerültek összegyűjtésre. A Megnevezés oszlopban címszerűen vannak megjelölve a késési okok, a Meghatározás oszlopban a cím magyarázata, az esetek felsorolása található. Késési ok-kódok A vonatközlekedési adatok rögzítésénél és az elemzéseknél/értéke-léseknél a késési okokat kódolt formában könnyebb kezelni. A konkrét késési okokat a személyszállító vonatoknál a késési ok-táblázat alapján két karakteres un. Késési ok főkóddal jelöljük. A késésért felelősöket a segédkóddal különböztetjük meg.

8 1668 A MÁV Zrt. Értesítője 21. szám A vonatközlekedés lebonyolításával kapcsolatos ténykedések (a technikai fejlődés vívmányainak a felhasználását leszámítva) változatlanok, így a késési okokat is változatlannak tekintjük. A szervezetkorszerűsítések következtében az egyes ténykedések más-más szervezeti egységekhez kerültek. A főkódok és a segédkódok együttes alkalmazásával a problémakör rugalmasan kezelhető. Szükség esetén/körülmények változásakor lehetőség van az új késési ok-kódok (főkódok) felvételére, összevonására, megszüntetésére. A kódváltoztatás bevezetésének az időpontját az elemzések és értékelések összehasonlíthatóságának a biztosítása érdekében célszerű valamely kitüntetett időszak (naptári hónap, -negyedév, -félév, -év, menetrendi időszak) kezdetére helyezni. Egy közlekedő vonatra jutó késési perc Ez a kifejezés elemzési/értékelési kategóriához tartozó általános fogalom (átlagos késés a közlekedő vonatokra vonatkoztatva). A továbbiakban pontosan körül kell határolni, hogy a fogalmat mire vonatkoztatjuk, pl.: egy kiválasztott vonat több napi közlekedése során összegyűjtött késéseiből képzett átlag, egy meghatározott napon kiválasztott vonatcsoport közlekedése során összegyűjtött késéseiből képzett átlag, hosszabb időintervallum (hónap, negyedév, stb.) alatt tetszőlegesen kiválasztott vonatok közlekedése során öszszegyűjtött késéseiből képzett átlag, stb. Egy késett vonatra jutó késési perc Ez a kifejezés elemzési/értékelési kategóriához tartozó általános fogalom (átlagos késés a késett vonatokra vonatkoztatva). Az Egy közlekedő vonatra jutó késési perc -nél leírtak értelemszerűen alkalmazhatók a késett vonatokra vonatkozólag is. Rendkívüli esemény Az előre nem látott, a vasútüzemben kisebb-nagyobb zavarokat okozó vagy a vonatközlekedést kizáró esemény. A Balesetvizsgálati Utasítás (58/2004. VIG. számú utasítás) szerint rendkívüli eseménynek minősül: a baleset, a veszélyeztetés, a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető gondatlan cselekmény, a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető szándékos cselekmény, a tűzeset, a veszélyes áru ellenőrizetlen szabadba jutása, a forgalmi, vagy műszaki nehézmény, az elháríthatatlan külső ok. A 8/2005 VIG. és a 14/2003. VIG. számú utasítások a rendkívüli eseményeket a következőképpen csoportosítják: Közlekedő vonattal történt esemény Közlekedő vonattal történt baleset Közlekedő vonat veszélyeztetése Tömegközlekedési jármű elütés, következménytől függetlenül Halálos, vagy súlyos személyi sérüléssel járó elütés Kormányzati, katonai illetve rendvédelmi személyek sérültek vagy meghaltak, vagy ezen szervekhez tartozó járművet ütöttek el Veszélyes anyag szállítása során bekövetkezett baleset, ha annak következtében több személy megsérült, egészségkárosodást szenvedett, vagy jelentős forgalmi zavar, környezetszennyezés történt Katonai szállítmánnyal történt baleset Vasútüzemet érintő fenyegetés, közveszélyes cselekmény Jelentős forgalmi zavart okozó gondatlanságból vagy szándékosan elkövetett cselekmény illetve esemény Üzemmenetet jelentősen befolyásoló esemény (pl.: fegyver használata, jármű jogellenes birtokba vétele Vasútüzemet érintő közveszéllyel (pl. robbantással fenyegetés) Vasúti szerelvényen, vagy objektumban túszszedéssel elkövetett esemény Fegyver vagy robbanóanyag szállítmány sérelmére elkövetett lopás Védett vezetők utazásával kapcsolatos rendkívüli esemény, vagy arra utaló információk vétele A MÁV Zrt területén terrorcselekmény vagy más kiemelt bűncselekménnyel való közvetlen fenyegetés, bekövetkezett esemény Kiemelt biztosítások és speciális szállítások esetén jelentkező, a biztonságot veszélyeztető információk, események Minősített helyzetben a védelmi bizottság összehívására vonatkozó döntés vagy riasztás elrendelése vezérigazgatói utasítás alapján Munkabaleset A sérült halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodást okozó munkabaleset Valamely érzékszerv (vagy érzékelő képesség) és a reprodukciós képesség elvesztését, ill. jelentős mértékű károsodását okozó munkabaleset Orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülés, egészségkárosodás Súlyos csonkolás, hüvelykujj vagy kéz, láb vagy két vagy több ujja nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek

9 21 szám A MÁV Zrt. Értesítője 1669 Egyéb baleset, illetve rendkívüli esemény Elegyrendezés közben történt súlyos személyi sérülés következményű, illetve vonalelzárást okozó baleset Tűzeset, robbanás, jelentős vegyianyag szennyezés, vagy radioaktív sugárzás okozta veszély Egy adott vasútvonal, vagy terület forgalmát akadályozó síntörés, felsővezeték szakadás, biztosítóberendezési zavar, rendkívüli időjárás, vagy vontatójármű szolgálatképtelenség, amely 60 percet meghaladó késést okoz Távközlési rendszerekben bekövetkezett műszaki meghibásodások, amelyek nagymértékű, vagy jelentős üzemzavart, vagy kiesést okoznak A vasút sérelmére elkövetett vagyon elleni cselekmény, vagy annak kísérlete Olyan elemi csapás (vis major), amely a vonatforgalomban jelentős zavart okoz, vagy fenntartását jelentősen akadályozza Robbanóanyagot szállító tranzit szerelvények országba történő be, illetve kilépésének ideje Utas, vasutas sérelmére elkövetett vagyon elleni vagy más erőszakos cselekmény, ha halált vagy súlyos sérülést okoz Baleset vagy rendkívüli esemény miatt vagyonőrzés szükséges

10 1670 A MÁV Zrt. Értesítője 21. szám 7.2. számú melléklet VONATOK KÉSÉSI KÓDJAI Vonatok késési kódjai F kód Megnevezés Magyarázat 10 Forgalmi el készítés Vonatforgalomszabályozás megrendel i igények alapján Vonatforgalomszabályozás menetrendt l eltér közlekedés miatt 13 Helytelen forgalomszabályozás 14 Forgalmi okból hívójelzés Helytelen forgalmi technológia. A forgalmi dokumentumok hiányos, kés bbi kiadása. A menetvonal tulajdonos kifejezett megrendelése alapján történ forgalomszabályozási intézkedések. Vonatkövetés, keresztezés, megel ztetés, utasvédelem miatti várakoztatás. Indulási id helytelen megválasztása. Helytelen tolatási mozgások, kés i szerelvény beállítás, kés i vontatójárm rávitel forgalmi okból. A jelz nél indokolatlan feltartás. A forgalmi szakszolgálat helytelen intézkedése (állomási személyzet, irányítók). Foglalt vágányra járatás menetrendt l eltér en (utasvédelem miatt is); valamint a jelfeladás kiépítésének hiánya miatt. 15 Csatlakozásra várás A csatlakozás megvárása (utasok átszállása, járatos kocsik átsorozása, elegycsatlakozásra várás, stb. miatt). 16 Fordulásra várás Az érkezési késés átvitele az indulásra (szerelvény és személyzet). 17 Forgalom elterelés (kerül útirány) Vonatfogadó vágány, vágányút felszabadításra várás Vonattal kapcsolatos technológiai m veletek elvégzésére vár Balesetek, zavarok miatt a vonat nem az eredeti útvonalán, ill. menetrendjében közlekedik. Más vonatok késése vagy egyéb okok miatt nem áll rendelkezésre szabad vonatfogadó vágány. Az állomáson a rendelkezésre álló sz k kapacitások miatt (személyzet, technológiai eszközök, stb.).

11 21. szám A MÁV Zrt. Értesítője Vasúttársasági el készítés A vasúttársaság tervezési, adminisztratív el készítési hibáiból (küls vonatfelvétel, kocsi iránytáblázása, stb.) adódó késések. 21 Menetid -túllépés Az illet vasúttársaságok az eredeti tervt l eltér en a vonatterhelést vagy a közlekedtetett vontatójárm /vontatottjárm típusát (saját szempontjukból) megváltoztatták. Az eredetileg helyesen besorozott járm vek paraméterei megváltoznak menetközben (csökkentett sebességgel közlekedtethet ). 22 Tartózkodási id túllépése Tömeges utasforgalom miatt; kerékpár-, mozgássérültek járm veinek be/ki rakodása. Tehervonati vonali elegyrendezési id túllépése következtében.a vasúttársaság rendelkezésére várás miatt. 23 Vontató járm nélküli vonat (nem késési esemény) Valamely állomáson a vonatról a menetvonal-tulajdonos vasúttársaság kérésére, rendelkezésére vagy engedélyével a vontatójárm vet lekapcsolták és más vonathoz irányították. Rendkívüli esetben a Pályavasút rendelkezésére a vontatójárm vet lekapcsolták a vonatról. Ez a státusz megmarad az új vontatójárm megérkezéséig vagy a vonat megsz néséig. 24 Terven kívüli megállás A menetrendt l eltér pótlólagos megállás. 25 Rendkívüli kisorozás helytelen vonatösszeállítás miatt A vonatból nem az el írt összeállítás miatt kocsikat ki kell sorozni. (Akár kiinduló, akár közbens állomáson.) 26 Elegyre, vonatösszeállításra vár Az adott vonat rakodóhelyen lév elegyre vár; a sajátcélú vasúti pályahálózatról, állomási rakodóhelyr l kés i kihúzás miatti, vonatindító állomáson forgalomszabályozási ok miatti, tolatási kapacitás hiánya miatti késett vonatösszeállítás.

12 1672 A MÁV Zrt. Értesítője 21. szám 27 Személyzet nélküli vonat (nem késési esemény) Valamely állomáson álló vonat a teljes vonatszemélyzet vagy annak valamely tagjának a hiánya miatt nem tud elindulni vagy tovább közlekedni. Ez a státusz megmarad az új személyzet megérkezéséig vagy a vonat megsz néséig. 28 Menetrendi problémák 29 Terven kívüli vonatösszeállítás miatti túltartózkodás 30 Pályafenntartási el készítés 31 Ideiglenes sebességkorlátozás Menetrendi konstrukciós hibák, menetrendi id pótlék hiánya. (Vasúti pályakapacitás-elosztó szervezet) Valamely állomáson (amely nem induló- vagy végállomás) a menetvonal tulajdonos vasúttársaság kérésére vagy engedélyével a vonatösszeállítást megváltoztatják, amely az eredeti tervhez képest id többletet jelent. A fenntartás el készületeinek hiányosságai (fenntartási technológiák, anyagok, gépek, berendezések hiányai miatt). Pályás okból bekövetkez sebességkorlátozás miatt, a helyreállítás id tartamáig. 32 Pálya meghibásodás Hevederzárlat, egyéb felépítményi károsodások (síntörés kivételével). 33 Síntörés Síntörés, hevedertörés, varratszakadás 34 Pályafenntartás közbeni szabálytalanság Vágányzár túllépés, kábelek, berendezések sérülései, munkagépek meghibásodása. A tervezett állapot nem készül el. Rendkívüli megállás értesítés miatt (írásbeli rendelkezés). A vágányzári rendeletekben, technológiában megállapított, el re meghatározott id tartamokat meghaladó, menetid túllépés következik be. Munkagépek, eszközök, sínmez k hiánya. Fenntartási vágányzári munkáknál bekövetkezett késés (technológiai eltérés). 35 Pályaépítési el készítés Az építés el készületeinek hiányosságai (építési technológiák, anyagok, gépek, berendezések hiányai miatt). Rendkívüli pályás okból bekövetkez építési munkával összefügg sebességkorlátozás miatt, a helyreállítás id tartamáig. Az építési munkálatok során alkalmazott lassújel kit zéssel okozott késések.

13 21. szám A MÁV Zrt. Értesítője Pályaépítés közbeni szabálytalanság Vágányzár túllépés, kábelek, berendezések sérülései építési okból, munkagépek meghibásodása. A tervezett állapot nem készül el. Rendkívüli megállás értesítés miatt. (írásbeli rendelkezés). A vágányzári rendeletekben, technológiában megállapított, el re meghatározott id tartamokat meghaladó, menetid túllépés következik be. Munkagépek, eszközök, sínmez k saját szakszolgálati okok miatti hiánya. 37 Vágányzári forgalomszabályozás Rendkívüli/nem tervezett vágányzárak miatt a menetrendszer közlekedés visszaállítása érdekében tett intézkedések. 38 Vágányzár miatt vonatpótló autóbusz közlekedés Vágányzári munkák miatti vonatpótló autóbusz közlekedés által okozott technológiában nem tervezett menettartam meghosszabbodás. 39 Utaskiszolgáló létesítmények okozta késések Perontisztítási hiányosságok (hóeltakarítás, jégmentesítés stb.) Vontatójárm re vár Várakozás vontatójárm re, motorkocsira, motorvonatra (a tervezett vontatójárm nem érkezik meg indulás el tt; bárhonnét kell érkeznie) 43 Vontatójárm zavarai 44 Vontatójárm üzemképtelensége M szaki zavarok a vontatójárm veknél, motorkocsiknál, motorvonatoknál. Javítás vonalon és állomáson. A vontatójárm nem tudja a vonatot a végállomásig vagy a kijelölt vontatójárm váltó állomásig továbbítani (csak segélygéppel); valamint a javítás id tartama meghaladja az IC, ICR, IP, EC és EN vonatnál a 15 percet, a személyszállító vonatnál a 30 percet, egyéb vonatnál a 60 percet.

14 1674 A MÁV Zrt. Értesítője 21. szám 49 Egyéb önjáró járm vek zavarai és üzemképtelensége Önjáró egyéb járm veknél, pályaépít (-karbantartó) gépeknél, biztosítóberendezés építési járm veknél, fels vezeték építési járm veknél. 50 Szerelvény m szaki el készítése 51 Vezérl kocsi zavarai 52 Zavarok a személyszállító kocsiknál Zavarok más vontatott járm veknél 55 Teherkocsik rendkívüli kisorozása vonatból m szaki ok/okok miatt M szaki kocsivizsgálatból ered szerelvény összeállítási módosítások végrehajtása. Fékpróba, el f tés, el h tés, vízfeltöltés, WC kiszerelése. Szerelvényt késve adják át a forgalomnak karbantartási-, kezelési-, takarítási id túllépése miatt. M szaki zavarok a vezérl kocsiknál; javítás. Ehhez tartozik a sérült: rádió és biztonsági berendezések a járm vön, vezérl berendezések, éberségi berendezések hibája. Féknehézmény, féktuskó csere, laposkerék, csúszó kerék, tengelymelegedés miatti késés. Személykocsi világítási, f tési, klímaberendezési hibák. Az esetleges kisorozást, határállomási visszautasítást is itt kell szerepeltetni. Személyszállítási feladatot ellátó más vasúttársaságok vontatott járm vei által okozott késések. Segélykocsiknál, villamos f t kocsiknál, darus járm veknél, hóeltakarító járm veknél. Ha a közleked vonatnál valamely vontatott járm m szaki hiba miatt nem tudja folytatni az útját a csatlakozó állomásig, vagy a célállomásig (végállomásig), akkor rendkívüli módon ki kell sorozni (akár induló állomáson vagy közbees állomáson). Visszautasítás Zavarok a teherkocsiknál M szaki okok és hiányosságok, valamint rakodási hiányosságok miatt

15 21. szám A MÁV Zrt. Értesítője Biztosítóberendezési zavar 6A Állítás közbeni váltófelvágás 6B Váltó-meghibásodás 61 Látszólagos foglaltság 62 Útátjáró biztosítóberendezés zavar 63 Távközl berendezési zavar 64 A villamos vontatás helyhez kötött berendezései, fels vezeték zavar 65 Informatikai rendszerek m ködési problémái Állomási és vonali biztosítóberendezések zavarai a látszólagos foglaltságok és az útátjáró zavarok kivételével: állomási biztosítóberendezések küls és bels elemeinek meghibásodása; KÖFI-, távvezérl - és távkezel rendszerek zavarai; vonali biztosítóberendezések zavarai (térköz biztosítóberendezés, egyéb ellenmenet-és utolérést kizáró biztosítóberendezés, h nfutásjelz, jelfeladás). Mindennem váltó-meghibásodás, tekintet nélkül arra, hogy az mely szakszolgálatot terheli. Bármilyen szigetelt szakasz, tengelyszámlálóval érzékelt szakasz mindennem meghibásodása. Sorompóval kapcsolatos összes zavar (sötét, csapórúd nem záródik, sorompó "kis zavar", stb.). Értekezés és adatátvitel lehetetlensége miatti késés, utastájékoztatás hiánya - berendezési hiba miatt. Fels vezeték szakadás. Fels vezeték- Energia Távvezérl (FET) berendezés zavara. Fels vezetéki feszültség hiánya, nem megfelel vonali feszültség táplálási okból, energiaellátási hiányosság. Írásbeli rendelkezés kézbesítés fels vezeték rendkívüli kikapcsolása miatt MÁV okból. Fels vezetéki motoros járm vek meghibásodásai a [49] kódnál. A számítógépes rendszerek hibája, illetve távközlési okból az információs rendszer nem m ködtethet az alaptechnológia szerint. 66 Egyéb vasútüzemi berendezések Váltóf tés, térvilágítás, egyéb vasútüzemi berendezések hibái. 67 Állomás távolságú közlekedés bizt. ber. zavar miatt 68 TEB Építési munkák miatti késések Biztosító- és távközl berendezések tervezett kikapcsolása. Fels vezeték és szerelvényeinek tervezett építési munkák miatti kikapcsolása. Fels vezeték építés miatt kitoló, vagy el fogat mozdony alkalmazása.

16 1676 A MÁV Zrt. Értesítője 21. szám 69 TEB Karbantartási, vizsgálati munkák miatti késések 70 Személyzeti okok 71 Tervt l eltér személyzetváltás 72 Szolgálat szünetelés, -megszakítás 73 Üzemszünet 74 Csökkentett üzemvitel 75 Téves id adat-rögzítés 76 Szomszéd vasúttársaság által okozott késés a határállomásunkon (belép vonatok átvétele közben) 77 Szomszéd vasúttársaság által okozott kilép késés 78 Menetrend szerint vonatot helyettesít autóbusz általi késés Biztosító- és távközl berendezések tervezett kikapcsolása. Fels vezeték és szerelvényeinek tervezett karbantartási munkák miatti kikapcsolása. Fels vezeték karbantartás miatt kitoló, vagy el fogat mozdony alkalmazása. Rendelkezésre állás hiánya; hibás magatartás. A vonat indulásakor, illetve továbbindulásakor késési okként származhat a 27-es kódból. A vonat-tulajdonos vasúttársaság utólagos kérése alapján mozdony-, vagy vonatkísér személyzet váltás. A vonat a tervt l eltér en olyan id ben venné igénybe a szolgálati helyet, amikor ott a folyamatos szolgálat szünetel vagy megszakítása van a nap meghatározott szakaszában (F. 2. sz. Utasítás ). A vonat a tervt l eltér id ben venné igénybe a határállomást (F. 2. sz. Utasítás ). A HÜSZ-ben meghirdetett szolgálati helyeken és id ben az elegyfeldolgozás korlátozottan biztosított. A vonat a tervt l eltér id ben venné igénybe a szolgálati helyet. Olyan közlekedési id adat rögzítése történt, amely a számítógép felhasználói felületén már nem módosítható, azonban az adat helytelen. A határállomásunkon a szomszéd vasúttársaság személyzete a menetrendben meghatározott id tartamon belül nem tudja átadni a vonatot a magyarországi vonattovábbító személyzet részére, vagy a vontatójárm csere végrehajtásakor kés n kezdi meg a vonatról való lejárást. A határállomásunkon a szomszéd vasúttársaság személyzete nem fejezi be a ténykedését a menetrendben meghatározott indulási id ig vagy feltartják a kilép vonatot bels problémáik miatt. A menetrendben meghirdetett vonatot helyettesít autóbusz meghibásodása, személyzeti okok, közúti akadály miatti csatlakozásra várás.

17 21. szám A MÁV Zrt. Értesítője Sztrájk 80 Tárgyi baleset 8A Személyi baleset Bármely munkavállalói csoport érdekképviseleti szervezete által szervezett részleges- vagy teljes munkabeszüntetés, amely a vonatforgalom lebonyolítását akadályozza vagy teljesen megszünteti. Vasútüzemi balesetek közül az a baleset, ahol az esemény lefolyása során vasúti járm vek, építmények, berendezések rongálódtak vagy semmisültek meg. Vasút területén baleset következtében idegen személyt vagy utast ért sérülés, illetve nem szolgálatban lév vasutas munkavállaló sérülése. 81 Elütés/gázolás Közúti járm elütése; személyek, állatok gázolása. 82 Szomszéd vasúttársaságtól átvett késések A szomszéd vasúttársaságok területén keletkezett késések (beleértve az ottani, vagy a szomszéd területt l távolabbi sztrájk kihatásait is), amelyeket a határállomásainkon (külföldi/belép ) érkezési késésként kell kezelni. 83 Várakozás más közlekedési vállalat járm veire 84 Hatósági intézkedések Más közlekedési vállalat járm vei által okozott késések (autóbusz, repül, hajó stb.). Baleset, vis major, egyéb rendkívüli rendelkezés alapján. Baleseti helyszínelés, rend rségre várás, vám- és határrendészeti kezelések; biztonsági szolgálattal összefügg késések. 85 Id számítás változás Téli/nyári vagy nyári/téli id számítás bevezetésének napján 1 óra id tartamú várakozás vagy az id pont megváltoztatása kapcsán eleve 1 óra késéssel való közlekedés. 86 Id járási behatások (vis major) Hóviszonyok, viharok, köd, síkos sínek lombhullás miatt, magas sính mérséklet miatti korlátozások, viharos szél miatti sebességkorlátozás fels vezeték és áramszed védelme érdekében. 87 Berendezés rongálás, lopás Berendezés rongálás, kábel, stb. lopás. Útátjárók berendezéseinek (csapórúd, jelz készülék) rongálása (kivéve az építési munkák közbeni berendezés és kábel rongálásokat).

18 1678 A MÁV Zrt. Értesítője 21. szám 88 Idegen behatások 89 Árvíz Közüzemi áramszolgáltatási zavarból adódó késések, t zeset, nyitott ajtó, vészfék, orvosi segítség, vandalizmus, bombariadó, tüntetések, személyek utazásból való kizárása; személyek, állatok a vágányon. Vonatdobálás. Közúti járm vek a vágányon. Kézifék behúzás. Idegen tárgy a vasúti síneken. Áradás, vasúti berendezések alámosása miatt bevezetett lassújelelek, vágányzárak, stb.

19 21. szám A MÁV Zrt. Értesítője számú melléklet RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK Rendkívüli események kódtáblázata KÓDTÁBLÁZATA F kód Megnevezés Magyarázat 1. Forgalomszabályozással összefügg 2. Vasúttársasági tevékenységgel összefügg Valamely állomáson a vonatról a menetvonal-tulajdonos vasúttársaság kérésére, rendelkezésére vagy engedélyével a vontató-járm vet lekapcsolták és más vonathoz irányították. 23A Vontatójárm nélküli vonat Rendkívüli esetben a Pályavasút rendelkezésére a vontatójárm vet lekapcsolták a vonatról. Ez a státusz megmarad az új vontatójárm megérkezéséig vagy a vonat megsz néséig. 24 Rendkívüli megállás Bármely vasúttársasági okból történt rendkívüli vonatmegállítás. 26A Szabálytalanságok a rakodásnál 27 Személyzet nélküli vonat Rakodási szabályokban (UIC-VRL) foglaltaktól eltér vagy helytelenül elvégzett kocsimegrakásból származó rendkívüli események (rakománycsuszamlás, kinyílt kocsiajtó, stb.) és azok következményei. Valamely állomáson (amely nem a kiindulási állomás) álló vonat a teljes vonatszemélyzet vagy annak valamely tagjának a hiánya miatt nem tud elindulni vagy tovább közlekedni. Ez a státusz megmarad az új személyzet megérkezéséig vagy a vonat megsz néséig.

20 1680 A MÁV Zrt. Értesítője 21. szám 3. Pályaépítéssel, -fenntartással összefügg 31 31A Rendkívüli ideiglenes sebességkorlátozás (f vonali) Rendkívüli ideiglenes sebességkorlátozás (mellékvonali) Rendkívüli okból bekövetkez el re nem tervezhet sebességkorlátozás. Rendkívüli okból bekövetkez el re nem tervezhet sebességkorlátozás. 33 Síntörés Síntörés, hevedertörés, varratszakadás 34 Vágányzár túllépés Az engedélyezett vágányzári id túllépése bármely ok miatt. 34A Rendkívüli vágányzár Rendkívüli m szaki probléma miatt elrendelt vágányzár. 34B Irányítói hatáskörben engedélyezett vágányzár A kiadott menetvonalak módosításával nem járhat. Ellenkez esetben részletes indoklás szükséges. 4. Vontatójárm vekkel összefügg 42 Vontatójárm re vár 43 Vonali vontatójárm nehézmény 43A Tolató vontatójárm nehézmény 43B Motorkocsi/motorvonat nehézmény A vonat továbbítására kijelölt vontatójárm a meghatározott id pontig nem járt rá a vonat-szerelvényre. Zavarok a vontatójárm m szaki berendezéseiben, a hibaelhárítás a vontató járm vön elvégezhet vagy meghatározott feltételekkel tovább üzemeltethet. (kivéve: 43C, 43E, 43F, 43G, 43H) Zavarok a vontatójárm m szaki berendezéseiben, a hibaelhárítás a vontató járm vön elvégezhet vagy meghatározott feltételekkel tovább üzemeltethet. (kivéve: 43D, 43E, 43G, 43H) Zavarok a motorkocsi/motorvonat m szaki berendezéseiben, a hibaelhárítás a motorkocsin elvégezhet vagy meghatározott feltételekkel tovább üzemeltethet. (kivéve: 43C, 43E, 43F, 43G, 43H) 43C Vonali vontatójárm áramszed törés Az áramszed és tartozékainak meghibásodásai. 43D Tolató vontatójárm áramszed törés Az áramszed és tartozékainak meghibásodásai. á 1

21 21. szám A MÁV Zrt. Értesítője E 43F 43G Mozdony Fedélzeti Berendezés meghibásodás (MFB) Fedélzeti utastájékoztató berendezés meghibásodása (hangos, vizuális) Járm re telepített értekez berendezések meghibásodása 43H Éberségi és/vagy vonatbefolyásoló, valamint menetadatrögzít berendezés meghibásodása 44 Vonali vontatójárm üzemképtelensége 44A Tolató vontatójárm üzemképtelensége 44B Motorkocsi/motorvonat üzemképtelensége 49 Egyéb önjáró járm vek zavarai és üzemképtelensége Vontatójárm vek/motorkocsik/motorvonatok Mozdony Fedélzeti Berendezésének meghibásodásai. Vontatójárm vek/motorkocsik/motorvonatok fedélzeti utastájékoztató berendezésének meghibásodásai. Rádióberendezés m szaki meghibásodása (GSM-R, stb.) vontatójárm vön, motorkocsin, motorvonaton, vezérl kocsin. Éberségi és vonatbefolyásoló berendezés m szaki meghibásodása (ETCS, EVM, stb.) vontatójárm vön, motorkocsin, motorvonaton, vezérl kocsin. A vontatójárm nem tudja a vonatot a végállomásig vagy a kijelölt vontatójárm -váltó állomásig továbbítani (csak segélygéppel); valamint a javítás id tartama meghaladja az IC, ICR, IP, EC és EN vonatnál a 15 percet, a személyszállító vonatnál a 30 percet, egyéb vonatnál a 60 percet. A vontatójárm oly mérték meghibásodása, hogy a helyszínen nem javítható, elvontatásáról gondoskodni kell; a személyszállító vonat indítófogadó pályaudvaron a csere 60 perc alatt nem történik meg; egyéb tolató-gurító vontatójárm meghibásodása esetén 120 perc alatt nem kerül leváltásra. A motorkocsi/motorvonat oly mérték meghibásodása, hogy a helyszínen nem javítható, elvontatásáról gondoskodni kell. Önjáró egyéb járm veknél, pályaépít (-karbantartó) gépeknél, biztosítóberendezés építési járm veknél, fels vezeték építési járm veknél.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 62/2010. (X. 15. MÁV Ért. 29.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 12. szám 127. évfolyam 2012. május 18. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 28/2012. (V. 18. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a

Részletesebben

Vasúti Üzemirányítás 2.

Vasúti Üzemirányítás 2. Vasúti Üzemirányítás 2. peratívirányítás Tervező főirányítók Hálózati főüzemirányító Rendkívüli helyzeteket kezelő irányító Rendkívüli küldemény irányító Területi főüzemirányít ó BP Területi főüzemirányít

Részletesebben

A távolsági és elővárosi közlekedés, valamint a regionális integrált közlekedés. 2009/2010. évi menetrendi koncepciója

A távolsági és elővárosi közlekedés, valamint a regionális integrált közlekedés. 2009/2010. évi menetrendi koncepciója A távolsági és elővárosi közlekedés, valamint a regionális integrált közlekedés 2009/2010. évi menetrendi koncepciója 1 1. Cél- és helyzetfeltárás Magyarország helyközi közösségi közlekedésére fordított

Részletesebben

2015/9. SZÁM TARTALOM

2015/9. SZÁM TARTALOM 2015/9. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 9/2015. (II. 25. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásról szóló 4/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG sz. D.4 sz.

Részletesebben

Presentation Pályavasúti szolgáltatások Title igénybevétele és díjai

Presentation Pályavasúti szolgáltatások Title igénybevétele és díjai Presentation Pályavasúti szolgáltatások Title igénybevétele és díjai Vasútgazdaságtan dr. Farkas Gyula, Zrt. Győr, 2014. szeptember 25. Tartalom Pályavasúti szolgáltatások, Hálózati Üzletszabályzat 5.

Részletesebben

22. szám 125. évfolyam 2010. július 9. TARTALOM. 42/2010. (VII. 9. MÁV Ért. 22.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

22. szám 125. évfolyam 2010. július 9. TARTALOM. 42/2010. (VII. 9. MÁV Ért. 22.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 22. szám 125. évfolyam 2010. július 9. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 41/2010. (VII. 9. MÁV Ért. 22.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a kárnyilvántartási

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA - TERVEZET - 2013. január Érvényes: 2013. március 1-jétıl Jóváhagyta:

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól Szám: 60/2010. A közlekedési balesetek, a közlekedési

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2015-0320-5 vasúti baleset Nógrádszakál állomás 2015. április 8.

ZÁRÓJELENTÉS 2015-0320-5 vasúti baleset Nógrádszakál állomás 2015. április 8. ZÁRÓJELENTÉS 2015-0320-5 vasúti baleset Nógrádszakál állomás 2015. április 8. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, vasúti balesetek és váratlan vasúti események okának, körülményeinek feltárása

Részletesebben

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075)

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) www.allianz.hu Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás kiegészítő fedezete A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) Különös Szerződési Feltételek és

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály 1/268 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés időpontja: 2008. év április hó 06. nap. 2/268 Pályavasúti Üzletág

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

2.3. A rendez pályaudvarok és rendez állomások vonat-összeállítási tervének kidolgozása...35 2.3.1. A vonatközlekedési terv modellje...37 2.3.2.

2.3. A rendez pályaudvarok és rendez állomások vonat-összeállítási tervének kidolgozása...35 2.3.1. A vonatközlekedési terv modellje...37 2.3.2. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 1. ÁRU ÉS KOCSIÁRAMLATOK TERVEZÉSE...6 1.1. A vonatközlekedési terv fogalma, jelent sége és kidolgozásának fontosabb elvei...6 1.2. A kocsiáramlatok és osztályozásuk...7 1.2.1.

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 16. (OR. en) 5363/15 ADD 1 TRANS 21 FEDŐLAP Küldi: Címzett: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D036059/02 - ANNE 1 Tárgy: MELLÉKLET

Részletesebben

12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet. a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet. a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a (2) bekezdésének 3.

Részletesebben

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÁREXPRESSZ KIEGÉSZÍTŐ ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a biztosítást, amely az Ön érdeklődését

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM 2015/40. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2015. (X. 02. MÁV-START Ért. 40.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók munkaidő nyilvántartásának szabályozásáról szóló

Részletesebben

2009. évi LXII. törvény. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást

2009. évi LXII. törvény. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást 1. oldal 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjárműfelelősségbiztosításról 1 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 1/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a mérési és ellenőrzési célból történő díjtalan utazásról szóló NFM engedélyről...

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

Vadász Iván INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTOTT ÁFA. Lezárva: 2008. március 30.

Vadász Iván INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTOTT ÁFA. Lezárva: 2008. március 30. Vadász Iván INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTOTT ÁFA Lezárva: 2008. március 30. 1 Tartalom Rövidítések I. A FORDÍTOTT ADÓZÁS FOGALMA II. A FORDÍTOTT ADÓZÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK III. A FORDÍTOTT ADÓZÁS

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait. A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKRTONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK... 4 Biztosítható vagyontárgyak...

Részletesebben

2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről...

2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2015/25. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 29/2015. (VI. 29. MÁV-START

Részletesebben

Katasztrófa elleni védelem

Katasztrófa elleni védelem - 2006 - 2 Készítette: Janik Zoltán 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 6 1. A katasztrófák jogszabályi megközelítése... 7 1.1. A minősített időszakok fogalma, jellemzői... 7 1.2. Az országvédelem komplex rendszere...

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról 1. oldal 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek

Általános Biztosítási Feltételek Az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei az ERSTE Bank Nyrt. által nyújtott, jelzálog alapú kölcsönszerződésekhez kapcsolódó

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

2015/11. SZÁM TARTALOM

2015/11. SZÁM TARTALOM 2015/11. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 11/2015. (III. 30. MÁV-START Ért. 11.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. tevékenységeinek számviteli elkülönítési szabályzatáról... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1996. évi XXXI. Törvény, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 5. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 5. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 5. szám 9/2008. (VII. 11.) HVH sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV Cargo Zrt. személygépkocsi juttatási, jogosultsági és használati rendjéről szóló 7/2007.

Részletesebben

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2011.05.02 Hatályba lépés: 2012.05.01. Utolsó módosítás:2012.03.21 Utolsó Módosítás:2014.09.01

Részletesebben

Válaszok. Válasz A: A Polgári Törvénykönyv tartalmazza. Válasz B: A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szólót törvény tartalmazza.

Válaszok. Válasz A: A Polgári Törvénykönyv tartalmazza. Válasz B: A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szólót törvény tartalmazza. Kérdések Válaszok Válassza ki, hogy a következő meghatározás az alábbiak közül melyik fogalomnak felel meg! Az az esemény, amelynek a bekövetkezése esetén a biztosító az életbiztosítási szerződés alapján

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2014-223-5 VASÚTI BALESET Rákosrendező állomás 2014. március 5. 22339 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2014-223-5 VASÚTI BALESET Rákosrendező állomás 2014. március 5. 22339 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2014-223-5 VASÚTI BALESET Rákosrendező állomás 2014. március 5. 22339 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, vasúti balesetek és váratlan vasúti események okának, körülményeinek

Részletesebben

Aronic Főkönyv kettős könyvviteli programrendszer

Aronic Főkönyv kettős könyvviteli programrendszer 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 4. Internet: www.cin.hu E-mail: software@cin.hu Tel: 78/435-081, 30/9-573-673, 30/9-593-167 kettős könyvviteli programrendszer v2.0 Szoftverdokumentáció Önnek is jár egy

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.30. COM(2013) 33 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a vonaton

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

HORPÁCSI FERENC A HATÁRİRSÉG BEVETÉSI SZERVEINEK LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETI FELADATAI. 1. Bevezetés

HORPÁCSI FERENC A HATÁRİRSÉG BEVETÉSI SZERVEINEK LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETI FELADATAI. 1. Bevezetés HORPÁCSI FERENC A HATÁRİRSÉG BEVETÉSI SZERVEINEK LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETI FELADATAI 1. Bevezetés A 21. század katasztrófák egész sorozatával köszöntötte bolygónkat, részben a természet, részben az emberi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján:

Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján: Munkavédelmi, tűzvédelmi felszerelések kereskedelme, szaktanácsadás www.munkavedelmiwebbolt.hu tel.: +36-70-339-8341 Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján: 2. Az A és B tűzveszélyességi

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ I. BEVEZETÉS... 2 II. ADATKEZELÉS... 2. 2.1 Adatkezelő adatai és elérhetőségei... 2. 2.2 Az adatkezelés célja...

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ I. BEVEZETÉS... 2 II. ADATKEZELÉS... 2. 2.1 Adatkezelő adatai és elérhetőségei... 2. 2.2 Az adatkezelés célja... ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 II. ADATKEZELÉS... 2 2.1 Adatkezelő adatai és elérhetőségei... 2 2.2 Az adatkezelés célja... 2 2.3 Az adatkezelés jogalapja... 3 2.4 A kezelendő

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016

BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016 BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016 Jellege: Budapest, XI. kerület Műegyetem rakpart területén kerül megrendezésre, a Dunai Regatta elnevezésű egyetemi sport- és kulturális rendezvény, színpadi aktivitásokkal

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.)

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) 8314./2016. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

Részletesebben

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Az Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. jogutódja 2800 Tatabánya, Csaba u. 19. www.knykk.hu 2014. évi beszámoló Tata Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére

Részletesebben

ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság. A jóváhagyó határozat száma (EH/VA/NS/A/84/3/2014) 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(21) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 49-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2010-05TU)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2010-05TU) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2010-05TU) Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: biztosítási feltételek) ellenkező megállapodás hiányában az Európai Utazási Biztosító Zártkörűen

Részletesebben

Ikt. sz.: K/28/13/2014/GSZ SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

Ikt. sz.: K/28/13/2014/GSZ SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE Ikt. sz.: K/28/13/2014/GSZ SZBÁLYTLNSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 2014 szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.

Részletesebben

Expert-Holiday Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Expert-Holiday Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Expert-Holiday Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Expert-Holiday Kft (a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és

Részletesebben

I. RÉSZ. A Szabályzat célja, hatóköre

I. RÉSZ. A Szabályzat célja, hatóköre PREAMBULUM Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (a továbbiakban: KK) és Általános Orvostudományi Kar (a továbbiakban: ÁOK) fontosnak tartja, hogy személyes adatokat csak a törvényes cél eléréséhez

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

Allianz Vállalkozás Védelem

Allianz Vállalkozás Védelem Allianz Vállalkozás Védelem Szerződési feltételek 1/64 Tartalomjegyzék Általános biztosítási feltételek...3 1. Általános rendelkezések...3 2. A biztosított vagyontárgyak és költségek...4 3. A biztosítási

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 6 CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Jogszabály keresés A jogszabály mai napon

Részletesebben

Elektronikus ügyintézés Az Ügyfélkapu

Elektronikus ügyintézés Az Ügyfélkapu Az Elektronikus ügyintézések című előadás és hozzá kapcsolódóan ez a jegyzet is, az emagyarország Centrum támogatásával készült. Összeállította és illusztrálta: Gál Géza Nemesbikk Teleház és Községi Könyvtár

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Utazási feltételek A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Érvényes: 2015. január 1-től visszavonásig 1. Az Utazásszervező 1.1. A Last Call Travel

Részletesebben

OMV - Autópálya Matrica Csoportos Balesetbiztosítás Feltételei

OMV - Autópálya Matrica Csoportos Balesetbiztosítás Feltételei OMV - Autópálya Matrica Csoportos Balesetbiztosítás Feltételei A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a Szerződő által megfizetendő biztosítási díj ellenében

Részletesebben

A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett. Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett. Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett Megvalósíthatósági tanulmány 2010. augusztus Megbízó: Pécs Megyei

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

A kiállítási biztosítás szerződési feltételei

A kiállítási biztosítás szerződési feltételei A kiállítási biztosítás szerződési feltételei 111/8/2002/B01 1/0 1/10 HE-13254/1 A jelen biztosítási szerződési feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Biztosító

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint Általános követelmények, információk 1.) A kiviteli tervdokumentáció tartalma írásos dokumentumok és tervrajzok összessége. 2.) Az építmény

Részletesebben

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére,

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére, C 286 E/155 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikke és 35.

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános tájékoztató A www.marketingexpo.hu internetes honlap (a továbbiakban: Honlap ) tulajdonosa és üzemeltetője a Navigátor Kiadó Kft. (székhely: 1121 Budapest,

Részletesebben

1. A beszámolókészítés alapjai

1. A beszámolókészítés alapjai 1. A beszámolókészítés alapjai Képzési cél: E fejezetben a hallgató egyrészt az előző évben tanultakat átismételve részletesebben megismerheti a beszámolási kötelezettség és a könyvvitel kapcsolatát, a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

A növénytermesztési technológiák élelmiszerbiztonsági kérdései. 2014. július 9.

A növénytermesztési technológiák élelmiszerbiztonsági kérdései. 2014. július 9. A növénytermesztési technológiák élelmiszerbiztonsági kérdései 2014. július 9. 2 Készült a TÁMOP-4.1.1.C- 12/1/KONV-2012-0014: Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a Red Bull Air Race repülırendezvény

Részletesebben

info@victoriairodaszer.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

info@victoriairodaszer.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. Szabályzat célja victoriairodaszer.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a weboldalt üzemeltető CORWELL Kft. (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 52. fsz.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Üdvözöljük a VASI DUOKER Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezeket az adatokat minden esetben a hatályos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben